8/86/$5$5$6, `(0ñ5Rail

Transkript

8/86/$5$5$6, `(0ñ5Rail
8/86/$5$5$6,'(0ñ5<2/8+$)ñ)5$</,6ñ67(0/(5$/7<$3,YH/2-ñ67ñ.)8$5,
6th INTERNATIONAL ROLLING STOCK, INFRASTRUCTURE & LOGISTICS EXHIBITION
%8)8$56$<,/,.$181*(5(öø1&(72%%7h5.ø<(2'$/$59(%256$/$5 %ø5/øöø'(1(7ø0ø1'('h=(1/(10(.7('ø5
7+,6)$,5,625*$1,=('81'(5 683(59,6,212)72%%7+(81,212)&+$0%(56$1'&2002',7<(;&+$1*(62)785.(<,1$&&25'$1&(:,7+7+(/$:12
İçindekiler / Index
EURASIA RAIL
1 EURASIA RAIL HAKKINDA
ABOUT EURASIA RAIL
2 KATILIMCI BİLGİLERİ
ExhIBITOR OvERvIEw
3 GENEL YERLEŞİM PLANI
GEnERAL FLOOR PLAn
4 ZİYARETÇİ BİLGİLERİ
vISITOR OvERvIEw
5 ALIM HEYETLERİ
BUYER DELEGATIOnS
6 KATILIMCI GöRüŞLERİ
ExhIBITOR TESTImOnIALS
7 EURASIA RAIL KONFERANS öZETİ
EURASIA RAIL COnFEREnCE REvIEw
8-11 TANITIM ÇALIŞMALARI
PROmOTIOn CAmPAIGnS
12-13 KATILIMCI LİSTESİ
ExhIBITOR LIST
Organizatör / Organiser
* Sonuç raporuna www.eurasiarail.eu sayfasından da ulaşabilirsiniz.
www.eurasiarail.eu
EURASIA RAIL 2016 SONUÇ RAPORU / POST ShOw REPORT
Eurasia Rail Hakkında / About Eurasia Rail
DEMİRYOLU SEKTÖRÜNÜN
BÜYÜK BULUŞMASI!
Açılış Konuşmacıları
ThE SUmmIT OF GLOBAL RAILwAY InDUSTRY!
Opening Ceremony Speakers
”Avrasya bölgesinin tek ve dünyanın en büyük demiryolu
endüstrisi fuarlarından biri olan Eurasia Rail; 3 - 5 Mart
tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde bölgenin
demiryolu, altyapı ve lojistik sektörlerini bir araya getirdi.
Fuar ile eş zamanlı gerçekleşen kapsamlı konferans ve
seminer programları ile hem katılımcılar hem de
ziyaretçiler sektörlere yönelik en son gelişmeleri,
yenilikleri ve teknolojileri ile sektör sorunları ve
potansiyel çözümler konusunda bilgi edindiler.
Moris Revah
ITE Turkey Nakliye & Lojistik Grup Direktörü
Burcu Başer
ITE Turkey Genel Müdürü
Jean Pierre Loubinoux
Uluslararası Demiryolu Birliği Genel Müdürü
Ömer Yıldız
T.C.D.D. Genel Müdürü
Binali Yıldırım
T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
11.539 Ziyaretçi I visitors
300 Katılımcı I Exhibitors
30 Ülke I Countries
21.680 m2 Alan I of Exhibition Space
EURASIA RAIL 2016 SONUÇ RAPORU / POST ShOw REPORT
1
Katılımcı Bilgileri / Exhibitor Overview
Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve
Lojistik Fuarı - Eurasia Rail, 30 ülkeden 300 firmayı, 52
ülkeden gelen 11.539 profesyonel ziyaretçiyle buluşturdu.
Fuar, katılımcılarına ve ziyaretçilerine yeni iş ve işbirliği
fırsatları yaratarak verimli bir fuar geçirmesini sağladı.
