logo fiyat listesi için tıklayın

Transkript

logo fiyat listesi için tıklayın
KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ
26 Haziran 2012 tarihinden itibaren geçerlidir.
Genel Açıklamalar:
1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen
son kullanıcı fiyat ve koşullarıdır.
2. Tüm fiyatlar Türk Lirası (TL) cinsindendir, fiyatlara KDV dahil değildir.
3. Listede yer alan eğitim ücretleri, müşteri yerinde ve bir kişi için geçerlidir. Eğitimler sadece ürün
kullanımı ile ilgilidir. Tanımlama, raporlama ve uyarlama gibi talepler ayrıca değerlendirilir.
4. Eğitim hizmetini yalnızca LOGO Yetkili İş Ortakları ve sertifikalı eğitim uzmanları verebilir. Sertifikasız
kişi ve kuruluşların vereceği eğitim ve destek hizmetlerine dair LOGO, kesinlikle hiç bir güvence
vermez.
KOBİ Ürünleri Fiyat Listesi 26 Haziran 2012
1/8
KOBİ FİYAT LİSTESİ (TL)
26 Haziran 2012 tarihinden itibaren geçerlidir.
Lisans
Eğitim
Fiyatı
Eğitim
Saati
2.750
1.200
20
1.050
960
16
650
180
3
+2 Kullanıcı
1.300
-
-
+5 Kullanıcı
3.200
-
-
+10 Kullanıcı
4.900
-
-
Ana Paket ve Kullanıcı Artırımları
GO Plus
Muhasebe Yönetimi, Duran Varlık Yönetimi, Malzeme Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Satış
Yönetimi, Finans Yönetimi, Talep Yönetimi, Enflasyon Muhasebesi, Ek Vergi (ÖTV, ÖİV), İş
(5)
Akışı, GOGaranti, BI Basic
Mali Müşavir Plus
Muhasebe Yönetimi, Duran Varlık Yönetimi, İşletme Defteri, Beyanname, Büro Yönetimi,
Bordro (10.000 çalışan), 5 Kullanıcı.
Start
Stok, Kasa, Fatura, Cari Hesap, Sipariş, Çek/Senet, Banka.
GO Plus Kullanıcı Artırımları
Açıklamalar:
1.
2.
3.
GO Plus ana paketinin standardı 1 kullanıcılıdır.
GO Plus ürünü ve tüm opsiyonları, en çok 16 kullanıcıya kadar kullanılabilir.
GO Plus ürünleri Microsoft® SQL Server® 2008 R2 Express Edition veritabanı ile birlikte verilmektedir. Microsoft® SQL
Server® 2008 R2 Express Edition, en fazla 1 CPU, 1 GB bellek ve 10 GB boyutundaki veritabanlarını destekler.
4. GO Plus ürünü, Stok (İrsaliye, Sipariş, Maliyetlendirme, Dinamik Birimleme, Eşdeğer Mal Takibi), Muhasebe, Duran Varlık,
Fatura, Cari Hesap (Ödeme/Tahsilat, Ödeme Planı), Talep Yönetimi, Çek/Senet, Taksit İşlemleri (Parçalı Tahsilat), Kredi
Kartı, Banka, Kasa, Döviz Kuru Takibi, , Enflasyon Muhasebesi, Ek Vergi (ÖTV, ÖİV), Dövizli Hesap Makinesi, İşlem Dövizi,
Tablo ve Pivot Raporlar, Görev Zamanlayıcı, İş Akışı, Yönetici Konsolu, GO Webmaster ve BI Basic özelliklerini içerir.
