2011 - İZSU

Transkript

2011 - İZSU
2011 Yılı Faaliyet Raporu
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü
En büyük makam,
en büyük hak
çalışanlara ait olacaktır.
Değerli Hemşehrilerim,
İzmir’imize ve siz değerli hemşehrilerimize hizmetlerimizi en iyi şekilde sunmak için geceli
gündüzlü çalıştığımız, yine önemli proje ve yatırımlara imza attığımız bir yılı daha geride bıraktık.
Çağdaş kentimizin içme suyu, atıksu ve kanalizasyon hizmetleri alanındaki ihtiyaçlarını yüksek
standartlarda karşılamayı hedefleyerek, İZSU Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla içme suyu,
atıksu ve kanalizasyon alanında çok önemli adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz. Bu
alandaki yatırımlarımızda, 2011 Yılında son sekiz yılın rekorunu kırdık.
Kıt doğal kaynakların giderek tükendiği, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin sonuçlarının su
kaynaklarını giderek daha fazla tehdit ettiği çağımızda, yaşam kaynağımız olan su
kaynaklarının yönetimini, genişleyen yetki ve sorumluluk alanımız içerisinde,
gelecek
kuşakları da düşünerek en üst düzeyde sorumluluk bilinciyle ele alıyoruz.
Stratejik yönetim ilkeleri ve araçları; akılcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını
hayata geçirmek için en yaygın uygulanan yol haritalarıdır. Bu anlayışın bilincinde olarak,
İZSU Genel Müdürlüğümüzün 2010-2014 Yılları Stratejik Planı doğrultusunda 2011 Yılı
Performans Programı ile bir yıllık faaliyetlerini ayrıntılı biçimde belirledik. Geçtiğimiz yıl
içinde gerçekleştirilen hizmet ve faaliyetlerin değerlendirmelerine de 2011 Yılı Faaliyet
Raporu’nda yer verdik.
2010-2014 yılları Stratejik Planı’nda da yer aldığı gibi su kaynaklarının sürdürülebilirliği;
çevreye ve doğal yaşama duyarlılık, kamu hizmeti bilinci, dünya standartlarında teknoloji ve
etkin bir yönetim anlayışı ile çalışan çağdaş bir lider kurum olmak vizyonumuz doğrultusunda
sizlere 365 gün 24 saat hizmet sunma gayreti içindeyiz.
Sizlere kesintisiz ve kaliteli içme suyu sağlamaya yönelik yatırım ve hizmetlerimize 2011
yılında yenileri eklendi. Birinci sınıf teknoloji ve kapasitedeki içme suyu arıtma tesislerimize,
yeni tesisler ekledik. Gördes Barajı’ndan kentimize su temin edebilmek için, yüksek kapasiteli
“Sarıkız İçme Suyu Arıtma Tesisi”ni planlanan tarihten önce hizmete açtık.
Yeni su ve kanalizasyon altyapı yatırımları gerçekleştirdik. 2011 yılında, yine kilometrelerce
içme suyu ve kanalizasyon hattı imalatı yaparak geçen yılın imalatını ikiye katladık. Mevcut
hat ve şebekelerin bakımı, yenilenmesi ve onarımı için ekiplerimiz yine çok yoğun çalışmalar
gerçekleştirdi. Büyük su kaçakları sorunu bulunan bazı çevre ilçelerimizde başlatılan ve
devam edilen geniş kapsamlı içme suyu şebeke çalışmalarıyla, bu sorunu önemli oranda
azalttık.
Vizyonumuz doğrultusunda çevreye yatırım, en hassasiyetle üzerinde durduğumuz
önceliklerimiz arasında bulunmaktadır. Çoğunluğu son üç-dört yılda işletmeye alınan atıksu
arıtma tesislerine 2011’de eklenen ve çalışmaları başlatılan yeni tesislerle, İzmir’in ileri
yöntemlerle atıksu arıtmada lider kent konumunu halen korumaktayız. “Büyük Körfez
Projesi”ne 2011 yılında başladık, yüzülebilir bir körfez hayalimizi gerçeğe dönüştürmek için
çalışma ve yatırımlarımız hızla devam etmektedir.
Tüm bu çalışmaları gerçekleştirirken desteğini hep yanı başımızda hissettiğimiz siz değerli
hemşehrilerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyor, proje ve faaliyetlerimizin
gerçekleşmesinde görev alan tüm İZSU personeline ve raporun hazırlanmasında emeği geçen
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
Aziz KOCAOĞLU
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN
İZSU Genel Müdürü
Saygıdeğer İzmirliler,
2011 Yılı sıcaklık ve yağış dağılımının oldukça büyük farklılıklar gösterdiği, zor bir yıl olarak geçmiştir.
Zaman zaman yoğun yağışlar, kısa süreler için İzmir’imize düşmüştür. Buna rağmen herhangi bir ciddi
taşkın olayı yaşanmaması, İZSU tarafından yapılan altyapı çalışmalarının olumlu katkısı ile gerçekleşmiştir.
2011’de İzmir’imizde, yaklaşık 363 km. içme suyu, 147 km. atıksu kanalizasyon hattı döşenmiş olup; 22 km
yağmursuyu kanalizasyonu ve 9 km’de dere ıslahı çalışması gerçekleştirilmiştir.
Büyük su kaçaklarının yaşandığı Yeni Foça’da, su kayıpları önemli ölçüde azaltılmış, günlük arıza sayısı 4050’lerden 3-4’lere düşürülmüştür. Şehre verilen su miktarı ise; 50 lt/sn’den 12 lt/sn’ye düşürülerek ciddi
oranda su tasarrufu sağlanmıştır.
Menemen ilçemizdeki, büyük su kaçaklarına sebebiyet veren içme suyu şebekesinin tamamiyle
değiştirilmesine başlanmış ve su kaçakların önemli oranlarda düşüş sağlanmıştır.
Gördes Barajından İzmir’e su sağlanması amacıyla, Nuriye Beldesinde inşasına başlanan Sarıkız İçme Suyu
Arıtma Tesisleri tamamlanmış ve buradan su alınmaya başlanmıştır.
Kemalpaşa içme suyu şebekesi tümüyle değiştirilmek üzere, gereken çalışmalar ele alınmış ve büyük bir
bölümü tamamlanmıştır.
Tüm atıksu arıtma tesislerinin çamurlarının bertaraf edilmesi amacıyla, Çiğli’de yapılması planlanan Atıksu
Çamurları Bertaraf Tesisi ihalesi sonuçlandırılmış olup, yüklenici firmayla sözleşmesi tamamlanmıştır.
Kıyı şeridinde oldukça yüksek öneme haiz olan Özdere ve Doğanbey Atıksu Arıtma tesislerinin temeli
atılmış olup, inşaatı devam etmektedir. Böylece, ileri biyolojik yöntemlerle atıksu arıtması yapabilen
tesislerimize iki önemli tesis daha eklenmiştir.
Önemli su kaynaklarından birisi olan Çamlı Barajının ÇED’e esas planlama revizyon raporuna başlanmış ve
% 50’si tamamlanmıştır. DSİ onayı ile birlikte ÇED’e müracaat edilecektir.
İzmir’in en büyük çevre projelerinden olan Büyük Körfez Projesi 2011 Yılında başlamış olup, hızla
ilerlemektedir. Bu kapsamda; hem 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi’yle ortak bir model
çalışması yapılmakta olup; hem de DDY Genel Müdürlüğü ile yapılan projeler çerçevesinde körfezin
kuzeyinde ve deniz tabanında bir sirkülasyon kanalı açılması uygulamasına başlanmıştır.
Bu proje içerisinde, körfezde ilk defa olarak akıntı ve deniz dibi hareketlerini ölçen, aynı zamanda
meteoroloji verilerini üretecek dört ayrı istasyon kurulması çalışmalarına başlanmıştır. Bununla ilgili
çalışmalarda kullanılmak üzere, ileri teknolojiye sahip kesici-emici bir gemi ve römorkör alımı ihalesi
yapılmış olup, gemilerin inşası sürdürülmektedir. Söz konusu gemilerin katılımıyla çalışmalar daha da
hızlandırılmış olacaktır. Böylece ileriki tarihlerde denize girilebilir bir körfezin gündeme geleceğini
memnuniyetle ifade etmek istiyorum.
İzmir şehrinin tamamında, her cadde ve sokakta gerek içme suyu gerekse kanalizasyon hatlarının, 2011
Yılında devreye giren Coğrafi Altyapı Bilgi Sistemi kapsamında ele alınarak projelere işlenmesi büyük
ölçüde tamamlanmıştır. Böylece, İzmir ileri bilgi sistemi teknolojisi kullanan şehirler arasında yer almış
olup, Coğrafi Altyapı Bilgi Sistemi projemiz uluslar arası bir yarışmada 38 proje arasında birincilik ödülünü
kazanmıştır.
İleri teknolojiye sahip, donanımlı ve altyapı sorunlarını büyük ölçüde çözmüş olan İZSU Genel Müdürlüğü,
kendini her yıl daha da geliştirerek İzmir halkımıza iyi ve kaliteli hizmetler sunmaya devam edecektir.
Hemşehrilerimize ve Değerli Meclisimize saygıyla arz ederim.
Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN
İZSU GENEL MÜDÜRÜ
T.C
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZSU)
YÖNETİM KURULU
AZİZ KOCAOĞLU
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Yönetim Kurulu Başkanı
DR. AHMET H. ALPASLAN
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi
DR. A. SUZAN GÖK
Genel Müdür Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyesi
PROF. DR. ÖMER ZAFER ALKU
Yönetim Kurulu Üyesi
DENETÇİLER
ERHAN BEY
FAZIL ÖLÇER
İZSU GENEL MÜDÜRÜ ÖZGEÇMİŞİ
KİŞİSEL BİLGİLER:
Adı Soyadı
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
Medeni Durumu
: Ahmet Hamdi ALPASLAN
: Diyarbakır
: 01.12.1949
: Evli
EĞİTİM DURUMU:
x 1972
x 1980
: E.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi
İnşaat Mühendisi (Lisans)
: E.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi
İnşaat Mühendisi (Yüksek Lisans)
: E.Ü. İnşaat Fakültesi-Doktora
YABANCI DİL BİLGİSİ
:İngilizce
BİLGİSAYAR BİLGİSİ
:İşletim Sistemi, İnternet Kullanımı
SAHİP OLDUĞU EHLİYETLER
:B sınıfı sürücü ehliyeti
x 1974
İŞ TECRÜBESİ
x
x
1972 – 1976
1976 – 2001
x
x
x
x
x
2001 – 2003
2003 – 2006
2006 – 2007
2007 – 2008
2008 – …
: E.Ü. Mühendislik Bilimleri Fakültesi - Asistan
:DSİ 2. Bölge Müdürlüğü - Etüd Plan Şube
Müdürü,
Bölge Müdür Yardımcısı (İzmir)
: DSİ 2. Bölge Müdürü (İzmir)
: DSİ Çoruh Projeleri Bölge Müdürü (Artvin)
: DSİ Etüd ve Plan Daire Başkanı (Ankara)
: İZSU Genel Müdür Yardımcısı
: İZSU Genel Müdürü
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ÖZGEÇMİŞİ (PLAN-PROJE-YATIRIMLAR)
KİŞİSEL BİLGİLER:
Adı Soyadı
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
Medeni Durumu
: Ali ATEŞ
: Antalya
: 15.12.1950
: EVLİ
EĞİTİM DURUMU:
x
x
1958-1968
1975
: İlk-Orta ve Lise Eğitimi
: Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
YABANCI DİL BİLGİSİ
: Almanca (Orta)
BİLGİSAYAR BİLGİSİ
: İşletim Sistemi, İnternet Kullanımı
SAHİP OLDUĞU EHLİYETLER
: B sınıfı sürücü ehliyeti
İŞ TECRÜBESİ:
x
1976 - 1987
: ESHOT Kontrol Mühendisi, Etüd Proje Müdür
Yardımcısı, Etüd Proje Müdürü
x
1988 - 2006
: İçmesuyu Proje Müdürü, Kesin Hesap Şube
Müdürü, Kanal Proje Müdürü, Etüd Planlama
Daire Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi
x
2008 - 2009
: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı
x
2009 (Mayıs) – 2011(Mayıs)
: Genel Müdür Yardımcısı (Plan-Proje-Yatırımlar)
x
2010 (Ağustos) – 2011(Mayıs) : İZSU Yönetim Kurulu Üyesi
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ÖZGEÇMİŞİ (YATIRIMLAR)
KİŞİSEL BİLGİLER:
Adı Soyadı
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
Medeni Durumu
: A.Suzan GÖK
: Ankara
: 30.07.1958
: Evli
EĞİTİM DURUMU:
x
x
1965 – 1975
1975 – 1980
x
1982 – 1985
: İlk-Orta ve Lise Eğitimi
: Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi
Biyoloji Bölümü (Lisans)
: Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi
Biyoloji Bölümü (Yüksek lisans ve doktora)
YABANCI DİL BİLGİSİ
: İngilizce (İyi)
BİLGİSAYAR BİLGİSİ
: Word, Excel, İnternet ve Bütçe Programı
kullanımı
SAHİP OLDUĞU EHLİYETLER
: B sınıfı sürücü ehliyeti
İŞ TECRÜBESİ:
x
x
x
x
x
1980 – 1985
1985 – 1988
1986 – 1990
1989 – 1990
1988 – 1996
x
x
x
1996 – 2008
2008 – 2012
2012 (Ocak) – …
: Hacettepe Üniversitesi, Biyoloji Bölümü-Asistan
: İBB Çevre Sağlığı Şube Müdürü,
: DEÜ Deniz Bil.Tek.Enst.-Öğretim Görevlisi
: EÜ Su Ürünleri Yüksek Okulu-Öğretim Görevlisi
: Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü
Şube Müdürü
: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı
: Genel Müdür Yardımcısı (İşletmeler)
: Genel Müdür Yardımcısı (Yatırımlar)
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ÖZGEÇMİŞİ (İDARİ-MALİ)
KİŞİSEL BİLGİLER:
Adı Soyadı
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
Medeni Durumu
: Gültekin AVKIRAN
: İZMİR
: 23.10.1962
: Evli
EĞİTİM DURUMU:
x 1967 – 1978
x 1978-1982
x 1990-1992
: İlk-Orta ve Lise Eğitimi
: ODTÜ İşletme Bölümü
: Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler
: Fakültesi Finans Mühendisliği (Yüksek Lisans)
YABANCI DİL BİLGİSİ
: İngilizce (İyi), Almanca (Orta)
BİLGİSAYAR BİLGİSİ
: Word, Excel, İnternet ve tüm mevzuat
paket programları kullanımı
İŞ TECRÜBESİ:
x
x
x
x
x
x
1983 – 1992
1992– …
1996 – 1997
1997 – 2003
2003 – 2010
2010– …
: Özel sektör
: İZSU Genel Müdürlüğü
: İZSU Muhasebe Şefi
: İZSU Bütçe ve Kesin Hesap Şb. Md.
:İZSU Strateji Geliştirme Daire Başkanı
:İZSU Genel Müdür Yardımcısı (İdari-Mali)
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ÖZGEÇMİŞİ (İŞLETMELER)
KİŞİSEL BİLGİLER:
Adı Soyadı
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
Medeni Durumu
: Gülay DEMİRCİOĞLU
: Acıpayam - DENİZLİ
: 21.01.1962
: Bekar
EĞİTİM DURUMU:
x
x
1969 – 1979
1979 – 1983
x
1983 – 1986
: İlk-Orta ve Lise Eğitimi
: DEÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi
: Çevre Mühendisliği Bölümü-Lisans
: DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Çevre Mühendisliği Bölümü-Yüksek Lisans
YABANCI DİL BİLGİSİ
: İngilizce (Orta)
BİLGİSAYAR BİLGİSİ:
: Windows, Office, İnternet, Autocad kullanımı.
SAHİP OLDUĞU EHLİYETLER:
: B sınıfı sürücü ehliyeti
İŞ TECRÜBESİ:
x
1985 – 1987
x
1987 – 1995
x
x
1995 – 1996
1996 – 1998
x
1998 – 2008
x
x
x
2008 (Nisan)
2008 (Eylül) – 2012 (Ocak)
2012 (Ocak) – …
: İBB Sağlık Daire Başkanlığı Endüstriyel
Çevre Kirliliği Kontrolü-Denetim Mühendisi
: Çevre Koruma ve Su Arıtma Daire Başkanlığı
Endüstriyel Atıksu Kirliliği Kontrolü
Denetim Mühendisi
: Projeler Daire Başkanı
: Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
Ruhsat ve Denetim Şube Müdürü
: Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
Yüzey Suyu Üretim Şube Müdürü
: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı
: Etüd ve Plan Dairesi Başkanı
: Genel Müdür Yardımcısı (İşletmeler)
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU
İÇİNDEKİLER
I. GENEL BİLGİLER…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....1
A)Misyon ve Vizyon…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......3
B)Yetki Görev ve Sorumluluklar……………………………………………………………………………………………………………………………….…....4-9
C)İdareye İlişkin Bilgiler………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9-81
1. Fiziksel Yapı…………………………………………………………………………………………………………………………… 9-26
2. Organizasyon Yapısı…..................................................................................................................27-28
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.......................................................................................................29-31
4. İnsan Kaynakları.......................................................................................................................... 32-42
5. Sunulan Hizmetler…………………………………………………………………………………………………………………..42-72
6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi………………………………………………………………………………………………….72-78
II. AMAÇ ve HEDEFLER…………………………………………………………………………………………………………………………………………..........79
A)İdarenin Amaç ve Hedefleri…………………………………………………………………………………………………………………………………….81-86
1. Stratejik Amaçlar……………………………………………………………………………………………………………….................81
2. Stratejik Amaçlara Bağlı Hedefler………………………………………………………………………………………………..81-85
B)Temel Politikalar ve Öncelikler…………………………………………………………………………………………………………………………………... 86
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER……………………………………………………………………………………………….. 87
A) Mali Bilgiler...................................................................................................................................................89-118
1. Bütçe Uygulama Sonuçları…………………………………………………………………………………………………………….91-93
2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar…………………………………………………………………………………….……..93
3. Mali Denetim Sonuçları…………………………………………………………………………………………......................93-117
B) Performans Bilgileri…………………………………………………………………………………………………………………………………...119-493
1. Birimlerin Faaliyet ve Proje Bilgileri………………………………………………………………………....121-493
x Teftiş Kurulu Başkanlığı……………………………………………………………………………………………….121-123
x Hukuk Müşavirliği………………………………………………………………………………………………….......125-126
x Koruma ve Güvenlik Amirliği……………………………………………………………………………………….127-129
x İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı……………………………………………………………...131 - 138
x Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı………………………………………………………………………..…139-152
x Abone İşleri Dairesi Başkanlığı……………………………………………………………………………….......153-166
x Bilgi ve İşlem Dairesi Başkanlığı…………………………………………………………………………………..167-176
x Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı……………………………………………………………………………177-195
x Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı……………………………………………………………………………..197-275
x Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı…………………………………………………………………………………… 277-317
x Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı…………………………………………………………………………………….319-322
x Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı………………………………………………………………..323- 365
x Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı………………………………………………………………………………….367 -385
x Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı………………………………………………………………………………........ 387-407
x Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı………………………………………………………………………….409-446
x Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ………………………………………………………………………………….447-485
x Makine İkmal ve Tesisleri Dairesi Başkanlığı……………………………………………………………….487-493
2. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi……………………………………………………………......495-519
3. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi……………………………………………………………..…....520
4)KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ……………………………………………………………………………...521-526
A) Üstünlükler………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……...523
B) Zayıflıklar………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............524
C)Değerlendirme……………………………………………………………………………………………………………………………………………....….…525
GÜVENCE BEYANLARI……………………………………………………………………………………………………………………………………………...527-531
I- Genel Bilgiler
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü
2011 Yılı Faaliyet Raporu
I.GENEL BİLGİLER
A. MİSYON VE VİZYON
Misyonumuz
İzmir Büyükşehir Belediyesi
sınırları dahilinde
yaşayanların içme suyu ve
atıksu hizmetlerini, çevre ve
insan sağlığını esas alarak,
etkin, verimli, kesintisiz ve
kaliteli olarak yürütmektir.
Vizyonumuz
Su kaynaklarının
sürdürülebilirliğini ve
geliştirilmesini temel alan;
çevreye, doğal yaşama ve
insana duyarlılık, kamu
hizmeti bilinci, dünya
standartlarında teknoloji ve
etkin bir yönetim anlayışı ile
çalışan çağdaş, lider bir
kurum olmaktır.
3
B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 2004 yılında yürürlüğe girmesiyle İzmir Büyükşehir
Belediyesinin yetki ve görev alanı genişlemiş, dolayısıyla İZSU Genel Müdürlüğü’nün su ve
kanalizasyon hizmeti verdiği alan da genişlemiştir. Bugün, bu 21 ilçe, 161 orman köyü dahildir.
İZSU Genel Müdürlüğü ile İZSU Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdürün 2560
Sayılı Kuruluş Kanununa dayalı görev, yetki ve sorumlulukları; 1984 yılında çıkarılan 3009 Sayılı
Kanunla yapılan değişiklikleri de kapsayan bir sınıflandırma içinde aşağıdaki tablolarda
gösterilmektedir.
2560 Sayılı
Kanun
3009 Sayılı
Kanun
İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü
kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan
abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya
yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları
devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli
yenilemelere girişmek,
Madde 2/a
-
Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden
uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu
sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların
toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve
projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri
kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım
onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
Madde 2/b
-
Bölge ve içindeki su kaynaklarını, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı
sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu
kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu
tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve
hukuki tedbiri almak,
Madde 2/c
-
Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere
verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,
Madde 2/d
-
Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri
kalmamış araç ve gereçleri satmak, İZSU'nun hizmetleriyle ilgili tesisleri
doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak
kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere
iştirak etmek,
Madde 2/e
-
Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz
malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.
Madde 2/f
-
Tablo 1. İZSU Genel Müdürlüğü’nün Görevleri ve Yetkileri
4
2011 Yılı Faaliyet Raporu
2560 Sayılı
Kanun
3009 Sayılı
Kanun
Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak,
Madde 6/a
Madde 4/a
Yıllık yatırım programlarını inceleyerek karara bağlamak,
Madde 6/b
Madde 4/b
Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak,
Madde 6/c
Madde 4/c
Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek, yılda
iki maaşı geçmemek üzere verilecek ikramiyelerin miktar ve zamanını
belirlemek,
Madde 6/d
Madde 4/d
Mayıs ayı toplantısında, yönetim kurulunun, bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin
faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara
bağlamak,
Madde 6/e
Madde 4/e
Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek
karara bağlamak,
Madde 6/f
Madde 4/f
İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek,
Madde 6/g
Madde 4/g
10 yıldan fazla süreli veya 10 milyon TL.'dan fazla bedelli kiralama, kiraya
verme veya intifa sözleşmeleri için yönetim kuruluna izin vermek,
Madde 6/h
Madde 4/h
Dava değeri 100.000 TL.'sının üstünde olan davaların sulhen ortadan
kaldırılmasını kararlaştırmak,
Madde 6/ı
Madde 4/ı
Yurtiçi ve yurtdışı borçlanmalar hakkında yönetim kuruluna yetki vermek,
Madde 6/j
Madde 4/j
Yapılan çalışmaların bu kanun ve bu kanunla gözetilen amaçlara uygun olup
olmadığını karara bağlamak,
Madde 6/k
Madde 4/k
Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara
bağlamak,
Madde 6/l
Madde 4/l
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulunun Genel Kurulda
görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşüp karara bağlamak.
Madde 6/m
Madde 4/m
Tablo 2. İZSU Genel Kurulunun Görevleri
5
2560 Sayılı
Kanun
3009 Sayılı
Kanun
Madde 9/a
Madde 7/a
Madde 9/b
Madde 7/b
Madde 9/c
Madde 7/c
Madde 9/d
Madde 7/d
Madde 9/e
Madde 7/e
Madde 9/f
Madde 7/f
Madde 9/g
Madde 7/g
Madde 9/h
Madde 7/h
Madde 9/ı
Madde 7/ı
Madde 9/j
Madde 7/j
Madde 9/k
Madde 7/k
Madde 9/l
Madde 7/l
Madde 9/m
Madde 7/m
Madde 9/n
Madde 7/n
Madde 9/o
Madde 7/o
2560 Sayılı
Kanun
3009 Sayılı
Kanun
Denetçiler İZSU'nun çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler,
aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkındaki raporlarını Genel Kurula sunmak
Madde 10
Madde 8
Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti
hakkında rapor vermek
Madde 10
Madde 8
Tablo 3. İZSU Yönetim Kurulunun Görevleri
Kuruluş amacına uygun olarak İZSU'nun çalışmasına ilişkin esasları tespit
etmek ve bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek,
Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilanço ve kadro taslakları
ile personele verilecek ikramiye miktar ve zamanlarına ilişkin önerilerin ön
incelemelerini yaparak Genel Kurula sunmak,
Yıl içinde bütçenin madde ve fasılları arasında aktarma yapmak,
Beş yıllık ve yıllık yatırım plan ve programlarını inceleyip Genel Kurula sunmak,
Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemlerini karara
bağlamak ve her bütçe yılında Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım
ihale ve kira bedellerinin üst sınırını belirleyerek Genel Müdüre yetki vermek,
Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak,
Genel Kurulca verilecek yetki çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı borçlanmaları
karara bağlamak,
Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlükçe yapılacak
önerileri inceleyip karara bağlamak,
10 yıldan az süreli veya yıllık 10 milyon TL'dan az bedelli kiralama, kiraya
verme veya intifa sözleşmeleri için Genel Müdüre izin vermek,
Dava değeri 100.000 TL.'nın altında olan davaların sulhen ortadan
kaldırılmasını kararlaştırmak,
Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına
ilişkin tarifeleri tespit ederek Genel Kurulun onayına sunmak,
Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli
önlemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili
kurum ve mercilere iletmek,
Genel Müdürün önerisi üzerine Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, 1 inci Hukuk
Müşaviri, Daire Başkanları, Uzman Tabip, Daire Başkan Yardımcıları, Müdürler,
Teknik Elemanlar, Avukatlar ve Müfettişlerin atama, nakil, terfi ve işten
çıkarılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli personelin işe alınmalarını
onaylamak,
Gerektiğinde Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması konusunda İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanına öneride bulunmak,
Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak.
Tablo 4. İZSU Denetçilerinin Görevleri
6
2011 Yılı Faaliyet Raporu
2560 Sayılı
Kanun
3009 Sayılı
Kanun
İZSU'nun bu kanun hükümlerince ve amacı doğrultusunda çalışmasını ve
yönetilmesini sağlamak,
Madde 11/a
Madde 9/a
İdare ve yargı organlarında üçüncü kişilere karşı İZSU'yu temsil etmek,
Madde 11/b
Madde 9/b
Yönetmelikleri, yıllık bütçe, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını,
bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak,
Madde 11/c
Madde 9/c
Bütçe, iş ve yatırım programları uyarınca harcama yapmak,
Madde 11/d
Madde 9/d
23 üncü maddeye göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve
kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine ilişkin tarifeyi hazırlayıp yönetim
kuruluna sunmak,
Madde 11/e
Madde 9/e
Gerektiğinde Yönetim Kurulu Kararı ile kuruluşta yeni düzenlemeler yapmak,
Madde 11/f
Madde 9/f
Alım, satım ve ihale işlerinin hazırlıkları ile yönetim kurulunun vereceği yetki
dahilinde alım, satım, ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi dışında
kalanları yönetim kuruluna sunmak
Madde 11/g
Madde 9/g
Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
Madde 11/h
Madde 9/h
Yönetim Kurulunca atananlar dışında kalan memurları atamak ve işçi almak,
Madde 11/ı
Madde 9/ı
Karara bağlanmasını gerekli gördüğü konu ve önerileri Yönetim Kuruluna veya
Genel Kurula sunmak.
Madde 11/j
Madde 9/j
Tablo 5. İZSU Genel Müdürünün Görevleri
Tüm bu hizmetler söz konusu merciler tarafından gerçekleştirilirken aşağıda yer alan birimlerin
desteği ile yürütülür:
Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, İç Denetçiler, Daire
Başkanlıkları, Şube Müdürlükleri, Teknik Amirlikler, Koruma ve Güvenlik Görevlisi Amirliği.
İZSU Genel Müdürlüğü’nün görevlerini yerine getirirken uyması gereken diğer Kanun ve
Yönetmelikler ise aşağıda yer almıştır:
7
İZSU’NUN GÖREVLERİ İLE İLGİLİ TEMEL KANUNLAR
1.
1475 Sayılı İş Kanunu
2.
5237 Sayılı T.C Türk Ceza Kanunu
3.
7201 Sayılı Tebligat Kanunu
4.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kuruluş ve Yönetim Kanunu
5.
5393 Sayılı Belediye Kanunu
6.
818 Sayılı Borçlar Kanunu
7.
6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
8.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
9.
831 Sayılı Sular Hakkında Kanun
10.
167 Sayılı Yeraltı Suları Kanunu
11.
4857 Sayılı İş Kanunu
12.
1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu
13.
1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu
14.
4734-4735 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
15.
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
16.
2872 Sayılı Çevre Kanunu
17.
3194 Sayılı İmar Kanunu
18.
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
19.
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
20.
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili ve Usulü Hakkında Kanun
21.
6245 Sayılı Harcırah Kanunu
22.
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
8
2011 Yılı Faaliyet Raporu
İZSU’NUN GÖREVLERİ İLE İLGİLİ TEMEL YÖNETMELİKLER
1.
İZSU Disiplin Yönetmeliği
2.
İhale Kanunu İle İlgili Tüm Yönetmelikler
3.
İmar Yönetmelikleri
4.
İZSU Tarifeler Yönetmeliği
5.
Çevre Kanununa Bağlı Tüm Yönetmelikler
6.
Teşkilat Yönetmeliği
7.
Yönetim Kurulu Toplanma ve Çalışma Esasları Yönetmeliği
8.
Memur Sicil Yönetmeliği
9.
Su Havzaları Koruma Yönetmeliği
10.
Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği
11.
Havza Yıkım Yönetmeliği
12.
Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği
13.
Hukuk Müşavirliği Kuruluş- Görev- Yetki Yönetmeliği
14.
Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
15.
Aday Memurların Yetiştirilmesi Yönetmeliği
16.
Temsil, Tören ve Ağırlama Giderleri Yönetmeliği
17.
Evrak Yönetimi Hakkında Yönetmelik
18.
5018 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yönetmelikler
C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1.Fiziksel Yapı
İZSU Genel Müdürlüğü; İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde katma bütçeli bir kuruluş olup tüzel
kişiliğe sahiptir. İZSU Genel Müdürlük Binası, Genel Müdürlüğe bağlı Sular İşletmesi ve Arıtma
Tesisleri ile İzmir halkından gelen abonelik ve şikayet başvurularına daha kısa sürede cevap
verebilmek amacıyla büyük ilçelerde Abone İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Şube
Müdürlükleri ve Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Bölge Şube Müdürlükleri
şeklinde yapılanmıştır.
İZSU Genel Müdürlüğü her türlü taşınır, taşınmaz malı satın alır, kiralar, ekonomik değeri kalmamış
araç ve gereçleri satar, İZSU’nun hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu ya da
özel kuruluşlarla ortak olarak kurar ve işletir, bu maksatla kurulmuş ya da kurulmakta olan tesislere
iştirak eder, kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı
kamulaştırır.
İdaremize ait gayrimenkullere ve araçlara ilişkin listeler aşağıda yer almıştır.
9
10
TAPUDA KAYITLI
TAŞINMAZ
( parsel sayısı / adet)
15
21
3
1
20
8
401
1
0
3
17
67
5
194
705
17
2
7
1
6
0
1
1
1.496
İLÇELER
ALİAĞA
BALÇOVA
BAYINDIR
BAYRAKLI
BORNOVA
BUCA
ÇİĞLİ
FOÇA
GAZİEMİR
GÜZELBAHÇE
KARABAĞLAR
KARŞIYAKA
KEMALPAŞA
KONAK
MENDERES
MENEMEN
MURADİYE
NARLIDERE
SARUHANLI
SEFERİHİSAR
SELÇUK
TORBALI
URLA
TOPLAM
51.959,96
6.874,00
24.561,96
2.080,00
46.298,31
27.874,51
12.130.528,50
3.320,00
0,00
2.777,29
2.960,00
1.094.548,27
33.304,00
470.318,50
6.777.252,12
12.482,45
1.144,00
9.266,00
1.744,00
54.896,00
0,00
1.488,01
11.249,00
20.766.926,88
YÜZÖLÇÜMÜ
(m2)
1
1
0
0
6
12
27
0
2
7
10
8
1
12
62
29
0
5
0
1
1
11
1
197
SINIRLI AYNİ HAKLAR
(Parsel sayısı/adet)
7.349,04
106,00
0,00
0,00
6.704,18
25.428,07
2.277.706,12
0,00
2.864,98
8.378,34
12.582,58
384.835,00
255,00
16.769,50
423.347,80
26.831,51
0,00
12.440,48
0,00
11.233,00
34.560,00
81.849,03
797,90
3.334.038,53
YÜZÖLÇÜMÜ
(m2)
TAPUDA KAYITLI
TAŞINMAZ + SINIRLI
AYNİ HAKLAR
(Parsel sayısı/adet)
16
22
3
1
26
20
428
1
2
10
27
75
6
206
767
46
2
12
1
7
1
12
2
1.693
İLÇE BAZINDA PARSEL SAYILARI VE YÜZÖLÇÜMÜ TABLOSU 31.12.2011
TAPUDA KAYITLI
TAŞINMAZ + SINIRLI
AYNİ HAKLAR
(yüzölçümü /m2)
59.309,00
6.980,00
24.561,96
2.080,00
53.002,49
53.302,58
14.408.234,62
3.320,00
2.864,98
11.155,63
15.542,58
1.479.383,27
33.559,00
487.088,00
7.200.599,92
39.313,96
1.144,00
21.706,48
1.744,00
66.129,00
34.560,00
83.337,04
12.046,90
24.100.965,41
2011 Yılı Faaliyet Raporu
SIRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
MARKA
FATİH
FATİH
FATİH
İVECO
İVECO
İVECO
İVECO
İVECO
İVECO
İVECO
İVECO
İVECO
İVECO
LEYLAND
FİAT
FORD
FATİH
FATİH
FATİH
İVECO-OTOYOL
DOĞAN
LEYLAND
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
OTOSAN
NİSSAN
NİSSAN
NİSSAN
NİSSAN
NİSSAN
NİSSAN
NİSSAN
İVECO
İVECO
İVECO
İVECO
İVECO
İVECO
İVECO
İVECO
İVECO
İVECO
İVECO
İVECO
LEYLAND
ŞAHİN
RENAULT
MODEL
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1981
1988
1992
1992
1992
1991
1994
1991
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1979
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1985
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
CİNSİ
NET AĞ.
KAMYON
TANKER
TANKER
KAMYON
KAMYON
KAMYON
KAMYON
KAMYON
KAMYON
KAMYON
KAMYON
KAMYON
KAMYON
K.VİNÇ
KAMYON
MİNİBÜS
D.KAMYON
D.KAMYON
D.KAMYON
KAMYON
OTOMOBİL
K.VİNÇ
OTOMOBİL
OTOMOBİL
OTOMOBİL
OTOMOBİL
OTOMOBİL
OTOMOBİL
KAMYONET
KAMYONET
KAMYONET
KAMYONET
KAMYONET
4X4 ARZ.TŞT
OTOMOBİL
K.VİNÇ
KAMYON
KAMYON
KAMYON
KAMYON
KAMYON
KAMYON
KAMYON
KAMYON
KAMYON
KAMYON
KAMYON
KAMYON
KAMYON
OTOMOBİL
OTOMOBİL
8390
8390
10820
3300
3300
3300
3300
3300
3300
3300
3300
3300
3300
6980
3340
1550
10600
10600
10600
2950
985
7860
950
950
950
950
950
950
900
1250
1250
1250
1250
1950
1165
14564
3190
3190
3190
3190
3190
3510
3190
3190
3190
3190
3190
3190
3190
945
900
11
İSTİHAP HADDİ
16390
16390
17978
3264
3264
3264
3264
3264
3264
3264
3264
3264
3264
5122
2424
14675
14675
14675
3614
10004
450
714
714
714
714
14760
3374
3374
3374
3374
3374
3374
3374
3374
3374
3374
3374
3374
3374
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
11 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
4 KİŞİ
1 KİŞİ
4 KİŞİ
4 KİŞİ
4 KİŞİ
4 KİŞİ
4 KİŞİ
4 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
5 KİŞİ
4 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
4 KİŞİ
4 KİŞİ
SIRA
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
MARKA
DOĞAN
DOĞAN
DOĞAN
DOĞAN
DOĞAN
DOĞAN
DOĞAN
DOĞAN
RENAULT TSW
İVECO
İVECO
RENAULT
RENAULT
FATİH
FATİH
FATİH-CUMMINS
FATİH-CUMMINS
OPEL VEKTRA
LEVEND
LEVEND
LEVEND
LEVEND
LEVEND
LEVEND
LEVEND
LEVEND
LEVEND
LEVEND
LEVEND
LEVEND
LEVEND
LEVEND
LEVEND
LEVEND
FATİH
FATİH
FATİH
FATİH
FATİH
FATİH
FATİH
FATİH
FATİH
FATİH
FATİH
FATİH
FATİH
FATİH
FATİH
FATİH
FATİH
MODEL
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1989
1989
1996
1996
1996
1996
1992
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
CİNSİ
NET AĞ.
OTOMOBİL
OTOMOBİL
OTOMOBİL
OTOMOBİL
OTOMOBİL
OTOMOBİL
OTOMOBİL
OTOMOBİL
OTOMOBİL
KAMYON
KAMYON
OTOMOBİL
OTOMOBİL
D.KAMYON
D.KAMYON
D.KAMYON
D.KAMYON
OTOMOBİL
MİNİBÜS
MİNİBÜS
MİNİBÜS
KAMYONET
KAMYONET
KAMYONET
KAMYONET
KAMYONET
KAMYONET
KAMYONET
KAMYONET
KAMYONET
KAMYONET
KAMYONET
KAMYONET
KAMYONET
KAMYON
KAMYON
KAMYON
KAMYON
KAMYON
KAMYON
KAMYON
KAMYON
KAMYON
KAMYON
D.KAMYON
KAMYON
KAMYON
KAMYON
KAMYON
KAMYON
KAMYON
985
985
985
985
985
985
985
985
950
3190
3190
950
950
4720
4720
11722
11722
1115
2540
2540
2540
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
4110
4080
4080
4080
4110
4110
4080
3800
3800
2020
4110
4110
4080
4080
4080
4080
4080
12
İSTİHAP HADDİ
3374
3374
3612
3612
14210
14210
970
970
970
970
970
970
970
970
970
970
970
970
970
970
4154
4184
4184
4184
4154
4154
4184
4464
4464
4044
4154
4154
4184
4184
4184
4184
4184
4 KİŞİ
4 KİŞİ
4 KİŞİ
4 KİŞİ
4 KİŞİ
4 KİŞİ
4 KİŞİ
4 KİŞİ
4 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
4 KİŞİ
4 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
4 KİŞİ
14+1 KİŞİ
14+1 KİŞİ
14+1 KİŞİ
4 KİŞİ
4 KİŞİ
4 KİŞİ
4 KİŞİ
4 KİŞİ
4 KİŞİ
4 KİŞİ
4 KİŞİ
4 KİŞİ
4 KİŞİ
4 KİŞİ
4 KİŞİ
4 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
2011 Yılı Faaliyet Raporu
SIRA
MARKA
MODEL
CİNSİ
NET AĞ.
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
FATİH
FATİH
FATİH
FATİH
FATİH
FATİH
FATİH
FATİH
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
MEGANE
MEGANE
EUROPA
FATİH
FATİH
FATİH
FATİH
NEW HOLLAND
OPEL ASTRA
İVECO
MURAT 131 ŞAHİN
OPEL FRONTERA
FATİH
FATİH
FATİH
FATİH
FATİH
FATİH
FATİH
FATİH
FATİH
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1999
1999
1999
1999
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
1991
2002
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2004
2004
2004
2004
KAMYON
KAMYON
KAMYON
KAMYON
KAMYON
KAMYON
KAMYON
KAMYON
OTOMOBİL
OTOMOBİL
OTOMOBİL
OTOMOBİL
OTOMOBİL
OTOMOBİL
OTOMOBİL
KAMYONET
KAMYONET
OTOMOBİL
OTOMOBİL
OTOMOBİL
KAMYON
KAMYON
KAMYON
KAMYON
TRAKTÖR
OTOMOBİL
VİDANJÖR
OTOMOBİL
ARAZİ TAŞITI
VİDANJÖR
VİDANJÖR
VİDANJÖR
VİDANJÖR
VİDANJÖR
VİDANJÖR
VİDANJÖR
VİDANJÖR
VİDANJÖR
VİDANJÖR
VİDANJÖR
VİDANJÖR
VİDANJÖR
4080
4080
3780
3780
4080
4080
4080
4080
890
890
890
940
940
950
950
870
870
1115
1115
930
10300
10300
10300
8050
2611
1095
18972
945
1861
8450
8450
8450
8450
8450
8450
8450
8450
8450
8810
8810
8810
8810
145
146
147
148
149
150
151
152
153
RENAULT
RENAULT
MERCEDES BENZ
MERCEDES BENZ
FİAT
FİAT
FİAT
FİAT
FİAT
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
VİDANJÖR
VİDANJÖR
VİDANJÖR
VİDANJÖR
PAN.KAMYONET
PAN.KAMYONET
PAN.KAMYONET
PAN.KAMYONET
PAN.KAMYONET
12070
12070
15280
15280
1860
1860
1860
1860
1860
13
İSTİHAP HADDİ
4184
4184
4184
4184
4184
4184
4184
4184
514
514
514
514
14630
14630
14630
9949
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
4 KİŞİ
4 KİŞİ
4 KİŞİ
4 KİŞİ
4 KİŞİ
4 KİŞİ
4 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
4 KİŞİ
4 KİŞİ
4 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
9549
9549
9549
9549
9549
9549
9549
9549
9549
9030
9030
9030
9030
1 KİŞİ
2 KİŞİ
4 KİŞİ
4 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
13780
13780
10570
10570
1100
1100
1100
1100
1100
2 KİŞİ
2 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
4 KİŞİ
4 KİŞİ
4 KİŞİ
4 KİŞİ
4 KİŞİ
5892
SIRA
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
MARKA
FİAT
FİAT
FİAT
FİAT
FİAT
FİAT
FİAT
FİAT
FİAT
FİAT
FİAT
FİAT
FİAT
MERCEDES BENZ
MERCEDES BENZ
İVECO
İVECO
FORD
FORD
FORD
FORD
FORD
FORD
FORD
MERCEDES BENZ
MERCEDES BENZ
İVECO
İVECO
İVECO
İVECO
İVECO
İVECO
ÇUHADAR
ÇUHADAR
BMC PRO 518
BMC MEGASTAR
BMC MEGASTAR
BMC PRO 518
BMC PRO 625
BMC PRO 625
BMC PRO 518
BMC PRO 518
BMC PRO 522
BMC PRO 522
BMC PRO 522
BMC PRO 522
BMC PRO 522
BMC PRO 522
BMC PRO 522
BMC PRO 522
BMC PRO 522
MODEL
CİNSİ
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
PAN.KAMYONET
PAN.KAMYONET
PAN.KAMYONET
PAN.KAMYONET
PAN.KAMYONET
PAN.KAMYONET
PAN.KAMYONET
PAN.KAMYONET
PAN.KAMYONET
PAN.KAMYONET
PAN.KAMYONET
PAN.KAMYONET
PAN.KAMYONET
VİDANJÖR
VİDANJÖR
KUKA KANAL AÇMA
KUKA KANAL AÇMA
VİDANJÖR
VİDANJÖR
VİDANJÖR
VİDANJÖR
VİDANJÖR
VİDANJÖR
ARAZİ TAŞITI
ÇEKİCİ
ÇEKİCİ
KAMYONET
KAMYONET
KAMYONET
KAMYONET
KAMYONET
KAMYONET
LOW BED YARI RÖMORK
LOW BED YARI RÖMORK
TANKER
KAMYONET
KAMYONET
T.SEPETLİ KAMY.
SU İKM.TANKERİ
SU İKM.TANKERİ
KAMYON
KAMYON
VİNÇLİ KAMYON
VİNÇLİ KAMYON
VİNÇLİ KAMYON
VİNÇLİ KAMYON
VİNÇLİ KAMYON
VİNÇLİ KAMYON
VİNÇLİ KAMYON
VİNÇLİ KAMYON
VİNÇLİ KAMYON
NET AĞ.
14
1860
1860
1860
1860
1860
1860
1860
1860
1860
1860
1860
1860
1860
11832
11832
2440
2440
11240
11240
11240
11240
11240
11240
1740
8835
8835
2140
2140
2140
2140
2140
2140
9500
9500
4715
2320
2320
10800
8800
8800
6100
6100
12400
12400
12400
12400
12400
12400
12400
12400
12400
İSTİHAP HADDİ
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
13018
13018
960
960
6760
6760
6760
6760
6760
6760
970
16165
16165
1149
1149
1149
1149
1149
1149
1149
40000
7200
465
465
1190
9125
9125
3992
3992
6685
6685
6685
6685
6685
6685
6685
6685
7100
4 KİŞİ
4 KİŞİ
4 KİŞİ
4 KİŞİ
4 KİŞİ
4 KİŞİ
4 KİŞİ
4 KİŞİ
4 KİŞİ
4 KİŞİ
4 KİŞİ
4 KİŞİ
4 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
4 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
5 KİŞİ
5 KİŞİ
1 KİŞİ
1 KİŞİ
1KİŞİ
5KİŞİ
5KİŞİ
5KİŞİ
5KİŞİ
5KİŞİ
5KİŞİ
5KİŞİ
5KİŞİ
5KİŞİ
5KİŞİ
5KİŞİ
2011 Yılı Faaliyet Raporu
SIRA
MARKA
MODEL
CİNSİ
NET AĞ.
İSTİHAP HADDİ
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
BMC PRO 522
BMC PRO 518
BMC PRO 518
BMC PRO 518
BMC PRO 518
BMC PRO 518
BMC PRO 518
BMC PRO 518
BMC PRO 518
BMC PRO 518
BMC PRO 518
BMC PRO 518
MAN
BMC PRO 522
BMC PRO 522
BMC PRO 522
BMC PRO 522
BMC PRO 522
BMC PRO 522
BMC PRO 522
BMC PRO 522
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
VİNÇLİ KAMYON
VİNÇLİ KAMYON
VİNÇLİ KAMYON
VİNÇLİ KAMYON
VİNÇLİ KAMYON
VİNÇLİ KAMYON
VİNÇLİ KAMYON
VİNÇLİ KAMYON
VİNÇLİ KAMYON
VİNÇLİ KAMYON
VİNÇLİ KAMYON
KLOR KAMYONU
VİNÇLİ KAMYON
KAMYON
KAMYON
KAMYON
KAMYON
KAMYON
KAMYON
KAMYON
KAMYON
12400
10100
10100
10100
10100
8480
10100
10100
10100
10100
10100
5785
8480
7335
7335
7335
7335
7335
7335
7335
7335
7100
1543
1543
1543
1543
10.165
1543
1543
1543
1543
1543
6133
10.165
8590
8590
8590
8590
8590
8590
8590
8590
5KİŞİ
5KİŞİ
5KİŞİ
5KİŞİ
5KİŞİ
2 KİŞİ
5KİŞİ
5KİŞİ
5KİŞİ
5KİŞİ
5KİŞİ
1 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
2KİŞİ
2KİŞİ
2KİŞİ
2KİŞİ
2KİŞİ
2KİŞİ
2KİŞİ
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
BMC PRO 522
BMC PRO 522
MERCEDES BENZ
MERCEDES BENZ
MERCEDES BENZ
MERCEDES BENZ
MERCEDES BENZ
MERCEDES BENZ
FORD
MERCEDES BENZ
MERCEDES BENZ
MERCEDES BENZ
MERCEDES BENZ
BMC MEGASTAR
BMC MEGASTAR
BMC MEGASTAR
BMC MEGASTAR
BMC MEGASTAR
BMC MEGASTAR
BMC MEGASTAR
BMC MEGASTAR
BMC MEGASTAR
BMC MEGASTAR
BMC MEGASTAR
BMC MEGASTAR
BMC MEGASTAR
BMC MEGASTAR
BMC MEGASTAR
FORD CARGO
YAMAHA
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2005
KAMYON
KAMYON
VİDANJÖR
VİDANJÖR
VİDANJÖR
VİDANJÖR
VİDANJÖR
VİDANJÖR
KAMYONET
VİDANJÖR
VİDANJÖR
VİDANJÖR
VİDANJÖR
KAMYONET
KAMYONET
KAMYONET
KAMYONET
KAMYONET
KAMYONET
KAMYONET
KAMYONET
KAMYONET
KAMYONET
KAMYONET
KAMYONET
KAMYONET
KAMYONET
KAMYONET
D.KAMYON
MOTOSİKLET
7335
7335
10000
10000
14000
14000
14000
14000
1968
13900
13900
13900
13900
2420
2420
2420
2420
2420
2420
2420
2420
2420
2420
2420
2420
2420
2420
2420
9020
120
8590
8590
7925
7925
11925
11925
11925
11925
1532
11100
11100
11100
11100
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
15980
75
2KİŞİ
2KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
5 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
15
SIRA
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
MARKA
FORD
LEYLAND
FATİH
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
IVECO
IVECO
IVECO
IVECO
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
MODEL
1986
1988
1999
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
CİNSİ
NET AĞ.
VİDANJÖR
VİDANJÖR
VİDANJÖR
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
PAN.KAMYONET
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
16
8500
6500
8560
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
2240
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4370
4370
4370
4370
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
İSTİHAP HADDİ
4500
7050
9440
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
960
500
500
500
500
500
500
2130
2130
2130
2130
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
2 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
5 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
7 KİŞİ
7 KİŞİ
7 KİŞİ
7 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
2011 Yılı Faaliyet Raporu
SIRA
MARKA
MODEL
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
IVECO
IVECO
IVECO
IVECO
IVECO
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
BMC MEGASTAR 400
FORD TRANSİT
BMC MEGASTAR
BMC MEGASTAR
BMC MEGASTAR
BMC MEGASTAR
BMC MEGASTAR
FORD TRANSİT
FORD TRANSİT
FORD TRANSİT
FORD CARGO
NEW HOLLAND
FORD TRANSİT
İVECO
FORD TRANSİT
ISUZU NQR
BMC PRO 935
BMC PRO 935
BMC PRO 935
BMC PRO 935
RENAULT TRAFFİC
FORD CARGO
FORD CARGO
FORD CARGO
İVECO
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2010
2009
2010
2010
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2009
CİNSİ
NET AĞ.
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAMYON
KAMYON
KAMYON
KAMYON
KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
KAP KAS. KAMYON
AÇIK KAS.KAMYON
AÇIK KAS.KAMYON
KAP KAS. KAMYONET
AÇIK KAS.KAMYON
AÇIK KAS.KAMYON
AÇIK KAS.KAMYON
AÇIK KAS.KAMYON
AÇIK KAS.KAMYON
KAMYONET Ç.SIRA
PAN.KAMYONET
KAP.KAS.Ç.S.KAMY.
DAM.KAMYON
TRAKTÖR
KAMYONET Ç.SIRA
KAP.KAS.KAMYON
KAP.KAS.Ç.S.KAMY.
KAMYON VİMÇ
TANKER (SU TAN.)
TANKER (SU TAN.)
TANKER (SU TAN.)
TANKER (SU TAN.)
KAP.KAS.KAMYNET
TANKER (SU TAN.)
TANKER (SU TAN.)
DAM.KAMYON
PAN.KAMYONET
17
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
3135
3135
3135
3135
3135
3375
3375
3375
3375
3375
3375
3375
3375
3535
3280
1723
3370
3520
3370
3370
3735
2032
2006
1723
13860
3770
3040
4750
1648
5895
13000
13000
13000
13000
1828
9410
9410
9840
3185
İSTİHAP HADDİ
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
3365
3365
3365
3365
3365
1625
1625
1625
1625
1625
1625
1625
1625
1465
1720
1277
1630
1480
1630
1630
1635
1468
1494
1277
12140
2230
460
1550
1352
13000
13000
13000
13000
1212
8511
8511
8160
315
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
5 KİŞİ
5 KİŞİ
5 KİŞİ
5 KİŞİ
5 KİŞİ
5 KİŞİ
5 KİŞİ
5 KİŞİ
5 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
6 KİŞİ
3 KİŞİ
6 KİŞİ
2 KİŞİ
1 KİŞİ
6 KİŞİ
7 KİŞİ
6 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
3 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
3 KİŞİ
SIRA
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
MARKA
İVECO
İVECO
İVECO
BMC PRO 625
BMC PRO 625
BMC PRO 625
BMC PRO 625
BMC PRO 625
BMC PRO 625
İVECO DAİLY 65 C
İVECO DAİLY 65 C
İVECO DAİLY 65 C
İVECO DAİLY 65 C
İVECO DAİLY 65 C
İVECO DAİLY 65 C
İVECO DAİLY 65C 15
DC
İVECO DAİLY 65C 15
DC
İVECO DAİLY 65C 15
DC
İVECO DAİLY 65C 15
DC
MONDIAL
MONDIAL
MONDIAL
MONDIAL
MONDIAL
MONDIAL
MONDIAL
MONDIAL
MONDIAL
MONDIAL
MONDIAL
MONDIAL
MONDIAL
MONDIAL
MONDIAL
MONDIAL
MONDIAL
MONDIAL
MONDIAL
MONDIAL
MONDIAL
MONDIAL
MONDIAL
MONDIAL
MONDIAL
MONDIAL
MONDIAL
MONDIAL
MONDIAL
MODEL
CİNSİ
NET AĞ.
İSTİHAP HADDİ
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
PAN.KAMYONET
PAN.KAMYONET
PAN.KAMYONET
Ö.AMAÇ.HİD.VİD.KAMYON
Ö.AMAÇ.HİD.VİD.KAMYON
Ö.AMAÇ.HİD.VİD.KAMYON
Ö.AMAÇ.HİD.VİD.KAMYON
Ö.AMAÇ.HİD.VİD.KAMYON
Ö.AMAÇ.HİD.VİD.KAMYON
AÇIK SAÇ KAS.KAMYON
AÇIK SAÇ KAS.KAMYON
AÇIK SAÇ KAS.KAMYON
AÇIK SAÇ KAS.KAMYON
AÇIK SAÇ KAS.KAMYON
AÇIK SAÇ KAS.KAMYON
DAMPERLİ KAMYON
3185
3185
3185
10970
10970
10970
10970
10970
10970
3175
3175
3175
3175
3175
3175
3600
315
315
315
7030
7030
7030
7030
7030
7030
3125
3125
3125
3125
3125
3125
2700
3 KİŞİ
3 KİŞİ
3 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
7 KİŞİ
7 KİŞİ
7 KİŞİ
7 KİŞİ
7 KİŞİ
7 KİŞİ
7 KİŞİ
2010
DAMPERLİ KAMYON
3600
2700
7 KİŞİ
2010
KAPALI KASA KAMYON
2557
3743
7 KİŞİ
2010
KAPALI KASA KAMYON
2557
3743
7 KİŞİ
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
MOTORSİKLET
MOTORSİKLET
MOTORSİKLET
MOTORSİKLET
MOTORSİKLET
MOTORSİKLET
MOTORSİKLET
MOTORSİKLET
MOTORSİKLET
MOTORSİKLET
MOTORSİKLET
MOTORSİKLET
MOTORSİKLET
MOTORSİKLET
MOTORSİKLET
MOTORSİKLET
MOTORSİKLET
MOTORSİKLET
MOTORSİKLET
MOTORSİKLET
MOTORSİKLET
MOTORSİKLET
MOTORSİKLET
MOTORSİKLET
MOTORSİKLET
MOTORSİKLET
MOTORSİKLET
MOTORSİKLET
MOTORSİKLET
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
2 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
2 KİŞİ
18
2011 Yılı Faaliyet Raporu
SIRA
MARKA
MODEL
CİNSİ
NET AĞ.
406
407
408
İVECO
MERCEDES-BENZ
2009
2010
2011
409
410
411
412
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
İVECO
2011
2011
2011
2010
413
İVECO DAİLY 50C 15V
2011
414
İVECO DAİLY 50C 15V
2011
415
İVECO DAİLY 50C 15V
2011
416
İVECO DAİLY 50C 15V
2011
417
İVECO DAİLY 50C 15V
2011
418
İVECO DAİLY 50C 15V
2011
419
İVECO DAİLY 50C 15V
2011
420
İVECO DAİLY 50C 15V
2011
421
İVECO DAİLY 50C 15V
2011
422
İVECO DAİLY 50C 15V
2011
423
İVECO DAİLY 50C 15V
2011
424
İVECO DAİLY 50C 15V
2011
425
426
427
FORD CARGO 2532
FORD CARGO 2533
İVECO DAİLY 70 C 15
(4X2)
İVECO DAİLY 70 C 15
(4X2)
İVECO DAİLY 70 C 15
(4X2)
2012
2012
2012
KAMYON VİNÇ (7 TON )
KAMYONET ÇİFT SIRALI
ÖZEL AMAÇLI ARAÇ
(KURTARICI-KAMYON)
DAMPERLİ KAMYON
DAMPERLİ KAMYON
DAMPERLİ KAMYON
KAMYONET KAP.KAS.ÇİFT
SIRALI CAMLI
KAPALI KASA KANAL
TEMİZLEME ARACI
KAMYON
KAPALI KASA KANAL
TEMİZLEME ARACI
KAMYON
KAPALI KASA KANAL
TEMİZLEME ARACI
KAMYON
KAPALI KASA KANAL
TEMİZLEME ARACI
KAMYON
KAPALI KASA KANAL
TEMİZLEME ARACI
KAMYON
KAPALI KASA KANAL
TEMİZLEME ARACI
KAMYON
KAPALI KASA KANAL
TEMİZLEME ARACI
KAMYON
KAPALI KASA KANAL
TEMİZLEME ARACI
KAMYON
KAPALI KASA KANAL
TEMİZLEME ARACI
KAMYON
KAPALI KASA KANAL
TEMİZLEME ARACI
KAMYON
KAPALI KASA KANAL
TEMİZLEME ARACI
KAMYON
KAPALI KASA KANAL
TEMİZLEME ARACI
KAMYON
ÇIPLAK ŞASİ KAMYON
ÇIPLAK ŞASİ KAMYON
ÇİFT KABİNLİ ŞASİ KAMYON
2012
ÇİFT KABİNLİ ŞASİ KAMYON
2012
ÇİFT KABİNLİ ŞASİ KAMYON
428
429
19
İSTİHAP HADDİ
7335
2735
9595
8665
765
11405
2 KİŞİ
7 KİŞİ
2 KİŞİ
6720
6720
6720
3010
8280
8280
8280
490
3 KİŞİ
3 KİŞİ
3 KİŞİ
7 KİŞİ
3480
1720
3 KİŞİ
3480
1720
3 KİŞİ
3480
1720
3 KİŞİ
3480
1720
3 KİŞİ
3480
1720
3 KİŞİ
3480
1720
3 KİŞİ
3480
1720
3 KİŞİ
3480
1720
3 KİŞİ
3480
1720
3 KİŞİ
3480
1720
3 KİŞİ
3480
1720
3 KİŞİ
3480
1720
3 KİŞİ
SIRA
430
431
432
433
434
435
436
MARKA
İVECO DAİLY 70 C 15
(4X2)
İVECO DAİLY 70 C 15
(4X2)
İVECO DAİLY 70 C 15
(4X2)
İVECO DAİLY 70 C 15
(4X2)
İVECO DAİLY 70 C 15
(4X2)
İVECO DAİLY 70 C 15
(4X2)
İVECO DAİLY 70 C 15
(4X2)
MODEL
CİNSİ
NET AĞ.
2012
ÇİFT KABİNLİ ŞASİ KAMYON
2012
ÇİFT KABİNLİ ŞASİ KAMYON
2012
ÇİFT KABİNLİ ŞASİ KAMYON
2012
ÇİFT KABİNLİ ŞASİ KAMYON
2012
ÇİFT KABİNLİ ŞASİ KAMYON
2012
ÇİFT KABİNLİ ŞASİ KAMYON
2012
ÇİFT KABİNLİ ŞASİ KAMYON
20
İSTİHAP HADDİ
2011 Yılı Faaliyet Raporu
31.12.2011 TARİHLİ İŞ MAKİNESİ ENVANTERİ
SIRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
MARKA
MITSUBISHI
TADANO
TADANO
TADANO
LINK-BELT
KAWASAKI
ÇUKUROVA
TLS.EKSKAVATÖR
ÇUKUROVA
SAMSUNG
SAMSUNG
J.C.P.
ÇUKUROVA
MASTAŞ 444
MASTAŞ 445
MASTAŞ 446
MASTAŞ 447
MASTAŞ 448
MASTAŞ 449
HYSTER
NİSSAN
DAEWOD
ÇUKUROVA 883
LIEBHERR
CATERPILLAR 303 C
CATERPILLAR 303 C
CATERPILLAR 303 C
CATERPILLAR 303 C
CATERPILLAR 303 C
CATERPILLAR 303 C
CATERPILLAR 303 C
CATERPILLAR 303 C
CATERPILLAR 303 C
CATERPILLAR 303 C
CATERPILLAR 246 B
CATERPILLAR 246 B
CATERPILLAR 246 B
CATERPILLAR 246 B
CATERPILLAR 246 B
CATERPILLAR 246 B
CATERPILLAR 246 B
CATERPILLAR 246 B
CATERPILLAR 246 B
CATERPILLAR 246 B
CATERPILLAR 247 B
CATERPILLAR 247 B
CATERPILLAR 247 B
CATERPILLAR 247 B
CATERPILLAR 247 B
CATERPILLAR 247 B
CİNSİ
GRAYDER
VİNÇ (50 TONLUK)
VİNÇ (30 TONLUK)
VİNÇ (30 TONLUK)
SALL.KEPÇE PALETLİ
LODER
PALETLİ YÜKLEYİCİ
DERE TEMİZLEME ARACI
KEPÇE
EKSKAVATÖR
EKSKAVATÖR
KEPÇE
EKSKAVATÖR
KEPÇE
KEPÇE
KEPÇE
KEPÇE
KEPÇE
KEPÇE
FORKLİFT (5 TONLUK)
FORKLİFT (2,5 TONLUK)
MİNİ YÜKLEYİCİ
BEKO LODER
EKSKAVATÖR
PAL MİNİ .EKSKAVATÖR
PAL MİNİ .EKSKAVATÖR
PAL MİNİ .EKSKAVATÖR
PAL MİNİ .EKSKAVATÖR
PAL MİNİ .EKSKAVATÖR
PAL MİNİ .EKSKAVATÖR
PAL MİNİ .EKSKAVATÖR
PAL MİNİ .EKSKAVATÖR
PAL MİNİ .EKSKAVATÖR
PAL MİNİ .EKSKAVATÖR
LASTİKLİ MİNİ YÜKLEYİCİ
LASTİKLİ MİNİ YÜKLEYİCİ
LASTİKLİ MİNİ YÜKLEYİCİ
LASTİKLİ MİNİ YÜKLEYİCİ
LASTİKLİ MİNİ YÜKLEYİCİ
LASTİKLİ MİNİ YÜKLEYİCİ
LASTİKLİ MİNİ YÜKLEYİCİ
LASTİKLİ MİNİ YÜKLEYİCİ
LASTİKLİ MİNİ YÜKLEYİCİ
LASTİKLİ MİNİ YÜKLEYİCİ
PALETLİ MİNİ YÜKLEYİCİ
PALETLİ MİNİ YÜKLEYİCİ
PALETLİ MİNİ YÜKLEYİCİ
PALETLİ MİNİ YÜKLEYİCİ
PALETLİ MİNİ YÜKLEYİCİ
PALETLİ MİNİ YÜKLEYİCİ
21
TİPİ
YÜKLEYİCİ
YÜKLEYİCİ
KAZICI-YÜKLEYİCİ
KAZICI-KIRICI
KAZICI-KIRICI
KAZICI-YÜKLEYİCİ
KAZICI-YÜKLEYİCİ
KAZICI-YÜKLEYİCİ
KAZICI-YÜKLEYİCİ
KAZICI-YÜKLEYİCİ
KAZICI-YÜKLEYİCİ
KAZICI-YÜKLEYİCİ
KAZICI-YÜKLEYİCİ
TD 50 (NAKİL VASITASI )
TD 27 ( NAKİL VASITASI )
YÜKLEYİCİ
KAZICI-YÜKLEYİCİ
KAZICI-KIRICI
KAZICI-KIRICI
KAZICI-KIRICI
KAZICI-KIRICI
KAZICI-KIRICI
KAZICI-KIRICI
KAZICI-KIRICI
KAZICI-KIRICI
KAZICI-KIRICI
KAZICI-KIRICI
KAZICI-KIRICI
KIRICI-YÜKLEYİCİ
KIRICI-YÜKLEYİCİ
KIRICI-YÜKLEYİCİ
KIRICI-YÜKLEYİCİ
KIRICI-YÜKLEYİCİ
KIRICI-YÜKLEYİCİ
KIRICI-YÜKLEYİCİ
KIRICI-YÜKLEYİCİ
KIRICI-YÜKLEYİCİ
KIRICI-YÜKLEYİCİ
KIRICI-YÜKLEYİCİ
KIRICI-YÜKLEYİCİ
KIRICI-YÜKLEYİCİ
KIRICI-YÜKLEYİCİ
KIRICI-YÜKLEYİCİ
KIRICI-YÜKLEYİCİ
SIRA
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
MARKA
CATERPILLAR 247 B
CATERPILLAR 247 B
CATERPILLAR 247 B
CATERPILLAR 247 B
CATERPILLAR 432 E
CATERPILLAR 432 E
CATERPILLAR 432 E
CATERPILLAR 432 E
CATERPILLAR 432 E
CATERPILLAR 432 E
CATERPILLAR 432 E
CATERPILLAR 432 E
CATERPILLAR 432 E
CATERPILLAR 432 E
CATERPILLAR 432 E
CATERPILLAR 432 E
CATERPILLAR 432 E
CATERPILLAR 432 E
CATERPILLAR 432 E
CATERPILLAR 432 E
CATERPILLAR 432 E
CATERPILLAR 432 E
CATERPILLAR 432 E
JOHNSTON
CATERPILLAR 434 E
HİDROMEK HMK B
HİDROMEK HMK B
HİDROMEK HMK B
HİDROMEK HMK B
HİDROMEK HMK B
HİDROMEK HMK B
HİDROMEK HMK 102 S
HİDROMEK HMK 102 S
HİDROMEK HMK 102 S
HİDROMEK HMK 200 W-3
CATERPILLAR
KOMATSU
RAVO
HİDROMEK HMK 300LC
CATERPILLAR
CATERPILLAR
HİDROMEK HMK 102 B
HİDROMEK HMK 102 B
HİDROMEK HMK 102 B
ÇUKUROVA CF 40 FX
ÇUKUROVA CF 40 FX
ÇUKUROVA CF 40 FX
CİNSİ
PALETLİ MİNİ YÜKLEYİCİ
PALETLİ MİNİ YÜKLEYİCİ
PALETLİ MİNİ YÜKLEYİCİ
PALETLİ MİNİ YÜKLEYİCİ
BEKO- LODER
BEKO- LODER
BEKO- LODER
BEKO- LODER
BEKO- LODER
BEKO- LODER
BEKO- LODER
BEKO- LODER
BEKO- LODER
BEKO- LODER
BEKO- LODER
BEKO- LODER
BEKO- LODER
BEKO- LODER
BEKO- LODER
BEKO- LODER
BEKO- LODER
BEKO- LODER
BEKO- LODER
YOL SÜPÜRME ARACI
BEKO LODER
BEKO LODER
BEKO LODER
BEKO LODER
BEKO LODER
BEKO LODER
BEKO LODER
BEKO LODER
BEKO LODER
BEKO LODER
BEKO LODER
FORKLİFT ( 3 TON )
FORKLİFT ( 3,5 TON )
YOL SÜPÜRME ARACI
PALETLİ EKSKAVATÖR
PAL.MİNİ EKSKAVATÖR
PAL.MİNİ EKSKAVATÖR
BEKO LODER
BEKO LODER
BEKO LODER
FORKLİFT ( 4 TON )
FORKLİFT ( 4 TON )
FORKLİFT ( 4 TON )
22
TİPİ
KIRICI-YÜKLEYİCİ
KIRICI-YÜKLEYİCİ
KIRICI-YÜKLEYİCİ
KIRICI-YÜKLEYİCİ
KAZICI-YÜKLEYİCİ
KAZICI-YÜKLEYİCİ
KAZICI-YÜKLEYİCİ
KAZICI-YÜKLEYİCİ
KAZICI-YÜKLEYİCİ
KAZICI-YÜKLEYİCİ
KAZICI-YÜKLEYİCİ
KAZICI-YÜKLEYİCİ
KAZICI-YÜKLEYİCİ
KAZICI-YÜKLEYİCİ
KAZICI-YÜKLEYİCİ
KAZICI-YÜKLEYİCİ
KAZICI-YÜKLEYİCİ
KAZICI-YÜKLEYİCİ
KAZICI-YÜKLEYİCİ
KAZICI-YÜKLEYİCİ
KAZICI-YÜKLEYİCİ
KAZICI-YÜKLEYİCİ
KAZICI-YÜKLEYİCİ
CN 200
KAZICI-YÜKLEYİCİ
KAZICI-YÜKLEYİCİ
KAZICI-YÜKLEYİCİ
KAZICI-YÜKLEYİCİ
KAZICI-YÜKLEYİCİ
KAZICI-YÜKLEYİCİ
KAZICI-YÜKLEYİCİ
KAZICI-YÜKLEYİCİ
KAZICI-YÜKLEYİCİ
KAZICI-YÜKLEYİCİ
KAZICI-YÜKLEYİCİ
DP 30N (NAKİL VASITASI )
FD 35 ( NAKİL VASITASI )
STH (VAKUMLU YOL SÜPÜRME ARACI)
303.5D CR (KAZICI)
303.5D CR (KAZICI)
303.5D CR (KAZICI)
KAZICI-YÜKLEYİCİ
KAZICI-YÜKLEYİCİ
KAZICI-YÜKLEYİCİ
CF 40 FX ( NAKİL VASITASI )
CF 40 FX ( NAKİL VASITASI )
CF 40 FX ( NAKİL VASITASI )
2011 Yılı Faaliyet Raporu
İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDE HİZMET VEREN KİRALIK ARAÇLAR
SÜRÜCÜLÜ
CİNSİ
SÜRÜCÜSÜZ
1
BİNEK ARAÇ
54
2
KAMYONET
29
46
3
SÜRGÜLÜ KAPILI CAMLI PANEL BİNEK ARAÇ
69
115
4
MİNİBÜS
30
İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEPO HACİMLERİ VE KULLANIM DURUMLARI 31.12.2011
İZSU KODU
DEPO ADI
DEPO HACMİ
(m³)
DEPO DURUMU
T2
T-2 Depo
5.000
Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T3
T-3 Depo
5.000
Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T50
T-50 Depo
5.000
Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T51
T-51 Depo
2.500
Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T82
T-82 Depo
5.000
Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T1
Cumhuriyet Depo
51.000
Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T74
T-74 Depo
2.500
Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T4
T-4 Depo
5.000
Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T67
Bayraklı 5.000 m³
5.000
Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T41
T-41 Depo
20.000
Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T45
T-45 Depo
7.500
Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T46
T-46 Depo
5.000
Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T47
T-47 Depo
5.000
Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T48
T-48 Depo
5.000
Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T76
T-76 Depo
2.500
Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T77
T-77 Depo
2.500
Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T78
T-78 Depo
1.000
Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T7
T-7 Depo
15.000
Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T8
T-8 Depo
5.000
Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T9
T-9 Depo
5.000
Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T14
Altındağ 600 m³
600
Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
Altındağ 200 m³
200
Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
23
İZSU KODU
DEPO ADI
DEPO HACMİ
(m³)
DEPO DURUMU
T12
H.pınar 55.000 m³
55.000
Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T68
Çobançeşme Depo
2.000
Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T69
Atçalar Depo
1.500
Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T71
Çamlık Depo
1.000
Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T25
Kale Eski Depo
5.000
Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
Kale Yeni Depo
5.000
Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
Poligon Depo
17.500
Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T20
Bozyaka Depo
10.000
Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T18
T-18 Depo
20.000
Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T17
T-17 Depo
10.000
Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T52
T-52 Depo
5.000
Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T54
T-54 Depo
1.000
Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T49
T-49 Depo
500
Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T56
T-56 Depo
5.000
Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
700
Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
Çullutepe Hamsu
2.500
Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
Çullutepe Arıtılmış
5.000
Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
800
Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
Sarıkız Toplama 1
5.000
Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
Sarıkız Toplama 2
6.500
Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
Yahşelli Depo
5.000
Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
Tahtalı Arıtma Tesisi
20.000
Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
Sarnıç Depo
1.000
Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
Görece Üst Depo
750
Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
Buca Teknik Amirlik İçi
500
Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
15.000
Kullanılacak
Belediye Önü Depo
MAP1
Menemen Acil Toplama
Karabağlar Depo
Güzeltepe Alt Depo
H.pınar 10.000 m³
T72
Levent Depo
T62
T62 Depo
Kullanım dışı
Kullanılabilir
10.000
Kullanım dışı
Kullanılabilir
700
Kullanım dışı
Su aktarılamıyor
5.000
Kullanım dışı
P-39 içi çatlak
24
2011 Yılı Faaliyet Raporu
İZSU KODU
DEPO ADI
T53 Depo
Balçova 600 m³
Yeşilyurt Gömme
DEPO DURUMU
1.000
Kullanım dışı
600
Kullanım dışı
6.000
Kullanım dışı
Acil Yükleme Depo
Kullanım dışı
Onat Depo
Kullanım dışı
Balçova Baraj Depo
Yeşilyurt Ayaklı Depo
5.000
Kullanım dışı
300
Kullanım dışı
Yelkentepe Depo
Kullanım dışı
Gültepe Depo
Kullanım dışı
MTK Yanı Depo
Kullanım dışı
Bornova 2.500 m³
T-24
DEPO HACMİ
(m³)
2.500
Kullanım dışı
Zafertepe Depo
Kullanım dışı
T79 Depo
Kullanım dışı
İnönü Depo
300
Kullanım dışı
Huzur Depo
250
Kullanım dışı
Güzeltepe Üst Depo
150
Doğançay Depo
1.000
Bayraklı 500 m³
500
25
Su bulamıyor
Şu anda su
dağıtım
sisteminde
kullanılmıyor
Şu anda su
dağıtım
sisteminde
kullanılmıyor
Şu anda su
dağıtım
sisteminde
kullanılmıyor
Şu anda su
dağıtım
sisteminde
kullanılmıyor
Şu anda su
dağıtım
sisteminde
kullanılmıyor
Şu anda su
dağıtım
sisteminde
kullanılmıyor
Şu anda su
dağıtım
sisteminde
kullanılmıyor
Şu anda su
dağıtım
sisteminde
kullanılmıyor
İçerisinde Scada
kontrolü olmayan
bir pompa var
İçerisinde Scada
kontrolü olmayan
bir pompa var
Konvertör uygulaması nedeniyle
kullanım dışı
Konvertör uygulaması nedeniyle
kullanım dışı
Konvertör uygulaması nedeniyle
kullanım dışı
İZSU KODU
DEPO ADI
DEPO HACMİ
(m³)
Bayraklı 1.000 m³
1.000
Pınarbaşı Depo
1.500
Işık Depo
200
Narlı Depo
900
Narlıdere Depo
300
Köyiçi Depo
250
DEPO DURUMU
Konvertör uygulaması nedeniyle
kullanım dışı
Konvertör uygulaması nedeniyle
kullanım dışı
Konvertör uygulaması nedeniyle
kullanım dışı
Konvertör uygulaması nedeniyle
kullanım dışı
Konvertör uygulaması nedeniyle
kullanım dışı
Konvertör uygulaması nedeniyle
kullanım dışı
Konvertör uygulaması nedeniyle
kullanım dışı / nadiren kullanımda
Yıkıkkemer Depo
2.500
Oyak Depo
5.000
Konvertör uygulaması nedeniyle
kullanım dışı / nadiren kullanımda
Afet Depo
800
Konvertör uygulaması nedeniyle
kullanım dışı / nadiren kullanımda
26
2011 Yılı Faaliyet Raporu
2.ORGANİZASYON YAPISI
İZSU Genel Müdürlüğü organizasyonu oluşturan amirlikler ve temel birimler şunlardır;
5Yönetim Kurulu Üyesi, 2 Denetçi, Genel Müdür, 3 Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu
Başkanı, 3 İç Denetçi, Hukuk Müşaviri, 14 Daire Başkanlığı, 48 Şube Müdürlüğü, Koruma ve
Güvenlik Görevlisi Amirliği, Keşif ve Şartnameler Birim Amirliği ile İşyeri Sağlık ve Güvenlik
Birimi.
27
28
2011 Yılı Faaliyet Raporu
3.BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
İZSU Genel Müdürlüğü’nün bilişim sistemi; Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından organize
edilerek hizmet alımı yoluyla 2001 yılı ortalarından başlayarak, 31.08.2012 tarihine kadar
yüklenici firmalar tarafından mainframe mimari yapıda ve “dış kaynak kullanımı” ile
yürütülmüş ve yürütülecektir. İhale kapsamında yer alan uygulamalar; Finans ve Lojistik,
Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS), Bakım Yönetim Sistemi (BYS), Arıza Takip Yönetim
Sistemi, Araç7Ekipman Kontrol Yönetim Sistemi, Personel Yönetim Sistemi, Su Kalite Kontrol
Yönetim Sistemi, Endüstriyel Kontrol Yönetim Sistemi, İştirak Payları Yönetim Sistemi, Evrak
Kayıt ve Takip Sistemi, İhale Takip Sistemi, Proje Takip Sistemi, Yönetim Bilgilendirme
Sistemi, Emlak Kamulaştırma Takip Sistemi Projeleri’dir.
Tüm bu uygulamaların çalışması için gerekli network altyapısı ve yüklenici firmaya ait
donanımların (PC, printer, router, modem, switch vb.) sarf malzemeleri, bakım ve onarım
işleri yüklenici firma tarafından temin edilecektir.
Uygulamada kullanılan veri tabanı Oracle 10g’dir. ABYS ve Finans Lojistik Uygulamaları Oracle
10i As uygulama sunucusu üzerinde çalışmaktadır.
Donanım Bileşenleri
SUNUCULAR
MİKTAR
Kümelenmiş Fujitsu SES M4000 (ABYS, DB)
Kümelenmiş Fujitsu SES M4000 (ERP, DB)
Web Sunucusu Fujitsu SES M3000
Sanallaştırma Sunucusu Fujitsu Primergy RX300 S5
Etki Alanı Sunucusu Fujitsu Primergy RX300 S5
Dosya Sunucusu Fujitsu Primergy RX 300 S
Yönetim Bilgilendirme Sunucusu Fujitsu SES M3000
Uygulama ve Veritabanı Test Sunucusu Fujitsu SES T1000
Harici Veri Depolama Ünitesi Fujitsu FibreCat CX4-120
Yedekleme Ünitesi Fujitsu Eternus LT40
Sistem Yönetim Sunucusu Fujitsu Primergy RX100 S5i
ABYS Felaket Kurtarma Merkezi Sunucusu Fujitsu SES M3000
ERP Felakate Kurtarma Merkezi Sunucusu Fujitsu SES M3000
Felaket Kurtarma Merkezi Sunucusu Fujitsu Primergy RX300 S5
FKM Harici Veri Depolama Ünitesi Fujitsu Eternuz DX60
Evrak Kayıt Server
Hemşehri İletişim Merkezi Server
Trend Micro Anti-Virüs Server
Websense-Checkpoint Server
Felaket Kurtarma Merkezi Sunucusu Fujitsu Primergy RX300 S6
29
2 Adet
2 Adet
1 Adet
2 Adet
2 Adet
1 Adet
1 Adet
2 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
2 Adet
İSTEMCİLER (İZSU+Yülenici Firma)
MİKTAR
PC
1272 Adet
Nokta vuruşlu yazıcı (205 adet 80 kolon, 65 adet 132 kolon)
Hızlı Satır Yazıcı
270 Adet
20 Adet
Deskjet/laserjet yazıcı
347 Adet
İletişim Bileşenleri
YEREL AĞ (LAN)
Bina içi kablolama
Switchlerle omurga
GENİŞ AĞ (WAN)
Fiber optik altyapı
G.SHDSL modemler
Routerlar ve ses entegrasyonu
3 G Mobil Modemler ile VPN
Radyo-Linki Altyapı
30
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Yazılım Bileşenleri
ABONE BİLGİ YÖENTİM SİSTEMİ (ABYS)
Su, Atıksu ve KÖP Abonelik İşlemleri
Sayaç Okuma İşlemleri
Sayaç İşlemleri
Abone İtirazları İşlemleri
Faturalama ve Tahsilat İşlemleri
Hukuk İşlemleri
Kanal Katılım Payları İşlemleri
Entegrasyon
Raporlama
BAKIM YÖNETİM SİSTEMİ (BYS)
İş Emri Yönetimi
Arıza Bakım Yönetimi
Araç Kontrol
Malzeme Yönetimi
Entegrasyon
Raporlama
FİNANS VE LOJİSTİK İŞ YÖNETİM SİSTEMİ (FLİYS)
Finans (Muhasebe)
Genel Muhasebe/ Bütçeleme
Borçlar Muhasebesi
Sabit Kıymetler
Lojistik
Satın Alma
Ambar
Personel ve Bordro Sistemi (PBS)
Memur Personel Sistemi
İşçi Personel Sistemi
Şirketler Personel Sistemi
Stajyer Sistemi
Ruhsat Denetim ve Laboratuar Sistemi
Endüstri kuruluşları kayıt ve takibi
Periyodik analiz bilgileri
31
4.İNSAN KAYNAKLARI
a) İZSU Genel Müdürlüğü Personeline İlişkin Veri ve İstatistikler
İZSU Genel Müdürlüğü’nde 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle istihdam edilen personel sayısı 1.528’dir.
Görev yapmakta olan 731 adet memur personel toplam personelin % 48’ini, 770 adet kadrolu işçi
personel toplam personelin % 50’sini, 27 adet sözleşmeli personel de toplam personelin %2’sini
oluşturmaktadır.
Personel dağılımına bakıldığında, sayısal çoğunluk bakımından birinci sırada kadrolu işçilerin, ikinci
sırada memur personelin, üçüncü ve son sırada ise sözleşmeli personelin olduğu görülmektedir.
İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SINIFLARI İTİBARI İLE PERSONEL DAĞILIMI TABLOSU - SAYISAL
Memur
Sözleşmeli Personel
731
27
Kadrolu İşçi
770
TOPLAM
1.528
Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı
İZSU Genel Müdürlüğü’nde görev yapan 487 ilkokul mezunu personel, tüm personelin %32 ’sini, 156
ortaokul mezunu personel tüm personelin %10’unu, 306 lise mezunu personel tüm personelin
% 20’sini, 143 meslek lisesi veya teknik öğrenim mezunu personel tüm personelin % 9’unu, 2 lise üstü
bir yıllık meslek okulu veya teknik öğrenim mezunu personel tüm personelin % 0,1’ini, 162 iki yıllık
yüksek okul mezunu personel tüm personelin %11’ini, 251 dört yıllık üniversite mezunu personel tüm
personelin %16’sını, 16 yüksek lisans (master) seviyesinde personel tüm personelin %1’ini, 5 doktora
seviyesinde personel tüm personelin %0,3’ünü oluşturmaktadır.
Grafik dağılımına bakıldığında tüm personelin %32 oranında ilkokul mezunu bulunduğu, bunların
kendi içlerinde incelemesi yapıldığında ilkokul mezunlarının %99 oranla kadrolu işçilerden oluştuğu
görülmektedir. Personel dağılımı geneline bakıldığında ise lise mezunlarının 2. sırada, yüksek okul
(4 yıllık) mezunlarının da 3. sırada yer aldığı diğerlerinin de bunları takip ettiği görülmektedir. Ve
ayrıca toplamda 21 lisansüstü ve doktora mezunlarının da bünyede istihdam edildiği görülmektedir.
32
2011 Yılı Faaliyet Raporu
İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONELİNİN ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMI TABLOSU
Memur
Sözleşmeli Personel
Kadrolu İşçi
Toplam
6
481
487
53
103
156
Lise (3 Yıl)
160
146
306
Mes.Lisesi / Tek.Öğ.
143
143
2
2
İlkokul (5 Yıl)
Ortaokul
Lise Üstü 1Yıl Mes./Tek.Öğ.
Yüksek Okul (2 Yıl)
137
Yüksek Okul (4 Yıl)
211
25
14
2
Lisansüstü (Master)
Doktora
5
Toplam
731
Doktora
Lisansüstü (Master)
27
Sözleşmeli Personel
2
211
Yüksek Okul (4 Yıl)
137
Yüksek Okul (2 Yıl)
Lise Üstü 1Yıl Mes./Tek.Öğ.
15
25
143
160
Lise (3 Yıl)
İlkokul (5 Yıl)
25
2
Mes.Lisesi / Tek.Öğ.
Ortaokul
Kadrolu İşçi
5
14
53
162
15
251
16
5
İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONELİNİN ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMI GRAFİĞİ
Memur
25
146
103
6
481
33
770
1528
Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı
İZSU Genel Müdürlüğü’nde 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle görev yapan 1.528 adet personelin, %3’ü
0 ile 5 yıl arasında, %14’ü 6 ile 10 yıl arasında, %20’si 11 ile 15 yıl arasında, %33’ü 16 ile 20 yıl
arasında, %15’i 21 ile 25 yıl arasında görev yapmış olup, %15’i de 25 yıldan fazla süredir görevdedir.
Grafiğin genel dağılımına baktığımızda %33’lük oran ile 16-20 yıl tecrübeli personelin çoğunlukta
bulunduğu ve kadrolarda % 83’lük oranla 10 yıl ve üstü deneyimli personelin istihdam edildiği
görülmektedir. Tecrübeliler sınıflamasında memur personelin ağırlığı oluşturduğu, ikinci sırada ise
kadrolu işçilerin yer aldığı görülmektedir.
İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİN HİZMET SÜRELERİNE
GÖRE DAĞILIMI
SÖZLEŞMELİ
KADROLU
PERSONEL
İŞÇİ
MEMUR
YILLAR
TOPLAM
0-5
12
5
29
46
06-10
12
19
186
217
11-15
98
3
208
309
16-20
336
169
505
21-25
135
88
223
25 YILDAN FAZLASI
138
90
228
TOPLAM
731
770
1528
27
İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİN HİZMET
SÜRELERİNE GÖRE DAĞILIMI
MEMUR
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
25 YILDAN FAZLASI
138
90
21-25
135
88
336
16-20
11-15
06-10
98
12 19
3
KADROLU İŞÇİ
169
208
186
0-5
12 5 29
34
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı
İZSU Genel Müdürlüğü’nde görev yapan 1.528 adet personel, %85 oranında erkek , %15 oranında
kadın personelden oluşmaktadır.
Grafikte görüldüğü gibi cinsiyet dağılımı açısından ağırlığın erkek personelde olduğu görülmektedir.
1. sırayı kadrolu işçiler, 2. sırayı da memur personel almaktadır.
İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI
MEMUR
CİNSİYET
SÖZLEŞMELİ
KADROLU
PERSONEL
İŞÇİ
TOPLAM
Kadın
171
13
41
225
Erkek
560
14
729
1303
731
27
770
1528
TOPLAM
İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI
560
729
14
171
41
13
MEMUR
PERSONEL
İŞÇİ
SÖZLEŞMELİ
KADROLU
Kadın
35
Erkek
b) Memur Personel İstatistikleri
İZSU Genel Müdürlüğü’nde 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle; 731 memur personel görev yapmaktadır.
İZSU Genel Müdürlüğü memur personeli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olup,
memur personele ilişkin çeşitli veri ve istatistikler aşağıdaki başlıklar altında verilmektedir.
Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı
İZSU Genel Müdürlüğü’nde görev yapan 559 adet genel idari hizmetleri sınıfındaki personel, tüm
memur personelin %76’sını, 10 adet sağlık personeli sınıfındaki personel tüm personelin %1’ini, 5
adet avukatlık hizmeti sınıfındaki personel tüm personelin %1’ini,154 adet teknik personel sınıfındaki
personel tüm personelin % 21’ini, 3 adet yardımcı hizmetler sınıfındaki personel tüm personelin
%0,41’ini oluşturmaktadır.
İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MEMUR PERSONELİN
HİZMET SINIFLARINA GÖRE DAĞILIMI
HİZMET SINIFI
Genel idari Hizmetleri
Personel
TOPLAM
559
Sağlık Personeli
10
Avukatlık Hizmeti
5
Teknik Personel
Yardımcı Hizmetler
TOPLAM
154
3
731
Memur Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı
İZSU Genel Müdürlüğü’nde 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle görev yapan 731 adet memur personelin,
%2’si 0 ile 5 yıl arasında, %2’si 6 ile 10 yıl arasında, %13’ü 11 ile 15 yıl arasında, %46’sı 16 ile 20 yıl
arasında, %18’i 21 ile 25 yıl arasında görev yapmış olup, %19’u 25 yıldan fazla süredir görev
yapmaktadır.
36
2011 Yılı Faaliyet Raporu
İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MEMUR PERSONELİN
HİZMET SÜRELERİNE GÖRE DAĞILIMI YÜZDESEL
İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MEMUR PERSONELİN
HİZMET SÜRELERİNE GÖRE
DAĞILIMI - SAYISAL
336-%46
YILLAR
TOPLAM
0-5
12
06-10
12
11-15
98
135-%18 138-%19
98-%13
16-20
336
21-25
135
25 YILDAN
FAZLASI
138
TOPLAM
12 - %2
0-5
12-%2
06-10
11-15
16-20
21-25
25
YILDAN
FAZLASI
731
Memur Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı
İZSU Genel Müdürlüğü’nde 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle görev yapan memur personelin %1’i ilkokul
mezunu, %7’si ortaokul mezunu, %22’si lise mezunu, %20’si meslek lisesi / Tek. Öğ. Mezunu, %0,3’ü
Liseüstü 1 yıl Mes./Tek. Öğ., %19’u 2 yıllık yüksek okul mezunu, %29’u 4 yıllık üniversite mezunu,
%2’si lisansüstü (master) seviyesinde, %0,6’sı doktora seviyesindedir. Memur personelin ağırlıklı
olarak lise ve dört yıllık üniversite arasında dağıldığı görülmektedir.
İZSU GENEL MÜDRÜLÜĞÜMEMUR
PERSONELİN ÖĞRENİM
DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMI
TABLOSU
ÖĞRENİM DURUMU
İlkokul (5 Yıl)
Ortaokul
İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MEMUR PERSONELİN ÖĞRENİM
DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMI
TABLOSU-YÜZDE
TOPLAM
6
160
Mes. Lisesi / Tek. Öğ.
143
6-%0,8
137
Üniversite ( 4 Yıl)
211
Doktora
TOPLAM
53-%7
2
Yüksek Okul (2 Yıl)
Lisanüstü (Master)
160-%22
143-%19,6 137-%19
53
Lise (3 Yıl)
Lise Üstü 1 Yıl Mes. /Tek. Öğ.
211-%29
14
5
731
37
2-%0,3
14-%25-%0,6
Memur Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı
İZSU Genel Müdürlüğü’nde görev yapan memur personelin %77’si erkek, % 23’ü kadın personelden
oluşmaktadır.
İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MEMUR PERSONELİN CİNSİYETE
GÖRE DAĞILIMI
CİNSİYET
MEMUR
Kadın
171
Erkek
560
TOPLAM
731
İZSU bünyesindeki memur personel hizmet sınıfları açısından bakıldığında sayısal çoğunluk
bakımından; %76’lık oranla “Genel İdari Hizmetler” sınıfı personelinin birinci sırada, “Teknik
Hizmetler” sınıfı personelinin ikinci sırada yer aldığı görülmektedir. Hizmet süreleri ayrımı
yapıldığında; %96 oranında 10 yıl ve üstü tecrübeli personelin bulunduğu, mesleki dağılım açısından
bakıldığında ise; %92 oranında lise ile lisansüstü dağılımlı personelin olduğu görülmektedir. Cinsiyet
dağılımına bakıldığında ise çoğunluğun dörtte üç oranında erkek personelden oluştuğu
gözlenmektedir.
c) Sözleşmeli Personel İstatistikleri
İZSU Genel Müdürlüğü’nde 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle; 27 sözleşmeli personel bulunmaktadır.
İZSU sözleşmeli personeli 5393 Sayılı Kanunun 49. madde hükümlerine tabi olup, aşağıdaki başlıklar
altındaki tablo ve grafiklerle sergilenen kategorilerde sınıflandırılmıştır.
Sözleşmeli Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı
İZSU Genel Müdürlüğü’nde görev yapan sözleşmeli personelin %81’i teknik hizmetlerde, %19’u
avukatlık hizmetlerinde görev yapmaktadır.
İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ PERSONELİN
HİZMET SINIFLARINA GÖRE DAĞILIMI
TABLOSU
HİZMET SINIFI
Teknik Hizmetler
Avukatlık hizmetleri
TOPLAM
TOPLAM
22
5
27
38
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Sözleşmeli Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı
İZSU Genel Müdürlüğü’nde 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle görevde bulunan 27 adet sözleşmeli
personelinin, %19’u 0 ile 5 yıl arasında, %70’i 6 ile 10 yıl arasında, %11’i de 11 ile 15 yıl arasında
hizmet süreleri bulunmaktadır.
İZSU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜSÖZLEŞMELİ
PERSONELİN HİZMET SÜRELERİNE
GÖRE DAĞILIMI TABLOSU
YILLAR
TOPLAM
0-5
5
06-10
19
11-15
3
TOPLAM
27
Sözleşmeli Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı
İZSU Genel Müdürlüğü’nde görev yapan 27 adet sözleşmeli personelin %93’ü üniversite mezunu olup,
%7’si yüksek lisans (master) derecesine sahiptir.
SÖZLEŞMELİ PERSONELİN
ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI
TABLOSU
Üniversite
Lisansüstü (Master)
TOPLAM
25
2
27
39
Sözleşmeli Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı
İZSU Genel Müdürlüğü’nde görev yapan 27 adet sözleşmeli personelin %48’si kadın personel, %52’si
erkek personelden oluşmaktadır.
CİNSİYET
İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ PERSONELİN
CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMIYÜZDESEL
Kadın
13
Erkek
14
TOPLAM
27
Sözleşmeli personel hizmet sınıfı bakımından incelendiğinde; teknik ve avukatlık hizmetlerinde
istihdamın olduğu, %81 oranla ilk sırayı teknik hizmetlerdeki personelin aldığı görülmektedir. Hizmet
süreleri açısından bakıldığında; sözleşmeli personelin %89 oranla 10 yıldan az tecrübeli genç
kadrodan oluştuğu, üniversite ve üstü mezunlardan oluştuğu, erkek ve kadın personelin birbirine
yakın oranlarla eşit biçimde dağıldığı gözlemlenmektedir.
d) Kadrolu İşçi İstatistikleri
Genel Müdürlüğümüzde 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle; 770 adet kadrolu işçi bulunmaktadır. İZSU
Genel Müdürlüğünde görev yapan kadrolu işçi personel, 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olup,
aşağıdaki kategorilerdeki veri ve istatistikler çerçevesinde bilgileri sınıflandırılmıştır:
Kadrolu İşçilerin Personel Grubuna Göre Dağılımı
İZSU Genel Müdürlüğü’nde görev yapan işçi personelin %5,2’si vasıflı işçilik, % 48’si usta işçilik, %25’i
ustabaşı işçilik, %1’i teknisyen işçilik, %15’i şoför işçilik, %5’i iş makineleri operatörü gruplarında yer
almakta olup vasıfsız işçilik grubunda 2 işçi bulunmaktadır.
İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KADROLU İŞÇİLERİN PERSONEL
GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI TABLOSU
PERSONEL GURUBU
Vasıfsız İşçilik Grubu
Vasıflı İşçilik Grubu
TOPLAM
2
40
Usta İşçilik Grubu
367
Ustabaşı İşçilik Grubu
192
Teknisyen İşçilik Grubu
Şöför İşçilik Grubu
İş Makineleri Operatörü
TOPLAM
11
119
39
770
40
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Kadrolu İşçilerin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı
İZSU Genel Müdürlüğü’nde görev yapan kadrolu işçilerin %62’si ilkokul mezunu, %13’ü ortaokul
mezunu, %19’u lise mezunu, %3’ü meslek yüksek okulu mezunu, %1’i yüksek okul mezunu, %2’si
üniversite mezunudur.
İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KADROLU İŞÇİLERİN ÖĞRENİM
DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMI
TABLOSU
YILLAR
TOPLAM
İlkokul (5 Yıl)
481
Ortaokul
103
Lise (3yıl)
146
Endüstri Meslek Lisesi
0
Meslek Yüksek Okul
21
Yüksek Okul
4
Üniversite
15
TOPLAM
770
Kadrolu İşçilerin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı
İZSU Genel Müdürlüğü’nde 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle görev yapan 770 adet kadrolu işçi
personelin, %4’ü 0 ile 5 yıl arasında, %24’ü 6 ile 10 yıl arasında, %27’si 11 ile 15 yıl arasında , %22’si
16 ile 20 yıl arasında, %11’i 21 ile 25 yıl arasında, %12’si 25 yıldan fazla hizmet yapmıştır.
İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADROLU
İŞÇİLERİN HİZMET SÜRELERİNE GÖRE
DAĞILIMI TABLOSU
YILLAR
TOPLAM
0-5
29
6-10
186
11-15
208
16-20
169
21-25
88
25 YILDAN
İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADROLU
İŞÇİLERİN HİZMET SÜRELERİNE GÖRE
DAĞILIM TABLOSU- YÜZDESEL
208-%27
186 - %24
169 -%22
88-%1290-%12
29 - %4
90
FAZLASI
TOPLAM
770
41
Kadrolu İşçilerin Cinsiyete Göre Dağılımı
İZSU Genel Müdürlüğü’nde görev yapan kadrolu işçilerin %5’i kadın, %95’i erkek personelden
oluşmaktadır.
İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KADROLU İŞÇİLERİNİN
CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI
TABLOSU
KADROLU
İŞÇİ
CİNSİYET
Kadın
41
Erkek
729
TOPLAM 770
Kadrolu işçilerin personel gruplarına bakıldığında; usta ve ustabaşı işçilik ile şoförler işçilik gruplarının
çoğunlukta olduğu görülmektedir. Kadrolu işçilerin çoğunluğunun ilkokul mezunu olduğu ve hizmet
süreleri bakımından 10 yıl üstü tecrübeli kadronun çoğunlukta bulunduğu görülmektedir. Kadrolu
işçilerin genellikle fiziksel güç gerektiren görevler yapması nedeniyle erkek personel sayısının
çoğunlukta olduğu gözlenmektedir.
5.SUNULAN HİZMETLER
mir’de met içinde yk 4 milyon nüfusa met veren Genel 2011
da 24 saat s
su verme sür çme suyu kalitesi Tükem
!"#$#&a#Yönetmelie uygundur#
42
2011 Yılı Faaliyet Raporu
yılına kadar 300 hektarlık alanda 450 bin fidan
dikerek “İZSU Ormanı” oluşturulmuş. 2011
yılında 150 hektar alana 52.000 fidan
dikilmiştir. 2011 yılı sonu itibarı ile Tahtalı
Havzası Mutlak Koruma Alanının 450 hektarı
ağaçlandırılmış ve fidan sayısı da yaklaşık
500.000’ e ulaşmıştır.
ANA FAALİYET ALANLARI
İZSU Genel Müdürlüğü’nün ana faaliyet
konuları çerçevesindeki görev ve faaliyet
kapsamları, ana başlıklar ve onlara bağlı detay
başlıklar olarak aşağıdaki gibi sıralanmıştır.
A) İÇMESUYU
2011 yılında kentİ küresel iklim değişikliklerine
karşı hazırlamış ve susuz bırakmamak için pek
çok çalışma olumlu bir şekilde sonuçlanmıştır.
Ancak bu olumlu tabloya rağmen rehavete
kapılmayıp
gelecek
yıllarda
yaşanması
muhtemel kuraklık tehlikesine karşı önlemler
almaya ve konuyla ilgili yatırımlara devam
edilmiştir.
Yeraltı Suyu Çalışmaları
92011 yılında 9 adet Su Sondaj Kuyusu
açılmıştır.
1.Torbalı İlçesi Ormanköy Köyü O2
2.Torbalı İlçesi Türkmenköy Köyü T1
3.Torbalı İlçesi Dağkızılca Köyü D1
4.Torbalı İlçesi Helvacı Köyü H2
5.Aliağa İlçesi Karaköy Köyü K1
6.Torbalı İlçesi Yazıbaşı Mahallesi Y1
7.Bornova Aşık Veysel Parkı A1
8.Bornova Aşık Veysel Parkı A2
9.Bornova İlçesi Yakaköy Köyü Y2
Kaynak Yaratımı ve Korunması
İZSU Genel Müdürlüğü’nce İzmir şehrinin
nüfus artışına paralel olarak içme, kullanma ve
endüstri suyu ihtiyacına uygun mevcut su
kaynaklarına ek besleyici yeni su kaynakları
(yer altı ve yer üstü) bulunarak, fizibilite
çalışmaları
yürütülmekte,
yapılabilirlik
sonuçlarına
dayanılarak
etüd,
proje,
kamulaştırma çalışmaları yapılmakta, ihaleye
çıkılıp imalatlar gerçekleştirilmekte, işletim
aşamasında su kaynak havzalarının kirlenmeye
karşı korunmasına yönelik denetimler ile
güvenli işletilmesine yönelik çalışmalar
yürütülmektedir.
95 adet Su Sondaj Kuyusu imalatına 2011 yılında
başlanmış olup, 2012 yılında tamamlanacaktır.
1. Bayındır İlçesi Söğütören Köyü S1
2. Bayındır İlçesi Yakapınar Köyü Y2
3. Bayındır İlçesi Kızılcaova Köyü K2
4. Bornova İlçesi Beşyol Köyü B2
5. Kemalpaşa İlçesi Yenmiş Köyü Y1
2011 yılında İçmesuyu Kaynak Yaratımı ve
Korunmasına yönelik yapılan önemli
çalışmalar:
9İzmir’in en önemli su kaynaklarının başında
gelen Tahtalı Barajı ve havzasını çevre
kirliliğinden korumak için kamulaştırma
çalışmaları tamamlamıştır. Eşenköyü ile
Eskişaşal köyündeki kısa mesafeli koruma
alanındaki iki adet yerleşim alanının
kamulaştırmalarına da başlanmıştır. 2011
43
92 adet Su Sondaj Kuyusuna Motopomp Temini
ve Saç Kabin yapımı imalatı yapılmıştır.
İşletmeye alınan bazı köy kuyularında yersel
olarak ortaya çıkan arsenik demir ve mangan
problemleri yapılan paket arıtma sistemleri ile
çözülmüştür. İlçe ve köylerde kuyu açımı
sırasında yapılan su analizlerinde arsenik için
litrede 10 mikrogram, mangan için litrede 50
mikrogram, demir için litrede 200 mikrogram
üst sınırın aşılması halinde İZSU bu kuyuların
suyunu arıtacak tesisleri kurmaya başlamıştır.
2011 Yılı Sonunda Köy Kuyularındaki
ToplamArsenik, Demir Mangan Tesisleri
No
1
İlçe Adı
2
Aliağa
3
4
5
6
7
8
9Bugüne kadar yapılan çalışmalarla 7 ayrı ilçede
toplam 13 köyde arsenik veya demir ve mangan
arıtma tesisleri kurularak köylerimize sağlıklı su
verilmesi sağlanmıştır. Gerçekleştirilen tesislere
ilişkin bilgi aşağıdaki çizelgede verilmiştir.
Bayındır
Bornova
Foça
9
10
Menderes
11
12 Menemen
13
44
Torbalı
Yerleşim
Birimi
Arıtılan
Debi
Adı
Madde
(m³/sn)
Bozköy
7
Yukarı
Şehit
Arsenik
Kemal
3,5
Samurlu
7
Çınardibi Demir/Mangan
8
Yaka
4
Çiçekli
Arsenik
3
Karaçam
3
Ilıpınar
Arsenik
8
ÖzdereÇ3
15
ÖzdereDemir/Mangan
Ç4
15
ÖzdereÇukuraltı
15
Bozalan
Arsenik
3
Helvacı
Demir/Mangan
3
2011 Yılı Faaliyet Raporu
9Küresel ısınma nedeniyle bazı yer altı kaynaklarında 2008 yazında görülen arsenik artışı üzerine
harekete geçen İZSU Genel Müdürlüğü, 4 ay gibi kısa bir sürede 3 arsenik tesisi birden kurmuştur.
Bu sayede İzmir’de arsenik sorunu tümüyle ortadan kaldırılmıştır. Dünyanın en büyük arsenik
arıtma tesislerinden biri olan Manisa’daki kompleks, İzmir’e gelen çeşitli meslek gruplarınca ilgiyle
ziyaret edilmektedir.
45
46
2011 Yılı Faaliyet Raporu
döşenmiştir. Bazı bölgelerde ise yeni depo
yapılmaktadır.
Su Deposu ve Pompa İstasyonlarının
Bakımı ve Onarımı
92011
yılında
yenilenebilir
enerji
kaynaklarının kullanımı konusunda önemli bir
adım atılarak köylerdeki su depolarına “g
güneş
enerjili otomatik klorlama sistemi” kurulmaya
başlamıştır. Böylece enerji maliyetleri
büyük oranda düşürülmüştür.
9Ayrıca 2011 yılında su deposu ve pompa
istasyonları bakımı ve onarımı faaliyetleri
altında; 1 adet 50m³’lük BA İçme suyu Deposu
imalatı 1 adet Su Deposunun Çevre Duvarının
Yükseltilmesi, Duvar Üzeri Tel Çitin Bakım ve
Onarımı, 24 adet su deposunun bakım ve
onarımı, 7 Adet deponun enerji nakil hatlarının
tadilatı, 1 adet terfi merkezinde güç yükseltme
işleri tamamlanmış olup, 1 adet 1000m³’lük
İçme suyu Servis Deposu imalatına da 2012
yılında tamamlanmak üzere başlanmıştır.
Proje kapsamında su depolarına enerji hattı
çekmek yerine kendi elektrik enerjisini
üretilmiş, böylelikle temiz enerji ile köylere su
dağıtılırken ekonomik anlamda da kara
geçilmiştir. Kullanılmaya başlanan güneş
enerjisi sayesinde, daha önce personel
tarafından klor tableti atılarak köylere sağlıklı
su temin edilirken, şimdi bu işlem otomatik
olarak yapılmaktadır. Yeni sistem ile klorlama
maliyeti düşürülmüştür. Bu proje yalnızca
elektrik enerjisi iletim hattı kurulması işleminin
dahi büyük meblağlara mal olacak köy
depolarında gerçekleştirilmiştir.
Üretim ve Dağıtım
9Menemen
Seyrek’te
bulunan
Villakent
konutlarının ve bölgedeki diğer yerleşimlerin su
ihtiyacını karşılamak için siteye bin tonluk su
deposu inşa etmiştir.
9Bayındır sınırları içindeki 26 adet su deposunun
yenilenmesine
başlanmıştır.
Bakım-onarım
çalışmaları kapsamında depo çatlakları onarılıp su
yalıtımları yapılmıştır. Sıva, boya ve badana işleri
gerçekleştirilirken, çürüyen içme suyu boruları,
vanalar, kapı ve pencereler de yenilenmiştir.
Depo haznesini güneşten korumak ve suyun
ısınmasını önlemek amacıyla toprak dolgu
yapılmıştır. Depo içindeki suyla temas eden
yüzeyler fayans ile kaplanmıştır. Merdivenler
krom merdivenlerle değiştirilerek yenilenmiş,
manevra odaları sıvanarak boyanmış ve tabanına
fayans döşenmiştir. Enerji temini yapılarak
ihtiyacı olan depoların etrafına da koruma çiti
47
İçme sularının üretim noktalarında arıtımı
yapılmakta, pompalar aracılığı ile ana isale
hatlarına, depo, şebeke, branşman ve sayaçlar
vasıtasıyla aboneye ulaşımının 24 saat
kesintisiz sunumu için dağıtım sistemi
üzerindeki tüm makine, tesis ve ekipmanların
bakım, onarım ve iyileştirmesi yapılmakta,
sağlıklı su temini için belirlenmiş kontrol
noktalarında
analiz
ve
dezenfeksiyon
çalışmaları yürütülmekte, dağıtım hatları
üzerindeki depo, pompa vs. güvenliği
sağlanarak
dağıtımın
güven
içinde
gerçekleştirilmesi sağlanmakta, su dağıtımının
izlenmesi, kontrolü ve kumandası SCADA
sistemi ile kontrol altında tutulmaktadır.
9İzmir 2011 yılında yaklaşık 3,96 milyonluk
nüfusu ile İzmir, Batı Anadolu’nun en hızlı
büyüyen kenti durumundadır. Bu hızlı büyüme
ile birlikte içme suyu ihtiyacı da büyük bir hızla
artmıştır.
9İZSU’nun abone sayısı 2011 yılı sonu
itibariyle 1.225.057’a ulaşmıştır. Merkezde yer
alan nüfusun 2011 yılındaki günlük ortalama
toplam su üretimi de 502.277 m3/gün olarak
gerçekleşmiştir.
9İzmir kent alanının (eski metropol alanının)
tamamına
24
saat
kesintisiz
su
sağlanmaktadır.
Tahtalı barajının projesindeki
potansiyeli 128 milyon m³/yıl ‘dır.
ortalama
9İkinci yüzeysel su kaynağı 1984 yılından beri
devrede olan Balçova barajı olup, projesindeki
ortalama potansiyeli 12 milyon m³/yıl olarak
belirlenmiştir.
9Aliağa ilçe merkezine devamlı, İzmir kent
merkezine ise zaman zaman su veren Aliağa
ilçesindeki Güzelhisar barajı İzmir’in yüzeysel
su kaynakları içindeki diğer paydaştır.
Güzelhisar barajından İzmir’e içme suyu
amacıyla herhangi bir tahsis bulunmamakla
beraber, zaman zaman karşılıklı anlaşma yolu
ile İzmir’e değişken miktarlarda içme suyu
alınmaktadır.
92011 yılı verilerine göre, İzmir’e su sağlayan
kaynakların % 55,89’u yeraltısuyu kaynaklarıdır.
9Bu kaynaklar içinde, kentsel alan içinde yer
alan ve 1897 yılından beri 114 yıldır kente su
sağlayan Halkapınar kaynakları, kent içinde
olması ve 45 milyon m³/yıl potansiyeli ile en
önemli kaynaktır.
9Gördes barajı Ocak 1998 tarihinde DSİ’ce
ihale edilmiş olup Ocak 2009’ da inşaatı
tamamlanmıştır. Barajdan yılda 129,6 milyon
m³ su çekilmesi ve bu suyun 58,9 milyon
m³’ünün İzmir’e içme suyu olarak, 71,1 milyon
m³’ünün de Selendi ve Gölmarmara ovalarına
sulama suyu olarak verilmesi planlanmıştır.
Halkapınarda bir yer altı su kuyusu ve Halkapınar
tarihi pompa istasyonu
9Potansiyeli daha yüksek olan ancak Manisa
ili Muradiye beldesinde yer alan Göksu
kaynakları 63 milyon m³/yıl, yine Manisa ilinde
Saruhanlı ilçesi Nuriye beldesinde bulunan
Sarıkız kaynakları da 45 milyon m3/yıl
potansiyelleri ile İzmir’e su sağlayan diğer
yeraltısuyu kaynaklarıdır. Göksu kaynakları
1988, Sarıkız kaynakları da 1990 yılında kente
bağlanmıştır.
Gördes barajı Tahtalı barajından sonra İzmir’e
içme suyu sağlayacak en büyük yüzeysel su
kaynağıdır. Manisa ilinde yer alan Gördes
barajında 17 Ocak 2009 tarihi itibarıyla su
tutulmaya başlanmıştır. Barajdan İzmir’e su
getirecek boru hattının ilk 35,5 km ‘lik
bölümünün inşaatı ile Manisa Saruhanlı’daki
tesislerimizde 135 000 m³/gün kapasitede bir
içme suyu arıtma tesisi inşaatı tamamlanmış
olup İzmir’e su verilmesine 2011 yılında
başlanmıştır.
9Menemen ilçe merkezi ve Çavuşköy’deki
kuyular 1976 yılında İzmir’e bağlanmış olup,
toplam 25 milyon m³/yıl potansiyel ile İzmir’in
su kaynakları içinde önemli bir paya sahiptir.
Halen işletmede olan ancak sistemin bütünü
içinde çok küçük bir paya sahip olan Pınarbaşı
ve Buca’daki kuyular da yeraltı kaynaklarımız
arasındadır.
9İzmir’e su sağlayan sistem içinde yüzeysel su
kaynaklarının payı 2011 yılı verilerine göre %
44,11’dir.
9En önemli yüzeysel su kaynağı Tahtalı
barajıdır. 1997 yılından beri İzmir’e su veren
48
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Yeraltı Kaynakları (Derin Kuyular)
2011 YILI SU ÜRETİMİNİN
KAYNAKLARA GÖRE DAĞILIMI
Sarıkız Kuyuları
(30 adet)
12.257.739 m³/yıl
Göksu Kuyuları
(22 adet)
43.983.238 m³/yıl
Menemen
Çavuşköy Kuyuları
Halkapınar Kuyular
(30 adet)
16.121.175 m³/yıl
Güzelhisar Barajı
(19 adet)
31.798.323 m³/yıl
Balçova Barajı
Pınarbaşı Kuyuları
(2 adet)
1.395.850 m³/yıl
Tahtalı Barajı
Buca Kuyuları
(3 adet)
920.739 m³/yıl
Buca Kuyuları
106.477.064 m³/yıl
Pınarbaşı Kuyuları
TOPLAM (103 adet)
Gördes Barajı
Halkapınar Kuyuları
Yerüstü Kaynakları (Barajlar)
Menemen &…
Tahtalı Barajı
66.248.250 m³/yıl
Balçova Barajı
6.066.176 m³/yıl
Göksu Kuyuları
0 m³/yıl
Sarıkız Kuyuları
Güzelhisar Barajı
Gördes Barajı
11.720.757 m³/yıl
TOPLAM
TOPLAM SU ÜRETİMİ
84.035.183 m³/yıl
190.512.247
m³/yıl
92011 yılında üretilen su miktarı 11 ilçeyi
kapsayan eski metropol alanı için 183,330,975
m3/yıl’dır. Ancak 50 km sınırları dahilindeki yeni
ilçelerle birlikte (Menemen, Urla vs. gibi) su
miktarı 190,512,247 m3/ yıl’a ulaşmıştır
9Tahtalı ve Balçova Barajı ile Halkapınar, Göksu,
Sarıkız ve Menemen derin kuyularının ortalama
toplam yıllık su potansiyeli DSİ’ce 324 milyon m³
olarak belirlenmiştir.
49
11.720.757 %6
0 - %0
6.066.176 - %3
66.248.250 %35
920.739 - %0
1.395.850 - %1
31.798.323 %17
16.121.175 %8
43.983.238 %23
12.257.739 %6
9Gelecek yıllarda yaşanacak muhtemel susuzluk
tehlikesine karşın Menderes Oğlananası ile
Ayrancılar Mesira Alanı’ndaki 35 bin metreküplük
dere ve kaynak suyu, 2011 yılında Tahtalı
Barajı’na aktarılmıştır.
YILLARA GÖRE YAPILAN SU
İNŞAAT MİKTARLARI
İZMİR’ E VERİLEN SU MİKTARLARI
2005 yılı
890
2006 yılı
26.137
2007 yılı
86.376
2008 yılı
214.941
2009 yılı
341.140
m³/yıl
m³/gün
litre/saniye
2010 yılı
185.699
2011
190.512.247
521.951
6.041
2011 yılı
363.443
2010
188.799.293
517.258
5.987
2009
184.481.003
505.427
5.850
YILLARA GÖRE YAPILAN SU İNŞAAT
MİKTARLARI (km)
2008
192.138.414
526.407
6.093
341.140
2007
201.357.705
551.665
6.385
2006
215.228.378
589.667
6.824
2005
209.241.845
573.265
6.635
2004
204.160.704
559.344
6.473
Yıl
363.443
214.941
185.699
86.376
26.137
İzmir'e verilen su miktarları
metreküp / yıl
890
2005 yılı 2006 yılı 2007 yılı 2008 yılı 2009 yılı 2010 yılı 2011 yılı
2011 Gerçekleşen Önemli
6.473 6.635
6.824
Yeni İçme suyu Şebeke Yatırımları
6.385
6.093
92011 yılında Kemalpaşa’nın eskiyen içme
suyu alt yapısının baştan sona yenilenmesine
devam edilmiştir. İlçede 2011 yılında yaklaşık
294 kilometrelik şebeke daha döşenerek yeni
içmesuyu şebekesinin toplam uzunluğu (427
km), İzmir ile Eskişehir arasındaki mesafeden
(412 km) daha fazla olmuştur.
6.041
5.850 5.987
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
YILI YILI YILI YILI YILI YILI YILI YILI
İçme Suyu Şebeke
2011 yılında toplam 363 km İçme suyu Şebekesi
ve iletim hattı imalatı döşenmiştir. İçme suyu
şebekesi mevcut hatların bakımı, onarımı ve yeni
bağlantılar kapsamında muhtelif çaplarda toplam
50,1 km. şebeke döşenmiş olup muhtelif çaplarda
toplam 45,6 km. branşman yenilenmiştir.
50
2011 Yılı Faaliyet Raporu
9Bornova’nın Yaka, Çiçekli, Kayadibi, Karaçam,
Sarnıç ve Kavaklıdere köylerine yaklaşık 53
kilometre yeni su şebekesi döşenmeye devam
edilmektedir.
9Turizm alanında büyük potansiyele sahip olan
Urla’da eskiyen içme suyu şebekesi nedeniyle
sık sık arızaların ve su kesintilerinin yaşandığı
ilçede, toplam 392 kilometrelik içme suyu
şebeke yenileme çalışmalarına 2011 yılında
başlanmıştır. Urla Zeytinalanı, İçmeler, Torasan
mahalleleri içme suyu şebeke ve iletim hattı
inşaatı kapsamında 186 kilometre uzunluğunda
yeni şebeke imalatı döşenecektir. Urla Merkez,
Çeşmealtı ve İskele mahalleleri içme suyu
şebeke ve iletim hattı inşaatı kapsamında 206
kilometre uzunluğunda içme suyu şebekesi
döşenecektir. İmalatlar tamamlandığında uzun
yıllardır yenilenmeyen asbest, PVC ve galvaniz
borular nedeniyle su arızaları ve kesintilerinin
yaşandığı Urla’da vatandaşlar, böylece yeni
şebekeyle birlikte sağlıklı ve kesintisiz suya da
kavuşmuş olacaktır. Bu sağlıklı alt yapı ile
Urla’daki su kaçakları da büyük ölçüde
önlenmiş olacaktır.
.
92011 yılında Özdere’nin içmesuyu şebekeleri
baştan sona yenilenmiştir. Yaklaşık 94
kilometrelik şebeke yenileme çalışmalarının ilk
etabında yeni kuyuların da devreye alınması ile
bölgeye bol, sağlıklı ve kesintisiz su verecektir.
Ayrıca 2011 yılında Gümüldür’de ilave iki yeni
kuyu açılmış ve bu kuyulardan Özdere
bölgesine su aktarılmıştır. Yapımına başlanan
iletim hatlarının tamamlanması ile birlikte
Gümüldür kuyularından beslenecek olan
Özdere bölgesi, bol ve kaliteli suya
kavuşacaktır. Özdere’nin mevcut kuyularına
paket arıtma tesisi yapılarak su kalitesi
artırılacaktır.
92011 yılında İzmir’in su ihtiyacının yüzde
10’nu karşılayan Menemen kuyularından
kente su taşıyan yaklaşık 100 kilometrelik isale
hattı yenilenerek su kaçaklarının önlemesi
amaçlamıştır.
Son olarak Menemen’de
bulunan 12 kuyudan Menemen Pompa
İstasyonu ile Alsancak arasında kente su
taşıyan 30 yıllık içme suyu isale hattını
yenileme çalışmaları tamamlandığında su
kaçaklarını büyük ölçüde önlemiş olacaktır.
9Asarlık Mahallesi’ne de yaklaşık 43
kilometrelik içme suyu şebeke yenilenmesine
2011 yılında başlanmıştır.
Böylece
Menemen’de toplam 240 kilometrelik içme
suyu şebekesi yenilenmiş, vatandaşların
şebekedeki arızalar nedeniyle susuz kalmasının
tamamen önüne geçilmiş olacaktır.
51
9Yelki mahallesinin tamamının içme suyu
9 Ayrıca Teknik Amirliklerden gelen talepler
doğrultusunda ve destek olmak amacıyla, 13 adet
şebeke iptali, 249 adet şebeke tamiri ve 39 adet
şebeke tadilatı yapılmıştır.
şebekeleri 2011 yılında yenilenmiştir. Bu
kapsamda yeni yerleşime açılan yerlere ilave
içmesuyu şebeke döşenmiştir. Yaklaşık 26
kilometre uzunluğundaki içme suyu şebeke
yenileme çalışmaları ile bölge halkı kesintisiz
su alacaktır.
9 Seferihisar’a
yaklaşık 295 kilometre
uzunluğunda yeni içme suyu şebekesi
döşenmesine 2011 yılında başlanmıştır.
Yaklaşık 50 binlik nüfusunu yaz aylarında ikiye
katlayan İzmir’in gözde turistik ilçesi
Seferihisar’da
atıksu
arıtma
tesisiyle
bölgesindeki çevre kirliliğinin önüne geçilmiş
ve 2011 yılında da ilçedeki eskiyen ve yetersiz
kalan içme suyu şebekelerini yenilenmesine
başlanmıştır.
İçme suyu Sisteminin İşletilmesi, Bakım
ve Onarımı
Bu kapsamda su temin ve dağıtım sistemindeki
her türden ve her çaptaki borular üzerinde
meydana gelen arızalara, yetişmiş ekiplerce,
hızlı ve etkin şekilde müdahale edilmektedir.
92011 yılında Ø 400-2200 mm çaplı isale
hatlarında meydana gelen 44 büyük arızada
Ø 1600-2200 mm. boru içine girilmiş, sorunlu
bölge tamamen içten taranmış ve arızalar
tespit edilerek giderilmiştir.
52
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Su abonesi olmayan fakat kanalizasyon
hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri, sanayi
işletmeleri de su kirleteceklerinden atıksu
bedeline esas olarak; konutlardan ayda 15 m³
su tükettikleri, işyeri ve sanayilerde ise çalışan
insan sayısı ve işyerinin özelliklerine göre
hesaplanacak miktarda su tüketecekleri
varsayılarak tahakkuk ettirilir. Evsel su
tarifesinde belirtilmiş olan yönetim, işletme ve
amortisman giderlerinin yukarıda belirtilen
atıksu kullanıcılarına göre hesaplanan toplam
atık su miktarına bölünmesiyle 1 m³ atıksu
bedeli bulunmaktadır.
9İZSU Genel Müdürlüğü, turistik tesis ve
konut dışı abone tarifesinde 1 Şubat 2011
tarihinden itibaren “indirim” uygulamıştır.
Tarife Sistemi
İZSU Genel Müdürlüğü’nün uyguladığı
tarifeler; Evsel Su ve Atık su tarifeleri olarak iki
sınıfa ayrılmaktadır.
a)Evsel Su Tarifesi:
Abonelere normal şehir şebekesinden verilen
suyun bedelidir.
Konut, İşyeri ve Sanayi Abonelerine yapılacak
su satış gelirlerinin;
- Enerji, malzeme ve bakım giderleri
- Personel giderleri
- Çeşitli giderler (kiralar, haberleşme giderleri,
vergi ve harçlar, mahkeme giderleri, eğitim ve
benzer giderleri)
- Su taşıma giderleri
- Tamirat giderleri
- Amortisman giderleri
Yukarıda tanımlanan yönetim ve işletme
giderleri ile amortisman giderlerinin toplamı
üzerinden en az %10 karı sağlayabilecek
seviyede
olması
esastır.
Dolayısıyla
faturalanan (tahakkuk eden) 1m³ suyun
maliyeti yukarıda belirtilmiş olan giderlerin
tahakkuk şebeke su miktarına bölünmesi
şeklinde hesaplanmaktadır. İZSU, tasarrufu
teşvik etmek, az su kullanana sosyal yardım
sağlamak ve gelirlerini arttırmak amacıyla
kademeli
tarife
uygulayıp
faturaya
yansıtmaktadır.
2011 yılında turizmcilere
%40 indirim yapılmıştır.
1 Şubat 2011 tarihinden itibaren geçerli olan
yeni tarifeye göre, turistik tesis abone
tarifesinde kademe uygulaması kaldırılmıştır.
0-13 metreküp arası su kullandığında
metreküpüne KDV dahil 5.78 TL, 14 ve üstü su
kullandığında metreküpüne 9.33 TL ödeyen
turistik
tesis
işletmecileri,
kademenin
kaldırılması ile birlikte su kullanım bedeli
olarak suyun metreküpüne 5.78 TL ödemeye
başlamıştır. Böylelikle turizm ve otelciler, bir
önceki tarifeye göre suyu yaklaşık yüzde 40
oranında indirimli kullanmaya başlamışlardır.
Tüzel kişilere ait olan işletmelerde (bakkal,
restoran, kahve) uygulanan “konut dışı abone”
tarifesinde ise İZSU, 20 metreküpten fazla su
kullananlar için yaklaşık %35 oranında indirime
gidilmiştir. 3 kademeli olan bu tarifede 21 ve
üstü su kullanım kademesi kaldırılarak iki
kademeye indirilmiştir. 0 – 10 metreküp için
KDV dahil 7.71, 11-20 metreküp için 8.88, 21
ve üstü için 12.19 TL ödeyen esnaf, 1
Şubat’tan itibaren 20 metreküp ve üzeri su
kullandığında da suyun metreküpüne 8.88 TL
ödemeye başlamıştır.
b) Atıksu Tarifesi: Abonelerin kullanmış oldukları
şebeke veya kuyu suyunun, kirletildikten sonra
uzaklaştırılması ve temizlenmesi bedelidir.
Su
abonesi
tükettiği
kadar
suyu
kirleteceğinden, bunların uzaklaştırılması için
atıksu bedeli ödemekle yükümlüdür.
53
!"
#
$%&%**
54
2011 Yılı Faaliyet Raporu
İçme Suyu Kalitesi
İzmir şehir içi dağıtım şebekesinde 2011 yılında
toplam 80 ayrı noktadan periyodik olarak
numune alınmaktadır. Alınan su numunelerinde
içme suyunun kalitesini belirlemekte kullanılan 17
ayrı parametre analiz edilmekte ve analiz
sonuçları İZSU Genel Müdürlüğünün web
sitesinde yayınlanmaktadır. Analizi yapılan
parametreler bulanıklık, pH, iletkenlik, klorür,
nitrit, suyun rengi, amonyum, arsenik, demir
oksitlenebilirlik, tuzluluk, toplam sertlik, serbest
klor, E coli sayısı, C.Perfringens sayısı, koloni sayısı
ve koliform bakteri sayısıdır. Bu parametrelerin
ölçülen değerlerinin “İnsani Tüketim Amaçlı Sular
Hakkındaki Yönetmelik”te verilen sınır değerlerin
altında kalıp kalmadıkları kontrol edilmektedir.
Yapılan tüm analizlerde parametre değerlerinin
verilen sınır değerler altında kaldığı görülmüştür.
İçme suyundan alınan örneklerde kent içindeki
tüm noktalarda arsenik konsantrasyonları dünya
ve ülkemiz standartlarında sınır değer olarak
verilen litrede 10 mikrogram sınır değerinin
altında bulunmaktadır.
55
Su Kaçak ve Kontrol Projesi
Su Kaçak ve Kontrol Şube Müdürlüğü, İzmir’in
su ihtiyacını karşılayan içme suyu işletim
sisteminin iyileştirilmesi ve izlenmesi ile su
kayıplarını mümkün olan en düşük seviyeye
indirmek
amacıyla
çalışmalarını
sürdürmektedir. Proje çalışmaları, matematik
modelleme yoluyla izole bölgeler oluşturma,
tek noktadan beslenen yaklaşık 1500-2000
hanelik izole bölgeler oluşturma, basınç
regülasyonu, sürekli izleme, bölgeye verilen su
miktarı ile bölgedeki abone bilgi ve
tahakkuklarının karşılaştırılması, su kaçağı
nedenlerinin tespiti ve giderilmesi yöntemi ile
yürütülmektedir.
İzmir’in tamamının yaklaşık 430 izole bölge
olması planlanmakta olup, 31 Aralık 2011
itibarı ile 387 izole bölge oluşturulmuştur.
“İzole Bölge Sayaçları Uzaktan Okuma Sistemi”
işi kapsamında 2009 yılı Nisan ayı başında
oluşturulmuş olan izole sayaç bölgelerinin
tamamı sisteme dâhil edilmiş olup, 15
dakikada bir kayıt edilen basınç ve debi
verilerinin günde bir kez SMS yoluyla merkezi
bilgisayara gelmesi sağlanmıştır. Mevcut
basınç kırıcı vanaların bakım ve onarımları
yapılarak uygulanan basınç regülasyonu
sayesinde arıza sayıları azalmış, oldukça ciddi
su kazanımı sağlanmıştır. Basınç ve debi için
alarm değerleri tanımlanmış olup, su kesintisi
ve su kaybından erken haberdar olunarak
dinamik bir işletme yapısı kurulmuş, kayıpların
önlenmesi adına önemli bir adım atılmıştır
Yapılan çalışmalar sonucunda 2011 yılında
kaçak oranı %35,6’ya inmiştir.
YILLARA GÖRE KAZANÇ
SAĞLANAN SU MİKTARI
2004 yılı
19.927.598
2005 yılı
25.085.941
2006 yılı
24.241.093
2007 yılı
36.496.915
2008 yılı
46.770.095
2009 yılı
57.752.192
2010 yılı
59.419.185
2011 yılı
63.253.963
56
2011 Yılı Faaliyet Raporu
SCADA SU DAĞITIM VE UZAKTAN KONTROL SİSTEMİ
9İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2007 yılında
küresel ısınmanın tehlikelerini önceden sezerek
başlattığı su tasarrufu kampanyası, İzmirliler’ in
kampanyaya büyük desteği ile Türkiye’ye örnek
oldu. İZSU Genel Müdürlüğü, suyun önemi ve
tasarruflu kullanımı konusunda özellikle okullarda
öğrencilere eğitim çalışmaları gerçekleştirmiş ve
bu çalışmalar, İzmir’deki su tasarrufu bilincini
kalıcı hale getirmiştir.
Yeni Aboneler
92011 yılında 44.377 adet yeni abonenin su
bağlantısı yapılmıştır.
92011 yılında 104.025 adet su şebeke arızası
tamir edilmiştir.
92011 yılında İZSU Genel Müdürlüğü'nün
internet sitesine artık cep telefonlarından da
erişebilir hale gelinmiştir. www.izsu.gov.tr
adresini kullanan İzmirliler, mobil internet
sayfası aracığıyla İZSU ile ilgili haberler, su
kesintileri, su faturası borcu, su ve atıksu
tarifesi, laboratuvar analiz, makine ve araç
kiralama, keşif, proje ve katılım payı, baraj
doluluk oranları, sudaki arsenik değerleri,
ihaleler, günlük su üretimi, abonelik işlemleri
hakkında bilgi alabilmektedir, Adres ve telefon
numarası bırakarak arıza bildiriminde
bulunabilmektedir.
57
B) ATIKSU
2011 YILINDA ARITILAN SU MİKTARLARI
ARITMA TESİSLERİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde
yer alan yerleşim birimlerinde oluşan evsel
nitelikli atık suların ilgili mevzuatta tanımlanmış
kriterlere uygun şekilde arıtımını sağlamak, alıcı
ortamlara deşarj etmek, atık su arıtma
tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak,
ekipman ve ünitelerin revizyonlarını yapmak,
dizayn kapasitesinin aşılmış olduğu tesislerde
kapasite artışlarını gerçekleştirmek, atıksu
arıtımı ile ilgili teknolojik gelişmeleri izlemek ve
uygulamak İZSU Genel Müdürlüğünün atıksu ile
ilgili faaliyet alanlarından biridir.
Çiğli, Güneybatı, Urla,
Havza, Menemen, Torbalı,
Aliağa, Kemalpaşa,
Seferihisar, Foça, Bayındır
ve Ayrancılar
Atıksu Arıtma Tesisleri
İYTE, Halilbeyli,
Hacıömerli, Gümüldür,
Kozbeyli, Bağarası ve
Gödence Atıksu
Arıtma Tesisleri
Selçuk, Ürkmez
Çakırbeyli, Balıklıova
ve Korucuk Atıksu
Arıtma Tesisleri
Atıksu Arıtımı
TOPLAM
ARITMA YÖNTEMİ
ARITMA
MİKTARI
İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU
ARITMA TESİSİLERİ
TOPLAM 12 ADET
265.970.352 m3
BİYOLOJİK ATIKSU
ARITMA TESİSİLERİ
TOPLAM 7 ADET
1.311.741 m3
DOĞAL ATIKSU
ARITMA TESİSLERİ
TOPLAM 5 ADET
3.302.300 m3
24 ADET
270.584.393 m3
92011 yılında Atıksu Arıtma Dairesi
Başkanlığı’na bağlı olarak; Çiğli, Güneybatı,
Urla, Havza, Menemen, Torbalı, Aliağa,
Kemalpaşa, Seferihisar, Foça, Bayındır ve
Ayrancılar Atıksu Arıtma Tesisleri olmak üzere
12 adet ileri biyolojik arıtma, İYTE, Halilbeyli,
Hacıömerli, Gümüldür, Bağarası, Kozbeyli ve
Gödence Atıksu Arıtma Tesisleri olmak üzere 7
adet biyolojik arıtma,
Selçuk, Ürkmez,
Balıklıova, Çakırbeyli ve Korucuk Atıksu Arıtma
Tesisleri olmak üzere 5 adet doğal atıksu arıtma
tesisi işletilmiştir. 24 adet atıksu arıtma
tesisinde toplam 270.584.393.m3 atıksu
arıtılmıştır. Atıksuların 265.970.352 m3’ü (yüzde
98.29) ileri biyolojik atıksu arıtma tesislerinde,
1.311.741 m3’ü (%0,48) biyolojik atıksu arıtma
tesislerinde ve 3.302.300 m3’ü (% 1,22) doğal
atıksu arıtma tesislerinde arıtılmıştır.
İZSU Genel Müdürlüğü, kentin gözde turistik
yerleşimlerinden Özdere ve Gümüldür’ de 125
bin kişi evsel arıtma kapasiteli atıksu arıtma
tesisi yapımına başlamıştır. Özdere’nin Kesre
mevkiinde inşa edilen tesis, 2012 yılında
tamamlanacaktır. İleri biyolojik atık su arıtma
tesisinde ayrıca koku giderim sistemi de yer
alacak olup, tesisin hizmete girmesi ile
foseptiklerle toplanarak alıcı ortama verilen
evsel atıklar ileri biyolojik arıtmadan geçirilmiş
olacaktır.
58
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Körfez’deki
iyileşmeyi
sürdürmek
için
“Yüzülebilir Körfez” hedefiyle “Büyük Körfez
Projesi” kapsamında; Büyük Kanal Projesi ile
2000 yılında hizmete giren Çiğli Atıksu Arıtma
Tesisi’nde halen işletmedeki 3 faz arıtma
ünitelerine ek olarak saniyede 2.5 metreküp
atıksu arıtma kapasiteli 4. faz inşa edilecektir.
Körfezin yaşama dönmesini sağlayan Büyük Kanal
Projesi kapsamında inşa edilen Çiğli Atıksu Arıtma
Tesisi, atıksu deşarj kalitesi açısından Türkiye’deki
örneklerinden ileride ve iddialı olan bu tesise 4.
faz arıtma üniteleri kazandırılacaktır.
Mevcut arıtma tesisine eklenecek bir yeni hatla,
halen günde 604 bin 800 metreküp olan arıtma
kapasitesinin, günde 216 bin metreküp artırılarak
820 bin 800 metreküpe ulaşacaktır. Böylece
günde 24 saat kesintisiz olarak çalışan Çiğli Atıksu
Arıtma Tesisi’nde gerekli bakım ve yenilemelerin
daha iyi yapılabilmesi ve yağışlı havalarda daha
yüksek debilerde atıksu arıtılabilmesi mümkün
olacaktır. Mevcut arıtma tesisinde olduğu gibi,
yeni inşa edilecek arıtma hatlarında da, atıksu
tamamen biyolojik yöntemlerle arıtılacak ve
hiçbir kimyasal madde kullanılmayacaktır
59
Dördüncü faz devreye girdiğinde, günde 605 bin
metreküp olan atıksu arıtma kapasitesi yüzde 36
oranında artarak günde 820 bin 800 metreküpe
ulaşacaktır. Günlük kapasitesi 216 bin metreküp
olan 4. faz ünitesi 1 milyon 80 bin kişiye hizmet
verecek ve 4. faz, ön ve son çökeltim havuzları,
biofosfor havuzları, havalandırma havuzları,
çamur pompa istasyonları, toplama ve dağıtım
yapılarından oluşacaktır.
İl Sağlık Müdürlüğü’ nün 2011 yılı deniz suyu analiz sonuçlarına göre
Güzelbahçe İlçesin’ de 3 farklı plajdan alınan alınan numune sonuçlarına göre
deniz suyu yüzülebilir oranda temiz çıkmıştır.
60
2011 Yılı Faaliyet Raporu
İşletmedeki Atıksu Arıtma Tesislerinin Kapasiteleri ve Arıtma Yöntemleri
İZSU Tarafından
Kapasitesi
No
Tesis Adı
İlçe Adı
Eşdeğer
İşletmeyeAlınma
3
(m /gün)
ArıtmaYöntemi
nüfus(kişi)
Yılı
1 Çiğli
Çiğli
2 Güneybatı
605.000
3.000.000
2000
İleri Biyolojik
Narlıdere
21.600
100.000
2001
İleri Biyolojik
3 Havza
Menderes
21.600
100.000
2004
İleri Biyolojik
4 Halilbeyli
Kemalpaşa
1.300
5.500
2007
Aktif Çamur
5 Kozbeyli
Foça
500
2.100
2007
Aktif Çamur
6 Balıklıova
Urla
1.000
5.000
2008
Doğal Arıtma
7 Foça
Foça
9.763
57.000
2008
İleri Biyolojik
8 Gümüldür
Menderes
1800
4.000
2008
Aktif Çamur
9 Hacıömerli
Aliağa
250
1.250
2008
Biyodisk
10 İYTE
Urla
2.250
22.500
2008
Aktif Çamur
11 Selçuk
Selçuk
10.200
50.000
2008
Doğal Arıtma
12 Ürkmez
Seferihisar
2.000
10.000
2008
Doğal Arıtma
13 Urla
Urla
21.600
100.000
2009
İleri Biyolojik
14 Bayındır
Bayındır
6.912
40.000
2009
İleri Biyolojik
15 Ayrancılar-Yazıbaşı
Torbalı
6.912
40.000
2010
İleri Biyolojik
16 Gödence
Seferihisar
250
1.250
2010
Aktif çamur
17 Torbalı
Torbalı
21.600
100.000
2010
İleri Biyolojik
18 Menemen
Menemen
21.600
100.000
2010
İleri Biyolojik
19 Seferihisar
Seferihisar
10.800
50.000
2010
İleri Biyolojik
20 Kemalpaşa
Kemalpaşa
12.960
70.000
2010
İleri Biyolojik
21 Aliağa
Aliağa
21.600
100.000
2010
İleri Biyolojik
22 Bağarası
Foça
2.100
10.500
2008
Aktif çamur
23 Çakırbeyli
Torbalı
200
1000
2011
Doğal Arıtma
24 Korucuk
Torbalı
200
1000
2011
Doğal Arıtma
TOPLAM
803.997
61
3.971.100
-
-
Çamur Bertarafı
2011 yılında atıksu arıtma işlemleri sonucu
280.176 ton arıtma çamuru oluşmuştur.
İZSU Genel Müdürlüğü tarafından işletilmekte
olan atıksu arıtma tesislerinde oluşan arıtma
çamurları Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi sahasında
inşa edilmiş olan ve geçirimsizliği jeomembran
malzeme ile sağlanan çamur depolama
lagünlerine transfer edilmekte, kalsiyum oksit
(sönmemiş kireç) kullanılarak bu çamurların
stabilizasyonu sağlanmaktadır.
Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinde oluşan arıtma
çamurlarının anaerobik yöntemlerle çürütülmesi
ve çürütülmüş çamurun diğer tesislerde oluşan
arıtma çamurları ile birlikte % 90 kuru madde
içeriğine kadar kurutulması amacıyla Ç.A.A.T.
Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi İnşaası işinin
ihalesi yapılmıştır. Sözleşmesi 10 Ocak 2012 ‘de
imzalanmış olup Ç.A.A.T. Çamur Çürütme ve
Kurutma Tesisi İnşaat süreci başlamıştır.
™Çamur Kurutma Tesisinin yapım ve devreye
alınması 480 Takvim günü
™Çamur Çürütme Tesisinin yapım ve devreye
alınması 730 Takvim günü (2 yıl)
™Toplam işin süresi işletme dönemi dahil
olmak üzere 1095 Takvim günüdür.(3 yıl)
Ç.A.A.T. Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisinde,
Çiğli A.A.T.’de oluşan %6 Katı madde içerikli 2500
m3/gün arıtma çamuru 24 gün süre ile mezofilik
fazda anaerobik çamur çürütme işlemine tabii
tutulacaktır.
Bu süreçte oluşan biogaz, çürütme sonrası
kalan çamurlar ve diğer A.A.T.’lerinden gelen
çamurların kurutulması için, 800 ton/gün
62
kurutma kapasiteli çamur kurutucusunun ısı
ihtiyacının karşılanmasında kullanılacaktır.
%90 kuru madde muhtevasına ulaşacak şekilde
bant tipi kurutucularda kurutulacak olan çamurlar
peletleme üniteleriden geçirilip, sabit dane
boyutuna getirilerek değerlendirilmek üzere,
tarım alanlarına veya çimento fabrikalarına
gönderilecektir.
Katı Atık Depolama
2011 yılı içerisinde Harmandalı Katı Atık
Depolama Alanı'nda günlük ortalama olarak
3.300 ton/gün atık depolanmıştır. Tesiste
1992-2011 yılları arası 12.934.898 ton ve 2011
yılı içinde 1.236.035 ton olmak üzere toplam
14.170.933 ton evsel, evsel nitelikli endüstriyel
ve tıbbi atık depolanmıştır. Depolama alanında
oluşan sızıntı suları, bir toplama şebekesi ile
toplanarak, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nde
arıtılması sağlanmaktadır.
Harmandalı Düzenli Katı Atık Alanın daha etkin
bir şekilde işletilebilmesi için 2011 yılında 308
m uzunluğunda bir sedde, 5040 m
uzunluğunda
ulaşım
yolu,
6.778
m
uzunluğunda sızıntı suyu toplama sistemi ve
2.450 m uzunluğunda yağmur suyu toplama
sistemi, 26.905 m3 hacminde tıbbi atık,
152.883 m3
hacminde evsel nitelikli
endüstriyel atık, 193.117 m3 hacminde arıtma
çamuru ve 3.214.775 m3 hacminde evsel atık
depolama lotları oluşturulmuştur.
2011 Yılı Faaliyet Raporu
2011 Yılında Gerçekleşen Önemli
C) Kanalizasyon
Yeni Kanalizasyon Yatırımları
Kanalizasyon Sisteminin Kurulması
9İzmir’in en eski yerleşimlerinden birine sahip
olan Efemçukuru köyüne açıkta akan kanal
sularını toplamak için bin kişilik fosseptik imalatı
ve yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda yeni
yapılmıştır.
kanalizasyon şebekesi imalatı yapılmış
İZSU’nun kanalizasyon hizmetleri alanındaki
görevlerinden biri; İzmir şehrinin nüfus artışına
paralel olarak, abonelerden gelen talepleri de
dikkate alarak atıksuların aboneden arıtma
tesislerine, yağmur sularının da toplanma
noktasından alıcı ortama ulaşmasını sağlamak
için gerekli tüm tesislerin (atıksu arıtma tesisi,
her çap ve kesitteki kanalizasyon şebekesi,
kolektör, ana kuşaklama kanalları, atıksu
pompa istasyonları ile yağmursuyu kanalları ve
derelerin ıslah çalışmaları) yapılabilirlik
sonuçlarına
dayanarak
etüd,
proje,
kamulaştırma
çalışmalarını
yapmak,
imalatlarını gerçekleştirmektir.
Yeni Kanalizasyon Şebekesi Çalışmaları
92011 yılında İzmir ilimizde 147 km Kanalizasyon
Şebekesi imalatı yapılmıştır.
YILLARA GÖRE YAPILAN KANAL
İNŞAAT MİKTARLARI
2005 YILI
27,14 km.
2006 YILI
29,75 km.
2007 YILI
62,44 km.
2008 YILI
90,41 km.
2009 YILI
115,15 km.
2010 YILI
61,9 km.
2011 YILI
146,7 km.
TOPLAM
533,49 km.
YILLARA GÖRE YAPILAN KANAL
İNŞAAT MİKTARLARI (km)
146,7
115,15
90,41
62,44
61,9
27,14 29,75
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
YILI YILI YILI YILI YILI YILI YILI
63
9Ana Kuşaklama Hattı Arap Deresi
Dere Sifon
Geçişine
İlave
Kanalizasyon
İnşaatı"
kapsamında Gümrük Pompa İstasyonu ile
Karşıyaka Pompa İstasyonu arasında evsel
atıksu taşıyan hattın Halkapınar’da Arap
Deresi’nin altından geçen 132 metrelik
bölümünde çalışma yapılmıştır. Halkapınar Su
Fabrikası ile Fatih Caddesi arasında derenin
altından inip çıkan hattın bir üst kotuna ve
yanına 2 adet 4.5 metre genişliğinde ve 90
santim yüksekliğinde betonarme kanal hattı
inşa edilmiştir. Hattın geçeceği bölümde
derenin her iki yanına betonarme duvar
imalatı yapılmıştır. 420 metrelik bölümde
kanal hattının tamamlanmasının ardından dere
tabanı da yenilenmiştir. Buca, Konak,
Narlıdere, Balçova, Gaziemir, Halkapınar ve
Karabağlar bölgesinin evsel atıklarını taşıyan
ana kuşaklama kanalının kapasitesinin, Arap
Deresi geçişi bölümüne ilave hat yapılmasıyla
artırılmış olacağını ve böylece Büyük Kanal
Projesi kapsamında önemli bir revizyonu daha
tamamlanmıştır.