T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve
T.C. Devlet Demiryolları’nın ev sahipliğinde gerçekleşen fuar,
TüVASAŞ, TüDEMSAŞ, TüLOMSAŞ ve KOSGEB tarafından da
desteklendi.
6.
2016 Katılımcı Sayısı
number of Exhibitors
300
Firma
Companies
En Çok Katılım Gösteren 10 Ülke
Top 10 Exhibitor Countries
Almanya, Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Çin, Fransa, İran,
İspanya, İsviçre, İtalya, Polonya
Germany, United Kingdom, Czech Republic, China, France,
Iran, Spain, Switzerland, Italy, Poland
EURASIA RAIL 2016 KATILIMCI DEĞERLENDİRMELERİ
EURASIA RAIL 2016 ExhIBITOR SURvEY
2
Bu yıl katılımcıların %92’si Eurasia Rail’den memnun kaldı.
Katılımcıların %87’si önümüzdeki sene de Eurasia Rail’de katılımcı olarak
bulunacaklarını belirtti.
Katılımcıların %74’ü bu yıl yeni potansiyel satış müşterileri oluşturmuştur.
Katılımcıların %94’ü stantlarına uğrayan ziyaretçi kalitesinden memnun kalmıştır.
EURASIA RAIL 2016 SONUÇ RAPORU / POST ShOw REPORT
Genel Yerleşim Planı / General Floor Plan
ÜRÜN GRUPLARI / PRODUCT GROUPS
Demiryolu Teknolojileri
İç Düzen
Demiryolu Alt ve üstyapısı
Toplu Taşıma
Sinyalizasyon - Elektrifikasyon
Nakliye
Demiryolu Araçları
Lojistik
Servisler
Demiryolu Araçları için Yedek Parça
EURASIA RAIL 2016 SONUÇ RAPORU / POST ShOw REPORT
3
Ziyaretçi Bilgileri / visitor Overview
ZİYARETÇİ PROFİLİ / vISITOR PROFILE
ülke Devlet Demiryolları
Yerli ve Yabancı Belediyeler
Yerli ve Yabancı Demiryolu İşletmecileri
Ulaştırma Bakanlıkları
Ağır Sanayi Firmaları
İnşaat Firmaları
Yerli & Uluslararası Medya
Yerli & Uluslararası Finans Kuruluşları
Mühendislik & Müşavirlik Firmaları
Demiryolu Araç & Gereç Toptancıları
Askeri Kuruluşlar
Teknoloji Kuruluşları
Elektrik & Sinyalizasyon Kuruluşları
Altyapı Kuruluşları
Yedek Parça üreticileri
11.539
52
2016 Ziyaretçi Sayısı
number of visitors of 2016
Yerli Ziyaretçi
Local visitors
Ülke
Countries
En Çok Ziyaret Eden 10 Ülke
Top 10 visiting Countries
Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Bulgaristan,
Fransa, Hollanda, İran, İspanya, İtalya, Ukrayna
Germany, The United State of America, Austria, Bulgaria,
France, netherlands, Iran, Spain, Italy, Ukraine
EURASIA RAIL 2016 ZİYARETÇİ DEĞERLENDİRMELERİ
EURASIA RAIL 2016 vISITOR SURvEY
Ziyaretçilerin %86’sı bu yıl Eurasia Rail’den
memnun kaldıklarını belirttiler.
Ziyaretçilerin %96’sı Eurasia Rail 2017’yi
ziyaret edeceklerini belirttiler.
4
EURASIA RAIL 2016 SONUÇ RAPORU / POST ShOw REPORT
Ziyaretçilerin %81’i Eurasia Rail’i ziyaret
etmenin iş ilişkileri için önemli olduğunu
belirtti.
Ziyaretçilerin % 90’ı konferans ve
seminerlerin aydınlatıcı ve güncel piyasaya
uygun olduğu belitmiştir.
