PROJEMİZİN ÖZÜ

Transkript

PROJEMİZİN ÖZÜ
COMENIUS PROJESİ
2010-2012
BÜLTEN No: 1
Aralık 2010
PROJEMİZİN ÖZÜ
İÇİNDEKİLER
Projenin Tanıtımı :
 Projemizin kalbi
 Ortaklar
1
1
 Projede öğrenciler ne yapacak ?
 Peki ya öğretmenler ?
2
2
İLK BULUŞMA BULGARİSTAN'DA
2
AVRUPA'DA, HER YERDE, PROJEMİZ DEVAM EDİYOR…
 Bulgaristan’da
 Fransa’da
 Macaristan’da
 Litvanya’da
3
3
3
3
 Polonya’da
 Türkiye’de
4
4
 Bir sonraki sayıyı beklerken...
4
Her ülke kendine ait bir tarihe, kültüre ve geleneklere sahiptir. Popüler gelenekler ve bayramlarda işte bu mirasın parçası ve varolan delilleridir. Bu bayramları ve gelenekleri keşfetmek,
paylaşmak ve yaşamak; köklerimizi, kendi kimliklerimizi tekrar bulmamızın, hatta sınırları
kaldırarak diğer ülke vatandaşlarını daha iyi tanımanın, Avrupa boyutunda bir bilince sahip yeni
bir toplumun üyesi olma fikrini geliştirmenin bir yoludur. Bu projede kültürel zenginliklerimizi ve
paylaşımlarımızı keşfetmek için farklı çalışmalarımız olacak.
Daniel NEFF
Bu projede kültürel zenginliklerimizi ve paylaşımlarımızı keşfetmek için altı
farklı çalışmamız olacak :
Yaygın bir pa
rti oyunun
temelini oluşt
uran soru—
yanıtlar biz
imde projemizin tem
el unsuru
2011-2012 Yıllarında
olacaktır. Böy
lece öğren Popüler organizasyonlar, bayramciler hem
birbirlerinin
lar
kültürlerini,
 Karakterler ve tarihsel dokular
tarihlerini
 Folklör, Müzik, Halk Oyunları.
öğrenecekler
hem de
eğlenecekler.
2010-2011 Yıllarında
 Gastronomi, Yemek Kültürü
 Mimari, Tarihi Yapılar
 Masallar, Efsaneler.
ORTAK OKULLAR
Bu projede yedi ülkeden yedi ortak bulunmaktadır.
Fransa, projenin genel koordinatörlüğünü üstlenmektedir ve
her bir ortak da projenin planlanan çalışmalarından birini
koordine etmekle yükümlüdür.
Šiaulių Vijolių Secondary School
SIAULIAI
LİTVANYA
Koordinatör : Byn. Zulfija GUZIENE
André Aalberg Primary School
SAINTE MARIE AUX MINES
FRANSA
Koordinatör : Bay Daniel NEFF
Ludwik Zamenhof's Primary School # 51
BIAŁYSTOK
POLONYA
Koordinatör : Byn. Ewa KALICKA
Lyuben Karavelov Secondary School
VIDIN
BULGARİSTAN
Koordinatör : Byn. Diana ANTONOVA
Andrés Manjon Primary School
CEUTA
İSPANYA
Koordinatör : Bay Raju SHIVDASANI
Béla Bartók Primary School
VESZTO
MACARİSTAN
Koordinatör : Byn. Csilla KOVARI
Kerim Çeliktaş Türkocağı Primary School
TARSUS
TURKİYE
Koordinatör : Bay Necip DURAK
Projede öğrenciler neler yapacaklar ?
Öğrenciler, belirlenen temalar üzerinde çalışacak, kendi
yerel kültürlerini keşfedecek, ülkelerinin ve yaşadıkları
bölgenin geleneklerini ve bayramlarını tanıtan fotoğraf
albümleri, kitapçıklar, slayt gösterileri ve videolar
hazırlayacaklar.