9Seferihisar ve yakın yerleşim yerlerinin
atıksularını arıtmak amacıyla ilçeye 50 bin kişilik
arıtma tesisi kuran İZSU Genel Müdürlüğü,
bölgenin alt yapı ihtiyacını karşılamak amacı ile
ilçede yolları yeni oluşan yerleşim yerlerine kanal
alt yapısı götürmek için yaklaşık 20 kilometre
uzunluğunda atık su şebekesi döşenmesi
çalışmalarına 2011 yılında
başlamıştır.
y
9Artan yaz nüfusu ile birlikte Özdere, Doğanbey
ve Gümüldür’deki talepleri karşılayabilmek için 10
vidanjör daha hizmete sunulmuştur. İki vardiya
halinde çalışacak ekipler, konutlardan çektikleri
evsel atıkları Seferihisar ve Tekeli ileri biyolojik
atıksu arıtma tesislerine taşıyacaktır. Özdere ve
Doğanbey arıtmalarının devreye girmesi ile
birlikte bölge sağlıklı kanal alt yapısına kavuşarak
bu sorundan tümüyle kurtulacaktır
.
9İzmir’in turistik ilçelerinden Urla'nın en
büyük problemlerinden biri olan altyapı
sorununu hizmete aldığı Yüksek Teknoloji ve
Urla Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile çözen ve
arıtmanın sağlıklı bir şekilde çalışması için
eksik kanal hatlarını tamamlayan İZSU Genel
Müdürlüğü, ilçede 2. etap kanal çalışmalarını
da sistemin eksiksiz işleyişini önlemek için
turistik ilçenin 225 kilometre uzunluğundaki
kanalizasyon şebekesinin tamamını atıksu
arıtma tesislerine bağlanmıştır.
Yağmursuyu Çalışmaları
92011 yılında İzmir ilimizde 22
Yağmursuyu hattı imalatı yapılmıştır.
YILLARA GÖRE YAPILAN YAĞMUR
SUYU İMALATLARI
2005 YILI
3,3 km.
2006 YILI
11,8 km.
2007 YILI
4,9 km.
2008 YILI
24,3 km.
2009 YILI
24,4 km.
2010 YILI
34 km
2011 YILI
22 km
TOPLAM
124,7 km.
YILLARA GÖRE YAPILAN YAĞMUR
SUYU İMALATLARI (km)
34
24,3 24,4
9Güzelbahçe-Yelki Mahallesi’nde, bir yandan
içme suyu şebekelerini yenilerken diğer
yandan da kanal sistemi olmadığı için evsel
atıkların fosseptiklerle toplandığı bölgelerde
kanal şebekesi döşemiştir. Yeni yerleşime
açılan konutların bulunduğu sokaklarda
toplam 15.7 kilometre uzunluğunda yeni kanal
şebekesi döşenmiştir.
22
11,8
3,3
4,9
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
YILI
YILI
YILI
YILI
YILI
YILI
YILI
64
km
2011 Yılı Faaliyet Raporu
yağmur sularının en yakın dereye ulaşması
sağlanacaktır.
Çamdibi
bölgesinde
uygulanacak projeyle ayrıca Arap Deresi'nin
kapalı olan kesitlerinde dere yatağı
genişletilerek akışı rahatlatılacaktır.
2011 Yılında Gerçekleşen Önemli
Yağmursuyu Yatırımları
92011 yılına kadar birleşik sistem çalışan atık
su ve yağmur suyu hatlarını ayırmak için
oldukça kapsamlı bir proje 2011 yılında hayata
geçilmiştir. Kış aylarında yağışların artmasıyla
birlikte Çiğli ve Güneybatı Atıksu Arıtma
Tesisleri'ne ulaşan kanal hatlarının ve arıtma
tesislerinin yükünü azaltacak "yağmur suyu
ayrıştırma projesi" için ilk etapta Buca
bölgesinin tamamında ve Bornova-Çamdibi
bölgesinde uygulamaya başlanmıştır. "Yağmur
suyu Ayrıştırma Projesi" kapsamında, Buca
bölgesinin birleşik sistem çalışan atık su ve
yağmur suyu hatları "ayrık sistem" olarak
projelendirilecektir. 2.270 hektarlık alanı içine
alan proje kapsamında, zaman içinde
yapılaşma nedeniyle kaybolan Armutlu ve
Dicle Deresi yatakları da açılarak taşkınlara
sebep
olan
olumsuzluklar
ortadan
kaldırılacaktır. Proje kapsamında yaklaşık 1.5
kilometre
uzunluğunda
dere
yatağı
düzenlemesi, 50 kilometre uzunluğunda atık
su şebekesi ve 40 kilometre uzunluğunda da
yağmur suyu kanalı imalatı yapılması
öngörülmüştür.
9Mersinli ve Çınarlı bölgesini taşkınlardan
kurtaracak proje 2011 yılında tamamlanmıştır.
Projede İsveç’te özel olarak yapılan ve her biri
saniyede 980 litre suyu aktarma kapasitesine
sahip 3 pompa bulunmaktadır. Deniz
seviyesinin altında kalan Mersinli ve Çınarlı
bölgesinin yağmursuyu sorununu çözülmüş ve
özellikle aşırı yağışlarda Ozan Abay
Caddesi’nde bulunan metro alt geçinde
yaşanan sıkıntıya son verilmiştir. Proje
tamamlandıktan sonra Mersinli Havzası’nda
biriken yağmur suyu, yeni yapılan hatlar ve
terfi merkezi ile Arap Deresi’ne aktarılmıştır.
9Bornova
Çamdibi Bölgesi Yağmursuyu
Ayrıştırma Projesi" ise Manda Çayı, Fatih
Caddesi, Kemalpaşa Caddesi ve Çevre Yolu ile
sınırlanan 540 hektarlık alanda uygulanacaktır.
Bu kapsamda 6 kilometre uzunluğunda dere
yatağı düzenlenecek; ilk kademede 16.5
kilometre atık su şebekesi, 12 kilometre
uzunluğunda atık su toplayıcı hattı ve 18.5
kilometre uzunluğunda yağmursuyu kanalı
yapılacaktır. Çalışmalarda mevcut kanal
sistemine yağmur suyunun karışmasını
önlemek amacıyla, yağmur suyu hatlarının
kanala olan bağlantısı da kapatılacaktır.
Oluşturulacak yağmur suyu şebekesi ile
Çınarlı ve Mersinli bölgesinin yağmur suyunu
terfi merkezinde toplamak için 1050 metre
uzunluğunda çeşitli çaplarda yağmursuyu
borusu döşenmiştir. Ozan Abay Caddesi’nde
metro alt geçidinin bulunduğu noktada her biri
saniyede 980 litre suyu aktarma kapasitesine
sahip 3 adet pompanın içinde bulunduğu terfi
merkezi yapılmıştır.. Terfi merkezi ile Arap
Deresi ile Meles Deresi’nin birleştiği noktada
65
yanına kagir veya betonarme duvar yapılacak
ve dere tabanları betonla kaplanacaktır. 2011
yılında Aliağa’ da 3,9 km. dere ıslahı imalatı
tamamlanmış olup, Foça’ daki dereleri ıslahına
da başlanmıştır. Islahlar tamamlandığında
dereler güvenli hale getirilerek kış aylarında
yaşanan taşkınların önüne geçecektir.
yağmur suyunu toplayıp denize iletmek için
demiryolu hattının altından geçen 725 metre
uzunluğunda, 1200 milimetre çapında, uzun
ömürlü ve basınca dayanıklı büyük borular
döşenmiştir. Ayrıca metro alt geçidinin
bulunduğu bölgede yağmursuyunu toplamak
için 230 metre uzunluğunda enine ve dikine
yağmursuyu ızgarası döşenmiştir.
Dere Islahı Çalışmaları
92011 yılında İzmir ilimizde 9 km Dere Islahı
imalatı yapılmıştır.
9
YILLARA GÖRE YAPILAN DERE ISLAHI
İMALATLARI
2006 YILI
9,7 km
2007 YILI
10,2 km
2008 YILI
17,6 km
2009 YILI
13,9 km
2010 YILI
14 km
2011 YILI
8,9 km
TOPLAM
74,3 km
92011 yılında kış aylarında sel taşkınları
görülen Seferihisar’ın Sığacık Mahallesi’ndeki
derelerin ıslah çalışmalarına başlanmıştır. Kent
merke-zindeki derelerin ıslahını tamamlanmış
çevre yerleşimlerde taşkınlara neden olan
derelerin ıslahı devam etmiştir. Seferihisar’ın
Sığacık Mahallesi’nde kış aylarında yağışlarla
birlikte su taşkınlarının yaşandığı Kurudere
Deresi’nin ıslahı 2011 yılında tamamlanmıştır.
YILLARA GÖRE YAPILAN DERE
ISLAHI İMALATLARI (km)
17,6
13,9
9,7
14
10,2
9Menemen ilçesinde yer alan Asarlık Deresi ile
yan kolu olan Karanlık Deresi, Koyundere’de
yer alan Kocaağıl Deresi ile TOKİ Deresi ve yan
kolunda ıslah çalışmalarına 2011 yılında
başlanmıştır.
Yaklaşık
8
kilometre
uzunluğundaki ıslah çalışmaları kapsamında,
derelerin her iki yanına betonarme duvar
yapılacak ve duvarların üzerine 14.5 kilometre
uzunluğunda korkuluk yapılarak dereler
güvenli hale getirilecektir.
8,9
2006 YILI 2007 YILI 2008 YILI 2009 YILI 2010 YILI 2011 YILI
2011 Yılında Gerçekleşen Önemli
Dere Islahı Yatırımları
9İZSU Genel Müdürlüğü, Aliağa ve Foça'da su
taşkınlarına neden olan ve yeterli kaynak
bulunamadığı için yıllardır kendi kaderine terk
edilen derelerin ıslahı konusunda ciddi
bütçelerle önemli çalışmalara 2011 yılında
başlamıştır. Aliağa ve Foça ilçelerinde yer alan
12 dere için projelendirme yapılıp, yaklaşık 16
kilometre
uzunluğundaki
dere
ıslah
programına başlanmıştır. Derelerin her iki
66
2011 Yılı Faaliyet Raporu
9 2010 yılı Aralık ayının sonunda özellikle Çiğli ve
Karşıyaka bölgelerinde etkili olan sağanak yağışta
duvarlarında ve tabanlarında çökme görülen
Bostanlı, Maltepe ve Büyükçiğli derelerinin bakım
ve onarımına 2011 yılında başlanmıştır. Yağışlar
nedeniyle üç derenin bazı kesimlerinde yıkılan taş
duvarlar yeniden yapılmıştır. Dere tabanında
çöken kısımlara taban betonu atılarak
yenilenmiştir.
9 Araçlar ve özellikle çocuklar için tehlike arz
eden dere kenarlarına korkuluk takma
işlemlerine 2011 yılında devam edilmiştir.
Çalışmalar kapsamında Bostanlı Deresi’nin
Demirköprü metro güzergahından ikinci yaya
köprüsüne kadar olan yerleşime açık olan
bölümünde 340 metre uzunluğunda korkuluk
takılmıştır. Bornova Eski Kudurgan Deresi’nin
Osmangazi Mahallesi içinden geçen bölümüne
ise 452 metre uzunluğunda korkuluk
takılmıştır. Kazankulbu Deresi ıslahı ile
Bornova Evka – 3’te oturan vatandaşların
yağışlı günlerde yaşadığı kabusa son verilmiş,
derenin her iki kenarına da 1.5 kilometre
uzunluğunda demir korkuluk takılmıştır.
Kanalizasyon Sisteminin İşletilmesi,
Bakım ve Onarımı
9İZSU’nun kanalizasyon hizmetleri alanında
diğer görevi; imalatı tamamlanmış her çap ve
kesitteki kanalizasyon şebekesi, kolektör, ana
kuşaklama
kanalları,
atıksu
pompa
istasyonları, yağmur suyu kanalları tesisi ile
dereleri sürekli çalışır halde tutmak,
oluşabilecek her türlü arızayı gidermek, bakımonarım ve temizliklerini periyodik olarak
yapmak, atıksu pompa istasyonlarını sürekli
çalışır halde tutmak için periyodik bakımlarını
gerçekleştirmek, pompa istasyonlarına gerekli
sarf malzemeleri stokta tutmak, ömrünü
tamamlamış ya da herhangi bir nedenle
çalışamaz hale gelen kanalizasyon ve yağmur
suyu hatlarını yenilemek, abonelerin kanal
açma ve foseptik çekim hizmetlerini
yürütmektir.
Kanal Bakım, Onarım ve Temizlik Çalışmaları
92011 yılında İzmir’de mevcut kanalizasyon
şebekelerini çalışır halde tutabilmek için
muhtelif işler kapsamında toplam 90 km kanal
bakım ve onarım, 1.070 km kanalizasyon
şebeke temizliği, 16.584 adet çekim temizliği
ve foseptik temizliği, 428 adet kanal parsel
bacası açılması, 5,4 km kanalizasyon parsel
bağlantısı, 1.930 adet baca kapaklarının
yükseltilmesi, 4.353 adet bina bağlantı kolu
temizliği, 10.088 m3 galeri mecra hatlarının
bakım
onarım
ve
temizliği
imalatı
gerçekleşmiştir.
9Homeros Vadisinde, 2011 yılında 10 yeni
göledin yapıldığı bölgeye 70 bin bitki daha
dikilerek yeni piknik alanları oluşturulmuştur.
Mevcut 8 gölete ilave olarak 10 yeni gölet
daha yapmak için İZSU Genel Müdürlüğü
tarafından Nisan ayında başlayan çalışmalar
tamamlanmıştır.
67
Yağmur Suyu Hatlarının
Dere Temizlik Çalışmaları
92011 yılında İzmir içindeki tüm derelerin
temizliği yapılarak daimi olarak akarları
sağlanmış, özellikle yağış sonrasında derelerin
mansap kısımlarında toplanan rusubatlar
temizlenerek bir sonraki yağışlarda dere
taşkınlarının yaşanmasını önlemek için
çalışmalar periyodik olarak sürdürülmüştür.
Onarım ve Temizlik Çalışmaları
92011 yılında İzmir’de mevcut yağmur suyu
hatlarının bakım, onarım ve temizlik
çalışmaları kapsamında toplam 3 km ızgara
tamir işleri, 331.238 adet tekli yağmursuyu
ızgaralarının temizliği ve bağlantı kollarının
temizliği, 211 km kaynaklı sıra ızgara ve U
kesitli kapalı yağmursuyu hatlarının temizliği
işi gerçekleşmiştir.
9İzmir metropol alanında 85 adet, çevre ilçe
belediyelerde özellikle ıslahı yapılmamış
tarımsal alanlardaki 120 adete yakın dere iş
makinaları ve işçi gücü ile yıl içinde düzenli
olarak temizlenmiştir. Metropolde bulunan
Melez, Arap, Manda, Laka, Bostanlı dereleri
ana dereler olup havzalarının büyük olması
nedeniyle özellikle yağışlarla körfeze yoğun
miktarda teressubat taşıdıklarından her yıl
düzenli olarak temizlikleri yapılmaktadır. Yağış
anında sel baskını yaşanmasından kaçınılması
için bu çalışmalar yaz mevsimi olan ve
yağışların görülmediği Haziran ayı başlarında
yapılmaya başlanılmaktadır. 2011 Yılında Arap,
Melez ve Manda derelerinde yapılan
temizliklerde toplam 88.695 ton malzeme
çıkarılmıştır.
92011 yılında şehir merkezinde yağış anında
ciddi sıkıntılar yaşanabilecek kritik noktalar
tespit edilmiştir. Bu noktalarda yağış öncesi
pompalar kurularak su baskınlarının önüne
geçilmiştir. Konak İlçesi Mithatpaşa Caddesi 89
Sokak, Buca İlçesi Şirinyer Inkılap Mahallesi
Şirinyer Metro İstasyonu önü, Narlıdere İlçesi
Alionbaşı Deresi ile Irmak Sokak köşesi,
Cumhuriyet Bulvarı üzerinde Fevzipaşa Bulvarı,
Gazi Bulvarı deniz çıkışı ile Cumhuriyet
Meydanı, Karşıyaka İlçesi 1671 Sokak ile Girne
Bulvarı kavşağı, 1671 Sokak ile Rüştü Şardar
Sokak kavşağı, Bostanlı Deresi Yalı caddesi
kavşağı, Karşıyaka Bostanlı arabalı vapur
iskelesi önü gibi kritik noktalarda yağmur
öncesi yağmursuyu pompaları kurularak su
baskınlarının önüne geçilmiştir.
9Melez Deresi'nde suyun akar yönünde
biriktirdiği malzemeler için kum tutucu
havuzlar yapılmış olup, bu kum tutucu
havuzlarla mendereslerden de faydalanarak
malzemelerin
toplanması
hedeflenmiştir.
İmalat süresince 5 adet kum tutucu havuz
yapılmıştır.
9Kum tutucu havuzların yerleri malzemelerin
en çok birikebileceği ve topografik bakımdan
mümkün olan yerlerden seçilmiştir. Topografik
yapıya uygun olması bakımından enine ve
boyuna
göre
kum
tutucu
havuzlar
yerleştirilmiştir.
68
2011 Yılı Faaliyet Raporu
9Körfezdeki
birikimi azaltmak ve su
sirkülasyonunu arttırmak amacı ile karadan
yapılan çalışmalara ilave olarak dere
ağızlarının denizden taramasının yapılarak
temizlenmesi ile toplam 679.535 m3
tarama malzemesinin çıkarılması için, İZSU
Genel Müdürlüğü ile DLH İnşaatı Genel
Müdürlüğü arasında 11.03.2010 tarihinde
tarama protokolü imzalanmıştır. Tarama
çalışmalarının daha kapsamlı devam etmesi
için İZSU Genel Müdürlüğü ile DLH İnşaatı
Genel Müdürlüğü arasında imzalanan ilk
protokole ek olarak 30.09.2011 tarihinde
ek bir protokol düzenlenmiştir. Yeni yapılan
protokolün süresi ise ilave 600.000 m3
malzemenin alınmasına kadar sürecektir.
Bu protokoller ile bugüne kadar toplam
1.241.100 ton (689.500 m3) malzeme deniz
tabanından çıkarılıp deniz suyunda
sirkülasyon artışı sağlanmıştır. Körfezde su
sirkülasyonunun
arttırılması,
özellikle
körfezin kuzey aksındaki sığlaşmanınkarasallaşmanın önlenmesi ve dereler
vasıtasıyla taşınan rusubatın alınması
kapsamında tarama çalışmalarının süreklilik
arz etmesinden dolayı İZSU Genel
Müdürlüğü tarama çalışmasının daha hızlı,
yüksek
kapasitede
ve
verimli
yapılabilmesini sağlayacak daha modern,
daha teknolojik iş makineleri ve
ekipmanları alımına ilişkin ihale yapmıştır.
Bu kapsamda 2011 yılında başlatılan
“KESİCİ EMİCİ TİP TARAMA GEMİSİ VE
ROMORK
ALIMI”
ihale
çalışmaları,
tamamlanmış ve 5.850.000,00 TL. ihale
bedeli üzerinden Kesici Emici Tip Tarama
Gemisi,
1.380.000,00
EURO
bedeli
üzerinden Römorkor alımı ihaleleri
sonuçlanmış olup Temmuz 2012 tarihinde
İZSU Genel Müdürlüğüne teslimatı
yapılacaktır.
Atıksu Pompa İşleri
2011 yılında pompa istasyonlarımızda
bulunan atıksu pompaları aracılığı ile
günlük ortalama 8,75 m3 / sn atıksu
pompalanmıştır.
69
DİĞER ÖNEMLİ YATIRIMLAR
910 kilometrelik
elik bir
b set oluşturarak iç ve dış
körfez arasındaki doğal akıntıyı önleyen;
zamanla büyüyere
büyüyerek en dar yerinde körfezin
genişliğinin üçte birini kaplayan; çökelti
yığılmalarına
yoll açan; taş ve beton
ğl l
duvarlarıyla körfeze balık girişini ciddi biçimde
engelleyen; eski Gediz Nehri ağzındaki Ragıp
Paşa Dalyanı'nın üst duvarları 2000 yılı
içerisinde yıkılmış, körfez rahat bir nefes
almıştı. Giderek sığlaşan ve körfezde su
sirkülasyonunu engelleyen dalyanda İzmir
Büyükşehir Belediyesi, şimdi de dipteki mevcut
duvarın yıkmına başladı. Böylelikle körfez'de
doğal akıntının sağlanması hedeflenmiştir.
EXPO ŞANGAY Müdürü'nden Teşekkür
Ziyareti
STANDIMIZ ZİYARETÇİLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİ
Çevre ve Çevre Teknolojileri" temasıyla bu yıl
80. kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal
Fuarı’nda yer alan İZSU Genel Müdürlüğü, Fuar
ziyaretçilerini 10 gün boyunca İzmir'deki su,
arıtma ve kanal yatırımları konusunda
bilgilendirdi.
Şangay Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
Hong Hao İZSU’ ya yaptığı ziyarette; İzmir’in
Şangay EXPO’ suna katılımından büyük
memnuniyet duyduklarını ve açılan standın
çok büyük bir etki bıraktığını kaydetti. Hao,
çevre konusunda çalıştığını ve özellikle arıtma
tesisleriyle ilgilendiğini belirterek, yürütülen
çalışmalara hayranlık duyduğunu ifade etti.
İzmir, 1 Mayıs 2010’da açılan ve 31 Ekim 2010
tarihinde kapanan Şangay’daki EXPO Fuarı’nda
183 ülkenin standıyla birlikte, “dünyadaki en
iyi 48 şehir uygulaması” arasında yer alarak
Büyük Kanal Projesi’ni tanıtmıştı.
Arıtma tesislerinin maketleri, barajların dev
ekran görüntüleri ve kent içinde yürütülen alt
yapı çalışmalarına ilişkin görsel malzemelerle
donatılan stantta, güvenli su üretimi ve çevre
yatırımlarıyla Türkiye'ye örnek olan İzmir
Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları hakkında
bilgiler de aktarıldı.
Ragıp paşa dalyanı’ nın dip kalıntıları
temizleniyor
9İzmir Büyükşehir Belediyesi, 10 kilometrelik
bir set oluşturarak iç ve dış körfez arasındaki
doğal akıntıyı önleyen Ragıp Paşa Dalyanı'nın
dipteki mevcut duvarını yıkmaya başladı.
70
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Narlıdere ve Buca yeni binasına kavuşacak
İZSU Genel Müdürlüğü, Narlıdere Şube
Müdürlüğü’nü de Balçova’da yeni oluşturacağı
hizmet binasına taşıyacaktır. Narlıdere Şube
Müdürlüğü yeni binasının yapımı için ihale
dosyası hazırlanmaktadır. İZSU, Balçova Çetin
Emeç Mahallesi’nde yaklaşık 750 metrekarelik
alanda 6 katlı bina inşa edecektir. Şirinyer Parkı
içinde yer alan Buca Şube Müdürlüğü için de
Çevik Bir Meydanı’nda modern bir hizmet
binası oluşturulacaktır. 750 metrekarelik
alanda 4 kat olarak inşa edilecektir.
İZSU standı, sadece İzmirliler değil, kent
dışından gelen ziyaretçilerin de büyük ilgisini
çekti. Anne ve babalarıyla standa gelen
çocukların en çok ilgisini çeken şey ise içme
suyunun musluklardan akışına kadar yaşadığı
serüven oldu.
İzsu Coğrafi Altyapı ilgi <stemi Projesi
İZSU Yetki ve sorumluluk alanındaki içme suyu,
kanalizasyon, yağmur suyu şebekeleri ve buna
bağlı üst yapı tesislerinin sisteme aktarılmasını
kapsayan İZSU CABS Projesi, 2011 yılında
devreye girmiştir. Proje Bentley Systems
Incorporated şirketinin 2004 yılından bu yana
düzenlediği “su, atık su ve yağmur suları
şebekeleri alanında inovasyonlar” konulu
Hollanda’ daki uluslararası yarışmada kendi
dalında 38 proje arasından birincilik ödülünü
almaya hak kazanmıştır.
Karşıyaka’ya yakışan tesis
Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi’nde yeni
yapılan tesis; Cumhuriyet Su Deposu’nun
bulunduğu 3 bin metrekarelik alanda
oluşturduğu hizmet binaları, su ve kanal
arızalarına müdahale eden ekiplerin daha rahat
bir ortamda hizmet vermesi için planlanmıştır.
Tek kat olarak inşa edilen hizmet binaları iki
ayrı bölümden oluşmaktadır. Kanal Amirlik ve
Karşıyaka Teknik Amirlik olarak hizmet veren
binalarda tuvalet, duş, mutfak ve iki adet
yemekhane bulunmaktadır. Ayrıca su ve kanal
arızalarına müdahale eden araçlar için geniş
otopark alanları oluşturulmuştur. Isı pompalı
geri kazanım sistemleri ile tesiste ekonomik
ısıtma da sağlanmaktadır.
71
İZSU Genel Müdürlüğü, hizmetlerini yürütürken
zaman zaman Belediye Şirketleri olan İZELMAN,
İZBELCOM, İZBETON personelinden destek
almaktadır. Söz konusu şirketlerden aldığı
destekler aşağıda belirtilmiştir.
6. YÖNETİM ve İÇ KONTROL SİSTEMİ
a) Yönetim Sistemi
İZSU Genel Müdürlüğü, toplumsal ve çevresel
etkisi açısından büyük önem taşıyan bir
kuruluştur. İZSU’nun yönetimi, 2560 Sayılı
Kanunun 3. maddesi gereğince aşağıdaki
organlardan oluşmaktadır.
İZELMAN
İZELMAN Ltd. Şti. 1992 yılında İzmir
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Yayıncılık
ve İZULAŞ ortaklığı ile kurulmuştur. İZSU Genel
Müdürlüğü’ne
insan
kaynağı
tedarik
etmektedir.
Genel Kurul :
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, İZSU Genel
Kurulu olarak görevli ve yetkilidir.
İZBELCOM
Yönetim Kurulu:
2001 yılı itibariyle kurulan İZBELCOM A.Ş.,
İZSU’nun ihtiyaç duyduğu; evsel ve sanayi
atıksularının toplanması ve arıtılması, deniz,
körfez,
akarsu
ve
yüzey
sularının
temizlenmesi,
çevre
korunması
ve
iyileştirilmesi kapsamında su, toprak ve hava
kirliliği, taşkın ve dere ıslah çalışmaları ile
erozyonla mücadele çalışmalarında etüt,
fizibilite, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri,
kontrol hizmetleri, kurulu tesislerin işletme ve
bakımı konularında personel ve bilgi desteği
vermektedir.
İZSU Yönetim Kurulu, bir Başkan ve beş
üyeden oluşur. İZSU Yönetim Kurulu’nun
Başkanı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanıdır.
2011 yılı sonu itibariyle Yönetim Kurulu aşağıdaki
gibi teşekkül etmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı: Aziz KOCAOĞLU
Genel Müdür: Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN
Genel Müdür Yardımcısı: Dr. A.Suzan GÖK
Yönetim Kurulu Üyesi: Prof. Dr. Ömer Zafer
ALKU
İZBETON
Denetçiler :
1980 yılında kurulmuş olan İZBETON A.Ş., İZSU
Genel Müdürlüğü ile müştereken; İZSU adına
doğal su kaynağından el değmeden şebeke
kurarak İzmir halkına ucuz ve sağlıklı içme suyu
sağlayan su satış istasyonlarının kurulması ve
işletilmesi konusunda çalışmaktadır. Bunun
yanı sıra, makine parkı ve teknik donanımı
sayesinde İzmir’in en büyük taahhüt firması
olma özelliğini taşıyarak şu anda alt yapı ve
sanat yapıları, ızgara, baca yükseltme imalat
ve montajlarının yapılması konularında İZSU’ya
yardımcı olmaktadır.
İki yıllık hizmet süreleri boyunca İZSU’nun
işlemlerini denetlemek üzere, mesleki
tecrübesi 10 yıldan az olmayan ve İZSU Genel
Kurulunca seçilen iki denetçi görev
yapmaktadır.
Erhan BEY - Fazıl ÖLÇER
Ayrıca; İZSU Genel Müdürlüğü’nün ihale yolu
ile
hizmet
aldığı
taşeron
şirketler
bulunmaktadır. Bu şirketlerden de; sayaç
okuma, açma kesme, temizlik işleri, kiralık araç
sağlanması işlerinde hizmet alınmaktadır.
72
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Genel Müdür ve Yardımcıları :
Genel Müdürlüğün Ön Mali Kontrole ilişkin
işlemleri “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin
Usul ve Esaslar” çerçevesinde harcama
birimleri ve Mali Hizmetler Birimi tarafından
yerine getirilmektedir. Bu kapsamdaki temel
kavram ve sorumluluklar aşağıdaki gibi
tanımlanmaktadır:
İZSU Genel Müdürü, İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı
tarafından
atanır.
Genel
Müdürlük
hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre
yardımcılık etmek üzere sayıları dördü
geçmemek kaydıyla yeterli sayıda Genel
Müdür Yardımcısı bulunur. Genel Müdür
Yardımcıları da, Genel Müdürün teklifi üzerine
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile
atanırlar.
İÇ KONTROL;
İç Kontrol Sistemi;
İdarenin amaçlarına,
belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun
olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli
bir şekilde yürütülmesini; varlık ve kaynakların
korunmasını; muhasebe kayıtlarının doğru ve
tam olarak tutulmasını; malî bilgi ve yönetim
bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak
üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından
oluşturulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç
denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller
bütününden oluşturmaktadır.
Genel
Müdür,
yetkilerinden
uygun
gördüklerini yardımcılarına devredebilir. Bu
gibi hallerde Genel Müdür Yardımcıları yetkili
bulundukları hizmet konularından doğrudan
sorumludur. Ancak, bu durum Genel Müdürün
sorumluluğunu kaldırmaz.
Dairelerin Başkan ve diğer görevlileri, yetkileri
kapsamındaki hizmetleri mevzuat ve usullere
uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi ve
yürütülmesinden birinci derecede sorumludur.
İç Kontrolün Amacı;
Kaynakların etkili ve etkin bir şekilde ve
idarenin
amaçlarına
uygun
olarak
kullanılmasını sağlamak, mevzuata uygunluğu
sağlamak, idarenin faaliyetleri hakkında
düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi sağlamak,
idarenin varlıklarını korumak, yolsuzluk ve
usulsüzlüğü önlemek.
İZSU Genel Müdürlüğü’nde; Teftiş Kurulu
Başkanı, Hukuk Müşaviri, Sivil Savunma
Uzmanı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi Amiri,
14 Daire Başkanı ve 48 Şube Müdürü birim
amiri olarak görev yapmaktadır. Birim amirleri
hizmetlerin yürütülmesi sürecinde Genel
Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile sürekli
iletişim
içinde
olup,
düzenli
olarak
toplanmakta
ve
değerlendirmeler
yapmaktadırlar.
İç Kontrol Sorumluluğu:
İç Kontrol sürecinde;
x Üst Yönetici: Sistem
kurma
ve
gözetim,
x Harcama Yetkilileri:Uygulama,
x Mali Hizmetler Birimi: Sistemin
kurulması, standartların uygulanması
çalışmaları, raporları ve ön mali kontrol,
x Muhasebe Yetkilisi: Kayıtların usulüne
uygunluğu ve saydamlık,
x Gerçekleştirme Görevlileri: Uygulama
görevlerinden sorumludur.
b) İç Kontrol Sistemi
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol
Kanunu ile İç Kontrol mekanizması kamu
idarelerinin mali yönetim ve kontrol
sistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve
mali hizmetler ile ön mali kontrol ve iç
denetimden oluşmaktadır.
01.01.2006 tarihi itibariyle tam olarak
yürürlüğe giren 5018 Sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu, mali saydamlık,
hesap verilebilirlik, kamu kaynaklarının; etkili,
verimli ve ekonomik kullanımı gibi mali
yönetim ilkelerini esas almaktadır. Bu
çerçevede mali işlemlerin yapılması sürecinde
işlemler, harcama yetkililerince mevzuata
uygunluk açısından kontrol edilmektedir.
Ön Malî Kontrol;
İdarelerin
gelir,
gider,
varlık
ve
yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve
işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi,
kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı,
finansman programı, merkezi yönetim bütçe
kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine
uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve
73
yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve
danışmanlık faaliyeti” şeklinde tanımlanan “iç
denetim” kavramı, yukarıda sözü edilen
Kanunun 63. maddesiyle mali yönetim ve
kontrol sistemine dahil edilmiştir.
verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden
yapılan kontrolünü kapsamaktadır. Harcama
birimlerinde Ön Mali Kontrol süreç kontrolü ile
yerine getirilmektedir.
Ön Mali Kontrol İç Kontrolün bir parçasıdır;
bağlayıcı değildir, danışma ve önleyici
niteliktedir. Ön mali kontrolde sorumluluk tek
bir birimin (ön mali kontrol biriminin) değildir,
harcama
yetkilileri
ve
gerçekleştirme
görevlileri ile paylaşılır.
İç Denetim Biriminin Örgüt Yapısı
5018 Sayılı Kanunun 65.maddesi gereğince
hazırlanan ve 12.07.2006 Tarih ve 26226 Sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan İç Denetçilerin
Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki
Yönetmelik ile İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilen ve
05.10.2006 Tarih ve 26310 Sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan 2006/10911 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararıyla ihdas edilip norm
kadrolarına eklenmiş sayılan iç denetçi
kadrolarına 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu’nun geçici 5. maddesi
çerçevesinde yapılan atamalarda halihazırda 3
İç Denetçi ile iç denetim faaliyeti
koordinatörlük bazında yürütülmektedir.
Kurumda görevli iç denetçiler sertifika
eğitimlerini
tamamlamalarını
takiben
yaptıkları hazırlık çalışmaları sonrasında
bugüne kadar 2008-2010 dönemini kapsayan
üç yıllık denetim planının her bir yılına ilişkin
hazırlanan denetim programları ile 2011-2013
dönemi denetim planının 2011 yılı denetim
programına uygun doğrultuda denetimlerini
eksiksiz olarak yerine getirmişlerdir.
İÇ DENETİM FAALİYETLERİ
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu’yla, kamu mali yönetimi ve kontrol
sisteminin; stratejik öncelikler dikkate alınarak
belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla tahsis
edilen kaynakların etkili, ekonomik ve verimli
kullanılması ilkeleri ile hesap verebilirlik ve
mali saydamlık anlayışı temelinde, uluslararası
iyi uygulama örnekleri de dikkate alınarak,
yeniden yapılandırılması öngörülmüştür.
Bu yapılandırmaya ilişkin geçiş sürecinin 2007
yılı sonuna kadar tamamlanmasıyla, 2008 yılı
başından itibaren uluslararası standartlar ve
AB uygulamaları ile uyumlu bir kamu iç mali
kontrol sisteminin (KİMK) işlemeye başlaması
hedeflenmiş ve bu hedef doğrultusunda da
Genel Müdürlük bünyesinde gerekli çalışmalar
yerine getirilmiştir.
Bu Kanunla kamu idare bütçeleri uluslararası
tanımlamalara
uygun
olarak
yeniden
sınıflandırılmış,
bütçenin
kapsamı
genişletilerek kamuda muhasebe birliği
sağlanmış; stratejik planlama, performans
esaslı bütçeleme, yönetsel hesap verebilirlik, iç
kontrol, iç denetim, şeffaflık ve raporlama gibi
çağdaş mali yönetim ve kontrol uygulamaları
sisteme dahil edilmiştir.
İç Denetçinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
İç denetçiler, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15 inci
maddesinde
belirtilen
görevleri
yürütmektedir. Bu görevler; nesnel risk
analizlerine
dayanarak
İZSU
Genel
Müdürlüğü’nün yönetim ve kontrol yapısını
değerlendirmek, kaynakların etkili, ekonomik
ve verimli kullanılması bakımından incelemeler
yapmak ve önerilerde bulunmak, harcama
sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak,
İZSU Genel Müdürlüğü’nün harcamalarının,
mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının,
amaç ve politikalara, programlara, stratejik
planlara ve performans programlarına
uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek,
mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem
denetimini yapmak ve bu konularda
önerilerde bulunmak, denetim sonuçları
çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde
Kurulan yeni sistemin en önemli unsurlarından
birisi de, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları
ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve
kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek
ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve
disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş
standartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi
öngörülen “İç Denetim”dir. “Kurumun
çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için
kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik
esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini
değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla
74
2011 Yılı Faaliyet Raporu
mümkünse sayısallaştırılması konularında
yönetime katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
bulunmak ve bunları takip etmek, denetim
sırasında veya denetim sonuçlarına göre
soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma
rastlanıldığında, üst yöneticiye bildirmek, üst
yönetici tarafından gerekli görülen hallerde
performans
göstergelerini
belirlemede
yardımcı olmak, belirlenen performans
göstergelerinin
uygulanabilirliğini
değerlendirmek, suç teşkil eden durumlara
ilişkin tespitlerini üst yöneticiye bildirmektir.
İç denetim faaliyetinin başarıya ulaşması
konusundaki en önemli unsurlardan birisi olan
yönetim desteğinin en üst düzeyde sağlanması
ve bunun daimi kılınması amacıyla, iç
denetimin üst düzey yöneticilerce anlaşılması
ve sahiplenilmesi amacıyla bilgilendirme
toplantıları düzenlenmiştir.
İç
denetim
faaliyetinin
tanıtımı
ve
uygulanmasına yönelik olarak bu güne kadar
üst yönetici ve birim yöneticileri düzeyinde
gerçekleştirilen çalışmaların tüm kurum
personelini kapsayacak şekilde sürdürülerek
hem iç denetim konusundaki farkındalığın
arttırılması, hem de idare çalışmalarına değer
katmayı amaçlayan iç denetim faaliyetinin;
kurumsal düzeyde tanınması, anlaşılması ve
öncelikli amacının suç ve suçlu aramak
olmadığının özellikle vurgulanarak iç denetim
uygulamalarının personel nezdinde genel
kabul görmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır.
İç denetçilerin yetkileri; denetim konusuyla
ilgili her türlü bilgi ve belge ile nakit, kıymetli
evrak ve diğer varlıkların ibrazını talep etmek,
denetlenen personelden yazılı ve sözlü bilgi
istemek, denetimin gerektirdiği araç, gereç ve
diğer olanaklardan yararlanmak, denetimi
engelleyici tutum, davranış ve hareketleri üst
yöneticiye bildirmektir.
İç denetçilerin sorumlulukları; mevzuata,
denetim standartlarına ve mesleki ahlak
kurallarına uygun hareket etmek, mesleki bilgi
ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek, iç
denetim faaliyetlerinde yetki ve ehliyetini aşan
ve verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak
yapılmasına engel olan durumlarda, birim
statüsünde ise iç denetim birimi yöneticisini
(başkanını) haberdar etmek, değilse durumu iç
denetçilerle
görüşerek
değerlendirmek,
gerekiyorsa üst yöneticiyi bilgilendirmektir.
Denetim raporlarını kanıtlara dayandırmak,
değerlendirmelerinde objektif olmak, denetim
esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini
korumaktır.
İç Denetim faaliyeti kapsamında yapılan
danışmanlık hizmetinde ise; risk yönetimi,
kontrol ve yönetim süreçlerini geliştirmek
konusunda birimlerimize yardımcı olmak ve
kurumun hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik
faaliyetlerinin, işlem süreçlerinin sistemli ve
düzenli bir biçimde değerlendirilmesi ve
geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulması
amaçlanmıştır.
Temel Politikalar ve Öncelikler
İç denetimin sağlıklı ve amacına uygun bir
şekilde yürütülmesi amacıyla; idare içerisinde
iç denetim kapsamının ve iç denetçilerle idare
çalışanlarının iç denetimdeki rollerinin açıklığa
kavuşturulması ve genel kabul görmesinin
sağlanması, öncelikle idarelerin teşkilat yapısı
ve iş süreçleri, yönetim ve kontrol süreçlerinin
gözden geçirilmesi, idarenin risk yönetim
süreçlerinin detaylı bir şekilde incelenmesi,
denetim kaynağı kullanımında risk odaklı
yaklaşımın benimsenmesi, üst yönetici
tarafından onaylanan 2011-2013 dönemi İç
Denetim Planı gereği 2011yılı denetim
programının gerçekleştirilmesinin akabinde
2012 denetim planının gereği için üst yönetici
onayına sunulması, iç Denetim Planı ve
programlarında; sistem denetimi, uygunluk
İç Denetim Faaliyetinin Amaç ve Hedefleri
Genel Müdürlükte yürütülmekte olan iç
denetim faaliyetlerinde amaç; faaliyetlerin,
stratejik plana, performans programına ve
mevzuata uygun olarak yürütülmesini;
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli
kullanılmasını;
bilgilerin
güvenilirliğini,
bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini
sağlamaktır.
İç denetim faaliyeti sonucunda, varlıkların
güvence altına alınması, iç kontrol sisteminin
etkinliği ve risklerin asgarîye indirilmesi için,
hedeflere
ulaşılmada
karşılaşılabilecek
risklerin tanımlanması, gerekli önlemlerin
alınması, sürekli gözden geçirilmesi ve
75
konularda görüşme ve toplantılara katılmak
suretiyle katkıda bulunulmuştur.
denetimi, mali denetim bilgi teknolojileri
denetimi
ve
performans
denetimi
sıralamasının esas alınması; denetlenecek
süreç/birimin özellik ve yapısı dikkate alınarak
hangi
denetim
uygulamasının
öncelik
kazanacağı öngörülerek sıralamanın bu yönde
etkili bir şekilde değiştirilerek uygulanabilirlik
kazandırılması, 2010 yılı denetim programı
dahilinde mevcut olan tüm denetim kaynağı
değerlendirilerek
belirlenen
denetim
alanlarında denetimlerin tamamlanmasıyla,
diğer alanların denetimi bakımından alınan
sonuçlar
ve
edinilen
tecrübelerin
değerlendirilmesi, denetim faaliyetlerinde
idarenin yönetim ve kontrol süreçlerindeki
zayıflıkların veya geliştirilmesi gereken
alanların ortaya çıkarılması ve gerekli
iyileştirmelerin yapılması amacıyla idare
yöneticileriyle birlikte ortak aksiyon planlarının
hazırlanması,
iç
denetim
faaliyetleri
sonucunda, idare ile mutabık kalınan ve
aksiyon
planına
bağlanan
önerilerin
planlandığı
şekilde
gerçekleştirilip
gerçekleştirilmediğinin izlenmesidir.
Performans Bilgileri
a- Kalite Güvence Değerlendirmeleri
İç denetim faaliyetlerinin tüm yönleriyle
değerlendirilmesi ile kamu iç denetim
standartları ve meslek ahlak kurallarına uygun
olarak yürütülmesinin sağlanması için, Kalite
Güvence ve Geliştirme Programı kapsamında
öz değerlendirme yapılmıştır.
Bu çerçevede;
- İç Denetim Yönergesi 2008 yılında üst
yönetici tarafından onaylanarak ilk haliyle
yürürlüğe girmişse de, takip eden süreçte
İDKK’nın gerekli uyarıları dikkate alınarak
yönerge
üzerinde
gerekli düzeltmeler
yapılarak üst yönetici onayına sunulmuş ve
21.01.2009 tarihinde değişik haliyle yürürlüğe
girmiştir.
- İç denetim faaliyetlerinin ilgili mevzuat, kamu
iç denetim standartları ve meslek ahlak
kurallarına uygunluğu yönüyle;
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
a- Denetim Faaliyetleri
İç denetimin planlanması çalışmaları ile ilgili
olarak, İZSU Genel Müdürlüğü bünyesindeki iş
ve işlem süreçlerine ilişkin önem düzeyi
yüksek riskli alanların belirlenmesi esas
alınmıştır. “Denetim Evreni” tanımlamasının
yapılmasını müteakip, Denetim Evreninin,
birim, faaliyet, süreç, proje esası üzerinden
değerlendirilmesi suretiyle idare faaliyetlerinin
denetlenebilir bölümlere ayrılmasıyla, en son
2009 yılında teşkilat yapısındaki kısmi
değişimler de dikkate alınıp denetim
evreninde gerekli revizyon yapılarak, 43
denetim alanı İZSU Genel Müdürlüğü’nün
temel iç denetim alanları olarak belirlenmiştir.
2011 Denetim Programı gereğince;
1. Bilgi İşlem Hizmet ve Faaliyetleri,
2. Su Dağıtım ve Kontrol Faaliyetleri,
3. Bütçe ve Performans Faaliyetleri,
4. Kanal Proje Faaliyetleri,
5. Sayaç Okuma ve Kontrol Hizmetleri,
6. Katılım Payları Hizmetleriyle,
ilgili iş ve işlemler süreçlerinin (Süreç/Birim)
denetimi gerçekleştirilmiştir.
b- Danışmanlık ve Diğer Faaliyetler
Denetim alanları üzerinde yapısal risk
düzeylerini belirleme çalışmaları yapılmıştır.
Kurumun faaliyetlerine etki eden altı risk
kriteri tanımlanmıştır. Denetim alanlarına
yönelik yapısal risk kriterleri tanımlandıktan
sonra, denetim alanlarının bu risk kriterleri
karşısındaki durumu puanlamaya tabi tutulup
ilgili
birimlerinde
görüşü
alınarak
değerlendirilmek suretiyle yapısal risk
düzeyleri kümülatif yönteme göre belirlenmiş
ve risk sıralaması yapılmıştır.
2011
yılı
içerisinde;
İZSU
Genel
Müdürlüğünün
aylık
koordinasyon
toplantılarına katılmak suretiyle idari faaliyet
ve uygulamalarla bütünlük sağlanmış, Coğrafi
Alt Yapı Bilgi Sistemi (CABS) Projesi tanıtım ve
koordinasyon toplantısına katılmak suretiyle
idari faaliyet ve uygulamalarla bütünlük
sağlanarak katkıda bulunulmuş, Genel
Müdürlük Makamı’nın istekleri doğrultusunda
idare yararına ve idareyi ilgilendiren muhtelif
76
2011 Yılı Faaliyet Raporu
- Faaliyetlerin yürütülmesinde gerekli mesleki
özen ve dikkat gösterilmiştir.
Bu çalışmalar neticesinde hazırlanan 2011 Yılı
İç Denetim Programı, İZSU Genel Müdürü
tarafından onaylanmış ve programa uygun
doğrultuda yerine getirilmiştir. İzlenen bu
çalışma ve prosedür standartlara uygun olarak
gerçekleşmiştir.
Ayrıca, denetim faaliyetlerinde meslek ahlak
ilkeleri olan dürüstlük, objektiflik, gizlilik ve
yetkinlik sürekli olarak göz önünde
bulundurulmuştur.
Program kapsamında yapılan denetim ile ilgili
olarak, iç denetim uygulamaları İç Denetim
Koordinasyon Kurulu tarafından yayımlanan
“İç Denetim Rehberi”ne uygun olarak
gerçekleşmesi için azami gayret ve özen
gösterilmiştir.
- Performans göstergeleri yönüyle;
Genel olarak iç denetim faaliyetleriyle ilgili,
2011-2013 yılı Denetim Planı gereğince; 2011
yılı İç Denetim Programı doğrultusunda iç
denetimlerin sonuçlandırılması nedeniyle,
belirlenen ve Kurum Stratejik Planında yer
alan göstergelerimize göre değerlendirmelerin
ileriki yıllarda yapılmasının yerinde olacağı
düşünülmektedir.
Bu çerçevede; denetimin kapsamı ve amacının
belirlenmesi, temel risklerin ortaya konulması
ve tanımlanması, iş süreçlerinin belirlenmesi,
ön hazırlık çalışmaları, ilgililerle görüşmeler,
her çalışmanın “çalışma kağıtları” ile
belgelenmesi ve saklanması, risk kontrol
matrisinin düzenlenmesi, “açılış toplantısı”
düzenlenerek denetlenen birim ile denetimin
kapsamı, amacı, beklentiler gibi hususların
görüşülmesi, “bireysel iş programı” nın
hazırlanması ve onaylanması, belirlenen
testlerin bizzat sahada test edilmesi, elde
edilen bulguların analitik yöntem ile analiz
edilmesi ve “bulgu formu” ile belgelenmesi,
bulguların denetlenen birime gönderilerek
cevap alınması, bulgu ve önerilerin yanlış
anlama ve yorumlanmasını önlemeye ve bir
anlaşma zemini oluşturmaya yönelik olarak
denetlenen birim ile bir “kapanış toplantısı”
nda bir araya gelinerek müzakere edilmesi,
bulguların bir kere daha “taslak rapor” ile
denetlenen birime gönderilmesi, nihai olarak
raporlanması sürecinde sürekli olarak anılan
rehber
ve
standartlar
göz
önünde
bulundurulmuştur.
b- Diğer Değerlendirmeler
2011-2013 Denetim Planının 1. aşamasını
teşkil eden 2011 yılı Denetim Programı
yukarıda belirtilen kriterlere uygun olarak
amacına uygun doğrultuda sonuçlandırılmıştır.
Özellikle iç denetimi yapılan süreçlerin ilgili
birimlerinde
görev
yapan
yönetici
kademesindeki görevliler ile diğer yetkili
personelin iç denetim metodolojisinin
beraberinde getirdiği yapıcı yaklaşım ve
sorunları gidermeye yönelik ortaya koyduğu
ivme ve kattığı artı değer, sistemin işleyişine
sağladığı fayda, vb gibi hususlar yapılan
görüşme ve değerlendirmelerde açık ve net
ortaya konmaktadır.
İdarenin Riskleri, Risk Yönetimi, Yönetim ve
Kontrol İstemleri
İç denetim faaliyetlerini planlamak, öncelikleri
belirlemek ve çalışmalarında kullanmak üzere
gerekli risk çalışmaları yapılmıştır. Bu
çerçevede, süreçlerle ilgili temel riskler
belirlenmiştir. Ayrıca, 2011 yılında yapılan
denetimlerle ilgili olarak, iç denetçiler denetim
alanlarında riskleri belirleyerek kontrol
faaliyetlerinin yeterliliği ve etkiliğini test
etmişlerdir.
Rapor yazımında doğruluk, tarafsızlık, açıklık,
ölçülebilirlik, kısalık (özlü), yapıcılık, tamlık,
zamanlılık, kararlılık (çözüm) ilkelerine riayet
edilmesi konusunda azami özen gösterilmiştir.
- İç denetim faaliyetlerinin kurumsal gelişim ve
iyileşmeleri destekleme düzeyi yönüyle; 2011
yılı
Denetim
Programı
kapsamında
gerçekleştirilen iç denetimler neticesinde
yapılan öneriler ve rehberlik ile bu süreçlerde
kalıcı iyileşmeler sağlandığı düşünülmektedir.
Eğitim Faaliyetleri
2011 yılı içerisinde değişik tarihlerde
düzenlenen eğitim seminer ve konferanslarına
iç denetçiler dönüşümlü olarak katılmıştır.
Bu eğitim seminer ve konferansları aşağıda
belirtilmiştir;
77
x
x
x
gerçekleştirilmiş, 2008–2010 dönemi Denetim
Planı uyarınca 2009 ve 2010 yılı İç Denetim
Programları gereği yapılması gereken iç
denetimler ile 2011-2013 dönemi Denetim
Planı gereği en son 2011 yılı denetim programı
doğrultusunda
yapılması
öngörülen
denetimler sonuçlandırılmış, dolayısıyla iç
denetim çalışmalarında plan ve programlara
uygun doğrultuda bugüne kadar yapılması
gereken bütün denetimler tamamlanarak
önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.
Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) ile
Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER)
tarafından 11 Mart 2011 Tarihinde
Ankara’da
düzenlenen
“Kamu
Yönetiminde Sürdürülebilirlik” temalı
Kamu İç Denetim Konferansına bir iç
denetçi katılmıştır.
İç denetçiler ile dış denetçilerin
birbirinden farklı ve açıkça tanımlanmış
görev ve sorumlulukları bulunmasına
karşın olası görev çakışmalarını önlemek,
iç denetim ile dış denetim arasındaki iş
birliği ve koordinasyonu artırmak ve
Avrupa
Birliği’ne
üye
devlet
uygulamalarını
incelemek
amacıyla
Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve İç
Denetim
Koordinasyon
Kurulu’nun
katkılarıyla Avrupa Birliği Bakanlığı ve
OECD-SIGMA tarafından 13-14 Aralık 2011
Tarihlerinde Ankara’da
düzenlenen “
Kamu Sektöründe İç Denetim ve Dış
Denetim İşbirliği Konferansı”na bir iç
denetçi katılmıştır.
İZSU Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı 2011 Eğitim Projesi
kapsamında; 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu, İç Kontrol,
Taşınır
Mal
Uygulamaları,
Kamu
Yönetiminde Yetki ve Sorumluluk,
Performans Programları ve Performansa
Dayalı Yönetim, Sayıştay Sorgulamaları ve
Denetimine Hazırlık, Analitik Bütçe
Uygulamaları vs konularında 17-18-19-20
Ekim 2011 Tarihlerinde Maliye Bakanlığı
Bütçe ve Muhasebe Genel Müdürlüğü Baş
Kontrolörlerince İzmir’de düzenlenen
eğitime iç denetçiler dönüşümlü olarak
katılımda bulunmuşlardır.
İç denetim faaliyetlerimizin İç Denetim
Koordinasyon Kurulu düzenlemeleri ve
uluslararası standartlara uygun olarak
yürütülmesine özen gösterilmektedir. İç
denetim alt yapı ve kuruluş çalışmalarına tüm
iç denetçilerin eğitiminin sona ermesini
takiben bilfiil Temmuz-2008’de başlanmasına
rağmen yönerge, denetim evreni, yapısal risk
değerlendirme çalışmaları ile üç yıllık plan,
yıllık program ve benzeri alt yapı çalışmaları
hızla tamamlanıp bilahare 2008 yılı iç denetim
programı kapsamında pilot bir iç denetim
78
II- Amaç ve Hedefler
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü
2011 Yılı Faaliyet Raporu
2. STRATEJİK AMAÇLARA BAĞLI HEDEFLER
II.AMAÇ ve HEDEFLER
AMAÇ 1: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
SINIRLARI DAHİLİNDE: YENİ SU KAYNAKLARI
ARAŞTIRIP BULARAK MEVCUT SU KAYNAKLARININ REHABİLİTASYONUNU SAĞLAYARAK,
SU KAYNAKLARININ KİRLENMESİNİ VE SU
KAYIPLARINI ÖNLEYEREK SAĞLIKLI VE YETERLİ
SU TEMİN ETMEK, ARITMAK VE DAĞITMAK.
A. İDARENİN AMAÇ ve HEDEFLERİ
1. STRATEJİK AMAÇLAR
1.İzmir
Büyükşehir
Belediye
sınırları
dahilinde:yeni su kaynakları araştırıp bularak
mevcut su kaynaklarının rehabilitasyonunu
sağlayarak, su kaynaklarının kirlenmesini ve su
kayıplarını önleyerek sağlıklı ve yeterli su
temin etmek, arıtmak ve dağıtmak.
HEDEF 1: Mevcut su havzalarının koruyarak ve
yeni su kaynakları bularak temiz ve sağlıklı su
temini sağlamak.
2.İzmir
Büyükşehir
Belediyesi
sınırları
dahilinde oluşan evsel ve endüstriyel atıksuları
doğaya ve çevreye zarar vermeden, yüzeysel
(körfez, su havzaları, dereler,vs) suların ve
yeraltı sularının kirlenmesini önleyerek
toplamak, bertaraf etmek ve yağmursularını
toplayarak uzaklaştırmak, yağmur sonrası
yaşanan sorunlarını ve dere ıslahları ile ilgili sel
baskınlarını önlemek .
FAALİYETLER:
3.Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını
ilgili mevzuata uygun biçimde artırabilmek için
atıkları değerlendirip ekonomiye kazandırarak
kamu gelirlerinin artırılmasına katkıda
bulunmak, çevreyi ve doğal yaşam alanlarını
korumak, atıksu arıtma tesislerinin çıkış suyu
kalitesini yükseltmek ve etkin kullanmak.
6.İçmesuyu (Yeraltı Suyu) Arıtma Tesisi
1.İzmir İçmesuyu Master Planının Hazırlanması
2.Yeni Yüzeysel Su Kaynakları
3.Çamlı Barajı İsale Hattı Arıtma Tesisi
4.Değirmendere Barajı İsale Hattı İçmesuyu
Arıtma Tesisi
5.Tuzlu Su Arıtma Tesisleri
7.Gördes Barajı İçmesuyu Sistemi (Arıtma
Tesisi)
8.Sarıkız (Gördes) İçmesuyu Arıtma Tesisi
9.Aliağa İçmesuyu Arıtma Tesisi (yenileme)
10.Balçova İçmesuyu Arıtma Tesisi (ilave
üniteler)
4.Çağdaş gereksinimlere uygun kalite ve
gelişmişlikte
bir
kurumsal
çizgiyi
yakalıyabilmek için; verimlilik ve hizmet
kalitesini arttırarak, kurum yapı, işleyiş ve
kapasitesine ilişkin unsurlarısürekli izleyip
değerlendirerek, gerekli önlemleri alıp,
iyileştirmelerini yaparak kurumsal gelişim ve
etkin yönetimi sürdürülebilir kılmak.
11.Su Kuyusu Araştırma ve Sondaj Kuyusu
Açma ve Enerji Temini
12.Yeraltı Kuyularının Sağlıklı Kütüklerini
Oluşturmak ve İyileştşrmek Çalışmaları
13.Yüzeysel Sularda Sağlıklı İçmesuyu Üretimi
14.Çamlı Baraj Havzası Bilimsel Etüdü
15.Tahtalı Barajı Mutlak Koruma
ağaçlandırılması, bakım ve koruma işi
Alanı
16.İçmesuyu Havzalarının koruma ve kontrol
çalışmaları
17.Kamulaştırmalar
81
HEDEF 2: Su dağıtım hatlarını ve su tesislerini
hijyenik biçimde ve sürekli çalışır halde
tutmak ve modernleştirmek.
HEDEF 5: Tarihi su yapılarını restore ederek,
kente kazandırmak
FAALİYETLER:
FAALİYETLER:
1.Tarihi su yapılarının restorasyonu
2.Halkapınar Genel Müdürlük Binası Açık Hava
Müzesi Restorasyonu
1.İzmir İçmesuyu İsale Hatlarının Bakım,
Onarım ve İyileştirilmesi
2.Su Kalitesinin İzlenmesi Çalışması
AMAÇ 2: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SINIRLARI DAHİLİNDE OLUŞAN EVSEL VE
ENDÜSTRİYEL ATIKSULARI DOĞAYA VE
ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN, YÜZEYSEL
(KÖRFEZ, SU HAVZALARI, DERELER, VS)
SULARIN VE YERALTI SULARININ KİRLENMESİNİ ÖNLEYEREK TOPLAMAK, BERTARAF
ETMEK
VE
YAĞMURSULARINI
TOPLAYARAK UZAKLAŞTIRMAK, YAĞMUR
SONRASI YAŞANAN SORUNLARINI VE DERE
ISLAHLARI İLE İLGİLİ SEL BASKINLARINI
ÖNLEMEK .
3.Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı Tarafından
İşletilen
Su
Depolarının
Bakım
ve
Revizyonlarının Yapılması
4.Genişleyen İZSU Hizmet Alanı Üzerindeki
SCADA Sistemi Tesisi Etmek
5.Pompa
Çalışması
İstasyonlarının
İyileştirilmesi
HEDEF 3: Su dağıtım sistemini sürekli izlemek
ve enerji hatlarının tasarruflu ve sorunsuz
biçimde çalışmasını sağlamak.
HEDEF 1: Kanalizasyon hatları ve üzerindeki
tesislerin bakım,onarım,temizlik ve yenileme
işlerini yapmak.
FAALİYETLER:
1.Menemen Acil ve Çavuşköy Tesislerinin
Enerji Hatlarının yenilenmesi
FAALİYETLER:
2.Ana İletişim İçmesuyu pompa istasyonu
modernizasyonu
1.İzmir Metropol Sınırları İçerisinde Bulunan
Buca, Karabağlar, Gaziemir, Mederes, Torbalı,
Bayındır, Selçuk İlçelerin Cadde, Sokak ve
Bulvarlarında Kanal, Bakım, Onarım İnşaatı İşi
3.GPRS Sistemi ile Kompanzasyon Takibi
4.Atölye Bakım Onarım Çalışmaları
2.İzmir Metropol Sınırları İçerisinde Bulunan
Konak, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Urla,
Seferihisar, İlçelerin Cadde, Sokak ve
Bulvarlarında Kanal, Bakım, Onarım İnşaatı İşi
HEDEF 4: Su kaçaklarını en aza indirerek
kaynak arttırımını sağlamak.
FAALİYETLER:
1.Muhtelif içmesuyu hatlarının revizyonu ve
boru alımnı
3.İzmir Metropol Sınırları İçerisinde Bulunan
Karşıyaka, Bayraklı, Çiğli, Bornova, Kemalpaşa,
Foça, Aliağa, Menemen İlçelerin Cadde, Sokak
ve Bulvarlarında Kanal, Bakım, Onarım İnşaatı
İşi
2.5216 sayılı yasa ile ilave edilen ilçe ve
beldelerde uzaktan okuma sistemi kurulması
3.İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde su
arıza takiplerinin yapılması
4.Buca, Karabağlar, Gaziemir ve Menderes
(3.Bölge) Bölgesinde Muhtelif Cadde ve
Sokaklarda Yol Seviyesi Altında Kalan
Kanalizasyon Baca Kapaklarının Yükseltilmesi
4.İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde su
kaçağı azaltma çalışmaları
5.Abone Bilgi yönetim sistemi (ABYS), SCADA
ve uzaktan okuma sistemi entegrasyon
yazılımı işi
5.Karşıyaka, Çiğli, Bornova, Gediz(1.Bölge) ve
Nif (2.Bölge) Bölgesinde Muhtelif Cadde ve
Sokaklarda Yol Seviyesi Altında kalan
Kanalizasyon Baca Kapaklarının Yükseltilmesi
6.İçmesuyu şebeke ve isale hattı
7.Su depoları
6.Konak, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ve
Yarımada(4.Bölge) Bölgesinde Muhtelif Cadde
ve Sokaklarda Yol Seviyesi Altında Kalan
82
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Kanalizasyon Baca Kapaklarının Yükseltilmesi
Yağmursuyu Izgara ve Bağlantı kolu Temizliği
7.İzmir İli Karşıyaka, Çiğli, Bornova, Çamdibi,
Altındağ İlçeleri Galeri Mecra Hatlarının Bakım
Onarım ve Temizliği
8.İzmir İli Konak, Balçova, Narlıdere,
Güzelbahçe ve Yarımada (4.Bölge) Bölgesinde
Yağmursuyu Izgara ve Bağlantı kolu Temizliği
8.İzmir ili Konak İlçesi Sokak ve Caddelerindeki
Mecra Hatlarının Bakım Onarım ve Temizliği
9.İzmir İli Konak, Balçova, Narlıdere,
Güzelbahçe İlçelerinde Yağmursuyu Kaynaklı
Sıra Izgara Bakım, Onarım ve Temizliği
9.İzmir Metropol Alanı İçersindeki Atıksu,
Yağmursuyu ve Derelerdeki Sirkülasyon
Pompalarının Periyodik Bakım, Onarım ve
Yenileme Çalışmalarını Yapılması
10.İzmir İli Karşıyaka, Çiğli, Bornova, Çamdibi,
Altındağ İlçelerinde Yağmursuyu Kaynaklı Sıra
Izgara Bakım, Onarım ve Temizliği
11.İzmir İli Buca, Gaziemir, Karabağlar
İlçelerinde Yağmursuyu Kaynaklı Sıra Izgara
Bakım, Onarım ve Temizliği
10.Atıksu Toplama ve Bertaraf Sistemleri
11.Atıksu Tesislerine Gelen Kirliliğin Kontrolü
Çalışmaları
12.Kanalizasyon Hatlarında
Önlenmesi (İç Kaplama)
12.Yağmursuyu Toplama Sistemleri
İnfiltrasyonun
HEDEF 3: Dere ıslahı ve temizliği çalışmalarını
yürütmek.
13. Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Master
Planı
FAALİYETLER:
HEDEF 2: Yağmursuyu kanalları yapmak ve
mevcut hatların yenileme, bakım, onarım ve
temizliklerini, yapmak
1.Büyükşehir Belediye Kapsamındaki Mevcut
Dere Yataklarının Temizlikleri İçin İş Makinası
ve İş Gücü Temini ve Dere Islahının Yapılması
FAALİYETLER:
2.Dere Islahları (Korkuluk-Yaya-Köprü Dahil)
1.Buca, Karabağlar, Gaziemir ve Menderes
(3.Bölge) Bölgesinde Muhtelif Cadde ve
Sokaklarda Yol Seviyesi Altında Kalan
Yağmursuyu Izgaralarının Yükseltilmesi
HEDEF4: Atıksu arıtma tesisleri inşaa
ederek,uygun maliyetle ve ilgili mevzuata göre
işlemek.
FAALİYETLER:
2.Karşıyaka, Çiğli, Bornova, Gediz(1.Bölge) ve
Nif (2.Bölge) Bölgesinde Muhtelif Cadde ve
Sokaklarda Yol Seviyesi Altında kalan
Yağmursuyu Izgaralarının Yükseltilmesi
1.Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi
2.Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4. Faz İnşaatı İşi
3.Merkezi Scada Sistemi İşi
3.Konak, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ve
Yarımada (4.Bölge) Bölgesinde Muhtelif Cadde
ve Sokaklarda Yol Seviyesi Altında Kalan
Yağmursuyu Izgaralarının Yükseltilmesi
4.Atıksu Arıtma Tesisleri ve Derin Deniz
Deşarjları
HEDEF 5: İzmir körfezini temizlemek,korumak
ve körfeze kirlilik taşıyan su havzalarını
izlemek
4.İzmir İli Konak, Bornova ve Karşıyaka
İlçelerinde Muhtelif Cadde ve Sokaklarda
Izgaralı (U 80) Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi
FAALİYETLER:
1.Su Havzaları Su Kalitesi İzleme Projesi
5.İzmir İli Şehrin Muhtelif Cadde ve
Sokaklarında Tahrip Olan Yağmursuyu
Izgaralarının Tamiratı işi
6.İzmir İli Buca, Karabağlar, Gaziemir ve
Menderes ( 3.Bölge) Bölgesinde Yağmursuyu
Izgara ve Bağlantı kolu Temizliği
7.İzmir İli Karşıyaka, Çiğli, Bornova,
Gediz(1.Bölge) ve Nif (2.Bölge) Bölgesinde
83
AMAÇ 3: YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMINI İLGİLİ MEVZUATA
UYGUN BİÇİMDE ARTIRABİLMEK İÇİN ATIKLARI DEĞERLENDİRİP EKONOMİYE KAZANDIRARAK
KAMU
GELİRLERİNİN
ARTIRILMASINA KATKIDA BULUNMAK, ÇEVREYİ VE
DOĞAL YAŞAM ALANLARINI KORUMAK,
ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN ÇIKIŞ SUYU
KALİTESİNİ YÜKSELTMEK VE ETKİN KULLANMAK.
HEDEF 2: Beşeri kaynakların verimlilik, kalite ve
etkinliğini arttırmak
HEDEF 1:Atıksu arıtma çamurlarını yenilenebilir
enerji kaynağı olarak değerlendirmek.
4.Personelin Özlük
İyileştirilmesi
1.Çamur Çürütme Tesisi İnşaatı İşi
5.Birimlerin Personel İhtiyacının Giderilmesi
HEDEF 2: Arıtma tesisleri çıkış
kullanılabileceği
iş
alanlarının
çalışmalarını yapmak ve geliştirmek.
FAALİYETLER:
1.Proje Yapım Kontrollüğü-Müşavirlik
2.Personelin Özlük, Mali,Sosyal Haklarıyla İlgili
İş ve İşlemler
3.Personelin
Sağlanması
sularının
fizibilite
1.Çamur Yönetimi Master Planı
2.Çamur Kurutma Tesisi İnşaatı İşi
3.A.A.T. Çıkış Sularının Yeniden Kullanımı
Projesi
AMAÇ 4: ÇAĞDAŞ GEREKSİNİMLERE UYGUN
KALİTE VE GELİŞMİŞLİKTE BİR KURUMSAL
ÇİZGİYİ YAKALIYABİLMEK İÇİN; VERİMLİLİK VE
HİZMET KALİTESİNİ ARTTIRARAK, KURUM
YAPI, İŞLEYİŞ VE KAPASİTESİNE İLİŞKİN
UNSURLARISÜREKLİ
İZLEYİP
DEĞERLENDİREREK, GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALIP, İYİLEŞTİRMELERİNİ YAPARAK KURUMSAL GELİŞİM VE
ETKİN YÖNETİMİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMAK.
HEDEF 1: Kurumun fiziksel kaynaklarının verimli
ve gereksinimlere uygun biçimde kullanılmasına
ve yenilenmesini sağlamak.
FAALİYETLER:
2.Ambar Raflarının Yenilenmesi
Makinası
Bakım
ve
İstihdamın
Sosyal
Haklarının
6.Eğitim
Faaliyetlerinin
Yürütümü,
Organizasyon, Koordinasyonu ve Gerekli
Destek Hizmetlerini Yerine Getirme.
8.İlkyardım Yönetmeliğinin 21. maddesine
göre; 2007 yılında Temel İlkyardım Eğitimi
almış 44 İlkyardımcı personelden, halen
görevde bulunan 41 personelin ilkyardımcı
sertifikalarının eğitimden 3 yıl sonra geçerlilik
süresi dolacağından personelin, 1 gün 8 saatlik
güncelleme eğitimi akabinde yapılacak sınavı
başarması sonucu 3 yıl süreliğine tekrar
İlkyardım Sertifikası almaya hak kazanmaları
hedeflenmektedir.
9.Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı
HEDEF 3: Kurumun hizmet alıcılarının ve
abonelerin gereksinimleri yönünde en kısa
zamanda ve etkili biçimde çözümler üretilmesini
sağlamak.
1.Hizmet Binaları, Tesis Yapımı
İş
Yerlerde
7.İlkyardım Yönetmeliğinin 16. maddesine
göre ağır ve tehlikeli işlerde çalışan her on
personelden biri oranında Temel İlkyardım
Eğitimi almış İlkyardımcı bulundurulması
zorunluluğuna istinaden “Temel İlkyardım
Eğitimi” alınması.( Kapsamı, İzsu Genel
Müdürlüğü işyerlerinde ağır ve tehlikeli işlerde
çalışan he r on personelden biri)
FAALİYETLER:
3.Araç ve
Çalışmaları
Doğru
Onarım
FAALİYETLER:
4.Akaryakıt Alımı
1.Abone
Arşivinin
Geçirilmesi
Elektronik
5.Araç, İş Makinesi Trafik Tescil ve Sigorta
İşlemleri
2.Bilgi İşlem Hizmet Alımı İhalesi
Ortama
3.Bilgi İşlem Hizmetlerinin İyileştirilmesi ve
Devamı
6.Hizmet Aracı Kiralaması
4.Araç, İş Makinası ve Ekipman Alımı
84
2011 Yılı Faaliyet Raporu
5.Sayaç Kontrol İşlemleri
Birimlerimize YSC Alınması
6.Açma Kesme İşlemleri
13.Mevcut Yangın Söndürme Cihazlarının
Dolum ve Bakımını Yapmak
7.Atık Su-köp (Katılım Ödeme Payları)İşlemler
14.Yangın Önleme İç Düzenleme/Yönergesinin
Hazırlanması
8.Abonelik Oluşturma,Su Bağlama
9.Kanal Katılım İşleri
HEDEF 4: Destekleyici hizmetler alanındaki
gereksinimleri
çağdaş standartlara uygun
biçimde karşılamak ve geliştirmek.
HEDEF 5: Çağdaş yönetim tekniklerini ve
teknolojileri kurumun gereksinimlerine uygun
biçimde kullanarak, verimli ve ekonomik mali
kaynak yönetimini sağlayarak yönetimde
etkinliği geliştirmek
FAALİYETLER:
FAALİYETLER:
1.Kameralı Kontrol Sistemi ile Tesislerimizin
Uzaktan İzlenmesi Korunması
1.Bütçe Yönetimi
2.Personel Memnuniyeti ve Veriminin
Arttırılması ile Evrak Akışının Sağlanması
3.Ön mali Kontrol Faaliyetleri
10.Sayaç Okuma İşlemleri
2.Finansman Yönetimi
4.Stratejik Yönetim Faaliyetleri
3.Güvenlik
Amirliğimize
Bağlı
Faaliyet
Gösteren 250 Güvenlik Personelinin Yasada
Belirtilen Şekilde Techizat Alınması
5.Araştırma Geliştirme Faaliyetleri
6.Kurumda Talep Edilen Mal,Hizmet ve Yapım
İşleri İhaleleri
4.5188 Sayılı Kanun Gereği Kurumumuz
Tesislerinin Koruma Planlarının Yapılması ve İl
Özel Güvenlik Komisyonuna Sunulması
7.Hakediş ve Kesin Hesap İşleri
8.Coğrafi Altyapı Bilgi Sisteminin Kurulması
5.Kurumumuz Tesislerinde Görev Yapan Tüm
Koruma ve Güvenlik Personelinin Denetim ve
Kontrollerinin Periyodik Olarak Yapılması
6.Özel Güvenlik Hizmeti Satın Alma İşi
7.Tahtalı Baraj Havzasının Korunması
8.Kurumumuza Ait Nöbet Yerlerinin Güvenlik.
İzin Belgesinin. Alınması
9.İdare Tarafından ve Yahut İdare Aleyhine
Açılan Davalarla, İcra Takiplerini İdarenin Vekili
Olarak, Adli İdari ve Mali Kaza Mercileri,
Hakem veya Hakem Heyeti Nezdinde Takiple
Sonuçlanmasını
Sağlamak,
Bunların
Dosyalarını Düzenlemek,
Hukuki Konular
Hakkında Mütalaa Vermek,Hukuki Konulara
İlişkin İşlemleri Yapmak,Toplu İş Sözleşmesi
Görüşmelerine
Katılmak,İlgili
Daire
Başkanlıklarınca
Hazırlanan
Tüzük,Yönetmelik,Sözleşme ve Şartname
Tasarılarını İncelemek v.s.
10.24 Saat Devamlı Çalışma Planı
11.Sivil
Savunma
Hazırlanması
Planının
12.Yangın
Cihaz
Söndürücü
Yeniden
Bulunmayan
85
B. TEMEL POLİTİKALAR ve ÖNCELİKLER
İdaremizin temel politikası, 24 saat kesintisiz ve
standartlara uygun su temini ile kanal ve dere
temizliklerinin en iyi şekilde yapılması, su
kaçaklarının azaltılması, çağdaş ve teknolojiye
uygun olarak hizmet verilmesi ve zaman içinde AB
Uyum Yasaları’na paralellik kurarak hizmet
kalitesinin en üst düzeye çıkarılmasıdır.
86
III- Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü
A- Mali Bilgiler
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü
2011 Yılı Faaliyet Raporu
&&&*
%
"
!$#
"
A.MALİ BİLGİLER
1.Bütçe Uygulama Sonuçları
2006 - 2011 YILLARI ARASI KARŞILAŞTIRMALI BÜTÇE GELİRLERİ
ANALİZİ VE GRAFİĞİ (RED VE İADELER DAHİL)
YILLAR
BÜTÇE İLE
TAHMİN EDİLEN
GERÇEKLEŞEN
GELİR
ARTIŞ/DÜŞÜŞ %
TOPLAM NET
BÜTÇE GELİRİ
GERÇEKLEŞME
ORANI %
2006
308.998.000,00
375.461.623,00
33%
122%
2007
409.460.000,00
406.176.370,30
8%
99%
2008
481.648.000,00
384.906.866,40
-5%
80%
2009
905.165.000,00
737.324.853,75
92%
81%
2010
524.000.000,00
504.980.193,14
-32%
96%
2011
618.740.000,00
658.296.133,67
30%
106%
İdaremizin yıllar itibari ile gerçekleşen net bütçe gelirleri göz önüne alındığında, 2007 yılının 2006
yılına göre %8 artışla, 2008 yılının 2007yılına göre %5 düşüşle,2009 yılının 2008 yılına göre %92 artışla
2010 yılının 2009 yılına göre %32 azalışla, 2011 yılının 2010 yılına göre %30 artışla, 2011 mali yılında
net 658.296.133,67 TL bütçe geliri tahsil edildiği görülmüştür.
Yıllar itibariyle bütçeyle tahmin edilene göre gerçekleşme yüzdeleri 2006 yılı için %122, 2007 yılı için
%99 2008 yılı için %80 ,2009 yılı için%81,2010 yılı için %96, 2011 yılı için %106'dır.
91
2006 - 2011 YILLARI ARASI KARŞILAŞTIRMALI BÜTÇE GİDERLERİ
ANALİZİ VE GRAFİĞİ
YILLAR
2006
2007
2008
2009
2010
2011
NET
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
TOPLAM
BÜTÇE GİDERİ
GERÇEKLEŞEN
GERÇEKLEŞME
GİDER
ORANI
ARTIŞ/DÜŞÜŞ
%
%
463.560.731,00
196.821.189,00
4%
42%
737.321.261,13
425.856.116,87
116%
58%
750.004.633,88
531.722.324,83
25%
71%
1.160.767.284,02
857.582.386,97
61%
74%
917.583.717,19
484.437.226,32
-44%
53%
902.163.509,09
686.879.973,07
42%
76%
İdaremizin yıllar itibari ile gerçekleşen net bütçe giderleri göz önüne alındığında, 2007 yılının 2006
yılına göre %116, 2008 yılının 2007 yılına göre % 25 artışla, 2009 yılının 2008 ılına göre %61
artışla,2010 yılının 2009 yılına göre %44 azalışla 2011 yılının 2010 yılına göre %42 artışla 2011 mali
yılında toplam 686.879.973,07 TL bütçe gideri gerçekleştiği görülmüştür.
Yıllar itibariyle net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme yüzdeleri 2006 yılı için %42, 2007 yılı için %58,
2008 yılı için %71, 2009 yılı için %74, 2010 yılı için %53, 2011 yılı için %76'dır.
92
2011 Yılı Faaliyet Raporu
KURUMSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ İCMALİ
Kurumu : İZSU Genel Müdürlüğü
Yılı
: 2011
BÜTÇE
KURUMSAL
KODU
I
BİRİM ADI
2011 YILI
2011 YILI
2011 YILI
GİDERİ
NET BÜTÇE
GERÇEKLEŞEN
GERÇ.
GENEL
ÖDENEĞİ
BÜTÇE GİDERİ
%
TOP.İÇİNDE
99%
14%
II III IV
%
46
35 03 02 ÖZEL KALEM
95.223.300,00
46
35 03 04 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46
35 03 05 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46
35 03 10 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46
35 03 11 MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46
35 03 20 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
46
35 03 23 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46
35 03 24 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
1.416.240,00
829.129,14
59%
0%
46
35 03 30 ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
34.231.398,17
21.975.695,58
64%
3%
46
35 03 31 ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
84.225.974,19
44.299.522,80
53%
6%
46
35 03 32 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
23.624.122,09
15.248.132,40
65%
2%
46
35 03 34 ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
23.031.066,27
7.125.532,54
31%
1%
46
35 03 35 KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
117.006.573,56
55.971.498,37
48%
8%
46
35 03 38 SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
84.405.439,04
59.458.236,29
70%
9%
46
35 03 39 YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
172.285.667,12
150.576.472,96
87%
22%
46
35 03 40 TİCARET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.907.600,00
1.500.000,14
79%
0%
46
35 03 41 SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
30.232.927,29
21.804.265,96
72%
3%
46
35 03 42 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ AMİRLİĞİ
18.873.581,19
17.612.268,16
93%
3%
902.163.509,09 686.879.973,07
76%
100%
BÜTÇE GİDER TOPLAMI
94.324.482,02
7.953.230,70
6.107.753,11
77%
1%
91.131.627,24
82.555.668,60
91%
12%
5.989.740,00
5.102.311,70
85%
1%
50.465.419,15
43.865.013,59
87%
6%
468.503,08
132.905,42
28%
0%
59.691.100,00
58.391.084,29
98%
9%
2011 Mali yılında 902.163.509,09 TL. Net bütçe ödeneği ve gerçekleşen 686.879.973,07 TL. Bütçe
giderinin, harcama birimleri itibariyle dağılımı ve gerçekleşme yüzdeleri yukarıda yer alan Bütçe
Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırması Tablosunda yer almaktadır.
2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamaya, ilgili tabloların altında yer verilmiştir.
3.Mali Denetim Sonuçları
Mali denetim sitemi genel olarak 2 başlık altında ele alınabilir.
- İç denetim sistemi
- Dış denetim
2011 Mali Yılı Hesaplarının Mali Denetimi, İdaremiz denetçileri ve Meclis Denetim Komisyonu
tarafından sürdürülmektedir. Sayıştay Başkanlığı tarafından henüz, Dış Mali Denetim yapılmamıştır.
İç Kontrol Sistemi
5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile getirilen iç kontrol sistemi uygulaması
kurumumuzda dört başlık altında tasnif edilebilir.
Harcama birimleri bünyesinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında süreç kontrolleri şeklinde
yapılan ön mali kontrol uygulaması.
93
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen
x
Muhasebe Uygulaması
x
Ön Mali Kontrol Uygulaması
x
Kurum İçi Denetçilerle Yapılacak İç Denetim
Harcama birimleri ile ön mali kontrol uygulaması 'Süreç Kontrolü' şeklinde yürütülmektedir; bu
çerçevede Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığında kurulan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube
Müdürlüğü,
5018
sayılı
yasa
gereği
çalışmalarına
devam
etmektedir.
Ayrıca meclis denetim komisyonu tarafından inceleme yapılmış ve rapor haline getirilmiştir.
Dış Denetim
2010 Mali Yılı Hesaplarının Mali Denetimi, İdaremiz denetçileri ve Meclis Denetim Komisyonu
tarafından yapılmıştır. 2011 Mali yılı hesaplarının Mali Denetimi, İdaremiz Denetçileri ve Meclis
Denetim Komisyonu tarafından sürdürülmektedir. Sayıştay Başkanlığı tarafından henüz 2010 ve 2011
Mali yılları için Dış Mali Denetim yapılmamıştır.
94
2011 Yılı Faaliyet Raporu
95
96
EKONOMİK KOD
01
02
03
04
05
06
830
830
830
830
830
830
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KOD KOD KOD KOD
KODU
1
2
3
4
HESAP
210.193.424,14
686.879.973,07
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI (A)
146.738.838,42
4.572.861,84
244.603.981,44
12.670.290,19
68.100.577,04
TL
EKONOMİK KOD
03
05
810
08
05
04
03
810
800
800
800
800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KOD KOD KOD KOD
KODU
1
2
3
4
CARİ YIL(2011) HESAP
SERMAYE GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER
FAİZ GİDERLERİ
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
SOSYAL GÜV. KURUM.DEVL.PRİ.GİD.
PERSONEL GİDERİ
BÜTÇE GİDERİNİN
TÜRÜ
KURUMU: SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İZSU) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TÜRÜ
BÜTÇE GELİRİNİN
658.296.133,67
-28.583.839,40
BÜTÇE GELİR - GİDER FARKI (D - A)
227.643,55
94.925,29
132.718,26
658.523.777,22
20.000.000,00
104.904.395,13
63.237,58
533.556.144,51
TL
CARİYIL (2011)
NET BÜTÇE GELİRİ (B - C) (D)
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER TOPLAMI (C)
DİĞER GELİRLER
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI (B)
ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR
DİĞER GELİRLER
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZ GELİR
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
2011 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
2011 Yılı Faaliyet Raporu
2011 MALİ YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE
BÜTÇE GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ (RED VE İADELER HARİÇ)
STRATEJİ D.
BŞK
EKONOMİK
SINIF.
AÇIKLAMA
03
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
04
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE
ÖZEL GELİRLER
05
8
2011 YILI
2011 YILI
2011 YILI
BÜTÇE İLE
NET
GERÇEKLEŞME
TAHMİN EDİLEN
GELİR
%
521.540.000,00 533.556.144,51
0,00
102%
63.237,58
100%
DİĞER GELİRLER
77.520.000,00 104.904.395,13
135%
ALACAKLARDAN TAHSİLAT
20.000.000,00
20.000.000,00
100%
619.060.000,00 658.523.777,22
106%
GENEL TOPLAM
2011 MALİ YILI EKONOMİK SINIFLANMAYA GÖRE
BÜTÇE GELİRLERİ GRAFİĞİ
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
150.000.000,00
104.904.395,13
63.237,58
250.000.000,00
77.520.000,00
350.000.000,00
533.556.144,51
450.000.000,00
521.540.000,00
550.000.000,00
97
ALACAKLARDAN TAHSİLAT
DİĞER GELİRLER
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE
ÖZEL GELİRLER
-50.000.000,00
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
50.000.000,00
BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN
NET GELİR
2011 MALİ YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE
GERÇEKLEŞEN HARCAMALAR
STRATEJİ
D.BŞK
EKONOMİK
SINIF.
AÇIKLAMA
2011 YILI
2011 YILI
2011 YILI
NET BÜTÇE
GERÇEKLEŞEN
GERÇEKLEŞME
ÖDENEĞİ
HARCAMA
%
01
PERSONEL GİDERLERİ
99.648.585,65
68.100.577,04
68%
02
SOSYAL GÜV.KURUM.DEVL.PRİ.GİD.
13.983.081,67
12.670.290,19
91%
03
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
294.313.974,90
244.603.981,44
83%
04
FAİZ GİDERLERİ
5.025.360,00
4.572.861,84
91%
05
CARİ TRANSFERLER
148.172.640,00
146.738.838,42
99%
06
SERMAYE GİDERLERİ
340.661.366,97
210.193.424,14
62%
09
YEDEK ÖDENEK
358.500,00
0,00
0%
902.163.509,19
686.879.973,07
GENEL HARCAMA TOPLAMI
76%
2011 MALİ YILI EKONOMİK SINIFLANMAYA GÖRE
BÜTÇE GİDERLERİ GRAFİĞİ
350.000.000,00
300.000.000,00
250.000.000,00
2011 YILI NET BÜTÇE ÖDENEĞİ
2011 YILI GERÇEKLEŞEN HARCAMA
98
0,00
358.500,00
YEDEK ÖDENEK
340.661.366,97
210.193.424,14
SERMAYE GİDERLERİ
146.738.838,42
148.172.640,00
CARİ TRANSFERLER
4.572.861,84
5.025.360,00
FAİZ GİDERLERİ
294.313.974,90
12.670.290,19
244.603.981,44
MAL VE HİZMET ALIM
GİDERLERİ
0,00
PERSONEL GİDERLERİ
50.000.000,00
13.983.081,67
100.000.000,00
SOSYAL
GÜV.KURUM.DEVL.PRİ.GİD.
99.648.585,65
150.000.000,00
68.100.577,04
200.000.000,00
2011 Yılı Faaliyet Raporu
99
100
2011 Yılı Faaliyet Raporu
101
102
2011 Yılı Faaliyet Raporu
103
104
2011 Yılı Faaliyet Raporu
105
BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ
Kurumu : İZSU Genel Müdürlüğü
Yılı
: 2011
GELİRİN
KODU
BÜTÇE İLE TAHMİN
AÇIKLAMA
I
II
III
03
EDİLEN
IV İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GERÇEKLEŞEN
2011
İZSU
KENDİ
NET GELİR
GERÇEKLEŞME
GENEL TOPLAM
GRUBU
TOPLAMI
YÜZDESİ
İÇİNDE
İÇİNDE
619.060.000,00
658.523.777,22
106%
100%
100%
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ
521.540.000,00
533.556.144,51
102%
81%
100%
MAL VE HİZMET SATIŞI GELİRLERİ
520.650.000,00
532.161.625,30
102%
81%
100%
200.000,00
150.260,00
75%
0%
0%
200.000,00
150.260,00
75%
0%
0%
520.450.000,00
532.011.365,30
102%
81%
100%
03
1
03
1
1
03
1
1
03
1
2
03
1
2
06 Labaratuvar Deney ve Analiz Gelirleri
03
1
2
58 Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler
03
1
2
99 Diğer Hizmet Gelirleri
70.000,00
45.986,02
66%
0%
0%
03
6
KİRA GELİRLERİ
170.000,00
123.366,35
73%
0%
0%
03
6
1
Taşınmaz Kiraları
110.000,00
121.950,35
111%
0%
0%
03
6
1
110.000,00
121.950,35
111%
0%
0%
03
6
2
60.000,00
1.416,00
2%
0%
0%
03
6
2
60.000,00
1.416,00
2%
0%
0%
DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
720.000,00
1.271.152,86
177%
0%
0%
Diğer Gelirler
720.000,00
1.271.152,86
177%
0%
0%
720.000,00
1.271.152,86
177%
0%
0%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
0,00
63.237,58
100%
0%
100%
DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
0,00
0,00
0%
0%
0%
Cari
0,00
0,00
0%
0%
0%
04 03 01 02 Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
0,00
0,00
0%
0%
0%
04
4
KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR
0,00
63.237,58
100%
0%
100%
04
4
1
Cari
0,00
63.236,58
100%
0%
100%
04
4
1
01 Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar
0,00
35.889,88
100%
02 Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar
0,00
27.346,70
100%
0%
43%
0,00
1,00
100%
0%
0%
0,00
1,00
100%
0%
0%
77.520.000,00
104.904.395,13
135%
16%
100%
03 09
03
9
9
03
9
9
04
04 03
04 03
1
04
4
1
04
4
2
04
4
2
05
Mal Satışı Gelirleri
01 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri
Hizmet Gelirleri
99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
Taşınır Kiraları
01 Taşınır Kira Gelirleri
99 Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Sermaye
02 Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar
DİĞER GELİRLER
FAİZ GELİRLERİ
380.000,00
316.839,56
83%
0%
0%
520.000.000,00
531.648.539,72
102%
81%
100%
05
1
2.250.000,00
4.099.367,88
182%
1%
4%
05
1
4
Takipteki Kurum Alacakları Faizleri
750.000,00
543.900,73
73%
0%
1%
05
1
4
01 Takipteki Kurum Alacakları Faizleri
750.000,00
543.900,73
73%
0%
1%
05
1
9
1.500.000,00
3.555.467,15
237%
1%
3%
Diğer Faizler
05
1
9
01 Kişilerden Alacaklar Faizi
05
1
9
03 Mevduat Faizleri
05
1
9
99 Diğer Faizler
05
2
0,00
569.720,46
100%
0%
1%
1.500.000,00
2.984.578,18
199%
0%
3%
0,00
1.168,51
100%
0%
0%
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR
66.500.000,00
77.696.254,82
117%
12%
74%
Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar
52.000.000,00
60.986.948,80
117%
9%
58%
52.000.000,00
60.986.948,80
117%
9%
58%
14.500.000,00
16.709.306,02
115%
3%
16%
05
2
2
05
2
2
05
2
4
05
2
4
51 Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı
5.500.000,00
6.473.440,59
118%
1%
6%
05
2
4
52 Su Tesisleri harcamalarına Katılma Payı
9.000.000,00
10.235.865,43
114%
2%
10%
05
3
7.650.000,00
13.020.257,73
170%
2%
12%
05
3
2
340.000,00
560.509,53
165%
0%
1%
05
3
2
340.000,00
560.509,53
165%
0%
1%
05
3
4
7.000.000,00
12.453.157,88
178%
2%
12%
05
3
4
7.000.000,00
12.453.157,88
178%
2%
12%
05
3
9
310.000,00
6.590,32
2%
0%
0%
05
3
9
02 Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirleri, Alınacak Gecikme Zammı
300.000,00
5.152,04
2%
0%
0%
05
3
9
99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları
10.000,00
1.438,28
14%
0%
0%
05
9
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER
1.120.000,00
10.088.514,70
901%
2%
10%
Diğer Çeşitli Gelirler
10%
51 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar
Kamu Harcamalarına Katılma Payları
PARA CEZALARI VE CEZALAR
İdari Para Cezaları
99 Diğer idari Para Cezaları
Vergi Cezaları
1 Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zammı
Diğer Para Cezaları
05
9
1
1.120.000,00
10.088.514,70
901%
2%
05
9
1
01 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar
50.000,00
124.260,00
249%
0%
0%
05
9
1
03 İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları
50.000,00
1.398.636,00
2797%
0%
1%
05
9
1
06 Kişilerden Alacaklar
20.000,00
7.123.002,56
35615%
1%
7%
05
9
1
99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler
1.000.000,00
1.442.616,14
144%
0%
1%
06
06
2
SERMAYE GELİRLERİ
0,00
0,00
0%
0%
0%
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ
0,00
0,00
0%
0%
0%
0%
06
2
3
Stok Satış Gelirleri
0,00
0,00
0%
0%
06
2
3
01 Stok Satış Gelirleri
0,00
0,00
0%
0%
0%
ALACAKLARDAN TAHSİLAT
20.000.000,00
20.000.000,00
100%
3%
100%
YURTİÇİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT
20.000.000,00
20.000.000,00
100%
3%
100%
Mahalli İdarelerden
20.000.000,00
20.000.000,00
100%
3%
100%
20.000.000,00
20.000.000,00
100%
3%
100%
100%
08
08
1
08
1
5
08
1
5
05 Bağlı İdarelerden
GELİR TOPLAMI
3
3
1
106%
RED VE İADELER (-)
320.000,00
227.643,55
71%
100%
220.000,00
132.718,26
60%
58%
58%
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
200.000,00
112.827,16
56%
50%
50%
0,00
20,00
100%
0%
0%
200.000,00
112.807,16
56%
50%
50%
3
1
01
Mal Satış Gelirleri
1
02
Hizmet Gelirleri
3
9
3
9
5
658.523.777,22
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ
3
09
619.060.000,00
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
20.000,00
19.891,10
99%
9%
9%
Diğer Gelirler
20.000,00
19.891,10
99%
9%
9%
42%
100.000,00
94.925,29
95%
42%
5
1
Faiz Gelirleri
DİĞER GELİRLER
0,00
1.267,47
100%
1%
1%
5
01 09
Diğer Faizler
0,00
1.267,47
100%
1%
1%
5
2
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
100.000,00
93.657,82
94%
41%
41%
5
02 04
Kamu Harcamalarına Katılma Payları
100.000,00
93.657,82
94%
41%
41%
NET GELİR
618.740.000,00
106
658.296.133,67
106%
1
1
46 35 03 02 01
46 35 03 02 01
107
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
46 35 03 02 06
46 35 03 02 06
46 35 03 02 06
46 35 03 02 06
46 35 03 02 06
46 35 03 02 06
46 35 03 02 06
46 35 03 02 06
46 35 03 02 06
3
46 35 03 02 06
46 35 03 02 06
3
46 35 03 02 06
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
05
05
05
04
04
03
03
03
03
03
03
03
02
02
01
8
3
3
7
6
5
4
3
2
1
5
46 35 03 02 06
0
1
46 35 03 02 06
0
01
01
3
5
5
46 35 03 02 06
1
0
0
3
0
3
46 35 03 02 06
149.360,00
1.850.640,00
1.850.640,00
0,00
0,00
0,00
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA
YAPILAN TRANSFELER
GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
0,00
149.360,00
0,00
0,00
25.000,00
12.000,00
10.000,00
5.000,00
62.000,00
1.030.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72.168,00
1.144.000,00
778.700,00
578.700,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
72.168,00
30.000,00
3.994.868,00
3.994.868,00
3.994.868,00
3.994.868,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.832,00
30.000,00
0,00
23.832,00
0,00
0,00
4.223.300,00
228.432,00
228.432,00
228.432,00
228.432,00
174.600,00
174.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GEÇEN YILDAN
BÜTÇE İLE VERİLEN
DEVREDEN
ÖDENEK
ÖDENEK
CARİ TRANSFERLER
FAİZ GİDERLERİ
MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM,BAKIM
VE ONARIM GİDERLERİ
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
GÖREV GİDERLERİ
YOLLUKLAR
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
DİĞER PERSONEL
MEMURLAR
PERSONEL GİDERLERİ
MAHALLİ İDARELER
Su Temini İşleri ve Hizmetleri
46 35 03 02 06
5
3
46 35 03 02 06
0
Su Temini İşleri ve Hizmetleri
0
3
YOLLUKLAR
3
3
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
46 35 03 02 06
03
03
02
02
46 35 03 02 06
5
5
5
5
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
0
0
0
0
PERSONEL GİDERLERİ
MAHALLİ İDARELER
MEMURLAR
46 35 03 02 06
1
1
1
1
1
1
1
1
01
01
46 35 03 02 01
5
5
46 35 03 02 01
1
1
0
1
46 35 03 02 01
0
1
46 35 03 02 01
Diğer Genel Hizmetler
3
46 35 03 02 01
5
3
46 35 03 02 01
9
Genel Hizmetler
3
46 35 03 02 01
9
GENEL KAMU HİZMETLERİ
ACIKLAMA
ÖZEL KALEM
IV
46 35 03 02 01
III
Su ve Kanalizasyon İdareleri
II
46 35 03 02
I
İzmir
I
Belediye ve Bağlı İdareler
IV
46 35 03
III
46 35
II
46
IV
I
III
I
II
FONKSİYONEL
EKONOMİK
FİN.
SINIFLANDIRMA TİPİ SINIFLANDIRMA
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
Kurum Adı : İZSU Genel Müdürlüğü
Yılı
: 2011
42.000.000,00
0,00
42.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.000.000,00
42.000.000,00
42.000.000,00
42.000.000,00
0,00
0,00
0,00
42.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EK
ÖDENEK
51.000.000,00
0,00
51.000.000,00
26.000,00
26.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
150.000,00
26.832,00
500.000,00
26.832,00
107.667,37
107.667,37
0,00
0,00
51.660.499,37
51.660.499,37
51.660.499,37
51.660.499,37
2.000,00
0,00
2.000,00
51.662.499,37
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
1.626.000,00
1.626.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
0,00
900.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.526.000,00
2.526.000,00
2.526.000,00
2.526.000,00
23.832,00
5.000,00
23.832,00
2.662.499,37
136.499,37
136.499,37
136.499,37
136.499,37
107.667,37
107.667,37
DÜŞÜLEN
(-)
AKTARMAYLA
EKLENEN
(+)
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ
İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ
93.000.000,00
224.640,00
93.224.640,00
175.360,00
175.360,00
25.000,00
12.000,00
10.000,00
5.000,00
412.000,00
280.000,00
99.000,00
744.000,00
99.000,00
886.367,37
686.367,37
200.000,00
25.000,00
95.129.367,37
95.129.367,37
95.129.367,37
95.129.367,37
2.000,00
25.000,00
2.000,00
95.223.300,00
93.932,63
93.932,63
93.932,63
93.932,63
66.932,63
66.932,63
NET BÜTÇE
ÖDENEĞİ TOPLAMI
93.000.000,00
152.851,60
93.152.851,60
175.200,18
175.200,18
513,00
1.904,73
1.174,77
282,54
68.133,42
81.542,36
98.195,21
153.550,82
98.195,21
692.083,59
678.905,19
13.178,40
4.007,44
94.271.881,40
94.271.881,40
94.271.881,40
94.271.881,40
543,54
4.007,44
543,54
94.324.482,02
52.600,62
52.600,62
52.600,62
52.600,62
48.049,64
48.049,64
BÜTÇE GİDERİ
TOPLAMI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ÖDENEN
BÜTÇE
GİDERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ÖDENEK
ÜSTÜ
HARCAMA
0,00
71.788,40
71.788,40
159,82
159,82
24.487,00
10.095,27
8.825,23
4.717,46
343.866,58
198.457,64
804,79
590.449,18
804,79
194.283,78
7.462,18
186.821,60
20.992,56
857.485,97
857.485,97
857.485,97
857.485,97
1.456,46
20.992,56
1.456,46
898.817,98
41.332,01
41.332,01
41.332,01
41.332,01
18.882,99
18.882,99
İPTAL
EDİLEN ÖDENEK
TUTARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SONRAKİ YILA
DEVREDEN
ÖDENEK
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AÇIKLAMA
2011 Yılı Faaliyet Raporu
108
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
46 35 03 04 06
46 35 03 04 06
46 35 03 04 06
46 35 03 04 06
46 35 03 04 06
46 35 03 04 06
46 35 03 04 06
46 35 03 04 06
46 35 03 04 06
46 35 03 04 06
46 35 03 04 06
46 35 03 04 06
46 35 03 04 06
7
3
8
7
5
4
3
2
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
46 35 03 05 01
46 35 03 05 01
46 35 03 05 01
46 35 03 05 01
46 35 03 05 01
46 35 03 05 01
46 35 03 05 01
46 35 03 05 01
46 35 03 05 01
46 35 03 05 01
46 35 03 05 01
46 35 03 05 01
46 35 03 05 01
46 35 03 05 01
46 35 03 05 01
46 35 03 05 01
46 35 03 05 01
46 35 03 05 01
46 35 03 05 01
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IV
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
05
I
05
05
03
03
03
03
03
03
02
02
02
02
01
01
01
01
01
I
1
7
5
4
3
2
3
2
1
4
3
2
1
II
III
IV
ACIKLAMA
GÖREV ZARARLARI
CARİ TRANSFERLER
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,
BAKIM VE ONARIM GİD.
HİZMET ALIMLARI
GÖREV GİDERLERİ
YOLLUKLAR
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
İŞÇİLER
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
MEMURLAR
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
GEÇİCİ PERSONEL
İŞÇİLER
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
MEMURLAR
PERSONEL GİDERLERİ
MAHALLİ İDARELER
Genel Personel Hizmetleri
Genel Hizmetler
3
3
46 35 03 05 01
1
III
GENEL KAMU HİZMETLERİ
II
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
IV
46 35 03 05 01
III
GAYRİMENKULBÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
SERMAYE GİDERLERİ
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN
TRANSFERLER
CARİ TRANSFERLER
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
100.000,00
100.000,00
0,00
6.380,00
2.650.000,00
2.650.000,00
0,00
0,00
90.624,05
294.750,00
16.575,58
78.622.160,00
11.420,00
42.100,00
56.000,00
78.506.260,00
0,00
401.949,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91.631.627,24
91.631.627,24
91.631.627,24
91.631.627,24
91.631.627,24
9.957.517,61
519.262,84
1.419.200,00
7.584.054,77
435.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GEÇEN YILDAN
BÜTÇE İLE VERİLEN
DEVREDEN
ÖDENEK
ÖDENEK
3.100.000,00
0,00
75.000,00
3.100.000,00
0,00
0,00
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,
BAKIM VE ONARIM GİD.
GÖREV GİDERLERİ
0,00
370.000,00
0,00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
İŞÇİLER
85.610,88
30.895,00
3.861.000,00
694.000,00
13.000,00
6.000,00
2.703.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
229.640,44
0,00
116.505,88
7.953.230,70
7.953.230,70
7.953.230,70
7.953.230,70
7.953.230,70
775.724,82
546.084,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GEÇEN YILDAN
BÜTÇE İLE VERİLEN
DEVREDEN
ÖDENEK
ÖDENEK
0,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
İŞÇİLER
MEMURLAR
PERSONEL GİDERLERİ
MAHALLİ İDARELER
46 35 03 05
II
I
06
06
05
05
03
03
03
03
03
03
03
02
02
02
01
I
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
FONKSİYONEL
EKONOMİK
FİN.
SINIFLANDIRMA TİPİ SINIFLANDIRMA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
1
3
5
01
46 35 03 04 06
0
01
46 35 03 04 06
0
5
3
0
46 35 03 04 06
0
Su Temini İşleri ve Hizmetleri
3
05
46 35 03 04 06
0
3
46 35 03 04 06
ACIKLAMA
Su Temini İşleri ve Hizmetleri
0
IV
3
III
3
II
46 35 03 04 06
I
46 35 03 04 06
I
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
IV
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
III
46 35 03 04 06
II
46 35 03 04
IV
I
III
I
II
FONKSİYONEL FİN.
EKONOMİK
SINIFLANDIRMA TİPİ SINIFLANDIRMA
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
EK
ÖDENEK
EK
ÖDENEK
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71.700,00
71.700,00
71.700,00
71.700,00
71.700,00
71.700,00
1.700,00
70.000,00
0,00
0,00
EKLENEN
(+)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
15.000,00
15.000,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
571.700,00
571.700,00
571.700,00
571.700,00
571.700,00
71.700,00
500,00
0,00
71.200,00
0,00
DÜŞÜLEN
(-)
AKTARMAYLA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
40.000,00
40.000,00
DÜŞÜLEN
(-)
AKTARMAYLA
EKLENEN
(+)
2.150.000,00
2.150.000,00
6.380,00
90.624,05
294.750,00
16.575,58
78.622.160,00
11.420,00
42.100,00
56.000,00
78.506.260,00
401.949,63
91.131.627,24
91.131.627,24
91.131.627,24
91.131.627,24
91.131.627,24
9.957.517,61
520.462,84
1.489.200,00
7.512.854,77
435.000,00
NET BÜTÇE
ÖDENEĞİ TOPLAMI
100.000,00
100.000,00
3.100.000,00
75.000,00
3.100.000,00
370.000,00
95.610,88
30.895,00
3.826.000,00
659.000,00
13.000,00
6.000,00
2.703.000,00
126.505,88
229.640,44
7.953.230,70
7.953.230,70
7.953.230,70
7.953.230,70
7.953.230,70
800.724,82
571.084,38
NET BÜTÇE
ÖDENEĞİ TOPLAMI
1.158.263,14
1.158.263,14
0,00
79.693,70
0,00
11.231,41
72.942.644,76
0,00
9.506,70
0,00
72.933.138,06
90.925,11
82.555.668,60
82.555.668,60
82.555.668,60
82.555.668,60
82.555.668,60
8.363.835,59
424.247,60
1.488.647,57
6.056.156,74
394.783,68
BÜTÇE GİDERİ
TOPLAMI
0,00
0,00
2.810.282,93
21.045,48
2.810.282,93
145.908,71
90.164,44
27.337,05
2.591.769,79
340.545,49
5.939,96
0,00
2.078.330,15
117.501,49
118.946,51
6.107.753,11
6.107.753,11
6.107.753,11
6.107.753,11
6.107.753,11
588.198,90
469.252,39
BÜTÇE GİDERİ
TOPLAMI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ÖDENEN
BÜTÇE
GİDERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ÖDENEN
BÜTÇE
GİDERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ÖDENEK
ÜSTÜ
HARCAMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ÖDENEK
ÜSTÜ
HARCAMA
991.736,86
991.736,86
6.380,00
10.930,35
294.750,00
5.344,17
5.679.515,24
11.420,00
32.593,30
56.000,00
5.573.121,94
311.024,52
8.575.958,64
8.575.958,64
8.575.958,64
8.575.958,64
8.575.958,64
1.593.682,02
96.215,24
552,43
1.456.698,03
40.216,32
İPTAL
EDİLEN ÖDENEK
TUTARI
100.000,00
100.000,00
289.717,07
53.954,52
289.717,07
224.091,29
5.446,44
3.557,95
1.234.230,21
318.454,51
7.060,04
6.000,00
624.669,85
9.004,39
110.693,93
1.845.477,59
1.845.477,59
1.845.477,59
1.845.477,59
1.845.477,59
212.525,92
101.831,99
İPTAL
EDİLEN ÖDENEK
TUTARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SONRAKİ YILA
DEVREDEN
ÖDENEK
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SONRAKİ YILA
DEVREDEN
ÖDENEK
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AÇIKLAMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AÇIKLAMA
9
0
0
5
5
5
06
06
03
03
03
03
03
03
02
02
01
01
1
7
5
4
3
2
1
1
109
ACIKLAMA
3
3
3
3
46 35 03 11 01
46 35 03 11 01
46 35 03 11 01
46 35 03 11 01
3
3
46 35 03 11 01
46 35 03 11 01
3
46 35 03 11 01
3
3
46 35 03 11 01
3
3
46 35 03 11 01
46 35 03 11 01
3
46 35 03 11 01
46 35 03 11 01
3
46 35 03 11 01
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
06
06
06
03
03
03
03
03
03
03
03
02
02
02
01
7
1
8
7
5
4
3
2
1
3
1
3
3
1
3
5
01
46 35 03 11 01
0
46 35 03 11 01
9
01
3
5
46 35 03 11 01
9
0
3
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
SERMAYE GİDERLERİ
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,
BAKIM VE ONARIM GİD.
HİZMET ALIMLARI
GÖREV GİDERLERİ
YOLLUKLAR
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
İŞÇİLER
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
İŞÇİLER
MEMURLAR
PERSONEL GİDERLERİ
MAHALLİ İDARELER
Diğer Genel Hizmetler
46 35 03 11 01
05
ACIKLAMA
Genel Hizmetler
9
9
IV
3
III
3
II
3
I
46 35 03 11 01
I
46 35 03 11 01
IV
46 35 03 11 01
III
MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
II
GENEL KAMU HİZMETLERİ
IV
46 35 03 11 01
III
MAMUL MAL ALIMLARI
SERMAYE GİDERLERİ
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,
BAKIM VE ONARIM GİD.
HİZMET ALIMLARI
GÖREV GİDERLERİ
YOLLUKLAR
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
MEMURLAR
PERSONEL GİDERLERİ
MAHALLİ İDARELER
Diğer Genel Hizmetler
46 35 03 11
II
I
3
46 35 03 10 01
9
0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
I
3
46 35 03 10 01
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IV
FONKSİYONEL
EKONOMİK
FİN.
SINIFLANDIRMA TİPİ SINIFLANDIRMA
3
46 35 03 10 01
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
05
III
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
3
3
46 35 03 10 01
3
3
46 35 03 10 01
46 35 03 10 01
3
46 35 03 10 01
46 35 03 10 01
3
46 35 03 10 01
3
3
46 35 03 10 01
3
3
46 35 03 10 01
46 35 03 10 01
3
46 35 03 10 01
46 35 03 10 01
3
9
II
GENEL KAMU HİZMETLERİ
I
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
I
Genel Hizmetler
IV
46 35 03 10 01
III
46 35 03 10 01
II
46 35 03 10
IV
I
III
I
II
FONKSİYONEL
EKONOMİK
FİN.
SINIFLANDIRMA TİPİ SINIFLANDIRMA
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
400.000,00
400.000,00
2.422.500,00
260.000,00
2.425.000,00
425.000,00
2.000.000,00
745.000,00
10.484.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.269,72
463.424,40
44.366.500,00
2.292.500,00
28.132.500,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
509.694,12
3.444.606,20
0,00
0,00
51.193.419,15
51.193.419,15
51.193.419,15
51.193.419,15
51.193.419,15
3.892.225,03
447.618,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GEÇEN YILDAN
BÜTÇE İLE VERİLEN
DEVREDEN
ÖDENEK
ÖDENEK
350.000,00
5.247.000,00
255.000,00
50.000,00
50.000,00
4.542.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.000,00
0,00
52.000,00
0,00
5.989.740,00
5.989.740,00
5.989.740,00
5.989.740,00
5.989.740,00
290.740,00
290.740,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GEÇEN YILDAN
BÜTÇE İLE VERİLEN
DEVREDEN
ÖDENEK
ÖDENEK
EK
ÖDENEK
EK
ÖDENEK
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
187.000,00
187.000,00
0,00
85.295,57
80.000,00
2.000,00
45.000,00
20.000,00
167.295,57
0,00
0,00
0,00
65.000,00
0,00
436.295,57
436.295,57
436.295,57
436.295,57
436.295,57
17.000,00
17.000,00
EKLENEN
(+)
60.000,00
0,00
0,00
0,00
85.295,57
220.000,00
190.000,00
0,00
0,00
1.162.295,57
597.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.164.295,57
1.164.295,57
1.164.295,57
1.164.295,57
1.164.295,57
2.000,00
2.000,00
DÜŞÜLEN
(-)
0,00
0,00
80.000,00
241.500,00
60.000,00
40.000,00
45.000,00
16.500,00
0,00
0,00
241.500,00
241.500,00
241.500,00
241.500,00
241.500,00
0,00
0,00
AKTARMAYLA
211.500,00
211.500,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
241.500,00
241.500,00
241.500,00
241.500,00
241.500,00
0,00
0,00
DÜŞÜLEN
(-)
AKTARMAYLA
EKLENEN
(+)
200.000,00
2.612.000,00
612.000,00
2.000.000,00
2.422.500,00
605.000,00
10.296.000,00
91.269,72
483.424,40
43.371.500,00
1.695.500,00
28.132.500,00
20.000,00
574.694,12
3.444.606,20
50.465.419,15
50.465.419,15
50.465.419,15
50.465.419,15
50.465.419,15
3.907.225,03
462.618,83
NET BÜTÇE
ÖDENEĞİ TOPLAMI
611.500,00
611.500,00
270.000,00
5.035.500,00
225.000,00
10.000,00
5.000,00
4.525.500,00
52.000,00
52.000,00
5.989.740,00
5.989.740,00
5.989.740,00
5.989.740,00
5.989.740,00
290.740,00
290.740,00
NET BÜTÇE
ÖDENEĞİ TOPLAMI
175.413,63
696.288,77
529.649,76
166.639,01
2.084.850,49
602.920,72
9.725.025,75
82.821,78
482.320,44
40.079.973,12
1.192.312,10
26.286.300,35
13.150,08
565.142,22
2.065.354,39
43.865.013,59
43.865.013,59
43.865.013,59
43.865.013,59
43.865.013,59
2.523.609,48
458.255,09
BÜTÇE GİDERİ
TOPLAMI
513.662,92
513.662,92
134.572,04
4.447.421,22
134.323,98
654,98
0,00
4.177.870,22
21.252,65
21.252,65
5.102.311,70
5.102.311,70
5.102.311,70
5.102.311,70
5.102.311,70
119.974,91
119.974,91
BÜTÇE GİDERİ
TOPLAMI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ÖDENEN
BÜTÇE
GİDERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ÖDENEN
BÜTÇE
GİDERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ÖDENEK
ÜSTÜ
HARCAMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ÖDENEK
ÜSTÜ
HARCAMA
24.586,37
1.915.711,23
82.350,24
1.833.360,99
337.649,51
2.079,28
570.974,25
8.447,94
1.103,96
3.291.526,88
503.187,90
1.846.199,65
6.849,92
9.551,90
1.379.251,81
6.600.405,56
6.600.405,56
6.600.405,56
6.600.405,56
6.600.405,56
1.383.615,55
4.363,74
İPTAL
EDİLEN ÖDENEK
TUTARI
97.837,08
97.837,08
135.427,96
588.078,78
90.676,02
9.345,02
5.000,00
347.629,78
30.747,35
30.747,35
887.428,30
887.428,30
887.428,30
887.428,30
887.428,30
170.765,09
170.765,09
İPTAL
EDİLEN ÖDENEK
TUTARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SONRAKİ YILA
DEVREDEN
ÖDENEK
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SONRAKİ YILA
DEVREDEN
ÖDENEK
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AÇIKLAMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AÇIKLAMA
2011 Yılı Faaliyet Raporu
110
0
0
0
0
0
0
5
5
5
5
03
03
03
03
03
2
5
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
46 35 03 23 01
46 35 03 23 01
46 35 03 23 01
46 35 03 23 01
46 35 03 23 01
46 35 03 23 01
46 35 03 23 01
46 35 03 23 01
46 35 03 23 01
46 35 03 23 01
46 35 03 23 01
46 35 03 23 01
3
46 35 03 23 01
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
09
09
05
05
04
04
03
03
03
03
03
03
03
02
02
1
8
2
7
6
5
4
3
2
1
3
1
3
01
01
46 35 03 23 01
5
5
46 35 03 23 01
2
2
0
3
0
3
46 35 03 23 01
YEDEK ÖDENEK
YEDEK ÖDENEKLER
GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR
CARİ TRANSFERLER
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
FAİZ GİDERLERİ
MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM
VE ONARIM GİDERLERİ
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
GÖREV GİDERLERİ
YOLLUKLAR
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
MEMURLAR
PERSONEL GİDERLERİ
MAHALLİ İDARELER
Genel Planlama ve İstatistik Hizmetleri
46 35 03 23 01
2
05
ACIKLAMA
3
IV
46 35 03 23 01
III
Genel Hizmetler
2
II
3
I
3
I
46 35 03 23 01
IV
46 35 03 23 01
III
GENEL KAMU HİZMETLERİ
II
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
IV
HİZMET ALIMLARI
GÖREV GİDERLERİ
YOLLUKLAR
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
46 35 03 23 01
III
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
46 35 03 23
II
I
46 35 03 20 06
0
0
5
02
02
I
3
46 35 03 20 06
0
5
5
FONKSİYONEL
EKONOMİK
FİN.
SINIFLANDIRMA TİPİ SINIFLANDIRMA
3
46 35 03 20 06
0
0
0
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
3
3
46 35 03 20 06
3
46 35 03 20 06
0
0
1
3
1
3
01
01
46 35 03 20 06
5
5
46 35 03 20 06
0
0
0
3
0
3
MAHALLİ İDARELER
Su Temini İşleri ve Hizmetleri
46 35 03 20 06
05
46 35 03 20 06
0
3
0
3
ACIKLAMA
46 35 03 20 06
IV
46 35 03 20 06
III
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
II
Su Temini İşleri ve Hizmetleri
I
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
I
3
IV
46 35 03 20 06
III
46 35 03 20 06
II
46 35 03 20
IV
I
III
I
II
FONKSİYONEL
EKONOMİK
FİN.
SINIFLANDIRMA TİPİ SINIFLANDIRMA
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
39.093,32
68.026,64
45.671,43
18.362,40
2.339,06
1.653,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.600.000,00
19.600.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
315.000,00
3.703.000,00
1.171.000,00
15.000,00
40.000,00
2.437.000,00
10.000,00
0,00
315.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.404.600,00
1.786.600,00
1.786.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.404.600,00
75.404.600,00
75.404.600,00
75.404.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GEÇEN YILDAN
BÜTÇE İLE VERİLEN
DEVREDEN
ÖDENEK
ÖDENEK
39.093,32
0,00
0,00
468.503,18
468.503,18
361.383,22
361.383,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
468.503,18
468.503,18
468.503,18
0,00
0,00
0,00
GEÇEN YILDAN
BÜTÇE İLE VERİLEN
DEVREDEN
ÖDENEK
ÖDENEK
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.874.000,00
11.874.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.874.000,00
0,00
0,00
11.874.000,00
11.874.000,00
11.874.000,00
11.874.000,00
EK
ÖDENEK
EK
ÖDENEK
0,00
0,00
44.002.707,12
44.002.707,12
4.850.000,00
4.850.000,00
36.000,00
0,00
1.175.900,00
10.400,00
2.500,00
121.000,00
1.006.000,00
0,00
0,00
50.028.607,12
0,00
0,00
50.028.607,12
50.028.607,12
50.028.607,12
50.028.607,12
EKLENEN
(+)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.515.500,00
61.515.500,00
13.904.707,12
13.904.707,12
0,00
0,00
0,00
0,00
2.195.900,00
1.076.400,00
2.500,00
0,00
1.110.000,00
7.000,00
0,00
77.616.107,12
0,00
0,00
77.616.107,12
77.616.107,12
77.616.107,12
77.616.107,12
DÜŞÜLEN
(-)
AKTARMAYLA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DÜŞÜLEN
(-)
AKTARMAYLA
EKLENEN
(+)
358.500,00
358.500,00
49.698.000,00
49.698.000,00
4.850.000,00
4.850.000,00
66.000,00
315.000,00
2.683.000,00
105.000,00
15.000,00
161.000,00
2.333.000,00
3.000,00
315.000,00
59.691.100,00
1.786.600,00
1.786.600,00
59.691.100,00
59.691.100,00
59.691.100,00
59.691.100,00
NET BÜTÇE
ÖDENEĞİ TOPLAMI
45.671,43
18.362,40
2.339,06
1.653,75
39.093,32
68.026,64
39.093,32
468.503,18
468.503,18
361.383,22
361.383,22
468.503,18
468.503,18
468.503,18
NET BÜTÇE
ÖDENEĞİ TOPLAMI
0,00
0,00
49.617.440,75
49.617.440,75
4.397.661,66
4.397.661,66
54.558,60
298.129,60
2.546.232,84
75.069,74
8.500,13
149.067,91
2.259.036,46
0,00
298.129,60
58.391.084,29
1.531.619,44
1.531.619,44
58.391.084,29
58.391.084,29
58.391.084,29
58.391.084,29
BÜTÇE GİDERİ
TOPLAMI
0,00
4.266,79
0,00
1.522,90
17.375,28
5.789,69
17.375,28
132.905,42
132.905,42
109.740,45
109.740,45
132.905,42
132.905,42
132.905,42
BÜTÇE GİDERİ
TOPLAMI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ÖDENEN
BÜTÇE
GİDERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ÖDENEN
BÜTÇE
GİDERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ÖDENEK
ÜSTÜ
HARCAMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ÖDENEK
ÜSTÜ
HARCAMA
358.500,00
358.500,00
80.559,25
80.559,25
452.338,34
452.338,34
11.441,40
16.870,40
136.767,16
29.930,26
6.499,87
11.932,09
73.963,54
3.000,00
16.870,40
1.300.015,71
254.980,56
254.980,56
1.300.015,71
1.300.015,71
1.300.015,71
1.300.015,71
İPTAL
EDİLEN ÖDENEK
TUTARI
45.671,43
14.095,61
2.339,06
130,85
21.718,04
62.236,95
21.718,04
335.597,76
335.597,76
251.642,77
251.642,77
335.597,76
335.597,76
335.597,76
İPTAL
EDİLEN ÖDENEK
TUTARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SONRAKİ YILA
DEVREDEN
ÖDENEK
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SONRAKİ YILA
DEVREDEN
ÖDENEK
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AÇIKLAMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AÇIKLAMA
0
0
5
5
03
03
03
03
03
02
02
5
4
3
2
3
1
111
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
46 35 03 30 06
46 35 03 30 06
46 35 03 30 06
46 35 03 30 06
46 35 03 30 06
46 35 03 30 06
46 35 03 30 06
46 35 03 30 06
46 35 03 30 06
46 35 03 30 06
46 35 03 30 06
46 35 03 30 06
46 35 03 30 06
46 35 03 30 06
46 35 03 30 06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
I
03
03
03
03
03
03
03
02
02
02
01
01
01
I
8
5
4
3
2
1
3
1
3
1
II
III
IV
ACIKLAMA
GAYRİMENKUL MAL BAKIM GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
GÖREV GİDERLERİ
YOLLUKLAR
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
İŞÇİLER
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
İŞÇİLER
MEMURLAR
PERSONEL GİDERLERİ
MAHALLİ İDARELER
Su Temini İşleri ve Hizmetleri
Su Temini İşleri ve Hizmetleri
IV
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
III
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
II
46 35 03 30 06
IV
46 35 03 30 06
III
HİZMET ALIMLARI
GÖREV GİDERLERİ
YOLLUKLAR
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
İŞÇİLER
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
İŞÇİLER
MEMURLAR
PERSONEL GİDERLERİ
MAHALLİ İDARELER
46 35 03 30
II
I
9
9
5
5
5
5
5
02
01
I
3
46 35 03 24 01
0
0
0
0
0
5
5
FONKSİYONEL
EKONOMİK
FİN.
SINIFLANDIRMA TİPİ SINIFLANDIRMA
3
46 35 03 24 01
9
9
9
9
9
0
0
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
3
3
3
46 35 03 24 01
46 35 03 24 01
3
46 35 03 24 01
46 35 03 24 01
3
46 35 03 24 01
9
9
3
3
1
3
5
01
46 35 03 24 01
0
01
46 35 03 24 01
9
5
3
0
46 35 03 24 01
9
Diğer Genel Hizmetler
3
05
46 35 03 24 01
9
3
46 35 03 24 01
ACIKLAMA
Genel Hizmetler
9
IV
3
III
3
II
46 35 03 24 01
I
46 35 03 24 01
I
GENEL KAMU HİZMETLERİ
IV
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
III
46 35 03 24 01
II
46 35 03 24
IV
I
III
I
II
FONKSİYONEL
EKONOMİK
FİN.
SINIFLANDIRMA TİPİ SINIFLANDIRMA
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
88.172,00
20.600,00
703.400,00
28.500,00
4.200,00
625.000,00
45.700,00
0,00
EK
ÖDENEK
0,00
76.552,00
2.216.369,01
1.059.333,44
1.157.035,57
21.962.715,50
8.250.000,00
555.700,00
50.924,50
250.000,00
10.841.185,00
2.014.906,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.731.398,17
11.552.313,66
6.314.524,79
5.237.788,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.731.398,17
35.731.398,17
35.731.398,17
0,00
0,00
0,00
0,00
35.731.398,17
0,00
GEÇEN YILDAN
BÜTÇE İLE VERİLEN
DEVREDEN
ÖDENEK
ÖDENEK
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108.772,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EK
ÖDENEK
1.416.240,00
1.416.240,00
1.416.240,00
1.416.240,00
1.416.240,00
604.068,00
527.516,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GEÇEN YILDAN
BÜTÇE İLE VERİLEN
DEVREDEN
ÖDENEK
ÖDENEK
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EKLENEN
(+)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
DÜŞÜLEN
(-)
AKTARMAYLA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DÜŞÜLEN
(-)
AKTARMAYLA
EKLENEN
(+)
514.906,00
555.700,00
50.924,50
250.000,00
10.841.185,00
1.059.333,44
1.157.035,57
20.462.715,50
8.250.000,00
2.216.369,01
34.231.398,17
11.552.313,66
6.314.524,79
5.237.788,87
34.231.398,17
34.231.398,17
34.231.398,17
34.231.398,17
NET BÜTÇE
ÖDENEĞİ TOPLAMI
88.172,00
20.600,00
703.400,00
28.500,00
4.200,00
625.000,00
45.700,00
108.772,00
76.552,00
1.416.240,00
1.416.240,00
1.416.240,00
1.416.240,00
1.416.240,00
604.068,00
527.516,00
NET BÜTÇE
ÖDENEĞİ TOPLAMI
10.972,17
229.727,81
13.420,34
39.396,81
6.543.232,72
877.423,05
1.025.944,47
11.117.804,77
4.281.054,92
1.903.367,52
21.975.695,58
8.954.523,29
4.503.078,38
4.451.444,91
21.975.695,58
21.975.695,58
21.975.695,58
21.975.695,58
BÜTÇE GİDERİ
TOPLAMI
76.016,28
8.764,47
293.911,22
1.120,68
3.478,93
289.085,64
225,97
84.780,75
37.702,13
829.129,14
829.129,14
829.129,14
829.129,14
829.129,14
450.437,17
412.735,04
BÜTÇE GİDERİ
TOPLAMI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ÖDENEN
BÜTÇE
GİDERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ÖDENEN
BÜTÇE
GİDERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ÖDENEK
ÜSTÜ
HARCAMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ÖDENEK
ÜSTÜ
HARCAMA
503.933,83
325.972,19
37.504,16
210.603,19
4.297.952,28
181.910,39
131.091,10
9.344.910,73
3.968.945,08
313.001,49
12.255.702,59
2.597.790,37
1.811.446,41
786.343,96
12.255.702,59
12.255.702,59
12.255.702,59
12.255.702,59
İPTAL
EDİLEN ÖDENEK
TUTARI
12.155,72
11.835,53
409.488,78
27.379,32
721,07
335.914,36
45.474,03
23.991,25
38.849,87
587.110,86
587.110,86
587.110,86
587.110,86
587.110,86
153.630,83
114.780,96
İPTAL
EDİLEN ÖDENEK
TUTARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SONRAKİ YILA
DEVREDEN
ÖDENEK
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SONRAKİ YILA
DEVREDEN
ÖDENEK
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AÇIKLAMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AÇIKLAMA
2011 Yılı Faaliyet Raporu
112
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
46 35 03 31 06
46 35 03 31 06
46 35 03 31 06
46 35 03 31 06
46 35 03 31 06
46 35 03 31 06
46 35 03 31 06
46 35 03 31 06
46 35 03 31 06
46 35 03 31 06
46 35 03 31 06
46 35 03 31 06
46 35 03 31 06
6
5
1
7
5
4
3
2
1
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
46 35 03 32 06
46 35 03 32 06
46 35 03 32 06
46 35 03 32 06
46 35 03 32 06
46 35 03 32 06
46 35 03 32 06
46 35 03 32 06
3
46 35 03 32 06
46 35 03 32 06
3
46 35 03 32 06
46 35 03 32 06
3
46 35 03 32 06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
06
06
06
06
03
03
03
03
03
03
03
03
02
02
02
9
7
1
8
7
5
4
3
2
1
3
1
3
3
0
01
1
46 35 03 32 06
0
5
5
01
3
0
01
46 35 03 32 06
0
0
0
5
3
0
3
46 35 03 32 06
0
3
46 35 03 32 06
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
SERMAYE GİDERLERİ
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,
BAKIM VE ONARIM GİD.
HİZMET ALIMLARI
GÖREV GİDERLERİ
YOLLUKLAR
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
İŞÇİLER
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
İŞÇİLER
MEMURLAR
PERSONEL GİDERLERİ
Su Temini İşleri ve Hizmetleri
MAHALLİ İDARELER
46 35 03 32 06
0
05
ACIKLAMA
3
IV
46 35 03 32 06
III
Su Temini İşleri ve Hizmetleri
0
II
3
I
3
I
46 35 03 32 06
IV
46 35 03 32 06
III
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
II
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
IV
46 35 03 32 06
III
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM
VE ONARIM GİDERLERİ
SERMAYE GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
GÖREV GİDERLERİ
YOLLUKLAR
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
İŞÇİLER
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
İŞÇİLER
MEMURLAR
PERSONEL GİDERLERİ
MAHALLİ İDARELER
46 35 03 32
II
I
06
06
06
06
03
03
03
03
03
03
03
02
02
02
01
I
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
FONKSİYONEL
EKONOMİK
FİN.
SINIFLANDIRMA TİPİ SINIFLANDIRMA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
1
3
5
01
46 35 03 31 06
0
01
46 35 03 31 06
0
5
3
0
46 35 03 31 06
0
Su Temini İşleri ve Hizmetleri
3
05
46 35 03 31 06
0
3
46 35 03 31 06
ACIKLAMA
Su Temini İşleri ve Hizmetleri
0
IV
3
III
3
II
46 35 03 31 06
I
46 35 03 31 06
I
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
IV
ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
III
46 35 03 31 06
II
46 35 03 31
IV
I
III
I
II
FONKSİYONEL
EKONOMİK
FİN.
SINIFLANDIRMA TİPİ SINIFLANDIRMA
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
617.000,00
235.000,00
4.702.765,00
1.200.000,00
3.150.000,00
352.765,00
0,00
0,00
0,00
18.148.000,00
2.950.000,00
11.076.500,00
46.000,00
251.500,00
2.972.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.371,86
284.659,52
0,00
405.031,38
0,00
0,00
25.124.122,09
25.124.122,09
25.124.122,09
25.124.122,09
25.124.122,09
1.868.325,71
729.631,95
1.138.693,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GEÇEN YILDAN
BÜTÇE İLE VERİLEN
DEVREDEN
ÖDENEK
ÖDENEK
4.360.000,00
67.986.818,00
900.000,00
64.986.818,00
2.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.072,10
181.108,50
30.671.889,02
6.000.000,00
18.490.000,00
39.446,62
1.000,00
1.781.442,40
0,00
213.180,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.225.974,19
100.225.974,19
100.225.974,19
100.225.974,19
100.225.974,19
1.354.086,57
205.884,96
1.148.201,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GEÇEN YILDAN
BÜTÇE İLE VERİLEN
DEVREDEN
ÖDENEK
ÖDENEK
EK
ÖDENEK
EK
ÖDENEK
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.700.000,00
0,00
13.700.000,00
0,00
240.000,00
0,00
0,00
0,00
240.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
241.000,00
241.000,00
241.000,00
241.000,00
241.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
EKLENEN
(+)
40.000,00
0,00
0,00
4.172.500,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
132.500,00
0,00
17.872.500,00
17.872.500,00
17.872.500,00
17.872.500,00
17.872.500,00
0,00
0,00
0,00
240.000,00
0,00
0,00
0,00
240.000,00
0,00
1.500.000,00
500.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.741.000,00
1.741.000,00
1.741.000,00
1.741.000,00
1.741.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
DÜŞÜLEN
(-)
AKTARMAYLA
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
1.702.000,00
0,00
1.700.000,00
0,00
0,00
2.000,00
25.000,00
1.872.500,00
1.872.500,00
1.872.500,00
1.872.500,00
1.872.500,00
105.500,00
105.500,00
0,00
DÜŞÜLEN
(-)
AKTARMAYLA
EKLENEN
(+)
1.200.000,00
3.150.000,00
352.765,00
617.000,00
235.000,00
4.702.765,00
16.648.000,00
2.450.000,00
10.076.500,00
46.000,00
251.500,00
2.972.000,00
120.371,86
284.659,52
405.031,38
23.624.122,09
23.624.122,09
23.624.122,09
23.624.122,09
23.624.122,09
1.868.325,71
729.631,95
1.138.693,76
NET BÜTÇE
ÖDENEĞİ TOPLAMI
54.326.818,00
940.000,00
51.286.818,00
2.100.000,00
4.320.000,00
57.072,10
181.108,50
28.201.389,02
6.000.000,00
16.190.000,00
39.446,62
1.000,00
1.650.942,40
238.180,60
84.225.974,19
84.225.974,19
84.225.974,19
84.225.974,19
84.225.974,19
1.459.586,57
311.384,96
1.148.201,61
NET BÜTÇE
ÖDENEĞİ TOPLAMI
320.204,80
546.230,12
0,00
84.429,00
866.434,92
540.817,77
12.777.755,13
2.093.620,81
8.202.768,29
14.240,08
51.742,50
1.790.136,68
118.187,24
153.713,32
271.900,56
15.248.132,40
15.248.132,40
15.248.132,40
15.248.132,40
15.248.132,40
1.332.041,79
662.720,33
669.321,46
BÜTÇE GİDERİ
TOPLAMI
18.225.497,93
677.130,54
16.702.423,86
845.943,53
4.265.260,52
52.407,61
172.500,52
24.797.155,53
4.865.260,55
14.605.896,34
8.489,54
0,00
1.052.248,58
224.908,13
44.299.522,80
44.299.522,80
44.299.522,80
44.299.522,80
44.299.522,80
1.051.961,21
281.526,57
770.434,64
BÜTÇE GİDERİ
TOPLAMI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ÖDENEN
BÜTÇE
GİDERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ÖDENEN
BÜTÇE
GİDERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ÖDENEK
ÜSTÜ
HARCAMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ÖDENEK
ÜSTÜ
HARCAMA
879.795,20
2.603.769,88
352.765,00
76.182,23
150.571,00
3.836.330,08
3.870.244,87
356.379,19
1.873.731,71
31.759,92
199.757,50
1.181.863,32
2.184,62
130.946,20
133.130,82
8.375.989,69
8.375.989,69
8.375.989,69
8.375.989,69
8.375.989,69
536.283,92
66.911,62
469.372,30
İPTAL
EDİLEN ÖDENEK
TUTARI
36.101.320,07
262.869,46
34.584.394,14
1.254.056,47
54.739,48
4.664,49
8.607,98
3.404.233,49
1.134.739,45
1.584.103,66
30.957,08
1.000,00
598.693,82
13.272,47
39.926.451,39
39.926.451,39
39.926.451,39
39.926.451,39
39.926.451,39
407.625,36
29.858,39
377.766,97
İPTAL
EDİLEN ÖDENEK
TUTARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SONRAKİ YILA
DEVREDEN
ÖDENEK
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SONRAKİ YILA
DEVREDEN
ÖDENEK
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AÇIKLAMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AÇIKLAMA
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
46 35 03 34 06
46 35 03 34 06
46 35 03 34 06
46 35 03 34 06
46 35 03 34 06
46 35 03 34 06
46 35 03 34 06
46 35 03 34 06
46 35 03 34 06
46 35 03 34 06
5
4
3
7
5
4
3
2
113
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
46 35 03 35 06
46 35 03 35 06
46 35 03 35 06
46 35 03 35 06
46 35 03 35 06
46 35 03 35 06
46 35 03 35 06
46 35 03 35 06
46 35 03 35 06
46 35 03 35 06
46 35 03 35 06
46 35 03 35 06
46 35 03 35 06
46 35 03 35 06
46 35 03 35 06
46 35 03 35 06
46 35 03 35 06
46 35 03 35 06
46 35 03 35 06
46 35 03 35 06
46 35 03 35 06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IV
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
05
I
06
06
06
06
06
03
03
03
03
03
03
03
03
02
02
02
01
01
01
I
7
6
5
1
8
7
5
4
3
2
1
3
1
3
1
II
III
IV
ACIKLAMA
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
MENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
SERMAYE GİDERLERİ
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,
BAKIM VE ONARIM GİD.
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
GÖREV GİDERLERİ
YOLLUKLAR
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
İŞÇİLER
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
İŞÇİLER
MEMURLAR
PERSONEL GİDERLERİ
MAHALLİ İDARELER
Su Temini İşleri ve Hizmetleri
Su Temini İşleri ve Hizmetleri
3
3
46 35 03 35 06
0
III
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
II
KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
IV
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI
GAYRİMENKUL HAK ALIMLARI
SERMAYE GİDERLERİ
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,
BAKIM VE ONARIM GİD.
HİZMET ALIMLARI
GÖREV GİDERLERİ
YOLLUKLAR
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
46 35 03 35 06
III
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
46 35 03 35
II
I
06
06
06
06
03
03
03
03
03
03
02
02
I
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
FONKSİYONEL
EKONOMİK
FİN.
SINIFLANDIRMA TİPİ SINIFLANDIRMA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
1
3
01
01
46 35 03 34 06
5
5
46 35 03 34 06
0
0
0
3
0
3
MAHALLİ İDARELER
Su Temini İşleri ve Hizmetleri
46 35 03 34 06
05
46 35 03 34 06
0
3
46 35 03 34 06
ACIKLAMA
Su Temini İşleri ve Hizmetleri
0
IV
3
III
3
II
46 35 03 34 06
I
46 35 03 34 06
I
ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
IV
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
III
46 35 03 34 06
II
46 35 03 34
IV
I
III
I
II
FONKSİYONEL
EKONOMİK
FİN.
SINIFLANDIRMA TİPİ SINIFLANDIRMA
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
10.100.000,00
10.131.000,00
0,00
0,00
10.097.133,00
2.600.000,00
81.645.605,56
8.365.000,00
6.962.000,00
3.000.000,00
63.318.605,56
15.932.972,00
69.191,70
161.000,00
2.506.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.490,05
978.340,40
32.632.786,70
1.266.490,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.080.830,45
7.271.946,95
0,00
0,00
123.191.073,56
123.191.073,56
123.191.073,56
123.191.073,56
123.191.073,56
7.831.850,85
559.903,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GEÇEN YILDAN
BÜTÇE İLE VERİLEN
DEVREDEN
ÖDENEK
ÖDENEK
30.000,00
20.431.000,00
200.000,00
0,00
0,00
193.705,56
1.320.000,00
13.000,00
62.000,00
90.000,00
1.125.000,00
0,00
193.705,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.031.066,27
23.031.066,27
1.086.360,71
1.086.360,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.031.066,27
23.031.066,27
23.031.066,27
0,00
0,00
0,00
GEÇEN YILDAN
BÜTÇE İLE VERİLEN
DEVREDEN
ÖDENEK
ÖDENEK
EK
ÖDENEK
EK
ÖDENEK
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.099.000,00
800.000,00
1.899.000,00
0,00
2.400.000,00
6.101.000,00
2.092.000,00
0,00
0,00
4.009.000,00
0,00
2.650.000,00
0,00
590.000,00
1.808.000,00
0,00
0,00
7.448.000,00
0,00
0,00
0,00
13.549.000,00
13.549.000,00
13.549.000,00
13.549.000,00
13.549.000,00
0,00
0,00
EKLENEN
(+)
5.000,00
0,00
72.663,60
0,00
5.000,00
7.663,60
55.000,00
0,00
2.053.663,60
2.053.663,60
82.000,00
82.000,00
2.053.663,60
2.053.663,60
2.053.663,60
500.000,00
10.750.000,00
350.000,00
5.000.000,00
650.000,00
4.750.000,00
3.870.000,00
3.693.500,00
0,00
90.000,00
260.000,00
0,00
0,00
8.983.500,00
570.000,00
0,00
0,00
19.733.500,00
19.733.500,00
19.733.500,00
19.733.500,00
19.733.500,00
0,00
0,00
DÜŞÜLEN
(-)
AKTARMAYLA
500.000,00
599.000,00
1.899.000,00
800.000,00
55.000,00
9.627,01
65.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
9.627,01
2.053.663,60
2.053.663,60
80.036,59
80.036,59
2.053.663,60
2.053.663,60
2.053.663,60
DÜŞÜLEN
(-)
AKTARMAYLA
EKLENEN
(+)
4.500.000,00
76.996.605,56
10.107.000,00
1.962.000,00
2.350.000,00
62.577.605,56
6.227.133,00
14.889.472,00
69.191,70
661.000,00
4.054.000,00
102.490,05
978.340,40
31.097.286,70
696.490,00
1.080.830,45
7.271.946,95
117.006.573,56
117.006.573,56
117.006.573,56
117.006.573,56
117.006.573,56
7.831.850,85
559.903,90
NET BÜTÇE
ÖDENEĞİ TOPLAMI
9.501.000,00
9.930.000,00
20.431.000,00
1.000.000,00
80.000,00
203.332,57
1.312.336,40
13.000,00
57.000,00
87.336,40
1.075.000,00
203.332,57
23.031.066,27
23.031.066,27
1.084.397,30
1.084.397,30
23.031.066,27
23.031.066,27
23.031.066,27
NET BÜTÇE
ÖDENEĞİ TOPLAMI
4.388.889,83
30.109.771,81
2.677.724,67
481.314,74
871.083,34
26.079.649,06
1.976.617,37
10.660.127,79
16.347,48
410.911,14
2.237.336,85
91.646,78
955.508,99
20.148.665,09
458.434,63
1.047.155,77
4.180.255,11
55.971.498,37
55.971.498,37
55.971.498,37
55.971.498,37
55.971.498,37
4.665.905,70
485.650,59
BÜTÇE GİDERİ
TOPLAMI
1.710.526,24
2.372.526,84
4.928.098,28
845.045,20
35.693,82
203.332,57
918.461,93
6.465,69
33.559,59
17.910,27
824.832,56
203.332,57
7.125.532,54
7.125.532,54
1.075.639,76
1.075.639,76
7.125.532,54
7.125.532,54
7.125.532,54
BÜTÇE GİDERİ
TOPLAMI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ÖDENEN
BÜTÇE
GİDERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ÖDENEN
BÜTÇE
GİDERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ÖDENEK
ÜSTÜ
HARCAMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ÖDENEK
ÜSTÜ
HARCAMA
111.110,17
46.886.833,75
7.429.275,33
1.480.685,26
1.478.916,66
36.497.956,50
4.250.515,63
4.229.344,21
52.844,22
250.088,86
1.816.663,15
10.843,27
22.831,41
10.948.621,61
238.055,37
33.674,68
3.091.691,84
61.035.075,19
61.035.075,19
61.035.075,19
61.035.075,19
61.035.075,19
3.165.945,15
74.253,31
İPTAL
EDİLEN ÖDENEK
TUTARI
7.790.473,76
7.557.473,16
15.502.901,72
154.954,80
44.306,18
0,00
393.874,47
6.534,31
23.440,41
69.426,13
250.167,44
0,00
15.905.533,73
15.905.533,73
8.757,54
8.757,54
15.905.533,73
15.905.533,73
15.905.533,73
İPTAL
EDİLEN ÖDENEK
TUTARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SONRAKİ YILA
DEVREDEN
ÖDENEK
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SONRAKİ YILA
DEVREDEN
ÖDENEK
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AÇIKLAMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AÇIKLAMA
2011 Yılı Faaliyet Raporu
114
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
46 35 03 38 06
46 35 03 38 06
46 35 03 38 06
46 35 03 38 06
46 35 03 38 06
46 35 03 38 06
46 35 03 38 06
46 35 03 38 06
46 35 03 38 06
46 35 03 38 06
46 35 03 38 06
46 35 03 38 06
46 35 03 38 06
46 35 03 38 06
7
5
1
8
7
5
4
3
2
1
3
1
3
3
3
3
3
3
46 35 03 39 06
46 35 03 39 06
46 35 03 39 06
46 35 03 39 06
46 35 03 39 06
3
46 35 03 39 06
46 35 03 39 06
3
46 35 03 39 06
3
3
46 35 03 39 06
3
3
46 35 03 39 06
3
3
46 35 03 39 06
46 35 03 39 06
3
46 35 03 39 06
46 35 03 39 06
3
46 35 03 39 06
46 35 03 39 06
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
05
I
06
06
03
06
03
03
03
03
03
03
02
02
01
01
I
5
1
8
7
5
4
3
2
1
1
II
III
IV
1.100.000,00
0,00
ACIKLAMA
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
SERMAYE GİDERLERİ
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
SERMAYE GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,
BAKIM VE ONARIM GİD.
GÖREV GİDERLERİ
YOLLUKLAR
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
MEMURLAR
PERSONEL GİDERLERİ
Su Temini İşleri ve Hizmetleri
MAHALLİ İDARELER
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
IV
5.025.000,00
5.900.000,00
3.600.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
III
970.000,00
0,00
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,
BAKIM VE ONARIM GİD.
Su Temini İşleri ve Hizmetleri
II
980.191,16
0,00
HİZMET ALIMLARI
GÖREV GİDERLERİ
YOLLUKLAR
213.335,04
213.335,04
1.042.900,00
521.500,00
67.400,00
400.000,00
27.000,00
26.000,00
1.000,00
160.850.678,41
198.282,70
160.652.395,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
163.285.667,12
163.285.667,12
1.178.753,67
1.178.753,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
163.285.667,12
163.285.667,12
163.285.667,12
0,00
0,00
0,00
GEÇEN YILDAN
BÜTÇE İLE VERİLEN
DEVREDEN
ÖDENEK
ÖDENEK
4.400.000,00
16.448.845,00
60.431,93
267.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
İŞÇİLER
251.849,39
5.653.777,68
28.151.468,09
42.024.198,69
0,00
0,00
0,00
0,00
83.405.439,04
43.448.343,88
1.424.145,19
0,00
0,00
0,00
5.905.627,07
83.405.439,04
83.405.439,04
83.405.439,04
83.405.439,04
0,00
0,00
0,00
0,00
GEÇEN YILDAN
BÜTÇE İLE VERİLEN
DEVREDEN
ÖDENEK
ÖDENEK
0,00
46 35 03 39 06
IV
İŞÇİLER
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
46 35 03 39 06
III
PERSONEL GİDERLERİ
MAHALLİ İDARELER
MEMURLAR
46 35 03 39
II
I
06
06
06
06
03
03
03
03
03
03
03
03
02
02
02
01
I
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
FONKSİYONEL
EKONOMİK
FİN.
SINIFLANDIRMA TİPİ SINIFLANDIRMA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
1
3
01
01
46 35 03 38 06
5
5
46 35 03 38 06
0
0
0
3
0
3
Su Temini İşleri ve Hizmetleri
46 35 03 38 06
05
46 35 03 38 06
0
3
46 35 03 38 06
ACIKLAMA
Su Temini İşleri ve Hizmetleri
0
IV
3
III
3
II
46 35 03 38 06
I
46 35 03 38 06
I
SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
IV
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
III
46 35 03 38 06
II
46 35 03 38
IV
I
III
I
II
FONKSİYONEL
EKONOMİK
FİN.