5. GO Plus ile entegre çalışan BI Basic iş zekası çözümü GO Plus ana paket alımlarında ücretsiz olarak verilmektedir.
6. Mali Müşavir Plus ürününün standardı 5 kullanıcılıdır.
7. START ürünü 1 kullanıcılıdır ve kullanıcı sayısı artırılamaz.
8. Ana Setlere eklenen kullanıcı artırımları, tek başına veya üst üste yüklendiğinde kullanıcı sayısını artıran paketlerdir.
Örnek: GO Plus ana sete “+ 2 Kullanıcı” artırımı yüklendiğinde, toplamda 3 kullanıcı elde edilir. Üstüne bir +2 daha
yüklenirse 5 kullanıcı elde edilir. Setler ile beraber kullanılan opsiyonlar için listede belirtilmediyse ayrıca kullanıcı artırım
seti almaya gerek yoktur.
9. Mali Müşavir Plus kullanıcı artırımlarında yukarıda belirtilen fiyatlar üzerinden %50 indirim uygulanır. Mali Müşavir Plus
seti için alınacak kullanıcı artırımı siparişte ayrıca belirtilmelidir.
10. Yukarıdaki tüm ana paketlerin satışlarında, 1 Yıllık LEM fiyata dahildir.
LEM (LOGO Enterprise Membership)
Standart Fiyat
60
Start LEM
Standart Fiyat
GO Plus LEM
Mali Müşavir Plus LEM
Baz Fiyat
Kullanıcı Başı Birim Fiyat
200
25
100
15
Açıklamalar:
1.
2.
3.
4.
5.
LEM; geçerlilik süresi boyunca, kullanıcılarına güncel yasal mevzuata tam uyum ve yeni geliştirilen tüm standart
özelliklerden ücretsiz olarak yararlanmayı garanti altına alan bir üyelik sistemidir.
LEM paketi 1 yıllık süreyi kapsar.
LEM fiyatlarına LOGO Yetkili İş Ortakları’nın servis, kuruluş ve yükleme gibi hizmet bedelleri dahil değildir. Ürünlerinizi
daha etkin kullanmanızı sağlayacak bakım ve destek hizmetlerinden faydalanmak için yetkili LOGO Yetkili İş Ortakları ile
bağlantıya geçmeniz tavsiye edilir.
Start tek kullanıcılı bir ürün olduğundan LEM fiyatı da kullanıcı sayısı bağımsızdır.
GO Plus ve Mali Müşavir Plus için LEM fiyatları kullanıcı sayısına göre belirlenmektedir.
LEM fiyatı: Baz Fiyat + (Kullanıcı başı birim fiyat x kullanıcı sayısı)
Örnek, 1 Kullanıcılı GO Plus için LEM fiyatı: 200+ (25 x 1) = 225 TL + KDV’dir.
KOBİ Ürünleri Fiyat Listesi 26 Haziran 2012
2/8
6.
7.
8.
9.
10 kullanıcılı GO Plus için LEM fiyatı: 200 + (25 x 10) = 450 TL + KDV’dir.
LEM Sözleşmesini, bitim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yenileyen kullanıcılar yukarıda belirtilen standart
fiyattan yenilerler.
LEM Sözleşmesi sonlanan kullanıcılar, 30 gün içerisinde sözleşmelerini yenilememeleri durumunda,

