TIGER ENTERPRISE Fiyat Listesi

Transkript

TIGER ENTERPRISE Fiyat Listesi
TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ
15 Mart 2012 tarihinden itibaren geçerlidir.
Genel Açıklamalar:
1.
2.
3.
4.
5.
Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı fiyat
ve koşullarıdır.
Tüm fiyatlar Türk Lirası (TL) cinsindendir, fiyatlara KDV dahil değildir.
Listede yer alan eğitim ücretleri, müşteri yerinde ve bir kişi için geçerlidir. Eğitim fiyatları ve süreleri sadece ürün
kullanımına yönelik olup uygulama, raporlama, tablo hazırlama ve ek istekler için ayrıca uygulama danışmanlığı
alınmalıdır.
Yazılım ürününün amacına ulaşabilmesi ve en yüksek verimi sağlayabilmesi için uygulama danışmanlığı hizmeti ile
kurulması gereklidir. Listede yer alan süreler, sadece eğitim süreleri olup danışmanlık hizmet sürelerini
kapsamamaktadır.
Eğitim hizmetini yalnızca LOGO Yetkili İş Ortakları ve sertifikalı eğitim uzmanları verebilir. Sertifikasız kişi ve kuruluşların
vereceği eğitim ve destek hizmetlerine dair LOGO, kesinlikle hiç bir güvence vermez.
TIGER ENTERPRISE
15 Mart 2012 tarihinden itibaren geçerlidir.
Ana Paket ve Kullanıcı Artırımları
Lisans
Eğitim
Fiyatı
Eğitim
Saati
Tiger Enterprise
Malzeme Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Satış Yönetimi (Kampanya), Finans Yönetimi, Talep
Yönetimi, Duran Varlık Yönetimi, Muhasebe Yönetimi, Üretim Yönetimi ve Maliyet Muhasebesi,
Dağıtım Yönetimi , Konfigürasyon Yönetimi, Planlama (MPS, MRP, CTP), Kalite Kontrol, Teklif
Yönetimi, Enflasyon Muhasebesi, Ek Vergi (ÖTV, ÖİV), Navigator, GOGaranti, Bordro Plus (100
Çalışan)
Kullanıcı Artırımları
+5 Kullanıcı
+10 Kullanıcı
+20 Kullanıcı
+50 Kullanıcı
+100 Kullanıcı
15.400
-
-
12.100
23.100
40.700
73.700
121.000
7.150
7.150
7.700
9.350
11.000
65
65
70
85
100
Açıklamalar:
1.
2.
Tiger Enterprise ana paketinin standardı 1 kullanıcılıdır.
Tiger Enterprise; Ticari Sistem Yönetimi, Malzeme Yönetimi, Satın Alma, Satış ve Dağıtım, Finans, Genel Muhasebe,
Üretim Yönetimi, Ana Üretim Çizelgeleme (AÜÇ), Malzeme İhtiyaç Planlama (MİP), Net Change, Kapasite Çizelgeleme,
Kalite Kontrol, Maliyet Muhasebesi, Dağıtım Yönetimi (sevkiyat, paketleme), Konfigürasyon Yönetimi, Teslim Tarihi
Belirleme (CTP), Malzeme Özellikleri ve Sınıf Yapısı, Boyut Takibi, Seri-lot, Stok Yeri Takibi, Talep Yönetimi, Teklif Yönetimi
(satınalma/satış), Kampanya, Kredi Kartı, Teminat Yönetimi, Yönetici Konsolu, İş Akışı, Proje Takibi, Pratik Tablo Raporları,
Rapor Üretici ve Arayüz Uyarlama, Navigator özelliklerini içerir.
3. Tiger Enterprise ile Bordro Plus +100 çalışan ücretsiz olarak verilmektedir.
4. Türkçe ve İngilizce dilleri standarttır.
5. 21 kullanıcıya kadar Tiger Enterprise ana paketler ile veritabanı olarak Microsoft® SQL Server® 2008 R2 Express Edition
verilmektedir. Microsoft® SQL Server® 2008 R2 Express Edition, en fazla 1 CPU, 1 GB bellek ve 10 GB boyutundaki
