Nurick Skorlaması - Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi

Transkript

Nurick Skorlaması - Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi
Türk Nöroşirürji Derneği - Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu
Nurick Skorlaması
Hazırlayan: Dr.Sedat Çağlı
0 Kök tutuluşunu düşündüren belirti ve semptomlar var, fakat omurilik tutuluşu
1
2
3
4
5
bulguları yok.
Omurilik tutuluşunun belirtileri var, fakat yürüme zorluğu yok.
Yürümede hafif zorluk var, fakat günlük aktivitelerini (çalışmasını) engellemez
Yürümede ciddi zorluk günlük aktivitelerini (çalışmasını) engelleyecek düzeydedir,
yardımcı cihazlar gerekir, fakat yürütücü (walker) gerekmez.
Ancak bir diğer kişininveya yürütücünün yardımıyla yürüyebilir.
Tekerlekli iskemleye veya yatağa bağımlıdır.
Kaynak:
Nurick S: The pathogenesis of the spinal cord disorder associated with cervical
spondylosis. Brain 1972;95:87-100.

Benzer belgeler

Hakkında - Temel Nöroşirürji Kursları

Hakkında - Temel Nöroşirürji Kursları 1964 İzmir doğumludur. Ankara Fen Lisesi ve Hace epe Üniversitesi Tıp Fakültesini bi rdi. Uzmanlık eği mini Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eği m ve Araş rma Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniğinde yap . Ill...

Detaylı