GO Plus kullanıcıları 240 TL Baz Fiyat ve 30 TL Kullanıcı Başı Birim Fiyat’a

Mali Müşavir Plus kullanıcıları 120 TL Baz Fiyat ve 20 TL Kullanıcı Başı Birim Fiyat'a

Start kullanıcıları ise 72 TL'ye tabi tutulurlar.
Örnek, 1 Kullanıcılı GO Plus için gecikmeli LEM fiyatı: 240 + (30 x 1) = 270 TL + KDV’dir.
10 Kullanıcılı GO Plus için gecikmeli LEM fiyatı: 240+ (30 x 10) = 540 TL +KDV ‘dir.
LEM sözleşmesi sonlanan kullanıcılar, LEM’lerini yeniledikleri zaman yeni LEM’leri, bir önceki LEM’in bitim tarihinden
itibaren başlatılacaktır.
LEM fiyatlarına LOGO Yetkili İş Ortakları’nın servis, kuruluş ve yükleme gibi hizmet bedelleri dahil değildir. Ürünlerinizi
daha etkin kullanmanızı sağlayacak bakım ve destek hizmetlerinden faydalanmak için yetkili LOGO Yetkili İş Ortakları ile
bağlantıya geçmeniz tavsiye edilir.
GO Plus ile birlikte kullanılan Bordro Plus, GO Plus LEM kapsamındadır.
Opsiyonlar
Kullanıcı
Bağımsız
Lisans
Eğitim
Fiyatı
Eğitim Saati
1.200
240
4
Perakende
LOGO Perakende
Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı, Malzeme Sınıfları, Konfigürasyon Yönetimi, Kampanya Yönetimi,
Satış Konsolu, Pos Genius 2/3 Entegrasyonu.
Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı
550
60
1
Pos Genius 2/3 Entegrasyon (1 mağaza)
550
120
2
+1 Mağaza Artırımı
550
120
2
825
240
4
1.200
180
3
190
--
--
950
240
4
Raporlama
GO Plus Navigator
Web
GO Plus WEB
+ 1 Kullanıcı
B2B ve B2C Uygulamaları
Firma içi Data Aktarımı (FDA)
LogoConnect Excel Plug-in 5’li Paket
1.925
LogoConnect Excel Plug-in 10’lu Paket
2.750
LogoConnect Excel Plug-in 50’li Paket
5.500
LogoConnect B2B
1.100
Eğitim süresi proje bazlı
belirlenir.
LogoConnect Banka
325
240
4
LogoConnect e-defter
500
--
--
LogoConnect e-fatura
500
--
--
SMS ile Onay (6 Aylık)
35
--
--
SMS ile Onay (12 Aylık)
55
--
--
Toplu Mesajlaşma (6 Aylık)
35
--
--
Toplu Mesajlaşma (12 Aylık)
55
--
--
Turkcell Hizmetleri
TTK (Yeni Türk Ticaret Kanunu)
GO Plus TTK Modülü
Mali Müşavir Plus
Baz Fiyat
180
Kullanıcı Başı Birim Fiyat
20
90
10
Eğitim Fiyatı
Eğitim Saati
240
4
240
4
Açıklamalar:
1.
2.
3.
4.
5.
Kullanıcı bağımsız modüllerin kullanıcı sayısı, GO Plus kullanıcı sayısı ile sınırlıdır.
LOGO Perakende, bir modül olarak satılır ve GO Plus ana paket ile entegre çalışır.
Pos Genius 2 ve Pos Genius 3, LOGO Perakende modülü ile entegre çalışmaktadır. Sipariş sırasında Pos Genius 2 veya 3
olduğu belirtilmelidir.
“Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı” ve “Pos Genius 2/3 Entegrasyon” fonksiyonları Perakende modülünden bağımsız
olarak da ayrıca satın alınabilir.
GO Plus Web, GO Plus anapaket ile entegre çalışır. GO Plus Web kullanıcı artırımı sadece kendi kullanıcı sayısını artırır.
GO Plus Web kullanımında SQL lisanslaması için Microsoft’a danışılmalıdır.
KOBİ Ürünleri Fiyat Listesi 26 Haziran 2012
3/8
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
