Gebelik Diyabeti

Transkript

Gebelik Diyabeti
Gebelik Diyabeti
«Anne ve çocuk için önlem!»
KO
PI
E
türkisch – turc – turco
www.diabetesgesellschaft.ch
Bağış için banka hesabı: PC-80-9730-7
Schweizerische Diabetes-Gesellschaft
Association Suisse du Diabète
Associazione Svizzera per il Diabete
Gebelik diyabeti nedir ?
Gebelik diyabeti veya gestasyonel diyabet ilk kez hamilelikte
tespit edilen yüksek kan şekeri
değerlerinden görünebilir. Bu tip
gebelik diyabeti muhtemelen bütün hamileliklerin % 10 — 15‘ inde
görülmektedir ve böylece en sıkı
görülen komplikasyonlar arasında olmaktadır.
Kimler risk grubuna girer ?
Aşağıdakilerde gebelik diyabeti
için yüksek risk vardır:
▪Şişmanlık (Beden kitle indeksi
25‘i geçiyor)
PI
E
Doğumdan hemen sonra
gebelik diyabeti hemen hemen her kadında kaybolur,
fakat daha sonra kadınların
% 25 — 50‘ sinde bir Tip 2
Diyabet oluşur.
Fakat bu insülin, şekerde olduğu gibi, „plasenta bariyerinden“
geçemez. Bu nedenle, yüksek insülin seviyesinden dolayı fötüsta
büyüme ve yağ oluşumu teşvik
edilir. Bu, normalden büyük ve
ağır bebeklerle sonuçlanır.
KO
Diyabet, vücudun yeterli insülin
üretemediğinde oluşur. İnsülin,
pankreasta üretilen ve vücutta
şeker seviyesini ayarlayan bir
hormondur. Kan şekeri vücuda
enerji sağlar.
Hamilelikle ilgili hormon değişiklikleri, anne adayında yüksek
insülin ihtiyacına neden olur.
Annenin pankreası bunun için
yeterli insülin üretmediğinde,
kan şekeri yükselir ve böylece
gebelik diyabeti ortaya çıkar.
Anne yüksek kan şekeri seviyesine sahip olduğunda, şeker plasenta (bebek eşi) yoluyla fötüsa
ulaşır. Fötüs reaksiyon olarak
kendi insülin üretimini arttırır.
▪Ailede diyabet (Ebeveynler
veya kardeşler)
▪Bir önceki hamilelikte gebelik
diyabeti
▪Afrika, Asya veya Latin Amerika kökenli kadınlar
▪30 yaştan büyük kişiler
▪Tekrarlanan düşükler
▪4000 gramdan fazla doğum
ağırlığı ile önceki bir hamilelik
Risk taşıyan bu kişiler hemen ilk
gebelik kontrolünde test edilmelidir. Eğer aşağıda açıklanan
oral glukoz tolerans testi (oGIT)
normal sonuçlanırsa, 24‘üncü ila
28‘inci gebelik haftasında tekrarlanmalıdır. Fakat hamile olan
bütün kadınların % 30 ila 50‘ si
belirtilen risk faktörlerinin hiçbirine sahip değildir. Durumun
kolaylaştırılması için, bütün kadınların 24‘ üncü ila 28‘ inci gebelik haftasında test edilmesi
tavsiye edilir.
amniyotik sıvı miktarı veya idrarda yüksek şeker atılımı.
Tedavi edilmeyen bir gebelik
diyabeti, çocuğu aşağıdaki gibi
etkileyebilir:
Gebelik diyabetin semptomları
▪Daha çabuk büyüme ve daha
yüksek doğum ağırlığı (4000
gramdan fazla)
Çoğu vakada, annede rahatsızlık yoktur, yani diyabet için tipik
olan belirtiler (örneğin, aşırı susama, sık idrar atılımı) yoktur.
▪Organlarda gelişme bozuklukları (özellikle akciğerler etkilenmektedir)
Çoğu zaman yalnızca spesifik olmayan semptomlar bir diyabete
işaret eder, örneğin, idrar yolu
enfeksiyonları için yüksek yatkınlık, yüksek tansiyon, yüksek
▪Göbek kordonunun kesilmesinden sonra çocukta kan şekeri
düşüklüğü
▪Doğumda komplikasyonlar
KO
PI
E
ve teşhisi
▪Kanda yüksek bilirubin değerleri (bebek sarılığı)
İyi tedavi edilen bir gebelik
diyabetinde bebeğin sağlıklı olmadığına ilişkin kaygıya gerek
yoktur!
Anneler için riskler aşağıdaki gibidir:
▪Yüksek tansiyon, ödemler,
böbrek yetmezliği ile gebelik
zehirlenmesi (EPH-Gestoz)
▪Doğum komplikasyonları (diğerlerin arasında, geçmişte
birkaç kez meydana gelmiş
sezeryan)
Glukoz tolerans testi
yemek yemek
şekerli içecek içmek
meyve suları içmek
KO
su içilebilir
Uygun beslenme ve hareket etkisini kaybederse, insülin iğnesi
vurulmalıdır.
PI
E
Glukoz tolerans testi, annenin
aç karnına ve bir glukoz solüsyonunun alınmasından (75 gram) 1
ve 2 saat sonraki kan şekeri tespitidir. Bir değer sınır değerlerinin üzerinde ise, bir gestasyon
diyabeti teşhis edilir (aç karnına: > 5.1 mmol/L, 1 saat: > 10
mmol/L, 2 saat: > 8.5 mmol/L).
„Aç karnına“, muayeneden önceki gecede, geceyarısından
sonra aşağıdakilerin yapılması
yasak demektir:
Yüzme, yürüyüş ve merdiven
çıkma gibi hamile kadınlar için
iyi gerçekleştirilebilen ve risksiz