veritabanlarını destekler.
6. MS SQL Server 2008 R2 Standard Edition Runtime lisansı;
o
21 kullanıcının üzerindeki Tiger Enterprise ana paket,
o
21 kullanıcılı ana paket üzerine alınan kullanıcı artırımları,
o
Tiger Enterprise WEB Advanced modülü ve kullanıcı artırımı ile birlikte verilmektedir
7. MS SQL Server 2008 Standard Edition Runtime üzerinde, sadece birlikte lisansı verilen ürün çalışabilir. Bu lisansı almak
için sipariş esnasında belirtmek gerekir.
8. MS SQL Server FullUse lisans kullanım ihtiyacı ise aşağıdaki durumlarda ortaya çıkmaktadır:
LOGO’ya ait yazılım kaldırıldığında 3. Firmaya ait yazılım tek başına çalışıyorsa runtime SQL ürünü kullanılamaz. Runtime SQL
ürününün kullanılabilmesi için 3. Firmaya ait yazılımın LOGO’ya ait yazılımdan bağımsız çalışamıyor olması gerekmektedir.
9. Tiger Enterprise ana paket satışlarında, 1 Yıllık LEM dahildir.
TIGER ENTERPRISE LEM (LOGO Enterprise Membership)
Standart Fiyat*
Baz Fiyat
Tiger Enterprise LEM 1 Yıllık
3.300
Kullanıcı Başı Birim Fiyat
215
Açıklamalar:
1.
2.
3.
4.
LEM; geçerlilik süresi boyunca, kullanıcılarına güncel yasal mevzuata tam uyum ve yeni geliştirilen tüm standart
özelliklerden ücretsiz olarak yararlanmayı garanti altına alan bir üyelik sistemidir.
LEM paketi 1 yıllık süreyi kapsar.
LEM fiyatlandırması kulanıcı sayısı baz alınarak yapılır.
Uygulama: Baz Fiyat + (Kullanıcı başı birim fiyat x kullanıcı sayısı)
Örnek, 1 Kullanıcılı Tiger Enterprise için LEM fiyatı: 3.300 + (215 x 1) = 3.515 TL + KDV’dir.
10 kullanıcılı Tiger Enterprise için LEM fiyatı: 3.300 + (215 x 10) = 5.450 TL + KDV’dir.
LEM yenilemelerini LEM Sözleşmesi bitim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde gerçekleştiren kullanıcılar aşağıdaki
avantajlı fiyatlar üzerinden yenileme yapabilirler:
Avantajlı LEM yenilemelerinde uygulanacak fiyatlar: Baz Fiyat: 2.750 TL ve Kullanıcı Başı Birim Fiyat: 180 TL’dir.
Örnek, 1 Kullanıcılı Tiger Enterprise için avantajlı LEM fiyatı: 2.750 + (180 x 1) = 2.930 TL + KDV’dir.
TIGER ENTERPRISE Fiyat Listesi 15.03.2012
2/8
5.
6.
7.
10 Kullanıcılı Tiger Enterprise için avantajlı LEM fiyatı: 2.750 + (180 x 10) = 4.550 TL +KDV ‘dir
LEM sözleşmesi sonlanan kullanıcılar, LEM’lerini yeniledikleri zaman yeni LEM’leri, bir önceki LEM’in bitim tarihinden
itibaren başlatılacaktır.
LEM fiyatlarına LOGO Yetkili İş Ortakları’nın servis, kurulum ve yükleme gibi hizmet bedelleri dahil değildir. Ürünlerinizi
daha etkin kullanmanızı sağlayacak bakım ve destek hizmetlerinden faydalanmak için yetkili LOGO Yetkili İş Ortakları ile
bağlantıya geçmeniz tavsiye edilir.
Tiger Enterprise ile birlikte kullanılan Bordro Plus veya IK çözümleri Tiger Enterprise LEM kapsamındadır.
Kullanıcı
Bağımsız
Lisans
Eğitim
Fiyatı
Eğitim
Saati
Mali Konsolidasyon
3.200
220
2
Dış Ticaret