SINIFLANDIRMA TİPİ SINIFLANDIRMA
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
EK
ÖDENEK
EK
ÖDENEK
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.150.000,00
0,00
0,00
31.150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
32.162.000,00
32.162.000,00
12.000,00
12.000,00
32.162.000,00
32.162.000,00
32.162.000,00
EKLENEN
(+)
23.150.000,00
0,00
0,00
23.150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.162.000,00
23.162.000,00
12.000,00
12.000,00
23.162.000,00
23.162.000,00
23.162.000,00
DÜŞÜLEN
(-)
0,00
0,00
900.000,00
0,00
900.000,00
430.000,00
156.600,00
1.070.000,00
28.000,00
0,00
180.000,00
0,00
0,00
1.864.600,00
0,00
0,00
2.764.600,00
0,00
0,00
2.764.600,00
2.764.600,00
2.764.600,00
2.764.600,00
AKTARMAYLA
1.000.000,00
2.348.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
400.000,00
16.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.764.600,00
0,00
0,00
3.764.600,00
0,00
0,00
3.764.600,00
3.764.600,00
3.764.600,00
3.764.600,00
DÜŞÜLEN
(-)
AKTARMAYLA
EKLENEN
(+)
198.282,70
168.652.395,71
26.000,00
1.000,00
168.850.678,41
521.500,00
67.400,00
400.000,00
1.027.000,00
2.042.900,00
213.335,04
213.335,04
172.285.667,12
172.285.667,12
1.178.753,67
1.178.753,67
172.285.667,12
172.285.667,12
172.285.667,12
NET BÜTÇE
ÖDENEĞİ TOPLAMI
2.100.000,00
7.373.000,00
6.000.000,00
3.600.000,00
300.000,00
940.000,00
840.191,16
3.330.000,00
16.420.845,00
60.431,93
87.000,00
251.849,39
5.653.777,68
29.051.468,09
5.905.627,07
42.024.198,69
84.405.439,04
43.448.343,88
1.424.145,19
84.405.439,04
84.405.439,04
84.405.439,04
84.405.439,04
NET BÜTÇE
ÖDENEĞİ TOPLAMI
148.294.202,92
0,00
0,00
148.415.135,22
120.932,30
114.076,92
33.069,53
40.315,55
765.553,12
953.015,12
188.968,61
188.968,61
150.576.472,96
150.576.472,96
1.019.354,01
1.019.354,01
150.576.472,96
150.576.472,96
150.576.472,96
BÜTÇE GİDERİ
TOPLAMI
1.717.904,90
6.000.333,18
3.414.718,93
1.661.251,78
35.562,25
492.222,24
554.120,34
3.169.439,56
14.488.272,01
24.205,90
36.630,21
213.203,30
5.537.044,17
24.765.223,44
5.750.247,47
24.374.944,17
59.458.236,29
25.528.046,45
1.153.102,28
59.458.236,29
59.458.236,29
59.458.236,29
59.458.236,29
BÜTÇE GİDERİ
TOPLAMI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ÖDENEN
BÜTÇE
GİDERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ÖDENEN
BÜTÇE
GİDERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ÖDENEK
ÜSTÜ
HARCAMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ÖDENEK
ÜSTÜ
HARCAMA
77.350,40
20.358.192,79
26.000,00
1.000,00
20.435.543,19
407.423,08
34.330,47
359.684,45
261.446,88
1.089.884,88
24.366,43
24.366,43
21.709.194,16
21.709.194,16
159.399,66
159.399,66
21.709.194,16
21.709.194,16
21.709.194,16
İPTAL
EDİLEN ÖDENEK
TUTARI
382.095,10
1.372.666,82
2.585.281,07
1.938.748,22
264.437,75
447.777,76
286.070,82
160.560,44
1.932.572,99
36.226,03
50.369,79
38.646,09
116.733,51
4.286.244,65
155.379,60
17.649.254,52
24.947.202,75
17.920.297,43
271.042,91
24.947.202,75
24.947.202,75
24.947.202,75
24.947.202,75
İPTAL
EDİLEN ÖDENEK
TUTARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SONRAKİ YILA
DEVREDEN
ÖDENEK
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SONRAKİ YILA
DEVREDEN
ÖDENEK
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AÇIKLAMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AÇIKLAMA
3
46 35 03 40 06
46 35 03 40 06
2
7
5
3
115
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
46 35 03 41 06
46 35 03 41 06
46 35 03 41 06
46 35 03 41 06
46 35 03 41 06
46 35 03 41 06
46 35 03 41 06
46 35 03 41 06
46 35 03 41 06
46 35 03 41 06
46 35 03 41 06
46 35 03 41 06
46 35 03 41 06
46 35 03 41 06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
06
06
06
06
03
03
03
03
03
03
03
03
02
02
02
01
7
5
1
8
7
5
4
3
2
1
3
1
3
3
1
3
5
01
46 35 03 41 06
0
46 35 03 41 06
0
01
3
5
05
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
SERMAYE GİDERLERİ
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,
BAKIM VE ONARIM GİD.
HİZMET ALIMLARI
GÖREV GİDERLERİ
YOLLUKLAR
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
İŞÇİLER
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
İŞÇİLER
MEMURLAR
PERSONEL GİDERLERİ
MAHALLİ İDARELER
Su Temini İşleri ve Hizmetleri
46 35 03 41 06
0
0
0
ACIKLAMA
3
IV
3
III
46 35 03 41 06
II
46 35 03 41 06
I
Su Temini İşleri ve Hizmetleri
0
I
3
IV
3
III
46 35 03 41 06
II
HİZMET ALIMLARI
46 35 03 41 06
I
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,
BAKIM VE ONARIM GİD.
557.000,00
230.000,00
10.950.000,00
150.000,00
4.500.000,00
6.300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.877,24
504.617,68
19.652.292,55
1.500.000,00
16.330.400,00
34.192,55
25.200,00
975.500,00
0,00
558.494,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.232.927,29
35.232.927,29
35.232.927,29
4.072.139,82
321.346,13
3.750.793,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.232.927,29
35.232.927,29
0,00
0,00
GEÇEN YILDAN
BÜTÇE İLE VERİLEN
DEVREDEN
ÖDENEK
ÖDENEK
38.000,00
0,00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
IV
03
03
03
03
03
97.000,00
1.272.000,00
65.000,00
37.000,00
1.132.000,00
SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
III
5
5
5
5
5
97.000,00
1.907.600,00
1.907.600,00
538.600,00
538.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.907.600,00
1.907.600,00
1.907.600,00
0,00
0,00
0,00
GEÇEN YILDAN
BÜTÇE İLE VERİLEN
DEVREDEN
ÖDENEK
ÖDENEK
0,00
46 35 03 41 06
II
0
0
0
0
0
02
MEMURLAR
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
46 35 03 41
I
0
0
0
0
0
5
FONKSİYONEL
EKONOMİK
FİN.
SINIFLANDIRMA TİPİ SINIFLANDIRMA
3
46 35 03 40 06
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
3
3
46 35 03 40 06
3
0
02
1
46 35 03 40 06
0
5
5
1
3
0
01
46 35 03 40 06
0
0
0
3
PERSONEL GİDERLERİ
Su Temini İşleri ve Hizmetleri
MAHALLİ İDARELER
3
01
46 35 03 40 06
5
46 35 03 40 06
0
0
3
46 35 03 40 06
05
Su Temini İşleri ve Hizmetleri
0
0
3
ACIKLAMA
3
IV
3
III
46 35 03 40 06
II
46 35 03 40 06
I
46 35 03 40 06
I
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
IV
TİCARET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
III
46 35 03 40 06
II
46 35 03 40
IV
I
III
I
II
FONKSİYONEL
EKONOMİK
FİN.
SINIFLANDIRMA TİPİ SINIFLANDIRMA
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
EK
ÖDENEK
EK
ÖDENEK
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
150.000,00
251.100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
241.100,00
175.000,00
502.100,00
502.100,00
502.100,00
76.000,00
76.000,00
0,00
502.100,00
502.100,00
EKLENEN
(+)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.500,00
17.500,00
17.500,00
17.500,00
17.500,00
17.500,00
17.500,00
3.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
501.100,00
0,00
450.000,00
10.000,00
0,00
41.100,00
0,00
5.502.100,00
5.502.100,00
5.502.100,00
1.000,00
1.000,00
0,00
5.502.100,00
5.502.100,00
DÜŞÜLEN
(-)
AKTARMAYLA
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
17.500,00
17.500,00
14.500,00
14.500,00
17.500,00
17.500,00
17.500,00
DÜŞÜLEN
(-)
AKTARMAYLA
EKLENEN
(+)
3.300.000,00
230.000,00
5.950.000,00
150.000,00
2.500.000,00
557.000,00
78.877,24
654.617,68
19.402.292,55
1.500.000,00
15.880.400,00
34.192,55
25.200,00
1.175.500,00
733.494,92
30.232.927,29
30.232.927,29
30.232.927,29
4.147.139,82
396.346,13
3.750.793,69
30.232.927,29
30.232.927,29
NET BÜTÇE
ÖDENEĞİ TOPLAMI
38.000,00
100.000,00
1.272.000,00
65.000,00
37.000,00
1.132.000,00
100.000,00
1.907.600,00
1.907.600,00
535.600,00
535.600,00
1.907.600,00
1.907.600,00
1.907.600,00
NET BÜTÇE
ÖDENEĞİ TOPLAMI
2.479.852,99
58.476,95
3.013.646,14
85.718,83
448.074,32
196.808,64
58.058,84
527.396,05
15.588.310,42
1.409.234,50
12.894.468,38
12.210,22
13.237,66
1.003.874,07
585.454,89
21.804.265,96
21.804.265,96
21.804.265,96
2.616.854,51
326.092,00
2.290.762,51
21.804.265,96
21.804.265,96
BÜTÇE GİDERİ
TOPLAMI
4.043,96
93.559,47
931.679,37
40.099,65
7.888,45
879.647,31
93.559,47
1.500.000,14
1.500.000,14
474.761,30
474.761,30
1.500.000,14
1.500.000,14
1.500.000,14
BÜTÇE GİDERİ
TOPLAMI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ÖDENEN
BÜTÇE
GİDERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ÖDENEN
BÜTÇE
GİDERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ÖDENEK
ÜSTÜ
HARCAMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ÖDENEK
ÜSTÜ
HARCAMA
820.147,01
171.523,05
2.936.353,86
64.281,17
2.051.925,68
360.191,36
20.818,40
127.221,63
3.813.982,13
90.765,50
2.985.931,62
21.982,33
11.962,34
171.625,93
148.040,03
8.428.661,33
8.428.661,33
8.428.661,33
1.530.285,31
70.254,13
1.460.031,18
8.428.661,33
8.428.661,33
İPTAL
EDİLEN ÖDENEK
TUTARI
33.956,04
6.440,53
340.320,63
24.900,35
29.111,55
252.352,69
6.440,53
407.599,86
407.599,86
60.838,70
60.838,70
407.599,86
407.599,86
407.599,86
İPTAL
EDİLEN ÖDENEK
TUTARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SONRAKİ YILA
DEVREDEN
ÖDENEK
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SONRAKİ YILA
DEVREDEN
ÖDENEK
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AÇIKLAMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AÇIKLAMA
2011 Yılı Faaliyet Raporu
116
3
3
46 35 03 42 06
46 35 03 42 06
46 35 03 42 06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
TİPİ
5
5
5
5
5
5
06
06
03
03
03
03
03
03
2
1
8
5
4
3
II
III
IV
II
III
IV
II
III
IV
ACIKLAMA
Su ve Kanalizasyon İdareleri
I
İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
I
46 35 03
IV
İzmir
III
46 35 03
II
İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
ACIKLAMA
İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Belediye ve Bağlı İdareler
IV
ACIKLAMA
GENEL KAMU HİZMETLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
SERMAYE GİDERLERİ
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
GÖREV GİDERLERİ
YOLLUKLAR
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
46 35
III
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
46
II
I
I
I
I
FONKSİYONEL
EKONOMİK
FİN.
SINIFLANDIRMA TİPİ SINIFLANDIRMA
IV
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
III
06
II
06
IV
46 35 03
III
46 35 03
II
I
I
I
I
FONKSİYONEL
EKONOMİK
FİN.
SINIFLANDIRMA TİPİ SINIFLANDIRMA
IV
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
III
01
II
01
IV
46 35 03
III
46 35 03
II
I
3
46 35 03 42 06
0
0
5
02
02
I
3
46 35 03 42 06
0
0
0
5
5
FONKSİYONEL
EKONOMİK
FİN.
SINIFLANDIRMA
SINIFLANDIRMA
3
46 35 03 42 06
0
0
0
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
3
3
46 35 03 42 06
3
46 35 03 42 06
0
0
1
3
1
3
5
01
46 35 03 42 06
0
MAHALLİ İDARELER
Su Temini İşleri ve Hizmetleri
46 35 03 42 06
0
01
3
5
46 35 03 42 06
0
0
3
46 35 03 42 06
05
Su Temini İşleri ve Hizmetleri
0
0
3
ACIKLAMA
3
IV
3
III
46 35 03 42 06
II
46 35 03 42 06
I
46 35 03 42 06
I
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
IV
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ AMİRLİĞİ
III
46 35 03 42 06
II
46 35 03 42
IV
I
III
I
II
FONKSİYONEL
EKONOMİK
FİN.
SINIFLANDIRMA TİPİ SINIFLANDIRMA
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
1.167.865,68
9.745.000,00
475.000,00
40.000,00
20.000,00
9.060.000,00
150.000,00
80.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225.864.058,39
225.864.058,39
622.425.450,80
622.425.450,80
0,00
848.289.509,19
GEÇEN YILDAN
BÜTÇE İLE VERİLEN
DEVREDEN
ÖDENEK
ÖDENEK
0,00
GEÇEN YILDAN
BÜTÇE İLE VERİLEN
DEVREDEN
ÖDENEK
ÖDENEK
0,00
GEÇEN YILDAN
BÜTÇE İLE VERİLEN
DEVREDEN
ÖDENEK
ÖDENEK
1.167.865,68
0,00
0,00
0,00
0,00
18.873.581,19
18.873.581,19
18.873.581,19
18.873.581,19
18.873.581,19
7.880.715,51
7.880.715,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GEÇEN YILDAN
BÜTÇE İLE VERİLEN
DEVREDEN
ÖDENEK
ÖDENEK
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.874.000,00
EK
ÖDENEK
42.000.000,00
42.000.000,00
EK
ÖDENEK
11.874.000,00
11.874.000,00
EK
ÖDENEK
EK
ÖDENEK
79.730.102,06
79.730.102,06
DÜŞÜLEN
(-)
77.279.863,60
77.279.863,60
DÜŞÜLEN
(-)
157.009.965,66
EKLENEN
(+)
157.009.965,66
DÜŞÜLEN
(-)
AKTARMAYLA
106.229.862,97
106.229.862,97
EKLENEN
(+)
AKTARMAYLA
50.780.102,69
50.780.102,69
EKLENEN
(+)
0,00
32.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
337.000,00
285.000,00
20.000,00
0,00
337.000,00
337.000,00
337.000,00
337.000,00
337.000,00
0,00
0,00
AKTARMAYLA
0,00
200.000,00
85.000,00
0,00
0,00
0,00
337.000,00
52.000,00
0,00
0,00
337.000,00
337.000,00
337.000,00
337.000,00
337.000,00
0,00
0,00
DÜŞÜLEN
(-)
AKTARMAYLA
EKLENEN
(+)
902.163.509,19
NET BÜTÇE
ÖDENEĞİ TOPLAMI
693.375.450,17
693.375.450,17
NET BÜTÇE
ÖDENEĞİ TOPLAMI
208.788.059,02
208.788.059,02
NET BÜTÇE
ÖDENEĞİ TOPLAMI
20.000,00
9.228.000,00
235.000,00
80.000,00
80.000,00
1.167.865,68
9.745.000,00
242.000,00
20.000,00
1.167.865,68
18.873.581,19
18.873.581,19
18.873.581,19
18.873.581,19
18.873.581,19
7.880.715,51
7.880.715,51
NET BÜTÇE
ÖDENEĞİ TOPLAMI
686.879.973,07
BÜTÇE GİDERİ
TOPLAMI
496.084.165,13
496.084.165,13
BÜTÇE GİDERİ
TOPLAMI
190.795.807,94
190.795.807,94
BÜTÇE GİDERİ
TOPLAMI
861,40
9.127.777,05
231.073,50
10.169,22
10.169,22
1.107.549,35
9.540.609,74
180.089,79
808,00
1.107.549,35
17.612.268,16
17.612.268,16
17.612.268,16
17.612.268,16
17.612.268,16
6.953.939,85
6.953.939,85
BÜTÇE GİDERİ
TOPLAMI
0,00
ÖDENEN
BÜTÇE
GİDERİ
0,00
0,00
ÖDENEN
BÜTÇE
GİDERİ
0,00
0,00
ÖDENEN
BÜTÇE
GİDERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ÖDENEN
BÜTÇE
GİDERİ
0,00
ÖDENEK
ÜSTÜ
HARCAMA
0,00
0,00
ÖDENEK
ÜSTÜ
HARCAMA
0,00
0,00
ÖDENEK
ÜSTÜ
HARCAMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ÖDENEK
ÜSTÜ
HARCAMA
215.283.536,12
İPTAL
EDİLEN ÖDENEK
TUTARI
197.291.285,04
197.291.285,04
İPTAL
EDİLEN ÖDENEK
TUTARI
17.992.251,08
17.992.251,08
İPTAL
EDİLEN ÖDENEK
TUTARI
19.138,60
100.222,95
3.926,50
69.830,78
69.830,78
60.316,33
204.390,26
61.910,21
19.192,00
60.316,33
1.261.313,03
1.261.313,03
1.261.313,03
1.261.313,03
1.261.313,03
926.775,66
926.775,66
İPTAL
EDİLEN ÖDENEK
TUTARI
0,00
SONRAKİ YILA
DEVREDEN
ÖDENEK
0,00
0,00
SONRAKİ YILA
DEVREDEN
ÖDENEK
0,00
0,00
SONRAKİ YILA
DEVREDEN
ÖDENEK
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SONRAKİ YILA
DEVREDEN
ÖDENEK
0,00
AÇIKLAMA
0,00
0,00
AÇIKLAMA
0,00
0,00
AÇIKLAMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AÇIKLAMA
2011 Yılı Faaliyet Raporu
İLLER BANKASI PAYLARI
TARİH
NET TAHSİLAT
BRÜT GELİR
11.01.2011
11.02.2011
11.03.2011
12.04.2011
11.05.2011
11.06.2011
12.07.2011
11.08.2011
13.09.2011
11.10.2011
11.11.2011
13.12.2011
3.338.181,27
2.640.853,43
2.906.568,63
3.101.829,23
3.660.077,56
4.254.334,97
5.136.920,17
5.008.202,59
3.057.830,87
5.403.696,54
2.820.787,98
3.020.085,11
5.557.991,12
4.401.422,38
4.844.281,05
5.169.715,38
4.066.752,85
4.727.038,86
5.707.689,08
5.564.669,55
4.221.655,29
7.244.391,52
4.638.969,26
4.842.372,46
TOPLAM
44.349.368,35
60.986.948,80
117
B- Performans Bilgileri
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü
2011 Yılı Faaliyet Raporu
=
"*
%$>[email protected]
!
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
TEFTİŞ KURULU
BAŞKANLIĞI
MÜFETTİŞLER
MÜFETTİŞ
YARDIMCILARI
TEFTİŞ KURULU
BÜROSU
YETKİQ GÖREV ve SORUMLULUKLAR:
İZSU Teftiş Kurulu Yönetmeliği, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun
16.12.2005 tarih ve 06/483 sayılı, Genel Kurulunun 17.02.2006 tarih ve M.35.0.İBB.10.01.02.162 sayılı
kararları ile kabul edilmiş ve 09.03.2006 tarihli Ege Telgraf Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiş
ve 21.05.1990 tarihinde yürürlüğe giren Teftiş Kurulu Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliğini
yürürlükten kaldırmış olup 11 maddeden ibaret İzsu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de, Yönetim Kurulunun 15.10.2009 tarih ve 21/629 sayılı,
Genel Kurulun 20.11.2009 tarih ve M.35.0.İBB.0.10.04.301.05.01–02.09 sayılı kararı ile kabul edilmiş
ve 02.12.2009 tarihinde www.izsu.gov.tr adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Teftiş Kurulu
Başkanlığının teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları bu Yönetmelikte
belirtilmiştir.
Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi
Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin
Yargılanması Hakkında Kanun, 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, İZSU Teftiş Kurulu Yönetmeliği ve kurumun ve çalışanlarının
görevleri sebebiyle ilgili ya da ilişkili oldukları çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklere dayanarak;
x
İZSU merkezi ve merkeze bağlı tüm ünitelerinde teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi
konusunda genel ilkeleri saptamak, bu ilkeler çerçevesinde yanlışlık, eksiklik, usulsüzlük ve
yolsuzlukların saptanması ile giderilmesi çalışmalarını gerçekleştirmek,
x
Etkinliklerin ölçülü, hesaplı ve verimli şekilde yürütülmesi önlemlerini araştırıp belirtmek,
x
Personelin verimli çalışmasını özendirici teftiş sistemini geliştirmek; iş ve işlemlerini,
çalışmalarını, hesaplarını, personelin görevleriyle ilgili tutum ve davranışları hakkında
inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak,
x
Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.
Teftiş Kurulu Başkanlığında 3 memur ve 3 büro personeli görev yapmaktadır.
121
2011 YILI FAALİYETLERİ
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞINCA 2011 YILI İTİBARİYLE YÜRÜTÜLEN İŞ VE İŞLEMLER AŞAĞIDA
GÖSTERİLDİĞİ ŞEKİLDE BELİRLENMİŞTİR:
Teftiş Kurulu Başkanlığına, 2009 yılından 7 adet, 2010 yılından 29 adet devreden işle birlikte 2011
yılında 79 adet inceleme ve soruşturma konusu intikal etmiş ve devreden dosyalarla birlikte 80 adedi
2011 yılında sonuçlandırılmış olup (2009 yılından devredenlerin tamamı, 2010 yılından devredenlerin
24 adedi) bunlardan 6 adedi Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmiş (1 adet tevdi raporu dahil), 37
adediyle ilgili disiplin cezası uygulanmıştır. Ayrıca 9 adedinin incelemesi yapılarak sonucunda Valilik
Makamına, şikayetçilere ve ilgili Daire Başkanlıklarına bilgi verilip yazı yazılmış; 38 adedi ise işlemden
kaldırılmıştır.
Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal eden 115 adet inceleme, araştırma ve soruşturma konuları içinde yer
alan ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri
uyarınca Valilik Makamının Teftiş Kurulu Başkanını doğrudan görevlendirmesi suretiyle yürütülen
işlemler sonucunda yer alan 5 adet araştırma, 1 adet ön inceleme ve 1 adet disiplin raporu olmak
üzere toplam 7 adet rapor düzenlenerek eki dosyalar ile birlikte Valilik Makamına teslim edilmiştir.
Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 27. maddesinin (c) bendinin birinci ve ikinci fıkraları gereğince 04.01.2010
tarihinde müfettiş yardımcısına yetki verilmesi üzerine; 2011 yılı içerisinde müfettiş yardımcısına 25
adet inceleme ve soruşturma konusu tevdi edilmiş, bunlardan 9 adedi başka bir müfettişe devredilmiş,
2010 yılından devreden dosyalarla birlikte 32 adedinin iş ve işlemleri 2011 yılında müfettiş yardımcısı
tarafından sonuçlandırılmıştır.
Söz konusu çalışma bilgileri aşağıdaki tabloda da gösterilmiştir:
Yıl
Gelen
Ceza
Sorş.
Disiplin 4483sy.Kn.
Bilgi
TOPLAM İŞLEM
İşl.Kalk. Devreden
SAYISI
Verme
2009
----
----
----
----
----
----
7
----
2010
----
----
----
-----
----
----
29
----
2011
79
6
37
7
9
38
----
97
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından 17–20 Ekim 2011 tarihleri arasında düzenlenen “Kamu
Mali Yönetimi, Kontrol Mevzuatı ve Tüm Yönleri ile Devlet Muhasebesi” konulu eğitime Müfettiş
Yardımcısı Zeynep YÜCEL ve büro personeli Ayşe DAL’ın katılımı sağlanmıştır.
İşçi Personel Şube Müdürlüğü tarafından 21 Eylül 2011 tarihinde düzenlenen puantör konumunda
görev yapan personelin eğitim çalışmaları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 18–22
Temmuz 2011 tarihleri arasında düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği konulu eğitimlere büro personeli
Ayşe DAL ile Feyza DEMİRAN’ın katılımı sağlanmıştır.
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 05.12.2011 tarihinde düzenlenen “Temel İş Sağlığı ve
Güvenliği” konulu eğitime büro personeli Ayşe DAL’ın katılımı sağlanmıştır.
122
2011 Yılı Faaliyet Raporu
27 Kasım 2011 Pazar günlü, 28125 sayılı Resmi Gazetede Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare
Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
yayımlanmış olup bu Yönetmeliğin 2. maddesi hükmü uyarınca, İzsu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu
Yönetmeliği ve bağlı belgeleri uygun görüş alınması için İçişleri Bakanlığına gönderilmek üzere
29.11.2011 tarih ve 828 sayılı yazı ile İzmir Valiliğine tevdi edilmiştir.
123
2011 Yılı Faaliyet Raporu
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
HUKUK
MÜŞAVİRLİĞİ
1.Hukuk Müşaviri
HUKUK MÜŞAVİRİ
AVUKATLAR
HUKUK SERVİSİ
İCRA SERVİSİ
YETKİQ GÖREV ve SORUMLULUKLAR:
Hukuk Müşavirliği 1987 yılında 2560 Sayılı Yasa çerçevesinde kurulan İZSU Genel Müdürlüğü
tarafından hazırlanıp 25.05.1990 tarihli Ege Telgraf Gazetesinde yayınlanan ve 15.03.1990 Tarih G-K1 Sayılı Genel Kurul Kararı ile kabul edilen İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü "Hukuk
Müşavirliği Kuruluş Görev ve Yetki Yönetmeliği”ne göre kurulmuş Genel Müdürlük makamına direkt
bağlı bir birimdir.
Hukuk Müşavirliği Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliği uyarınca; aşağıdaki görevleri yerine getirir.
x
Genel Müdürlük tarafından tevdi edilecek hukuki konular hakkında mütalaa vermek, hukuki
konulara ilişkin işlemleri yapmak,
x
İdare tarafından veyahut idare aleyhine açılan davalarla, icra takiplerini idarenin vekili olarak,
adli, idari ve mali kaza mercileri, hakem veya hakem heyeti nezdinde takip ve sonuçlanmasını
sağlamak, bunların dosyalarını düzenlemek, kayıtlarını tutmak,
x
Davayı kabul, davadan vazgeçme, feragat ve sulh tekliflerini temyiz, tashihi karar ve itirazdan
vazgeçmeyi gerektiren durumlarda Genel Müdürlüğe görüş bildirmek, Genel Kurul ve Yönetim
Kurulu kararlarına göre gereğini yapmak,
x
Hukuk Müşavirliğinin katılması gereken komisyonlara iştirak etmek,
x
İdarenin görevlerine ait ilgili Daire Başkanlıklarınca hazırlanan tüzük, yönetmelik, sözleşme ve
şartname tasarılarını incelemek,
x
Teftiş ve tahkik konusu olmuş olaylarla ilgili olarak 1.Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilen raporlar
hakkında gerekli kanuni yollara başvurmak,
x
Genel Müdürlüğe gelen her türlü tebligatı almak, tebliğlerin cevaplarını hazırlayarak ilgili
mercilere tevdi ile takiplerini sağlamak,
x
Toplu İş Sözleşmeleri müzakerelerine katılmak, Toplu İş Sözleşmelerinin uygulanmasında ilgili
birimlere hukuki görüş bildirmek,
x
Dava ve icra takipleri vesair adli faaliyetlere ilişkin yıllık çalışma raporu düzenleyerek Genel
Müdürlüğe sunmak,
x
Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri ifa etmektir.
125
2011 YILI FAALİYETLERİ
2011 YILINDA AÇILAN DAVALAR:
2011 yılında İZSU Genel Müdürlüğü tarafından adli yargıda 327, idari yargıda 12 dava açılmıştır.
3.kişiler tarafından İZSU Genel Müdürlüğü aleyhine de adli yargıda 136, idari yargıda 35 dava
açılmıştır. 2011 yılında açılmış olup takibi yapılan dava dosya sayısı 510’dur.
2011 YILINDA DERDEST OLAN DAVALAR:
2011 yılında açılan ve önceki yıllardan devreden toplam 1.006 adet dava derdest durumdadır.
Bunlardan 790 tanesi adli yargıda açılan davalar, 216 tanesi ise idari yargıda açılan davalardır.
YAZIŞMALAR VE HUKUKİ MÜTALAALAR:
2011 yılı içerisinde Hukuk Müşavirliğine gelen ve giden evrak sayısı 3.214 adete ulaşmıştır. Hukuk
Müşavirliği tarafından bunların işlemleri yerine getirilmiştir. Genel Müdürlük Makamının, Daire
Başkanlıklarının ve diğer birimlerin ihtiyaç duyduğu konularda mütalaa alınmak üzere Hukuk
Müşavirliğine 2011 yılı içinde 66 adet yazı intikal etmiş ve bunların cevapları verilmiştir.
İCRA TAKİPLERİ :
AÇIKLAMALAR
2011 Yılı Takip Açılmak
Üzere Gelen Evrak
2011 Yılı Takip Açılmak
Üzere Dağıtılan Evrak
2011 Yılından 2012 Yılına
Devir
Takip Açılmadan Ödenen
ve İade Edilen
2011yılı Açılan Takip Sayısı
AÇIKLAMALAR
ANALİZ
BEDELİ
SU+ATIKSU+KÖP
KAÇAKSU
TOPLAM
73
4458
204
4.735
73
2308
204
2.585
1.888
6
235
GEÇMİŞ
YILLARA AİT
21
2011 YILINA AİT
262
2.585
TOPLAM
2011 İnfaz Olan Dosya
Adeti
Torbayasadan Faydalan
Dosya Adeti
654
376
1.030
2.023
262
2.285
Toplam İnfaz Adeti
2.677
638
3.315
AÇIKLAMALAR
Su Bedeli
Atık Su Bedeli
K.Ö.P Bedeli
TOPLAM TUTAR
ANA PARA
GECİKME
KDV
TOPLAM
456.012,02
102.636,83
5.198,01
256.260,41
284.209,01
1.763,50
46.128,22
51.157,69
317,43
563.846,86
542.232,92
97.603,34 1.203.683,12
126
758.400,65
438.003,53
7.278,94
2011 Yılı Faaliyet Raporu
KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ
KORUMA VE
GÜVENLİK
GÖREVLİSİ AMİRLİĞİ
MERKEZ GÜVENLİK
GRUP ŞEFLİĞİ
GERÇEKLEŞTİRME
GÖREVLİLERİ
BÖLGE GÜVENLİK
GRUP ŞEFLİKLERİ
YETKİQ GÖREV ve SORUMLULUKLAR:
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Amirliğinin amacı, Kurumumuza bağlı olan tüm tesislerin, 5188
sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu kanunun yönetmelikleri doğrultusunda
koruma ve güvenliğini sağlamaktır.
Koruma Güvenlik Amirliği 24.07.1981- tarih ve 17410 sayılı bazı kurum ve kuruluşların
korunması ve güvenliklerinin sağlanması hakkındaki 2495 sayılı kanuna istinaden
kurumumuz bünyesinde 1992 yılında oluşturulmuştur.
10.06.2004 tarihinde 2495 sayılı kanunun iptal edilip yerine 5188 sayılı özel güvenlik
hizmetlerine dair kanun ve bu kanuna ilişkili olarak çıkartılan yönetmelik çerçevesinde görev
yapmaktadır.
Koruma ve Güvenlik Amirliğimizin Koruma ve Güvenlik personeli ile ilgili tüm yazışmaları
ilgisine göre, T.C İZMİR Valiliği Emniyet Müdürlüğü ne bağlı; Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü
– İl Jandarma Komutanlığı ve T.C, MANİSA Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ile yapmaktadır.
İlgisine göre 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu, 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununu, 6136 sayılı Kanun kapsamına giren ateşli silahlar ve mermiler ile Türk Ceza Kanunu ve
4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir,
127
2011 YILI FAALİYETLERİ
2011 Yılı içerisinde Koruma ve Güvenlik Amirliğimiz bünyesinde gerçekleşen faaliyet ve projeler;
1.Koruma ve Güvenlik Amirliğimiz sorumluluk alanlarından tahtalı barajı ve diğer nöbet yerlerinde
kullanılmak üzere toplam 21 adet konteyner alımı gerçekleştirilmiştir.
2.Koruma ve Güvenlik personellerinin yıl için de yazlık ve kışlık olmak üzere giyim alımları
gerçekleştirilmiştir.
3.Tahtalı barajı nöbet yerlerinde görev yapan personellerin ısınma ihtiyaçlarını karşılamak için 12 ton
kömür ve 1,5 ton odun alımı gerçekleştirilmiştir.
4.Yine Tahtalı barajında 6 nöbet yerinin elektrik enerjilerinin sağlanması için 12 adet akü alımı
gerçekleştirilmiştir.
5.Tüm nöbet yerleri ve amirliğimiz yazı işleri için gerekli olan kırtasiye malzemeleri alımı
gerçekleştirilmiştir.
6.Nöbet yerlerinde kullanılmak üzere 400 adet devir-teslim rapor defteri, 100 adet ziyaretçi kayıt
defteri ve 400 adet denetleme ve kontrol defteri alımı gerçekleştirilmiştir.
7.2011 Yılı içerinde Koruma ve Güvenlik Amirliğimiz personellerinin hizmet içi eğitim atışları
yaptırılmıştır.
8.Sorumluluk alanımızın geniş olması ve mevcut kendi bünyemizdeki personellerin yetersiz
olmasından dolayı süresi Temmuz Ay’ında sona eren Özel Güvenlik Hizmet Alım işi 38 aylık olarak
tekrar ihale edilmiş ve hizmet alımı gerçekleştirilmiştir.
9.Koruma ve Güvenlik Amirliğimiz personellerinin teçhizat alımı gerçekleştirilmiştir.
10.Koruma ve Güvenlik Amirliğimiz sorumluluk alanlarındaki tesislerde kullanılmak üzere toplam 35
adet İnfrared Isıtıcı alımı gerçekleştirilmiştir.
11.Nöbet yerlerinde kullanılmak üzere toplam 125 adet ecza dolabı alınmıştır.
12.Nöbet yerlerinde kullanılmak üzere 13 adet Elektronik Bariyerli Kapı Sistemi alımı
gerçekleştirilmiştir.
13.Tahtalı Barajında kullanılmak üzere 2 adet Dürbün alınmıştır.
14.Denetim ve kontrollerde kullanılmak üzere 5 adet fotoğraf makinesi alınmıştır.
15.Genel Müdürlük Hizmet binasında güvenlik görevlilerinin bulunduğu yere güvenlik bankosu alımı
gerçekleştirilmiştir.
16.Sorumluluk alanlarımızdan Tahtalı barajının, geniş bir alan içerisinde olması, etrafında köylerin
bulunması ve bu köylerde insanların geçimleri arasında hayvancılığın büyük bir yer tutması, haliyle
baraj sahasının korunmasının daha özverili olarak yapılmasını gerektirmektedir. Kaçak hayvan
girişlerinin önlenmesi, baraj sahasında dikili olan ağaçlar ve yeni dikilen fidanların korunması,
avlanmak, piknik yapmak, define aramak, serinlemek isteyenler gibi kaçak giriş yapan insanların
engellenmesi başlıca görevlerimiz arasındadır. Bu yüzden tahtalı barajında 91 koruma ve güvenlik
personeli görev yapmaktadır. Ayrıca personelin devriyede kullanmaları için 2 adet araç tahsis
edilmiştir. Faaliyetlerimiz arasında buradaki personellerin sürekli denetim ve kontrollerinin yapılması
ve buradaki personellerin daha verimli görev yapabilmeleri için her türlü teçhizat ve donanımlarının
temin edilmesi, ısınma ihtiyaçlarının karşılanması çalışmaları titizlikle yapılmaktadır.
17.Sorumluluk alanımız 7 bölgeden oluşmaktadır. Manisa Bölgesi, Bornova Bölgesi, Karşıyaka Bölgesi,
Menderes Bölgesi, Buca Bölgesi, Narlıdere Bölgesi ve Merkez Bölgesidir. Her bölgeden sorumlu şefler
vardır. Her bölge şefi nöbet yerlerinin, denetim ve kontrollerini yapmaktadır. Ayrıca Koruma ve
Güvenlik Amirinin talimatıyla belirli günlerde rutin denetim ve kontrollerin haricinde tüm şefler ekstra
128
2011 Yılı Faaliyet Raporu
denetim ve kontrollere çıkmaktadır. Denetim ve kontrol sonucunda yapılan tüm tutanaklar
amirliğimize getirilmekte, denetimde görülen eksiklikler belirlenip, bu eksikliklerin giderilmesine
çalışılmaktadır.
18.Amirliğimizce, Daire Başkanlıklarından gelen talepler doğrultusunda yeni nöbet yerlerinin açılması
çalışmaları yapılmakta ve bu nöbet yerlerinin Özel Güvenlik İzin belgelerinin çıkarılması için emniyet
ve jandarma ile gereken yazışmalar yapılarak korunması istenen tesis nöbete açılmaktadır.
19. Yeni açılan nöbet yerlerinin koruma planları hazırlanarak emniyet ve jandarmaya
gönderilmektedir. Ayrıca mevcut tesislerin koruma ve güvenlik planlarının güncellemeleri
yapılmaktadır.
20.Birimimizce, Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde mevcut olan ve alımı gerçekleştirilen
malzemelerin tesliminin yapılması, ilgili personellere zimmetlenmesi işlemleri düzenli olarak
yapılmaktadır.
21.Amirliğimizce hem kendi bünyemizdeki personellerin hem de hizmet satın alımı ile çalışan
personellerin puantajları her ay düzenli olarak yapılmakta ve ödemeleri zamanında çıkartılmaktadır.
22.Amirliğimize gelen vatandaş dilekçeleri, mahkeme yazıları, resmi kurum yazıları incelenerek,
gerekli bilgi ve belgeler zamanında ilgili yerlere gönderilmektedir.
23.Gerekli görüldüğü hallerde, nöbet yerleri arasında personel yer değişikleri yapılmaktadır.
129
2011 Yılı Faaliyet Raporu
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İNSAN KAYNAKLARI
ve EĞİTİM
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MEMUR PERSONEL
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İŞÇİ PERSONEL
EĞİTİM İŞLERİ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Daire Başkanlığımız 22 Nisan 2006 gün ve 26147 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Norm Kadro İlke
ve Standartlarına ilişkin Esasların Yürürlüğe konulması hakkındaki 2006/9809 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararına istinaden Meclisin 11/09/2006 gün ve 02.719 sayılı kararı ile Personel Dairesi Başkanlığı
ünvanı değiştirilerek İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı unvanını almıştır.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı; Memur Personel Şube Müdürlüğü, İşçi Personel Şube
Müdürlüğü, Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü ve bu müdürlüklere bağlı şefliklerden oluşur.
Başkanlığımızın ana işlevi; İZSU Genel Müdürlüğünün personel istihdamı politikasının en iyi şekilde
yürütümünün sağlanması olup, Kanun, Yönetmelikler, Yönergeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda;
Genel Müdürlük çalışanlarının özlük hakları, mali ve sosyal haklarıyla ilgili iş ve işlemleri, çalışanla
işveren ilişkilerinin düzenlenmesi, personel planlaması, işgücü temini ile çalışanların bilgi ve verimini
arttırmak amacıyla her türlü eğitime yönelik faaliyetleri koordine ve takip etmekle görevlidir.
MEMUR PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR:
İZSU Genel Müdürlüğü teşkilat yapısında İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer
almakta olup, memur sicil şefliği ve maaş tahakkuk şefliklerinden oluşmaktadır.
Memur Personel Şube Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları;
İZSU Genel Müdürlüğü’nde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre görev yapan memurların ilgili
kanun hükümleri çerçevesinde; atama, nakil, terfi, intibak, görevlendirme, asalet tasdiki, görevden
uzaklaştırma, izin, disiplin cezalarına ilişkin işlemler ile 2829 sayılı kanuna istinaden memurun
Sigortalı ve Bağkur hizmetlerinin birleştirilmesi ve 5434 sayılı kanunun EK.18 maddesine göre bu
sürelerin değerlendirilmesi, 5434 sayılı kanuna göre emeklilik işlemleri, aynı yasaya göre emekli
ikramiyesi ve emekli ölüm yardımlarına ilişkin işlemler, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi
çerçevesinde sözleşmeli personelin işe alınmasına ilişkin işlemler, 5682 sayılı pasaport kanununun
hükümleri doğrultusunda memurlara yeşil pasaport verme ve pasaport süresinin uzatılması işlemleri,
5510 sayılı kanun çerçevesinde memurun bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının sağlık aktivasyon
işlemleri, İZSU Genel Müdürlüğü’nden emekli olan veya emekli olduktan sonra vefat edenlerin dul ve
yetimlerine makam tazminatı, 4505 Sayılı Kanun gereğince temsil tazminatı 631 sayılı KHK gereğince
görev tazminatı ödemelerine ilişkin işlemler, “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve
Ünvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” çerçevesinde söz konusu sınavlara memurların
katılımının sağlanmasına ilişkin işlemler, “Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmelik”
çerçevesinde; ihtiyaca göre boş kadro değişikliği, dolu kadro değişikliği, kadro iptali, yeni kadro ihdas
cetvellerinin hazırlanması ve onaya sunulması, 17 Nisan 2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar
131
Kurulu kararıyla yürürlüğe giren Devlet Memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar
gereğince personele ünvanlarına göre ödenecek oranların tespiti, cetvellerin hazırlanması ve onaya
sunulması, aynı karar gereğince arazi çalışması yapan teknik personele 3 ayda bir ek tazminat
ödemesinin yapılmasına ilişkin işlemler, 666 sayılı KHK’ ye göre ödenen ek ödeme oranlarının tespiti
ve memurun ünvanı ve bulunduğu dereceye uygun olarak ödenmesi, personel maaşlarından icra,
lojman kirası, yemek bedeli kesintilerinin yapılması, özel sigorta primlerinin personelin maaş
hesabında değerlendirilmesi 4688 sayılı kanun çerçevesinde memur sendikalarına ilişkin işlemler,
kefalet kesintilerinin kayıt altına alınması ve yatırılması, fazla mesai ödemeleri, emekli keseneklerinin
yatırılması işlemleri ve memur personelin her türlü özlük, sosyal ve mali haklarına ilişkin diğer iş ve
işlemlerdir.
2011 YILI FAALİYETLERİ
1. Memurların terfi tarihleri itibarıyla her ay kademe, derece ve kıdem terfileri yapılmış
derecesel olarak ek göstergeleri tespit edilerek maaşlarına yansıtılmıştır.
2. 2005–2010 yıllarına ait gizli sicil raporları değerlendirilmeye alınmış ve 6 yıllık dönemler
halinde sicil notları ortalaması 90 puan ve üzerinde olanlar, durum itibarıyla 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 243 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 37. ve 64.
maddelerine istinaden kademe ilerlemesi ve derece yükseltilmesinden yararlandırılmıştır.
3. 2011 yılı içerisinde emekliye ayrılan 5 memurun mevzuat çerçevesinde işlemleri
gerçekleştirilmiştir.
4. 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesi hükümlerine göre 2011 yılı içerisinde Tam Zamanlı
Sözleşmeli Personel Statüsünde çalıştırılacak 4 Avukat ve 21 Mühendisin sözleşme yenileme
işlemleri yapılmıştır.
5. İZSU Genel Müdürlüğüne naklen tayin olan memurlara Kimlik kartı çıkarılması ile emekliye
ayrılan personelin emekli kimlik kartlarına ilişkin iş ve işlemler sonuçlandırılmıştır.
6. Memur Disiplin Kurulu ve Genel Müdürlük Makamınca verilen disiplin cezaları ile ilgili
işlemler mevzuat çerçevesinde (Toplam 27 personel ) sonuçlandırılmıştır.
7. İZSU Genel Müdürlüğünde görev yapan memurların sigortalı hizmetlerinin
değerlendirilmesinin ardından 1425 Sayılı Kanunla eklenen Ek 18. madde çerçevesinde
intibaklarının yapılarak emekliliğe esas aylıklarının tespit edilmesi neticesinde İZSU Genel
Müdürlüğüne giriş tarihinden bugüne emekli kesenek farkları hesaplanmış ve Sosyal Güvenlik
Kurumuna yatırılmıştır.
8. Bir üst öğrenimi bitiren memurların intibak işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından derece
ve kademeleri maaşlarına yansıtılmıştır.
9. 2010 yılında düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonuçlarına göre 7 adet Tekniker ile 3 adet
Teknisyenin kadrolarına tayin işlemleri yapılmış olup ayrıca isimler Valilik Makamına
bildirilmiştir.
10. Yemek kartlarına yükleme yapılması amacıyla istenen bilgiler ay be ay hazırlanarak Destek
Hizmetleri Daire Başkanlığı’na gönderilmiştir.
11. İş başvurusu yapan vatandaşlara gerekli bilgi verilmiştir.
12. Memurların her türlü izin, istirahat vb. iş ve işlemleri sonuçlandırılmıştır.
13. Emekliye ayrılan personelin almış oldukları ikramiye tutarları ile makam-görev-temsil
tazminatlarına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gönderilen belgeler, incelemesinin
ardından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmek üzere Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına
gönderilmiştir.
14. Kurum dışı veya kurum içinden toplam 33 personelin tayin ya da görevlendirme işlemleri
yapılmıştır.
15. Sayıştay Denetim Raporlarına karşılık gerekli savunmalar yapılmıştır.
16. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 38. maddesi çerçevesinde İZSU Genel Müdürlüğünde
Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan öğretim elemanının ücretleri ay be ay tahakkuk
ettirilerek ödenmesi sağlanmıştır.
132
2011 Yılı Faaliyet Raporu
17. 5510 Sayılı Yasa çerçevesinde İZSU Genel Müdürlüğüne giren ve ayrılan personel internet
ortamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmiş, her ay olmak üzere yine internet ortamında
emekli keseneklerinin SGK sitesine aktarılmasının ardından bankaya yatırılması sağlanmıştır.
18. Memur personelin maaşları, mevzuatlarında yapılan değişikliklerde takip edilerek ay be ay
tahakkuk ettirilmesinin ardından ödenmesi sağlanmıştır.
19. Genel Müdürlük bünyesinde teknik hizmetler sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden
açık mahallerde fiilen çalışanlara 3 aylık dönemler itibarıyla ek tazminat ödemeleri
gerçekleştirilmiştir.
20. 2560 Sayılı Su ve Kanalizasyon İdarelerinin kuruluşuna dair kanun gereğince İZSU Genel
Müdürlüğü’nde görev yapan iki denetçiye her ay ücretleri muntazam olarak ödenmiştir.
21. Ocak ve Temmuz aylarında katsayı artışından kaynaklanan maaş farklarının tahakkukları
yapılarak ödenmesi sağlanmıştır.
22. 4 personele doğum yardımı yapılmış, vefat eden 1 personelin emekli sandığı ile ilgili işlemleri
sonuçlandırılmıştır.
23. 2011 yılında kefaletli göreve başlayan memurlara cüzdan istenmiş olup, kefilli memurların
maaşlarından yapılan kefalet kesintileri her ay muntazam bankaya yatırılmıştır. Ayrıca 3 ayda
bir listeler düzenlenerek makbuzlarla birlikte kefalet sandığına gönderilmiş ve kesintileri
ilgililerin cüzdanlarına işlenmiştir.
24. 4688 sayılı Memur Sendikaları Kanunu çerçevesinde memur sendikaları ile ilgili sendika üyesi
personelin takibi ve kayıt altına alınması sağlanmıştır.
25. İZSU Genel Müdürlüğü personeli hakkında çeşitli kurumlardan istenilen istatistik bilgileri
hazırlanarak ilgililere gönderilmiştir.
26. Memur personel için 2011 yılı fazla çalışma teklifleri hazırlanarak İçişleri Bakanlığına
gönderilmiştir.
27. 5188 Sayılı yasaya göre görev yapan Koruma ve Güvenlik Görevlilerinin her ay puantajları
esas alınarak fazla mesailerinin ödenmesi sağlanmıştır.
28. 2560 Sayılı yasa çerçevesinde Ocak 2011 ayı içerisinde memurlara ikramiye ödemesi
yapılmıştır.
29. Memurlara 2010 yılına ait fazla mesai ödemeleri yapılmıştır.
30. 12.10.2010 tarih, 27697 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile
Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik
yapılmasıyla 745 olan memur kadro sayısının 796’ya yükseltilmesinin ardından kadrolarda
aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a)-Boş durumda olan 32 kadro ihtiyaç duyulan kadrolarla değiştirilmiştir.
b)-Dolu kadrolarda müktesepleri itibarı ile kadro derecelerinin yükseltilmesi düşünülen
personel ile Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 7. maddesinin (ı) bendinin 2.fıkrasına
uygun olarak bilgisayar sertifikasına sahip ya da bilgisayar eğitimi aldığını belgeleyen
memurların Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına aktarılmasını teminen toplam
23 kadronun değişiklikleri yapılmıştır.
c)-7 kadronun kaldırılması teklif edilmiştir.
31. 2012 yılı memur personel giderleri bütçesi hazırlanarak cetveller, Strateji Geliştirme Dairesi
Başkanlığına gönderilmiştir.
133
İŞÇİ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR:
İZSU Genel Müdürlüğü teşkilat yapısında İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesinde
yer almakta olup, İşçi Sicil Şefliği, Ücret Tahakkuk Şefliği, Hizmet Alımları Şefliği ve Taşınır Kayıt ve
Kontrol Şefliği birimlerinden oluşmaktadır. İşçi Personel Şube Müdürlüğü 4857 sayılı iş kanunu,
5510 ve 506 sayılı Sigortalar kanunu çerçevesinde kadrolu işçileri ile 5393 sayılı kanunun
49.maddesi çerçevesinde Genel Müdürlük bünyesinde görev yapan sözleşmeli personelin kadroya
atama, özlük dosyalarının hazırlanması, saklanması, işe giriş bildirgelerinin internet üzerinden
girişinin yapılması, izin, istirahat, terfi işlemleri, kadro nakil, iş akdi, fesih, emeklilik işlemleri, aylık
ücret, ikramiye, fazla mesai ödemeleri, kıdem ve ihbar tazminat ödemeleri, sigorta ebildirgelerinin internet ortamında toplam 54 işyeri bazında SGK’ ya gönderilmesi, yeni kurulan
işyerlerinin tescillerinin yapılması, sözleşmeli personelin sözleşmelerinin her yıl yenilenmesi
işlemlerini yapmakla görevlidir.
Ayrıca 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde hizmet alımı yoluyla çeşitli şirketlerden temin
edilen personelin ihale çalışmalarının yürütülmesi, personelin çalışma birimlerinin tespiti, bu
kişilerin sisteme girilmesi, özlük bilgi değişikliklerinin kontrolü ve tahakkuk değerlerinin
hazırlanması ile aylık hakediş tutarlarının hesaplanarak ilgili şirketlere ödenmesinin sağlanmasına
ilişkin iş ve işlemlerde görevleri arasında yer almaktadır.
Diğer taraftan kadrolu işçi ve şirket personeline dağıtılması öngörülen iş giyimi, iş sağlığı ve iş
güvenliği Kurulu Kararlarıyla belirlenen koruyucu malzeme ile ilgili taleplerin oluşturulması ve ihale
işlemlerinin yürütülerek ilgili personele dağıtımının sağlanması da sorumluluk alanındadır.
Bütün bu görevlerden ayrı olarak, 3308 Sayılı Çıraklık ve Eğitim Yasası gereği kış dönemi meslek
lisesinde okuyan öğrenciler ile üniversitede okuyan yaz dönemi öğrencilerine staj yapma olanağı
sağlanarak çalıştıkları süre ile sınırlı kalacak şekilde aylık ücret tahakkuklarının hazırlanması özlük
bilgilerinin sisteme yüklenmesi, izin ve rapor işlemlerinin yürütülmesini sağlamakla da
yükümlüdür.
Son olarak çalışma statülerine bakılmaksızın İdaremizde görev yapan tüm personelin Personel
Devam Kontrol Sisteminde kullandıkları personel kartlarının hazırlanması devam kontrol
sisteminin kurulması, bilgi ağına alınması, bozukların onarılması ve yeni açılan birimlere yeni
sistemlerin takılması ve puantaj bilgilerinin ilgili birimlere gönderilmesi de görevleri arasındadır.
2011 YILI FAALİYETLERİ
1. 2011 yılı içerisinde İZSU Genel Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde çalışmakta iken emeklilik
gerekçesi ile ayrılan 45 kadrolu işçinin, Sosyal Sigortalar Kurumu İzmir İl Müdürlüğüne
verilmesi gereken, personelin son 1 yılına ait sigorta matrahları ile sigorta prim tutarlarını
gösteren “emeklilik sigorta hesap fişleri” hazırlanmıştır.
2. Sosyal Sigortalar Kurumu İzmir İl Müdürlüğünden emekli olabileceklerine dair yazı getiren
emekli personellerimizin kendilerine ödenmesi gereken kıdem tazminat tahakkuk bordroları
hazırlanarak, ilgili personellere ödenmek üzere Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına
gönderilmiştir.
3. Temmuz 2011’e kadar kendi istekleri ile emekli olan 45 kadrolu işçimize 6245 sayılı harcırah
yasası gereği ödenmesi öngörülen yolluk tazminatlarının tahakkuku hazırlanarak ilgili
personele ödenmek üzere Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir.
4. İhale sonrasında şirketlere verilen işler kapsamında, Genel Müdürlük çeşitli birimlerinde
şirket personeli konumunda çalışmakta iken çeşitli nedenlerle 1 Ocak 2011 ile 30 Haziran
2011 arasında işten ayrılan personellerin işten çıkış işlemleri yapılmıştır.
5. İhale sonrasında şirketlere verilen işler kapsamında, Genel Müdürlük çeşitli birimlerinde
çalıştırılmak üzere 1 Ocak 2011 ile 30 Haziran 2011 tarihleri arasında iş’e alınan şirket
personellerinin iş’e giriş işlemleri hazırlanmıştır.
134
2011 Yılı Faaliyet Raporu
6. Her ayın 15’inde sözleşmeli personel aylık ücretleri, her ayın 19’unda kadrolu işçi aylık
ücretleri, her ayın 5’inde kadrolu işçi özel avans tutarları ile her ayın 25’inde, kadrolu işçi yıllık
ücretli izin avans ödemeleri yapılmıştır.
7. Kadrolu işçilere Toplu İş Sözleşmesinin 39.maddesi gereğince ödenmesi gereken sözleşme
ikramiyeleri hazırlanarak ilgili personellere ödenmesi sağlanmıştır.
8. 6772 sayılı yasa doğrultusunda Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen tarihlerde ödenmesi
gereken 13 yevmiye tutarındaki yasal ikramiye tahakkuk bordroları hazırlanarak ilgili
personellere ödenmiştir.
9. İzelman Anonim Şirketi ile İzbelcom ve İzbeton Anonim Şirketlerine ihale sonrasında verilen
işler kapsamında, çeşitli birimlerde çalışan şirket personelinin aylık boş puantaj formları
hazırlanarak ilgili birimlere dağıtılmış, onaylı dolu puantaj bilgilerinin her ayın ilk mesai günü
ilgili birimlerden toplanarak, bilgisayar ortamında ücret tahakkuk bordrolarına
dönüştürülerek, aylık şirket hakediş değerleri onaylı dolu puantaj bilgileri doğrultusunda
hazırlanarak, hakediş tutanaklarının basılması ve ilgili birimlere onaylatılarak, Strateji
Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmesi sağlanmıştır.
10. Çeşitli birim amirliklerinde birimler arası nakilleri önerilen ve Genel Müdürlükçe nakilleri
uygun görülen kadrolu ya da şirket personelinin izleyen aybaşından itibaren nakil işlemleri
gerçekleştirilmiştir.
11. Disiplin kuruluna intikal eden dosyaların Toplu İş Sözleşmesi 72.Maddesi uyarınca karara
bağlanarak uygulama aşamasına getirilmiştir.
12. Toplu sözleşme ya da şirket teknik şartnameleri gereği, Genel Müdürlük çeşitli birimlerinde
kadrolu işçi konumunda çalışan personel ile şirket personelinin Eshot, İzulaş ve İzdeniz ile
Metro toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilmeleri için yıllık toplu taşım kartları
temin edilmiştir,
13. Eshot Genel Müdürlüğünden temin edilerek ilgili personellere dağıtılan toplu taşım
kartlarından ay içerisinde meydana gelen değişiklikler izlenerek, aylık ödeme faturalarına
yansıtılmış ve aylık hakediş tutarlarının Genel Müdürlük Oluru sonrasında ilgili kuruma
ödenmesi sağlanmıştır.
14. Yaz dönemi boyunca, eğitim branşlarına uygun stajyerlik çalışmalarını tamamlamaları Genel
Müdürlüğümüzce uygun bulunan üniversite öğrencilerinin her türlü özlük kayıtlarının
yapılması ve puantaj formlarının hazırlanması sağlanmıştır.
15. Çeşitli birimlerde çalışan 200 stajyer öğrencinin her ay aylık ücret ödemelerinin 3308 Sayılı
Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yasası gereği hazırlanması sağlanmıştır.
16. 4857 Sayılı İş Kanununun 80. maddesi gereği her ay yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği
toplantılarına katılınmış ve sonucu takibi ile gerekli alımların yapılması sağlanmıştır.
17. Kadrolu işçiler ile sözleşmeli personelin aylık ücretlerinden yapılan yasal ve özel kesinti
tutarları yasal süresi içinde ilgili kurumlara ödenmiştir.
18. Kadrolu işçilerimiz ile İZELMAN, İZBETON, İZBELCOM Anonim şirket personellerinin izin,
istirahat işlemleri sonuçlandırılmıştır.
19. Şirket personellerinin 2011 yılı aile bildirimleri toplanarak sistem bilgilerinin güncellenerek
ilgili şirkete gönderilmesi sağlanmıştır.
20. İZELMAN Anonim Şirketi ile diğer şirketlerde çalışan özürlü personelin 2011 yılına ait yıllık
periyodik muayeneleri yapılmış, muayene sonuçları ilgili şirkete gönderilmiştir.
21. Kadrolu işçiler ile sözleşmeli personelin periyodik yıllık güncelleme bilgi formlarının sisteme
yüklenmesi ve askeri geçim indirimi formları toplanarak ilgili şirkete gönderilmiştir.
22. Hizmet alımı yoluyla temin edilen İZELMAN, İZBELCOM, İZBETON şirket hakedişleri ile
HASGÜVENLİK LTD.ŞTİ. hakediş ödemeleri her ay eksiksiz bir şekilde yapılmıştır.
23. Şirket personeli ile kadrolu işçilerin fazla çalışma formları ile tatil çalışma formları her ay
Başkanlık Olur’una sunularak onay aşaması tamamlanmıştır.
24. Taşınır Kayıt Kontrol Sisteminde İşçi Personel Şube Müdürlüğü adına alınması öngörülen
tetanoz aşısı ile yoğurt, el havlusu, yüz havlusu ve sabun satın alma talepleri oluşturulmuş,
ihale işlemlerinin yürütülmesi ile ilgili personele dağıtılması sağlanmıştır.
135
25. Kadrolu işçilerin kendi veya çocuklarına ait eğitim belgeleri toplanarak eğitim yardımlarının
ödenmesi sağlanmıştır.
26. Kadrolu işçilerimizin ücret grup değişiklikleri işleme alınmıştır.
27. Ekat Eğitim Belgesi olan kadrolu ve şirket personelinin eğitim sonunda almış oldukları
sertifikaları ilgili personele gönderilmiş ve özlük bilgilerine yüklenmesi sağlanmıştır.
28. Kadrolu işçilerin toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan günlük ücret değişiklikleri sisteme
yüklenmiştir.
29. 01.01.2011–30.06.2011 tarihleri arasında şirketlere alınması uygun görülen toplam 646 (259
İzenerji) personelin iş ve işlemleri yapılmıştır.
30. 2011 yılı içerisinde tadilat gören çeşitli birimlerdeki kart okuma sistemlerinin yeni yerlerine
nakledilmesi kamera sistemlerinin devreye sokulması sağlanmıştır.
31. Taşınır Kayıt Kontrol Sistemindeki İşçi Personel Şube Müdürlüğü adına çelik burunlu bot, iş
ayakkabısı, elektrikçi ayakkabısı ve iş giyimlerinin satın alma talepleri oluşturularak, Satın
Alma Şube Müdürlüğüne gönderilmesi sağlanmıştır.
32. Yıl içerisinde çeşitli birimlerde iş kazası geçiren personelimizin belgeleri hazırlanarak Bölge
Çalışma Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir İl Müdürlüğüne gönderilmesi
sağlanmıştır.
33. Kadrolu ve sözleşmeli personel ile şirket personellerine iş yeri hekimlerinin öngördüğü
tetanoz aşısı temin edilmiştir.
34. Sendika sözleşmesi gereği Cumhuriyet altını alımı için ihale onay belgesi oluşturulması, toplu
iş sözleşmesi gereği çocuklarını sünnet ettiren işçilerimize cumhuriyet altını verilmesi
sağlanmıştır.
35. 2011 yılında kart okuyucu sisteminde arıza meydana gelen birimlerin sistemlerinin
yenilenmesi ve mevcut programların güncellenmesi sağlanmış,
36. Kadrolu işçi ile sözleşmeli personel konumunda çalışan işçilerimizin aylık sigorta prim ve
hizmet belgeleri hazırlanarak bilgisayar ortamında Sosyal Güvenlik Kurumu Genel
Müdürlüğüne gönderilmiştir.
EĞİTİM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR:
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Eğitim Şube Müdürlüğü, 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 215. maddesine dayanılarak kurulmuş olup; faaliyetlerini yine
aynı kanunun 214. maddesi ve bu maddeye istinaden Devlet Personel Daire Başkanlığı ile birlikte
hazırlanan 25.05.1990–05/117 tarihinde onaylanan Hizmet-içi Eğitim Yönetmeliğine göre yerine
getirmektedir.
Eğitim Şube Müdürlüğü, geçmiş yıllarda olduğu gibi gerçekleştirdiği faaliyetlerde; Harcama
birimlerinde görevli personelin mesleki ve teknik yönden yetiştirilmeleri ve eğitiminin sağlanması,
bilgilerinin tazelenmesi ve güncellenmesi, hizmet alanındaki verimliliklerinin arttırılması,
yönetimde ve uygulamada etkinliğin arttırılması ilke ve hedeflerini ön planda tutarak, gerekli
koordinasyonların sağlanmasına yönelik görevleri yürütür.
2011 YILI FAALİYETLERİ
Genel Müdürlük Makamının 07.07.2010 tarih ve 2010/23 sayılı Genelgesi hükümleri ve 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri, 2011 yılı eğitim faaliyetlerinde uygulanmıştır.
Harcama Birimlerince 2011 yılı bütçe ödenek, tespit ve teklif çalışmaları sırasında, ilgili personelin
2011 yılı eğitim ihtiyaçları tespit edilmiş, bunların karşılanması için gerekli ödenekler sağlanmıştır.
Bu kapsamda; İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde yıl içinde gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri ve
koordinasyon çalışmaları aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.
136
2011 Yılı Faaliyet Raporu
1. Ünibel A.Ş’de II.Grup İşletmenlik Eğitimi(Operatörlük) Kursu Eğitimine katılıp yapılan sınav
sonucunda başarılı olan 20 memur personelin Milli Eğitim Bakanlığından onaylı İşletmenlik
Eğitimi Sertifikaları teslim alınarak; belgelerin aslı işlem tesisi ve özlük dosyalarına konulmak
üzere Memur Personel Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir.Sertifikaların 1’er onaylanmış
fotokopisi, kursu bitiren personele Ocak ayı içinde elden verilmiştir.
2. 26.01.2011 – 01.02.2011 tarihleri arasında İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ve
bağlı Müdürlüklerinin Standart Dosya Planı ve Arşivlenmesi çalışmalarına iştirak edilerek
sistemin Daire Başkanlığı ve bağlı birimlerinde uygulanmasına katkıda bulunulmuştur. Bazı
Daire Başkanlıklarında görevli Evrak Kayıt Personelinin Standart Dosya Planı ile ilgili soruları
cevaplandırılmıştır. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün Standart Dosya Planı ile ilgili
Uygulama Esaslarına dair bilgiye ulaşımı hususunda söz konusu personelin bilgi sahibi olması
sağlanmıştır.
3. Bazı harcama birimlerinde 2011 yılı Eğitim faaliyetleri ve uygulamaları konusunda, danışılan
konular ve sorulan sorularda ilgili personele bilgi verilerek koordinasyon ve danışma
faaliyetleri yerine getirilmiştir.
4. Ünibel A.Ş.’de III. grup işletmenlik Eğitimi(Operatörlük) Kursu eğitimine katılan 9 personelin
eğitimi 23.02.2011 tarihinde tamamlanmıştır. Kurs sonunda yapılan sınav sonucu kursa
katılan tüm personel, kursu başarı ile tamamlamıştır. Personelin Bilgisayar İşletmenliği
(Operatörlüğü) kursu bitirme belgeleri Ünibel A.Ş’den teslim alınarak, işlem tesis edilmek ve
şahsi dosyalarında muhafaza edilmek üzere Personel Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir.
5. Belgelerin onaylı birer örneği personele verilmiştir.
6. 18 – 19.02.2011 tarihlerinde Ege Üniversitesinde Kamusal Platform Derneğince düzenlenecek
olan EKAP VE KAMU İHALE MEVZUATI konulu seminer programı Harcama Birimi
Başkanlıklarına 03.02.2011 tarihinde düzenlenen yazı ile gönderilip, bilgilenmeleri
sağlanmıştır.
7. 08 – 09.03.2011 tarihleri arasında 2 gün süre ile Ege Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen,
torba yasası ile ilgili seminere iştirak edilmiştir.
8. İZSU Genel Müdürlüğü Gizlilik Dereceli Birim ve kısımlarla Görevlere ilişkin Yönerge taslağı
oluşturulmuştur. Bu taslak hukuki görüş alınmak üzere Hukuk Müşavirliğine gönderilmiş,
Hukuk Müşavirliğinin uygun görüşü üzerine Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Kabul edilen
Yönerge Nisan ayı içinde birimlere gönderilmiştir.
9. Türkiye Belediyeler Birliğinin internet sitesinden ücretsiz vereceği, İngilizce eğitim duyurusu
yapılmıştır.
10. Türkiye Belediyeler Birliğince düzenlenen ve ücretsiz olan Bütçe eğitimi ile ilgili duyuru ilgili
Harcama Birimlerine yapılmıştır.
11. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 2011 yılı eğitim Planlaması içinde yer alan
Sosyal Güvenlik Mevzuatı ile ilgili olarak 10,11,12 Mayıs 2011 tarihlerinde İzmir Büyükşehir
Belediyesi Meclis Salonunda eğitim düzenlenmiştir. Eğitime katılım, Daire Başkanı, Müdür ve
görevi gereği ilgili personelin katılımı ile toplam; 215 kişi olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu
eğitim Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir İl Müdürlüğü Eğitim Birimi tarafından verilmiş olup
herhangi bir ücret ödenmemiştir.
12. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı projesi olan Genel Müdürlük bünyesinde “İç Kontrol
Sistemi” oluşturulması ile ilgili alınan eğitim için 13.06.2011 tarihinde Büyükşehir Belediyesi
Çetin Emeç Toplantı Salonunun tahsisi işlemi yapıldı. İlgili eğitime, 20-21-22-23-28-29-30
Haziran 2011 tarihleri arasında iştirak edilmiştir.
13. Harcama Birim Başkanlıklarına 2012 yılı eğitim konuları, varsa eğitim projeleri ve katılacak
personel listesinin 07.07.2010 tarih ve 2010/23 sayılı Eğitim Genelgesi hükümleri
doğrultusunda 03.08.2011 tarihine kadar gönderilmesi hususunda düzenlenen yazı
30.06.2011 tarihinde Daire Başkanlıkları ve diğer harcama birim başkanlıklarına
gönderilmiştir.
14. Eğitim Salonu eğitim faaliyetleri ve toplantılar için birimlerin kullanımına tahsis edilmiştir.
Ayrıca eğitim bulunmadığı zamanlarda, salon ihale için birimlerin kullanımına verilmiştir.
137
15. Ege Belediyeler Birliği tarafından 14-15 Temmuz tarihlerinde İzmir’de düzenlenen 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Mevzuatı konulu 2 günlük seminere İZSU Genel Müdürlüğüne
ayrılan kontenjan dahilinde Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının 12 Personelinin katılımı
hususunda gerekli işlemler yerine getirilmiştir.
16. 11-12 Temmuz tarihlerinde Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının projesi olan Daire
Başkanı, Müdür ve ilgili personelin iştirak ettiği “İç Kontrol Sistemi” için Eğitim Salonu temini
işlemi yerine getirilmiştir.
17. Anadolu Flygt firması tarafından 10 Temmuz 2011 tarihinde Daire Başkanı, Müdür ve Teknik
Personele verilen Uzaktan İzleme Sistemleri konulu bilgilendirme semineri eğitiminde, eğitim
salonu temini ve gerekli destek verilmiştir.
18. Temmuz ayı boyunca düzenlenen Coğrafi Bilgi Alt Yapı Sistemleri(CBAS) ve İş Güvenliği ve İşçi
Sağlığı eğitimleri için Eğitim Salonunun kullanımı konusunda destek verilmiştir.
138
2011 Yılı Faaliyet Raporu
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AR-GE ve STRATEJİ
PLANLAMA
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MUHASEBE ve
KESİN HESAP
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
BÜTÇE ve
PERFORMANS
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
BANKA ve
FİNANSMAN
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINIR MAL KAYIT
VE KONTROL
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İÇ KONTROL ve ÖN
MALİ KONTROL
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR:
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı; Araştırma Geliştirme ve Strateji Planlama Şube Müdürlüğü,
Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü, Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü, Banka ve
Finansman Şube Müdürlüğü, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü ile Taşınır Kayıt ve
Kontrol Şube Müdürlüklerinden oluşmuştur.
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve bağlı şube müdürlükleri;
x
İZSU Genel Müdürlüğü stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine
etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
x İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans
programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve
değerlendirmek,
x Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama
programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere
gönderilmesini sağlamak,
x Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak,
değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,
x İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerinin ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini
yürütmek,
x İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek,
x Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak İZSU Genel
Müdürlüğü faaliyet raporunu hazırlamak,
x İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal
cetvellerini düzenlemek,
x İZSU Genel Müdürlüğü yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama
sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
x İZSU Genel Müdürlüğünün, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini
yürütmek ve sonuçlandırmak,
x Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama
yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
x Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,
x İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında
çalışmalar yapmak,
x Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
görevleriyle sorumludur.
139
Ayrıca Daire Başkanlığına bağlı Evrak Kayıt Biriminde; Daire Başkanlığı’na kurum içi ve dışından gelen giden evrakların takibi yapılmaktadır. 2011 yılı içinde 14.712 gelen evrak, 9.943 giden evrak olmak
üzere toplam 24.655 adet evrak girişi ve çıkışı yapılmıştır.
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) VE STRATEJİ PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR:
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde kurulan ARGE ve Strateji Planlama
Şube Müdürlüğü;
Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli
strateji ve politikalarını belirleme; İdare Stratejik Planlarının hazırlanmasına yönelik çalışmaları
koordine ve konsolide etme; İdarenin yönetim ve hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik ve
performans gibi kurumsal ve hizmetlerle ilgili durum ve gelişime yönelik bilgi ve verileri toplama,
analiz etme ve yorumlama, bu verilere dayalı yıllık faaliyet raporlarını hazırlama; görev alanına giren
konularda hizmetleri etkileyecek dış faktörleri inceleme; kurum içi kapasite araştırması yapma;
hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini analiz etme ve genel araştırma yapma; üst yönetimin iç
denetime yönelik işlevlerinin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak için gerekli hazırlıkları gerçekleştirme
çalışmalarını yürütmekle görevlidir.
2011 YILI FAALİYETLERİ
x 2010 Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.
x Stratejik Plan 2010-2014 ve Yıllık Performans Programları çerçevesinde İdaremizde gerçekleştirilen
faaliyetlerin dönemsel olarak izlenmesine, mali ve fiziksel gerçekleşmelerin raporlanmasına yönelik
bir sistem kurulmuştur. Bu sistem aracılığıyla, İdaremiz birimleriyle koordinasyon içinde dönemsel
veriler izlenerek, gerekli düzenlemeler yapılarak raporlanmıştır.
x İl düzeyinde yatırımcı kuruluşların yatırım projelerini izlemeye yönelik İzmir Valiliğince yürütülen
çalışmalar için İdaremizden talep edilen veri ve raporlar, 2011 sonu itibariyle hazırlanarak
sunulmuştur.
x İçişleri Bakanlığı Yerel Bilgi Projesi veri tabanı için çeşitli periyotlarda İdaremizden istenen veri ve
istatistikler hazırlanarak ilgili makamlara iletilmiştir.
x 2011 Yılı Kuruluş Brifing Dosyası için İdaremizden çeşitli periyotlarla istenen veriler hazırlanarak
sunulmuştur.
x TÜİK vb. yetkili kuruluşlardan gelen anket, istatistik vb. taleplere yönelik veriler hazırlanarak
gönderilmiştir.
x İdare ve/veya
hazırlanmıştır.
Üst Yönetici için,
çeşitli konularda istenen rapor, sunum vb. çalışmalar
x İdaremiz temel istatistiklerinin dönemsel olarak raporlanması ve izlenmesine yönelik bir ön
çalışma gerçekleştirilmiştir.
x Araştırma geliştirme programı oluşturmak amacıyla, belirlenen temalar doğrultusunda bazı hazırlık
ve uygulanabilirlik araştırması çalışmaları sürdürülmüş, bu temalar çerçevesinde çeşitli ön çalışmalar
fiilen gerçekleştirilmiştir.
x Araştırma ve yayın çalışmaları kapsamında diğer kuruluşlarca gerçekleştirilen ve İdaremizin
katılımı talep edilen konularda, birim görev alanına giren çalışmalar yürütülmüştür. Bu çerçevede,
İBB tarafından yürütülen İzmir Kent Sağlık Profili kitabı çalışmasına katılım sağlanmış ve İdaremizi
ilgilendiren teknik konularda verilerin hazırlanması, kontrolü ve düzenlenmesi ilgili birimlerle
koordinasyon içinde gerçekleştirilmiştir.
x Birim Çalışma Yönergesi hazırlanarak yetkili makamlara sunulmuş ve onayı alınmıştır.
140
2011 Yılı Faaliyet Raporu
x İdare içi ve dışından yetkili makamlarca talep edilen diğer çeşitli bilgi ve verinin hazırlanması ve
sunulması çalışmaları ilgili birimlerle koordinasyon içinde yürütülmüştür.
x Birim personelinin; kurum içinde düzenlenen hizmet içi eğitimlerin yanı sıra, çeşitli akademik ve
uygulamacı kurumlarca verilen, birimin görevlerine veya güncel çalışmalarının gereklerine uygun
eğitimlere katılımı sağlanmıştır. Ayrıca, görev alanına veya personelin gelişimine yönelik çeşitli
toplantı, konferans, çalıştay ve benzeri çalışmalara katılım gerçekleştirilmiştir.
MUHASEBE VE KESİN HESAP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR:
Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü’ne bağlı Muhasebe, Tahsilat, Resmi Daire ve Maliyet
Muhasebesi Şeflikleri mevcuttur.
5018 Sayılı Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 5436 – 4734 Sayılı ve 2560 Sayılı Kanunla eklenen 3305
Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü ödeme emri
belgesi ve muhasebe işlem fişlerinin kanuna uygun olarak kesilmesi, demirbaş sayımı yapılması,
Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir ve Kasa Defterlerinin yazılması, her ay aylık mizanlar alınıp, hesap
hareketlerinin kontrol edilmesi, Bilanço ve Gelir-Gider Tablolarının hazırlanması görevlerini
yürütmektedir.
İZSU Genel Müdürlüğü Yönetmeliği’ne uygun abonelik sıfatını kazanmış olan Su, Atık su, K.Ö.P ve
Resmi Daire aboneliklerinin tükettiği su ya da uzaklaştırılacak atık su hizmet bedeli miktarına karşılık
çıkarılan faturaların zamanında tahsil edilebilmesi için; hem geleneksel vezne ödeme noktalarından,
hem de teknolojinin sunduğu imkanlar çerçevesinde anlaşmalı bankalardan nakit - otomatik, web
sayfasından İnternet ağı aracılığı ile online olarak ve beldelerimizde mobil vezne aracılığı ile
ödenebilirliğin sağlanmasından yükümlüdür.
Su ve Kanalizasyon Şebeke Tesislerine verilen zararların Su ve Kanalizasyon Daire Başkanlıklarınca
bildirilmesinden sonra Tarifeler Yönetmeliğinin 46.maddesine uygun olarak hasar bedelleri tespit
edilerek, ilgililere tebliğ edilmesinden itibaren tahsil işlemlerini gerçekleştirmekle görevlidir.
2011 YILI FAALİYETLERİ
x Muhasebe işlem fişi ve ödeme fişi olmak üzere toplam 33.271 adet fiş kanuna uygun olarak
kesilmiştir.
x Her ay aylık mizanlar alınıp, hesap hareketleri kontrol edilmiştir.
x 2011 Yılı tutmakla zorunlu olduğumuz Yevmiye Defteri, Defteri-i Kebir ve Kasa Defterleri
hazırlanmıştır.
x 2011 Yılı Bilanço ve Dönem Olumlu Faaliyet tabloları hazırlanmıştır.
x Tüm personelin aylık ücret, sosyal yardım alacakları ve tazminat ödemeleri tahakkukları yapılarak
ödenmiştir.
x İdaremizce ihalesi yapılan yapım işleri ve hizmet alımlarıyla ilgili hakedişler ve faturalar ilgili
hesaplara alınarak ödemeleri yapılmıştır.
x Abonelerle ilgili tahsilat ve ödemeler yapılmıştır.
x Merkez ve Şube Müdürlüklerimize bağlı veznelerden yapılan su tahakkukları ve günlük su
tahsilatlarının fişleri kesilip ilgili hesaplara alınmıştır.
x Banka hesapları düzenli olarak takip edilip ilgili fişleri kesilmiştir.
141
x İdaremize ait giderlerden Tedaş, Türk Telekom vb. faturalar hesaba alınarak dönemi içerisinde
ödenmesi sağlanmıştır.
x İdaremize ait aylık KDV ve Muhtasar Beyannameleri doldurularak ödemeleri yapılmıştır.
x ÇTV bedelleri hesaplara alınarak ilgili belediyelere ve Büyükşehir Belediyesine ödemeleri
yapılmıştır.
x Katı Atık bedelleri hesaba alınarak ilgili belediyelere ödemeleri yapılmıştır.
x Su tahsilatlarının %1 pay karşılığı olan tutar ilgili kuruma ödenmiştir.
x DSİ Genel Müdürlüğü ile 6111 yasa kapsamındaki yapılandırma tutarı taksitlendirilerek ilgili
kuruma ödenmiştir.
x Hazine kredi faiz ödemesi ve İller Bankası pay bedelleri hesaba alınarak ilgili kuruma ödemesi
yapılmıştır.
x 6111 yasa kapsamında borcu olan abonelerin su borçları taksitlendirilmiştir.
x 2011 yılına ait tüm sabit kıymetlerde amortisman ve yeniden değerlendirme işlemleri yapılmıştır.
x Taşınır Mal Yönetmeliğine göre dönem sonu işlemleri yapılmıştır.
x Geçici ve Kati Teminatlar ilgili nazım hesaplarda takip edilerek giriş ve çıkışları yapılmıştır.
x Mizan Cetveli, Faaliyet sonuçları tablosu, Bütçe uygulama sonuçları tablosu, Nakit akış tablosu,
Mali varlık ve yükümlülükler değişim tablosu, İç borç değişim tablosu, Dış borç değişim tablosu, Şarta
bağlı varlık ve yükümlülükler tablosu, Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu, Giderlerin
Kurumsal sınıflandırılması tablosu, Giderlerin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu, Giderlerin
ekonomik sınıflandırması tablosu, Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırması tablosu, Bütçe
giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu, Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu,
Bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu, Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması,
Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu, çıkarılmıştır.
x Borcu olan abonelerin talepleri doğrultusunda su borçları taksitlendirilmiştir.
x Su borçlarını ödemeyen abonelere uyarı mektubu gönderilip, ödenmeyen su borçlarının yasal
yoldan takibinin temini için Hukuk Müşavirliği’ne havalesi yapılmıştır.
x Dekontlar günlük olarak ilgili veznelerden toplanmış ve dekontların raporlarla karşılaştırılması ve
tablolaştırılması gerçekleştirilmiştir.
x Aylık ve yıllık istatistik raporları hazırlanmıştır.
x Günlük vezne tahsilat dökümleri ile aylık banka ve PTT tahsilat dökümleri alınarak, ilgili birimlere
iletilmeleri sağlanmıştır.
x Bilgisayar sisteminde Resmi aboneler sınıflandırılmış ve birim kodları belirlenmiş, her ayın 5’i ile
10’u arasında Resmi Daire abonelerinin listeleri ve faturaları basılmıştır
x Adres ve abone değişikliği olan kurumların düzenlemeleri yapılmış, kurumlardan yapılan
havalelerin ay sonlarında aylık ekstreleri toplanmıştır.
x Resmi Kurumlara ilgili borçlarının ödenmesi yönünde mektup gönderilip, ellerinde fatura
bulunmayan Resmi Kurumların faturaları yeniden düzenlenerek gönderilmiştir.
x Günlük bazda tahsilat toplamı alınmıştır.
x Aylık tahsilat ve borç raporları alınarak üst makamlara iletilmiştir.
x Yıl içinde vidanjör ücretleri hesaplanması, tahsili ile Kanal İade Bedellerinin Hesaplanması ve
tahsilatı yapılmıştır.
142
2011 Yılı Faaliyet Raporu
x İş makinesi ve cihazlarının kiraya verilmesi işlemi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu Kararıyla değişen
iş makine ve kira bedelleri bilgisayara tanımlanmıştır.
x Su ve Kanalizasyon Tesislerine çeşitli nedenlerle verilen zararların Su Tesisleri ile Kanalizasyon
Dairesi Başkanlıklarının tanzim ettikleri hasar bildirim raporlarına istinaden ilgililerden tahsil edilmiş,
tahsil edilemeyen hasar bedelleri Hukuk servisine gönderilerek tahsil edilmesi sağlanmıştır.
x Yönetim Kurulu Kararı ile değişen tamir ve ayar ücretleri bilgisayara tanımlanmıştır.
x Çeşitli kurumlara tankerle satılan su bedellerinin hesaplanması ve tahsili, branşman tedil
ücretlerinin hesaplanması, tahsilinin kontrolü yapılmıştır.
x Malzeme birim fiyatları bilgisayara tanımlandırılmış ve fiyatlandırılması yapılmıştır.
BÜTÇE ve PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR:
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile Mahalli İdareler
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği uyarınca işletme ve yatırım faaliyetlerinin planlanması ve
uygulanması amacı ile İşletmeci ve Yatırımcı Daire Başkanlıklarından alınan bilgiler doğrultusunda
gelir-gider ve yatırım kalemlerinden oluşan Yıllık Bütçe Programı ve Performans Programını
hazırlamak, Tarifeler Yönetmeliği’nde belirlenen esaslar çerçevesinde su ve atıksu tarifelerinin fiyat
ayarlamalarını yapmakla yükümlüdür.
2011 YILI FAALİYETLERİ
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2011 Mali Yılı İdare Bütçesinin uygulanmasına yönelik çalışma ve gerekli işlemler yapılmıştır.
İdare Bütçesinin bilgisayar sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi ve uygulanması çalışmaları
yapılmıştır.
2012 Mali Yılı İdare Bütçesi hazırlanmıştır.
2012 Mali Yılı İdare Performans Programı hazırlanmıştır.
Ödenek kayıtlarının kontrol ve takibi gerçekleştirilmiştir.
2011 Mali Yılında ek ödenek hazırlanıp, uygulanmıştır.
Bütçe kalemleri arası ödenek aktarımlarının kontrol ve uygulamasını yapılmıştır.
İZSU Genel Müdürlüğü su ve atıksu tarife belirleme çalışmaları yapılmıştır.
Çeşitli kuruluşlardan gelen bütçe ve kesin hesap ile ilgili anket ve soruları cevaplandırılmıştır.
BANKA VE FİNANSMAN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR:
5018 ve 4749 sayılı yasa gereği;
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü adına bankalar nezdinde hesap açma ve kapatma
işlemlerini yapmak, İdarenin bankalardaki hesap bakiyelerinin günlük olarak belirlenmesi ve
muhasebeleştirilmesi iş ve işlemlerini yapmak, günlük kullanılabilir bakiyelerin belirlenerek üst
yönetime sunulması ve hesaplar arası aktarmalar ile bunlara ilişkin gerekli iş ve işlemleri yapmak ve
takip etmek, iç ve dış borçlanmaların kullanımlarını ve geri ödemelerini gerçekleştirmek, bunlarla ilgili
belge ve bilgileri ilgili kurumlara gönderme işlemlerini yapmaktır.
2011 YILI FAALİYETLERİ
x İZSU Genel Müdürlüğüne ait banka hesaplarının her gün bakiyeleri tespit edilerek kasa çıkarılmış
ve Özel Bankalardan Kamu bankalarındaki hesaplarımıza bakiyelerin aktarılması ve bunların interaktif
ortamda takibinin yapılması sağlanmıştır.
143
x Abone Bilgi ve Yönetimi Sistemine, bankalardan gelen verilerle hesap ekstreleri karşılaştırılmış,
hata var ise düzeltilmesi sağlanmıştır.
x İZSU Genel Müdürlüğüne ait bankalardaki hesaplara ait hareketlerin muhasebeleştirilmesi
işlemleri yapılmıştır.
x Gün sonunda kamu bankalarında kalan bakiyeler Vadeli Mevduata bağlanarak bununla ilgili
görüşmeler ve yazışmalar yapılmıştır.
x Gönderme talimatları hazırlanarak ilgili bankaya gönderilmiş ve gerçekleştirilmesinin takibi
yapılmıştır.
x Yıl sonunda bankalar ile İZSU Genel Müdürlüğü arasında mutabakatlaşarak, yıl sonu likiditenin
belirlenmesi işlemleri yapılmıştır.
x İç ve dış borçların geri ödemeleri gerçekleştirilmiş, yeni borçlanmalarla ilgili taleplerde bulunma
işlemleri yapılmıştır.
İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR:
Yönetim Kurulunun 09.11.2009 Tarihli ve 663 Sayılı kararı ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
Başkanlığının 19.11.2009 Tarihli ve 9972-11356 Sayılı yazısıyla İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube
Müdürlüğü Kurulmuştur.
Müdürlük 10/12/2003 Tarihli ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55-56-57-58
ve 60. maddelerine göre işlem yapmakta olup;
İZSU Genel Müdürlüğünde İç Kontrol sisteminin kurulması ve standartlarının uygulanması,
geliştirilmesi ve izlenmesini sağlamak; ön mali kontrole tabi işlemlerde İZSU Genel Müdürlüğü
bütçesi, bütçe tertibi kullanılabilir ödenek tutarının merkezi yönetim bütçe kanununa uygunluğu ve
kaynakların ekonomik ve verimli kullanılmasını denetlemek; diğer mali mevzuatla kendisine verilen iş
ve işlemleri etkin, etkili ve eksiksiz olarak yürütmek ile görevlidir.
2011 YILI FAALİYETLERİ
x Müdürlükçe 2011 yılı içerisinde Genel Müdürlük üst yönetimine ve iç kontrol birim temsilcilerine
iç kontrol, risk yönetimi, iç kontrol standartları ve farkındalık konularında eğitim ve seminer
düzenlenmiştir.
x 2011 yılı içerisinde iç kontrol kapsamında Genel Müdürlük bünyesindeki tüm harcama birimlerine
ait süreç analizi çalışmaları başlatılmış olup, bu konuyla ilgili çalışmalar halen devam etmektedir.
x Müdürlük 2011 yılı içerisinde Ön Mali Kontrole tabi 40 Adet mali karar ve işlemi kontrol ederek,
Ön Mali Kontrol formu düzenlenip uygun görülmüştür şerhi düşerek ilgili harcama birimlerine
gönderilmiştir.
TAŞINIR MAL KAYIT VE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR:
5018 Sayılı Mali Yönetim ve Kontrol kanununun 44.maddesine istinaden İZSU Genel Müdürlüğü
Yönetim Kurulunun 17.07.2009 tarih M.35.0.İBB.5.01.21/419 sayılı kararı ile kurulmuştur.
İZSU Genel Müdürlüğüne ait taşınır işlemlerinin 5018 Sayılı Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile
Taşınmaz Mal Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yapılması ve yürütülmesi ile görevlidir.
144
2011 Yılı Faaliyet Raporu
2011 YILI FAALİYETLERİ
x
İZSU Genel Müdürlüğü Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri ve ambar adresleri Sayıştay
Başkanlığına bildirilmiştir.
x
Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan ve her yıl güncellenen “Parasal Sınırlar ve Oranlar
Hakkındaki Genel Tebliğ (Sayı:2012/1)” tüm Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerine bildirilmiş,
işlemlerini bu rakamlar üzerinden yapmaları konusunda bilgilendirilmişlerdir.
x
Bakanlığın “Taşınır Mal İşlemleri ve Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri” ile ilgili yaptığı duyurulara
dayanarak işlem yapılması sağlanmıştır.
x
Tüm harcama birimlerinin yıl sonu fiili envanter sayımlarını yaparak “Sayım Tutanağı”,
“Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli” ile “Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini”
oluşturmaları ve onaylamaları sağlanmıştır.
x
“Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinin” muhasebe ile uygunluğu için gerekli işlemlerin
yapılması sağlanmış, Muhasebe yetkilisi tarafından imzalanan cetvelin ilgili nüshaları ilgili
birimlerce dosyalanmıştır.
x
İZSU Genel Müdürlüğü adına “Taşınır Hesap Cetveli ve Taşınır Kesin Hesap Cetveli”
oluşturularak konsolide edilmiştir.
x
Tüm harcama birimlerindeki işlemlerin “Taşınır Mal Yönetmeliği”ne uygun ve tek tipte
yapılması sağlanmıştır.
x
Tüm Harcama birimlerinin 4.döneme (Ekim-Kasım-Aralık) ilişkin Tüketime Sevk Onaylı
listelerinin “Muhasebe Mutabakat Raporu” ile uygunluğu sağlanmış, muhasebeleşmesi için
tüm listeler Muhasebe Müdürlüğüne gönderilmiştir.
x
İZSU Genel Müdürlüğüne ilk defa alınmış olan yaklaşık 3.336 adet malzemenin kodlanması
yapılmıştır.
x
İZSU Genel Müdürlüğüne yeni alınan ya da Daire Başkanlıkları arasında devir yapılan
demirbaş malzemeler için yaklaşık 9.356 adet demirbaş etiketi basılarak ilgili Daire Başkanlığı
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerine teslim edilmiştir.
x
Harcama birimleri arasında yapılan devir işlemleri, hurdaya ayırma işlemleri, sayım fazlalığı
girişleri, bağış girişleri gibi işlemlere ait TİF’lerin muhasebeleşmesi sağlanmıştır.
x
17-18-19 Ekim tarihlerinde verilen Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu seminerine
katılınmıştır.
x
Strateji Dairesi Başkanlığınn bünyesindeki taşınır ve demirbaş malzeme ile ilgili Taşınır Mal
Yönetmeliği hükümleri yerine getirilmiştir.
x
Yıl içinde Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerinin mevzuat ve işlem ile ilgili soruları cevaplanmıştır.
145
146
TOPLAM
2011 (01) Ocak
2011 (02) Şubat
2011 (03) Mart
2011 (04) Nisan
2011 (05) Mayıs
2011 (06) Haziran
2011 (07) Temmuz
2011 (08) Ağustos
2011 (09) Eylül
2011 (10) Ekim
2011 (11) Kasım
2011 (12) Aralık
6.771.944,29
7.047.627,71
6.553.133,45
7.840.417,91
7.843.266,23
9.696.155,38
6.927.262,30
7.809.320,21
8.087.482,35
5.642.921,11
4.787.235,01
3.340.094,37
72.653.670,37
5.980.195,66
6.929.849,58
69.759.290,88
4.275.078,35
5.547.636,22
4.772.283,51
4.216.709,39
5.920.128,19
2.611.673,99
4.066.251,66
5.088.610,62
3.341.765,70
7.315.918,06
TAHAKKUK
RESMİ
TAHSİLAT
290,30%
163,84%
138,94%
81,03%
90,25%
97,76%
86,30%
77,06%
116,34%
113,18%
64,23%
45,68%
ORAN
38.022.012,93
32.211.430,45
40.974.357,54
41.704.180,19
40.459.811,27
37.516.847,44
35.202.437,35
33.418.624,85
29.513.453,55
30.145.189,99
29.206.565,36
30.721.052,68
435.097.043,68 419.095.963,60
39.395.741,98
35.381.304,75
34.763.965,53
45.926.653,55
41.377.654,44
41.538.250,98
38.395.439,04
34.154.490,36
33.047.521,25
29.627.264,80
27.353.212,37
34.135.544,63
TAHAKKUK
SİVİL
TAHSİLAT
96,51%
91,04%
117,86%
90,81%
97,78%
90,32%
91,68%
97,85%
89,31%
101,75%
106,78%
90,00%
ORAN
2011 YILI TAHAKKUK TAHSİLAT ORANLARI
47.718.168,31
40.054.696,68
48.814.775,45
48.257.313,64
47.507.438,98
44.288.791,73
41.182.633,01
37.693.703,20
35.433.581,74
34.917.473,50
31.818.239,35
34.062.818,38
504.856.334,56 491.749.633,97
42.735.836,35
40.168.539,76
40.406.886,64
54.014.135,90
49.186.974,65
48.465.513,28
45.325.288,62
39.702.126,58
38.136.131,87
33.843.974,19
31.419.464,03
41.451.462,69
TAHAKKUK
TOPLAM
TAHSİLAT
111,66%
99,72%
120,81%
89,34%
96,59%
91,38%
90,86%
94,94%
92,91%
103,17%
101,27%
82,18%
ORAN
2011 Yılı Faaliyet Raporu
31/12/2011 TARİHİ İTİBARİ İLE RESMİ DAİRE BORÇLARI
Üstbirim
BELEDİYELER
Anapara
Gecikme
Toplam
60
MENDERES BELEDİYESİ
50.495,80
823,96
51.319,76
70
BAYINDIR BELEDİYESİ
83.404,50
2.481,27
85.885,77
74
FOÇA BELEDİYESİ
81.796,98
1.992,06
83.789,04
80
SEFERİHİSAR BELEDİYESİ
307.450,34
13.098,86
320.549,20
90
KEMALPAŞA BELEDİYESİ
345.904,22
14.034,67
359.938,89
100
MENEMEN BELEDİYESİ
55.237,87
754,48
55.992,35
103
İ.B.B.PARKLAR VE BAH. Ş.MÜD.
642.316,74
600,08
642.916,82
104
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
426.031,11
615,24
426.646,35
105
KONAK BELEDİYESİ
54.170,95
522,07
54.693,02
106
KARABAĞLAR BELEDİYESİ
64.202,31
7.144,27
71.346,58
107
BORNOVA BELEDİYESİ
214.067,50
456,59
214.524,09
108
URLA BELEDİYESİ
7.874,15
0,00
7.874,15
110
GAZİEMİR BELEDİYESİ
381.644,26
16.831,16
398.475,42
112
ALİAĞA BELEDİYESİ
45.667,42
1.748,19
47.415,61
114
TORBALI BELEDİYESİ
13.872,30
86,30
13.958,60
123
SELÇUK BELEDİYESİ
6.157,89
25,52
6.183,41
124
BAYRAKLI BELEDİYESİ
146.841,33
2.854,15
149.695,48
126
BUCA BELEDİYESİ
798.523,46
22.620,74
821.144,20
127
KARŞIYAKA BELEDİYESİ
102.635,73
669,89
103.305,62
128
ÇİĞLİ BELEDİYESİ
76.160,57
1.011,04
77.171,61
130
NARLIDERE BELEDİYESİ
109.788,55
1.837,25
111.625,80
131
GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ
86.201,15
2.130,49
88.331,64
132
BALÇOVA BELEDİYESİ
76.652,95
1.584,52
78.237,47
135
ESHOT
149.294,07
308,59
149.602,66
136
PAZARCILAR ODASI
5.806,51
0,00
5.806,51
4.332.198,66
94.231,39
4.426.430,05
TOPLAM
147
Üstbirim
DİĞER KURUMLAR
138
BAŞBAKANLIK F-02 MİT
140
Anapara
Gecikme
Toplam
2.417,69
0,00
2.417,69
İL SOSYAL HİZMETLER MÜD.
57.400,13
964,51
58.364,64
142
SSYB.YAŞLILAR HUZUREVİ
36.245,60
142,74
36.388,34
143
ETİ MADEN İŞLT.GEN.MÜD.
4.897,34
0,00
4.897,34
144
TC. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK M
4.134,44
1.583,69
5.718,13
147
İZMİR DEVLET TÜRK DÜNYASI
78,27
0,00
78,27
167
ALİAĞA GAZ TÜRBİNLERİ VE KOMB
52,26
0,00
52,26
198
D.S.İ. 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
879,31
0,00
879,31
199
GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ.İZM.
21.998,19
299,89
22.298,08
200
TEİAŞ 3.İLETİM TES.İŞL.GRUP MÜ
5.809,11
0,00
5.809,11
201
TEDAŞ İZM.ELEKTRİK DAĞITIM MÜ
1.542,65
2,85
1.545,50
202
T.C.D.D. 3. İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
109.646,73
5,71
109.652,44
203
T. T. A.
2.258,45
0,24
2.258,69
204
P.T.T.
38.842,98
100,26
38.943,24
205
İZMİR İLİ BAYINDIRLIK VE İSKAN M
9.741,92
0,00
9.741,92
206
T.S.E.
1.476,49
0,00
1.476,49
207
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BA
405,16
0,00
405,16
209
KARAYOLLARI MÜDÜRLÜĞÜ
294.437,53
357.673,97
652.111,50
210
SEKA
159,41
0,00
159,41
213
ESNAF VE SANATKARLAR ODASI
215,76
0,00
215,76
214
DEFTERDARLIK DAİRELERİ
36.733,09
693,00
37.426,09
215
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
9.425,50
540,69
9.966,19
216
TARIM KREDİ KOOPERATİFİ
105,67
58,70
164,37
217
TC.BAŞB.HAZİNE DIŞ TİCARET İZM
315,87
41,06
356,93
220
SAHİL SIHHİYE DAİRESİ
482,30
111,50
593,80
222
SEÇİM KURUL BAŞKANLIKLARI
19,62
0,00
19,62
223
İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2.879,47
0,00
2.879,47
224
DİYANET İŞLERİ
97.796,52
26.108,08
123.904,60
225
TİCARET ODASI
637,00
0,00
637,00
227
LİMAN İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞ
38.963,47
0,00
38.963,47
229
KÜTÜPHANE
2.341,55
7,39
2.348,94
230
DEVLET TİYATROSU
6.065,06
0,36
6.065,42
231
HALK EĞİTİM MERKEZİ
15.001,80
8.317,40
23.319,20
232
MÜZELER
3.411,64
0,00
3.411,64
235
İZMİR KALKINMA AJANSI GENEL SE
22,56
9,42
31,98
236
KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
92,68
0,00
92,68
237
DEVLET OPERA VE BALESİ
1.424,25
0,00
1.424,25
238
VAKIFLAR
411,80
0,00
411,80
239
REHBERLİK ARAŞTIRMA SERVİSİ
3.568,74
2.303,83
5.872,57
148
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Üstbirim
DİĞER KURUMLAR
240
EMEKLİ SANDIĞI
241
BAĞKUR
242
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL M
243
Anapara
Gecikme
Toplam
122.197,73
0,00
122.197,73
2.769,71
0,00
2.769,71
50.307,18
6.425,55
56.732,73
T.R.T.
7.052,62
0,14
7.052,76
244
İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU
2.974,66
6,35
2.981,01
245
T.M.O.
1.587,44
0,00
1.587,44
247
VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ BAŞ
6.356,39
0,00
6.356,39
248
NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜD.
126,20
0,00
126,20
249
ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLERİ
8.580,34
2.667,32
11.247,66
250
DİN GÖREVLİLERİ YARDIM DERNEĞİ
53,13
0,00
53,13
251
TARIM ORMAN KÖYİŞLERİ MÜDÜR
234.586,93
346.630,90
581.217,83
252
ZİRAİ DONATIM KURUMU
5.315,01
1.087,29
6.402,30
253
TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİ
6.677,06
423,84
7.100,90
256
İZMİR.ADLİYESİ-SAVCILIK
17.052,84
189,10
17.241,94
257
EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI
2.756,43
0,00
2.756,43
258
TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
179,33
0,00
179,33
259
KÖY HİZMETLERİ
2.025,81
0,00
2.025,81
260
BUCA İLÇ.KÖYLERE HİZM.GÖTÜRME
45,09
18,38
63,47
261
BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKE
139,48
0,00
139,48
262
İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
176,64
53,96
230,60
263
T.C İZMİR KUŞ CENNETİNİ KORUM
345,33
42,86
388,19
266
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İZMİR İL M
6,64
0,00
6,64
267
GÜMRÜK MUHAFAZA MÜDÜRLÜĞÜ
1.570,19
21,75
1.591,94
268
GÜMRÜK BAŞ MÜDÜRLÜĞÜ
5.753,31
0,00
5.753,31
269
KÜLTÜR BAKANLIĞI BİRİMLERİ
460,57
47,34
507,91
271
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BİRİMLER
859,55
5,95
865,50
277
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
1.152,07
0,00
1.152,07
302
SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ
10.759,59
202,18
10.961,77
303
SAĞLIK OCAKLARI
34.224,25
2.462,51
36.686,76
304
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
46.136,23
12,98
46.149,21
305
POLİSEVİ
4.852,07
0,00
4.852,07
306
POLİS OKULLARI
16.868,71
0,00
16.868,71
307
DİSPANSERLER
656,65
50,54
707,19
308
HASTANELER
248.691,96
2.397,09
251.089,05
309
EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
701,86
0,00
701,86
310
VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ
1.610,70
36,05
1.646,75
311
KREŞ VE BAKIM EVLERİ
129,18
140,16
269,34
312
BİLİM SAN.TEKN.BAKANLIĞI
225,83
3,05
228,88
313
KIZILAY
1.833,44
1,97
1.835,41
149
Üstbirim
DİĞER KURUMLAR
314
KONSOLOSLUKLAR
315
Anapara
Gecikme
Toplam
73,94
0,00
73,94
EMNİYET MÜD.BİRİMLERİ
47.637,46
23.008,99
70.646,45
316
DEVLET HAVA MEYDANLARI
49.435,05
18,13
49.453,18
317
A.Ü.TÖMER İZMİR MERKEZ ŞB.
1.190,64
4,11
1.194,75
318
ATATÜRK İZCİLİK EĞİTİM MERKE
132,54
0,00
132,54
320
ÖĞRETMENEVLERİ
81.402,15
13.867,87
95.270,02
321
R.T.Ü.K.
73,06
0,00
73,06
323
ÇOCUK ISLAHEVİ
2.649,75
0,00
2.649,75
324
CEZAEVLERİ
4.408.577,90
6.326.982,00
10.735.559,90
325
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİ
177.199,97
0,00
177.199,97
326
SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ
1.789,22
0,00
1.789,22
328
KAYMAKAMLIKLAR
74.856,84
3.159,14
78.015,98
329
TÜRK HAVA KURUMU
2,77
0,00
2,77
331
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜD.İZ
325,46
0,00
325,46
332
ÖĞRENCİ YURTLARI
174.722,74
424,88
175.147,62
334
T.C.ZİRAAT BANKASI
5.775,97
5,55
5.781,52
338
İLLER BANKASI 3.BÖLGE MÜD.
6.881,11
0,00
6.881,11
339
T.HALK BANKASI A.Ş.
7.835,09
42,20
7.877,29
340
VAKIFLAR BANKASI
1.287,59
27,36
1.314,95
341
ELÇİLİKLER
415,45
0,00
415,45
346
ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
221,38
7,86
229,24
347
MAL MÜDÜRLÜĞÜ
3.501,71
0,00
3.501,71
426
TÜRK TARİH KURUMU
15.113,25
10.193,44
25.306,69
520
KÖY ABONELERİ
81.773,12
13.056,29
94.829,41
TOPLAM
6.803.010,32
150
7.152.690,37 13.955.700,69
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Üstbirim
ASKERİ KURULUŞLAR
Anapara
Gecikme
Toplam
395
SAHİL GÜVENLİK HAVA KOMUTANL
22.117,85
0,00
22.117,85
396
SAHİL GÜVENLİK EGE DENİZ BÖLGE
8.041,36
57,65
8.099,01
397
HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANL
18.189,09
3.146,09
21.335,18
398
İZMİR TERSANE KOMUTANLIĞI
174,85
30,72
205,57
399
DZ.KK.İZM.BAK.ONR.İSTH.KOMUTAN
285,19
0,00
285,19
400
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
11.878,65
0,00
11.878,65
401
FOÇA MERKEZ KOMUTANLIĞI
3.546,83
0,00
3.546,83
402
DENİZ KOMUTANLIĞI
158.003,40
22,29
158.025,69
403
HAVA EĞİTİM KOMUTANLIĞI
9.916,19
0,00
9.916,19
404
GÜNEY DENİZ SAHA KOMUTANLIĞI
28.875,64
0,00
28.875,64
405
EGE ORDU KOMUTANLIĞI
6.847,60
0,00
6.847,60
406
EGE ORDU KOMUTANLIĞI
162.255,16
15,75
162.270,91
408
57.TOPÇU TUĞAY KOMUTANLIĞI
139.105,81
0,00
139.105,81
409
NATO (ŞİRİNYER)
75.677,36
126,17
75.803,53
410
ABD HAVA KUVVET KOMUTANLIĞI
1.093,92
3.033,13
4.127,05
411
JANDARMA
199.047,43
228,23
199.275,66
412
ASKERLİK DAİRE BAŞKANLIĞI
6.272,85
172,40
6.445,25
413
10.JANDARMA ER EĞT.KOMUTANLIĞ
11.932,52
0,00
11.932,52
414
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
4.985,24
0,00
4.985,24
416
ORDUEVİ
89.198,43
0,03
89.198,46
417
ULAŞTIRMA
13.117,96
0,00
13.117,96
418
ASKERİ HASTANELER
9.514,70
0,00
9.514,70
980.078,03
6.832,46
986.910,49
TOPLAM
151
Üstbirim
OKULLAR
498
İŞ OKULU
500
ANAOKULLARI
501
İLKÖĞRETİM OKULLARI
502
ORTAOKULLAR
503
Anapara
Gecikme
Toplam
703,83
0,00
703,83
9.613,24
68,80
9.682,04
107.740,08
633.640,66
741.380,74
5.059,41
37.339,83
42.399,24
LİSELER
278.741,59
83.662,10
362.403,69
504
MESLEK LİSELERİ
561.563,33
94.551,12
656.114,45
505
ÖZÜRLÜLER OKULLARI
17.113,87
3.061,85
20.175,72
530
İLKÖĞRETİM
2.048.827,62
2.872.188,89
4.921.016,51
3.029.362,97
3.724.513,25
6.753.876,22
TOPLAM
Üstbirim
ÜNİVERSİTELER
Anapara
506
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİ
507
DOKUZ EYLÜL ÜNV.HASTANESİ
508
EGE ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİ
509
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
510
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
511
Gecikme
Toplam
167.968,22
189.326,71
357.294,93
42.978,63
92,32
43.070,95
6.647,49
0,11
6.647,60
116.067,00
0,00
116.067,00
637,15
0,00
637,15
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
68.724,68
0,00
68.724,68
512
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
36.419,19
0,00
36.419,19
513
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ
3.324,55
10,34
3.334,89
514
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
441,92
0,00
441,92
515
KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
8.535,01
0,00
8.535,01
451.743,84
189.429,48
641.173,32
TOPLAM
GENEL TOPLAM
15.596.393,82 11.167.696,95 26.764.090,77
152
2011 Yılı Faaliyet Raporu
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ABONE İŞLERİ
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KONAK
BÖLGESİ
ŞUBE MD.
KARŞIYAKA
BÖLGESİ
ŞUBE MD.
MENEMEN
BÖLGESİ
ŞUBE MD.
BORNOVA
BÖLGESİ
ŞUBE MD.
BUCA
BÖLGESİ
ŞUBE MD.
TORBALI
BÖLGESİ
ŞUBE MD.
NARLIDERE
BÖLGESİ
ŞUBE MD.
KATILIM
PAYLARI
ŞUBE MD.
SAYAÇ
OKUMA VE
KONTROL
ŞUBE MD.
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı İZSU Genel Müdürlüğü’ nün kuruluşundan itibaren yapısında olan ve
Müdürlükleri aracılığı ile abonelerin ilk müracaat yaptıkları İZSU birimidir.
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı’nın görevini yürütürken uyması gereken kanunlar; 3009 Sayılı kanunla
değişik 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş Kanunu, 1475 Sayılı İş Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 7201
Sayılı Tebligat Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 657
Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 831 Sayılı Sular Hakkında Kanun, 4857 Sayılı İş Kanunu, 1593 Sayılı
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018
Sayılı Kamu Yönetim ve Kontrol Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve 3194 Sayılı İmar Kanunudur.
Ayrıca İZSU Disiplin Yönetmeliği, Kamu İhale Kanunu ile ilgili tüm yönetmelikler, 3194 Sayılı İmar
Yönetmelikleri, İZSU Tarifeler Yönetmeliği, 2872 Sayılı Çevre Kanununa bağlı tüm yönetmelikler,
Teşkilat Yönetmeliği, Yönetim Kurulu Toplanma ve Çalışma Esasları Yönetmeliği, Memur Sicil
Yönetmeliği, Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği, Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
ve Evrak Yönetimi Hakkında Yönetmelikler kullanılan yönetmelikler arasındadır.
İZSU Genel Müdürlüğü Katılım Payları Tahakkuk ve Tahsilat Yönergesi de çalışmalarımız sırasında
kullanılmaktadır.
YETKİQ GÖREV ve SORUMLULUKLAR:
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı birimlerde yürütülen iş ve işlemler aşağıda ifade edildiği
şekildedir;
x
Yeni bina yapan veya daha önce yaptığı binasına su bağlatmak isteyen vatandaşlarımızın
abonelik müracaatlarını alarak abonelik oluşturmak,
x
Abonelerin sayaçlarını okuyarak tüketimlerini belirleyip, tüketim bildirilerini bırakmak,
x
Sayaç okuma işleminden sonra her türlü tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek, yapılan
itirazları değerlendirip sonuçlandırmak,
x
Konak Şube Müdürlüğü hizmet alanı dışındaki bölgelerde abonelere yapılan
tahakkukların tahsilatını yapmak,
x
Borçlu kalan abonelerin suyunu kesmek, ödeme yapıldığında suyunu açmak, uzun süre
borcun ödenmemesi durumunda hukuksal işlemleri başlatmak,
x
Arızalı, patlak ve çalışmayan sayaçları değiştirerek, sayaç yanında oluşan arızaları
gidermek,
x
Usulsüz ve kaçak su kullanan abonelerin tespitini yapmak,
153
x
Arsasına yeni bina yapacak olan parsel sahiplerinden, yapı ruhsatı aşamasında içme suyu
ve kanalizasyon alt yapı katılım bedellerini tahsis etmek, yapı kullanım izin belgesi
aşamasında kanal bağlantısını yerinde kontrol ederek, kanal ruhsatnamesi düzenlemek.
x
İçme suyu şebekesi dışındaki kaynaklardan (artezyen, tankerle taşıma vb.) temin ettiği
suyu kullandıktan sonra kanalizasyon şebekesine deşarj edenlerin tespiti ve atıksu
aboneliği işlemlerini yapmak,
x
Şebekeden veya başka kaynaklardan temin ederek üretimde kullandığı suyu
kanalizasyona deşarj edenlerden, atık sularının Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Başkanlığı tarafından standart üstü kirlilik içerdiği tespit edilenlere KÖP (Kirlilik Önlem
Payı) tahakkuku yapmak,
x
İZSU Genel Müdürlüğü sayaç ihtiyacını belirleyip karşılamak, sayaçlarla ilgili her türlü
kontrol işlemlerini Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün vereceği raporlar doğrultusunda
sonuçlandırmak,
x
Tarifeler Yönetmeliğini uygulamak, gerekli ilave ya da değişiklikleri yönetim kuruluna
sunmak,
x
Aylık su ve atıksu tarifelerinin tanımlanıp uygulanması ve sayaç okuma planının
hazırlanıp uygulanmasını gerçekleştirmek,
x
Taşınmaz sahiplerinden 3194 Sayılı İmar Kanunu, 2560 Sayılı yasa ve İZSU Genel
Müdürlüğü Katılım Payları Tahakkuk ve Tahsilat Yönergesi gereğince Büyükşehir Belediye
sınırları içinde yürütme yetkisi Su ve Kanalizasyon İdarelerine verilen içme suyu ve
kanalizasyon katılım paylarının tahakkuk ve tahsilat işlemlerini yürütmek,
x
Halkla İlişkiler Birimine gelen her türlü talep ve şikayeti değerlendirip sonuçlandırmak,
x
5018 Sayılı Kanun gereğince Daire Başkanlığına tahsis edilen bütçenin planlanan
çerçevede kullanılmasını sağlamak,
x
Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının verdiği görevleri yerine
getirmektir.
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Organizasyon yapısı aşağıdaki şekilde olup, söz konusu 9 Şube
Müdürlüğü ile görev ve sorumluluklarını gerçekleştirmektedir.
Konak Bölgesi Şube Müdürlüğü,
Halkla İlişkiler Şefliği
Abone İşleri Birimi
Hizmet Alanı: Mevcut Hizmet Bölgesi
Karşıyaka Bölgesi Şube Müdürlüğü,
Karşıyaka Şefliği
Abone İşleri Birimi
Hizmet Alanı: Karşıyaka
Çiğli Şefliği
Abone İşleri Birimi
Hizmet Alanı: Çiğli, Sasalı, Harmandalı, Ulukent
Bayraklı Şefliği
Abone İşleri Birimi
Hizmet Alanı: Bayraklı
154
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Menemen Bölgesi Şube Müdürlüğü
Menemen Şefliği
Abone İşleri Birimi
Hizmet Alanı: Menemen, Seyrek, Emiralem, Asarlık, Koyundere, Maltepe,
Türkelli.
Foça Şefliği
Abone İsleri Birimi
Hizmet Alanı: Foça, Yeni Foça, Bağarası, Gerenköy
Aliağa Şefligi
Abone İşleri Birimi
Hizmet Alanı: Aliağa, Helvacı
Bornova Bölgesi Şube Müdürlüğü
Bornova Şefliği
Abone İşleri Birimi
Hizmet Alanı: Bornova
Yenişehir Şefliği
Abone İşleri Birimi
Hizmet Alanı: Yenişehir, Altındağ, Çamdibi, Pınarbaşı, Işıkkent
Kemalpaşa Şefliği
Abone İşleri Birimi
Hizmet Alanı: Kemalpaşa, Ulucak, Yukarı Kızılca, Armutlu, Ören, Bağyurdu
Buca Bölgesi Şube Müdürlüğü
Buca Şefliği
Abone İşleri Birimi
Hizmet Alanı: Buca, Kaynaklar
Eşrefpaşa Şefliği
Abone İşleri Birimi
Hizmet Alanı: Eşrefpaşa, Gaziemir, Sarnıç
Menderes Şefliği
Abone İşleri Birimi
Hizmet Alanı: Menderes, Görece, Değirmendere, Oğlananası, Tekeli.
Torbalı Bölgesi Şube Müdürlüğü
Torbalı Şefliği
Abone İşleri Birimi
Hizmet Alanı: Torbalı, Karakuyu, Çaybaşı, Subaşı, Ayrancılar, Pancar,
Yazıbaşı.
Bayındır Şefliği
Abone İşleri Birimi
Hizmet Alanı: Bayındır,Canlı Çırpı
Selçuk Şefliği
Abone İşleri Birimi
Hizmet Alanı: Selçuk
155
Narlıdere Bölgesi Şube Müdürlüğü
Narlıdere Şefliği
Abone İşleri Birimi
Hizmet Alanı: Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe, Yelki
Urla Şefliği
Abone İşleri Birimi
Hizmet Alanı: Urla
Seferihisar Şefliği
Abone İsleri Birimi
Hizmet Alanı: Seferihisar
Ürkmez Şefligi
Abone İşleri Birimi
Hizmet Alanı: Ürkmez, Gümüldür, Özdere, Doğanbey
Katılım Payları Şube Müdürlüğü
Katılım Payları Şefliği
Sayaç Okuma Şube Müdürlüğü
Sayaç Okuma Şefliği
Atıksu Teknik Şefliği
Açma-Kesme Şefliği
Sayaç Bakım Onarım ve Kontrol Şube Müdürlüğü
Sayaç Atölye Şefliği
2011 YILI FAALİYETLERİ
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı 2011 yılı boyunca 9 Şube Müdürlüğü aracılığı ile yukarıda belirtilen
görevleri yerine getirmiştir.
Kanal Katılım Şube Müdürlüğü 2011 yılı yürüttüğü işler ve İZSU Genel Müdürlüğüne gelir olarak kayıt
edilen bedellerin listesi aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.
2011 YILI KATILIM PAYLARI TAHSİLATLARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
AÇIKLAMA
Katılım Payları Keşif Ücreti
İçme Suyu Kat. Bed. (%100)
İçme Suyu Kat. Bed. (%25)
Kanal Kat. Bed. (%100)
Kanal Kat. Bed. (%25)
Altyapı Kat. Prj İnceleme Ücr.
Dış Kanal Bağ. Keşif Ücreti
İçme Suyu Kat. Bed. (%75)
Kanal Kat. Bed. (%75)
156
TUTAR (TL)
392.817,22
10.930.249,28
469.666,18
6.240.579,83
521.222,65
1.963.798,58
22.991,41
669.186,05
414.549,18
2011 Yılı Faaliyet Raporu
İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MUKAYESELİ ŞEBEKE SARFİYATLARI (m3)
AYLAR
OCAK
SUBAT
MART
NISAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLUL
EKIM
KASIM
ARALIK
2008 YILI
9.994.941
10.846.867
8.577.425
10.293.999
10.803.019
13.508.038
12.716.551
13.080.920
11.600.430
12.313.839
10.588.467
10.287.285
2009 YILI
10.227.506
9.798.046
9.654.886
10.349.937
11.414.058
12.318.642
13.300.650
13.457.958
12.011.948
11.670.450
10.635.012
10.554.803
2010 YILI
10.730.016
10.604.335
9.073.276
11.154.528
12.070.775
12.748.855
13.362.960
14.404.544
14.108.134
11.718.550
11.723.651
10.921.805
2011 YILI
12.369.918
9.476.916
10.199.490
11.389.259
11.687.492
13.092.332
13.972.298
14.167.092
15.411.148
11.825.274
12.076.366
10.461.866
TOPLAM
134.611.781
135.393.896
142.621.429
146.129.451
157
158
10.928.220
12.204.107
9.387.069
9.793.780
8.693.210
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
738.406
800.967
795.443
919.407
855.954
886.018
817.057
782.149
762.373
689.226
619.830
248.001
489.759
542.699
843.267
1.135.321
828.649
710.143
431.242
397.790
200.204
185.418
870.794
PARK
DIŞI
806.902
BELD.
KONUT
116.316.690 9.473.732 6.883.287
10.972.968
TEMMUZ
TOPLAM
10.270.939
9.157.904
NİSAN
HAZİRAN
8.341.960
MART
9.382.304
7.743.941
ŞUBAT
MAYIS
9.440.288
KONUT
OCAK
AYLAR
4.315.369
173.645
302.294
338.142
528.920
431.507
500.258
411.321
304.166
320.141
305.334
264.624
435.017
DAİRE
RESMİ
259.831
229.630
264.187
284.800
316.945
307.315
276.703
246.972
240.022
221.379
197.406
240.535
SANAYİ
73.597 3.085.725
2.665
4.070
4.127
7.053
6.431
7.795
8.473
8.713
5.370
6.046
5.538
7.316
ABONE
KDV SİZ
359.095
32.262
35.684
38.724
28.696
24.880
25.837
30.738
31.104
31.379
27.997
22.151
29.643
HAST.
ÖZEL OKL.
TİPLERİNE GÖRE SARFİYAT
( m3) 2011
28.149
36.369
47.393
73.244
64.094
66.254
93.425
77.622
51.075
38.438
28.355
28.165
TESİS
TURST.
4.465.259 632.583
244.059
340.534
364.240
470.016
359.464
330.444
428.098
379.862
379.788
329.836
372.625
466.293
HAST.
RES.OKL.
524.114
41.638
43.279
43.250
51.638
44.276
46.760
45.435
43.358
43.417
39.070
37.028
44.965
HAMAM
FIRIN
146.129.451
10.461.866
12.076.366
11.825.274
15.411.148
14.167.092
13.972.298
13.092.332
11.687.492
11.389.259
10.199.490
9.476.916
12.369.918
TOPLAM
2.983
34.535
96.636
96.916
97.499
98.196
98.833
99.178
99.388
99.595
99.570
99.882
99.921
1.013.314
1.015.364
1.017.422
1.019.571
1.021.526
1.023.432
1.025.060
1.026.958
1.027.986
1.029.168
1.030.755
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
159
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM 12.261.352 1.181.847
2.974
2.952
2.927
2.925
2.892
2.873
2.857
2.852
2.796
2.760
2.744
96.233
1.010.796
BELD.
PARK
OCAK
KONUT
DIŞI
KONUT
AYLAR
15.575
1.285
1.293
1.302
1.302
1.303
1.299
1.305
1.304
1.302
1.303
1.295
1.282
RESMİ
DAİRE
156
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
KDV SİZ
ABONE
9.281
787
791
787
788
784
781
779
770
756
752
754
752
SANAYİ
5.335
478
473
456
449
441
437
439
438
435
434
432
423
ÖZ.OKL.
HAST.
15.351
1.305
1.298
1.292
1.283
1.285
1.281
1.279
1.274
1.272
1.260
1.262
1.260
RES.OKL.
HAST.
2011 TİPLERİNE GÖRE ABONE ADETLERİ(Basılan Fatura)
810
71
70
70
70
69
68
65
65
65
64
65
68
TURST.
TESİS
1.138.998
1.137.360
1.135.813
1.134.767
1.132.646
1.130.752
1.128.499
1.125.867
1.122.985
1.120.273
1.117.912
1.114.945
TOPLAM
16.575 13.540.817
1.400
1.398
1.385
1.382
1.378
1.371
1.387
1.379
1.369
1.371
1.381
1.374
FIRIN
HAMAM
2011 Yılı Faaliyet Raporu
160
KONUT
21.590.542
17.612.287
18.938.721
20.975.736
21.684.330
24.880.334
27.803.317
28.450.172
30.878.892
22.271.092
22.779.789
19.941.412
277.806.624
AYLAR
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
KONUT
DIŞI
6.500.146
4.691.440
5.204.623
5.766.854
5.912.248
6.203.430
6.740.977
6.531.602
6.995.478
6.044.620
6.070.078
5.509.539
72.171.035
BELD.
PARK
1.864.770
625.535
708.935
1.204.456
1.327.460
2.106.286
2.363.739
3.069.405
2.461.631
1.622.198
1.495.134
790.188
19.639.737
RESMİ
DAİRE
2.664.483
1.626.946
1.859.646
1.972.815
1.880.908
2.524.244
3.070.142
2.647.678
3.251.822
2.079.570
1.858.629
1.067.863
26.504.746
KDV SİZ
ABONE
85.304
64.573
70.496
62.614
101.594
98.795
90.888
74.986
82.238
48.120
47.456
31.064
858.128
859.298
712.076
796.386
860.393
877.760
990.036
1.095.483
1.104.196
1.015.254
943.088
850.876
930.531
11.035.377
SANAYİ
ÖZEL OKL.
HAST.
156.112
115.452
143.837
165.864
163.743
156.882
128.586
118.822
141.368
183.984
175.611
155.036
1.805.297
TİPLERİNE GÖRE SARFİYAT TUTARLARI 2011 ( TL )
K.D.V. HARİÇ
RES.OKL.
TURST.
HAST.
TESİS
2.289.376
201.730
1.761.912
152.127
1.616.396
205.643
1.869.742
273.252
1.872.156
415.437
2.091.382
499.824
1.628.577
354.459
1.772.152
342.902
2.316.259
391.855
1.795.568
253.552
1.678.811
194.574
1.211.973
150.597
21.904.304 3.435.952
FIRIN
HAMAM
287.384
236.623
250.037
277.869
277.474
290.778
299.264
283.364
330.484
276.800
276.986
264.787
3.351.850
36.499.145
27.598.971
29.794.720
33.429.595
34.513.110
39.841.991
43.575.432
44.395.279
47.865.281
35.518.592
35.427.944
30.052.990
438.513.050
TOPLAM
1.132.646
1.134.767
1.135.813
1.137.360
1.138.998
13.540.817
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
13.092.332
1.128.499
HAZİRAN
AĞUST.
11.687.492
1.125.867
MAYIS
1.130.752
11.389.259
1.122.985
NİSAN
TEMMUZ
10.199.490
1.120.273
MART
161
145.949.451
10.461.866
12.076.366
11.825.274
15.411.148
14.167.092
13.792.298
9.476.916
1.117.912
ŞUBAT
12.369.918
1.114.945
Adet
OCAK
AYLAR
ŞEBEKE
m3
468.992.368
38.507.071
37.491.211
37.599.539
50.841.401
46.574.402
45.031.145
42.022.806
36.453.994
35.318.119
31.298.622
28.917.146
38.936.912
Tutar
33.691
2.896
2.868
2.832
2.819
2.806
2.798
2.796
2.800
2.794
2.774
2.762
2.746
Adet
9.954.349
948.256
823.038
819.720
908.052
844.233
879.052
889.931
823.462
766.183
762.120
722.496
767.806
ATIKSU
m3
15.228.232
1.948.286
1.188.268
1.162.690
1.349.922
1.263.242
1.341.770
1.365.724
1.207.192
1.145.576
1.083.230
1.030.827
1.141.505
Tutar
13.574.508
1.141.894
1.140.228
1.138.645
1.137.586
1.135.452
1.133.550
1.131.295
1.128.667
1.125.779
1.123.047
1.120.674
1.117.691
155.903.800
11.410.122
12.899.404
12.644.994
16.319.200
15.011.325
14.671.350
13.982.263
12.510.954
12.155.442
10.961.610
10.199.412
13.137.724
ŞEB.+ATIKSU
Top.Adet
Top.m3
İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2011 YILI GENEL TAHAKKUK (TL) K.D.V. HARİÇ
533.697
80.990
44.980
47.192
43.254
41.490
51.880
47.993
50.014
33.947
28.246
44.375
19.336
K. Ö. P.
484.754.297
40.536.347
38.724.459
38.809.421
52.234.577
47.879.134
46.424.795
43.436.523
37.711.200
36.497.642
32.410.098
29.992.348
40.097.753
TOPLAM
2011 Yılı Faaliyet Raporu
162
145.851
83.184
34.232
KARŞIYAKA
BORNOVA
BAYRAKLI
TOPLAM
934.458
57.180
100.132
YENİŞEHİR
ÇİĞLİ
56.749
NARLIDERE
139.052
137.701
EŞREFPAŞA
BUCA
180.377
KONAK
OCAK
61.063
112.556
71.511
146.969
38.646
112.662
169.413
156.741
180.626
MART
61.265
112.742
71.610
147.255
38.690
112.824
169.687
156.981
180.709
NİSAN
61.505
113.200
71.870
147.692
38.867
113.095
169.901
157.351
180.927
MAYIS
61.746
113.387
72.167
148.061
38.966
113.346
170.114
157.746
180.675
61.695
113.595
72.297
148.282
39.088
113.523
170.614
158.021
180.857
62.200
113.635
72.715
149.063
39.106
113.802
171.145
158.608
181.102
EYLÜL
62.387
113.638
72.768
149.414
39.166
113.968
171.484
159.065
181.349
EKİM
63.936
115.189
75.658
152.612
40.352
118.058
178.897
161.794
190.427
KASIM
64.177
115.223
75.704
152.693
40.372
118.103
179.031
161.861
190.477
ARALIK
1.059.714 1.061.376 1.063.239 1.096.923 1.097.641
62.073
113.703
72.416
148.593
39.035
113.673
170.875
158.334
181.012
HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS
901.424 1.050.187 1.051.763 1.054.408 1.056.208 1.057.972
60.927
112.419
91.436
146.463
34.261
112.472
168.502
156.467
18.477
ŞUBAT
İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 HANE SAYILARI (Merkez)
163
13.517
21.541
44.267
17.750
22.850
33.959
47.492
12.260
22.373
SEFERİHİSAR
URLA
MENEMEN
FOÇA
ALİAĞA
KEMALPAŞA
TORBALI
SELÇUK
ÜRKMEZ
23.498
13.321
48.328
34.990
23.856
17.861
45.654
22.678
14.572
14.305
18.235
ŞUBAT
23.555
13.410
48.664
35.127
23.861
17.777
45.590
22.754
14.914
14.319
18.325
MART
22.599
12.104
48.992
30.952
23.433
12.217
45.455
22.012
13.875
14.649
18.573
NİSAN
22.630
13.507
48.209
34.964
23.058
17.858
46.097
21.809
15.105
14.418
18.478
MAYIS
268.266 277.298 278.296 264.861 276.133
14.186
BAYINDIR
TOPLAM
18.071
MENDERES
OCAK
281.835
23.842
13.557
49.228
35.474
24.221
18.015
46.230
23.049
15.201
14.427
18.591
HAZİRAN
269.586
22.896
12.216
49.420
31.222
23.624
12.376
46.284
23.146
15.265
14.443
18.694
TEMMUZ
24.080
13.631
49.783
35.769
24.454
18.124
46.546
23.377
15.389
14.344
18.832
EYLÜL
24.148
13.668
48.440
36.271
24.631
18.146
46.721
23.458
15.461
14.355
18.905
EKİM
24.382
13.888
51.983
36.716
25.284
18.590
47.980
23.794
16.013
14.882
19.270
KASIM
283.393 284.329 284.204 292.782
23.979
13.600
49.706
35.632
24.348
18.097
46.398
23.183
15.341
14.339
18.770
AĞUSTOS
İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 HANE SAYILARI (İlçeler )
293.065
24.409
13.899
52.040
36.753
25.308
18.599
48.049
23.815
16.021
14.886
19.286
ARALIK
2011 Yılı Faaliyet Raporu
SAYAÇ KONTROL AMİRLİĞİ 2011 YILI FAALİYETLERİ:
A- İDARİ SÖKÜMLER
Sayaç Kontrol Amirliğinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü memurları ve İZSU Genel Müdürlüğü
teknik personelince muayenesi yapılan sayaçların bölgelere, iş tipine ve muayene sonuçlarına göre
dağılımı:
BÖLGE
01-KONAK
02-EŞREFPAŞA
04-KARŞIYAKA
05-BORNOVA
06-BAYRAKLI
07-BUCA
08-NARLIDERE
09-YENİŞEHİR
10-ÇİĞLİ
11-MENDERES
12-BAYINDIR
13-SEFERİHİSAR
14-URLA
15-MENEMEN
16-FOÇA
17-ALİAĞA
18-KEMALPAŞA
19-TORBALI
20-SELÇUK
22-ÜRKMEZ
TOPLAM
ADET
23.212
21.397
15.652
10.784
5.944
22.205
12.935
12.041
5.502
855
1.227
2.967
3.171
9.538
5.220
3.341
3.678
10.526
2.603
2.637
175.435
YÜZDE%
13,23
12,20
8,92
6,15
3,39
12,66
7,37
6,86
3,14
0,49
0,70
1,69
1,81
5,44
2,98
1,90
2,10
6,00
1,48
1,50
100,00
İŞ EMRİ TİPİ
ABYS (Toplu işlem)
BORÇ
ÇALIŞMIYOR
DAMGA (10 Yıllık per. bakım)
ENDEKS OKUNMUYOR
İLİŞİK KESME
KAÇAK SU ( Frod ),SAYAÇ TERS
KAT TESPİTİ
MİYADİ ( Kuru tip )
PATLAK, CAMI KIRIK
SAYAÇ SÖKME (Dilekçeli)
DİĞER( Sayaç çap değ.,yıkım, sayaç
serino okun., v.s.)
İDARİ SÖKÜM YIL TOPLAMI
ve
MUAYENE NETİCELERİ
SAĞLAM/ NORMAL
BOZUK/İŞLEMİYOR
PATLAK
TAHRİP / MUAY. RED
TOPLAM
164
ADET
5.040
9.436
13.684
88.805
6.203
9.484
208
731
32.894
5.202
3.564
184
175.435
ADET
157.348
12.511
5.545
31
175.435
2011 Yılı Faaliyet Raporu
B- YÜKSEK TÜKETİME İTİRAZ
Abonelerden yüksek su tüketimi itirazı sonucu sökülen ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nce
ölçü muayenesi yapılan sayaçların bölgelere göre %’sel dağılımı:
BÖLGESİ
01-KONAK
02-EŞREFPAŞA
04-KARŞIYAKA
05-BORNOVA
06-BAYRAKLI
07-BUCA
08-NARLIDERE
09-YENİŞEHİR
10-ÇİĞLİ
11-MENDERES
12-BAYINDIR
13-SEFERİHİSAR
14-URLA
15-MENEMEN
16-FOÇA
17-ALİAĞA
18-KEMALPAŞA
19-TORBALI
20-SELÇUK
22-ÜRKMEZ
TOPLAM
ÖLÇÜ
MUA.
%YÜZDE
ADEDİ
1.094
13,45
1.122
13,80
652
8,02
840
10,33
201
2,47
1.096
13,48
359
630
373
125
74
86
162
281
119
173
234
305
42
163
4,42
7,75
4,59
1,54
0,91
1,06
1,99
3,46
1,46
2,13
2,88
3,75
0,52
2,00
8.131
100,00
MUAYENE NETİCELERİ
SAĞLAM/ NORMAL
BOZUK/İŞLEMİYOR
PATLAK
TAHRİP / MUAY. RED
TOPLAM
YERİNDE YAPILAN TESİSAT
KONTROLÜ
01-KONAK
02-EŞREFPAŞA
04-KARŞIYAKA
05-BORNOVA
07-BUCA
08-NARLIDERE
09-YENİŞEHİR
11-MENDERES
13-SEFERİHİSAR
14-URLA
17-ALİAĞA
19-TORBALI
22-ÜRKMEZ
TOPLAM
C- TAMİR VE AYARI YAPILAN SAYAÇLAR
Tamir (Revizyon) Yapılan Sayaçlar
ÇAPI
ADETİ
Ø20 – Ø25mm.
16.500
Ø50mm.
102
Ø65mm.
6
Ø80mm.
9
Ø100mm.
8
Ø150mm.
5
TOPLAM
16.630
165
ADET
5.941
1.910
14
49
7.914
ADET
22
15
6
6
5
3
10
1
1
5
1
7
7
89
D- GELİR VE GİDER TABLOSU
GELİRLER:
2011yılında Sayaç Kontrol Amirliğince abonelere tahakkuk ettirilen sayaç tamir ve ayar ücretleri
toplamı:
TAMİR VE AYAR BEDELİ
KDV %18
TOPLAM
4.783.248 TL
860.985 TL
5.644.233 TL
GİDERLER:
Sayaç Kontrol Amirliğinde 2011 yılında 16.630 adet sayaç revize edilmiş olup, damga bedelleri ilgili
kurum olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü hesabına yatırılmıştır. Ayrıca 2011 yılında İZSU
Genel Müdürlüğüne yapılan ihaleler sonucu 151.417 adet yeni su sayacı muhtelif firmalardan satın
alınmıştır.
ÖDENEN MALZEME VE İŞÇİLİK BEDELLERİ
1.Sayaç.Damga Bedeli Harcı
2.Ø 20 mm Yeni Su Sayacı
3.Ø25 mm Yeni Su Sayacı
4.Ø40 mm Yeni Su Sayacı
5.Ø50 mm Yeni Su Sayacı
6.Ø65 mm Yeni Su Sayacı
7.Ø 80mm Yeni Su Sayacı
8.Ø 100 mm Yeni Su Sayacı
9.Ø150 mm Yeni Su Sayacı
10.Ø200 mm Yeni Su Sayacı
ADETİ
16.630
150.000
600
400
300
30
30
50
5
2
TOPLAM
TUTARI TL
13.589
2.988.500
27.000
18.400
48.900
6.750
10.710
19.000
3.330
1.714
3.137.893 TL
166
2011 Yılı Faaliyet Raporu
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BİLGİ İŞLEM
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BİLGİ İŞLEM
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YETKİQ GÖREV ve SORUMLULUKLAR:
İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2560 sayılı kuruluş kanunu ile ve 5018 kanunlarla belirlenen hizmetlerini,
görev ve sorumluluklarının yerine getirebilmesi için organizasyon yapısı içerisinde tanımlanan tüm
birimlerindeki bilişim sistemlerinin gerçekleştirilmesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın yetki ve
sorumluluğundadır. Ve söz konusu Daire Başkanlığına bağlı Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü ile görevlerini
gerçekleştirmektedir.
Bu kapsamda;
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Dış kaynak kullanımı (outsourcing) yoluyla Bilgi İşlem Hizmetlerinin gerçekleştirilmesi
ve bu sözleşme kapsamında bulunan tüm bilgisayar uygulamalarının sağlıklı bir
şekilde çalışmasının temini ve takibi,
Birimler arasında koordinasyonu sağlayarak, bilgisayar uygulamalarındaki iş
akışlarının düzenlenmesi, entegrasyon eksikliklerinin giderilmesi ve kullanıcılara birim
amirlerince belirlenen yetkilerde uygulama şifrelerinin verilmesi,
Yeni istek ve değişiklik taleplerinin incelenip, gerekli düzenlemeler ve alt yapısı
oluşturularak uygulamaya sokuluncaya kadar takibi,
İnternet hizmetlerinin takibi, düzenlenmesi, şifrelerin veya mail adreslerinin verilmesi
veya iptali, virüslere karşı gerekli önlemlerin alınması,
İnternet üzerinden yapılan tahsilatların takibi, arıza/şikayet/istek gibi bildirimlerin
ilgili birimlerimize aktarımı, İdaremiz işlemlerine ilişkin bilgilendirmelerin ve
haberlerin duyurulması ve takibi,
İdaremiz bünyesinde kullanılmakta olan bilgi işlem donanımlarının bakımı ve
onarımının yapılması/yaptırılması, sistem yedeklemelerinin takibi,
Birimlerin gereksinimi olan ve Genel Müdürlük OLUR’u alınmış bilgisayar donanım
taleplerinin belirli periyotlarla, teknik şartnamelerinin hazırlanarak satın alınması ve
kullanıcıların hizmetine sokulması,
Birimlerin bilgisayar sarf malzemelerinin takibi, tüm birimlerin kartuş ve toner
gereksinimlerinin tespiti, temini ve dağıtımı,
Birimlerce istenen bilgi veya istatistiki listelerin ön çalışmalarının yapılarak, isteğe
uygun şekilde uygulamaya sokulmasının sağlanması,
Bilgisayar uygulamalarında, aksaklık veya eksikliklerin tespit edilerek Firmanın
uyarılması ve konunun takibi,
Sayaç okuma dosyalarının hazırlanması, okunan endekslerin geri alınması, tahsilat
bilgilerinin bankalara gönderilmesi ve bankalardan tahsil edilenlerin bilgilerinin
alınması gibi işlemlerin takibi,
167
x
x
x
x
x
x
x
x
x
İdaremizin daha iyi hizmet verebilmesi konusunda, Bilgi İşlem Hizmetleri hakkında
araştırmalar yapılıp, teknolojik gelişmelerin takibi ve önerilerde bulunulması,
Uygulamaya konulan bilgisayar projelerinin hizmet içi eğitimlerin planlanması ve
takibi,
İdaremiz hizmet alanı içerisinde bulunan tüm idari ve teknik iş ve işlemlerin hızlı,
sağlıklı, güvenilir ve entegre bir biçimde yasalar, yönetmelikler ve Genel Müdürlük
talimatları çerçevesinde bilgisayarlar marifetiyle aksaksız olarak yapılmasının
sağlanması amacıyla gereken her türlü önlemin alınması,
Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak elektronik bilgi, belge ve iş akışı
düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları geliştirmek veya sağlamak,
Gelişen bilişim teknolojisini izlemek ve bunların İdare bünyesine aktarımını
konusunda görüş ve önerilerde bulunmak,
İdarenin tüm birimlerini bilgisayar teknolojisinden faydalandırmak, İş verimini
artırmak, zaman kaybını azaltmak, daha etkin ve uygun planlamanın yapılmasını
temin etmek.
Bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan programların bakım ve güncellemelerini
yapmak/yaptırmak,
Sistemin teknolojik gelişme doğrultusunda büyümesini sağlamak.
Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcıları tarafından verilecek diğer
görevleri yapmak.
168
2011 Yılı Faaliyet Raporu
BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2011 Yılı Faaliyetleri
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Bilgi İşlem hizmet alımı ihalesi ile uygulamada bulunan tüm bilgisayar projelerinin
geliştirilmesi, yeni istek ve değişliklerin gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır.
El terminali ile sayaç okuma işlemleri hazırlanarak okuma bilgileri sisteme aktarılmıştır.
İnternet erişim hakkı verilmiş, Kurumsal web sitesi işlemleri yapılmıştır.
Uygulamaya konulan bilgisayar projelerinin hizmet içi eğitimlerinin planlanması ve takibi
yapılmıştır.
PTT ve BANKA online tahsilatları yapılmıştır.
Birimlerin, uygulamalardan doğan donanım gereksinmelerinin sağlanması ve kullanılan
yazıcı kartuş/tonerlerinin temini için gerekli satın alma işlemleri ve birimlere dağıtımı
yapılmıştır.
İZSU ile anlaşmalı Bankalardan gelen tahsilât bilgilerinin kontrolü yapılıp, istatistikî bilgiler
oluşturulmuştur.
İZSU Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi www.izsu.gov.tr üzerinden yapılan su faturası
tahsilatlarında bu yıl e-tahsilat uygulaması büyük artış gözlenmiştir. 2011 yılında
aşağıdaki tutar e- tahsilatı yolu ile gerçekleştirilmiş.
YIL
ADET
TUTAR
2011
1.064.661
39.482.095,30 TL
2011 yılında sivil abone bankalar aracılığı ile yapılan tahsilatlar aşağıdaki tabloda fatura
tahsilat tutarlarında gerçekleşmiştir.
YIL
ADET
TOPLAM
2011
3.377.730
145.061.947,74 TL
PTT’nin son ödeme tarihini geçmiş su fatura tahsilatlarını da yapabilmesi amacıyla
geliştirilen yeni programlar ile veznelerdeki yoğunluğun azalması ve veznelerin
rahatlaması sağlanmıştır. 2011 yıl sonu itibariyle PTT tahsilatları;
YIL
ADET
TUTAR
2011
3.132.984
102.201.132,81 TL
Tüm PC’lerin server üzerinden yönetimi ve denetimi, dosya ve yazıcı paylaşımlarının
düzenlenmesi, virüs taramaları ve kontrolleri sağlanmıştır.
İnternet sitemizdeki, ihale ilanlarının girilebilmesi için ilgili birimler yetkilendirilmiştir.
İnternet sitemiz üzerinden yapılan tahsilatlarla ilgili abonelerimizin soruları yanıtlanmış,
oluşan sorunlar giderilmiş ve takibi yapılmıştır.
169
x
x
x
x
Birimler arasında koordinasyon eksikliğinden kaynaklanan uygulama hatalarının
giderilmesi konusunda çalışmalar yapılmıştır.
185 Çağrı Merkezinin daha sağlıklı ve seri çalışabilmesi, aboneyi anında bilgilendirilerek
24 saat kesintisiz hizmet verilmesi konusunda çalışmalar yapılmıştır.
Veznelerimizin bulunmadığı yerlere, abonelerimize kolaylık sağlanması amacıyla Mobil
(gezici) Vezne götürülüp, yerinde online tahsilât uygulaması yapılmıştır.
Abonelerimizin mobil telefonlar aracılığı ile İZSU fatura bilgilerini sorgulayabildiği ve borç
yada planlı su kesintilerinden dolayı gerçekleştirilecek su kesintilerini önceden
öğrenebildiği sistem kurularak devreye alınmıştır.
x
İZSU Mobil Bilgilendirme Servisi ile planlı veya borç nedeniyle gerçekleştirilecek su
kesintilerini, borç ve ödeme bilgilerini telefondan öğrenebilme sistemine başlanılmıştır.
x
İzsu Genel Müdürlüğü’nün tüm bilişim sistemi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından
organize edilmekte olup hizmet alımı yoluyla ve dış kaynak kullanımı (outsourcing) ile
SİEMENS San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılmaktadır.
Bu kapsamda yer alan temel uygulamalar Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS), Finans ve
Lojistik, Bakım Yönetim Sistemi (BYS), Arıza Takip Yönetim Sistemi, Araç/Ekipman Kontrol
Yönetim Sistemi, Personel Yönetim Sistemi, Su Kontrol Yönetim Sistemi, Endüstriyel Kontrol
Yönetim Sistemi, İştirak Payları Yönetim Sistemi, Evrak Kayıt ve Yönetim Sistemi, İhale Takip
Sistemi, Proje Takip Sistemi, Emlak Kamulaştırma Takip Sistemi, Yönetim Bilgilendirme
Sistemi”dir.
Bunun yanı sıra, İzsu Genel Müdürlüğü kurumsal internet sitesinin, www.izsu.gov.tr internet
adresi üzerinden yayımlanması birimimiz ile Ünibel Özel Eğitim ve Bilgi Teknolojileri Sanayi ve
Ticaret A.Ş.’nin ortak çalışmaları ile gerçekleştirilmektedir. Alo 185 uygulaması ile kurum içi
bilgi akışında kullanılan çeşitli Intranet uygulamaları da birimimiz tarafından yürütülmektedir.
Tüm bu uygulamaların çalışması için gereken network altyapısı, donanımlar (Server, PC,
printer, router, modem, switch vb. ), sarf malzemeleri, bakım ve onarım işleri yüklenici firma
tarafından yapılmaktadır.
Uygulamalarda kullanılan veritabanı Oracle 10g’dir. ABYS ve FİLYS uygulamaları ise Oracle 10i
As uygulama sunucusu üzerinden çalışmaktadır.