Çalışmalarındaki edinimlerini de ortaklarla ve okullarındakilerle paylaşacaklar; ve diğer ortakların paylaşımlarıyla da
onların kültürleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olacaklar.
Peki, ya öğretmenler ?
Öğretmenler ilk olarak ortaklarla paylaşımlarda bulunacak bir
(yada daha fazla) tema üzerinde öğrencileriyle çalışacaklar.
Proje dili İngilizce olması nedeniyle, tüm öğretmenler öğrencilerinin yapmış olduğu çalışmaları İngilizceye, diğer ortakların
öğrencilerinin çalışmalarını ise kendi ana dillerine çevirecekler.
Proje süresince tüm ortakların öğretmenleri düzenli olarak
yapılacak ülke gezilerinde bir araya gelecekler. İlk buluşma
2010 Kasım ayında Bulgaristan'da gerçekleşti.
BULGARİSTAN GÜNEŞİ ALTINDA İLK BULUŞMAMIZ
ve ikinci kademe sınıflarını ziyaret ettik, 10-11 yaşlarında bir grup
öğrenci ile okul müzesini ve Comenius köşesini gezdik. Öğrencilerin
İngilizce konuşmaya oldukça hevesli olduklarını ve okullarını gezdirmekten de oldukça gurur duyduklarını gördük. Bunların yanı sıra, bir
kaç saatimizi de bazı sınıflarda kullanılan öğretim uygulamalarını
gözlemleyerek geçirdik.
Okuldaki diğer günlerimizde, okul yaşamından bazı anları paylaştık.
Lyuben Karavelov Gününde, okul bandosu eşliğinde yapılan bir yarışı
izleme olanağı bulduk. (Ünlü bir yazar olan Lyuben Karavelov, okulun
ilke olarak benimsediği "Eğitim olmadan özgürlük, özgürlük olmadan
eğitim olmaz." sözlerinin sahibi ve okula
adını veren kişidir.)
Ayrıca, okul; Noel'i
kutlama geleneklerini
anlatan ve bize bazı
lezzetleri tatma olanağı tanıyan bir gös-
7 ortak ülkeden öğretmenler, Lyuben Karavelov Okulunun önünde.
VIDIN (BULGARIA)
Bu ilk buluşmaya kadar, projemiz temel olarak bir dosyadan, hedeflerden,
çoğunlukla okullarda bireysel olarak başlayan çalışmalardan ve elektronik
ortamda yapılan yazışmalarla yansıyan birlikte çalışma isteğinden ibaretti.
Ancak bu ilk buluşmada, birbirimizi tanımamızla ortaklığımız şekillendi.
Katılımcıların fikir alış-verişleriyle, bu sürece katkıda bulunan insani ilişkilerin gelişmesi birbirimizi daha yakından tanımamıza olanak sağladı.
Diğer taraftan, uygulama düzeyinde de proje çalışmalarına başlamış olduk.
Yapılacak çalışmalar, uygulama biçimleri, tarihleri belirlendi, paylaşım ve
iletişim biçimlerinin ne olacağına karar verildi.
teri sundu. Daha sonra,
bazı öğrenciler ve öğretmenleriyle birlikte, bu
yılında çalışma konularından biri olan bölgenin
mimari mirasını keşfe
Son ama daha ayrıntılı olarak, bir okulu, o okulun öğretmenlerini ve çevresini keşfetme fırsatını bulduk.
çıktık. Baba Vida Kalesi, dikkate değer Belogradçik Bölgesi ve
Magura Mağarası.
Ve özellikle aktif olarak rol oynayan öğrencilerin, proje ve deği-şimle oldukça motive olduklarını gördük.
Lyuben Karavelov okulundaki ilk günümüzde, okul
müdiresi ve bazı öğretmenler tarafından geleneksel bir hoş geldin
ekmeği
eşliğinde
karşılandık.
