Önce muhbir ol, sonra doktor

Transkript

Önce muhbir ol, sonra doktor
SAYFA
CUMHURİYET
12
DIŞ HABERLER
13 MAYIS 2010 PERŞEMBE
[email protected]
Önce muhbir ol, sonra doktor
İsrail İç Güvenlik Servisi Şin Bet’in, Filistinli tp fakültesi öğrencilerine ‘Casusluk
yapmazsan Kudüs’e giriş belgelerin yenilenmez’ tehdidinde bulunduğu iddia edildi
Ç
Dış Haberler Servisi - İsrail’in İç Güvenlik Servisi Şin Bet’in, Filistinli tp fakültesi öğrencilerini, Kudüs’e girme izni ve
büyük hastanelerde çalşma olanağ karşlğnda muhbir yapmaya çalştğ öne sürüldü. İsrail’de yaymlanan Haaretz gazetesi,
iddiasn Doğu Kudüs’teki El Kuds Üniversitesinde öğrenim gören ve Filistin üniversite hastanelerinde çalşma arayşndaki
iki tp öğrencisine dayandrd.
Her iki öğrenci de üniversiteyi gözlemekten sorumlu “Yüzbaşı Biran” adl Şin
Bet ajann, Kudüs’e giriş izin belgelerinin yenilenmesi karşlğnda diğer öğrenciler ve
faaliyetleriyle kendilerinden ilgili bilgi istediğini söyledi. Öğrenciler, öneriyi red-
in’de satırlı okul saldırısı
Çin’de dün bir anaokuluna yapılan saldırıda 7 çocuk, 2 yetişkin toplam 9 kişi öldürüldü, 11 çocuk yaralandı. Çin’de
mart ayından beri düzenlenen 6. okul saldırısında ölen çocukların tümünün 6 yaşından küçük olduğu kaydedildi.
Saldırının, 48 yaşındaki Wu Huanming tarafından satırla
gerçekleştirildiği, saldırganın olayın ardından evine dönerek intihar ettiği bildirildi. Sosyologlar ruh sağlığı yerinde
olmayan “yalnız erkekler” tarafından işlenen bu saldırıları, akıl hastalıklarının görmezden gelinmesine ve eşitsizliklerin yarattığı gerilime bağlıyor. Medyanın olayları veriş
biçiminin de saldırıların sürmesinde etkili olduğu yorumu
yapılıyor. Güvenlik önlemlerinin azlığından şikâyet eden
bazı veliler, okulların etrafında devriye geziyor . (AFP)
dettikleri için Kudüs’e girişlerinin ve eğitimlerinin engellendiğini söylüyor.
Haberde, “A.” ve “T.” olarak tantlan 23
yaşndaki öğrencilerin, El Kuds Üniversitesi
Tp Fakültesi’nin 5. snfnda okuduklar belirtildi. Fakülte, Kudüs’ün en büyük hastaneleriyle bağlantl çalşyor. Bu hastaneler
arasnda, Zeytin Dağ Mahallesi’ndeki Augusta Victoria ile El Makassed hastaneleri
de yer alyor. Üniversitenin, saylar 170-200
arasnda değişen öğrencilerinin Kudüs’e
girmeleri “izin belgesiyle” mümkün. El Makassed, Bat Şeria’da Beyt El yerleşimindeki
Sivil Yönetim yetkililerine talepte bulunuyor ve Şin Bet’in onayndan sonra, Sivil Yönetim 3 veya 6 aylk dönemler halinde izin
‘İşim çok, yapamam’
Bunun üzerine Sivil Yönetim yetkilileri
kendisine Şin Bet ile görüş tavsiyesi verdi.
İlk kez geçen haziran aynda T. ile görüşen
“Yüzbaşı Biran” gence öğrenci arkadaşlarn ve faaliyetlerini izlemesini önerisinde
bulundu. T. ise işinin ağrlğn ve zaman yetersizliğini bahane göstererek öneriyi kabul
etmedi. Biran, Şin Bet’in, T’nin çalşmalarn engelleyebileceği tehdidinde bulundu.