Sistem bileşenleri, donanım, iletişim ve yazılımdan oluşmaktadır. Sistem bileşenlerinin kısa
açılımları aşağıdaki gibidir:
170
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Donanım Bileşenleri:
SUNUCULAR
MİKTAR
Kümelenmiş Fujitsu SES M4000 (ABYS, DB)
2 Adet
Kümelenmiş Fujitsu SES M4000 (ERP, DB)
2 Adet
Web Sunucusu Fujitsu SES M3000
1 Adet
Sanallaştırma Sunucusu Fujitsu Primergy RX300 S5
2 Adet
Etki Alanı Sunucusu Fujitsu Primergy RX300 S5
2 Adet
Dosya Sunucusu Fujitsu Primergy RX 300 S
1 Adet
Yönetim Bilgilendirme Sunucusu Fujitsu SES M3000
1 Adet
Uygulama ve Veritabanı Test Sunucusu Fujitsu SES T1000
2 Adet
Harici Veri Depolama Ünitesi Fujitsu FibreCat CX4-120
1 Adet
Yedekleme Ünitesi Fujitsu Eternus LT40
1 Adet
Sistem Yönetim Sunucusu Fujitsu Primergy RX100 S5i
1 Adet
ABYS Felaket Kurtarma Merkezi Sunucusu Fujitsu SES M3000
1 Adet
ERP Felakate Kurtarma Merkezi Sunucusu Fujitsu SES M3000
1 Adet
Felaket Kurtarma Merkezi Sunucusu Fujitsu Primergy RX300 S5
1 Adet
FKM Harici Veri Depolama Ünitesi Fujitsu Eternuz DX60
1 Adet
Evrak Kayıt Server
1 Adet
Hemşehri İletişim Merkezi Server
1 Adet
Trend Micro Anti-Virüs Server
1 Adet
Websense-Checkpoint Server
1 Adet
Felaket Kurtarma Merkezi Sunucusu Fujitsu Primergy RX300 S6
2 Adet
171
İSTEMCİLER (İZSU+Yülenici Firma)
MİKTAR
PC
1272 Adet
Nokta vuruşlu yazıcı (205 adet 80 kolon, 65 adet 132 kolon)
270 Adet
Hızlı Satır Yazıcı
20 Adet
Deskjet/laserjet yazıcı
347 Adet
İletişim Bileşenleri
YEREL AĞ (LAN)
Bina içi kablolama
Switchlerle omurga
GENİŞ AĞ (WAN)
Fiber optik altyapı
G.SHDSL modemler
Routerlar ve ses entegrasyonu
3 G Mobil Modemler ile VPN
Radyo-Linki Altyapı
Yazılım Bileşenleri
ABONE BİLGİ YÖENTİM SİSTEMİ (ABYS)
Su, Atıksu ve KÖP Abonelik İşlemleri
Sayaç Okuma İşlemleri
Sayaç İşlemleri
Abone İtirazları İşlemleri
Faturalama ve Tahsilat İşlemleri
Hukuk İşlemleri
Kanal Katılım Payları İşlemleri
Entegrasyon
172
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Raporlama
BAKIM YÖNETİM SİSTEMİ (BYS)
İş Emri Yönetimi
Arıza Bakım Yönetimi
Araç Kontrol
Malzeme Yönetimi
Entegrasyon
Raporlama
FİNANS VE LOJİSTİK İŞ YÖNETİM SİSTEMİ (FLİYS)
Finans (Muhasebe)
Genel Muhasebe/ Bütçeleme
Borçlar Muhasebesi
Sabit Kıymetler
Lojistik
Satın Alma
Ambar
PERSONEL VE BORDRO SİSTEMİ (PBS)
Memur Personel Sistemi
İşçi Personel Sistemi
Şirketler Personel Sistemi
Stajyer Sistemi
RUHSAT DENETİM VE LABORATUAR SİSTEMİ
Endüstri kuruluşları kayıt ve takibi
Periyodik analiz bilgileri
173
Sistem mimarisi teknolojik altyapı, ağ mimarisi ve uygulama mimarisinden oluşmaktadır ve
aşağıdaki gibidir :
1. Teknolojik Altyapı
2. Ağ Mimarisi
174
2011 Yılı Faaliyet Raporu
3. Uygulama Mimarisi
KURUMSAL WEB HİZMETLERİ
www.izsu.gov.tr
internet adresi üzerinden verilen kurumsal web hizmetleri genel olarak
aşağıdaki başlıklar altındadır:
¾ e-hizmetler
z e-bilgi / e-tahsilat
z e-itiraz
z e-arıza bildirim
z e-arıza takip
z
¾ Hizmetler
z Alo 185
z Abonelik İşlemleri
z İtiraz İşlemleri
z Genel Fatura Bilgileri
z Tarifeler
z Anlaşmalı Bankalar
z Laboratuvar İşlemleri
175
ALO 185
İzsu 185 Bilgi ve Danışma Hattı’na hizmet eden uygulamadır.
Telefonla 185 veya 4456655 tuşlanarak İZSU Çağrı merkezine bağlanıldığında, operatörler ile 24 saat
kesintisiz hizmet verilmektedir.
Su ve Kanal, Sayaç,
bildirilebilir.
Yağmur suyu kanalları, dere temizliği ve bakımı için arıza, istek ve şikayetler
Kesinti haberleri, abone no ile borç sorgulama, yeni abonelik ile ilgili bilgiler, su ve atıksu tarifeleri,
vezne yerleri öğrenilebilir.
Arayan kişiler isterlerse sesli mesajda bırakabilir.
INTRANET UYGULAMALARI
x
x
x
x
Personel Bilgi Sistemi
Bütçe Takip Sistemi
Günlük Arıza Takip
Araç Yakıt Takip
176
2011 Yılı Faaliyet Raporu
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DESTEK HİZMETLERİ
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DESTEK HİZMETLERİ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KARARLAR VE
İŞYERİ SAĞLIK VE
TUTANAKLAR
GÜVENLİK BİRİMİ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SİVİL SAVUNMA
UZMANLIĞI
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı; Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Kararlar ve Tutanaklar Şube
Müdürlüğü, İşyeri Sağlık ve Güvenlik, Sivil Savunma Uzmanlığı birimlerinden oluşmaktadır. Destek
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 1 Adet Daire başkanı, 2 adet Şube Müdürü, 1 adet Birim Sorumlusu ve
hekim, 3 adet Hekim, 2 adet İşyeri Sağlık ve İş Güvenliği Uzmanı, 3 adet Şef, 5 adet Memur, 2 adet
Kadrolu İşçi,13 adet İzelman Personeli, 1 adet İzbelkom Personeli ve 85 adet Taşeron Firma elemanı
olmak üzere toplam 118 personelden oluşmaktadır.
Daire Başkanlığı ve bağlı Şube Müdürlükleri; İZSU ana hizmet binası 1,4,5 ve zemin katları ile
Halkapınar Sular İşletmesi’nde hizmet vermektedir.
DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunla kurulan ve
Büyükşehir Belediye Bünyesindeki su ve kanalizasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla 3305
sayılı kanun ve 11.03.1987 tarih ve 87/11594 sayılı kararname ile kurulan İZSU Genel Müdürlüğü
bünyesinde kurulmuştur.
YETKİQ GÖREV ve SORUMLULUKLAR:
Ana Proje ve Faaliyetimiz olan; Personel Memnuniyeti ve Veriminin Arttırılması ile Evrak akışının
sağlanması, Çalışan Personele temiz sağlıklı güvenilir bir ortam hazırlaması, personelin
motivasyonunu yükseltmek amacımız kapsamında.
İlgili Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak,
Genel Müdürlük Hizmet Binamız ve bağlı Birimlerin, temizlik, fotokopi, sağlık, yemek, Çay Ocağı
Hizmetleri, Klimalar, Asansör, Jeneratör, Telefon santrali ve Güç kaynaklarının sağlıklı ve sorunsuz bir
şekilde çalışmasını temin etmek. Ayrıca Genel Müdürlük Hizmet Binası gelen Giden Evrak Kaydı ve
Posta ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamaktır.
Genel Müdürlük Hizmet Binamız ve bağlı Birimlerin Temizlik işlerinin yaptırılması denetimi ve hak
edişlerinin düzenlenmesi,
Fotokopi makinelerinin sağlıklı çalışmasını denetlemek hak edişlerini kontrol etmek ve düzenlemek,
Kartlı Sistem İle Memur Personele yemek hizmeti verilmesi ve bu hizmete ilişkin hak edişlerin
düzenlenmesi gerektiğinde kesinti ve yüklemelerin yapılması,
Memur personele yapılacak giyim yardımlarının tespiti ,
Memur personelin lojman taleplerinin tespiti ,
Çay Ocağı Hizmetlerinin kontrolü ve denetimi,
177
Klimalar, Asansör, Jeneratör, Telefon santrali ve Güç kaynaklarının sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde
çalışmasını temin etmek,
Genel Müdürlük Hizmet Binamızdaki Tesisat, Elektrik, Telefon arızalarına müdahale ederek onarımı
sağlamak.
İzsu Genel Müdürlüğü Sivil Savunma hizmetlerini yürütmek,
Kuruma gelen tüm evrakların kayda alınması, kurum içi ve kurum dışı gönderilen evraklara numara
vererek postaya verilmesini sağlamak İhale teklif zarflarını teslim almak ve kayıt yaparak Komisyon
Başkanına teslim etmek, Arşiv yönetmeliğine göre tasniflemeleri yapmak, Kurum içi ve dışı gelen ve
giden bütün resmi yazışmalar kayıt altına aldıktan sonra zimmet defteri ile günlük dağıtımı yapmak,
görevlerini yürütmektir.
2011 YILI FAALİYETLERİ
“İZSU Genel Müdürlük Binası ve Çeşitli Birimlerin Temizlik İşleri için Hizmet Alımı “işi Sözleşmesi
gereğince 2011 yılında 85 adet eleman ile temizlik hizmetleri yürütülmüştür. Bu hizmet kapsamında
2011 yılı içerisinde 1.562.310,23 TL bedel Yüklenici firmaya ödenmiştir.16.11.2009 tarihinden
itibaren 30 Ay süre ile devam edecek olan hizmet alımı işinin bu güne kadarki gerçekleşme oranı
%86,45 dır.
25.12.2009 tarihinde 36 Aylık olarak imzalanan. “Fotokopi Çekim İşi”gereğince 2011 yılında Genel
Müdürlüğümüze bağlı birimlerde 38 adet makine ile fotokopi çekim hizmeti satın alınmış ve bu
hizmet kapsamında, 1.596.287 adet fotokopi çekimi yapılarak 53.199,43 TL bedel Yüklenici firmaya
ödenmiştir.01.01.2010 tarihinden itibaren 36 Ay süre ile devam edecek olan hizmet alımı işinin bu
güne kadarki gerçekleşme oranı %64,18 dir.
“Kartlı Sistem ile Memur Personele Yemek Hizmeti alımı İşi”nin Yeni sözleşmesi 21.10.2009
tarihinde 30 aylık olarak imzalanmıştır. Sözleşme gereğince 2011 yılında Genel Müdürlüğümüzde
çalışan yaklaşık 774 adet memur personele 170.830 öğün yemek bedeli karşılığında 4.058.920,00 TL.
Yükleme yapılmıştır. Ayrıca bu yüklemelerden kaynaklanan 1.252.753,33 TL. Memur personelden
kesilmiştir.01.11.2009 Tarihinden itibaren 30 Ay süreyle devam edecek olan hizmet alımı işinin bu
güne kadarki gerçekleşme oranı %70,96 dır.
Genel Müdürlük Hizmet Binası bodrum katında bulunan genel müdürlük arşivi, ilgili birimlerle
koordine halinde yeniden düzenlenmiş, dolap aralarına rastgele bırakılan evrak ve çuvalların ilgili
birimlerin arşivlerine gönderilmesi sağlanmış, gereksiz olanlar temizlenmiştir.
178
2011 Yılı Faaliyet Raporu
santrali ve Güç kaynaklarının sağlıklı ve
sorunsuz bir şekilde çalışmasını temin
etmek amacıyla 2011 yılında da her birinin
periyodik
kontrolleri
yaptırılmıştır.
Arızalara hemen müdahale edilerek
hizmetin aksamaması sağlanmıştır.
2011 yılında Genel Müdürlük Hizmet
Binamızdaki Tesisat, Elektrik, Telefon
arızalarına müdahale ederek onarımı
sağlanmıştır. Ayrıca binada oluşan böcek
ve haşerelerle mücadele için 2
kez
ilaçlama yaptırılmıştır.
Bakanlar Kurulunun 29.06.2009-2009/15169
sayılı Kamu Hizmetlerinin Sunumunda
Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
hükümleri gereği, 2011 Yılında Genel
Müdürlüğümüze
bağlı
Tüm
Daire
başkanlıklarıyla koordineli olarak çalışma yapılarak, İzsu Genel Müdürlüğü İzsu Genel
Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları
Tablosu güncelle-nerek İzsu web sayfasında
yayınlatılmış, Aynı yönetmelik kapsamında
hizmet standartları tablo haline getirilerek tüm
birimlerimizde vatandaşların görebilecekleri
yerlere konan tablolarda güncellenmiştir.
Genel Evrak biriminde 2011 yılında gelen
ve Giden evrak olarak toplam 61.804 adet
evrak kayıt altına alınmıştır. APS olarak
725 adet, Taahhütlü olarak 4.198 adet,
Normal posta olarak 8.047 adet ve Kargo
olarak 22.347 adet posta gönderisi
yapılmıştır, Kurum içi ve dışı gelen ve
giden bütün resmi yazışmalar kayıt altına
alındıktan sonra zimmet defteri ile günlük
dağıtımlar gerçekleştirilmiştir.
Genel Evrak Kayıt Birimimizde Barkot
yazıcı ve Barkot okuyucu sistemine
geçilerek, evrak kayıt işlemlerimizde,
çağdaş güvenli ve hızlı bir uygulama
başlatılmış
böylece
kurumumuza
başvuruda bulunan abonelerimizin zaman
kayıpları minimize edilmiştir.
Genel Müdürlük Binası çatı katında bulunan ve
kullanım miadı dolmuş, yıldırımdan korunma
sistemi için mevcut 1 adet radyoaktif
paratonerin sökülerek TAEK’e teslim edilmesi
ve yerine yeni bir aktif paratoner tesis edilmesi
için teknik şartname çalışmaları tamamlanarak
satın alınmış ve yerine montajı yapılmıştır.
27 Eylül 2011 Salı günü Müdürlüğümüze
bağlı olarak görev yapan Sivil Savunma
Uzmanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği birimi ve
Genel Müdürlük binasında bulunan
Klimalar, Asansör, Jeneratör, Telefon
179
- Narlıdere Bölgesi Şube Müdürlüğü
- Buca Bölgesi Şube Müdürlüğü
- Karşıyaka Bölgesi Şube Müdürlüğü
- Menemen Bölgesi Şube Müdürlüğü
- Torbalı Bölgesi Şube Müdürlüğü ve
Halkapınar Su Fabrikasının Sivil Savunma
Planlarını, İlk yardım Ekiplerinin oluşturulmasını, Tahliye edilecek Milli Servet ve
Kıymetler ile ilgili planların hazırlanmasını, 24
Saat Devamlı Çalışma Planları kontrol edilerek
eksiklikleri tamamlanmış, yenileri yapılmıştır
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi
Başkanlığı ile işbirliği yapılarak, Genel
Müdürlük Binamızda geniş kapsamlı
Kurtarma
ve
yangın
tatbikatı
gerçekleştirilmiştir.
Genel Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinde
Yangınlara Karşı Korunma amacı ile alınan
Yangın Tüplerinin yıllık periyodik kontrolleri
yapılmış olup, eksilen, boşalan tüplerin
yenileri ile değiştirilerek hazır duruma
getirilmesi için, ilgili Daire Başkanlıklarına
gerekli yazılar gönderilmiştir.
Sivil savunma Planlarında Genel Müdür Oluru
ile görevlendirilen personellerden Emekli,
Nakil gibi sebeplerle ayrılanların yerine yenileri
güncellenerek hazırlanmıştır.
Yapılan planların gözden geçilerek güncelleştirilmesi istenerek gereği yapılmıştır.
İdaremizde
Standart Dosya Planı"
çalışmaları başlatılmış ve 26.01.2011 tarih
ve M.35.0.İBB.5.01.17-10.06.01/28 nolu
yazı ile, 01.02.2011 tarihi itibariyle
kurumumuzda Standart Dosya Planı
uygulamasına geçileceği hususu tüm
birimlerimize duyurulmuş. Bu hususla ilgili
yardımcı dokümanlar yazı ekinde tüm
birimlere gönderilmiştir.
Resmi kurumlarca düzenlenen Eğitim,
Bilgilendirme ve Güncelleme Seminerlerine
Sivil Savunma Memuru ile birlikte katılım
sağlanmıştır.
Resmi Kurumlardan gelen yazılara, Sivil
Savunma Uzmanlığımız tarafından cevapları
zamanında yazılmış olup, istenen bilgiler
yerine getirilmiştir.
Genel Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerine,
personelin
bilgilendirilmesi
amacıyla,
panolara, ihtiyaç duyulan gerekli bilgilendirme
yazıları asılmış, ayrıca ikaz alarm, ve yangın ile
ilgili her türlü uyarıcı levhaların asılması
sağlanmıştır.
Sivil Savunma
Uzmanlığımız, 2011 yılı
içersinde Genel Müdürlüğümüz başta olmak
üzere;
- Bornova Bölgesi Şube Müdürlüğü
180
2011 Yılı Faaliyet Raporu
faaliyetlerde bulunulmasını Su Havzaları
Koruma
Yönetmeliği,
Atıksuların
Kanalizasyon
Şebekesine
Deşarj
Yönetmeliği ve bu yönetmeliklere bağlı
olarak çıkarılan Yönergeler çerçevesinde
önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari
ve hukuki tedbiri almak,
KARARLAR VE TUTANAKLAR ŞBE
MÜDÜRLÜĞÜ
Proje /Faaliyetin Amacı:
Karar ve Tutanaklar Şube Müdürlüğü;2560
Sayılı İSKİ Kuruluş ve Görevleri Hakında
Kanunla kurulan ve Büyükşehir Belediye
Bünyesindeki su ve kanalizasyon hizmetlerinin
yerine getirilmesi amacıyla 3305 sayılı kanun
ve 11.03.1987 tarih ve 87/11594 sayılı
kararname ile kurulan İZSU Genel Müdürlüğü
bünyesinde kuruluşundan beri yer almış
öncelikle büro şefliği ile başlayan görev
yürütme daha sonra Karar ve Tutanaklar Şube
Müdürlüğü olarak Genel Müdüre bağlı olarak
devam etmiş ve son olarak; İzsu Yönetim
Kurulunun 19.04.2007 tarih ve 21/243 sayılı
kararı ile Destek Hizmetleri Dairesi
Başkanlığına bağlanmıştır.
Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli olan
ve ihtiyaç duyulan her türlü taşınır ve
taşınmaz malı satın almak, kiralamak,
ekonomik ömrü kalmamış araç ve
gereçleri satmak,
Kuruluş amacına dönük çalışmaların yerine
getirilmesi için her türlü taşınmaz malı
kamulaştırmak veya üzerinde kullanma
hakları tesis etmek,
Konuları ile ilgili olarak, 2560 sayılı Kanunla
Yönetim Kuruluna verilen görevler
içerisinde gerekli kararların alınması,
sonrasında bu kararların yazılması,
kararların karar defterine raptedilmesi,
saklanması ve uygulanması için ilgili
birimlere ulaştırılması, Genel Kurul’a
gönde-rilecek konuların yazışmalarının
yapılması, Genel Kurul’ca alınan kararların,
tespit
edilmesi,
karar
defterine
raptedilmesi ve ilgili birimlere ulaştırılması,
Yönetmelik değişiklik-lerinin gazetede
ilanının sağlanması gibi iş ve işlemleri
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ na
bağlı olarak, bir müdür ve bir büro
personeli ile yürütmek ve Yönetim
Kurulunun sekretarya görevini yapmak,
YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR
Genel Müdürlüğümüzün görevleri arasında yer
alan, içme kullanma ve endüstri suyu
ihtiyaçlarının yeraltı ve yerüstü kaynaklarından
sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması
için, kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar
gerekli tesislerin etüd ve projelerinin
yapılması, yaptırılması ve bu projelere göre
tesisleri kurmak, kurdurmak ve bunların bakım
ve onarımlarını yapmak, yaptırmak, kullanılmış
sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim
yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir
biçimde arıtma tesislerine ulaştırılması için
gerekli tesislerin kurulması, dere ıslahları
işlerinin yerine getirilmesi için 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu ve mevzuatına uygun
olarak ihaleler yapılması, ihalelerin sonuçlandırılması,
2011 YILI FAALİYETLERİ
2011 Yılında İZSU Genel Kurulunca 14 önerge
karara bağlanmıştır. Yönetim Kurulunca 46
oturumda 809 önerge karar altına alınmış ve
Daire Başkanlıklarına göre aşağıdaki şekilde
ayrılmaktadır.
Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl,
akarsu kıyılarının, barajların ve yeraltı
sularının, kullanılmış sularla ve endüstri
artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda
suların kaybına veya azaltılmasına yol
açacak tesis kurulmasını ve bu tür
181
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Su İsale ve Dağıtım Dairei Başkanlığı;
İzmir kanalizasyon projesinde yer alan,
kanalizasyon inşaatları, yağmursuyu kanalı
inşaatları, dere ıslahları, atıksu arıtma tesisi
inşaatıları, kanalizasyon temizliği, kollektör
hatları inşaatları işlerine süre uzatımı ve keşif
artışı verilmesi, imalatı devam eden bu işlerle
ilgili kontrolluk işlerinin yürütülmesi ve İhalesi
yapılan ve yapımı devam eden içmesuyu
şebeke inşaatı ve yapı inşaatları işleri ile ilgili
kontrolluk ve imalat yapımı sırasında ihtiyaç
olan ilave imalatlarla ilgili konularda 91 karar
alınmıştır.
İçmesuyu isale hatlarının imalatı, tamiratı,
bakımı gibi konularla ilgili olarak 3 karar
alınmıştır.
Makine İkmal ve Tesisler Daire Başkanlığı;
Daire Başkanlığı bünyesindeki bakım ve
onarım iş ve hizmetleri ile ilgili olarak 6 karar
alınmıştır.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı;
Tahtalı Barajı Koruma Alanlarında, Havza
Koruma Yönetmeliği, Havza Yönergesi ile
Çevre Düzeni İmar Planı ve tahtalı Havzası
Tarım Tebliği Hükümlerine göre, bağ evi, sera,
depo, taleplerinin değerlendirilmesi, Gayri
Sıhhi Müessese ruhsatına esas görüş
bildirilmesi, Tahtalı Havzasında bulunan
yerleşim alanlarının 1/1000 ölçekli imar
planlarının
değerlendirilmesi,
kimyasal,
biyolojik analiz ücretleri ile vidanjör teminat
miktarlarının belirlenmesi, mutlak, dere
mutlak ve diğer koruma alanlarında kalan
kaçak yapıların yıkılması, dere mutlak koruma
bandında
kalan
mevcut
yapıların
kamulaştırmalarının yapılması konuları ile ilgili
olarak 82 karar alınmıştır.
Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
Tahtalı Barajı Mutlak koruma alanlarında kalan
taşınmazlar ile projede imalatı yapılacak
altyapı tesislerinin zemin ve zeminüstü
kamulaştırmalarının
yapılması
ve
kamulaştırma
bedellerinin
maliklere
ödenmesi, iş ve işlemleri konularıyla ilgili
olarak 37 karar alınmıştır.
Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı,
Genel Müdürlüğümüzün, 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun ilgili maddelerine göre, mal
ve hizmet alımları, Genel Müdürlüğümüzce
ihtiyaç duyulan, ekipman, sayaç, araç ve
gereçlerin
ihalelerinin
yapılması
ve
sonuçlandırılması gibi konularda ve yapım
işlerinin ihaleleri ile idarenin tüm ihale iş ve
işlemleri
bu
birimce
hazırlanarak
sonuçlandırılmaktadır. Yukarıda belirtilen iş ve
işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla 436
karar alınmıştır.
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Kanalizasyon, yağmursuyu hatları inşaatı
işlerinin imalatı, mevcut hatların bakım,
onarım ve temizliği ile derelerin temizlik işleri
ile ilgili konularda 6 karar alınmıştır.
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ;
Genel Müdürlük 2012 yılı bütçesinin
hazırlanması, 2010 mali yılı kesin hesabı ve
bilançosu, su ve atıksu satış tarifelerinin
belirlenmesi, yetmeyen ödenek kalemlerine
aktarma yapılması gibi konularla ilgili olarak 36
karar alınmıştır.
Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı;
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen atkısu
arıtma tesislerinin işletilmesi, bıkımı ve
onarımına ilişkin iş ve hizmetlerle ilgili olarak
10 karar alınmıştır.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı;
Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı;
Genel Müdürlüğümüzde görevli idareci,
avukat ve teknik elemanların, tayin, terfi, yer
değiştirme, görevlendirme, emeklilik ve aylık
normal terfilerinin 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun ilgili maddelerine göre yerine
Yapımı devam eden içmesuyu şebeke hatları
inşaatları ile bakım ve onarım işlerine süre
uzatımı ile ilgili konularda 1 karar alınmıştır.
182
2011 Yılı Faaliyet Raporu
getirilmesi, konuları ile ilgili olarak 63 karar
alınmıştır.
ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla
işbirliği yapılmasından,
Çalışma ortamının gözetimine ve işçilerin
sağlık gözetimine ait bütün bilgilerin kayıt
altına alınmasından, İşçilerin yaptıkları
işler, işyerinde yapılan risk değerlendirme
sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş
muayeneleri, periyodik sağlık muayeneleri
sonuçları ve iş kazaları ile meslek
hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel
sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak
saklanmasından, sorumludur.
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı;
Abone İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde iş ve
hizmetlerin yürütülmesi amacıyla 5 karar
alınmıştır.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı;
Bilgi İşlem iş ve hizmetlerinin yürütümü ile ilgili
olarak 2 karar alınmıştır.
Hukuk Müşavirliği;
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimimiz 4
kurum/işyeri hekimi, 2 tam süreli iş güvenliği
uzmanı 1 yarım süreli, 3 sekreter ve 2 yardımcı
personelden oluşan toplam 12 personeli ile
hizmet vermektedir.
Hukuk Müşavirliği Kuruluş, Görev ve Yetki
Yönetmeliği çerçevesinde, dava, açılması ve
iptali, temyizden sarfinazar edilmesi gibi
konularla ilgili olarak 29 karar alınmıştır.
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimimiz, İZSU Genel
Müdürlüğü sorumluluk alanında kurulu
bulunan işletmelerimizde görev yapan
çalışanların ve görev yaptıkları birimlerin, iş
sağlığı
ve
güvenliği
hizmetlerini
sürdürmektedir. Bu kapsamda; iş sağlığı ve
güvenliği kurulları faaliyetleri, koruyucu ve
tedavi edici sağlık hizmetleri, işe giriş ve
periyodik sağlık kontrolleri, risk değerlendirme
çalışmaları, kişisel koruyucu donanımların
tespiti, işyerlerinde alınması gerekli tedbirlerin
belirlenmesi, iş kazalarının ve meslek
hastalıklarının önlenmesi gibi iş sağlığı ve
güvenliği
konularında
çalışmalar
yürütmektedir.
Genel Müdürlük
Genel iş ve hizmetlerin yürütülmesi konuları
ile ilgili olarak 2 karar alınmıştır.
İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimimiz, 27
Kasım 2010 Tarih ve 27768 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı Ve
Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nde
bahsi geçen görev ve sorumlulukları
kapsamında faaliyet göstermektedir.
YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR
2011 YILI FAALİYETLERİ
İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı
yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve
düzeltici faaliyeti kapsayan çalışma ortamı
gözetiminden, İşçilerin sağlığını korumak
ve geliştirmek amacı ile işçilere verilecek
sağlık gözetiminden,İşçilerin iş sağlığı ve
güvenliği
eğitimleri
ve
bilgilendirilmelerinden, İşyerinde kaza, yangın, doğal
afet ve bunun gibi acil müdahale
gerektiren durumların belirlenmesi, acil
durum planının hazırlanması, ilkyardım ve
acil müdahale bakımından yapılması
gereken uygulamaların organizasyonu ve
İZSU Genel Müdürlüğümüz 25.02.2010 tarih ve
M.35.0.İBB.5.01.21/78 nolu Yönetim Kurulu
Kararı ile Destek Hizmetleri Dairesi
Başkanlığı’na bağlı “İşyeri Sağlık ve Güvenlik
Birimi”ni oluşturmuştur.“İş Sağlığı ve Güvenliği
Kurulları Hakkında Yönetmelik” kapsamında
İZSU genel Müdürlüğümüz bünyesinde aşağıda
isimleri bulunan 5 bölgede İş Sağlığı ve
Güvenliği Kurulları görev yapmaktadır.
1. Halkapınar Merkez Bölgesi İş Sağlığı ve
Güvenliği Kurulu
2. Yarımada Bölgesi İş Sağlığı ve Güvenliği
Kurulu
3. Gediz Bölgesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
183
4. Nif Bölgesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
5. Menderes Bölgesi İş Sağlığı ve Güvenliği
Kurulu
49 Asil, 46 yedek ve 9 daimi üye olmak üzere
toplam 104 İSG kurul üyesi olarak yeniden
yapılandırılan İş Sağlığı ve Güvenliği
Kurullarımız 2011 yılı içinde İSG Olağan
Toplantılarını
sorunsuz
bir
şekilde
tamamlamıştır.
İSG Kurulu Çalışmaları
x
Genel
Müdürlük
birimlerimizin
talepleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği
Kurullarımızda alınan kararlar gereğince işyeri
hekimlerimiz ve iş güvenliği uzmanımız
tarafından gerekli araştırmalar yapılmakta ve
uygun görülen önleyici ve düzenleyici
faaliyetler planlanmaktadır. Bu çalışmalara ek
olarak işyeri sağlık ve güvenlik birimimiz,
birimlerimizin ihtiyacı olan kişisel koruyucu
donanımlarım temininde ihtiyaç duyulan
teknik
şartnamelerin
hazırlanmasında,
işyerlerinde alınan veya alınması planlanan
koruyucu
önlemlerin
uygulanmasında,
birimlerimizin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin
planlanmasında
ve
uygulanmasında,
bünyesinde görev yapan işyeri hekimleri ve iş
güvenliği uzmanı ile birlikte gerekli teknik
desteği vermektedir.
Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı’nın talebi
üzerine 29.01.2011 tarihinde Narlıdere Şehitlik
önünde yapılan içme suyu boru tamiratı ile ilgili,
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimimiz tarafından
yerinde yapılan incelemeler
184
2011 Yılı Faaliyet Raporu
24.11.2011 Tarihinde Kanalizasyon Dairesi
Başkanlığı Kanal Bakım Şube Müdürlüğü’nde
yapılan demo çalışması
Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı’nın talebi
üzerine 09.03.2011 tarihinde Karabağlar mezarlık
önünde yapılan Ø 2200 lük içme suyu ana boru
tamiratı ile ilgili, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimimiz
tarafından yerinde yapılan incelemeler
x
Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı
tarafından 09.03.2011 tarihinde Karabağlar
mezarlık önünde yapılan Ø 2200 lük içme suyu
ana boru tamiratı ve 29.01.2011 tarihinde
Narlıdere Şehitlik önünde yapılan içme suyu
boru tamiratı ile ilgili, Su İsale ve Dağıtım
Dairesi Başkanlığı’nın talebi üzerine, İşyeri
Sağlık ve Güvenlik Birimimiz tarafından
yerinde yapılan incelemelerde belirlenen
hususlar, önlemler ve çözüm önerileri ve bu
inceleme sırasında çekilen fotoğraflar
öncelikle ilgili birim amirlerinin hazır
bulunduğu toplantıda sonrasında da kurul
üyelerimizle paylaşılmıştır.
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından
26.11.2011 tarihinde yapılan Narlıdere Bakü
Bulvarı üzerinde Ø600 lük kanalizasyon hattının
kombine kanal aracı ile temizlenmesi işi
incelemeleri
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından
kombine kanal temizleme araçlarında
yaşanan, kanal açma başlıklarının geri dönmesi
sonucu yaşanan kazaların araştırılması
durumun çözümüne dair önerilerin bildirilmesi
hususunda gündem teklifi oluşturulmuş ve İş
Sağlığı ve Güvenliği Kurulumuz bu gündem
maddesi üzerine bir araştırma komisyonu
oluşturmuştur.
Komisyon tarafından yapılan incelemeler
kapsamında sorunun çözümüne yönelik
22.11.2011 tarihinde Enermak A.Ş. firması
tarafından
Kanal
Bakım
Şube
185
Müdürlüğümüzde demo çalışması yapmıştır.
Komisyon üyelerinin de hazır bulunduğu
22.11.2011 tarihinde yapılan pratik uygulama
çalışmasında sorunun çözümüne yönelik katkı
sağlanamayacağı kanaatine varılmıştır.
Mevcut uygulamaların yerinde tespiti için,
24.11.2011 tarihinde Bakü Bulvarı Balçova ilçe
Emniyet Müdürlüğü önünde yapılacak olan
Ø600’lük kanalizasyon hattının temizliği
faaliyeti baştan sona gözlemlenerek alınması
gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususu
çalışanlara sözlü olarak bildirilmiştir. Benzer
şekilde kombine kanal aracı ile trafiğe açık
alanlarda
yapılacak
kanal
temizliği
faaliyetlerinde alınması gereken
asgari
tedbirler hususunda ilgili Daire Başkanlığı yazılı
olarak bilgilendirilmiştir.
Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı Çiğli Atıksu Arıtma
Tesisi giriş yapısında 02.03.2011 tarihinde tapılan
boru revizyonu incelemeleri sırasında tespit edilen
İSG eksiklerinin tamamlanması sonrasında yapılan
2. Uygulama
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları İSG olağan
toplantısında görüşülen “Çiğli Atıksu Arıtma
Tesisi’nde Risk Değerlendirmesi Yapılması”
gündemine dair görüşmeler sonrasında
oluşturulan
komisyon
tarafından
risk
değerlendirme çalışmaları tamamlanmıştır.
Risk değerlendirme sürecinde oluşturulan risk
değerlendirme raporu ile yapılan tespitler ve
alınması gerekli önlemler hususunda ilgili
birim amirleri yazılı olarak bilgilendirilmiştir.
Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı Çiğli Atıksu Arıtma
Tesisi giriş yapısında 02.03.2011 tarihinde yapılan
boru revizyonu incelemeleri
186
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinde Yapılan
Değerlendirme Sürecinden Görüntüler
Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinde Yapılan Risk
Değerlendirme Sürecinden Görüntüler
187
Risk
İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü ( İSGÜM
) İzmir Bölge Laboratuarı tarafından 23.02.2011
tarihinde yapılan gürültü ölçümleri
( HI-UP ) kamyonların egzoz çıkış gazlarının, bu
ekipmanları
kullanan
personele
zarar
vermemesi amacıyla alınabilecek önlemler
hususunda Temmuz 2011 İSG Kurulumuzda
alınan karar gereğince çözüme dair
oluşturulan teknik şartname Makine İkmal ve
Tesisler
Dairesi
Başkanlığı
tarafından
hazırlanmıştır. Yapılan bu çalışma sonrasında (
HI-UP ) kamyonların egzoz çıkış gazları, bu
ekipmanları
kullanan
personele
zarar
vermeyecek bir noktaya taşınmıştır.
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından Ekim
2011 sonrasında başlanan Ortam Gürültü Seviyesi
ve Günlük Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümleri
188
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Tahtalı Barajı Su Alma Yapısı gürültü seviyelerinin tespiti
için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü ( İSGÜM ) İzmir
Bölge Laboratuarı ortak çalışma başlatılmış olup 23.02.2011 tarihinde kişisel gürültü maruziyetlerin
ölçülmesi tamamlanmıştır. Teknik rapor ilgili birime gönderilmiştir.
İZSU Genel Müdürlüğümüze bağlı diğer birimlerde gürültü ölçümlerinin yapılabilmesi amacıyla, ihale
yöntemi ile 4 adet tip2 dozimetre ve 1 adet tip 1 gürültü ölçüm cihazı alımı yapılmıştır. Gürültü ölçüm
cihazlarının kullanımına yönelik A2 Tip Mühendislik. Akustiği kursunu başarıyla tamamlayan İşyeri
Sağlık ve Güvenlik Birimi İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından ortam gürültü seviyesi ve günlük
kişisel gürültü maruziyet ölçümlerine Ekim 2011’de başlanmıştır.Ölçüm sonuçlarının raporları ilgili
Daire Başkanlıklarımıza yazılı olarak bildirilecektir. Ölçüm sonuçlarına göre alınması gereken tedbirler
ve kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımların tespiti hususunda ilgili birimlerimiz
bilgilendirilecektir. Maruziyet ölçümlerinde personel sayısı fazla olan birimlerimizde ölçümlerimizde
yapılan işin cinsine göre bir planlama yapılacaktır.
İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan İzelman A.Ş., İzbelcom A.Ş., İzbeton A.Ş ve
Kadrolu İşçi olmak üzere çalışanlarımıza aşağıda belirtilen tetkik ve muayeneler yapılmıştır.
Poliklinik Muayenesi
4997
Enjeksiyon Ve Küçük Müdahale
584
Tetanos Aşısı
1543
Hepatit A Aşısı
102
İşe Giriş Muayenesi ( İzbelcom A.Ş.)
257
İşe Giriş Klinik Muayene( İzenerji A.Ş.)
259
Ağır ve Tehlikeli İşler Periyodik Muayenesi
2786
Akciğer Grafiği
2230
Check -Up
1463
Odyometrik Analiz
502
Akciğer grafi sonuçlarında patolojik bulgulara rastlanan 46 personelimiz ileri tetkik amacıyla bölge
hastanelerine sevk edilmiştir.
Odyometrik test sonuçları değerlendirilmesi sonrasında 73 personelimizde işitme kaybı tespit edilmiş
ve görev yeri değişiklik yazıları yazılmıştır.
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimimize gelen belgeler ışığında, 2011 yılı içinde toplam 47 iş kazası
yaşanmıştır.
189
DAİRE BAŞKANLIĞI
İŞ KAZASI SAYISI
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
15
Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı
15
Makine İkmal Ve Tesisleri Dairesi
Başkanlığı
6
Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
6
Su İsale Ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı
2
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
2
Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi
Başkanlığı
1
TOPLAM
190
47
2011 Yılı Faaliyet Raporu
EĞİTİM, KURS VE SEMİNERLER
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından 12.04.2011’de düzenlenen
“Kişisel Koruyucu Donanımlarda Standartlar ve Seçim Yöntemleri” konulu eğitim
İZSU Genel Müdürlüğü ile Belediye İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinin 35.
maddesinde bahsi geçen kişisel koyucu donanımların standartlarının belirlenmesi amacıyla, İş Sağlığı
ve Güvenliği Kurulu üyeleri tarafından oluşturulan KKD Tespit Komisyonuna 12.04.2011 tarihinde
Halkapınar Sular İşletmesi Toplantı Salonu’nda “Kişisel Koruyucu Donanımlarda Standartlar ve Seçim
Yöntemleri” konulu eğitim verilmiştir. 28.04.2011 tarihinde KKD Tespit Komisyonu tarafından
düzenlenen teknik rapor tüm birimlerimize yazılı olarak bildirilmiştir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Üyeleri Eğitimi
İZSU Genel Müdürlüğümüz bünyesinde görevlendirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul üyelerinin, yıl
içinde gerçekleşen görev değişiklikleri sebebiyle değiştirilmesi gerekli kurul üyelerinin bildirimleri
sonrasında 24 yeni İSG Kurul üyesi belirlenmiş ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Üyeleri Eğitimi
28.03.2011 tarih ve 09:30 – 11:30 saatleri arasında Halkapınar Sular İşletmesi Toplantı Salonu’nda
yapılmıştır.
191
Hi-Up Kamyonların üzerinde kurulu bulunan kaldırma ekipmanlarının kullanımına yönelik eğitimler
İdaremiz bünyesinde kullanılmakta olan Hi-Up Kamyonların üzerinde kurulu bulunan kaldırma
ekipmanlarının kullanımına yönelik “ Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki
Eğitimlerine Dair Tebliğ” kapsamında ücretsiz olarak Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
tarafından 06.06.2011-10.06.2011 tarihleri arasında Halkapınar Sular İşletmesi Toplantı Salonu’nda
bir eğitim düzenlenmesi organize edilmiştir. Bu kapsamda birimlerimizin talepleri doğrultusunda
toplam 25 personelimiz bu eğitime katılmıştır. Eğitim programı sonrasında yapılan sözlü ve yazılı sınav
sonrasında 24 personelimiz kursu başarıyla tamamlamıştır.
İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan faaliyetlerde
kullanılan teleskopik sepetli kamyon, kombine kanal temizleme aracı, vidanjör, çift kollu kaldırıcı
kamyon, damperli kancalı lift ( hooklift ) ve çift sıralı hidrolik katlanır rampalı vinçli açık kasa kamyon
gibi üst ekipmanı bulunan araçlarımızın iş makinesi olup olmadığına dair görüş farklılıklarının
giderilebilmesi amacıyla konunun muhatabı olduğunu düşündüğümüz taraflardan İş Teftiş Kurulu
İzmir Grup Başkanlığı’na, İzmir Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’ne ve TMMOB Makina Mühendisleri
Odası İzmir Şube Başkanlığı’na yazılı olarak görüşleri sorulmuştur.Bu süreç hakkında yapılan sözlü ve
yazılı uygulamalarımız konusunda İSG Kurulu üyelerimiz her ay düzenlenen İSG kurlarımızda
bilgilendirilmiştir. Süreç sonunda gelinen nokta hakkında ilgili tüm Daire Başkanlıklarımız yazılı olarak
bilgilendirilmiştir.
İZSU Genel Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan tüm çalışanlarımızın, iş sağlığı ve
güvenliği bilincini geliştirmek, bilincin artması ile davranış değişiklikleri yaratarak iş kazaları
ve meslek hastalıklarını önleyebilmek ile yasal sorumluluğumuz olan çalışanların temel iş
sağlığı ve güvenliği eğitimlerini tamamlamak amacıyla, Mart 2011 İş Sağlığı ve Güvenliği
Kurullarımızda alınan karar gereğince oluşturulan Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Planı,
Nisan 2011 İSG Kurullarımızda kabul edilerek 09.05.2011 tarihinde eğitimlere başlanmıştır.
İZSU Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından hazırlanan, Temel İş Sağlığı
ve Güvenliği Eğitimi Planı dahilinde 09.05.2011-25.07.2011 Tarihleri arasında toplam 2339
personelimize 78 oturum şeklinde, Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilmesi
planlanmıştır.
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerimiz, İZSU - İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimimizde görevli
işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarından oluşan eğitici kadromuzla, İZSU Genel
Müdürlüğümüze ait birimlerimizde tamamlanmıştır.
192
2011 Yılı Faaliyet Raporu
2. GRUP EĞİTİMLERİN YAPILDIĞI EĞİTİM
SALONLARIMIZ
Halkapınar Sular İşletmesi
Yüzey Suyu Üretim Şube Müdürlüğü
Kuzey Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi Şb.Md.
İZSU Genel Müdürlüğü ve İBB Çetin Emeç
TOPLAM
İŞYERİ HEKİMLERİMİZ
Dr.Temel KERİM
Uz.Dr.S.Dicle METİN
Dr.Vildan MARAL
Dr.Hakan KIRAN
PLANLANAN PERSONEL
SAYISI
471
122
177
116
886
EĞİTİM SAYISI
16
4
6
3
29
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARIMIZ
M.Zeki TEPE
Bülent ÖZTÜRK
Şebnem ÖZKULA
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi planı çerçevesinde eğitimlerimiz 25.07.2011 tarihinde
tamamlanmıştır. 09.05.2011-25.07.2011 Tarihleri arasında Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimine
toplam 2010 personel katılmıştır. 1. Etap eğitimlerde eğitime, katılım oranı % 86 olarak
gerçekleşmiştir.
İlk grup eğitimlere katılamayan ve eğitim planı sonrasında yeni işe girişleri yapılan toplam 886
personelimize yönelik Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, 01.11.2011-23.12.2011 tarihleri
arasında 29 oturum şeklinde planlanmıştır.
01.11.2011-23.12.2011 Tarihleri arasında planlanarak tamamlanan Temel İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitimlerimize toplam 715 personel katılmıştır. 2. Etap eğitimlerde, eğitime katılım oranı % 81 olarak
gerçekleşmiştir.
2011 yılı içinde 2883 İZSU Genel Müdürlüğü çalışanı içinden toplam 2709 çalışanına Temel İş Sağlığı
ve Güvenliği Eğitimi verilmiştir. Eğitime katılım oranı %94 olarak gerçekleşmiştir.
1. GRUP EĞİTİMLERİN YAPILDIĞI EĞİTİM
SALONLARIMIZ
Halkapınar Sular İşletmesi
Yüzey Suyu Üretim Şube Müdürlüğü
Kuzey Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi Şb.Md.
Kanal Bakım Şube Müdürlüğü
İZSU Genel Müdürlüğü
TOPLAM
193
PLANLANAN
PERSONEL SAYISI
1137
330
420
180
272
2339
EĞİTİM SAYISI
38
11
14
6
9
78
İZSU Genel Müdürlüğü eğitim salonunda yapılan Temel İSG eğitimlerimiz
İBB Çetin Emeç eğitim salonunda yapılan Temel İSG eğitimlerimiz
Yüzey Suyu Üretim Şube Müdürlüğü eğitim salonunda yapılan Temel İSG eğitimlerimiz
194
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Kuzey Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi Şb.Md. eğitim salonunda yapılan Temel İSG eğitimlerimiz
Kanal Bakım Şube Müdürlüğü. eğitim salonunda yapılan Temel İSG eğitimlerimiz
Halkapınar Sular İşletmesi eğitim salonunda yapılan Temel İSG eğitimlerimiz
195
2011 Yılı Faaliyet Raporu
YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YATIRIM ve İNŞAAT
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SU İNŞAAT
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KANAL İNŞAAT
TESİSLER YAPIM
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YETKİQ GÖREV ve SORUMLULUKLAR
Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı, ihalesi yapılarak sözleşmesi imzalanan tüm içmesuyu, depo ve
kanalizasyon yatırımları, dere ıslahları, yağmursuyu hatları, hizmet binaları, İçmesuyu Arıtma Tesisleri,
Atıksu Arıtma Tesisleri ve Baraj İnşaatları temiz su temini için yapılacak her türlü (arsenik, Fe, Mn
giderimi v.b) paket arıtma tesisleri ile Pompa İstasyonları, Depolar, Şebeke Hatları, işletme binalarının
imalatlarını yaptırıp denetlemek, içmesuyu temin amaçlı sondaj kuyuları açmak, tesislere elektrik
temin etmek ve yapım işi gerektiren diğer tüm yatırımların yer teslimlerini yapmak, kontrolünü
yapmak ya da yaptırmak, hakediş raporlarını düzenlemek, işlerin bitiminde kesin hesaplarını
çıkarmak, geçici ve kesin kabul işlemlerini yapmak, tamamlanan yatırımları çalışır bir halde işletme
grubuna devretmek, yatırım programlarının uygulanmasını denetlemek ve gerektiği durumlarda
program revizyonlarının planlanması ve koordinasyonunu sağlamaktan sorumludur.
Daire Başkanlığının Müdürlükleri ile gerçekleştirilen görevi kapsamında hizmetlerin aksamadan ve
kesintisiz yürütülmesi için gerekli malzemelerin asgari stokonu oluşturmak, Taşınır Mal Yönetmeliğine
göre tüm malzemelerin ve demirbaşların takip edilmesini sağlamak, her türlü malzemenin minimum
stok seviyelerinin korunması için asgari 4 aylık ihtiyacı karşılayacak şekilde satın alınmasını sağlamak,
satınalma işlerine ait sözleşmeleri yürütmek ve sonuçlandırmak.
Yıl sonunda Kanun ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda, mali saydamlık ve hesap verme
sorumluluğunu sağlayacak şekilde doğruluk ve tarafsızlık prensibine uygun, ilgi tarafların ve
kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere açık anlaşılır ve sade bir dil kullanılarak, yıllar
itibariyle karşılaştırmaya imkan verecek biçimde ve mali yılın faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde
yatırım projelerine yapılan tüm imalatların, ilçelere göre gruplandırılarak ve fotoğraflar ile
bütünleştirilerek yıllık faaliyet raporunun hazırlanması
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında Gerçekleştirme Görevlileri ile birlikte
Harcama Yetkilisi olarak Stratejik Plan, Performans Programı Analitik bütçe ve iç kontrol
mekanizmasını yürütmek Ayrıca Genel Müdürlükçe verilecek bu konularla ilgili diğer görevleri
yapmaktadır.
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan her yatırım projesinin yer teslim
tutanağı, ara hak edişi, işletme projeleri, geçici ve kesin kabul hakedişleri imalat fotoğrafları ve
faaliyet raporlarından birer nüshanın raporlara işlenmesi için kayıtların tutulması veri girişlerinin
anında yapılması ilgili tüm raporların hazırlanmasını sağlamak
197
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı’na bağlı üç Şube Müdürlüğü mevcuttur:
ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GENEL GÖREVLERİ
9 Kontrol teşkilatı seçimi
9 Yer teslimi ve işin D.İ.E. ile S.G.K.’ya yazı ile bildirmek
9 İşin günlük rutin kontrolu ve gerekli proje revizyonlarının yapılması veya yaptırılması
9 Müteahhide yazışmalar ve talimatların verilmesini sağlamak
9 Ara hakedişlerin tanzimi
9 Son hakedişin düzenlenmesi
9 İşin geçici kabulünün yaptırılması için heyet tayini
9 Kesin hesabın yapılması
9 İşletme projelerinin yapılarak, ilgili makamlara gönderilmesi
9 Teminat müddetinin sonunda kesin kabul heyetini teşkil ederek kesin hesabın yapılmasını
sağlamak
9 Kesin kabulü yapılan işin teminatının çözülmesi
Daire Başkanlığınca kendisine verilen benzer işleri yapmak
SU İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Etüd Plan Proje ve İşleri Daire Başkanlığı tarafından projelendirilip, ihalesi yapılan ve
sözleşmesi imzalanan İçmesuyu yatırımlarının sözleşmesine, projesine ve teknik Şartnamesine uygun
olarak imalatının yapımından ve denetiminden sorumludur. Daire Başkanından emir alır ve kendisine
bağlı personeli görevlendirir.
KANAL İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Etüd Plan ve Proje Daire Başkanlığı tarafından projelendirilip, ihalesi yapılan ve sözleşmesi imzalanan
Kanal Şebeke, Yağmursuyu ve yatırımlarının sözleşmesine, projesine ve teknik şartnamesine uygun
olarak imalatının yapımından ve denetiminden sorumludur. Daire Başkanından emir alır ve kendisine
bağlı personeli görevlendirir.
TESİSLER YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Etüd Plan Proje ve Daire Başkanlığı tarafından projelendirilip, ihalesi yapılan ve sözleşmesi imzalanan
İçmesuyu ve Atıksu Arıtma Tesisi, Depo, Pompa, Enerji; Hizmet Binaları ve Dere Islah yatırımlarının
sözleşmesine, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak imalatının yapımından ve denetiminden
sorumludur. Daire Başkanından emir alır ve kendisine bağlı personeli görevlendirir.
198
2011 Yılı Faaliyet Raporu
2011 YILI
YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
FAALİYET RAPORU ÖZETİ
2011 Yılında İzmir İlinde;
2 adet
1 adet
1 adet
1 adet
363.443mt
147.364mt
21.951mt
9.493mt
12 adet
2 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
5 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
14 adet
2 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
18 adet
1 adet
7 adet
1 adet
1 adet
1 adet
Arıtma Tesisi (Özdere ve Doğanbey Atıksu Arıtma Tesisleri) imalatına başlanmış
olup 2012 yılında tesislerin tamamlanması planlanmaktadır.
İçmesuyu Arıtma Tesisi ve Bağlantı Hatları (Sarıkız)
Arıtma Tesisi Havalandırma Havuzu,
Arıtma Tesisine Enerji Temini (Özdere Atıksu Arıtma Tesisi) imalatına başlanmış olup
2012 yılında tamamlanması planlanmaktadır.
İçmesuyu Şebekesi ve İletim Hattı,
Kanalizasyon Şebekesi,
Yağmursuyu Hattı,
Dere Islahı, (*Bu imalatın 3.671metresi dere kenarlarına korkuluk yapılmasıdır)
Tersip Bendi,
İçmesuyu Sondaj Kuyusuna Demir-Mangan Arıtma Sistemi Ekipmanı (Menderes İlçesi
Çukuraltı Mahallesi Ç3-P ve Ç4D),
Mevcut Arıtma Tesisine İzolasyon İşi,
Su Deposunun Çevre Duvarının Yükseltilmesi, Duvar Üzeri Tel Çitin Bakım ve Onarım
İşi,
50m³’lük BA İçmesuyu Deposu,
1000m³’lük İçmesuyu Servis Deposu imalatına başlanmış olup 2012 yılında
tamamlanması planlanmaktadır.
Nöbet Yerleri ve Hizmet Evleri Tadilatı İşi,
Hizmet Binaları Çevresine Bitki Dikilmesi İşi,
İdari Bina ve Atölye Binası imalatına başlanmış olup 2012 yılında tamamlanması
planlanmaktadır.
Yüzeyden Su Alma Ağzı Yapımı,
Atıksu Terfi İstasyonuna Elektrik Temin Edilmesi,
Atıksu Pompa İstasyonuna Elektrik Temin Edilmesi,
Su Sondaj Kuyusu (*)
Su Sondaj Kuyusuna Motopomp Temini ve Saç Kabin Yapılması,
İçmesuyu Terfi Merkezi,
İçmesuyu Pompa İstasyonu Yapımı,
İçmesuyu Pompa İstasyonu Güç Yükseltilmesi,
İçmesuyu Pompa İstasyonu İdari Bina ve Atölye Binası,
İçmesuyu Pompa İstasyonuna Elektrik Temin Edilmesi,
Muhtelif İlçelerde Ambar, Arşiv ve İstinat Duvarı Yapımı imalatına başlanmış olup
2012 yılında tamamlanması planlanmaktadır.
Betonarme Fosseptik,
Paket Arıtma Tesisi Temini ve Montajı (Bornova Çiçekli Köyü),
Dere Üzerine Yaya Köprüsü,
Su alma yapısı imalatları yapılmıştır.
Ayrıca Muhtelif Çaplarda İçmesuyu Borusu Alımı işi kapsamında 413.063,-mt
uzunluğunda muhtelif çaplarda içmesuyu borusu alımı yapılmış olup, alımlar 2012
yılında da devam edecektir.
199
9 adet Su Sondaj Kuyusu Açılması;
1. Torbalı İlçesi Ormanköy Köyü O2
2. Torbalı İlçesi Türkmenköy Köyü T1
3. Torbalı İlçesi Dağkızılca Köyü D1
4. Torbalı İlçesi Helvacı Köyü H2
5. Aliağa İlçesi Karaköy Köyü K1
6. Torbalı İlçesi Yazıbaşı Mahallesi Y1
7. Bornova Aşık Veysel Parkı A1
8. Bornova Aşık Veysel Parkı A1
9. Bornova İlçesi Yakaköy Köyü Y2
5 adet Su Sondaj Kuyusu İmalatı 2011 yılında başlamış olup imalatların 2012 yılında tamamlanması
planlanmaktadır.
1. Bayındır İlçesi Söğütören Köyü S1
2. Bayındır İlçesi Yakapınar Köyü Y2
3. Bayındır İlçesi Kızılcaova Köyü K2
4. Bornova İlçesi Beşyol Köyü B2
5. Kemalpaşa İlçesi Yenmiş Köyü Y1
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 2011 yılı
Sermaye Giderleri Bütçe Miktarı 168.850.678,41TL olup
Toplam 148.415.135,22TL lik harcama gerçekleşmiştir.
Bütçenin nakdi gerçekleşme oranı %8\8’]ir.
Yukarıda Belirtilen Faaliyetlerin İlçe Bazındaki Dağılımları Şöyledir:
2011 yılında Balçova İlçesinde;
699,-mt uzunluğunda kanalizasyon şebekesi, 1 adet yüzeyden su alma ağzı yapımı imalatları
yapılmıştır.
Toplam 210.434,52TL harcanmıştır. (Uygulama Yılı Birim Fiyatları İle)
2011 yılında Bayraklı İlçesinde;
3.195,-mt uzunluğunda yağmursuyu hattı, 2.457,-mt uzunluğunda içmesuyu şebekesi, 1 adet
içmesuyu pompa istasyonuna elektrik temini imalatları yapılmıştır.
Toplam 1.671.110,71TL harcanmıştır. (Uygulama Yılı Birim Fiyatları İle)
2011 yılında Bornova İlçesinde;
985,-mt uzunluğunda yağmursuyu hattı, 8.718,-mt uzunluğunda içmesuyu şebekesi, 4.280,-mt
uzunluğunda kanalizasyon şebekesi, 2.142,-mt uzunluğunda dere ıslahı, 1 adet paket arıtma tesisi
temini ve montajı, 1 adet arıtma tesisi saç kabin izolasyonu, 3 adet su sondaj kuyusu, nöbet yerleri ve
hizmet evleri tadilatı imalatları yapılmıştır.
Toplam 2.141.536,11TL harcanmıştır. (Uygulama Yılı Birim Fiyatları İle)
2011 yılında Buca İlçesinde;
2.315,-mt uzunluğunda yağmursuyu hattı, 4 adet tersip bendi, 5.670,-mt uzunluğunda kanalizasyon
şebekesi, 1 adet içmesuyu kuyusuna elektrik temini, nöbet yerleri ve hizmet evleri tadilatı imalatları
yapılmıştır.
Toplam 2.694.615,88TL harcanmıştır. (Uygulama Yılı Birim Fiyatları İle)
200
2011 Yılı Faaliyet Raporu
2011 yılında Çiğli İlçesinde;
6.740,-mt uzunluğunda yağmursuyu hattı, 11.968,-mt uzunluğunda içmesuyu şebekesi, 1.124,-mt
uzunluğunda dere ıslahı, 6.445,-mt uzunluğunda kanalizasyon şebekesi imalatları yapılmıştır.
Toplam 4.647.747,62TL harcanmıştır. (Uygulama Yılı Birim Fiyatları İle)
2011 yılında Gaziemir İlçesinde;
3.037,-mt uzunluğunda yağmursuyu hattı, 1.742,-mt uzunluğunda kanalizasyon şebekesi imalatları
yapılmıştır.
Toplam 1.058.363,50TL harcanmıştır. (Uygulama Yılı Birim Fiyatları İle)
2011 yılında Güzelbahçe İlçesinde;
26.765,-mt uzunluğunda içmesuyu şebekesi, 17.663,-mt uzunluğunda kanalizasyon şebekesi
imalatları yapılmıştır.
Toplam 3.583.704,07TL harcanmıştır. (Uygulama Yılı Birim Fiyatları İle)
2011 yılında Karabağlar İlçesinde;
453,-mt uzunluğunda kanalizasyon şebekesi ve 1 adet dere üzerine yaya köprüsü imalatları
yapılmıştır.
Toplam 245.927,45TL harcanmıştır. (Uygulama Yılı Birim Fiyatları İle)
2011 yılında Karşıyaka İlçesinde;
11.968,-mt uzunluğunda içmesuyu şebekesi, 3.656,-mt uzunluğunda yağmursuyu hattı, 583,-mt
uzunluğunda dere ıslahı, 3.182,-mt uzunluğunda kanalizasyon şebekesi, 5 adet tersip bendi, 1 adet
hizmet binası, 1 adet su deposu etrafı çevre duvarı, 1 adet pompa istasyonu güç yükseltilmesi, 1 adet
idari bina, 1 adet atölye binası, nöbet yerleri ve hizmet evleri tadilatı, hizmet binaları çevresine bitki
dikilmesi imalatları yapılmıştır.
Toplam 4.759.821,11TL harcanmıştır. (Uygulama Yılı Birim Fiyatları İle)
2011 yılında Konak İlçesinde;
5.495,-mt uzunluğunda içmesuyu şebekesi, 1.366,-mt uzunluğunda yağmursuyu hattı, 534,-mt
uzunluğunda dere ıslahı, 1.542,-mt uzunluğunda kanalizasyon şebekesi ve 1 adet atıksu pompa
istasyonuna elektrik temini imalatları yapılmıştır.
Toplam 3.256.732,48TL harcanmıştır. (Uygulama Yılı Birim Fiyatları İle)
2011 yılında Narlıdere İlçesinde;
3.383,-mt uzunluğunda kanalizasyon şebekesi, 3 adet tersip bendi, nöbet yerleri ve hizmet evleri
tadilatı imalatları yapılmıştır.
Toplam 2.403.829,47TL harcanmıştır. (Uygulama Yılı Birim Fiyatları İle)
2011 yılında Aliağa İlçesinde;
26.136,-mt uzunluğunda içmesuyu şebekesi, 3.986,-mt uzunluğunda dere ıslahı, 1 adet içmesuyu
kuyusuna elektrik temini, 1 adet su sondaj kuyusu imalatları yapılmıştır.
Toplam 3.382.448,14TL harcanmıştır. (Uygulama Yılı Birim Fiyatları İle)
2011 yılında Bayındır İlçesinde;
4.623,-mt uzunluğunda kanalizasyon şebekesi, 5 adet betonarme fosseptik, 2 adet içmesuyu
kuyusuna elektrik temini, 1 adet su sondaj kuyusuna motopomp temini ve montajı imalatları
yapılmıştır. Toplam 663.328,95TL harcanmıştır. (Uygulama Yılı Birim Fiyatları İle)
2011 yılında Foça İlçesinde;
7.280,-mt uzunluğunda kanalizasyon şebekesi, 1 adet atıksu arıtma tesisi havalandırma havuzu, 1
adet içmesuyu kuyusuna elektrik temini imalatları yapılmıştır.
Toplam 1.205.876,28TL harcanmıştır. (Uygulama Yılı Birim Fiyatları İle)
201
2011 yılında Kemalpaşa İlçesinde;
71.567,-mt uzunluğunda içmesuyu şebekesi, 12.781,-mt uzunluğunda kanalizasyon şebekesi, 3 adet
içmesuyu kuyusuna elektrik temini, 1 adet su sondaj kuyusuna motopomp temini ve montajı
imalatları yapılmıştır.
Toplam 5.473.183,29TL harcanmıştır. (Uygulama Yılı Birim Fiyatları İle)
2011 yılında Menderes İlçesinde;
19.228,-mt uzunluğunda içmesuyu şebekesi, 641,-mt uzunluğunda dere ıslahı, 23.784,-mt
uzunluğunda kanalizasyon şebekesi, 1 adet betonarme fosseptik, 2 adet su kuyusuna demir mangan
arıtma sistemi ekipmanı imalatları yapılmıştır.
1 adet Atıksu Arıtma Tesisi ve tesise enerji temini imalatları devam etmektedir.
Toplam 7.382.818,63TL harcanmıştır. (Uygulama Yılı Birim Fiyatları İle)
2011 yılında Menemen İlçesinde;
112.792,-mt uzunluğunda içmesuyu şebekesi, 1 adet su deposu, 1 adet içmesuyu pompa istasyonu,
1 adet içmesuyu kuyusuna elektrik temini, 1 adet içmesuyu pompa istasyonu güç yükseltimi ve MCC
panosu yenilenmesi, nöbet yerleri ve hizmet evleri tadilatı imalatları yapılmıştır.
Toplam 16.895.203,40TL harcanmıştır. (Uygulama Yılı Birim Fiyatları İle)
2011 yılında Seferihisar İlçesinde;
4.624,-mt uzunluğunda içmesuyu şebekesi, 1 adet su deposu, 4 adet içmesuyu kuyusuna elektrik
temini, 482,-mt uzunluğunda dere ıslahı, 1.947,-mt uzunluğunda kanalizasyon şebekesi imalatları
yapılmıştır.
1 adet Atıksu Arıtma Tesisinin imalatı devam etmektedir.
Toplam 2.360.600,08TL harcanmıştır. (Uygulama Yılı Birim Fiyatları İle)
2011 yılında Selçuk İlçesinde;
1.404,-mt uzunluğunda kanalizasyon şebekesi imalatı yapılmıştır.
Toplam 189.303,75TL harcanmıştır. (Uygulama Yılı Birim Fiyatları İle)
2011 yılında Torbalı İlçesinde;
42.923,-mt uzunluğunda içmesuyu şebekesi, 15.267,-mt uzunluğunda kanalizasyon şebekesi, 5 adet
içmesuyu kuyusuna elektrik temini, 1 adet içmesuyu terfi merkezine elektrik temini, 5 adet su sondaj
kuyusu, 1 adet su alma yapısı imalatları yapılmıştır.
Toplam 6.886.037,70TL harcanmıştır. (Uygulama Yılı Birim Fiyatları İle)
2011 yılında Urla İlçesinde;
18.805,-mt uzunluğunda içmesuyu şebekesi, 657,-mt uzunluğunda yağmursuyu hattı, 34.877,-mt
uzunluğunda kanalizasyon şebekesi, 1 adet betonarme fosseptik, 1 adet atıksu terfi istasyonu elektrik
temini, 1 adet içmesuyu kuyusuna elektrik temini, imalatları yapılmıştır.
Toplam 4.600.485,63TL harcanmıştır. (Uygulama Yılı Birim Fiyatları İle)
2011 yılında Muhtelif İlçelerde Ortak Yürütülen işlerde;
Muhtelif içmesuyu hat revizyonu ve boru alımı işi kapsamında, 413.063,-mt uzunluğunda muhtelif
çaplarda içmesuyu borusu alımı yapılmış, kesin hesaptan gelen işler, içmesuyu, kanalizasyon imalatlarında
dökülen asfalt bedellerini kapsayan yatırımlar gerçekleşmiştir.
Toplam 63.877.558,34 TL harcanmıştır. (Uygulama Yılı Birim Fiyatları İle)
2011 yılında Sarıkız’da;
1 adet İçmesuyu arıtma tesisi ve bağlantı hatları işinin imalatı tamamlanmıştır.
Toplam 8.824.468,15TL harcanmıştır. (Uygulama Yılı Birim Fiyatları İle)
202
2011 Yılı Faaliyet Raporu
2011 YILINDA METROPOL İLÇELERDE YAPILAN
İMALATLARA AİT ÖDEMELER (TL)
İLÇE
ÖDENEN MİKTAR
BALÇOVA
210.434,52
BAYRAKLI
1.671.110,71
BORNOVA
2.141.536,11
BUCA
2.694.615,88
ÇİĞLİ
4.647.747,62
GAZİEMİR
1.058.363,50
GÜZELBAHÇE
3.583.704,07
KARŞIYAKA
4.759.821,11
KONAK
3.256.732,48
KARABAĞLAR
245.927,45
NARLIDERE
2.403.829,47
MUHTELİF İŞLER VE
İLÇELERDE YAPILAN
ORTAK İŞLER
ALİAĞA
63.877.558,34
3.382.448,14
BAYINDIR
663.328,95
FOÇA
1.205.876,28
KEMALPAŞA
5.473.183,29
MENDERES
7.382.818,63
MENEMEN
16.895.203,40
SEFERİHİSAR
2.360.600,08
SELÇUK
189.303,75
TORBALI
6.886.037,70
URLA
4.600.485,63
SARIKIZ
8.824.468,15
TOPLAM (TL)
NOT: 2011 Yılı Birim Fiyatlarıdır.
203
148.415.135,24
204
NARLIDERE
KARABAĞLAR
KONAK
KARŞIYAKA
GÜZELBAHÇE
GAZİEMİR
ÇİĞLİ
BUCA
BORNOVA
BAYRAKLI
BALÇOVA
İLÇE
*Nöbet yerleri ve
hizmet evleri tadilatı
*1 adet hizmet binası
*1 adet idari bina
*1 adet atölye binası
*Nöbet yerleri ve
hizmet evleri tadilatı
*Hizmet binaları
çevresine bitki
dikilmesi
*1 adet su deposu
etrafına çevre duvarı
*Nöbet yerleri ve
hizmet evleri tadilatı
*1 adet arıtma tesisi
saç kabin izolasyonu
*Nöbet yerleri ve
hizmet evleri tadilatı
HİZMET BİNALARI
(Adet)
1
ARSENİK ARITIM
ÜNİTESİ
(Adet)
3
SONDAJ
KUYULARI
(Adet)
SONDAJ KUYUSUNA
MOTOPOMP TEMİNİ ve
SAÇ KABİN YAPILMASI
(Adet)
DEPO
(Adet)
3.656
1.366
5.495
3.037
6.740
2.315
985
3.195
YAĞMURSUYU
(mt)
11.968
26.767
11.968
8.719
2.456
İÇMESUYU ŞEBEKE
(mt)
3 adet
tersip
bendi
534
583mt/
5 adet
tersip
bendi
3.384
453
1.541
3.182
17.663
1.741
6.445
5.650
4 adet
tersip
bendi
1.124
4.281
699
KANALİZASYON
ŞEBEKE
(mt)
2.142
DERE ISLAHI
(mt)
2011 YILINDA METROPOL İLÇELERDE YAPILAN İMALAT TABLOSU
*1 adet atıksu
pompa
istasyonuna
*1 adet pompa
istasyonu güç
yükseltilmesi
*1 adet içmesuyu
kuyusuna
*İçmesuyu pompa
istasyonuna
ENERJİ TEMİNİ
(Adet)
*1 adet dere
üzerine yaya
kö ü ü
*1 adet yüzeyden
su alma ağzı yapımı
DİĞER
205
TOPLAM
SARIKIZ
URLA
TORBALI
SELÇUK
SEFERİHİSAR
MENEMEN
MENDERES
KEMALPAŞA
FOÇA
BAYINDIR
ALİAĞA
İLÇE
*1 adet nöbet
yerleri ve
hizmet evleri
tadilatı
HİZMET BİNALARI
(Adet)
1
ARSENİK ARITIM
ÜNİTESİ
(Adet)
9
5
1
SONDAJ
KUYULARI
(Adet)
2
1
1
SONDAJ KUYUSUNA
MOTOPOMP TEMİNİ ve
SAÇ KABİN YAP.(Adet)
2
363.443,-mt
21.951,-mt
9.493,-mt
147.364,-mt
34.877
1.404
1.947
24.146
12.781
7.280
4.623
KANALİZASYON
ŞEBEKE
(mt)
18.805
657
482
641
3.986
DERE ISLAHI
(mt)
15.267
4.623
1
YAĞMURSUYU
(mt)
42.921
112.792
19.228
71.565
26.136
İÇMESUYU ŞEBEKE
(mt)
1
*2 adet su
kuyusuna
demirmangan
arıtım sistemi
DEPO
(Adet)
2011 YILINDA METROPOL İLÇELERDE YAPILAN İMALAT TABLOSU
2
1
1
*1 adet AAT
havalandırma
havuzu
ATIKSU ARITMA TESİSİ
*1 adet içmesuyu
kuyusuna
ENERJİ TEMİNİ
(Adet)
*5 adet içmesuyu
kuyusuna
*1 adet içmesuyu
terfi merkezine
*4 adet içmesuyu
kuyusuna
*1 adet içmesuyu
kuyusuna
*1 adet içmesuyu
pompa istasyonu
güç yükseltimi
*1 adet içmesuyu
arıtma tesisi
* 1 adet atıksu
*1 adet betonarme
terfi merkezi
fosseptik
*1 adet içmesuyu
kuyusuna
*1 adet su alma
yapısı
*1 adet içmesuyu
pompa istasyonu
*1 adet betonarme
*1 adet Atıksu
fosseptik
Arıtma Tesisine
*3 adet içmesuyu
kuyusuna
*1 adet içmesuyu
kuyusuna
*5 adet betonarme
*2 adet içmesuyu
fosseptik
kuyusuna
DİĞER
2011 Yılı Faaliyet Raporu
206
50.694.604,15
265.382,00
TOPLAM (TL)
SARIKIZ
1.486.824,82
5.637.700,98
643.952,96
50.694.604,15
26.453.762,73
3.302.805,93
82.030,18
189.303,75
161.849,41
URLA
1.066.073,56
79.423,90
2.382.205,89
48.250,29
303.509,99
179.115,37
478.906,96
51.684,00
3.019.006,67
TORBALI
SELÇUK
265.845,40
3.292,20
MENEMEN
SEFERİHİSAR
19.216,05
MENDERES
121.001,40
497.883,93
1.546.400,66
6.352,15
BAYINDIR
98.410,58
6.554.996,39
1.286.818,40
KEMALPAŞA
1.955.352,40
1.087.965,37
195.659,45
50.268,00
415.631,80
2.054.926,18
62.488,86
856.318,35
36.532.536,51
904.006,90
4.024.924,85
138.055,35
16.661.111,83
1.913.872,25
3.828.372,05
1.098.150,69
2.646.189,26
500.489,86
1.640.187,04
12.098.785,46
263.392,33
2.361.864,37
25.753,50
577.534,25
1.684.548,84
71.610,47
1.545.378,79
1.966.714,81
2.620.596,71
1.515.487,37
579.717,22
1.506.190,78
892.089,62
819.691,20
647.186,51
164.919,93
166.273,88
855.868,55
351.591,16
335.641,12
102.934,52
ATIKSU TOPLAMA VE
İÇMESUYU
YAĞMURSUYU
BERTARAF SİSTEMLERİ ŞEBEKE VE İSALE HATTI TOPLAMA SİSTEMLERİ
807.340,96
120.031,69
HAT REVİZYONU VE
BORU ALIMI
FOÇA
66.765,88
351.021,07
DEPO
358.259,80
442.695,36
DERE ISLAHLARI
611.500,43
389,40
592.501,13
3.292,20
61.293,33
9.332,85
4.194,90
163.135,08
122.088,70
14.207,20
107.500,00
İÇMESUYU SONDAJ
KUYULARI AÇILMASI,
MOTOPOMP ve ENERJİ
TEMİN EDİLMESİ
51.439,12
ALİAĞA
MUHTELİF İŞLER VE
İLÇELERDE YAPILAN ORTAK
İŞLER
NARLIDERE
KARABAĞLAR
KONAK
KARŞIYAKA
GÜZELBAHÇE
GAZİEMİR
ÇİĞLİ
BUCA
BORNOVA
BAYRAKLI
BALÇOVA
İLÇE
HİZMET
BİNASI
2011 YILINDA METROPOL İLÇELERDE YAPILAN İMALATLARA AİT ÖDEMELER (TL)
4.976.125,92
1.411.916,03
2.044.340,26
701.640,20
262.179,17
556.050,26
ATIKSU ARITMA
TESİSLERİ VE DERİN
DENİZ DEŞARJLARI
8.824.468,15
8.824.468,15
SARIKIZ İÇMESUYU
ARITMA TESİSİ
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Bornova İlçesi Homeros Vadisi Kererli,
Çatalpınar, Bedesten, Deli Süleyman,
Kocapınar Kaynakları İçmesuyu İletim Hatları
İnşaatı İşi 13.04.2011 tarihinde 442.401,-TL
ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 14.07.2011
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 22.07.2011
tarihinde başlayan ve 08.12.2011 tarihinde
biten iş kapsamında 5.453,-mt uzunluğunda
içmesuyu şebekesi imalatı gerçekleşmiş ve
imalat tamamlanmıştır.
SU İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde
ihalesi yapılarak sözleşmesi imzalanan tüm
içmesuyu şebeke, baraj inşaatları, pompa
istasyonları, depolar, içmesuyu terfi ve isale
hatları, içmesuyu temin amaçlı sondaj
kuyuları, enerji teminleri imalatlarını yaptırıp
denetlemek, bunlara ilave olarak su inşaat
yatırım
programlarının
uygulanmasını
denetleyerek gerektiği durumlarda program
revizyonlarının
planlanması
ve
koordinasyonunu
sağlamak
görevleriyle
yükümlüdür.
Bornova İlçesi Yaka, Çiçekli, Kayadibi,
Karaçam, Sarnıç ve Kavaklıdere Köyleri
İçmesuyu İnşaatı İşi 1.799.888,80TL ihale
bedeli ile ihale edilmiş olup, 26.08.2011
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 05.09.2011
tarihinde başlayan ve 30.06.2012 tarihinde
bitmesi planlanan iş kapsamında öngörülen
imalatlar devam etmektedir
İÇMESUYU ŞEBEKE VE İSALE HATTI
BAYRAKLI İLÇESİ
Bayraklı İlçesi Onur Mahallesi (Onur-2)
Muhtelif Sokaklar ve Karşıyaka Soyak Evleri
İçmesuyu Şebeke İnşaatı işi 23.07.2010
tarihinde 133.982,66TL ihale bedeli ile ihale
edilmiş olup, 10.11.2010 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 22.11.2010 tarihinde başlayan
ve 21.03.2011 tarihinde biten iş kapsamında
2.456,-mt uzunluğunda içmesuyu şebekesi
döşenmesi imalatı gerçekleşmiş ve imalat
tamamlanmıştır.
Bornova İlçesi Çiçekli Köyü Kuyusuna
2.Kademe Paket Arıtma Tesisi Temini ve
Montajı İşi 87.800,-TL ihale bedeli ile ihale
edilmiş olup, 01.04.2011 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 17.04.2011 tarihinde başlayan
ve 15.06.2011 tarihinde biten iş kapsamında
öngörülen imalatlar gerçekleşmiş ve imalat
tamamlanmıştır.
BORNOVA İLÇESİ
Bornova İlçesi Kavaklıdere Köyü İletim ve
Şebeke Hattı İnşaatı İşi 24.12.2010 tarihinde
120.000,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup,
10.02.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
18.02.2011 tarihinde başlayan ve 21.05.2011
tarihinde biten iş kapsamında 3.266,-mt
uzunluğunda içmesuyu şebekesi imalatı
gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.
Bornova İlçesi Çiçekli Köyü Kuyusuna 2.Kademe
Paket Arıtma Tesisi Temini ve Montajı İşi
Bozyaka T-20-H.Edip Adıvar Cad.Arası ve
Bornova 1594/1 Sokak ile 252 Sokak Arası
İçmesuyu İletim Hattı İnşaatı İşi 398.584,-TL
ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 02.12.2011
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 09.12.2011
tarihinde başlayan ve 07.03.2012 tarihinde
bitmesi planlanan iş kapsamında öngörülen
imalatlar devam etmektedir.
Bornova İlçesi Kavaklıdere Köyü İletim ve Şebeke
Hattı İnşaatı İşi
207
imzalanmıştır. 10.12.2010 tarihinde başlayan
ve 08.10.2011 tarihinde biten iş kapsamında
Karşıyaka İlçesinde 11.968,-mt uzunluğunda
içmesuyu
şebekesi
döşenmesi
imalatı
gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.
ÇİĞLİ İLÇESİ
Karşıyaka-Çiğli Muhtelif Sokaklar İçmesuyu
Şebeke İnşaatı İşi
12.08.2010 tarihinde
1.636.984,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş
olup,
03.12.2010 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 10.12.2010 tarihinde başlayan
ve 08.10.2011 tarihinde biten iş kapsamında
Çiğli İlçesinde 11.968,-mt uzunluğunda
içmesuyu
şebekesi
döşenmesi
imalatı
gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.
KONAK İLÇESİ
Alsancak Kültür Mahallesi ile İnönü Caddesi
İçmesuyu Şebeke İnşaatı İşi
29.01.2010
tarihinde 536.595,-TL ihale bedeli ile ihale
edilmiş olup, 13.04.2010 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 22.04.2010 tarihinde başlayan
ve 05.11.2011 tarihinde biten iş kapsamında
5.495,-mt uzunluğunda içmesuyu şebekesi
döşenmesi imalatı gerçekleşmiş ve imalat
tamamlanmıştır.
GÜZELBAHÇE İLÇESİ
Güzelbahçe İlçesi Yelki Beldesi İçmesuyu
Şebeke İnşaatı İşi 13.08.2010 tarihinde
1.352.260,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş
olup, 21.01.2011 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 28.01.2011 tarihinde başlayan
ve 01.09.2011 tarihinde biten iş kapsamında
26.172,-mt uzunluğunda içmesuyu şebekesi
imalatı
gerçekleşmiş
ve
imalat
tamamlanmıştır.
Alsancak Kültür Mahallesi ile İnönü Caddesi
İçmesuyu Şebeke İnşaatı İşi
Bozyaka T-20-H.Edip Adıvar Cad.Arası ve
Bornova 1594/1 Sokak ile 252 Sokak Arası
İçmesuyu İletim Hattı İnşaatı İşi 398.584,-TL
ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 02.12.2011
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 09.12.2011
tarihinde başlayan ve 07.03.2012 tarihinde
bitmesi planlanan iş kapsamında öngörülen
imalatlar devam etmektedir.
Güzelbahçe İlçesi Yelki Beldesi
İçmesuyu Şebeke İnşaatı İşi
Güzelbahçe İlçesi Çamlı Köyü İçmesuyu
Bağlantı Hattı İnşaatı İşi 08.11.2011 tarihinde
64.069,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup,
16.12.2010 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
24.12.2010 tarihinde başlayan ve 06.02.2011
tarihinde biten iş kapsamında 595,-mt
uzunluğunda içmesuyu şebekesi döşenmesi
imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.
ALİAĞA İLÇESİ
Aliağa İlçesi Helvacı Beldesi İçmesuyu Şebeke
ve İletim Hattı İnşaatı İşi 17.01.2011 tarihinde
1.340.000,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup
25.03.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
04.04.2011 tarihinde başlayan ve 21.12.2011
tarihinde biten iş kapsamında 26.136,-mt
uzunluğunda içmesuyu şebekesi döşenmesi
imalatı
gerçekleşmiş
ve
imalat
tamamlanmıştır.
KARŞIYAKA İLÇESİ
Karşıyaka-Çiğli Muhtelif Sokaklar İçmesuyu
Şebeke İnşaatı İşi
12.08.2010 tarihinde
1.636.984,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş
olup,
03.12.2010 tarihinde sözleşmesi
208
2011 Yılı Faaliyet Raporu
şebekesi döşenmesi imalatı gerçekleşmiş ve
imalat tamamlanmıştır.
Aliağa İlçesi Helvacı Beldesi İçmesuyu Şebeke ve
İletim Hattı İnşaatı İşi
İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Nazarköy İçmesuyu
İletim Ana Boru Şebeke Hatları İnşaatı İşi
Kemalpaşa İlçesi Ören Beldesi İçmesuyu
İletim Hattı İnşaatı İşi 08.12.2010 tarihinde
253.946,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup
04.03.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
11.03.2011 tarihinde başlayan ve 02.07.2011
tarihinde biten iş kapsamında 3.589,-mt
uzunluğunda içmesuyu şebekesi döşenmesi
imalatı
gerçekleşmiş
ve
imalat
tamamlanmıştır.
KEMALPAŞA İLÇESİ
Kemalpaşa İlçesi Örnekköy Mahallesi ve
Yukarı Kızılca Beldesi İçmesuyu Şebeke ve
İletim Hatları İnşaatı İşi 09.12.2009 tarihinde
4.498.629,51TL ihale bedeli ile ihale edilmiş
olup,
27.10.2010 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 03.11.2010 tarihinde başlayan
iş kapsamında 59.462,-mt uzunluğunda
içmesuyu
şebekesi
döşenmesi
imalatı
gerçekleşmiştir.
Kemalpaşa İlçesi Sarılar, Vişneli, Akalan ve
Yeşilyurt Köyleri İçmesuyu İnşaatı İşi
1.377.075,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş
olup, 12.05.2011 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 23.05.2011 tarihinde başlayan
ve 17.01.2012 tarihinde bitmesi planlanan iş
kapsamında öngörülen imalatlar devam
etmektedir.
Kemalpaşa İlçesi Ören Beldesi İçmesuyu
İletim Hattı İnşaatı İşi (Sazaklar Membaları
ile 500m³ DM2 Arası) 226.358,-TL ihale bedeli
ile ihale edilmiş olup, 09.12.2011 tarihinde
sözleşmesi imzalanmıştır. 16.12.2011 tarihinde
başlayan ve 13.04.2012 tarihinde bitmesi
planlanan iş kapsamında öngörülen imalatlar
devam etmektedir.
Kemalpaşa İlçesi Örnekköy Mahallesi ve Yukarı
Kızılca Beldesi İçmesuyu Şebeke ve İletim Hatları
İnşaatı İşi
MENDERES İLÇESİ
İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Nazarköy İçmesuyu
İletim Ana Boru Şebeke Hatları İnşaatı İşi
30.07.2010 tarihinde 490.167,-TL ihale bedeli
ile ihale edilmiş olup 12.11.2010 tarihinde
sözleşmesi imzalanmıştır. 22.11.2011 tarihinde
başlayan ve 23.04.2011 tarihinde biten iş
kapsamında 8.514,-mt uzunluğunda içmesuyu
İzmir İli Menderes İlçesi Özdere Beldesi
İçmesuyu Şebeke (Sayaç 1-2) ve İletim Hattı
İnşaatı İşi 25.02.2011 tarihinde 2.996.023,-TL
ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 21.04.2011
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 28.04.2011
tarihinde başlayan ve 23.12.2011 tarihinde
209
biten iş kapsamında 19.228,-mt uzunluğunda
içmesuyu
şebekesi
döşenmesi
imalatı
gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.
Menemen İlçesi İçmesuyu Şebeke ve İletim
Hattı İnşaatı İşi 16.08.2010 tarihinde
9.485.661,76TL ihale bedeli ile ihale edilmiş
olup, 25.03.2011 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 01.04.2011 tarihinde başlayan
ve 21.09.2012 tarihinde bitmesi planlanan iş
kapsamında
87.948,-mt
uzunluğunda
içmesuyu
şebekesi
döşenmesi
imalatı
gerçekleşmiştir. İmalatlar devam etmektedir
İzmir İli Menderes İlçesi Özdere Beldesi İçmesuyu
Şebeke (Sayaç 1-2) ve İletim Hattı İnşaatı İşi
Menderes İlçesi Özdere Beldesi İçmesuyu
Şebeke (Sayaç 3-4-5-6) Ana Dağıtım Hatları
Yapımı İnşaatı İşi 1.965.879,-TL ihale bedeli ile
ihale edilmiştir. 25.11.2011 tarihinde başlayan
ve 20.08.2012 tarihinde bitmesi planlanan iş
kapsamında öngörülen imalatlar devam
etmektedir.
Menemen İlçesi İçmesuyu Şebeke ve İletim Hattı
İnşaatı İşi
Menemen İlçesi Asarlık Beldesi İçmesuyu
Şebeke ve İletim Hatları İnşaatı İşi 10.03.2011
tarihinde 2.378.432,-TL ihale bedeli ile ihale
edilmiş olup, 13.05.2011 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 23.05.2011 tarihinde başlayan
ve 17.03.2012 tarihinde bitmesi planlanan iş
kapsamında
16.987,-mt
uzunluğunda
içmesuyu
şebekesi
döşenmesi
imalatı
gerçekleşmiştir. İmalatlar devam etmektedir.
MENEMEN İLÇESİ
İzmir İli Menemen Acil İletim Hattı 1.Etap
(Çiğli Bölgesi) İçmesuyu İnşaatı İşi 09.04.2010
tarihinde 7.255.865,52TL ihale bedeli ile ihale
edilmiş olup, 29.09.2010 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 08.10.2010 tarihinde başlayan
ve 08.12.2011 tarihinde biten iş kapsamında
7.634,-mt uzunluğunda içmesuyu şebekesi
döşenmesi imalatı gerçekleşmiş ve imalat
tamamlanmıştır.
Menemen İlçesi Asarlık Beldesi İçmesuyu Şebeke
ve İletim Hatları İnşaatı İşi
İzmir İli Menemen Acil İletim Hattı 1.Etap (Çiğli
Bölgesi) İçmesuyu İnşaatı İşi
210
2011 Yılı Faaliyet Raporu
su alma odası imalatı gerçekleşmiş ve imalat
tamamlanmıştır.
SEFERİHİSAR İLÇESİ
Seferihisar İlçesi Gölcük ve Gödence Köyleri
İçmesuyu İletim Hatları İnşaatı İşi 16.03.2011
tarihinde 142.611,-TL ihale bedeli ile ihale
edilmiş olup, 09.05.2011 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 18.05.2011 tarihinde başlayan
ve 06.11.2011 tarihinde biten iş kapsamında
4.510,-mt uzunluğunda içmesuyu şebekesi
döşenmesi imalatı gerçekleşmiş ve imalat
tamamlanmıştır.
Torbalı İlçesi Doğu Besleme İçmesuyu Hattı
İnşaatı İşi 19.08.2010 tarihinde 968.898,12TL
ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 24.03.2011
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 01.04.2011
tarihinde başlayan ve 14.06.2011 tarihinde
biten iş kapsamında 4.083,-mt uzunluğunda
içmesuyu
şebekesi
döşenmesi
imalatı
gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.
SELÇUK İLÇESİ
Selçuk İlçesi Pamucak Turizm Alanı İçmesuyu
Şebeke İnşaatı İşi 210.172,-TL ihale bedeli ile
ihale edilmiş olup, 22.11.2011 tarihinde
sözleşmesi imzalanmıştır. 30.11.2011 tarihinde
başlayan ve 27.02.2012 tarihinde bitmesi
planlanan iş kapsamında öngörülen imalatlar
devam etmektedir,
TORBALI İLÇESİ
Torbalı İlçesi Atalan, Göllüce ve Bülbüldere
Mahalleleri İçmesuyu İletim ve Şebeke Hatları
İnşaatı İşi 11.10.2010 tarihinde 659.000,-TL
ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 07.03.2011
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 16.03.2011
tarihinde başlayan ve 16.09.2011 tarihinde
bitaen iş kapsamında 16.958,-mt uzunluğunda
içmesuyu
şebekesi
döşenmesi
imalatı
gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.
Torbalı İlçesi Doğu Besleme
İçmesuyu Hattı İnşaatı İşi
İzmir İli Torbalı İlçesi Yazıbaşı Beldesi ve
Kuşçuburun Mahallesi İçmesuyu Şebeke
İkmal İnşaatı İşi 23.02.2011 tarihinde
933.225,90TL ihale bedeli ile ihale edilmiş
olup, 25.04.2011 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 04.05.2011 tarihinde başlayan
ve 29.11.2011 tarihinde biten iş kapsamında
1.430,-mt uzunluğunda içmesuyu şebekesi
döşenmesi imalatı gerçekleşmiş ve imalat
tamamlanmıştır.
Torbalı İlçesi Atalan, Göllüce ve Bülbüldere
Mahalleleri İçmesuyu İletim ve Şebeke Hatları
İnşaatı
Ayrancılar Su Kanalına Su Alma Yapısı İnşaatı
Yapımı İşi 6.500,-TL ihale bedeli ile ihale
edilmiş olup, 06.12.2010 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 15.12.2010 tarihinde başlayan
ve 28.01.2011 tarihinde biten iş kapsamında
İzmir İli Torbalı İlçesi Yazıbaşı Beldesi ve
Kuşçuburun Mahallesi İçmesuyu Şebeke İkmal
İnşaatı
211
Urla Merkez, Çeşmealtı ve İskele Mahalleleri
İçmesuyu Şebeke ve İletim Hattı İnşaatı İşi
28.02.2011 tarihinde 13.241.632,47TL ihale
bedeli ile ihale edilmiş olup, 16.06.2011
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 26.06.2011
tarihinde başlayan ve 14.05.2013 tarihinde
bitmesi planlanan iş kapsamında 4.605,-mt
uzunluğunda içmesuyu şebekesi döşenmesi
imalatı gerçekleşmiştir. İmalatlar devam
etmektedir.
Torbalı İlçesi Subaşı, Kırbaş, Naime ve Tulum
Mahalleleri İçmesuyu İletim ve Şebeke Hattı
İnşaatı İşi 11.03.2011 tarihinde 2.257.577,-TL
ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 04.05.2011
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 13.05.2011
tarihinde başlayan ve 01.02.2012 tarihinde
bitmesi planlanan iş kapsamında 20.450,-mt
uzunluğunda içmesuyu şebekesi döşenmesi
imalatı gerçekleşmiştir. İmalatlar devam
etmektedir.
Urla Merkez, Çeşmealtı ve İskele Mahalleleri
İçmesuyu Şebeke ve İletim Hattı İnşaatı İşi
Urla İlçesi 2.Kısım İçmesuyu İletim Hattı
İnşaatı İşi 409.008,-TL ihale bedeli ile ihale
edilmiş olup, 13.05.2011 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 21.07.2011 tarihinde başlayan
ve 06.02.2012 tarihinde bitmesi planlanan iş
kapsamında öngörülen imalatlar devam
etmektedir.
Torbalı İlçesi Subaşı, Kırbaş, Naime ve Tulum
Mahalleleri İçmesuyu İletim ve Şebeke Hattı
İnşaatı İşi
URLA İLÇESİ
Urla
Zeytinalanı,
İçmeler,
Torasan
Mahalleleri İçmesuyu Şebeke ve İletim Hattı
İnşaatı İşi 07.09.2010 tarihinde 7.315.414,-TL
ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 28.04.2011
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 06.05.2011
tarihinde başlayan ve 26.10.2012 tarihinde
bitmesi planlanan iş kapsamında 14.200,-mt
uzunluğunda içmesuyu şebekesi döşenmesi
imalatı gerçekleşmiştir. İmalatlar devam
etmektedir.
MUHTELİF İÇMESUYU
HAT REVİZYONU VE BORU ALIMI
Yönetim Kurulunun 06.12.2011 tarih ve
M.35.0.İBB.5.01.11.04/8
no’lu
kararıyla
Samsun Makine San. A.Ş. firmasına
57.687.481,00 USD toplam bedelle ihalesi
yapılan “Muhtelif Çap ve miktarlarda Düktil
Font Boru ve Ara Parçalarının Alımı” işinde,
10.03.2011 tarihinde İdaremiz ile yüklenici
firma arasında karşılıklı olarak sözleşmesi
imzalanmıştır.
03.09.2010 tarih ve 1660 sayılı İhale Onay
Belgesi ile İdaremizce talep edilen “Muhtelif
Çap ve Miktarlardaki Düktil Font Boru ve Ara
Parçaları Alımı” işinde, Mal Alımları Denetim
Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik
Esasları ve Teknik Şartnamede yazılı hususlar
çerçevesinde 1.- 2. ve 3.- 4. Parti, Parti
muayene ve kabul işlemi tamamlanmış olup,
yapılan
bu
kabuller
çerçevesinde
Urla Zeytinalanı, İçmeler, Torasan Mahalleleri
İçmesuyu Şebeke ve İletim Hattı İnşaatı İşi
212
2011 Yılı Faaliyet Raporu
413.063,- metre uzunluğunda Düktil boru ve
5.944 adet ara parçaları İdaremizce teslim
alınarak İhaleli işler için idare Malı kullanılmak
üzere ambarlarda stoklanmıştır.
SU DEPOLARI YAPIMI
MENDERES İLÇESİ
İzmir İli Menderes Belediyesi Çukuraltı
Mahallesi Ç4D ve Ç3P Kuyularına Demir
Mangan Arıtma Sistemi Ekipmanı Alımı İşi
224.900,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiştir.
21.08.2011 tarihinde başlayan ve 04.10.2011
tarihinde biten iş kapsamında öngörülen
imalatlar
gerçekleşmiş
ve
imalat
tamamlanmıştır.
Kalan Ø100 mm ile Ø1800 mm arasında
değişen
çaplardaki
515.674,5
metre
uzunluğunda Düktil font içmesuyu borusu
2012 yılı sonuna kadar teslim alınacak olup,
toplam 928.737,50 metre uzunluğunda
içmesuyu ve 13.227 adet ara parçaları bu iş
kapsamında temin edilmiş olacaktır.
İzmir İli Menderes Belediyesi Çukuraltı Mahallesi
Ç4D ve Ç3P Kuyularına Demir Mangan Arıtma
Sistemi Ekipmanı Alımı İşi
Ömrünü tamamlayan eskimiş olan mevcut
içmesuyu borularının daha sağlıklı, kalite
standardı yüksek ve uzun ömürlü olan Düktil
MENEMEN İLÇESİ
Ege-Koop Villakent Konutları 1000m³'lük
İçmesuyu Depo ve Şebeke İnşaatı İşi
25.04.2011 tarihinde 472.000,-TL ihale bedeli
ile ihale edilmiş olup, 16.06.2011 tarihinde
sözleşmesi imzalanmıştır. 27.06.2011 tarihinde
başlayan ve 23.12.2011 tarihinde biten iş
kapsamında 223,-mt uzunluğunda içmesuyu
şebekesi ve 1 adet 1000m³ betonarme
içmesuyu servis deposu imalatı gerçekleşmiş
ve imalat tamamlanmıştır.
Font içme suyu boruları ile yenilenerek
İdaremizce satın alınmasıyla birlikte arızaların
ve su kaçakların azaltılması hedeflenmiştir.
Diğer taraftan İhaleye çıkıldığında boru
temininin İdaremizce önceden sağlanması
sayesinde yapım ihalesinin gerçekleşmesine
müteakip işlere kısa sürede başlanması
sağlanacaktır.
Ege-Koop Villakent Konutları 1000m³'lük
İçmesuyu Depo ve Şebeke İnşaatı İşi
213
İzmir İli Bayındır İlçesi Söğütören Köyü S1 ile
Yakapınar Köyü Y2, Kızılcaova Köyü K2 ile
Bornova Beşyol Köyü B2 ve Kemalpaşa
Yenmiş Köyü Y1 Su Sondaj Kuyusu İnşaatı İşi
170.710,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup,
16.12.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
23.12.2011 tarihinde başlayan ve 21.03.2012
tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında
öngörülen imalatlar devam etmektedir.
SEFERİHİSAR İLÇESİ
Turgutköy(Seferihisar) 50m³'lük İçmesuyu
Depo ve Bağlantı Hattı İnşaatı İşi 04.04.2011
tarihinde 68.500,-TL ihale bedeli ile ihale
edilmiş olup 04.05.2011 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 13.05.2011 tarihinde başlayan
ve 09.10.2011 tarihinde biten iş kapsamında
113,-mt uzunluğunda içmesuyu şebekesi ve
1 adet 50m³ betonarme içmesuyu deposu
imalatı
gerçekleşmiş
ve
imalat
tamamlanmıştır.
İzmir İli Aliağa İlçesi Karaköy K1, Torbalı İlçesi
Yazıbaşı Mahallesi Y1 ve Bornova İlçesi Aşık
Veysel Parkı A1, A2 Su Sondaj Kuyusu İnşaatı
İşi 25.03.2011 tarihinde 152.900,-TL ihale
bedeli ile ihale edilmiş olup, 06.06.2011
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 15.06.2011
tarihinde başlayan ve 12.09.2011 tarihinde
biten iş kapsamında Bornova İlçesinde 2 adet
su sondaj kuyusu imalatı gerçekleşmiş ve
imalat tamamlanmıştır.
SU KUYUSU ARAŞTIRMA, SONDAJ KUYUSU
AÇMA ve ENERJİ TEMİNİ
BALÇOVA İLÇESİ
Balçova Barajı Yüzeyden Su Alma İşi Malzeme
Temini ve Montajı İşi 107.500,-TL ihale bedeli
ile ihale edilmiş olup 17.08.2010 tarihinde
sözleşmesi imzalanmıştır. 03.09.2010 tarihinde
başlayan ve 01.11.2010 tarihinde biten işin
ödemesi 2011 yılında yapılmıştır.
BAYRAKLI İLÇESİ
Bayraklı İlçesi Onur-2, Çiğli Koop. İçmesuyu
Pompa İstasyonları Elektrik Temini İşi 5.780,TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup,
27.04.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
06.05.2011 tarihinde başlayan ve 25.05.2011
tarihinde biten iş kapsamında 1 adet içmesuyu
pompa istasyonuna elektrik temini imalatı
gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.
BORNOVA İLÇESİ
İzmir İli Aliağa İlçesi Karaköy K1, Torbalı İlçesi
Yazıbaşı Mahallesi Y1 ve Bornova İlçesi Aşık
Veysel Parkı A1, A2 Su Sondaj Kuyusu İnşaatı İşi
Bornova İlçesi Yakaköy Y2 Su Sondaj Kuyusu
İnşaatı İşi 34.500,-TL ihale bedeli ile ihale
edilmiş olup, 30.11.2010 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 09.12.2010 tarihinde başlayan
ve 07.01.2011 tarihinde biten iş kapsamında
1 adet su sondaj kuyusu imalatı gerçekleşmiş
ve imalat tamamlanmıştır.
BUCA İLÇESİ
Buca İlçesi Karaağaç, Bayındır İlçesi
Karahalilli ve Foça İlçesi Yenibağarası Köyleri
İçmesuyu Kuyuları Elektrik Temini İşi 16.840,TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup,
13.12.2010 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
23.12.2010 tarihinde başlayan ve 11.01.2011
tarihinde biten iş kapsamında Buca İlçesinde
1 adet içmesuyu kuyusuna elektrik temini
imalatı
gerçekleşmiş
ve
imalat
tamamlanmıştır.
Bornova İlçesi Yakaköy Y2 Su Sondaj Kuyusu
İnşaatı İşi
214
2011 Yılı Faaliyet Raporu
KONAK İLÇESİ
BAYINDIR İLÇESİ
Konak İlçesi Hamidiye 23N3 Pafta Atıksu
Pompa İstasyonu Elektrik Temini İşi
14.10.2010 tarihinde 59.500,-TL ihale bedeli
ile ihale edilmiş olup, 03.12.2010 tarihinde
sözleşmesi imzalanmıştır. 11.12.2010 tarihinde
başlayan ve 03.05.2011 tarihinde biten iş
kapsamında 1 adet atıksu pompa istasyonuna
elektrik temini imalatı gerçekleşmiş ve imalat
tamamlanmıştır.
Buca İlçesi Karaağaç, Bayındır İlçesi
Karahalilli ve Foça İlçesi Yenibağarası Köyleri
İçmesuyu Kuyuları Elektrik Temini İşi 16.840,TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup,
13.12.2010 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
23.12.2010 tarihinde başlayan ve 11.01.2011
tarihinde biten iş kapsamında Bayındır
İlçesinde 1 adet içmesuyu kuyusuna elektrik
temini imalatı gerçekleşmiş ve imalat
tamamlanmıştır.
ALİAĞA İLÇESİ
İzmir İli Bayındır İlçesi Söğütören Köyü S1 ile
Yakapınar Köyü Y2, Kızılcaova Köyü K2 ile
Bornova Beşyol Köyü B2 ve Kemalpaşa
Yenmiş Köyü Y1 Su Sondaj Kuyusu İnşaatı İşi
170.710,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup,
16.12.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
23.12.2011 tarihinde başlayan ve 21.03.2012
tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında
öngörülen imalatlar devam etmektedir.
İzmir İli Seferihisar Göysüzler S6, Aliağa İlçesi
Karakuzu Köyü, Torbalı İlçesi Subaşı Sb-1 ve
Sb-2 İçmesuyu Kuyularına Elektrik Temini İşi
02.12.2010 tarihinde 69.500,-TL ihale bedeli
ile ihale edilmiş olup, 26.01.2011 tarihinde
sözleşmesi imzalanmıştır. 04.02.2011 tarihinde
başlayan ve 17.03.2011 tarihinde biten iş
kapsamında Aliağa İlçesinde 1 adet içmesuyu
kuyusuna elektrik temini imalatı gerçekleşmiş
ve imalat tamamlanmıştır.
İzmir İli Bayındır İlçesi Kızılcaağaç Köyü,
Kemalpaşa İlçesi Dereköy Köyü, Vişneli Köyü
İçmesuyu Sondaj Kuyularına Elektrik Temini
İşi 14.09.2010 tarihinde 74.800,-TL ihale
bedeli ile ihale edilmiş olup, 22.11.2010
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 30.11.2010
tarihinde başlayan ve 08.01.2011 tarihinde
biten iş kapsamında Bayındır İlçesinde 1 adet
içmesuyu kuyusuna elektrik temini imalatı
gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.
İzmir İli Aliağa İlçesi Karaköy K1, Torbalı İlçesi
Yazıbaşı Mahallesi Y1 ve Bornova İlçesi Aşık
Veysel Parkı A1, A2 Su Sondaj Kuyusu İnşaatı
İşi 25.03.2011 tarihinde 152.900,-TL ihale
bedeli ile ihale edilmiş olup, 06.06.2011
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 15.06.2011
tarihinde başlayan ve 12.09.2011 tarihinde
biten iş kapsamında Aliağa İlçesinde 1 adet su
sondaj kuyusu imalatı gerçekleşmiş ve imalat
tamamlanmıştır.
İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Halilbeyli Köyü,
Bayındır İlçesi Karahalilli Köyü Su Sondaj
Kuyularına Motopomp Temini ve Montajı ile
Saç Kabin Yapılması İşi 17.884,-TL ihale bedeli
ile ihale edilmiş olup 27.01.2011 tarihinde
sözleşmesi imzalanmıştır. 27.01.2011 tarihinde
başlayan ve 25.02.2011 tarihinde biten iş
kapsamında öngörülen imalatlar gerçekleşmiş
ve imalat tamamlanmıştır.
FOÇA İLÇESİ
Buca İlçesi Karaağaç, Bayındır İlçesi
Karahalilli ve Foça İlçesi Yenibağarası Köyleri
İçmesuyu Kuyuları Elektrik Temini İşi 16.840,TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup,
13.12.2010 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
23.12.2010 tarihinde başlayan ve 11.01.2011
tarihinde biten iş kapsamında Foça İlçesinde
1 adet içmesuyu kuyusuna elektrik temini
imalatı
gerçekleşmiş
ve
imalat
tamamlanmıştır.
İzmir İli Aliağa İlçesi Karaköy K1, Torbalı İlçesi
Yazıbaşı Mahallesi Y1 ve Bornova İlçesi Aşık
Veysel Parkı A1, A2 Su Sondaj Kuyusu İnşaatı İşi
215
İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Halilbeyli Köyü,
Bayındır İlçesi Karahalilli Köyü Su Sondaj
Kuyularına Motopomp Temini ve Montajı ile
Saç Kabin Yapılması İşi 17.884,-TL ihale bedeli
ile ihale edilmiş olup 27.01.2011 tarihinde
sözleşmesi imzalanmıştır. 27.01.2011 tarihinde
başlayan ve 25.02.2011 tarihinde biten iş
kapsamında öngörülen imalatlar gerçekleşmiş
ve imalat tamamlanmıştır.
KEMALPAŞA İLÇESİ
İzmir İli Bayındır İlçesi Kızılcaağaç Köyü,
Kemalpaşa İlçesi Dereköy Köyü, Vişneli Köyü
İçmesuyu Sondaj Kuyularına Elektrik Temini
İşi 14.09.2010 tarihinde 74.800,-TL ihale
bedeli ile ihale edilmiş olup, 22.11.2010
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 30.11.2010
tarihinde başlayan ve 08.01.2011 tarihinde
biten iş kapsamında Kemalpaşa İlçesinde
2 adet içmesuyu kuyusuna elektrik temini
imalatı
gerçekleşmiş
ve
imalat
tamamlanmıştır.
MENEMEN İLÇESİ
Menemen İlçesi Ulukent Mahallesi TM-3
İçmesuyu Pompa İstasyonu Güç Yükseltimi ve
MCC Panosu Yenilenmesi İşi 12.000,-TL ihale
bedeli ile ihale edilmiş olup 25.08.2011
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 05.09.2011
tarihinde başlayan ve 14.09.2011 tarihinde
biten iş kapsamında içmesuyu pompa
istasyonuna güç yükseltimi ve MCC panosu
yenilenmesi imalatları gerçekleşmiş ve imalat
tamamlanmıştır.
İzmir İli Bayındır İlçesi Söğütören Köyü S1 ile
Yakapınar Köyü Y2, Kızılcaova Köyü K2 ile
Bornova Beşyol Köyü B2 ve Kemalpaşa
Yenmiş Köyü Y1 Su Sondaj Kuyusu İnşaatı İşi
170.710,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup,
16.12.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
23.12.2011 tarihinde başlayan ve 21.03.2012
tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında
öngörülen imalatlar devam etmektedir.
İzmir İli Torbalı İlçesi Ayrancılar İçmesuyu
Terfi Merkezi ve Kemalpaşa İlçesi Sarıçalı
Köyü İçmesuyu Kuyusu Elektrik Temini İşi
17.06.2011 tarihinde 103.800,-TL ihale bedeli
ile ihale edilmiş olup, 10.10.2011 tarihinde
sözleşmesi imzalanmıştır. 18.10.2011 tarihinde
başlayan ve 26.11.2011 tarihinde biten iş
kapsamında Kemalpaşa İlçesinde 1 adet
içmesuyu kuyusuna elektrik temini imalatı
gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.
Menemen İlçesi Ulukent Mahallesi TM-3 İçmesuyu
Pompa İstasyonu Güç Yükseltimi ve MCC Panosu
Yenilenmesi İşi
İzmir İli Torbalı İlçesi Demirci Köyü ve
Menemen
İlçesi
Emiralem
Mahallesi
İçmesuyu Sondaj Kuyularına Elektrik Temini
İşi 26.04.2011 tarihinde 159.000,-TL ihale
bedeli ile ihale edilmiş olup, 13.07.2011
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 20.07.2011
tarihinde başlayan ve 28.08.2011 tarihinde
biten iş kapsamında Menemen İlçesinde
1 adet içmesuyu kuyusuna elektrik temini
imalatı
gerçekleşmiş
ve
imalat
tamamlanmıştır.
İzmir İli Torbalı İlçesi Ayrancılar İçmesuyu Terfi
Merkezi ve Kemalpaşa İlçesi Sarıçalı Köyü
İçmesuyu Kuyusu Elektrik Temini İşi
216
2011 Yılı Faaliyet Raporu
İzmir İli Urla İlçesi Balıklıova Köyü, Seferihisar
İlçesi S7, Torbalı İlçesi Çapak Köyü İçmesuyu
Sondaj Kuyularına Elektrik Temini İşi
16.08.2010 tarihinde 123.563,-TL ihale bedeli
ile ihale edilmiş olup, 28.01.2011 tarihinde
sözleşmesi imzalanmıştır. 07.02.2011 tarihinde
başlayan ve 18.03.2011 tarihinde biten iş
kapsamında Seferihisar İlçesinde 1 adet
içmesuyu kuyusuna elektrik temini imalatı
gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.
SEFERİHİSAR İLÇESİ
İzmir İli Seferihisar İlçesi Beyler Köyü
İçmesuyu Sondaj Kuyusuna Elektrik Temini İşi
02.08.2010 tarihinde 64.900,-TL ihale bedeli
ile ihale edilmiş olup, 27.10.2010 tarihinde
sözleşmesi imzalanmıştır. 05.11.2010 tarihinde
başlayan ve 09.04.2011 tarihinde biten iş
kapsamında 1 adet içmesuyu kuyusuna
elektrik temini imalatı gerçekleşmiş ve imalat
tamamlanmıştır.
TORBALI İLÇESİ
İzmir İli Seferihisar Göysüzler S6, Aliağa İlçesi
Karakuzu Köyü, Torbalı İlçesi Subaşı Sb-1 ve
Sb-2 İçmesuyu Kuyularına Elektrik Temini İşi
02.12.2010 tarihinde 69.500,-TL ihale bedeli
ile ihale edilmiş olup, 26.01.2011 tarihinde
sözleşmesi imzalanmıştır. 04.02.2011 tarihinde
başlayan ve 17.03.2011 tarihinde biten iş
kapsamında Seferihisar İlçesinde 1 adet
içmesuyu kuyusuna elektrik temini imalatı
gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.
İzmir İli Torbalı İlçesi Bozköy Köyü İçmesuyu
Sondaj Kuyusuna Elektrik Temini İşi 14.400,TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup,
16.08.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
19.08.2011 tarihinde başlayan ve 07.09.2011
tarihinde biten iş kapsamında 1 adet içmesuyu
kuyusuna elektrik temini imalatı gerçekleşmiş
ve imalat tamamlanmıştır.
İzmir İli Seferihisar İlçesi Gödence Köyü
İçmesuyu Sondaj Kuyusuna Elektrik Temini İşi
12.01.2011 tarihinde 83.450,-TL ihale bedeli
ile ihale edilmiş olup, 24.02.2011 tarihinde
sözleşmesi imzalanmıştır. 04.03.2011 tarihinde
başlayan ve 12.04.2011 tarihinde biten iş
kapsamında 1 adet içmesuyu kuyusuna
elektrik temini imalatı gerçekleşmiş ve imalat
tamamlanmıştır.
İzmir İli Torbalı İlçesi Bozköy Köyü İçmesuyu
Sondaj Kuyusuna Elektrik Temini İşi
İzmir İli Seferihisar Göysüzler S6, Aliağa İlçesi
Karakuzu Köyü, Torbalı İlçesi Subaşı Sb-1 ve
Sb-2 İçmesuyu Kuyularına Elektrik Temini İşi
02.12.2010 tarihinde 69.500,-TL ihale bedeli
ile ihale edilmiş olup, 26.01.2011 tarihinde
sözleşmesi imzalanmıştır. 04.02.2011 tarihinde
başlayan ve 17.03.2011 tarihinde biten iş
kapsamında Torbalı İlçesinde 2 adet içmesuyu
kuyusuna elektrik temini imalatı gerçekleşmiş
ve imalat tamamlanmıştır.
İzmir İli Seferihisar İlçesi Gödence Köyü İçmesuyu
Sondaj Kuyusuna Elektrik Temini İşi
217
tarihinde biten iş kapsamında 4 adet su
sondaj kuyusu imalatı gerçekleşmiş ve imalat
tamamlanmıştır.
İzmir İli Urla İlçesi Balıklıova Köyü, Seferihisar
İlçesi S7, Torbalı İlçesi Çapak Köyü İçmesuyu
Sondaj Kuyularına Elektrik Temini İşi
16.08.2010 tarihinde 123.563,-TL ihale bedeli
ile ihale edilmiş olup, 28.01.2011 tarihinde
sözleşmesi imzalanmıştır. 07.02.2011 tarihinde
başlayan ve 18.03.2011 tarihinde biten iş
kapsamında Torbalı İlçesinde 1 adet içmesuyu
kuyusuna elektrik temini imalatı gerçekleşmiş
ve imalat tamamlanmıştır.
İzmir İli Torbalı İlçesi Ayrancılar İçmesuyu
Terfi Merkezi ve Kemalpaşa İlçesi Sarıçalı
Köyü İçmesuyu Kuyusu Elektrik Temini İşi
17.06.2011 tarihinde 103.800,-TL ihale bedeli
ile ihale edilmiş olup, 10.10.2011 tarihinde
sözleşmesi imzalanmıştır. 18.10.2011 tarihinde
başlayan ve 26.11.2011 tarihinde biten iş
kapsamında Torbalı İlçesinde 1 adet içmesuyu
terfi merkezine elektrik temini imalatı
gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.
Torbalı Ormanköy O2, Torbalı Türkmenköy
T1,Torbalı Dağkızılca Köyü D1,Torbalı Helvacı
Köyü H2 Su Sondaj Kuyusu İnşaatı İşi
İzmir İli Torbalı İlçesi Demirci Köyü ve
Menemen
İlçesi
Emiralem
Mahallesi
İçmesuyu Sondaj Kuyularına Elektrik Temini
İşi 26.04.2011 tarihinde 159.000,-TL ihale
bedeli ile ihale edilmiş olup, 13.07.2011
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 20.07.2011
tarihinde başlayan ve 28.08.2011 tarihinde
biten iş kapsamında Torbalı İlçesinde 1 adet
içmesuyu kuyusuna elektrik temini imalatı
gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.
İzmir İli Torbalı İlçesi Ayrancılar İçmesuyu Terfi
Merkezi ve Kemalpaşa İlçesi Sarıçalı Köyü
İçmesuyu Kuyusu Elektrik Temini İşi
İzmir İli Aliağa İlçesi Karaköy K1, Torbalı İlçesi
Yazıbaşı Mahallesi Y1 ve Bornova İlçesi Aşık
Veysel Parkı A1, A2 Su Sondaj Kuyusu İnşaatı
İşi 25.03.2011 tarihinde 152.900,-TL ihale
bedeli ile ihale edilmiş olup, 06.06.2011
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 15.06.2011
tarihinde başlayan ve 12.09.2011 tarihinde
biten iş kapsamında Torbalı İlçesinde 1 adet su
sondaj kuyusu imalatı gerçekleşmiş ve imalat
tamamlanmıştır.
İzmir İli Torbalı İlçesi Demirci Köyü ve Menemen
İlçesi Emiralem Mahallesi İçmesuyu Sondaj
Kuyularına Elektrik Temini İşi
Torbalı Ormanköy O2, Torbalı Türkmenköy
T1,Torbalı Dağkızılca Köyü D1,Torbalı Helvacı
Köyü H2 Su Sondaj Kuyusu İnşaatı İşi
119.000,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup,
16.08.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
23.08.2011 tarihinde başlayan ve 21.10.2011
218
2011 Yılı Faaliyet Raporu
URLA İLÇESİ
KANAL İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Urla İlçesi TOKİ Bölgesi Atıksu Terfi İstasyonu
Elektrik Temini İşi 9.795,-TL ihale bedeli ile
ihale edilmiş olup, 24.01.2011 tarihinde
sözleşmesi imzalanmıştır. 01.02.2011 tarihinde
başlayan ve 11.02.2011 tarihinde biten iş
kapsamında 1 adet atıksu terfi istasyonuna
elektrik temini imalatı gerçekleşmiş ve imalat
tamamlanmıştır.
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde
ihalesi yapılarak sözleşmesi imzalanan tüm
kanalizasyon yatırımları, dere ıslahları,
yağmursuyu hatları, derin deniz deşarj
imalatları ile kanalizasyon ve yağmursuyu
hatlarına ait pompa istasyonları, enerji temini
imalatlarını yaptırıp denetlemek, bunlara ilave
olarak kanal inşaat yatırım programlarının
uygulanmasını denetlemek ve gerektiği
durumlarda
program
revizyonlarının
planlanması ve koordinasyonunu sağlamak
görevleriyle yükümlüdür.
ATIKSU TOPLAMA VE BERTARAF SİSTEMLERİ
BALÇOVA İLÇESİ
Balçova İlçesi Termal Otel Bölgesi Atıksu
Şebeke İnşaatı İşi 17.02.2011 tarihinde
114.839,75-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş
olup,
05.05.2011 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 13.05.2011 tarihinde başlayan
ve 12.07.2011 tarihinde biten iş kapsamında
699,-mt uzunluğunda kanalizasyon şebekesi
imalatı
gerçekleşmiş
ve
imalat
tamamlanmıştır.
BORNOVA İLÇESİ
Urla İlçesi TOKİ Bölgesi Atıksu Terfi İstasyonu
Elektrik Temini İşi
Bornova Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesine Ait
Atıksu Şebeke İnşaatı İşi 16.02.2011 tarihinde
37.375,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup,
08.03.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
11.03.2011 tarihinde başlayan ve 09.05.2011
tarihinde biten iş kapsamında 363,-mt
uzunluğunda kanalizasyon şebekesi imalatı
gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.
İzmir İli Urla İlçesi Balıklıova Köyü, Seferihisar
İlçesi S7, Torbalı İlçesi Çapak Köyü İçmesuyu
Sondaj Kuyularına Elektrik Temini İşi
16.08.2010 tarihinde 123.563,-TL ihale bedeli
ile ihale edilmiş olup, 28.01.2011 tarihinde
sözleşmesi imzalanmıştır. 07.02.2011 tarihinde
başlayan ve 18.03.2011 tarihinde biten iş
kapsamında Urla İlçesinde 1 adet içmesuyu
kuyusuna elektrik temini imalatı gerçekleşmiş
ve imalat tamamlanmıştır.
Bornova İlçesi Çimentaş Alanı İle Kemalpaşa,
Altındağ Merkez ve Mevlana Mahalleleri
Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Kanalizasyon
Şebeke İnşaatı İşi 13.01.2011 tarihinde
318.996,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup,
28.02.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
09.03.2011 tarihinde başlayan ve 09.10.2011
tarihinde biten iş kapsamında 2.980,-mt
uzunluğunda kanalizasyon şebekesi imalatı
gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.
219
İzmir İli Buca ve Gaziemir İlçeleri Muhtelif
Sokak ve Caddelerde Atıksu Şebekesi
Yapılması İnşaatı İşi 20.08.2010 tarihinde
296.066,50TL ihale bedeli ile ihale edilmiş
olup,
27.01.2011 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 07.02.2011 tarihinde başlayan
ve 20.07.2011 tarihinde biten iş kapsamında
Buca İlçesinde 1.761,-mt uzunluğunda
kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleşmiş ve
imalat tamamlanmıştır.
Karabağlar, Narlıdere ve Buca İlçelerinde
Muhtelif Yerlerde Atıksu Şebeke Yapılması
İnşaatı İşi 11.01.2011 tarihinde 165.813,10TL
ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 28.02.2011
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 08.03.2011
tarihinde başlayan ve 13.06.2011 tarihinde
biten iş kapsamında Buca İlçesinde 453,-mt
uzunluğunda kanalizasyon şebekesi imalatı
gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.
Bornova İlçesi Çimentaş Alanı İle Kemalpaşa,
Altındağ Merkez ve Mevlana Mahalleleri Muhtelif
Cadde ve Sokaklarda Kanalizasyon Şebeke İnşaatı
İşi
Bornova İlçesi Muhtelif Sokaklara Ait Atıksu
Şebeke İnşaatı İşi İşi 14.04.2011 tarihinde
87.767,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup,
06.06.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
15.06.2011 tarihinde başlayan ve 27.10.2011
tarihinde biten iş kapsamında 938,-mt
uzunluğunda kanalizasyon şebekesi imalatı
gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.
Buca Dicle Mahallesi Ø1000mm'lik Boru
Deplasmanı İnşaatı İşi 09.03.2011 tarihinde
68.867,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup,
30.03.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
06.04.2011 tarihinde başlayan ve 04.06.2011
tarihinde biten iş kapsamında 103,-mt
uzunluğunda kanalizasyon şebekesi imalatı
gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.
Bornova İlçesi Kavaklıdere-Yeşilçam-Gürpınar
Mahalleleri Atıksu İnşaatı İşi 641.872,20,-TL
ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 16.11.2011
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 21.11.2011
tarihinde başlayan ve 17.06.2012 tarihinde
bitmesi planlanan iş kapsamında öngörülen
imalatlar devam etmektedir.
ÇİĞLİ İLÇESİ
İzmir İli Çiğli İlçesi Hava Jet Üssü Mevcut Baca
Arası Atıksu Terfi Hattı İnşaatı İşi 29.07.2010
tarihinde 227.436,-TL ihale bedeli ile ihale
edilmiş olup, 21.10.2010 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 17.12.2010 tarihinde başlayan
ve 21.06.2011 tarihinde biten iş kapsamında
2.208,-mt uzunluğunda kanalizasyon şebekesi
imalatı
gerçekleşmiş
ve
imalat
tamamlanmıştır.
BUCA İLÇESİ
İzmir İli Buca İlçesi Muhtelif Sokaklarda
Atıksu Şebekesi Yapılması İnşaatı İşi
21.07.2010 tarihinde 314.235,50TL ihale
bedeli ile ihale edilmiş olup, 18.10.2010
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 28.10.2010
tarihinde başlayan ve 02.04.2011 tarihinde
biten iş kapsamında 3.353,-mt uzunluğunda
kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleşmiş ve
imalat tamamlanmıştır.
İzmir İli Çiğli İlçesi Anadolu Caddesi Balatçık
Mahallesi Menemen İlçesi Ahmet Efendi
Mahallesi Atıksu Şebekesi İnşaatı İşi
12.08.2010 tarihinde 376.065,02-TL ihale
bedeli ile ihale edilmiş olup, 22.11.2010
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 01.12.2010
tarihinde başlayan ve 03.06.2011 tarihinde
biten iş kapsamında 1.722,-mt uzunluğunda
kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleşmiş ve
imalat tamamlanmıştır.
İzmir İli Buca İlçesi Muhtelif Sokaklarda Atıksu
Şebekesi Yapılması İnşaatı
220
2011 Yılı Faaliyet Raporu
İzmir İli Çiğli İlçesi 8291, 8291/1, 8295
Sokaklar Kanalizasyon İnşaatı İşi 15.03.2011
tarihinde 85.803,60-TL ihale bedeli ile ihale
edilmiş olup, 22.04.2011 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 29.04.2011 tarihinde başlayan
ve 30.07.2011 tarihinde biten iş kapsamında
725,-mt uzunluğunda kanalizasyon şebekesi
imalatı
gerçekleşmiş
ve
imalat
tamamlanmıştır.
İzmir İli Çiğli İlçesi Sasalı Koza Konakları
Çevresi ile Menemen Ulukent 421 Sokak ve
5.Caddeye Ait Atıksu Şebeke İnşaatı İşi
11.03.2011 tarihinde 191.805,-TL ihale bedeli
ile ihale edilmiş olup, 29.04.2011 tarihinde
sözleşmesi imzalanmıştır. 06.05.2011 tarihinde
başlayan ve 03.08.2011 tarihinde biten iş
kapsamında
1.334,-mt
uzunluğunda
kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleşmiş ve
imalat tamamlanmıştır.
İzmir İli Güzelbahçe İlçesi Yelki Beldesi Muhtelif
Sokaklar Kanalizasyon İnşaatı
Narlıdere İlçesi Baran Sokak ve Güzelbahçe
İlçesi 524 Sokak Atıksu Şebeke İnşaatı İşi
04.02.2011 tarihinde 36.405TL ihale bedeli ile
ihale edilmiş olup,
16.03.2011 tarihinde
sözleşmesi imzalanmıştır. 22.03.2011 tarihinde
başlayan ve 20.05.2011 tarihinde biten iş
kapsamında Güzelbahçe İlçesinde 139,-mt
uzunluğunda kanalizasyon şebekesi imalatı
gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.
İzmir İli Çiğli İlçesi Maltepe Mahallesi 8116/1
Sokak ve Kaklıç Mahallesi 10309/1 Sokak
Atıksu Kanalı İnşaatı İşi 10.05.2011 tarihinde
56.458,22,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş
olup,
13.06.2011 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 21.06.2011 tarihinde başlayan
ve 02.09.2011 tarihinde biten iş kapsamında
456,-mt uzunluğunda kanalizasyon şebekesi
imalatı
gerçekleşmiş
ve
imalat
tamamlanmıştır.
İzmir İli Güzelbahçe İlçesi Payamlı Köyü
Atıksu Şebekesi Yapılması İnşaatı İşi
25.06.2010 tarihinde 270.669,92TL ihale
bedeli ile ihale edilmiş olup, 21.10.2010
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 01.11.2010
tarihinde başlayan iş kapsamında 1.796,-mt
uzunluğunda kanalizasyon şebekesi imalatı
gerçekleşmiştir.
GAZİEMİR İLÇESİ
İzmir İli Buca ve Gaziemir İlçeleri Muhtelif
Sokak ve Caddelerde Atıksu Şebekesi
Yapılması İnşaatı İşi 20.08.2010 tarihinde
296.066,50TL ihale bedeli ile ihale edilmiş
olup,
27.01.2011 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 07.02.2011 tarihinde başlayan
ve 20.07.2011 tarihinde biten iş kapsamında
Gaziemir İlçesinde 1.741,-mt uzunluğunda
kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleşmiş ve
imalat tamamlanmıştır.
GÜZELBAHÇE İLÇESİ
İzmir İli Güzelbahçe İlçesi Yelki Beldesi
Muhtelif Sokaklar Kanalizasyon İnşaatı İşi
29.03.2010 tarihinde 1.828.238,98TL ihale
bedeli ile ihale edilmiş olup, 11.10.2010
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 18.10.2010
tarihinde başlayan ve 27.06.2011 tarihinde
biten iş kapsamında 15.728,-mt uzunluğunda
kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleşmiş ve
imalat tamamlanmıştır.
İzmir İli Güzelbahçe İlçesi Payamlı Köyü Atıksu
Şebekesi Yapılması İnşaatı
221
KARABAĞLAR İLÇESİ
Karabağlar, Narlıdere ve Buca İlçelerinde
Muhtelif Yerlerde Atıksu Şebeke Yapılması
İnşaatı İşi 11.01.2011 tarihinde 165.813,10TL
ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 28.02.2011
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 08.03.2011
tarihinde başlayan ve 13.06.2011 tarihinde
biten iş kapsamında Karabağlar İlçesinde
453,-mt uzunluğunda kanalizasyon şebekesi
imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.
İzmir İli Ana Kuşaklama Hattı Arap Deresi Sifon
Geçişine İlave Kanalizasyon Hattı İnşaatı İşi
KARŞIYAKA İLÇESİ
NARLIDERE İLÇESİ
İzmir İli Karşıyaka İlçesi Şemikler Mahallesi
Mavişehir
Kanalizasyon
İnşaatı
İşi
01.09.2010 tarihinde 184.408,60TL ihale
bedeli ile ihale edilmiş olup, 03.12.2010
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 10.12.2010
tarihinde başlayan ve 12.03.2011 tarihinde
biten iş kapsamında 1.324,-mt uzunluğunda
kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleşmiş ve
imalat tamamlanmıştır.
Karabağlar, Narlıdere ve Buca İlçelerinde
Muhtelif Yerlerde Atıksu Şebeke Yapılması
İnşaatı İşi 11.01.2011 tarihinde 165.813,10TL
ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 28.02.2011
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 08.03.2011
tarihinde başlayan ve 13.06.2011 tarihinde
biten iş kapsamında
Narlıdere İlçesinde
453,-mt uzunluğunda kanalizasyon şebekesi
imalatı
gerçekleşmiş
ve
imalat
tamamlanmıştır.
İzmir İli Karşıyaka İlçesi Örnekköy İmbatlı
Mahallesi Atıksu Şebekesi İnşaatı İşi
20.08.2010 tarihinde 216.477,-TL ihale bedeli
ile ihale edilmiş olup, 30.11.2010 tarihinde
sözleşmesi imzalanmıştır. 09.12.2010 tarihinde
başlayan ve 02.07.2011 tarihinde biten iş
kapsamında
1.858,-mt
uzunluğunda
kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleşmiş ve
imalat tamamlanmıştır.
KONAK İLÇESİ
Narlıdere İlçesi Baran Sokak ve Güzelbahçe
İlçesi 524 Sokak Atıksu Şebeke İnşaatı İşi
04.02.2011 tarihinde 36.405TL ihale bedeli ile
ihale edilmiş olup,
16.03.2011 tarihinde
sözleşmesi imzalanmıştır. 22.03.2011 tarihinde
başlayan ve 20.05.2011 tarihinde biten iş
kapsamında Narlıdere İlçesinde 139,-mt
uzunluğunda kanalizasyon şebekesi imalatı
gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.
Konak ve Narlıdere İlçelerinin Muhtelif Cadde
ve Sokaklarında Kanalizasyon İnşaatı İşi
12.01.2011 tarihinde 592.950,-TL ihale bedeli
ile ihale edilmiş olup, 24.02.2011 tarihinde
sözleşmesi imzalanmıştır. 04.03.2011 tarihinde
başlayan ve 01.07.2011 tarihinde biten iş
kapsamında
Konak
İlçesinde
939,-mt
uzunluğunda kanalizasyon şebekesi imalatı
gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.
Konak ve Narlıdere İlçelerinin Muhtelif Cadde
ve Sokaklarında Kanalizasyon İnşaatı İşi
12.01.2011 tarihinde 592.950,-TL ihale bedeli
ile ihale edilmiş olup, 24.02.2011 tarihinde
sözleşmesi imzalanmıştır. 04.03.2011 tarihinde
başlayan ve 01.07.2011 tarihinde biten iş
kapsamında Narlıdere İlçesinde 939,-mt
uzunluğunda kanalizasyon şebekesi imalatı
gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.
İzmir İli Ana Kuşaklama Hattı Arap Deresi
Sifon Geçişine İlave Kanalizasyon Hattı
İnşaatı İşi 31.03.2011 tarihinde 1.650.000,-TL
ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 10.05.2011
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 18.05.2011
tarihinde başlayan ve 05.12.2011 tarihinde
biten iş kapsamında 602,-mt uzunluğunda
kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleşmiş ve
imalat tamamlanmıştır.
Narlıdere İlçesi Gürler Caddesi ve Civarı
Atıksu Şebeke İnşaatı İşi 15.04.2011 tarihinde
2.678.294,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş
olup,
15.06.2011 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 23.06.2011 tarihinde başlayan
ve 06.03.2012 tarihinde bitmesi planlanan iş
kapsamında 1.853,-mt uzunluğunda kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleşmiştir. İmalatlar
devam etmektedir.
222
2011 Yılı Faaliyet Raporu
BAYINDIR İLÇESİ
FOÇA İLÇESİ
Bayındır İlçesi Kızılcaağaç Köyü ve 31'ler
Mahallesi Kanalizasyon ve Fosseptik Yapımı
İşi 392.268,46TL ihale bedeli ile ihale edilmiş
olup,
21.04.2011 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 11.02.2011 tarihinde başlayan
ve 10.06.2011 tarihinde biten iş kapsamında
2.191,-mt uzunluğunda kanalizasyon şebekesi
ve 3 adet fosseptik imalatı gerçekleşmiş ve
imalat tamamlanmıştır.
İzmir İli Foça İlçesi Bağarası ve Gerenköy
Muhtelif Sokaklar Kanalizasyon İnşaatı İşi
23.06.2010 tarihinde 487.893,14TL ihale
bedeli ile ihale edilmiş olup, 12.11.2010
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 22.11.2010
tarihinde başlayan ve 23.05.2011 tarihinde
biten iş kapsamında 7.280,-mt uzunluğunda
kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleşmiş ve
imalat tamamlanmıştır.
Bayındır İlçesi Söğütören Köyü Atıksu Şebeke
İnşaatı İşi 04.04.2011 tarihinde 35.010,-TL
ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 08.06.2011
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 17.06.2011
tarihinde başlayan ve 15.08.2011 tarihinde
biten iş kapsamında 346,-mt uzunluğunda
kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleşmiş ve
imalat tamamlanmıştır.
KEMALPAŞA İLÇESİ
Kemalpaşa İlçesi Cumalı Köyünün Atıksu
Şebekesi Yapılması ve Yeni Yapılacak Olan
Fosseptiğe Bağlanması ile Yeşilköy'de Atıksu
Şebekesinin Mevcut Fosseptiğe Bağlanması
İnşaatı İşi 09.11.2010 tarihinde 293.061,86TL
ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 02.02.2011
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 11.02.2011
tarihinde başlayan ve 09.08.2011 tarihinde
biten iş kapsamında 2.584,-mt uzunluğunda
kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleşmiş ve
imalat tamamlanmıştır.
Bayındır İlçesi Yakapınar Köyü Fosseptik
İnşaatı İşi 16.06.2011 tarihinde 64.200,-TL
ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 28.07.2011
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 05.08.2011
tarihinde başlayan ve 03.10.2011 tarihinde
biten iş kapsamında 32,-mt uzunluğunda
kanalizasyon şebekesi ve 1 adet fosseptik
imalatı
gerçekleşmiş
ve
imalat
tamamlanmıştır.
Bayındır İlçesi Çamlıbel Köyü Kanalizasyon
Şebeke ve Fosseptik İnşaatı İşi 21.04.2011
tarihinde 194.000,-TL ihale bedeli ile ihale
edilmiş olup, 28.07.2011 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 05.08.2011 tarihinde başlayan
ve 02.12.2011 tarihinde biten iş kapsamında
2.054,-mt uzunluğunda kanalizasyon şebekesi
ve 1 adet fosseptik imalatı gerçekleşmiş ve
imalat tamamlanmıştır.
Kemalpaşa İlçesi Cumalı Köyünün Atıksu Şebekesi
Yapılması ve Yeni Yapılacak Olan Fosseptiğe
Bağlanması ile Yeşilköy'de Atıksu Şebekesinin
Mevcut Fosseptiğe Bağlanması İnşaatı İşi
Kemalpaşa İlçesi Sütçüler ve Yenmiş
Köylerinin Atıksu Hatlarının Kemalpaşa
Kollektörüne Aktarılması ve Pompa İstasyonu
İnşaatı İşi 25.10.2010 tarihinde 987.000,-TL
ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 08.04.2011
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 15.04.2011
tarihinde başlayan ve 01.12.2011 tarihinde
biten iş kapsamında 7.446,-mt uzunluğunda
kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleşmiş ve
imalat tamamlanmıştır.
Bayındır İlçesi Çamlıbel Köyü Kanalizasyon Şebeke
ve Fosseptik İnşaatı İşi
223
Kemalpaşa Yenmiş, Nazar, Çinili Köyleri ile
Çınar Mahallesi Atıksu İnşaatı İşi 26.04.2011
tarihinde 612.612,63-TL ihale bedeli ile ihale
edilmiş olup, 15.09.2011 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 21.09.2011 tarihinde başlayan
ve 02.03.2012 tarihinde bitmesi planlanan iş
kapsamında
2.751,-mt
uzunluğunda
kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleşmiştir.
İmalatlar devam etmektedir.
MENEMEN İLÇESİ
Menemen Plastik Organize Sanayi Bölgesi
Kanalizasyon
Deplasman
İnşaatı
İşi
769.288,82-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş
olup,
14.11.2011 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 21.11.2011 tarihinde başlayan
ve 19.05.2012 tarihinde bitmesi planlanan iş
kapsamında öngörülen imalatlar devam
etmektedir.
Menderes İlçesi Gölcükler Bölgesi Atıksu Kanalı
İnşaatı İşi
İzmir İli Menderes İlçesi Çileme ve Sancaklı
Köyleri Kanalizasyon İnşaatı İşi 17.11.2009
tarihinde 2.096.497,14TL ihale bedeli ile ihale
edilmiş olup, 17.05.2010 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 25.05.2010 tarihinde başlayan
ve 02.02.2011 tarihinde biten iş kapsamında
2011
yılında
10.056,-mt
uzunluğunda
kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleşmiş ve
imalat tamamlanmıştır.
MENDERES İLÇESİ
Menderes İlçesi Değirmendere Köyü Atıksu
Şebeke ve Toplayıcı Hatları İnşaatı İşi
13.08.2010 tarihinde 1.035.819,-TL ihale
bedeli ile ihale edilmiş olup, 05.01.2011
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 14.01.2011
tarihinde başlayan ve 24.11.2011 tarihinde
biten iş kapsamında 7.519,-mt uzunluğunda
kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleşmiş ve
imalat tamamlanmıştı.
SEFERİHİSAR İLÇESİ
Ürkmez İlçesi Mersinalan Mahallesi 6048
Sokak ve Çevresine Ait Atıksu Şebeke İnşaatı
İşi 277.902,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş
olup,
23.06.2011 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 30.06.2011 tarihinde başlayan
ve 26.02.2012 tarihinde bitmesi planlanan iş
kapsamında öngörülen imalatlar devam
etmektedir.
Menderes İlçesi Efemçukuru Köyü Atıksu
Şebeke Hatları İnşaatı İşi 04.02.2011 tarihinde
415.000,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup,
14.04.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
21.04.2011 tarihinde başlayan ve 24.11.2011
tarihinde biten iş kapsamında 3.919,-mt
uzunluğunda kanalizasyon şebekesi ve 1 adet
betonarme fosseptik imalatı gerçekleşmiş ve
imalat tamamlanmıştır.
Menderes İlçesi Gölcükler Bölgesi Atıksu
Kanalı İnşaatı İşi 18.05.2011 tarihinde
1.237.015,34TL ihale bedeli ile ihale edilmiş
olup,
05.08.2011 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 15.08.2011 tarihinde başlayan
ve 13.10.2011 tarihinde biten iş kapsamında
2.289,-mt uzunluğunda kanalizasyon şebekesi
imalatı
gerçekleşmiş
ve
imalat
tamamlanmıştır.
Ürkmez İlçesi Mersinalan Mahallesi 6048 Sokak ve
Çevresine Ait Atıksu Şebeke İnşaatı İşi
Seferihisar İlçesi Muhtelif Sokaklarda Atıksu
Şebekesi Yapılması İnşaatı İşi 30.03.2011
tarihinde 2.117.754,22-TL ihale bedeli ile ihale
edilmiş olup, 30.06.2011 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 05.07.2011 tarihinde başlayan
ve 07.08.2012 tarihinde bitmesi planlanan iş
kapsamında
1.947,-mt
uzunluğunda
kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleşmiştir.
İmalatlar devam etmektedir.
224
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Torbalı İlçesi Torbalı, Alpkent, Ertuğrul,
Tepeköy
ve
Muratbey
Mahalleleri
Kanalizasyon İnşaatı İşi 14.03.2011 tarihinde
10.435.005,01-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş
olup,
19.08.2011 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 25.08.2011 tarihinde başlayan
ve 04.06.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş
kapsamında
8.578,-mt
uzunluğunda
kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleşmiştir.
İmalatlar devam etmektedir.
Seferihisar İlçesi Muhtelif Sokaklarda Atıksu
Şebekesi Yapılması İnşaatı İşi
SELÇUK İLÇESİ
İzmir İli Selçuk İlçesi S.S Yenikent Konut Yapı
Kooperatifi ve Civarı Yerleşim Alanına Ait
Kanalizasyon İnşaatı İşi 15.03.2010 tarihinde
390.682,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup,
12.07.2010 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
21.07.2010 tarihinde başlayan ve 16.01.2011
tarihinde biten iş kapsamında 1.404,-mt
uzunluğunda kanalizasyon şebekesi imalatı
gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.
TORBALI İLÇESİ
Torbalı İlçesi Torbalı, Alpkent, Ertuğrul, Tepeköy
ve Muratbey Mahalleleri Kanalizasyon İnşaatı İşi
Torbalı İlçesi Muratbey Mahallesi Atıksu
Kanalına Mevcut Atıksu Hattının Bağlanması
İnşaatı İşi 28.01.2011 tarihinde 4.570,-TL ihale
bedeli ile ihale edilmiş olup, 23.02.2011
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 04.03.2011
tarihinde başlayan ve 03.04.2011 tarihinde
biten iş kapsamında 16,-mt uzunluğunda
kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleşmiş ve
imalat tamamlanmıştır.
Torbalı İlçesi Pancar Beldesi ve Yeni Bulgurca
Yerleşim Yerlerinin Atıksu Şebeke ve Kollektör
Hatlarının Arıtma Tesisine Aktarılması ve
Pompa İstasyonu İnşaatı İşi 17.05.2011
tarihinde 3.123.374,35-TL ihale bedeli ile ihale
edilmiş olup, 09.08.2011 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 17.08.2011 tarihinde başlayan
ve 07.04.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş
kapsamında
4.239,-mt
uzunluğunda
kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleşmiştir.
İmalatlar devam etmektedir.
Torbalı İlçesi Subaşı Beldesi Kanalizasyon
Şebeke ve Toplayıcı Hatları İkmal İnşaatı İşi
22.02.2011 tarihinde 723.250,40,-TL ihale
bedeli ile ihale edilmiş olup, 26.04.2011
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 05.05.2011
tarihinde başlayan ve 01.10.2011 tarihinde
biten iş kapsamında 412,-mt uzunluğunda
kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleşmiş ve
imalat tamamlanmıştır.
Torbalı Tepeköy Mahallesi Atıksu Kollektör
İnşaatı İşi 14.02.2011 tarihinde 791.702,-TL
ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 03.05.2011
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 12.05.2011
tarihinde başlayan iş kapsamında 2.022,-mt
uzunluğunda kanalizasyon şebekesi imalatı
gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.
Torbalı İlçesi Pancar Beldesi ve Yeni Bulgurca
Yerleşim Yerlerinin Atıksu Şebeke ve Kollektör
Hatlarının Arıtma Tesisine Aktarılması ve Pompa
İstasyonu İnşaatı İşi
225
Bornova İlçesi Kazankulbu Deresi Kenarlarına
Korkuluk Yapılması İşi 22.06.2010 tarihinde
183.300,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup,
13.01.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
20.01.2011 tarihinde başlayan ve 20.03.2011
tarihinde biten iş kapsamında 1.458,-mt
uzunluğunda dere kenarına korkuluk yapılması
imalatı
gerçekleşmiş
ve
imalat
tamamlanmıştır.
URLA İLÇESİ
İzmir İli Urla İlçesi 2.Etap Atıksu Kanalı İnşaatı
İşi 27.04.2010 tarihinde 2.405.921,32TL ihale
bedeli ile ihale edilmiş olup, 07.09.2010
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 17.09.2010
tarihinde başlayan ve 11.09.2011 tarihinde
biten iş kapsamında 23.249,-mt uzunluğunda
kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleşmiş ve
imalat tamamlanmıştır.
Bornova, Karşıyaka, Narlıdere İlçelerinde
Homeros Bölgesi, Bostanlı ve Kebap
Derelerinde Mevcut Hasarlı Tersip Bentlerinin
Onarılması, Yeni Tersip Bendi ve Taş Duvar
İmalatı Yapılması İnşaatı İşi 22.04.2011
tarihinde 1.069.000,-TL ihale bedeli ile ihale
edilmiş olup, 23.06.2011 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 01.07.2011 tarihinde başlayan
iş kapsamında öngörülen imalatlar devam
etmektedir.
İzmir İli Urla İlçesi Kalabak Bölgesi Mevcut
Kollektörün
Yenilenmesi
İnşaatı
İşi
25.08.2010 tarihinde 398.945,50-TL ihale
bedeli ile ihale edilmiş olup, 20.10.2010
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 28.10.2010
tarihinde başlayan ve 24.02.2011 tarihinde
biten iş kapsamında 431,-mt uzunluğunda
kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleşmiş ve
imalat tamamlanmıştır.
İzmir İli Urla İlçesi Barbaros Köyü Atıksu
Şebeke Hatları İnşaatı İşi 14.01.2011 tarihinde
973.980,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup,
07.03.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
16.03.2011 tarihinde başlayan ve 20.11.2011
tarihinde biten iş kapsamında 11.197,-mt
uzunluğunda kanalizasyon şebekesi ve 1 adet
fosseptik imalatı gerçekleşmiş ve imalat
tamamlanmıştır.
DERE ISLAHLARI
BORNOVA İLÇESİ
Bornova, Karşıyaka, Narlıdere İlçelerinde Homeros
Bölgesi, Bostanlı ve Kebap Derelerinde Mevcut
Hasarlı Tersip Bentlerinin Onarılması, Yeni Tersip
Bendi ve Taş Duvar İmalatı Yapılması İnşaatı İşi
İzmir İli Bornova İlçesi İmar Planlı Alanlardan
Geçen Şeytan Deresi, Taşpınar ve Malama
Derelerinin
Düzenlenmesi
İnşaatı
İşi
23.03.2009 tarihinde 7.337.371,50TL ihale
bedeli ile ihale edilmiş olup, 12.06.2009
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 19.06.2009
tarihinde başlayan ve 31.12.2010 tarihinde
biten iş kapsamında yapılan 229,-mt
uzunluğundaki dere ıslahının ödemesi 2011
yılında yapılmıştır.
BUCA İLÇESİ
İzmir İli Buca İlçesi Armutlu Deresi Tersip
Bendi İnşaatı İşi 11.02.2011 tarihinde
313.000,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup,
15.04.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
20.04.2011 tarihinde başlayan ve 16.09.2011
tarihinde biten iş kapsamında 4 adet tersip
bendi imalatı gerçekleşmiş ve imalat
tamamlanmıştır.
Bornova İlçesi Eski Kudurgan Deresi
Kenarlarına Korkuluk Yapılması İşi 28.09.2010
tarihinde 51.600,-TL ihale bedeli ile ihale
edilmiş olup, 28.12.2010 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 04.01.2011 tarihinde başlayan
ve 17.02.2011 tarihinde biten iş kapsamında
455,-mt uzunluğunda dere kenarına korkuluk
yapılması imalatı gerçekleşmiş ve imalat
tamamlanmıştır.
İzmir İli Buca İlçesi Armutlu
Deresi Tersip Bendi İnşaatı İşi
226
2011 Yılı Faaliyet Raporu
planlanan iş kapsamında öngörülen imalatlar
devam etmektedir.
İzmir İli Muhtelif İlçelerde Dere Yol Geçişi
Yapılması İnşaatı İşi 599.419,06TL ihale bedeli
ile ihale edilmiş olup 18.11.2011 tarihinde
sözleşmesi imzalanmıştır. 25.11.2011 tarihinde
başlayan ve 22.02.2012 tarihinde bitmesi
planlanan iş kapsamında öngörülen imalatlar
devam etmektedir.