4.150
880
8
2.200
550
5
Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı
Pos Genius2/3 Entegrasyon(1 mağaza)
550
550
110
1
110
1
+1 Mağaza Artırımı
550
110
1
Opsiyonlar
Perakende
LOGO Perakende
Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı, Satış Konsolu, Pos Genius 2/3 Entegrasyonu.
Web
Tiger Enterprise Web Advanced (5 kullanıcılı)
5.775
+1 Kullanıcı
Eğitim saati proje bazlı
değerlendirilecektir.
550
B2B ve B2C Uygulamaları
Firma içi Data Aktarımı (FDA)
1.750
LogoConnect Excel Plug-in 5’li Paket
2.100
LogoConnect Excel Plug-in 10’lu Paket
3.200
LogoConnect Excel Plug-in 50’li Paket
6.350
LogoConnect B2B
2.200
440
4
Eğitim süresi proje bazlı
belirlenir.
330
440
4
4.400
-
-
SMS ile Onay (6 Aylık)
55
--
--
SMS ile Onay (12 Aylık)
100
--
--
Toplu Mesajlaşma (6 Aylık)
55
--
--
Toplu Mesajlaşma (12 Aylık)
100
--
--
LogoConnect Banka
Yabancı Dil Opsiyonu
Yabancı Dil Opsiyonu (Almanca)
Turkcell Hizmetleri
TTK (Yeni Türk Ticaret Kanunu)
TTK Modülü
Baz Fiyat
2.350
Kullanıcı Başı Birim Fiyat
150
Eğitim Fiyatı Eğitim Saati
200
4
Açıklamalar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kullanıcı bağımsız modüllerin kullanıcı sayısı Tiger Enterprise kullanıcı sayısı ile sınırlıdır.
Dış Ticaret; İthalat ve ihracat modüllerini içermektedir.
LOGO Perakende, bir modül olarak satılır ve Tiger Enterprise ana paket ile entegre çalışır.
Pos Genius 2 ve Pos Genius 3, LOGO Perakende modülü ile entegre çalışmaktadır. Sipariş sırasında Pos Genius 2 veya 3
olduğu belirtilmelidir.
Tiger Enterprise WEB Advanced, Tiger Enterprise Ana paket ile entegre çalışır.
Tiger Enterprise WEB Advanced kullanımında SQL lisanslaması, sistemde tanımlanan kullanıcı sayısına göre
yapılmaktadır. Lisanslama detayları için Microsoft’a danışılmalıdır.
LogoConnect B2B modülü, İş’ten İş’e Entegrasyon özelliklerini içerir. Aynı veritabanı üzerinde 5 firmaya kadar hizmet
vermektedir. Bunun üzerindeki sayıda firma talepleri için proje teklifi alınmalıdır.
LogoConnect B2B’den, Lokal’de Kullanılarak veya LOGO’dan hizmet alarak yararlanılabilir. Hizmet fiyatları için LOGO
Yetkili İş Ortakları’na danışılmalıdır.
TIGER ENTERPRISE Fiyat Listesi 15.03.2012
3/8
9.
LogoConnect Excel Plug-in modülü, LOGO kullanan ya da farklı altyapılara sahip olan tedarikçi/müşteri için entegrasyon
özelliklerini içerir. LogoConnect Excel Plug-in’den sadece LOGO’dan hizmet alarak yararlanılabilir. Hizmet fiyatları için
LOGO Yetkili İş Ortakları’na danışılmalıdır.
10. Turkcell Hizmetlerinde, SMS ile Onay ve Toplu Mesajlaşma hizmetleri için 6 Aylık ve 12 Aylık hizmet kullanım paketleri
mevcuttur. Alınan pakete göre 6 ay ya da 12 aylık sürenin bitiminde kullanıcının tekrar ödeme yaparak süreyi uzatması
gerekmektedir. Mesajlaşma ve gönderi başına alınacak bedeller için Turkcell’in belirlediği fiyat tarifeleri geçerlidir.
11. TTK Modülüne,

