LINK yükle

Transkript

LINK yükle
Rieter Spun Yarn Systems Müşteri Dergisi
Vol. 22. / Nr . 54 . Ocak 2010 / TR
link
1 /2010
04 Trends & MARKETS Belarus tekstil pazarı hedefe odaklandı 07 OuR CUSTOMERS Yutex ve
Melange, bir Kazak başarı hikayesi 1������������
0 TECHNOLOGY Etkileyici: işletme koşullarında E 66 ve E 76
penye makinaları 16 RIETER INSIDE “Rieter iplikçilik el kitabı”: İplikçilik teknik bilgisi için bir
referans çalışma
Rieter . LINK 54 . 1 / 2010
İÇİNDEKİLER
03 EDITORIAL
Trends & MARKETS
04 Belarus tekstil pazarı hedefe odaklandı
Belarus – eskiden Sovyetler Birliği'nin bir üyesi – halen
kontrollü bir büyüme aşamasındadır. Bu makalede Belarus
tekstil sanayinin gelişimi derinlemesine incelenecektir.
our customers
07Yutex ve Melange, bir Kazak başarı hikayesi Tekstil sanayiinde sadece 10 yıldır bulunan bir kazak
ailenin başarıya giden eşsiz rotası. Günümüzde ulaşılan
aşama ise, modern donanımlara sahip dikey entegre bir
tekstil firmasıdır.
TECHNOLOGY
10Etkileyici: işletme koşullarında E 66 ve E 76 penye
makinaları
Maksimum üretim ile zedelemeden tarama Rieter penye
makinalarının bir marka özelliğidir. E 66/E 76 penye
makinaları olaganüstü kaliteleri ile etkiler.
12Yeni RSB-D 22 regüleli cer makinası: iki kafada da tek
kafadan alınan regüle kalitesi
14 Kıvırmak yerine döndürmek! Cevap SWIVELplate EVO Kapak:
E 66 ve OMEGAlap E 35 ile Rieter
Penye sistemi.
Yayımcı: Rieter Spun Yarn Systems,
Sorumlu Edda Walraf
Genel yayın müdürü Nadia Qaud
Copyright:
© 2010 by Rieter Machine Works Ltd.,
Klosterstrasse 20, CH-8406 Winterthur,
www.rieter.com, [email protected]
Önceden izin almak kaydı ile alıntı
yapılabilir. þ
15 “Magic Eye M1”: "Bu sihirli gözler herşeyi görür"
RIETER INSIDE
16 “Rieter iplik üretimi el kitabı”: İplikçilik teknik bilgisi
için bir referans çalışma
Yeni revize edilmiş “Rieter İplikçilik el kitabı” teknik
uzmanlara, öğrencilere ve diğer ilgili kişilere, kısa elyaf
iplikçilik teknolojisine odaklı, kapsamlı bir referans çalışma
sunmaktadır.
Rieter . LINK 54 . 1 / 2010
EDITORIAL
Değerli LINK Okuyucuları,
“Rieter İplikçilik El kitabı”
Ekonomik durum hala endişe vericidir ve bu zamanlarda yatırımlar son derece dikkatli yapılmalıdır.
Bizde her yeni satın alma aşamasında kendimize
gerçekten gerekli mi diye soruyoruz ve Rieter`e rekabet üstünlüğü sağlayacak makina ve teknolojilere
yatırım yapıyoruz.
Yeni “Rieter Manual of Spinning” İplikçilik el kitapları, dünya çapındaki iplik işletmelerinin, enstitülerin
ve üniversitelerin Rieter`in teknolojik bilgisinin paylaşması için temel oluşturmaktadır. Rieter, kısa süre
sonra kılavuzun online versiyonunu oluşturacaktır –
“RIKIpedia-www.rieter.com”
İplik işletmesinde kilit makinalar hangileridir?
Eğitim karşılığını verir
Şiddetli rekabetin olduğu iplik pazarında hangi makinalar avantaj elde etmenize yardımcı olur? Bunun
cevabı; cer ve penye makinaları gibi, düşük sermaye
yatırımı gerektiren ve üretilen ipliğin kalitesi üzerine
büyük bir etkisi olan makinalardır.
Daha iyi personel eğitimi, makinaların ayarlanması,
işletilmesi ve bakımı için daha iyi donatılma demektir. Makina verimliliği iyileşir, duruş zamanı azalır.
