Ana Paket ve Kullanıcı Arttırımları

Transkript

Ana Paket ve Kullanıcı Arttırımları
TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ
1 Haziran 2014 tarihinden itibaren geçerlidir.
Genel Açıklamalar:
1.
2.
3.
4.
5.
Fiyat listesinde bulunan tüm fiyatlar LOGO tarafından tavsiye edilen kullanıcı fiyat ve koşullarıdır.
Tüm fiyatlar Türk Lirası (TL) cinsindendir. Fiyatlara KDV dahil değildir.
Tiger Enterprise anapaket, modül, geçiş, eğitim fiyat ve süreleri proje kapsamına göre değişebilmektedir.
Yazılım ürününün amacına ulaşabilmesi ve en yüksek verimi sağlayabilmesi için uygulama danışmanlığı hizmeti ile
birlikte kurulması gereklidir.
Eğitim hizmetini yalnızca yetkili LOGO İş Ortakları ve sertifikalı eğitim uzmanları verebilir. LOGO, sertifikasız kişi ve
kuruluşların vereceği eğitim ve destek hizmetlerine dair kesinlikle hiç bir güvence vermez.
Ana Paket ve Kullanıcı Artırımları
Lisans
Tiger Enterprise (1 kullanıcı)
Malzeme Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Satış Yönetimi (Kampanya), Finans Yönetimi, Talep Yönetimi, Duran Varlık
Yönetimi, Muhasebe Yönetimi, Üretim Yönetimi ve Maliyet Muhasebesi, Dağıtım Yönetimi, Konfigürasyon Yönetimi,
Planlama (MPS, MRP, CTP), Kalite Kontrol, Teklif Yönetimi, Enflasyon Muhasebesi, Ek Vergi (ÖTV, ÖİV), GOGaranti,
Bordro Plus (100 Çalışan), LEM (1 yıllık).
17.850
Kullanıcı Artırımları
+5 Kullanıcı
14.400
+10 Kullanıcı
27.450
+20 Kullanıcı
48.400
+50 Kullanıcı
107.250
+100 Kullanıcı
143.750
Açıklamalar:
1.
2.
3.
4.
5.
Tiger Enterprise; Ticari Sistem Yönetimi, Malzeme Yönetimi, Satın Alma, Satış ve Dağıtım, Finans, Genel Muhasebe,
Üretim Yönetimi, Ana Üretim Çizelgeleme (AÜÇ), Malzeme İhtiyaç Planlama (MİP), Net Change, Kapasite Çizelgeleme,
Kalite Kontrol, Maliyet Muhasebesi, Dağıtım Yönetimi (sevkiyat, paketleme), Konfigürasyon Yönetimi, Teslim Tarihi
Belirleme (CTP), Malzeme Özellikleri ve Sınıf Yapısı, Boyut Takibi, Seri-lot, Stok Yeri Takibi, Talep Yönetimi, Teklif Yönetimi
(satınalma/satış), Kampanya, Kredi Kartı, Teminat Yönetimi, Yönetici Konsolu, İş Akışı, Proje Takibi, Pratik Tablo Raporları,
Rapor Üretici ve Arayüz Uyarlama özelliklerini içerir.
Tiger Enterprise ana paket ve modülleri, her işletmenin ihtiyaçlarının farklı olabileceği göz önüne alınarak proje bazlı
satılmaktadır.
Tiger Enterprise ile Bordro Plus +100 çalışan ücretsiz olarak verilmektedir.
Türkçe ve İngilizce dilleri standarttır.
Tiger Enterprise ana paketler ile veritabanı olarak Microsoft® SQL Server® 2012 R2 Express Edition kullanılabilir.
Microsoft® SQL Server® 2012 R2 Express Edition, en fazla 1 CPU, 1 GB bellek ve 10 GB boyutundaki veritabanlarını
destekler. Microsoft® SQL Server® 2012 Runtime ve Full Use kullanmak isteyen firmalar, yetkili LOGO İş Ortakları
üzerinden lisans satın alabilirler.
LEM Açıklamalar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
LEM paketi 1 yıllık süreler ile yapılır ve geçerlilik süresi boyunca, kullanıcılarına güncel yasal mevzuata uyum, hata giderici
sürüm (bugfix) ve yeni geliştirilen standart özelliklerden ücretsiz olarak yararlanmayı garanti altına alan bir üyelik
sistemidir.
LEM sözleşmesi sonlanan kullanıcıların yenilenen LEM sözleşmeleri, bir önceki LEM’in bitim tarihinden itibaren başlar.
LEM fiyatlarına yetkili LOGO İş Ortaklarının servis, kurulum ve yükleme gibi hizmet bedelleri dahil değildir.
LEM fiyatı; kullanıcının elindeki ana paket, kullanıcı artırımı ve opsiyonların güncel lisans fiyatlarının %14’ü alınarak