İzmir İli Muhtelif İlçelerde Dere Yol Geçişi
Yapılması İnşaatı İşi
GÜZELBAHÇE İLÇESİ
İzmir İli Muhtelif İlçelerde Dere Yol Geçişi
Yapılması İnşaatı İşi 599.419,06TL ihale bedeli
ile ihale edilmiş olup 18.11.2011 tarihinde
sözleşmesi imzalanmıştır. 25.11.2011 tarihinde
başlayan ve 22.02.2012 tarihinde bitmesi
planlanan iş kapsamında öngörülen imalatlar
devam etmektedir.
İzmir İli Muhtelif İlçelerde Dere Yol Geçişi
Yapılması İnşaatı İşi
ÇİĞLİ İLÇESİ
Çiğli İlçesi Bostanlı, Maltepe ve Büyük Çiğli
Dereleri Bakım ve Onarım İnşaatı İşi
24.01.2011 tarihinde 501.454,25-TL ihale
bedeli ile ihale edilmiş olup, 10.02.2011
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 18.02.2011
tarihinde başlayan ve 17.06.2011 tarihinde
biten iş kapsamında 1.124,-mt uzunluğunda
dere ıslahı imalatı gerçekleşmiş ve imalat
tamamlanmıştır.
İzmir İli Muhtelif İlçelerde Dere Yol Geçişi
Yapılması İnşaatı İşi
KARABAĞLAR İLÇESİ
Karabağlar İlçesi Melez Deresi Üzerine Yaya
Köprüsü Yapılması İnşaatı İşi 16.12.2010
tarihinde 42.600,-TL ihale bedeli ile ihale
edilmiş olup, 02.02.2011 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 11.02.2011 tarihinde başlayan
ve 11.04.2011 tarihinde biten iş kapsamında
33,-mt uzunluğunda dere üzerine yaya
köprüsü imalatı gerçekleşmiş ve imalat
tamamlanmıştır.
Çiğli İlçesi Bostanlı, Maltepe ve Büyük Çiğli
Dereleri Bakım ve Onarım İnşaatı İşi
GAZİEMİR İLÇESİ
İzmir İli Muhtelif İlçelerde Dere Yol Geçişi
Yapılması İnşaatı İşi 599.419,06TL ihale bedeli
ile ihale edilmiş olup 18.11.2011 tarihinde
sözleşmesi imzalanmıştır. 25.11.2011 tarihinde
başlayan ve 22.02.2012 tarihinde bitmesi
227
KARŞIYAKA İLÇESİ
İzmir İli Karşıyaka İlçesi Bostanlı Deresi Sol
Sahile Korkuluk Yapılması İşi 09.11.2010
tarihinde 36.000,-TL ihale bedeli ile ihale
edilmiş olup, 28.12.2010 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 05.01.2011 tarihinde başlayan
ve 18.02.2011 tarihinde biten iş kapsamında
343,-mt uzunluğunda dere kenarına korkuluk
yapılması imalatı gerçekleşmiş ve imalat
tamamlanmıştır.
Karşıyaka İlçesi Peynircioğlu Deresinin 65236525 Sokaklardaki Yol Geçişlerine Korkuluk
Yapılması İşi 06.04.2011 tarihinde 24.000,-TL
ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 10.06.2011
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 17.06.2011
tarihinde başlayan ve 15.08.2011 tarihinde
biten iş kapsamında 240,-mt uzunluğunda
dere kenarına korkuluk yapılması imalatı
gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.
Bornova, Karşıyaka, Narlıdere İlçelerinde Homeros
Bölgesi, Bostanlı ve Kebap Derelerinde Mevcut
Hasarlı Tersip Bentlerinin Onarılması, Yeni Tersip
Bendi ve Taş Duvar İmalatı Yapılması İnşaatı İşi
KONAK İLÇESİ
Konak İlçesi Yurtoğlu Deresi Kenarına
Korkuluk Yapılması İşi 02.12.2010 tarihinde
68.000,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup,
22.03.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
31.03.2011 tarihinde başlayan ve 28.06.2011
tarihinde biten iş kapsamında 534,-mt
uzunluğunda dere kenarına korkuluk yapılması
imalatı
gerçekleşmiş
ve
imalat
tamamlanmıştır.
Karşıyaka İlçesi Peynircioğlu Deresinin 6523-6525
Sokaklardaki Yol Geçişlerine Korkuluk Yapılması
İşi
Bornova, Karşıyaka, Narlıdere İlçelerinde
Homeros Bölgesi, Bostanlı ve Kebap
Derelerinde Mevcut Hasarlı Tersip Bentlerinin
Onarılması, Yeni Tersip Bendi ve Taş Duvar
İmalatı Yapılması İnşaatı İşi 22.04.2011
tarihinde 1.069.000,-TL ihale bedeli ile ihale
edilmiş olup, 23.06.2011 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 01.07.2011 tarihinde başlayan
iş kapsamında Karşıyaka İlçesinde 5 adet tersip
bendi imalatı gerçekleşmiştir. İmalatlar devam
etmektedir.
Konak İlçesi Yurtoğlu Deresi Kenarına Korkuluk
Yapılması İşi
228
2011 Yılı Faaliyet Raporu
biten iş kapsamında 3.986,-mt uzunluğunda
dere ıslahı imalatı gerçekleşmiş ve imalat
tamamlanmıştır.
Melez Deltası Taşkın Koruma Duvarı İnşaatı
İşi 33.900,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş
olup, 01.12.2011 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 09.12.2011 tarihinde başlayan
ve 06.02.2012 tarihinde bitmesi planlanan iş
kapsamında öngörülen imalatlar devam
etmektedir.
NARLIDERE İLÇESİ
İzmir İli Narlıdere İlçesi Yabanyemişi Deresi
Tersip Bendi İnşaatı İşi 18.02.2011 tarihinde
284.000,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup,
20.05.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
27.05.2011 tarihinde başlayan ve 23.09.2011
tarihinde biten iş kapsamında 3 adet tersip
bendi imalatı gerçekleşmiş ve imalat
tamamlanmıştır.
İzmir İli Aliağa İlçesinde İmar Planlı Alanlardaki
Dere Yataklarının Düzenlenmesi İnşaatı İşi
FOÇA İLÇESİ
İzmir İli Muhtelif İlçelerde Dere Yol Geçişi
Yapılması İnşaatı İşi 599.419,06TL ihale bedeli
ile ihale edilmiş olup 18.11.2011 tarihinde
sözleşmesi imzalanmıştır. 25.11.2011 tarihinde
başlayan ve 22.02.2012 tarihinde bitmesi
planlanan iş kapsamında öngörülen imalatlar
devam etmektedir.
İzmir İli Narlıdere İlçesi Yabanyemişi Deresi Tersip
Bendi İnşaatı İşi
Bornova, Karşıyaka, Narlıdere İlçelerinde
Homeros Bölgesi, Bostanlı ve Kebap
Derelerinde Mevcut Hasarlı Tersip Bentlerinin
Onarılması, Yeni Tersip Bendi ve Taş Duvar
İmalatı Yapılması İnşaatı İşi 22.04.2011
tarihinde 1.069.000,-TL ihale bedeli ile ihale
edilmiş olup, 23.06.2011 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 01.07.2011 tarihinde başlayan
ve 27.12.2011 tarihinde biten iş kapsamında
öngörülen imalatlar devam etmektedir.
İzmir İli Muhtelif İlçelerde Dere Yol Geçişi
Yapılması İnşaatı İşi
ALİAĞA İLÇESİ
Yeni
Foça
İlçesi
Dere
Yataklarının
Düzenlenmesi İnşaatı İşi 2.815.000,07TL ihale
bedeli ile ihale edilmiş olup, 16.12.2011
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 23.12.2011
tarihinde başlayan ve 16.12.2012 tarihinde
İzmir İli Aliağa İlçesinde İmar Planlı
Alanlardaki Dere Yataklarının Düzenlenmesi
İnşaatı İşi 26.10.2010 tarihinde 1.942.000,-TL
ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 03.02.2011
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 11.02.2011
tarihinde başlayan ve 25.11.2011 tarihinde
229
bitmesi planlanan iş kapsamında öngörülen
imalatlar devam etmektedir.
planlanan iş kapsamında öngörülen imalatlar
devam etmektedir.
MENDERES İLÇESİ
Menemen İlçesi Asarlık Çayı ve Koyundere
Yataklarının Düzenlenmesi İnşaatı İşi
20.04.2011 tarihinde 5.230.000,00TL ihale
bedeli ile ihale edilmiş olup, 23.09.2011
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 30.09.2011
tarihinde başlayan ve 02.11.2012 tarihinde
bitmesi planlanan iş kapsamında öngörülen
imalatlar devam etmektedir.
Menderes İlçesi Dereköy, Korkardere, Urla
İlçesi Torasan, Kurudere ve Pınarlıdere'de
Betonarme Menfez İnşaatı İşi 15.03.2011
tarihinde 79.885,72TL ihale bedeli ile ihale
edilmiş olup, 29.04.2011 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 09.05.2011 tarihinde başlayan
ve 08.08.2011 tarihinde biten iş kapsamında
öngörülen imalatlar gerçekleşmiş ve imalat
tamamlanmıştır.
İzmir İli Muhtelif İlçelerde Dere Yol Geçişi
Yapılması İnşaatı İşi 599.419,06TL ihale bedeli
ile ihale edilmiş olup 18.11.2011 tarihinde
sözleşmesi imzalanmıştır. 25.11.2011 tarihinde
başlayan ve 22.02.2012 tarihinde bitmesi
planlanan iş kapsamında öngörülen imalatlar
devam etmektedir.
Menemen İlçesi Asarlık Çayı ve Koyundere
Yataklarının Düzenlenmesi İnşaatı İşi
SEFERİHİSAR İLÇESİ
Seferihisar İlçesi Sığacık Mahallesi Kurudere
Islah İnşaatı İşi 08.04.2011 tarihinde 317.000,TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup,
19.04.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
08.04.2011 tarihinde başlayan ve 06.07.2011
tarihinde biten iş kapsamında 482,-mt
uzunluğunda dere ıslahı imalatı gerçekleşmiş
ve imalat tamamlanmıştır.
İzmir İli Muhtelif İlçelerde Dere Yol Geçişi
Yapılması İnşaatı İşi
Menderes İlçesi Özdere Beldesi Çukuraltı
Mahallesi Söğütçük Deresi Kenarına Korkuluk
Yapılması İnşaatı İşi 12.07.2010 tarihinde
77.500,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup
28.10.2010 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
28.10.2010 tarihinde başlayan ve 26.11.2010
tarihinde biten iş kapsamında 641,-mt
uzunluğunda dere kenarına korkuluk imalatı
gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır. İşin
ödemesi 2011 yılında yapılmıştır.
MENEMEN İLÇESİ
İzmir İli Muhtelif İlçelerde Dere Yol Geçişi
Yapılması İnşaatı İşi 599.419,06TL ihale bedeli
ile ihale edilmiş olup 18.11.2011 tarihinde
sözleşmesi imzalanmıştır. 25.11.2011 tarihinde
başlayan ve 22.02.2012 tarihinde bitmesi
Seferihisar İlçesi Sığacık Mahallesi Kurudere Islah
İnşaatı İşi
230
2011 Yılı Faaliyet Raporu
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 24.02.2011
tarihinde başlayan ve 25.03.2011 tarihinde
biten iş kapsamında 165,-mt uzunluğunda
yağmursuyu hattı imalatı gerçekleşmiş ve
imalat tamamlanmıştır.
İzmir İli Muhtelif İlçelerde Dere Yol Geçişi
Yapılması İnşaatı İşi 599.419,06TL ihale bedeli
ile ihale edilmiş olup 18.11.2011 tarihinde
sözleşmesi imzalanmıştır. 25.11.2011 tarihinde
başlayan ve 22.02.2012 tarihinde bitmesi
planlanan iş kapsamında öngörülen imalatlar
devam etmektedir.
TORBALI İLÇESİ
İzmir İli Muhtelif İlçelerde Dere Yol Geçişi
Yapılması İnşaatı İşi 599.419,06TL ihale bedeli
ile ihale edilmiş olup 18.11.2011 tarihinde
sözleşmesi imzalanmıştır. 25.11.2011 tarihinde
başlayan ve 22.02.2012 tarihinde bitmesi
planlanan iş kapsamında öngörülen imalatlar
devam etmektedir.
URLA İLÇESİ
İzmir İli Muhtelif İlçelerde Dere Yol Geçişi
Yapılması İnşaatı İşi 599.419,06TL ihale bedeli
ile ihale edilmiş olup 18.11.2011 tarihinde
sözleşmesi imzalanmıştır. 25.11.2011 tarihinde
başlayan ve 22.02.2012 tarihinde bitmesi
planlanan iş kapsamında öngörülen imalatlar
devam etmektedir.
Bayraklı İlçesi Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi
7020 Sokak Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi
Bayraklı İlçesi Bayraklı Mahallesi Anadolu
Caddesi Evlendirme Dairesi Önü ve 1606
Sokak Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi
674.990,60-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş
olup, 21.04.2011 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 28.04.2011 tarihinde başlayan
ve 07.11.2011 tarihinde biten iş kapsamında
1.035,-mt uzunluğunda yağmursuyu hattı
imalatı
gerçekleşmiş
ve
imalat
tamamlanmıştır.
Bayraklı İlçesi 75.Yıl Mahallesi 1620/39,
1620/44, 1609/12 Sokaklar Yağmursuyu
Kanalı İnşaatı İşi
03.03.2011 tarihinde 396.522,05-TL ihale
bedeli ile ihale edilmiş olup, 27.05.2011
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 03.06.2011
tarihinde başlayan ve 30.09.2011 tarihinde
biten iş kapsamında 1.284,-mt uzunluğunda
yağmursuyu hattı imalatı gerçekleşmiş ve
imalat tamamlanmıştır.
İzmir İli Muhtelif İlçelerde Dere Yol Geçişi
Yapılması İnşaatı İşi
Menderes İlçesi Dereköy, Korkardere, Urla
İlçesi Torasan, Kurudere ve Pınarlıdere'de
Betonarme Menfez İnşaatı İşi 15.03.2011
tarihinde 79.885,72TL ihale bedeli ile ihale
edilmiş olup, 29.04.2011 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 09.05.2011 tarihinde başlayan
ve 08.08.2011 tarihinde biten iş kapsamında
öngörülen imalatlar gerçekleşmiş ve imalat
tamamlanmıştır.
Bayraklı İlçesi R.Şevket İnce ve Muhittin
Erener Mahallelerinin Muhtelif Sokaklarında
Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi 1.462.542,45-TL
ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 17.10.2011
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 25.10.2011
tarihinde başlayan ve 21.04.2012 tarihinde
bitmesi planlanan iş kapsamında 710,-mt
uzunluğunda yağmursuyu hattı imalatı
gerçekleşmiştir. İmalatlar devam etmektedir.
YAĞMURSUYU TOPLAMA SİSTEMLERİ
BAYRAKLI İLÇESİ
Bayraklı İlçesi Orgeneral Nafiz Gürman
Mahallesi 7020 Sokak Yağmursuyu Kanalı
İnşaatı İşi 01.12.2010 tarihinde 81.979,-TL
ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 14.02.2011
231
İzmir İli Buca İlçesi Çamlıpınar Mahallesi 254
Sokak Mevcut Yağmursuyu Izgarası Tamiratı
ve Çamlıkule ve Çamlıpınar Mahalleleri
Mevcut Kanalların Düzenlenmesi İnşaatı İşi
16.05.2011 tarihinde 515.884,-TL ihale bedeli
ile ihale edilmiş olup, 28.10.2011 tarihinde
sözleşmesi imzalanmıştır. 03.11.2011 tarihinde
başlayan ve 01.03.2012 tarihinde bitmesi
planlanan iş kapsamında 372,-mt uzunluğunda
yağmursuyu hattı imalatı gerçekleşmiştir.
İmalatlar devam etmektedir.
BORNOVA İLÇESİ
İzmir İli Bornova İlçesi Atatürk Mahallesi 906909-913-914-915/1-915/3-915-925 Sokaklar
Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi 26.03.2010
tarihinde 582.037,48TL ihale bedeli ile ihale
edilmiş olup, 03.09.2010 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 13.09.2010 tarihinde başlayan
ve 09.02.2011 tarihinde biten iş kapsamında
2011
yılında
571,-mt
uzunluğunda
yağmursuyu hattı imalatı gerçekleşmiş ve
imalat tamamlanmıştır.
ÇİĞLİ İLÇESİ
Pınarbaşı Yarış Pisti Yanı Toplayıcı
Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi 19.08.2010
tarihinde 78.738,93TL ihale bedeli ile ihale
edilmiş olup, 21.10.2010 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 28.10.2010 tarihinde başlayan
ve 26.12.2010 tarihinde biten iş kapsamında
414,-mt uzunluğunda yağmursuyu hattı
imalatı
gerçekleşmiş
ve
imalat
tamamlanmıştır. İşin ödemesi 2011 yılında
yapılmıştır.
İzmir İli Çiğli İlçesi Ahmet Taner Kışlalı
Mahallesi 6840/1, 6848/1, 6796/2, 6752,
6799, 6848, 6851, 6808, 6807/1 Sokaklar
Yağmursuyu Şebekesi İnşaatı İşi 17.09.2010
tarihinde 699.026,20TL ihale bedeli ile ihale
edilmiş olup, 29.11.2010 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 02.12.2010 tarihinde başlayan
ve 04.07.2011 tarihinde biten iş kapsamında
1.739,-mt uzunluğunda yağmursuyu hattı
imalatı
gerçekleşmiş
ve
imalat
tamamlanmıştır.
BUCA İLÇESİ
İzmir İli Buca İlçesi Dicle Mahallesi 302/1,
361/2, 367, 369/2, 369/3, 1010, 1012
Sokaklar ile Mehmetçik ve İstiklal Caddeleri
Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi 23.08.2010
tarihinde 261.721,45TL ihale bedeli ile ihale
edilmiş olup, 12.11.2010 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 22.11.2010 tarihinde başlayan
ve 18.04.2011 tarihinde biten iş kapsamında
1.161,-mt uzunluğunda yağmursuyu hattı
imalatı
gerçekleşmiş
ve
imalat
tamamlanmıştır.
İzmir İli Buca İlçesi Yaylacık Mahallesi 38
Sokak Yağmursuyu Kanalı Deplasmanı İnşaatı
İşi 33.338,50TL ihale bedeli ile ihale edilmiş
olup,
07.12.2010 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 13.12.2010 tarihinde başlayan
ve 03.02.2011 tarihinde biten iş kapsamında
79,-mt uzunluğunda yağmursuyu hattı imalatı
gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.
İzmir İli Çiğli İlçesi Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi
6840/1, 6848/1, 6796/2, 6752, 6799, 6848, 6851,
6808, 6807/1 Sokaklar Yağmursuyu Şebekesi
İnşaatı İşi
Çiğli İlçesi Balatçık Mahallesi 8790/1 Sokak
Yağmursuyu Şebekesi İnşaatı İşi 18.01.2011
tarihinde 509.687,-TL ihale bedeli ile ihale
edilmiş olup, 10.03.2011 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 18.03.2011 tarihinde başlayan
ve 14.08.2011 tarihinde biten iş kapsamında
1.147,-mt uzunluğunda yağmursuyu hattı
imalatı
gerçekleşmiş
ve
imalat
tamamlanmıştır.
İzmir İli Buca İlçesi Kuruçeşme Mahallesi Hoca
Ahmet Yesevi Caddesi ile Yıldız Mahallesi
Muhtelif Sokaklar Yağmursuyu İnşaatı İşi
16.06.2009 tarihinde 2.224.226,38TL ihale
bedeli ile ihale edilmiş olup, 01.12.2009
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 09.12.2009
tarihinde başlayan ve 04.10.2010 tarihinde
biten iş kapsamında yapılan 703,-mt ’lik
yağmursuyu hattı imalatının ödemesi 2011
yılında yapılmıştır.
232
2011 Yılı Faaliyet Raporu
İzmir İli Çiğli İlçesi İstasyonaltı Mahallesi
8001/3 Sokak Yağmursuyu Şebekesi İnşaatı
İşi 22.12.2010 tarihinde 487.631,03TL ihale
bedeli ile ihale edilmiş olup, 14.02.2011
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 24.02.2011
tarihinde başlayan ve 22.08.2011 tarihinde
biten iş kapsamında 1.778,-mt uzunluğunda
yağmursuyu hattı imalatı gerçekleşmiş ve
imalat tamamlanmıştır.
Çiğli İlçesi Balatçık Mahallesi Egekent
Aktarma İstasyonu Yağmursuyu Kanalı
Yapılması İnşaatı İşi 02.02.2011 tarihinde
518.518,40,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş
olup,
24.03.2011 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 31.03.2011 tarihinde başlayan
ve 28.07.2011 tarihinde biten iş kapsamında
1.153,-mt uzunluğunda yağmursuyu hattı
imalatı
gerçekleşmiş
ve
imalat
tamamlanmıştır.
Çiğli İlçesi Egekent Mahallesi 8050-8836-8827
Sokaklar Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi
217.595,45-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş
olup,
23.12.2011 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 30.12.2011 tarihinde başlayan
ve 27.04.2012 tarihinde bitmesi planlanan iş
kapsamında öngörülen imalatlar devam
etmektedir.
GAZİEMİR İLÇESİ
Gaziemir Yeşil Mahalle 40, 40/4, 46 Sokaklar
Yağmursuyu Şebeke İnşaatı İşi 08.10.2010
tarihinde 532.104,20TL ihale bedeli ile ihale
edilmiş olup, 03.12.2010 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 08.12.2010 tarihinde başlayan
ve 06.04.2011 tarihinde biten iş kapsamında
1.424,-mt uzunluğunda yağmursuyu hattı
imalatı
gerçekleşmiş
ve
imalat
tamamlanmıştır.
İzmir İli Çiğli İlçesi İstasyonaltı Mahallesi 8001/3
Sokak Yağmursuyu Şebekesi İnşaatı İşi
Küçük Çiğli Anadolu Caddesi 8704, 8714/2,
8715, 8716 Sokaklar Yağmursuyu Şebeke
İnşaatı İşi
15.10.2010 tarihinde 376.412,-TL ihale bedeli
ile ihale edilmiş olup, 16.02.2011 tarihinde
sözleşmesi imzalanmıştır. 25.02.2011 tarihinde
başlayan ve 26.10.2011 tarihinde biten iş
kapsamında
924,-mt
uzunluğunda
yağmursuyu hattı imalatı gerçekleşmiş ve
imalat tamamlanmıştır.
İzmir İli Gaziemir İlçesi Aktepe Mahallesi
Süleyman Ergin Caddesi 118/4, 122, 135, 138,
141, 145, 146, 147 Sokaklar Yağmursuyu
Kanalı İnşaatı İşi 04.01.2011 tarihinde
216.048,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup,
09.03.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
17.03.2011 tarihinde başlayan ve 03.08.2011
tarihinde biten iş kapsamında 1.098,-mt
uzunluğunda yağmursuyu hattı imalatı
gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.
İzmir İli Gaziemir İlçesi Aktepe Mahallesi
Süleyman Ergin Caddesi 118/4, 122, 135, 138, 141,
145, 146, 147 Sokaklar Yağmursuyu Kanalı İnşaatı
İşi
Küçük Çiğli Anadolu Caddesi 8704, 8714/2, 8715,
8716 Sokaklar Yağmursuyu Şebeke İnşaatı İşi
233
İzmir İli Gaziemir İlçesi Muhtelif Sokaklarda
Delikli Saç Izgaralı Yağmursuyu Kanalı
Yapılması İnşaatı İşi 04.10.2010 tarihinde
246.816,50TL ihale bedeli ile ihale edilmiş
olup,
10.01.2011 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 19.01.2011 tarihinde başlayan
ve 13.05.2011 tarihinde biten iş kapsamında
515,-mt uzunluğunda yağmursuyu hattı
imalatı
gerçekleşmiş
ve
imalat
tamamlanmıştır.
Karşıyaka İlçesi Cahar Dudayev Bulvarı
Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi 15.10.2010
tarihinde 873.881,26-TL ihale bedeli ile ihale
edilmiş olup, 13.01.2011 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 21.01.2011 tarihinde başlayan
ve 31.10.2011 tarihinde biten iş kapsamında
467,-mt uzunluğunda yağmursuyu hattı
imalatı
gerçekleşmiş
ve
imalat
tamamlanmıştır.
Karşıyaka İlçesi Cahar Dudayev Bulvarı ve
8291 Sokak Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi
18.01.2011 tarihinde 293.757,06-TL ihale
bedeli ile ihale edilmiş olup, 10.03.2011
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 18.03.2011
tarihinde başlayan ve 08.10.2011 tarihinde
biten iş kapsamında 615,-mt uzunluğunda
yağmursuyu hattı imalatı gerçekleşmiş ve
imalat tamamlanmıştır.
KARŞIYAKA İLÇESİ
İzmir İli Karşıyaka İlçesi Örnekköy Zübeyde
Hanım
Mahallesi
Muhtelif
Sokaklar
Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi 28.04.2010
tarihinde 1.777.445,90TL ihale bedeli ile ihale
edilmiş olup, 22.09.2010 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 29.09.2010 tarihinde başlayan
ve 27.03.2011 tarihinde biten iş kapsamında
2.165,-mt uzunluğunda yağmursuyu hattı
imalatı
gerçekleşmiş
ve
imalat
tamamlanmıştır.
İzmir İli Karşıyaka İlçesi Örnekköy Zübeyde Hanım
Mahallesi Muhtelif Sokaklar Yağmursuyu Kanalı
İnşaatı
Karşıyaka İlçesi Cahar Dudayev Bulvarı ve 8291
Sokak Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi
KONAK İLÇESİ
Karşıyaka İlçesi Nergiz Mahallesi 6003 ve
6004 Sokaklar Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi
05.07.2010 tarihinde 217.180,-TL ihale bedeli
ile ihale edilmiş olup, 24.12.2010 tarihinde
sözleşmesi imzalanmıştır. 03.01.2011 tarihinde
başlayan ve 02.04.2011 tarihinde biten iş
kapsamında 410,-mt uzunluğunda yağmursuyu hattı imalatı gerçekleşmiş ve imalat
tamamlanmıştır.
İzmir İli Konak İlçesi Zeytinlik Mahallesi
Yağmursuyu Şebekesi İnşaatı İşi 13.12.2010
tarihinde 1.193.464,-TL ihale bedeli ile ihale
edilmiş olup, 03.02.2011 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 11.02.2011 tarihinde başlayan
iş kapsamında 1.207,-mt uzunluğunda
yağmursuyu hattı imalatı gerçekleşmiştir.
Karşıyaka İlçesi Nergiz Mahallesi 6003 ve 6004
Sokaklar Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi
İzmir İli Konak İlçesi Zeytinlik Mahallesi
Yağmursuyu Şebekesi İnşaatı İşi
234
2011 Yılı Faaliyet Raporu
saç ızgaralı yağmursuyu kanalı imalatı
gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.
İzmir İli Konak İlçesi Şehit Fethi Bey
Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi 23.03.2011
tarihinde 61.563,11,-TL ihale bedeli ile ihale
edilmiş olup, 06.05.2011 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 13.05.2011 tarihinde başlayan
ve 19.08.2011 tarihinde biten iş kapsamında
77,-mt uzunluğunda yağmursuyu hattı imalatı
gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.
İzmir İli Konak İlçesi Küçükada Mahallesi
1433, 1139, 2228, 2225, 3558, 3559, 3557
Sokaklar Yağmursuyu Şebekesi İnşaatı İşi
362.278,45-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş
olup, 22.01.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 01.12.2011 tarihinde başlayan ve
28.04.2012 tarihinde bitmesi planlanan iş
kapsamında öngörülen imalatlar devam
etmektedir.
İzmir İli Konak İlçesi Yenişehir Gıda Çarşısı
Sokakları Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi
URLA İLÇESİ
Urla İlçesi Zeytinalan Mahallesi 5225/1, 5223,
5222/3 ve Kalabak Mahallesi 3289 Sokakları
Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi 17.03.2011
tarihinde 259.881,55TL ihale bedeli ile ihale
edilmiş olup, 27.04.2011 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 05.05.2011 tarihinde başlayan
ve 21.09.2011 tarihinde biten iş kapsamında
657,-mt uzunluğunda yağmursuyu hattı
imalatı
gerçekleşmiş
ve
imalat
tamamlanmıştır.
İzmir İli Konak İlçesi Küçükada Mahallesi 1433,
1139, 2228, 2225, 3558, 3559, 3557 Sokaklar
Yağmursuyu Şebekesi İnşaatı İşi
İzmir İli Konak İlçesi Eşrefpaşa Caddesi
Yağmursuyu
Şebekesi
İnşaatı
İşi
1.370.423,39-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş
olup,
02.12.2011 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 08.12.2011 tarihinde yer teslimi
yapılarak imalatlara başlanacaktır.
İzmir İli Konak İlçesi Yenişehir Gıda Çarşısı
Sokakları Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi
26.03.2010 tarihinde 607.248,58TL ihale
bedeli ile ihale edilmiş olup, 13.09.2010
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 21.09.2010
tarihinde başlayan ve 19.03.2011 tarihinde
biten iş kapsamında 2011 yılında 83,-mt delikli
Urla İlçesi Zeytinalan Mahallesi 5225/1, 5223,
5222/3 ve Kalabak Mahallesi 3289 Sokakları
Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi
235
TESİSLER YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Yatırım ve İnşaat Dairesi bünyesinde ihalesi
yapılarak sözleşmesi imzalanan atıksu arıtma
tesisleri, içmesuyu arıtma tesisleri, hizmet
binaları, çevre düzenlemeleri, üst yapı binaları
ve diğer tesislerin tadilat ve onarımları, temiz
su temini için yapılacak her türlü (arsenik, Fe,
Mn giderimi v.b) paket arıtma tesislerinin
imalatlarını yaptırıp denetleyerek gerektiği
durumlarda
program
revizyonlarının
planlanması ve koordinasyonunu sağlamak
görevleriyle yükümlüdür.
Bir yılda tamamlanması planlanan tesis 125
bin kişinin evsel atığını arıtacak. İleri biyolojik
atıksu arıtma tesisinde ayrıca koku giderim
sistemi de yer alacak. Tesisin hizmete girmesi
ile fosseptiklerle toplanarak alıcı ortama
verilen evsel atıklar biyolojik arıtmadan
geçirilmiş olacak.
ATIKSU ARITMA TESİSLERİ VE DERİN
DENİZ DEŞARJLARI
FOÇA İLÇESİ
İzmir İli Foça İlçesi Bağarası Atıksu Arıtma
Tesisi Havalandırma Havuzu İnşaatı İşi
03.02.2011 tarihinde 887.000,-TL ihale bedeli
ile ihale edilmiş olup, 22.04.2011 tarihinde
sözleşmesi imzalanmıştır. 29.04.2011 tarihinde
başlayan ve 25.10.2011 tarihinde biten iş
kapsamında öngörülen imalatlar gerçekleşmiş
ve imalat tamamlanmıştır.
Özdere Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
Menderes İlçesi Özdere Atıksu Arıtma Tesisi
Elektrik Temini İnşaatı İşi 795.000,-TL ihale
bedeli ile ihale edilmiş olup, 16.12.2011
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 16.12.2011
tarihinde başlayan ve 14.03.2012 tarihinde
bitmesi planlanan iş kapsamında öngörülen
imalatlar devam etmektedir.
MENDERES İLÇESİ
Menderes İlçesi Özdere Atıksu Arıtma Tesisi
İnşaatı
İşi
22.12.2010
tarihinde
8.987.978,28TL ihale bedeli ile ihale edilmiş
olup, 23.02. 2011 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. 04.03.2011 tarihinde başlayan
ve 04.08.2012 tarihinde bitmesi planlanan iş
kapsamında öngörülen imalatlar devam
etmektedir.
SEFERİHİSAR İLÇESİ
Doğanbey Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı İşi
23.05.2011 tarihinde 9.249.000,-TL ihale
bedeli ile ihale edilmiş olup, 27.06.2011
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 30.06.2011
tarihinde başlayan ve 20.12.2012 tarihinde
bitmesi planlanan iş kapsamında öngörülen
imalatlar devam etmektedir.
236
2011 Yılı Faaliyet Raporu
ve Göksu Kuyularını İzmir’e bağlayan mevcut
boru hattı üzerinden İzmir’e iletilebilmesi için
gerekli olan arıtma işlemini yapacaktır.
Tesisin kapasitesi 135.000 m³/gün’dür. Tesise
içmesuyu
Gördes
barajından
35,5km
uzunluğunda, 2mt çapındaki ana çelik boru
hattı ve bu borudan ayrılan 1620mt
uzunluğunda 1,2mt çapındaki bağlantı çelik
boru hattı ile gelmektedir. Tesiste içmesuyu
standartlarına uygun olarak arıtılacak olan su
985mt uzunluğunda ve 1,2mt çapındaki bir
çelik boru ile tesis alanında mevcut olan 5000
m³’lük su deposuna verilmekte olup, arıtılmış
su buradan mevcut kuzey kaynakları ana boru
hattı aracılığıyla Çiğli’deki Cumhuriyet
deposuna kadar gitmekte ve buradan kent içi
dağıtım şebekesine verilmektedir.
Doğanbey Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
Doğanbey (Ürkmez) Atıksu Arıtma Tesisi,
Doğanbey-Payamlı-Ürkmez yerleşimlerinin yaz
ve kış nüfusu dikkate alınarak birbirine paralel
iki hattan oluşacak. Azot ve fosfor giderimi
yapılacak tesiste koku giderim üniteleri de yer
alacak. Tesise gelen ham atıksu, çeşitli
ızgaralardan
geçerek
sonrasında
havalandırmalı kum ve yağ tutucuda işlem
görecek. Ardından içerdiği fosfor arıtılacak,
uzun havalandırmanın yapıldığı aktif çamur
ünitesinde arıtma işlemi yapıldıktan sonra
çöktürme işlemi uygulanacak ve ultraviyole ile
dezenfekte edilerek doğaya verilecek.
Sarıkız İçmesuyu Arıtma Tesisinde; giriş,
havalandırma, ön klorlama, hızlı ve yavaş
karıştırıcı, durultucu, hızlı kum filtreleri, klor
temas tankı, çamur yoğunlaştırıcı, kimya
laboratuvarı, klor binası, idare ve işletme
binası, trafo, jeneratör, bekçi binası, kantar ve
tesis giriş kapısı, fosseptik, ısı merkezi, atölye
üniteleri bulunmaktadır. Ayrıca ileride ön ozon
temas tankı ve ozon jeneratör binasının da
yapılması düşünülmektedir.
SARIKIZ (GÖRDES BARAJI) İÇMESUYU ARITMA
TESİSİ VE BAĞLANTI HATLARI İNŞAATI
22.12.2009 tarihinde 16.540.629,66TL ihale
bedeli ile ihale edilmiş olup, 13.05.2010
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 21.05.2010
tarihinde başlayan ve 30.04.2011 tarihinde
biten iş kapsamında öngörülen imalatlar
tamamlanmıştır.
Sarıkız İçmesuyu Arıtma Tesisi, Gördes
barajından alınacak olan içmesuyunun Sarıkız
237
tarihinde biten iş kapsamında öngörülen
imalatlar
gerçekleşmiş
ve
imalat
tamamlanmıştır.
İZSU Cumhuriyet Mahallesi Bölgesi Hizmet
Binaları ve Su Deposu Etrafı Çevre Duvar
İnşaatı İşi
33.950,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup,
21.12.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
02.03.2011 tarihinde başlayan ve 10.04.2011
tarihinde biten iş kapsamında öngörülen
imalatlar
gerçekleşmiş
ve
imalat
tamamlanmıştır.
Sarıkız (gördes barajı) içmesuyu arıtma tesisi
Cumhuriyet Deposu Hizmet Binaları Çevresine
Bitki Dikilmesi İşi
24.05.2011 tarihinde
34.545,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup,
30.05.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
08.06.2011 tarihinde başlayan ve 07.07.2011
tarihinde biten iş kapsamında öngörülen
imalatlar
gerçekleşmiş
ve
imalat
tamamlanmıştır.
HİZMET BİNASI
BUCA İLÇESİ
Menemen, Buca, Narlıdere, Karşıyaka,
Bornova İlçeleri Nöbet Yerleri ve Hizmet
Evleri Tadilat İşleri 18.03.2011 tarihinde
13.950,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup,
04.04.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
11.04.2011 tarihinde başlayan ve 25.05.2011
tarihinde biten iş kapsamında öngörülen
imalatlar
gerçekleşmiş
ve
imalat
tamamlanmıştır.
NARLIDERE İLÇESİ
Menemen, Buca, Narlıdere, Karşıyaka,
Bornova İlçeleri Nöbet Yerleri ve Hizmet
Evleri Tadilat İşleri 18.03.2011 tarihinde
13.950,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup,
04.04.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
11.04.2011 tarihinde başlayan ve 25.05.2011
tarihinde biten iş kapsamında öngörülen
imalatlar
gerçekleşmiş
ve
imalat
tamamlanmıştır.
BORNOVA İLÇESİ
Menemen, Buca, Narlıdere, Karşıyaka,
Bornova İlçeleri Nöbet Yerleri ve Hizmet
Evleri Tadilat İşleri 18.03.2011 tarihinde
13.950,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup,
04.04.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
11.04.2011 tarihinde başlayan ve 25.05.2011
tarihinde biten iş kapsamında öngörülen
imalatlar
gerçekleşmiş
ve
imalat
tamamlanmıştır.
MENEMEN İLÇESİ
Menemen K5 Pompa İstasyonu Yapım İnşaatı
İşi 08.07.2010 tarihinde 911.000,-TL ihale
bedeli ile ihale edilmiş olup, 12.10.2010
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 21.10.2010
tarihinde başlayan ve 31.10.2011 tarihinde
biten iş kapsamında öngörülen imalatlar
gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.
KARŞIYAKA İLÇESİ
Karşıyaka Pompa İstasyonu İdari Bina ve
Atölye Binası İnşaatı İşi 23.06.2011 tarihinde
296.700,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup,
11.10.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
20.10.2011 tarihinde başlayan ve 17.03.2012
tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında
öngörülen imalatlar devam etmektedir.
Menemen, Buca, Narlıdere, Karşıyaka,
Bornova İlçeleri Nöbet Yerleri ve Hizmet
Evleri Tadilat İşleri 18.03.2011 tarihinde
13.950,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup,
04.04.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
11.04.2011 tarihinde başlayan ve 25.05.2011
Menemen K5 Pompa İstasyonu Yapım İnşaatı İşi
238
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Menemen, Buca, Narlıdere, Karşıyaka,
Bornova İlçeleri Nöbet Yerleri ve Hizmet
Evleri Tadilat İşleri 18.03.2011 tarihinde
13.950,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup,
04.04.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
11.04.2011 tarihinde başlayan ve 25.05.2011
tarihinde biten iş kapsamında öngörülen
imalatlar
gerçekleşmiş
ve
imalat
tamamlanmıştır.
239
240
MAHALLE
Balçova Barajı Yüzeyden Su Alma İşi Malzeme Temini
ve Montajı İşi
Su Kuyusu Araştırma, Sondaj Kuyusu Açma ve Enerji Temini
İŞİN ADI
MAHALLE
Balçova İlçesi Termal Otel Bölgesi Atıksu Şebeke
İnşaatı İşi
Atıksu Toplama ve Bertaraf Sistemleri
İŞİN ADI
CADDE / SOKAK
CADDE / SOKAK
Termal Otel Bölgesi
2011 YILINDA BALÇOVA İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR
1 adet
698,64
TOPLAM İMALAT:
MİKTAR
118,23
Ø300mm ECBB
CİNS
Yüzeyden Su Alma İşi
Malzeme Temini ve
Montajı
580,41
MİKTAR (mt)
Ø400mm ECBB
CİNS
241
Bayraklı İlçesi R.Şevket İnce ve Muhittin Erener
Mahallelerinin Muhtelif Sokaklarında Yağmursuyu
Kanalı İnşaatı İşi
Bayraklı İlçesi Bayraklı Mahallesi Anadolu Caddesi
Evlendirme Dairesi Önü ve 1606 Sokak Yağmursuyu
Kanalı İnşaatı İşi
Bayraklı İlçesi 75.Yıl Mahallesi 1620/39, 1620/44,
1609/12 Sokaklar Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi
Bayraklı İlçesi Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7020
Sokak Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi
Yağmursuyu Toplama Sistemleri
İŞİN ADI
İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı
İŞİN ADI
Bayraklı İlçesi Onur Mahallesi (Onur-2) Muhtelif
Sokaklar ve Karşıyaka Soyak Evleri İçmesuyu Şebeke
İnşaatı İşi
Bayraklı İlçesi Onur-2, Çiğli Koop. İçmesuyu Pompa
İstasyonları Elektrik Temini İşi
R.Şevket İnce
Muhittin Erener
Bayraklı
75.Yıl
Nafiz Gürman
MAHALLE
Onur-2
MAHALLE
Onur-2
Su Kuyusu Araştırma, Sondaj Kuyusu Açma ve Enerji Temini
İŞİN ADI
MAHALLE
2011 YILINDA BAYRAKLI İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR
Anadolu Caddesi, 1606 Sokak
1620/39, 1620/44, 1609/12
7020
CADDE / SOKAK
CADDE / SOKAK
CADDE / SOKAK
1 adet
710,00
3.194,74
TOPLAM İMALAT:
400,22
634,88
B=0,40mt delikli saç
ızgaralı betonarme
yağmursuyu kanalı
B=0,40mt delikli saç
ızgaralı betonarme
yağmursuyu kanalı
B=0,60mt delikli saç
ızgaralı betonarme
yağmursuyu kanalı
357,51
513,38
413,29
165,46
MİKTAR (mt)
2.456,61
TOPLAM İMALAT:
CİNS
B=0,40mt delikli saç
ızgaralı betonarme
yağmursuyu kanalı
Ø400mm ECBB
Ø500mm ECBB
B=0,40mt yağmursuyu
ızgarası
1.886,60
MİKTAR (mt)
570,01
MİKTAR
Ø160mm HDPE 10 Atü
CİNS
Ø110mm HDPE 10 Atü
CİNS
İçmesuyu pompa
istasyonuna elektrik
temini
2011 Yılı Faaliyet Raporu
242
MAHALLE
Homeros Vadisi
Bornova İlçesi Homeros Vadisi Kererli, Çatalpınar,
Bedesten, Deli Süleyman, Kocapınar Kaynakları
İçmesuyu İletim Hatları İnşaatı İşi
Yer Teslimi Yapıldı
Yer Teslimi Yapıldı
Çiçekli Köyü
Bornova İlçesi Çiçekli Köyü Kuyusuna 2.Kademe Paket
Arıtma Tesisi Temini ve Montajı İşi
Bozyaka T-20-H.Edip Adıvar Cad.Arası ve Bornova
1594/1 Sokak ile 252 Sokak Arası İçmesuyu İletim Hattı
İnşaatı İşi
Bornova İlçesi Yaka, Çiçekli, Kayadibi, Karaçam, Sarnıç
ve Kavaklıdere Köyleri İçmesuyu İnşaatı İşi
Kavaklıdere Köyü
CADDE / SOKAK
Bornova İlçesi Kavaklıdere Köyü İletim ve Şebeke Hattı
İnşaatı İşi
MAHALLE
Aşık Veysel Parkı
İzmir İli Aliağa İlçesi Karaköy K1, Torbalı İlçesi Yazıbaşı
Mahallesi Y1 ve Bornova İlçesi Aşık Veysel Parkı A1,
A2 Su Sondaj Kuyusu İnşaatı İşi
İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı
İŞİN ADI
Yer Teslimi Yapıldı
Yakaköy
CADDE / SOKAK
Karaçam Köyü
CADDE / SOKAK
İzmir İli Bayındır İlçesi Söğütören Köyü S1 ile Yakapınar
Köyü Y2, Kızılcaova Köyü K2 ile Bornova Beşyol Köyü
B2 ve Kemalpaşa Yenmiş Köyü Y1 Su Sondaj Kuyusu
İnşaatı İşi
Su Kuyusu Araştırma, Sondaj Kuyusu Açma ve Enerji Temini
İŞİN ADI
MAHALLE
Bornova İlçesi Yakaköy Y2 Su Sondaj Kuyusu İnşaatı
İşi
İŞİN ADI
Bornova İlçesi Karaçam Köyü Arıtma Tesisi Saç Kabin
İzolasyonu İşi
Menemen, Buca, Narlıdere, Karşıyaka, Bornova İlçeleri
Nöbet Yerleri ve Hizmet Evleri Tadilat İşleri
Hizmet Binası
2011 YILINDA BORNOVA İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR
2 adet
1 adet
1 adet
8.718,64
1.193,84
Ø150mm DF boru
TOPLAM İMALAT:
4.259,00
1 adet
MİKTAR (mt)
1.259,56
2.006,24
MİKTAR
MİKTAR
Ø100mm DF boru
CİNS
Ø110mm HDPE 10 ATÜ
Ø160mm HDPE 16 ATÜ
Paket arıtma tesisi temini
ve montajı
Su sondaj kuyusu
Su sondaj kuyusu
CİNS
CİNS
Arıtma tesisi saç kabin
izolasyonu
243
MAHALLE
Bornova İlçesi Muhtelif Sokaklara Ait Atıksu Şebeke
İnşaatı İşi
Bornova İlçesi Kavaklıdere-Yeşilçam-Gürpınar
Mahalleleri Atıksu İnşaatı İşi
Bornova İlçesi Çimentaş Alanı İle Kemalpaşa, Altındağ
Merkez ve Mevlana Mahalleleri Muhtelif Cadde ve
Sokaklarda Kanalizasyon Şebeke İnşaatı İşi
Ø300mm ECBB
CİNS
TOPLAM İMALAT:
Dere kenarına demir
korkuluk yapılması
Yer teslimi yapıldı
TOPLAM İMALAT:
Ø300mm ECBB
4.280,00
938,00
2.979,00
363,00
MİKTAR (mt)
2.142,29
1.457,96
455,17
MİKTAR (mt)
42,20
168,31
18,65
984,60
TOPLAM İMALAT:
CİNS
Açık kesit kanal
U kesit kanal
Kapalı kesit kanal
Dere kenarına profil
korkuluk yapılması
570,73
413,87
MİKTAR (mt)
Yağmursuyu kanalı
CİNS
Ø600mm yağmursuyu
kanalizasyon borusu
Çimentaş Alanı, Kemalpaşa, Altındağ
Ø300mm ECBB
Merkez ve Mevlana Mahalleleri
Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi
CADDE / SOKAK
Yer teslimi yapıldı
Bornova, Karşıyaka, Narlıdere İlçelerinde Homeros
Bölgesi, Bostanlı ve Kebap Derelerinde Mevcut Hasarlı
Tersip Bentlerinin Onarılması, Yeni Tersip Bendi ve Taş
Duvar İmalatı Yapılması İnşaatı İşi
Atıksu Toplama ve Bertaraf Sistemleri
İŞİN ADI
Bornova Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesine Ait Atıksu
Şebeke İnşaatı İşi
Kazankulbu Deresi
Bornova İlçesi Kazankulbu Deresi Kenarlarına Korkuluk
Yapılması İşi
Eski Kudurgan Deresi
CADDE / SOKAK
Bornova İlçesi Eski Kudurgan Deresi Kenarlarına
Korkuluk Yapılması İşi
MAHALLE
906-909-913-914-915/1-915/3-915925
Yarış Pisti Yanı
CADDE / SOKAK
Şeytan, Taşpınar, Malama Dereleri
İŞİN ADI
Atatürk
Pınarbaşı
MAHALLE
İzmir İli Bornova İlçesi İmar Planlı Alanlardan Geçen
Şeytan Deresi, Taşpınar ve Malama Derelerinin
Düzenlenmesi İşi
Dere Islahları
Yağmursuyu Toplama Sistemleri
İŞİN ADI
Pınarbaşı Yarış Pisti Yanı Toplayıcı Yağmursuyu Kanalı
İnşaatı İşi
Bornova İlçesi Atatürk Mahallesi 906-909-913-914915/1-915/3-915-925 Sokaklar Yağmursuyu Kanalı
İnşaatı İşi
2011 YILINDA BORNOVA İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR
2011 Yılı Faaliyet Raporu
244
MAHALLE
İzmir İli Buca İlçesi Çamlıpınar Mahallesi 254 Sokak
Mevcut Yağmursuyu Izgarası Tamiratı ve Çamlıkule ve
Çamlıpınar Mahalleleri Mevcut Kanalların Düzenlenmesi
İnşaatı İşi
İzmir İli Buca İlçesi Dicle Mahallesi 302/1, 361/2, 367,
369/2, 369/3, 1010, 1012 Sokaklar ile Mehmetçik ve
İstiklal Caddeleri Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi
İzmir İli Buca İlçesi Yaylacık Mahallesi 38 Sokak
Yağmursuyu Kanalı Deplasmanı İnşaatı İşi
İzmir İli Buca İlçesi Kuruçeşme Mahallesi Hoca Ahmet
Yesevi Caddesi ile Yıldız Mahallesi Muhtelif Sokaklar
Yağmursuyu İnşaatı İşi
Yağmursuyu Toplama Sistemleri
İŞİN ADI
Çamlıpınar
Çamlıkule
Dicle
Yaylacık
Yıldız
MAHALLE
Su Kuyusu Araştırma, Sondaj Kuyusu Açma ve Enerji Temini
İŞİN ADI
MAHALLE
Buca İlçesi Karaağaç, Bayındır İlçesi Karahalilli ve Foça
İlçesi Yenibağarası Köyleri İçmesuyu Kuyuları Elektrik
Temini İşi
İŞİN ADI
Menemen, Buca, Narlıdere, Karşıyaka, Bornova İlçeleri
Nöbet Yerleri ve Hizmet Evleri Tadilat İşleri
Hizmet Binası
2011 YILINDA BUCA İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR
254
302/1, 361/2, 367, 369/2, 369/3,
1010, 1012
38 Sokak
Hoca Ahmet Yesevi
CADDE / SOKAK
Karaağaç Köyü
CADDE / SOKAK
CADDE / SOKAK
37,97
100*70 kutu baks
TOPLAM İMALAT:
2.315,27
371,83
101,3
B=0,40mt ızgara
Yağmursuyu ızgarası tamiratı
356
62,09
Ø500mm ECBB
Ø800mm ECBB
603,79
79,38
110,00
MİKTAR (mt)
331,15
261,76
1 adet
MİKTAR
MİKTAR
Ø400mm ECBB
B=0,50mt ızgaralı yağmursuyu
kanalı
B=0,40mt ızgaralı yağmursuyu
kanalı
CİNS
Ø500mm ECBB
200*150 kutu menfez
İçmesuyu kuyusu elektrik
temini
CİNS
CİNS
245
Karabağlar, Narlıdere ve Buca İlçelerinde Muhtelif
Yerlerde Atıksu Şebeke Yapılması İnşaatı İşi
Atıksu Toplama ve Bertaraf Sistemleri
İŞİN ADI
İzmir İli Buca İlçesi Muhtelif Sokaklarda Atıksu Şebekesi
Yapılması İnşaatı İşi
İzmir İli Buca ve Gaziemir İlçeleri Muhtelif Sokak ve
Caddelerde Atıksu Şebekesi Yapılması İnşaatı İşi
Buca Dicle Mahallesi Ø1000mm'lik Boru Deplasmanı
İnşaatı İşi
İŞİN ADI
İzmir İli Buca İlçesi Armutlu Deresi Tersip Bendi İnşaatı
İşi
İzmir Muhtelif İlçelerde Dere Yol Geçişi Yapılması
İnşaatı İşi
Dere Islahları
Dicle
MAHALLE
MAHALLE
2011 YILINDA BUCA İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR
CADDE / SOKAK
Yer Teslimi Yapıldı
Armutlu Deresi
CADDE / SOKAK
TOPLAM İMALAT:
Ø300mm ECBB
5.669,52
453,00
102,95
1.761,00
Ø300mm ECBB
Ø1000mm ECBB
3.352,57
MİKTAR (mt)
4 adet
MİKTAR (mt)
Ø300mm ECBB
CİNS
Tersip Bendi
CİNS
2011 Yılı Faaliyet Raporu
246
Çiğli İlçesi Balatçık Mahallesi Egekent Aktarma
İstasyonu Yağmursuyu Kanalı Yapılması İnşaatı İşi
İzmir İli Çiğli İlçesi Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi
6840/1, 6848/1, 6796/2, 6752, 6799, 6848, 6851, 6808,
6807/1 Sokaklar Yağmursuyu Şebekesi İnşaatı İşi
İŞİN ADI
Yağmursuyu Toplama Sistemleri
Karşıyaka-Çiğli Muhtelif Sokaklar İçmesuyu Şebeke
İnşaatı İşi
İŞİN ADI
İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı
Balatçık
Ahmet Taner
Kışlalı
MAHALLE
MAHALLE
2011 YILINDA ÇİĞLİ İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR
1671, 1671/1, 8786, 8786/17
6840/1, 6848/1, 6796/2, 6752, 6799,
6848, 6851, 6808, 6807/1 Sokaklar
CADDE / SOKAK
CADDE / SOKAK
276,92
46,04
B=0,40mt ızgaralı
yağmursuyu kanalı
413,91
Ø600mm HDPE
B=0,80mt ızgaralı
yağmursuyu kanalı
70,17
Ø500mm HDPE
205,44
140,34
Ø400mm HDPE
Ø800mm HDPE
1.739,37
MİKTAR
(mt)
803,00
85,725
8.278,65
705,99
11.968,05
434,75
MİKTAR
(mt)
1.659,94
Yağmursuyu hattı
CİNS
Ø160mm HDPE 10 ATÜ
Ø160mm HDPE 16 ATÜ
Ø110mm HDPE 10 ATÜ
Ø300mm DF
TOPLAM İMALAT:
Ø225mm HDPE 10 ATÜ
Ø63mm HDPE 16 ATÜ
CİNS
247
Çiğli İlçesi Egekent Mahallesi 8050-8836-8827
Sokaklar Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi
Çiğli İlçesi Balatçık Mahallesi 8790/1 Sokak
Yağmursuyu Şebekesi İnşaatı İşi
Küçük Çiğli Anadolu Caddesi 8704, 8714/2, 8715,
8716 Sokaklar Yağmursuyu Şebeke İnşaatı İşi
İzmir İli Çiğli İlçesi İstasyonaltı Mahallesi 8001/3 Sokak
Yağmursuyu Şebekesi İnşaatı İşi
Yağmursuyu Toplama Sistemleri
İŞİN ADI
Balatçık
Küçük Çiğli
İstasyonaltı
MAHALLE
2011 YILINDA ÇİĞLİ İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR
Yer teslimi yapıldı
8790/1
Anadolu Caddesi 8704, 8714/2, 8715,
8716 Sokaklar
8001/3
CADDE / SOKAK
TOPLAM İMALAT:
B=0,40mt ızgaralı
yağmursuyu kanalı
100*100 baks
6.740,17
122,9
476,75
547,3
431,49
Delikli saç ızgaralı
yağmursuyu kanalı
150*100 baks
130,45
85,29
75*125 sfero döküm
kapaklı yağmursuyu kanalı
150*100 sfero döküm
kapaklı yağmursuyu kanalı
276,95
227,54
391,57
26,8
37,5
56,88
956,00
80,56
MİKTAR (mt)
100*100 sfero döküm
kapaklı yağmursuyu kanalı
B=1mt H=1mt kutu kesit
yağmursuyu kanalı
B=0,50mt U kesit kanal
Ø600mm ECBB
Ø400mm ECBB
Ø500mm ECBB
B=0,60mt delikli saç
ızgaralı yağmursuyu kanalı
B=0,40mt ızgaralı
yağmursuyu kanalı
CİNS
2011 Yılı Faaliyet Raporu
248
İŞİN ADI
İzmir İli Çiğli İlçesi Sasalı Koza Konakları Çevresi ile
Menemen Ulukent 421 Sokak ve 5.Caddeye Ait
Atıksu Şebeke İnşaatı İşi
İzmir İli Çiğli İlçesi Maltepe Mahallesi 8116/1 Sokak
ve Kaklıç Mahallesi 10309/1 Sokak Atıksu Kanalı
İnşaatı İşi
İzmir İli Çiğli İlçesi 8291, 8291/1, 8295 Sokaklar
Kanalizasyon İnşaatı İşi
İzmir İli Çiğli İlçesi Anadolu Caddesi Balatçık
Mahallesi Menemen İlçesi Ahmet Efendi Mahallesi
Atıksu Şebekesi İnşaatı İşi
İzmir İli Çiğli İlçesi Hava Jet Üssü Mevcut Baca Arası
Atıksu Terfi Hattı İnşaatı İşi
Atıksu Toplama ve Bertaraf Sistemleri
İŞİN ADI
Çiğli İlçesi Bostanlı, Maltepe ve Büyük Çiğli Dereleri
Bakım ve Onarım İnşaatı İşi
Dere Islahları
Maltepe
Kaklıç
Balatçık
Ahmet Efendi
MAHALLE
MAHALLE
2011 YILINDA ÇİĞLİ İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR
8116/1, 10309/1
Sasalı Koza Konakları Çevresi
8291, 8291/1, 8295 Sokaklar
Hava Jet Üssü
CADDE / SOKAK
Bostanlı, Maltepe ve Büyük Çiğli Dereleri
CADDE / SOKAK
TOPLAM İMALAT:
Ø300mm ECBB
Ø300mm ECBB
6.444,49
456,27
1.333,92
725,12
38,00
Ø300mm HDPE
Ø300mm ECBB
39,00
280,15
1.364,51
51,69
2.155,83
MİKTAR (mt)
792,00
1.123,85
331,85
MİKTAR (mt)
Ø500mm ÇB ile yatay delgi
Ø600mm BB
Ø300mm ECBB
Ø500mm ÇB ile yatay delgi
CİNS
Ø200mm PE100 10 ATÜ
Boru
CİNS
Ø110mm PVC boru
döşenmesi
Taş duvar imalatı
TOPLAM İMALAT:
249
İŞİN ADI
İzmir Muhtelif İlçelerde Dere Yol Geçişi Yapılması
İnşaatı İşi
Dere Islahları
Atıksu Toplama ve Bertaraf Sistemleri
İŞİN ADI
İzmir İli Buca ve Gaziemir İlçeleri Muhtelif Sokak ve
Caddelerde Atıksu Şebekesi Yapılması İnşaatı İşi
Gaziemir İlçesi 9 Eylül Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı
İşi
İzmir İli Gaziemir İlçesi Aktepe Mahallesi Süleyman
Ergin Caddesi 118/4, 122, 135, 138, 141, 145, 146, 147
Sokaklar Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi
Gaziemir Yeşil Mahalle 40, 40/4, 46 Sokaklar
Yağmursuyu Şebeke İnşaatı İşi
Yağmursuyu Toplama Sistemleri
İŞİN ADI
İzmir İli Gaziemir İlçesi Muhtelif Sokaklarda Delikli Saç
Izgaralı Yağmursuyu Kanalı Yapılması İnşaatı İşi
MAHALLE
MAHALLE
Aktepe
MAHALLE
CADDE / SOKAK
453,68
1,00*1,00 baks
Yer Teslimi Yapıldı
CADDE / SOKAK
Yer teslimi yapıldı
CADDE / SOKAK
CİNS
TOPLAM İMALAT:
Ø300mm ECBB
CİNS
MİKTAR (mt)
1.741,50
1.741,50
MİKTAR (mt)
101,18
210,85
14,55
528,00
3.037,36
243,36
377,28
B=0,40mt delikli saç ızgara
Ø400mm ECBB
216,28
Ø800mm ECBB
149
227,72
80*100 baks
Ø300mm HDPE koruge
boru
515,46
MİKTAR (mt)
B=0,40mt delikli saç ızgara
CİNS
Süleyman Ergin Caddesi 118/4, 122, Ø500mm ECBB
135, 138, 141, 145, 146, 147
Ø600mm ECBB
Sokaklar
Ø800mm ECBB
1,00*1,00 baks
TOPLAM İMALAT:
40, 40/4, 46
2011 YILINDA GAZİEMİR İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR
2011 Yılı Faaliyet Raporu
250
İŞİN ADI
İzmir Muhtelif İlçelerde Dere Yol Geçişi Yapılması
İnşaatı İşi
Dere Islahları
Narlıdere İlçesi Baran Sokak ve Güzelbahçe İlçesi 524
Sokak Atıksu Şebeke İnşaatı İşi
Güzelbahçe İlçesi Payamlı Köyü Atıksu Şebekesi
Yapılması İnşaatı İşi
Güzelbahçe İlçesi Yelki Beldesi Muhtelif Sokaklar
Kanalizasyon İnşaatı İşi
Atıksu Toplama ve Bertaraf Sistemleri
İŞİN ADI
MAHALLE
MAHALLE
Yer Teslimi Yapıldı
CADDE / SOKAK
Ø200mm ECBB
Payamlı Köyü
CİNS
TOPLAM İMALAT:
Ø300mm ECBB
Ø500mm ÇB ile yatay
delgi
Ø300mm HDPE
Ø400mm ECBB
CİNS
Ø300mm ECBB
Ø300mm DF
Ø160mm HDPE (10 Atü)
Ø225mm HDPE (10 Atü)
TOPLAM İMALAT:
Ø63mm HDPE
Ø110mm HDPE (10 Atü)
Ø300mm ÇB ile yatay
delgi
Ø160mm HDPE (10 Atü)
CİNS
524
Yelki Beldesi
CADDE / SOKAK
Yelki Beldesi
Güzelbahçe İlçesi Yelki Beldesi İçmesuyu Şebeke
İnşaatı İşi
CADDE / SOKAK
Çamlı Köyü
MAHALLE
Güzelbahçe İlçesi Çamlı Köyü İçmesuyu Bağlantı Hattı
İnşaatı İşi
İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı
İŞİN ADI
2011 YILINDA GÜZELBAHÇE İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR
MİKTAR (mt)
17.662,72
1.796,39
138,70
52,00
357,14
45,49
MİKTAR (mt)
15.273,00
692,55
2.650,40
2.397,16
26.766,90
1.723,70
18.708,00
101,10
493,99
MİKTAR (mt)
251
Karşıyaka-Çiğli Muhtelif Sokaklar İçmesuyu Şebeke
İnşaatı İşi
İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı
İŞİN ADI
Cumhuriyet Deposu Hizmet Binaları Çevresine Bitki
Dikilmesi İşi
Menemen, Buca, Narlıdere, Karşıyaka, Bornova İlçeleri
Nöbet Yerleri ve Hizmet Evleri Tadilat İşleri
MAHALLE
CADDE / SOKAK
CİNS
1 adet
1 adet
1 adet
803,00
85,725
8.278,65
705,99
11.968,05
Ø160mm HDPE 16 ATÜ
Ø110mm HDPE 10 ATÜ
Ø300mm DF
TOPLAM İMALAT:
434,75
Ø225mm HDPE 10 ATÜ
Ø160mm HDPE 10 ATÜ
1.659,94
MİKTAR (mt)
MİKTAR
Ø63mm HDPE 16 ATÜ
CİNS
İdari Bina
Atölye binası
CADDE / SOKAK
Karşıyaka Atıksu Pompa İstasyonu İdari Bina ve Atölye
Binası İnşaatı İşi
MAHALLE
Hizmet binası
İŞİN ADI
İzsu Cumhuriyet Mahallesi Bölgesi Hizmet Binaları ve
Su Deposu Etrafı Çevre Duvar İnşaatı İşi
Hizmet Binası
2011 YILINDA KARŞIYAKA İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR
2011 Yılı Faaliyet Raporu
252
50*70 baks
Cahar Dudayev Bulvarı, 8291
Sokak
Şemikler
Örnekköy İmbatlı
İzmir İli Karşıyaka İlçesi Şemikler Mahallesi Mavişehir
Kanalizasyon İnşaatı İşi
İzmir İli Karşıyaka İlçesi Örnekköy İmbatlı Mahallesi
Atıksu Şebekesi İnşaatı İşi
Atıksu Toplama ve Bertaraf Sistemleri
İŞİN ADI
CADDE / SOKAK
Peynircioğlu Deresi
Karşıyaka İlçesi Peynircioğlu Deresinin 6523-6525
Sokaklardaki Yol Geçişlerine Korkuluk Yapılması İşi
Bostanlı Deresi
CADDE / SOKAK
100*100 baks
Cahar Dudayev Bulvarı
ECBB
ECBB
ECBB
ECBB
TOPLAM İMALAT:
Ø600mm HDPE
Ø600mm ECBB
Ø800mm Çelik boru ile
yatay delgi
Ø400mm
Ø400mm
Ø300mm
Ø500mm
Ø300mm ECBB
3.181,84
26,50
26,50
76,76
691,44
78,21
237,85
1.411,96
632,62
MİKTAR (mt)
582,61
TOPLAM İMALAT:
CİNS
240,03
5 adet
342,58
MİKTAR (mt)
3.655,54
614,59
466,64
409,94
252,07
1.912,30
MİKTAR (mt)
Korkuluk yapılması
Tersip bendi
Korkuluk yapılması
CİNS
TOPLAM İMALAT:
B=0,40mt delikli saç ızgaralı
BA
Kapalı baks
CİNS
B=0,40mt delikli saç ızgaralı
BA
6003, 6004 Sokaklar
CADDE / SOKAK
Bostanlı Deresi
MAHALLE
MAHALLE
Nergiz
Zübeyde Hanım
MAHALLE
Bornova, Karşıyaka, Narlıdere İlçelerinde Homeros
Bölgesi, Bostanlı ve Kebap Derelerinde Mevcut Hasarlı
Tersip Bentlerinin Onarılması, Yeni Tersip Bendi ve Taş
Duvar İmalatı Yapılması İnşaatı İşi
İŞİN ADI
İzmir İli Karşıyaka İlçesi Bostanlı Deresi Sol Sahile
Korkuluk Yapılması İşi
Dere Islahları
Karşıyaka İlçesi Nergiz Mahallesi 6003 ve 6004 Sokaklar
Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi
Karşıyaka İlçesi Cahar Dudayev Bulvarı Yağmursuyu
Kanalı İnşaatı İşi
Karşıyaka İlçesi Cahar Dudayev Bulvarı ve 8291 Sokak
Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi
İzmir İli Karşıyaka İlçesi Örnekköy Zübeyde Hanım
Mahallesi Muhtelif Sokaklar Yağmursuyu Kanalı İnşaatı
İşi
Yağmursuyu Toplama Sistemleri
İŞİN ADI
2011 YILINDA KARŞIYAKA İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR
Atıksu Toplama ve Bertaraf Sistemleri
İŞİN ADI
Karabağlar, Narlıdere ve Buca İlçelerinde Muhtelif
Yerlerde Atıksu Şebeke Yapılması İnşaatı İşi
İŞİN ADI
Karabağlar İlçesi Melez Deresi ÜzerineYaya Köprüsü
Yapılması İnşaatı İşi
Dere Islahları
MAHALLE
MAHALLE
CADDE / SOKAK
CADDE / SOKAK
Melez Deresi
2011 YILINDA KARABAĞLAR İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR
253
453,00
453,00
TOPLAM İMALAT:
MİKTAR (mt)
1 adet
MİKTAR
Ø300mm ECBB
CİNS
Yaya köprüsü
CİNS
2011 Yılı Faaliyet Raporu
254
Yer teslimi yapıldı
İzmir İli Konak İlçesi Eşrefpaşa Caddesi Yağmursuyu
Şebekesi İnşaatı İşi
Şehit Fethi Bey
CADDE / SOKAK
Yer Teslimi Yapıldı
Yer teslimi yapıldı
Zeytinlik
CADDE / SOKAK
İnönü Caddesi
Hamidiye
CADDE / SOKAK
İzmir İli Konak İlçesi Küçükada Mahallesi 1433, 1139,
2228, 2225, 3558, 3559, 3557 Sokaklar Yağmursuyu
Şebekesi İnşaatı İşi
İzmir İli Konak İlçesi Yenişehir Gıda Çarşısı Sokakları
Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi
İzmir İli Konak İlçesi Zeytinlik Mahallesi Yağmursuyu
Şebekesi İnşaatı İşi
İzmir İli Konak İlçesi Şehit Fethi Bey Yağmursuyu Kanalı
İnşaatı İşi
İŞİN ADI
Yağmursuyu Toplama Sistemleri
MAHALLE
Alsancak Kültür
Mahallesi
İzmir İli Konak İlçesi Alsancak Kültür Mahallesi ile İnönü
Caddesi İçmesuyu Şebeke İnşaatı İşi
Bozyaka T-20-H.Edip Adıvar Cad.Arası ve Bornova
1594/1 Sokak ile 252 Sokak Arası İçmesuyu İletim Hattı
İnşaatı İşi
MAHALLE
İŞİN ADI
İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı
Konak İlçesi Hamidiye 23N3 Pafta Atıksu Pompa
İstasyonu Elektrik Temini İşi
Su Kuyusu Araştırma, Sondaj Kuyusu Açma ve Enerji Temini
İŞİN ADI
MAHALLE
2011 YILINDA KONAK İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR
TOPLAM İMALAT:
B=0,40mt delikli saç
ızgara
Yağmursuyu kanalı
Yağmursuyu kanalı
CİNS
TOPLAM İMALAT:
Ø150mm DF boru
Ø200mm DF boru
Ø100mm DF boru
CİNS
Atıksu pompa istasyonuna
elektrik temini
CİNS
1 adet
1.366,34
83,00
76,76
1206,58
MİKTAR (mt)
5.495,30
2.978,40
1.565,09
951,81
MİKTAR (mt)
MİKTAR
İŞİN ADI
255
Konak ve Narlıdere İlçelerinin Muhtelif Cadde ve
Sokaklarında Kanalizasyon İnşaatı İşi
İzmir İli Ana Kuşaklama Hattı Arap Deresi Sifon
Geçişine İlave Kanalizasyon Hattı İnşaatı İşi
İŞİN ADI
Atıksu Toplama ve Bertaraf Sistemleri
Konak İlçesi Yurtoğlu Deresi Kenarına Korkuluk
Yapılması İşi
Melez Deltası Taşkın Koruma Duvarı İnşaatı İşi
Dere Islahları
MAHALLE
MAHALLE
2011 YILINDA KONAK İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR
Arap Deresi
CADDE / SOKAK
Yer teslimi yapıldı
Yurtoğlu Deresi
CADDE / SOKAK
459,00
Ø300mm ECBB
1.541,96
480,00
Ø500mm ECBB
TOPLAM İMALAT:
321,00
143,76
138,20
MİKTAR (mt)
534,13
534,13
MİKTAR (mt)
Dere ıslahı
Borulu işler
2*4,50*0,90 kanal
CİNS
TOPLAM İMALAT:
Dere kenarına korkuluk
yapımı
CİNS
2011 Yılı Faaliyet Raporu
256
Karabağlar, Narlıdere ve Buca İlçelerinde Muhtelif
Yerlerde Atıksu Şebeke Yapılması İnşaatı İşi
Narlıdere İlçesi Baran Sokak ve Güzelbahçe İlçesi 524
Sokak Atıksu Şebeke İnşaatı İşi
Konak ve Narlıdere İlçelerinin Muhtelif Cadde ve
Sokaklarında Kanalizasyon İnşaatı İşi
Narlıdere İlçesi Gürler Caddesi ve Civarı Atıksu Şebeke
İnşaatı İşi
Atıksu Toplama ve Bertaraf Sistemleri
İŞİN ADI
Bornova, Karşıyaka, Narlıdere İlçelerinde Homeros
Bölgesi, Bostanlı ve Kebap Derelerinde Mevcut Hasarlı
Tersip Bentlerinin Onarılması, Yeni Tersip Bendi ve Taş
Duvar İmalatı Yapılması İnşaatı İşi
İŞİN ADI
İzmir İli Narlıdere İlçesi Yabanyemişi Deresi Tersip
Bendi İnşaatı İşi
Dere Islahları
İŞİN ADI
Menemen, Buca, Narlıdere, Karşıyaka, Bornova İlçeleri
Nöbet Yerleri ve Hizmet Evleri Tadilat İşleri
Hizmet Binası
MAHALLE
MAHALLE
MAHALLE
CADDE / SOKAK
CADDE / SOKAK
Baran Sokak
Gürler Caddesi
CADDE / SOKAK
Yer teslimi yapıldı
Yabanyemişi Deresi
2011 YILINDA NARLIDERE İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR
459,00
Ø300mm ECBB
TOPLAM İMALAT:
Ø300mm ECBB
3.382,60
453,00
138,70
480,00
Ø500mm ECBB
Ø300mm ECBB
369,09
564,81
918,00
MİKTAR (mt)
3 adet
MİKTAR (mt)
MİKTAR (mt)
Ø500mm ECBB
Ø315mm PE 100
Ø300mm ECBB
CİNS
Tersip bendi
CİNS
CİNS
257
İŞİN ADI
İzmir İli Aliağa İlçesinde İmar Planlı Alanlardaki Dere
Yataklarının Düzenlenmesi İnşaatı İşi
Dere Islahları
Aliağa Helvacı Beldesi İçmesuyu İnşaatı İşi
İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı
İŞİN ADI
İzmir İli Aliağa İlçesi Karaköy K1, Torbalı İlçesi Yazıbaşı
Mahallesi Y1 ve Bornova İlçesi Aşık Veysel Parkı A1,
A2 Su Sondaj Kuyusu İnşaatı İşi
MAHALLE
MAHALLE
Su Kuyusu Araştırma, Sondaj Kuyusu Açma ve Enerji Temini
İŞİN ADI
MAHALLE
İzmir İli Seferihisar Göysüzler S6, Aliağa İlçesi Karakuzu
Köyü, Torbalı İlçesi Subaşı Sb-1 ve Sb-2 İçmesuyu
Kuyularına Elektrik Temini İşi
2011 YILINDA ALİAĞA İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR
CADDE / SOKAK
CADDE / SOKAK
Helvacı Beldesi
Karaköy
Karakuzu Köyü
CADDE / SOKAK
1 adet
1 adet
3.986,25
3.986,25
Dere ıslahı
TOPLAM İMALAT:
MİKTAR (mt)
2.260,34
841,86
2.352,22
157,72
26.136,04
Ø160mm HDPE
Ø225mm HDPE
Ø250mm DF
Ø250mm ÇB
TOPLAM İMALAT:
CİNS
20.523,90
MİKTAR (mt)
MİKTAR
Ø110mm HDPE
CİNS
Su sondaj kuyusu
İçmesuyu kuyusuna
elektrik temini
CİNS
2011 Yılı Faaliyet Raporu
258
MAHALLE
Çamlıbel Köyü
Yakapınar Köyü
Bayındır İlçesi Çamlıbel Köyü Kanalizasyon Şebeke ve
Fosseptik İnşaatı İşi
Bayındır İlçesi Yakapınar Köyü Fosseptik İnşaatı İşi
Kızılcaağaç Köyü
Söğütören Köyü
31'ler
CADDE / SOKAK
Bayındır İlçesi Söğütören Köyü Atıksu Şebeke İnşaatı
İşi
Bayındır İlçesi Kızılcaağaç Köyü ve 31'ler Mahallesi
Kanalizasyon ve Fosseptik Yapımı İşi
Atıksu Toplama ve Bertaraf Sistemleri
İŞİN ADI
1 adet
4.623,01
31,89
Ø200mm BB
Betonarme fosseptik
TOPLAM İMALAT:
1 adet
2.054,34
Ø200mm ECBB
Betonarme fosseptik
345,59
MİKTAR (mt)
457,29
3 adet
1.733,90
1 adet
1 adet
1 adet
MİKTAR
Ø200mm HDPE
CİNS
Ø200mm HDPE
Fosseptik
Ø200mm ECBB
İçmesuyu kuyusuna
elektrik temini
Kızılcaağaç Köyü
İzmir İli Bayındır İlçesi Kızılcaağaç Köyü, Kemalpaşa
İlçesi Dereköy Köyü, Vişneli Köyü İçmesuyu Sondaj
Kuyularına Elektrik Temini İşi
İçmesuyu kuyusuna
elektrik temini
CİNS
Su sondaj kuyusuna
motopomp temini ve
montajı ile saç kabin
yapılması
Yer Teslimi Yapıldı
Karahalilli Köyü
CADDE / SOKAK
İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Halilbeyli Köyü, Bayındır İlçesi
Karahalilli Köyü Su Sondaj Kuyularına Motopomp
Temini ve Montajı ile Saç Kabin Yapılması İşi
İzmir İli Bayındır İlçesi Söğütören Köyü S1 ile Yakapınar
Köyü Y2, Kızılcaova Köyü K2 ile Bornova Beşyol Köyü
B2 ve Kemalpaşa Yenmiş Köyü Y1 Su Sondaj Kuyusu
İnşaatı İşi
Su Kuyusu Araştırma, Sondaj Kuyusu Açma ve Enerji Temini
İŞİN ADI
MAHALLE
Buca İlçesi Karaağaç, Bayındır İlçesi Karahalilli ve Foça
İlçesi Yenibağarası Köyleri İçmesuyu Kuyuları Elektrik
Temini İşi
2011 YILINDA BAYINDIR İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR
259
Atıksu Arıtma Tesisleri ve Derin Deniz Deşarjları
İŞİN ADI
İzmir İli Foça İlçesi Bağarası Atıksu Arıtma Tesisi
Havalandırma Havuzu İnşaatı işi
Atıksu Toplama ve Bertaraf Sistemleri
İŞİN ADI
İzmir İli Foça İlçesi Bağarası ve Gerenköy Muhtelif
Sokaklar Kanalizasyon İnşaatı İşi
İŞİN ADI
Yeni Foça İlçesi Dere Yataklarının Düzenlenmesi
İnşaatı İşi
İzmir Muhtelif İlçelerde Dere Yol Geçişi Yapılması
İnşaatı İşi
Dere Islahları
MAHALLE
MAHALLE
MAHALLE
Su Kuyusu Araştırma, Sondaj Kuyusu Açma ve Enerji Temini
İŞİN ADI
MAHALLE
Buca İlçesi Karaağaç, Bayındır İlçesi Karahalilli ve Foça
İlçesi Yenibağarası Köyleri İçmesuyu Kuyuları Elektrik
Temini İşi
2011 YILINDA FOÇA İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR
Bağarası
CADDE / SOKAK
Bağarası, Gerenköy
CADDE / SOKAK
Yer Teslimi Yapıldı
Yer Teslimi Yapıldı
CADDE / SOKAK
Yenibağarası Köyü
CADDE / SOKAK
Havalandırma havuzu
1 adet
MİKTAR (mt)
7.280,06
TOPLAM İMALAT:
CİNS
7.280,06
MİKTAR (mt)
MİKTAR (mt)
1 adet
MİKTAR (mt)
Ø300mm ECBB
CİNS
CİNS
İçmesuyu kuyusuna
elektrik temini
CİNS
2011 Yılı Faaliyet Raporu
260
MAHALLE
Yukarı Kızılca Beldesi
Kemalpaşa İlçesi Örnekköy Mahallesi ve Yukarı
Kızılca Beldesi İçmesuyu Şebeke Ve İletim Hatları
İnşaatı İşi
Örnekköy
Nazarköy
CADDE / SOKAK
İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Nazarköy İçmesuyu İletim,
Ana Boru ve Şebeke Hatları İnşaatı İşi
İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı
İŞİN ADI
1 adet
1 adet
2 adet
36.323,16
5.518,55
471,93
7.777,21
5.215,05
2.232,40
886,51
565,54
471,93
Ø110mm HDPE(10 Atü)
Ø160mm HDPE(10 Atü)
Ø160mm HDPE(16 Atü)
Ø225mm HDPE(10 Atü)
Ø225mm HDPE(16 Atü)
Ø225mm HDPE(20 Atü)
Ø300mm DF
Ø350mm DF
Ø600mm DF
40,00
1.312,32
Ø225mm HDPE(10 Atü)
Ø400mm ÇB ile yatay delgi
1.254,62
3.038,11
Ø160mm HDPE(10 Atü)
Ø160mm HDPE(16 Atü)
2.869,85
MİKTAR (mt)
MİKTAR
Ø110mm HDPE(10 Atü)
CİNS
İçmesuyu kuyusuna elektrik
temini
Sarıçalı Köyü
İzmir İli Torbalı İlçesi Ayrancılar İçmesuyu Terfi
Merkezi ve Kemalpaşa İlçesi Sarıçalı Köyü İçmesuyu
Kuyusu Elektrik Temini İşi
İçmesuyu kuyusuna elektrik
temini
CİNS
Su sondaj kuyusuna
motopomp temini ve montajı
ile saç kabin yapılması
Yer Teslimi Yapıldı
Dereköy, Vişneli Köyü
CADDE / SOKAK
İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Halilbeyli Köyü, Bayındır
İlçesi Karahalilli Köyü Su Sondaj Kuyularına
Motopomp Temini ve Montajı ile Saç Kabin Yapılması
İşi
İzmir İli Bayındır İlçesi Söğütören Köyü S1 ile
Yakapınar Köyü Y2, Kızılcaova Köyü K2 ile Bornova
Beşyol Köyü B2 ve Kemalpaşa Yenmiş Köyü Y1 Su
Sondaj Kuyusu İnşaatı İşi
Su Kuyusu Araştırma, Sondaj Kuyusu Açma ve Enerji Temini
İŞİN ADI
MAHALLE
İzmir İli Bayındır İlçesi Kızılcaağaç Köyü, Kemalpaşa
İlçesi Dereköy Köyü, Vişneli Köyü İçmesuyu Sondaj
Kuyularına Elektrik Temini İşi
2011 YILINDA KEMALPAŞA İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR
261
Kemalpaşa İlçesi Sütçüler ve Yenmiş Köylerinin
Atıksu Hatlarının Kemalpaşa Kollektörüne Aktarılması
ve Pompa İstasyonu İnşaatı İşi
Sütçüler ve Yenmiş Köyleri
Yenmiş, Nazar, Çinili Köyleri
Çınar
Kemalpaşa Yenmiş, Nazar, Çinili Köyleri ile Çınar
Mahallesi Atıksu İnşaatı İşi
CADDE / SOKAK
Yer Teslimi Yapıldı
Yer Teslimi Yapıldı
Ören Beldesi
CADDE / SOKAK
Cumalı Köyü, Yeşilköy
MAHALLE
MAHALLE
Kemalpaşa İlçesi Cumalı Köyünün Atıksu Şebekesi
Yapılması ve Yeni Yapılacak Olan Fosseptiğe
Bağlanması ile Yeşilköy'de Atıksu Şebekesinin
Mevcut Fosseptiğe Bağlanması İnşaatı İşi
Atıksu Toplama ve Bertaraf Sistemleri
İŞİN ADI
Kemalpaşa İlçesi Sarılar, Vişneli, Akalan ve Yeşilyurt
Köyleri İçmesuyu İnşaatı İşi
İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı
İŞİN ADI
Kemalpaşa İlçesi Ören Beldesi İçmesuyu İletim Hattı
İnşaatı İşi
Kemalpaşa İlçesi Ören Beldesi İçmesuyu İletim Hattı
İnşaatı İşi(Sazaklar Membaları ile 500m³ DM2 Arası)
2011 YILINDA KEMALPAŞA İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR
Ø300mm PE
TOPLAM İMALAT:
441,96
12.781,18
770,28
6233,95
Ø300mm ECBB
Ø400mm ECBB
2751,00
1209,21
Ø200mm ECBB
Ø300mm ECBB
177,23
1197,55
MİKTAR (mt)
71.567,00
3.589,82
MİKTAR (mt)
Ø400mm ECBB
Ø300mm ECBB
CİNS
TOPLAM İMALAT:
Ø225mm HDPE(16 Atü)
CİNS
2011 Yılı Faaliyet Raporu
262
İŞİN ADI
İzmir İli Menderes İlçesi Özdere Beldesi Çukuraltı
Mahallesi Söğütçük Deresi Kenarına Korkuluk
Yapılması İnşaatı İşi
Menderes İlçesi Dereköy, Korkardere, Urla İlçesi
Torasan, Kurudere ve Pınarlıdere'de Betonarme Menfez
İnşaatı İşi
İzmir Muhtelif İlçelerde Dere Yol Geçişi Yapılması
İnşaatı İşi
Dere Islahları
Çukuraltı
MAHALLE
Yer Teslimi Yapıldı
Dereköy, Korkardere
Özdere, Söğütçük Deresi
CADDE / SOKAK
Yer teslimi yapıldı
Menderes İlçesi Özdere Beldesi İçmesuyu Şebeke
(Sayaç 3-4-5-6) Ana Dağıtım Hatları Yapımı İnşaatı İşi
CADDE / SOKAK
CADDE / SOKAK
Özdere Beldesi
MAHALLE
MAHALLE
İzmir İli Menderes İlçesi Özdere Beldesi İçmesuyu
Şebeke (Sayaç 1-2) ve İletim Hattı İnşaatı İşi
İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı
İŞİN ADI
İŞİN ADI
İzmir İli Menderes Belediyesi Çukuraltı Mahallesi Ç4D
ve Ç3P Kuyularına Demir Mangan Arıtma Sistemi
Ekipmanı Alımı İşi
Su Depoları Yapımı
2011 YILINDA MENDERES İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR
TOPLAM İMALAT:
Dere kenarına korkuluk
CİNS
641,38
641,38
MİKTAR (mt)
19.228,44
1.366,27
1.092,27
Ø400mm DF
Ø160mm HDPE
TOPLAM İMALAT:
3.071,96
13.697,94
MİKTAR (mt)
2 adet
MİKTAR
Ø500mm DF
Ø110mm HDPE
CİNS
CİNS
Su kuyusuna demir mangan
arıtma sistemi ekipmanı
alımı
263
Menderes İlçesi Özdere Atıksu Arıtma Tesisi Elektrik
Temini İnşaatı İşi
Menderes İlçesi Özdere Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı İşi
Atıksu Arıtma Tesisleri ve Derin Deniz Deşarjları
İŞİN ADI
MAHALLE
Yer teslimi yapıldı
CADDE / SOKAK
Değirmendere Köyü
Efemçukuru Köyü
Menderes İlçesi Efemçukuru Köyü Atıksu Şebeke
Hatları İnşaatı İşi
Menderes İlçesi Değirmendere Köyü Atıksu Şebeke ve
Toplayıcı Hatları İnşaatı İşi
Gölcükler Bölgesi
Menderes İlçesi Gölcükler Bölgesi Atıksu Kanalı İnşaatı
İşi
CADDE / SOKAK
Çileme ve Sancaklı Köyleri
MAHALLE
İzmir İli Menderes İlçesi Çileme ve Sancaklı Köyleri
Kanalizasyon İnşaatı İşi
Atıksu Toplama ve Bertaraf Sistemleri
İŞİN ADI
2011 YILINDA MENDERES İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR
Atıksu arıtma tesisi
CİNS
Ø400mm HDPE
TOPLAM İMALAT:
Ø600mm ÇB ile yatay delgi
1 adet
MİKTAR
53,63
23.784,11
51,78
1.622,64
2.658,55
Ø200mm ECBB
Ø400mm ECBB
3.132,64
Ø300mm ECBB
1 adet
3.919,00
Ø300mm ECBB
Betonarme fosseptik
2.289,41
10.056,46
MİKTAR (mt)
Ø300mm ECBB
Ø300mm ECBB
CİNS
2011 Yılı Faaliyet Raporu
264
İŞİN ADI
MAHALLE
MAHALLE
İzmir İli Torbalı İlçesi Demirci Köyü ve Menemen İlçesi
Emiralem Mahallesi İçmesuyu Sondaj Kuyularına
Elektrik Temini İşi
Menemen İlçesi Ulukent Mahallesi TM-3 İçmesuyu
Pompa İstasyonu Güç Yükseltimi ve MCC Panosu
Yenilenmesi İşi
Emiralem
Su Kuyusu Araştırma, Sondaj Kuyusu Açma ve Enerji Temini
İŞİN ADI
MAHALLE
İŞİN ADI
Menemen, Buca, Narlıdere, Karşıyaka, Bornova İlçeleri
Nöbet Yerleri ve Hizmet Evleri Tadilat İşleri
Hizmet Binası
Ege-Koop Villakent Konutları 1000m³'lük İçmesuyu
Depo ve Şebeke İnşaatı İşi
Su Depoları Yapımı
CADDE / SOKAK
Ulukent Mahallesi
CADDE / SOKAK
CADDE / SOKAK
Egekoop Villakent Konutları
2011 YILINDA MENEMEN İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR
223,00
TOPLAM İMALAT:
İçmesuyu kuyusuna elektrik
temini
İçmesuyu pompa istasyonu
güç yükseltimi ve MCC panosu
yenileme
CİNS
1 adet
1 adet
MİKTAR
MİKTAR
115,00
Ø250mm HDPE
CİNS
1 adet
MİKTAR
108,00
1000m³ betonarme içmesuyu
servis deposu
CİNS
Ø125mm HDPE
265
Menemen İlçesi İçmesuyu Şebeke ve İletim Hattı
İnşaatı İşi
Menemen K5 Pompa İstasyonu Yapım İnşaatı İşi
Menemen İlçesi Asarlık Beldesi İçmesuyu Şebeke ve
İletim Hatları İnşaatı İşi
Menemen Acil İletim Hattı I.Etap (Çiğli Bölgesi)
İçmesuyu İnşaatı İşi
İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı
İŞİN ADI
MAHALLE
CADDE / SOKAK
Asarlık Beldesi
2011 YILINDA MENEMEN İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR
66,41
552,86
Ø600mm DF
Ø300mm DF
5243,96
374,96
2772,19
7263,87
Ø400mm DF
Ø500mm DF
Ø300mm DF
Ø225mm HDPE 100 (10Atü)
3451,72
112.569,05
7496,03
Ø160mm HDPE 100 (10Atü)
Ø600mm DF
TOPLAM İMALAT:
61345,18
1 adet
1435,86
1266,07
1235,34
437,36
42,93
Ø110mm HDPE 100 (10Atü)
İçmesuyu pompa istasyonu
Ø160mm HDPE
Ø225mm HDPE
Ø400mm DF
Ø250mm DF
Ø63mm HDPE
12569,58
118,08
Ø1000mm ÇB
Ø110mm HDPE
165,43
6731,22
MİKTAR (mt)
Ø225mm HDPE 100 (10Atü)
CİNS
Ø1000mm DF boru temini ve
döşenmesi
2011 Yılı Faaliyet Raporu
266
Menemen Plastik Organize Sanayi Bölgesi
Kanalizasyon Deplasman İnşaatı İşi
Atıksu Toplama ve Bertaraf Sistemleri
İŞİN ADI
İŞİN ADI
Menemen İlçesi Asarlık Çayı ve Koyundere Yataklarının
Düzenlenmesi İnşaatı İşi
İzmir Muhtelif İlçelerde Dere Yol Geçişi Yapılması
İnşaatı İşi
Dere Islahları
MAHALLE
MAHALLE
CADDE / SOKAK
Yer teslimi yapıldı
CADDE / SOKAK
Yer Teslimi Yapıldı
Yer teslimi yapıldı
2011 YILINDA MENEMEN İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR
CİNS
CİNS
MİKTAR (mt)
MİKTAR (mt)
Atıksu Toplama ve Bertaraf Sistemleri
İŞİN ADI
İzmir İli Selçuk İlçesi S.S Yenikent Konut Yapı
Kooperatifi ve Civarı Yerleşim Alanına Ait Kanalizasyon
İnşaatı İşi
İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı
İŞİN ADI
Selçuk İlçesi Pamucak Turizm Alanı İçmesuyu Şebeke
İnşaatı İşi
MAHALLE
MAHALLE
CADDE / SOKAK
CADDE / SOKAK
Yer teslimi yapıldı
2011 YILINDA SELÇUK İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR
267
1.403,68
1.403,68
TOPLAM İMALAT:
MİKTAR (mt)
MİKTAR (mt)
Ø300mm ECBB
CİNS
CİNS
2011 Yılı Faaliyet Raporu
268
İŞİN ADI
MAHALLE
CADDE / SOKAK
Gödence Köyü
İzmir İli Seferihisar İlçesi Gödence Köyü İçmesuyu
Sondaj Kuyusuna Elektrik Temini İşi
İzmir İli Urla İlçesi Balıklıova Köyü, Seferihisar İlçesi S7,
Torbalı İlçesi Çapak Köyü İçmesuyu Sondaj Kuyularına
Elektrik Temini İşi
Göysüzler Köyü
Beyler Köyü
Turgutköy
CADDE / SOKAK
İzmir İli Seferihisar Göysüzler S6, Aliağa İlçesi Karakuzu
Köyü, Torbalı İlçesi Subaşı Sb-1 ve Sb-2 İçmesuyu
Kuyularına Elektrik Temini İşi
Su Kuyusu Araştırma, Sondaj Kuyusu Açma ve Enerji Temini
İŞİN ADI
MAHALLE
İzmir İli Seferihisar İlçesi Beyler Köyü İçmesuyu Sondaj
Kuyusuna Elektrik Temini İşi
Turgutköy(Seferihisar) 50m³'lük İçmesuyu Depo ve
Bağlantı Hattı İnşaatı İşi
Su Depoları Yapımı
2011 YILINDA SEFERİHİSAR İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR
İçmesuyu kuyusuna elektrik
temini
İçmesuyu kuyusuna elektrik
temini
İçmesuyu kuyusuna elektrik
temini
CİNS
İçmesuyu kuyusuna elektrik
temini
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
113,00
78,00
Ø110mm HDPE
TOPLAM İMALAT:
1 adet
MİKTAR
MİKTAR (mt)
35,00
50m³ BA DEPO
CİNS
Ø75mm HDPE
269
Doğanbey Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı İşi
Atıksu Arıtma Tesisleri ve Derin Deniz Deşarjları
İŞİN ADI
Atıksu Toplama ve Bertaraf Sistemleri
İŞİN ADI
Seferihisar İlçesi Muhtelif Sokaklarda Atıksu Şebekesi
Yapılması İnşaatı İşi
Ürkmez İlçesi Mersinalan Mahallesi 6048 Sokak ve
Çevresine Ait Atıksu Şebeke İnşaatı İşi
İŞİN ADI
Seferihisar İlçesi Sığacık Mahallesi Kurudere Islah
İnşaatı İşi
İzmir Muhtelif İlçelerde Dere Yol Geçişi Yapılması
İnşaatı İşi
Dere Islahları
Seferihisar İlçesi Gölcük ve Gödence Köyleri İçmesuyu
İletim Hatları İnşaatı İşi
İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı
İŞİN ADI
MAHALLE
MAHALLE
Sığacık
MAHALLE
MAHALLE
CADDE / SOKAK
CADDE / SOKAK
Yer teslimi yapıldı
CADDE / SOKAK
Yer Teslimi Yapıldı
Kurudere
CADDE / SOKAK
Gölcük ve Gödence Köyleri
2011 YILINDA SEFERİHİSAR İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR
Atıksu arıtma tesisi
CİNS
TOPLAM İMALAT:
Ø300mm ECBB
CİNS
TOPLAM İMALAT:
Dere ıslahı
1 adet
MİKTAR
1.946,76
1.946,76
MİKTAR (mt)
482,00
482,00
MİKTAR (mt)
2.245,89
4.510,57
Ø110mm HDPE 16 ATÜ
TOPLAM İMALAT:
CİNS
2.264,68
MİKTAR (mt)
Ø110mm HDPE 10 ATÜ
CİNS
2011 Yılı Faaliyet Raporu
270
Subaşı Köyü
Çapak Köyü
Ayrancılar
Yazıbaşı Mahallesi
Ormanköy, Türkmenköy,
Dağkızılca Köyü, Helvacı Köyü
Demirci Köyü
İzmir İli Urla İlçesi Balıklıova Köyü, Seferihisar İlçesi S7,
Torbalı İlçesi Çapak Köyü İçmesuyu Sondaj Kuyularına
Elektrik Temini İşi
İzmir İli Torbalı İlçesi Ayrancılar İçmesuyu Terfi Merkezi
ve Kemalpaşa İlçesi Sarıçalı Köyü İçmesuyu Kuyusu
Elektrik Temini İşi
İzmir İli Aliağa İlçesi Karaköy K1, Torbalı İlçesi Yazıbaşı
Mahallesi Y1 ve Bornova İlçesi Aşık Veysel Parkı A1,
A2 Su Sondaj Kuyusu İnşaatı İşi
Torbalı Ormanköy O2, Torbalı Türkmenköy T1,Torbalı
Dağkızılca Köyü D1,Torbalı Helvacı Köyü H2 Su Sondaj
Kuyusu İnşaatı
İzmir İli Torbalı İlçesi Demirci Köyü ve Menemen İlçesi
Emiralem Mahallesi İçmesuyu Sondaj Kuyularına
Elektrik Temini İşi
Bozköy Köyü
CADDE / SOKAK
İzmir İli Seferihisar Göysüzler S6, Aliağa İlçesi Karakuzu
Köyü, Torbalı İlçesi Subaşı Sb-1 ve Sb-2 İçmesuyu
Kuyularına Elektrik Temini İşi
Su Kuyusu Araştırma, Sondaj Kuyusu Açma ve Enerji Temini
İŞİN ADI
MAHALLE
İzmir İli Torbalı İlçesi Bozköy Köyü İçmesuyu Sondaj
Kuyusuna Elektrik Temini İşi
2011 YILINDA TORBALI İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR
İçmesuyu kuyusuna elektrik
temini
Su sondaj kuyusu
Su sondaj kuyusu
İçmesuyu terfi merkezi
elektrik temini
İçmesuyu kuyusuna elektrik
temini
İçmesuyu kuyusuna elektrik
temini
CİNS
İçmesuyu kuyusuna elektrik
temini
1 adet
4 adet
1 adet
1 adet
1 adet
2 adet
1 adet
MİKTAR
271
İŞİN ADI
İzmir Muhtelif İlçelerde Dere Yol Geçişi Yapılması
İnşaatı İşi
Yer Teslimi Yapıldı
CADDE / SOKAK
Atalan, Göllüce ve Bülbüldere
Mahalleleri
Torbalı İlçesi Atalan, Göllüce ve Bülbüldere Mahalleleri
İçmesuyu İletim ve Şebeke Hatları İnşaatı İşi
Dere Islahları
Subaşı, Kırbaş, Naime ve Tulum
Mahalleleri
Torbalı İlçesi Subaşı, Kırbaş, Naime ve Tulum
Mahalleleri İçmesuyu İletim ve Şebeke Hattı İnşaatı İşi
MAHALLE
Yazıbaşı Beldesi
İzmir İli Torbalı İlçesi Yazıbaşı Beldesi ve Kuşçuburun
Mahallesi İçmesuyu Şebeke İkmal İnşaatı İşi
CADDE / SOKAK
Ayrancılar
Kuşçuburun
MAHALLE
Ayrancılar Su Kanalı Su Alma Yapısı İnşaatı İşi
Torbalı İlçesi Doğu Besleme İçmesuyu Hattı İnşaatı İşi
İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı
İŞİN ADI
2011 YILINDA TORBALI İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR
MİKTAR (mt)
42.922,56
TOPLAM İMALAT:
CİNS
11.915,83
Ø110mm HDPE
1.088,16
Ø75mm HDPE
3.954,30
576,07
6522,00
3178,00
996,54
5131,73
Ø150mm DF
Ø250mm DF
Ø300mm DF
Ø75mm HDPE
Ø110mm HDPE
Ø160mm HDPE
4045,84
1430,6
1 adet
3764,65
318,84
MİKTAR (mt)
Ø100mm DF
Ø110mm HDPE
Ø400mm DF
Dere yatağına su toplama
odası
Ø300mm DF
CİNS
2011 Yılı Faaliyet Raporu
272
Torbalı, Alpkent, Ertuğrul,
Tepeköy ve Muratbey Mahalleleri
Pancar Beldesi ve Yeni Bulgurca
Torbalı İlçesi Pancar Beldesi ve Yeni Bulgurca Yerleşim
Yerlerinin Atıksu Şebeke ve Kollektör Hatlarının Arıtma
Tesisine Aktarılması ve Pompa İstasyonu İnşaatı İşi
Muratbey
Torbalı İlçesi Muratbey Mahallesi Atıksu Kanalına
Mevcut Atıksu Hattının Bağlanması İnşaatı İşi
Subaşı Beldesi
CADDE / SOKAK
Torbalı İlçesi Torbalı, Alpkent, Ertuğrul, Tepeköy ve
Muratbey Mahalleleri Kanalizasyon İnşaatı İşi
Tepeköy
MAHALLE
Torbalı Tepeköy Mahallesi Atıksu Kollektör İnşaatı İşi
Torbalı İlçesi Subaşı Beldesi Kanalizasyon Şebeke ve
Toplayıcı Hatları İkmal İnşaatı İşi
Atıksu Toplama ve Bertaraf Sistemleri
İŞİN ADI
2011 YILINDA TORBALI İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR
TOPLAM İMALAT:
15.267,11
4239,00
1821,38
Ø400mm ECBB
Ø225mm PE
497,53
Ø500mm ECBB
6259,02
435,77
895,31
508,6
Ø400mm BB
Ø800mm BB
Ø1200mm BB
Ø300mm ECBB
182,02
Ø300mm BB
16,32
210,92
Ø500mm ECBB
Ø400mm ECBB
201,24
MİKTAR (mt)
Ø200mm ECBB
CİNS
273
Merkez, Çeşmealtı ve İskele
Mahalleleri
Yer teslimi yapıldı
Urla Merkez, Çeşmealtı ve İskele Mahalleleri İçmesuyu
Şebeke ve İletim Hattı İnşaatı İşi
Urla İlçesi 2.Kısım İçmesuyu İletim Hattı İnşaatı İşi
CADDE / SOKAK
Zeytinalanı, İçmeler, Torasan
Mahalleleri
MAHALLE
Çapak Köyü
Toki Bölgesi
CADDE / SOKAK
Urla Zeytinalanı, İçmeler, Torasan Mahalleleri İçmesuyu
Şebeke ve İletim Hattı İnşaatı İşi
İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı
İŞİN ADI
İzmir İli Urla İlçesi Balıklıova Köyü, Seferihisar İlçesi S7,
Torbalı İlçesi Çapak Köyü İçmesuyu Sondaj Kuyularına
Elektrik Temini İşi
Su Kuyusu Araştırma, Sondaj Kuyusu Açma ve Enerji Temini
İŞİN ADI
MAHALLE
Urla İlçesi Toki Bölgesi Atıksu Terfi İstasyonu Elektrik
Temini İşi
2011 YILINDA URLA İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR
TOPLAM İMALAT:
CİNS
Ø110mm HDPE
Ø160mm HDPE
Ø225mm HDPE
Ø100mm DF
Ø150mm DF
Ø200mm DF
Ø300mm DF
Ø400mm DF
İçmesuyu kuyusuna elektrik
temini
CİNS
Atıksu terfi istasyonu elektrik
temini
18.804,93
MİKTAR (mt)
10.776,01
3.053,74
370,06
1.849,99
1.301,38
525,20
732,05
196,50
1 adet
1 adet
MİKTAR
2011 Yılı Faaliyet Raporu
274
Barbaros Köyü
İzmir İli Urla İlçesi Barbaros Köyü Atıksu Şebeke Hatları
İnşaatı İşi
CADDE / SOKAK
Yer Teslimi Yapıldı
Torasan, Kurudere ve Pınarlıdere
CADDE / SOKAK
Zeytinalan Mahallesi 5225/1, 5223,
5222/3 ve Kalabak Mahallesi 3289
Sokaklar
CADDE / SOKAK
Kalabak Bölgesi
MAHALLE
MAHALLE
MAHALLE
İzmir İli Urla İlçesi Kalabak Bölgesi Mevcut Kollektörün
Yenilenmesi İnşaatı İşi
İzmir İli Urla İlçesi 2.Etap Atıksu Kanalı İnşaatı İşi
Atıksu Toplama ve Bertaraf Sistemleri
İŞİN ADI
İŞİN ADI
Menderes İlçesi Dereköy, Korkardere, Urla İlçesi
Torasan, Kurudere ve Pınarlıdere'de Betonarme Menfez
İnşaatı İşi
İzmir Muhtelif İlçelerde Dere Yol Geçişi Yapılması
İnşaatı İşi
Dere Islahları
Urla İlçesi Zeytinalan Mahallesi 5225/1, 5223, 5222/3 ve
Kalabak Mahallesi 3289 Sokakları Yağmursuyu Kanalı
İnşaatı İşi
Yağmursuyu Toplama Sistemleri
İŞİN ADI
2011 YILINDA URLA İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR
431,23
11.197,00
1 adet
34.877,47
Ø300mm ECBB
Betonarme fosseptik
TOPLAM İMALAT:
4.912,50
18.336,74
MİKTAR (mt)
Ø800mm ECBB
Ø300mm ECBB
Ø200mm ECBB
CİNS
MİKTAR (mt)
157,79
51,91
180,57
656,97
100*100 kutu menfez
U40 ızgara
Ø400mm ECBB
TOPLAM İMALAT:
CİNS
266,70
MİKTAR (mt)
80*100 kutu menfez
CİNS
MAHALLE
CADDE / SOKAK
275
Muhtelif İçmesuyu Hat Revizyonu ve Boru
Alımı İşi
Muhtelif İçmesuyu Hat Revizyonu ve Boru Alımı
İŞİN ADI
MAHALLE
CADDE / SOKAK
2011 YILINDA MUHTELİF İÇMESUYU HAT REVİZYONU VE BORU ALIMI
Atıksu Arıtma Tesisleri ve Derin Deniz Deşarjları
İŞİN ADI
Sarıkız (Gördes Barajı) İçmesuyu Arıtma Tesisi ve
Bağlantı Hatları İnşaatı İşi
2011 YILINDA SARIKIZ İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR
TOPLAM İMALAT:
Muhtelif çaplarda içmesuyu
borusu
CİNS
1 adet
MİKTAR
411.891,00
411.891,00
MİKTAR(mt)
İçmesuyu Arıtma Tesisi
CİNS
2011 Yılı Faaliyet Raporu
2011 Yılı Faaliyet Raporu
ETÜD ve PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ETÜD ve PLAN
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SU PROJE
KANAL PROJE
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KEŞİF VE
ŞARTNAMELER
AMİRLİĞİ
EMLAK VE
KAMULAŞTIRMA
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HARİTA VE YERALTI
TESİSLERİ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YETKİQ GÖREV ve SORUMLULUKLAR
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü alanı sınırları içindeki yerleşim alanlarının su
ihtiyaçlarının temini, atıksuların ve yağmursularının bertarafına ilişkin altyapı sistemlerinin ve
tesislerinin planlamasını, planlamalara göre öncelikli yatırımların projelerini yapmak veya yaptırmak,
Yeni planlanan; içmesuyu sistemi temini ve dağıtımı, arıtılması (baraj, yüzeysel suyu, yeraltısuyu,
kaynak suyu, depo, pompa istasyonu, isale ve iletim hattı, şebeke hattı, arıtma tesisi),atıksu
toplanması, arıtılması, bertarafı (kanalizasyon şebekesi, tali ve ana kollektörler, pompa istasyonu,
arıtma tesisi, atıksu bertaraf tesisi)yağmursuyu toplanması, uzaklaştırılması (yağmursuyu şebekesi,
pompa istasyonu) derelerin ıslahı, hizmet tesisleri, binalara dair yapıma esas uygulama projelerini,
elektrik, mekanik projelerini, jeolojik etüdlerini hazırlamak veya hazırlatmak, proje hizmetleri
yapımına dair teknik ve özel şartnameleri, keşfini ve yaklaşık maliyetleri hazırlamak, proje
sözleşmelerini yürütmek, hakediş raporlarını tanzim etmek, kabul işlemlerini yapmak,
x
Yatırım programına dayalı olarak projeleri hazır olan altyapı, tesisler ve binaların yapımına
dair teknik ve özel şartnameleri, keşfini ve yaklaşık maliyetleri hazırlamak, projelerde revizyonun
zorunlu olduğu hallerde hazırlanan revize projeleri kontrol ve tasdik etmek,
x
Mevcut tesislerin; güzergah değişikliği ve/veya komple şebeke/hat yenileme nedenleriyle
yeniden projelendirilmesi gerektiğinde projesini hazırlamak veya hazırlatmak
x
Projelere göre yapım öncesi karayolu, demiryolu, orman vb. geçişleri için ilgili Resmi
Kurumlardan izin almak,
x
Emlak hizmetlerini yürütmek, yatırım programına dayalı kamulaştırılması gereken ve yapılan
kamulaştırma planlarına göre kamulaştırma işlemlerini program dahilinde yapmak,
x
Harita ve yer altı tesisleri hizmetlerini yürütmek, projeye esas veya yapımı planlanan
tesislerin arazi ve mülkiyet etüdlerini, plankotelerini, kamulaştırma planlarını hazırlamak, içmesuyu,
atıksu, yağmursuyu havzalarının planlaması ve işletilmesine yönelik harita ve harita bilgilerinin
üretilmesini sağlamak, tesis inşaatlarının harita kontrollüğünü yapmak, İZSU Coğrafi Bilgi Sistemi
Projesini yürütmek,
x
Belediyelerden gelen imar planlarına görüş vermek,
x
Vatandaş, Belediye HİM, Muhtarlar Masası vb. tarafından yapımı talep edilen sokak bazında
içmesuyu / kanalizasyon / yağmursuyu hatları etüdlerini yapmak, ilgili Daire Başkanlığına bildirmek
veya yaptırmak,
x
Sıhhi Tesisat projelerine ve/veya fosseptik projelerine vize vermek
x
Genel Müdür ve bağlı Genel Müdür Yardımcısının verdiği görevleri yerine getirmek.
277
SU PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SU PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2011 YILI PROJELERİ
İçmesuyu Projeleri
NO
YER
1
Seferihisar İlçesi Turgut Köy
2
Menemen İlçesi Seyrek
Beldesi Ege-Koop Villakent
Konutları 1000 m3'lük
İçmesuyu Depo ve Şebeke
3
Menemen İlçesi Maltepe
Beldesi İçmesuyu Şebeke ve
Seyrek Villakent İletim Hattı
4
Buca İlçesi Yeşildere Caddesi
Ø1800 mm İçmesuyu Hatları
Deplasmanı
PROJE ADI
AÇIKLAMASI
50 m3’lük İçm.
1 Adet 50 m3 Betonarme İçmesuyu
Depo ve
Deposu ve L= 113 mt Bağlantı Hattı
Bağlantı Hatları
Ø110 mm HDPE (10 Atü) L=42 m
Ø125 mm HDPE (10 Atü) L=115 m
Ø250 mm HDPE (10 Atü) L=115 m
İçmesuyu
TOPLAM
L=272 m
Depo ve
***1000 m3 B.A. İçm. Deposu Yap.= 1adet
Şebeke
***Yeni Sac Kabin Terfi Mrk Yapıl.=1 adet
***Terfi Merkezi Pompalarının Temini ve
Montajı.
ŞEBEKE HATTI
Ø110, 160mm HDPE Boru = 9051,00m
İLETİM HATTI
İçmesuyu
İletim Hattı ve Ø110, 160mm HDPE, Ø200,
Şebeke
300mm DF Boru = 7923,00m
TOPLAM ŞEBEKE ve İLETİM HATTI =
16974,00m
İçmesuyu
Şebeke.
5
Bayındır İlçesi Çınardibi ve
Çiftçigediği Köyleri İçmesuyu İçmesuyu.
İnşaatı İşi.
6
Bayındır İlçesi Havubaşı Köyü
ile Torbalı İlçesi Demirci Köyü İçmesuyu
İçmesuyu Terfi Hattı İ
7
Konak İlçesi (Alsancak)
Muhtelif Sokaklar İçmesuyu
İçmesuyu
Şebeke Hattı
278
Ø1800mm DF Boru = 1250,00m
İLETİM HATTI (Çiftçigediği ve Çınardibi
Köyleri)
Ø100 mm DF ve Ø110 mm
HDPE Boru = 2489 m. ŞEBEKE HATTI
(Çiftçigediği ve Çınardibi Köyleri)
Ø75, 110, 160 mm HDPE Boru = 20.730 m.
Ø65, Ø100 mm St. Çelik Boru = 19 m.
İLETİM ve ŞEBEKE HATLARI TOPLAMI =
23.238 m.
İLETİM HATLARI:
Demirci Köyü: Ø110 mm HDPE (10 Atü)
L=924 mt. Havuzbaşı Köyü: Ø110 mm
HDPE (10 Atü) L=1417 mt. İLETİM HATLARI
TOPLAMI:
L=2341 mt. Tahliye
Odası : 5 adet
Vantuz Odası : 5 adet
Ø100 mm DF L=3050 m
Ø150 mm DF L=8914 m
TOPLAM L=11966 m
2011 Yılı Faaliyet Raporu
NO
8
9
10
11
12
13
14
15
16
YER
Kemalpaşa İlçesi Dereköy İle Gökyaka Köyü Arası
İçmesuyu Şebeke Hattı Bağlantı Yapılması İnş. İşi.
Kemalpaşa İlçesi Nazarköy Köyü Yeşillik Mahallesi İle
Örnekköy Mahallesi Arası İçmesuyu Şebeke Hattı
Bağlantı Yapılması İnş. İşi.
PROJE ADI
İçmesuyu Şebeke
Hattı
AÇIKLAMASI
Ø110 mm HDPE L=606 m
İçmesuyu Şebeke
İletim Hattı
Ø110 mm HDPE L=2960 m
Selçuk İlçesi Pamucak Turizm Alanı İçmesuyu Şebeke
İçmesuyu Şebeke
Hattı
Ø100 mm DF L=2245 m
Ø300 mm DF L=2748 m
Ø300 mm ST L=7 m
TOPLAM
L=5000 m
Selçuk İlçesi Pamucak Turizm Alanı Efes Prenses Otel
İçmesuyu Şebeke
Çiğli İlçesi Yabancı Kabül Merkezi İçmesuyu Şebeke
Projelerinin Hazırlanması
Güzelbahçe İlçesi Çamlı Köyü Gönen ve Evren
Konutları İçmesuyu Şebeke Projelerinin Hazırlanması
İçmesuyu Şebeke
Hattı
İçmesuyu Şebeke
Hattı
İçmesuyu Şebeke
Hattı
Ø110 mm HDPE L=800 m
Ø110 mm HDPE L=1062 m
Ø110 mm HDPE L=823 m
Konak İlçesi (Kemeraltı) Muhtelif Sokaklar İçmesuyu
Şebeke İnşaatı Projelerinin Hazırlanması.
İçmesuyu Şebeke
Hattı
Ø 63 mm HDPE L=206 m
Ø100 mm DF L=5954 m
Ø150 mm DF L=1715 m
Ø200 mm DF L=415 m
TOPLAM
L=8290 m
Karşıyaka İlçesi ATS Konutları İçmesuyu Şebeke
Projelerinin Hazırlanması
Konak İlçesi Kemeraltı (Anafartalar Caddesi) Üst Örtü
Projesi İçmesuyu Şebeke İnşaatı Projelerinin
Hazırlanması
İçmesuyu Şebeke
Hattı
Ø110 mm HDPE L=487 m
İçmesuyu Şebeke
Hattı
Ø200 mm DF L=239 m
17
Menderes İlçesi Kuyucak, Seferihisar İlçesi
Kavaklıdere ve Orhanlı,Aliağa İlçesi kalanak,
İçmesuyu Şebeke
Kemalpaşa İlçesi Sütçüler ve Yenmiş,Karabağlar İlçesi
Hattı Projesi
Kavacık Köyleri ıle Menderes İlçesi Özdere Cumhuriyet
Mah. İçmesuyu Proj Haz.
Proje tamamlandı.Yapım
İçin İhaleye
gönderilecek.Orman İzni
Bekleniyor.
18
Seferihisar İlçesi İçmesuyu Proj haz.
İçmesuyu Şebeke
Hattı Projesi
Proje Tamamlandı.Geçiş
İzinleri Bekleniyor.
19
Gümüldür İlçesi İçmesuyu Pro Haz.
İçmesuyu Şebeke
Hattı Projesi
Proje Tamamlandı.Geçiş
İzinleri Bekleniyor.
20
Buca,Gaziemir,Balçova,Narlıdere,Güzelbahçe,Bornova
İçmesuyu Şebeke
, Karşıyaka ve Çiğli İlçesi Muhtelif Sokakla İçmesuyu
Hattı Projesi
Proj Haz.
21
Bayındır İlçesi İçmesuyu Proj. Haz.
İçmesuyu Şebeke
Hattı Projesi
279
Proje Tamamlandı.Yapım
İçin İhaleye Gönderildi.
Proje
Tamamlandı.Geçişler ve
İzinler İçin Başvuruldu.
NO
22
23
24
25
YER
Bayındır İlçesi Yakapınar,Alankıyı
Kızılcaova,Yeşilova
Karahalilli,Furunlu Köyleri İçmesuyu Proj.
Haz.
İzmir İli Seferihisar İlçesi Doğanbey Beldesi
ve
Payamlı Mahallesi İçmesuyu Projelerinin
Hazılanması
Bornova ve Yeşildere İçmesuyu Ana İletim
Hatları Yenileme Proj Haz.
PROJE ADI
AÇIKLAMASI
İçmesuyu Şebeke Hattı
Proje Devam Ediyor
Projesi
İçmesuyu Şebeke Hattı Proje Tamamlandı.Geçiş
Projesi
İzinleri Bekleniyor.
İçmesuyu Şebeke Hattı
Projesi
İçmesuyu Şebeke
İletim Hattı ve
İzmir İçmesuyu (Gördes Çağlayan ) Uygulama
İçmesuyu Arıtma
Tesisi Projesi
Proje Devam Ediyor
Proje
Tamamlandı.Çoğaltmalar ve
İzinler Bekleniyor.
Su Kuyusu Araştırma ve Sondaj Kuyusu Açma ve Enerji Temini
NO
YER
PROJE ADI
AÇIKLAMASI
1
Torbalı İlçesi Demirci,Menemen İlçesi
Emiralem, Kemalpaşa İlçesi,Sarıçalı Köyleri
Kuyularına ,Asarlık, Çiğli Koop,Kayadibi 1-,
Elektrik Temini
Kayadibi 2 Terfi Merkezlerine ve Cumhuriyet
Pompa İstasyonuna Ait Elektrik Temini
Projelerinin Haz.
Proje Tamamlandı
2
Menemen İlçesi Baca İçi (Bit1-Bit2-Bit3)
Narldere İlçesi Sarnıç TM1 Terfi
Merkezlerine ve Doğanbey Atıksu Arıtma
Elektrik Temini
Tesisine Ait Elektrik Temini,Özdere AAT
Alanı İçi Trafo-Hat Deplesesi Uygulama Proj
Haz.
Özdere AAT Alanı İçi TrafoHat Deplesesi Projeleri
Devam Ediyor.Diger Bölgeler
Tamamlandı
3
Çamlı Baraj Havzasının Hidrojeolojik Açıdan
Rapor Hazırlanması
Değerlendirilmesi Proj İşine Ait Rapor Haz.
Tamamlandı
4
Foça Gerenköy İçmesuyu Arıtma Tesisi
Menemen İçmesuyu Arıtma Tesisi Bornova
Jeolojik ve Joeteknik
İzsu Şişeleme Tesisi Alanları İmar Planına
Zemin Etüd Raporu
Esas Jeolojik ve Joeteknik Zemin Etüd
Raporu Haz.
Tamamlandı
5
Tahtalı Barajı Koruma Havzası Güvenlik
Kulübelerine ve Ömür, Bozköy, Günerli,
Elektrik Temini
Helvacı İçmesuyu Kuyularına Elektrik Temin
Proj Haz.
Proje Tamamlandı
280
2011 Yılı Faaliyet Raporu
NO
6
7
8
YER
İzmir İli Torbalı ve Selçuk İlçesi Muhtelif Yerlere ait Yeraltısuyu
Araştırma Etüdü Haz.
İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Damlacık Köyü ve Menderes İlçesi
Değirmendere Terfi Merkezlerine, Menemen İlçesi Villakent ve
Seyrek Mah Su Depolarına,Bornova İlçesi Yakaköy Köyü İçmesuyu
Kuyusuna , Karşıyaka İlçesi Rüştü Şardağ Caddesi Yağmursuyu Terfi
İstasyonuna Ait Elektrik Temini Proj.
İzmir İli Foça İlçesi Kozbeyli ve Bayındır İlçeleri Elifli Köyü İçmesuyu
Kuyuları,Buca İlçesi İnkilap Mah. Yağmursuyu Terfi Merkezi Elektrik
Temini Uygulama Proj Haz.
PROJE ADI
Jeofizik Etüd Raporu
Haz.
AÇIKLAMASI
İş Tamamlandı
Elektrik Temini
Proje Tamamlandı
Elektrik Temini
Proje Tamamlandı
PLANLANAN KUYULAR
NO
1
YER
PROJE ADI
AÇIKLAMASI
Elektrik,pompa,terfi
hattı bekliyor.Pompa
ihale
aşamasında.Elektrik
yapım aşamasında.
Bornova İlçesi Yakaköy Sondaj Kuyusu Açılması
Q=10 lt/sn
Aliağa İlçesi Karaköy Sondaj Kuyusu Açılması
Elektrik,pompa,terfi
hattı bekliyor.Pompa
Q=15 lt/sn (Qiş=5 lt/sn) ihale
aşamasında.Elektrik
proje aşamasında.
Bornova İlçesi Aşık Veysel Parkı Sondaj Kuyusu Açılması
Elektrik,pompa,terfi
hattı bekliyor.Pompa
Q=5 lt/sn (Qiş=4 lt/sn) ihale
aşamasında.Elektrik
proje aşamasında.
4
Torbalı İlçesi Yazıbaşı Mahallesi Sondaj Kuyusu Açılması
Elektrik,pompa,terfi
hattı bekliyor.Pompa
ihale
aşamasında.Elektrik
proje aşamasında.
5
Torbalı İlçesi Ormanköy Sondaj Kuyusu Açılması
6
Torbalı İlçesi Helvacı Köyü Sondaj Kuyusu Açılması
7
Torbalı İlçesi Dağkızılca Köyü Sondaj Kuyusu Açılması
2
3
8
Q= 15 lt/sn (Qiş=12
lt/sn)
Q=10 lt/sn (Qiş=8 lt/sn
düşünülüyor)
Q=10 lt/sn (Qiş=8 lt/sn
düşünülüyor)
Q=8 lt/sn
Etüd Çalışmaları Devam
Ediyor.
Etüd Çalışmaları Devam
Ediyor.
Elektrik,pompa,terfi
hattı bekliyor.Pompa
ihale
aşamasında.Elektrik
proje aşamasında.
Elektrik,pompa,terfi
hattı bekliyor.Pompa
Q=10 lt/sn (Qiş=8 lt/sn) ihale
aşamasında.Elektrik
proje aşamasında.
Buca İlçesi Belenbaşı Köyü Sondaj Kuyusu Açılması
281
BUCA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI
Ön Cephe Görüntüsü
282
2011 Yılı Faaliyet Raporu
KANAL PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KANAL PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2011 YILI PROJELERİ
1
2
İzmir Metropol Alanı İçerisindeki Atıksu Arıtma Tesisi Projelerinin Hazırlanması
İzmir İli Bayındır İlçesi Hasköy Atıksu Arıtma Tesisi
40 m zemin sondajı ,25 adet SPT yapılması, arazi
Alanının İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüd
ve labaratuvar deneylerinin yapılması
Raporunun Hazırlanması
310 m zemin sondajı , 194 adet SPT
İzmir İli Selçuk İlçesi Atıksu Arıtma Tesis Alanının
yapılması,arazi ve labaratuvar deneylerinin
Jeoteknik Etüd Planının Hazırlanması
yapılması
3
İzmir İli Foça İlçesi Gerenköy Beldesi Atıksu Arıtma
Tesisi Alanın İmar Planına
Esas Jeolojik- Jeoteknik Etüd Planının Hazırlanması
Jeolojik jeoteknik etüd raporunun hazırlanması
4
Hasköy Atıksu Arıtma Tesisi Projelerinin Hazırlanması
Proje Devam Ediyor
1
2
3
İzmir Metropol Alanı İçerisindeki Dere Islah Projelerinin Hazırlanması
İzmir İli Melez Çayı Deltasında Jeoteknik Etüd
Melez çayı deltasında , 300 metre zemin
Yapılması
sondajı,arazi ve laboratuvar deneyi yapıldı.
İzmir İli Muh. Derelerin Tersip Bendi Projelerinin
8 Adet tersip bendi projelerinin yapılması
Hazırlanması
İzmir İli Metrepol Alan İçerisinde Kalan Derelerin Muh
Derelerde 42 noktada menfez ve duvar projesi
Kesimlerinin I.Etap Dere Islah Projelerinin
hazırlanması.
Hazırlanması
4
İzmir İli Gaziemir İlçesi Dereleri ile Havaalanı Deresi ve
22 km dere ıslah projeleri hazırlanması.
Kollarının Islah Projelerinin Hazırlanması
5
İzmir İli Balatcık Deresi Islah Projelerinin Hazırlanması
2 km dere ıslah projesi ile 3,5 km yağmursuyu
projesi hazırlanması
6
İzmir İli Seferihisar İlçesi Ürkmez ve Akarca
Derelerinin Islah Projelerinin Hazırlanması
12 km dere ıslah projesi hazırlanması
7
İzmir İli Urla İlçesi Balıklıova-Gülbahçe-İçmeler-Özbek- 15 km dere ıslah projesi ile 3 adet tersip bendi
Kesiminde Yer Alan Dere Yataklarının Düzenlenmesi
projesinin hazırlanması
İzmir İli Seferihisari İlçesi Sığacık-Ulamış-Çola İbrahim
Bey ve Turabiye Mahallelerinden Geçen Dereler ile
8
Karaçay ve Batarya Derelerinin Islah Projelerinin
Hazırlanması
İzmir İli Urla ılçesi Çeşmealtı-İskele-Zeytinalanı
Kesiminde Yer alan
9
Dere Yataklarının Düzenleme Projelerinin
Hazırlanması
İzmir İli Çiğli ılçesinde Büyükçiğli ve Maltepe
10
Derelerinin Islah Projelerinin Hazırlanması
11
İzmir İli Selçuk İlçesi Tarımsal Sanayi Alanı Atıksu,
Yağmursuyu ve Dere Islah Projelerinin Hazırlanması
İzmir İli Karşıyaka ılçesinde Bostanlı Deresi ve
Kartalkaya,Balaban,
12
Eskisekiköy Kollarının Dere Islah Projelerinin
Hazırlanması
20 km dere ıslah projeleri ile 1 adet tersip bendi
projelerinin hazırlanması
26 km dere ıslah projesi ile 5 km kanalizasyon
projesi hazırlanması
7 km dere ıslah projesi hazırlanması
1 km dere ıslah projesi, 2 km yağmursuyu
projesi, 4 km kanalizasyon projesi ile 1 adet terfi
merkezi projesi hazırlanması
10 km dere ıslah projesi ile 16 km kanalizasyon
projesinin hazırlanması
283
İzmir Metropol Alanı İçerisindeki Kanalizasyon Projelerinin Hazırlanması
1
2
3
4
İzmir İli Menemen İlçesi ığnedere Görece Süleymanlı
Emiralem Hasanlar Yahşelli Köylerinin Atıksularının
Menemen şebekesine Aktarılması için Toplayıcı
Hatları Projelerinin Hazırlanması
İzmir Büyükşehir Sorumluluk Alanına Giren
Yerleşimlerin Muhtelif Cadde ve Sokaklarına Atıksu
Şebeke Projelerinin Hazırlanması
İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Kanalizasyon Uygulama
Projelerinin Hazırlanması
İzmir İli Menemen İlçesi Kanalizasyon Uygulama
Projelerinin Hazırlanması
21 km. kanalizasyon projelerinin hazırlanması
108 km. kanalizasyon projesi hazırlanması
18 km. kanalizasyon projesi hazırlanması
25 km. kanalizasyon uygulama projesi
hazırlanması
5
İzmir İli Menderes İlçesi Gümüldür-Özdere Atıksu
İletim Hattı Uygulama Projelerinin Hazırlanması
7 km. kanalizasyon projesi ile 3 adet terfi
merkezi projelerinin hazırlanması
6
İzmir İli Buca İlçesi Kaynaklar Beldesi ve Zafer Mah.
Kanalizasyon Uygulama Projelerinin Hazırlanması
48 km kanalizasyon projesi hazırlanması
7
İzmir İli Yeni Foça ılçesine Ai İller Bankasınca
Hazırlatılan Kanalizasyon Uygulama Projelerindeki
Basınçlı Hatların ve Terfi Merkezlerinin Revize
Edilmesi
10 km kanalizasyon projesi hazırlanması
İzmir Metropol Alanı İçerisindeki Yağmursuyu Projelerinin Hazırlanması
1
İzmir İli Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanına
Giren Yerleşim Birimlerinde
Muhtelif CaddeCve Sokaklarda İkinci Etap
Yağmursuyu Şebeke Proj.Haz.
60 km yağmursuyu projesinin hazırlanması
2
İzmir İli Bornova İlçesi Çamdibi Mevkinde Manda
Çayı Fatih Cad. Kemalpaşa cad. ve Çevresi Sınırlanan
Alandaki Mevcut Dere Yataklarının Düzenlenmesi
Atıksu ve Yağmursuyu Ayrıştırma Proj.Haz.
29 km kanalizasyon projesi, 20 km yağmursuyu
projesi ile 6 km dere ıslah projesi hazırlanması
3
İzmir İli Karşıyaka-Çiğli-Bayraklı-Foça-AliağaMenemen-Kemalpaşa-Bornova-Torbalı-BayındırSelçuk Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yağmursuyu
Proj.Haz.
78 km yağmursuyu projesinin hazırlanması
4
İzmir İli Konak-Karabağlar-Gaziemir-BalçovaNarlıdere-Gülbahçe-Urla ve Seferihisar Ilçeleri
Muhtelif Cadde ve Sokaklar Yağmursuyu Proj Haz.
78 km yağmursuyu projesinin hazırlanması
5
İzmir İli Menemen İlçesi Merkezinde Atıksu ve
Yağmursuyu Ayrıştırma Proj. Haz.
3 km dere projesi ile 8 km yağmursuyu projesi
hazırlanması
284
2011 Yılı Faaliyet Raporu
HAVZA YÖNETİM BİRİMİ
2011 YILI FAALİYET RAPORU
FAALİYETİN
ADI
PROJELER
AÇIKLAMALAR
İZKA destekli Bayındır İlçesi Kızılçaağaç Köyü 31'ler Mah. Kanalizasyon ve Fosseptik
Yapımı Projesi kapsamında gerekli inceleme ve değerlendirmeler sürdürüldü.
Foça İlçesi Ilıpınar Köyünde yapımı gerçekleştirilecek paket atıksu arıtma tesisi için
Orman Bölge Müdürlüğünden tahsisine yönelik çalışmalar sürdürüldü.
22-23-24 Şubat ve 16-17-18 Mayıs tarihlerinde Gediz ve Küçük Menderes Nehir
Havzalarında Yürütülen Kirlilik İzleme Projesi Kapsamında EİE ile arazide numune
alma ve debi ölçümü yapıldı.
16-17-18 Ağustos tarihlerinde Gediz ve Küçük Menderes Nehir Havzalarında
Yürütülen Kirlilik İzleme Projesi Kapsamında EİE ile arazide numune alma ve debi
ölçümü yapıldı.
13-14-15 Aralık tarihlerinde Gediz ve Küçük Menderes Nehir Havzalarında Yürütülen
Kirlilik İzleme Projesi Kapsamında EİE ile arazide numune alma ve debi ölçümü
yapıldı.
Daire Başkanlığımızın faaliyetleri içeren İç Kontrol Süreç Analizleri ile ilgili süreç
sorumlularının belirlenmesi çalışmaları yapıldı.
İzmir Kanalizasyon Master Planı ve Fizibilite Etüdü Revizyonu Teknik Şartnamesi
kapsamında çalışmalar yürütüldü
YAZIŞMA
Meteoroloji'den alınan yağış verileri takip edilerek günlük olarak hazırlanmıştır
Sağlıklı Kentler Projesi çalışmaları kapsamında “İzmir Kent Sağlık Gelişim Planı”nın
TOPLANTI
hazırlıklarını sürecinde Kentsel Çevre Komisyonunun çalışmalarına katılımlar
VE EĞİTİM
sağlandı ve komisyon karaları doğrultusunda raporlar hazırlandı
Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının Foça Özel Çevre
Koruma Bölgesi Yönetim Planı sonuç toplantısına katılım 20-22.04.2010 tarihleri
arasında katılım sağlandı
Valilik Makamınca organize edilen Dünya Çölleşme ve Çevre Günü etkinlikleri
programının oluşturulması için İdaremiz adına İl Çevre ve Orman Müdürlüğünde
gerçekleştirilen toplantıya katılım sağlandı
İdaremiz tarafından 20-23.06.2011 ve 28-30.06.2011 tarihleri arasında "İç Kontrol,
Kurum Kültürü, Etkili İletişim Teknikleri, Çatılma Yönetimi, Zaman Yönetimi, Toplantı
Yönetimi, Başarı Odaklı Çalışma, Motivasyon ve Takım Çalışması" konularını içeren
toplantılara katılım sağlandı
285
FAALİYETİN
ADI
AÇIKLAMALAR
14.12.2011
tarihinde
'İZMİR'DE
EKO-VERİMLİLİK
(TEMİZ
ÜRETİM)
UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ' konu ile ilgili eğitim
bilgilendirme toplantı yapıldı.
YERİNDE 22.11.2011 tarihinde Urla İlçesi Özbek Köyü'nde atıksuların bertarafı ile ilgili olacak
İNCELEME yerinde inceleme yapıldı.
286
287
11,00
9,70
mg/lt
mg/lt
mg/lt
mg/lt
μg/lt
mg/lt
o
Çözünmüş Oksijen
Kimyasal Oksijen İhtiyacı
(KOİ)
Sodyum
Kjeldahl Azotu
Arsenik
Yağ ve Gres
Debi
NOT:
m3/sn
C
mg/lt
Sıcaklık
mg/lt
Nitrat Azotu
111142,49
41,86
3444,04
93698,21
40518,14
4153,11
486,22
212,72
3342,75
10129,54
28362,70
610,36
2296,37
46,09
3153,32
782,51
0,00
12,26
111,02
14,69
7,90
94204,68
85088,10
13,83
20,40
0,00
28,00
1,30
72,50
0,00
6,44
1,90
0,30
1,10
3,00
37,00
0,40
3,50
0,00
1516,00
420,00
7,00
37,00
63,00
0,00
0,00
96,00
68,00
7,68
0,00
33,46
1553,27
86624,86
0,00
7694,68
2270,17
358,45
1314,31
3584,48
44208,55
477,93
4181,89
0,00
1811,36
501,83
8,36
44,21
75,27
0,00
0,00
114703,26
81248,14
kg/gün
İLKBAHAR
(16-18.05.2011)
8,88
27,80
0,00
20,00
0,50
66,00
0,00
7,10
1,43
0,08
0,29
11,00
37,00
0,40
0,05
0,00
0,00
330,00
0,00
117,00
46,00
0,00
0,00
106,00
51,00
7,75
0,00
15,34
383,40
50608,80
0,00
5444,28
1096,52
57,51
222,37
8434,80
28371,60
306,72
38,34
0,00
0,00
253,04
0,00
89,72
35,27
0,00
0,00
81280,80
39106,80
kg/gün
YAZ
(16-18.08.2011)
12 NOLU İSTASYON - MALTEPE KÖPRÜSÜ
: Saptanamayan Değerdir
123,73
9,90
0,00
15,00
0,50
28,00
39,00
6,00
1,80
0,04
0,47
1,00
390,00
0,40
13,95
0,00
19381,00
200,00
0,00
9,00
334,00
0,00
0,00
32,00
26,00
8,03
IV.Sınıf
0,00
160,35
5344,92
299315,52
416903,76
64139,04
19241,71
427,59
5024,22
10689,84
4169037,60
4275,94
149123,27
0,00
207179,79
2137,97
0,00
96,21
3570,41
0,00
0,00
342074,88
277935,84
kg/gün
SONBAHAR
(22-24.02.2011)
kg/gün Yük Değerleri
I.Sınıf
II.Sınıf
III.Sınıf
Askıda Katı Madde (AKM) parametresi SKKY Tablo-1'de yer almamaktadır.
11,72
41,32
3,40
92,50
40,00
4,10
0,48
0,25
3,30
10,00
28,00
0,80
Nitrit Azotu
2,27
45,50
mg/lt
μg/lt
Nikel (Ni)
772,50
3113,00
Amonyum Azotu
μg/lt
Demir (Fe)
mg/lt
μg/lt
Bor (B)
0,00
mg/lt
μg/lt
Kadmiyum (Cd)
12,10
109,60
Biyokimyasal Oksijen
İhtiyacı (BOI)
μg/lt
Cıva (Hg)
Askıda Katı Madde
(AKM)
μg/lt
Çinko (Zn)
7,80
14,50
mg/lt
μg/lt
Toplam Krom
mg/lt
μg/lt
Kurşun (Pb)
93,00
84,00
Toplam Fosfor
mg/lt
7,5
kg/gün
KIŞ
(14-15.12.2011)
Alüminyum (Al)
mg/lt
Sülfat
-
Birim
Klorür
pH
Parametre
25
0,02
20
0,5
125
25
8
5
0,002
0,2
4
-
0,02
0,3
20
300
1000
3
0,1
200
20
10
200
25
6,5-8,5
I.Sınıf
25
0,3
50
1,5
125
50
6
10
0,01
1
8
-
0,16
0,3
50
1000
1000
5
0,5
500
50
20
200
200
6,5-8,5
II.Sınıf
30
0,5
100
5
250
70
3
20
0,05
2
20
-
0,65
1
200
5000
1000
10
2
2000
200
50
400
400
6,0-9,0
III.Sınıf
SKKY Tablo1
GEDİZ HAVZASI'NIN İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE KALAN BÖLÜMÜNDE KİRLİLİK ETÜDÜ PROJESİ
SKKY TABLO-1'DE BELİRTİLEN PARAMETRELERİN ANALİZ SONUÇLARI
>30
>0,5
>100
>5
>250
>70
<3
>20
>0,05
>2
>20
-
>0,65
>1
>200
>5000
>1000
>10
>2
>2000
>200
>50
>400
>400
6,0-9,0
dışında
IV.Sınıf
2011 Yılı Faaliyet Raporu
288
1,80
mg/lt
mg/lt
mg/lt
mg/lt
μg/lt
mg/lt
o
Çözünmüş Oksijen
Kimyasal Oksijen İhtiyacı
(KOİ)
Sodyum
Kjeldahl Azotu
Arsenik
Yağ ve Gres
Debi
NOT:
m3/sn
C
mg/lt
Nitrat Azotu
Sıcaklık
0,00
mg/lt
0,00
15,68
4147,20
162487,30
26542,08
2405,38
0,00
273,72
3732,48
1658,88
54743,04
663,55
2427,77
10,95
4196,14
149,30
0,00
3,57
269,15
6,55
5,47
78796,80
266250,24
kg/gün
20,50
2,13
0,00
9,00
11,00
275,00
35,00
4,03
0,00
0,01
8,25
26,00
33,00
2,00
0,91
0,00
1531,00
290,00
0,00
9,00
200,00
0,00
0,00
106,00
439,00
7,75
0,00
1,66
2023,40
50585,04
6438,10
741,30
0,00
1,84
1517,55
4782,59
6070,20
367,89
167,39
0,00
281,62
53,34
0,00
1,66
36,79
0,00
0,00
19498,23
80752,12
kg/gün
İLKBAHAR
(16-18.05.2011)
27
0,496
0
2
14
490
78
4,1
0,49
0,024
13
15
36
2,4
0,00
0
0
70
0
87
106
0
0
136
619
8,08
0,00
0,09
599,96
20998,66
3342,64
175,70
21,00
1,03
557,11
642,82
1542,76
102,85
0,00
0,00
0,00
3,00
0,00
3,73
4,54
0,00
0,00
5828,20
26526,87
kg/gün
YAZ
(16-18.08.2011)
12 NOLU İSTASYON – SELÇUK ÖZDERE KÖPRÜSÜ
: Saptanamayan Değerdir
11,7
7,169
0
7
2,9
143
31
4,76
1,5
0,15
2,5
6
60
0,4
4,70
0
676
110
3
25
269
0
0
78
230
7,22
IV.Sınıf
0,00
7,08
2931,55
144555,84
31337,28
4811,79
1516,32
151,63
2527,20
6065,28
60652,80
404,35
4751,14
0,00
683,35
111,20
3,03
25,27
271,93
0,00
0,00
78848,64
232502,40
kg/gün
SONBAHAR
(22-24.02.2011)
kg/gün Yük Değerleri
I.Sınıf
II.Sınıf
III.Sınıf
Askıda Katı Madde (AKM) parametresi SKKY Tablo-1'de yer almamaktadır.
9,60
18,90
5,00
195,90
32,00
2,90
0,00
0,33
4,50
2,00
66,00
0,80
mg/lt
2,93
13,20
Nitrit Azotu
μg/lt
Nikel (Ni)
180,00
5059,00
Amonyum Azotu
μg/lt
Demir (Fe)
mg/lt
μg/lt
Bor (B)
0,00
Biyokimyasal Oksijen
İhtiyacı (BOI)
μg/lt
Kadmiyum (Cd)
4,30
324,50
mg/lt
μg/lt
Cıva (Hg)
Askıda Katı Madde
(AKM)
μg/lt
Çinko (Zn)
7,90
mg/lt
μg/lt
Toplam Krom
6,60
Toplam Fosfor
μg/lt
Kurşun (Pb)
95,00
321,00
mg/lt
mg/lt
7,30
KIŞ
(14-15.12.2011)
Alüminyum (Al)
mg/lt
Sülfat
-
Birim
Klorür
pH
Parametre
25
0,02
20
0,5
125
25
8
5
0,002
0,2
4
-
0,02
0,3
20
300
1000
3
0,1
200
20
10
200
25
6,5-8,5
I.Sınıf
25
0,3
50
1,5
125
50
6
10
0,01
1
8
-
0,16
0,3
50
1000
1000
5
0,5
500
50
20
200
200
6,5-8,5
II.Sınıf
30
0,5
100
5
250
70
3
20
0,05
2
20
-
0,65
1
200
5000
1000
10
2
2000
200
50
400
400
6,0-9,0
III.Sınıf
SKKY Tablo1
>30
>0,5
>100
>5
>250
>70
<3
>20
>0,05
>2
>20
-
>0,65
>1
>200
>5000
>1000
>10
>2
>2000
>200
>50
>400
6,0-9,0
dışında
>400
IV.Sınıf
KÜÇÜK MENDERES HAVZASI'NIN İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE KALAN BÖLÜMÜNDE KİRLİLİK ETÜDÜ PROJESİ
SKKY TABLO-1'DE BELİRTİLEN PARAMETRELERİN ANALİZ SONUÇLARI
2011 Yılı Faaliyet Raporu
KEŞİF VE ŞARTNAMELER AMİRLİĞİ
YETKİQ GÖREV ve SORUMLULUKLAR:
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa dayalı su ve atıksu altyapı tesislerinin yapım işi teknik ihale
dosyasının hazırlanması.
İdarenin görev alanı içerisindeki yerlerde su ihtiyaçlarını karşılanması ve içmesuyu isale hatları şebeke
boruları ve atıksu kirliliğinin önlenmesi için projeleri hazırlanan ve onaylanan içmesuyu isale hatları
şebeke boruları ile ana ve tali boruları, arıtma tesisleri, depo, pompa istasyonu, ambar atölye ve
sosyal tesis, muhtelif hizmet binaları ile atıksu şebeke, dere ıslahı, yağmursuyu şebeke imalatların
yapılmasına yönelik metraj, keşif ve teknik şartnamelerin hazırlanmasıdır.
2011 YILINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
İçmesuyu isale hatları şebeke boruları ile ana ve tali boruları, arıtma tesisleri, depo, pompa istasyonu,
ambar atölye ve sosyal tesis, muhtelif hizmet binaları ile atıksu şebeke, dere ıslahı , yağmursuyu
şebeke imalatların inşaat işlerine esas keşif dosyası , özel ve teknik şartnameler hazırlanmış olup bu
kapsamda yapılan işlerin listesi ekte sunulmuştur. Toplam 149 adet ihale teknik dosyası
hazırlanmıştır.
KEŞİF VE ŞARTNAMELER BİRİM AMİRLİĞİ
2011 YILI OCAK-ARALIK AYLARI FAALİYET RAPORU
NO
1
İŞİN ADI
Konak İlçesi Şehit Fethibey
Yağmursuyu Kanalı İnşaatı işi.
KONUSU
L=37.2m Q300mm ECBB temini ve döşenmesi.
L=56,43m Q800mm anma çaplı çelik takviyeli spiral
sarımlı HDPE kanalizasyon borusunun döşenmesi
(SN 8 tipi)
L=43,88m Q500mm Çelik boru temini ve
30.09.2010
25.10.2010
döşenmesi L=27m 1,50x0,75 B.A. Menfez
12.01.2011
1 Adet Terfi Merkezi Yapılması.
1 Adet Su Alma Yapılması.
L=132,77m 2x4,5x0,9 Kuşaklama Hattı Yapılması.
1 Adet Bağlantı Yapısı Yapılması.
L=420,12m Dere Islahı Yapılması.
05.11.2010
05.11.2011
08.01.2011
17.01.2011
18.01.2011
Seferihisar İlçesi Muhtelif Cadde ve Atıksu Şebekesi
Sokaklarında Atıksu Şebekesi
İnşaatı Hk.
İnşaatı işi.
L=19715 m Q300 mm Entegre Contalı Beton Boru
temini ve döşenmesi.
L=446 m Q400 mm Entegre Contalı Beton Boru
temini ve döşenmesi.
12.10.2010
07.01.2011
24.01.2011
27.01.2011
Torbalı İlçesi Torbalı, Alpkent,
Ertuğrul, Tepeköy ve Muratbey
Mahalleleri Kanalizasyon hattı
İnşaatı İşi.
L=93029 m Q300 mm E.C.B.B.
L=7724 m Q400 mm E.C.B.B.
L=2199 m Q500 mm E.C.B.B.
L=1161 m Q600 mm E.C.B.B.
L=922 m Q800 mm E.C.B.B.
09.11.2010
08.12.2010
29.12.2010
05.01.2011
Sarılar, Vişneli, Akalan, Yeşilyurt Köyleri:
Ø75, 110, 160 mm HDPE boru ve Ø250 mm
Çelik boru = 42.291,00 mt.
75,100,150 m³ Mevcut Depolarının Onarımı :
4 adet Sanat Yapısı : 40 adet
Dolgu Tutucu Perde : 173 adet
22.11.2010
10.12.2010
29.12.2010
05.01.2011
L=7036 m Q300 mm ECBB Temini ve Döşenmesi.
12.11.2010
16.12.2010
07.01.2011
01.02.2011
11.02.2011
L=99 m Q400 mm ECBB. Temini ve döşenmesi.
L=39 m Q500 mm ECBB. Temini ve döşenmesi.
L=38 m Q600 mm ECBB. Temini ve döşenmesi.
L=2755 m B=0,40 m Delikli Saç Izgaralı Yağmursuyu
24.11.2010
Kanalı Yapılması.
07.01.2011
L=197 m (Yaklaşık 93 adet) 1,5x1 Prekast Menfez
Temini ve Döşenmesi.
L=702 m (Yaklaşık 335 adet) 1x1 Prekast Menfez
Temini ve Döşenmesi.
L=144 m Dere Yatak düzenlemesi Yapılması.
26.01.2011
27.01.2011
2
3
4
5
6
7
BİTİŞ
TARİHİ
12.01.2011
13.01.2011
Kanalizasyon Hattı
İnşaatı Hk.
