Gölcük Rotary Kulübü: golcukrotary.org

Transkript

Gölcük Rotary Kulübü: golcukrotary.org
GÖLCÜK ROTARY
KULÜBÜ
KuruluĢ Tarihi : 19.03.1993
Charter Tarihi : 23.04.1997
Toplantı No 1027 - Bülten No 7 - Toplantı Yeri Wellborn Hotel - Toplantı tarihi 01.09.2014 - Toplantı Saati 18:00 - Dönem Toplantı No 8
Rtn.Gary C.K.HUANG
UR.BAġKANI
201 4-2015
Rtn. Müfit ÜLKE
UR.2420.Bölge Guvernörü
2014-2015
Rtn. Gülperi GÜLPINAR
UR.2420. Bölge Guvernör
Yardımcısı
2014-2015
Rtn.Yavuz Selim ÖZKAYA
Gölcük Rotary Kulübü BaĢkanı
2014-2015
GÖLCÜK ROTARY KULÜBÜ YÖNETİM KURULU
Kulüp BaĢkanı : Rtn.Selim ÖZKAYA
Kulüp Sekreteri : Rtn.Tolga PATIR
Kulüp Saymanı : Rtn. Bülent KARABULUT
GeçmiĢ Dönem BaĢkanı : Rtn.Cumhur KESEMENLĠ
Gelecek Dönem BaĢkanı : Rtn.Mithat Fırat ÖZER
BAŞKANIN MEKTUBU
Değerli Dostlar,
Dönemimizin 8. Toplantısında önümüzdeki ay gerçekleĢtirilecek olan uçurtma Ģenliği ile ilgili
mevsimin uygun olup olmadığı konusu görüĢüldü. Çoğunluğun katıldığı önümüzdeki
toplantılarda uçurtma Ģenliğinin Ekim veya Mayıs aylarında birinde yapılması hususu üyelerin
görüĢlerine sunulacaktır.
Toplantıda ayrıca 19 Ekimde gerçekleĢtirilecek Rotary Day’ e Kulübümüz üyelerinin yüksek
oranda katılım sağlaması konusunda fikir birliğine varıldı.
Önümüzdeki hafta görüĢmek üzere…
Rotaryen sevgilerimle
Rtn.Yavuz Selim ÖZKAYA
BaĢkan
2014-2015
www.golcukrotary.org
Sayfa 1
MUTLU GÜNLERİMİZ
•
MAZERET BİLDİREN ÜYELERİMİZ
•
•
Burcu DOĞUSEL
Muhammed ÇALIŞKAN
PLANLI KULÜP ETKİNLİKLERİMİZ