Alım Heyetleri / Buyer Delegations
YURTDIŞI ALIM HEYETLERİ
InTERnATIOnAL BUYER DELEGATIOnS
Alım heyeti programı çerçevesinde 15 ülkeden alım heyeti grupları
fuarı ziyaret etti.
Almanya / Germany
Belçika / Belgium
Bulgaristan / Bulgaria
Bosna Hersek / Bosnia – herzegovina
Çek Cumhuriyeti / Czech Republic
Fransa / France
Hırvatistan / Croatia
İran / Iran
Kore / Korea
Kosova / Kosovo
Litvanya / Lithuania
Romanya / Romania
Suudi Arabistan / Saudi Arabia
Ukrayna / Ukraine
ürdün / Jordan
EURASIA RAIL 2016 SONUÇ RAPORU / POST ShOw REPORT
5
Katılımcı Görüşleri / Exhibitor Testimonials
Eurasia Rail bu yıl bizim açımızdan programlı ve planlı geçti. Fuarda
uzun zamandır göremediğimiz, yabancı ülkelerdeki firmaların yeni
teknolojilerini ve ürünlerini gözlemleme şansımız oldu. Ayrıca stratejik
projelerle ilgili de önceden planlamış olduğumuz toplantıları yaptık.
Fuar bizim açımızdan çok başarılı geçti.
Serkan Tekkesin
Genel Müdür
HUAWEI
özgür Anteplioğlu
Ankara Satış Direktörü
ALSTOM
FAIVELEY TRANSPORT
TüRKİYE
Eurasia Rail her sene olduğu gibi bu yılda iyi geçti. Son derece başarılı
bulduğumuz fuar, sektörde çok önemli bir noktada. Bu sene fuarda
komponentlerle ilgili bir bölüm ve kariyer noktasını açtık.
Eurasia Rail’e Faiveley Transport olarak bu ilk kez katıldık. Fuar; Türkiye
demiryolu sektörü için çok önemli ve sektörün gelişmesine ciddi katkılar
sağlıyor. Türkiye’deki lokalizasyon yani yerlileştirme mantığının öne çıktığı
bu sektörde Türk oyuncular yani büyük üreticiler ve Türk alt sağlayıcıların
hepsinin bu fuarda buluşması ve fuarın da her yıl gittikçe büyümesi çok
sevindiricidir.
Eurasia Rail’e 5 yıldır katılıyoruz. Fuarda olmaktan çok mutluyuz. Bizim
için verimli ve önemli bir fuar. Bu nedenle 2017 yılındaki fuara tekrar
katılacağız.
İsmail Seyhanlı
ANSALDO STS
A HITACHI
İş Geliştirme Direktörü
Bruna Bruni
Fuar Direktörü
Eurasia Rail fuarından kendi adımıza çok memnun kaldık. Gelecek sene
de bu fuarda yer almayı hedefliyoruz. Gelecek senenin de bizim için
verimli geçeceğine inanıyoruz. Bu yıl fuara özel getirdiğimiz TCDD için
yapılmış özel bir jeneratör seti var. Cummins motorlu jeneratörler
TüVASAŞ’ ta üretilen yolcu trenlerinin servis jeneratörü olarak
kullanılıyor.
CUMMINS
Bahadır Şengül
Demiryolu Satış Müdürü
6
EURASIA RAIL 2016 SONUÇ RAPORU / POST ShOw REPORT
SNCF FRENCH
NATIONAL RAILWAYS
Rusya, BDT ve Türkiye
Proje Direktörü
Eurasia Rail bu yıl çok etkileyiciydi. Pek çok yeni bağlantı kurduk. Fuarda
yeni iş bağlantıları kurmak için çok fırsat var ve fuardan çok memnunuz.
Kanadalı alt kuruluşumuz olan firmamızla beraber katılıyoruz. Bu
firmamız ile birlikte yenilik olarak “Gelir Yönetim Sistemi” ni tanıttık.