LogoConnect B2B modülü, İş’ten İş’e Entegrasyon özelliklerini içerir. Aynı veritabanı üzerinde 5 firmaya kadar hizmet
vermektedir. Bunun üzerindeki sayıda firma talepleri için proje teklifi alınmalıdır.
LogoConnect B2B’den, Lokal’de kullanılarak (veri aktarımını kullanıcının üstlenmesi durumu) veya LOGO’dan (LOGO
sunucuları üzerinden) hizmet alarak yararlanılabilir. Aynı kurumun firmaları arasında veri aktarımında lokal kullanım,
şube yapısı veya harici firmalar ile veri alışverişi yapılması durumunda LOGO sunucuları üzerinden hizmet kullanımı
tavsiye edilir. Hizmet fiyatları için LOGO Yetkili İş Ortakları’na danışılmalıdır.
LogoConnect Excel Plug-in modülü, LOGO kullanan ya da farklı altyapılara sahip olan tedarikçi/müşteri için entegrasyon
özelliklerini içerir. LogoConnect Excel Plug-in’den sadece LOGO’dan hizmet alarak yararlanılabilir. Hizmet fiyatları için
LOGO Yetkili İş Ortakları’na danışılmalıdır.
Turkcell Hizmetlerinde, SMS ile Onay ve Toplu Mesajlaşma hizmetleri için 6 Aylık ve 12 Aylık hizmet kullanım paketleri
mevcuttur. Alınan pakete göre 6 ay ya da 12 aylık sürenin bitiminde kullanıcının tekrar ödeme yaparak süreyi uzatması
gerekmektedir. Mesajlaşma ve gönderi başına alınacak bedeller için Turkcell’in belirlediği fiyat tarifeleri geçerlidir.
Sahip olduğu LEM’in süresi 1 Temmuz 2012 tarihini kapsayan kullanıcılarımız TTK Modülü’ne ücretsiz olarak sahip
olacaktır.
GO Plus ve Mali Müşavir Plus için TTK fiyatları kullanıcı sayısına göre belirlenmektedir.
TTK fiyatı: Baz Fiyat + (Kullanıcı başı birim fiyat x kullanıcı sayısı)
Örnek, 1 Kullanıcılı GO Plus için TTK fiyatı: 180 + (20 x 1)= 200 TL + KDV iken
10 kullanıcılı GO Plus için TTK fiyatı: 180 + (20 x 10) = 380 TL + KDV’dir.
Mali Müşavir Plus kullanıcıları tüm modüllere yukarıda belirtilen fiyatlar üzerinden %50 indirimli olarak sahip olurlar.
Bordro
Bordro Plus
Sicil Yönetimi+Bordro+İzin Yönetimi+Borç Avans+(100 çalışan)
Çalışan Artırımı
+100
Lisans
Eğitim
Fiyatı
Eğitim
Saati
1.800
600
10
825
-
-
-
-
+500
1.350
2.500
-
-
+1000
3.600
-
-
+2500
4.700
-
-
Kullanıcı ve
Çalışan Sayısı
Bağımsız
Eğitim
Fiyatı
Eğitim
Saati
+250
Modül ve Ek Paketler
TTK (Yeni Türk Ticaret Kanunu)
Bordro Plus TTK Modülü
150
120
2
Açıklamalar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Bordro Plus ürünü tek başına ya da GO Plus'ın bir modülü olarak entegre çalışabilmektedir. Bordro Plus ile Microsoft®
SQL Server® 2008 R2 Express Edition verilmektedir.
Bordro Plus çalışan sayısı tüm programda tutulan sicil kartı sayısıdır. Eski personel kayıtları çalışan sayısı hesaplamasına
dahil edilmez.
Yukarıdaki eğitim fiyat ve süreleri çalışan sayısından bağımsız olarak verilmiştir.
GO Plus ile birlikte kullanılan “Bordro Plus” GO Plus LEM kapsamındadır. Kullanıcının elinde sadece Bordro Plus
bulunuyorsa tavsiye edilen 1 yıllık son kullanıcı LEM fiyatı 250TL + KDV’dir.