Eylül ayı son haftası Okul boyama etkinliği
Ekim ayı Uçurtma Şenliği-KOÜ Kampüsü
ATATÜRK DİYOR Kİ…
Yolunda yalnız olmayacaksın; orada, aynı
hedefi takip eden başkaları ile beraber yürüyeceksin.
Bu hayat yarışında, diğerleri, kabiliyetleri itibariyle
size geçebilirler. Bir başarı, elinizden kaçabilir.
Bundan dolayı, onlara kızmayınız ve elinizden geleni
yapmışsanız, kendi kendinize de kızmayınız. Asıl
mühim olan başarı değil, gayrettir. İnsanın elinde olan
ve onu memnun eden ancak gayrettir.
1930 (Afetinan, M.B. ve M.K.
Atatürk’ün El Yazıları, s. 78; 542)
www.golcukrotary.org
Sayfa 2
TARİHTE BU HAFTA
01/09/1920
02/09/1633
03/09/1783
04/09/1870
05/09/1901
06/09/1566
07/09/1822
Fransızlar, başkenti Beyrut olan Lübnan
devletini kurdu.
İstanbul Cibali'de çıkan büyük
yangında, 20 binden fazla bina kül
oldu. Katip Çelebi'ye göre, kentin beşte
biri yandı.
İngiltere Paris'te imzalanan anlaşmayla
Amerika Birleşik Devletleri'nin
bağımsızlığını tanıdı.
Fransa'da III. Cumhuriyet ilan edildi.
National Association of Professional
Baseball Leagues (NBA) kuruldu
Kanuni Sultan Süleyman,
Zigetvar yakınlarında öldü.
Portekiz sömürgesi Brezilya
bağımsızlığına kavuştu.
HAFTANIN KARİKATÜRLERİ
www.golcukrotary.org
Sayfa 3
EYLÜL 2014 DEVAM ÇİZELGEMİZ
ÜYELERĠMĠZ
Armağan ĠġDAġ
Ayla TAġKIRAN
Behlül YAVALAR
Burcu ATUN
Bülent KARABULUT
Celal OKER
Cumhur KESEMENLĠ
Hasan ĠNAL
Ġhsan KUTLU
Ġsmail SAĞIROĞLU
M.Fırat ÖZER
Muhammet ÇALIġKAN
Mustafa DĠZDAR
Olcay ĠLTER
Orhan ÇATAK
Reha YARDIM
Yavuz Selim ÖZKAYA
Tolga PATIR
Turan TOK
KATILIM ORANI (%)
1
2
3
4
X
X
X
X
X
X
X
37
Değerli dostlar,
Aidatlarınızı “Garanti Bankası Sanayi şubesi (IBAN: TR16 0006 2000 7200 0006 2020 20) numaralı hesaba veya Kulüp
Saymanımıza iletebilirsiniz.
Bülten Sorumlusu Tolga PATIR
www.golcukrotary.org
[email protected]
(533) 552 35 68
Sayfa 4
Sevgili Rotaryenler,
2014-2015 Rotary Dönemi Bölgemiz etkinlik takviminin güncellenmiş hali ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
Rotaryen sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
2014-2015 Dönemi Dönem İçi Belli Olan Etkinlikler Takvimi
Trakya Bağbozumu – Tekirdağ RK
7 Eylül 2014
RALLY DAY – Maçka RK
14 Eylül 2014
Barış Konferansı
21 Eylül 2014
Rotary Vakfı Semineri - Yeniköy RK
27 Eylül 2014
1. Yeni Üye Oryantasyon Kampı
27 – 28 Eylül 2014 (1 Gece Konaklamalı)
Gençlik Semineri – Fındıklı RK
28 Eylül 2014
FOOD & ART – Koç Müzesi / Kültür ve Sanat Komitesi
30 Eylül 2014
Rotary Eşler Toplantısı
1 Ekim 2014
2015 – 2016 Dönemi Bölge Görevlileri Tanışma Toplantısı (BGTT)
11 Ekim 2014 Tarabya Vilayetler Evi / Caddebostan RK
Rotary Vakfı (TRF) “Fund-Raising” Akşam Yemeği
15 Ekim 2014 (Dünya BaĢkanının katılımı ile)
The Rotary Day – 3 Bölge
16 – 19 Ekim 2014 arasında (Dünya BaĢkanının katılımı ile)
Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları
29 Ekim 2014
2015 – 2016 Dönemi Başkanlar Tanışma Toplantısı (BTT)
07 – 09 Kasım 2014 Edirne Morgi Otel / Edirne Mimar Sinan RK
Anıtkabir Ziyareti (Öğrenciler – Ataşehir RK)
5-6 Kasım
Atatürk’ ü Anma Etkinliği
10 Kasım 2014
www.golcukrotary.org
Sayfa 5
Zone Enstitüsü – Marakeş /FAS
13 – 16 Kasım 2014
Rotary Vakfı Semineri
22 Kasım 2014
Öğretmenler günü (Etiler RK
23 Kasım 2014
Engelliler Günü
3 Aralık 2014
Ulusal Danışma Kurulu (Sadece Guvernörler)
5 – 7 Aralık – Mersin (2430. Bölge Organizasyonuyla)
Bölge Kermesi
9 Aralık 2014
Rotary Vakfı Semineri
13 Aralık 2014
Yarıyıl Değerlendirme Toplantısı – Haliç RK
17 – 18 Ocak 2015
Rotary 110. Yıl Kuruluş Kutlamaları
22 ġubat 2015
Rotary Vakfı Semineri – İzmit RK
28 ġubat 2015 – Ġzmit
Dünya Kadınlar Günü
8 Mart 2014
2015 – 2016 Dönemi Başkanlar Eğitim Semineri (BES)
14 – 15 Mart 2015 Silver Side Hotel Çorlu / Çorlu 100. Yıl RK
2. Oryantasyon Kampı
21 – 22 Mart 2015 (1 Gece Konaklamalı)
2440. Bölge 2015 -2016 Dönemi Bölge Eğitim Asamblesi
26 – 29 Mart 2015 Bursa Crown Plaza / Nilüfer RK
2420. Bölge 2015 – 2016 Dönemi Bölge Eğitim Asamblesi
04 – 05 Nisan 2015 Wow Hotel – YeĢilköy / Çorlu RK
Gelibolu 100 Barış Konferansı
18 Nisan 2015 (Dünya BaĢkanının katılımı ile)
Dünya Başkanı Ziyareti
18 – 20 Nisan 2015
KOYE Toplu Diploma Töreni
19 Nisan 2015 (Dünya BaĢkanının katılımı ile)
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinliği
23 Nisan 2015
Gelibolu 100. Yıl Anma Töreni – Anzak Günü – Dostluk Çadırı
24 – 25 Nisan 2015 – Çanakkale
www.golcukrotary.org
Sayfa 6
2440. Bölge - Bölge Konferansı
7 – 10 Mayıs 2015 Marmaris Club Yazıcı Turban / Güzelyalı RK
2420. Bölge - Bölge Konferansı
16 – 19 Mayıs 2015 Erenköy RK
Dünya Çevre Günü
5 Haziran 2015
Uluslararası Konvansiyon
5 – 15 Haziran 2015 Sao Paolo – Brezilya
Guvernörlük Devir Teslim Töreni Toplantısı
28 Haziran 2015 BayrampaĢa RK
www.golcukrotary.org
Sayfa 7

Benzer belgeler

Gölcük Rotary Kulübü: golcukrotary.org

Gölcük Rotary Kulübü: golcukrotary.org 5 – 7 Aralık – Mersin (2430. Bölge Organizasyonuyla) Bölge Kermesi 9 Aralık 2014 Rotary Vakfı Semineri 13 Aralık 2014 Yarıyıl Değerlendirme Toplantısı – Haliç RK 17 – 18 Ocak 2015 Rotary 11...

Detaylı

gÖlcÜk rotary kulÜbÜ - Suadiye Rotary Kulübü

gÖlcÜk rotary kulÜbÜ - Suadiye Rotary Kulübü sevgili İsmail Sağırolu’na bir kez daha teşekkür etmek isterim. Sevgili dostlar biliyorsunuz 2420.Bölge Konferansı sebebi ile geçen hafta yapmamız gereken resmi toplantımızı iptal etmiştik. Bu haft...

Detaylı