Airbus, Libya’da inişte yere çakld,103 kişi öldü, bir çocuk kurtuldu
İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI LIEBERMAN
8 yaşndaki çocuğun
mucize kurtuluşu
‘Kuzey Kore, Suriye ve
İran’la ‘şer ekseni’ kurdu’
larn, Hamas ve Hizbullah’a
verileceğini iddia etti.
‘Nükleer füzyonu
başardık’
Nükleer faaliyetleriyle ilgili
olarak uluslararas toplumla gerginlik yaşayan Kuzey Kore ise
enerji üretmeye yönelik olarak
nükleer füzyonu başardğn iddia etti. İktidardaki komünist
partinin yayn organ Rodong
Sinmun gazetesinde yer alan haberde de “Kuzey Koreli bilim
insanları tamamen kendi imkânlarıyla birçok bilimsel ve
teknolojik problemi çözmüş
ve en sonunda nükleer füzyonu başarmıştır” denildi.
Kazanın nedeni soruşturuluyor. (Fotoğraf: AFP)
Dış Haberler Servisi - Libya’da 93 yolcu ve 11 kişilik
mürettebat taşyan Libya havayolu şirketi El Afrikiyah’a
ait Airbus 330 tipi bir yolcu
uçağnn, Trablusgarb Havaalan yaknlarnda inişe
geçtiği srada yere çaklmas
sonucu, uçaktaki 103 kişi
ölürken kazada sadece 8 yaşndaki Hollandal bir çocuk
kurtuldu.
Devlet televizyonu, Güney
Afrika’nn Johannesburg kentinden kalkan ve Libya’da
yerel saatle 06.00’da inişe
geçtiği srada düşen uçağn
parçalanmş enkaznn görüntülerini yaymlad. Kaza
srasnda hava koşullarnn
iyi olduğu ifade edilirken
Libya Ulaştrma Bakan Muhammed Zidan, kazayla ilgili terör saldrs olaslğnn
bulunmadğn ve kazann nedeninin araştrldğn bildirdi. Ulaştrma Bakanlğ, kazadan kurtulan çocuğun hastaneye kaldrldğn ve durumunun iyi olduğunu açklad. Havaalan yetkilileri,
uçakta mürettebat dahil 22
Libyal olduğunu duyururken yolcular arasnda İngiliz
ve Güney Afrikallar ile çeşitli
milliyetlerden kişiler bulunduğu bildirildi. Hollanda Turizm Federasyonu sözcüsü
kazada 61 Hollandalnn öldüğünü söyledi.
Fikrini değiştirmesi halinde Kudüs’ün en
prestijli üniversite hastanesine gidebileceğini
söyledi. Kudüs’ün girişindeki kontrol noktas Zeitim’de, 28 Şubat’ta giriş iznine el konulan ve kontrol noktasnda Biran ile görüştürülen A. da, çantasnda yasadş baz
şeylerin bulunduğu gerekçesiyle iznine el konulduğunu anlatt. Habere göre Biran, “İznini geri almak istiyorsan benimle konuş,
yoksa git” dedi. A, yurtdşna seyahate giden öğrencilerle ilgili Şin Bet’e rapor vermesinin istendiğini ve teklifi geri çevirdiğini
gazeteye aktard. Şin Bet, iki öğrencinin giriş izinlerinin “güvenlik gerekçesiyle yenilenmediği” açklamasn yapt ancak şantaj suçlamasna değinmedi.
NAZARBAYEV
‘ULUSUN LİDERİ’
Dış Haberler Servisi - Kazakistan’da meclis, Devlet Başkan Nursultan Nazarbayev’e “ulusun lideri” statüsü ve dokunulmazlk hakk verilmesini öngören anayasa değişikliğini dün onaylad. Milletvekillerinin oybirliğiyle kabul ettiği değişikliğin meclisin üst kanad tarafndan da kabulü halinde, Nazarbayev emekli olsa bile yetkilerini sürdürecek. 1991’den beri iktidarda
olan ve 6 Temmuz’da 70. yaş gününü
kutlamaya hazrlanan Nazarbayev,
muhalefet tarafndan iktidardan vazgeçmemekle eleştiriliyor. İş çevreleri
ise Nazarbayev’in görevde kalmasn
destekliyor.