Fuarı çok başarılı buluyorum, böyle devam etmenizi dilerim. Sonraki yıl
için daha etkili ve güçlü bir şekilde katılacağız.
Eurasia Rail Konferans Özeti / Eurasia Rail Conference Review
FUARLA EŞ ZAMANLI DÜZENLENEN KONFERANS
In COnJUnCTIOn wITh COnFEREnCE
Fuarla eş zamanlı olarak düzenlenen konferansta "Demiryolu Açık Oturumu", "Kent içi Raylı
Sistemler", "Demiryolu Araçlarındaki Gelişmeler", "Emniyet Yönetim Sistemleri" ve
"Demiryollarındaki özel Konular" oturumları yer aldı. Fuar katılımcıları ve ziyaretçileri için
oldukça verimli geçen oturumlarda, demiryolu sektörüyle ilgili en son gelişmeler paylaşıldı.
Jean Pierre Loubinoux
Demiryolu Açık Oturumu
Uluslararası Demiryolu Birliği Genel Müdürü
EURASIA RAIL 2016 SONUÇ RAPORU / POST ShOw REPORT
7
Tanıtım Çalışmaları / Promotion Campaigns
GAZETELERDE / In nEwSPAPERS
Türkiye’nin en yüksek tirajlı 7 ulusal ve yerel gazetede ilan çalışması.
RADYOLARDA / On RADIO
Türkiye’nin en çok dinlenen 5 radyo istasyonunda spot kullanımı.
DERGİLERDE / In mAGAzInES
Sektörel yayınlarda fuarın reklam, haber, röportaj ve doğrudan tanıtım çalışmaları.
Online
Davetiye / Registration
www.eurasiarail.eu
%8)8$56$<,/,.$181*(5(öø1&(72%%7h5.ø<(2'$/$59(%256$/$5%ø5/øöø'(1(7ø0ø1'('h=(1/(10(.7('ø5
7+,6)$,5,625*$1,=('81'(5683(59,6,212)72%%7+(81,212)&+$0%(56$1'&2002',7<(;&+$1*(62)785.(<
,1$&&25'$1&(:,7+7+(/$:12
8
EURASIA RAIL 2016 SONUÇ RAPORU / POST ShOw REPORT
Organizatör / Organiser
Tanıtım Çalışmaları / Promotion Campaigns
AÇIK HAvA REKLAM MECRALARINDA / OUTDOOR PROmOTIOn CAmPAIGn
İstanbul’da ve Anadolu genelinde önemli ticaret noktası olan illerde yoğun olarak billlboard ve reklam panolarının kullanımı
EURASIA RAIL 2016 SONUÇ RAPORU / POST ShOw REPORT
9
Tanıtım Çalışmaları / Promotion Campaigns
Megalight Reklam Çalışması
İstanbul Metrosu’nda reklam panosu kullanımı
İstanbul Metrosu’nda reklam çalışması
10
EURASIA RAIL 2016 SONUÇ RAPORU / POST ShOw REPORT
Tanıtım Çalışmaları / Promotion Campaigns
Tv – RADYO REKLAMLARI ve FUARDAN CANLI YAYINLAR Tv – RADIO ADS & LIvE BROADCAST FROm ThE ExhIBITIOn
İş dünyasının yakından takip ettiği televizyon kanallarında reklam yayını.
Türkiye genelinde yüksek dinlenme oranlarına sahip radyo kanallarında reklam yayını.
Fuar süresince, haber kanallarında fuar alanından gerçekleştirilen canlı yayınlar.
EURASIA RAIL 2016 SONUÇ RAPORU / POST ShOw REPORT
11
Katılımcı Firmalar / Exhibitor List
A
ABB ELEKTRİK
ACRI
AFS TEKNİK DANIŞMANLIK
AIRDIV S.R.O.
AJANSMİK YAYINCILIK
AKDAĞ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ
AKOK TOPLU TAŞIMA
ALFA UNION A.S.
ALKA SAN. İNŞ. Ve TİC. A.Ş.