Kanalizasyon
hattıİnşaatı Hk.
Kemalpaşa İlçesi Sarılar, Vişneli,
İçmesuyu İnşaatı Hk.
Akalan ve Yeşilyurt Köyleri İçmesuyu
İnşaatı İşi.
Kemalpaşa İlçesi. Yenmiş ,Nazar
Çinili Köyleri İle Çınar Mahallesi
Atıksu İnşaatı işi.
Balçova İlçesi Korutürk, Fevzi
Çakmak ve Onur Mahalleleri
Muhtelif Sokaklar Yağmursuyu
Kanalı İnşaatı İşi.
L=74 m B=0,50 m Delikli Saç Izgaralı Yağmursuyu
Kanalı Yapılması.
BAŞLANGIÇ
TARİHİ
22.09.2010
07.01.2011
İzmir İli Ana Kuşaklama Hattı Arap
Deresi Sifon Geçişine İlave
Kanalizasyon Hattı İnşaatı İşi.
Yağmursuyu Kanalı
İnşaatı Hk.
İMALAT
Atıksu İnşaatı Hk.
Yağmursuyu Kanalı
İnşaatı Hk.
289
NO
İŞİN ADI
Urla İlçesi Kalabak ve Zeytinalan
Mahalleleri 3289, 5225/1, 5223,
5222/3 Sokaklar Yağmursuyu
Kanalı İnşaatı işi.
KONUSU
Yağmursuyu Kanalı
İnşaatı Hk.
8
Bornova Homeros Vadisi Kererli,
Çatalpınar, Bedesten, Deli
Süleyman, Kocapınar Kaynakları
İçmesuyu İletim Hatları İnşaatı İşi.
9
10
11
12
13
14
Seferihisar İlçesi Ürkmez /
mersinalan Mahallesi 6048 Sokak
ve çevresi atıksu İnş. İşi.
Bayraklı İlçesi Bayraklı Mahallesi
Anadolu Caddesi Evlendirme
Dairesi Önü ve 1606 sokak
Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi.
Atıksu İnşaatı Hk.
Yağmursuyu Kanalı
İnşaatı Hk.
Çiğli-Sasalı Koza Konakları Çevresi Kanal İnşaatı Hk.
ile Menemen-Ulukent 421 Sk ve 5.
Cad. Kanal İnşaatı İşi.
Balçova İlçesi Korutürk Mahallesi,
Atıksu Şebekesi
Termal Otel Bölgesi Atıksu
İnşaatı Hk.
Şebekesi İnşaatı İşi.
15
BAŞLANGIÇ
TARİHİ
L=124 m B=0,80m H=1,00m Baks Tipi Aralıklı
Sfero Döküm Izgaralı Betonarme Y.Suyu Kanalı
L=158 m B=1,00m H=0,80m Baks Tipi Aralıklı
Sfero Döküm Izgaralı Betonarme Y.Suyu Kanalı
L=158 m B=1,00m H=1,00m Baks Tipi Aralıklı
30.11.2010
Sfero Döküm Izgaralı Betonarme Y.Suyu Kanalı
31.12.2010
L=55 m B=1,00m H=1,00m Prefabrik B.A. Kutu
Kesitli Y.Suyu Kanalı
L=66 m B=0,40m Delikli Saç Izgaralı Y.Suyu Kanalı
Yapılması
L=190 m Q400mm E.C.B.B. Temini ve Döşenmesi.
İLETİM HATTI:
Q100 mm DF L= 4382 m
Q150 mm DF L= 1207 m
İçmesuyu İletim Hatları TOPLAM
L=5589 m
İnşaatı Hk
SANAT YAPILARI
Tahliye Odası : 12 Adet [Not: Tahliye sayısı
13 adet olup Tahliye 3 (T3) ve Tahliye 13 (T13) için
aynı oda kullanılacaktır.]
.
Vantuz Odası : 9 Adet
Maslak Odası : 3 Adet
Kaptaj Odası : 4 Adet
Kanalizasyon Hattı
Narlıdere İlçesi Gürler Caddesi ve
İnşaatı Hk.
Civarı Kanalizasyon Hattı İnşaatı İşi.
Turgut Köy (Seferihisar) 50 m3'lük
İçmesuyu Depo ve Bağlantı Hattı
İnşaatı İşi.
İMALAT
BİTİŞ
TARİHİ
10.01.2011
13.01.2011
26.11.2010
14.01.2011
17.01.2011
18.01.2011
L=551 m Ø300 mm ECBB Boru Temini ve
döşenmesi.
26.11.2010
07.01.2011
25.02.2011
01.03.2011
28.03.2011
29.03.2011
L=523 m B=40cm Delikli Saç Izgaralı Betonarme
Y.Suyu Kanalı yapılması.
L=639 m B=60cm Delikli Saç Izgaralı Betonarme
Y.Suyu Kanalı yapılması.
Toplam=1162 m
24.11.2010
07.01.2011
13.01.2011
17.01.2011
L=1032 m Q300 mm ECBB Temini ve Döşenmesi.
L=37 m Q400 mm ECBB Temini ve Döşenmesi.
L=2296 m Q500 mm ECBB Temini ve Döşenmesi 13.12.2010
. L=118 m Q600 mm ECBB Temini ve Döşenmesi. 14.12.2010
L=1255 m Q315 mm PE boru temini ve döşenme
1 adet Terfi Merkezi Yapılması.
26.01.2011
27.01.2011
L=1388 m Q300 mm ECBB Temini ve Döşenmesi.
17.12.2010
07.01.2011
24.01.2011
27.01.2011
L=114 m Q300 mm Entegre Contalı Beton Boru
L=701 m Q400 mm Entegre Contalı Beton Boru
16.12.2010
29.12.2010
03.01.2011
06.01.2011
31.12.2010
03.01.2011
18.02.2011
23.02.2011
31.12.2010
07.01.2011
10.01.2010
13.01.2011
31/12/2010
12.01.2011
17.01.2011
Q75 mm HDPE(16 Atü) L=35 m
Q110 mm HDPE(10 Atü) L=78 m
TOPLAM L=113 m
***50 m3 B.A İçm. Deposu yapıl. = 1 adet
50 m3'lük İçmesuyu
***Yeni sac kabin terfi odası yapıl. = 1 adet
Depo ve Bağlantı Hattı
NOT: 50 m3 içm. depo krepin eksen kotu ve yatay
İnşaatı Hk..
milli pompa eksen kotu 23.00 mt olacak şekilde
düzenlenecek ve bu kota göre depo ve sac kabin
terfi odası imalatları yapılacaktır.
***İptal edilecek mevcut depo içinde bulunan
pompaların, yeni yapılacak sac kabin terfi odasına
montajı.
***50 m3 depo ve yeni sac kabin terfi odası
çevresine betonarme direkli kafes tel ile himaye çiti
yapılması = 50 mt.
Atıksu Şebeke İnşaatı
İşi.
L=290 m Q300 mm ECBB Temini ve Döşenmesi.
16
Narlıdere İlçesi Baran Sk. Ve
Güzelbahçe İlçesi 524 Sk. Atıksu
Şebeke İnşaatı İşi.
17
İLETİM HATTI ve ŞEBEKE ANA BORULARI :
İçmasuyu İletim ve
Ø100, 200, 250, 300 mm DF Boru = 23.591,00 m
Torbalı İlçesi Subaşı, Kırbaş, Naime Şebeke Hatları İnşaatı
Ø75, 110 mm HDPE Boru
= 6.786,00 m
ve Tulum Mahalleleri İçmasuyu İletim İşi.
TOPLAM
= 30.377,00 m
ve Şebeke Hatları İnşaatı İşi.
Yatay Delgi : 32,00 m
Sanat Yapısı: 34 Adet
290
2011 Yılı Faaliyet Raporu
NO
İŞİN ADI
18
Bornova İlçesi Muhtelif Sokaklara
Ait Atıksu Şebeke İnşaatı İşi.
19
Muhtelif Nöbet ve Hizmet Yerlerinin
Tadilatı yapılması İşi.
20
Çiğli İlçesi 8291, 8291/1, 8295
Sokaklar Kanalizasyon İnşaatı İşi.
21
Çiğli İlçesi Bostanlı, Maltepe ve
Büyükçiğli Dereleri Bakım ve
Onarım İnşaatı İşi.
22
KONUSU
İMALAT
BAŞLANGIÇ
TARİHİ
Bornova İlçesi Muhtelif
04.01.2011
Sokaklara Ait Atıksu L=802 m Ø300 mm E.C.B.B. Temini ve Döşenmesi.
09.02.2011
Şebeke İnşaatı İşi.
Nöbet ve Hizmet
Yerlerinin Tadilatı
yapılması Hk.
Kanalizasyon İnşaatı
Hk.
Bostanlı, Maltepe ve
Büyükçiğli Dereleri
Bakım ve Onarım
İnşaatı Hk.
22.02.2011
25.02.2011
03.01.2011
17.01.2011
26.01.2011
03.02.2011
Ø300 mm E.C.B.Boru Temini ve Döşenmesi L=720 03.01.2011
25.01.2011
m
03.02.2011
11.02.2011
Bostanlı, Maltepe ve Büyükçiğli Dereleri Muhtelif
nokta ve Bölgelerde Bakım Onarım İşlerini
Kapsamaktadır.
05/01/2011
06/01/2011
Bornova İlçesi Yüzbaşı İbrahim
Kanalizasyon
Hakkı Caddesine Ait Atıksu Şebeke
Şebekesi İmalatı Hk.
İnşaatı İşi.
L=356 m İdare Malı Q300 mm ECBB Döşenmesi.
10.01.2011
31.01.2011
01/02/2011
23
Menemen İlçesi Asarlık Çayı ve
Koyundere Dere Yataklarının
Düzenlenmesi İnşaatı İşi.
Dere ıslahı,Korkuluk .
L=7738 m Dere Yataklarının Düzenlenmesi.
L=159 m Atıksu Deplasmanı Yapılması.
2 Adet Tersip Bendi Yapılması.
L=14500 m Korkuluk Yapılması.
12/01/2010
31.01.2011
03.02.2011
24
Buca İlçesi Dicle Mahallesi Ø1000
mm'lik Boru Deplasmanı İnşaatı İşi.
Ø1000 mm'lik Boru
Deplasmanı İnşaatı
Hk.
Ø1000 mm E.C.B.Boru Temini ve Döşenmesi.
L=106 m.
28.01.2011
02.02.2011
10.02.2011
14.02.2011
25
Menderes İlçesi Dereköy
Korkardere, Urla İlçesi Torasan,
Kurudere ve Pınarlıdere'de
Betonarme Menfez İnşaatı İşi.
Betonarme Menfez
İnşaatı Hk.
L=220,11m Dere Yatak Düzenlemesi.
L=16,5 m 2x(3.00x1.50) Menfez
L=33,0 m 3.00x1.25 Menfez
L=11,54 m U Kesiti Betonarme Kanat Duvar
28.01.2011
31.01.2011
07.02.2011
11.02.2011
26
Bayındır İlçesi Çamlıbel Köyü
Kanalizasyon Hattı İnşaatı İşi.
L=1771 m Q200 mm E.C.B.B temini ve döşenmesi.
KanalizasyonŞebeke
1 Adet 750 kişilik betonarme fosseptik yapılması.
ve Fosseptik İnşaatı
1 Adet 250 kişilik betonarme fosseptik yapılması.
Hk.
L=94 m fosseptik çevresine tel çit yapılması.
26.10.2010
14.12.2010
14.02.2011
15.02.2011
24.12.2010
03.02.2011
03.03.2011
07.03.2011
27
Bornova İlçesi KavaklıdereYeşilçam-Gürpınar Mahalleleri
Atıksu İnşaatı İşi.
26.10.2010
05.01.2011
31.01.2011
09.05.2011
11.05.2011
30.05.2011
03.06.2011
28
Bayraklı İlçesi R. Şevket İnce ve
Muhittin Erener Mahallelerinin
Muhtelif sokaklarında Yağmursuyu
Kanalı İnşaatı İşi.
24.11.2010
08.02.2011
11.04.2011
27.04.2011
29
Gaziemir İlçesi. Sarnıç mahallesi
atıksu işi
12.11.2010
22.02.2011
01.03.2011
24.08.2011
26.08.2011
07.12.2010
28.12.2010
31.02.2011
03.02.2011
07.12.2010
08.02.2011
02.03.2011
07.03.2011
09.02.2011
28.02.2011
21.04.2011
27.04.2011
09.02.2011
15.02.2011
15.07.2011
20.07.2011
15.02.2011
11.04.2011
16.06.2011
22.06.2011
09.02.2011
15.02.2011
21.06.2011
14.07.2011
20.07.2011
Atıksu İnşaatı İşi.
Yağmursuyu Kanalı
İnşaatı Hk.
Atıksu İnşaatı Hk.
Muhtelif Yerlerde 6 Adet Güvenlik Biriminde Tadilat
İşleri.
BİTİŞ
TARİHİ
L=5784 m. Ø300mm E.C.Beton boru temini ve
döşenmesi.
Ø300 mm ECBB = 17 mt.
Ø400 mm ECBB = 383 mt.
Ø500 mm ECBB = 135 mt.
B.40 cm delikli saç ızgaralı BA kanalı = 1979 mt.
B.60 cm delikli saç ızgaralı BA kanalı = 756 mt.
Ø300mm ECBB = 10,194m
Ø400mm ECBB = 866m
Ø110mm PE100 Polietilen Boru = 173m
Terfi Merkezi Yapılması 1 Adet
Yaka, Çiçekli, Kayadibi, Karaçam, Sarnıç ve
Kavaklıdere Köyleri:
Ø63, 75, 110, 160, 225 mm HDPE boru = 52.755,00
mt
Sanat Yapısı: 23 adet
500 m³ B.A. Su Deposu : 1 adet
Tel Çit : 225 mt.
Bornova İlçesi Yaka, Çiçekli,
Kayadibi, Karaçam, Sarnıç ve
Kavaklıdere Köyleri İçmesuyu
İnşaatı İşi.
İçmesuyu İnşaatı Hk.
31
Bornova,Karşıyaka,Narlıdere
İlçelerinde Homeros Bölgesi,
Bostanlı ve Kebap Derelerinde
Mevcut Hasarlı Tersip Bentlerinin
Onarılması, Yeni Tersip Bendi ve
Taş Duvar İmalatı Yapılması İnşaatı
İşi.
Bostanlı ve Kebap
Derelerinde Mevcut
7 Adet Tersip Bendi Onarım.
Hasarlı Tersip
Bentlerinin Onarılması, 1 Adet Tersip Bendi Yapılması.
Yeni Tersip Bendi ve L=102,07 mt. Taş Duvar İmalatı.
Taş Duvar İmalatı
Yapılması İnşaatı Hk.
32
Karşıyaka Pompa İstasyonu İdari
Bina ve Atölye Binası İnşaatı İşi.
30
33
Menderes İlçesi Özdere Beldesi
Sayaç 3-4-5-6 İçmesuyu İnşaatı İşi.
34
Narlıdere Şube Müdürlüğü Hizmet
Binası İnşaatı İşi.
35
Menemen İlçesi Plastik Organize
Sanayi Bölgesi Kanalizasyon
Deplasman İnşaatı İşi.
Pompa İstasyonu İdari
Bina ve Atölye Binası Pompa İstasyonuna Ek Bina Yapımı
İnşaatı Hk.
İletim ve Şebeke Hatları
Ø110mm HDPE(10 Atü) L=49.127,00mt.
İçmesuyu İnşaatı Hk. Ø600mm HDPE(10 Atü) L=2.179,00mt.
Ø300mm DF(İdare Malı) L=2.580,00mt.
TOPLAM
L=53.886,00mt.
*Yatay delgi metodu ile karayolu altında Ø600mm
çelik zarf boru ile 25,00m geçiş yapılması.
*Sayaç veya vana odası yapılması: 5 Adet
Narlıdere Şube
1 Adet Hizmet Binası
Müdürlüğü Hizmet
Binası İnşaatı Hk.
L=1640,61m Ø300mm ECBB Temini ve
Kanalizasyon
Hatlarının Deplasman Döşenmesi. L=1146,25m Ø1000mm ECBB
Yapılması Hk.
Temini ve Döşenmesi.
291
NO
İŞİN ADI
KONUSU
36
Bayraklı İlçesi Onur-2 ve Çiğli İlçesi
Çiğli Koop. İçmesuyu Pompa
İstasyonları Elektrik Temini İşi.
Bayraklı İlçesi Onur-2
ve Çiğli İlçesi Çiğli
Koop. İçmesuyu
Pompa İstasyonları
Elektrik Temini Hk.
37
Urla 2.Kısım İçmesuyu İletim Hattı
İnş.
İçmesuyu iletim hattı
38
Karşıyaka İlçesi Peynircioğlu
Yol Geçişlerine
Deresinin 6523-6525 Sokaklardaki
Korkuluk Yapılması
Yol Geçişlerine Korkuluk Yapılması
Hk.
İşi.
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Urla İlçesi Gülbahçe İçmesuyu
Şebeke ve İletim Hattı İnşaatı İşi.
İçmesuyu Şebeke ve
İletim Hattı İnşaatı Hk.
Selçuk İlçesi Pamucak Turizm Alanı İçmesuyu Şebeke
İçmesuyu Şebeke İnşaatı İşi.
İnşaatı Hk.
Torbalı İlçesi Demirci Köyü ve
Menemen İlçesi Emiralem Mahallesi İçmesuyu Kuyusu
İçmesuyu Sondaj Kuyularına Elektrik Elektrik temini Hk.
temini İşi.
Menemen İlçesi Seyrek Beldesi
Ege-Koop Villakent Konutları 1000
m3'lük İçmesuyu Depo ve Şebeke
İnşaatı İşi.
İçmesuyu Depo ve
Şebeke İnşaatı Hk.
İMALAT
BAŞLANGIÇ
TARİHİ
BİTİŞ
TARİHİ
17/02/2011
17.02.2011
22.02.2011
Ø300DF Boru:2505m. (idare malı)
Ø400DF Boru:1151m. ( ,,
,, )
Ø500DF Boru:1444m. ( ,,
,, )
18.02.2011
21.02.2011
08.03.2011
10.03.2011
L=240,03 m Korkuluk Yapılması
21.02.2011
21.02.2011
22.02.2011
25.02.2011
Ø63mm HDPE Boru = 200,00m
Ø75mm HDPE Boru = 100,00m
Ø100mm DF Boru = 29.219,00m
Ø150mm DF Boru = 1.283,00m
Ø200mm DF Boru = 1.465,00m
Toplam Şebeke ve İletim Hattı = 32.267,00m
28/02/2011
14.10.2011
İdare Malı Ø300DF
: 2.685 mt.
Ø300 mm ST
:
7 mt.
İdare Malı Ø300 mm DF : 2.748 mt.
Genel Toplam
: 5.440 mt.
28.02.2011
29.03.2011
31.03.2011
06.04.2011
2 adet içmesuyu sondaj kuyusuna, toplam 540 mt
mesafe havai, 1420 mt YG, 100 mt AG yer altı enerji
iletim hattının döşenmesi, 5 adet beton direk,
1 adet 50 kVA, 1 adet 100 kVA trafo, 2 adet harici
tip sayaç panosu montajı ve enerjilendirme.
28.02.2011
07.03.2011
10.03.2011
11.03.2011
Ø110 mm HDPE (10 Atü) L=42 m
Ø125 mm HDPE (10 Atü) L=115 m
Ø250 mm HDPE (10 Atü) L=115 m
TOPLAM
L=272 m
**1000 m3 B.A. İçm. Deposu Yap.= 1adet
***Yeni Sac Kabin Terfi Mrk Yapıl.=1 adet
***Terfi Merkezi Pompalarının Temini ve Montajı.
26.08.2010
23.10.2010
02.03.2011
07.03.2011
10.08.2010
Atıksu Şebeke İnşaatı
L=364 m Ø200 mm HDPE Koruge (SN8 Tip 5) Boru 28.09.2010
Hk.
Temini ve Döşenmesi.
21.12.2010
24.12.2010
Doğanbey Atıksu
Doğanbey Atıksu Arıtma Tesisi
1
adet
atıksu
arıtma
tesisi
kompleksi.
24/09/2010
Arıtma Tesisi İnşaatı
İnşaatı İşi.
İşi Hk.
Ø200mm(31994m.), Ø300mm(3149m.),
Torbalı Pancar Beld.ve Y.Bulgurca Atıksu Şeb.ve
Ø400mm(962m.)ECBB,Ø225mm(4760m.)PE100,T
Yerl. Atıksu Şeb.ve Koll.Hatl.Arıtma Koll.Hattı ile Terfi
01/06/2010
ahliye ve Vantuz Odası,Terfi Merkezi ve İtme Odalı
Tes.ne Aktarılması ve Pomp.İst.İnş. Mrkz.İnş.
Yatay Delgi Yapılması.
İLETİM ve ŞEBEKE HATLARI
Ø75mm HDPE Boru (10 Atü) = 52.297 mt.
Menderes İlçesi Şaşal, Efemçukuru,
Ø110mm HDPE Boru (10 Atü) = 14.781 mt.
Küner, Ataköy - Torbalı İlçesi
Ø110mm HDPE Boru (16 Atü) = 1.575 mt.
Yeşilköy - Karabağlar İlçesi Tırazlı - İçmesuyu İnşaatı Hk.
Ø160mm HDPE Boru (10 Atü) = 7.431 mt.
Bornova İlçesi Gökdere Ø225mm HDPE Boru (10 Atü) = 1.740 mt.
08.03.2011
Güzelbahçe İlçesi Payamlı Köyleri
Toplam HDPE = 77.824 mt.
25.03.2011
İçmesuyu İnşaatı İşi.
50 m3 Mevcut Depo Onarımı : 1 Adet
75 m3 Mevcut Depo Onarımı : 1 Adet
100 m3 Mevcut Depo Onarımı : 6 Adet
250 m3 Mevcut Depo Onarımı : 1 Adet
Dolgu Tutucu Perde Duvar İnş. : 81 Adet
Ø400 mm Yatay Delgi Yap. : 83 mt.
L=110,82 m. B=Değişken enkesitli menfezde
Buca İlçesi Çamlıpınar Mah. 254 Sk.
Mevcut Yağmursuyu
mevcut ızgara sökülmesi ve betonarme menfez tavan
Mevcut Yağmursuyu Izgarası
24.03.2011
Izgarası Tamiratı ve
kapağı yapılması.
L=417,00 m. B=1,00 m.
Tamiratı ve Çamlıkule ve Çamlıpınar
25.03.2011
Mevcut Kanalların
Mah. Mevcut Kanalların
Enindeki menfezde ızgara sökülmesi ve delikli saç
Düzenlenmesi Hk.
Düzenlenmesi İşi.
yağmursuyu ızgarası yapılması.
Bayındır İlçesi Söğütören Köyü
Atıksu Şebeke İnşaatı İşi.
13.12.2010
03.03.2011
07.03.2011
28/03/2011
28/03/2011
25.08.2011
26.08.2011
30/03/2011
48
Seferihisar İlçesi Sığacık Mahallesi
Kurudere Islah İnşaatı İşi.
Dere Islah İnş. Hk.
L=182,89 m. Dere Yataklarının Düzenlenmesi.
L=251,29 m. Korkuluk yapılması.
18.03.2011
21.03.2012
24/03/2011
49
Menderes İlçesi Gölcükler Bölgesi
Atıksu Kanalı İnşaatı İşi.
Atıksu Kanal İnş.
L=2359 m. Ø300 mm ECBB temini ve döşenmesi.
24.03.2011
23.03.2013
31.03.2011
08.04.2011
ŞEBEKE HATTI
Ø100, 150, 200, 300, 350, 400, 450, 500mm DF
Boru =153804,00m
İLETİM HATTI
Ø110mm HDPE, Ø250, 400, 450mm DF Boru =
9074,00m MUHTELİF
Ø300, 400mm ST Boru (Y.Delgi), Ø200, 400mm
Paslanmaz ST Boru = 324,00m
TOPLAM BORU = 163202,00m
Sanat Yapısı (Tahliye, Vantuz vb.) = 30 Adet
16.03.2011
29.06.2011
24/10/2011
26.10.2011
Aliağa İlçesi İçmesuyu İnşaatı İşi.
50
İçmesuyu İnşaatı İşi.
292
2011 Yılı Faaliyet Raporu
NO
51
İŞİN ADI
Bayındır İlçesi Hasköy Mahallesi ve
Elifli Köyü ile Torbalı İlçesi Aslanlar
ve Taşkesik Köyleri İçmesuyu
İnşaatı İşi.
KONUSU
İçmesuyu İnşaatı İşi.
İMALAT
BAŞLANGIÇ
TARİHİ
BİTİŞ
TARİHİ
ŞEBEKE HATTI
Ø63mm HDPE Boru = 9071,00m
Ø75mm HDPE Boru = 7199,00m
Ø110mm HDPE Boru = 8428,00m
Ø160mm HDPE Boru = 30,00m
Toplam Şebeke Hattı = 24728,00m
İLETİM HATTI
Ø110mm HDPE Boru = 1956,00m
Ø160mm HDPE Boru = 3325,00m
Toplam İletim Hattı = 5281,00m
TOPLAM ŞEBEKE ve İLETİM HATTI =
30009,00m
Ayrıca; Mevcut Su Depolarının
Onarımı ve Çeşitli Noktalarda Yatay Geçişler.
21.03.2011
05.05.2011
07.09.2011
09.09.2011
52
Karabağlar, Bornova, Menemen'de Karabağlar-BornovaAmbar, Arşiv ve İstinat Duvarının İnş. Menemen Hizm.
İşi.
Binası hk.
1-Bornova Teknik Amirliği Ambar Binası.
2-Gediz Bölge Teknik Müd. Amirliği Ambar Binası.
3-Karabağlar Atölye Binaları İlave İmalat.
4-Karabağlar Şube Müdürlüğü Çevre İstinat Duvarı.
16.03.2011
01.04.2011
02.05.2011
04.05.2011
53
Çiğli İlçesi Maltepe Mahallesi
8116/1 Sk. Ve Kaklıç Beldesi
10309/1 Sk. Kanalizasyon
Şebekesi İnşaatı İşi.
L=462 m Ø300 mm EntegreContalı Beton Boru
temini ve döşenmesi.
16.03.2011
01.04.2012
08.04.2011
11.04.2011
İdare Malı Ø300 mm DF : 804 mt.
İdare Malı Ø500 mm DF : 131 mt.
İdare Malı Ø800 mm DF : 300 mt.
İdare Malı Ø900 mm DF : 276 mt.
İdare malı Ø1000 mm DF : 320 mt.
Ø800 mm Çelik Boru : 90 mt.
Genel Toplam : 1.921 mt.
Vana Odası 3 Adet
Vantuz Odası 2 Adet
13.04.2011
19.04.2011
30.05.2011
03.06.2011
54
Kanalizasyon
Şebekesi İnşaatı Hk.
Bozyaka T20-Halide Edip Adıvar
İçmesuyu İletim
Cd. Arası İçmesuyu İletim Hattı ile
Hattının İnşaatı Hk.
Bornova 1594/1 Sk. - 252 SK. Arası
İçmesuyu İletim Hattının İnşaatı İşi.
55
İzmir İli Muhtelif İlçelerde Dere Yol
Geçişi Yapılması İşi.
Dere Yol Geçişi
Yapılması Hk.
L= 504 m. (22 Adet) 2.00x2.00 Betonarme Menfez
ve Kanat Duvarları ile Dere Geçişi Yapılması.
25.04.2011
27.04.2011
13.05.2011
17.05.2011
56
Bayındır İlçesi Yakapınar Köyü
Fosseptik İnşaatı İşi.
Fosseptik İnşaatı Hk.
L= 34 m. Ø200mm E.C.B.B. Temini ve Döşenmesi.
25.04.2011
1 Adet 1000 Kişilik Betonarme Fosseptik Yapılması.
27.04.2011
L= 60 m. Fosseptik Çevresine Tel Çit Yapılması.
13.05.2011
18.05.2011
57
Konak İlçesi İskele Bölgesi Atıksu
Şebeke İnşaatı İşi.
Atıksu İnşaatı Hk.
58
Aliağa İlçesi Çıtak, Güzelhisar,
Karakuzu Köyleri - Foça İlçesi
İçmesuyu İnşaatı Hk.
Kozbeyli ve Çakmaklı Köyleri Menemen İlçesi Emiralem Beldesi
ve Süleymanlı Köyü - Urla İlçesi
Barbaros Köyü İçmesuyu İnşaatı İşi.
59
Yeni Foça Dere Yatakları
Düzenlenmesi İşi.
60
Torbalı İlçesi Ayrancılar İçmesuyu
Terfi Merkezi ve Kemalpaşa İlçesi
Sarıçalı Köyü İçmesuyu Kuyusu
Elektrik Temini İşi.
61
Karşıyaka İlçesi Bahçelievler Mah.
1671 Sk. Mevcut Yağmursuyu
Kanalı Üzerine Prekast Kapak
Yapılması İşi.
62
Gaziemir İlçesi 9 Eylül Mah. Atıksu
Şebeke İnşaatı İşi.
Bayraklı İlçesi Tepekule ve Çiçek
Mah. Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi.
63
Dere Yatakları
Düzenlenmesi Hk.
L= 87 m. Ø200mm PVC Boru Temini ve
Döşenmesi.
L= 122 m. Ø300mm E.C.B.B.
Temini ve Döşenmesi.
ŞEBEKE HATTI
Ø75, 110, 160, 225 mm HDPE, Ø300mm DF Boru =
58014,00m
İLETİM HATTI
Ø75, 110, 160mm HDPE, Ø100, 150 DF, Ø150mm
ST Boru = 17217,00m
TOPLAM ŞEBEKE ve İLETİM HATTI =
75231,00m
L=4408 m Dere Yataklarının Düzenlenmesi.
L=1993 m Ø300 mm ECBB Boru Temini ve
Döşenmesi. L=28 m Ø600 mm ECBB Boru Temini
ve Döşenmesi. L=60 m Ø500 mm ECBB Boru
Temini ve Döşenmesi. L=12 m Ø500 mm HDPE
PN10 Boru Temini ve Döşenmesi.
4 Adet Tersip Bendi Yapılması.
L=1074 m Servis Yolu Yapılması.
L=6200 m Korkuluk Yapılması.
1 adet yük ayırıcılı hücre, 2 adet direk temini ve
Ayrancılar TM-Sarıçalı
montajı, toplam 22 m. havai YG enerji iletim, 350 m.
İçmesuyu Kuyusu
3(1*95)mm² XLPE kablo, 560 m. yer altı AG hattının
Elektrik Temini Hk.
temini ve montajı, 50 kVA ve 400 kVA'lık 2 adet trafo
panosu temini ve montajı, topraklama yapılması,
tesisin enerjilendirilmesi.
Mevcut Yağmursuyu
125 Adet Prekast Kapak Yapılması.
Kanalı Üzerine
Prekast Kapak
3 Adet Pik Döküm Kapak Temini ve Montajı.
Yapılması İşi.
L=745m Ø300mm ECBB temini ve döşenmesi.
Atıksu Şebeke İnş.
L=247 m Ø400mm ECBB temini ve döşenmesi.
Hk.
L=775m Ø600mm ECBB temini ve döşenmesi.
L=36m Ø600mm HDPE Koruge Boru temini ve
döşenmesi.
Yağmursuyu İnş. Hk.
27.04.2011
05.05.2011
13.05.2011
17.05.2011
27.04.2011
05.05.2011
30/09/2011
29.04.2011
05/05/2011
11.05.2011
17.05.2011
18/05/2011
23.05.2011
31.05.2011
27.05.2011
01.06.2011
16.06.2011
17.06.2011
18.08.2011
22.08.2011
L=490m Ø300mm ECBB Temini ve Döşenmesi.
L=203m Ø400mm ECBB Temini ve Döşenmesi.
L=482m Ø800mm ECBB Temini ve Döşenmesi.
L=1039m Ø400mm HDPE Koruge Boru Temini ve
Döşenmesi.
L=700m Ø500mm HDPE Koruge Boru Temini ve
07.06.2011
Döşenmesi.
20.06.2011
L=154m Ø600mm HDPE Koruge Boru Temini ve
11.01.2012
Döşenmesi.
L=425m B=0,40m Delikli Saç Izgaralı Y.Suyu Kanalı
Yapılması.
L=167m B=1,0m Delikli Saç Izgaralı Y.Suyu Kanalı
Yapılması.
L=517m 1,5x1 Baks Kesit B.A. Menfez Temini ve
Döşenmesi.
293
22.06.2011
24.06.2011
18.07.2011
20.07.2011
27.01.2012
NO
İŞİN ADI
KONUSU
İMALAT
BAŞLANGIÇ
TARİHİ
BİTİŞ
TARİHİ
63
L=490m Ø300mm ECBB Temini ve Döşenmesi.
L=203m Ø400mm ECBB Temini ve Döşenmesi.
L=482m Ø800mm ECBB Temini ve Döşenmesi.
L=1039m Ø400mm HDPE Koruge Boru Temini ve
Döşenmesi.
L=700m Ø500mm HDPE Koruge Boru Temini ve
07.06.2011
Döşenmesi.
20.06.2011
L=154m Ø600mm HDPE Koruge Boru Temini ve
11.01.2012
Döşenmesi.
L=425m B=0,40m Delikli Saç Izgaralı Y.Suyu Kanalı
Yapılması.
L=167m B=1,0m Delikli Saç Izgaralı Y.Suyu Kanalı
Yapılması.
L=517m 1,5x1 Baks Kesit B.A. Menfez Temini ve
Döşenmesi.
18.07.2011
20.07.2011
27.01.2012
64
L=544m Ø400mm HDPE Koruge Boru Temini ve
Döşenmesi.
L=76m Ø500mm HDPE Koruge Boru Temini ve
Döşenmesi.
L=95m Ø600mm HDPE Koruge Boru Temini ve
Döşenmesi.
07.06.2011
L=509m Ø800mm HDPE Koruge Boru Temini ve
29.06.2011
Döşenmesi.
L=113m B=0,40m Delikli Saç Izgaralı Y.Suyu Kanalı
Yapılması.
L=15,6m Yatay Delgi Metodu ile Delinerek
Geçilmesi ve Ø1000mm Çapında Boru Sürülmsi.
1 Adet Betonarme Yatay Delgi İtme Odası Yapılması.
15.07.2011
20.07.2011
07.06.2011
29.06.2011
29.07.2011
02.08.2011
Bayraklı İlçesi Tepekule ve Çiçek
Mah. Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi. Yağmursuyu İnş. Hk.
Konak İlçesi Küçükada Mah.
Yağmursuyu Kanalı
1433,1139,2228,2225,3558,3559,3
İnşaatı Hk.
557 Sokaklar Yağmursuyu Kanalı
İnşaatı İşi.
65
Çiğli İlçesi Egekent Mah. 8050,
8836, 8827 Sokaklar Yağmursuyu
Kanalı İnşaatı İşi.
Yağmursuyu Kanalı
İnşaatı Hk.
L=821m Ø400mm HDPE Koruge Boru Temini ve
Döşenmesi.
L=374m Ø500mm HDPE Koruge Boru Temini ve
Döşenmesi.
L=100m B=40m Delikli Saç Izgaralı Betonarme
Y.Suyu Kanalı Yapılması.
66
Karşıyaka İlçesi Yamanlar Mah.
Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi.
Yağmursuyu Kanalı
İnşaatı Hk.
Ø400 mm.,500mm.,600mm. Korige Boru
L=1106,00 m. B=0,40m. Delikli saç ızgaralı kanal
L=211m.
07.06.2011
22.07.2011
26/01/2012
30.01.2012
67
Karşıyaka İlçesi Bahçelievler Mah. Yağmursuyu Kanalı
1831/15 Sk. Yağmursuyu İnşaatı İşi. İnşaatı Hk.
L=100m B=0,40m genişlikte delikli saç ızgaralı
betonarme yağmursuyu kanal yapılması.
07/06/2011
26.10.2011
27/11/2011
01.11.2011
68
Urla ve Narlıdere İlçelerindeki
Tabaklar Deresi ve İbrahimağa
Deresinin Islah Yapılması İşi.
L=2269,21m Harçlı Taş Duvar Yapımı.
L=1530,61m B.A. Taban Yapımı.
L=297,84m Duvar Yükseltilmesi.
L=1844,26m Trapez kesitli B.A. Kanal.
L=22,00m 2,0x2,0m B.A. Kutu Menfez.
L=51,50m 4,0x2,0m B.A. Kutu Menfez.
L=3000,00m Korkuluk Yapımı.
09.06.2011
30.06.2011
20.09.2011
22.09.2011
69
Bayraklı İlçesi Adalet Mahallesi
Köprü Yapılması
1645/15 Sk. Sonu Laka Deresi
İnşaatı Hk.
Üzerine Köprü Yapılması İnşaatı İşi.
L=21,70m uzay kafes sistem çelik konstrüksiyon
köprü yapılması.
21.06.2011
05.08.2011
24.08.2011
26.08.2011
70
Kemalpaşa İlçesi Ören Beldesi
İçmesuyu İletim Hattı İnşaatı İşi.
İçmesuyu İletim Hattı
Hk.
22.06.2011
22.07.2011
06.09.2011
07.09.2011
71
Konak İlçesi (Alsancak) Muhtelif
Sokaklar İçmesuyu İnşaatı İşi.
İçmesuyu İletim Hattı
Hk.
İzmir İli Metropol Alanı İçerisinde
Kalan Derelerin Muhtelif
Kesimlerinin 1. Etap Dere Islah
İnşaatı İşi.
72
(İzmir İli Metropol Alanı İçindeki
Muhtelif Derelerin 1. Etap Dere
Islah İnşaatı İşi.
Islah Yapımı Hk.
Islah Yapımı Hk.
Ø63, 110mm HDPE, Ø100, 150mm DF, Ø150mm
ST Boru = 3474,00m
Sanat Yapısı (Tahliye, Vantuz vb.) = 32 Adet
Ø100, 150mm DF Boru = 11966,00m
Sayaç Odası = 3 Adet
Ç.H. Taş Duvar Yapılması. L=540,61m.
Ç.H. Taş Duvar ve B.A. Taban Kaplamalı Kanal
L=640,11m.
B.A. U Kesit Yapılması. L=475,33m.
Korkuluk Yapılması. L=1.137,00m.
B.A. Menfez Yapılması. L=488,52m.
B.A. Kanat Duvarı Yapılması. L=55,15m.
Yatak Düzenlemesi Yapılması. L=1.798,76m.
İstifli Taş Tahkimat Yapılması. L=54,28m.
Mevc. Duvar Taban. Ç.H. Taş Dolgu Yapılması.
L=373,00m.
B.A. Taban Kapalaması. L=33,48m.
U Kesitli Kanal Üzeri Kapatılması. L=18,52m.
294
23.06.2011
22.07.2011
24/06/2011
13.10.2011
20/12/2011
28.12.2011
2011 Yılı Faaliyet Raporu
NO
73
İŞİN ADI
Balçova İlçesi Korutürk, Fevzi
Çakmak ve Onur Mahalleleri
Muhtelif Sokaklar Yağmursuyu
Kanalı İnşaatı İşi.
Konak ilçesi Eşrefpaşa Cad.
yağmursuyu kanalı yapımı için
ihaleye çıkılması.
KONUSU
Yağmursuyu Kanalı
İnşaatı Hk.
Yağmursuyu Kanalı
İnşaatı Hk.
74
75
76
77
Yağmursuyu Delikli Izgara
Tamiratı İşi.
Gaziemir Dökü Sahası Etrafı
Betonarme Direkli Kafes Tel ile
Himaye Çiti Betonarme Duvar
İnşaatı İşi.
L=99m Ø400mm ECBB Temini ve Döşenmesi.
L=39m Ø500mm ECBB Temini ve Döşenmesi.
L=38m Ø600mm ECBB Temini ve Döşenmesi.
L=2755m B=0,40m Delikli Saç Izgaralı Y.Suyu
Kanalı Yapılması.
L=497m B=0,60m Delikli Saç Izgaralı Y.Suyu Kanalı
Yapılması.
L=197m (Yaklaşık 93 Adet) 1,5x1 Prekast Menfez
Temini ve Döşenmesi.
L=702m (Yaklaşık 335 Adet) 1x1 Prekast Menfez
Temini ve Döşenmesi.
L=144m Dere Yatak Düzenlemesi Yapılması.
L542m Ø400mm HDPE Koruge Boru Temini ve
Döşenmesi.
L=1757m Ø500mm HDPE Koruge Boru Temini ve
Döşenmesi.
L=907m Ø600mm HDPE Koruge Boru Temini ve
Döşenmesi.
L=470m Ø800mm HDPE Koruge Boru Temini ve
Döşenmesi.
L=164m B=0,40m Delikli Saç Izgaralı Yağmursuyu
Kanalı Yapılması.
L=730m 1,5x1 Sfero Döküm Kapaklı Prekast
Menfezli Baks Tipi B.A. Y.Suyu Kanalı Yapılması.
Izgara Yenilenmesi
Gaziemir Vidanjör
Dökü Noktası Hk.
Konak İlçesi Küçükada Mah.
1433,1139,2228,2225,3558,3559,3 Yağmursuyu Kanalı
İnşaatı Hk.
557 Sokaklar Yağmursuyu Kanalı
İnşaatı İşi.
78
Çiğli İlçesi Egekent Mah. 8050,
8836, 8827 Sokaklar Yağmursuyu
Kanalı İnşaatı İşi.
Yağmursuyu Kanalı
İnşaatı Hk.
79
Karşıyaka İlçesi Yamanlar Mah.
Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi.
Yağmursuyu Kanalı
İnşaatı Hk.
80
İMALAT
Yağmursuyu Kanalı
Karşıyaka İlçesi Bahçelievler Mah. İnşaatı Hk.
1831/15 Sk. Yağmursuyu İnşaatı İşi.
81
Urla ve Narlıdere İlçelerindeki
Tabaklar Deresi ve İbrahimağa
Deresinin Islah Yapılması İşi.
Islah Yapımı Hk.
82
Bayraklı İlçesi Adalet Mahallesi
Köprü Yapılması
1645/15 Sk. Sonu Laka Deresi
İnşaatı Hk.
Üzerine Köprü Yapılması İnşaatı İşi.
83
Kemalpaşa İlçesi Ören Beldesi
İçmesuyu İletim Hattı İnşaatı İşi.
İçmesuyu İletim Hattı
Hk.
84
Konak İlçesi (Alsancak) Muhtelif
Sokaklar İçmesuyu İnşaatı İşi.
İçmesuyu İletim Hattı
Hk.
BAŞLANGIÇ
TARİHİ
BİTİŞ
TARİHİ
20.06.2011
22.06.2011
15.07.2011
20.07.2011
23.06.2011
30.06.2011
14.07.2011
29.07.2011
02.08.2011
30/06/2011
L=207m Betonarme Direkli Kafes Telle Himaye Çiti. 29.06.2011
L=55m Betonarme Duvar
08.08.2011
L=22m Betonarme Duvar Yıkılması
14.11.2011
23/12/2011
27.12.2011
L=544m Ø400mm HDPE Koruge Boru Temini ve
Döşenmesi.
L=76m Ø500mm HDPE Koruge Boru Temini ve
Döşenmesi.
L=95m Ø600mm HDPE Koruge Boru Temini ve
Döşenmesi.
07.06.2011
L=509m Ø800mm HDPE Koruge Boru Temini ve
29.06.2011
Döşenmesi.
L=113m B=0,40m Delikli Saç Izgaralı Y.Suyu Kanalı
Yapılması.
L=15,6m Yatay Delgi Metodu ile Delinerek
Geçilmesi ve Ø1000mm Çapında Boru Sürülmsi.
1 Adet Betonarme Yatay Delgi İtme Odası Yapılması.
15.07.2011
20.07.2011
L=821m Ø400mm HDPE Koruge Boru Temini ve
Döşenmesi.
L=374m Ø500mm HDPE Koruge Boru Temini ve
Döşenmesi.
L=100m B=40m Delikli Saç Izgaralı Betonarme
Y.Suyu Kanalı Yapılması.
Ø400 mm.,500mm.,600mm. Korige Boru
L=1106,00 m. B=0,40m. Delikli saç ızgaralı kanal
L=211m.
07.06.2011
29.06.2011
29.07.2011
02.08.2011
07.06.2011
22.07.2011
26/01/2012
30.01.2012
L=100m B=0,40m genişlikte delikli saç ızgaralı
betonarme yağmursuyu kanal yapılması.
07/06/2011
26.10.2011
27/11/2011
01.11.2011
L=2269,21m Harçlı Taş Duvar Yapımı.
L=1530,61m B.A. Taban Yapımı.
L=297,84m Duvar Yükseltilmesi.
L=1844,26m Trapez kesitli B.A. Kanal.
L=22,00m 2,0x2,0m B.A. Kutu Menfez.
L=51,50m 4,0x2,0m B.A. Kutu Menfez.
L=3000,00m Korkuluk Yapımı.
09.06.2011
30.06.2011
20.09.2011
22.09.2011
L=21,70m uzay kafes sistem çelik konstrüksiyon
köprü yapılması.
21.06.2011
05.08.2011
24.08.2011
26.08.2011
22.06.2011
22.07.2011
06.09.2011
07.09.2011
Ø63, 110mm HDPE, Ø100, 150mm DF, Ø150mm
ST Boru = 3474,00m
Sanat Yapısı (Tahliye, Vantuz vb.) = 32 Adet
Ø100, 150mm DF Boru = 11966,00m
Sayaç Odası = 3 Adet
295
23.06.2011
22.07.2011
NO
İŞİN ADI
İzmir İli Metropol Alanı İçerisinde
Kalan Derelerin Muhtelif
Kesimlerinin 1. Etap Dere Islah
İnşaatı İşi.
KONUSU
Islah Yapımı Hk.
(İzmir İli Metropol Alanı İçindeki
Muhtelif Derelerin 1. Etap Dere
Islah İnşaatı İşi.
İMALAT
Ç.H. Taş Duvar Yapılması. L=540,61m.
Ç.H. Taş Duvar ve B.A. Taban Kaplamalı Kanal
L=640,11m.
B.A. U Kesit Yapılması. L=475,33m.
Korkuluk Yapılması. L=1.137,00m.
B.A. Menfez Yapılması. L=488,52m.
B.A. Kanat Duvarı Yapılması. L=55,15m.
Yatak Düzenlemesi Yapılması. L=1.798,76m.
İstifli Taş Tahkimat Yapılması. L=54,28m.
Mevc. Duvar Taban. Ç.H. Taş Dolgu Yapılması.
L=373,00m.
B.A. Taban Kapalaması. L=33,48m.
U Kesitli Kanal Üzeri Kapatılması. L=18,52m.
BAŞLANGIÇ
TARİHİ
BİTİŞ
TARİHİ
24/06/2011
13.10.2011
20/12/2011
28.12.2011
86
L=99m Ø400mm ECBB Temini ve Döşenmesi.
L=39m Ø500mm ECBB Temini ve Döşenmesi.
L=38m Ø600mm ECBB Temini ve Döşenmesi.
L=2755m B=0,40m Delikli Saç Izgaralı Y.Suyu
Kanalı Yapılması.
L=497m B=0,60m Delikli Saç Izgaralı Y.Suyu Kanalı 20.06.2011
22.06.2011
Yapılması.
L=197m (Yaklaşık 93 Adet) 1,5x1 Prekast Menfez
Temini ve Döşenmesi.
L=702m (Yaklaşık 335 Adet) 1x1 Prekast Menfez
Temini ve Döşenmesi.
L=144m Dere Yatak Düzenlemesi Yapılması.
15.07.2011
20.07.2011
87
L542m Ø400mm HDPE Koruge Boru Temini ve
Döşenmesi.
L=1757m Ø500mm HDPE Koruge Boru Temini ve
Döşenmesi.
L=907m Ø600mm HDPE Koruge Boru Temini ve
Döşenmesi.
L=470m Ø800mm HDPE Koruge Boru Temini ve
Döşenmesi.
L=164m B=0,40m Delikli Saç Izgaralı Yağmursuyu
Kanalı Yapılması.
L=730m 1,5x1 Sfero Döküm Kapaklı Prekast
Menfezli Baks Tipi B.A. Y.Suyu Kanalı Yapılması.
29.07.2011
02.08.2011
85
Balçova İlçesi Korutürk, Fevzi
Çakmak ve Onur Mahalleleri
Muhtelif Sokaklar Yağmursuyu
Kanalı İnşaatı İşi.
Konak ilçesi Eşrefpaşa Cad.
yağmursuyu kanalı yapımı için
ihaleye çıkılması.
88
89
90
91
Yağmursuyu Delikli Izgara
Tamiratı İşi.
Gaziemir Dökü Sahası Etrafı
Betonarme Direkli Kafes Tel ile
Himaye Çiti Betonarme Duvar
İnşaatı İşi.
Yağmursuyu Kanalı
İnşaatı Hk.
Yağmursuyu Kanalı
İnşaatı Hk.
Izgara Yenilenmesi
Gaziemir Vidanjör
Dökü Noktası Hk.
Bornova ilçesi Atatürk Mah. Muhtelif
Yağmursuyu Kanalı
Cad. Ve Sokaklar Yağmursuyu
İnşaatı Hk.
Şebekesi İnşaatı İşi.
Menemen İlçesi Ulukent Mahallesi
TM-3 Pompa İstasyonu Elektrik İşi.
23.06.2011
30.06.2011
14.07.2011
30/06/2011
L=207m Betonarme Direkli Kafes Telle Himaye Çiti. 29.06.2011
L=55m Betonarme Duvar
08.08.2011
L=22m Betonarme Duvar Yıkılması
14.11.2011
23/12/2011
27.12.2011
L=1622m Ø400mm HDPE Korıge Boru
L=195m Ø500mm HDPE Korıge Boru
L=317m Ø600mm ECB Boru
L=170m Ø800mm ECBA. Boru
L=965m Ø1000mm ECBA. Boru
L=1456m 1,00x1,00m BA Kutu menfez
L=548m B=0,40m Delikli saç ızgaralı BA kanal
27/07/2011
26.09.2011
03.10.2011
04/07/2011
04.07.2011
08.07.2011
TM-3 Pompa
İstasyonu Elektrik Hk.
296
2011 Yılı Faaliyet Raporu
NO
İŞİN ADI
92
Menderes İlçesi Gümüldür Beldesi
S8(Ömür) İçmesuyu Kuyusu Enerji
Temini ve Karşıyaka İlçesi
Cumhuriyet Pompa İstasyonu Güç
Yükseltimi İşi.
93
Konak, Buca, Bayraklı, Bornova,
Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe,
Karabağlar, Çiğli ve Gaziemir
İlçeleri Muhtelif Sokaklar İçmesuyu
İnşaatı İşi.
94
95
Özdere Atıksu Arıtma Tesisi Elektrik
Temini İşi.
Narlıdere İlçesi Limanreis Mah.
Türker ve Limanreis Sokaklarda
Y.Suyu Kanalı İnşaatı İşi.
KONUSU
Cumhuriyet PompaÖmür Kuyu Elektrik
Temini Hk.
İçmesuyu İnşaatı Hk.
Yağmursuyu Kanalı
İnşaatı Hk.
96
97
Menemen İlçesi Maltepe Beldesi
İçmesuyu Şebeke ve Seyrek –
Villakent İletim Hattı İnşaatı İşi.
İçmesuyu İletim Hattı
İnşaatı Hk.
Dere Yataklarının
Düzenlenmesi ve
Kanal İnşaatı Hk.
98
.
Buca İlçesi Yeşildere Caddesi
Ø1800 mm İçmesuyu Hatları
İçmesuyu İnşaatı Hk.
Deplasmanı İnşaatı İşi.
Güzelbahçe İlçesi Siteler Mahallesi
Kanalizasyon İnşaatı
100 426 Sokak Kanalizasyon Şebekesi Hk.
İnşaatı İşi.
99
Karabağlar İlçesi Uzundere
101 Mahallesi Toplu Konut, 1. Bölge
Dolgu Alanları Stabilite İnşaatı İşi.
Torbalı Bozköy Köyü İçmesuyu
102 Sondaj Kuyusu Elektrik Temini İşi.
Bu iş kapsamında: 1 adet 630 kVA trafo
demontajı, 1 adet kesici, 1000 kVA trafo AG +
Kompanzasyon panosu ve ölçü sisteminin olacağı
modüler hücreli TM, 2 adet beton direk, 1 adet 50
kVA trafo+AG panosu, 15m. mesafe havai, 200 m
mesafe XLPE kablo, 150m mesafe yer altı AG
hattının temini ve montajı, topraklama yapılması,
tasislerin enerjilendirilmesi.
ŞEBEKE
L=8346m Ø100mm DF
L=35519m Ø150mm DF
L=1359m Ø200mm DF
L=8 m Ø250mm DF
L=3299m Ø110mm HDPE (10 Atü)
L=1450m Ø110mm HDPE (16 Atü)
L=348m Ø160mm HDPE (16 Atü)
TOPLAM L=50329m
Arıtma Tesisi
Elek.Temini Hk.
Çiğli İlçesi 2. Jet Hava Üssüne
Kanalizasyon İnşaatı
giden yolda Ø500'lük Kanalizasyon
Hk.
Hattının İnşaatı İşi.
Karabağlar İlçesi Uzundere Deresi
Ana Kol ve Yan Kolları Yataklarının
Düzenlenmesi ile Atıksu Kanal
İnşaatı İşi
İMALAT
Yağmursuyu İnşaatı
Hk.
İçmesuyu Sondaj
Kuyusu Elek. Temini
Hk.
L=107,00m 1,50x1,00m B.A. Kutu kesitli
Yağmursuyu Kanal Yapımı.
Ø500mm ECBB L=352,00 m
Ø500mm HDPE L=17,00 m
TOPLAM
L=369,00 m
İdare Malı 9 Adet Menhol Kapağının montajı.
ŞEBEKE HATTI
Ø110, 160mm HDPE Boru = 9051,00m
İLETİM HATTI
Ø110, 160mm HDPE, Ø200, 300mm DF Boru =
7923,00m
TOPLAM ŞEBEKE ve İLETİM HATTI =
16974,00m
L=4072,82m Taban kapl.+Taş duvar yapımı.
L=8,52m 2x(2,0x1,5m) B.A. Kutu menfez.
L=48,85m 2,0x2,0m B.A. Kutu menfez.
L=7,46m 1,5x1,5m B.A. Kutu menfez.
L=21,40m 1,0x1,5m B.A. Kutu menfez.
L=19,54m 3,0x1,5m B.A. Kutu menfez.
L=112,50m 2,0x2,0m B.A. U kesit kanal.
L=181,45m 1,5x1,5m B.A. U kesit kanal.
L=460,55m 1,0x1,5m B.A. U kesit kanal.
TOPLAM = 4933,09m Dere Islahı
TOPLAM = 9720,00m Korkuluk
Ø300mm ECBBoru = 1875,32m
Ø400mm ECBBoru = 435,24m
Ø500mm ECBBoru = 569,76m
Ø600mm ECBBoru = 254,14m
TOPLAM = 3134,46m Atıksu Kanalı.
BAŞLANGIÇ
TARİHİ
BİTİŞ
TARİHİ
04/07/2011
14.07.2011
25.07.2011
08.07.2011
22.07.2011
04.08.2011
05.08.2011
18/07/2011
01.08.2011
02.08.2011
22/07/2011
30.01.2012
26.07.2011
19.09.2011
13/10/2011
19.10.2011
27.07.2011
12.08.2011
26.08.2011
06.09.2011
13.12.2011
12/10/2011
23.12.2011
26.12.2011
21.07.2011
01.08.2011
Ø1800mm DF Boru = 1250,00m
01.08.2011
08.08.2011
12.08.2011
09.09.2011
Ø300 mm ECB Boru L=122 m.
Ø300 mm Korige Boru L=49 m. (yatay geçiş)
04/08/2011
27.12.2011
28.12.2011
10/11/2011
17.11.2011
27.01.2012
L=127,26m 2,00x2,00m B.A. U Kanal Yapımı.
L=977,50m 1,10x0,30m B.A. Trapez kesitli kafa
hendeği. L=248m 2,5x0,50m B.A. Trapez kanal
04.08.2011
yapımı.
L=51m 2,3x3,0m B.A. istinat
19.09.2011
duvarı.
V=49127,480 m³ Kazı
(yarmada)
V=30801,030 m³
Dolgu
İçmesuyu sondaj kuyusuna, toplam 30 mt mesafe için
havai YG ENH, 50 kVA direk tipi trafo+ayırıcı+harici
04/08/2011
tip AG panosu, 30 mt mesafe AG ENH temini ve
montajı, topraklama yapılması, tesisin
enerjilendirilmesi.
297
30.09.2011
05.10.2011
04.08.2011
05.08.2011
NO
İŞİN ADI
KONUSU
Anakuşaklama Hattı Arap Deresi
sifon Geçişine İlave Kanalizasyon
Arap Deresi - Gürler
103 Hattı Terfi Merkezi Elektrik Tesisatı - TM Elektrik Tesisatı
Narlıdere Gürler Caddesi Terfi
Hk.
Merkezi Elektrik Tesisatı İşi.
Bornova İlçesi Evka3 Mahallesi ve
104 Şeytan Deresi Atıksu Hattı
Deplasman İnşaatı İşi.
Kanalizasyon İnşaatı
Hk.
Buca İlçesi Menderes, Mehmet Akif
Cad. ile Şirinyer İstasyon ve
Pazaryeri Çevresi Yağmursuyu
Yağmursuyu Kanalı
İnşaatı İşi. (Yaklaşık Maliyet ve
İnşaatı Hk.
Harcama Talimatı Yeniden
105 Hazırlanarak Gönderildi.
Sayı:8047)
İMALAT
İki adet terfi merkezi için: Toplamda 2 adet pano,
4x16 mm² ve 3x95+50 mm² NYY kablo ile toplam
400 mt AG ENH, iç tesisat ve otomasyon sistemi
kurulması, 150 kVA jeneratör temini ve montajı,
topraklama yapılması, tesislerin enerjilendirilmesi.
11/08/2011
L=158,00m Ø400 ECBB Temini ve Döşenmesi.
L=722,00m Ø800 ECBB Temini ve Döşenmesi.
15/08/2011
14.02.2012
GÜZERGAH:
-Aydın Hatboyu Cad., Cemil Şeboy Cad., 502,
502/2, 504 ve 511 Sokaklar.
İMALATLAR:
Ø500, 600 mm HDPE Korige Boru = 278,00 m.
Ø800 mm PE100 PN4 Basınçlı Boru = 231,93 m.
Ø1000 mm B.A. Boru = 96,00 m.
Ø300, Ø800 mm Paslanmaz Çelik Boru = 10,74 m.
B=40m, B=60 m B.A. U kesitli, delikli saç ızgaralı
Y.Suyu kanalı = 163,00 m.
1 Adet Terfi Merkezi Yapılması.
Karşıyaka İlçesi İnönü ve Onur Mah.
Kanalizasyon İnşaatı
Hk.
İnşaatı İşi.
Menemen İlçesi Seyrek Su Deposu
Elektrik Temini ve Ege-Koop
Villakent 1000 m³ lük Depo Elektrik Seyrek Depo (Yaklaşık Maliyet Villakent, Elek. Temini
107 Temini İşi.
Hk.
ve Harcama Talimatı
Güncellenerek Tekrar
Gönderildi.)
106 Muhtelif Sokaklar Kanalizasyon
BAŞLANGIÇ
TARİHİ
26.08.2011
BİTİŞ
TARİHİ
12.08.2011
22.08.2011
05/10/2011
13.10.2011
16.11.2011
25/08/2011
25.10.2011
28/10/2011
01.11.2011
Bu iş kapsamında: Güç yükseltimi, harici tip AG
panosu ve 75 mt mesafe yer altı AG hattının temini ve
24/08/2011
montajı, topraklama yapılması, tesislerin
enerjilendirilmesi.
25.08.2011
06.09.2011
10.11.2011
Ø300 mm ECBB L=1739,00 m
05/09/2011
30.01.2012
20.02.2012
108
Ilıca Deresi (0+000,00 - 3+299,57 km'ler arası)
9.083,00 m uzunluğunda;
Dere tabanı taş kaplama, anroşman şevleri bakımonarımı, mevcut duvarların yükseltilmesi, yeni B.A.
duvar, B.A. taban, B.A. yüzey (mevcut şevlere) ve
korkuluk yapılması.
109 İçmesuyu İletim Hattı İnşaatı İşi.
İçmesuyu İletim Hattı
İnşaatı Hk.
İLETİM HATTI :
Ø100, 200 mm DF Boru = 21.291,00 m.
SANAT YAPILARI :
05.09.2011
50 m3 Su Deposu = 1 Adet
06.09.2011
Tahliye, Vantuz, Toplama Maslak Odaları = 47 Adet
Dolgu Tutucu Perde Beton duvar = 124 Adet
Mevcut Kaptajların Bakım Onarımı = 7 Adet
13/10/2011
19.10.2011
Tel Çit Yapımı Hk.
Tel Çit İnşaat = 4800 m.
09.09.2011
27.09.2011
29.09.2011
03.10.2011
Narlıdere İlçesi Ilıca Deresi Islah
İnşaatı İşi.
Kemalpaşa Nif Dağı Kaynakları
Menderes Tahtalı Barajı Mutlak
110 Koruma Alanı Tel Çit Yapımı İşi.
Dere Islahı Hk.
Menemen İlçesi Baca İçi (BİT-1, BİT2, BİT-3) Terfi Merkezleri Elektrik
Baca İçi TM'leri
Elektrik Temini Hk.
111 Temini İşi. (İhale İşlemi İptal
Edilmiştir.)
Kemalpaşa Sütçüler Mahallesi
112 Atıksu Terfi Merkezi Elektrik Temini Elektrik Temini Hk.
İşi.
Menemen Asarlık Beldesi İçmesuyu
113 Terfi Merkezi Elektrik Temini ve İç
Tesisat, Motor Yolverme Panosu İşi.
114 Yenifoça Atıksu İnşaatı İşi.
115
Karabağlar Eskiizmir Caddesi
Mevcut Prekast Kapaklı
Yağmursuyu Kanalı Tadilatı İşi.
Atıksu terfi merkezlerine, toplamda yeraltından 1965
mt mesafe AG ENH yapımı, 3 adet tip AG panosu
06/09/2011
temini ve montajı, topraklama yapılması, tesisin
enerjilendirilmesi.
Atıksu terfi merkezine, toplam 27 mt mesafe için
havai YG ENH, 1 adet beton direk, 50 kVA direk tipi
15.09.2011
trafo+ayırıcı+harici tip AG panosu, 43 mt mesafe AG
19.09.2011
ENH temini ve montajı, topraklama yapılması, tesisin
enerjilendirilmesi.
Elektrik Temini ve İç
Tesisat Hk.
19/09/2011
Atıksu İnşaatı Hk.
29.09.2011
03.10.2011
Yağmursuyu Kanalı
İnşaatı Hk.
L=146,00m Ø600mm HDPE Korıge Boru ve B.A
06/10/2011
zarf içine alınması
L=39,90m B=1,50 H=değ. Mevcut prekast kapaklı U 21.12.2011
kesit kanalın üstünün B.A imalatı
298
08.09.2011
13.09.2012
28.09.2011
03.10.2011
04/01/2012
09.01.2012
2011 Yılı Faaliyet Raporu
NO
İŞİN ADI
Karşıyaka ilçesi Cumhuriyet Mah.
yağmursuyu kanalı yapımı için
116 ihaleye çıkılması.
Melez Deltası Taşkın Koruma Duvarı
117 İnşaatı İşi.
Gediz Nehri Kıyısında Tahkimat
118 Yapılması İşi.
KONUSU
Yağmursuyu Kanalı
İnşaatı Hk.
Melez Deltası Taşkın
Koruma Duvarı İnşaatı
Hk.
Gediz Nehri Kıyısında
Tahkimat Yapılması
Hk.
İMALAT
Karşıyaka İlçesi Atakent Mahallesi
121 Venedik Sitesi ve Çevresi
Yağmursuyu Kanalı
İnşaatı Hk.
Yağmursuyu Kanalı
İnşaatı Hk.
06/10/2011
03.01.2012
26/01/2012
30.01.2012
L=380 m Taşkın koruma duvarı yapılması.
04.10.2011
12.10.2011
13/10/2011
19.10.2011
500-1000 kg Ağırlığındaki Taşlar ile İstifsiz Taş
Dolgu Yapılması.
Ton 8.000
10/10/2011
12.10.2011
11/11/2011
17.11.2011
18/10/2011
05.12.2011
B=0,40m., 0,60m., 0,80m., 1,00m. Delikli saç
ızgaralı kanal L=1291m.
1,00x0,80m., 1,50x1,00m. BA Kutu menfez
L=1250m.
Ø400mm., 800mm., 1000mm. BA Boru
L=1287m. Ø200mm. PVC Boru L=180m.
20/10/2011
20.12.2011
06/01/2012
12.01.2012
Ø315 mm PE 100 PN4 Boru L= 76 m.
20.10.2011
26.10.2011
02/11/2011
10.11.2011
L=2680 m Korkuluk Yapımı.
24/10/2011
18.01.2012
24/02/2012
Ø300mm. E.C.B. Boru L=3082m.
24/10/2011
20.12.2011
26/12/2011
27.12.2011
27/10/2011
12/12/2011
19.12.2011
13/10/2011
20.10.2011
02/11/2011
10.11.2011
01.11.2011
02.11.2011
26/12/2011
27.12.2011
02/11/2011
05/12/2011
07.12.2011
03/11/2011
25.01.2012
26/01/2012
27.01.2012
03/11/2011
19.01.2012
07/02/2012
08.02.2012
Ø200mm., 300mm., 400mm., 500mm.
L=2438m. B=0,40m. Delikli saç ızgaralı kanal
L=228m.
1,00x1,00m., 1,50x1,00m. BA
menfez L=3037m. 1,00x1,50m. BA U Kanal
L=174m.
Ø300, Ø400, Ø500 mm HDPE Koruge Boru temini
04/11/2011
ve döşenmesi. L=3008 m.
20.12.2011
Ø800, Ø1000 mm E.C.Betonarme Boru temini ve
döşenmesi. L=387 m.
B=40cm ,B=60cm ,B=80cm ,B=100cm Delikli Saç
Izgaralı Betonarme Y.Suyu Kanalı Yapılması.
L=1519m. 1,00x1,00m., 1,50x1,00m.,
1,00x0,80m. BA menfez L=4287m.
06/01/2012
12.01.2012
Yağmursuyu Terfi Hattı İnşaatı İşi.
İzmir İli Muhtelif Derelerde 1. Etap
122 Korkuluk Yapılması İşi.
Dere Kenarlarına
Korkuluk Yapılması
Hk.
Çiğli İlçesi Sasalı Mah., Gazi Çiçek
Cad., 118, 131, 133, 134, 147, 10,
Kanalizasyon
123 24/1, 27 Sk. İle Kaklıç Mah., 10302 Şebekesi İnşaatı Hk.
ve 10319 Sokakların Kanalizasyon
Şebekesi İnşaatı İşi.
Bayındır İlçesi Çınardibi ve
124 Çiftçigediği Köyleri İçmesuyu İnşaatı
İşi.
Menemen İlçesi Seyrek Su Deposu
Elektrik Temini ve Ege-Koop
125 Villakent 1000m³ lük Depo Elektrik
Temini İşi.
İzmir İli,Buca İlçesi İnkılap Mah.
126 Yağmursuyu Terfi Merkezi Alçak
Gerilim Özel Anahtar Elektrik İşi.
Bayındır Hasköy Mah. Ve Elifli Köyü
ile Torbalı Aslanlar ve Taşkesik
127 Köyleri İçmesuyu Kuyusunun
Elektrik Temini İşi.
İLETİM HATTI (Çiftçigediği ve Çınardibi Köyleri)
Ø100 mm DF ve Ø110 mm HDPE Boru = 2489 m.
ŞEBEKE HATTI (Çiftçigediği ve Çınardibi
Köyleri)
İçmesuyu İnşaatı Hk.
Ø75, 110, 160 mm HDPE Boru = 20.730 m.
Ø65, Ø100 mm St. Çelik Boru = 19 m.
İLETİM ve ŞEBEKE HATLARI TOPLAMI =
23.238 m.
Bu İş Kapsamında: Güç yükseltimi, harici tip AG
panosu ve 75 mt mesafe Yer altı AG hattının temini ve
Elektrik Temini Hk.
montajı, topraklama yapılması, tesislerin
enerjilendirilmesi.
280 mt mesafeye 3x15+70 mm² AG enerji nakil
hattı, ölçüm ve dağıtım için terfi merkezi dışına 1
adet pano, yol geçişleri için 27 mt Ø110-10 atü
Terfi Merkezi Elektrik
polietilen boru, iç tesisat ve otomasyon sistemi
İşi Hk.
kurulması, 250 kVA ses izolasyon kabinli jeneratör
temini ve montajı, topraklama yapılması, tesislerin
enerjilendirilmesi.
İşler kapsamında, 150mt AG ENH, 3 adet sayaç, 3
adet harici tip sayaç panosu, 1 adet dahili motor
Elifli Köyü Kuyusu
kumanda panosu ve 80mt iç tesisat kablosunun
Elektrik Temini Hk.
temini ve montajı, topraklama yapılması, tesisin
enerjilendirilmesi.
Bornova İlçesi Altındağ Merkez
Atıksu Kanalizasyon
İnşaatı Hk.
Kanalizasyon İnşaatı İşi.
Çiğli Maltepe Deresi Yan Kolu
Dere Islahı Hk.
129 (Peynircioğlu Deresi)Dere Islahı
İnşaatı.
Bornova İlçesi Gürpınar ve
Kemalpaşa Mahalleleri Muhtelif
Sokaklar ile Pınar Cad. Yağmursuyu
Kanalı İnşaatı İşi. (Bayraklı
Yağmursuyu Kanalı
Mansuroğlu Mahallesi ile
İnşaatı Hk.
Bornova Gürpınar ve
128 Mah. 4499 Sk. Devamı Atıksu
130 Kemalpaşa Mahalleleri Muhtelif
Cadde ve Sokaklarda
Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi.
Sayı:294)
BİTİŞ
TARİHİ
B=0,40m., 0,60m., 0,80m., 1,00m. Delikli saç
ızgaralı kanal L=1009,00m.
B=1,00m. Şevli trapez kanal L=285m.
Ø400mm. Korige Boru L=320,00m.
Bornova İlçesi Çamdibi, Manda
Dere Islahı,
Çayı -Fatih Cad.-Kemalpaşa Cad.
Yağmursuyu ve Kanal
Ve Çevre Yolu Sınırı Mevcut Dere
119 Yataklarının Düzenlenmesi ile Atıksu İnşaatı Hk.
ve Yağmursuyu Kanalizasyon İnşaatı
İşi.
Bayraklı İlçesi Mansuroğlu Mah.
Muhtelif sokaklar ile Ozan Abay,
120 İslam Kerimov, Ankara Cad. Ve
Manas Bul. Yağmursuyu Kanalı
İnşaatı İşi.
BAŞLANGIÇ
TARİHİ
L= 530 m. Ø300 ECBB temini ve döşenmesi.
299
NO
İŞİN ADI
Menemen İlçesi Mermerli, Ahihıdır,
Camikebir, Seydinnasrullah Mah.
131 Dere Islahı ve Yağmursuyu Kanalı
İnşaatı İşi.
KONUSU
Dere Islahı ve
Yağmursuyu Kanalı
Hk.
Güzelbahçe İlçesi Kahramandere
Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı İşi.
Karabağlar Kanal Bakım Şube
134 Müdürlüğü Çevresine Koruma Çiti
Yapım İşi.
Kanalizasyon
Şebekesi İnşaatı Hk.
L= 686 m. Ø300 ECBB Temini ve döşenmesi.
16/11/2011
30.11.2011
05/12/2011
07.12.2011
Çit Yapımı Hk.
Koruma çiti yapılması : 67 mt.
17/11/2011
21.11.2011
28/11/2011
30.11.2011
17/11/2011
23.11.2011
01/12/2011
17/11/2011
23.11.2011
05/12/2011
07.12.2011
Menemen İlçesi Süleymanlı Köyü
Elektrik Temini Hk.
Temini İşi.
Karşıyaka Onur-1 Mah. Pompa
137 İstasyonu İnşaatı İşi.
1 adet Pompa İstasyonu Yapımı.
18/11/2011
29.12.2011
14/02/2012
21.02.2012
İçmesuyu İnşaatı Hk.
İLETİM HATLARI:
Demirci Köyü: Ø110 mm HDPE (10 Atü)
L=924 mt. Havuzbaşı Köyü: Ø110 mm HDPE
(10 Atü) L=1417 mt. İLETİM HATLARI
TOPLAMI:
L=2341 mt. Tahliye
Odası : 5 adet
Vantuz Odası : 5 adet
05/12/2011
12/12/2011
19.12.2011
07/12/2011
20.12.2011
26/12/2011
27.12.2011
İçmesuyu Terfi Hattı İnşaatı İşi.
139
140
141
142
Karşıyaka İlçesi Mustafa Kemal
Mah. 6753/8, 6753/6 ve 6753/4
sokaklarda Kanalizasyon Şebekesi
İnşaatı İşi. (Karşıyaka Mustafa
Kemal Mah. Ve Çiğli Sasalı,
Kaklıç Mah. Muhtelif Cadde ve
Sokaklarda Atıksu Şebeke
İnşaatı İşi.-Sayı:8925)
Yeni Foça Terfi Merkezleri Elektrik
Temini İşi.
Kavaklıdere İçmesuyu Arıtma Tesisi
İnşaatı İşi.
Çiğli İlçesi İstasyonaltı Mah.
8019/11, 8019/21, 8229 ve 8229/1
Sokaklar Yağmursuyu Kanalı İnşaatı
İşi.
Kanalizasyon Şebeke Ø300mm. ECBBoru L=638m.
Ø300 ECBB temini ve döşenmesi. L= 3720 m.
İnşaatı Hk.
Terfi Merkezleri
Elektrik Temini Hk.
İmesuyu Arıtma Tesisi
İnş. Hk.
Yağmursuyu Kanalı
İnşaatı Hk.
Çiğli İlçesi Sasalı Merkez Mahallesi
43 Sk. Yağmursuyu Kanalı İnşaatı
Yağmursuyu Kanalı
İşi.
(Çiğli
İnşaatı Hk.
143 İstasyonaltı Mah. Ve Sasalı
Merkez Mah. Muh. Sokaklar
Yağmursuyu Kanalı İnaşaatı İşi. Sayı: 292)
Bayraklı İlçesi Cengizhan Mah.
1620/21 ve 1620/39 Sk.
Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi.
(Karşıyaka; Yamanlar,
144 Cumhuriyet Mah. Ve Bayraklı
Yağmursuyu Kanalı
İnşaatı Hk.
Cengizhan Mah. Muhtelif Sk.
Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi. Sayı: 773)
145
Bu iş kapsamında 20 adet (50200 kg) betonarme
ENH direği ve 4255 kg travers-konsolun temini,
nakliyesi, montajı. 5 adet direğin demontajı, yaklaşık
625 mt mesafeye alüminyum iletken, 120 mt mesafe
için askı telli hava hattı kablosu, 1 adet harici sayaç
panosu, 1 adet harici tip 160kVA'lık AG panosu ve
direk tipi 160kVA hermetik trafonun temini ve
montajı, 95 mt AG NYY kablo, topraklama yapılması,
tesisin enerjilendirilmesi.
İşler kapsamında, 150mt AG ENH, 3 adet sayaç, 3
adet harici tip sayaç panosu, 1 adet dahili motor
kumanda panosu ve 80mt iç tesisat kablosunun
temini ve montajı, topraklama yapılması, tesisin
enerjilendirilmesi.
Pompa İstasyonu Hk.
Bayındır İlçesi Havubaşı Köyü ile
138 Torbalı İlçesi Demirci Köyü
11/11/2011
05/12/2011
07.12.2011
Elektrik Temini Hk.
136 İçemesuyu Terfi Merkezi Elektrik
BİTİŞ
TARİHİ
16/11/2011
23.11.2011
Kemalpaşa İlçesi Yakaköy Köyü
İçmesuyu Kuyusu Elektrik Temini İşi.
135
BAŞLANGIÇ
TARİHİ
İşler kapsamında, 150mt AG ENH, 3 adet sayaç, 3
adet harici tip sayaç panosu, 1 adet dahili motor
kumanda panosu ve 80mt iç tesisat kablosunun
temini ve montajı, topraklama yapılması, tesisin
enerjilendirilmesi.
Karşıyaka lçesi Rüştü Şardağ Cad.
Terfi Merkezi Elektrik
132 Yağmursuyu Terfi Merkezi Elektrik İşi Hk.
Temini İşi.
133 Mah. 763, 753, 747 ve 844 Sk.
İMALAT
Çaltılıdere Köyü (ALİAĞA İLÇESİ)İçmesuyu İnşaatı Hk.
Foçaköy Evleri (BAĞARASI /
FOÇA İLÇESİ) İçmesuyu İnşaatı İşi.
09/12/2011
09/12/2011
29.12.2011
B=0,40m., B=0,60m. Delikli saç ızgaralı kanal
L=586m.
Ø400mm., 600mm. Korige Boru
L=84m.
12/12/2011
29.12.2011
09/01/2012
12.01.2012
B=0,40m. Delikli saç ızgaralı kanal L=68m.
Ø200mm., 400mm. Korige Boru L=145m.
Ø200, Ø400, Ø600 HDPE Koruge Boru temini ve
döşenmesi. L=229 m.
B=0,40 m. H=Değişken Delikli Saç Izgaralı
Betonarme Y.Suyu Kanalı Yapılması. L=487 m.
B=0,60 m. H=Değişken Delikli Saç Izgaralı
Betonarme Y.Suyu Kanalı Yapılması. L=167 m.
12/12/2011
29.12.2011
09/01/2012
12.01.2012
B=0,40m. Delikli saç ızgaralı kanal L=288m.
Ø400mm. , Ø500mm. , Ø600mm. HDPE Koruge
Boru Temini ve Döşenmesi. L=1427m.
B=40cm. , B=60cm. , B=80cm. , B=100cm. Delikli
Saç Izgaralı Betonarme Y.suyu Kanalı Yapılması.
L=1507m.
Trapez Kanalı (B:1,0m.
H:1,0m.)yapılması. L=285m.
12/12/2011
03.01.2012
26/01/2012
30.01.2012
İLETİM HATLARI:
Çaltılıdere köyü:Ø160mm HDPE(16 Atü)
L=783m.
Foçaköy Evleri:Ø150mm DF
L=1911m.
Toplam
L=2.694mt.
12/12/2011
ŞEBEKE HATLARI:
Çaltılıdere köyü:Ø63mm, Ø75mm, Ø110mm ve 20.12.2011
Ø160mm HDPE(10 atü) L=15244m.
Foçaköy Evleri:Ø63mm, Ø110mm HDPE(10
Atü), Ø63mm, Ø75mm, Ø110mm HDPE(16 Atü)
L=14828m.
Toplam L=30.072mt.
GENEL TOPLAM L=32.766mt.
20/02/2012
23.02.2012
300
2011 Yılı Faaliyet Raporu
NO
İŞİN ADI
KONUSU
Çiğli İlçesi Güzeltepe Mah.Maltepe
Deresinin (0+000,00 ile 3+044,27
km arası) Islah ve Atıksu
Kanalizasyon İnşaatı İşi. (Çiğli
Dere Islahı Hk.
Güzeltepe Mahallesi,Maltepe
146 Deresi ve Yankolu (Peynircioğlu
Deresi) Islah ve Atıksu
Kanalizasyon İnşaatı İşi.)
147
İMALAT
Ø300mm E.C.B. Boru temini ve döşenmesi
L=278,98m.
(B:8,0m H:2,0m),(B:5,0m
H:2,0m) Trapez Kanal yapılması L=599,20m.
(B:4,0m H:2,0m) Kutu Kesit 2 gözlü yapılması
L=10m.
(B:2,0m H:2,0m) Kutu Kesit
yapılması L=38m.
(B:4,0m
H:2,5m),(B:2,0 H:2,0m) U Kanal yapılması
L=441,29m.
(B:değ. H:2,5m)(yan kol) U Kanal yapılması
L=15m.
(B:4,0m-2,0m H:2,5-2,0m) U
Kanal yapılması L=28,45m. Korkuluk yapılması
Foça İlçesi Kozbeyli Köyü Kuyusu
149 Elektrik Temini İşi.
BİTİŞ
TARİHİ
12/12/2011
19.01.2012
07/02/2012
08.02.2012
14/12/2011
07.02.2012
14.02.2012
07/02/2012
L=265m. Ø400 HDPE Koruge Boru temini ve
döşenmesi.
L=249m. Ø1000 E.C.B. Boru
temini ve döşenmesi.
L=30m. B=0,40m.
19/12/2011
H=Değişken Delikli Saç Izgaralı B.Arme Y.suyu
29.12.2011
Kanalı Yapılması.
L=365m. B=0,50m. Trpez Kesitli Y.suyu Kanalı
Yapılması.
12/12/2011
16.01.2012
Bornova İtfaiye grubu Bölgesi Atıksu
Atıksu Şebeke İnşaatı
Şebeke İnşaatı İşi.
Hk.
Buca İlçesi Kırıklar Cezaevi Çevresi
Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi.
Yağmursuyu Kanalı
148
İnşaatı Hk.
BAŞLANGIÇ
TARİHİ
Elektrik Temini Hk.
20/12/2011
EMLAK KAMULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
EMLAK VE KAMULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2011 YILI FAALİYETLERİ ÖZETİ
2011 YILINDA TESCİL, TAHSİS VE İRTİFAK İŞLEMİ YAPILAN PARSELLER
Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanında :
2011 Yılında Tescil Edilen Parseller;
Küner Köyü:
1 Adet
Bulgurca Amuca Söğütlü Pınar Köyü
1 Adet
Bulgurca Köyü:
12 Adet
Toplam 14 Adet , 67.149.5 m2 alan İdaremiz adına tescil edilmiştir.
Diğer Yerleşim Merkezlerinde;
2011 Yılında Tescil Edilen Parseller;
Bayındır İlçesi;
1 Adet
Buca İlçesi;
2 Adet
Çiğli İlçesi;
6 Adet
Menderes- Özdere İlçesi;
1 Adet
Torbalı İlçesi;
1 Adet
Toplam 11 Adet , 79.306.78 m2 alan İdaremiz adına tescil edilmiştir.
301
2011 Yılında Tahsisi Yapılan Parseller;
Menemen- Alaniçi Köyü;
1 Adet (Ön Tahsis)
Selçuk İçesi;
1 Adet (Ön Tahsis)
Bayındır-Kızılcaağaç Köyü;
1 Adet (Ön Tahsis)
Toplam 3 Adet, 4.766,63 m2 yüzölçümlü İdaremiz adına ön tahsisi gerçekleştirilmiştir.
Selçuk İlçesi;
1 Adet (Daimi Tahsis)
Çiğli İlçesi ;
1 Adet (Daimi Tahsis)
Buca İlçesi;
1 Adet (Daimi Tahsis)
Torbalı İlçesi;
5 Adet (Daimi Tahsis)
Aliağa İlçesi;
1 Adet (Daimi Tahsis)
Menderes İlçesi;
5 Adet (Daimi Tahsis)
Seferihisar İlçesi;
1 Adet (Daimi Tahsis)
Toplam 15 Adet, 162.623,51 yüzölçümlü İdaremiz adına daimi tahsisi gerçekleştirilmiştir.
2011 Yılında İrtifak Tesisi Kurulan Paseller;
Torbal-Korucuk Köyü;
1 Adet
Narlıdere İlçesi ;
2 Adet
Toplam 3 Adet, 8.142,58 m2 alan İdare adına İrtifak Tesisi Kurulmuştur.
2011 YILINDA TESPİT VE TESCİL DAVASI AÇILAN PARSELLER
Tahtalı Barajı Koruma Alanında ;
Beyköy – Eşen
5 Adet Parsel (21 Kişi)
Bulgurca
9 Adet Parsel (19 Kişi)
Keler
1 Adet Parsel (1 Kişi)
Değirmendere
1 Adet Parsel (1 Kişi)
Yerleşim Merkezleri;
Torbalı
Bornova- Kavaklıdere
1 Adet Parsel (1 Kişi)
4 Adet Parsel (4 Kişi)
302
303
TOPLAM
ALİAĞA
BALÇOVA
BAYINDIR
BAYRAKLI
BORNOVA
BUCA
ÇİĞLİ
FOÇA
GAZİEMİR
GÜZELBAHÇE
KARABAĞLAR
KARŞIYAKA
KEMALPAŞA
KONAK
MENDERES
MENEMEN
MURADİYE
NARLIDERE
SARUHANLI
SEFERİHİSAR
SELÇUK
TORBALI
URLA
İLÇELER
1.496,00
15,00
21,00
3,00
1,00
20,00
8,00
401,00
1,00
3,00
17,00
67,00
5,00
194,00
705,00
17,00
2,00
7,00
1,00
6,00
1,00
1,00
TAPUDA KAYITLI
TAŞINMAZ
( parsel sayısı /
adet)
20.766.926,88
51.959,96
6.874,00
24.561,96
2.080,00
46.298,31
27.874,51
12.130.528,50
3.320,00
2.777,29
2.960,00
1.094.548,27
33.304,00
470.318,50
6.777.252,12
12.482,45
1.144,00
9.266,00
1.744,00
54.896,00
1.488,01
11.249,00
YÜZÖLÇÜMÜ (m2)
197,00
1,00
1,00
6,00
12,00
27,00
2,00
7,00
10,00
8,00
1,00
12,00
62,00
29,00
5,00
1,00
1,00
11,00
1,00
SINIRLI AYNİ HAKLAR
(Parsel sayısı/adet)
3.334.038,53
7.349,04
106,00
6.704,18
25.428,07
2.277.706,12
2.864,98
8.378,34
12.582,58
384.835,00
255,00
16.769,50
423.347,80
26.831,51
12.440,48
11.233,00
34.560,00
81.849,03
797,90
YÜZÖLÇÜMÜ
(m2)
1.693,00
16,00
22,00
3,00
1,00
26,00
20,00
428,00
1,00
2,00
10,00
27,00
75,00
6,00
206,00
767,00
46,00
2,00
12,00
1,00
7,00
1,00
12,00
2,00
TAPUDA
KAYITLI
TAŞINMAZ +
SINIRLI AYNİ
HAKLAR (Parsel
sayısı/adet)
İLÇE BAZINDA PARSEL SAYILARI VE YÜZÖLÇÜMÜ TABLOSU
24.100.965,41
59.309,00
6.980,00
24.561,96
2.080,00
53.002,49
53.302,58
14.408.234,62
3.320,00
2.864,98
11.155,63
15.542,58
1.479.383,27
33.559,00
487.088,00
7.200.599,92
39.313,96
1.144,00
21.706,48
1.744,00
66.129,00
34.560,00
83.337,04
12.046,90
TAPUDA KAYITLI
TAŞINMAZ +
SINIRLI AYNİ
HAKLAR
(yüzölçümü /m2)
2011 Yılı Faaliyet Raporu
HARİTA VE YER ALTI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HARİTA VE YER ALTI TESİSLERİ ŞÜBE MÜDÜRLÜĞÜ
2011 YILI RAPORU (FAALİYET)
İdaremizce Yürütülen Çalışmalara Altlık Olmak Üzere Üretilen Harita Çalışmalarını İçeren Faaliyetler
NO
TALEP EDEN BİRİM
1
Kanal Proje Şube Müdürü
Halkapınar Ozan Abay
Caddesindeki Yağmur Kanalı
Kot Ölçümü
Arazi ölçümü yapıldı.İlgili birime teslim edildi.
2
Kanalizasyon Dai. Bşk.
Sözlü İstek. Yıkılan Dalyanın
Koordinatları istendi
Yıkılan Dalyanın ED50 Koordinatları 1/ 10000
ölçekli çizim ile birlikte verildi.
Kunduz Barajının Harita Çıktısı
Kunduz Baraj Havzası içindeki dereden doğal
göle yapılacak olan hat kabaca işaretlendi.
Baraj Havzası sınırları ve uydu görüntüsü ile
birlikte 1/25000 ölçekli çıktı alındı.
Yurtoğlu Deresi Detay Alımı
Arazi ölçümü yapıldı.İlgili birime teslim edildi.
Etüd Pl. Dai. Bşk.
Körfez'de -2 -4 ve -6
Kotlarının Alan Hesabı
Körfez batimetri haritası üzerinden 0-(-2) , [(2) - (-4)] ve [(-4)-(-6)] kotları arasında kalan
alanlar hesaplandı. Harita üzerinde
gösterilerek çıktısı alındı.
6
Etüd Pl. Dai. Bşk.
Melez Deltası Dolgu Alanları
Etüd Çalışması
Melez Deltası Dolgu Alanları sınırları istenildiği
şekilde işaretlendi. Mevcut ve Öneri sınırlar
3'er adet 1/1000 ölçeğinde çıktı alınarak teslim
edildi.
7
Emlak Kamulaştırma Şube
Müdürlüğü
Tahtalı Barajı Kamulaştırma
Durumu
Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanı'ndaki
kamulaştırma çalışmalarında, 6 aylık veri
güncellemesi yapıldı. Harita ve liste olarak
hazırlandı, özet sonuç çıktısı teslim edildi.
3
Genel Müdür Danışmanı
4
Uğur YÜKSEL
5
TALEP EDİLEN İŞ
SONUÇ
8
Etüd Pl. Dai. Bşk.
Çiğli AAT Alanı içinde yapılacak olan Biyokatı
Çiği AAT Alanında Yapılacak
Bertaraf Tesisi alanı ile 4. Faz alanı Faruk Bey
Olan
ile birlikte çalışılarak harita üzerine işaretlendi.
Bertaraf Tesisi Yeri Belirlenmesi
5 Adet 1/25000 ölçekli çıktı alındı.
9
Etüd Pl. Dai. Bşk.
Çiği AAT Alanında Yapılacak
Olan
Bertaraf Tesisi Yeri Çıktısı
Çiğli AAT Alanı içinde yapılacak olan Biyokatı
Bertaraf Tesisi alanı ile 4. Faz alanı 6 Adet
1/25000 ölçekli çıktı alındı.
Kemalpaşa Nif Kaynağı Projesi
Sit Alanları Durumu
Koruma Kurulu tarafından gönderilen ve sit
alanlarını gösteren paftalar taranarak rektifiye
edilip gerçek koordinat ve boyutlarına getirildi.
Proje ITRF'den ED50 dönüşümü yapıldı, sit
alanları ile çakıştırıldı.Her iki sit alanı için 2'şer
adet A3 çıktı alındı.
10
Su Proje Şube Müdürlüğü
304
2011 Yılı Faaliyet Raporu
NO
11
TALEP EDEN BİRİM
İBB - Emlak Yönetimi Dairesi
Başkanlığı
TALEP EDİLEN İŞ
SONUÇ
Selçuk Pamucak Bölgesi Su
Deposu Ve İsale Hattının
Oluşturulması
Selçuk İlçesi Pamucak Bölgesi Su Deposu Ve
İsale Hattı ölçümü yapılarak yaklaşık 1m
genişliğinde,1776 m bir isale hattı
oluşturuldu.Bunun yanısıra 600 m² lik bir depo
alanı oluşturularak, isale hattının ve deponun
1/5000 ölçekli ITRF koordinatlı hava fotoğraflı
çıktısı ve ölçü krokileri çıktıları alındı.
12
Etüd Pl. Dai. Bşk.
Gediz Deltası Koruma
Bölgeleri Etüd Çalışması
Gediz Deltası Koruma Bölgeleri Öneri Sınırları
istenildiği şekilde işaretlendi. Mevcut ve Öneri
sınırlar
3'er adet 1/100.000 ölçeğinde çıktı alınarak
teslim edildi.
13
Menderes Teknik Amirliği
Pancar Su Deposunun ve
Çevresinin Detay Alımı
Arazi ölçümü yapıldı.İlgilisine teslim edildi
14
Su İsale ve Dağıtım Daire
Başkanlığı
Selçuk İlçesi Pamucak Bölgesi
Arazi ölçümü yapıldı.İlgilisine teslim edildi
Su Deposu ve İsale Hattının
Ölçümü
15
Ç.K.K.Dai. Bşk.
16
KAÇAK YAPI ÖLÇÜMÜ (
Mustafa DÜĞÜ )
Arazi ölçümü yapıldı.Ç.K.K.Dai.Başkanlığı'na
gönderildi.
Görece Arıtma Tesisi Md.
Görece Arıtma Tesisi Saha
Yeri
Arazi ölçümü yapıldı.İlgilisine teslim edildi
17
Menderes Teknik Amirliği
Menderes Bölgesindeki 10
Adet Kuyu Yerine Ait Orman
İzinlerinin Hazırlanması
Orman Bölgeden orman sınırları alınarak 10
bölgenin orman izin belgeleri
hazırlandı.23.09.2011-314.01/6705 sayılı yazı
ile Su Tesisleri Dai. Baş. Gönderildi.
18
Ç.K.K.Dai. Bşk.
KAÇAK YAPI ÖLÇÜMÜ (
Fettah EŞEN )
Arazi ölçümü yapıldı.Ç.K.K.Dai.Başkanlığı'na
gönderildi.
19
Ç.K.K.Dai. Bşk.
KAÇAK YAPI ÖLÇÜMÜ ( bila166)
Arazi ölçümü yapıldı.Ç.K.K.Dai.Başkanlığı'na
gönderildi.
Seferihisardaki 5 Adet Su
Deposunun İmar Planında
"BHZ" Olarak Ayrılması
Söz konusu depoların yerleri, Sinan Bey'le ortak
çalışmalar sonucunda, hem ed-50 hem itrf
olarak çizimleri hazırlandı ve 29.09.2011314.01/3628 sayılı yazı ekinde Su Proje Şube
Müdürlüğüne gönderildi.
20
Su Proje Şube Müdürlüğü
21
Ç.K.K.Dai. Bşk.
22
Etüd Pl. Dai. Bşk.
Ilıpınar Köyü Harita Ölçümleri Arazi ölçümü yapıldı.İlgilisine teslim edildi
23
Etüd Pl. Dai. Bşk.
Gediz Deltası Koruma
Bölgeleri Çıktısı
Daha önce oluşturulmuş haritadan 5 kopya
çıktı alındı
24
Su Proje Şube Müdürlüğü
İzmir Menderes Çileme
Kuyuları Ana İsale Hattı ve
Enerji Temini Hattı Projesi
Projesi yapılmış su isale hattına alan
oluşturuldu ve kuyu bağlantılarına enerji nakil
hattı bağlantısı çizildi ve 5 kopya çıktı alındı.
KAÇAK YAPI ÖLÇÜMÜ ( Elmas Arazi ölçümü yapıldı.Ç.K.K.Dai.Başkanlığı'na
YILMAZ )
gönderildi.
305
N
O
TALEP EDEN
BİRİM
TALEP EDİLEN İŞ
SONUÇ
25
Kanal Proje İzmir İi Torbalı İlçesi Subaşı - Pamukyazı Beldeleri Terfi Hattına Ait
Şube Müdürü Kadastral Bilgi Ve Belgelerin Temini
İzmir İi Torbalı İlçesi
Subaşı-Pamukyazı
Beldeleri Terfi Hattına ait
kadastral bilgi ve
belgeler ilgili kadastro
biriminden temin
edilerek sayısal ortamda
ilgilisine teslim edildi.
26
Su Proje Şube Bornova İlçesi Yaka - Çiçekli - Karaçam Köyleri Kuyu Depo Arası
Müdürlüğü İletim Hattı Harita Çalışması
Arazi ölçümü
yapıldı.İlgilisine teslim
edildi
27
Su Proje Şube
Bayındır İlçesi Osmanlar Köyü İçmesuyu İnşaatı
Müdürlüğü
28 Ç.K.K.Dai. Bşk. KAÇAK YAPI ÖLÇÜMÜ ( Turan ÇATALBAŞOĞLU )
29
30
Su Proje Şube
Bornova İlçesi Kavaklıdere Köyü Depo ve İletim Hattı Alanları
Müdürlüğü
Etüd Pl. Dai.
Bşk.
Torbalı İlçesi Çaybaşı - Subaşı Beldeleri , Özbey , Yeniköy , Göllüce
ve Bülbüldere Köyleri ile Eğerci , Şehitler , Pamukyazı , Atalanı ,
Kırbaş , Naime Mahallelerinin Atıksu Kollektör ve Şebeke Projesi
31
Etüd Pl. Dai.
Bşk. Gülay
DEMİRCİOĞL
U
32
Mehmet Sabri
Karabağlar Emrez Deresi Detay Ölçümü
BECERİK
İzmir Körfezi Kanal Güzergahları
306
Bayındır İlçesi Osmanlar
Köyü İçme Suyu İnşaatı
için Su
Deposu,Kaptaj.Toplama
Odası ve İletim Hattı
istenildiği şekilde
işaretlendi. Mevcut
alanlar çevrildi.3D VE
6D'lik ölçü krokileri ve 1/
3 000 ölçeğinde ITRF
koordinatlı hava
fotoğraflı çıktıları
alınarak Orman Bölgeye
verilmek üzere teslim
edildi.
Arazi ölçümü
yapıldı.Ç.K.K.Dai.Başkanlı
ğı'na gönderildi.
Bornova İlçesi
Kavaklıdere Köyündeki
Depo ve İsale Hattı
istenildiği şekilde
işaretlendi.Mevcut
alanlar çevrildi.3D VE
6D'lik ölçü krokileri ve 1/
2 500 ölçeğinde ED50
koordinatlı hava
fotoğraflı çıktıları
alınarak Orman Bölgeye
verilmek üzere teslim
edildi.
Torbalı İlçesi Subaşı Pamukyazı
Beldelerindeki Kadastral
Bilgi ve Belgelerin Temini
Körfezde yapılması
düşünülen kanal için 3
alternatif çizildi. Her bir
alternatif için 50. 100 ve
200 metre genişliğinde
kanal şeritleri
oluşturuldu ve çıkı alındı.
Arazi ölçümü
yapıldı.İlgilisine teslim
edildi
2011 Yılı Faaliyet Raporu
N
O
TALEP EDEN BİRİM
TALEP EDİLEN İŞ
SONUÇ
Genel Müdürlüğün istegi üzerine
değişiklikler yapıldı.
33 Etüd Pl. Dai. Bşk.
İzmir Körfezi Kanal Güzergahları
34 Etüd Pl. Dai. Bşk.
Urla TCDD ile Urla Su Depo arası
İçmesuyu Projelerinin
Arazi ölçümü yapıldı.İlgilisine teslim edildi
Hazırlanması Kapsamında
Yapılan Ölçüm
35 Ç.K.K.Dai. Bşk.
Gölcükler - İstasyon mahalleleri
ve Oğlananası arasındaki
Derenin Ölçümü
Arazi ölçümü yapıldı.İlgilisine teslim edildi
36 Ç.K.K.Dai. Bşk.
Gölcükler Dere Ölçümü
Arazi ölçümü yapıldı.İlgilisine teslim edildi
37 Su Proje Şube Müdürlüğü
Bornova İlçesi Kavaklıdere Köyü
Depo ve İletim Hattı Alanları
Daha önce oluşturulmuş ölçü krokisi ve
haritadan 4 kopya çıktı alındı.
38 Etüd Pl. Dai. Bşk.
Görüşmeler sonucunda kanal
İzmir Körfezi Kanal Güzergahları güzergahlarında düşünülen değişiklikler
yapıldı, çıktı alındı
39 Ç.K.K.Dai. Bşk.
KAÇAK YAPI ÖLÇÜMÜ ( Hasan
OSMANOĞLU )
40
Su Proje Şube Müdürlüğü İnşaat
Teknisyeni Murat AYAR
Menderes İlçesi Değirmendere
Beldesi İçmesuyu Şebeke İnşaat
Projesi
Arazi ölçümü
yapıldı.Ç.K.K.Dai.Başkanlığı'na gönderildi.
Menderes İlçesi Değirmendere
Beldesindeki İçmesuyu Şebeke Hattı
kadastral üzerine oturtuldu.Proje sit
alanları ile çakıştırıldı.1/5 000 ölçekli 3'er
adet A0 çıktı alınarak, Sit Kuruluna
verilmek üzere teslim edildi.
Orman Arazilerindeki Bedelsiz
Sahaların İzin Belgeleri
Arazi ölçümü yapıldı.İlgilisine teslim edildi
42 Su Proje Şube Müdürlüğü
Kemalpaşa İlçesi Sarılar Köyü
İletim Hattı Planı
Kemalpaşa İlçesi Sarılar Köyündeki
Depo,Kaptaj,Maslaklar ve İletim Hattı
istenildiği şekilde işaretlendi.Mevcut
alanlar çevrildi.Alan özet çizelgesi
hazırlandı.3D VE 6D'lik ölçü krokileri ve 1/
3 500 ölçeğinde ED50 koordinatlı hava
fotoğraflı çıktıları alınarak,tüm veriler cd
ortamına aktarılarak Orman Bölgeye
verilmek üzere teslim edildi.
43 Su Proje Şube Müdürlüğü
Menemen İlçesi Maltepe
Beldesi İçme suyu Dağıtım
Şebekesi ve Musa Bey Köyü
Kuyularından Yeni Foça Terfi
İstasyonu Arası İletim Hattı
Uygulama Projelerinin
Hazırlanması İşi
Proje kapsamındaki İletim hattı
güzergahının ölçümleri yapılarak.X,Y,Z
değerleri belirlenmiştir.Güzergah ortofoto
üzerine işlenerek,1/5000 ölçekli çıktısı ve
güzergaha ait koordine özet çizelgesi ikişer
nüsha olarak teslim edilmiştir.
44 Etüd Pl. Dai. Bşk.
Seferihisar İlçesinde Bulunan Su
Depolarının İmar Planlarına
İşlenmesi
İmar Planlarına Çizilerek , İlgilisine teslim
edildi.
45 Su Proje Şube Müdürlüğü
Kemalpaşa İlçesi Sarılar Köyü
İletim Hattı Planı
Daha önceden oluşturulmış harita ve
koordine özet çizelgesinden Sit Kuruluna
verilmek üzere 3'er adet çoğaltıldı.
41 Su Tesisleri Dai. Bşk.
307
NO
TALEP EDEN BİRİM
TALEP EDİLEN İŞ
SONUÇ
46 Etüd Pl. Dai. Bşk.
İkinci alternatif üzerinde değişiklikler
yapıldı, köşe noktalarının coğrafi
İzmir Körfezi Kanal Güzergahları koordinat listesi oluşturuldu, 1/25000
ölçekli çizim ve koordinat listesinin
çıktısı alındı.
47 Su Tesisleri Dairesi Bşk.
Bayındır Osmanlar Köyü Sondaj
Kuyusu ile İsale Hattının Orman
İzin Belgelerinini Hazırlanması
Bayındır Teknik Amiri il ortak çalışma
sonucu hazırlanarak, 02.11.2011314.01-7065 sayılı yazı ile gönderildi.
48 Su Tesisleri Dairesi Bşk.
Menderes Küner - Görece Yeniköy ve Karabağlar Tirazlı'da
Bulunan Depoların Orman
İzinlerine Yönelik Harita
Çalışmalarının Hazırlanması
Menderes ve Buca Teknik Amirlikleri
ortak çalışmaları sonucu hazırlanarak,
21.11.2011-314.01/7572 sayılı yazı ile
Su Tesisleri Dai.Baş. Gönderildi.
49 İBB - Nazım Plan Şube Müdürlüğü
Foça Bağarası Köyü 1094
Parselin İmar Planına İşlenmesi
Söz konusu parselle ilgili kadastral sınır
çalışması yapılarak, son durum
30.11.2011-310.01.2168/13278 sayılı
yazı ile İBB'ye yazıldı.
50 Su Tesisleri Dairesi Bşk.
Torbalı Helvacı Sondaj Kuyusu ,
Su kuyusu , Su Arıtma Tesisi ve
ENH Orman İzin Belgelerinin
Hazırlanması
Torbalı Teknik amirliği ile ortak çalışma
sonucu istenen evraklar hazırlanarak
12.12.2011-314.01/7182 sayılı yazımızla
Su Tesisleri Dai Baş. Gönderildi.
51 Ç.K.K.Dai. Bşk.
KAÇAK YAPI ÖLÇÜMÜ (Hidayet
YEĞEN)
Arazi ölçümü
yapıldı.Ç.K.K.Dai.Başkanlığı'na
gönderildi.
52 Etüd Pl. Dai. Bşk.
Selçuk İlçesi Cumhuriyet
Mahallesi Dereleri Arazi
Ölçümleri
Arazi ölçümü yapıldı.İlgilisine teslim
edildi
53 Su Proje Şube Müdürlüğü
Bornova İlçesi Yaka , Çiçekli
Karaçam Köyleri Kuyu Depo
arası İletim Hattı Harita
Çalışması
Arazi ölçümü yapıldı.İlgilisine teslim
edildi
HARİTA VE YER ALTI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2011 YILI FAALİYET RAPORU
İdaremizce Yürütülen Proje ve Yapım İşlerinin Harita Çalışmalarının Kontrollük Faaliyeti
FAALİYET ADI
İŞİN
TANIMI
KAPSAMI
1
151-165-177-298-306-316-320-326-330-332
Sokaklar Yağmursuyu Kanalı İnşaatı
Yağmursuyu
İnşaat Kontrol
1073.87 m.
100%
2
İzmir İli Bornova İlçesi İmar Planlı Alanlardan
Geçen Şeytan Deresi, Taşpınar ve Malama
Derelerinin Düzenlenmesi
Dere İnşaat
- Kontrol
8745.75 m
100%
3
İzmir İli Aliağa İlçesi Atıksu Arıtma Tesisi
İnşaatı
SIRA
NO
Arıtma
Tesisleri Kontrol
308
İŞİN MİKTARI
(FİZİKİ)
GERÇEKLEŞTİRME
100%
2011 Yılı Faaliyet Raporu
SIRA
NO
İŞİN
TANIMI
KAPSAMI
FAALİYET ADI
5
İBB Sorumluluk Sahasına Giren Yerleşim
Yerleri Muhtelif Cadde ve Sokakların II. Etap
Yağmursuyu Şebeke Proje Hazırlanması
6
Pınarbaşı Yarış Pisti Yanı Toplayıcı
Yağmursuyu Kanal İnşaatı
7
8
9
10
11
Yağmursuyu
İnşaat Kontrol
Pancar Beldesi İçmesuyu Şebeke ve İletim
Su İnşaat Hattı İnşaatı
Kontrol
Arıtma
Kemalpaşa Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
Tesisleri Kontrol
Yenifoça İlçesi İçmesuyu Şebeke ve İletim
Su İnşaat Hattı İnşaatı
Kontrol
Yağmursuyu
İzmir İli Konak İlçesi Yenişehir Gıda Çarşısı
İnşaat Sokaklar Yağmursuyu Kanalı İnşaatı
Kontrol
S.S. Yenikent Koop. ve Civarı Yerleşim Alanına Kanal İnşaat
ait Kanalizasyon İnşaatı
- Kontrol
12
Muhtelif Sokak ve Caddelerde Atıksu
Şebekesi Yapılması İnşaatı
13
Seferihisar İlçesi Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
14
15
16
17
18
19
20
Kanal Proje
- Kontrol
Çileme ve Sancaklı Köyleri İçmesuyu Şebeke
ve İsale Hattı İnşaatı
İzmir İli Bornova İlçesi Çamdibi Mevkiinde,
Manda Çayı - Fetih Caddesi - Kemalpaşa
Caddesi ve Çevre Yolu ile Sınırlanan Alandaki
Mevcut Dere Yataklarının Düzenlenmesi,
Atıksu ve Yağmursuyu Ayrıştırma Projelerinin
Hazırlanması
Yaylacık Mah. 38 Sok. Yağmursuyu Kanalı
Deplasmanı İnşaatı
İzmir İli Seferihisar İlçesi Parsel Bacası
Yapılması ve Mevcut Parsel Bacalarının
Yükseltilmesi
İzmir İli Bornova İlçesi Atatürk Mahallesi 906
- 909 - 913 - 914 - 915/1 - 915/3 - 915 - 925
Sokaklar Yağmursuyu Kanalı İnşaatı
İzmir İli Menderes İlçesi Özdere Beldesi
Çukuraltı Mahallesi Söğütçük Deresi Kenarına
Korkuluk Yapılması İnşaatı
Çamlı Köyü İçmesuyu Bağlantı Hattı İnşaatı
309
Kanal İnşaat
- Kontrol
Arıtma
Tesisleri Kontrol
Su İnşaat Kontrol
İŞİN MİKTARI
51352.00 m.
100%
427.00 m.
100%
34152.00 m.
100%
100%
95550 m.
100%
1258.00 m
100%
3696.53 m
100%
2087.81 m
100%
100%
24904.00 m
Dere Proje Kontrol
Kanal İnşaat
- Kontrol
(FİZİKİ)
GERÇEKLEŞTİRME
100%
100%
118 m
Kanal İnşaat
- Kontrol
100%
100%
Yağmursuyu
İnşaat Kontrol
1151.60 m.
100%
Dere İnşaat
- Kontrol
641.38 m.
100%
Su İnşaat Kontrol
494.27 m.
100%
SIRA
NO
FAALİYET ADI
İŞİN TANIMI
KAPSAMI
İŞİN MİKTARI
(FİZİKİ)
GERÇEKLEŞTİRME
21
İzmir İli Konak İlçesi Mersinli
Havzasının Yağmursuyu Toplama
Hattı İnşaatı
22
Şemikler Mahallesi Mavişehir
Kanalizasyon İnşaatı
23
Torbalı İlçesi İçmesuyu Şebeke ve
İletim Hattı Uygulama Projelerinin
Hazırlanması
Su İnşaat - Kontrol
24
İzmir İli Karşıyaka İlçesi Yalı
Mahallesinde Alt Geçit Nedeniyle
Deplasman Yapılması İnşaatı
Kanal İnşaat Kontrol
616.54 m.
100%
Dere İnşaat Kontrol
345.30 m
100%
Yağmursuyu İnşaat
- Kontrol
164.29m
100%
Yağmursuyu İnşaat
- Kontrol
6455.88 ys
2985.57 kan.
100%
1865.39 m.
100%
25
26
Karşıyaka İlçesi Bostanlı Deresi Sol
Sahile Korkuluk Yapılması
Bayraklı İlçesi Orgeneral Nafiz
Gürman Mahallesi 7020 Sokak
Yağmursuyu Kanalı İnşaatı
Yağmursuyu İnşaat
- Kontrol
Kanal İnşaat Kontrol
2045 m.
100%
1358.06 m.
100%
100%
27
Kuruçeşme Mahallesi Hoca Ahmet
Yesevi Caddesi ile Yıldız Mahallesi
Muhtelif Sokaklar Yağmursuyu Kanal İnşaatı
28
Payamlı Köyü Atıksu Şebekesi
Yapılması İnşaatı
29
İzmir İli Metropol Alan İçerisinde
Kalan Derelerin Muhtelif
Kesimlerinin 1.Etap Dere Islah
Projelerinin Hazırlanması
Dere Proje - Kontrol
30
İzmir İli Menderes İlçesi Çileme ve
Sancaklı Köyleri Kanalizasyon
İnşaatı
Kanal İnşaat Kontrol
27748.43m
100%
31
Karabağlar İlçesi Melez Deresi
Üzerine Yaya Köprüsü Yapılması
İnşaatı
Dere İnşaat Kontrol
215.28m
100%
32
Kalabak Bölgesi Mevcut
Kollektörün Yenilenmesi
Su İnşaat - Kontrol
447.17m
100%
33
Bornova İlçesi Kavaklıdere Köyü
İletim ve Şebeke Hattı İnşaatı
Su İnşaat - Kontrol
2050.00 m
100%
34
Bayraklı İlçesi Onur Mah. (Onur-2)
Muhtelif Sokaklar ve Karşıyaka
Soyak Evleri İçmesuyu Şebeke
İnşaatı
Su İnşaat - Kontrol
2501.81 m.
100%
35
İlçe Merkezinde Atıksu ve
Yağmursuyu Ayrıştırma
Projelerinin Hazırlanması
12300 m.
100%
Kanal İnşaat Kontrol
Kanal Proje Kontrol
310
100%
2011 Yılı Faaliyet Raporu
SIRA
NO
FAALİYET ADI
36
İzmir İli Menemen İlçesinde
Kanalizasyon Uygulama
Projelerinin Hazırlanması
İŞİN TANIMI
KAPSAMI
İŞİN MİKTARI
(FİZİKİ)
GERÇEKLEŞTİRME
Kanal Proje Kontrol
100%
37
Bayındır İlçesi Hasköy AAT
Alanının İmar Planına Esas Jeolojik
- Jeoteknik Raporunun
Hazırlanması
Arıtma Tesisleri Kontrol
100%
38
Maltepe ve Peynircioğlu Dereleri
Derivasyon Hattı Devir İşlemleri
Dere İnşaat Kontrol
2203.08 m
100%
39
Örnekköy Zübeyde Hanım Mah.
Sokaklar Yağmursuyu Kanal
İnşaatı
Yağmursuyu İnşaat
- Kontrol
4496.26 m.
100%
40
İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Nazarköy
İçmesuyu İletim Ana Boru ve
Şebeke Hatları İnşaatı
Su İnşaat - Kontrol
9013.91 m
100%
41
İzmir İli Bornova İlçesi İmar Planlı
Alanlardan Geçen Şeytan Deresi,
Taşpınar ve Malama Derelerinin
Kubaj Hesap Kontrolü
Dere İnşaat Kontrol
42
Konak, Balçova, Narlıdere,
Güzelbahçe, Urla, Seferihisar
İlçeleri Kanal Bakım Onarım
İnşaatı
Kanal İnşaat Kontrol
19080.41 m.
100%
43
Dicle Mah. Q1000 mm. lik Boru
Deplasmanı İnşaatı
Kanal İnşaat Kontrol
106 m
100%
44
İzmir İli Buca İlçesi Muhtelif
Sokaklarda Atıksu Şebekesi
Yapılması İnşaatı
Kanal İnşaat Kontrol
6800.54 m.
100%
45
İzmir İli Urla İlçesindeki Yer Alan
Hamza Deresinin Islah Projelerinin Dere Proje - Kontrol
Hazırlanması
4966.71 m
100%
46
İzmir İli Urla İlçesi Kuşçular
Köyünün Atık Sularının Urla
Şebekesine Aktarılması Hattının
Projelendirilmesi
47
Torbalı ilçesi Muratbey Mah.
Atıksu Kanalına Mevcut Atıksu
Hattının Bağlanması
48
49
50
İzmir İli Bornova İlçesi Kazankulbu
Deresi Kenarına Korkuluk
Yapılması
İzmir İli Çiğli İlçesinde Yer Alan
Balatçık Deresinin Islah
Projelerinin Hazırlanması
İzmir İli Seferihisar İlçesinde
Ürkmez ve Akarca derelerinin
Islah Projelerinin Hazırlanması
100%
Dere Proje - Kontrol
100%
Kanal İnşaat Kontrol
17.32 m.
100%
Dere İnşaat Kontrol
1457.50 m
100%
Dere Proje - Kontrol
Dere Proje - Kontrol
311
100%
10848.60 m
100%
SIRA
NO
FAALİYET ADI
İŞİN
TANIMI
KAPSAMI
İŞİN
MİKTARI
(FİZİKİ)
GERÇEKLEŞTİRME
51
Gümüldür-Özdere Atıksu İletim Hattı Uygulama
Projelerinin Hazırlanması
Su Proje Kontrol
6875.00 m
100%
52
İzmir İli Gaziemir İlçesi Muhtelif Sokaklarda Delikli
Saç Izgaralı Yağmursuyu Kanalı Yapılması İnşaatı.
Su İnşaat Kontrol
542.90 m
100%
53
Genel Müdürlük Binasının Uygulamasının
Yapılması
Yağmursuyu
İnşaat Kontrol
100%
54
İzmir İli Selçuk İlçesi Tarımsal Sanayi Alanı Atıksu,
Yağmursuyu ve Dere Islah Projelerinin
Hazırlanması
Dere Proje 1511.26 m
Kontrol
100%
55
Foça İlçesi Bağarası ve Gerenköy Muhtelif
Sokaklar Kanalizasyon İnşaatı”
Kanal İnşaat
8491.00 m
- Kontrol
100%
56
Konak İlçesi Yurtoğlu Deresi Kenarına Korkuluk
Yapılması İşi
Dere İnşaat
- Kontrol
280.33 m
100%
57
Gaziemir İlçesi Yeşil Mahallesi 40, 40/4, 46
Sokaklar Yağmursuyu Şebeke İnşaatı
Yağmursuyu
İnşaat 2267.00 m
Kontrol
100%
58
Dicle Mah.302/1, 361/2, 367, 369/2, 369/3, 1010, Yağmursuyu
İnşaat 1382.00 m
1012 Sokaklar ile Mehmetçik ve İstiklal Caddeleri
Kontrol
Yağmursuyu Kanalı İnş.
100%
59
Karşiyaka İlçesi Örnekköy İmbatlı Mahalleleri
Atıksu Şebekesi İnşaatı
100%
60
Torbalı İlçesi Doğu Besleme İçmesuyu Hattı
(Kuyular ile 3000 m3'lük Depo Arası) İnşaatı
Su İnşaat Kontrol
61
İzmir İli Menderes İlçesi Kuyucak, Seferihisar İlçesi
Kavakdere ve Orhanlı, Aliağa İlçesi Kalabak,
Kemalpaşa İlçesi Sütçüler ve Yenmiş, Karabağlar
İlçesi Kavacık Köyleri ile Menderes İlçesi Özdere
Cumhuriyet İçmesuyu Projelerinin Hazırlanması
Su Proje Kontrol
100%
62
Sarıkız (Gördes Barajı) İçmesuyu Arıtma Tesisi ve
Bağlantı Hatları İnşaatı
Su İnşaat Kontrol
100%
63
İzmir İli Bornova Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesine Kanal İnşaat
- Kontrol
Ait Atıksu Şebeke İnşaatı
312
Kanal İnşaat
1254.00 m
- Kontrol
4089.89 m
370.26 m
100%
100%
2011 Yılı Faaliyet Raporu
SIRA
NO
FAALİYET ADI
İŞİN TANIMI
KAPSAMI
İŞİN MİKTARI
(FİZİKİ)
GERÇEKLEŞTİRME
64
İzmir İli Çiğli İlçesi İstasyonaltı
Mahallesi 8001/3 Sokak
Yağmursuyu Şebekesi İnşaatı
65
Balçova İlçesi Termal Otel Bölgesi
Atıksu Şebeke İnşaatı
Kanal İnşaat Kontrol
100%
66
Karşıyaka İlçesi Peynircioğlu
Deresinin 6523 - 6525
Sokaklardaki Yol Geçişlerinde
Korkuluk Yapılması
Dere İnşaat Kontrol
100%
67
Seferihisar İlçesi Sığacık Mahallesi
Kurudere Islah İnşaatı
Dere İnşaat Kontrol
100%
68
Ahmet Taner Kışlalı Mah. 6840/1,
6848/1, 6796/2, 6752, 6799, 6848, Yağmursuyu İnşaat
- Kontrol
6851, 6807/1 Sokaklar
Yağmursuyu Şebeke İnşaatı
69
İzmir Uzunderede Yapılacak 1 Adet
38 Derslikli Lise, 44 Derslikli
İlköğretim Okulu, Cami, Ticaret
Merkezi ve İzmir Örnekköyde
Yapılacak 1 Adet 32 derslikli lise ve
İlköğretim Okulu, Spor Salonu,
Ticaret Merkezi ile Ada İçi Altyapı
ve Çevre Düzenlemesi İkmal
İnşaatı
Yağmursuyu İnşaat
- Kontrol
1392.52 m
2140.35 m
100%
100%
Diğer İşler
100%
70
Menderes İlçesi Görece Ata
Mahallesi Şebeke Hattının
Mülkiyet Kontrolü , İçmesuyu
Şebeke ve İletim Hatları Projeleri
Su Proje - Kontrol
100%
71
Çiğli İlçesi Balatçık Mah. Egekent
Aktarma İstasyonu Yağmursuyu
Kanalı Yapılması İnşaatı
Yağmursuyu İnşaat
- Kontrol
1168.82 m
100%
72
Çiğli Sasalı Koza Konakları Çevresi
ile Menemen Ulukent 421 Sokak
ve 5. Caddeye Ait Atıksu Şebeke
İnşaatı
Kanal İnşaat Kontrol
1391.49 m
100%
73
İzmir İli Çiğli İlçesinde Büyük Çiğli
ve Maltepe Derelerinin Islah
Projelerinin Hazırlanması
Dere Proje Kontrol
74
İzmir İli Karabağlar , Narlıdere ve
Buca İlçelerinde Muhtelif Yerlerde
Atıksu Şebekesi Yapılması İnşaatı
Kanal İnşaat Kontrol
1462.63 m
100%
75
İzmir İli Çiğli İlçesi Anadolu Caddesi
, Balatçık Mahallesi Menemen
İlçesi Ahmet Efendi Mahallesi
Atıksu Şebekesi İnşaatı
Kanal İnşaat Kontrol
1739.67 m
100%
313
100%
SIRA
NO
FAALİYET ADI
İŞİN TANIMI
KAPSAMI
76
İzmir İli Foça İlçesi Gerenköy Beldesi AAT Alanının
İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Raporunun
Hazırlanması
Arıtma
Tesisleri Kontrol
100%
77
İğnedere, Görece, Süleymanlı, Emiralem,
Haykıran, Hasanlar, Yahşelli Köylerinin Atık
Sularının Men. Şeb. Aktarmak için Toplayıcı
Hattın Projelendirilmesi
Kanal Proje Kontrol
100%
Kamulaştırma
100%
Kamulaştırma
100%
78
79
80
81
82
Gerenköy 58 ve 59 Parsellerde İfrazen
Kamulaştırması
Yeni Foça Arıtma Tesisine Giden Yolun
Kamulaştırması
Kanal İnşaat Kontrol
Yağmursuyu
Şehit Fethibey Caddesi Yağmursuyu Kanalı İnşaatı
İnşaat Kontrol
Buca ve Gaziemir İlçeleri Muhtelif Sokak ve
Yağmursuyu
Caddelerde Atıksu Şebekesi Yapılması İnşaatı
İnşaat Kontrol
Yelki Beldesi Muhtelif Sokak Kanalı İnşaatı
İŞİN MİKTARI
(FİZİKİ)
GERÇEKLEŞTİRME
17566.73 m
100%
76.83 m
100%
3700.68 m
100%
83
Gümüldür (Menderes) Beldesi İçmesuyu
Projelerinin Hazırlanması
Su Proje Kontrol
674.89 m
100%
84
Seferihisar İçmesuyu Projelerinin Hazırlanması
Su Proje Kontrol
28112.43 m
100%
85
86
87
88
İzmir İli Konak, Karabağlar, Gaziemir, Balçova,
Narlıdere, Güzelbahçe, Urla ve Seferihisar İlçeleri
Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yağmursuyu
Projelerinin Hazırlanması
İzmir İli Konak, Narlıdere İlçelerinde Muhtelif
Cadde ve Sokaklarda Kanalizasyon İnşaatı
İzmir İli Çiğli İlçesi Hava Jet Üssü Mevcut Baca
Arası Atıksu Terfi Hattı İnşaatı
Kanal Proje Kontrol
Kanal İnşaat Kontrol
1927.23 m
100%
Kanal İnşaat Kontrol
2149.31 m
100%
2687.00 m
100%
Kemalpaşa İlçesi Cumalı Köyünün Atıksu Şebekesi
Yapılması ve Yeni Yapılacak Olan Foseptiğe
Bağlanması ile Yeşil Köyde Atıksu Şebekesinin
Kanal İnşaat Mevcut Foseptiğe Bağlanması İnşaatı
Kontrol
314
100%
2011 Yılı Faaliyet Raporu
SIRA
NO
FAALİYET ADI
İŞİN TANIMI
KAPSAMI
İŞİN MİKTARI
(FİZİKİ)
GERÇEKLEŞTİRME
89
Narlıdere İlçesi Baran Sokak ve
Güzelbahçe İlçesi 524 Sokak Atıksu
Şebeke İnşaatı İşi
Kanal İnşaat Kontrol
570.79 m
100%
90
Çiğli ilçesi Maltepe Mah. 8116/1 sokak ve
Kaklıç Mah. 10309/1 sokak Atıksu Kanalı
İnşaatı
Kanal İnşaat Kontrol
469.27 m
100%
91
Söğütören Köyü Atıksu Şebeke İnşaatı
Kanal İnşaat Kontrol
35558 m.
100%
92
Gölcük ve Gödence Köyleri İçmesuyu
İletim Hatları İnşaatı
Su İnşaat - Kontrol
4513 m.
100%
93
Menderes İlçesi Dereköy , Korkardere Urla İlçesi Torasan, Kurudere ve
Pınarlıdere’de B.A Menfez İnşaatı
94
95
Seferihisar İlçesi Doğanbey Beldesi ve
Payamlı Mahalleleri İçmesuyu Projesinin
Hazırlanması
Güzelbahçe İlçesi Yelki Beldesi İçmesuyu
Şebeke İnşaatı
Kanal İnşaat Kontrol
100%
Su Proje - Kontrol
100%
Su İnşaat - Kontrol
26393.38 m.
100%
96
İzmir İli Seferihisar İlçesinin Sığacık,
Ulamış, Çolak İbrahim Bey ve Turabiye
Mahallelerinden Geçen Dereler ile
Kocaçay ve Batarya Derelerinin Islah
Projelerinin Hazırlanması
Dere Proje Kontrol
100%
97
Buca İlçesi Armutlu Deresi Tersip Bendi
İnşaatı
Dere İnşaat Kontrol
100%
98
Bayraklı İlçesi 75. Yıl Mahallesi 1620/39 1620/44 - 1609/12 Sokaklar Yağmursuyu
Kanalı İnşaatı
Yağmursuyu İnşaat
- Kontrol
1714.19 m.
100%
Güzelbahçe Belediyesinde Belediye
Hizmet Alanı (Su Kuyusu Koruma
Alanı)'nın Kamulaştırılması
Kamulaştırma
100%
1065-557-347 ve 344 Parsellerden Geçen
Bacalar Arası Hat İçin 5m. Genişliğinde
Daimi İrtifak Hakkı Tesisi
Menderes İlçesi Gölcükler Bölgesi Atıksu
Kanalı İnşaatı
Kamulaştırma
100%
Kanal İnşaat Kontrol
2377.30 m.
100%
102
8291 , 8291/1 , 8295 Sokaklar
Kanalizasyon İnşaatı
Kanal İnşaat Kontrol
739.14 m.
100%
103
Balatçık Mahallesi 8790/1 Sokak
Yağmursuyu Şebeke İnşaatı
Yağmursuyu İnşaat
- Kontrol
1188.80 m.
100%
99
100
101
315
SIRA
NO
İŞİN TANIMI
KAPSAMI
FAALİYET ADI
Kanal İnşaat Kontrol
İŞİN MİKTARI
104
Urla 2.Etap Atıksu Kanal İnşaatı
105
Buca İlçesi, Kaynaklar Beldesi ve Zafer
Mahallesi Atıksu Kanalı Uygulama
Projelerinin Hazırlanması
Kanal Proje - Kontrol
106
İzmir İli Melez Deresinde (İşçiler Caddesi ile
Mürselpaşa Bulvarı Arası) Kum Tutucu
Havuz Yapılması İnşaatı
Dere İnşaat - Kontrol
26393.38 m.
100%
107
Menderes İlçesi Gölcükler Bölgesi Atıksu
Kanalı İnşaatı
Kanal İnşaat Kontrol
2377.30 m.
100%
108
Kültür Mahallesi ile İnönü Caddesi İçmesuyu
Şebeke İnşaatı
Su İnşaat - Kontrol
5528.23 m.
100%
109
Karşıyaka Çiğli Muhtelif Sokaklar İçmesuyu
Şebeke İnşaatı
Su İnşaat - Kontrol
17521.00 m.
100%
110
Bağyurdu-Kemalpaşa Atıksu Arıtma Tesisi
Arası Toplayıcı Hattın ve Terfi Merkezlerinin
İrtifak ve Kamulaştırma Planlarının
Hazırlanması
Kamulaştırma
25054.20 m.
100%
111
Gaziemir İlçe Dereleri ile Havaalanı Deresi
ve Kollarının Islah Projelerinin Hazırlanması
Dere Proje - Kontrol
112
İzmir İli Menderes İlçesi Değirmendere Köyü
Atıksu Şebeke ve Toplayıcı Hatlar İnşaatı
Kanal İnşaat Kontrol
8017.21 m.
100%
113
Torbalı İlçesi Atalan, Göllüce ve Bülbüldere
Mahalleleri İçme Suyu İletim ve Şebeke
Hatları İnşaatı
Su İnşaat - Kontrol
16976.91 m.
100%
114
Bayraklı İlçesi Bayraklı Mahallesi Anadolu
Caddesi Evlendirme Dairesi Önü ve 1606
Sokak Yağmursuyu Kanalı İnşaatı
Yağmursuyu İnşaat Kontrol
1034.63 m.
100%
115
116
117
Narlıdere İlçesi Yabanyemişi Deresi Tersip
Bendi İnşaatı
Bornova İlçesi Muhtelif Sokaklara Ait Atıksu
Şebeke İnşaatı
Güzelbahçe İlçesi, Çamlı Köyü 248 Parselde
İrtifak Hakkı Tesisi
25054.20 m.
(FİZİKİ)
GERÇEKLEŞTİRME
100%
100%
Dere İnşaat - Kontrol
Kanal İnşaat Kontrol
100%
100%
1019.16 m.
Kamulaştırma
100%
100%
118
Bayındır İlçesi Kızılcaağaç Köyü ve 31 ler
Mahallesi Kanalizasyon ve Fosseptik Yapımı
Kanal İnşaat Kontrol
2662.67 m.
100%
119
Zeytinalan Mah. 5225/1, 5223, 5222/3 ve
Kalabak Mah. 3289 Sokaklar Yağmursuyu Kanalı
İnşaatı
Yağmursuyu İnşaat Kontrol
719.50 m.
100%
316
2011 Yılı Faaliyet Raporu
SIRA
NO
FAALİYET ADI
İŞİN TANIMI
KAPSAMI
İŞİN MİKTARI
(FİZİKİ)
GERÇEKLEŞTİRME
120
Su İnşaat Çalışmalarının Harita Kontrollüğü
Su İnşaat - Kontrol
14 adet
Kontrollük devam
etmekte.
121
Kanal İnşaat Çalışmalarının Harita
Kontrollüğü
Kanal İnşaat Kontrol
20 adet
Kontrollük devam
etmekte.
122
Dere İnşaat Çalışmalaıının Harita
Kontrollüğü
Dere İnşaat - Kontrol
2 adet
Kontrollük devam
etmekte.
123
Yağmursuyu İnşaat Çalışmalarının Harita
Kontrollüğü
Yağmursuyu İnşaat Kontrol
4 adet
Kontrollük devam
etmekte.
124
Su Proje Çalışmalarının Harita Kontrollüğü
Su Proje - Kontrol
6 adet
Kontrollük devam
etmekte.
125
Kanal Proje Çalışmalarının Harita
Kontrollüğü
Kanal Proje - Kontrol
6 adet
Kontrollük devam
etmekte.
126
Dere Proje Çalışmalarının Harita
Kontrollüğü
Dere Proje - Kontrol
4 adet
Kontrollük devam
etmekte.
127
Arıtma Tesislerinin İnşaat ve Proje Harita
Kontrollüğü
Arıtma Tesisleri Kontrol
7 adet
Kontrollük devam
etmekte.
128
Kamulaştırma Harita Kontrollüğü
Kamulaştırma
7 adet
Kontrollük devam
etmekte.
129
Diğer İşlerin Harita Kontrollükleri
Kontrollük
4 adet
Kontrollük devam
etmekte.
317
2011 Yılı Faaliyet Raporu
TİCARET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TİCARET İŞLERİ
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İHALELER
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HAKEDİŞ VE KESİN
HESAP
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SATINALMA
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YETKİQ GÖREV ve SORUMLULUKLAR:
Norm Kadro standartlarına göre yeni yapılanma gereği İZSU Yönetim Kurulunun 19.04.2007 Tarih ve
21/243 sayılı kararı ile yeni bir birim olan Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı kurulmuştur. Bu karar ile söz
konusu Daire Başkanlığı’na; İhaleler Şube Müdürlüğü, Hakediş ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü ile
Satın alma Şube Müdürlüğü bağlanmıştır.
Bu kapsamda Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı’nın ana işlevi;
x
Kanunlar, Yönetmelikler, Yönergeler, ilgili mevzuatlar ile İZSU Genel Müdürlüğü bütçesinde
bulunan ödenekler doğrultusunda 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanunuyla belirlenmiş, İZSU Genel Müdürlüğü birimlerinden gelen mal ve mala
yönelik hizmet alım satım ihtiyaçları ile yatırım programında bulunan hizmet alımları ve
yapım işlerinin ihalelerini yürütmek ve sonuçlandırmak, bu kapsam dışındaki işleri de İZSU
İhale Yönetmeliği veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre sonuçlandırmak,
x
Hizmet ve yapım işlerinin ara hakediş ve kesin hesaplarının içeriğinde yer alan tüm
dokümanlarının sözleşme, şartnameler, genelge hükümlerine ve projesine uygun
düzenlenmiş olup olmadığını incelemek, eksiklerini tamamlatmak, hesap hatalarını düzeltmek
ve tasdik etmektir.
İHALELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR:
İhaleler Şube Müdürlüğü, İZSU Genel Müdürlüğünün tüm birimlerinin yatırım programında bulunan,
Hizmet Alımları, Danışmanlık Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ihalelerini 4734 Sayılı Kamu İhale
Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, İhale Uygulama Yönetmelikleri hükümlerine ve
Tebliğlerle yapılan düzenlemelere göre yürütür ve sonuçlandırır.
x
İlgili birimlerden gelen ihale taleplerini işin cinsi, niteliği, miktarına göre tasnif eder, ihale
yönteminin ihale yetkilisince belirlenmesini sağlar ve ihale onayı alır,
x
Belirlenen ihale usulüne göre ihale dokümanlarını hazırlar,
x
İhale Kanunu ve ilgili yönetmelikleri gereği ihale sürecinin gerektirdiği tüm işlemleri yaparak
ihaleyi gerçekleştirir,
x
Onaylanan ihalenin sözleşmesinin imzalanmasını sağlar,
x
İmzalanan sözleşmeyi talebi yapan birime ya da ilgili birimlere gönderir.
319
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre ön mali kontrol yapılması öngörülen işlerin
sözleşmesi imzalanmadan önce ön mali kontrolünün yapılması amacıyla Strateji Dairesi Başkanlığı ile
gerekli yazışmaları yapar.
Ayrıca çalışmalar yürütülürken;
x
İhale kayıt numaraları için Kamu İhale Kurumu ile gerekli yazışmaları yapar.
x
KİK ilan bedeli ve yerel gazete ilan bedelleri için Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile
gerekli yazışmaları yapar.
Yerel Gazete ilanları için de; Basın İlan Kurumu ile yazışma yapılarak ilanların yayımlanmasını sağlar.
2011 YILI FAALİYETLERİ
2011 faaliyet yılında; 45 adet açık ihale, 52 adet doğrudan temin, 14 adet pazarlık usulü, toplam 111
adet hizmet alımı işi; 129 adet açık ihale, 2 adet pazarlık usulü, 44 adet doğrudan temin toplam 175
adet yapım işleri olmak üzere genel toplamda 286 adet işin ihalesi yapılıp sözleşmeye bağlanmıştır.
Ayrıca 45 adet yapım işi, 23 adet hizmet işi, 6 adet danışmanlık işlerinin ihale işlemleri devam
etmektedir.
HAKEDİŞ VE KESİN HESAP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YETKİQ GÖREV ve SORUMLULUKLAR
Hakediş ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü; İZSU Genel Müdürlüğü’nün tüm Harcama Birimlerinin, 4734
Sayılı Kamu İhale Kanununa, İZSU İhale Yönetmeliği ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre hizmet
ya da yapım olarak ihale edilerek, yükleniciyle sözleşmesi yapılan işlerinin, denetim görevlilerince
düzenlenmiş olan ve incelenmesi istenen, Geçici Hakediş ve Kesin Hakediş Raporlarını inceler. Bu
incelemede hakedişlerin içeriğinde yer alan ataçman, metraj, yeşil defter, tutanak, icmal cetvelleri,
fiyat farkları ve benzeri belgeler ile gerekli görülen diğer dokümanlarının sözleşme, şartnameler,
genelge hükümlerine ve projesine uygun düzenlenmiş olup olmadığına bakılır, eksik evrakı varsa
tamamlatılır, hesap hataları düzeltilir.
Yönetmeliklerde meydana gelen değişiklikler ve uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesine
yönelik olarak, farklı düzenlemelerin önüne geçilmesi ve uygulamada birlikteliğin sağlanması
bakımından, Hakediş Raporları için gerekli tablo ve evrakların tek tip olarak düzenlenmesini sağlar.
İlgili Dairesi ve yüklenici ile gerekli yazışmaları yaparak hakedişleri sonuçlandırır, tasdik edilen
hakedişlerin muhasebeleşmesi için Strateji ve Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderir.
2011 YILI FAALİYETLERİ
Yapım ve hizmet işlerinden, 2011 faaliyet yılında incelenmesi için gelen ödemeye esas 867 adet
Geçiçi Hakediş incelenmiş olup toplam 148.872.431,64 TL’lik tasdik olmuştur. 148 adet Kesin Hakediş
Raporu incelenerek 3.707.665,30 TL’lik tutarında onaylanmıştır.
Ayrıca yapıma ihtiyaç duyulan fiyat analizleri incelenerek ödemeye esas yeni fiyatlar
sonuçlandırılmıştır. Tüm birimlerden gelen mal, hizmet ve yapım işlerine ait iş deneyim belgeleri
incelenip kontrol edilerek sözleşmesine uygunluğu sağlanmıştır.
320
2011 Yılı Faaliyet Raporu
SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YETKİQ GÖREV ve SORUMLULUKLAR
Satınalma Şube Müdürlüğü, İZSU Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinin mal ya da mala yönelik
hizmet alım, satım ihtiyaçlarını, kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde, istenilen nitelik ve nicelikte
en uygun fiyatlarla karşılamak amacıyla, piyasa araştırması ve ihale işlemleri gerçekleştirme görev ve
sorumluluğu ile faaliyetlerini yürütür.
İZSU Genel Müdürlüğü, harcama birimlerinin ihtiyacı olan büro malzemeleri, bilgisayar ve sarf
malzemeleri, araç tamiri ve malzemeleri, inşaat ve şebeke malzemeleri, kırtasiye malzemeleri, araç ve
ekipman, su arıtma kimyasalları ve malzemeleri, atık su arıtma kimyasalları ve malzemeleri, akaryakıt
ve ürünleri gibi bir çok malzemenin satın alma işlemlerini gerçekleştirir.
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunları Uyarınca;
x
İlgili birimlerden gelen taleplerin İhale yönteminin belirlenmesini sağlar,
x
4734/22.d maddesine istinaden alımı uygun görülen malzemeler için piyasa araştırması
yapar,
x
Piyasa araştırması neticesinde alımı onaylanan işlerin siparişlerini hazırlar ve siparişleri ilgili
firmalara ulaştırır,
x
Siparişlerin teslimini sağlar/sağlatır,
x
Gereğinde satın alma memurlarınca avans mukabilinde alım gerçekleştirir,
x
Açık ihale yöntemi ile alımı uygun görülen işler için ihale işlem dosyası hazırlar,
x
Dosya satış işlemi gerçekleştirir,
x
İhale komisyonlarınca karara bağlanan ihalelerin ihale yetkilisinden onay alınmasını sağlar,
x
Onaylanan ihalelerin sözleşmesinin hazırlanarak imzalanmasını gerçekleştirir,
x
DMO’ nden yapılacak alımların işlemlerini gerçekleştirir,
x
Sözleşmeleri, kabul işlemlerini gerçekleştirmek üzere talebi yapan ilgili birimlere gönderir,
x
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre ön mali kontrol yapılması
öngörülen işlerin sözleşme imzalamadan önce ön mali kontrol yapılması amacıyla Strateji
Dairesi Başkanlığı ile gerekli yazışmaları yapar.
Ayrıca çalışmalar yürütülürken;
x
İhale kayıt numaraları için Kamu İhale Kurumu ile gerekli yazışmaları yapar,
x
KİK ilan bedeli ve yerel gazete ilan bedelleri için Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile
gerekli yazışmaları yapar,
x
Yerel Gazete ilanları için de; Basın İlan Kurumu ile yazışma yapılarak ilanların yayımlanmasını
sağlar.
2011 YILI FAALİYETLERİ
2011 faaliyet yılı içinde 87 adet açık ihale usulü ile mal alım ihalesi gerçekleştirilerek sözleşmeye
bağlanmıştır. Bu sözleşmelere karşılık 1.380.000 EURO, 38.567.946,03.- TL karşılığı alım
gerçekleştirilmiştir.
321
Kamu İhale Kanununun 5 adet 3/e maddesine istinaden Devlet Malzeme Ofisinden 6.883.638,82 TL,
ilgili firmalardan 2 adet 21/f (pazarlık usulü) maddesine istinaden 142.800,00 TL, 6 adet 22/a
maddesine istinaden 247.531,20 TL, 316.000 EURO ve 546.335 SEK’lik ihale gerçekleştirilmiş, mal ve
ekipman alımı yapılmıştır.
Ayrıca aynı kanunun doğrudan temin başlıklı 1.610 adet 22/d maddesine istinaden piyasa araştırması
gerçekleştirerek 16.317.959,07 TL’lık alım yapılmıştır.
TİCARET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İHALELERİ-2010
TİCARET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İHALELERİ-2011
TOPLAM 214 ADET
TOPLAM 279 ADET
( DOĞRUDAN TEMİN İHALALERİ HARİÇ )
mal
36%
hizmet
14%
( DOĞRUDAN TEMİN İHALELERİ HARİÇ )
mal
32%
yapım
50%
hizmet
21%
TİCARET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İHALELERİ-2011
(TOPLAM 452.489.448,20 TL )
mal
7%
hizmet
62%
322
yapım
31%
yapım
47%
2011 Yılı Faaliyet Raporu
ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÇEVRE KORUMA
ve KONTROL
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
RUHSAT DENETİM
KORUMA
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YÜZEYSUYU ÜRETİM
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
LABORATUAR
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
İZSU kuruluşundan itibaren Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı ismi ile faaliyet gösteren Daire Başkanlığı
19.04.2007 tarih M.35.0.İBB.5.01.21/243 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Çevre Koruma ve Kontrol
Dairesi Başkanlığı adını almıştır. Ayrıca yine aynı Yönetim Kurulu Kararı ile Ruhsat Denetim Şube
Müdürlüğü ismi ile faaliyet gösteren Şube Müdürlüğü Ruhsat Denetim Koruma Şube Müdürlüğü
adını, İçme Suyu Arıtma Tesisleri İşletme Şube Müdürlüğü ismi ile faaliyet gösteren Şube Müdürlüğü
de Yüzey Suyu Üretim Şube Müdürlüğü adını almıştır.
Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı 2560/3009 Sayılı Yasa ile kurulan İZSU Genel Müdürlüğü’nün
2872/5491 Sayılı Çevre Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5018 Kamu Mali Yönetimi
Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu, 5237 Sayılı TCK
Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve ilgili yönetmelik, yönergelere dayanarak, İzmir Metropol
alanında yaşayanlara ihtiyaçları olan suyu zamanında ve kaliteli olarak ulaştırmak, su kaynaklarının
son teknolojik gelişmeler çerçevesinde en iyi şekilde kullanılması ve arıtılması, su kaynaklarının
korunması, atık suların çevreyi kirletmesini engelleyecek şekilde denetlenmesi vizyonu kapsamında
çalışmalarını 228 adet teknik personel ile yürüten bir harcama birimidir.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 3(üç) Şube Müdürlüğünden oluşmuştur.
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı, bu harcama birimine bağlı olan müdürlükleri aracılığı ile
aşağıda tarifli işleri yürütmektedir.
Ruhsat Denetim Koruma Şube Müdürlüğü ile;
x 5216 sayılı yasa ile tanımlı İzmir Büyükşehir sınırları içinde endüstriyel atıksu kaynaklarının
kanalizasyon öncesi tedbirlerini aldırmak, kontrolünü sürdürmek ve aykırı durumların tespitinde
yasal işlemlerin yapılması için ilgili kurumlara bildirmek;
x Su Havzalarının evsel, endüstriyel, tarımsal kirleticilerden korunması için gerekli tedbirleri
aldırmak, kirletici kaynakların kontrolünü sürdürmek ve aykırı durumların tespitinde yasal
işlemlerin yapılması için ilgili kurumlara bildirmek;
Laboratuar Şube Müdürlüğü ile;
x Kirletici kaynakların atıksu analizlerini yapmak, içme suyu kimyasal ve bakteriyolojik
analizlerini yapmak, içme suyu kaynaklarını ve şebekeyi kalite açısından izlemek, şebeke
dezenfeksiyonunu sağlamak, dezenfeksiyon ünitelerinin bakım ve işlemini sağlamak;
Yüzeysuyu Üretim Şube Müdürlüğü ile;
x Yüzeysuyu kaynaklarına ait içme suyu arıtma tesisi ve pompa istasyonlarını işletmek, bakım
ve onarımını yapmak;
Ruhsat Denetim Koruma Şube Müdürlüğü, Laboratuar Şube Müdürlüğü ve Yüzeysuyu Üretim Şube
Müdürlüğü ile;
x 5018 sayılı yasa kapsamında bütçesini oluşturarak bütçe stratejik plan hedefleri kapsamında
yatırımlarını ve işletme çalışmalarını gerçekleştirmek.
323
x 5018 sayılı yasa kapsamında tüm birimlerinin taşınır mal varlıklarını kayıt altına alarak
kontrolünü yapmakla görevli olup 2011 yılı içinde gerçekleştirilen çalışmaların detayları birimler
kapsamında tanımlanmıştır.
RUHSAT DENETİM KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1. MERKEZ BİRİMİ 2011 YILI ÇALIŞMALARI
A) Atıksu kirliliğine sebebiyet veren işletmeler kontrol edilmektedir.
Kontrol Altındaki Bireysel İşletme Sayısı
Önemli Kirletici Kaynak
Önemsiz Kirletici Kaynak
Toplam İşletme Sayısı
: 53 Adet Aktif – 5 Adet 2011 yılında İnaktif
: 2561 Adet Aktif – 219 Adet 2011 yılında İnaktif
: 2838 Adet (2614 Aktif – 224 İnaktif)
B) Önemli kirletici kaynak durumunda olan işletmelere arıtma tesisi yaptırılmaktadır. Arıtma Tesisi
olan işletmeler, Arıtma Tesisini devreye alma aşamasında olan işletmeler ve 2011 yılında
faaliyetini durduran önemli kirleticiler listeler halinde verilmiş olup yeni tesislere ilişkin
görüntüler aşağıdadır.
Atıksu Debisi ≥ 50 m3/gün
Önemli Kirletici: 53 Adet
2011 yılında Arıtma Tesisi yapan işletmelerden görüntüler;
S.S. Nika İş
Küçük Sanayi Sitesi
Yapı Kooperatifi
Arıtma Tesisi
Çamlı Yem
Besicilik
San.Tic.A.Ş.
Arıtma Tesisi
324
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Önemli kirletici kaynak durumunda olup, 2011 yılında arıtma tesisi olan işletme sayısı 53 adet,
faaliyetini durduran işletmelerin sayısı ise 5 adettir.