Geçen hafta iktidardaki Nur Otan
partisi, Nazerbayev’i Mustafa Kemal Atatürk’e ve ABD başkanlarndan George Washington’a benzeterek, kendisine “ulusun lideri”
statüsü verilmesi amacyla öneriyi
meclise sunmuştu. Öneri, Nazarbayev’in yan sra aile üyelerinin ve
mülklerinin de dokunulmazlk altna alnmasn öngörüyor.
BİGA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN
AÇIK ARTTIRMA İLANI
TEŞEKKÜR
Dosya No: 2006/301 Tal.
1 - Tapu kayd: Çanakkale ili Biga ilçesi, Sakarya Mah. 336 ada 53 parsel say 93.33
m2 yüzölçümlü arsa üzerinde kat irtifak 1/12 arsa payl bodrum kat 1 No’lu bağmsz
bölümden oluşan depo cinsinde taşnmaz.
Özellikleri: Taşnmaz; elektrik ve suyu vardr. Geometrik olarak parsel yamuk şeklindedir. Her türlü belediye hizmetlerinden yararlanmaktadr. Ulaşm kolaydr.
İmar durumu: Taşnmaz; Bitişik nizam 5 kat inşaat müsaadelidir. Bina yaplmlş içinde oturuluyor.
Satş saati: 13.30 - 13. 40 Aras
Muhammen bedeli: 40.000,00 YTL
2 - Tapu kayd: Çanakkale ili Biga ilçesi Sakarya Mah. 185 ada 36 parsel sayl 75.93
m2 yüzölçümlü arsa üzerinde kat irtifak 1/4 arsa payl 1. kat 2 No’lu bağmsz bölümden oluşan mesken cinsinde taşnmaz.
Özellikleri: Taşnmaz; 2 oda, salon, mutfak, banyo ve tuvalet olup sulu ksmlar seramik kapldr. Elektrik ve suyu vardr. Geometrik olarak parsel yamuk şeklindedir.
Her türlü belediye hizmetlerinden yararlanmaktadr. Ulaşm kolaydr.
İmar durumu: Bitişik nizam 4 kat müsaadelidir. 2 katl mesken yaplmştr.
Satş saati: 13.45 - 13.55 aras
Muhammen bedeli: 70.000,00 YTL
Satş Şartlar:
1-Satş 16.07.2010 günü yukarda belirtilen saatler arasnda Hükümet Konağ İcra
Müdürlüğü koridorunda açk arttrma suretiyle yaplacaktr. Bur arttrmada tahmin edilen değerin %60’n ve rüçhanl alacakllar varsa alacaklar toplamn ve satş ve paylaştrma giderlerini geçmek şart ile ihale olunur. Böyle bir bedele alc çkmazsa en çok
arttrann taahhüdü sakl kalmak şartyla 26.07.2010 günü ayn yer ve saatler arasnda
ikinci arttrmaya çkarlacaktr. Bu arttrmada da rüçhanl alacakllarn alacaklar toplamn, satş ve paylaştrma giderlerini geçmesi ve, arttrma bedelinin maln tahmin
edilen kymetinin %40’n bulmas lazmdr. Böyle bir bedelle alc çkmazsa satş talebi düşecektir.
2-Arttrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kymetin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankann teminat mektubunu vermeleri lazmdr. Satş peşin para iledir. Alc istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale Damga Vergisi, Tapu Alm Harc, KDV ve Taşnmazn teslim giderleri alcya ait
olacaktr. Tellaliye resmi, Tapu Satm Harc, Gayrimenkulün aynndan doğan vergiler
satş bedelinden ödenir.
