Sayı 24 -Şubat 2016 - Turizm Fakültesi

Transkript

Sayı 24 -Şubat 2016 - Turizm Fakültesi
02
Turizm Kariyer Günü
02
AHTR Yeni Sayısı
Yayımlandı
03
RIXOS Teknik Gezisi
Düzenlendi
03
Tecrübelerle
Girişimcilik
TURİZM FAKÜLTESİ
Bülteni
YIL 4, SAYI 24, ŞUBAT 2016
Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi’nin Aylık Elektronik Yayın Organıdır
Rektörümüzden Öğretim
Üyelerimize Teşekkür
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa
Ünal, Google Bilim Adamı Atıf Profilleri
sıralamasına girerek Akdeniz Üniversitesi'nin adını
bilim alanında bir kez daha duyuran fakültemiz
bilim insanlarından Doç. Dr. Meltem Caber ve Doç.
Dr. Tahir Albayrak’a teşekkür belgesi sundu.
Tandem Bisiklet Etkinliği
Düzenlendi
Rekreasyon Yönetimi bölüm başkanımız
Doç. Dr. Erkan Çalışkan’ın vasıtasıyla
fakültemiz bünyesine kazandırılan
tandem bisikletlerimizle ilk etkinliğimiz
düzenlendi.
Öğrencilerimizin
bir
çoğunun ilk kez tandem bisiklet
deneme şansını bulduğu bu etkinlikte
amaç,
öğrencilerimiz
arasındaki
koordinasyon ve iletişimi arttırarak
aralarındaki bağları kuvvetlendirmekti.
Turizm Kariyer Günü
11 Mart 2016 tarihinde fakültemizde “Turizm Kariyer
Günü” düzenlenecektir. Oteller, seyahat acentaları,
hava yolu şirketleri gibi kuruluşlar standlar açarak
öğrencilerimize staj ve iş konularında çeşitli fırsatlar
sunacaklardır. Ayrıca düzenlenecek olan panelde
sektör ve üniversite arasında işbirliği olanakları
tartışılacaktır.
Sektör Yöneticileri
Öğrencilerimizle Buluştu
TİYADER Antalya Yönetimiyle
Toplantı Düzenlendi
Otel Adam &Eve servis müdürü Ufuk Sönmez,
supervisor Olgun Güllü ve Suena Golf Resort
Otel servis müdürü Mikail Göl öğrencilerimizle
buluştu. Staj sorunları, kariyer planlaması ve
sektörel değerler hakkında tartışmalar yapıldı.
Fakültemiz öğretim görevlilerinden Öğr. Gör.
Dr. Şevket Yirik aracılığı ile TİYADER Antalya
yönetimiyle
Sebahat
Özaltın
Toplantı
Salonu’nda, öğrencilerimizin de katıldığı bir
toplantı düzenlendi. Toplantıda turizm eğitimi
alan gençlerin kariyer planlaması, gönüllü
koçluk ve tiyatro grup faaliyetleri konuşuldu.
AHTR Yeni Sayısı Yayımlandı
2013 yılında yayın hayatına başlayan “Advances in
Hospitality and Tourism Research (AHTR)” isimli fakültemiz
dergisinin Aralık sayısına dergi web sitesi üzerinden
http://www.ahtrjournal.org ulaşılabilir.
Sayfa 2
Yıl 4, Sayı 24, Şubat 2016
Turizm Fakültesi
Bülteni
Hizmet İçi Eğitim Düzenlendi
19-20 Aralık 2015 tarihlerinde akademik ve idari personelimizin
katılımlarıyla Amara Dolce Vita Luxury Tekirova’da hizmet içi
eğitim düzenlendi. EBYS eğitimi, takım çalışması eğitimi gibi
konulardan sonra pazar günü son oturumda fakültemizin genel
sorunları ve gelecek planları hakkında değerlendirme toplantısı
yapıldı.
RIXOS Teknik Gezisi
Düzenlendi
Tecrübelerle Girişimcilik
Öğrencilerimiz, fakültemiz ve RIXOS Beldibi
Otel işbirliği ile düzenlenen teknik geziye
katıldılar. Gezide öğrencilerimizle otel ve
departmanların işleyişleri hakkında teknik
bilgiler paylaşıldı.
Girişimcilik dersimize AHK Worldwide yönetim
kurulu başkanı Haldun Kilit konuk oldu. Kilit,
girişimciliği kendi tecrübeleriyle anlatırken,
merak edilen soruları da cevaplandırdı.
Gloria Hotels Temsilcileri
Öğrencilerimizle Tanıştı
Fakültemiz öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Zeki Akıncı
aracılığıyla Gloria Hotels eğitim şefi Şenay Oral, İK müdürü
Hasan Başalan, F&B müdürü Mahir Özdoğan ve önbüro
müdürü Fethi İz otellerin ve departmanların tanıtımını
yaptı ve öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtladı.
Bülteni
Turizm Fakültesi
Fakültesi Bülteni
Turizm
Yıl 2,
MayısSayfa
20143
Yıl 4, Sayı
24,Sayı
Şubat4,2016
Fakültemizden Akademik Detaylar
Tamamlanan Tez Çalışmaları
 Zeynep KARSAVURAN (Ocak, 2016) “Turizm Lisans Eğitiminde Yüksekokulların Fakülteye Dönüşme Süreci
Üzerine Nitel Bir Araştırma” (Yüksek Lisans Tezi) (Danışman: Doç. Dr. Bahattin ÖZDEMİR)
 Aylin GÜVEN (Ocak, 2016) “Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Yaratıcı Turizm: Antalya İli Örneği” (Yüksek
Lisans Tezi) (Danışman: Doç. Dr. Yıldırım YILMAZ)
 Özge KOCABULUT (Ocak, 2016) “Duyguların ve Kişilik Tiplerinin Hizmet Kalite Algısı ve Müşteri
Memnuniyetine Etkisi” (Yüksek Lisans Tezi) (Danışman: Doç. Dr. Tahir ALBAYRAK)
Makaleler
 Albayrak T., Caber M., Çömen N. (2016) “Tourist Shopping: The Relationships Among Shopping Attributes,
Shopping Value, and Behavioral Intention”, Tourism Management Perspectives, 18, 98-106.
Yaklaşan Akademik Etkinlikler
 II.Ulusal Sürdürülebilir Turizm Kongresi (28-30 Nisan 2016)
I. International Conference on Tourism Dynamics and Trends (04-07 May 2016)
Bülteni
Turizm Fakültesi Adına İmtiyaz Sahibi
Prof. Dr.Beykan Çizel
(Dekan)
Genel Yayın Yönetmeni
Doç. Dr. Yıldırım YILMAZ
Yayın Kurulu
Arş. Gör. Özge KOCABULUT
Arş. Gör. Doğuş KILIÇARSLAN
[email protected]
Turizm Fakültesi
Bülteni
Yıl 4, Sayı 24, Şubat 2016
Sayfa 4