Sahip olduğu LEM’i 1 Temmuz 2012 tarihini kapsayan kullanıcılarımız,

Eylül 2010 öncesinden alınmış 2 veya 3 yıl geçerli olan ve bitiş tarihleri 01.07.2012 tarihinden sonra olan LEM
sahipleri ücretsiz olarak sahip olacaktır.
12. TTK fiyatı: Baz Fiyat + (Kullanıcı başı birim fiyat x kullanıcı sayısı)
Örnek, , 1 Kullanıcılı Tiger Enterprise için TTK fiyatı: 2.350 + (150 x 1) = 2.500 TL + KDV iken
10 kullanıcılı Tiger Enterprise için TTK fiyatı: 2.350 + (150 x 10) = 3.850 TL + KDV’dir.
E-Fatura ve E-Defter
Lisans Fiyatı
e-Fatura
e-Fatura+server
Eğitim Fiyatı
Eğitim Saati
2.000
550
5
12.500 + (750 X Ek Olarak
(1)
Açılmış Firma Sayısı)
Eğitim fiyatı proje
bazlı
değerlendirilecektir
Eğitim saati proje
bazlı
değerlendirilecektir
1.250
440
4
e-Defter
Açıklamalar:
1.
Ek Olarak Açılmış Firma Sayısı; Ana firmadan sonra, e-Fatura kullanacak ve Tiger Enterprise’ta tanımlanmış firma
sayısıdır.e-Fatura +Server kullanmak isteyen ve Tiger Enterprise ‘ta iki şirket açmış olan kullanıcıların ödeyeceği tutar;
e-Fatura+server lisans = 12.500+(750 X 1 Firma) =13.250+KDV ‘dir
Analitik Bütçe
Tiger Enterprise Analitik Bütçe Lisans Fiyatı
Lisans Fiyatı
2.150
EğitimFiyatı
550
Eğitim Saati
5
GEÇİŞ FİYATLARI
Açıklama
Unity2 ‘den Tiger Enterprise’a Geçiş
Baz Fiyat
Kullanıcı Başı
Birim Fiyat
Eğitim Fiyatı
Eğitim Saati
3.150
200
550
5
Açıklamalar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Unity serisinden geçişlerde, kullanıcının elinde bulunan LOGO’nun güncel fiyat listesinde yeralan ve satışına devam ettiği
modüller geçiş paketi ile Tiger Enterprise’a taşınmaktadır.
Ürün geçişlerinde geçilen ve geçilecek ürün kullanıcı sayılarının aynı olması gerekmektedir.
Tiger Plus’dan Tiger Enterprise’a geçişlerde aynı kullanıcı sayıları arasındaki lisans fiyat farkı uygulanır. Lisans fiyat farkları
ana paket+sahip olunan kullanıcı sayısı baz alınarak hesaplanır.
Tiger2’den Tiger Enterprise’a geçişlerde;
a. Üretim modülü ve LEM olmayan kullanıcılarda, Tiger Enterprise ve Tiger Plus arasındaki fiyat farkının %25
fazlası uygulanır.
b. Üretim modülü olmayan ve LEM sahibi kullanıcılarda, Tiger Enterprise ve Tiger Plus arasındaki fiyat farkının
%15 fazlası uygulanır.
c. Üretim modülü kullanan ve LEM sahibi olmayan kullanıcılarda, Tiger Enterprise ve Tiger Plus arasındaki fiyat
farkı uygulanır.
d. Üretim modülü kullanan ve LEM sahibi kullanıcılarda, Tiger Enterprise ve Tiger Plus arasındaki fiyat farkı
üzerinden %15 indirim uygulanır.
Tiger Enterprise geçişlerinde 1 yıllık LEM, fiyata dahildir.
Upgrade işlemlerinde upgrade edilen ürünün faturasının LOGO’ya iletilmesi gerekir.
TIGER ENTERPRISE Fiyat Listesi 15.03.2012
4/8
UYARLAMA ARAÇLARI HİZMETLERİ
TIGER ENTERPRISE UYARLAMA ARAÇLARI
Lisans Fiyatı (TL)
Tiger Enterprise Object Designer
Tiger Enterprise Objects
Tiger Enterprise LOGO Connect Geliştirme Lisansı
Uyarlama Araçları Bakım Paketi
Sertifika Eğitim
Fiyatı
16.500
11.000
11.000
12.100
Sertifika Eğitim
Saati
3.200
1.600
800
-
16
8
4
-
Açıklamalar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Tiger Enterprise Uyarlama Araçları:
Müşteri kendisi uyarlama yapacak ise;
İlgili Tiger Enterprise Uyarlama Araç/Araçları lisansına sahip olmalıdır. LOGO Çözüm Ortakları tarafından geliştirilen ve