hesaplanır. Zamanında yenilenmeyen LEM anlaşması için bu hesaplamaya %10’luk gecikme bedeli ilave edilir.
Uyarlama Araçları LEM hesaplamasına dahil değildir.
LEM hesaplamasında, bazı kullanıcı sayılarında bir üst seviyedeki kullanıcı sayısına göre hesaplama yapmak avantajlı
olmaktadır. (Örnek: 46 kullanıcılı bir sistem için hesaplamanın 51 kullanıcı üzerinden yapılması.) Bu durumun dikkate
alınarak kullanıcıya bu avantajlı fiyatlar önerilmelidir.
LOGO tarafından satışı ve geliştirmesi sonlandırılmış, kullanıcı tarafından kullanılmaya devam eden opsiyonlar LEM
hesaplamasına dahil değildir.
Opsiyonlar
Kullanıcı Bağımsız Lisans
Mali Konsolidasyon
Dış Ticaret
3.800
(2)
Analitik Bütçe
Perakende
4.900
(3)
2.750
(4)
LOGO Perakende
2.600
Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı, Satış Konsolu, Pos Genius 2/3 Entegrasyonu.
Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı
650
Pos Genius2/3 Entegrasyon (1 mağaza)
650
+1 Kullanıcı Artırımı
650
B2B ve B2C Uygulamaları
(5)
Firma içi Data Aktarımı (FDA)
2.100
LogoConnect B2B
2.600
LogoConnect Banka
390
Yabancı Dil
Almanca
5.250
Dikey Çözümler
(6)
e-Devlet Uygulamaları
Connect Fatura (1 firma içerir)
Lisans
(7)
e-Fatura Sunucu Lisansi Eklentisi
7.250
(8)
28.800
Connect Fatura Firma Artırımı
800
Connect Fatura Sunuculu Firma Artırımı
1.000
LOGO e-Defter (İlk Yıl)
7.500
LOGO e-Defter Firma Artırımı
1.350
LOGO e-Defter Devam Eden Yıllar (Yenileme)
LEM Sahipleri Yenileme
oranı: %14
(9)
LOGO Dışı Kullanıcılar için e-Defter (1 firma içerir)
LEM'i Olmayanlar Yenileme
oranı: %20
Proje bazlı
fiyatlandırılmaktadır.
(10)
Lisans
Eğitim Fiyatı
Eğitim
Saati
5.200
2.450
14
+2 Eş Zamanlı Kullanıcı Artırımı
2.300
--
--
+5 Eş Zamanlı Kullanıcı Artırımı
4.250
--
--
+10 Eş Zamanlı Kullanıcı Artırımı
6.200
--
--
İş Zekası
LOGO Mind
(11)
Ana Paket (1 kullanıcı)
Kullanıcı Artırımları
TIGER ENTERPRISE Fiyat Listesi 01.06.2014
2/5
+20 Eş Zamanlı Kullanıcı Artırımı
10.500
--
--
+50 Eş Zamanlı Kullanıcı Artırımı
23.200
--
--
1.500
--
--
3.850
2.100
12
+1.000 ilave bileşen artırımı
7.300
--
--
+10.000 ilave bileşen artırımı
15.400
--
--
LEM
1.100
--
--
Yönetim Karar Destek Sistemleri
Lisans
Eğitim Fiyatı
Eğitim
Saati
4.160
1.050
6
+2 Eş Zamanlı Kullanıcı Artırımı
1.670
--
--
+5 Eş Zamanlı Kullanıcı Artırımı
2.835
--
--
+10 Eş Zamanlı Kullanıcı Artırımı
4.950
--
--
+20 Eş Zamanlı Kullanıcı Artırımı
8.415
--
--
+50 Eş Zamanlı Kullanıcı Artırımı
13.475
2.530
1.050
6
+2 Eş Zamanlı Kullanıcı Artırımı
975
--
--
+5 Eş Zamanlı Kullanıcı Artırımı
1.725
--
--
+10 Eş Zamanlı Kullanıcı Artırımı
2.970
--
--
+20 Eş Zamanlı Kullanıcı Artırımı
5.060
--
--
+50 Eş Zamanlı Kullanıcı Artırımı
8.085
(12)
+1 veritabanı ilave
Performa Bütçe
(13)
Ana Paket
(Terminal Lisanslı) 500 Bileşen
Kullanıcı Artırımları
Navigator Smart
(14)
Ana Paket (1 kullanıcı)
Kullanıcı Artırımları
Navigator'dan Navigator Smart'a Geçiş
Navigator Smart'a Geçiş
Açıklamalar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kullanıcı bağımsız modüllerin kullanıcı sayısı Tiger Enterprise kullanıcı sayısı ile sınırlıdır.
Dış Ticaret; İthalat ve İhracat modüllerini içermektedir.
Tiger Enterprise Analitik Bütçe, devletin yapmakla yükümlü olduğu hizmetler için gerekli giderler, bu giderleri
yapmak için ihtiyaç duyulan kaynağın bütçeleme faaliyetlerinin yapıldığı modüldür. Sadece kamu kurum ve
kuruluşları için geçerlidir.
LOGO Perakende;

