Meksika Gümrük Vergisi ve Dış Ticaret Verileri Arama Modülü

Transkript

Meksika Gümrük Vergisi ve Dış Ticaret Verileri Arama Modülü
Meksika Gümrük Vergisi ve Dış Ticaret Verileri Arama Modülü
Meksika Ekonomi Bakanlığı internet sitesinde, 8’li GTİP bazında gümrük vergisi
oranları ile seçime bağlı olarak 2, 4, 6 ya da 8’li GTİP bazında aylık ya da yıllık ithalat ve
ihracat miktar ve değerlerini gösteren bir modül bulunmaktadır. Ücretsiz olarak herkesin
kullanımına açık olan söz konusu modüle doğrudan aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:
http://www.economia-snci.gob.mx/siavi4/fraccion.php
ya da
http://200.77.231.38/siavi4/fraccion.php
Söz konusu modül, yalnızca İspanyolca dilinde hizmet vermesine rağmen, aşağıda
yer alan açıklamalarımız yardımıyla kolaylıkla kullanılabileceğini düşünüyoruz.
Açılış ekranında öncelikle hakkında bilgi edinilmesi istenen ürüne ait GTİP’in ilk
2 rakamı olan fasıl bulunur, ardından sırasıyla diğer kodlar girilir. İlk 6 rakamdan sonra 7
ve 8. rakamların Türk GTİP kodundan farklı olduğu, Meksika sisteminin bir tanımı
olduğu unutulmamalıdır. Sağ tarafta her kod için bu koda ait ürün tanımının, İspanyolca
dilinde tanımı çıkmaktadır.
GTİP rakamları ile ürün tanımlarının alt kısmında soldan sağa, mavi renkte 4 adet
başlık bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla “Araceles y normatividad”, “Estadisticas
Anuales”, “Estadisticas Mensuales” ve “Empresas” olarak sıralanmaktadır.
“Aranceles y normatividad” başlığına tıklandığında, seçilmiş olan GTİP konusu
ürüne ilişkin ve malın gümrük vergisi uygulamalarıyla ilgili mevzuat vs, aşağıda
görülebilecektir. GTİP bilgileri ve ürün tanımı ile ilgili tablonun hemen devamında yer
alan, “Resto del Territorio” ibaresinin altındaki bilgiler, gümrük vergisi bilgileridir.
İthalat demek olan “Importacion” ile aynı satırda yer alan ve “Arancel” kelimesinin
altında belirtilen rakam, yüzde olarak Meksika tarafından o ürüne uygulanan gümrük
vergisidir. “ex” ibaresi, gümrük vergisinin sıfır olduğunu belirtimektedir. Bu gümrük
vergisi, Türkiye dahil, Meksika ile serbest ticaret anlaşması olmayan ülkelere uygulanan
vergidir.
Yukarıda belirttiğimiz şekilde bulunan gümrük vergisinin, Meksika 8’li GTİP
sisteminde belirtilen ürüne ait gümrük vergisi olduğu vurgulanmalıdır. Firmalarımızın
ürünlerinin gümrük vergisi, Meksika sisteminde bulunan 8’li GTİP’lere ve bunların
tanımına göre tahmin edilebilecektir.
“Estadisticas Anuales” başlığına tıklandığında, en yukarıda GTİP bilgileri
girilmiş ürüne ait, Meksika istatistikleri görülecektir. “Expotaciones” ile başlayan
bölümde ürünün ihracat bilgileri, “Importacion” ile başlayan bölümde ise ürünün ithalat
bilgileri yer almaktadır. İlk satırda “total” satırında Meksika’nın ürüne ait genel ithalat ya
da ihracat bilgileri, devamında ise ülke bazında ilgili ürünün ithalat ya da ihracat bilgileri
belirtilmektedir. Bilgileri görüntülenmek istenen ürüne ilişkin GTİP bilgileri seçilirken,
bu rakamların seçildiği sütunların yanında yer alan “√” işareti tıklanarak, ithalat veya
ihracat istatistiklerini 2’li, 4’lü ya da 6’lı GTİP bazında da görme imkanı bulunmaktadır.
“Estadisticas Mensuales” başlığı altındaki yıllardan birine tıklandığında da,
seçilen yıla ait aylar bazında istatistikler verilmektedir.
“Empresas” tıklandığında ise, GTİP bilgileri girilmiş ürüne ait Meksikalı ihracatçı
firma isimleri görülebilmektedir.
Meksika 8’li GTİP sisteminde belirtilen mal tanımları ya da söz konusu sayfada
görülmek istenen diğer İspanyolca bilgiler, “Google translate” sitesi yardımıyla
İngilizce’ye çevrildiğinde, çok yüksek oranda başarılı bir tercüme sonucu ortaya
çıkmaktadır. Aynı sonucun Türkçe için ortaya çıkmadığını belirtmek zorundayız.

Benzer belgeler

Formu indirmek için tıklayınız!

Formu indirmek için tıklayınız! • Belirlenmiş pazar/pazar bölümündeki potansiyel alıcıların firmanın teklifini satın alma gücü araştırılır. • Rekabet yapısını, pazar büyüklüğünü, ekonomik ve kültürel farklılıkları ve müşteri ihti...

Detaylı