3-İpotek sahibi alacakllarla diğer ilgililerin (*) bu taşnmaz üzerindeki haklarn hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarn dayanağ belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazmdr. Aksi takdirde haklar tapu sicili ile sabit olmadkça paylaştrmadan hariç braklacaktr.
4-Satş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra İflas Kanununun
133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasndaki farktan ve %10 faizden alc ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden
tahsil edilecektir.
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açk olup gideri verildiği takdirde isteyen alcya bir örneği gönderilebilir.
6-Satşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatn kabul etmiş saylacaklar, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarda yazl dosya numarasyla müdürlüğümüze başvurmalar ilan olunur.
(İİK)(*) İlgililer tabirine irtifak hakk sahipleri de dahildir.
Not: Tebligat yaplamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ
olunur.
Basn: 31691
4 Mays 2010 tarihinde ebediyete intikal eden hayat arkadaşm
NATALYA ORAL
’ın
Tedavisi sırasında takibini titizlikle yapan ve ilgilerini esirgemeyen,
Koç Vakf Amerikan Hastanesi’nden Kardiyolog Prof. Dr. Tolga ÖZYİĞİT,
Dr. Yücel TANGÜN, İç hastalklar uzman Dr. Bülent YARDIMCI, Laboratuvar teknisyeni Selahattin TEZCE, Dr. Ahmet VURAL, Dr. Müjdat BABADOSTU, Dr. Alim EKİNCİ, Hasta ilişkileri sorumlusu Semra ERKANLI, KBB ve Baş
Boyun Cerrahisi’nden Doç. Dr. Erkhan GENÇ, Hasta kabul bölümünden Kadir
COŞKUN, Koroner Yoğum Bakm bölümünden Dr. Recep BOZLAK ve Dr.
İsmail HACI, Kardiyoloji bölümünde görevli tüm hemşireler, Ortopedi ve
Travmatoloji Bölümü’nden Dr. Okan SOYHAN,
Büyük acımda beni yalnız bırakmayarak yakın ilgi ve desteklerini eksik
etmeyen, cenaze merasimine katılan, mesaj ve çelenk gönderen, telefonla
arayarak taziyelerini ileten, evimize kadar gelerek acımı paylaşan,
İstanbul Cumhuriyet Başsavcs Aykut Cengiz ENGİN. İstanbul Cumhuriyet
Başsavc vekilleri Olcay SEÇKİN, Hasan Turan YAVUZASLAN, Hüseyin
YILDIZ, Hasan EKER, Hasan ATEŞ,
İstanbul Cumhuriyet Savclar Emin ATEŞAĞAOĞLU, Melih ŞENTÜRK,
Faruk KURTOĞLU, Sadi YOLDAŞ, Zülfikar TEKİRDAĞ, Selamettin CELEP,
Fehmi TOSUN, Sait Ömer ASLAN, Özcan ÖZDEMİR,
İstanbul Adliyesi 8. Asliye Ceza Hakimi Fatih KAPAN, İstanbul Adliyesi 9.