Sahip olduğu LEM’i 1 Temmuz 2012 tarihini kapsayan kullanıcılarımız, TTK Modülü'ne ücretsiz olarak sahip olacaktır.
Kullanıcı, Bordro Plus ya da ticari programı için LEM’e sahip değilse, Bordro Plus ürünü için de TTK modülünü ayrıca satın
almalıdır.
Bordro Plus TTK modülü çalışan sayısı ya da kullanıcı sayısından bağımsız hesaplanır.
KOBİ Ürünleri Fiyat Listesi 26 Haziran 2012
4/8
GEÇİŞ SETLERİ
GO Plus Geçiş Setleri
GO Ürünlerinden Geçiş (Basic/Pro/Shop Manager)
Bordro Plus Geçiş Setleri
GO Bordro’dan Geçiş
START Geçiş Setleri
Alınteri ürünlerinden geçiş
Lisans Baz
Fiyat
Kullanıcı Başı
Birim Fiyat
Eğitim Fiyatı
Eğitim Saati
550
50
120
2
Lisans
Eğitim Fiyatı
Eğitim Saati
375
120
2
Lisans
Eğitim Fiyatı
Eğitim Saati
350
120
2
Açıklamalar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
GO Basic, Pro ve Shop Manager’dan GO Plus’a geçişler mevcut ana paket, kullanıcı ve varsa ilgili modüllerin (Üretim
modülü hariç) geçişini içermektedir.
GO Power ve elinde üretim modülü olan GO müşterileri Tiger Plus veya Tiger Enterprise’a geçmelidir. Eğer, kullanıcı GO
Plus’a geçmek istiyor, üretim modülünü kullanmıyor veya üretim modülü ile ilgili tüm haklarından vazgeçiyor ise feragat
yazısı ile birlikte GO Pro’dan geçiş fiyatı üzerinden GO Plus’a geçebilirler.
GO Muhasebe kullanıcıları GO Plus’a geçerken, GO Plus ana paket fiyatının %50'sini öderler.
Tüm ürünlerden geçişlerde 1 yıllık LEM dahildir.
Start’tan GO Plus’a geçişlerde listeler arası fiyat farkı uygulanır.
GO Bordro’dan Bordro Plus’a geçiş seti çalışan sayısı ya da kullanıcı sayısından bağımsız hesaplanır.
Alınteri’nden Start ürününe geçişlerde, Alınteri’nin hangi versiyonda kullanıldığı OEM, DOS ya da Win olarak siparişte
belirtilmelidir.
Ek Ürün ve Hizmetler
Set Kontrol ve Değişim Hizmeti
Cepsiz Bordro Zarfı (1.000 adet)
Cepli Bordro Zarfı (1.000 adet)*
Şifreli Bordro Zarfı (1.000 adet)**
200
90
100
200
*Cepli Bordro Zarfı 2 nüshadan oluşup üst kısmı açıktır ve en alt kısımda para koymak için bir zarf bulunmaktadır.
**Şifreli Bordro Zarfı ise 3 nüshadır, üst kısmı 2 nüshadan oluşur ve kapalıdır. 3.nüshası imzalanıp IK ya teslim edilmek üzere
yapılmıştır.
Mali Müşavir Olan
Yeni Meslek Mensuplarına*
%30 indirim!
*Son 6 ay içinde meslek grubuna katılmış olmak gerekmektedir
KOBİ Ürünleri Fiyat Listesi 26 Haziran 2012
5/8
LOGO İŞ ZEKASI ÇÖZÜMLERİ – LOGO BI
26 Haziran 2012 tarihinden itibaren geçerlidir.
Ana Paket
GO Plus
Eğitim
Kullanıcı Artırımları
+2 Eş Zamanlı Kullanıcı Artırımı
+5 Eş Zamanlı Kullanıcı Artırımı
+ 10 Kullanıcı Artırımı
Özel Hazırlanmış Dashboard
BI Dashboard 2012
LEM
BI Basic*
(Eş zamanlı) 1
Kullanıcı
250
BI Pro **
(Eş zamanlı) 1
Kullanıcı
1.250
Performa
XLSmart Pro***
1 Saat
100
4 Saat
600
4 Saat
600
200
325
--
950
1.625
--
750
1.290
1.980
225
--
625
375
-295
Ana Paket
990
Fiyat
****
Performa Bütçe
(Terminal Lisanslı) 500 Bileşen
1.000
Eğitim Fiyatları
6 Saat
900
Bileşen Artırımı
+1.000 ilave bileşen artırımı