run-time lisans ile satılan çözümler, uyarlama yapmak için yeterli değildir.
Müşterinin ilgili Uyarlama Araçları Geliştirme Sertifikası’na sahip en az 1 elemana sahip olması gerekmektedir.
Uyarlama yapacak olan müşterinin, Uyarlama Araçları ve Bakım Paketi’ni satın alması gerekmektedir.
Uyarlama Araçları Bakım Paketi 1 yıl süre ile,
Mesai saatleri içinde saat 08:30-17:30 arasında telefon, e-mail veya modem ile Uyarlama Araçları Teknik Destek
ve Rehberlik Hizmeti (kod inceleme kapsam dışıdır),
Toplam 30 saate kadar Kod Desteği ve Yazılım Danışmanlığı Hizmeti’ni içerir. Bu hizmet LOGO’da verilmektedir.
Bu kapsamda verilecek destek sadece LOGO Uyarlama Araçları’nı kapsar.
Bu hizmeti alacak personelin Uyarlama Araçları Geliştirme Sertifikası’na sahip olması gerekmektedir.
Uyarlama Araçları Geliştirme Sertifika Eğitimi katılımcı ön koşulları ve katılımcıların bilgisayarında yüklü ve çalışır
durumda olması gerekli programlar için lütfen LOGO Çözüm Ortakları Bölümü’nden bilgi alınız. Eğitimin ardından bir
sınav yapılacak ve sınavda başarılı olan katılımcılara sertifika verilecektir.
Sertifika eğitim fiyatları kişi başına fiyatlardır.
Tiger Enterprise LOGO Connect Geliştirme eğitimi alacak kişinin Tiger Enterprise Objects eğitimi almış olması
gerekmektedir.
Bordro
Bordro Plus
Sicil Yönetimi+Bordro+İzin Yönetimi+Borç Avans+(100 çalışan)
Çalışan Artırımı
+100
Lisans
Eğitim
Fiyatı
Eğitim
Saati
Tiger Enterprise ile ücretsiz verilmektedir
825
-
-
1.350
2.500
-
-
+500
-
-
+1000
3.600
-
-
+2500
4.700
-
-
+250
Modül ve Ek Paketler
Kullanıcı ve
Çalışan Sayısı
Bağımsız
Eğitim
Fiyatı
Eğitim
Saati
TTK (Yeni Türk Ticaret Kanunu)
150
Bordro Plus TTK Modülü
Modül ve Ek Paketler
Bordro Plus Navigator
Bordro Plus Ücret Simülasyonu
Kullanıcı
Bağımsız
1.200
1.000
100
Eğitim
Fiyatı
2
Eğitim
Saati
220
330
2
3
330
3
WEB
Bordro Plus WEB Basic (100 Kullanıcı)
Bordro Plus WEB Advanced (100 Kullanıcı)
TIGER ENTERPRISE Fiyat Listesi 15.03.2012
2.850
3.750
Eğitim saati proje bazlı
değerlendirilecektir.
5/8
1.200
6.500
WEB 250 Kullanıcı Artırımı
WEB 2500 Kullanıcı Artırımı
Bordro Plus Geçiş Setleri
---
---
Lisans
Eğitim Fiyatı
Eğitim Saati
Tiger2 Bordro’dan Geçiş
375
100
2
GO Bordro’dan Geçiş
375
100
2
Açıklamalar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Bordro Plus ürünü tek başına ya da Tiger Enterprise'ın bir modülü olarak entegre çalışabilmektedir. Bordro Plus ile
Microsoft® SQL Server® 2008 R2 Express Edition verilmektedir. Bordro Plus WEB kullanımında SQL lisanslaması için
Microsoft’a danışılmalıdır.
Bordro Plus tek başına veya Tiger Enterprise ile entegre çalışır.
Bordro Plus’da Türkçe ve İngilizce dilleri standarttır.
Bordro Plus çalışan sayısı tüm programda tutulan sicil kartı sayısıdır. Eski personel kayıtları çalışan sayısı hesaplamasına
dahil edilmez.
Yukarıdaki eğitim fiyat ve süreleri çalışan sayısından bağımsız olarak verilmiştir. Kullanıcı sayısının 1-10 kişi arasında
olması durumunda geçerlidir.
Tiger Enterprise ile birlikte kullanılan “Bordro Plus” Tiger Enterprise LEM kapsamındadır. Kullanıcının elinde sadece