Tek bir eğitim toplantısına yatırım yapın ve verimlilikte uzun süren avantajlar kazanın. Eğitim kurslarımızda, farklı proses aşamaları arasındaki teknolojik
ilişkiler hakkında daha çok şey öğrenirsiniz ve tüm
iplik işletmesinin verimliliğini nasıl optimize edeceğiniz hakkında bilgi sahibi olursunuz.
Rieter`in RSB cerleri, yüksek üretim hızlarında ve
yüksek hassasiyette regüle etme özelliğindedir. Optimum tarama, düşük elyaf kaybı ve düşük enerji
tüketimi, E 66/E 76 penye makinalarının temel özellikleridir.
Uzun dönemli rekabet üstünlüğünü nasıl kazanırsınız?
Daha yüksek verimlilik, enerji tasarrufu ve gelişmiş
ham madde kullanımı ile kazanılır.. Bunlar, geliştirme mühendislerimizin yıllarca üzerinde durduğu konular olmuştur. Bu durum, iplik işletmelerinin uzun
dönemli üretim maliyetlerini azaltabilmelerinin tek
yoludur. Rieter ring iplik makinaları, daha yüksek seviyede verimlilik, önemli ölçüde daha düşük enerji
tüketimi ve ekonomik üretim sağlamaktadır.
Eğitime yatırım yapın
Doğru makina hattı yanında, iyi eğitimli iplik işletme
personeli, başarının anahtarıdır. Bilgi ve yetenek,
yüksek üretim kalitesi ve verimliliği için temel yapı
taşlarıdır. İplik işletmelerinde eğitim ve personel gelişimi sadece mevcut teknolojik bilgi aktarıldığında
mümkündür.
Kişiye özel eğitim
Beş eğitimci, müşterilerimizi Winterthur`daki Rieter
Eğitim Merkezi`nde en son makinalarla eğitmektedir.
Kursların kapsamı, farklı yönetim seviyelerine göre
hazırlanmıştır. İşletme müdürleri seminerlerimize
mükemmel bir yanıt gelmiştir. Artık orta derecedeki
müdürler için de seminerler öneriyoruz. Bu kurslar,
makinaların ve proses optimizasyonunun teknolojik koordinasyonuna odaklanmaktadırlar. Makina
kurslarında, operatör ve bakım personeli, makina
mühendisliği, elektronik, programlama ve teknoloji
hakkında her şeyi öğrenirler. Ayrıca, büyük mağaza
zincirlerinden müşterilerimizi, tekstil üretimi, kalitesi ve maliyetler üzerine etkilerinin karmaşıklığı
hakkında fikir sahibi olabilmeleri için eğitiyoruz.
Rieter'in sunduğu makina ve yedek parçalardaki yenilikler, teknolojik deneyim ve eğitim konularıyla
ilgili olarak kapsamlı bir şekilde Rieter LINK aracılığıyla sizleri haberdar etmeye devam edeceğiz. 9-100 •
Reto Thom
Pazarlama Müdürü
Winterthur
[email protected]
Rieter . LINK 54 . 1 / 2010
TRENDS & markets
Belarus tekstil pazarı hedefe
odaklandı
Sovyetler Birliğinin eski bir üyesi olan Belarus`un ekonomisi, halen
serbest Pazar ekonomisine girmediği için, kontrollü bir büyüme aşamasındadır. Bu makalede Belarus tekstil sanayinin gelişimi derinlemesine
incelenecektir.
Belarus, sınırlarının üçte biri Avrupa ülkelerinden
Polonya, Litvanya ve Letonya ile komşu olan, diğer
komşuları ise Rusya ve Ukrayna olan bir doğu Avrupa
ülkesidir. Belarus’un büyüklüğü doğudan batıya 650
km; kuzeyden güneye ise 560 km`dır. Yüzey alanı
açısından Belarus, 13. en geniş Avrupa ülkesidir ve
bu nedenlede kıyısı olmayan en geniş ülkedir.
Politika
Şekil. 1 Yükselen
ulus Belarus 1991
yılında bağımsızlığını
kazanmıştır.
Şekil. 2 Belarus, Rusya
ve Avrupa arasında yer
almaktadır.