+10.000 ilave bileşen artırımı
LEM
1.900
4.000
300
Açıklamalar:
1.
Fiyat listesinde bulunan tüm lisans fiyatları LOGO BI tarafından tavsiye edilen son kullanıcı fiyat ve koşullarıdır.
2. Tüm fiyatlar Türk Lirası (TL) cinsindendir, fiyatlara KDV dahil değildir.
3. Listede yer alan eğitim ücretleri, müşteri yerinde ve bir kişi için geçerlidir.
4. Ana Paketler bir kullanıcılıdır. Bütçe ana paketi ise 150 bileşenlidir.
5. BI Basic çözümüne LEM dahildir. BI Pro, Performa XL Smart Pro ve Performa Bütçe için ayrıca LEM satın alınması gerekmektedir.
6. BI Basic, GO Plus ana paket alımlarında ücretsiz verilmektedir.
* BI Basic ile standart rapor ve analiz (dashboard) paketi ile GO Plus’taki verilerden Satış Yönetimi, Satın Alma Yönetimi, Finans
Yönetimi, Malzeme Yönetimi, Sipariş Yönetimi ve Muhasebe Yönetimi süreçleri anlık analiz edebilir, yeni dashboardlar tasarlanabilir.
** BI Pro’da ise BI Basic uygulamasına ilave olarak GO Plus veritabanındaki tablolar, hazır sorgular ve saklı yordamlar (SP-Stored
Procedure) kullanabilir, farklı veri tabanlarına bağlantı özelliği ve MS Office entegrasyonunundan da ilave özellikler olarak
yararlanılabilir.
*** Performa XLSmart Pro, özetten detaya bilgi alma, raporun hızlı çalışması için Data WareHouse kullanma, Excel Add-Ins menüsü
içinde kullanma, özel rapor görüntüleyicisi, farklı veritabanlarına bağlantı, MS Excel’den güncel bilgi alma, konsolidasyon,
yetkilendirme, model oluşturma ve tablo bağlantılarını yapabilme, otomatik rapor postalama, navigator fonksiyonlarını kullanma
imkanını sağlar.
**** Performa Bütçe, GO Plus’taki verileri kullanarak, bütçe oluşturma, gerçekleşenleri, hedef bütçeyi, sapmaları takip edebilmeyi
sağlar.
Ayrıntılı bilgi, doküman ve ürün karşılaştırmaları www.logobi.com.tr de yer almaktadır.
KOBİ Ürünleri Fiyat Listesi 26 Haziran 2012
6/8
KULLANDIKÇA ÖDE MODELİ (TL)
26 Haziran 2012 tarihinden itibaren geçerlidir.
Ana Paket ve Kullanıcı Artırımları
GO Plus
Mali Müşavir Plus
Start
Başlangıç ve 1 Yıllık
Yıllık Kullanım Bedeli
Kullanım Bedeli
825
410
315
160
200
100
400
975
1.500
200
Başlangıç ve 1 Yıllık
Kullanım Bedeli
Yıllık Kullanım
Bedeli
LOGO Perakende
365
180
Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı
Pos Genius 2/3 Entegrasyon (1 mağaza)
165
165
85
+1 Mağaza Artırımı
165
85
250
130
GO Plus WEB
365
180
+ 1 Kullanıcı
60
30
Firma içi Data Aktarımı (FDA)
285
145
LogoConnect Excel Plug-in 5’li Paket
575
290
LogoConnect Excel Plug-in 10’lu Paket
825
410
LogoConnect Excel Plug-in 50’li Paket
1.650
825
LogoConnect B2B
330
165
LogoConnect Banka
100
50
LogoConnect e-fatura
200
100
LogoConnect e-defter
150
75
GO Plus Kullanıcı Artırımları
+2 Kullanıcı
+5 Kullanıcı
+10 Kullanıcı
Opsiyonlar
500
750
Perakende
85
Raporlama
GO Plus Navigator
Web
B2B ve B2C Uygulamaları
Başlangıç ve 1 Yıllık
Kullanım Bedeli
Yıllık Kullanım Bedeli
550
275
250
125
400
750
200
+1000
1.075
550