ALPİN KİMYA
ALSTOM ULAŞIM A.Ş.
ALTERNATİF YAYINCILIK
AMIT SPOL S.R.O.
AMPHENOL
AMSTED RAIL
AND. KüLTüR VE TUR. DERNEĞİ
ARUS
ANSALDO STS S.P.A.
ANT MüHENDİSLİK
ARCELORMITTAL
ARTE TEKNOLOJİ
ASELSAN ELEKTRONİK
ASTRA RAIL
ATM ASİST BAKIM HİZMETLERİ
AVİTAŞ KOMPOZİT PLASTİK
AVİTECH KAUÇUK METAL
AYAZ TREN VAGON
AZD PRAHA S.R.O.
B
BABACAN ENDüSTRİ VE KAUÇUK
BALFOUR BEATTY RAIL GMBH
BBM OFFICINE MECCANICHE SPA
12
BBR RAIL AUTOMATION GMBH
BERDAN ARGE BİLİŞİM YAZILIM
BERGHOF AUTOMATION GMBH
BLUE ENGINEERING
BM MAKİNA SAN. Ve TİC. A.Ş.
BOMBARDIER
BONATRANS GROUP A.S.
BOZANKAYA
BUREAU VERİTAS
C
CAF
CCE ELEKTRİK
CEFİP MAKİNA
CENZIN SP. Z O. O.
CHAMBER OF COMMERCE PISTOIA
CHINA HUAXIN POST & TEL.ECON.
CONTITECH
CRRC CORPORATION
CSAD UHERSKE HRADİSTE A.S
CUMMINS TURKEY
CYF INTERNATIONAL
CZ LOKO
CZECH INVEST
CZECH TRADE
D
DAKO-CZ A.S.
DALGAKIRAN MAKİNA
DAS LAGER RULMAN
DB INTERNATIONAL
DB SYSTEMTECHNIK
DELLNER
DEMİRYOLU DüZ. GENEL MüD.
EURASIA RAIL 2016 SONUÇ RAPORU / POST ShOw REPORT
DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI
DERNEĞİ
DEMOK
DEMüHDER
DEUTA - WERKE
DILAX INTELCOM GMBH
DİTECFER
DİZAYN DEMİRYOLU RAYLI
SİSTEMLER
DOT SYSTEM
DUAGON AG
DUREL
DURMAZLAR
F
FAIVELEY TRANSPORT
FARAZ TIMA
FBC YAYINCILIK
FIMOR
FKT KOLTUK SİSTEMLERİ
FLAIG & HOMMVEL
FLIR SYSTEMS
FOTECH FİBER OPTİK
FRANSIZ TİCARET MüŞ.
FRAUSCHER SENSORTECHNIK
FUNKWERK SYSTEMS
G
E
EB REBOSIO LTD. ŞTİ.
EC ENGINEERING
ECM EXPO + CON. MANAGEMENT
ELEKTRA ELEKTRONİK
ELMAK KONTROL SİSTEMLERİ
ELMESY S.R.O.
ELSITEL
ELTE PANO
ELTESAN
EMAS DEMİR ÇELİK
EPA TİCARET MAK.
EPHY - MESS GMBH
EPSİLON NDT.
ERA CONTACT GMBH
ERA ELEKTRONİK A.Ş.
ESA ELEKTROSCHALTANLAGEN
ESRAY
EXPO MEDIA S.R.O
EYMAK
GAI-TRONICS
GEDİK KAYNAK SAN. VE TİC. A.Ş.
GENERAL TEKNİK
GENT MüMESSİLLİK
GETZNER WERKSTOFFE
GEZER ENDüSTRİ
GMT GUMMI
GöKYAPI
GUMMI-WELZ
GüRMAK ÇELİK
HOSS AJANS
HUAWEI
HüROĞLU OTOMOTİV
HYUNDAI EUROTEM
I - İ
I METRO 2016
ICA TRAFFIC GMBH
INTEGRA
INTERNATIONAL HISPACOLD S.A
ISFAHAN CASTING CO
ISIŞAH ENDüSTRİYEL
ISKRATEL
ISSD - PVT GROUP
ISSD BİLİŞİM ELEKTRONİK
IŞIK PLASTİK
ITALCERTIFER S.P.A
ITALFERR SPA
İSTANBUL ULAŞIM A.Ş.