C) Önemsiz kirletici kaynak durumundaki işletmelere kanal öncesi “ızgara – elek – çökeltim havuzu –
yağ tutucu – nötralizasyon – çamur kurutma yatağı” gibi önlem tesisleri yaptırılmaktadır.
Atıksu Debisi < 50 m3/gün
Önemsiz Kirletici: 2561 Adet
a) Projeli Önlem Tesisi olan
İşletme Sayısı
: 808 Adet + 184 Adet (Devrede Olan + Olmayan)
= 992
b) Basit Önlem Tesisi olan
İşletme Sayısı
: 260 Adet + 10 Adet (Devrede Olan + Olmayan)
= 270
c) Kuru İşletme Sayısı
: 648 Adet + 349 Adet + 257 Adet + 45 Adet)
(Kuru + Evsel + Mermerci + D.daim Uyg. İşletme)
Toplam Önemsiz Kirletici İşletme Sayısı:
= 1299
= 2561
Mücavir Alan İçindeki İşletmelerde 2005 - 2011 Yıllarındaki
P.Ö.T. - B.Ö.T. - G.S.M. - A.T. Sayıları
PÖT
BÖT
GSM
AT
900
807
800
737
700
600
645
571
600
682
602
500
400
300
200
282
287
165
39
274
258
288
274
182
172
164
175
186
46
35
57
58
57
261
155
325
53
2011
2010
2009
2008
2007
2006
0
2005
100
2011 yılında Projeli Önlem Tesisini yapan işletmelerden görüntüler;
Başaran Halı Yıkama
Zeybekoğlu Mandra
Metro Gross Market
Sofra Yemek Üretim A.Ş.
D) DENETİM VE NUMUNE ALMA SAYISI
Denetim Sayısı
: 4414 Adet
Atıksu Numune Sayısı: 1623 Adet
E) 2011 YILINDA UYGULANAN CEZAİ İŞLEMLER
Arıtma yada önlem tesisini İZSU standart değerlerine göre uygun çalıştırmayan, atıksu kirliliğine
sebebiyet veren işletmelere birimimiz KÖP (Kirlilik Önlem Payı) uygulamaktadır. Arıtma Tesisini
devreye almayanların teminatları gelir kaydedilmekte, KÖP tahakkukları ve uyarılara rağmen
yükümlülüklerini yerine getirmeyen, çevre kirliliğine sebebiyet veren endüstriler ve atıksularını
alıcı ortama deşarj edenler Çevre Kanununa göre işlem yapılmak üzere Mülki Amirliklere ve GSM
Yönetmeliğine göre işlem yapılmak üzere ise ilgili Belediyesi’ne gönderilmektedir.
326
2011 Yılı Faaliyet Raporu
a) İZSU Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğine göre KÖP tahakkuk yapılan
işletme adedi 1601 adet olup, Ocak-Aralık 2011 arası tahakkuk edilen 620.022,50 TL, tahsil
edilen KÖP miktarı ise 472.536,80 TL’dir. Ödenmeyen tahakkuklar icra yolu ile tahsil
edilmektedir.
b) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne 2011 yılında 5 işletme cezai işlem için gönderilmiştir.
Kurum tarafından Çevre Kanunu kapsamında söz konusu işletmelere herhangi bir cezai işlem
yapılmamıştır.
c) İlgili Belediyelerine 2011 yılında 141 işletme GSM Yönetmeliğine göre işlem yapılmak için
gönderilmiştir. İlgili belediyeleri tarafından 53 adet işletmeye faaliyetten men cezası
uygulanmıştır.
MERKEZ KONTROL BİRİMİNİN DİĞER ÇALIŞMALARI
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Gelen Evrak Sayısı
Çıkan Evrak Sayısı
Proje Onay Adedi
GSM Ruhsatı Görüşü Sayısı
Deşarj Ruhsatı Sayısı
: 2198 Adet
: 2115 Adet
: 153 Adet
: 155 Adet
: 371 Adet
2. HAVZA BİRİMİ 2011 YILI ÇALIŞMALARI
İZMİR ŞEHRİNE İÇME SUYU TEMİN EDİLEN BARAJ GÖLLERİ
Toplam Yağış alanı ~555 km2’dir.
2011 yılında üretilen su miktarı
66.248.250 m3 /yıl’dır.
2011 yılında üretilen suyun %35’i
bu kaynaktan sağlanmıştır.
2011 yılı su kalitesi mevsimsel
değişiklikler görülmekte olup Toplam
Kaliform A2, diğerleri A1 sınıfındadır.
Tahtalı Barajı
Toplam Yağış Alanı 32.82 km2
2011 yılı üretilen su miktarı 6.066.176
m3/yıl’dır.
2011 yılında üretilen suyun %3’ü bu
kaynaktan sağlanmıştır.
2011 yılı su kalitesinde mevsimsel
değişimler görülmekte olup Toplam
Kaliform A2, diğerleri A1 sınıfındadır.
Balçova Barajı
327
Toplam Yağış Alanı 30.81 km2
2011 yılı üretilen su miktarı 1.813.293
m3/yıl’dır.
Ürkmez bölgesinin İçmesuyu bu
kaynaktan sağlanmaktadır.
2011 yılı su kalitesinde mevsimsel
değişmeler görülmekte olup, Oksijen
Doygunluğu ve Toplam Kaliform A2,
diğerleri A1 sınıfındadır.
Ürkmez Barajı
Toplam Yağış Alanı 1.045 km2
2011 yılı üretilen su miktarı 11.720.757
m3/yıl’dır.
2011 yılında üretilen suyun %6’sı bu
kaynaktan sağlanmıştır.
2011 yılı su kalitesinde mevsimsel
değişmeler görülmekte olup, Toplam
Kaliform A2, diğerleri A1 sınıfındadır.
Gördes Barajı
STRATEJİK PLAN YATIRIM PROGRAMINDA BULUNAN ÇAMLI BARAJI
Toplam Yağış alanı 62,71 km2‘dir.
2011 su kalitesi Toplam Fosfor A3,
Çözünmüş Oksijen, Oksijen
Doygunluğu A2, diğerleri A1
sınıfındadır.
Stratejik plan yatırım programındadır.
Baraj yapımına ilişkin mevcut planlama
raporunun DSİ’nin kabul etmemesi
nedeniyle 2.ci planlama raporu
revizyonu sürmektedir.
Çamlı Barajı
328
2011 Yılı Faaliyet Raporu
TAHTALI BARAJI KORUMA ALANINDAKİ 2011 YILI ÇALIŞMALARI
A) ATIKSU KAYNAKLARININ VE YAPILAŞMANIN KONTROLÜNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
Su Havzaları Koruma Yönetmeliğine göre 2011 yılı içinde Tahtalı Baraj havzasının evsel,
endüstriyel, hayvancılık, tarımsal aktivitelerle kirlenmesini önlemek amacıyla denetimler
sürdürülmüş, işletmelerin dağılımı aşağıda verilmiştir.
Hayvancılık Tesisi
Evsel Atıksuyu Olan İşletme
Endüstriyel Atıksuyu Olan İşletme
Toplam
Aktif
İnaktif
Toplam
95
301
48
444
80
70
28
178
175
371
76
622
Ayrıca; Tahtalı Baraj Havzası içinde 10 adet Arıtma Tesisi olan evsel yada endüstriyel işletme
mevcuttur. Söz konusu işletmelerin arıtmalarının kontrolleri de yapılmakta, kanun ve yönetmelik
hükümlerindeki standartlar doğrultusunda çalışmalar sağlanmaktadır. Diğer işletmelerin ise
atıksuları için sızdırmasız fosseptikleri mevcuttur.
Baraj havzasında yapılaşmanın kontrolü amacıyla 2011 yılı içinde; 107 adet kaçak yapı tespit
edilmiştir. Tespit edilen kaçak yapıların durumu aşağıda verilmiştir. Tespit edilen yapılardan orta
ve uzun mesafeli koruma alanı içindeki yapılar 3194 sayılı Kanuna ve TCK’ya göre işlem yapılmak
üzere ilgili belediyesine gönderilmektedir. Mutlak, Kısa ve Dere Mutlak Koruma alanında kalan
yapılar ise İdaremiz Yönetim Kurulu tarafından alınan yıkım kararı sonrasında yıkım programına
alınmaktadır. Ayrıca TCK’na göre işlem başlatılmaktadır.
2011 yılında tespit edilen kaçak yapıların koruma alanına göre durumu
Tespit Edilen
Kaçak Yapı
Uzun
Orta
Kısa
Mutlak
75
14
7
---
Dere
Mutlak
11
Toplam
107
2011 yılında İdaremiz görev kapsamında yıkımı yapılan yapıların durumu
2011 yılında tespit edilip
yıkılan kaçak yapı sayısı
Kısa mesafe
Mutlak mesafe
Dere mutlak
1
--3
2011 yılı öncesi tespit edilip
2011 yılında yıkılan
kaçak yapı sayısı
----7
Toplam
4
7
Toplam
1
--10
11
2011 yılı sonu itibarıyla İdaremiz görev kapsamındaki işlemde olan mutlak, kısa, dere mutlaktaki
yapıların durumu
Yıkım programına alınacaklar
Tebligat süresi 60 günü bekleyenler
Dava açıp ara karar bekleyenler
Basınla Tebliğ
İşlemleri devam edenler
Toplam
--2
2
7
6
17
329
2011 Yılında Yıkılan Binaların Fotoğrafları
Yıkım Öncesi
Yıkım Sonrası
330
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Yıkım Öncesi
Yıkım Sonrası
B) 2011 YILINDA TAHTALI BARAJ HAVZASINDA UYGULANAN CEZAİ İŞLEMLER
Yönetmelik hükümlerine aykırı eylemde bulunarak göl alanı ve ağaçlandırma alanına hayvan
sokan 187 kişi hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapılması için ilgili belediyesine
gönderilmiş, 2011 yılında 131 kişi hakkında ilgili belediyesi işlem yapmıştır.
Havza içindeki Belediyelere 342 adet uzaklaştırılması gereken işletme, İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatları kapsamında yasal işlem yapılmak üzere gönderilmiş, 7 adet işletmeye yasal işlem
yapılmıştır.
C) TAHTALI MUTLAK KORUMA ALANI AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI
2011 yılında mutlak koruma alanındaki 450.000 fidan dikili alanın koruması, 324 hektar alanın
bakımı, 150 hektar alanın ağaçlandırılması yapılmıştır.
2011 Yılı Fidan Dikimi ve Bakım Çalışmaları
Ot Alma Çapalama (Bakım)
Ot Alma Çapalama (Bakım)
331
Pullukla Sürüm (Bakım)
Pullukla Sürüm (Bakım)
2011 Yılı Fidan Dikimi ve Bakım Çalışmaları
Servis ve Emniyet Yolu Bakımı
Fidanlıktan Fidan Alımı
Fidan Dikimi
Fidan Dikimi
332
2011 Yılı Faaliyet Raporu
BALÇOVA BARAJI KORUMA ALANINDAKİ 2011 YILI ÇALIŞMALARI
Su Havzaları Koruma Yönetmeliğine göre 2011 yılı içinde Balçova Baraj Havzasının evsel, endüstriyel,
hayvancılık, tarımsal aktivitelerle kirlenmesini önlemek amacıyla denetimler sürdürülmüştür. Balçova
Baraj havzasının tamamı orman alanıdır. Yapılaşma ve ticari faaliyet yoktur.
ÇAMLI BARAJI KORUMA ALANINDAKİ 2011 YILI ÇALIŞMALARI
Su Havzaları Koruma Yönetmeliğine göre 2011 yılı içinde Çamlı Baraj Havzasının evsel, endüstriyel,
hayvancılık, tarımsal aktivitelerle kirlenmesini önlemek amacıyla denetimler sürdürülmüştür.
Faaliyette olan işletme olmamakla birlikte daha önce faaliyette olan 14 (on dört) adet işletme
denetlenmiş, faaliyette olmadıkları tespit edilmiştir. 1 adet faaliyete geçme çalışmaları devam eden
Altın madeni işletmesine de denetimler sürdürülmüştür. İşletmenin Su Havzaları Koruma
Yönetmeliğine göre bu alanda madencilik faaliyetine izin verilmediğinden maden ruhsatı iptali ve ÇED
olumlu kararına ve İl Özel İdaresi tarafından verilen İşyeri ve Çalışma Ruhsatının iptaline ilişkin dava
açılmış olup davalar sürmektedir.
ÜRKMEZ BARAJI KORUMA ALANINIDAKİ 2011 YILI ÇALIŞMALARI
Su Havzaları Koruma Yönetmeliğine göre 2011 yılı içinde Ürkmez Baraj Havzasının evsel, endüstriyel,
hayvancılık, tarımsal aktivitelerle kirlenmesini önlemek amacıyla denetimler sürdürülmüştür. Tamamı
orman alanıdır. Yapılaşma ve ticari faaliyet yoktur.
GÖRDES BARAJI KORUMA ALANINIDAKİ 2011 YILI ÇALIŞMALARI
Su Havzaları Koruma Yönetmeliğine göre 2011 yılı içinde Gördes Baraj Havzasının evsel, endüstriyel,
hayvancılık, tarımsal aktivitelerle kirlenmesini önlemek amacıyla denetimler başlatılmıştır. Bakanlık
Aralık 2011 tarihinde bu havzada Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümlerinin uygulanması
gerektiğini bildirmiştir. 2011 yılında tespit edilen işletmelerin dağılımı aşağıda verilmiştir.
Toplam
Hayvancılık Tesisi
Evsel Atıksuyu Olan İşletme
Akaryakıt İstasyonu
Madencilik Faaliyeti
69
2
9
2
Toplam
82
TÜM HAVZALARIN KORUMA KONTROL ÇALIŞMALARINDA;
-
Denetim Sayısı: 1668 Adet
-
Numune Sayısı: 228 Adet
333
HAVZA KONTROL BİRİMİNİN DİĞER ÇALIŞMALARI
ƒ
Gelen Evrak Sayısı
: 1796 Adet
ƒ
Çıkan Evrak Sayısı
: 1782 Adet
ƒ
Proje Onay Sayısı
:
33 Adet
ƒ
GSM Görüşü Sayısı
:
17 Adet
ƒ
Vidanjör Çalışma İzin Belgesi
: 105 Adet
ƒ
Zirai Elektrik İzin Sayısı
: 221 Adet
ƒ
Çevre Düzeni Planı ve Su Havzaları Kontrol Yönetmeliği’ne göre İzin Sayısı
:
60 Adet
ƒ
Yönetim Kurulu Kararı Sayısı
:
73 Adet
334
2011 Yılı Faaliyet Raporu
335
336
2011 Yılı Faaliyet Raporu
337
338
2011 Yılı Faaliyet Raporu
339
0
25.000.000
50.000.000
75.000.000
100.000.000
125.000.000
150.000.000
175.000.000
200.000.000
225.000.000
Hacim (m3)
130.999.000
Ocak
79.114.000
118.934.000
Şubat
77.161.000
94.552.000
Mart
74.464.000
Nisan
73.534.000
250.000.000
51.427.000
340
170.369.000
126.978.000
179.894.000
199.838.000
123.697.000
119.781.000
184.600.000
207.025.000
119.675.000
128.142.000
Mayıs
Haziran
Aylar
Temmuz
Ağustos
Tahtalı Barajı Rezerv Hacimi Değişimi
196.675.000
205.588.000
113.617.000
68.390.000
126.131.000
188.338.000
197.825.000
107.479.000
59.220.000
119.993.000
179.153.000
182.300.000
98.365.000
48.860.000
111.850.000
171.851.000
174.814.000
88.879.000
40.650.000
104.131.000
164.231.000
166.877.000
80.137.000
Eylül
36.690.000
97.900.000
158.093.000
160.103.000
72.976.000
Ekim
32.310.000
92.785.000
155.447.000
155.976.000
70.000.000
Kasım
28.250.000
90.739.000
Aralık
2011 Yılı
2010 Yılı
2009 Yılı
2008 Yılı
2007 Yılı
152.272.000
151.848.000
79.486.000
25.225.000
97.807.000
158.198.000
153.118.000
0
50
100
Yağış (mm)
250
Ocak
Şubat
141
307
57
27
254
210
50
18
175
Mart
54
33
150
53
Nisan
75
23
200
38
13
206
Mayıs
2011 Yılı
2010 Yılı
2009 Yılı
Haziran
Temmuz
Aylar
9
250
22
0
32
9
2008 Yılı
0
0
0
0
0
300
37
4
0
0
2007 Yılı
0
0
0
0
0
Ağustos
Eylül
Ekim
114
350
14
0
10
28
6
56
11
8
114
Kasım
77
164
37
111
27
121
32
341
0
208
Aralık
110
261
222
151
Tahtalı Barajı Yağış Değişimi
2011 Yılı Faaliyet Raporu
0
50
100
150
200
250
36
23
23
23
23
Ocak
44
43
25
36
30
Şubat
102
98
Mart
157
Nisan
113
114
144
111
Mayıs
289
281
262
Haziran
Buharlaşma (mm)
355
Temmuz
283
289
334
324
Aylar
231
201
284
310
294
286
Ağustos
265
300
200
215
211
185
169
203
223
Eylül
176
172
164
350
86
80
67
104
113
97
Ekim
78
79
400
2011 Yılı
2010 Yılı
2009 Yılı
2008 Yılı
2007 Yılı
Kasım
Aralık
32
20
24
18
18
Tahtalı Barajı Buharlaşma Değişimi
84
50
34
35
45
342
343
Hacim (m3)
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
4.074.000
Ocak
2.854.000
2.339.000
5.998.000
4.279.000
Şubat
3.525.000
2.954.000
5.433.000
6.684.000
5.914.000
Mart
3.604.000
3.165.000
7.606.000
7.105.000
6.251.000
Nisan
3.580.000
3.620.000
Mayıs
Haziran
Temmuz
Aylar
Balçova Barajı Rezerv Hacimi Değişimi
7.291.000
7.004.000
6.142.000
3.344.000
3.689.000
5.266.000
6.244.000
6.348.000
2.894.000
3.093.000
5.032.000
5.143.000
4.460.000
2.375.000
1.879.000
Ağustos
722.000
4.334.000
3.534.000
3.300.000
1.921.000
1.972.000
2.228.000
Eylül
587.000
3.611.000
1.514.000
3.465.000
1.550.000
1.614.000
Ekim
571.000
1.519.000
3.430.000
2.003.000
1.441.000
Kasım
576.000
1.727.000
3.635.000
Aralık
2011 Yılı
2010 Yılı
2009 Yılı
2008 Yılı
4.542.000
2007 Yılı
2.056.000
1.238.000
2.643.000
714.000
2.978.000
1.587.000
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Hacim (m3)
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
Ocak
1.340.000
Şubat
1.259.000
Mart
1.268.000
3.078.000
2.540.000
5.717.000
6.400.000
2.987.000
4.747.000
7.950.000
7.950.000
2.886.000
6.191.000
7.837.000
7.731.000
2.772.000
6.516.000
7.756.000
7.625.000
Mayıs
Haziran
Aylar
Temmuz
Ağustos
Ürkmez Barajı Rezerv Hacimi Değişimi
Nisan
1.356.000
1.300.000
1.017.000
721.000
537.000
344
2.525.000
6.345.000
7.413.000
7.444.000
2.150.000
5.665.000
6.725.000
6.785.000
1.630.000
4.866.000
5.798.000
5.784.000
1.129.000
4.186.000
5.062.000
4.892.000
Eylül
767.000
423.000
3.818.000
4.560.000
4.224.000
Ekim
642.000
381.000
3.590.000
4.569.000
3.970.000
Kasım
641.000
399.000
Aralık
2011 Yılı
2010 Yılı
2009 Yılı
2008 Yılı
2007 Yılı
3.594.000
4.619.000
3.786.000
1.190.000
434.000
4.241.000
5.171.000
3.886.000
345
Hacim (m3)
0
25.000.000
50.000.000
75.000.000
100.000.000
125.000.000
150.000.000
175.000.000
Ocak
99.374.000
200.000.000
0
Şubat
0
141.920.000
142.138.000
138.143.000
146.038.000
144.547.000
Mart
0
148.263.000
145.540.000
144.107.000
Mayıs
Haziran
Temmuz
Aylar
Güzelhisar Barajı Rezerv Hacimi Değişimi
Nisan
0
152.832.000
143.449.000
142.793.000
0
148.655.000
140.294.000
140.294.000
90.322.000
143.394.000
136.862.000
137.395.000
86.042.000
139.054.000
132.074.000
132.960.000
Ağustos
81.628.000
134.586.000
128.156.000
128.872.000
Eylül
77.887.000
131.762.000
124.563.000
125.418.000
Ekim
74.877.000
128.616.000
137.448.000
122.965.000
Kasım
2011 Yılı
2010 Yılı
2009 Yılı
2008 Yılı
72.719.000
126.985.000
130.297.000
120.298.000
Aralık
71.442.000
139.538.000
135.801.000
138.089.000
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Gördes Barajı Rezerv Hacimi Değişimi
Hacim (m3)
200000000
175000000
2011 Yılı
150000000
125000000
100000000
19.400.000
Eylül
Ekim
Kasım
25000000
24.608.000
20.750.000
50000000
24.712.000
75000000
0
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran Temmuz Ağustos
Aralık
Aylar
YÜZEY SUYU ÜRETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ELEKTRİK - ELEKTRONİK ARIZA, BAKIM-ONARIM EKİBİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU
TAHTALI İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
PERİYODİK
BAKIM
PERİYODİK
KONTROL
ARIZA BAKIM
GENEL
DEMONTAJ
MONTAJ
DIŞ GÖREV
SU ANALİZ VE ÖLÇÜM CİHAZLARI
SCADA VE SENSÖRLERİ
65
121
11
6
0
0
0
FİLTRELER
8
84
64
6
4
4
0
MAKİNA DAİRESİ
0
54
6
2
0
0
0
DURULTUCULAR
0
54
2
4
0
0
0
KİMYA
0
54
14
1
0
0
0
KLOR
0
128
9
1
0
0
0
FİLTER PRES
0
54
8
2
0
0
0
MİMİK PANO / UPS
3
54
3
0
0
0
0
VİNÇLER
4
4
1
0
0
0
0
0
118
2
0
0
0
0
O.G / AGAT / TRAFOLAR
2
118
8
1
0
0
0
KOMPANZASYON
3
54
2
0
0
0
0
JENERATÖR
3
54
0
4
0
0
0
AYDINLATMALAR
0
0
26
0
0
0
0
MOTOR AKIM KONTROLLERİ
0
54
0
0
0
0
0
YANGIN ALARM SİSTEMİ
0
3
0
0
0
0
0
TELEFON, SANTRAL ve FAKS
3
54
12
0
1
1
0
KLİMALAR
2
2
0
0
0
0
0
ATÖLYEDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
0
0
11
18
0
3
0
GENEL YAPILAN ÇALIŞMALAR
0
0
9
96
0
0
41
TOPLAM İŞ ADEDİ
93
1064
188
141
5
8
41
KAPSAM
DALGIÇ VE DRENAJ POMPALAR
ve debimetre odaları)
(Vana
346
2011 Yılı Faaliyet Raporu
TAHTALI POMPA İSTASYONU
PERİYODİK
BAKIM
PERİYODİK
KONTROL
ARIZA BAKIM
SU ANALİZ VE ÖLÇÜM CİHAZLARI SCADA
42
54
22
0
1 NOLU KASKAT MOTOR
1
1
0
0
2 NOLU MOTOR
2
1
1
0
3 NOLU MOTOR
1
1
0
4 NOLU KASKAT MOTOR
4
0
2
5 NOLU MOTOR
1
2
6 NOLU MOTOR
24
O.G / TRAFOLAR
6,3 kV KOMPANZASYON
KAPSAM
MONTAJ
DIŞ GÖREV
3
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
1
1
0
2
54
2
0
0
0
0
2
54
1
0
0
0
0
A.G KOMPANZASYON
2
54
1
0
1
1
0
MİMİK PANO / UPS
3
84
2
0
0
0
0
VANALAR
0
54
1
0
0
0
0
YANGIN ALARM SİSTEMİ
0
3
0
0
0
0
0
TELEFON, SANTRAL ve FAKS
3
54
5
0
0
0
0
AYDINLATMALAR
0
0
12
0
1
3
0
DALGIÇ VE DRENAJ POMPALAR
0
54
1
0
0
1
0
VİNÇ
4
4
0
0
0
0
0
JENERATÖR
2
54
0
5
0
0
0
ASANSÖR
12
0
0
0
0
0
0
ELEKTRİK SİSTEM KONTROLLERİ
0
440
0
0
0
0
0
GENEL YAPILAN İŞLER
8
9
13
4
1
3
0
113
979
65
9
7
13
0
DEMONTAJ
MONTAJ
DIŞ GÖREV
TOPLAM İŞ ADEDİ
GENEL
DEMONTAJ
BALÇOVA İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
PERİYODİK
BAKIM
PERİYODİK
KONTROL
SU ANALİZ VE ÖLÇÜM CİHAZLARI SCADA
VE SENSÖRLERİ
KLOR
2
12
4
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
MAKİNA DAİRESİ
0
0
0
0
0
0
0
FİLTRELER
0
0
4
0
0
0
0
BARAJ KAPAKLARI
0
0
0
0
0
0
0
SOSYAL TESİS
0
0
0
0
0
0
0
AYDINLATMALAR
0
0
6
0
0
0
0
TELEFON&FAKS
0
0
2
0
0
0
0
JENERATÖR
0
0
0
2
0
0
0
GENEL YAPILAN İŞLER
0
0
5
0
0
0
0
TOPLAM İŞ ADEDİ
2
12
21
2
1
1
0
KAPSAM
ARIZA BAKIM
347
GENEL
ÜRKMEZ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
PERİYODİK
BAKIM
PERİYODİK
KONTROL
ARIZA BAKIM
GENEL
DEMONTAJ
MONTAJ
DIŞ GÖREV
SU ANALİZ VE ÖLÇÜM CİHAZLARI
2
4
6
0
1
1
0
FİLTRELER
0
0
8
0
0
2
0
MAKİNA DAİRESİ
0
0
2
0
1
1
0
DURULTUCULAR
0
0
1
0
0
0
0
KİMYA
0
0
0
0
0
0
0
KLOR
0
0
0
0
0
0
0
AKEP PANOSU & UPS
3
12
2
0
0
0
0
VİNÇLER
4
12
2
0
0
0
0
O.G / AGAT / TRAFO
2
4
1
0
0
0
0
JENERATÖR
0
1
0
0
0
1
0
KOMPANZASYON
0
3
0
0
0
0
0
AYDINLATMALAR
0
0
3
0
0
0
0
TELEFON, SANTRAL ve FAKS
0
2
2
0
0
0
0
GENEL YAPILAN ÇALIŞMALAR
0
0
5
0
0
0
0
TOPLAM İŞ ADEDİ
11
38
32
0
2
5
0
DEMONTAJ
MONTAJ
DIŞ GÖREV
KAPSAM
ALİAĞA İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
PERİYODİK
BAKIM
PERİYODİK
KONTROL
SU ANALİZ VE ÖLÇÜM CİHAZLARI
3
12
2
0
0
0
0
FİLTRELER
0
0
1
0
1
1
0
MAKİNA DAİRESİ ve HİDRAFOR
0
3
0
0
0
1
0
DURULTUCULAR
0
0
0
0
0
0
0
KİMYA
0
0
0
0
1
0
0
KLOR
12
32
0
0
0
0
0
O.G / AGAT / TRAFO
3
41
0
0
0
0
0
JENERATÖR
0
0
0
0
0
1
0
KOMPANZASYON
0
35
0
0
0
0
0
AYDINLATMALAR
0
0
14
0
0
0
0
TELEFON ve FAKS
0
0
2
0
1
1
0
GENEL YAPILAN ÇALIŞMALAR
0
0
22
0
0
0
0
TOPLAM İŞ ADEDİ
18
123
41
0
3
4
0
KAPSAM
ARIZA BAKIM
348
GENEL
2011 Yılı Faaliyet Raporu
SARIKIZ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
PERİYODİK
BAKIM
PERİYODİK
KONTROL
SU ANALİZ VE ÖLÇÜM CİHAZLARI
0
10
0
0
0
0
0
FİLTRELER
5
82
17
0
5
0
0
MAKİNA DAİRESİ ve HİDRAFOR
10
83
6
9
1
3
0
KİMYA
5
87
12
10
0
2
0
KLOR
0
80
10
10
0
0
0
DEKANTÖR
7
82
7
2
0
0
0
MİMİK PANO / UPS
0
1
0
0
0
0
0
VİNÇ
0
80
0
2
0
0
0
DALGIÇ VE DRENAJ POMPALAR
3
7
0
2
0
0
0
O.G / AGAT / TRAFOLAR
2
0
0
0
0
0
0
JENERATÖR
4
1
0
2
0
1
0
KOMPANZASYON
0
0
0
0
0
0
0
AYDINLATMALAR
1
0
0
0
0
0
0
MOTOR AKIM KONTROLLERİ
0
6
0
0
0
0
0
YANGIN ALARM SİSTEMİ
0
2
0
0
0
0
0
TELEFON ve FAKS
0
0
0
0
0
0
0
KLİMALAR
0
0
1
2
0
0
0
ATÖLYEDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
1
0
12
12
10
1
0
GENEL YAPILAN ÇALIŞMALAR
7
1
10
68
10
0
0
TOPLAM İŞ ADEDİ
45
522
75
119
26
7
0
KAPSAM
GENEL İŞ ADEDİ TOPLAMLARI
282,00
ARIZA BAKIM
2.738,00
422,00
349
GENEL
271,00
DEMONTAJ
44,00
MONTAJ
38,00
DIŞ GÖREV
41,00
YÜZEY SUYU ÜRETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MEKANİK BAKIM-ONARIM EKİBİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU
TAHTALI İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
KAPSAM
periyodik bakım arıza bakım
genel
imalat demontaj yeni montaj dış görev
periyodik
kontrol
TOPLAM İŞ
iş
iş
iş
iş
iş
iş
iş
iş
DURULTUCULAR
5
24
2
3
0
0
0
210
244
FİLTER PRES
6
49
16
5
2
3
0
483
564
KİMYA BİNASI
6
33
27
20
0
0
0
609
695
GALERİ
0
0
0
0
0
0
0
2
2
HAVALANDIRMA
0
1
1
0
0
0
0
49
51
KLOR BİNASI
1
21
9
11
0
0
0
178
220
FİLTRELER
8
47
7
10
5
0
0
31
108
MAKİNE ODASI
0
0
0
0
0
0
0
462
462
G.Y.S.T.T
0
3
1
8
0
1
0
42
55
SOSYAL TESİS
0
5
0
2
0
0
0
0
7
A.T. ÇIKIŞ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ISI MERKEZİ
1
6
0
0
0
0
0
1
8
İDARİ BİNA
0
12
12
1
0
2
0
0
27
GÜV. BİNASI + ÖN KAPI +
ARKA KAPI
0
2
0
0
0
2
0
0
4
20
69
106
149
6
1
10
126
487
TRAKTÖR
0
0
0
0
0
0
0
22
22
FOKLİFT
0
0
0
0
0
0
0
22
22
JENARATÖR
0
0
0
0
0
0
0
21
21
TOPLAM İŞ
47
272
181
209
13
9
10
2.258
2.999
0
13
78
9
0
0
29
4
0
0
11
TESİS GENELİ
BALÇOVA BARAJI İÇMESUYU ARITMA TESİSİ
TESİS GENELİ
30
9
8
17
0
1
BALÇOVA BARAJI İÇMESUYU ARITMA TESİSİ
TESİS GENELİ
0
TESİS GENELİ
1
3
3
6
8
ALİAĞA İÇMESUYU ARITMA TESİSİ
0
0
2
4
SARIKIZ İÇMESUYU ARITMA TESİSİ
TESİS GENELİ
GENEL İŞ TOPLAMI
0
2
10
13
1
1
0
0
27
78
286
202
247
26
24
10
2.271
3.144
350
2011 Yılı Faaliyet Raporu
YÜZEY SUYU ÜRETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MEKANİK BAKIM-ONARIM EKİBİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU
TAHTALI POMPA İSTASYONU
periyodik
bakım
arıza
bakım
genel
imalat
POMPA-ŞAFT-MOTOR
SİSTEMLERİ
59
7
5
0
5
1
0
156
233
VANALAR
0
1
2
0
0
2
0
68
73
KOMPRESÖRLER
2
1
0
0
0
0
0
104
107
JENERATÖR
1
0
0
0
0
0
0
52
53
DALGIÇ POMPALAR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EMME VE
BASMA HATLARI +
DENGE BACASI
172
1
0
0
0
0
0
2
175
VİNÇ
1
0
0
0
0
0
0
56
57
DENGELEME TANKLARI
0
0
0
0
0
0
0
210
210
HAVALANDIRMA
SİSTEMİ
0
1
0
0
0
2
0
52
55
HİDROFOR
0
0
1
0
0
1
0
0
2
İDARİ BİNA
0
4
12
2
0
2
0
0
20
EKİPMAN TEMİZLİĞİ
0
0
31
0
0
0
0
0
31
S. A. Y. BİNASI, YEDEK
MOTOR DEPOSU,
TRAFO, GÜVENLİK
BİNASI
0
1
10
3
2
0
0
0
16
235
16
61
5
7
8
0
700
1032
KAPSAM
TOPLAM İŞ
351
demontaj- yeni
periyodik
dış görev
montaj montaj
kontrol
TOPLAM İŞ
YÜZEY SUYU ÜRETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İNŞAAT-BOYA BAKIM-ONARIM EKİBİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU
İMALAT,
ARIZA - BAKIM
MONTAJ,
ALÇI – TAMİRAT
BOYA-BETON
İŞLERİ
İŞLERİ
KAPSAM
TEMİZLİK,
NAKLİYE,
TESVİYE,
TASFİYE
TAHTALI İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
DURULTUCULAR
FİLTER PRESS
KİMYA BİNASI
İDARİ BİNA
KLOR BİNASI
TEKNİK GALERİ
MAKİNE ODASI
KANAL, KAPAK, YOL, BAHÇE
TESİS GENELİ
HIZLI KARIŞTIRICILAR
FİLTRELER
MEKANİK, ELEKTRİK ATÖLYE ve AMBAR
TESİS GİRİŞ YOLU
HAVALANDIRMA YAPISI
G.Y.S.T.T
TRAFO BİNASI
MEKANİK EKİPLE ÇALIŞMA
GÜVENLİK
LOJMAN
HAMSU GİRİŞ VANA ODASI
ISI MERKEZİ
SOSYAL TESİS
4
3
0
1
3
0
3
7
3
5
6
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
27
0
0
32
10
0
1
1
26
1
0
0
33
1
0
0
0
0
0
0
0
22
0
0
0
0
0
0
0
3
9
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
0
15
1
0
0
0
0
11
0
31
2
0
0
0
2
0
56
209
17
TAHTALI POMPA İSTASYONU
POMPA İSTASYONU
SU BASMA HATTI
GENEL
8
0
0
BALÇOVA İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GENEL
1
ÜRKMEZ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GENEL
GENEL
0
ALİAĞA İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
0
SARIKIZ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GENEL
GENEL TOPLAM
352
2011 Yılı Faaliyet Raporu
YÜZEY SUYU ÜRETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2011 YILI LABORATUVAR FAALİYETLERİ
01.01.2011 - 31.12.2011 tarihleri arasında Yüzey Suyu Üretim Şube Müdürlüğü'ne
bağlı Tahtalı, Aliağa,Balçova, Sarıkız ve Ürkmez İçme Suyu Arıtma Tesisi
laboratuvarlarında saatlik, günlük ve haftalık periyotlarda alınan hamsu, durultucu
çıkış suyu, filtre çıkış suyu, arıtma tesisi çıkış suyu, Tahtalı Baraj gölü suyu ve Arıtma
Tesisi çamur numunelerinde analizleri yapılan parametreler ve miktarları; ayrıca
çapraz kontrol için diğer kamu kuruluşlarının ( Hıfzıssıhha Enstitüsü, İstanbul Teknik
Üniversitesi, E.Ü. Nükleer Bilimler Enstitüsü, vb. ) laboratuvarına ve İZSU merkez
laboratuvarına gönderilen numune miktarları aşağıda verildiği gibidir.
A ) İçme Suyu Arıtma Tesisi Laboratuvarı'nda yapılanlar:
PARAMETRE
Yapılan
Analiz Sayısı
(Adet )
Demir
Askıda Katı Madde
PARAMETRE
2.300
1.500
Redoks Potansiyeli
Toplam Çözünmüş Katı Madde
Yapılan
Analiz Sayısı
(Adet )
1.600
750
NO2-N ve NO2
500
Askıda Katı Madde ( Çamur )
850
NO3-N ve NO3
500
% Katı Madde ( Çamur )
400
NH4-N ve NH4
Siyanür
Permanganat İndeksi
Toplam Sertlik
Kalsiyum
Magnezyum
Klorür
Alüminyum
Mangan
Sülfat
650
450
500
350
320
320
350
1.800
2.800
350
Serbest Bakiye Klor
Alkalinite
pH
Renk
İletkenlik
Çözünmüş Oksijen
Bulanıklık
Sıcaklık
Oksijen Doygunluğu
3.500
600
5.000
5.000
2.200
1.500
12.500
3.200
270
YAPILAN DİĞER TESTLER
Jar Testi
Kırılma Noktası Klorlama Testi
FeCl3 yoğunluk ve demir miktarları
Ölçümü (Her Sevkiyatta)
70
5
100
KALİBRASYONLAR
pH metre, Çözünmüş Oksijen ölçer,
iletkenlik ölçer ve türbidimetre gibi
laboratuvar ölçüm cihazlarının
periyodik kalibrasyonları
ALG SAYIMI
15
250
B ) Laboratuvarlara Gönderilen Numuneler :
Merkez Laboratuvara Gönderilen
Numune Adedi
Hıfzısıhha Enstitüsüne Gönderilen
Numune Adedi
Diğer Laboratuvarlara Gönderilen
Numune Adedi
690
160
18
353
Klorofil-a Tayini
Toplam Organik Karbon Analizi
500
650
UV 254 Analizi
500
YÜZEY SUYU ÜRETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2011 YILI İÇERİSİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
• Ürkmez İçmesuyu Arıtma Tesisi’nde bulunan mevcut 4 adet 45 kw (Q=40 lt/sn) olan pompalar,
2 Adet 90 kw (Q=110 lt/sn) 2 adet de 55 kw (Q=60 lt/sn) pompalar ile yenilenmiş olup ayrıca
sistem frekans konvertörü ile desteklenmiştir. Bu sayede tesis tam kapasite ile çalışırken 1 adet 90
kw (Q=110 lt/sn) pompa yeterli gelmektedir. Sonuç olarak yapılan bu çalışma ile yaklaşık %33
elektrik tasarrufu sağlanmıştır.
Balçova Barajı Göl Alanına Yüzer İskele ve Tekne Alımı :
• Balçova Barajı göl alanına, yüzeyden su alma sisteminin etkili kullanımı için derinliğe göre su kalitesinin belirlenmesi
amacıyla numune alınması, yüzeyden su alma sistemine ulaşım ve baraj göl alanının kontrolünü sağlamak üzere yüzer
iskele ve tekne alımı yapılmıştır. Bununla beraber iskeleye ulaşım sistemi de birimimiz imkanları ile yapılmıştır.
354
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Tahtalı Barajı Pompa İstasyonunda 6 Nolu Pompa
Fanı ve Nozul Çekvalfi Değiştirilmesi İşi :
Tahtalı Pompa İstasyonunda Havalandırma
Sistemi Temini ve Montajı İşi :
• Tahtalı Barajı Pompa İstasyonunda 6 nolu
pompa fanı ve nozul çekvalfi birimimiz
personeli tarafından değiştirilmiştir. Bu
değişimle yaklaşık 2.400.000 kw/yıl elektrik
tasarrufu sağlanmıştır.
• Tahtalı Pompa İstasyonunda Havalandırma
Sistemi Temini ve montajı işi yapılmıştır. Bu
çalışma ile pompa istasyonunda sağlıklı
çalışma koşulları yaratılmış olup, ekipmanların
korozyona karşı korunması sağlanmıştır.
355
değerlerini düşürdüğü tespit edilmiş ve
yapılan çalışma ile daha önce bir arada
çalıştırılamayan
motorların
beraber
çalıştırılabilir olmaları sağlanmıştır.
Tahtalı Pompa İstasyonu Elektrik
Motorlarının Titreşim Problemini
Giderme İşi :
•
2010
yılında,
Tahtalı
Pompa
İstasyonu’nda
hamsu
pompalarının
tahrikini sağlayan elektrik motorlarının
rezonans problemi nedeniyle birbirlerini
etkileyerek titreşimli çalışma koşullarının
oluşma nedenlerinin araştırılması ve
çözüm önerilerinin üretilebilmesi için
şartname hazırlanarak, proje çalışması
yaptırılması için ihaleye çıkılmış ve ihale
sonucunda Dokuz Eylül Üniversitesi
Makina Mühendisliği Bölümü öğretim
üyeleri tarafından çalışmalar başlatılmıştır.
Yapılan
testler,
ölçümler,
SOLIDWORKS Tasarım Programı ve
maketler üzerinde yapılan deneyler
sonucunda Tahtalı Pompa İstasyonu’ndaki
titreşim probleminin giderilmesine yönelik
rapor Dokuz Eylül Üniversitesi Makina
Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri
tarafından sunulmuştur. Raporda motor
katında yapılacak sabitleme işleminin
yeterli olduğu belirtilerek, söz konusu
sabitlemeye ilişkin teknik resim çizimleri
de sunulmuştur.
• 2011 yılında yapılan proje çalışmasındaki
rapor doğrultusunda 3 adet 2500 kW’lık
elektrik
motorlarının
sabitlenerek
titreşimlerinin
düşürülmesi
amacıyla
motor sabitleme sistemi temini ve montajı
işi için teknik şartname hazırlanarak
ihaleye çıkılmıştır. İhale sonucunda sipariş
verilen yüklenici firma tarafından teknik
şartnameye uygun olarak yapılan iş
tamamlanmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi
Makina Mühendisliği Bölümü öğretim
üyeleri ile birlikte işin kontrolü yapılarak
teslim alınmıştır. Motorlarda farklı
kombinasyonlar denenerek ve ölçümler
yapılarak motor sabitleme işinin titreşim
356
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Tahtalı Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisi’nde
bulunan Sosyal Tesis-Atölye-Ambar ve Kimya
Binalarının, soyunma giyinme odaları, duş ve
tuvaletlerin revizyonu İşi :
Sarıkız İçmesuyu Arıtma Tesisi :
• 1500 lt/sn kapasiteli Sarıkız İçmesuyu
Arıtma Tesisi 26.05.2011tarihinde işletmeye
alınmıştır.
• Tahtalı Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisi’nde
bulunan Sosyal Tesis-Atölye-Ambar ve Kimya
Binalarının, soyunma giyinme odaları, duş ve
tuvaletlerin revizyonu yapılarak, İş Sağlığı ve
Güvenliği açısından uygun çalışma koşulları
sağlanmıştır.
357
Ayrıca aynı gerekçeler ile Laboratuarımız 2011
yılında 1 adet İyon Kromotografisi cihazı
almıştır. Daha önce UV-Visible Spektro
Fotometre cihazında bakılan Florür, Nitrit,
Nitrat, Fosfat, Amonyum, Gravimetrik Metot
ile bakılan Sülfat, Titrimetrik metot ile bakılan
Kalsiyum, Magnezyum ve Alev fotometresinde
bakılan Potasyum parametreleri artık İyon
Kromotografisi ile bakılarak çok daha hassas
sonuçlar alınabilmektedir. Buna ilave olarak
Laboratuarımızda bakılamayan Bromat ve
Bromür parametresinin’de bakılabilmesine
imkan sağlanmıştır.
LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE
2011’DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR;
Laboratuarımızda İçme-Atıksu numunelerinin
fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri
sonucunda oluşan tüm proses atıksuları ile
zemin
yıkama
sularının
toplanarak
kanalizasyon şebekesine iletilmesi öncesi
atıksu kirliliğinin giderilmesini sağlayacak
önlem tesisi birimimiz imkanları ile yapılmış ve
devreye alınmıştır. Böylece kanal şebekesine
İzsu kanal standart değerlerine uygun arıtılmış
atıksuyun deşarjı sağlanmış olup tesis
birimimizce verimli bir şekilde işletilmektedir.
Atıksu Önlem Tesisi
İyon Kromotografi Cihazı
Laboratuarımız çok yoğun olan analiz
işlemlerinin çok daha kısa sürede ve çok daha
hassas bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak
için ikinci bir ICP-MS 7700 Inuctively Coupled
Plasma Mass Spektro Meter (Octopole
Reaction System Cihazı) almıştır.Söz konusu
cihaz ile içme ve atıksuda ;
Al,Ni,Hg,Se,Ba,Sb,Pb,Cd,Cr,Co,Zn,Cu,Mn,Fe,Na
,As,B parametreleri analiz edilmektedir.
Laboratuvar Şube Müdürlüğümüz 03.10.2005
tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre
Analizleri Ön Yeterlilik Belgesini, 13.03.2008
yılındada yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesini almış ve
çalışmalarını bu kapsamda sürdürmektedir.
Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesinin süresi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2011 yılında
yaptığı denetim sonrasında 10.05.2015
tarihine kadar yenilenmiştir.
Laboratuvar Şube Müdürlüğümüz 03.10.2006
tarihinde Türk Akreditasyon Kurumu
tarafından verilen TS EN ISO/IEC 17025:2005
Standartına göre Akredite olup bu belgeyi
alarak
kalitesini
belgelemiştir.
Türkak
Akreditasyon Kurumunun 2011 yılında yaptığı
denetim ile Akreditasyon süresi 22.09.2014
tarihine kadar yenilenmiştir.
ICP-MS Cihazı
358
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Akredite parametrelerimiz;
LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2011 YILI ÇEVRE İLÇE, KÖY VE BELDELERDEKİ
DEZENFEKSİYON ÇALIŞMALARI
İçme ve Atık Suda ; İletkenlik, Bulanıklık,
Kalsiyum, Magnezyum, Nitrit, Nitrat, Toplam
Sertlik, Sülfat Arsenik, Cıva, Toplam Krom,
Çinko, Nikel, Kurşun, Kadmiyum, Bakır, Demir,
Kalay, pH, Klorür, Kimyasal Oksijen İhtiyacı,
Yağ Gres, Serbest Klor, Askıda Katı Madde,
Sülfür, Bor, Sodyum, Alüminyum, Selenyum,
Baryum, Antimon, Cobalt, Mangan
PINAR
HALKA
BAŞI
PINAR KUYULARI
ANALİZLENEN
GAZ KLOR
POMPA
TOPLA
PARAMETRELER
ÇIKIŞI
MA
Merkez
1
27
Kemalpaşa
2
44
Foça
3
6
Aliağa
2
18
1
Menemen
1
29
1
Seferihisar
1
18
Urla
2
20
Torbalı
1
47
Bayındır
1
31
Selçuk
1
5
7.Pınarbaşı Kuyuları
Menderes
Özdere+Gümüld
3
44
2
8.Balçova Barajı
TOPLAM
18
289
5
LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2011 YILI DEZENFEKSİYON NOKTALARI ve KLOR SARFİYATLARI
Dezenfeksiyon Cinsi Dezenfeksiyon Noktaları
2011 Yılı Sarfiyatı
(Kg)
1.Halkapınar
2.Menemen Acil
3.Yahşelli Pompa (İhtiyaç halinde
kullanılıyor)
1
4.Cumhuriyet Depo
5.Viyadük Altı
Gaz Klor
6.55 binlik Depo(İhtiyaç halinde
kullanılıyor)
136.600 KG
9.P-23 Pompa
Dozaj Pompalarından 62 Aded'i Güneş Enerjisinden
Üretilen Elektrik ile çalışmaktadır.
10.Gediz Klorlama
11.Karabağlar Klorlama
12.Çevre İlçe, Köy ve Beldeler (18
Adet)
1.T-17 Depo
2.T-18 Pompa
3.Buca Teknik Kısım
Sıvı Klor
4.Yıldızlar Mah.
243.420 KG
5.Buca Fen İşleri Pompa
6.Adatepe Pompa
7.Çevre İlçe, Köy ve Beldeler (289
Adet)
Tablet Klor
Çevre İlçe, Köy ve Beldeler (5 Adet)
405 Kg
359
KEMALPAŞA BEŞPINAR KÖYÜ GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ÇALIŞAN
KLORLAMA VE IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
MENEMEN ÇALTI KÖYÜ GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ÇALIŞAN
KLORLAMA SİSTEMİ KONTROL PANOSU
BORNOVA KAVAKLIDERE KÖYÜ GÜNEŞ ENERJİSİ İLE
ÇALIŞAN
360
2011 Yılı Faaliyet Raporu
İÇME SUYU TEMİN EDİLEN KUYULARIN 17.11.2011
TARİHLİ ANALİZLERİNE GÖRE KALİTESİ
ANALİZLENEN
PARAMETRELER
Bulanıklık
NTU
PH (25 ºC)
PINAR
BAŞI
POMPA
ÇIKIŞI
HALKA
PINAR
KUYULARI
TOPLA
MA
MENEMEN
ACİL
TOP
LAMA
GÖKSU
KUYULARI
TOP
LAMA
SARIKIZ
KUYU
LARI
TOP
LAMA
İNSANİ TÜKETİM
AMAÇLI SULAR
HAKKINDA
YÖNETMELİK
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
Tüketicilerce
kabul edilebilir…
7,6
7,4
7,6
7,7
7,5
6,5< pH < 9,5
İletkenlik (25 ºC)
μS/cm
537
581
802
626
665
2500
Klorür
mg/lt
19
20
53
10
18
250
Nitrit
mg/lt
Spt
Spt
Spt
Spt
Spt
0,5
Sülfat
mg/lt
21
26
76
21
50
250
Kurşun
μg/lt
0,483
Spt
Spt
0,146
0,127
25
Krom
μg/lt
0,203
0,988
1,664
0,539
5,860
50
Civa
μg/lt
0,122
0,075
0,097
Spt
0,266
1
Kadminyum
μg/lt
Spt
Spt
Spt
Spt
Spt
5
Bakır
mg/lt
0,00104
0,00021
0,00046
0,00050
0,00025
2
Bor
mg/lt
0,02497
0,05630
0,28485
0,17145
0,23600
1
Demir
μg/lt
3,226
10,879
2,506
12,552
13,978
200
Nikel
μg/lt
0,604
0,820
0,775
0,348
0,645
20
Alüminyum
μg/lt
0,819
4,186
0,674
2,718
23,896
200
Arsenik
μg/lt
0,731
16,478
12,471
61,256
34,037
10
Mangan
mg/lt
0,527
1,529
0,743
0,112
0,419
50
Antimon
mg/lt
0,261
1,402
0,411
0,374
1,215
5
Florür
mg/lt
0,22
0,5
0,39
0,65
0,8
1.5
Siyanür
mg/lt
0
0
0
0
0
0
Nitrat
mg/lt
15
13
10
5
13
50
Sodyum
mg/lt
9,724
10,790
52,993
15,214
22,053
200
Selenyum
μg/lt
0,241
0,299
0,506
0,294
0,586
Renk
Pt/Co
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
10
Tüketicilerce
kabul edilebilir
Amonyum
mg/lt
0
0
0
0
0
0,5
mg/lO2
0,6
0,6
0,4
0,6
0,6
5
mg/lt
0
0
0
0
0
-
Oksitlenebilirlik
Serbest Klor
Koloni Sayımı
Sayı/1 ml (22°C)
Koliform Bakteri
Sayı/100 ml
E.Coli Sayı/100 ml
C.Perfringens
Sayı/100 ml
SPT: SAPTANAMADI
0
0
0
0
0
Anormal değişim
yok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
361
55.000' lik depo
Halkapınar Depo
Cumhuriyet Depo
Gaziemir Depo
Pınarbaşı Depo
Güzelbahçe Depo
Menemen Acil
Depo
İZMİR ŞEHRİNE VERİLEN İÇME ve KULLANMA SUYUNUN 06.12.2011 TARİHLİ DEPO ÇIKIŞLARINDAKİ SU KALİTESİ
İNSANİ TÜKETİM
AMAÇLI SULAR
HAKKINDA
YÖNETMELİK
pH (25 ºC)
7.4
7.5
7.5
8.1
7.5
7.6
7.7
Bulanıklık
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun Uygun
Renk
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun Uygun
0
20
571
132.900
0.623
0.625
31
11.167
1.409
6.455
0.05761
Spt
1.179
0.00681
0
0.42
0.847
0.285
1.094
9
Spt
0.375
0.6
0.4
0
0
0
0
0
0
23
26
20
23
51
657
378
514
563
877
42.512
8.173
3.016 88.049 183.634
3.501 100.917 2.291 26.416 1.345
0.748
0.252
Spt
1.156 1.942
36
29
24
33
94
20.023 16.063
9.305 15.138 46.950
0.554
0.254
0.305
0.951 0.378
3.668
3.295
0.914
4.451 5.772
0.18973 0.04913 0.02632 0.08841 0.22345
Spt
Spt
Spt
Spt
Spt
2.493
Spt
0.341
1.370 1.524
0.00372 0.00169 0.00753 0.00656 0.00237
0
0
0
0
0
0.56
0.27
0.22
0.34
0.31
0.312
Spt
0.227
0.506
Spt
0.281
0.155
0.259
0.344 0.180
1.280
3.636
0.635
0.929 1.016
5
Spt
12
6
7
Spt
Spt
Spt
Spt
Spt
0.475
Spt
0.247
0.369 0.566
0.4
0.8
0.6
0.6
0.2
0.5
0.6
0.6
0.4
0.5
0
0
0
0
0
6,5< pH< 9,5
Tüketicilerce kabul
edilebilir...
Tüketicilerce kabul
edilebilir...
0.5
250
2500
200
200
50
250
200
5
10
1
5
50
2
50
1,5
10
1
20
50
0.5
10
5
Anormal değişim yok
ANALİZLENEN
PARAMETRELER
Amonyum
Klorür
İletkenlik (25 ºC)
Demir
Alüminyum
Mangan
Sülfat
Sodyum
Antimon
Arsenik
Bor
Kadmiyum
Krom
Bakır
Siyanür
Florür
Kurşun
Civa
Nikel
Nitrat
Nitrit
Selenyum
Oksitlenebilirlik
Serbest Klor
Koloni Sayımı
Koliform Bakteri
Sayı/100 ml
E.Coli Sayı/100 ml
C.Perfringens
Sayı/100 ml
mg/lt
0
mg/lt
24
μS/cm
665
μg/lt
25.979
μg/lt
3.934
μg/lt
0.316
mg/lt
43
mg/lt
21.053
μg/lt
0.568
μg/lt
3.615
mg/lt
0.19978
μg/lt
Spt
μg/lt
2.750
mg/lt
0.00270
μg/lt
0
mg/lt
0.37
μg/lt
0.398
μg/lt
0.179
μg/lt
3.411
mg/lt
5
mg/lt
Spt
μg/lt
0.451
mg/lt O2
0.4
mg/lt
0.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SPT: SAPTANAMADI
362
2011 Yılı Faaliyet Raporu
SARIKIZ İÇMESUYU
ARITMA TESİSİ ÇIKIŞI
PH
TAHTALI İÇMESUYU
ARITMA TESİSİ ÇIKIŞI
NTU
ALİAĞA İÇMESUYU
ARITMA TESİSİ ÇIKIŞI
Bulanıklık
ÜRKMEZ İÇMESUYU
ARITMA TESİSİ ÇIKIŞI
ANALİZLENEN
PARAMETRELER
BALÇOVA İÇMESUYU
ARITMA TESİSİ ÇIKIŞI
İÇME SUYU TEMİN EDİLEN YÜZEYSEL SULARIN 2011 YILI ANALİZLERİNE GÖRE KALİTESİ
21.11.2011
15.11.2011
12.12.2011
19.12.2011
05.07.2011
0,4
0,2
0,3
0,4
0,4
1
8,2
7,8
7,4
8,1
7,1
6,5< pH < 9,5
İNSANİ TÜKETİM
AMAÇLI SULAR
HAKKINDA
YÖNETMELİK
İletkenlik
μS/cm
434
359
522
370
378
2500
Klorür
mg/lt
19
24
27
24
23
250
Nitrit
mg/lt
Spt
Spt
Spt
Spt
Spt
0,5
Sülfat
mg/lt
35
34
34
27
50
250
Kurşun
μg/lt
0,187
Spt
0,294
Spt
0,3727
25
Krom
μg/lt
Spt
Spt
0,837
0,274
0,3041
50
Civa
μg/lt
0,208
Spt
0,147
0,556
0,095
1
Kadmiyum
μg/lt
Spt
Spt
Spt
Spt
0,01028
5
Bakır
mg/lt
0,00120
0,00056
0,00025
0,00056
0,00153
2
Bor
mg/lt
0,01957
0,03824
0,05028
0,05237
0,03813
1
Demir
μg/lt
19,344
4,966
5,136
10,695
29,60
200
Nikel
μg/lt
1,040
3,727
0,376
2,502
3,445
20
Alüminyum
μg/lt
14,040
52,630
1,111
110,467
2,461
200
Arsenik
μg/lt
1,263
1,294
8,260
3,472
0,5727
10
Mangan
μg/lt
10,664
1,412
0,430
0,909
8,091
50
Antimon
μg/lt
0,185
0,191
0,123
0,307
0,3959
5
Florür
mg/lt
0,44
0,35
0,45
0,28
0,32
1.5
Siyanür
mg/lt
0
0
0
0
0
0
Nitrat
mg/lt
Spt
Spt
10
3
4
50
Sodyum
mg/lt
9,789
14,693
24,708
16,679
11,94
200
Selenyum
μg/lt
Spt
Spt
1,953
Spt
0,1722
10
Renk
Pt/Co
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
Tüketicilerce kabul
edilebilir…
Amonyum
mg/lt
0
0
0
0
0
0,5
Serbest Klor
mg/lt
0,8
1
0,98
0,98
1,05
-
0,6
0,6
0,6
0,8
0,6
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
-
0
0
Anormal değişim
yok
Koloni Sayımı
/ lBakteri
( ° )
Koliform
Sayı/100 ml
E.Coli Sayı/100 ml
C.Perfringens
Sayı/100 ml
Koloni Sayımı Sayı/1 ml
(22°C)
Spt: SAPTANAMADI.
363
364
1819
41
557
11
763
45
710
17
İçme Suyu Gediz Müdürlük Parametre Sayısı
İçme Suyu Menderes Müdürlük Numune Sayısı
İçme Suyu Menderes Müdürlük Parametre Sayısı
İçme Suyu Nif Müdürlük Numune Sayısı
30
98
139
0
0
86
304
28
82
8
24
17
51
253
862
0
0
8
30
32
14
44
15
59
41
274
Merkez Şebeke'de Bakteriyolojik Kontrol Parametre Sayısı
Bakteriyolojik Merkez Müdürlük Numune Sayısı
Bakteriyolojik Merkez Müdürlük Parametre Sayısı
Bakteriyolojik Gediz Müdürlük Numune Sayısı
Bakteriyolojik Gediz Müdürlük Parametre Sayısı
Bakteriyolojik Menderes Müdürlük Numune Sayısı
Bakteriyolojik Menderes Müdürlük Parametre Sayısı
Bakteriyolojik Nif Müdürlük Numune Sayısı
Bakteriyolojik Nif Müdürlük Parametre Sayısı
Bakteriyolojik Yarımada Müdürlük Numune Sayısı
Bakteriyolojik Yarımada Müdürlük Parametre Sayısı
Arızadan Alınan Numune Sayısı
Arızadan Alınan Parametre Sayısı
225
84
91
87
232
50
36
9
27
12
220
51
0
0
1487
449
327
Merkez Şebeke'de Bakteriyolojik Kontrol Numune Sayısı
99
292
75
357
592
104
Özel Su Parametre Sayısı
518
100
136
14
89
10
495
39
1410
63
0
0
6778
791
1430
285
4465
2826
MART
Özel Su Numune Sayısı
96
520
Memba Suyu Parametre Sayısı
İçme Suyu Yarımada Müdürlük Parametre Sayısı
Memba Suyu Numune Sayısı
42
769
17
260
İçme Suyu Yarımada Müdürlük Numune Sayısı
69
116
34
İçme Suyu Gediz Müdürlük Numune Sayısı
155
0
0
İçme Suyu Merkez Müdürlük Parametre Sayısı
İçme Suyu Nif Müdürlük Parametre Sayısı
0
0
İçme Suyu Merkez Müdürlük Numune Sayısı
444
1034
2157
765
Atıksu Parametre Sayısı
163
4137
741
128
Atıksu Numune Sayısı
5642
3751
Çevre Belediye Uç Nokta Klor Kontrolü Kontrol Sayısı
2791
Merkez Şebeke'de Kontrol Parametre Sayısı
2932
Dezenfeksiyon Uç Nokta Klor Kontrolü Parametre Sayısı
ŞUBAT
Merkez Şebeke'de Kontrol Numune Sayısı
OCAK
AYLAR
226
93
67
44
204
17
131
43
39
13
0
0
1073
334
247
78
524
96
427
23
1058
49
535
52
467
28
0
0
6306
838
1197
231
4160
2531
NİSAN
252
40
258
16
48
58
158
36
48
16
0
0
897
291
552
85
586
122
1427
35
112
16
1132
54
606
35
0
0
6440
775
909
185
4340
2238
281
114
41
8
26
14
288
69
40
12
0
0
1312
382
249
74
522
100
175
14
128
10
1424
75
176
14
0
0
382
904
1141
238
3162
2263
373
72
109
19
57
30
116
39
81
23
0
0
733
201
95
47
590
94
467
40
159
20
162
21
495
37
0
0
5068
1130
859
172
3627
2297
278
129
36
13
39
12
137
47
47
15
0
0
1569
484
674
77
603
101
360
23
91
13
455
46
231
22
0
0
7910
943
724
149
3389
2699
MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS
369
61
36
7
21
10
77
27
45
15
0
0
1308
382
288
101
1911
208
178
14
49
7
395
33
729
39
0
0
5574
851
796
150
5251
3023
EYLÜL
LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI AYLARA GÖRE FAALİYET ÇİZELGESİ
273
108
151
12
40
46
178
55
101
31
0
0
1443
393
245
75
1208
152
481
49
118
13
545
58
748
53
0
0
6041
890
782
143
4161
3303
EKİM
404
64
88
14
42
27
126
41
69
22
0
0
1874
398
251
77
2200
275
249
30
98
14
286
38
802
46
0
0
7108
872
823
134
4210
2754
KASIM
256
88
80
19
57
26
152
50
139
46
0
0
1636
253
150
46
2016
229
168
24
159
20
634
59
1221
81
0
0
4450
885
1636
203
3896
2958
ARALIK
3443
944
1012
183
629
284
1543
497
1163
338
0
0
14333
3911
3727
921
11790
1677
5097
325
2285
200
7330
561
9467
568
0
0
63856
10064
12096
2181
48549
32615
TOPLAM
2011 Yılı Faaliyet Raporu
LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2007-2011 YILLARI ARASI FAALİYET
ÇİZELGESİ
YILLAR
2007
2008
2009
2010
2011
Dezenfeksiyon Uç Nokta Klor
Kontrol Parametre Sayısı
25979
33639
43739
39782
32615
Çevre Belediye Uç Nokta Klor
Kontrol Parametre Sayısı
27062
28240
52623
52897
48549
Atıksu Numune Sayısı
2181
2385
2438
2110
2181
Atıksu'da Bakılan Parametre
Sayısı
13043
16840
17075
12277
12096
Merkez Şebeke'de Kontrol
Numune Sayısı
6149
8141
12443
9535
10064
Merkez Şebeke'de Kontrol
Parametre Sayısı
73394
96472
82580
64730
63856
Çevre Belediye İçme Suyu
Numune Sayısı
585
1283
1269
2006
1654
Çevre Belediye İçme Suyu
Bakılan Parametre Sayısı
9773
28287
18771
27785
24179
Memba Suyu Numune Sayısı
280
389
610
423
1677
Memba Suyu Bakılan
Parametre Sayısı
2363
3312
5013
2741
11790
Özel Su Numune Sayısı
488
533
641
479
921
Özel Su Bakılan Parametre
Sayısı
3209
5657
5355
2458
3727
Merkez Şebeke'de
Bakteriyolojik Kontrol
Numune Sayısı
Merkez Şebeke'de
Bakteriyolojik Kontrol
Parametre Sayısı
Çevre Belediye Bakteriyolojik
Numune Sayısı
4244
4687
5701
5627
3911
25788
25601
28595
18588
14333
384
880
492
669
1302
Çevre Belediye Bakteriyolojik
Bakılan Parametre Sayısı
1168
2640
1469
2427
4474
Arızadan Alınan Numune Sayısı
1030
1279
1398
990
944
Arızadan Alınan Numunede
Bakılan Parametre Sayısı
4382
5493
4393
3227
3443
365
2011 Yılı Faaliyet Raporu
ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ATIKSU ARITMA
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KUZEY BÖLGESİ ATIKSU
ARITMA TESİS
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GÜNEY BÖLGESİ
ATIKSU ARITMA TESİS
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı 08.12.2006 tarihinde 494 karar nolu yönetim kurulu kararı ile
kurulmuştur. Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı, İzmir Büyüksehir Belediyesi sınırları içinde oluşan evsel
ve kentsel atık suların arıtılması amacıyla inşa edilmiş olan atıksu arıtma tesislerinin, derin deniz
deşarj yapılarının, Foça atıksu pompa istasyonlarının ve Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama
Alanının 2872 sayılı Çevre Kanunu’na bağlı olarak düzenlenmiş mevzuat ve diğer ilgili mevzuat
çerçevesinde belirtilen esaslara göre işletilmesini, işlettirilmesini, bakımını, tevsisini, revizyonunu ve
mevcut tesislerin yeni ünitelerle geliştirilmesini ve bu amaçlar doğrultusunda kendisine bağlı tüm
birimlerin verimli, ekonomik ve mevzuata uygun bir tarzda çalışmalarını sağlar. Bu hizmetler, Atıksu
Arıtma Dairesi Başkanlığı’na bağlı 2 adet şube müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir.
Mevcut durumda;
x
Kuzey Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü; Çiğli, Menemen, Foça (ve Foça Atıksu
Pompa İstasyonları), Aliağa, Kemalpaşa, Halilbeyli, Kozbeyli, Hacıömerli, Bağarası Atıksu
Arıtma Tesisleri ile Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanı’nın işletilmesinden
sorumludur.
x
Güney Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü; Güneybatı, Havza, Torbalı, Urla,
Seferihisar, Bayındır, Ayrancılar, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gümüldür, Selçuk, Ürkmez,
Balıklıova, Gödence, Çakırbeyli ve Korucuk Atıksu Arıtma Tesislerinin işletilmesinden
sorumludur.
Bu kapsamda Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı tarafından aşağıda tanımlanan;
x
x
x
x
x
Daire Başkanlığına bağlı atıksu arıtma tesislerinin, derin deniz deşarj yapılarının, Foça atıksu
pompa istasyonlarının ve Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanının ilgili mevzuatlara
uygun şekilde verimli ve düzenli olarak isletilmesini sağlamak; bu amaçla Başkanlığa bağlı
bütün Müdürlükler arasında gerekli koordinasyonu yürütmek,
Tesislerin planlanan normlarda işletilmesi için gereken düzenlemeleri yaparak denetimini
sağlamak,
Kuzey Bölgesi ve Güney Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisleri Şube Müdürlükleri’ne bağlı ilçe, belde
ve köy atıksu arıtma tesisleri, derin deniz deşarj yapıları, Foça atıksu pompa istasyonları ve
Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanı ile ilgili tevsii, projelendirme yatırım
programlarını belirlemek ve uygulanmasını sağlamak ,
Kuzey Bölgesi ve Güney Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisleri Şube Müdürlükleri’ne bağlı atıksu
arıtma tesislerinde atıksu, arıtılmış su ve arıtma çamurlarının analizlerini yapmak, yaptırmak,
tesislerin işletilmesi için gerekli yasal prosedürleri sağlamak ve gerekli izinleri almak,
Arıtma işlemleri sonucu oluşan arıtma çamurlarının bertarafı amacıyla tesis kurmak, arıtılmış
suların ve arıtma çamurlarının kullanımı için çalışma yapmak,
367
x
Daire Başkanlığında görev yapan tüm personelin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek için
eğitim planlamalarını yaparak, bunların kendisine bağlı Müdürlükler vasıtasıyla yürütülmesini
sağlamak, arıtma teknolojilerinin güncel durumlarına göre gerekli hallerde Daire Başkanlığı
bünyesinde yürütülen hizmetlerde kullanılacak yeni teknolojiler konusunda kapsamlı
inceleme, araştırma değerlendirmeler yaparak Üst Makamlara konuyla ilgili öneriler ve
raporları sunmak,
x Daire Başkanlığına gelen ve giden bütün evrakın usulüne uygun bir tarzda cevaplandırılmasını
ve bu konuda gerekli tüm gizlilik kurallarına riayet edilmesini sağlamak,
x Daire Başkanlığına bağlı tüm personelin özlük işlerine ilişkin, bu konuda ilgili dairelerle
yazışmaları yürütmek ve Üst Makamlara öneriler sunmak,
x Başkanlık bünyesinde sunulan hizmetlerin durumuna bağlı olarak, Daire Başkanlığına bağlı
tüm personelin akşam, hafta sonu, bayram ve resmi tatil vb. gibi dönemlerde hizmetlerin
devamını sağlayacak tarzda görevlendirilmesini sağlamak,
x Daire Başkanlığı personelinin görevlerini yasalar, yönetmelikler, genelgeler ve talimatlara
uygun olarak zamanında yapmasını sağlamak,
x Daire Başkanlığına bağlı Müdürlüklerin çalışmalarıyla ilgili yıllık iş planları ve faaliyet raporları
hazırlayıp Üst Makamlara sunmak ve Üst Makamlar tarafından mevzuatlar dahilinde verilen
diğer görevleri yerine getirmek,
görevlerini gerçekleştirmektedir.
KUZEY BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Kuzey Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü; bünyesinde bulunan atıksu arıtma tesisleri,
deniz deşarj yapısı, atıksu pompa istasyonları ve Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanını; 2872
Sayılı Çevre Kanunu ve Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5216 Sayılı Büyükşehir
Belediye Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale
Kanunu İle Devlet İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve
İmar Kanunu İle İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler, 657 Sayılı
Devlet Memurları Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 1380 Sayılı Su Ürünleri
Kanunu İle Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve bu kanunlara bağlı olarak
çıkarılmış yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak işletilmesini sağlamakla görevlidir.
GÜNEY BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Güney Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü; bünyesinde bulunan atıksu arıtma tesisleri,
deniz deşarj yapısı, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886
Sayılı Devlet İhale Kanunu İle Devlet İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 3194
Sayılı İmar Kanunu ve İmar Kanunu İle İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak
Bazı İşlemler, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 1380
Sayılı Su Ürünleri Kanunu İle Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve bu
kanunlara bağlı olarak çıkarılmış yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak işletilmesini sağlamakla
görevlidir.
368
2011 Yılı Faaliyet Raporu
ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İŞLETİLEN TESİSLER
Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak; Çiğli, Güneybatı, Urla, Havza, Menemen, Torbalı,
Aliağa, Kemalpaşa, Seferihisar, Foça (ve Foça Atıksu Pompa İstasyonları), Bayındır ve Ayrancılar Atıksu
Arıtma Tesisleri olmak üzere 12 adet ileri biyolojik arıtma, İYTE, Halilbeyli, Hacıömerli, Gümüldür,
Bağarası, Kozbeyli ve Gödence Atıksu Arıtma Tesisleri olmak üzere 7 adet biyolojik arıtma, Selçuk,
Ürkmez, Balıklıova Çakırbeyli ve Korucuk Atıksu Arıtma Tesisleri olmak üzere 5 adet doğal atıksu
arıtma tesisi bulunmaktadır. Bu 24 tesisin toplam kurulu kapasitesi 803.997 m3/gün olup, 2011 yılında
toplam olarak arıtılan atıksu miktarı 270.584.393 m3 (741.327 m3/gün), çamur keki miktarı da
280.176 ton’dur (767,605 ton/gün). Oluşan toplam çamur miktarının 252.693 tonu (692 ton/gün)
Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinde, 27.483 (75 ton/gün) ton’u da diğer tesislerde oluşan ve Çiğli Atıksu
Arıtma Tesisinde depolanan çamur keki miktarıdır. Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı, Harmandalı
Düzenli Katı Atık Depolama Alanı’nın işletilmesinden de sorumludur. 2011 yılı içinde Harmandalı
Düzenli Katı Atık Depolama Alanında 1.236.035 ton evsel, evsel nitelikli endüstriyel ve tıbbi atık
depolanmıştır.
Daire Başkanlığına bağlı 24 adet atıksu arıtma tesisinde, hizmet verilen yaklaşık nüfusu 3.300.000 olan
vatandaşın evsel nitelikli atıksuları arıtılmaktadır. Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanında ise
yaklaşık nüfusu 3.250.000 olan vatandaşa hizmet verilmektedir.
Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanına ilişkin 2011 yılı içerisinde koku, güvenlik, konutlara
yakınlığı konulu 40 tane şikayet yazısı gelmiştir. Atıksu arıtma tesislerinden koku kaynaklı 16, gürültü
kaynaklı 1 olmak üzere toplam 17 şikayet gelmiştir. Bu şikayetlere karşılık gerekli bilgilendirmeler
yapılmıştır.
Kuzey Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğüne
Bağlı Atıksu Arıtma Tesisleri
1- ÇİĞLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ
İzmir Büyük Kanal Projesi’nin son noktası olan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi, 30 hektarlık bir alan üzerine
kurulmuş olup, 25 Ocak 2000 tarihinde işletmeye alınmıştır. 7m³/sn (605.000 m³/gün) kapasiteli
atıksu arıtma tesisine gelen atıksular, ileri biyolojik yöntemlerle arıtıldıktan sonra 2,5 km’lik deşarj
hattı ile orta körfeze verilmektedir. Artan nüfusla birlikte arıtma kapasitesinin gelecekte yetersiz
kalmaması amacıyla, Çiğli’deki mevcut kapasiteyi 7 m3/sn’den 9.5 m3/sn’ye yükseltecek 4. faz proje
ihalesi tamamlanarak sözleşme aşamasına gelinmiştir. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinde 2011 yılında
220.929.181 m3 su arıtılmıştır.
Arıtma işlemleri sonucu, tesiste ortalama olarak 692 ton/gün çamur oluşumu gerçekleşmekte olup,
bu çamurlar tesis sahasında inşa edilen stok sahalarında depolanmaktadır.
369
2- FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ
Foça Belediyesi tarafından İZSU’ya devredilen tesiste, Foça ve çevre köylerden gelen atıksular
arıtılmakta olup, kapasitesi 9.763 m3 /gün’dür. Foça atıksu arıtma tesisinde ileri biyolojik yöntemlerle
arıtılan atıksular UV dezenfeksiyonu sonrası, 3.410 m.uzunluğunda bir derin deniz deşarjı hattı ile
deniz altında 59 m. derinliğe deşarj edilmektedir. 2011 yılında 1.737.458 m3 atıksu arıtılmıştır.
3- MENEMEN ATIKSU ARITMA TESİSİ
Menemen biyolojik atıksu arıtma tesisinin 21.600 m 3 kapasiteli 1. Kademesi 2 Nisan 2010 tarihinde
işletmeye açılmıştır. Tesis Menemen ilçe merkezi ile Asarlık, Koyundere, Seyrek ve Günerli yerleşim
alanlarının atıksularını toplamaktadır. İleri biyolojik yöntemlerle arıtılmış atıksular UV ile
dezenfeksiyon işleminden sonra Eski Gediz yatağına deşarj edilmektedir. 2011 yılında 9.429.026 m3
atıksu arıtılmıştır.
370
2011 Yılı Faaliyet Raporu
4-ALİAĞA ATIKSU ARITMA TESİSİ
Aliağa’da eski doğal atıksu arıtma tesisi yanında inşa edilen Aliağa biyolojik atıksu arıtma tesisi Aliağa
ilçe merkezinin atık sularını arıtmaktadır. Aliağa atıksu arıtma tesisinin kapasitesi 21.600 m3/gün
olup, ileri biyolojik yöntemlerle arıtılmış atıksular UV dezenfeksiyon sonrası, Güzelhisar Çayına deşarj
edilmektedir. 2011 yılında 3.778.962 m3 atıksu arıtılmıştır.
5-KEMALPAŞA ATIKSU ARITMA TESİSİ
Kemalpaşa ilçe merkezinin kuzey batısında yer alan Kemalpaşa Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi,
Kemalpaşa ilçe merkezi, Bağyurdu, Armutlu, Ören, Yukarı ve aşağı Kızılca, Yiğitler, Örnekköy ve
Çınarköy mahallelerinin atıksularını arıtmaktadır. Kemalpaşa atıksu arıtma tesisinin kapasitesi 12.960
m3/gün olup, ileri biyolojik yöntemlerle arıtılmış atıksular UV dezenfeksiyon sonrası Nif Çayına
boşaltılmaktadır. 2011 yılında 2.242.717 m3 atıksu arıtılmıştır.
371
6-HALİLBEYLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ
İZSU Genel Müdürlüğü tarafından 2007 yılında devir alınan tesis 1.300 m3/gün kapasitedir. Tesiste
Halilbeyli yerleşiminin yanı sıra burada kurulu bulunan ve mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait
olan mezbaha atıksuları da arıtılmaktadır. Halilbeyli Atıksu Arıtma Tesisi’nde aktif çamur prosesi
uygulanmaktadır. 2011 yılında 322.030 m3 atıksu arıtılmıştır. 2011 Yılında Halilbeyli A.A.T.’ye DAF
(Çözünmüş Hava Flotasyonu) Ünitesi yapılmıştır.
7- KOZBEYLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ
İzmir Valiliği tarafından inşa ettirilen tesiste aktif çamur prosesi uygulanmış olup 500 m 3/gün
kapasitesine sahiptir. 2011 yılında 189.250 m3 atıksu arıtılmıştır.
372
2011 Yılı Faaliyet Raporu
8- HACIÖMERLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ
İzmir Valiliği tarafından inşa ettirilen tesis 2008 yılında İZSU Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir.
Biodisk prosesine sahip olan tesis 250 m3/gün kapasitelidir. 2011 yılında 84.170 m3 atıksu arıtılmıştır.
9-BAĞARASI ATIKSU ARITMA TESİSİ
Tesis 2008 yılından beri işletilmektedir. Klasik aktif çamur prosesine sahip olan tesis 2100 m 3/gün
kapasitelidir.
373
HARMANDALI DÜZENLİ KATI ATIK DEPOLAMA ALANI
1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi tarafından projelendirilerek 1992 yılında işletmeye alınan
Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanı, ülkemizin ilk düzenli depolama alanıdır. 5216 Sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahası içinden
toplanan evsel, evsel nitelikli endüstriyel ve tıbbi atıklar Harmandalı Katı Atık Depolama Alanında
düzenli olarak depolanmaktadır. Tesis, 900.000 m2 alana sahiptir.
Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı 2005 yılından itibaren Harmandalı Katı Atık Depolama Alanı’nın
işletilmesinden sorumludur.
Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanı'nda 2011 yılında günlük ortalama olarak 3.300 ton/gün
atık depolanmıştır. Tesiste 1992–2011 yılları arası 12.934.898 ton ve 2011 yılı içinde 1.236.035 ton
olmak üzere evsel, evsel nitelikli endüstriyel ve tıbbi atık depolanmıştır. Depolama alanında oluşan
sızıntı suları toplama şebekesi ile toplanarak arıtılmak üzere Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’ne
iletilmektedir.
Tıbbi ve evsel nitelikli endüstriyel atık lotlarının tabanı ve yan yüzeyleri jeotekstil ve jeomembran
malzeme ile kaplanarak sızdırmazlık özelliği güçlendirilmiştir. Aktif olarak depolama 170.000 m2 ‘lik
alanda 87 adet gaz tahliye bacası bulunmaktadır.
Harmandalı Düzenli Katı Atık Alanın daha etkin bir şekilde işletilebilmesi için 2011 yılında 308 m
uzunluğunda bir sedde, 5040 m uzunluğunda ulaşım yolu, 6.778 m uzunluğunda sızıntı suyu toplama
sistemi ve 2.450 m uzunluğunda yağmur suyu toplama sistemi, 26.905 m 3 hacminde tıbbi atık,
152.883 m3 hacminde evsel nitelikli endüstriyel atık, 193.117 m3 hacminde arıtma çamuru ve
3.214.775 m3 hacminde evsel atık depolama lotları oluşturulmuştur.
2011 yılında yapılan imalatlarla, sızıntı suyu sistemi toplam 9.718 m’ye, yağmur suyu sistemi toplam
4.302 m’ye, yol uzunluğu toplam 6.760 m’ye ulaşmıştır.
Evsel Atık Lotu
374
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Endüstriyel Atık Lotu
Tıbbi Atık Lotu
Güney Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğüne Bağlı Atıksu Arıtma
Tesisleri
10- GÜNEYBATI ATIKSU ARITMA TESİSİ
Güzelbahçe’nin 78 km. uzunluğundaki kanalizasyon şebekesi 2001 yılında tamamlanmış olup,
toplanan atıksular (21.600m³/gün) kapasiteli Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisine iletilmektedir. İleri
biyolojik yöntemlerle arıtılmış atıksular 600 m uzunluğunda bir derin deşarj hattı ile 25 m derinlikte
denize boşaltılmaktadır. Tesiste 2011 yılında 8.166.787 m3 atıksu arıtılmıştır.
375
11- HAVZA ATIKSU ARITMA TESİSİ
Tahtalı barajını korumak amacıyla yapılmış olan bu tesiste, Menderes ilçesi ve Tahtalı havzasında yer
alan köy yerleşimlerin atıksuları arıtılmaktadır. 2004 yılında devreye alınan ileri biyolojik arıtma
prosesinin uygulandığı bu tesisin kapasitesi 21.600 m3/gün’dür. Tesisin arıtılmış atıksuları UV
dezenfeksiyon sonrası, DSİ drenaj kanalı ile Küçük Menderes Nehri’ne boşaltılmakta olup, 2011
yılında 3.884.534 m3 atıksu arıtılmıştır.
376
2011 Yılı Faaliyet Raporu
12- TORBALI ATIKSU ARITMA TESİSİ
19 Ocak 2010 tarihinde işletmeye açılan Torbalı Atıksu Arıtma Tesisinin kapasitesi 21.600 m 3/gün
olup, tesis Torbalı ilçe merkezi, Subaşı, Çaybaşı, Pamukyazı, Yeniköy, Özbey, Arslanlar, Şehitler ve
yakın yerleşim alanlarının atıksularını arıtmaktadır. İleri biyolojik yöntemlerle arıtılmış atıksular UV
ile dezenfeksiyon işleminden sonra Fetrek deresine deşarj edilmektedir. 2011 yılında 3.040.669 m3
atıksu arıtılmıştır.
13 –URLA ATIKSU ARITMA TESİSİ
Urla Atıksu Arıtma Tesisi, Urla Merkez, İskele, Çeşmealtı, Kalabak ve Zeytinalanı bölgelerinin
atıksularını arıtmaktadır. 3 Mart 2009 tarihinde işletmeye alınan arıtma tesisinde atıksular, ileri
biyolojik yöntemlerle arıtıldıktan sonra, .770 m uzunluğundaki derin deniz deşarj hattı ve -20 m’ de
bulunan difüzör sistemiyle denize boşaltılmaktadır. Tesisin atıksu arıtma kapasitesi 21.600
m3/gün’dür. 2011 yılında 6.107.950 m3 atıksu arıtılmıştır.
377
14-SEFERİHİSAR ATIKSU ARITMA TESİSİ
Sığacık Bölgesi’nde Sazlıgöl mevkiinde inşaa edilmiş olan ve 17 Temmuz 2010 tarihinde işletmeye
açılan Seferihisar Atıksu Arıtma Tesisi, Seferihisar ilçe merkezi, Sığacık ve Akarca mahallelerinin
atıksularını arıtmaktadır. Tesisin kapasitesi, 10.800 m3/gün olup, arıtılmış atıksular İleri biyolojik
yöntemlerle arıtıldıktan ve UV ile dezenfeksiyon işleminden sonra Kocaçay deresine deşarj
edilmektedir. 2011 yılında 2.647.900 m3 atıksu arıtılmıştır.
15-AYRANCILAR ATIKSU ARITMA TESİSİ
Ayrancılar-Yazıbaşı Atıksu Arıtma Tesisi, Torbalı Belediyesi sınırları içerisinde Kuşçuburun mevkii
yakınlarında inşa edilmiştir. Tesis Torbalı’nın evsel atıksularının arıtılarak, alıcı ortamların
(K.Menderes çayı) ve dolayısıyla Küçük Menderes Havzasının kirletilmesinin önlenmesi amacıyla inşa
edilmiştir. Ortalama debisi 6.912 m3/gün kapasiteli olan tesis ileri biyolojik yöntemlerle arıtma
yapmaktadır. 2011 yılında 2.903.112 m3 atıksu arıtılmıştır.
378
2011 Yılı Faaliyet Raporu
16-BAYINDIR ATIKSU ARITMA TESİSİ
Tesis Bayındır’ın (yaklaşık 40.000 nüfus) evsel atıksularının arıtılarak, alıcı ortamların (K.Menderes
çayı) ve dolayısıyla Küçük Menderes Havzasının kirletilmesinin önlenmesi amacıyla inşa edilmiştir.
Ortalama debisi 6.912 m3/gün kapasiteli olan tesis ileri biyolojik yöntemlerle arıtma yapmaktadır.
2011 yılında 1.102.056 m3 atıksu arıtılmıştır.
17- İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ATIKSU ARITMA TESİSİ
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden bir protokolle devir alınan tesis, proje revizyonu yapılarak 2008
yılında işletmeye alınmıştır. Tesis kapasitesi 2.250 m3/gün olup aktif çamur prosesine sahiptir.
Atıksular arıtıldıktan sonra Tatar Deresi’ne deşarj edilmekte olup, 2011 yılında 220.699 m3 atıksu
arıtılmıştır.
379
18- GÜMÜLDÜR ATIKSU ARITMA TESİSİ
Gümüldür Belediyesi tarafından yapılan tesis 2008 yılında İZSU Genel Müdürlüğü tarafından
devralınmıştır. 1800 m3/gün kapasiteli tesis kapasite sınırlarında işletilmekte olup, aktif çamur
prosesine sahiptir. 2011 yılında 451.192 m3 atıksu arıtılmıştır.
19- SELÇUK DOĞAL ATIKSU ARITMA TESİSİ
Selçuk Belediyesi tarafından inşa ettirilen tesis 2008 yılında İZSU Genel Müdürlüğü’ne devredilmiş
olup, stabilizasyon havuzu olarak adlandırılan bir doğal arıtma prosesine sahiptir. 10.200 m3/gün
kapasiteli tesiste 2011 yılında 2.494.000 m3 atıksu arıtılmıştır.
380
2011 Yılı Faaliyet Raporu
20- ÜRKMEZ DOĞAL ATIKSU ARITMA TESİSİ
2008 yılında devreye alınan tesis 10.000 kişilik nüfusa hizmet etmek üzere planlanmış olup, 2000
m3/gün kapasiteli tesiste 2011 yılında 696.000 m3 atıksu arıtılmıştır. Tesis doğal filtreli arıtma
prosesine sahiptir.
21- BALIKLIOVA DOĞAL ATIKSU ARITMA TESİSİ
2008 yılında inşası tamamlanan tesise vidanjörlerle atıksu yönlendirilmesi planlanmıştır. Balıklıova ve
civarındaki fosseptiklerden vidanjörlerle alınıp bugüne kadar doğaya arıtılmadan bırakılan atıksuların
bu tesiste arıtılarak doğal çevrenin korunması sağlanacaktır. 1000 m3/gün kapasiteli olan tesis doğal
filtreli arıtma tipindedir.
381
22-GÖDENCE ATIKSU ARITMA TESİSİ
2002 yılında İl Özel İdaresi tarafından yapılan tesis 2010 yılında İZSU Genel Müdürlüğü tarafından
devralınmıştır. 250 m3/gün kapasiteli tesis ardışık kesikli aktif çamur prosesine sahiptir. 2011 yılında
44.400 m3 atıksu arıtılmıştır.
23-ÇAKIRBEYLİ DOĞAL ATIKSU ARITMA TESİSİ
Çakırbeyli Atıksu Arıtma Tesisi 200 m3/gün kapasiteli tesis doğal filtreli arıtma prosesine sahiptir.
2011 yılında 60.100 m3 atıksu arıtılmıştır.
382
2011 Yılı Faaliyet Raporu
24-KORUCUK DOĞAL ATIKSU ARITMA TESİSİ
Korucuk Atıksu Arıtma Tesisi 200 m3/gün kapasiteli tesis doğal filtreli arıtma prosesine sahiptir. 2011
yılında 52.200 m3 atıksu arıtılmıştır.
ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYETLERİ
1. Çiğli AAT Çamur Çürütme ve Kurutma Projesi
İZSU Genel Müdürlüğü tarafından işletilmekte olan atıksu arıtma tesislerinde oluşan arıtma çamurları
Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi sahasında inşa edilmiş olan ve geçirimsizliği jeomembran malzeme ile
sağlanan çamur depolama lagünlerine transfer edilmekte, kalsiyum oksit (sönmemiş kireç)
kullanılarak bu çamurların stabilizasyonu sağlanmaktadır. 2011 yılında atıksu arıtma işlemleri sonucu
280.176 ton arıtma çamuru oluşmuştur.
Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinde oluşan arıtma çamurlarının anaerobik yöntemlerle çürütülmesi ve
çürütülmüş çamurun diğer tesislerde oluşan arıtma çamurları ile birlikte % 90 kuru madde içeriğine
kadar kurutulması amacıyla Ç.A.A.T. Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi İnşaası işinin ihalesi
yapılmıştır. Sözleşmesi 10 Ocak 2012 ‘de imzalanmış olup Ç.A.A.T. Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi
İnşaat süreci başlamıştır.
383
Ç.A.A.T. Çamur Çürüme ve Kurutma Tesisinde, Çiğli A.A.T.’de oluşan %6 Katı madde içerikli 2500
m3/gün arıtma çamuru 24 gün süre ile mezofilik fazda anaerobik çamur çürütme işlemine tabii
tutulacaktır.
Bu süreçte oluşan biyogaz, çürütme sonrası kalan çamurlar ve diğer A.A.T.’lerinden gelen çamurların
kurutulması için, 800 ton/gün kurutma kapasiteli çamur kurutucusunun ısı ihtiyacının karşılanmasında
kullanılacaktır.
%90 kuru madde muhtevasına ulaşacak şekilde bant tipi kurutucularda kurutulacak olan çamurlar
peletleme üniteleriden geçirilip, sabit dane boyutuna getirilerek değerlendirilmek üzere, tarım
alanlarına veya çimento fabrikalarına gönderilecektir.
2. Çiğli AAT 4. Faz Projesi
Çiğli AAT’de halen kullanılmakta olan birbirine paralel 3 faz bulunmaktadır. Tesisin kapasitesini
artırmak amacıyla yeni bir fazın yapımı planlanmıştır. 4. faz, tesisin arıtma kapasitesinde %36 artışa
neden olacaktır (605.000 m3/gün debi değerinden 821.000 m3/gün debi değerine). Proje ihalesi
tamamlanarak sözleşme aşamasına gelinmiştir.
3. Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanımı
Bu projede, arıtılmış suyun tarımsal, endüstriyel ve evsel amaçlı olarak yeniden kullanımı için geri
kazanma tesisi inşaatı planlanmaktadır. Teknik şartname hazırlıkları devam etmektedir.
384
2011 Yılı Faaliyet Raporu
4. Merkezi Scada Sistemi Kurulması
Bu proje ile atıksu debisi, enerji tüketimi, oksijen seviyeleri gibi ana parametrelerin ve blower, pompa
gibi ana ekipmanların merkezi izleme ve işletmesini kapsayan bir sistemin oluşturulması
hedeflenmiştir. Konuyla ilgili şartname hazırlıkları devam etmektedir. Sistemin 2012 yılında
tamamlanması planlamaktadır.
Building of Central SCADA System
51
5. Çamur Yönetimi için Master Plan
İZSU tarafından işletilmekte olan kullanımdaki atıksu arıtma tesislerinin ve yapımı planlanan tüm
atıksu arıtma tesislerinin arıtma çamurları için bir master plan hazırlanacaktır. Teknik şartname
hazırlıkları devam etmektedir.
385
2011 Yılı Faaliyet Raporu
SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SU TESİSLERİ
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MERKEZ BÖLGE
TEKNİK
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GEDİZ BÖLGESİ
TEKNİK
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
NİF BÖLGESİ TEKNİK
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MENDERES BÖLGESİ
TEKNİK
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YARIMADA BÖLGESİ
TEKNİK
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SU KAÇAK KONTROL
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MALZEME TEMİN VE
AMBAR BİRİMİ
YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Büyükşehir Belediye sınırları genişlediğinden, İZSU Genel
Müdürlüğü Yönetim Kurulu’nun 19.04.2007 tarih ve 21/243 sayılı kararı ile Genel Müdürlük
Makamı’nın 25.07.2007 tarih ve 2007/18 sayılı genelgesine istinaden “Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı”
oluşturulmuştur. Yeni oluşturulan Merkez Bölge, Gediz Bölgesi, Nif Bölgesi, Menderes Bölgesi,
Yarımada Bölgesi Teknik Şube Müdürlükleri ve Su Kaçak ve Kontrol Şube Müdürlüğü, Su Tesisleri
Daire Başkanlığı çatısı altında toplanmıştır. Ayrıca stok kontrollerinin yapılarak Daire Başkanlığına
bağlı müdürlüklerin malzeme, ekipman, araç ve hizmet ihtiyaçlarının etkin olarak teminini sağlamak
amacıyla Malzeme Temin ve Ambar Birimi oluşturulmuştur.
Su Tesisleri Daire Başkanlığı, bağlı Müdürlükler aracılığı ile;
x Merkez Bölge Teknik Şube Müdürlüğü'nün sorumluluk sahasına giren alanda; imalatı tamamlanmış
ya da tamamlanacak isale hatları ve merkezi kontrol sistemi (SCADA) ile işletilen pompa ve depolar
hariç olmak üzere her çaptaki içme suyu şebekesini ve merkez ilçelere bağlı köylerin içme suyu
şebekeleri, pompa ve depoları ile köylerde, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
koordinasyonunda işletilen dezenfeksiyon tesislerinin, paket tipi arıtma tesislerinin mevcut yasa ve
yönetmelikler kapsamında işletilmesi,
x Gediz, Nif, Menderes, Yarımada Bölge Teknik Şube Müdürlüklerin sorumluluk sahasına giren
alanlarda; imalatı tamamlanmış ya da tamamlanacak isale hatları ve merkezi kontrol sistemi (SCADA)
ile işletilen pompa ve depolar hariç olmak üzere her çaptaki içme suyu şebekesi ve bunların üzerinde
kurulmuş olan her türlü içme suyu tesisini işletmek, pompa ve depolardaki elektrik tüketimlerinin
kontrollerini (aktif, reaktif oranlarını) yapmak, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca kurulan
ve koordinasyonunda işletilen dezenfeksiyon tesisleri ve paket arıtma tesislerin mevcut yasa ve
yönetmelikler kapsamında işletilmesi,
x Daireye, aboneler tarafından çeşitli yollarla (HİM, dilekçe, telefon v.b.) iletilen menşei belli olmayan
sularla ilgili şikayetleri değerlendirmek, içme suyundan kaynaklanan problemleri, dinleme yöntemi ile
tespit ederek arızaları gidermek,
x Abonelerin problemsiz su almalarını sağlamak amacıyla işletme imkanları ile yapılabilecek şebeke
yenileme ve/veya kısa mesafeli su şebekesi inşaatı yapmak,
x Sorumluluk alanında yeni su taleplerinin keşfini ve yeni su bağlanması çalışmalarını yürütmek,
x AYKOME teknik kurulundan altyapı çalışma izni almış kurum, kuruluş ve şahıslara İdareye ait içme
suyu tesislerine zarar verilmeden çalışmalarını sürdürmeleri için gözlemci görevlendirmek,
387
x Üretilen su miktarı ile tahakkuk ettirilen (faturalanan) su miktarı arasındaki fark olarak ifade edilen
su kayıplarını en aza indirmek amacıyla önleme ve giderme çalışmalarını yapmaktır. Bu kapsamda;
matematik modelleme yoluyla izole sayaç bölgesi planlanması yapmak, izole bölge girişlerine sayaç
rogarı inşa ederek filtre, sayaç/debimetre ve gerekiyorsa basınç kontrol vanası montajı yapılması,
sayaç montajı yapılan izole sayaç bölgesinin, şebeke borusu bağlantısı, boru sonlanması, gerekiyorsa
kısa mesafeli şebeke borusu döşenmesi, mevcut izole bölge sayaçlarının su tüketimleri ve basınç
değerlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ile su kaçağı olduğu tahmin edilen bölgelerin tespiti, su
kaçağına neden olan arızaların tespiti ve giderilmesi çalışmalarını yürütmek,
x Daire Başkanlığının Müdürlükleri ile gerçekleştirilen görevi kapsamında hizmetlerin aksamadan ve
kesintisiz yürütülmesi için gerekli malzemelerin asgari stoğunu oluşturmak, Taşınır Mal Yönetmeliğine
göre tüm malzemelerin ve demirbaşların takip edilmesini sağlamak, her türlü malzemenin minimum
stok seviyelerinin korunması için asgari 4 (dört) aylık ihtiyacı karşılayacak şekilde satın alınmasını
sağlamak, satın alma işlerine ait sözleşmeleri yürütmek ve sonuçlandırmak,
x 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile belirlenen sorumluluk alanında bulunan yerleşim
birimlerine TS 266 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Standardına uygun içme ve kullanma suyu temin
etmek için İdare tarafından yaptırılan İçme Suyu Paket Tipi Arıtma Tesislerini işletmek,
x 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında Gerçekleştirme Görevlileri ile
birlikte Harcama Yetkilisi olarak stratejik plan, performans programı, analitik bütçe ve iç kontrol
mekanizmasını yürütmek, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında iş ve işçi güvenliği açısından gerekli
tedbirleri almak ve kontrol etmek,
x Daire Başkanlığı bünyesinde kullanılan hizmet ve iş araçlarının verimli, ekonomik ve hatasız
kullanımını temin etmek için kontrol yapmak,
çalışmalarını sürdürmektedir.
MERKEZ BÖLGE TEKNİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Müdürlük sorumluluk alanı olarak belirlenen Konak, Karabağlar, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Bornova,
Buca, Gaziemir, Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe ilçeleri ile bağlı belde ve köylerde, Sorumluluk
alanında imalatı tamamlanmış, isale hatları hariç, her çaptaki içme suyu şebekesinin bakım ve
onarımını yapmak, arızalardan kaynaklı su kesintileri ve su kayıplarını önleyerek abonelerin
sürekli ve sağlıklı su almasını sağlamak,
x
İçme suyu şebekesi üzerinde; kaynağı, menşei belli olmayan suların araştırılması, tespiti
ve onarımını yapmak,
x
Abonelerin problemsiz su almalarını sağlamak amacıyla işletme imkanları ile
yapılabilecek şebeke yenileme ve/veya kısa mesafeli su şebekesi inşaatı yapmak,
x
Sorumluluk alanında yeni su taleplerinin keşfini ve bağlanması çalışmalarını yürütmek,
x
AYKOME teknik kurulundan altyapı çalışma izni almış kurum, kuruluş ve şahıslara
İdaremize ait içme suyu tesislerine zarar verilmeden çalışmalarını sürdürmeleri için
gözlemci görevlendirmek,
388
2011 Yılı Faaliyet Raporu
x
Çalışmalarımız sırasında diğer kurum, kuruluş ve şahıslara verilebilecek görev
kusurlarından kaynaklı hasarların tespitini yapmak, diğer kurum ve şa hısların içme suyu
tesislerine verdiği zararların tutanakla tespitini yaparak fatura edilmesini sağlamak,
x
Sorumluluk alanındaki küçük yerleşim birimlerinde su şebekesi dezenfeksiyon
çalışmalarını yapmak, faaliyetlerini sürdürmektedir.
2011 YILI FAALİYETLERİ
Müdürlük 2011 yılı faaliyetleri kapsamında;
x İçme suyu şebekelerinde 2.443 adet Büyük Arıza (Boru Patlak arızası), 57.145 adet Küçük Arıza
(Branşman, Sayaç Yanı, Yangın Musluğu ve Vana Arızaları) olmak üzere toplam 59.588 adet arızayı
tamir etmiştir. (GRAFİK 1)
x Aşağıda çapları ve uzunlukları verilen borular ile toplam 15.912 m boru döşenmiştir.
x 1.090 m Ø40 HDPE
x 2.756 m Ø63 HDPE
x 8.133 m Ø110 HDPE
x 3.064 m Ø160 HDPE
x 869 m muhtelif çaplarda HDPE ve düktil boru
x Sorumluluk alanımızda toplam 34.804 adet yeni su bağlantısı çalışması yapılmıştır.(GRAFİK 3)
x Kurum, kuruluş ve şahıslar tarafından içme suyu şebekelerine verilen zararın tespiti kapsamında 560
adet tutanak düzenlenmiştir.
x Kurum, kuruluş ve şahısların yaptığı çalışmalarda içme suyu tesislerine zarar verilmemesi,
kurumumuz tarafından yapılan çalışmalarda da üçüncü şahıslara zarar verilmemesi amacıyla toplam
2.450 adet çalışma için gözlemci görevlendirilmiştir.
x Su şebekelerinde arıza giderilmesi çalışması sırasında toplam 36 abonenin ev veya işyerini su basmış
olup verilen hasarlarla ilgili tutanak tutulmuştur.
x Karşıyaka, Çiğli, Bornova ve Bayraklı İlçelerinde İçme Suyu Yeni Su Bağlama ve Branşman Yenileme
İşi kapsamında ihale yoluyla 23.257 m. branşman hattı yenilenmiştir.
x Merkez, Buca, Narlıdere Bölgesi Yeni Su Bağlama ve Branşman Yenileme İşi kapsamında ihale
yoluyla 20.288 m. branşman hattı yenilenmiştir.
x Merkez Bölgesi Teknik Şube Müdürlüğü Sorumluluk alanındaki Mevcut Su Depolarının Bakım
ve Onarımı işi kapsamında ihale yoluyla 22 adet içme suyu deposunun bakım ve onarımı
yapılmıştır.
389
MERKEZ BÖLGE TEKNİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI AYLIK ARIZA DAĞILIMI GRAFİĞİ
8.000
7.297
7.000
6.557
6.182
6.129
6.000
5.563
5.087
5.000
4.161
4.000
4.059
3.724
3.976
3.602
3.251
3.000
2.000
1.000
AR
AL
IK
M
KA
SI
EK
İM
L
EY
LÜ
S
US
TO
AĞ
Zİ
HA
TE
M
M
UZ
N
RA
IS
AY
M
Nİ
SA
N
M
AR
T
BA
T
ŞU
O
CA
K
0
GRAFİK 1: Merkez Bölge Teknik Şube Müdürlüğü’nün 2011 yılında yaptığı arızaların aylık dağılımı
MERKEZ BÖLGE TEKNİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI BORU DÖŞEME ÇALIŞMALARI (METRE)
MUHTELİF
ÇAPLAR; 40 HDPE;
1.090
869 mt.
63 HDPE;
2.756 mt.
160 HDPE;
3.064 mt.
110 HDPE;
8.133 mt.
GRAFİK 2: Merkez Bölge Teknik Şube Müdürlüğü’nün 2011 yılında yaptığı boru döşemelerinin
çap- metraj dağılımı tablosu
390
2011 Yılı Faaliyet Raporu
MERKEZ BÖLGE TEKNİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI AYLIK SU BAĞLAMA GRAFİĞİ
4.000
3.497
3.500
3.362
3.238
3.122
3.000
3.568
3.256
3.017
2.872
2.859
2.471
2.500
2.142
2.000
1.400
1.500
1.000
500
AR
AL
IK
M
KA
SI
EK
İM
L
EY
LÜ
S
US
TO
AĞ
TE
M
M
UZ
N
HA
Zİ
RA
IS
AY
M
Nİ
SA
N
M
AR
T
BA
T
ŞU
O
CA
K
0
GRAFİK 3: Merkez Bölgesi Teknik Şube Müdürlüğü’nün 2011 yılında yaptığı su bağlantısı ve
çalışmaları
BÖLGE TEKNİK ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI
5216 Sayılı Yasa ile Büyükşehir Belediye sorumluluk sınırları içerisine girdiği için oluşturulan Gediz
Bölgesi, Nif Bölgesi, Menderes Bölgesi, Yarımada Bölgesi Teknik Şube Müdürlüklerinin görev tanımları
aşağıdaki gibidir.
x
Temiz suyun depo dahil, depodan aboneye ulaşmasını sağlamak için gerekli her türlü
iyileştirme çalışmalarını yapmak, daha önceki yıllarda yapımı tamamlanan içme suyu
şebekelerinde ve tesislerde oluşabilecek her türlü arızayı gidermek, işletme ömrünü
tamamlamış veya herhangi bir nedenle çalışamaz hale gelen işletme imkanları ile
yapılabilecek içme suyu şebekelerini yenilemek, mevcut içme suyu sistemi ile ilgili
vatandaşlardan gelen şikayet veya talepleri yerinde inceleyerek tespit yapmak, şikayet
veya taleplerin gerektirdiği ilave imalat veya yenilemeyi yapmak,
faaliyetlerini yürütür.
391
GEDİZ BÖLGESİ TEKNİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV ALANI
Gediz Bölgesi Teknik Şube Müdürlüğünün sorumluluk alanı, Menemen, Aliağa, Foça İlçeleri ile bağlı
mahalle ve köylerdir.
2011 YILI FAALİYETLERİ
Müdürlük 2011 yılı faaliyetleri kapsamında;
x İçme suyu şebekelerinde 2.107 adet Büyük Arıza (Boru Patlak arızası), 16.908 adet Küçük Arıza
(Branşman, Sayaç Yanı, Yangın Musluğu ve Vana Arızaları) olmak üzere toplam 19.015 adet arızayı
tamir etmiştir. (GRAFİK 1)
x Aşağıda belirtilen çeşit ve çaplarda 14.104 m temiz su şebeke borusu döşenmiştir. (GRAFİK 2)
x 626 m Ø25 HDPE
x 3.620 m Ø32 HDPE
x 575 m Ø40 HDPE
x 3.862 m Ø63 HDPE
x 655 m Ø90 PVC
x 1.780 m Ø110 PVC
x 1.704 m Ø110 HDPE
x 504 m Ø200 DF
x 778 m Muhtelif çeşit ve çaplarda boru
x Menemen İlçesi Mahalleleri Muhtelif cadde ve sokaklarında İçme Suyu Yeni Su Bağlama ve
Branşman Yenileme İşi kapsamında ihale yoluyla 1.217 m. branşman hattı yenilenmiştir.
x Menemen İlçesi Seyrek Beldesi Villakent Konutları Bölgesinde Mevcut Anaboru Üzerinden
Branşman Tapalanması ve Menemen İlçesi Muhtelif Mahalleleri Muhtelif Cadde ve Sokaklarında İçme
Suyu Yeni Su Bağlama ve Branşman Yenileme İşi kapsamında ihale yoluyla 828 m. branşman hattı
yenilenmiştir.
x Yeni Foça Terfi Merkezi Güç Yükseltme işi yapılmıştır.
x Aliağa Teknik Amirliği Binasının çevresinin etrafı tel çit ile çevrilmiştir.
x 3.081 adet yeni su bağlantısı yapılmıştır. (GRAFİK 3)
392
2011 Yılı Faaliyet Raporu
GEDİZ BÖLGESİ TEKNİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI AYLIK ARIZA DAĞILIMI GRAFİĞİ
3.500
3.155
3.000
2.500
1.975
1.939
2.000
1.721
1.573
1.456
1.500
1.413
1.499
1.390
1.274
1.000
816
804
500
AR
AL
IK
KA
SI
M
EK
İM
EY
LÜ
L
S
TO
US
AĞ
TE
M
M
UZ
HA
Zİ
RA
N
IS
AY
M
Nİ
SA
N
AR
T
M
ŞU
BA
T
O
CA
K
0
GRAFİK 1: Gediz Bölgesi Teknik Şube Müdürlüğü’nün 2011 Yılı Toplam Yapılan Arıza Dağılım
Grafiği
GEDİZ BÖLGESİ TEKNİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI BORU DÖŞEME FAALİYETLERİ (METRE)
MUHTELİF
200 D.F;ÇAPLAR;
778
504
25 HDPE;
626
110 HDPE; 1.704
32 HDPE; 3.620
110 PVC; 1.780
90 PVC;
655
40 HDPE;
575
63 HDPE; 3.862
393
GRAFİK 2: Gediz Bölgesi Teknik Şube Müdürlüğü’nün 2011 yılında yaptığı boru döşemelerinin çapmetraj dağılımı tablosu
GEDİZ BÖLGESİ TEKNİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI AYLIK SU BAĞLAMA GRAFİĞİ
500
482
400
347
306
300
280
260
243
222
206
222
212
200
170
131
100
AR
AL
IK
M
KA
SI
EK
İM
L
EY
LÜ
S
US
TO
AĞ
Zİ
HA
TE
M
M
UZ
N
RA
IS
AY
M
Nİ
SA
N
M
AR
T
BA
T
ŞU
O
CA
K
0
GRAFİK 3: Gediz Bölgesi Teknik Şube Müdürlüğü’nün 2011 yılında yaptığı su bağlantısı çalışmaları
NİF BÖLGESİ TEKNİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV ALANI
Nif Bölgesi Teknik Şube Müdürlüğünün sorumluluk alanı, Kemalpaşa ilçesi ile bağlı Armutlu,
Bağyurdu, Ören, Ulucak ve Y.Kızılca mahalleleri ve köyleridir.
2011 YILI FAALİYETLERİ
Müdürlük 2011 yılı faaliyetleri kapsamında:
İçme suyu şebekelerinde 709 adet büyük arıza, 3.991 adet küçük arıza giderilmiştir. (GRAFİK 1)
x Aşağıda çeşit ve çapları belirtilen 2.600 metre İçme suyu şebeke borusu döşenmiştir.
x 450 m Ø63 HDPE
x 1.450 m Ø110 HDPE
x 320 m Ø90 PVC
x 380 m Muhtelif çaplarda HDPE ve DF Boru
x 1.139 adet su bağlantısı yapılmıştır.
x Nif Bölgesi Teknik Şube Müdürlüğü Sorumluluk alanındaki Mevcut Su Depolarının Bakım ve Onarımı
işi kapsamında ihale yoluyla 2 adet içme suyu deposunun bakım ve onarımı yapılmıştır. Ayrıca
Kemalpaşa Mesire alanı Pompa İstasyonları ile Yukarı Kızılca depo elektrik tadilatı yaptırılmıştır.
394
2011 Yılı Faaliyet Raporu
NİF BÖLGESİ TEKNİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI AYLIK SU ARIZA GRAFİĞİ
700
614
575
600
491
489
500
450
400
370
314
350
327
280
300
224
216
200
100
AR
AL
IK
M
KA
SI
EK
İM
L
EY
LÜ
S
ST
O
U
AĞ
H
AZ
İR
TE
M
M
U
Z
AN
IS
AY
M
N
İS
AN
M
AR
T
BA
T
ŞU
O
C
AK
0
GRAFİK 1: Nif Bölgesi Teknik Şube Müdürlüğü’nün 2011 Yılı Toplam Yapılan Arıza Aylık Dağılım
Grafiği
NİF BÖLGESİ TEKNİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI BORU DÖŞEME GRAFİĞİ (METRE)
MUHTELİF ÇAPLAR;
380
63 HDPE; 450
90 PVC; 320
110 HDPE; 1.450
GRAFİK 2: Nif Bölgesi Teknik Şube Müdürlüğü’nün 2011 yılında yaptığı boru döşemelerinin çapmetraj dağılımı tablosu
395
NİF BÖLGESİ TEKNİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI AYLIK SU BAĞLAMA GRAFİĞİ
160
138
140
119
120
112
107
106
100
94
89
85
96
91
80
73
60
40
29
20
AL
IK
AR
KA
SI
M
EK
İM
EY
LÜ
L
AĞ
U
ST
O
S
TE
M
M
U
Z
H
AZ
İR
AN
AY
IS
M
N
İS
AN
AR
T
M
BA
T
ŞU
O
C
AK
0
GRAFİK 3: Nif Bölgesi Teknik Şube Müdürlüğü’nün 2011 yılında yaptığı su bağlantısı ve çalışmaları
MENDERES BÖLGESİ TEKNİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV ALANI
Menderes Bölgesi Teknik Şube Müdürlüğünün sorumluluk alanı, Torbalı, Menderes, Bayındır ve
Selçuk İlçeleri ile bağlı mahalle ve köylerdir.
2011 YILI FAALİYETLERİ
Müdürlük 2011 yılı faaliyetleri kapsamında;
x İçme suyu şebekelerinde 3.449 adet büyük arıza, 7.499 adet küçük arıza olmak üzere, toplam
10.948 adet arıza giderilmiştir. (GRAFİK 1)
x Aşağıda belirtilen çeşit ve çaplarda 13.506 m. temiz su şebeke borusu döşenmiştir.(GRAFİK 2)
x 1.000 m Ø40 HDPE
x 1.085 m Ø50 HDPE
x 2.700 m Ø63 HDPE
x 1.238 m Ø63 PVC
x 2.136 m Ø90 PVC
x 1.766 m Ø110 PVC
x 1.855 m Ø110 HDPE
x 750 m Ø150 DF
x 280 m Ø225 HDPE
x 330 m Ø350 DF
x 366 m Muhtelif çaplarda PVC boru
x 2.916 adet su bağlantısı yapılmıştır.
396
2011 Yılı Faaliyet Raporu
MENDERES BÖLGESİ TEKNİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI AYLIK ARIZA GRAFİĞİ
1.800
1.666
1.600
1.400
1.219
1.187
1.200
1.000
890
870
830
817
783
800
685
653
684
664
600
400
200
0
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
GRAFİK 1: Menderes Bölgesi Teknik Şube Müdürlüğü’nün 2011 Yılı Toplam Yapılan Arıza Dağılım
Grafiği
MENDERES BÖLGESİ TEKNİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI BORU DÖŞEME ÇALIŞMALARI (METRE)
350 D.F;
40 HDPE;
330
1.000
225 HDPE;
280 MUHTELİF;
366
50 HDPE;
1.085
150 D.F;
750
110 HDPE; 1.855
63 HDPE; 2.700
110 PVC; 1.766
63 PVC; 1.238
90 PVC; 2.136
397
GRAFİK 2: Menderes Bölgesi Teknik Şube Müdürlüğü’nün 2011 yılında yaptığı boru döşemelerinin
çap- metraj dağılımı tablosu
MENDERES BÖLGESİ TEKNİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI AYLIK SU BAĞLAMA GRAFİĞİ
330
350
300
300
300
261
254
247
250
232
227
204
203
189
200
169
150
100
50
AR
AL
IK
M
KA
SI
EK
İM
L
EY
LÜ
S
US
TO
AĞ
TE
M
M
UZ
N
HA
Zİ
RA
IS
AY
M
Nİ
SA
N
M
AR
T
BA
T
ŞU
O
CA
K
0
GRAFİK 3: Menderes Bölgesi Teknik Şube Müdürlüğü’nün 2011 yılında yaptığı su bağlantısı ve
çalışmaları
398
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Ekiplerimizin yaptığı arıza çalışmaları
Ekiplerimizin yaptığı ana boru döşeme çalışmaları
399
Ekiplerimizin yaptığı ana boru arıza çalışmaları
Ekiplerimizin yaptığı boru döşeme çalışmaları
400
2011 Yılı Faaliyet Raporu
YARIMADA BÖLGESİ TEKNİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV ALANI
Yarımada Bölgesi Teknik Şube Müdürlüğünün sorumluluk alanı, Urla, Seferihisar İlçeleri ile bağlı
mahalleler ve köyler ile Menderes ilçesi Gümüldür ve Ürkmez beldeleridir.
2011 YILI FAALİYETLERİ
Müdürlük 2011 yılı faaliyetleri kapsamında;
1.565 adet büyük arıza, 8.209 adet küçük arıza, olmak üzere toplam 9.774 adet arıza giderilmiştir.
(GRAFİK 1)
Aşağıda belirtilen çeşit ve çaplarda 4.040 m. İçme suyu şebeke borusu döşenmiştir (GRAFİK 2).
x 1.540 m Ø63 HDPE
x 900 m Ø110 HDPE
x 804m Ø160 HDPE
x 330 m Ø150 Düktil Font
x 466 m Muhtelif çaplarda PVC ve DF Boru
x Toplam 2.437 adet yeni su bağlantısı gerçekleştirilmiştir (GRAFİK 3).
YARIMADA BÖLGESİ TEKNİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI AYLIK ARIZA GRAFİĞİ
1.400
1.300
1.219
1.200
1.146
1.118
1.034
1.000
800
726
564
600
604
604
571
423
400
200
M
KA
SI
EK
İM
L
EY
LÜ
S
US
TO
AĞ
TE
M
M
UZ
N
HA
Zİ
RA
IS
AY
M
Nİ
SA
N
M
AR
T
BA
T
ŞU
O
CA
K
0
GRAFİK 1: Yarımada Bölgesi Teknik Şube Müdürlüğü’nün 2011 Yılı Toplam Yapılan Arıza Dağılım
Grafiği
401
YARIMADA BÖLGESİ TEKNİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI BORU DÖŞEME GRAFİĞİ (METRE)
MUHTELİF ÇAPLAR;
466
150 D.F;
330
63 HDPE; 1.540
160 HDPE; 804
110 HDPE; 900
GRAFİK 2: Yarımada Bölgesi Teknik Şube Müdürlüğü’nün 2011 yılında yaptığı boru döşemelerinin
çap- metraj dağılımı tablosu
YARIMADA BÖLGESİ TESKNİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI AYLIK SU BAĞLAMA GRAFİĞİ
400
342
350
300
350
285
275
250
208
202
189
200
174
154
150
134
100
78
46
50
AR
AL
IK
M
KA
SI
EK
İM
L
EY
LÜ
U
ST
O
S
Z
AĞ
İR
AZ
H
TE
M
M
U
AN
IS
AY
M
N
İS
AN
M
AR
T
BA
T
ŞU
O
C
AK
0
GRAFİK 3: Yarımada Bölgesi Teknik Şube Müdürlüğü’nün 2011 yılında yaptığı su bağlantısı ve
çalışmaları
402
2011 Yılı Faaliyet Raporu
SU KAÇAK VE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Kentin su ihtiyacının her geçen gün artması, nüfusun hızla çoğalması, küresel ısınmanın etkisiyle tüm
dünyada olduğu gibi ülkemizde de mevsimlerin kurak geçmesi, su kaynaklarının sınırlı olması suyun
ekonomik kullanımını zorunlu hale getirmektedir. Üretilen su miktarı ile tahakkuk ettirilen
(faturalanan) su miktarı arasındaki fark olarak ifade edilen su kayıplarını en aza indirmek amacıyla
kurulan söz konusu müdürlük;
İzole bölgeler oluşturarak, bölge sayaçlarının su tüketimlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi sonucu
alınacak önlemler ve kaçak azaltma çalışmaları ile su kaçağı oranını minimum düzeye indirmek için;
Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde,
1. Matematik modelleme yolu ile izole sayaç bölgesi planlanması,
2. İzole bölge girişlerine sayaç rögarı inşa ederek filtre, sayaç/debimetre ve gerekiyorsa basınç
kontrol vanası montajı yapılması,
3. Sayaç montajı yapılan izole sayaç bölgesinin, şebeke borusu bağlantısı, boru sonlanması,
gerekiyorsa kısa mesafeli şebeke borusu döşenmesi,
4. Oluşturulan bölgelerin teyidinin yapılması, bölge sayacından su alan abonelerin Abone Bilgi
Yönetim Sistemi(ABYS)’de söz konusu bölge için tanımlanan vana koduna atanması,
5. Mevcut izole bölge sayaçlarının SMS yoluyla uzaktan okuma sisteminden su tüketimleri ve basınç
değerlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ile su kaçağı olduğu tahmin edilen bölgelerin tespiti,
6. Su kaçağı tahmini yapılan izole sayaç bölgelerinde görünmeyen arızaların tespiti için dinleme
çalışması yaptırılması,
7. Faaliyetleri sürdürürken ihtiyaç duyulan malzeme, ekipman ve sistem ihtiyacı ile ilgili teknik
şartnamelerin hazırlanarak temininin sağlanması,
görevlerini yürütmektedir.
2011 YILI FAALİYETLERİ
1. 2011 yılında devrede olan 387 izole sayaç bölgesinde izleme-değerlendirme ve kaçak azaltma
çalışmaları sürdürülmüştür
2. Mevcut izole bölgelerin sayaç ve basınç kontrol vanalarının rutin bakım-onarım çalışmaları
sürdürülmektedir.
3. Özellikle büyük çaplı su arızaların giderilmesi sırasında veya başka sebeplerle şebeke borusu içine
giren yabancı maddeler izole bölge sayaç rogarı içine monte ettiğimiz filtreler tarafından
tutulmaktadır. Bu yabancı maddeler filtrelerde tıkanmalara yol açarak bölge sayaçlarından düşük
basınçta yetersiz su geçmesine neden olmaktadır. Bu nedenle izole bölge sayacı filtrelerinin
temizlenmesi çalışmaları yapılmıştır.
4. Oluşturulan dinleme ekipleri tarafından izole sayaç bölgelerinde, yeni teknoloji ürünü korelasyon
cihazı, dinleme cihazı ve bölgesel kaçak belirleme cihazları kullanılarak su kaçağı tespit çalışmaları
yapılmaktadır.
5. Mevcut izole sayaç bölgelerinin tüketimleri rutin olarak izlenmekte ve kaçak tahmini
yapılmaktadır. İzole bölge sayaçlarının basınç ve debi değerleri göz önüne alınarak yapılan
değerlendirmelerde su kaçağı olduğu tahmin edilen sayaç bölgeleri tespit edilmekte olup, dinleme
teknisyenlerinden oluşturulan dinleme ekipleri ikili vardiya olarak çalışmaktadırlar.
6. 2010 yılı sonu itibari ile rutin olarak okumaları devam eden bölge sayısı 380 iken, 2011 yılında
yapılan çalışmalar sonunda izlenen bölge sayısı 387’ye çıkarılmıştır. 2010 ve 2011 yıllarının Aralık
aylarına ait bölgelere göre tüketim değerleri Tablo 1’de görülmektedir.
403
7. Su Kaçak ve Kontrol Projesi kapsamında oluşturulup, devreye alınan mevcut izole sayaç
bölgelerinde rutin bakım-onarım çalışmaları sürdürülmektedir.
Tablo- 1 Yıllara Göre Toplam Tüketim Kazanç Tablosu
İzlenen bölge
sayısı
İlk Tüketim
(lt/sn)
Ort. Tüketim
(lt/sn)
Kazanç
(lt/sn)
Kazanç
Yüzdesi
Kazanç Miktarı
(m3/yıl)
2004
270
3890.14
3258.24
631,90
16
19.927.598
2005
334
4948.71
4150.64
795,47
16
25.085.941
2006
343
5389.25
4620.57
768,68
14
24.241.093
2007
359
5689.39
4532.08
1.157,31
20
36.496.915
2008
366
5828.17
4345.10
1.483,07
25
46.770.095
2009
376
5923.12
4091.81
1.831,31
31
57.752.192
2010
380
6045.77
4161.60
1884,17
31
59.419.185
2011
387
6132,26
4126,49
2005,77
33
63.253.963
Tablo-1’de de görüldüğü gibi 2010 yılında 1884,17 lt/sn olan ortalama kazanç, 2011 yılında 2005,77
lt/sn olarak gerçekleşmiştir. Böylece 2010 yılında 59.419.185 m3/yıl olan kazanç, 2011 yılında
63.253.963 m3/yıl olarak gerçekleşmiştir.
Bu değerlendirmeler yapılırken izole bölgede mevcut abone sayılarındaki artış göz önüne alınmamış
olup, gerçek kazancın daha fazla olduğu düşünülmelidir.
404
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo–2 Yıllara Göre Üretilen ve Satılan Su Miktarları (m³) İle
Kayıp Oranları (%)
YILLAR
SU ÜRETİMİ
(m³)
SATILAN
SU (m³)
KAYIP ORANI
(%)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
237.313.867
216.256.726
198.866.669
206.938.909
204.160.704
209.241.845
215.228.378
201.357.705
192.138.414
184.481.003
183.171.383
183.330.975
97.081.596
97.423.293
96.160.778
101.570.099
107.918.651
113.297.805
118.241.770
111.317.772
111.182.740
110.904.184
116.418.426
118.073.343
59,09
54,95
51,65
50,92
47,14
45,85
45,06
44,72
42,13
39,88
36,44
35,6
Ana su kaynaklarından (Göksu-Sarıkız, Halkapınar, Menemen Acil, Pınarbaşı, Buca Kuyuları,
Balçova Barajı, Tahtalı Barajı ve Güzelhisar Barajı) üretilen 190.512.247 m³ su, merkez 11
ilçeye (Bornova, Konak, Karabağlar, Bayraklı, Karşıyaka, Narlıdere, Güzelbahçe, Balçova,
Buca, Çiğli, Gaziemir) dağıtılmaktadır. Ayrıca Urla ve Menemen ilçelerinin bir kısmı da bu
kaynaklardan beslenmektedir. Menemen ve Urla’ya ana kaynaklar yolu ile aktarılan su
miktarı 7.181.272 m³’tür. İzmir Merkez 11 ilçesine kurulan İzole Sayaç Bölgeleri ile 2011 yılı
içinde dağıtılan 183.330.975 m³ suyun 118.073.343 m³’ü faturalandırılmıştır. Yapılan
çalışmalar sonucunda su kaçak oranı %35,6’ ya indirilmiştir.
405
MALZEME TEMİN VE AMBAR BİRİMİ
YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Daire Başkanlığının Müdürlükleri ile gerçekleştirilen görevi kapsamında hizmetlerin aksamadan ve
kesintisiz yürütülmesi için gerekli malzemelerin asgari stoğunu oluşturmak, Taşınır Mal Yönetmeliğine
göre tüm malzemeleri ve demirbaşları takip etmek, her türlü malzemenin minimum stok seviyelerinin
korunması için asgari 4 (dört) aylık ihtiyacı karşılayacak şekilde satın alınmasını sağlamak, teknik
şartname ve yaklaşık maliyetleri hazırlamak amacıyla oluşturulmuştur.
Malzeme Temin ve Ambar Birimi, üç alt birimden oluşmaktadır. Bu alt birimlerin isim ve görevleri
aşağıdaki gibidir.
1.
Malzeme Temin ve Sevk Birimi
x Daire Başkanlığına bağlı 6 müdürlüğün ihtiyacı olan tüm malzemeleri temin etmek
x Daire Başkanlığının ihtiyacı olan araç, iş makinası ve ekipman temini yapmak
x Temin edilecek malzeme, araç, iş makinası ve ekipmanların ihale işlemleri, temin edildikten sonra
muayene kabul işlemlerini yürütmek, yürütülmesini sağlamak
x Temin edilen malzemelerin kullanım uygulamalarına dönük eğitim planlamak, organize etmek
x 55 Adet su arıza ekip aracının hidrolik üst ekipmanlarının, Teknik kısım amirliklerinde bulunan 15
adet akaryakıt pompasının, 55 adet elektrofüzyon kaynak makinesinin, Daire Başkanlığına bağlı
müdürlüklerde kullanılan ekipmanların, hizmet binalarında kullanılan klimaların periyodik bakım,
kalibrasyon, onarımlarını yaptırmak
x Bağlı Müdürlüklerin ihtiyaçları doğrultusunda Daire Başkanlığının bütçesini oluşturmak, kontrol ve
takibini yapmak
x Daire Başkanlığının tüm taşınırlarının TMY göre kayıtlarını tutmak, taşınır hareketlerini kontrol
etmek
2.
Paket Tipi Arıtma İşletme Birimi
x Mevcut 13 adet Paket Tipi Arıtma Tesisini işletmek, standarda uygun su üretmesini sağlamak
x Su kalitesi uygun olmayan 44 yerleşim birimi İçme suyu kuyularına yapılacak olan paket tipi arıtma
tesisleri de birim tarafından işletilecektir.
x Paket Tipi Arıtma Tesislerinin Medya malzemelerini temin etmek, standarda uygun su üretmeyen
arıtma tesislerinin medyalarını değiştirmek
x Bölge müdürlüklerinin su kalitesini izleme çalışmalarını koordine etmek
3.
İstatistik Birimi
x Daire Başkanlığına bağlı müdürlüklerin faaliyetlerinin istatistiki raporlamalarını günlük, haftalık, aylık
olarak yapmak.
x Maxarıza programının etkin kullanımı için personellerin gerekli eğitimleri almalarını sağlamak.
x Daire Başkanlığının personel, araç, iş makinası ve ekipman kayıtlarını en küçük alt birimler bazında
güncel tutmak.
x Bağlı müdürlükler tarafından yürütülen su şebekesi yenileme, yeni su şebekesi döşenmesi, İçme
suyu tesisleri bakım onarımları işlerine ait bilgileri aylık olarak toplamak, raporlamak
406
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Paket Tipi İçme Suyu Arıtma Tesisleri
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile sorumluluk alanımıza dahil edilen yerleşim birimlerine,
TS266 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte belirtilen standartlarda içme ve kullanma
suyu temin etmek amacıyla kurulan Paket Tipi İçme Suyu Arıtma Tesisleri, Su Tesisleri Daire Başkanlığı
tarafından işletilmektedir.
Sorumluluk alanında halihazırda 13 adet Paket Tipi Arıtma Tesisi bulunmaktadır.
Bornova ilçesi Çiçekliköy, Yakaköy, Karaçam köyleri Arsenik Arıtma Tesisleri (Karaçam’daki tesis iki
kademeli olup Demir-Mangan Filtresi de vardır), Bayındır ilçesi Çınardibi Köyü Demir Mangan Arıtma
Tesisi, Özdere Çukuraltı Mahallesi ile Özdere Ç3 ve Ç4 Demir Mangan Arıtma Tesisleri, Torbalı ilçesi
Helvacı Köyü Demir-Mangan Arıtma Tesisi, Menemen ilçesi Bozalan, Foça Ilıpınar, Aliağa ilçesi
Samurlu, Bozköy, Yukarı Şehit Kemal köyleri Arsenik Arıtma Tesisleri çalışır durumda olup
işletilmektedir.
407
2011 Yılı Faaliyet Raporu
SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SU İSALE VE DAĞITIM
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SU DAĞITIM VE
KONTROL
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YERALTI SUYU
ÜRETİM
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
2560 sayılı yasa ile kurulan İZSU Genel Müdürlüğü’nün 19.04.2007 tarih ve M.35.0.İBB.5.01-21/243
sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yeniden düzenlenen teşkilat yapısı doğrultusunda kurulmuştur.
Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı faaliyetleri, 19.04.2007 tarih ve M.35.0.İBB.5.01-21/243 sayılı
Yönetim Kurulu kararı ile düzenlenmiştir.
Birim 19.04.2007 tarihinde kurulmuş olduğundan bu tarih öncesinde birim görev kapsamındaki
faaliyetler Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülmekteydi. 19.04.2007 tarihinden itibaren
birim faaliyetlerini sürdürmektedir.
SU DAĞITIM VE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
19.04.2007 tarih ve M.35.0.İBB.5.01-21/243 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla Su Tesisleri Daire
Başkanlığının görev tanımı ve bağlı birimleri değiştirilerek yeniden organize edilmiş ve Su Tesisleri
Dairesi Başkanlığına bağlı birim olarak görev yapmakta olan Su Dağıtım ve Kontrol Şube Müdürlüğü
(aynı adla) Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığına bağlanmıştır.
Su Dağıtım ve Kontrol Şube Müdürlüğü, 19.04.2007 tarih ve M.35.0.İBB.5.01-21/243 sayılı Yönetim
Kurulu kararıyla belirlenen görevleri doğrultusunda hizmet yürütmektedir. Yürütülen hizmetler
aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir:
a)
x
x
x
x
x
x
x
b)
x
x
c)
x
x
x
x
Su üretim kaynakları izlenip kontrol edilmekte ve kaynak planlaması yapılmaktadır.
Yeraltı içmesuyu kaynaklarının işletilmesi faaliyetleri
Yerüstü içmesuyu kaynaklarının izlenmesi faaliyetleri
İçmesuyu kaynaklarının planlanması ve işletilmesi faaliyetleri
İsale hatlarının işletilmesi faaliyetleri
Pompa istasyonlarının işletimi
Depoların işletimi
Boru, vana, vantuz, hidrant vb. ekipmanın işletimi
İçmesuyunun İzmir kentine dağıtımı gerçekleştirilmektedir.
Su dağıtım planlaması.
Su dağıtımının gerçekleştirilmesi.
İzmir su dağıtım sistemi üzerinde izleme, kontrol ve kumanda yapılmaktadır.
Scada sistemi ve tarihçesi
İZSU Scada sistemi kapsamı
Scada sistemi bileşenleri ve altyapısı
Scada sisteminin işletimi
409
x Scada sisteminin bakımı
x Scada sistemi yardımcı hizmetleri
x Scada sistemi verilerinin değerlendirilmesi ve kararlar alma
d) Su dağıtım yapısının iyileştirilmesi faaliyetleri sürdürülmektedir.
x Alternatif besleme imkanlarının araştırılması ve uygulanması
e) Su dağıtım sisteminin bakımı faaliyetleri sürdürülmektedir.
x İsale ve taşıyıcı hatlar üzerinde arıza giderim çalışmaları
x İsale ve taşıyıcı hatların iyileştirilmesi faaliyetleri
x İsale hatlarının bakımı faaliyetleri
x Çelik hatlar üzerinde Katodik koruyucu bakım faaliyetleri
f) Diğer faaliyetler ve hizmetler
x Resimhane faaliyetleri
x Ambar hizmeti
x Telsiz haberleşme sistemi izleme, kontrol, bakım ve tamiri
x İzmir Metropol Alan dışındaki Çevre Belde-Belediye ve Köylerdeki Faaliyetler
Çevrelerde yapılan arazi çalışmaları ve tetkikler
Ofis çalışmaları
x Mal ve hizmet satın alınması ve yürütülmesi
x Yazı İşleri faaliyetleri
2011 YILI FAALİYETLERİ:
Genişleyen İZSU Hizmet Alanı Üzerinde SCADA Sistemi Tesis Etmek
Yeni ilçe ve beldelerdeki su dağıtım şebekeleri üzerinde SCADA sistemi tesis ederek, izleme, kontrol
ve kumanda yoluyla hakimiyet sağlamak, personel tasarrufu yapmak ve yerleşim bölgelerine sürekli
ve düzenli su verilmesini gerçekleştirmek ve ve eski metropol de bulunan 11 ilçenin kontrol ve
kumanda edildiği varolan scada sisteminin yenilenmesidir.
Proje çalışmaları, önceleri 5216 sayılı yasa ile Büyükşehir kapsamına dahil edilen 30 adet, ilçe belde ve
belediyelere SCADA sistemi kurulması olarak devam ederken 2011 yılında, eski metropol de bulunan
11 ilçenin kontrol ve kumanda edildiği halen işletilmekte olan mevcut scada sisteminin yenilenmesi işi
de bu projeye dahil edilmiştir.
Bu sebeple; proje yaklaşık 2 kat daha büyümüştür.
İzmir İçmesuyu İsale Hatlarının Bakım, Onarım ve İyileştirilmesi
İçmesuyu isale hatlarının ve bağlı elemanlarının düzenli ve sağlıklı çalışır durumda tutulması amacıyla
gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılması ve beton isale hatlarında oluşacak arızaların giderimi amacı
ile; İsale hatlarının bakım, onarım ve iyileştirilmesi projesi her yıl yenilenerek yürütülmekte olup bu
proje kapsamında;
x Özellikle kent dışı (Kuzey kaynakları bölgesindeki toplama ve tahtalı) isale hatlarının periyodik
kontrolü ve bakımı,
x Beton boru arızalarının giderilmesi (belli sayıda)
x Rögarların bakım, temizlik ve boyanması,
x İsale hatları üzerindeki kontrol elemanlarının bakımı ve işlerlik kontrolü,
x Belli sayıda vantuz, vana değişiklikleri,
x Rögar imali ve tamiri gibi çalışmalar
ihale yoluyla yaptırılmaktadır.
2011 yılında 12 kere hat bakımı, 3 adet içten tamir yöntemi ile boru tamiri, 20,750 km reglaj işleri
yapılmış, bu işler esnasında 20,370 m³ beton, 1106 ton demir, 201,631 m³ dolgu yapılmış veya
kullanılmıştır.
410
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Proje Faaliyetlere İlişkin Yapılan Çalışmalar
1.İzmir içmesuyu üretim kaynaklarının izlenmesi ve kaynak planlaması faaliyetleri
Su üretim kaynakları izlenip kontrol edilmekte ve kaynak planlaması yapılmaktadır.
İsale hattı olarak tanımlanan tüm hatların işletimi sağlanmıştır.
İzmir su dağıtım sistemi üzerindeki tüm pompa istasyonları Scada kapsamında işletilmektedir.
Genel yapı olarak pompa istasyonlarının çıkış şebekesinde depo varsa, pompalanan su, öncelikle
abonelere dağıtılmakta suyun yetersizliği durumunda depodan takviye yapılmaktadır. Talebin
düştüğü zaman dilimlerinde ise fazlalık su depolanmaktadır. Bu şekilde, depoların büyük çoğunluğu
denge deposu olarak çalışmaktadır.
Kapsam içindeki tüm depolar Scada yolu ile işletilmektedir.
Su isale ve dağıtım sistemi üzerinde kontrol elemanı olarak çok sayıda ve farklı çaplarda kullanılan
vanalar ile suyun hareketine yön verilmekte ve suyun istenen şekilde akışı sağlanarak su trafiği
yönlendirilmektedir. (Aç-kapa vanalar, elektronik aktüatörlü vanalar, elektrikli vanalar, iğne vanalar,
basınç düzenleyici vanalar vb.) Özellikle isale hatları üzerindeki vana uygulamaları, dikkatli ve
açılma/kapanma süreleri ile ilişkili olarak gerçekleştirilmektedir. Kimi vanalar Scada kapsamında
uzaktan kumanda yoluyla işletilmekte olup kontrolsüz tüm hat vanalarında manevra yapılmaktadır.
Arıza veya bakım nedenleriyle hatların boşaltılması ve doldurulması işlemleri; vantuzların hava atma
ve hava alma kapasitelerine bağlı olarak dikkatli ve özenli bir çalışma ile gerektirilmektedir.
İzlenen Yeraltı İçmesuyu Kaynakları Kapsamı
İzmir’in yer altı su kaynakları derinkuyulardır. Muhtelif bölgelerde tesis edilmiş olan bu kaynaklardan
sağlıklı, temiz ve kaliteli içmesuyu temin edilmektedir.
Sarıkız derinkuyuları: Manisa il sınırları içerisindeki Saruhanlı yakınlarında mevcut 35 adet aktif
derinkuyunun sağladığı su, Çullutepe deposunda Göksu’dan gelen klorlanmış su ile karışarak ve
Yahşelli pompa istasyonunda pompalanarak, 1850 ve 2200 mm. çaplı 98 kilometre uzunluğundaki
isale hattı üzerinden kente ulaştırılmaktadır.
Göksu derinkuyuları: Manisa il sınırları içerisindeki Göksu bölgesinde mevcut toplam 22 adet
derinkuyunun sağladığı su, Göksu pompa istasyonunda klorlanıp pompalanarak ve Çullutepe depoda
Sarıkız kaynaklarının ürettiği su ile birleşerek 70 kilometre uzunluğundaki isale hattı üzerinden kente
ulaştırılmaktadır.
Menemen derinkuyuları: Menemen ilçe sınırları içerisindeki toplam 22 adet aktif derinkuyulardan
üretilen su, Menemen Acil pompa istasyonunda pompalanarak ve belli noktalarda klorlanarak 35
kilometre uzunluğundaki 1000 mm. çaplı isale hattı üzerinden kente ulaştırılmaktadır.
Çavuşköy derinkuyuları: Menemen derinkuyularına yakın bir bölgede bulunan 12 adet aktif
derinkuyunun sağladığı su, Menemen Acil pompa istasyonunda Menemen derinkuyularının ürettiği
su ile birleşmektedir.
Halkapınar derinkuyuları:Kent içinde eski bir göl alanı içinde bulunan 19 adet derinkuyunun ürettiği
su Halkapınar arsenik arıtma tesisinden geçirilip, klorlanarak yine bu havza içindeki pompa
istasyonlarında İzmir şehir şebekesine pompalanmaktadır. 6 adet yeni açılan kuyu yedek amaçlı
bekletilmektedir.
Pınarbaşı derinkuyuları: Kentin doğu bölgesindeki bu 4 derinkuyunun 3 tanesi aktif olup üretilen su,
lokal klorlama yapılarak yakın çevrenin beslemesinde kullanılmaktadır.
411
Buca bölgesinde ise, 3 adet derin kuyu ihtiyaca bağlı olarak çalıştırılmakta, lokal olarak klorlama
yapılarak çevre yerleşim bölgelerinin beslemesinde kullanılmaktadır.
İzlenen Yerüstü Kaynakları Kapsamı
İzmir’e içmesuyu temin eden yerüstü kaynakları Tahtalı ve Balçova barajlarıdır.
Tahtalı barajı: İzmir’in en büyük yerüstü kaynağı olan bu barajda 1996 yılı Kasım ayında su tutulmaya
başlanmış olup 1997 yılı Aralık ayından bu yana kente su verilmektedir. Temelden yüksekliği 57,5
metre olan Tahtalı barajının rezervi 306.650.000 m³’tür. 35 metre yüksekliğinde inşa edilen Su Alma
Yapısındaki 6 adet pompa vasıtasıyla baraj gölünden emilerek modern arıtma tesislerinde arıtılan su,
32,3 kilometre uzunluğundaki 2200 mm. çaplı borular ile kente ulaştırılmaktadır.
Balçova (Cengiz Saran) barajı: İzmir’in Balçova semti yakınlarında bulunan bu baraj 7.759.000 m³
kapasiteli olup içmesuyu dağıtımında tampon olarak kullanılmaktadır. Günlük su ihtiyacına uygun
olarak takviye amaçlı kullanılmaktadır.
x İsale hatlarının işletilmesi
Toplama, İsale Ve Ana Dağıtım Hatları Kapsamı
Kuzey Kaynakları diye adlandırılan İzmir metropol alan dışında Manisa ili ile Aliağa ve Menemen
ilçeleri civarındaki su tedarik kaynakları Sarıkız, Göksu, Menemen ve Çavuşköy pınarlarıdır.
Sarıkız pınarlarında kurulu derinkuyu pompaları ile yeraltından çekilen su toplama hatları ile kendi
bölgesindeki depolarda toplanıp 1850 mm. çaplı bir isale hattı ile Çullutepe deposuna cazibe ile
aktarılmaktadır.
Göksu pınarlarında yeraltından çekilen su da toplama hatları ile toplanmakta ve Göksu’da kurulu
pompa istasyonu yardımıyla 1850 mm. çaplı bir isale hattı ile Çullutepe deposuna pompalanmaktadır.
Sarıkız ve Göksu’da yeraltı suyunun genel seviyesi, uygun yerlerde açılmış 4 adet rasat kuyusu
(Sarıkız’da 3, Göksu’da 1 adet) ile izlenmektedir.
Çullutepe deposunda birleşen bu iki kaynak suyu, 2200 mm. çaplı isale hattı ile Menemen’deki
Yahşelli pompa istasyonuna cazibe ile aktarılmaktadır. Bu pompa istasyonunda aktarılan su, 2200
mm. çaplı borular ile Karşıyaka bölgesindeki Cumhuriyet deposuna ulaştırılmakta, depo seviyesine
uygun olarak ya depoda biriktirilmekte ya da ihtiyaç halinde Halkapınar’daki 55,000 m³ kapasiteli
depoya aktarılmaktadır.
Menemen ve Çavuşköy derinkuyularından üretilen su, toplama hatları ile Menemen Acil Pompa
istasyonuna gelmektedir. Menemen Acil pompa istasyonunun bastığı su, Sarıkız-Göksu hattına paralel
çalışan 1000 mm. çaplı bir isale hattı ile Cumhuriyet depoya ve/veya Alsancak bölgesine
aktarılmaktadır.
Tahtalı barajı Su Alma Yapısındaki pompalar, baraj gölü suyunu, birbirine paralel iki hat yardımıyla
Görece’de kurulu modern arıtma tesislerine iletmektedir. Burada arıtılarak klorlanan su, 2200 mm.
çaplı isale hattı ile Buca, Gaziemir, Hatay, Yeşilyurt, Kale bölgelerinin beslemesinde kullanılmaktadır.
Balçova barajı; Güzelbahçe, Narlıdere ve Balçova bölgelerine su temini yanında genel su temininde
aksaklıkların oluşması durumunda veya kaynakların periyodik bakımlarının yapılması ve
dinlendirilmeleri esnasında faydalanılan bir su kaynağıdır. Baraj gölünden alınan su dinlendirilip
dezenfekte edilerek 900 mm. çaplı hat ile çevre bölgelere dağıtılmaktadır.
İzmir kent içindeki Halkapınar ve Pınarbaşı derinkuyularından içmesuyu temin edilmektedir. Bu
kaynaklardan üretilen su, direkt olarak su dağıtım sistemine verilmektedir.
412
2011 Yılı Faaliyet Raporu
İzmir kent içinde; Halkapınar 55.000 m³ depodan başlayan ve kenti sahil kesiminden Güzelbahçeye
kadar kuşatan isale hattı bulunmaktadır. (Mithatpaşa hattı) Tahtalı suyunun son dağıtım noktası
Karabağlar pompa istasyonu ile Mithatpaşa hattını birbirine bağlayan Yeşildere hattı, Karabağlar
bölgesinden Hatay bölgesine su aktaran Üçyol-Üçkuyular hattı, Buca bölgesinin su beslemesini
sağlayan Gediz hattı, Bornova bölgesinin su beslemesini sağlayan Bornova hattı, Halkapınar
bölgesinden Pınarbaşı’ya kadar su aktarımını sağlayan Kamil Tunca hattı, ve bu hatlarla bağlantılı
değişik çaplardaki taşıyıcı hatlar başlıca isale hatları olarak sayılabilir.
Çevre ilçe, belde ve köylerde ise; su temin kaynakları ile bu kaynakların bağlandığı depolar arasındaki
hatlar isale hattı olarak değerlendirilmektedir ve faaliyet kapsamındadır.
x Pompa istasyonlarının işletimi
Su dağıtım sistemi üzerinde; çok farklı yapılarda ancak temel işlev olarak suyu daha üst kesimlere
aktaran terfi pompa istasyonları bulunmaktadır.
