gündüz kalite çemberi

Yorumlar

Transkript

gündüz kalite çemberi
HEMA ENDÜSTRİ
Gündüz Kalite Çemberi
2
GÜNDÜZ KALİTE ÇEMBERİ
PROBLEMİN SEÇİLMESİ, TANIMLANMASI VE HEDEFİN BELİRLENMESİ
Çember üyeleri, farkındalık eğitimleri ve beyin fırtınaları yaparak yeni proje
konularını belirlemek için 2012 Şubat ayında bir araya geldi.
Güncel sorunlarımızı bir liste oluşturup proje konularını puanlayarak belirledik.
Çember üyeleri tarafından en yüksek puanı (242 puan) alarak proje konusu
olarak seçmiştir.
•
•
•
3
GÜNDÜZ KALİTE ÇEMBERİ PROJE
Proje Başlangıç Tarihi : 05.02.2012
Problem Tanımı :
2011 yılı Dişli Fabrikası Gövde Hattı’nda üretilen
ürünlerin hurda oranlarının 25.000 ppm olarak gerçekleşmesine
istinaden üretim kapasitesinde iş kaybı oluşturmakta ve fabrika hurda
maliyetlerini artırmaktadır. Bu oranı 2012 yılı Aralık ayı itibarı ile % 30
azaltarak 17500 ppm’ e düşürmeyi hedefledik.
Proje Başarı Göstergesi:
Gövde işleme hatlarındaki 2011 ve 2012 yılı hurda karşılaştırması
4
HAFTALIK ÇALIŞMALARIMIZ
•Gündüz Çalışma Grubu olarak tüm problemlerimizi incelerken PUKÖ
çevrimine göre çalışmalarımızı yürüttük.
•Ölçme çalışmalarını tamamlandıktan sonra çember üyeleri haftalık
toplantılarda mevcut durumu net bir şekilde ortaya koyduk.
•Gerek sahada gerekse problem çözme tekniklerini Beyin fırtınası, 5 neden
analizi, Balık Kılçığı ve Pareto analizini uygulayarak sonuçlara ulaştık.
5
MEVCUT DURUM
Gövde işleme hatlarındaki 2011 yılı en çok hurda verilen parçaların % 80’İ
HEDEF
6
BALIK KILÇIĞI DİYAGRAMI
7
GÜNDÜZ KALİTE ÇEMBERİ SEBEP SONUÇ TABLOSU
8
İYİLEŞTİRMELERİMİZ
•Aparatlara, bağlamaya, kesme hızlarına, bakımın hızlı tespit yapabilmesi, önceki
operasyonların bağlama hatalarını iyileştirme, döküm talaş payları gibi hedeflere öncelik
verdik.
• Her bir sorun için PUKÖ çemberini de kullanarak gerekli çalışmalarımıza başladık.
9
KALİTE ÇEMBERİ İYİLEŞTİRME PLANI
10
Excalibur POKA YOKE
Mevcut Durum: Excalibur mil delik delme
aparatının operatörün hatalı bağlamasına
müsaade etmesi sebebi ile
hurdaya
atılmakta idi.
İyileştirme: Poka Yoke yapılarak aparata
dayama konuldu. Hatalı bağlamaya ve
hurdaya gitmesine engel olundu.
11
Clutch Housing de Takım iyileşmesi
Mevcut Durum: Clutch Housing’de işleme
esnasında yüzeyde tırlamalar olmakta ve pah
hataları yaşanmaktadır.
İyileştirme: Mevcut takımların uç yarıçapı ve
tipine göre dengeli kesme operasyonu
yapılmıştır. Yüzey pürüzlülüğü 2,8 Ra ‘dan 1,8
Ra ya düşürülerek kalite riski kaldırıldı. Yüzey
pürüzlülüğü hatasından dolayı hurdaya ayrılan
parçalar iyileştirme sonucunda hurda ya
gitmesine engel olundu.
Sürecin yeterliliği
kontrol altına alındı.
12
Drop box Proses iyileşmesi
Mevcut Durum: Drop box eksik montaj
yapıldığından montaj şikayeti alınmakta ve
kademe boyu hatasından dolayı parça
hurda edilmekte idi.
İyileştirme: Yeni çapak alma ve montaj
masası yapıldı. Parçanın üretim hatalarını
kontrol altına almak için görsel yardımlar
hazırlandı. Perçin makinası ve montaj
aparatı kontrol masasına yerleştirildi.
Çakılan pim ve perçin bölgelerine kalemle
tick atılarak hata kontrol altına alındı.
Kademe boyu takım boyu ölçüm cihazı ile
alınmaya başlandı.
13
13
Tube POKA YOKE
Mevcut Durum: Tube isimli parça aparatta
farklı
açıda
bağlanabiliyordu.
Hatalı
bağlamadan dolayı parça bozulup hurdaya
atılmakta idi.
İyileştirme: Aparata Poka Yoke Uygulaması
yapıldı. Dayama koyarak hurdaya gitmesine
engel olundu
14
14
Direksiyon Başları Aparat İyileşmesi
Mevcut Durum: Direksiyon Başları hatalı
bağlamadan dolayı ve operasyon sırasında
parça oynamasından
dolayı hurdaya
ayrılıyordu.
İyileştirme: Resimde görülen dayamalar
yaptırılarak hatalı bağlamayı önledik ve
parçayı sabit tuttuk. Hurdaya gitmesine
engel olundu.
15
15
Istavroz kutusu Aparat İyileşmesi
Mevcut Durum: Istavroz kutusu hatalı
bağlama ve ölçüm yeterliliği vermediğinden
dolayı parçalar mastara göre %100
seçilerek hurdaya atılmakta idi.