Ve ardından bina içerisinde gezintiler yaptık. Bir
Bu toplantı, bize her
bir ortağın güçlü bir
birikimi ve , bir şeyler
yapmaya istekli olduğu fikrini verdi.
Bir sonraki adım Mart ayında İspanya'da (Ceuta) yapılacak olan 2.
toplantı olacak.
Fanny Zeiger & Daniel Neff
AVRUPA'DA HER YERDE, PROJEMİZ DEVAM EDİYOR...
Bulgaristan’da
Proje
çalışmalarına, bu yılki ilk Öğretmenler
Toplantısında
projeyi
meslektaşlarımıza duyurarak başladık.
Projemiz,
tüm
öğretmenler
tarafından ilgiyle karşılandı ve
ilerleyen günlerde yapılacak olan
etkinliklerin
yürütülmesi
için
ekipler oluşturuldu.
Ayrıca, projeyi ve onunla ilgili
çalışmaları okul radyosunda ve
gazetesinde tanıttık.
Kasım ayının ilk haftasını, Comenius Haftası olarak değerlendirdik.
Bu hafta boyunca öğrencilerimize
Avrupa vatandaşlığıyla ilgili dersler
verdik; ilköğretim öğrencileri tüm
Avrupa ülkelerinin haritalarıyla
resimler hazırladılar. Ayrıca ortak
ülkelerin bayraklarını boyadılar.
Diğer taraftan, yerel geleneklerimiz,
efsanelerimiz
ve
mutfağımızla ilgili bilgi toplamaya
başladık ve bunlarla ilgili CD ve
portfolyolar hazırladık.
Litvanya’da
Çalışmalarımızı 14-18 Kasım tarihlerinde Vidin'de düzenlenen ilk
proje toplantısında sunduk.
4. Sınıf öğrencileri Noel ari-fesini
nasıl kutladığımızı anlatan bir
gösteri hazırladı ve bu gösteriyi
Noel öncesi Aziz George Tatilinde
gelen konuklarımıza sundular.
Ayrıca, bazı velilerimiz hepimizin
tatması için geleneksel vejetaryen
yemekleri hazırladılar ve öğrencilerimizde bazı geleneksel tariflerin
olduğu
kitapçıklar
dağıttılar.
Proje toplantısı boyunca, birbirimizi tanıdık, olumlu öğretim uygulamalarıyla fikir alışverişlerinde
bulunduk, yaşam tarzlarımızı ve
geleneklerimizi tanıttık ve bu
kültürler arası deneyimden çok
yararlandık.
Diana Antonova
CM1-CM2 sınıfları
(4.-5. Sınıflar) bir res
-samla bir araya
gelerek
fantastik
masal karakterleri ve
Avrupa
efsaneleri
üzerinde çalışmaya başladı.
CE1 öğrencileri (2. Sınıf) bölgemizin çeşitli geleneksel evlerini görebileceğimiz Alsace'de ki Ungershein açık hava müzesini
ziyaret ettiler.
Fotoğraflar çektiler ve bazı
evlerin tahta yapılarını anlayabilmek
için
doğra-
macılıkla ilgili bir atölye çalışmasına
katıldılar. Okulda, Comenius proje ortaklarının harita üzerinde yerlerini bularak bu ülkelerin bayraklarını çizdiler.
Bulgaristan'dan
öğretmenlerinin
dönüşüyle, bu ülkenin çeşitli yönleri
üzerinde çalışmalar yaptılar.
başında,
projenin
Eylül'de
tanıtımı
yapıldı.
Birinci kademede "Projemizin ortaklarının ülkeleri hakkında neler biliyoruz?" konulu dersler yapıldı.
Öğrencilerimize, bu ülkeler ile ilgili bilgiler verildi.
Bulgaristan'da ki proje toplantısından sonra, proje koordinatörü toplantı sonuçlarını okuldakilerle paylaştı.