J
J.LANFRANCO & CO.
JAQUET TECHNOLOGY GROUP AG
JURA MOPE SEA MAGAZINE
H
K
HAKEL SPOL. S.R.O.
HANNING & KAHL GMBH CO KG
HANNO WERK GMBH+CO. KG
HARTING
HEICO BEFESTIGUNGSTECHNIK
HEKSAGON MüH. ve TASARIM
HENGTONG OPTIC
HIMA PAUL HILDEBRANDT
K.M.S.T. LTD. ŞTİ.
KALEBOZAN
KARABüK üNİVERSİTESİ
KARADAĞ ELEKTRONİK ARAÇLAR
KARBOSAN
KARDEMİR A.Ş.
KAYSERİ ULAŞIM A.Ş.
Katılımcı Firmalar / Exhibitor List
KNORR-BREMSE
KOLUMAN MOTORLU ARAÇLAR
KONCAR
KOREA RAILROAD RESEARCH
INSTITUTE
KöSEDAĞ A.Ş.
KUMMLER + MATTER
L
LASPAR ANGST ve PFİSTER
LASPAR DIŞ TİCARET
LEGIOS LOCO A.S
LENORD, BAUER & CO. GMBH
LEROY AUTOMATION
LİMA ENDüSTRİYEL BİLGİSAYAR
LOKEL S.R.O.
M - N
MAE GöTZEN
MAK ELEKTRONİK
MAKEL YALITIM
MEDCOM SP. Z O.O.
MEDEL
MEN MIKRO
MERMEC S.P.A
METAWELL GMBH
MIN.OF IND.& TRADE OFTHE CZECH
REP.
MOSAŞ AKILLI ULAŞIM TEKN.
MTM POWER
MURR ELEKTRONİK
MZA DEMİRYOLU
N
NANE İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
NEXANS
O -Ö
öZEN TEKNİK DANIŞMANLIK
öZKAN DEMİR ÇELİK SAN. A.Ş.
P
PANDROL UK LTD.
PANEL POLİüRETAN A.Ş.
PARS NOVA A.S.
P.I.T.D.C.
PATENTES TALGO SLV
PENA İÇ ve DIŞ TİC. A.Ş.
PETRONET OTOMASYON
PFISTERER UPRESA SAU
PJSC KRAMATORSK
PROYAPI MüHENDİSLİK
MüŞAVİRLİK
PRVNİ SIGNALNI A.S.
R
RAILADVENTURE GMBH
RAILCEN DEMİRYOLU SİSTEMLERİ
RAILWAY GAZETTE
INTERNATIONAL
RAILWAY SERVICES
RSKD
RC MüHENDİSLİK ve MAKİNE
REVENGA INGENIEROS S.A.
RINA SERVICES SPA
RITTER STARKSTROMTECHNIK
ROBAT KONTROL OTOMASYON
S
SAB BRöCKSKES
SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK
SAKARYA DUMAN OTOMOTİV
SAKARYA VAGON SAN. A.Ş.
SALTEK S.R.O.
SAR MEDYA - ALTAN KILINÇ
SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR
SAVRONİK ELEKTRONİK
SCHLATTER INDUSTRIES AG
SEKTöREL TANITIM GRUBU
SENSİT S.R.O.
SICHUAN JINLIXIN
SIEMENS
SİRENA MARİNE DENİZCİLİK
SKC KARBON
SKF TüRK SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.
SKODA ELECTRIC A.S.
SKODA TRANSPORTATION A.S.
