J1_3.2_Feyza ALTUN_TR

Transkript

J1_3.2_Feyza ALTUN_TR
Av. Feyza ALTUN, Altun Hukuk Bürosu
Yuvarlak Masa:
Türkiye’de kadınların saygın işlere katılımını
destekleme ve sürekliliğini sağlama
Fransız Sarayı, 15 Mart 2015
1-Fiziksel Şiddet
İçeriden Şiddet: Patronlar, üst yöneticiler, bazen de
çalışma arkadaşlarından gelebilir.
Dışarıdan Şiddet: Müşteriler, hastalar, hizmet alanlar tarafından uygulanabilir.
İşyerinde Şiddete En Fazla Maruz Kalan Meslek
Grupları:
Bakım ve danışmanlık hizmeti verenler
Hastane ve ilkyardım çalışanları
Geceleri açık olan işyerlerinde çalışanlar
Bar, otel, restoran çalışanları
Kadınların ağırlıklı olarak çalıştığı işkollarında,
fiziksel şiddete maruz kalma oranı yüksektir.
2-Mobbing (Yıldırma)
Yeterince çalışmamakla suçlama
Genç ve deneyimsiz olmakla suçlama, yaşlı ve işe yaramaz
olmakla suçlama
Örgütün sunduğu olanaklardan yeterince yararlandırmama
Aşırı yük yükleme
Çalışana başaramayacağı işler yükleme
İş arkadaşlarının önünde küçük düşürme
Beceriksiz olmakla suçlama
Çalışanı diğer çalışanlardan ayırarak izole etme
Hakkında dedikodu yayma
Onu iş vermeyerek görmezden gelme, gereksizmiş gibi
gösterme
Sürekli işten atmakla tehdit etme, telefonlarına ve epostalarına cevap vermeme...
CİNSİYET ÜZERİNDEN MOBBİNG:
• Cinsiyetini aşağılayan sözler sarf etmek.
• İstenilmeyen dokunuşlar ve el şakaları
• "Kısa etek iyi olmuş nihayet bacaklarını görebildik", "Sen
elbise giyer miydin?"gibi kadınların kıyafetleri ile ilgili
sözler söylemek.
• Cinsel içerikli telefon konuşmaları
• İstenilmeyen hediye teklifi
• İstenilmeyen yemek davetleri
• Dik dik ve yukarıdan aşağıya manalı bakışlar
• Tekrarlayan flört teklifleri
• Yanaktan makas alma
• Cinsel içerikli şakalar yapmak, fıkralar anlatmak
• İçinde pornografik öğeler bulunan fıkra ve fotoları
elektronik posta ile yollamak
• Zorla öpmeye kalkmak
• Cinsel içerikli teklife cevap alamayınca şiddete
başvurmak
Türk Ceza Kanunu'nda işyerinde cinsel taciz suçtur. İşçi
açısından haklı fesih nedenidir.
*Ek bilgi: Türk Ceza Kanunu'nun 105. maddesinde; bir
kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında,
mağdurun şikâyeti üzerine, 3 aydan 2 yıla kadar hapis
cezasına veya adli para cezasına hükmolunur.
2005'te TCK'nin 105. maddesinin 2. fıkrasında yapılan
düzenleme ile işyerinde gerçekleşen cinsel taciz eylemi
hiyerarşiden ve güç eşitsizliğinden dolayı nüfuzu kötüye
kullanmak kapsamında değerlendiriliyor ve aynı işyerinde
çalışmanın getirdiği rahatlık da göz önünde bulundurularak
cinsel taciz suçuna verilecek ceza yarı oranında arttırılır.
4857 sayılı İş Kanununda cinsel taciz eylemi hem işçiye
(4857/24) hem işverene (4857/25) haklı nedenle derhal
fesih hakkı veriyor.
GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA
ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK
BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK
-Gebe kadınlar sağlıklarını tehdit eden ünitelerde
çalıştırılamaz
-Gece nöbeti ya da mesaisi yazılamaz
-Süt izni kullandırılmak zorundadır
- Yönetmelikten sadece kadınların çalıştığı yerlerde
kreş açılacağına dair zorunluluğun kaldırılması
cinsiyet eşitliği açısından son derece önemlidir
-Kreş imkanını yaygınlaştırılabilmesi için işveren
teşvik edilmeli ve yaptırımlar artırılmalıdır

Benzer belgeler