Bir modül olarak satılır ve Tiger Enterprise ana paket ile entegre çalışır.

Pos Genius 2 ve Pos Genius 3, LOGO Perakende modülü ile entegre çalışmaktadır. Sipariş sırasında Pos Genius
2 veya 3 olduğu belirtilmelidir.
B2B ve B2C Uygulamaları:

B2B modülü, İş’ten İş’e Entegrasyon özelliklerini içerir. Aynı veritabanı üzerinde 5 firmaya kadar hizmet
vermektedir. Bunun üzerindeki sayıda firma talepleri için proje teklifi alınmalıdır.

LogoConnect B2B’den, Lokal’de kullanılarak veya LOGO’dan hizmet alarak yararlanılabilir. Hizmet fiyatları için
LOGO Yetkili İş Ortakları’na danışılmalıdır.
Tiger Enterprise ürünüyle entegre çalışan daha fazla çözüm için Dikey Çözümler Fiyat Listesi'ni inceleyiniz. Dikey
Çözümler, LOGO Çözüm Ortakları tarafından geliştirilen ve LOGO ürünleriyle entegre çalışan çözümlerdir.
Connect Fatura, içeriğinde sadece fatura ile ilgili özellikleri bulunduran ve e-Fatura modülünü içerecek şekilde
paketlenmiş, 1 firma kullanımlı bir çözümdür. e-Fatura uygulamasına ait temel fonksiyonların genel kullanımı
TIGER ENTERPRISE Fiyat Listesi 01.06.2014
3/5
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
sağlanırken, GİB’in sunduğu e-Fatura portali üzerinden e-Faturalar manuel olarak alınıp gönderilebilmektedir.
Kullanıcının elinde bulunan Connect Fatura lisansları, genel LEM hesaplamasına dahil edillir.
Connect Fatura e-Fatura Sunucu Lisansı eklentisi ile firmalar kendi bilgi işlem sistemleri aracılığıyla Gelir İdaresi
Başkanlığı’nın sistemine entegre olarak e-Fatura uygulamasını kullanabilmektedir. Böylelikle; e-Faturaların alım ve
iletim işlemleri otomasyona geçirilebilmektedir.
e-Defter ürünleri yıllık yenilemeli ürünlerdir ve satın alımlarını takiben 1 yıl sonunda belirli bir yenileme oranı
alınması gerekmektedir. Yenileme oranları kullanıcının LEM sahibi olup olmamasına göre değişiklik göstermektedir.
Bu oran hesaplanırken kullanıcının e-Defter ürünündeki en güncel konfigürasyonlarına bakılmakta yani sahip olduğu
e-Defter modülü ile firma artırımları baz alınmaktadır. e-Defter ürününün kullanımına devam edilebilmesi için bu
yenilemenin mutlaka yapılması gerekmektedir.
Ana paketi 1 firmayı içerir ve gerektiği durumlarda firma artırımı yapılabilir. Lisans satışları yıllık yenilemeli modelde
gerçekleştirilir.
LOGO Mind;

Ana paketi 1 kullanıcılıdır.