İyileştirme: Yeni aparat yapılarak bağlama
hatasızlaştırıldı. Hurdaya gitmesine engel
olundu.
16
16
Büyük rulman kapağı Aparat İyileşmesi
Mevcut Durum: Büyük rulman kapağı çap
değişkenliğinden dolayı hurdaya ayrılmaktadır.
İyileştirme: Talaş payı azaltılarak resimde
işaretli bölge dökümden boşalttırıldı. Yeterli
talaş payına ulaşıldı. Dengesiz talaş payından
dolayı oluşan hatalı parçanın hurdaya
gitmesine engel olundu. Süreç yeterliliği
alındı.
17
17
Shuttle Talaş Payı İyileşmesi
Mevcut Durum: Shuttle, hatalı bağlama ve
çapta
işleme
sonrası
dökümden
kurtarmayan çıktığından dolayı parça hurda
ediliyordu.
İyileştirme: Yeni bağlama aparatı yapılarak
proses iyileştirildi. Talaş payı yeterli
miktarda artırılarak parçanın hurdaya
gitmesine engel olundu.
18
18
34357710 numaralı Arka aks kovanı Makine İyileşmesi
Mevcut Durum: 34357710 numaralı Arka
aks kovanı çap değiştirme probleminden
dolayı mastara göre % 100 seçilerek
hurdaya atılmakta idi.
İyileştirme: Tezgahta içten su verme
kanalları temizlendi, spindle içinden takım
değiştirme esnasında hava vermeye yarayan
çatlak flanş tespit edildi ve onarıldı. Hurdaya
gitmesine engel olundu.
19
19
HFA100058 Flanş Takım İyileşmesi
Mevcut Durum: HFA100058 Flanş işleme
esnasında 2. operasyonda eş merkezlilik
hatasından dolayı % 100 seçilmekte ve
hurdaya atılmakta idi.
İyileştirme: Ters takım yaptırılarak süreç
hatasızlaştırıldı. Hurdaya gitmesine engel
olundu. Süreç yeterliliği alındı.
20
20
Vista Balancer Takım İyileşmesi
Mevcut Durum: Vista balancer op 30 DMG
(Yatay İşleme Merkezi) tezgahda gövde
karbür uç ile işlenmekte ve yüzey
pürüzlülüğü yeterlilik vermemekte idi.
İyileştirme:
Tezgahın
kızaklarındaki
arabaları değiştirildi. CBN kesici uç
getirtilerek yüzey kalitesi sağlandı. Parçanın
çaptan ve yüzey kalitesinden dolayı ve rotor
çapı hatasından dolayı atılmasına engel
olundu.
21
21
İveco Balancer Aparat İyileşmesi
Mevcut Durum: İveco balancer gövde Dikey
İşleme Merkezin de İveco Yeni tipten, İveco
eski tipe geçerken parça ayarda hurdaya
ayrılıyordu.
İyileştirme:
Aparatta
sadece
göbek
değiştirilerek ortalama ayarı yapılmaksızın
parça bağlanmaya başlamıştır. Parçaların
hurdaya atılmasına engel olunmuştur.
22
22
CNC tezgahlarda bulunan Takım yaşam süreleri devreye alındı.
MEVCUT DURUM:
Takım ömürleri net değil yada operatöre bağlı
kontrol ediliyor.
İYİLEŞTİRME:
605, 608, 1971, 1956, 1957 numaralı sarfiyatı
yüksek tezgahlarda takım yaşam miktarları
girildi.
KALİTE
23
SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
HEDEF
GERÇEKLEŞEN
Yapılan iyileştirmeler sonrasında çeşitli noktalarda kalite seviyesinin artışı yanında tüm
operatörlerde farkındalık artmış olup, diğer ürünlerde de hurda maliyetlerinde azalmalar
görülmüştür. Hurda maliyetlerinde azalmalar müşteri memnuniyetini artırıp, müşteri
şikâyetlerinde azalmalar görülmüştür.
24
GÜNDÜZ KALİTE ÇEMBERİ MEVCUT KAZANÇ
TABLOSU
•Proje boyunca tüm harcamalarımız Getiri/ Götürü oranımız korunarak takım ve
aparat için 2.340 Euro harcamalardan sonra yıllık getirisi 54.031 Euro olarak
gerçekleşmiş ve maliyet analizi yöneticiliği tarafından doğrulanmıştır.
25
MALİYETLERİMİZ
26
DOLAYLI KAZANÇLAR
1. ÇEVRE VE İŞ KAZALARININ AZALMASI
1. Atık yağ miktarı azalması,
2. Yağ kullanımı azalması,
3. İş kazalarını önleyeci bağlama hatalarının önlemleri
alındı.
2. VERİMLİLİKLERİN ARTMASI
1. Hurda verilmediğinden üretim miktarında artış
3. KALİTE KAZANCI
1. Üretim süreçlerinde yeterliliklerin alınması
4. GÖRSELLİK KAZANCI
1. Tertip düzen
2. 5S yapılması
5. PARÇA MALİYETLERİNİN AZALTILMASI
1. Takım maliyetlerinde azalma
2. Hurda maliyetlerinde azalma
3. Yerinde kalitenin sağlanması
6. GENEL ÜRETİM GİDERLERİNİN AZALMASI
1. Enerji maliyetlerinde azalma
2. Tezgah maliyetlerinde azalma
7. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
KALİTE
27
STANDARTLAŞMALAR
28
Yeni projelerimiz
29
GÜNDÜZ KALİTE ÇEMBERİ
TEŞEKKÜRLER
30