Belarus 1991 yılında Sovyetler Birliği`nden ayrılmıştır ve o tarihten beri bağımsız bir ülke konumundadır. Ülkenin yönetilme şekli, 1994`den beri
Aleksandr Lukashenko`nun başkan olduğu cumhuriyettir. İki meclisli parlamento oylama ile seçilmektedir. Belarus, “Rusya ve Belarus Birliği”nin resmi bir
üyesidir. Çok iyi ve yoğun ilişkiler sadece birkaç ülke
ile sınırlıdır.
Ekonomi
Belarus ekonomisi henüz serbest pazar ekonomisine geçmemiştir. Merkezi olarak planlanan ekonomi,
hala politik bir sistem olarak tercih edilmektedir. Ülkenin ekonomik durumu, Rusya ile iyi ekonomik ilişkiler sayesinde günümüze kadar sabit kalmıştır.
Sanayi ve ziraat büyük ölçüde devlet kontrolündedir.
Artan firma sayısı 2005`den beri tekrar millileştirilmiştir. Bu nedenle Belarus, devlet-kapitalizm modeline dayalı sayılı dünya ekonomilerinden birisine
sahiptir. Günümüze kadar emtia fiatlarında sübvansiyon uygulanmıştır, ancak ekonomi, Rusya`nın ham
petrolün fiyatını artırmasından beri zora girmiştir.
İş gücünün %15’ini oluşturan ziraat, patates üretimi
ve sığır yetiştiriciliği olmak üzere başlıca iki ana kola
ayrılmıştır. Önemli sanayi alanları tekstil ve kereste
işlemedir. Sovyetler Birliği sayesinde makina üretimi
ve elektronik sanayi de özellikle teşvik edilmiştir.
1990 yılında pazar ekonomisi prensiplerinin esas
alınmasından beri Belarus'ta buna uygun üretim
şekli benimsenmiştir. Büyüme 1996`a kadar gerçekleşmemiştir. 1990 seviyeleri hem ziraat hem de
sanayide 2001`de tekrar yakalanmıştır. Reel gayri safi mill hasıla (GSYİH), 2007 yılında kişi başına
yaklaşık 4620 ABD doları olmuştur. Gayri safi milli
hâsıla, son 10 yılda sürekli bir şekilde yıllık %3.511.5 oranında artmıştır.
UN verilerine göre, Belarus, Bağımsız Devletler Topluluğu içerisinde en yüksek yaşam standardına sahip
olanıdır. Ortalama aylık gelir, son 10 yılda 20 ABD
Dolarından 225 ABD Dolarına çıkmıştır. İyi gidişatı
bozan tek şey, son yıllarda bazen iki basamaklı rakamlara çıkan yüksek enflasyon oranıdır.
Rieter . LINK 54 . 1 / 2010
TRENDS & markets
Tekstil sanayi
Rieter`in Varlığı
Belarus, BDT ülkeleri içindeki en büyük tekstil ve hazır giyim üreticilerinden birisidir. Sovyetler Birliği`nin dağılmasından sonra, diğer ortaya
çıkan devletlere göre devlet desteği aldıkları için
Belarus`da hazır giyim sanayi daha güçlü bir şekilde
ayakta kalabilmiştir.
Belarus`un bağımsızlığını ilan etmesinden bugüne kadar, aşağıda belirtilen çeşitli makinalar Rieter
tarafından çeşitli firmalara sevk edilmiştir: UNIfloc
makinaları, tarak makinaları, cer makinaları, penye
makinaları, fitil makinaları, ring iplik makinaları ve
rotor iplik makinaları.
Bugün için, hükümetin, üreticilere uluslararası rekabet açısından sağladığı desteklerde eksiklikler
bulunmaktadır. Verimlilik ve kalite için yapılacak
yatırımlarda sermaye açığı vardır. Bazı işletmeler,
karşılaşılan durumlara karşı adapte olma ve sistematik olarak yatırım yapma konusunda iyi ilerleme göstermişlerdir.
Gerçek anlamda çok fazla sayıda makina satışı olmamıştır, ancak yine de Rieter`in Belarus`da pazar payı büyüktür. Merkezi Almanya`da olan Rieter
acentesi ve Başkent Minks'de çok aktif olarak çalışan
ofisin bu başarıya olan katkısı büyüktür. Pazarın bölgesel olarak bilinmesi ve her şeyden öte müşterilerle iyi ilişkiler ve “Bellegprom konsorsiyumu” (Beyaz
Rusya Devlet Hafif Sanayi Ürünleri Üretim ve Satım
Konsorsiyumu) Rieter'in pazarda güçlü bir pozisyon
kazanmasını sağlamıştır.