SKODA VAGONKA
SNCF
SNFBO - FORGES DE BELLES
ONDES
SöNMEZ TRANSFORMATöR
SPANISH ECON. & COM. OFFICE
STADLER RAIL
STAUBLI
STEMMANN - TECHNİK
SYSTRA
T
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI
T.C. ULAŞTIRMA OP. PROGRAMI
TEKNİMA MAKİNE ENDüSTRİ
TEKTRONİK MüHENDİSLİK
TELAS KAUÇUK - TüRKİYE
THALES GLOBAL SERVICES SAS
THE INDIA THERMIT CORP. LTD.
TIME MEDYA - SİLİKON BİLİŞİM
TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ.
TOS KURIM - OS, A.S.
TRANSTEC VETSCHAU GMBH
TSL-ESCHA GMBH
TüBİTAK MAM. ENERJİ
ENSTİTüSü
TüRK PRYSMIAN
TüRKİYE DEMİRYOLU MAK. SAN.
TüRKİYE LOKOMOTİF & MOTOR SAN.
TüRKİYE VAGON SAN. A.Ş.
TüV TEKNİK
WIKOV MGI A.S.
WIRTHWEIN AG
Y
YAVUZLAR VAGON
YAZ - KAR
YöNTEM YAYINCILIK
Z
ZEPHIR SPA
ZF FRIEDRICHSSHAFEN AG
ZöLLNER SIGNAL GMBH
U - Ü
UP MAKİNE
UŞAKLIGİL
UTA LOJİSTİK DERGİSİ
üNTEL KABLO
v - W
VALEN BİLİŞİM ve MEDYA TEKN.
VİTEL
VOESTELPINE
VUKV
VYZKUMNY A ZKUSEBNI USTAV
PLZEN
EURASIA RAIL 2016 SONUÇ RAPORU / POST ShOw REPORT
13
ITE
Transport
&Logistics
AZERBAIJAN
RUSSIA
TRANSCASPIAN
ROAD AND TRAFFIC
BREAKBULK EUROPE
BREAKBULK RUSSIA
TRANSRUSSIA
TRANSSIBERIA
CEMAT
TRANSBALTIC
CHINA
TURKEY
BREAKBULK CHINA
EURASIA RAIL
COLDCHAIN EURASIA
BELGIUM
INDONESIA
TRANSASIA
CEMAT SOUTH EAST ASIA
COLDCHAIN INDONESIA
U.A.E.
BREAKBULK MIDDLE EAST
UKRAINE
IRAN
OIL, RAIL & PORTS
INTERNATIONAL CONFERENCE
KAZAKHSTAN
TRANSITKAZAKHSTAN
MALAYSIA
TRANSUKRAINE
COLD CHAIN
USA
BREAKBULK AMERICAS
TRANSPORTATION &
LOGISTICS AMERICAS
BREAKBULK SOUTH EAST ASIA
UZBEKISTAN
POLAND
TRANSUZBEKISTAN
TRANSPOLAND
The experts
in transport
& logistics
trade shows
www.transport-exhibitions.com
Bizi takip edin / Follow Us
facebook.com/Eurasiarail
eurasiarail.eu/Linkedin
twitter.com/eurasiarail

Benzer belgeler

Fuar Sonuç Raporu

Fuar Sonuç Raporu Alım Heyetleri / Buyer Delegations YURTDIŞI ALIM HEYETLERİ InTERnATIOnAL BUYER DELEGATIOnS Alım heyeti programı çerçevesinde 15 ülkeden alım heyeti grupları fuarı ziyaret etti.

Detaylı

eurasia-rail-2015-fuar-sonu

eurasia-rail-2015-fuar-sonu Ĕ Ulaşım sektöründe %1 olan demiryolu yolcu taşımacılık payının %10’a, Ĕ % 4,4 olan yük taşımacılık payını da %15’e çıkması planlanması, Ĕ “Milli Tren Projesi” kapsamında ilk milli trenin 2018 y...

Detaylı