+2500
1.400
700
Bordro
Bordro Plus
Sicil Yönetimi+Bordro+İzin Yönetimi+Borç Avans (100 çalışan)
Çalışan Artırımı
+100
+250
+500
KOBİ Ürünleri Fiyat Listesi 26 Haziran 2012
375
7/8
GEÇİŞ SETLERİ
GO Plus Geçiş Setleri
GO Ürünlerinden Geçiş (Basic/Pro/Shop Manager)
Bordro Plus Geçiş Setleri
GO Bordro’dan Geçiş
Start Geçiş Setleri
Alınteri Ürünlerinden Geçiş
Lisans
Kullanıcı Başı Birim Fiyat
Yıllık Kullanım Bedeli
55
10
410
Lisans
55
Yıllık Kullanım Bedeli
275
Başlangıç ve 1 Yıllık
Kullanım Bedeli
50
Yıllık Kullanım Bedeli
145
Genel Açıklamalar:
1.
2.
Tüm fiyatlar Türk Lirası (TL) cinsindendir, fiyatlara KDV dahil değildir.
Sadece lisans satışlarında Kullandıkça Öde Modeli uygulanmaktadır. Eğitim, kurulum ve hizmet bedellerinde Kullandıkça
Öde Modeli uygulanmaz.
3. Kullandıkça Öde modelinde, kullanıcının ayrıca LEM satın alması gerekmemektedir. Kullanıcılar, güncel yasal mevzuata
tam uyum ve yeni geliştirilen tüm standart özelliklerden ücetsiz olarak yararlanırlar.
4. Kullandıkça öde modeli yıllık yenilemeler şeklindedir. Herhangi bir süre taahhüt zorunluluğu yoktur.
5. Kullanıcı, yıllık kullanım bedelini ödemediği takdirde ürün kullanım hakkı sona erecektir.
6. Mali Müşavir Plus kullanıcı artırımlarında, yıllık kullanım bedelleri de dahil olmak üzere yukarıda belirtilen fiyatlar
üzerinden %50 indirim uygulanır. Mali Müşavir Plus seti için alınacak kullanıcı artırımı siparişte ayrıca belirtilmelidir.
7. Mali Müşavir Plus kullanıcıları tüm modüllere yukarıda belirtilen fiyatlar üzerinden %50 indirimli olarak sahip olurlar.
Yıllık dönem içerisinde alınan kullanıcı artırımı ve modüllerin başlangıç ve 1 yıllık kullanım bedeli alındığı tarihte
ödenecektir. Ana paket yenileme döneminde ise, ana paket, kullanıcı artırımı ve modül ödemeleri birleştirilecek ancak
dönem içinde alınan ek paketlerin kullanılmayan aylarına ait bedeller düşülecektir.
Örnek: Müşteri Mart 2012’de kullandıkça öde modeli ile GO Plus satın aldı. Haziran 2012'de kullanıcı artırımı ve modül
satın aldı. GO Plus ana paket başlangıç ve 1 yıllık kullanım bedelini Mart 2012’de, kullanıcı artırımı ve modül lisans
bedelini Haziran 2012’de ödeyecektir. Bir yıl sonra ana paket yenileme dönemi olan Mart 2013’de yıllık ana
paket+kullanıcı artırımı+modül ödemeleri birleştirilecek, bir önceki yıl kullanıcı artırımı ve modülü 9 ay kullandığı için,
eksik kullandığı 3 ayın bedeli düşülecektir. GO Muhasebe paketinden, GO Plus Kullandıkça Öde Modeli’ne geçişte, GO
Plus Kullandıkça Öde Modeli Ana Paket fiyatının %50'sini öderler.
8. LKS serisinden (Win ve Dos) geçişlerde Kullandıkça Öde Modeli önerilmektedir.
9. GO Bordro’dan Bordro Plus’a geçiş seti çalışan ya da kullanıcı sayısı bağımsızdır.
10. Alınteri’nden Start ürününe geçişlerde, siparişte Alınteri’nin hangi işletim sisteminde kullanıldığı OEM, DOS ya da Win
olarak belirtilmelidir.
KOBİ Ürünleri Fiyat Listesi 26 Haziran 2012
8/8

