Sayı 27 – Mayıs 2016 - Turizm Fakültesi

Yorumlar

Transkript

Sayı 27 – Mayıs 2016 - Turizm Fakültesi
YIL 3, SAYI 27, MAYIS 2016
Turizm Fakültesi
Bülteni
I. Uluslarası Turizm Dinamikleri ve Trendleri
Konferansı Düzenlendi
2
II.Ulusal Sürdürülebilir
Turizm Kongresi
2
Özel Çocuklar
Rekreasyon Şenliği
3
AHTR TÜBİTAK
ULAKBİM TR
Dizininde
‘’Uluslararası Turizm
Akademisyenleri
fakültemizde düzenlenen
konferansta bir araya
geldi’’
Akdeniz Üniversitesi Turizm
Fakültesi’nin Kempten
Uygulamalı Bilimler
Üniversitesi, Almanya; Seville
Üniversitesi, İspanya ve
Sannio Üniversitesi, İtalya ile
ortaklaşa organize etmiş
olduğu 1. Uluslararası Turizm
Dinamikleri ve Trendleri
Konferansı 04-07 Mayıs, 2016
tarihleri arasında Turizm
Fakültemiz ev
Sahipliğinde
gerçekleşmiştir. Akdeniz
Üniversitesi, Güzel Sanatlar
Fakültesi Müzik Bölümü
tarafından gerçekleştirilen
konferans açılış dinletisiyle
başlayan toplantı, Doç.Dr.
Tahir Albayrak tarafından
yapılan olan açılış konuşması
ile devam etti. İlk konuk
konuşmacı, OTİ Holding
Yönetim Kurulu Başkanı ve
Dünya Turizm ve Seyahat
Konseyi Üyesi Sayınm
Ayhan Bektaş, ikinci
konuk konuşmacı ise
Waikato Üniversitesi İşletme
Okulu öğretim üyesi ayrıca
‘Tourism Management’ and
‘Tourism Management
Perspectives’ dergilerinin
editörü Prof.Dr. Chris Ryan
oldu.
06 Mayıs günü üçüncü
konuk konuşmacı
Central Florida
Üniversitesi, Rosen
College öğretim
üyesi
Prof. Dr.
Fevzi Okumuş
tarafından bir sunum
gerçekleştirildi. Konferansta
Prof.Dr. Atila Yüksel
düzenleme kurulunun
kararıyla en iyi konferans
bildirisi ödülünü alırken,
Emrullah Erul ve Kyle M.
Woosnam’ ın ortak çalışması
International Journal of
Contemporary Hospitality
Management tarafından en
iyi çalışma seçildi.
2
II. Ulusal Sürdürülebilir Turizm Kongresi Gerçekleştirildi
II. Ulusal Sürdürülebilir Turizm Kongresi fakültemiz tarafından 28-30 Nisan 2016 tarihleri
arasında Adrasan’da gerçekleştirilmiştir. II. Ulusal Sürdürülebilir Turizm Kongresi’nde
toplamda 55 bildiri Bilim Kurulunda yer alan akademisyenler tarafından değerlendirilmiş
olup kongrede sözlü olarak sunulması için 29 farklı üniversiteden 45 bildiri kabul edilmiştir.
Kongre kapsamında sunulan bildirilerin konu dağılımlarına bakıldığında ‚çevresel sorumlu
davranışlar, yeşil yıldız uygulamaları, kültürel miras çalışmaları, çevreye duyarlı rekreasyon
faaliyetleri değerlendirmeleri, turizm eğitimi değerlendirmeleri, korunan alanlar,
sürdürülebilir yönetim uygulamaları, yerel halk algısı, mutfak kültürünün
sürdürülebilirliği‛ başlıklarına ağırlık verildiği görülmektedir. Kongre boyunca sosyal
etkinlik kapsamında mandala eğitimi, plaj temizliği etkinliği, ağaç dikme etkinliği ve
Phaselis gezisi yapılmıştır.
Özel Çocuklar Rekreasyon Şenliği
Fakültemizde Doç.Dr. Erkan çalışkan önderliğinde
düzenlenen "Özel Çocuklar Rekreasyon Şenliği"ne katılan
engelli çocuklar, eğlenceli zaman geçirdi. Fakültemizin