devamlı egzersiz, vücut hücrelerini vücuttaki kendi insüline
karşı daha iyi harekete geçirir.
Gebelik diyabeti nasıl tedavi
olunur ?
Gebelik diyabeti, uzun bir vade
için vakaların % 85‘inde beslenmede değişim ile iyi tedavi
edilebilir. Öğün sayısının az ve
miktarının büyük olmasından ziyade daha sık ve ufak öğünler ve
şişmanlıkta (25‘ den büyük beden kitle indeksi) hafif bir kalori
azalması ilk adımları oluşturur.
Diyetisyen yardımı ile doğru
beslenme, gebelik diyabeti tedavisinde şüphesiz ana
ilkedir.
İdeal diyabet ayarının elde
edilmesi için kan şekeri evde
kişinin kendisi tarafından
kontrol edilmelidir.
Oral Antidiyabetikler (kan şekeri
hapları) genelde yasaktır.
Gebelik diyabeti, genelde plasentanın dışarı atılmasıyla hemen kısa zaman sonra kaybolur.
Bazı kadınlarda ise, metabolizma bozukluğu doğumdan sonra
da mevcuttur. Bütün annelerin
% 25 — 50‘sinde, doğumdan sonra beş ila on yıl içerisinde bir Tip
2 şeker hastalığı oluşur.
Bu nedenle uzmanlar, doğumdan
yaklaşık 6 hafta sonra ve sonrasında yılda bir olarak bir kan
şekeri kontrolü tavsiye etmektedir.
Hamilelikte kan şekerin kişinin kendisi tarafından kontrol
edilmesi
Gestasyon diyabetinde kan şekeri hedef değerleri:
Ana öğünlerden önce
≤ 5.3 mmol/l
Ana öğünlerden 1 saat sonra
≤ 8.0 mmol/l
Ana öğünlerden 2 saat sonra
≤ 7.0 mmol/l
İnsülin tedavisinde kan şekerin
kişinin kendisi tarafından
ölçülmesi
Günde 4 kez
Günde 6 kez
PI
E
Beslenme tedavisinde kan şekerin
kişinin kendisi tarafından
ölçülmesi
▪ kahvaltıdan önce aç karnına
▪ kahvaltıdan tam 1 veya 2 saat
sonra
▪ kahvaltıdan tam 1 veya 2 saat
sonra
▪ öğle yemeğinden tam 1 veya 2
saat sonra
▪ öğle yemeğinden önce ve öğle
yemeğinden tam 1 veya 2 saat
sonra
KO
▪ kahvaltıdan önce aç karnına
▪ akşam yemeğinden tam 1 veya 2
saat sonra
▪ akşam yemeğinden önce ve akşam
yemeğinden tam 1 veya 2 saat
sonra
Not:
Hedef değerlerini birkaç kez geçtiğinizde, yani
1 hafta içerisinde en az 2 günde en az günde 2
kan şekeri değerinde hedef değerlerini geçtiğinizde, sizi tedavi eden hekimle veya diyabet
danışma merkezinizle iletişim kurmanız gerekir.
Ek olarak daha kimlere danışabilirsiniz ?
Hekiminize veya yakınınızda olan bir diyabet kurumuna:
Association Neuchâteloise des Diabétiques
Association Valaisanne du Diabète
Association Vaudoise du Diabète
Associazione Ticinese per i Diabetici
5000 Aarau
4056 Basel
3012 Bern
7001 Chur
3900 Brig
9000 St. Gallen
8200 Schaffhausen
4601 Olten
6004 Luzern
6300 Zug
8032 Zürich
1709 Fribourg
1204 Genève
2854 Bassecourt
2613 Villeret
2301 La Chaux-deRue de la Paix 75
Fonds
Rue des Condémines 16 1950 Sion
Chemin de Rovéréaz 5 1012 Lausanne
Via Motto di Mornera 4 6500 Bellinzona
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
062
061
031
081
027
071
052
062
041
041
044
026
022
032
032
824
261
302
253
924
223
625
296
370
711
383
426
329
422
941
72
03
45
50
36
67
01
80
31
48
00
02
17
72
41
01
87
46
40
78
67
45
82
32
19
60
80
77
07
21
T. 032 913 13 55
T. 027 322 99 72
T. 021 657 19 20
T. 091 826 26 78
KO
Referenz Grenzwerte:
Kantonsspital/Haus 16
Mittlere Strasse 35
Falkenplatz 1
Steinbockstrasse 2
Bachhalteweg 9
Neugasse 55
Vordergasse 32/34
Solothurnerstrasse 7
Falkengasse 3
Weidstrasse 5
Hegarstrasse 18
Route des Daillettes 1
Rue de la Synagogue 41
Case postale 6
Rue Neuve 52
PI
E
Aargauer Diabetes-Gesellschaft
Diabetes-Gesellschaft Region Basel
Berner Diabetes Gesellschaft
Diabetes-Gesellschaft GL-GR-FL
Diabetes-Gesellschaft Oberwallis
Ostschweizerische Diabetes-Gesellschaft
Diabetes-Gesellschaft des Kt. Schaffhausen
Solothurner Diabetes-Gesellschaft
Zentralschweizerische Diabetes-Gesellschaft
Diabetes-Gesellschaft Zug
Zürcher Diabetes-Gesellschaft
Association Fribourgeoise du Diabète
Association Genevoise des Diabétiques
Assocication Jurassienne des Diabétiques
Association des Diabétiques du Jura bernois
tarafından desteklenmiştir
© SDG, April 2011
R. Lehmann, A. Troendle, M. Brändle
Empfehlungen der Schweizerischen Gesellschaft für Endokrinologie und Diabetologie
Ther Umsch. 2009, 66: 695-706

Benzer belgeler