Bordro Plus bulunuyorsa tavsiye edilen 1 yıllık son kullanıcı LEM fiyatı 250TL + KDV’dir.
TTK Modülüne sahip olduğu LEM’i 1 Temmuz 2012 tarihini kapsayan kullanıcılarımız ücretsiz olarak sahip olacaktır.
Bordro Plus WEB kullanıcı sayısına göre lisanslanmaktadır. Bordro Plus Web kullanımında SQL lisanslaması için
Microsoft’a danışılmalıdır.
Kullanıcı, Bordro Plus ya da ticari programı için LEM’e sahip değilse, Bordro Plus ürünü için de TTK modülünü ayrıca
satın almalıdır.
Bordro Plus TTK modülü çalışan ya da kullanıcı sayısından bağımsızdır.
Çalışan sayısı tüm programda tutulan sicil kartı sayısıdır. Eski personel kayıtları çalışan sayısı hesaplamasına dahil
edilmez.
Bordro Plus’da Türkçe ve İngilizce dilleri standarttır.
Bordro Plus WEB kullanıcı sayısına göre lisanslanmaktadır.
Tiger Enterprise kullanıcılarının ellerindeki LEM, Bordro Plus ürünlerini de kapsamaktadır. Kullanıcı, Bordro Plus ya da
Tiger Enterprise için LEM’e sahip değilse, Bordro Plus ürünü için de TTK modülünü ayrıca satın almalıdır.
Geçişlerde 1 yıllık LEM dahildir.
LOGO İnsan Kaynakları
Sicil
Yönetimi
Çalışan Sayısı
100 Çalışan
Eğitim Saati
Eğitim Fiyatı
250 Çalışan
Artırımı
2500 Çalışan
Artırımı
Kurumsal
Planlama (3)(5)
Eğitim
Yönetimi
Eleman
Seçme ve
Yerleştirme
Sistemi (ESYS)
Performans
Yönetimi
Kariyer
Yönetimi
Zaman
Planlama
Ücret
Similasyonu
Anket
Yönetimi
Bordro
LOGO
İnsan
Kaynakları
1.000
3
330
3.000
5
550
2.000
5
550
2.000
5
550
3.000
6
660
2.000
5
550
2.000
5
550
1.750
3
330
1.750
3
330
2.500
6
660
13.000
40
4400
500
1.100
700
700
1.100
700
700
575
575
900
4.500
2.000
6.000
4.000
4.000
6.000
4.000
4.000
3.500
3.500
3.500
25.000
Modül ve Ek Paketler
Navigator
TTK (Yeni Türk Ticaret Kanunu) Modülü (1000 çalışan ve altı)
TTK (Yeni Türk Ticaret Kanunu) Modülü (1000 çalışan üstü)
IK 5921 sayılı kanun değişiklik paketi 1000 çalışan ve altı
IK 5921 sayılı kanun değişiklik paketi 1000 çalışan üzeri
Ver 3.07 öncesinden geçiş 1000 çalışan ve altı
Ver 3.07 öncesinden geçiş 1000 çalışan üzeri
IK “6111 Sayılı Torba Kanun” Değişiklik Paketi (1000 çalışan altı)
IK “6111 Sayılı Torba Kanun” Değişiklik Paketi (1000 çalışan üzeri)
TIGER ENTERPRISE Fiyat Listesi 15.03.2012
Lisans
Fiyatı
2.000
500
750
750
1.250
1.000
1.750
950
1250
Eğitim Saati
Eğitim Fiyatı
3
----2
2
---
330
----220
220
--6/8
Lisans
Fiyatı
2.900
1.300
6.500
IK Self Servis
IK Self Servis (100 Kullanıcı)
IK Self Servis kullanıcı artırımı
IK Self Servis kullanıcı artırımı
Eğitim Saati
Eğitim Fiyatı
Eğitim saati proje bazlı değerlendirilecektir
---
---
Açıklamalar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
IK’nın temel modülü, Sicil Yönetimi’nin diğer modüllerin çalışabilmesi için mutlaka alınması gerekir. Kurumsal
Planlama modülü ise ESYS, Kariyer Planlama, Performans Yönetimi ve Eğitim Yönetimi (bazı durumlarda)
modüllerinin etkin olarak kullanılabilmesi için mutlaka alınmalıdır.
Sicil Yönetimi ile veritabanı olarak Microsoft® SQL Server® 2008 R2 Express Edition verilmektedir. Microsoft® SQL
Server® 2008 R2 Express Edition, en fazla 1 CPU, 1 GB bellek ve 10 GB boyutundaki veritabanlarını destekler. IK WEB
kullanımında SQL lisanslaması için Microsoft’a danışılmalıdır.