yeşil alanında gerçekleştirilen etkinliğe, özel eğitim
merkezlerinden gelen çok sayıda çocuk katıldı. Fakülte
öğrencileri tarafından karşılanan çocukların yüzleri
boyandı. Frizbi oynayan, uçurtma uçuran çocuklar,
kurulan basketbol ve şişme kaydırak alanlarında eğlendi.
Görme engelli çocuklar, frizbi oynarken büyük mutluluk
yaşadı. Müzik eşlinde dans eden çocuklar, Güzel Sanatlar
Fakültesinden gelen öğrencilerin konserini dinledi. Minik
öğrencilerin bale gösterisi de ilgiyle izlendi. Çeşitli
ikramlarda bulunulan "özel çocukların" şenliğine, aileleri
ve öğretmenleri de katıldı.
En İyi Yüksek Lisans Tezi Ödülü
Fakültemizde
Fakültemiz araştırması görevlisi Gökhan Yılmaz, 28
Nisan-01 Mayıs 2016 tarihleri arasında Anatolia: Turizm
Araştırmaları Dergisi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli
Üniversitesi tarafından düzenlenen 8. Lisansüstü Turizm
Öğrencileri Araştırma Kongresi'nde Doç. Dr. Bahattin
Özdemir
danışmanlığında
hazırladığı
"Turizm
Destinasyonlarında Restoran Biçimleşmeleri Üzerine Nitel
Bir Araştırma: Kapadokya Örneği" isimli tez çalışması ile
En İyi Yüksek Lisans Tezi Ödülü kazanmıştır. Kendisini ve
danışman hocamızı tebrik eder, başarılarının devamını
dileriz.
‘’En İyi Yüksek
Lisans Tezi Ödülü
Araştırma
Görevlimiz Gökhan
Yılmaz’ın’’
2
Özel Çocuklar
Rekreasyon Şenliği Düzenlendi
En İyi Yüksek Lisans Tezi Ödülü
Fakültemizde
Fakültemiz araştırması görevlisi Gökhan YILMAZ, 28 Nisan-01 Mayıs 2016 tarihleri
arasında Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli
Üniversitesi tarafından düzenlenen 8. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma
Kongresi'nde Doç. Dr. Bahattin ÖZDEMİR danışmanlığında hazırladığı "Turizm
Destinasyonlarında Restoran Biçimleşmeleri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Kapadokya
Örneği" isimli tez çalışması ile EN İYİ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖDÜLÜ kazanmıştır.
Kendisini ve danışman hocamızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
‘’En İyi Yüksek Lisans Tezi
Ödülü Araştırma Görevlimiz
Gökhan Yılmaz’ın’’
4
Fakültemizden Akademik Detaylar
•
Akıncı,Z.,Kasalak, M. A., The Place and Importance of Special
Interest Tourism in Terms of Sustainable Tourism
Management, II. Eurasia International Tourism Congress, 0507 May 2016, Konya
•
İsayeva, S., Kasalak, M. A., The Example Ecotourism Practices
Content of The Sustainable TourismManagement, II. Eurasia
International Tourism Congress, 05-07 May 2016, Konya.
•
Albayrak T., Caber M. (2016) ‚Destination attributes’ effects
on rock climbing tourist satisfaction: An asymmetric impactperformance analysis‛, Tourism Geographies, 18(3), 280-296
Turizm Fakültesi Bülteni
Turizm Fakültesi Adına İmtiyaz Sahibi
Prof. Dr. Beykan ÇİZEL
(Dekan V.)
Genel Yayın Yönetmeni
Doç. Dr. Yıldırım YILMAZ
Yayın Kurulu
Arş. Gör. Özge KOCABULUT
Arş. Gör. Doğuş KILIÇARSLAN
[email protected]