Benzer belgeler

Logo Fiyat Listesi

Logo Fiyat Listesi LOGO İş Ortakları'na danışınız. 4. GO Plus ürünü, Stok (İrsaliye, Sipariş, Maliyetlendirme, Dinamik Birimleme, Eşdeğer Mal Takibi), Muhasebe, Duran Varlık, Fatura, Cari Hesap (Ödeme/Tahsilat, Ödeme...

Detaylı

kobđ ürünlerđ fđyat lđstesđ

kobđ ürünlerđ fđyat lđstesđ Örnek: Müşteri Mart 2010’da kullandıkça öde modeli ile GO Plus satın aldı. Haziran 2010 da kullanıcı artırımı ve modül satın aldı. GO Plus ana paket başlangıç ve 1 yıllık kullanım bedelini Mart 201...

Detaylı

TIGER ENTERPRISE Fiyat Listesi

TIGER ENTERPRISE Fiyat Listesi LEM; geçerlilik süresi boyunca, kullanıcılarına güncel yasal mevzuata tam uyum ve yeni geliştirilen tüm standart özelliklerden ücretsiz olarak yararlanmayı garanti altına alan bir üyelik sistemidir...

Detaylı

KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ

KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 1. Mali Müşavir Plus ürününün standardı 5 kullanıcılıdır. 2. MM Plus Ana Paket, Muhasebe Yönetimi, Duran Varlık Yönetimi, İşletme Defteri, Beyanname, Büro Yönetimi, Bordro (10.000 çalışan) modüller...

Detaylı

tiger fiyat listesi

tiger fiyat listesi olup olmamasına göre değişiklik göstermektedir. Bu oran hesaplanırken kullanıcının e-Defter ürünündeki en güncel konfigürasyonlarına bakılmakta yani sahip olduğu e-Defter modülü ile firma artırımla...

Detaylı

Programı

Programı aydınlık bir ülkede yaşamalarının tarihsel miladı. Dün olduğu gibi bugün için de çocuklarımıza armağan edilmiş ulusal egemenliğin onurunu taşıyoruz.

Detaylı

Tiger Plus Fiyat Listesi

Tiger Plus Fiyat Listesi LogoConnect B2B modülü, İş’ten İş’e Entegrasyon özelliklerini içerir. Aynı veritabanı üzerinde 5 firmaya kadar hizmet vermektedir. Bunun üzerindeki sayıda firma talepleri için proje teklifi alınmal...

Detaylı

LOGO Yeni Ürün Serisi Özellikleri

LOGO Yeni Ürün Serisi Özellikleri kullanımı ile ilgilidir. Tanımlama, raporlama ve uyarlama gibi talepler ayrıca değerlendirilir. 4. Eğitim hizmetini yalnızca LOGO Yetkili İş Ortakları ve sertifikalı eğitim uzmanları verebilir. Ser...

Detaylı

Ana Paket ve Kullanıcı Arttırımları

Ana Paket ve Kullanıcı Arttırımları LogoConnect B2B modülü, İş’ten İş’e Entegrasyon özelliklerini içerir. Aynı veritabanı üzerinde 5 firmaya kadar hizmet vermektedir. Bunun üzerindeki sayıda firma talepleri için proje teklifi alınmal...

Detaylı

LOGO İŞ ANALİTİĞİ FİYAT LİSTESİ

LOGO İŞ ANALİTİĞİ FİYAT LİSTESİ KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 26 Haziran 2012 tarihinden itibaren geçerlidir.

Detaylı