Çalışan sayısı tüm programda tutulan sicil kartı sayısıdır. Eski personel kayıtları çalışan sayısı hesaplamasına dahil
edilmemelidir.
IK WEB kullanıcı sayısına göre lisanslanmaktadır.
Sicil Yönetimi çalışan sayısı ile diğer modüllerin çalışan sayısı aynı olmalıdır.
Örnek: Sicil Yönetimi 350 Çalışan ile alınacak modüller, aynı çalışan sayısına sahip olmalıdır. Örneğin; Bordro ve
Eğitim Yönetimi modülleri de 350 çalışan için alınmalıdır.
LOGO İnsan Kaynakları Sicil Yönetimi, Kurumsal Planlama, Eğitim Yönetimi, ESYS, Performans Yönetimi, Kariyer
Yönetimi, Ücret Similasyonu, Anket Yönetimi, Zaman Planlama ve Bordro modüllerini içermektedir.
İnsan Kaynakları programının Bordro modülü Tiger Enterprise ile entegre olarak çalışmaktadır.
İnsan Kaynakları’nda Türkçe ve İngilizce dilleri standarttır.
Kamu Ücret Yönetimi çözümü (4-b ve 4-c) için LOGO Bölge Müdürlükleri ile irtibat kurabilirsiniz.
Tiger Enterprise ile birlikte kullanılan “IK” ve “Bordro Plus” Tiger Enterprise LEM kapsamındadır. Kullanıcının elinde
sadece IK bulunuyorsa tavsiye edilen son kullanıcı LEM fiyatı 1.950 TL+KDV’dir.
Bordro Plus’dan IK Bordro’ya geçiş paketi Sicil Yönetimi, Bordro modüllerini içerir ve lisanslar arası fiyat farkı
uygulanır.
TTK Modülü LEM kapsamında IK ürününe eklenmiştir.
TTK modülüne sahip olduğu LEM’i 1 Temmuz 2012 tarihini kapsayan kullanıcılarımız,
Eylül 2010 öncesinden alınmış 2 veya 3 yıl geçerli olan ve bitiş tarihleri 01.07.2012 tarihinden sonra olan LEM
sahipleri ücretsiz olarak sahip olacaklardır.
LOGO İŞ ZEKASI ÇÖZÜMLERİ – LOGO BI
BI BASIC7
Ana Paket
500
(Eş zamanlı) 1 Kullanıcı
3 Saat
Eğitim Fiyatları
300
Kullanıcı Artırımları
375
650
+2 Eş Zamanlı Kullanıcı Artırımı
+5 Eş Zamanlı Kullanıcı Artırımı
Özel Hazırlanmış Dashboardlar
BI Dashboard 2012
BI Dashboard 2012 Plus
450
750
BI PRO
Ana Paket
5.000
(Eş zamanlı) 1 Kullanıcı
Eğitim Fiyatları
9 Saat
1.350
Kullanıcı Artırımları
TIGER ENTERPRISE Fiyat Listesi 15.03.2012
7/8
+2 Eş Zamanlı Kullanıcı Artırımı
+5 Eş Zamanlı Kullanıcı Artırımı
+10 Eş Zamanlı Kullanıcı Artırımı
3.750
6.500
10.000
Özel Hazırlanmış Dashboardlar
BI Dashboard 2012
2.500
BI Dashboard 2012 Plus
4.000
LEM
1.500
Açıklamalar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Listede yer alan eğitim ücretleri, müşteri yerinde ve bir kişi için geçerlidir.
Ana Paketler bir kullanıcılıdır.
BI Basic paketine LEM dahildir. BI Pro için ayrıca LEM satın alınması gerekmektedir.
BI Basic, Tiger Enterprise ana paket alımlarında standart verilmektedir.
BI Basic ile standart rapor ve analiz (dashboard) paketi ile Tiger Enterprise’taki verilerden Satış Yönetimi, Satın Alma
Yönetimi, Finans Yönetimi, Malzeme Yönetimi, Sipariş Yönetimi ve Muhasebe Yönetimi süreçleri anlık analiz
edebilir, yeni dashboardlar tasarlanabilir.
BI Pro’da, BI Basic uygulamasına ilave olarak Tiger Enterprise veritabanındaki tablolar, hazır sorgular ve saklı
yordamlar (SP-Stored Procedure) kullanabilir, farklı veri tabanlarına bağlantı özelliği ve MS Office
entegrasyonunundan da ilave özellikler olarak yararlanılabilir.
Ayrıntılı bilgi, doküman ve ürün karşılaştırmaları www.logobi.com.tr’ de yer almaktadır.
TIGER ENTERPRISE Fiyat Listesi 15.03.2012
8/8