Asliye Ceza Hakimi Ahmet DUYMAZ, İstanbul Adliyesi 8. Ağr Ceza
Mahkemesi Başkan Ertuğrul TOKATLIOĞLU, İstanbul Adliyesi 8. Ağr Ceza
Mahkemesi Hakimleri Sevil TOSUN ve Meral YORULMAZ,
Eski İstanbul Barosu Başkan Kazm KOLCUOĞLU, BDDK Üyesi Mustafa
AKIN, Adalet Komisyonu Başkan Mehmet Şefik MUTLU,
Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayn Yönetmeni İbrahim YILDIZ, İstihbarat Şefi
Cengiz YILDIRIM, Spor Servisi Müdürü Arif KIZILYALIN, Ezgi Bengi TOP,
Tahsin DEMİREL,
Sevgili kardeşim Avukat Baran Umut BAYCAN,
Hürriyet Gazetesi Yayn Koordinatörü Fikret ERCAN,
Ciner Yayn Holding Başkan M. Kenan TEKDAĞ,
Habertürk Yayn Yönetmeni Fatih ALTAYLI,
Sevgili kardeşlerim Salim AYDIN, Hdr OKTAY, Erkan TUĞCU, Sema SEL,
Hami BALKANER, Doğan KATIRCIOĞLU, Sami ÜNLÜ, Sipahi Ocağ Kulübü Başkan Kasm KOLCUOĞLU, İşadam M. Çelebi ŞAYIR, Kenan TEKDAĞ’n asistan Ebru HANIM,
GÖKÇEADA SULH CEZA MAHKEMESİ’NDEN
Metropolit GERMANOS, Peder DOSİTEOS, Peder Foti ZOGRAFİDİS,
Peder GENADİOS,
Dosya No: 2001/105 Esas
Pasaport Kanunu’na Muhalefet suçundan sanklar Florika Pavel ve Ion Pavel hakknda mahkememize açlan kamu davas sonucu sanklar ayr ayr 450 YTL adli para
cezas ile cezalandrlmşlar ise de mahkememizce 06/02/2009 tarihinde sanklar hakknda verilen adli para cezas hükmünün ayr ayr açklanmasnn geri braklmasna ve
5271 sayl CMK’nun 231/8 madde ve fkrasna göre takdiren hükümlülerin herhangi
bir hükümlülük altna alnmakszn beş yl süre ile denetim süresine tabi tutulmalarna
karar verilmiştir.
Sanklar Florika Pavel ve Ion Pavel adma çkartlan gerekçeli karar ekli davetiyelerin bila tebliğ iade edilmesi, bu kişilerin açk adres bilgilerinin yaplan araştrmalara rağmen belirlenememesi nedeniyle bu kişilerin adna gerekçeli kararn ilanen tebliğine karar verildiğinden ad geçen davallara gerekçeli kararn ilan tarihinden 15 gün sonra
tebliğ edilmiş saylacağ ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Gökçeada Asliye
Ceza Mahkemesi’ne itiraz yoluna başvurulmamas halinde kararn kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 27/04/2010
Basn: 32267
Şişli Camii Başimam Seydi KAHRAMAN, Hafz Yaşar BAŞER, Teşvikiye
Camii İmam İsmail PEHLİVAN, Hafz Cemal KOCADÜZ,
Organizatör Berç KAÇ, Baturay Kitabevi’nin sahibi Turgut BATURAY ve
çalşanlar, Eczac İhsan GİRAY, sevgili komşum Nergis HANIM, sevgili
dadlar Suna ve Hatice HANIM, kardeşim Tekin ORAL, yeğenim Tufan
TIRLAN, sevgili kzm Nilüfer KUNT, torunum Yasemin KUNT, damadm
Mustafa KUNT, kardeşim Ertekin DİNÇAY ve fotoğrafçmz Hikmet KOÇ’a;
sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
EŞİ GAZETECİ METİN ORAL
C MY B
C MY B
Dış Haberler Servisi - İsrail
Dşişleri Bakan Avigdor Lieberman, Kuzey Kore’nin Suriye ve İran’a silah teknolojisi
sağladğn öne sürerek üç ülkenin dünyadaki yeni “şer ekseni”ni oluşturduğunu söyledi.
Japonya’y ziyaret eden Lieberman K. Kore, Suriye ve
İran’n dünya güvenliğine tehdit oluşturduklarn öne sürerek
İran’n nükleer programnn silahlanma yarşn tetikleyebileceğini ve “Hollywood’daki
korku filmlerini aratmayacak sonuçlar doğurabileceğini” söyledi. Lieberman, aralk
aynda Bangkok’ta ele geçirilen
Kuzey Kore uçağndaki silah-
belgesi veriyor. Habere göre, “T.” Haziran
2009’a kadar her gün askeri kontrol noktalarndan geçerek Kudüs’ün çeşitli hastanelerinde çalşt ancak Mekke’yi ziyaretinden
sonra, Kudüs’e giriş izni yenilenmedi.