Ülke, endüstriyel konumu açısından bazı avantajlara
sahiptir. Bunlar, yetişmiş personel, düşük işçi maliyetleri ve Rusya pazarıyla yakın ilişkiler şeklinde sıralanabilir. Fonlar da ülke kaynaklarının durumuna
göre güncel olarak seçilen tesislere aktarılmaktadır.
Şekil. 3 Rieter’in
Belarus’un başşehri
Minsk’teki ofisi.
Tekstil, hazır giyim ve ayakkabı üretimini içeren
Belarus'da ki hafif sanayi, yarısı tekstil ve hazır giyim üretimi yapan 500 kadar firmadan oluşmaktadır. 2007`de satış gelirleri, 1.53 milyar ABD doları
olmuştur.
Geleneksel tekstil sanayinin yanında, lif üretimi önemli bir faktördür. İlk viskon lifi, 1930`larda
Mogilev`de üretilmiştir. 1965`den beri polyester ve
poliamid lifleri de çeşitli bölgelerde üretilmektedir.
1990`da, Sovyetler Birliği`nin çökmesinden kısa bir
süre önce, tüm sentetik elyaf ve ipliklerin %50`den
fazlası, şu anda ki Belarus`da üretilmiştir. Gerçekte
tekstil ve teknik iplikler için tüm sentetik lifler günümüzde Belarus'ta üretilmektedir. 2007`de oluşan
toplam üretim, 228 000 ton kadardır.
Bir başka önemli lif, Belarus`da büyük miktarlarda ekilen ketendir. Belarus, Günümüzde, dünya çapında dördüncü büyük keten üreticisidir ve keten
üretiminin yarısından fazlasını ihraç etmektedir.
Üretimin, yıllık 60 000 tona arttırılması hedeflenmektedir. Avrupa`da ki en büyük keten üreticilerinden Orsha Keten İşletmesi, yıllık yaklaşık 3 milyon
metrekareye ekilen bölgesel keten hasadının üçte birini işlemektedir.
Tekstil işletmelerinin gelişim potansiyeli
Belaruslu müşteriler tarafından gerçekleştirilen özel
makina yatırımları sadece belirli durumlarda olanaklıdır. “Bellegrom Konsorsiyumu” 1992`de kurulmuştur ve ülke çapına yayılan yaklaşık 120 işletmede
temsil edilmektedir. Tüm bu işletmeler toplamda
100 000 personel çalıştırmaktadır. 30 000 çalışan içeren 16 işletme, Bellogprom`ın satış karının
%39`unu oluşturan tekstil üretimi ile ilgilidir.
Son yıllarda ve günümüzde, çok sayıda küçük ve büyük yatırımlar, mevcut tesislerin modernizasyonu
için onaylanmıştır. Rieter, bu kapsamda üç müşterisinin tesislerinin modernizasyonunu planlamış ve
satmıştır. Modernize edilen tesislerin bir kısmı halen
çalışır durumdadır.
Belarus`da çok sayıda uzman tekstil mühendisi vardır. Müşterilerimizin beklentisi, ring ve open end
iplik makinalarında dikiş ipliği, keten iplikleri ve karışım iplikleri (UNIblend ile topak karışımı) üretimi gibi çok çeşitlidir. Bu nedenle kuruluş ve makina
konfigürasyonlarının planlanması teknik olarak karmaşık ve çeşitlidir.
Rieter . LINK 54 . 1 / 2010
TRENDS & markets
Keten hakkında genel bilgiler
Şekil. 4 Çiçeklenme zamanıketen tarlası.
Keten, 6000 ile 7000 yıl önce bile işlenen keten bitkisinden elde edilen bir liftir. Keten, Endüstri Devrimi sırasında 19. yüzyılın sonlarından başlayarak,
daha ucuz ve endüstriyel olarak işlenmesi daha kolay olan pamukla yer değiştirmiştir. Günümüzde,
ekolojik doğal bir elyaf olması nedeniyle keten yeniden önem kazanmaktadır. Keten pazarda kontrollü
biyolojik kaliteye sahip yegane Batı Avrupa'ya özgü
yegane liftir (Şekil 4).