Benzer belgeler

Ana Paket ve Kullanıcı Arttırımları

Ana Paket ve Kullanıcı Arttırımları Planlama (MPS, MRP, CTP), Kalite Kontrol, Teklif Yönetimi, Enflasyon Muhasebesi, Ek Vergi (ÖTV, ÖİV), GOGaranti, Bordro Plus (100 Çalışan), LEM (1 yıllık).

Detaylı

Ana Paket ve Kullanıcı Arttırımları

Ana Paket ve Kullanıcı Arttırımları Eğitim hizmetini yalnızca LOGO Yetkili İş Ortakları ve sertifikalı eğitim uzmanları verebilir. Sertifikasız kişi ve kuruluşların vereceği eğitim ve destek hizmetlerine dair LOGO, kesinlikle hiç bir...

Detaylı

logo fiyat listesi için tıklayın

logo fiyat listesi için tıklayın LogoConnect B2B modülü, İş’ten İş’e Entegrasyon özelliklerini içerir. Aynı veritabanı üzerinde 5 firmaya kadar hizmet vermektedir. Bunun üzerindeki sayıda firma talepleri için proje teklifi alınmal...

Detaylı

Tiger Plus Fiyat Listesi

Tiger Plus Fiyat Listesi LogoConnect Excel Plug-in modülü, LOGO kullanan ya da farklı altyapılara sahip olan tedarikçi/müşteri için entegrasyon özelliklerini içerir. LogoConnect Excel Plug-in’den sadece LOGO’dan hizmet ala...

Detaylı

LOGO Yeni Ürün Serisi Özellikleri

LOGO Yeni Ürün Serisi Özellikleri Duran Varlık Yönetimi Talep Yönetimi Satınalma Yönetimi Satış Yönetimi Finans Yönetimi Muhasebe Yönetimi Hızlı Üretim

Detaylı

2.14.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

2.14.00.00 ERP Sürüm Duyurusu bir anahtar Sadece ile şifrel

Detaylı

LOGO TIGER HR FİYAT LİSTESİ

LOGO TIGER HR FİYAT LİSTESİ Microsoft® SQL Server® 2008 R2 Express Edition verilmektedir. Bordro Plus WEB kullanımında SQL lisanslaması için Microsoft’a danışılmalıdır. Bordro Plus tek başına veya Tiger Enterprise ile entegre...

Detaylı

Logo Fiyat Listesi

Logo Fiyat Listesi LEM; geçerlilik süresi boyunca, kullanıcılarına güncel yasal mevzuata tam uyum ve yeni geliştirilen tüm standart özelliklerden ücretsiz olarak yararlanmayı garanti altına alan bir üyelik sistemidir...

Detaylı

kobđ ürünlerđ fđyat lđstesđ

kobđ ürünlerđ fđyat lđstesđ Microsoft® SQL Server® 2008 R2 Express Edition verilmektedir. Bordro Plus WEB kullanımında SQL lisanslaması için Microsoft’a danışılmalıdır. Bordro Plus tek başına veya Tiger Enterprise ile entegre...

Detaylı

KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ

KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ LEM; geçerlilik süresi boyunca, kullanıcılarına güncel yasal mevzuata tam uyum ve yeni geliştirilen tüm standart özelliklerden ücretsiz olarak yararlanmayı garanti altına alan bir üyelik sistemidir...

Detaylı