Toplantıyla ilgili bilgiler okulun web sitesinde yayınlandı.
Fotoğraflar, kitaplar, broşürler, videolar ve diğer materyaller öğretmen ve öğrencilere gösterildi.
Birinci kademe öğrencileri arasında "Litvanya Efsaneleri"
ile ilgili resim yarışması ve sergi
düzenlendi.
Okulda, "Mutfak, ulusal kültürün
bir parçasıdır." başlıklı bir etkinlik haftası düzenlendi.
Öğrenciler, geleneksel yemekler,
pişirme şekilleri ve malzemele-
Zulfija Guziene
Bazı sınıflar proje konularıyla ilgili çalışmaya
başladı.
Öğrencilerimiz topladıkları bilgileri
koruyacakları Avrupa Günlükleri
oluşturdular.
Okul yılının
okuldakilere
riyle ilgili araştırmalar
yaptılar.
Haftanın sonunda da en
ilginç ve lezzetli buldukları
yemekleri pişirdiler.
Fransa’da
yakın tarihte de okulumuzda ki diğer sınıflara
Bulgaristan'la ilgili bir sunum yapacaklar.
CM2 Sınıfı (5. Sınıf) ve iki dili (FransızcaAlmanca) konuşabilen sınıftan 9-11 yaşlarında ki öğrencilerle "Yemek tarifleri ve incelikleri" üzerinde çalışmalar yaptılar.
Elmalı tartlar hazırladılar, tariflerin sunumunu ve yapılışlarıyla ilgili
çalışmaları Fransızca olarak yaptılar.
Bu çalışmaları yaparken de fiil çekimlerini öğrendiler.
Jean-Luc Collin—Véronique Lutz—Virginie Lammersfeld
Macaristan’da
Bela Bartok Genel Eğitim Merkezi Pal Szabo
İlköğretim Okulu personeli bir araya geldiler.
Amaçları, Comenius uluslararası ortaklık projesinin, bu eğitim-öğretim
yılındaki planını tartışmaktı.
Konular, programları, projeleri ve
toplantı gazetelerini kapsamaktaydı.
Köy Evindeki Program
19 Ekim 2010 tarihinde, okulun iyi
derecede İngilizce bilen 6. Sınıf
öğrencileri 4. ve 5. dersleri Veszto'da ki köy evinde geçirdi.
Köy evinde atölye çalışması
Program boyunca tanıtılan bu evde, eski mobilyalara, günlük kullanılan eşyalara
dikkat çekildi.
Türkiye’de
Daha sonra balkabağı başroldeydi. Balkabağından hazırlanan "Jake O'Lattern"
olarak adlandırılan oyma lambalar programın en önemli çalışmasıydı.
başladık.
İlk
olarak öğrencilerimizi ve velileri proje ile
ilgili bilgilendirdik.
Sonra,
projenin işleyişi
ile ilgili bir plan
ve
görev
dağılımı yapmak için meslektaşlarımızla bir araya geldik.
Proje çalışmaları her dersin programına dahil edildi. Daha
sonra, proje yerel basın aracılığıyla bölgedeki halka duyuruldu. Öğrencilerimiz, çalışmalara bir “Comenius Köşesi"
oluşturarak başladı. İlk olarak, bu köşede öğrenciler tarafından çizilen proje ortaklarının bayrakları sergilendi.
Daha sonra, öğrenciler her bir ülke hakkında araştırmalar
yaptılar ve ülkelerin öne çıkan özelliklerini bu köşede
paylaştılar. Öğretmenlerimiz 14-18 Kasım 2010 tarihleri
arasında Bulgaristan'da düzenlenen ilk proje toplantısına
katıldılar. Ziyaretlerinden oldukça memnundular.