Kullanıcının elinde bulununan LOGO Mind lisansları, genel LEM hesaplamasına dahil edilmektedir.
LOGO Mind’de, LOGO İş/Çözüm Ortakları’nın çözümlerine ait her farklı veritabanı kaynağına bağlantı yapabilmek
için “+1 veritabanı ilave” lisansı satın alınmalıdır. İlave veritabanı sipariş onayı sırasında, bağlantı kurulması istenen
uygulama LOGO tarafından kontrol edilecektir.
Performa Bütçe LEM’leri ilk yıl ücretsiz, ikinci yıldan itibaren ücretlidir
Navigator Smart;

Ana paketi 1 kullanıcılıdır.

Kullanıcının elinde bulununan Navigator Smart lisansları, genel LEM hesaplamasına dahil edilmektedir.
ÜRÜN GEÇİŞLERİ
Açıklamalar:
1.
2.
3.
Tiger Plus’dan Tiger Enterprise’a geçişlerde aynı kullanıcı sayıları arasındaki lisans fiyat farkı uygulanır. Lisans fiyat farkları
ana paket+sahip olunan kullanıcı sayısı baz alınarak hesaplanır.
Tiger Enterprise geçişlerinde 1 yıllık LEM fiyata dahildir.
Ürün geçişlerinde, eldeki mevcut ürünün faturasının LOGO’ya iletilmesi gerekir.
BORDRO PLUS
Bordro Plus
Bordro Plus
Sicil Yönetimi+Bordro+İzin Yönetimi+Borç Avans+(100 çalışan)
Lisans
Tiger Enterprise ile ücretsiz verilmektedir.
Çalışan Artırımı
+100
1.100
+250
1.650
+500
3.025
+1000
4.350
+2500
5.720
Bordro Plus Modül ve Ek Paketler
Bordro Plus Ücret Simülasyonu
Kullanıcı ve
Çalışan Sayısı Bağımsız
1.550
Açıklamalar:
1. Bordro Plus ürünü tek başına ya da bir opsiyon olarak Tiger Enterprise ile entegre çalışabilmektedir. Bordro Plus ile
Microsoft® SQL Server® 2012 R2 Express Edition kullanılabilir. Microsoft® SQL Server® 2012 R2 Express Edition, en
fazla 1 CPU, 1 GB bellek ve 10 GB boyutundaki veritabanlarını destekler.
2. Bordro Plus’da Türkçe ve İngilizce dilleri standarttır.
3. Bordro Plus çalışan sayısı tüm programda tutulan sicil kartı sayısıdır. Eski personel kayıtları, çalışan sayısı
hesaplamasına dahil edilmez.
4. Tiger Enterprise ile birlikte kullanılan Bordro Plus'ın LEM fiyatı 110TL+KDV'dir.
5. Kullanıcı, Tiger Enterprise olmadan, yalnızca Bordro Plus kullanıyorsa ödenmesi gereken LEM 330TL+KDV’dir. Bu,
LEM yenileme tarihinden bağımsız, standart fiyattır.
TIGER ENTERPRISE Fiyat Listesi 01.06.2014
4/5
UYARLAMA ARAÇLARI HİZMETLERİ
Lisans Fiyatı
Sertifika Eğitim
Fiyatı
Sertifika Eğitim
Saati
Tiger Enterprise Object Designer
16.500
3.200
16
Tiger Enterprise Objects
11.000
1.600
8
Tiger Enterprise LOGO Connect Geliştirme Lisansı
11.000
800
4
Uyarlama Araçları Bakım Paketi
12.100
-
-
TIGER ENTERPRISE UYARLAMA ARAÇLARI
Açıklamalar:
1. Kullanıcı firma kendisi uyarlama yapacak ise; ilgili Tiger Enterprise Uyarlama Araç/Araçları lisansına sahip olmalıdır.
LOGO Çözüm Ortakları tarafından geliştirilen ve run-time lisans ile satılan çözümler, uyarlama yapmak için yeterli
değildir.
2. Kullanıcının ilgili Uyarlama Araçları Geliştirme Sertifikasına sahip en az 1 elemanı olması gerekmektedir.
3. Uyarlama yapacak olan kullanıcı firmanın, Uyarlama Araçları ve Bakım Paketini satın alması gerekmektedir.
4. Uyarlama Araçları Bakım Paketi 1 yıl süre ile,

