Irina Bokova`nın Uluslararası Kadınlar Günü Mesajı

Transkript

Irina Bokova`nın Uluslararası Kadınlar Günü Mesajı
Irina Bokova’nın Uluslararası Kadınlar Günü Mesajı
2015, dünyadaki tüm ülkeleri 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve Paris İklim Değişikliği
Anlaşmasına taraf olduğuna şahit olmuştur.
UNESCO bunları, insan hakları ve onurunu geliştirmek, yoksulluğu yok etmek ve gezegeni korumak
için tek bir gündem olarak görmektedir.
Toplumsal cinsiyet eşitliği daha adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma için dönüştürücü güç ve temel
insan hakkı olarak bu gündemin merkezinde yer almaktadır. Bu, Uluslararası Kadınlar Günü 2016 yılı
temasının ‘Planet 50-50 by 2030: Step It Up for Gender Equality’ (2030’a doğru Gezegen 50-50:
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için İleri)’ olarak belirlenmesinin nedenidir.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği teşviki UNESCO’nun eğitim, bilim, kültür, bilgi ve iletişim alanlarındaki
tüm eylemlerine rehberlik eden Küresel Önceliktir. Bu hedefler, Kız Çocukları ve Kadınların Eğitimi
için Küresel Partnerlik gibi girişiler ve Kız Çocuklarının Eğitim Hakları için Malala Fonu tarafından
desteklenen aktiviteler temelinde özellikle eğitim yoluyla UNESCO’nun yeni fırsatları genişletme
çabalarını desteklemektedir.
UNESCO çalışmaları Birleşmiş Milletler Sistemi içerisinde bir paydaştır, kadın ve kız çocuklarını
bilimsel kariyerde desteklemek için BM Kadın Birimi (UN Women) ile birlikte çalıştığı gibi özel
sektörle de çalışmalarını sürdürmektedir. Uzun zamandır devam eden L’Oréal- UNESCO Programı
buna bir örnektir.
Dünya üzerinde cinsiyet eşitliği konusunda aşama kaydettiğimiz görülse de kadın ve kız çocuklarının
önündeki engeller devam etmektedir. Yeni küresel gündem, her ülke kendi vatandaşlarından, kadın ve
kız çocuklardan, bireysel haklardaki gelişimi, yeniliği ve yaratıcılığı başlatırsa başarılı olacaktır.
Komisyonun Kadının Konumuna ilişkin 60. Oturumu, “Kadının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir
kalkınma ile bağlantısı” konusuna değinecektir. Bu konu hakkında yirmi yıl yapılan inceleme ve
değerlendirme Pekin Deklarasyonu ve Eylem platformunda uygulanarak, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma
gündemi ve Addis Ababa Eylem Gündemi olarak kabul edildi.
Cinsiyet eşitliği, kadın ve kız çocukların güçlendirilmesinde hızlı bir ivmenin kaydedildiği anlamına
gelir. 2016 yılı aldığımız derslerle, yeni uğraşı, sorunlar ve eylemlerin çerçevesinde oluşturduğumuz
yeni vizyonla önemli bir yıl olacaktır.
Bu ruhla, Üye Devletleri ve tüm paydaşları tüm toplumları toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmek için
bu güce katılmaya çağırıyorum. Adalet, sürdürülebilir kalkınma ve kalıcı barış için bundan güçlü bir
birlik bulunmamaktadır.
*Bu
metin http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002438/243844E.pdf adresinden
Türkçeleştirilmiştir.
alıntılanarak

Benzer belgeler

UNESCO Genel Direktörü Irina BOKOVA`nın Dünya Kitap ve Telif

UNESCO Genel Direktörü Irina BOKOVA`nın Dünya Kitap ve Telif amacıyla Uluslararası Yayıncılar Derneği, Uluslararası Kitapçılar Federasyonu ve Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu ile birlikte çalışmaktayız. 2015 Dünya Başkenti olarak be...

Detaylı

Genel Direktör Filistinli kameraman Khaled Reyadh

Genel Direktör Filistinli kameraman Khaled Reyadh Irina Bokova’nın Uluslararası Kadınlar Günü Mesajı 2015, dünyadaki tüm ülkeleri 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve Paris İklim Değişikliği Anlaşmasına taraf olduğuna şahit olmuştur. UNESCO bun...

Detaylı

13 Şubat: UNESCO Dünya Radyo Günü`nü Kutlamaya Davet Ediyor

13 Şubat: UNESCO Dünya Radyo Günü`nü Kutlamaya Davet Ediyor Irina Bokova’nın Uluslararası Kadınlar Günü Mesajı 2015, dünyadaki tüm ülkeleri 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve Paris İklim Değişikliği Anlaşmasına taraf olduğuna şahit olmuştur. UNESCO bun...

Detaylı