Köy evindeki programda, 6. Sınıf
öğrencileri proje koordinatörü, program
yöneticisi ve birbirleriyle röportaj yapma
fırsatını elde ettiler. Çocuklar birbirlerine
sorular sordular ve birbirlerine zekice
yanıtlar verdiler. (İnternet üzerinden de
görülebilir.)
2011'in Şubat ve Mart ayları mimariye
odaklanacak. Program farklı binaların
fotoğraf çekimlerini, köy evlerinin
maketlerinin yapımı ve Teknik
Yerel TV’de öğrencilerle Comenius
projesi ile ilgili söyleşi.
Öğrenciler tarafından yapılan geleneksel Noel süslemeleri (Bölgedeki tarihi köy
evinde yapılan Noel atölye çalışması)
Derslerde yapılan tipik binaları kapsayacak.
Herkesin kendi yaptığı eserlerin gösterileceği bir sergi bitiş organizasyonu olarak
düzenlenecek.
Projemiz onaylandıktan sonra, büyük
bir
heyecanla
çalışmalarımıza
Daha sonra, okulumuzda bir toplantı düzenlendi ve
öğretmenlerimiz, öğrencilerle, diğer meslektaşlarla, velilerle ve yerel halkla Bulgaristan ziyareti ile ilgili gözlemlerini paylaştılar. Tüm bu çalışmaların yanı sıra, projemizin web sitesinin yapımına büyük bir hızla başlandı.
Kültür Merkezi bu organizasyona ev sahipliği yapacak.
Adrienn Parais & Gábor Sinkó
Polonya’da
2010/2011 okul yılı bize yeni bir heyecan getirdi.
Biz ve ortaklarımız tarafından hazırlanan bir proje; "Popüler gelenekler ve bayramlarla birbirimizi daha iyi tanıyalım."
Proje
etkinliklerinde
koordinatörler ve öğrencilerden oluşan bir takım kurarak hazırlıklara başladık.
(Proje çalışmaları: Yemek
kültürü, tarihi binalar ve
anıtlar, popüler bayramlar,
efsaneler, tarihi kişiler, folklor, dans.) Projede çalışacak
tüm sınıfları bir araya
getirdik.
çalışmak
üzere
öğretmenler-
Duygu Erdoğan Dinçdölek - Necip Durak
BİR SONRAKİ SAYIYI BEKLERKEN
(HAZİRAN 2011)
Öğrenciler, yemek tarifleri verecekler, yemek
tarifi kitapçıkları hazırlayacaklar ve ortak
ülkelerden gelen tariflerin denenmesiyle ilgili
çalışmalar yapacaklar.
Ayrıca, kendi mimari miraslarını öğrenmeye
ve diğer ülkelerin miraslarını keşfetmeye
yönelik çalışmalar yapacaklar.
Eylül ayının ortalarından bu yana, öğrenciler bölgemizin tarihi
ve gelenekleriyle ilgili resimler, bilgiler ve mater-yaller toplamaya
başladılar.
Dahası, okulun web sitesinde yerel halkı ve diğerlerini proje
çalışmaları sırasında yakınlaştıracak bir link (bağlantı) oluşturduk.
Okulumuz basın kulübü, proje kapsamındaki gelişmelerin yer
aldığı bir " Comenius Bülteni" hazırladı.
Ewa Kalicka
Son olarak, öğrenciler masal ve yerel efsanelerin resimlendirilmesine yönelik görsel sanatlarla ilgili çalışacaklar. Ayrıca, ortaklarımızın öykü ve efsanelerini keşfedecekler.
Bu bülteni tasarlayan ve yayınlayanlar :
Fanny ZEIGER (Fransa), ile
Diana ANTONOVA (Bulgaristan) - Csilla KŐVÁRI (Macaristan)
Zulfija GUZIENE (Litvanya) - Ewa KALICKA (Polonya)
Maribel FERRER (İspanya) - Necip DURAK (Turkiye)
TARAFINDAN ÇOĞALTILMIŞTIR.

Benzer belgeler