Mesai saatleri içinde saat 08:30-17:30 arasında telefon, e-mail veya modem ile Uyarlama Araçları Teknik
Destek ve Rehberlik Hizmeti (kod inceleme kapsam dışıdır)

Toplam 30 saate kadar Kod Desteği ve Yazılım Danışmanlığı Hizmeti’ni içerir. Bu hizmet LOGO’da
verilmektedir.
5. Bu kapsamda verilecek destek sadece LOGO Uyarlama Araçları’nı kapsar.
6. Bu hizmeti alacak personelin Uyarlama Araçları Geliştirme Sertifikası’na sahip olması gerekmektedir.
7. Uyarlama Araçları Geliştirme Sertifika Eğitimi katılımcı ön koşulları ve katılımcıların bilgisayarında yüklü ve çalışır
durumda olması gerekli yazılımlar için lütfen LOGO Çözüm Ortakları Bölümü’nden bilgi alınız.
8. Sertifika eğitim fiyatları kişi başı fiyatlardır.
9. Tiger Enterprise LogoConnect Geliştirme eğitimi alacak kişinin Tiger Enterprise Objects eğitimi almış olması
gerekmektedir.
TIGER ENTERPRISE Fiyat Listesi 01.06.2014
5/5

Benzer belgeler

Ana Paket ve Kullanıcı Arttırımları

Ana Paket ve Kullanıcı Arttırımları Eğitim hizmetini yalnızca LOGO Yetkili İş Ortakları ve sertifikalı eğitim uzmanları verebilir. Sertifikasız kişi ve kuruluşların vereceği eğitim ve destek hizmetlerine dair LOGO, kesinlikle hiç bir...

Detaylı

tiger fiyat listesi

tiger fiyat listesi 17. Ana paketi 1 firmayı içerir ve gerektiği durumlarda firma artırımı yapılabilir. Lisans satışları yıllık yenilemeli modelde gerçekleştirilir. 18. Connect e-Arşiv lisansı 1 firmayı içerir. Ek fir...

Detaylı

TIGER ENTERPRISE Fiyat Listesi

TIGER ENTERPRISE Fiyat Listesi Tiger Enterprise; Ticari Sistem Yönetimi, Malzeme Yönetimi, Satın Alma, Satış ve Dağıtım, Finans, Genel Muhasebe, Üretim Yönetimi, Ana Üretim Çizelgeleme (AÜÇ), Malzeme İhtiyaç Planlama (MİP), Net ...

Detaylı

KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ

KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ Performa Bütçe ana paketi 500 bileşenlidir ve 1 yıllık LEM dahildir. İkinci yıldan itibaren ayrıca LEM satın alınması gerekmektedir. Yönetim Karar Destek Sistemleri

Detaylı

Tiger Plus Fiyat Listesi

Tiger Plus Fiyat Listesi Tiger Plus, Malzeme Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Satış Yönetimi (Kampanya), Finans Yönetimi, Genel Muhasebe, Duran Varlık Yönetimi, Seri-lot, Stok Yeri Takibi, Enflasyon Muhasebesi, Ek Vergi (ÖTV,...

Detaylı

logo fiyat listesi için tıklayın

logo fiyat listesi için tıklayın Çalışan Sayısı Bağımsız

Detaylı

kobđ ürünlerđ fđyat lđstesđ

kobđ ürünlerđ fđyat lđstesđ ”Harita Üzerinde Satış Gösterim Sistemi” özelliklerini içermektedir. LOGOmaps hizmet süresi 1(bir) yıl olup, Adres Düzenleme ve Temizleme Sistemi 1 yıl içerisinde 3.000 kayıt için geçerlidir. Süre ...

Detaylı

Logo Fiyat Listesi

Logo Fiyat Listesi 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı fiyat ve koşullarıdır. 2. Tüm fiyatlar Türk Lirası (TL) cinsindendir, fiy...

Detaylı

Fiyat Listesi

Fiyat Listesi Connect Fatura e-Fatura Sunucu Lisansı eklentisi ile firmalar kendi bilgi işlem sistemleri aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sistemine entegre olarak e-Fatura uygulamasını kullanabilmektedi...

Detaylı

LOGO TIGER HR FİYAT LİSTESİ

LOGO TIGER HR FİYAT LİSTESİ TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ 1 Haziran 2014 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel Açıklamalar:

Detaylı