İŞLETİLEN POMPA İSTASYONU
Göksu kuyular
Halkapınar kuyular
Menemen Acil kuyular
Sarıkız kuyular
Çamlık kuyusu
Sarnıç kuyular
Göksu pompaj
Menemen Acil pompaj
P-20 pompaj
P-21 pompaj
P-29 pompaj
P-30 pompaj
Turgut Özal pompaj
Güzeltepe Alt pompaj
Güzeltepe Üst pompaj
P-1 pompaj
P-47 pompaj
P-2 pompaj
Örnekköy pompaj
Doğançay pompaj
Onur pompaj
Bayraklı Alt pompaj
Bayraklı Üst pompaj
Bayraklı 5000 m³ depo içi pompaj
P-16 pompaj
P-25 pompaj
P-26 pompaj
P-27 pompaj
P-3 pompaj
Evka-3 pompaj
Üniversite içi pompaj
Çınaraltı pompaj
Işıkkent pompaj
Yeşilçam pompaj
413
MOTOPOMP SAYISI
izleme
19
izleme
izleme
1
5
İzleme
izleme
6
6
3
3
3
2
2
6
3
5
2
2
2
3
2
2
4
5
4
2
7
3
3
2
2
2
İŞLETİLEN POMPA İSTASYONU
Abdi İpekçi pompaj
Altındağ pompaj
P-37 pompaj
Manifaturacılar pompaj
P-10 pompaj
P-12 pompaj
Mersinpınar pompaj
Çobançeşme pompaj
Çamlık pompaj
Samantepe pompaj
Yıkıkkemer pompaj
Kale pompaj
P-6 pompaj
Halil Rıfat pompaj
Susuzdede pompaj
Oyak pompaj
P 11 pompaj
Yeşilyurt pompaj
P-23 pompaj
P-38 pompaj
P-39 pompaj
P-24 pompaj
P-8 pompaj
P-31 pompaj
Adatepe pompaj
P-5 pompaj
Sosyal Konutlar pompaj
Evka-7 pompaj
Tahtalı Su Alma Yapısı
Yamaç pompaj
İnönü pompaj
Narlı pompaj
Pazaryeri pompaj
Belediye önü pompaj
Narkent Alt pompaj
Narkent Üst pompaj
Arıkent pompaj
T-4 depo içi pompaj
T-54 depo içi pompaj
Yahşelli pompaj
Et entegre pompaj
Görece Alt pompaj
Görece Üst pompaj
Selvili pompaj
Harrman pompaj
414
MOTOPOMP SAYISI
2
3
2
2
5
4
3
4
2
4
1
1
3
2
3
3
14
4
4
5
4
4
5
4
3
2
2
2
izleme
2
2
2
2
1
3
3
3
2
2
izleme
2
2
2
8
2
2011 Yılı Faaliyet Raporu
x
Depoların işletimi
İzmir su dağıtım sistemi üzerinde bulunan ve Scada sistemi ile işletilen depolar aşağıdadır.
DEPOLAR
Çullutepe depo
Menemen Acil Toplama depo
T-2 depo
T-50 depo
T-51 depo
T-74 depo
Bayraklı 5000 m³ depo
T-41 depo
T-46 depo
T-48 depo
T-77 depo
T-7 depo
Altındağ depo
Çobançeşme depo
Kale depolar
Çamlık depo
Altındağ 200 m³ depo
T-17 depo
T-18 depo
P-31 pompaj içi depo
T-49 depo
Belediye önü pompaj içi depo
T-3 depo
T-1 depo
T-4 depo
T-45 depo
T-47 depo
T-76 depo
T-78 depo
Halkapınar 55000 m³ depo
Atçalar depo
Poligon depo
Karabağlar depo
Bozyaka depo
T-54 depo
Tahtalı arıtma tesisi depoları
T-56 depo
Görece Üst pompaj içi depo
Sarnıç depo
DEPO SAYISI
izleme
izleme
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
izleme
1
1
1
x Boru, vana, vantuz, hidrant vb. ekipmanın işletimi
İzmir kent ve metropol alan üzerindeki toplama, isale, taşıyıcı, dağıtım hatları;
x ön gerilmeli, çelik gömlekli beton,
x duktil font,
x çelik,
415
x Cam elyaflı CTP gibi malzemeden değişik çaplarda mamul borulardan oluşmaktadır.
Yaklaşık 341.000 metre isale hattı bulunmaktadır.
Vantuzlar; değişik yollarla boru içerisine giren havanın dışarı atılmasını (hattın doldurulması), tersine
olarak yeterli miktar havanın içeri alınmasını (hattın boşaltılması) sağlayan elemanlardır. Bu sayede
boruyu, iç/dış basınç farkından kaynaklanabilecek patlama, büzülme gibi olumsuz sonuçlardan korur
ve aynı zamanda boru içerisindeki suyun hareketini kolaylaştırırlar. Genel olarak isale hatları üzerinde
ve boru hatlarının yüksek kodlu noktalarında bu görevleri icra etmektedirler.
Hidrantlar ise yangın esnasında itfaiye araçlarına yeterli debide su sağlayan cihazlardır.
2. İçme suyunun İzmir kentine dağıtımı
x Su dağıtım planlaması yapılmaktadır.
Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı, İzmir kentinin ihtiyacı olan suyu, üretim kaynaklarından
abonelere ulaştırmak amacıyla; ilişkili birimler (Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Su Tesisleri
dairesi Başkanlığı, Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı, vb.) ile koordineli olarak; kısa vadeli
i) Su üretim kaynaklarının çalışmalarını izleyerek,
ii) Depo ve pompaların durumlarını izleyerek,
iii) Su dağıtım hatları üzerinde oluşan arızaları, yapılan tadilat ve bakım çalışmalarını ve bölgelerin
mevcut beslemelerini dikkate alarak,
günlük yada daha kısa süreli “su dağıtım planlaması” yapmaktadır. Bu amaçla pompa
çalıştırma/durdurma, vana uygulama gibi gerekli önlemleri almaktadır.
Uzun Vadeli olarak:
i) Genel su dağıtım planına uygun olarak,
ii) Planlanmış tadilat, bakım vs. çalışmalarını öngörerek,
iii) Genel kaynak kullanım politikası doğrultusunda
“su dağıtım programı” hazırlayıp yürürlüğe sokmaktadır.
Gün Bazında ise:
i) Su dağıtım programı çerçevesinde su dağıtım planını uygulamaktadır.
ii) Alınan önlemleri izleyip su dağıtımının devamlılığını kontrol etmektedir.
iii) Su dağıtımı ile ilgili durum değişikliklerini kayıt altına almaktadır.
Aykırı durumlarda veya ani gelişen durum değişikliklerinde su dağıtım planlamasında gerekli değişiklik
kararlarını alınarak uygulamaya konulmaktadır.
x Su dağıtımı gerçekleştirilmektedir.
Su dağıtım planlamasının amacı, İzmir kentine suyun yeterli ve düzenli olarak ulaştırılmasını
sağlamak, su trafiğini kontrol etmek ve kentin büyümesine paralel olarak dağıtım hatlarının uygun
hale getirilmesi yönünde kararlar almak, bu kararları uygulamak veya uygulanmasını sağlamaktır.
Bu plan çerçevesinde su dağıtımı gerçekleştirilmektedir. Sürekli ve düzenli bilgi akışı sağlanarak diğer
birimler tarafından yapılan/yapılacak ve su dağıtımını etkileyecek çalışmalar değerlendirmeye
alınmaktadır. Aynı şekilde kendi biriminin çalışmaları nedeniyle etkilenecek diğer birimlere bilgi
aktarılmaktadır.
Depo taşmaları ile deponun boşalması gibi aykırı durumların önüne geçilmesi amacıyla tedbirler
alınmakta veya tedbir alınması sağlanmaktadır.
Su dağıtımında yaşanan veya yaşanacak aksaklıkların, basın yoluyla halka duyurulması
sağlanmaktadır.
416
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Üretilen suyun kaynaklara dağılımı (2011)
417
190,512,247
188,799,293
184,481,003
192,138,414
201,357,705
Son 5 yılın su üretimleri
NOT: Su üretimi; İzmir eski metropol alan üzerindeki 11 ilçe ( Konak, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı,
Bornova, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe) ile kısmen Menemen ve Urla
ilçelerine verilen su miktarını kapsamaktadır.
YIL
SU ÜRETİMİ
2007
201.357.705 m³ / yıl
2008
192.138.414 m³ / yıl
2009
184.481.003 m³ / yıl
2010
188.799.293 m³ / yıl
2011
190.512.247 m³ / yıl
2011 YILI SU ÜRETİMİNİN KAYNAKLARA GÖRE DAĞILIMI
418
2011 Yılı Faaliyet Raporu
2011
YERALTI VE YERÜSTÜ KAYNAKLARI DAĞILIMI
YER ALTI
KAYNAKLARI
%55.89
YERÜSTÜ
KAYNAKLARI
%44.11
2011 YILI SU ÜRETİMİNİN YER ALTI VE YERÜSTÜ KAYNAKLARINA GÖRE DAĞILIMI
SONBAHAR
24.97%
YAZ
27,59%
KIŞ
23.08%
İLKBAHAR
24.35%
2011 YILI SU ÜRETİMİNİN MEVSİMLERE GÖRE DAĞILIMI
419
3.İzmir su dağıtım sisteminin izleme, kontrol ve uzaktan kumandası (SCADA)
x Scada sistemi ve tarihçesi
SCADA, İngilizce “Supervisory Control And Data Acquisition” kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir
kısaltma olup “Uzaktan Kontrol ve Kumanda” olarak Türkçeleştirilebilir. Bu ifade, geniş bir alan
üzerinde kurulu herhangi bir sistemin denetim altına alınmasını ve otomasyonunu içermektedir.
1995-96 yıllarında altyapısı hazırlanarak 1997 yılında ihalesine çıkılan ve 03.04.1998 tarihinde, ELİOPS.A. (İspanya) / ELIOP Otomatik Kontrol Sistemleri Limited Şirketi (Türkiye) konsorsiyumuna anahtar
teslimi olarak ihale edilen SCADA Projesi, İzmir kent alanının ve uzak üretim noktalarının tamamı
üzerinde kontrol, izleme ve kumanda yapılacak şekilde dizayn edilerek uygulanmıştır.
Scada sisteminin temel amacı, kurulu sistem üzeri “izlemek” ve “kontrol etmek” olmakla birlikte;
yerel ya da genel otomasyon uygulamalarıyla işletim kolaylığı ve geçmişe yönelik bilgi birikiminin
değerlendirilerek ileriye yönelik alınacak kararlar için uygun altlıkların oluşturulması da
hedeflenmektedir.
x İZSU Scada sistemi kapsamı
Güzelbahçe’den Bornova’ya, Manisa-Nuriye kasabasından Tahtalı barajına uzanan çok geniş bir alan
üzerindeki üretim kaynakları, isale hatları, terfi pompa istasyonları ve depolar; SCADA sistemi
kapsamına alınmıştır. İhtiyaçlara uygun olarak Scada sistemi kapsamın ilave ve çıkarımlar yapılmış ve
yapılmaktadır. Son durumda:
104 adet derinkuyu,
2 adet baraj,
73 adet pompa istasyonu,
43 adet depo, havuz, rasat kuyusu, ve
17 adet hat vanası denetim altındadır.
x Scada sistemi bileşenleri
Scada sistemi temel olarak dört ana bileşenden oluşmaktadır. (Kontrol Merkezi, RTU’lar,
Enstrümantasyon ve İletişim ortamı)
Scada Merkezi, bilgisayarlar ve çevre donanımı ile donatılmış olup su dağıtım sistemi üzerinde
hakimiyet sağlanması amacıyla görsel araçlara da sahiptir (Projeksiyon sistemi, görsel ekranlar). Bu
birim, sahadan bilgi akışının merkezi olmasının yanı sıra ekipler yada birimler arası bağlantının da
sağlandığı 24 saat kesintisiz olarak personel bulunan bir ünitedir.
RTU cihazları sahada toplanan bilgileri derleyip Scada Merkezine iletimini sağlayan ünitelerdir.
Bu amaçla sahada 187 adet RTU cihazı çalışmaktadır. RTU cihazları akıllı tip olup kendi başına karar
verme ve kumanda yapma özelliğine sahiptirler.
Enstrümantasyon adı altında tanımlanan cihazlar; ölçüm yapan, konum bilgisi üreten ve sonuçları
derleyerek bağlı bulundukları RTU cihazlarına gönderen genelde mikroişlemci tabanlı sensör ve
çevirici ünitelerdir.
İletişim ortamı, saha ile Scada Merkezi arasında ve sahadaki üniteler arasında bilgi aktarımının
sağlandığı telsiz haberleşmesi ortamıdır. İdaremize ait mevcut telsiz altyapısının, ses iletişimi yanında
bu amaçla da kullanılması tercih edilmiştir. Kısmen kablo haberleşmesi de kullanılmaktadır.
Scada sistem dizaynını sağlayıp sistemi yöneten yeterli ve yetkili personel, sisteminin işletiminden
sorumlu olan operatörler, donanım ve ekipmanın bakımından sorumlu olan personel, vb. kişiler;
Scada sisteminin dinamik olarak ayakta kalmasını, verimli kullanılmasını ve sistemin sürekliliğini
sağlayarak Scada sisteminin canlı bileşenlerini oluşturmaktadırlar.
420
2011 Yılı Faaliyet Raporu
x Scada sisteminin işletimi
İşletmenin temel bir parçası “izleme”dir. Scada merkezine gelen bilgiler operatör ekranlarına
yansıtılarak önceden tanımlanmış aykırı durumlar dikkat çekici şekilde gösterilir. 24 saat kesintisiz
yapılan bu izleme ile saha üzerinde tam hakimiyet sağlamaktadır.
İzlemenin sürekliliği yolu ile ani debi/basınç değişimlerinden izlenen hatlarda olası patlakların tespiti
de mümkün olmaktadır.
“İzleme” işleminin ayrılmaz bir parçası ise “kontrol”dür. İzlenen tüm parametreler operatör veya
yönetici süzgecinden geçirildikten sonra anlamlı hale gelir. İzlenen parametrelerden sonuçlar
üretilmesi, gerekirse testler yapılarak durumun irdelenmesi, sonuçlar üzerinden karar alınması veya
karar için altlıkların oluşturulması bu kapsamda sürdürülen faaliyetlerdir.
“İzleme” ve “kontrol” işlemlerinin sonuçları ise “kumanda”dır. Durumun gerektirdiği manevraların
Scada Merkezi veya RTU cihazları tarafından yapılarak su dağıtımının sürekli ve düzenliliği
sağlanmaktadır.
“İzleme”, “kontrol” ve “kumanda” sayesinde, aykırı durumlarda oluşabilecek olumsuz sonuçların,
zamanında ve hızlı olarak önüne geçilmesi mümkün olmaktadır. (Depo taşması, bulanıklığın artması,
klor alarmı, yetkisiz kişilerin tesislere girişi gibi)
Merkezi işletim
Scada Merkezindeki işletmenler (operatörler); su dağıtım programına bağlı olarak ve su dağıtım
sistemindeki anlık veya periyodik pozisyon değişikliklerine (aykırılıklar, alarmlar) göre durum
değerlendirmesi yaparak aldığı kararları sahaya uygulamaktadırlar. Kritik durumlarda, yetkililere bilgi
aktarmakta veya bilgisine başvurmaktadırlar.
Yerel işletim
Sahadaki akıllı RTU cihazları; üzerlerindeki programlar vasıtasıyla ve bir mantık çerçevesinde kararlar
alarak uygulamakta ve Scada Merkezine sonuç bilgilerini göndermektedirler. Bu işletim modelinde
Scada Merkezi izleyici, denetleyici ve müdahaleci rol oynamaktadır.
421
Diğer birimlerle ilişkili işletim
Kimyasal ve elektriksel ölçüm değerlerindeki uyarı ve alarm durumları, değerlendirilmek üzere çevre
iş istasyonları üzerinden veya Scada Merkezi yolu ile ilgili birimlere aktarılmakta ve ilgili birim
çalışmalarının sonuçları takip edilmektedir. Pompaj ve depolarda yaşanan aykırı durumlar karşısında
olay bölgesinin sorumluları
haberdar edilerek vana uygulamaları veya arızanın giderimi
sağlanmaktadır. Sahadaki istasyonlara giriş/çıkışların kontrolü ile yetkisiz kişilerin tesislere girişi
durumunda Güvenlik birimi harekete geçirilmektedir.
Bakım-arıza durumunda işletim
Hat, pompa ve vana arızalarında veya bakım çalışmaları esnasında yerel işletme saha ekiplerine terk
edilmektedir. Arıza ve bakım sonrasında sahanın işletilmesi, tekrar Merkez tarafından
üstlenilmektedir.
x Scada sisteminin bakımı
Çok geniş bir alana yayılmış Scada sistemi ve bu sistemi oluşturan bileşenlerin bakımı sürekli ve
düzenli olarak yapılmaktadır. Bu amaçla oluşturulmuş saha bakım elemanları (ekipler) nitelikli ve
tecrübeli personelden oluşturulmuş olup sorunların hızlı ve etkin bir biçimde giderilmesini ve bunun
yanında arıza önleyici bakım çalışmalarını sürdürmektedirler.
Scada sistemi kapsamındaki mevcut 187 adet RTU cihazı ile sahada montajlı yüzlerce sensör,
transmitter, algılayıcı, haberleşme ekipmanları vb.nin sağlıklı ve sürekli çalışmasının sağlanması amacı
ile periyodik ve arıza giderici bakım çalışmaları; eğitimli personelden oluşturulan bakım ekiplerince
sürdürülmektedir.
Bakım amaçlı müdahaleler:
Genel bakım
x RTU panolarının genel bakımlarını yapmak, eksiklerini gidermek
x Pompa ve motorlarda görülen aksaklık, aykırılıkları ilgililere bildirmek
x İstasyon çevresinin temiz ve emniyetli olması amacıyla tespitler yapmak ve tedbir alınmasını
sağlamak için; 137 adet genel bakım yapılmıştır.
422
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Haberleşme çalışmaları
x Röle, frekans, telsiz cihazı dışında haberleşme ekipmanlarının (modem, kablo, anten vb.) arızalarını
gidermek, yenileriyle değiştirmek, ayarlarını yapmak.
322 adet değişik haberleşme ile ilgili cihazın bakım ve ayarı yapılmıştır.
Enstrümantasyon ile ilgili çalışmalar
x Fiziksel, kimyasal, elektriksel, konumsal sensörler ile çeviricileri ve eklentileri üzerinde bakım, tamir,
değiştirme, kalibrasyon çalışmalarını yapmak.
22 adet basınç, 5 adet ultrasonik seviye, 30 adet hidrostatik seviye, 7 adet klor, 10 adet bulanıklık ve
18 adet kapı açık-kapalı sensörü kalibrasyon ve ayarı ile, 8 adet seviye sensörü tamiri yapılmıştır.
Yazılım çalışmaları
x RTU cihazlarına yüklenmesi gereken programları yüklemek
x RTU cihazlarında depolanan bilgileri recover etmek
2011 yılı içinde 98 adet yazılımın bakımı yapılmıştır.
x Scada sistemi yardımcı hizmetleri
Yöneticiler, yardımcıları ve görevliler; Scada Merkezi donanımı ve yazılımının işlerliğini denetlemekte,
sahanın bakımını yapmakta, Scada sistem yapısı üzerinde gerekli parametre ve konfigürasyon
değişikliklerini gerçekleştirmekte, sistem ihtiyacı olan malzeme ve ekipmanları belirleyip seçimini
yapmakta olup sistemin sürekliliğini ve güvenliğini sağlamaktadırlar.
Scada sisteminin temel taşlarından olan haberleşme ortamının izlenmesi, aykırılıkların tespiti, bakımı
ve işlerliğinin sürdürülmesi çalışmaları sürdürülmektedir.
Scada sisteminde kullanılan ve arızalanan cihaz, alet, sensör, çevirici, elektronik kart, vb. ekipmanın
tamir yolu ile geri kazanılması amacıyla kurulmuş olan ekipman laboratuarında elektronik kart arıza
tespit cihaz ve donanımı ile yedek parçalar mevcut olup RTU, enstrüman, aktüatör, dalgıç pompa vb.
ekipmanın tamirleri gerçekleştirilmektedir.
5 adet ultrasonik debimetre, 21 adet display ve 10 adet UPS pili montajı, 12 adet yerinde debimetre
kalibrasyon ayarı, 7 adet 24 volt kaynak, 6 adet 12 volt kaynak, 1 adet 5 volt kaynak, 10 adet display,
7 adet mf1 kartı, 4 adet arızalı aktüatör matiği, 2 adet mfa 461, 6 adet mae 467, 2 adet mpb 463, 6
adet mip 365, 5 adet mle 369 ve 5 adet telsiz besleme tamirleri ile 7 adet telsiz protector arası kablo
yapılmıştır.
x Scada sistemi verilerinin değerlendirilmesi ve kararlar alma
Scada sistemindeki tüm veri ve değerler Oracle veritabanında toplanmaktadır. Bu veritabanı
kullanılarak geçmişe yönelik değerler analiz edilmekte ve sonuçlar üretilmektedir. Periyodik olarak
alınan back-up dosyaları ile veri kayıplarının önüne geçilmektedir.
Tarihsel yapıda biriktirilen bu veriler ile, yeni yerleşim bölgelerinin oluşumunda besleme
kaynaklarının yeterliliği, mevcut pompaların verimlilikleri, talep tahminleri, değişik türden tespit
amaçlı tablo, grafik, rapor üretilebilmektedir.
Günlük su üretim raporları ile önemli depoların seyir bilgileri kayıt altına alınmaktadır.
Scada kapsamındaki bazı bölgelerde su kaçaklarının azaltılması çalışmalarına ışık tutacak debi bilgileri
de üretilmektedir. (gece debisi, toplam bölge debisi gibi)
Database verileri, Scada sisteminin iç kontrolü amaçlı da kullanılabilmektedir. (Tarihsel anlık ve
toplam debi değerlerinin kullanılarak debimetre cihazının oto-testi)
Yetersiz veya eksik beslemenin olduğu bir bölgeyi besleyecek yeni bir pompanın ya da herhangi bir
423
nedenle değişecek bir pompanın Hm ve debi değerlerinin seçimine esas bilgiler, database kullanılarak
üretilebilmektedir.
Mevcut pompa etiket değerleri ile gerçekleşen Hm/debi değerleri kıyaslanarak verimsiz pompalar
tespit edilebilmektedir. Bu amaçla testler de yapılmaktadır. Çek-valf arızaları, mil kesme durumları,
izlenen ve database yolu ile elde edilen değerlerden tespit edilebilmektedir.
Scada Bakım ekiplerinin çalışmaları da kayda alınarak istasyonlarla ilgili veya donanımla ilgili
saptamalar yapılmaktadır.
4. Su dağıtım sisteminin bakımı ve iyileştirilmesi
Su temin, isale, dağıtım hatları üzerinde bakım ve iyileştirme çalışmaları ekipler tarafından
yürütülmektedir.
Ekip araç ve ekipman durumu:
Bu amaçla kurulmuş ve gerekli her tür ekipman, alet ve edevatla donatılmış 4 adet hat bakım ekibi, 2
adet anaboru tamir ve tadilat ekibi ile su dağıtım sisteminin iyileştirilmesi faaliyetleri
yürütülmektedir. Çalışmalara yardımcı olarak bir kaynak ve bir beton ekibi mevcuttur.
Hat bakım, tadilat ve beton ekipleri, 1 ekipbaşı ile 3 işçiden, kaynak ekibi 2 kaynakçıdan oluşmaktadır.
Her bir ekibe ait araç (kamyon, damperli kamyon) ve bu araçlar üzerinde dalgıç pompa, matkap,
jeneratör, kaynak makinesi, oksijen kaynak malzemeleri gibi, temel cihazlar ile her tür yardımcı alet
ve ekipman bulunmaktadır. Ekipler tarafından ortak kullanılan kimi cihazlar ise birime ait depodan
temin edilmektedir.
x İsale ve taşıyıcı hatlar üzerinde arıza giderim çalışmaları
Su temin ve dağıtım sistemindeki her türden ve her çaptaki borular üzerinde meydana gelen
arızalara, yetişmiş ekiplerce, hızlı ve etkin şekilde müdahale edilmektedir.
424
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Beton boru hatlarında oluşan arızalar, boru içinden tamir yöntemi ile pratik olarak giderilmektedir.
2011 yılında Ø 400-2200 mm çaplı isale hatlarında meydana gelen 44 büyük arızada Ø 1600-2200
mm. boru içine girilmiş, sorunlu bölge tamamen içten taranmış ve arızalar tespit edilerek
giderilmiştir.
x Buca’da Ø 800 CTP boru arızası giderildi. (Ocak)
x Üçkuyular’da Ø 1200 Eb boru arızası giderildi. (Şubat)
x Çullu-Yahşelli arası hatta 6 noktada Ø 2200 boru arızası giderildi. (Şubat)
x Buca’da Ø 800 CTP arızası giderildi. (Şubat)
x Yeşildere’de Ø 1600 Eb boru arızası giderildi.(Mart)
x Hatay’da Ø 1200 St boru arızası giderildi. (Mart)
x Alsancak’ta Ø 1000 St boru arızası giderildi. (Mart)
x Konak’ta (Fevzipaşa) Ø 1400 Eb boru arızası giderildi. (Mart)
x Karabağlar’da Ø 2200 Eb boru arızası giderildi. (Mart)
x Sasalı’da Ø 600 CTP boru arızası giderildi. (Mart)
x Hatay’da Ø 1200 Eb boru arızası giderildi. (Mart)
x Yeşildere’de Ø 1600 Eb boru arızası giderildi. (Nisan)
x Kadifekale’de Ø 800 boru arızası giderildi. (Nisan)
x Çiğli’de Ø 450 CTP boru arızası giderildi. (Nisan)
x Fevzipaşa bulvarında Ø 1400 boru arızası giderildi. (Mayıs)
x Bayraklı’da Ø 1000 boru arızası giderildi. (Mayıs)
x Bornova’ta Ø 1400 Eb arızası giderildi. (Temmuz)
x Alsancak’ta Ø 600 St hat arızası giderildi. (Temmuz)
x Alsancak’ta Ø 600 St hat arızası giderildi. (Temmuz)
x Çiğli’de Ø 450 CTP arızası giderildi. (Temmuz)
425
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Çiğli’de Ø 400 CTP arızası giderildi. (Temmuz)
Karşıyaka’da Ø 300 DF boru arızası giderildi. (Ağustos)
Karşıyaka’da Ø 300 ACB boru arızası giderildi. (Ağustos)
Yeşildere’de Ø 1600 EB boru arızası giderildi. (Eylül)
Hatay’da Ø 500 boru arızası giderildi. (Eylül)
Çiğli’de Ø 400 CTP boru arızası giderildi. (Ekim)
Bozyaka’da Ø 500 St. boru arızası giderildi. (Ekim)
Alsancak’ta Ø 600 St boru arızası giderildi. (Kasım)
Çiğli’de iki kez Ø 400 CTP arızası giderildi. (Kasım)
Çiğli-Egekent’de Ø 350 St arızası giderildi. (Kasım)
Sarıkız’da Ø 300 DF arızası giderildi. (Kasım)
Karabağlar’da Ø 300 DF boru arızası giderildi. (Kasım)
Gültepe’de Ø 350 CTP boru arızası giderildi. (Kasım)
Sasalı’da Ø 400 boru iptali yapıldı. (Kasım)
Buca’da Ø 450 St boru arızası giderildi. (Aralık)
Çiğli’de Ø 400 CTP arızası giderildi. (Aralık)
Çiğli’de Ø 450 CTP arızası giderildi. (Aralık)
Karşıyaka’da Ø 600 St. boru arızası giderildi. (Aralık)
Karşıyaka’da Ø 350 St. boru arızası giderildi. (Aralık)
Ayrıca Teknik Amirliklerden gelen talepler doğrultusunda ve destek olmak amacıyla, 13 adet şebeke
iptali, 249 adet şebeke tamiri ve 39 adet şebeke tadilatı yapılmıştır.
426
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Şube Müdürlüğü sorumluluk sahasına giren her yerde, her çapta, her cinste boruda meydana gelen
arızaların usulüne uygun olarak ve hızlı şekilde giderilmesi faaliyetleri sürdürülmüştür.
x İsale ve taşıyıcı hatların iyileştirilmesi faaliyetleri
Eldeki bilgiler ışığında yapılan değerlendirmeler sonucu alınan kararlar doğrultusunda veya diğer
birimler tarafından yürütülen projeler kapsamında yapılan düzenlemeler gereğince veya şahısları
yada kurumların taleplerine istinaden su dağıtım sistemi üzerinde değişiklikler, iptaller, yenilemeler
yapılmaktadır.
427
Boru döşeme faaliyetleri
Hat oluşumu, hat değişikliği, hat yenileme gibi nedenlerle yeni hatların döşenmesi çalışmaları
ekiplerce yapılmaktadır.
Karşıyaka’da 12 boy Ø 150, Ø 250 ve 10 metre Ø 300 DF, 210 metre Ø 100,Yeşilyurt’ta 6 boy Ø 160,
Sasalı’da 60 metre Ø 400 DF, Çavuşköy’de 165 metre Ø 225 HDPE, Yenişehir’de 84 metre Ø 600 DF,
Alsancak’ta 60 metre Ø 200 DF ve 400 metre Ø 400 DF, Altındağ’da 24 metre Ø 160 HDPE, Sarıkız’da
150 metre Ø 200 DF ve 50 metre Ø 200 DF, Sasalı’da 50 metre Ø 300 DF, Gaziemir’de 120 metre Ø
200, Urla’da 12 metre Ø 150, Bornova’da 20 metre Ø 160 boru döşeme işlemi gerçekleştirilmiştir.
Bağlantı çalışmaları
2011 yılında, Ana isale hatları deplasmanı yanında Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığınca yapımı
gerçekleştirilen şebeke döşeme işleri kapsamında, yeni döşenen şebeke hatlarının mevcut şebeke
hatlarına bağlantısı 31 noktada yapılmıştır.
Hat iptali çalışmaları
2011 yılında, Ana isale hatlarının bağlantısı yanında Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığınca yapımı
gerçekleştirilen şebeke döşeme işleri kapsamında yeni döşenen şebeke hatlarının mevcut şebeke
hatlarına bağlantısı yapıldıktan ve branşman nakilleri tamamlandıktan sonra 11 noktada eski
şebekenin iptali gerçekleştirilmiştir.
428
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Deplasman çalışmaları
Mevcut borunun güzergahının değiştirilmesi faaliyetleridir. Köprü yapımı, yol yapımı, tesis yapımı gibi
yeni yapılanmalar ile diğer altyapı tesisleri (kanal, enerji, telefon gibi) ile çakışma durumlarında
uygulanmaktadır. 2011 yılında 17 adet değişik çapta ve cinste borunun deplasmanı çalışması
gerçekleştirilmiştir.
Kontrol elemanları üzerinde yapılan faaliyetler
Vana, vantuz, hidrant, demontaj, sayaç, debimetre, vb. kontrol elemanlarını;
x Montajı
x Sokumu
x Değiştirilmesi
x Bakımı çalışmalarıdır.
Bu kapsama uzaktan kontrolü yapılmayan vanaların uygulamaları da girmektedir.
Scada kapsamındaki her tür enstrümanın montajı da yapılmaktadır.
2011 yılında, Arızalı olan vana, vantuz ve hidrantların değiştirilmesi, ve montajı veya eskilerinin iptali
çalışmaları kapsamında 19 adet vananın montajı, 13 adet vana sökümü, 9 adet vana bakım ve tamiri,
14 adet hidrant montajı, 2 adet hidrant sökümü ve 25 adet hidrantın bakım ve tamiri, 24 adet vantuz
montajı, 5 adet vantuz sökümü ve 4 adet vantuz bakım ve tamiri yapılmıştır.
Boru kaynak işleri ile birim içinde gerekli her tür kaynak işleri oluşturulmuş kaynak ekibi tarafından
gerçekleştirilmektedir. Gerektiğinde diğer birimlerden takviye ekip tedarik edilmektedir.
Yapılan çalışmalar sonucu bozulan beton yüzeylerin eski haline getirilmesi, arıza giderim çalışmaları
esnasında gerekli olan beton içerikli çalışmalar, rögar yapımı, rögarlara beton kapak imali, istinat
duvarı, beton dolgu, tretuvar tamiri, duvar tamiri gibi faaliyetler mevcut inşaat ekibi tarafından
yürütülmektedir.
Bu kapsamda; inşaat ekibimizce; 35 adet rögar imal edilmiş, 65 rögarda bakım çalışması yapılmış, 8
adet rögar kapağı imal edilerek yerine konmuş, muhtelif noktalarda çok sayıda taş döşeme ve beton
tamirat işleri yapılmıştır.
x İsale hatlarının bakımı faaliyetleri
İsale hatlarının kent içinde kalan bölümleri, birim içi ekip çalışmaları ve ekip sorumlularının
seyrüseferleri esnasında kontrol edilmekte olup kent dışı hatların kontrolü amaçlı rutin bakım
çalışmaları sürdürülmektedir. Bu kapsamda yapılan faaliyetler, özetle:
x Hatlar boyunca yüzeye çıkan su olup olmadığının kontrolü,
x Hatlar üzerinde yük oluşturacak türden yapılaşma, moloz, vb. olup olmadığının
x Hatlar üzerindeki dolgu malzemesi kaybı olup olmadığının kontrolü,
x Dere, yol geçişlerindeki boruların gözle kontrolü,
x Hatlar üzerindeki rögarların ve rögar kapaklarının kontrolü,
x İsale hatları üzerindeki vantuzların çalışıp çalışmadığının kontrolü,
x Yangın musluklarından yetkisiz kişilerin su almaların önlemek amaçlı kontrol,
x Yağışlı havalarda özellikle deniz seviyesine yakın rögarlardaki suyun çektirilmesi,
olarak sayılabilir.
429
İsale hatlarının bakım, onarım ve iyileştirilmesi projesi her yıl yenilenerek yürütülmekte olup bu proje
kapsamında;
x Özellikle kent dışı isale hatlarının periyodik kontrolü ve bakımı,
x Beton boru arızalarının giderilmesi (belli sayıda)
x Rögarların bakım, temizlik ve boyanması,
x İsale hatları üzerindeki kontrol elemanlarının bakımı ve işlerlik kontrolü,
x Belli sayıda vantuz, vana değişiklikleri,
x Rögar imali ve tamiri gibi çalışmalar
ihale yoluyla yaptırılmaktadır.
2011 yılında iş programına uygun olarak faaliyetlerde bulunulmuştur. 2011 yılında 12 kere hat bakımı,
3 adet içten tamir yöntemi ile boru tamiri, 20,750 km reglaj işleri yapılmış, bu işler esnasında 20,370
m³ beton, 1106 ton demir, 201,631 m³ dolgu yapılmış veya kullanılmıştır.
x Alternatif besleme imkanlarının araştırılması ve uygulanması
Su dağıtımının aksamadan gerçekleştirilebilmesi amacıyla genel olarak su dağıtım sistemi üzerinde
altyapı yönünden yaşanan sıkıntılar belirlenmekte ve çözüm yolları üretilmektedir. Bu amaçla
bölgelerin alternatif besleme imkanları araştırılmaktadır. Mümkün olan yerlerde bu alternatifler
uygulamaya alınmaktadır. Bu şekilde oluşturulan by-pass sistemleri ile bir besleme noktasındaki
aksama halinde alternatif besleme kanalları devreye alınabilmektedir.
x İğne vana uygulamaları
Farklı basınç zonlarındaki üretim kaynakları veya iletim hatları ile bir bölgenin beslenmesi halinde
meydana gelen basınç artışının probleme neden olmaması amacıyla iğne vanalar kullanılmakta ve bu
sayede debi kontrol edilerek aşırı basınç önlenmektedir.
x Çelik hatlar üzerinde Katodik koruyucu bakım faaliyetleri
2006 yılında tamamlanan bir proje ile İzmir çelik boru isale hatlarının hemen tamamı üzerinde katodik
koruma sistemi tesis edilmiştir. Daha önceden tesis edilmiş hatlarla birlikte katodik koruyucu sisteme
ait cihaz ve donanımın periyodik bakımı gerçekleştirilmekte ve arızaları giderilerek sağlıklı çalışmaları
sağlanmaktadır. Bu amaçla hatlar üzerinden alınan elektriksel ölçüm sonuçları değerlendirilmekte ve
katodik korumanın sürekliliğine çalışılmaktadır. Çelik olmayan borular üzerinde yapılan çelik bağlantı
kısımlarında veya deplase edilen çelik kısımlarda katodik koruyucu tedbirlerin alınmasına
çalışılmaktadır.
430
2011 Yılı Faaliyet Raporu
2011 yılında, toplam 154761 metre uzunluğundaki Ø 250-2200, 50 adet çelik boru hattının
korozyondan korunması ve kullanım ömürlerinin arttırılmasını sağlamak için, 65 adet T/R (trafo
redresör) ve 137 adet ölçüm kutusunun (ölçüm noktalarının) düzenli olarak bakım ve onarımları
yapılmıştır.
5.Resimhane faaliyetleri
İzmir kent alanı için su temin ve dağıtım sisteminin altyapı kayıtlarının tutulduğu, güncelleştirildiği ve
saklandığı birim olup Genel Müdürlük bazında hizmet vermektedir.
İZSU (içmesuyu, kanal) veya diğer kurum ve kuruluşlar (TEDAŞ, Türk Telekom, Karayolları, İzmir Gaz,
Belediyeler, vb.) veya şahıslar tarafından yürütülen altyapı veya tesis çalışmalarında; 2011 yılı için;
1686 adet, bölgedeki mevcut altyapı güzergahları işlenerek yeni yapı tesislerinin İZSU altyapısına
zarar vermeden gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.
İzsu bünyesinde gerçekleştirilen altyapı üzerindeki değişiklikler (proje, ataşman) bu birimce bilgisayar
ortamına işlenerek güzergahlar güncellenmektedir.
İsale hatlarına ait detaylı as-built projeler resimhane biriminde saklanmaktadır.
2011 yılında 92 adet bağlantı kayda alınmıştır.
Harita Şube Müdürlüğünün yürüttüğü, İzmir Coğrafi Altyapı Bilgi Sistemin de kullanılmak üzere tüm
içmesuyu altyapı bilgileri müteahhit firmanın isteği doğrultusunda hazırlanmış ve verilmiş olup halen
resimhane nin desteği sürmektedir.
6.Ambar faaliyetleri
2008 yılında, oluşturulan Daire Başkanlığımıza ait Scada ambarından, ihtiyacımız olan malzeme,
ekipman, cihaz, alet ve gereçler temin edilerek kullanılmıştır.
7.Telsiz haberleşme sistemi izleme, kontrol, bakım ve tamiri
Su Dağıtım ve Kontrol Şube Müdürlüğüne bağlı Telsiz Atölyesince;
x İzsu bünyesindeki pek çok birimde kullanılmakta olan el, araç, sabit telsiz cihazları ile bu cihazlara
ait aksesuarların (piller, antenler, klipsler, vb.) montajı, sökümü, tamiri, bakımı, ayarı, testleri,
parametre kontrol çalışmaları sürdürülmektedir.
x 2011 yılında, 180 adet Mcs 2000 sabit telsiz bakım, tamir ve teslimi, 10 adet el, 3 adet araç ve 3
adet sabit telsiz bakım, tamiri, teslimi, , 2 adet el telsizi adaptör tamiri ve 4 adet telsiz programlaması
yapılmıştır.
x Büyükşehir belediyesi tarafından kurulumu tamamlanan “İzmir Sayısal Trunk Telsiz Haberleşme
Sistemi” kapsamında İzsu Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 1262 adet el/araç /sabit/data telsiz
cihazları ve aksesuarları birimimiz telsiz atölyesince teslim alınmış ve daha önce belirlenen ihtiyaçlar
doğrultusunda birimlere dağıtımı, montajı, eğitimi zimmetlenmesi gerçekleştirilmiştir. Data telsizleri
Scada Sisteminin tesisi üzerine faaliyete girecektir.
x Yamanlar ile Yelkentepe’de kurulu haberleşmeyi yöneten siteler ile bu sitelerde kurulu R/L
cihazlarının montajı, sökümü, bakımı, ayarı, testleri, parametre kontrol çalışmaları sürdürülmektedir.
(2011 yılında 8 kez konvansiyonel ve 12 kez trunk site bakımı ve programlaması yapılmıştır.)
x İZSU bünyesinde kullanılan telsiz cihazlarının zimmet kayıtları tutulmaktadır.
x Kurum içi telsiz hareketleri ve gerekirse telsiz görüşmeleri süreç olarak izlenmektedir.
x Birimlerin kullanım amaçlı telsiz talepleri karşılanmaktadır.
x Telekomünikasyon Kurumu, Türk Telekom gibi kurumlarla iletişim kurulmakta, bu kurumlara
yapılan telsiz kullanım bedeli ile kira bedeli ödemelerinin yapılması sağlanmaktadır.
x İlgili kurumlara, çalınan, kaybolan, hurdaya ayrılan telsiz cihaz ve donanımına ait bildirimler
yapılmaktadır.
431
8.İzmir Metropol Alan dışındaki Çevre Belde-Belediye ve Köylerdeki Faaliyetler
2011 yılında, 5216 sayılı yasa çerçevesinde, kurumumuzun görev alanına dahil olan ilçe, belde ve
belediyelerde; kuyu, depo, pompa istasyonu, pompa gibi tüm dağıtım elemanları hakkında bilgi sahibi
olmak için daha önce yapılan arazi çalışmaları güncellenmiştir.
Arazi çalışmaları ışığında elde edilen bilgiler sayesinde tüm yerleşim bölgelerinin şebeke analizleri
yapılmakta, bilgileri işlenmekte ve su dağıtım krokileri CAD ortamında bilgisayara aktarılmaktadır.
Bu sayede yerleşim bölgelerinin su temin, dağıtım ve isale hatları hakkında bilgi sahibi olunmakta ve
hem birim içi hem de İdaremiz birimlerinin kullanımına açılmaktadır.
9.Mal ve hizmet satın alınması ve yürütülmesi
x İZSU Scada sisteminin işleyişi sırasında oluşan problemlerin, yazılım ile ilgili olanlarının çözümünün
sağlanması ve sistemin arızalanma riskinin en aza indirilmesi anmacıyla yürütülen “İZSU Scada Sistem
Destek Hizmeti” işine 2011 yılında, sistemin güncellenmesi amacıyla ara verilmiştir.
x İZSU Scada sisteminin işleyişi sırasında oluşan donanım problemlerinin giderilmesi ve sistemin
arızalanma riskinin en aza indirilmesi amacıyla “İZSU Scada Sistemi Donanım Destek Hizmeti” işine
2011 yılında, sistemin güncellenmesi amacıyla ara verilmiştir.
x Scada Sisteminde kullanılan Projeksiyon Sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışır halde tutulması
amacıyla “Projeksiyon bakımı” işine 2011 yılında, sistemin güncellenmesi amacıyla ara verilmiştir.
x Su isale ve dağıtım hatları üzerinde ekiplerce yapılan çalışmalarda kullanılmakta olan kimi cihaz ve
makinelerin sağlıklı çalışır halde tutulması amacıyla “Muhtelif Cihaz ve Makine Bakımı” işi,
x Birimimizde bulunan ve Halkapınar’daki tüm birimlerin evrak, form, tablo, vb. gibi kayıtların
çoğaltılması amaçlı kullanılan baskı makinesinin sağlıklı çalışır halde tutulması amacıyla “Baskı
Makinesi Bakımı” ve “Plan kopya makinesi” işi,
x Halkapınar’da kurulu bulunan Scada binasının enerji beslemesinde kullanılmakta olan jeneratörün
periyodik ve arıza giderici bakımı amacıyla “Scada Sistem Binası Jeneratörü Bakımı” işi,
x Birim çalışmalarında ihtiyaç olan hazır betonun ihale yoluyla temini amacıyla “Hazır Beton Temini”
işi,
x İZSU haberleşme sisteminin periyodik bakımlarının yapılması, arızalı ve işletme imkanlarıyla
yapılamayan telsiz cihaz arızalarının giderilmesi amacıyla “İZSU Trunk ve Konvansiyonel Haberleşme
Sistemi Bakımı” işi, Büyükşehir Belediyesinin Dijital Telsiz Sistemi kullanılmaya başladığından son
verilmiştir.
x İçmesuyu İsale Hatları üzerinde bulunan Su Depolarının Bakım ve Onarımlarının Yapılması İşi.
İzmir eski metropolünde bulunan 46 adet içmesuyu deposunun bakım, tamir ve onarımlarını
kapsamaktadır. 25.10.2010 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve ihale bedeli 382.650,00 TL olan işte
2011 yılı içerisinde 325.871,93 TL harcanmış ve 46 Adet deponun bakım onarım işleri
tamamlanmıştır.
10.Yazı İşleri Faaliyetleri
Birim içi ve birimler arası yazışmaların hazırlandığı, bilgisayar ortamına aktarıldığı, gelen ve çıkan
evrakların kayıt altına alındığı, ilgili yerlere ulaştırılmasının sağlandığı, yazışmaların takibinin yapıldığı
ve evrakların tasniflenerek dosyalandığı birimdir.
x Personel bilgilerinin güncelleştirilerek saklanması,
x Fazla mesai ve pazar çalışmalarının Genel Müdürlüğe olur’a gönderilmesi,
x İzsu çalışmaları esnasında kırılan beton zeminlerin onarımı amacıyla İzbeton’ dan tedarik edilen
beton alımlarının dosyalanması,
x İzsu çalışmaları sırasında kırılan asfalt zeminlerin düzeltilmesi amacıyla adres ve alan bilgilerinin
raporlanıp Aykome Servisine bildirilmesi,
x Şebeke bakım ve tamir ekiplerinin yaptığı, bağlantı, tamir, döşeme arıza gibi işlerin ve bu işlerde
kullanılan malzemelerin giriş ve çıkışlarının bilgisayar ortamına aktarılması,
x Günlük yapılan hafriyat çalışmalarının, su kesintilerinin ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmesi,
432
2011 Yılı Faaliyet Raporu
x Gerekli durumlarda faks yolu ile iletişimin sağlanması, işletmede kullanılan veya ihtiyaç duyulan
belge ve evrakların fotokopi cihazı ile çoğaltılması,
faaliyetleri arasındadır.
2010 yılında müdürlüğümüze Evrak Kayıt ve Takip programı verilerine göre, 2011 yılında gelen ve
giden evrak olarak 1782 adet evrak işlem görmüştür.
YERALTI SUYU ÜRETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
19.04.2007 tarih ve M.35.0.İBB.5.01-21/243 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen faaliyetleri,
mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmektedir.
Yeraltı Suyu Üretim Şube Müdürlüğü; görev kapsamındaki faaliyetlerin benzerlerini, sırasıyla, Su ve
Kanal Daire Başkanlığı, Su İşletme Daire Başkanlığı, İşletme ve Bakım Daire Başkanlığı bünyesinde
yürütmekteydi.
Son olarak; 19.04.2007 tarih ve M.35.0.İBB.5.01-21/243 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla Su Tesisleri
Daire Başkanlığının görev tanımı ve bağlı birimleri değiştirilerek yeniden organize edilmiş ve Su
Tesisleri Dairesi Başkanlığına bağlı birim olarak görev yapmakta olan Su Üretim Şube Müdürlüğü,
görev kapsamı genişletilerek ve Yeraltı Suyu Üretim Şube Müdürlüğü adıyla Su İsale ve Dağıtım
Dairesi Başkanlığına bağlanmıştır.
19.04.2007 tarih ve M.35.0.İBB.5.01-21/243 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen görevler
doğrultusunda hizmet yürütmektedir. Bu doğrultuda şu hizmetleri yürütmektedir:
a)Yeraltı suyu üretim kaynakları ile pompa istasyonlarının işletilmesi
x Yahşelli Pompa, Menemen Acil Pompa ve Kuyular, Göksu Pompa ve Kuyular ile Sarıkız Kuyularda
mevcut İzmir merkeze su terfi eden pompa ve motorların işletilmesi
x Pompaların ve motorların gerekli bakım ve onarımlarının yaptırılması
x Depo seviyelerine bağlı olarak gerekli manevraların yaptırılması
x Pompa İstasyonları ve Kuyuların genel düzen ve tertibinin, temizlik v.s. işlerinin yürütülmesi
x Pompa İstasyonu ve Kuyularda kullanılan tüm malzemelerin (Elektrik, Pompa v.b.) stoklarının takibi,
eksilen malzemelerin temini için gerekli tüm hazırlıkların yapılması,
x Pompa İstasyonları ve Kuyularda oluşabilecek arızalara anında müdahale edilmesi
x İhtiyaç duyulan malzeme, ekipman ve sistem ihtiyacı ile ilgili teknik şartnamelerin hazırlanarak
temininin sağlanması,
x Sorumluluğu kapsamında bulunan hizmetlerin aksamadan ve kesintisiz yürütülmesi için gerekli
malzemelerin asgari stoğunun oluşturulması, Taşınır Mal Yönetmeliğine göre tüm malzemelerin ve
demir başların takip edilmesi, her türlü malzemenin minimum stok seviyelerinin korunması için asgari
ihtiyacı karşılayacak şekilde satın alınmasını sağlamak için Malzeme talebinde bulunulması,
x Su üretimine yönelik İşletme sahalarındaki enerji nakil hatları ile yüksek gerilim hatlarının tamir,
bakım ve onarımlarının yapılması,
x Enerji dalgalanmalarında kesicilerde oluşabilecek arızaların giderilmesi,
x Pompa İstasyonları ve kuyulardaki enerji ile alakalı tüm cihazların sağlıklı çalışmasının sağlanması,
x Kuyu elektrik panosu ve bağlantılarının periyodik ve arıza giderici bakımının yapılması veya
yaptırılması,
x Yüksek gerilim hattı üzerinde gerekli kontrolleri yaparak hatta zarar verebilecek etmenlerin ortadan
kaldırılması
b) Kuyular ile Tesisler arasındaki isale hatlarının kontrolü ve işletilmesi
x Sarıkız-Çullu arası ve Çullu-Yahşelli arası isale hatları ile vantuz ve vana odalarının sürekli
kontrolünün yapılması,
x İsale hattı yollarının ve isale hattı üzerindeki alanın işgalini önleyici kontrollerin ve gereğinin
yapılması,
433
x Kuyu iletim hatlarında oluşabilecek ufak nitelikteki arızaların giderilmesi
c) Yeraltı suyu Arsenik Arıtma Tesislerinin İşletilmesi
x Çullu, Menemen Acil ve Halkapınar Arsenik Arıtma Tesislerinin her yönüyle işletilmesinin
sağlanması,
x Ham su pompalarının, çamur pompalarının, dekantörün, filtre gruplarının ve bağlı tüm tesisatın ve
motorların gerekli günlük, haftalık, aylık bakım ve onarımlarının yapılması,
x Tesislerdeki scada otomasyonunun düzenli çalışmasını ve gerekli bilgilerin arşivlenmesinin
sağlanması
x Arıtma Tesisleri giriş ve çıkış kimyasal parametrelerinin değerlerini kontrol edilmesi,
x Arıtmada kullanılan kimyasal malzemelerin temininin sağlanması,
x Çullu Arsenik arıtma Tesisindeki laboratuvarın tertibi, cihazların korunması, gerekli analizlerin
sağlıklı ve düzenli yapılmasının sağlanması,
x Arsenik Arıtma Tesislerinde oluşabilecek arızalara anında müdahale edilmesi
d)Doğal Kaynak Sularının İşletilmesi
x Kaynak suları ile ilgili kiralama sözleşmelerinin İdare’ye devri,
x Kiralama bedellerinin ödenmesi,
x Sözleşme yenileme,
x İdare’ye gelecek yeni taleplerin değerlendirilmesi ve sonuçlanması
x Memba sularının isale hatlarının kontrolü
x Depoların kontrolü ve temizliğinin sağlanması
x Yüklenicilerin kontrolü
x Üretilen memba sularının içme suyu standartlarına uygunluğunun kontrolü ve gerektiğinde
yüklenici firmaları uyarmak.
Ofis çalışmaları
x Mal ve hizmet satın alınması ve yürütülmesi
x Yazı İşleri faaliyetleri
2011 YILI FAALİYETLERİ
1. Yeraltı suyu üretim kaynakları ile bu hatlar üzerindeki tesislerin izlenmesi
Kapsam içindeki Derinkuyu, pompaj, depo, kontrol elemanları ekiplerce izlenmektedir. Bu amaçla
Scada sistemi etkin şekilde kullanılmaktadır.
İzlenen Yeraltı İçmesuyu Kaynakları
Sarıkız Kuyuları
Manisa il sınırları içerisindeki Saruhanlı yakınlarında mevcut 35 tanesi aktif toplam 38 adet
derinkuyunun sağladığı su, Göksu pompa istasyonunda klorlanıp, Göksudan gelen klorlanmış su ile
karışarak, Çullutepe Arsenik Arıtma Tesisi Ham su deposuna dökülmektedir. Çullu Arsenik Arıtma
Tesisi 5000 m³ lük Arıtılmış Su deposundan çıkan su, Yahşelli pompa istasyonundan pompalanarak,
1850 ve 2200 mm. çaplı 98 kilometre uzunluğundaki isale hattı üzerinden kente ulaştırılmaktadır.
2008 yılında 8 adet kuyu açılmış ancak devreye alınmamıştır.
Göksu Kuyuları
Manisa il sınırları içerisindeki Göksu bölgesinde mevcut toplam 22 adet derinkuyunun sağladığı su,
Göksu pompa istasyonunda klorlanıp pompalanarak Çullu Arsenik Arıtma tesisindeki Ham su
deposuna dökülür. Arıtma sonucu üretilen su Çullutepe depoda Sarıkız kaynaklarının ürettiği su ile
birleşerek 70 kilometre uzunluğundaki isale hattı üzerinden kente ulaştırılmaktadır.
Menemen Acil Kuyuları
İzmir-Menemen ilçe sınırları içerisinde 21 derin kuyudan üretilen su, Menemen Acil Arsenik Arıtma
tesisine gelerek arsenik arıtma işlemine tabi tutulmaktadır. Arıtma çıkışı su, Menemen Acil pompa
434
2011 Yılı Faaliyet Raporu
istasyonunda pompalanarak ve belli noktalarda klorlanarak 35 kilometre uzunluğundaki 1000 mm.
çaplı isale hattı üzerinden kente ulaştırılmaktadır.
Çavuşköy Kuyuları
Menemen derin kuyularına yakın bir bölgede bulunan toplam 12 adet derin kuyunun sağladığı su,
Menemen Acil Arsenik Arıtma tesisinde Menemen derinkuyularının ürettiği su ile birleşmektedir.
Halkapınar Derinkuyuları
Kent içinde eski bir göl alanı içinde bulunan 19 adet derinkuyunun ürettiği su arıtma tesisinden
geçirilip, klorlanarak yine bu havza içindeki pompa istasyonlarında İzmir şehir şebekesine
pompalanmaktadır. 6 adet yeni açılan kuyu yedek amaçlı bekletilmektedir.
Bunun yanında yeni yapılanma çerçevesinde genişleyen İZSU hizmet alanındaki yerleşim yerlerinde
bulunan yeraltı içmesuyu üretim kaynakları, izleme kapsamına alınmıştır.
2. Yeraltı içme suyu kaynakları ile tesislerin kontrolü
İzlenen yeraltı içme suyu kaynakları ile tesislerin çalışma süreleri, enerji tüketimleri, arızaları kayıt
altına alınmaktadır. Rasat kuyuları vasıtasıyla havza durumu periyodik olarak kontrol edilmektedir. Bu
kontrollere derinkuyu ve pompajlardaki elektriksel arızalar da dahildir.
3. Yeraltı içme suyu kaynaklarının planlaması
İhtiyaca uygun olarak; üretim kaynakları devreye alınmakta veya devreden çıkarılmakta olup değişen
durumlar karşısında ilgili pompajlarda bu duruma uygun düzenlemeler yapılmaktadır.
Program dahilinde kuyular dinlendirilmekte ve bakıma alınmaktadır.
4. Yeraltı içme suyu kaynaklarının işletilmesi
İzleme ve kontrol faaliyetleri ile kaynak planlamasına uygun yapıda işletme gerçekleştirilmektedir.
İşletme kayıtları tutulmaktadır.
5. Yeraltı suyu Arsenik Arıtma Tesislerinin İşletilmesi
Kente, daha sağlıklı ve arsenik miktarı Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği sınırlar içerisinde su
verebilmek için kurulan Arsenik Arıtma Tesislerinin işletimi.
Arsenik Arıtma Nedeni
Küresel ısınma ve kuraklığa bağlı olarak yer altı sularında arsenik konsantrasyonu artmıştır.
Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütünün almış olduğu karara göre içme suyundaki kabul edilebilir
arsenik konsantrasyonu 10 μg/l’ nin altına indirilmiştir.
İZSU da büyük bir hızla bu sorunu çözmek için 3 büyük arsenik arıtma tesisini işletmeye almış
bulunmaktadır.
Çullu
Genel Arsenik Arıtma Prensibi
Tesislerimizde uygulanan arsenik arıtma basamakları kısaca şöyle sıralanabilir;
y Ön klorlama
y Koagülasyon
y Filtrasyon
Ön klorlama
İki amaçla yapılmaktadır.
Dezenfeksiyon: sağlık açısından zararlı olan patojen mikroorganizmalar etkisiz hale getirilir.
Oksidasyon: Arsenik doğada şu şekillerde bulunabilir:
435
y Arseniğin içme suyundan başarılı bir şekilde arıtılması, Arsenitin (As (III)) Arsenata (As(IV))
oksitlenmesi ile sağlanır.
y Bu amaçla arıtma tesislerinin üçünde de ön klorlama prosesi uygulanarak oksidasyon işlemi
gerçekleşir.
Koagülasyon
Ön klorlamadan sonra arseniğin filtre edilebilir hale gelmesi için koagülant kimyasalı Demir (III)klorür
kullanılır.
Filtrasyon
Suyun içindeki arsenik koagülant uygulamasından sonra, multi mineralle doldurulmuş filtre
tanklarımızda tutulur. Arıtılmış su şebekeye verilerek kullanıma sunulmaktadır.
Manisa Göksu ve Sarıkız, Halkapınar ve Menemen Acil kuyuları için 2008 yılı ağustos ayı içinde
inşalarına başlanan toplam 3 Arsenik arıtma tesisi 2008 aralık ayında devreye alınmıştır.
Çullu Arsenik Arıtma Tesisi
Yapımı biten Çullu arsenik arıtma tesisi 3000 l/s kapasitesiyle dünyanın en büyük arsenik arıtma
tesisidir. 2011 yılında Çullu Arsenik Arıtma tesisinde arıtılmış su üretimi 56.240.977 m3/yıl dır.
Filtre binasında 32 grup (yonca) toplamda 128 tane Filtre tankı mevcuttur. Ayrıca 6 adet Filtre tankı
ile önfiltrasyon yapılmaktadır. Filtre tankları 7 katmandan oluşan multimedya mineral ile
doldurulmuştur. Filtre Binasında arıtılmış su mevcut 5000 m3 depoya gönderilmektedir. Buradan da
su cazibeyle Yahşelli depoya gelerek şebekeye verilir. Filtreler belli süre serviste kaldıktan sonra önce
ters yıkama sonra da durulama yapılır. Bu işlemler için kullanılan su miktarı çok büyük olduğu için
suyun geri kazanılması gerekmektedir. Tek damla su kaybı olmadan Atık Su Arıtma Prosesi uygulanır.
Çamur, susuzlaştırma işlemlerine tabi tutularak dekantör binasına gönderilir. Dekantör ile çamurdan
uzaklaştırılan su Geri Yıkama havuzuna gelir. Durulama Suyu Küçük Filtre Binasında bulunan 3’ erli 2
Grup Filtre Tankından geçirilerek ön arıtmaya uğratılır. Su daha sonra Ham su deposuna verilerek
sisteme geri kazanılmış olur.
Çullu Arsenik Arıtma tesisinde su üretimi sonucunda oluşan çamur miktarı yıllık 1118 tondur. Bu
çamur, yapılan analizlerce tehlikeli atık sınıfına girmediği için Harmandalı Çöp Alanına dökülmektedir.
Tesisin Verimi:
WHO'nun arsenik konsantrasyonunu 10 ppb'nin altına çekmesiyle devreye giren Çullu Arsenik Arıtma
Tesisinin arsenik konsantrasyonu yıllık ortalama 4,5-5,0 ppb nin altındadır.
2011 yılında, Çullu Arsenik Arıtma tesisinde mevcut Laboratuvar Binası faaliyete geçmiştir.
436
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Laboratuvarda çalışacak bir personel bulunmaktadır. Mevcut ölçüm cihazları ile üretilen suyun kalitesi
kontrol edilmektedir. Bunun yanı sıra toplam organik karbon ölçümü için TOC cihazı alınmıştır ve aktif
olarak kullanılmaktadır.
Tesisin daha verimli işletilmesi için revizyonlar yapılmaya devam etmektedir. Mevcut bir adet
dekantörün yedeği olarak yeni bir dekantörün alımı yapılmıştır. İmalat işlemleri devam etmektedir.
Çamur susuzlaştırma aşamasında kullanılan polielektrolitin daha verimli dozajlanması ve harcanan
miktarın azaltılması amacıyla 2 adet polielektrolit hazırlama ünitesi alınmıştır. Bir birinin yedeği
şeklinde üniteler çalışmaktadır.
Arıtma Akış Şeması:
GÖKSU
KUYULARI
SARIKIZ
KUYULARI
GAZ KLOR
BİNASI
FeCl3 DOZLAMA
ÜNİTESİ
ARITILMIŞ
SU DEPOSU
HAM SU
DEPOSU
POMPA
BİNASI
FİLTRASYON BİNASI
MULTİMEDYA FİLTRE TANKLARI
DURULAMA
SUYU
TOPLAMA
TANKI
KÜÇÜK FİLTRE
BİNASI
GERİ YIKAMA
SUYU
TOPLAMA
TANKI
ATIK ÇAMUR
KEKİ
DEKANTÖR
BİNASI
ÇAMUR
YOĞUNLAŞTIRICI
POLİELEKTROLİTOLİT
437
SEDİMENTASYON
TANKI
PH
AYARLAMA
KOAGÜLASYON
SİSTEMİ
Halkapınar Arsenik Arıtma Tesisi
Halkapınar kuyuları Arsenik Arıtma Tesisi 1000 l/s kapasiteyle devrededir. Halkapınar Arsenik arıtma
tesisinde arıtılan su üretimi 2011 yılı içerisinde 31.798.323 m3/yıldır.
Ham su Deposu: 60 m3
Filtre Tank Sayısı: 22 Adet
Servis Pompası: 4 Adet
Yıkama Pompası: 1 Adet
Blower: 1 Adet
Tesisin çalışma prensibi Çullu Arsenik Arıtma tesisinin hemen hemen aynıdır.
Farklar:
a) Filtre Tankları 5 multimedya katmandan (4 Kat Quarz ve 1 kat Antrasit) oluşmaktadır.
b) Ters Yıkama yapmadan önce tanklar Blower’la havalandırılıp akışkan hale getirilmektedir.
c) Geri Yıkama suyu kanalizasyon şebekesine verilerek Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinde arıtılması
sağlanmaktadır.
d) Arıtılmış suya ham sudan bir miktar karışma vardır. Bu minumuma indirilmektedir.
Bu koşullarda çalışmakta olan arsenik arıtma tesisi arıtılmış su arsenik konsantrasyonu yıl boyunca 5
ppb'nin altında ortalama 3-4 ppb dir.
438
2011 Yılı Faaliyet Raporu
AKIŞ ŞEMASI:
HALKAPINAR
KUYULARI
HAM SU
DEPOSU
GAZ KLOR
BİNASI
FeCl3 DOZLAMA
ÜNİTESİ
FİLTRASYON BİNASI
POMPA BİNASI
MULTİMEDYA FİLTRE TANKLARI
ŞEHİR ATIKSU
TOPLAMA KANALI
GERİ YIKAMA SUYU
TOPLAMA TANKI
ARITILMIŞ SU
DEPOSU
Menemen Acil Arsenik Arıtma Tesisi
Menemen acil arsenik arıtma tesisinin genel özellikleri:
Kapasite: 600 l/s .
2011 yılı içerisinde, Menemen Acil Arsenik arıtma tesisinde arıtılmış su üretimi 16.121.175 m3/yıldır.
Ham su Deposu: 400 m3
Filtre Tank Sayısı: 14 Adet
Servis Pompası: 3 Adet
Yıkama Pompası: 1 Adet
Blower: 1 Adet
Filtre Binasında toplam 14 Tank bulunmaktadır. Bu filtreler de Halkapınar Arsenik Arıtma Tesisindeki
Tanklarla aynı özellikleri taşırlar. Arıtılmış su Filtre Tanklarından, önce Arıtılmış su deposuna sonrada
şebekeye verilmektedir. Tesisin Geri yıkama suyu Pompa Binası yanındaki küçük depoda biriktirilip
daha sonrada kanalizasyon sistemine verilerek Menemen Atıksu Arıtma Tesisinde arıtılması
sağlanmaktadır.
439
Tesis Verimi:
Tesis arıtılmış su arsenik değerleri diğer arsenik arıtma tesislerinde olduğu gibi standartların üstüne
çıkmamıştır ve tesis sağlıklı çalışmaya devam etmektedir.
Menemen Acil Arsenik arıtma tesisinde ortalama 5-5,5 ppb arasında değişmektedir.
6. İsale ve toplama hatlarının işletilmesi
Toplama, İsale ve Ana Dağıtım Hatları
Kuzey Kaynakları diye adlandırılan İzmir metropol alan dışında Manisa ili ile Aliağa ve Menemen
ilçeleri civarındaki su tedarik kaynakları Sarıkız, Göksu, Menemen ve Çavuşköy pınarlarıdır.
Sarıkız pınarlarında kurulu derinkuyu pompaları ile yeraltından çekilen su toplama hatları ile kendi
bölgesindeki depolarda toplanıp 1850 mm. çaplı bir isale hattı ile Çullu Arsenik Arıtma hamsu
deposuna cazibe ile aktarılmaktadır.
Göksu pınarlarında yeraltından çekilen su da toplama hatları ile toplanmakta ve Göksu’da kurulu
pompa istasyonu yardımıyla 1850 mm. çaplı bir isale hattı ile Çullutepe deposuna pompalanmaktadır.
Sarıkız ve Göksu’da yeraltı suyunun genel seviyesi, uygun yerlerde açılmış 4 adet rasat kuyusu
(Sarıkız’da 3, Göksu’da 1 adet) ile izlenmektedir.
Çullu Arsenik Arıtma tesisinde arsenikten arındırılan bu iki kaynak suyu, 2200 mm. çaplı isale hattı ile
Menemen’deki Yahşelli pompa istasyonuna cazibe ile aktarılmaktadır. Bu pompa istasyonunda
basılan su, 2200 mm. çaplı borular ile Karşıyaka bölgesindeki Cumhuriyet deposuna ulaştırılmakta,
depo seviyesine uygun olarak ya depoda biriktirilmekte ya da ihtiyaç halinde Halkapınar’daki 55,000
m³ kapasiteli depoya aktarılmaktadır.
Menemen ve Çavuşköy derinkuyularından üretilen su, toplama hatları ile Menemen Acil Arsenik
Arıtma tesisine gelmektedir. Menemen Acil pompa istasyonunun bastığı su, Sarıkız-Göksu hattına
paralel çalışan 1000 mm. çaplı bir isale hattı ile Cumhuriyet depoya ve/veya Alsancak bölgesine
aktarılmaktadır.
Altyapıya uygun olarak isale ve toplama hatları devreye alınmaktadır.
7. Pompa istasyonlarının işletilmesi
İZLENEN POMPA İSTASYONU
Göksu pompaj
Menemen Acil pompaj
Yahşelli pompaj
Petkim pompaj
Çullu Arsenik Arıtma Tesis Pompaj
Menemen Arsenik Arıtma Pompaj
Halkapınar Arsenik Arıtma Pompaj
MOTOPOMP SAYISI
6
5
6
5
11
3
4
Kapsam içerisindeki pompa istasyonları usulüne uygun olarak devreye alınmakta ve devreden
çıkarılmaktadır. Pompa istasyonlarındaki motopompların seçimi de bir planlama çerçevesinde
gerçekleştirilmektedir.
440
2011 Yılı Faaliyet Raporu
8. Depoların işletilmesi
İZLENEN DEPOLAR
Sarıkız Toplama depoları
Çullu Arsenik Hamsu Depo
Çullu Arsenik Arıtma Arıtılmış su
deposu
Yahşelli depo
Menemen Acil Arsenik Arıtma tesisi
Hamsu depo
Menemen Acil Arsenik Arıtma
Temizsu depo
Halkapınar Arsenik Arıtma Ham su
depo
DEPO SAYISI
3
1
1
1
1
1
1
İsale ve toplama hatları üzerindeki denge ve toplama depoları hatlar çalışırken dikkatle izlenmekte
olup deponun taşması su kaybına, deponun boşalması pompaların susuz kalmasına neden
olacağından bu durumu önleyecek tedbirler alınmaktadır.
9. Ekipmanın işletimi
İsale hatları üzerindeki vana, vantuz gibi ekipmanın işletimi, manevraları
İsale hatları üzerindeki vana, vantuz gibi ekipmanın işlerlik kontrolü yapılmakta ve suyu yönlendirmek
ya da kontrol etmek amaçlı manevralar gerçekleştirilmektedir.
Farklı çaplarda kullanılan vanalar ile suyun hareketine yön verilmekte ve suyun istenen şekilde akışı
sağlanarak su trafiği yönlendirilmektedir. (Aç-kapa vanalar, elektronik aktüatörlü vanalar, elektrikli
vanalar, vb.) Özellikle isale hatları üzerindeki vana uygulamaları, dikkatli ve açılma/kapanma süreleri
ile ilişkili olarak gerçekleştirilmektedir.
Vantuzlar; değişik yollarla boru içerisine giren havanın dışarı atılmasını (hattın doldurulması), tersine
olarak yeterli miktar havanın içeri alınmasını (hattın boşaltılması) sağlayan elemanlardır. Bu sayede
boruyu, iç/dış basınç farkından kaynaklanabilecek patlama, büzülme gibi olumsuz sonuçlardan korur
ve aynı zamanda boru içerisindeki suyun hareketini kolaylaştırırlar. Genel olarak isale hatları üzerinde
ve boru hatlarının yüksek kodlu noktalarında bu görevleri icra etmektedirler. Arıza veya bakım
nedenleriyle hatların boşaltılması ve doldurulması işlemleri; vantuzların hava atma ve hava alma
kapasitelerine bağlı olarak dikkatli ve özenli bir çalışma gerektirmektedir.
10. İsale hatları ile tesislerin bakımı
Müdürlük bünyesindeki pompa istasyonlarının bina bakım ve onarımı ile pompaların yenilenmesi ve
revizyonu yapılmaktadır.
Bu kapsamda yapılan faaliyetler, özetle:
x Hatlar boyunca yüzeye çıkan su olup olmadığının kontrolü,
x Hatlar üzerinde yük oluşturacak türden yapılaşma, moloz, vb. olup olmadığının kontrolü,
x Hatlar üzerindeki dolgu malzemesi kaybı olup olmadığının kontrolü,
x Dere, yol geçişlerindeki boruların gözle kontrolü,
x Hatlar üzerindeki rögarların ve rögar kapaklarının kontrolü,
x İsale hatları üzerindeki vantuzların çalışıp çalışmadığının kontrolü,
x Rögarların kontrolü
olarak sayılabilir.
441
11. Yer altı kuyularının sağlıklı kütüklerini oluşturmak ve inkişaf işleri
Kuyularda gözlemlenen oksitlenme, bakteri oluşması, kuyu tabanının kumla dolması, filtrelerde ve
çakıl bantında kirlenme ve siltlenme gibi nedenlerle kuyu içerisine su girişinin azalmasına bağlı
gereksinim duyulan kuyularda inkişaf işleminin yapılması ve kuyu kütüklerinin oluşturulması amacıyla
inkişaf yapılmaktadır.
2011 yılı içerisinde muhtelif bölgelere 12 adet sondaj kuyusuna inkişaf yapılmış ve kuyu kütük bilgileri
elde edilmiştir. Bu proje kapsamında pilot bölge olarak belirlenen Urla kuyularına debimetre
takılmıştır. 2012 yılı için 54 adet kuyunun daha inkişafı yapılması planlanmaktadır. Aynı zamanda
Aliağa ve Menemen ilçe içme suyu kuyuları çıkış hatlarına debimetre montajı yapılması için ihaleye
çıkılmıştır.
442
2011 Yılı Faaliyet Raporu
443
URLA
KUYULARI
MONTAJI
DEBİMETRE
444
2011 Yılı Faaliyet Raporu
12. Ambar hizmeti
2010 yılında ihtiyaç olan malzeme, ekipman, cihaz, alet ve gereçler Su İsale ve Dağıtım Dairesi
Başkanlığının ambarından temin edilerek veya alımı gerçekleştirilerek sağlanmış, kullanılmış yada
depolanmıştır.
13. Mal ve hizmet satın alınması ve yürütülmesi
a. Jeneratör periyodik bakımı:
Çullu Arsenik Arıtma tesisinde mevcut 3 adet 750 KVA’lık jeneratörün Kontrol ve Genel Bakımı
26.08.2011 tarihinde imzalanan sözleşme gereği devam etmektedir.
b. Akaryakıt pompalar periyodik bakımı:
Mevcut 4 adet Akaryakıt pompasının yıllık periyodik bakımı 2011 yılı içinde gerçekleştirilmiştir.
c. Kompresör, kurutucu ve blowerların periyodik bakımı:
20.07.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanan Çullu Arsenik Arıtma, Menemen Acil Arsenik Arıtma ve
Halkapınar Arsenik Arıtma tesislerindeki mevcut kompresörlerin ve blowerların bakımı yapılmaktadır.
d. Vinç periyodik bakımı:
Menemen Acilde 4 Adet, Çullu Arsenik Arıtmada 3 Adet, Göksu Pompa istasyonunda 2 Adet,
Halkapınar Arsenik arıtmada 1 adet, Toplam 10 Adet Tavan vincinin periyodik bakım ve kontrolleri
17.01.2010 tarihinde imzalanan sözleşme ile periyodik olarak yapılmaktadır.
e. Basınçlı Kapların Periyodik testleri:
Pompa istasyonlarında mevcut 12 adet Basınçlı Hava tankının Periyodik Kontrol ve Testleri
05.12.2011 tarihinde imzalanan sözleşme ile yapılmıştır.
f. Pompa bakımı:
Çullu Arsenik Arıtma tesisinde mevcut 17 adet , Halkapınar Arsenik Arıtma tesisinde 5 adet,
Menemen Acil Arsenik arıtma tesisinde 4 adet pompanın bakımları için öncelikle sarf malzeme temini
yapılmış olup yapılan bir başka ihale ile bakımların yaptırılmasına başlatılmıştır.
g. Dekantör periyodik bakımı:
Çullu Arsenik Arıtma Tesisinde mevcut çamur susuzlaştırmada kullanılan dekantörün yıllık bakımı
Kasım 2011 yılında yaptırılmıştır.
h. Hat bakımları:
Göksu Hat bakım ekibi periyodik olarak Sarıkız pompa istasyonundan itibaren Yahşelli pompa
istasyonuna kadar tüm hat boyunca bakım ve kontrollerini yapmaktadırlar.
i. Göksu pompa işletme binaları bakım ve onarım inşaatı işi:
Bu kapsamda Göksu pompa işletme binalarının bakım ve onarımı yapılmıştır. İşin ihale bedeli
108.400,00 TL olup sözleşmesi 11.10.2010 da imzalanmış ve iş 14.01.2011 tarihinde bitmiştir.
j. Yahşelli, Menemen Acil pompa işletme binaları bakım ve onarım işleri inşaatı:
Bu kapsamda; Yahşelli Pompa İstasyonu ve Menemen Acil pompa istasyonu işletmesi binalarının
bakım ve onarım işleri yapılmaktadır. İşin ihale bedeli 102.700,00 TL olup sözleşmesi 22.11.2010 da
imzalanmıştır. 2011 yılı içinde iş bitmiştir.
k. Manisa/ Muradiye Çullu ve Menemen Arsenik Arıtma Tesisi ile Halkapınar Arsenik Arıtma
Tesislerinin işletilmesi için Personel Çalıştırılması:
Yönetim Kurulu'nun 06/05/2010 tarih 21/208 sayılı Oluru ile 1 Elektrik Elektronik Mühendisi, 21
Vasıflı işçi 1 Vasıfsız işçi 1.446.172,74-TL+KDV bedelle 24.06.2010 tarihinde hizmet alımına başlanmış,
2011 Aralık sonu itibari ile yapılan işlerin tutarı 1.073.950,91 TL + KDV’dir.
l. Elektromanyetik debimetere montajı:
Pilot bölge seçilen Urla ilçe içme suyu kuyu çıkışlarına 13.05.2011 tarihinde imzalanan
34.500,00TL+KDV sözleşme bedeli ile 2010 yılında alınan 32 adet debimetre montajı yapılmıştır.
m. Aliağa ve Menemen ilçe içme suyu kuyuları çıkış hatlarına debimetre montajı yapılması için
ihaleye çıkılmıştır. 2012 Mart ayında işin bitmesi beklenmektedir.
n. Tesislerde arıtılan suyun kontrollerinin yapılması için alınan numunelerde, personellerden
doğacak hataların giderilmesi ve istenilen periyotlarda numune alımı yapılabilmesi için 4 adet
numune alma cihazı temin edilmiştir.
445
o. Arsenik tesislerimizde mevcut dozaj pompaları, bakiye klor ölçüm cihazları için yedek parça
alınmıştır.
p. Tesislerde kullanılan blowerlarda ve kompresörlerde oluşacak arızaya karşı birer yedek
kompresör ve blower temin edilmiştir.
r. Arıtma tesislerindeki vana, aktüatörler (149.000,00 TL + KDV) ile bunlara ait contalar temin
edilmiştir.
s. İşçi sağlığı ve Güvenliği için elektrik malzemeleri (19.122,00 TL+KDV) ile uyarı levhaları (6.177
TL+KDV) temin edilmiştir. Elektrik malzemeleri ilgili personellere kullanılmak üzere dağıtılmış ve uyarı
levhaları uygun yerlerine asılmıştır. Bu kapsamda önlemler alınmıştır.
ş. Tüm tesislerde kullanılmak üzere yedek elektrik malzemesi kısım kısım 2011 yılı içinde temin
edilmiştir.
t. 7 adet Transformatör için 23.02.2011 tarihinde 47.500,00 TL+KDV sözleşme bedeli ile bakım
yaptırılmıştır.
u. 2011 yılı içinde içme suyu analizleri için gerek duyulan UV-VIS Spektrofotometresi, TOC
(toplam organik karbon analizatörü) ve Ultra Saf Su cihazı gibi laboratuar ekipmanlarının
temini yapılmıştır.
v. 2011 yılının sonunda Göksu pompa istasyonu TR 14 ve TR 16 Trafo Direkleri ve Hat başı
Ayırıcısı Yenilemesi için 23.900,00 TL + KDV ihaleye çıkılmıştır. 2012 yılının ilk aylarında işin
tamamlanması planlanmaktadır.
y. 1400 ton Demir (III) Klorür alımı işi için ihaleye çıkılmış olup 05.05.2011 tarihinde KDV
Hariç 543.200,00 TL toplam bedelle sözleşme imzalanmıştır.
446
2011 Yılı Faaliyet Raporu
KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
İZSU Genel Müdürlüğü; İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ nün kuruluşu
hakkındaki 2560 / 3009 Sayılı Kanuna eklenen 3305 Sayılı Kanun, 23.03.1987 tarih ve 1941 Sayılı
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 01.03.1987 tarih, 87 / 11594 Sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Metropol Alan içinde “ Su ve Kanalizasyon Hizmetlerini ”
yürütmek üzere 01.04.1987 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel
Müdürlüğü adı altında kurulmuştur.
Yönetim Kurulumuzun 19.04.2007 tarih 21/243 sayılı kararı ile Genel Müdürlüğümüzün teşkilat
yapısının yeniden düzenlenmesi sonucu Kanalizasyon Daire Başkanlığı oluşturulmuştur.
Daire Başkanlığının görevi kapsamındaki işler;
Mevcut kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının bakım, onarım, yenileme ve temizliği, ihtiyaç halinde
yeni kanalların yapımı, derelerin düzenli temizliğinin yapılarak akar durumda tutmak, atıksu – yağmur
suyunun kentsel Atıksu Arıtma Tesisine iletimini sağlayan tüm atıksu pompalarının ve derelerdeki
sirkülasyon pompalarının bakım, onarım ve işletimini yapmak.
5018 Sayılı Yasa kapsamında bütçesini oluşturarak bütçe stratejik plan hedefleri kapsamında işletme
çalışmalarını gerçekleştirmek,
5018 Sayılı Yasa kapsamında tüm birimlerinin taşınır mal varlıklarını kayıt altına alarak kontrolünü
yapmak,
Hizmetlerin aksamadan ve kesintisiz yürütülmesi için gerekli malzemelerin asgari stokunu
oluşturmak,
Taşınır Mal Yönetmeliğine göre tüm malzemeleri ve demirbaşları takip etmek, her türlü malzemenin
minimum stok seviyelerinin korunması için asgari ihtiyacı karşılayacak şekilde satın alınmasını
sağlamak, teknik şartname ve yaklaşık maliyetleri hazırlamak, satın alma komisyonlarında görev
almak, satın alma işlerine ait sözleşmeleri yürütmek ve sonuçlandırmak,
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında gerçekleştirme görevlileri ile birlikte
harcama yetkilisi olarak stratejik plan, performans programı, analitik bütçe ve iç kontrol
mekanizmasını yürütmek,
4857 sayılı İş Kanunu kapsamında iş ve işçi güvenliği açısından gerekli tedbirleri almak ve kontrol
etmektir.
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı; Kanal Bakım Şube Müdürlüğü ve Atıksu Pompa Tesisleri Şube
Müdürlüğü adı altında 2 Şube Müdürlüğünden oluşmaktadır.
447
x Birim bünyesinde kullanılan hizmet ve iş
araçlarının verimli, ekonomik ve hatasız
kullanımını temin etmek için kontrol yapmak,
görevlerini yürütmektedir.
KANAL BAKIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
x 5216 sayılı yasa ile tanımlı Büyükşehir
Belediyesi sınırları içindeki tüm yerleşimlerin
atıksu kollektörleri ve ana kuşaklama kanalları
ile imalatı tamamlanmış olan her çap ve
kesitteki kanalizasyon şebekesi ve yağmursuyu
kanalları ve derelerin bakım, onarım ve
temizliğini periyodik olarak yapmak,
x Atık suyun aboneden arıtma tesislerine,
yağmur sularının da toplama noktasından alıcı
ortama ulaşmasını sağlamak için gerekli her
türlü iyileştirme ve yenileme imalatını yapmak
veya yaptırmak,
x İşletme ömrünü tamamlamış veya her hangi
bir nedenle çalışmaz hale gelen kanalizasyon
ve yağmursuyu hatlarını yenilemek,
x Kanal Açma ve Vidanjör Araçları ile
abonelerin rabıt tıkanıklığını açmak, fosseptik
çekim hizmetini yürütmek,
x Kanal araçlarının alt ve üst aksam ve
ekipmanlarının bakım ve onarımını yapmak
veya yaptırmak,
x Atıksu veya yağmursuyu hatlarını sürekli
çalışır halde tutmak ve bunun için İdarenin
diğer Daire Başkanlıkları ile gerekli
koordinasyonu sağlamak,
x Birimimize gelen şikayet ve talepleri yerinde
inceleyerek tespit yapmak, şikayet ve
taleplerin gerektiği ilave imalat ve yenilemeyi
yapmak veya yaptırmak,
x İdare imkanları dahilinde yapılamayan ve
ihale edilmek suretiyle yapılabilecek işlerin
tespitini yapmak, ön inceleme raporunu
düzenlemek birimimizce yada ilgili daire
başkanlığınca ihale yapılması gerekirse
işlemleri yapmak yada yaptırmak,
x İştevzi birimleri ve 185 Arıza Kayıt
Servisinden gelen arızaların takip edilmesi,
ekiplere yönlendirilmesi, giderilmesi ve yapılan
işlerle ilgili istatistik çalışmalarını yürütmek,
x Altyapı yapan kurum, kuruluş ve üçüncü
şahısların kanalizasyon şebekesi ve diğer
sistemlere verdiği hasarları tutanak altına
almak, oluşan hasar bedellerini ilgililere rucu
ettirmek amacıyla gerekli verileri ilgili
birimlere bildirmek.
x Altyapı yapan kurum, kuruluş ve üçüncü
şahısların yapacağı altyapı çalışmalarında
kanalizasyon şebekesinin zarar görmemesi
amacıyla gözlemci vermek,
KANAL BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI
İZSU Genel Müdürlüğü, Kanalizasyon Dairesi
Başkanlığı, Kanal Bakım Şube Müdürlüğü
Olarak İzmir İli Dört Ana Bölgeye Ayrılmış Olup
Ömürlerini Yitirmiş Kanallar Yenilenmektedir.
Yapılan İmalatların Kontrollüğü Bakım Onarım
Şube Müdürlüğü Teknik Ekiplerince
Yapılmaktadır.
448
449
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
13 Izgara Asfaltın Altında Kalması
14 Izgara Kolu Çökmesi
15 Baca Kapağının Çalınması
16 Baca Kapağının Kırılması
Baca Kapağının Asfaltın Altında
17
Kalması
18 Baca Kapağı Yüksekte Olması
19 Baca Kapağı Alçakta Kalması
20 Dere İçine Moloz Dökülmesi
21 Dere Temizliği
22 Kanal Patlağı
23 Yeni ızgara yapımı
TOPLAM
Adet
Adet
8 Izgara Çökmesi
12 Izgara Temizliği
Adet
7 Izgara Kırığı
Adet
Adet
6 Izgara Çalınması
11 Izgara Tıkalı
Adet
5 Kanal Temizliği
Adet
Adet
4 Ana Kanal Tıkanıklığı
10 Izgara Alçakta Kalması
Adet
Kanal Suyunun Binaya
3
Girmesi(Dinleme)
Adet
Adet
2 Kanal Çöküntüsü
9 Izgara Yüksekte Kalması
Adet
BİRİMİ
1 Bina Kolu Tıkanıklığı
YAPILAN ÇALIŞMALAR
53
44
14
60
69
27
0
5
52
15
0
0
148
47
27
142
2
1
4
0
30
39
19
3
1
9
53
3
0
34
75
91
127
271
71
41
1.651
MERKEZ
(Karabağlar)
2.626 1.162 2.694
2
33
45
4
10
16
0
14
4
2
0
1
13
15
21
32
1
31
2
56
2
75
150
1
166
267
30
57
23
564
MERKEZ
(Karabağlar)
51
KARŞIYAKA
1.566
KARŞIYAKA
783
11
46
2
0
4
2
11
37
5
13
1
6
28
1
1
7
14
10
44
117
16
22
385
MERKEZ
(Karabağlar)
KARŞIYAKA
13
87
5
0
18
4
33
73
7
10
4
27
35
4
2
30
77
49
150
176
10
48
677
MERKEZ
(Karabağlar)
17
149
4
0
0
2
27
35
12
8
25
37
2
4
32
95
41
117
313
72
56
1.606
KARŞIYAKA
15
98
5
0
16
2
12
62
6
7
0
32
28
1
4
28
73
34
149
192
12
95
733
MERKEZ
(Karabağlar)
13
153
2
0
7
1
24
39
9
2
37
62
2
1
30
78
32
169
364
101
61
1.672
KARŞIYAKA
17
127
17
0
11
0
34
42
12
13
2
33
33
1
1
31
65
26
152
204
29
92
676
MERKEZ
(Karabağlar)
9
169
6
0
4
5
24
42
9
6
1
35
46
1
0
27
86
44
196
260
55
125
23
130
10
0
5
1
29
54
11
26
0
45
50
3
1
24
82
19
143
194
11
66
655
MERKEZ
(Karabağlar)
9
186
11
0
0
4
30
59
8
6
2
30
15
1
0
28
51
39
141
233
43
48
1.156
9
153
9
0
0
6
43
55
11
14
2
28
17
0
3
22
61
15
85
138
13
63
572
KARŞIYAKA
1.348
MERKEZ
(Karabağlar)
21
153
6
1
5
3
16
37
15
5
0
57
36
0
2
28
63
37
199
304
48
70
1.201
14
101
14
0
8
6
35
68
11
11
0
50
19
3
3
21
107
18
155
176
9
57
568
KARŞIYAKA
AĞUSTOS
EYLÜL
42
173
8
9
1
41
48
15
10
4
63
64
2
20
49
31
242
334
38
59
1.526
MERKEZ
(Karabağlar)
23
103
23
1
24
6
48
82
15
20
0
46
42
4
4
47
96
20
161
234
14
30
661
EKİM
45
192
4
0
2
2
88
52
17
6
3
105
94
2
2
46
70
38
276
416
90
92
1.722
32
126
13
45
6
44
94
13
17
2
102
104
5
6
57
125
43
247
285
28
69
807
44
145
8
0
8
4
124
40
8
7
1
21
99
1
2
18
87
36
276
283
40
40
1.762
33
79
5
0
15
0
67
75
11
9
2
64
59
10
5
35
84
28
228
165
12
46
916
58
123
4
0
7
4
106
74
17
6
3
74
106
4
3
21
101
38
297
346
73
71
1.955
31
122
1
0
15
2
59
92
34
16
0
60
158
7
4
66
113
100
212
231
28
55
964
TOPLAM
ARALIK
KASIM
359
1.870
59
2
50
32
564
547
164
70
18
510
695
22
18
342
897
556
2.383
3.661
712
768
236
1.224
109
1
163
35
428
767
146
170
13
508
604
40
36
382
941
415
1.801
2.278
205
673
19.072 8.178
2.945 1.539 2.654 1.604 2.859 1.618 2.498 1.582 2.100 1.319 2.307 1.454 2.779 1.704 3.364 2.270 3.054 1.948 3.491 2.370 33.371 19.353
27
137
4
0
0
4
22
37
19
7
2
33
27
4
1
31
73
69
193
270
30
48
1.907
TEMMUZ
KARŞIYAKA
HAZİRAN
KARŞIYAKA
MAYIS
MERKEZ
(Karabağlar)
NİSAN
KARŞIYAKA
MART
MERKEZ
(Karabağlar)
ŞUBAT
KARŞIYAKA
MERKEZ
(Karabağlar)
OCAK
KARŞIYAKA
MERKEZ
(Karabağlar)
2011 YILI EKİPLERİMİZCE YAPILAN ÇALIŞMALAR
KARŞIYAKA
KANAL BAKIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
52.724
595
3.094
168
3
213
67
992
1.314
310
240
31
1.018
1.299
62
54
724
1.838
971
4.184
5.939
917
1.441
27.250
GENEL
TOPLAM
2011 Yılı Faaliyet Raporu
450
Adet
Kanal Suyunun Binaya
Girmesi(Dinleme)
Ana Kanal Tıkanıklığı
Kanal Temizliği
Izgara Çalınması
Izgara Kırığı
Izgara Çökmesi
Izgara Yüksekte Kalması
3
4
5
6
7
8
9
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
11 Izgara Tıkalı
12 Izgara Temizliği
13 Izgara Asfaltın Altında Kalması
14 Izgara Kolu Çökmesi
15 Baca Kapağının Çalınması
16 Baca Kapağının Kırılması
Baca Kapağının Asfaltın Altında
17
Kalması
18 Baca Kapağı Yüksekte Olması
19 Baca Kapağı Alçakta Kalması
20 Dere İçine Moloz Dökülmesi
21 Dere Temizliği
22 Kanal Patlağı
23 Yeni ızgara yapımı
TOPLAM
Adet
10 Izgara Alçakta Kalması
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Kanal Çöküntüsü
2
Adet
Bina Kolu Tıkanıklığı
BİRİMİ
1
YAPILAN ÇALIŞMALAR
1.639
3.519
23
3
31
62
118
24
33
19
5
7
67
0
0
120
89
91
0
52
77
4
1
3
49
0
0
4
22
1
0
3
5
1
0
1
19
519
167
82
1.374
356
56
100
0
1.067
495
8
TORBALI
MENDERES
2.770
269
42
83
5
7
2
315
51
6
47
0
130
27
16
2
41
2
1
771
340
22
81
510
ALİAĞA
7.452
3
88
102
1
0
0
0
1
0
0
0
248
79
0
0
2
0
0
6.727
117
0
1
83
FOÇA
1.109
18
33
39
2
18
0
14
60
4
3
4
265
51
5
0
9
11
1
172
127
6
25
242
BAYINDIR
1.958
5
38
0
0
58
0
3
14
13
5
0
60
21
0
0
23
1
0
528
860
0
20
309
SELÇUK
3.271
0
246
0
3
1
4
13
41
24
0
2
22
36
4
5
16
17
8
545
689
16
62
1.517
430
17
13
10
8
12
8
38
9
2
5
2
120
52
7
4
0
0
3
38
12
8
4
58
MENEMEN SEFERİHİSAR
2011 YILI EKİPLERİMİZCE ( ÇEVRE İLÇELER) YAPILAN ÇALIŞMALAR
KANAL BAKIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
3.079
27
25
57
13
45
11
138
17
5
24
0
146
55
0
4
28
11
12
682
436
43
69
1.231
URLA
165
1
5
0
0
0
0
23
1
1
0
0
0
9
0
0
0
4
2
12
23
1
2
81
KEMALPAŞA
11.315
15
23
131
15
51
31
52
20
8
1
2
136
12
4
5
14
10
6
9.918
245
38
16
562
ÜRKMEZ
36.707
381
650
609
51
245
57
697
307
120
97
10
1.307
471
40
20
156
64
34
20.079
4.579
142
436
6.155
TOPLAM
2011 Yılı Faaliyet Raporu
TORBALI İLÇESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
SEFERİHİSAR
ÇALIŞMALAR
Torbalı İlçesinde, Kıbrıs Caddesinden gelip
binanın altından geçen Yağmursuyu Hattının
70 mt.'lik bölümünün Barış Caddesine 1.5 *
1.5 Baks imalatı ile deplase edilme imalatı
aşaması.
İLÇESİNDE
YAPILAN
Seferihisar İlçesi, her yağış sonrası Atatürk
Caddesinde üzerinde yağmursuyu sorunu
yaşandığı, bu nedenle de, Daire Başkanlığımız
Teknik ekiplerince yapılan etüd sonrası sıra
ızgara imalatının yapılması gereken yer tespit
edilmiş olup, Tamir Bakım ve Onarım
ekiplerimizce sıra ızgara imalatı yapımına
başlanmıştır.
Torbalı İlçesinde, Kıbrıs Caddesinden gelip
binanın altından geçen yağmursuyu hattının
70 mt.'lik bölümünün Barış Caddesine 1.5 *
1.5 Baks ile deplase edilerek imalatı
tamamlanmıştır.
Kalıp ve üst köşebent İmalatı tamamlanmış ve
perde betonları atılmıştır.
Torbalı İlçesinde, 5023 Sokakta kanalizasyon
hattı olmaması nedeni ile İşletmemiz ekipleri
ile yeni kanalizasyon hattı imalatı yapılmıştır.
451
MENDERES
ÇALIŞMALAR
İLÇESİNDE
YAPILAN
YENİ
FOÇA
ÇALIŞMALAR
Menderes İlçesi, Çile Köyü girişinde
yağmursuyu hattı imalatı yapım çalışmaları.
İLÇESİNDE
YAPILAN
Yeni Foça Gazi Osman Paşa Caddesinde,
mevcut olan derenin yağışlarda yetersiz
kalması sonucu Karagöz Caddesi üzerinde
bulunan restaurantların yağmursuyu baskınına
maruz kalması nedeni ile Karagöz Caddesi
üzerinde ilave yağmursuyu sıralı ızgara imalatı
yapılmış ve deniz deşarjında mevcut beton
borular alınarak yağmursuyunun akışı
rahatlatılmıştır.
Menderes İlçesi Kuyucak köyü, köy girişinde
bulunan ve yağışlarda yetersiz kalması sonucu
taşkınlara neden olan beton boruların yerine
1.5*1.5 baks imalatı yapılarak yağmursuyu
akışı rahatlatılmıştır.
.
452
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığınca eski tip
kaynaklı sıra ızgaralar yeni tip vidalı
yağmursuyu ızgaraları ile yıllık ortalama 5.000
mt civarında yenilenmektedir.
Mevcut Kaynaklı Sıra Izgaraların Yeni Tip
Vidalı Yağmursuyu Izgaraları ile Yenileme
Çalışmaları
İzmir iline bağlı ilçelerde ana ve ara arterlerde
bulunan yağmursularının deşarjını sağlayan ve
ekonomik ömrünü tamamlamış kaynaklı sıra
ızgaraların yenileme çalışmaları yapılmaktadır.
Yenilenen yağmursuyu ızgaralarının asfaltlama
çalışmaları yapılarak trafiğe açılmaktadır.
Kaynaklı Sıra Izgaralarının Temizlik çalışmaları
İzmir iline bağlı ilçelerde ana ve ara arterlerde
bulunan yağmursularının deşarjını sağlayan
sıra
ızgaraların
temizlik
çalışmaları
yapılmaktadır.
Yenilenen yağmursuyu ızgaralarının tasarımı
yollardaki yağmursularının daha sağlıklı
toplanması, gürültü kirliliğinin önlenmesi,
trafik akışının herhangi bir olumsuzluğa
sebebiyet verilmemesi ve engelli vatandaşlarla
bisiklet, motosiklet kullanıcıların herhangi bir
olumsuzluk yaşamaması için yapılmıştır.
Yağmursuyu sıra ızgara temizlik çalışmaları
yapılarak yollardaki yağmursularının daha
sağlıklı toplanıp, su baskını yaşanmadan
yağmursularının denize deşarjı sağlamaktır.
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığına bağlı kanal
araçları ve hazırlanan ihaleli işler kapsamında
453
yılda yaklaşık olarak 211 km yağmursuyu sıra
ızgara temizliği yapılmaktadır.
Parsel Bağlantılarının Ana Kanalizasyon
Hatlarına Bağlantı Çalışmaları
İzmir iline bağlı ilçelerde bulunan binaların
parsel
kanalizasyon
hatlarının
ana
kanalizasyon hatlarına bağlantıları ile bakım
onarım ve yenileme çalışmaları yapılmaktadır.
İzmir genelinde bulunan kanalizasyon
sistemlerindeki atıksuları toplayıp Arıtma
Tesislerine
aktaran
bu
sistemlerde
yaşanabilecek en ufak arızalar sonucunda pis
suların denize deşarj olması ile karşı karşıya
kalınabilecektir.
Bu
nedenle
kollektör
hatlarının bakım, onarım ve temizlikleri
periyodik aralıklarla yapılarak bu gibi
sıkıntıların yaşanmaması hedeflenmektedir.
Parsel bağlantılarının bakım ve onarımlarının
yapılmasındaki amaç ömrünü tamamlamış
bağlantıların yenilenmesi, ana kanalizasyon
hatlarına bağlı bulunmayan fosseptiklere bağlı
bulunan binaların hatlarını kanalizasyon
hatlarına bağlanarak sağlığı tehdit eden
durumların
ortadan
kaldırılması
hedeflenmektedir.
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığına bağlı
ekiplerce ve ihaleli işler kapsamında kollektör
hatlarında meydana gelen arızalara anında
müdahale edilmektedir.
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığına bağlı
ekiplerce ve ihaleli işler kapsamında aralıksız
olarak kanalizasyon parsel bina bağlantılarının
bakım, onarım ve yenileme çalışmaları
yapılmaktadır.
Karayolu Yanından Geçen Kollektör Hattının
Palplanş Çakılarak Tamiratı
İzmir ili Bornova ilçesinde bulunan
karayolunun kenarından geçen taşıyıcı
kollektör hattında meydana gelen arıza
palplanş çakılarak yapılmıştır.
454
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Bornova Doğanlarda Dere Kenarındaki
Binaların Temelinin Anroşman Taşı ile
Doldurma Çalışmaları
Kanalizasyon
Hatlarının
Döşemelerinde
Kullanılan Koruge Boruların Alımı
Kanalizasyon Daire Başkanlığınca İzmir ili ilçe
ve köylerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan
koruge boruların satın alınması, satın alınan
malzemeleri satıcıların fabrikalarında TSE
standartlarına göre uygunluğunun tespiti için
testler yapılmaktadır.
İzmir ili Bornova ilçesi Doğanlarda dere
kenarlarında bulunan binaların temellerinde,
dere akışı aşınmalar meydana getirmiştir.
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerince,
dere kenarında bulunan binaların temellerinde
meydana gelen aşınmalara anında müdahale
edilmiştir. Ekiplerce Bina temelleri anroşman
taşları ile beslenip üzerlerine beton basılarak
olası facia önlenmiştir.
Satıcının stok sahasından alınan boru
numuneleri TSE standartlarına göre yetkili
laboratuarlarda
uygunluk
testleri
yaptırılmaktadır.
Sfero Döküm Yağmursuyu Izgarası ile Baca
Kapağı Alımları
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığınca İzmir ili ilçe
ve köylerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan
baca
ve
ızgara
kapakları
satıcıların
fabrikalarında TSE standartlarına göre
uygunluğunun tespiti için testler yetkili
laboratuarlarda yapılmaktadır.
Ayrıca derenin tabanına ve yan şevlerine hasır
çelikli beton dökülmüştür.
455
KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.689,00
1.210,00
684,00
436,00
6.109,00
1.314,00
1.256,00
1.453,00
1.417,00
5.440,00
3.003,00
2.466,00
2.137,00
1.853,00
İzmir İli Foça İlçesi Yeni Foça ve
Gencelli Mahallelerinde
Çalışacak Vidanjör Hizmeti
Alımı İşi
TOPLAM
710,00
1.380,00
ARALIK
1.380,00
KASIM
EKİM
710
EYLÜL
İzmir İli Menderes İlçesi Özdere
ve Gümüldür Beldeleri İle
Seferihisar Atıksu Arıtma Tesisi
Arası Çalışacak Vidanjör
Hizmeti Alımı İşi
AĞUSTOS
Satıcının fabrikasından döküm esnasında
alınan numuneler TSE standartlarına göre
yetkili laboratuarlarda uygunluk testleri
yaptırılmaktadır.
Bölgesi /İşin Adı
TEMMUZ
Kanal Bakım Şube Müdürlüğü
Vidanjör Hizmeti
TOPLAM
11.549,00
DERE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI
Birimimiz İzmir içindeki tüm derelerin
temizliğini yaparak daimi olarak akarlarını
sağlamakta, özellikle yağış sonrasında
derelerin mansap kısımlarında toplanan
rusubatlar temizlenerek bir sonraki yağışlarda
dere taşkınların yaşanmasını önlemek için
çalışmaları periyodik olarak sürdürmektedir.
YAĞIŞ ANINDA ALINAN TEDBİRLER
İlimiz merkezinde yağış anında ciddi sıkıntılar
yaşanabilecek kritik noktalar tespit edilmiştir.
Bu noktalarda yağış öncesi pompalar kurularak
su baskınlarının önüne geçilmektedir. Konak
İlçesi Mithatpaşa Caddesi 89 Sokak, Buca İlçesi
Şirinyer Inkılap Mahallesi Şirinyer Metro
İstasyonu önü, Narlıdere İlçesi Alionbaşı Deresi
ile Irmak Sokak köşesi, Cumhuriyet Bulvarı,
Fevzipaşa Bulvarı, Gazi Bulvarı deniz çıkışı ile
Cumhuriyet Meydanı, Karşıyaka İlçesi 1671
Sokak ile Girne Bulvarı kavşağı, 1671 Sokak ile
Rüştü Şardar Sokak kavşağı, Bostanlı Deresi ile
Yalı Caddesi kavşağı, Karşıyaka Bostanlı arabalı
vapur iskelesi önü gibi kritik noktalarda
yağmur öncesi yağmursuyu pompaları
kurularak
su
baskınlarının
önüne
geçilmektedir.
İzmir merkezde 85 adet, çevre ilçe
belediyelerde özellikle ıslahı yapılmamış
tarımsal alanlardaki yaklaşık 120 adet dere iş
makineleri ve işçi gücü ile yıl içinde düzenli
olarak temizlenmektedir.
İzmir merkezde bulunan Melez, Arap, Manda,
Laka, Bostanlı dereleri ana dereler olup
havzalarının büyük olması nedeniyle özellikle
yağışlarla körfeze yoğun miktarda teressubat
taşıdıklarından birimimizce her yıl düzenli
olarak temizlikleri yapılmaktadır. Söz konusu
temizlik çalışmaları aşağıda teknik hususları
açıklanmış olan süreçleri kapsamaktadır.
Melez, Arap, Manda, Laka (Bornova), Bostanlı
dereleri gibi deniz kotunun altında kalan
derelerin mansap kısımlarının temizliklerinin
yapılabilmesi için, öncelikli olarak dere
içerisindeki suyun boşaltılması gerekmektedir.
Bunun için derenin deniz ile birleştiği noktaya
Batardo (sedde) imalatı yapılarak içerisindeki
su denize deşarj edilmekte, deniz suyunun da
456
2011 Yılı Faaliyet Raporu
dere içerisine geri girmesi engellenmektedir.
Daha sonra dere tabanındaki balçık malzeme
kurumaya bırakılmaktadır. Dere tabanındaki
balçık malzemenin içerisinde bulunan Mikro
Organik maddeler oksijen ile irtibatlanarak yok
olmakta böylelikle de meydana gelen koku
önlenmektedir. Kurumaya bırakılan dere
içerisindeki balçık malzeme iş makineleri
yardımı ile kamyonlara yüklenerek dere
kenarına en yakın stok alanında nakledilmeye
uygun hale gelene kadar bekletilmektedir. Bu
esnada yayılması muhtemel kokuların
oluşmaması için malzemelerin üzerleri kireç ile
kapatılmaktadır. Daha sonra nakledilmeye
uygun (katı hale dönüşmüş) hale geldiğinde ise
depolama alanlarına sevk edilmektedir.
Derelerin tabanı beton olan kısmında ise dere
içerisine iş makinesi indirilerek malzemeler
belli noktalarda toplanmakta, daha sonra dere
kenarlarının uygun yerlerinden iş makineleri
ile alınarak nakledilmektedir.
Özellikle Melez ve Arap Dereleri İlimizin en
büyük havzalarını toplayan en önemli dereler
olduğundan her sene yukarıda anlatılan
temizlik
çalışmaları
bu
derelerde
yapılmaktadır. Batardo imalatı yapılmadan
dere
içerisindeki
balçık
malzeme
alınamamaktadır. Ancak, Batardo imalatı deniz
ile derenin irtibatını kestiğinden, olası bir yağış
anında sel baskını yaşanması da kaçınılmazdır.
Bu nedenle, bu çalışmalar yaz mevsimi olan ve
yağışların görülmediği Haziran ayı başlarında
yapılmaya başlanılmaktadır. 2011 Yılında Arap,
Melez ve Manda derelerinde yapılan
temizliklerde 88.695 ton malzeme çıkarıldı.
İLÇE
457
TOPLAM
ÇIKARILAN
MALZEME
MİKTARI
( Ton)
ALİAĞA
5240
BALÇOVA
10255
BAYINDIR
1665
BAYRAKLI
75925
BORNOVA
10815
BUCA
1240
ÇİĞLİ
28475
FOÇA
6675
GAZİEMİR
5480
GÜMÜLDÜR
690
GÜZELBAHÇE
35610
KARABAĞLAR
4050
KARŞIYAKA
17975
KEMALPAŞA
2380
KONAK
89820
MENDERES
2345
MENEMEN
32170
NARLIDERE
8830
SEFERİHİSAR
3570
SELÇUK
4060
TORBALI
8715
URLA
39860
ÜRKMEZ
1580
TOPLAM
397425
KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KANAL BAKIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2011 Yılında Yapılan Dere Temizlikleri
BALÇOVA
İLÇE
ALİAĞA SANAYİİ DERESİ
1000
300
LASTİKLİ BEKO
38
760
NARAZAM DERESİ
1000
160
LASTİKLİ BEKO
20
400
Y.FOÇA GAZİOSMANPAŞA D.
1250
575
LASTİKLİ BEKO
18
360
Y.FOÇA PAZAR NARAZAM D.
800
230
LASTİKLİ BEKO
8
160
GENCELLİ DERESİ
1500
180
LASTİKLİ EKS.
10
200
MALİYECİLER DERESİ
1000
400
LASTİKLİ EKS.
49
980
KOZBEYLİ DERESİ
1000
650
LASTİKLİ EKS.
2
40
UMURLU DERESİ
7000
1670
LASTİKLİ EKS.
40
800
HELVACI KÖYÜ UMURLU DERESİ
7000
1670
LASTİKLİ EKS
60
1200
MURATLI DERESİ ŞEHİT KEMAL KÖYÜ
5000
1130
PALETLİ EKS
LASTİKLİ EKS.
17
340
İŞ MAKİNASI
SEFER
SAYISI
Çıkarılan
Malzeme
Miktarı
( Ton)
DERE İSMİ
DERE
YAPILAN DERE
UZUNLUĞU
TEMİZLİĞİ (m.)
( m.)
MEZARLIK YANI DERESİ
1000
560
LASTİKLİ EKS.
103
1545
YAĞCI KAVAĞI DERESİ
500
150
LASTİKLİ EKS.
8
120
İŞ MAKİNASI
SEFER
SAYISI
Çıkarılan
Malzeme
Miktarı
( Ton)
DERE İSMİ
DERE
YAPILAN DERE
UZUNLUĞU
TEMİZLİĞİ (m.)
( m.)
HACİ ALİ AHMET DERESİ
5000
430
LASTİKLİ BEKO
45
855
ALİBEY DERESİ
12000
290
LASTİKLİ BEKO
PALETLİ BEKO
470
9400
458
TOPLAM
ÇIKARILAN
MALZEME
MİKTARI
( Ton)
5240
İŞ MAKİNASI
Çıkarılan
Malzeme
Miktarı
( Ton)
TOPLAM
ÇIKARILAN
MALZEME
MİKTARI
( Ton)
1665
BAYINDIR
İLÇE
DERE İSMİ
SEFER
SAYISI
TOPLAM
ÇIKARILAN
MALZEME
MİKTARI
( Ton)
10255
ALİAĞA
İLÇE
DERE
YAPILAN DERE
UZUNLUĞU
TEMİZLİĞİ (m.)
( m.)
2011 Yılı Faaliyet Raporu
BORNOVA ÇAYI
1500
565
LASTİKLİ BEKO
LASTİKLİ LODER
466
9320
LAKA DERESİ
2000
260
LASTİKLİ EKS.
26
385
MANDA DERESİ
2000
2600
U. BOMLU
LASTİKLİ EKS.
PALETLİ EKS.
3091
61820
140
PALETLİ EKS.
LASTİKLİ EKS.
17
340
800
LASTİKLİ BEKO
PALETLİ BEKO
203
4060
İŞ MAKİNASI
SEFER
SAYISI
Çıkarılan
Malzeme
Miktarı
( Ton)
ŞELALE DERESİ
ÇİĞLİ DERESİ
İLÇE
DERE İSMİ
2500
DERE
YAPILAN DERE
UZUNLUĞU
TEMİZLİĞİ (m.)
( m.)
LAKA DERESİ
2000
1910
U.BOMLU PALETLİ
229
4580
BORNOVA ÇAYI
1500
250
LASTİKLİ EKS.
104
2080
60
LASTİKLİ EKS.
12
240
195
LASTİKLİ EKS.
29
565
80
LASTİKLİ EKS.
10
200
BUCA
IŞIKKENT GÖKDERE
2000
KIRMIZI TOPRAK DERESİ
TOPLAM
ÇIKARILAN
MALZEME
MİKTARI
( Ton)
TOPLAM
ÇIKARILAN
MALZEME
MİKTARI
( Ton)
KAVAKLI DERE
1000
810
PALETLİ EKS.
70
1380
PİÇİ DERESİ PINARBAŞI
1500
300
LASTİKLİ EKS
43
805
YAKAKÖY DERESİ
3000
420
PALETLİ EKS
43
860
TAŞPINAR DERESİ
1000
90
LASTİKLİ EKS
7
105
İŞ MAKİNASI
SEFER
SAYISI
Çıkarılan
Malzeme
Miktarı
( Ton)
TOPLAM
ÇIKARILAN
MALZEME
MİKTARI
( Ton)
LASTİKLİ EKS
62
1240
1240
BORNOVA
DOĞANLAR DERESİ
İLÇE
İŞ MAKİNASI
Çıkarılan
Malzeme
Miktarı
( Ton)
75925
DERE İSMİ
SEFER
SAYISI
10815
BAYRAKLI
İLÇE
DERE
YAPILAN DERE
UZUNLUĞU
TEMİZLİĞİ (m.)
( m.)
DERE İSMİ
YOBAZ DERESİ
DERE
YAPILAN DERE
UZUNLUĞU
TEMİZLİĞİ (m.)
( m.)
3000
320
459
GAZİEMİR
İLÇE
LASTİKLİ BEKO
74
1120
2000
1795
LASTİKLİ EKS
PALETLİ EKS.
490
7350
ATASANAYİ AOSB DERESİ
1000
120
LASTİKLİ
12
180
ÇİĞLİ DERESİ
2500
340
LASTİKLİ BEKO
106
2120
ÇİĞLİ İSTASYON ALTI DERESİ
2500
370
LASTİKLİ BEKO
PALETLİ BEKO
102
2040
HARMANDALI DERESİ
3000
2905
PALETLİ EKS.
665
12925
K.ÇİĞLİ DERESİ
1500
410
LASTİKLİ EKS
40
630
MALTEPE DERESİ
2500
1035
PALETLİ EKS.
94
1760
PEYNİRCİOĞLU DERESİ
3500
280
U.BOMLU
16
320
ULUKENT DERESİ
4000
2400
PALETLİ EKS.
2
30
İŞ MAKİNASI
SEFER
SAYISI
Çıkarılan
Malzeme
Miktarı
( Ton)
1500
BÜYÜK ÇİĞLİ DERESİ
DERE İSMİ
DERE
YAPILAN DERE
UZUNLUĞU
TEMİZLİĞİ (m.)
( m.)
ARPA DERESİ
3000
1340
PALETLİ EKS
50
750
GAZİOSMANPAŞA
100
100
LASTİKLİ EKS
7
105
KILIÇKAYALAR DERESİ
3000
2105
PALETLİ EKS
122
1830
MALAÇAY DERESİ
2500
2155
LASTİKLİ EKS
178
2985
BUCAK DERESİ
3000
1685
PALETLİ EKS
67
1005
İŞ MAKİNASI
SEFER
SAYISI
Çıkarılan
Malzeme
Miktarı
( Ton)
DERE İSMİ
DERE
YAPILAN DERE
UZUNLUĞU
TEMİZLİĞİ (m.)
( m.)
EMREZ DERESİ
5000
0
LASTİKLİ BEKO
88
1760
IRMAK DERESİ
250
250
LASTİKLİ EKS
16
240
YOBAZ DERESİ
4000
3540
LASTİKLİ EKS.
174
3480
460
28475
920
BALATCIK DERESİ
DERE İSMİ
TOPLAM
ÇIKARILAN
MALZEME
MİKTARI
( Ton)
TOPLAM
ÇIKARILAN
MALZEME
MİKTARI
( Ton)
6675
FOÇA
İLÇE
İŞ MAKİNASI
Çıkarılan
Malzeme
Miktarı
( Ton)
YAPILAN DERE
TEMİZLİĞİ (m.)
TOPLAM
ÇIKARILAN
MALZEME
MİKTARI
( Ton)
5480
ÇİĞLİ
İLÇE
SEFER
SAYISI
DERE
UZUNLUĞU
( m.)
2011 Yılı Faaliyet Raporu
KARABAĞLAR
İLÇE
DERE İSMİ
200
120
DERE
YAPILAN DERE
UZUNLUĞU
TEMİZLİĞİ (m.)
( m.)
SEFER
SAYISI
LASTİKLİ EKS.
46
690
690
YELKİ NAMIK KEMAL CADDESİ NO 21
YANI
İŞ MAKİNASI
İŞ MAKİNASI
SEFER
SAYISI
Çıkarılan
Malzeme
Miktarı
( Ton)
TOPLAM
ÇIKARILAN
MALZEME
MİKTARI
( Ton)
ÇAMLIÇAY DERESİ
5000
1756
LASTİKLİ BEKO
PALETLİ BEKO
1653
33060
GÜZELBAHÇE DENİZ ÇIKIŞLARI
200
200
LASTİKLİ EKS
6
120
GÜZELBAHÇE DENİZ ÇIKIŞLARI
KÖSDALI DERESİ
100
100
LASTİKLİ EKS
7
140
12000
200
LASTİKLİ
38
570
KÖROĞLU DERESİ ILICA SU DERESİ
200
100
LASTİKLİ EKS
11
220
KUDUZ DERESİ
5000
250
LASTİKLİ
18
270
YAĞ ÇAY DERESİ
1000
90
LASTİKLİ EKS.
39
780
YELKİ GÜZELKENT SİTESİ ETRAFI
200
100
LASTİKLİ EKS.
30
450
İŞ MAKİNASI
SEFER
SAYISI
Çıkarılan
Malzeme
Miktarı
( Ton)
ALİBEY DERESİ
DERE İSMİ
DERE
YAPILAN DERE
UZUNLUĞU
TEMİZLİĞİ (m.)
( m.)
ARAP DERESİ
200
100
LASTİKLİ EKS.
8
160
ÇİTLENBİK DERESİ
2000
500
LASTİKLİ EKS.
34
680
ESKİ İZMİR DERESİ
1000
120
LASTİKLİ EKS.
18
360
AKTEPE, EMREZ DERESİ
5000
180
LASTİKLİ
30
450
UZUNDERE
400
501
LASTİKLİ BEKO
120
2400
461
35610
GÜZELBAHÇE
İLÇE
DERE İSMİ
TOPLAM
ÇIKARILAN
MALZEME
MİKTARI
( Ton)
Çıkarılan
Malzeme
Miktarı
( Ton)
TOPLAM
ÇIKARILAN
MALZEME
MİKTARI
( Ton)
4050
GÜMÜLDÜR
İLÇE
DERE
YAPILAN DERE
UZUNLUĞU
TEMİZLİĞİ (m.)
( m.)
KONAK
İLÇE
SEFER
SAYISI
AHIR KUYU DERESİ
2000
110
LASTİKLİ EKS
29
435
BOSTANLI DERESİ
3000
840
LASTİKLİ BEKO
113
1970
GÖKDERE DERESİ IŞIKKENT
2000
110
LASTİKLİ EKS
10
150
ILICA DERESİ
500
40
LASTİKLİ EKS.
17
340
KARTALKAYA DERESİ
700
180
TRAKTÖR KEPÇE
23
460
MALTEPE DERESİ
2500
300
LASTİKLİ
24
360
SERİNKUYU DERESİ
1500
1080
LASTİKLİ BEKO
PALETLİ BEKO
LASTİKLİ LODER
484
9460
SOĞUKKUYU ILICA DERESİ
2500
200
LASTİKLİ EKS.
17
YAMANLAR DERESİ
4000
1380
LASTİKLİ
247
4800
İŞ MAKİNASI
SEFER
SAYISI
Çıkarılan
Malzeme
Miktarı
( Ton)
DERE İSMİ
DERE
YAPILAN DERE
UZUNLUĞU
TEMİZLİĞİ (m.)
( m.)
KUYUCAK DERESİ
2500
200
LASTİKLİ EKS
8
160
AKALAN DERESİ
5000
200
LASTİKLİ EKS
10
150
NİF ÇAYI DERESİ
1500
880
LASTİKLİ EKS
45
675
ULUCAK DERESİ
2000
1000
LASTİKLİ EKS
98
1395
İŞ MAKİNASI
SEFER
SAYISI
Çıkarılan
Malzeme
Miktarı
( Ton)
DERE İSMİ
DERE
YAPILAN DERE
UZUNLUĞU
TEMİZLİĞİ (m.)
( m.)
ARAP DERESİ
2500
50
LASTİKLİ BEKO
11
220
ARAP DERESİ 1. SANAYİ İÇİ
2000
100
LASTİKLİ EKS
17
255
MELEZ DERESİ
1500
2760
LASTİKLİ LODER
LASTİKLİ BEKO
PALETLİ BEKO
4411
88220
POLİGON DERESİ ASKERİYE İÇİ
500
115
LASTİKLİ
75
1125
462
17975
İŞ MAKİNASI
TOPLAM
ÇIKARILAN
MALZEME
MİKTARI
( Ton)
TOPLAM
ÇIKARILAN
MALZEME
MİKTARI
( Ton)
2380
KEMALPAŞA
İLÇE
DERE İSMİ
Çıkarılan
Malzeme
Miktarı
( Ton)
TOPLAM
ÇIKARILAN
MALZEME
MİKTARI
( Ton)
89820
KARŞIYAKA
İLÇE
DERE
YAPILAN DERE
UZUNLUĞU
TEMİZLİĞİ (m.)
( m.)
2011 Yılı Faaliyet Raporu
NARLIDERE
İLÇE
SEFER
SAYISI
GÜLÇIRPI MEVKİİ GÖRECE
1000
915
PALETLİ BEKO
8
160
KUYUCAK KÖYÜ KARA KİLİSE DERESİ
3000
1370
PALETLİ EKS
10
200
AHMETBEYLİ
500
150
LASTİKLİ
20
300
DEREKÖY
600
400
LASTİKLİ
62
930
KISIKKÖY SANAYİ İÇİ
400
200
LASTİKLİ
23
345
YENİKÖY
800
150
LASTİKLİ
18
270
SANDI DERESİ
2500
1550
PALETLİ EKS.
7
140
İŞ MAKİNASI
SEFER
SAYISI
Çıkarılan
Malzeme
Miktarı
( Ton)
DERE İSMİ
DERE
YAPILAN DERE
UZUNLUĞU
TEMİZLİĞİ (m.)
( m.)
ULUKENT DERESİ
4000
980
PALETLİ EKS.
186
3720
AHIHIDIR DERESİ
800
1040
PALETLİ EKS.
1226
24325
İNCİRLİ PINAR DERESİ
1500
580
PALETLİ EKS
275
4125
İŞ MAKİNASI
SEFER
SAYISI
Çıkarılan
Malzeme
Miktarı
( Ton)
DERE İSMİ
DERE
YAPILAN DERE
UZUNLUĞU
TEMİZLİĞİ (m.)
( m.)
SAHİLEVLERİ 98 SOKAK DERE İÇİ
200
20
LASTİKLİ
4
60
ALİBEY DERESİ DENİZ Ç.
6000
40
LASTİKLİ BEKO
44
880
ALİONBAŞI DERESİ
3000
1250
LASTİKLİ BEKO
366
5765
KÖROĞLU DERESİ
500
570
LASTİKLİ EKS.
116
1945
DİNO DERESİ
5000
50
LASTİKLİ EKS.
12
180
463
2345
İŞ MAKİNASI
TOPLAM
ÇIKARILAN
MALZEME
MİKTARI
( Ton)
TOPLAM
ÇIKARILAN
MALZEME
MİKTARI
( Ton)
32170
MENEMEN
İLÇE
DERE İSMİ
Çıkarılan
Malzeme
Miktarı
( Ton)
TOPLAM
ÇIKARILAN
MALZEME
MİKTARI
( Ton)
8830
MENDERES
İLÇE
DERE
YAPILAN DERE
UZUNLUĞU
TEMİZLİĞİ (m.)
( m.)
TORBALI
İLÇE
ÜRKMEZ
İLÇE
AKARCA İSKELE DERESİ
500
240
PALETLİ BEKO
18
360
İSKELE DERESİ
400
191
PALETLİ BEKO
18
360
SIĞACIK ESKİ YOL DERESİ
2000
140
TRAKTÖR KEPÇE
4
80
TURGUT KOCAÇAY
2000
500
PALETLİ EKS
16
320
ULAMIŞ KOCA ÇAY DERESİ
8000
1590
PALETLİ BEKO
PALETLİ LODER
115
2015
ARAP DERESİ
1500
250
TRAKTÖR KEPÇE
21
315
ASKERİYE DERESİ
500
100
TRAKTÖR KEPÇE
8
120
İŞ MAKİNASI
SEFER
SAYISI
Çıkarılan
Malzeme
Miktarı
( Ton)
DERE İSMİ
DERE
YAPILAN DERE
UZUNLUĞU
TEMİZLİĞİ (m.)
( m.)
ABUHAYAT DERESİ
800
90
LASTİKLİ EKS
44
880
MEZARLIK DERESİ
2200
1520
PALETLİ EKS.
TRAKTÖR KEPÇE
159
3180
İŞ MAKİNASI
SEFER
SAYISI
Çıkarılan
Malzeme
Miktarı
( Ton)
DERE İSMİ
DERE
YAPILAN DERE
UZUNLUĞU
TEMİZLİĞİ (m.)
( m.)
AYRANCILAR SUYUN BAŞI DERESİ
5000
2650
UZUN BOMLU
289
5780
MOSKOF ÇAYI
10000
3110
UZUN BOMLU
111
2215
ÖZBEY DERESİ
1000
200
LASTİKLİ EKS
8
120
YAĞMUR DERESİ
1000
590
LASTİKLİ EKS
24
360
TORBALI DERESİ- ÇAPAK YOL GİRİŞİ
5000
170
LASTİKLİ EKS
16
240
İŞ MAKİNASI
SEFER
SAYISI
Çıkarılan
Malzeme
Miktarı
( Ton)
DERE İSMİ
DERE
YAPILAN DERE
UZUNLUĞU
TEMİZLİĞİ (m.)
( m.)
ARAP YERİ DERESİ
500
330
PALETLİ BEKO
10
200
KAVAKDERE ÇAYI
2000
850
PALETLİ
92
1380
3570
SEFER
SAYISI
TOPLAM
ÇIKARILAN
MALZEME
MİKTARI
( Ton)
4060
İŞ MAKİNASI
TOPLAM
ÇIKARILAN
MALZEME
MİKTARI
( Ton)
TOPLAM
ÇIKARILAN
MALZEME
MİKTARI
( Ton)
8715
SELÇUK
İLÇE
DERE İSMİ
Çıkarılan
Malzeme
Miktarı
( Ton)
TOPLAM
ÇIKARILAN
MALZEME
MİKTARI
( Ton)
1580
SEFERİHİSAR
İLÇE
DERE
YAPILAN DERE
UZUNLUĞU
TEMİZLİĞİ (m.)
( m.)
464
2011 Yılı Faaliyet Raporu
DERE İSMİ
İŞ MAKİNASI
SEFER
SAYISI
Çıkarılan
Malzeme
Miktarı
( Ton)
ÇAKALLAR DERESİ
1000
1230
TRAKTÖR KEPÇE
75
1150
DABAK DERESİ
1500
755
LASTİKLİ BEKO
72
1440
DARUŞAFAKA DERESİ
1000
440
LASTİKLİ EKS
58
1160
GÜZELBAHÇE MERKEZ DERESİ
2000
1010
LASTİKLİ EKS.
158
3160
İÇMELER ÇAKALLAR DERESİ
500
200
LASTİKLİ EKS.
188
3760
İÇMELER DERESİ
500
320
LASTİKLİ EKS.
34
680
İÇMELER PINAR DERESİ
6000
1250
LASTİKLİ EKS.
204
4080
İSKELE MALAŞ DERESİ
1000
600
LASTİKLİ
42
630
İSKELE TABAKHANE DERESİ
1500
460
LASTİKLİ
154
2310
İTOKENT DERESİ
2000
1875
LASTİKLİ EKS
153
2585
KALABAK DABAK DERESİ
4000
1700
LASTİKLİ EKS.
378
7220
ÇEŞMEALTI KOCA DERESİ DENİZ
ÇIKIŞI
100
60
LASTİKLİ EKS.
8
120
GÜLBAHÇE KARAPINAR DERESİ
500
130
LASTİKLİ EKS.
20
300
İÇMELER ÇAKALLAR DERESİ YAN
KOLU
500
160
LASTİKLİ EKS.
21
315
İSKELE ADA YOLU DERESİ
500
350
LASTİKLİ EKS.
31
465
İSKELE TABAKHANE DERESİ DENİZ
ÇIKIŞI
500
120
LASTİKLİ EKS.
16
240
KUŞÇULAR KAZ DERESİ
500
130
LASTİKLİ EKS.
9
135
ZEYTİNALANI PETLİNE DERESİ
200
55
LASTİKLİ EKS.
9
135
ZEYTİNALANI DERESİ
400
50
LASTİKLİ
6
90
KARA MERSİN DERESİ
1500
1095
LASTİKLİ EKS
134
2680
KIZIL DERE
5000
745
LASTİKLİ BEKO
145
2900
KUŞÇULAR DEVE DERESİ
1500
280
PALETLİ
20
300
MARAŞ DERESİ
500
285
LASTİKLİ EKS
27
405
ÖZBEK MERKEZ DERESİ
2000
1535
TRAKTÖR KEPÇE
LASTİKLİ BEKO
45
900
SİVRİCE DERESİ
700
510
LASTİKLİ EKS.
75
1500
TABAKHANE DERESİ
1000
400
TRAKTÖR KEPÇE
LASTİKLİ BEKO
60
1200
465
TOPLAM
ÇIKARILAN
MALZEME
MİKTARI
( Ton)
39860
URLA
İLÇE
DERE
YAPILAN DERE
UZUNLUĞU
TEMİZLİĞİ (m.)
( m.)
ARAP VE MELEZ DERESİNDE
YAPILAN ÇALIŞMALAR
Liman caddesi ile şehitler caddesi arasında
kalan kısmında dere tabanında bulunan balçık
malzeme uzun bomlu iş makinası kullanılarak
temizlenmiştir.
Batardo imalatı: Öncelikle tabana suyun
sızmaması için kil dolgu, üzerine de 0-250
kategoride serbest taş dolgu yapılmaktadır.
Daha sonra dere içerisindeki su pompalar ile
boşaltmaktadır.
Arap deresinin toyoto arkası ve inci büfe
arkasındaki balçık malzeme uzun bomlu iş
makinası ve mini loderler kullanılarak
alınmıştır.
Melez deresinin eski sümerbank kısmında
bulunan bölümünde dere tabanının beton
olması avantajı ile büyük loder ile mini loder iş
makinaları kullanılarak balçık malzeme iş
makinaları ile derenin kenarına kuruma amaçlı
taşınmıştır.
466
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Liman caddesi ile şehitler caddesi arasında
kalan kısımda dere tabanında bulunan balçık
malzeme, iş makinaları ulaşamadığından dere
içerisine malzeme ile yol yapılarak orta
kısımdaki malze-menin alınması sağlanmıştır.
Çıkarılan balçığın kurultuması ve döküm
sahalarına nakli
İşçi gücü ile köprü altlarında yapılan temizlik
çalışmaları
467
Temizliği yapılan arap deresinin taban betonu
yıkanarak kokuya neden olacak hiçbir
malzeme dere tabanında bırakılmamıştır.
Batorda çalışmaları.
İş Makinaları Yardımı İle Dere Tabanındaki
Çamurun Alınması
468
2011 Yılı Faaliyet Raporu
KÖRFEZE AÇILAN DERE AĞIZLARI İLE KÖRFEZ
TABANINDA YAPILAN TARAMA ÇALIŞMALARI
KÖRFEZ TARAMA TABLOSU
Körfezdeki
birikimi
azaltmak
ve
su
sirkülasyonunu arttırmak amacı ile İdaremizce
karadan yapılan çalışmalara ilave olarak dere
ağızlarının
denizden
tarama yapılarak
temizlenmesi için toplam 679.535 m3 tarama
malzemesinin alınması için; İdaremiz ile DLH
İnşaatı Genel Müdürlüğü arasında 11.03.2010
tarihinde tarama protokolü imzalanmıştır.
Tarama çalışmalarının daha kapsamlı devam
etmesi için İdaremiz ile DLH İnşaatı Genel
Müdürlüğü arasında 11.03.2010 tarihinde
imzalanan protokole ek olarak 30.09.2011
tarihinde ek bir protokol düzenlenmiştir. Yeni
yapılan protokolün süresi ise ilave 600.000 m3
malzemenin alınmasına kadar sürecektir.
YILLAR AYLAR
2010
Bu protokoller kapsamında bu güne kadar
toplam 1.241.100 ton (689.500 m3) malzeme
deniz tabanından çıkarılarak deniz suyunda
sirkülasyon artışı sağlanmıştır.
Körfezde su sirkülasyonunun arttırılması,
özellikle körfezin kuzey aksındaki sığlaşmanınkarasallaşmanın önlenmesi ve dereler
vasıtasıyla
taşınan
rusubatın
alınması
kapsamında tarama çalışmalarının süreklilik
arz etmesinden dolayı idaremiz tarama
çalışmasının daha hızlı, yüksek kapasite ve
verimli yapılabilmesini sağlayacak daha
modern, daha teknolojik iş makinaları ve
ekipmanları alımına ilişkin ihale yapmıştır.
Bu kapsamda “KESİCİ EMİCİ TİP TARAMA
GEMİSİ VE ROMORK ALIMI” ihale çalışmaları
tamamlanmış ve 5.850.000,00 TL. ihale bedeli
üzerinden Kesici Emici Tip Tarama Gemisi,
1.380.000,00
EURO
bedeli
üzerinden
Römorkor alımı ihaleleri sonuçlanmış ve
TEMMUZ 2012 yılında İdaremize teslimatı
yapılacaktır.
Nisan
ÇIKIŞI
( M3)
35.500
Mayıs
22.500
Haziran
6.500
Temmuz
4.000
Ağustos
33.500
Eylül
22.500
Ekim
40.000
Kasım
23.500
Aralık
39.500
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
27.000
21.000
45.500
32.000
33.500
36.000
2011 Temmuz
42.500
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
59.000
42.500
37.000
36.000
50.000
TOPLAM
GENEL TOPLAM
469
BOSTANL& MAVİŞEHİ
DALYA"
&&&
64.500
163.000
462.00
689.500 m3
ATIKSU POMPA TESİSLERİ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılı içerisinde Çiğli Atıksu Arıtma Tesisine
tüm 11 ilçenin atıksularını Büyük Kanal
vasıtasıyla iletimini sağlayan 4 ana pompa
istasyonunda bulunan (Gümrük, Bayraklı,
Karşıyaka, Çiğli) 24 adet atık su pompasının
elektrik, mekanik ve elektronik aksamlarında
gelişen arızaların giderilmesi, ekipmanların
günlük ve yıllık periyodik bakımlarının
gerçekleştirilmesi,
çalıştırılması,
bakımı,
onarımı ve sürekli işler halde tutulmasını
sağlamak,
4 Ana pompa istasyonunun haricinde merkez
ve çevre yerleşimlerdeki toplam 65 adet atıksu
pompasının elektrik, mekanik ve elektronik
aksamlarında gelişen arızaların giderilmesi,
ekipmanların günlük ve yıllık periyodik
bakımlarının gerçekleştirilmesi, çalıştırılması,
bakımı, onarımı ve sürekli işler halde
tutulmasını sağlamak,
Merkez ve çevre yerleşimlerde yer alan 7 adet
yağmursuyu
pompaları ile
13
adet
altgeçitlerde yer alan pompaların elektrik,
mekanik ve elektronik aksamlarında gelişen
arızaların giderilmesi, ekipmanların günlük ve
yıllık periyodik bakımlarının gerçekleştirilmesi,
çalıştırılması, bakımı, onarımı ve sürekli işler
halde tutulmasını sağlamak,
DLH İnşaatı Genel Müdürlüğüne bağlı olan
ekskavatörlü kazar tarama gemisi ile körfez
tabanı temizlenerek çıkan malzeme dubalar ile
açık denizde T.C. Başbakanlık Denizcilik
Müsteşarlığı İzmir Bölge Müdürlüğü İzmir
Liman Başkanlığı'nca verilen koordinatlara
uygun yere dökülmektedir.
Merkezde yer alan derelerde koku ve kirliliği
önlemek amacıyla kurulan sirkülasyon
pompalarının elektrik, mekanik ve elektronik
aksamlarında gelişen arızaların giderilmesi,
ekipmanların günlük ve yıllık periyodik
bakımlarının gerçekleştirilmesi, çalıştırılması,
bakımı, onarımı ve sürekli işler halde
tutulmasını sağlamak,
görevlerini yürütmektedir.
Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda görev
alanı 3 bölge altında toplanmıştır.
470
2011 Yılı Faaliyet Raporu
1-) Kuzey Bölgesi:
Bu bölge Aliağa, Urla, Foça, Ulukent,
Menemen, Karşıyaka, Çiğli, Bornova, Mersinli
yerleşimlerini kapsamaktadır. Bu bölgelerde
bulunan 4 ana pompa istasyonu, 14 adet
atıksu pompa istasyonu, 5 adet yağmur suyu
terfi istasyonu, 3 adet dere sirkülasyon
pompası, 7 adet alt geçit pompası olmak üzere
toplam 33 adet terfi istasyonu bulunmaktadır.
İstasyonlarda bulunan toplam 96 adet dalgıç
tip pompanın, jeneratörlerin, ızgaraların bakım
ve onarımları idaremiz personeli ile sağlanmış,
ihtiyaç
halinde
pompalar
ve
diğer
ekipmanların bakım ve arızalarının giderilmesi
amacıyla hizmet alımı yöntemiyle bakımları
yaptırılmıştır.
471
Kuzey Bölgesi Atıksu Pompa İstasyonları:
Genel Sıra No
Sıra no
1
1
GÜMRÜK ATIKSU POMPA İSTASYONU
7,8 m3/sn
2
2
BAYRAKLI ATIKSU POMPA İSTASYONU
20 m3/sn
3
3
KARŞIYAKA ATIKSU POMPA İSTASYONU
20 m3/sn
4
4
ÇİĞLİ ATIKSU POMPA İSTASYONU
32 m3/sn
TOPLAM TESİS
KAPASİTESİ
ALİAĞA
5
1
TM 1 KANAL POMPASI (ÖN PLAJ)
132 lt/sn
6
2
TM 2 KANAL POMPASI
615 l/sn
7
3
TM 3 KANAL POMPASI (M.SİNAN CAD.)
615 l/sn
8
4
TM 6 KANAL POMPASI
22 l/sn
FOÇA
9
1
ÇAKMAKLI KANAL POMPASI
22 l/sn
10
2
BAĞARASI KANAL POMPASI
20 l/sn
MENEMEN
11
1
EMRİALEM KANAL POMPASI
10 l/sn
12
2
KOZBEYLİ KANAL POMPASI
4 l/sn
13
3
ULUKENT KANAL POMPASI
60 l/sn
KARŞIYAKA
14
1
KARŞIYAKA PTT YANI KANAL POMPA (TM 1)
15
2
ŞEMİKLER KANAL POMPA (TM 3)
300 l/sn
-
ÇİĞLİ
16
1
KAKLIÇ (DOĞAL YAŞAM PARKI) KANAL POMPASI
90 l/sn
17
2
SASALI ATIKSU POMPASI
120 l/sn
18
3
ARITMA GİRİŞİ KANAL POMPASI
150 l/sn
472
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Kuzey Bölgesi Yağmur Suyu Terfi İstasyonları:
KARŞIYAKA
Sıra
Genel Sıra No no
19
1
BALIKÇI BARINAĞI ÇÖRÇIL (TM 2)
TOPLAM TESİS
KAPASİTESİ
750 l/sn
900 l/sn
20
2
K.S.K YELKEN KLÜBÜ YAĞMUR SUYU POMPA (TM 4)
21
3
MAVİŞEHİR YAĞMUR SUYU POMPASI
22
4
NİKAH SARAYI
150 l/sn
23
5
RÜŞTÜ ŞARDAĞ
100 l/sn
2,4 m3/sn
Kuzey Bölgesi Dere Yıkama Pompaları:
BORNOVA
Genel Sıra No
Sıra no
24
1
BORNOVA ÇAYI DERE POMPASI
120 l/sn
25
2
MANDA DERESİ SİRKİLASYON POMPASI
120 l/sn
KARŞIYAKA
26
3
BOSTANLI DERE POMPASI
120 l/sn
Kuzey Bölgesi Alt Geçit Terfi İstasyonları:
ÇİĞLİ
Genel Sıra
No
Sıra
no
27
1
ÇİĞLİ ALT GEÇİDİ
TOPLAM TESİS
KAPASİTESİ
220 l/sn
28
2
TUZLA ALT GEÇİDİ
100 l/sn
29
3
HARMANDALI ALT GEÇİDİ
200 l/sn
30
4
HAVA JET ÜSSÜ ALT GEÇİDİ
140 l/sn
31
5
6026 ALT GEÇİDİ
280 l/sn
MERSİNLİ
32
6
YUNUSLAR YAĞMURSUYU POMPASI (OZAN ABAY ALT GEÇİDİ)
150 l/sn
33
7
YUNUSLAR YENİ
3 m3/sn
473
2-)Güney Bölgesi:
Bu bölge Konak, Balçova, Kemalpaşa, Gaziemir, Buca, Menderes bölgelerinde bulunan 24 adet atıksu
pompa istasyonu, 2 adet yağmur suyu terfi istasyonu, 3 adet dere sirkülasyon pompası, 6 adet alt geçit
pompası olmak üzere toplam 35 adet terfi istasyonu bulunmaktadır. İstasyonlarda bulunan ortalama 108
adet dalgıç tip pompasının, jeneratörlerin, ızgaraların bakım ve onarımları idaremiz personeli ile sağlanmış,
ihtiyaç halinde pompalar ve diğer ekipmanların bakım ve arızalarının yapılması amacıyla hizmet alımı
yöntemiyle bakımları yaptırılmıştır.
Güney Bölgesi Atıksu Pompa İstasyonları:
KONAK
Genel Sıra
No
34
Sıra
no
1
SÜMERBANK YANI KANAL POMPASI
TOPLAM TESİS
KAPASİTESİ
300 l/sn
BALÇOVA
35
1
ÖZDİLEK ÖĞRENCİ KIZ YURDU POMPASI
105 lt/sn
36
2
ALTI EVLER (SAHİL EVLERİ) KANAL POMPASI
350 l/sn
37
3
GÜRLER CAD.(SAHİL EVLERİ) KANAL POMPASI
280 l/sn
38
4
GÖZTEPE KANAL POMPASI (HAVA HASTANESİ YANI)
180 l/sn
KEMALPAŞA
39
1
ÖREN KANAL POMPASI
2,5 l/sn
40
2
YİĞİTLER KANAL POMPASI
12 l/sn
41
3
KEMALPAŞA KANAL POMPASI 1
-
42
4
KEMALPAŞA KANAL POMPASI 2
-
43
5
KEMALPAŞA KANAL POMPASI 3
-
44
6
KEMALPAŞA KANAL POMPASI 4
-
45
7
KEMALPAŞA KANAL POMPASI 5
-
GAZİEMİR
46
1
40 l/sn
SARNIÇ KANAL POMPASI
BUCA
47
48
1
2
BELENBAŞI KANAL POMPASI
KIRIKLAR KANAL POMPASI
474
4 l/sn
4 l/sn
2011 Yılı Faaliyet Raporu
MENDERES
49
1
OĞLANANASI KANAL POMPASI
51 l/sn
50
2
YEŞİLKÖY KANAL POMPASI
6 l/sn
51
3
PAMUK YAZI KANAL POMPASI
20 l/sn
52
4
GÖRECE KANAL POMPASI
320 l/sn
53
5
ÇATALCA KANAL POMPASI
8 l/sn
54
6
BAHÇECİK KANAL POMPASI
8 l/sn
55
7
YENİKÖY KANAL POMPASI
6 l/sn
56
8
KÜNER KANAL POMPASI
5 l/sn
57
9
ŞAŞAL KANAL POMPASI
5 l/sn
Güney Bölgesi Yağmur Suyu Terfi İstasyonları:
KONAK
Genel Sıra
No
58
59
Sıra
no
1
2
TOPLAM TESİS
KAPASİTESİ
150 l/sn
SİRGELİ YAĞMUR SUYU
KANAL POMPASI
M.PAŞA CAD.(HAMİDİYE)
YAĞMUR SUYU POMPASI
2 m3/sn
Güney Bölgesi Dere Yıkama Pompaları:
KONAK
Genel Sıra
No
60
Sıra
no
1
ARAP (ÇINARLI GİRİŞ) DERESİ POMPASI
100 l/sn
61
2
MELEZ DERE POMPASI
240 l/sn
62
3
POLİGON DERE POMPASI
20 l/sn
Güney Bölgesi Alt Geçit Terfi İstasyonları:
KONAK
Genel Sıra
No
63
64
TOPLAM TESİS
KAPASİTESİ
Sıra
no
1
KONAK ALT GEÇİT (5 NOLU) POMPASI
180 l/sn
2
KEMER ALT GEÇİDİ
180 l/sn
475
GAZİEMİR
65
1
ESBAŞ ALT GEÇİDİ
84 l/sn
66
2
GAZİEMİR ALT GEÇİDİ
84 l/sn
67
3
SARNIÇ ALT GEÇİDİ
84 l/sn
68
4
İNKLAP ALT GEÇİDİ
180 l/sn
3-)Seferihisar- Gümüldür- Özdere Bölgesi
Bu bölge Özdere, Urla, Seferihisar, Ürkmez, Gümüldür bölgelerinde bulunan toplam 27 adet atık terfi
istasyonlarından oluşmaktadır. İstasyonlarda bulunan ortalama 81 adet dalgıç tip pompanın,
jeneratörlerin, ızgaraların bakım ve onarımları idaremiz personeli ile sağlanmış, ihtiyaç halinde pompalar ve
diğer ekipmanların bakım ve arızalarının yapılması amacıyla hizmet alımı yöntemiyle bakımları
yaptırılmıştır.
Güney Bölgesi Atıksu Terfi İstasyonları:
ÖZDERE
Genel Sıra
No
69
Sıra
no
1
ÖZDERE KANAL POMPASI 1
TOPLAM TESİS
KAPASİTESİ
60 l/sn
70
2
ÖZDERE KANAL POMPASI 2
150 l/sn
71
3
ÖZDERE KANAL POMPASI 3
45 l/sn
72
4
ÖZDERE KANAL POMPASI 4
75 l/sn
73
5
ÖZDERE KANAL POMPASI 5
195 l/sn
74
6
ÖZDERE KANAL POMPASI 6
120 l/sn
ÜRKMEZ
75
1
ÜRKMEZ TM 16 KANAL POMPASI
190 l/sn
76
2
ÜRKMEZ TM 17 KANAL POMPASI
190 l/sn
77
3
ÜRKMEZ TM 18 KANAL POMPASI
600 l/sn
78
4
ÜRKMEZ TM 19 KANAL POMPASI
1050 l/sn
GÜMÜLDÜR
79
1
GÜMÜLDÜR ARAP YERİ KANAL POMPASI
476
90 l/sn
2011 Yılı Faaliyet Raporu
SEFERİHİSAR
80
1
SIĞACIK KANAL POMPASI
150 l/sn
81
2
AKARCA KANAL POMPASI (JANDARMA) TM7
150 l/sn
82
3
KANAL POMPASI (DERE YANI)
125 l/sn
83
4
ZÜMRÜT EVLER KANAL POMPASI TM6
190 l/sn
84
5
HARİTACILAR KANAL POMPASI TM5
190 l/sn
85
6
AKKUM KANAL POMPASI
90 l/sn
URLA
86
1
ŞAHİNTEPESİ (TM 5)
32 l/sn
87
2
KALABAK (TM 6)
375 l/sn
88
3
ÖN ARITMA (TM 2)
89
4
İSKELE (TM 9)
50 l/sn
90
5
NEBİOĞLU (TM 8)
330 l/sn
91
6
MAVİ PLAJ (TM 7)
80 l/sn
92
7
ŞÖFÖRLER KAMPI (TM 3)
40 l/sn
93
8
YÜKSEK TEKNOLOJİ KANAL TERFİ İSTASYONU
45 l/sn
94
9
TOKİ KONUTLARI KANAL POMPASI
90 l/