avdupa-halkmeclisleri-duyuru

Transkript

avdupa-halkmeclisleri-duyuru
a
d
a
d
'
a
Halk Meclisleri'nde
Avrup
Örgütlenelim!
Kim diyebilir ki Avrupa'da hiçbir sorunumuz yok?
Sorunumuz çok!
Avrupa'da yaşayan göçmen halklar olarak,
Türkiyeliler olarak sürekli büyüyen ve yıkıcı
hale gelen sorunlarla kuşatılmış durumdayız.
İşsizlik... Irkçılık...
Yozlaşma... Yabancı düşmanlığı
ve her alandaki ayrımcılık..
Aşağılama... Bireycilik...
Sağlık sistemindeki sorunlar...
Eğitim sistemindeki ırkçılık ve adaletsizlik.
Durmadan yenileri çıkarılan ırkçı yasalar...
Eli kolu bağlı seyrediyor durumdayız.
Öyle değil mi?
En fazla bireysel çabalarla bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ama karşımızdaki sistemin
gücü ve sorunların büyüklüğüne bakarsak,
açıktır ki, bireysel çabalarla sonuç almak
mümkün değildir.
ibadethanelerimizi, iltica yurtlarını
yakıyorlar... Seyretmekten başka ne yapabiliyoruz?
Çocuklarımız uyuşturucu, büyüklerimiz
otomat bağımlısı oluyor... Her yer kumarhanelerle, fuhuş evleriyle doluyor... uyuşturucu
meydanlarda satılıyor... ne yapabiliyoruz?
İŞsizlik kurumları, üç kuruş verecekler
diye aşağılıyor, hakaret ediyor, insanlık dışı
çalışma koşulları dayatıyorlar... Ne tavır alabiliyoruz?
İnsanlarımız yanlış teşhisten, yanlış tedaviden ölüyor, sakat kalıyor, sürünüyor...
Hangi hastaneyi protesto edebiliyoruz?
Polis, gençlerimize sadece "yabancı"
oldukları için potansiyel suçlu muamelesi
yapıyor. Biz bunun karşılığında ne
yapıyoruz?
Avrupa'daki demokratik derneklerimiz, sürekli polis gözetim ve denetiminde, baskınlar
yapılıyor...
Avrupa ekonomisi kriz sinyalleri veriyor ve
bunun faturasını yine biç göçmenler ödüyoruz. Çalışma saatleri uzadı, ücretler kısaldı...
Bu çalışma koşullarına boyun mu eğiyoruz,
yoksa haklarımızı aramak, korumak için
birşey yapabiliyor muyuz?..
Kısacası, sorunlarımız çok ve işin gerçeği
şu ki; biz bu sorunlarla ilgili bir şey
yapamıyor durumdayız.
Çünkü örgütsüzüz.
Çünkü mücadeleyle, örgütlenmeyle sonuç
alınamayacağı şeklindeki bir
inançsızlık hakim.
Burjuvazi bu inançsızlığı,
güvensizliği yayıp,
insanların örgütsüz
kalması için elinden geleni yapıyor.
Avrupa
Halk Meclislerini
Kuruyoruz
Çocuklarımıza sadece "kara kafalı"
oldukları için okullarında geri zekalı
muamelesi yapılıyor. Gidip bir
iki öğretmenle sonuçsuz
görüşmeler yapmaktan
başka ne yapabiliyoruz?
Irkçı katiller,
insanladrımızı katletti.
Evlerimizi, işyerlerimizi,
GÜCÜMÜZ
BİRLİĞİMİZDİR
Kısacası, Avrupa'da
Bu resim Türkiye`den.
Avrupa`da da kendine
uygun meclislerimiz
neden olmasın?
eğer insanca yaşamak istiyorsak,
ırkçılığa karşı bir güç olmak istiyorsak;
uyuşturucuya, kumara, fuhuşa karşı bir
barikat olmak istiyorsak;
haklarımızı korumak istiyorsak;
aşağılanmamak, yabancı düşmanlığıyla
ezilmemek istiyorsak;
yapacağımız bellidir: ÖRGÜTLENMEK,
ÖRGÜTLENMEK, ÖRGÜTLENMEK!
AVRUPA'DA YAŞAYAN HALKIMIZ!
Avrupa Halk Meclisleri'nde Örgütlenelim!
Türkiye'de 1996'dan bu yana süren bir örgütlenme biçimidir Halk Meclisleri.
Yoksul halkımızın sayısız sorununun çözülmesine önderlik etmişlerdir.
"Burası Avrupa, burada olmaz" itirazlarını
çok duyarız... "Burası Avrupa, burda o kadar
sorun yok" denilir bazen de..
Sorunlar yok mu? Yukarıdaki tablo herkesin gözlerinin önündedir.
Sorunlar varsa, çözümünü arayacağız..
Avrupa Halk Meclisleri de kendi özgünlüklerine göre biçimlenecektir.
Halk Meclisleri nedir?
Halk meclisleri TABAN ÖRGÜTLENMELİRİDİR.
Halkın KENDİ SORUNLARINA KENDİSİNİ ÇÖZÜM ARADIĞI örgütlenmelerdir.
Halk Meclisi, HALKIN KENDİ KENDİNİ
YÖNETMEYİ ÖĞRENDİĞİ örgütlenmelerdir.
Halk Meclisleri, halkın DAYANIŞMASIDIR.
Avrupa Halk Meclisleri'nde Birleşelim.
Sorunlarımıza birlikte çözüm arayalım.
Zor günümüzde, dar anımızda
dayanışma içinde olalım.
Bencilliğin, bireyciliğin kalesinde, bu
düzen içinde yapılacak en iyi şey
DAYANIŞMAYI BÜYÜTMEKTİR.
Çocuklarımız için kreşler açmaktan, ortak
hukuk fonları oluşturarak, maruz kaldığımız
haksızlıklara karşı suç duyurularıyla, davalarla hukuk mücadelesi vermeye, ırkçı
saldırganları örgütlülüğümüzle caydırmaktan,
otomat, uyuşturucu bağımlılığına karşı kampanyalar açmaya... kadar bir çok şeyi yapabilir ve başarabiliriz.
Avrupa'da hak arama bilinci ve cesareti
öldürülmüştür. Halk Meclisleriyle bunu
canlandırabiliriz.
Gücümüz birliğimizdir. Gücümüz
örgütlülüğümüzdür.
Halk Meclisleri, halkımızın varolan derneklerinin alternatifi değildir. Tersine onlardan
güç alarak, onlara güç vererek, halkımızın
daha örgütlü, bilinçli hale gelmesini
sağlayacaktır. Alevi dernekleri, yöre dernekleri, demokratik kurumlar, hepsi Halk Meclisleri'nde yer alabilirler.
GENÇLERİMİZ, EV KADINLARI,
EMEKÇİ İNSANLARIMIZ, İŞSİZLERİMİZ
HER MİLLİYETTEN, İNANÇTAN, MESLEKTEN HALKIMIZ!
Avrupa Halk Meclisleriyle, Avrupa'da uzun
yıllardır baskılar, hak gaspları, aşağılamalar,
ırkçı saldırılar, eğitim ve sağlık alanındaki
mağduriyetlerimiz karşısında içine
düştüğümüz çaresizliği aşabiliriz.
Halk Meclislerinde birleşelim, örgütlenelim.
ÖRGÜTSÜZ HALK HİÇTİR, ÖRGÜTLÜ
HALK GÜÇTÜR.
Avrupa Halk Meclisleri
Girişim Komiteleri

Benzer belgeler