Benzer belgeler

Sayı 22 -Aralık 2015 - Turizm Fakültesi

Sayı 22 -Aralık 2015 - Turizm Fakültesi  Yurcu, G. & Kasalak, M.A. 2015, “Hotel workers Examined in Terms of Demographic Variables, the Perceptions of Social Well-Being: The Example Of Antalya Province”, International Conference On Soci...

Detaylı

Sayı 11 – Kasım 2014 - Turizm Fakültesi

Sayı 11 – Kasım 2014 - Turizm Fakültesi  Ece ÖMÜRİŞ (2014) “İşyerinde Arkadaşlık İlişkilerinin Temel Belirleyicileri ve Örgütsel Sonuçlar Üzerine Etkisi” (Doktora Tezi) (Danışman: Doç. Dr. V. Rüya EHTİYAR)

Detaylı

Turizm Akademisyeni, Mezunu ve Öğrencisi! Mesleki Yeterlilik

Turizm Akademisyeni, Mezunu ve Öğrencisi! Mesleki Yeterlilik gibi yaptırımları olan saçma sapan bir uygulamaya tabi olacaktır. Bu uygulama, Türkiye’de diploması olmayan “doğalgaz boru döşemecisi” gibi işler için yapılması gereken bir uygulama iken, Turizm gi...

Detaylı

Sayı 12 – Aralık 2014 - Turizm Fakültesi

Sayı 12 – Aralık 2014 - Turizm Fakültesi Calista Luxury Resort Otel’i ziyaret etti. Teknik gezi esnasında otelin faaliyetleri ve yönetim süreçleri hakkında yetkililer tarafından detaylı bilgilendirmeler yapılarak, bölümlerdeki iş süreçler...

Detaylı

Sayı 1 – Kasım 2013 - Turizm Fakültesi

Sayı 1 – Kasım 2013 - Turizm Fakültesi Turizm Fakültesi olarak 2013 yılı Aralık ayından itibaren yayımlamayı planladığımız Advances in Hospitality and Tourism Research (AHTR) adlı akademik dergimizin yanı sıra bültenimizin de hayata geç...

Detaylı