Yıllık bir bitki olup her yıl yeniden ekilmek zorundadır. Ancak, keten aynı tarlada yedi yılda bir yetişebilmektedir.
Şekil. 5 liflerin işlenmesi
için ilk olarak keten bitkisi
kurutulmaktadır.
Şekil. 6 ketenin temel özellikleri-düşük kalınlık, kırışmış
görüntü, yumuşaklık, serin
tutma hissi ve hafif parlaklık.
Keten lifi, keten bitkisinin gövdesinden elde edilmektedir (Şekil 5). Demetler halinde birbirine bağlı sak
lifidir. Bu demetler, kotonizasyon işlemiyle kimyasal
olarak tek liflere ayrılabilirler -bu yöntem, kısa elyaf iplikçiliği için liflerin hazırlanmasında (9-70 mm
uzunlukta) tek uygulanabilir üretim yöntemidir.
Keten ayrıca, modern mühendislik yöntemleri olmadan da üretilebilir, fakat ketenin işlenmesi karmaşıktır ve emek yoğundur. Uzun lifler genellikle yaş
eğirme yöntemleri kullanılarak iplik haline getirilmektedir. Kısa elyaflar genellikle kuru eğrilmektedir.
Hem rotor hem de ring iplikçilik, eğirme prosesine
uygundur. Keten iplikleri kalındır ve aynı zamanda
yumuşak his vermektedir. İpliğin ve kumaşın özellikleri, pamuk, viskon ve diğer elyaflarla karıştırılarak
önemli ölçüde etkilenebilmektedir.
Keten kumaşlar, genellikle çarşaf, masa örtüsü ve
ev tekstili amaçlı kullanılmaktadırlar. Hazır giyim ve
döşemelik kumaşlarda, özellikle el dokuması şeklindeki yüksek fiyatlı ürünler ketenin kullanım alanlarına eklenmektedirler. Keten lifleri, teknik kumaşlarda
ve asbest liflerinin yerine kullanılmaktadırlar.
Ketenin dünya lif pazarındaki payı sadece %2 civarındadır. Dünya üretimi yıllık olarak iki milyon tonu
bulmaktadır. En büyük ekili alanlar Çin (161 000
hektar), AB (Fransa ve Belçika, 102 740 hektar), Ukrayna (23 600 hektar) ve Mısır'dır (8900 hektar).
Ketenin endüstriyel miktarlarda üretimine olan ilgi
gittikçe artmaktadır. Ekolojik boyut elbet ki öncelikli
faktördür ve keten giyen herkes, kumaş çabuk kırışsa
bile deri üzerinde nasıl bir yumuşaklık his verdiğini
iyi bilir (Şekil 6).
Geleceğe bakış
Düşük işçilik ve altyapı masrafları, geniş Avrupa pazarlarına yakın mükemmel coğrafik konumu ve Rusya ile devam eden iyi ilişkileri, Belarus`da bulunan
firmaların dünya çapındaki rekabete karşı durmalarına olanak vermektedir. Teknik bilgiler ile iyi eğitilmiş
ve tekstil alanında geçmişe dayalı deneyimi olan bir
personel altyapısı mevcuttur. Keten, viskon ve polyester gibi bölgesel lif üretimi optimum olarak bir sinerji yaratmak için kullanılabilir.
Ancak, dünya pazarı standartlarına ayak uydurmak
için gerekli yatırım inanılmazdır. Bu yatırımlar yapılabilirse, Belarus`un, yüksek kaliteli ve özellikle seçkin ürünlerde, Avrupa'nın en önemli tekstil ticaret
ortağı olma ihtimali bulunmaktadır.
9-102 •
Peter Spirgi
Doğu Avrupa Satış sorumlusu
Winterthur
[email protected]
Rieter . LINK 54 . 1 / 2010
OUR CUSTOMERS
Yutex ve Melange, bir Kazak
başarı hikayesi
Tekstil sanayiinde sadece 10 yıllık bir geçmişe sahip bir Kazak ailenin
başarıya giden benzersiz rotası. Başlangıç noktası sovyetler dönemine
ait küçük bir tekstil işletmesinin satın alınma ve çalıştırma isteğidir.
Eski model neredeyse çok yaşlı kişileri kıskandıracak yaştaki makinalarla dolu iplik işletmesi bu makinaların çalışmasınaq inanmayan
uzmanların gülerek başlarını sallamasına sebep olmuştur. Günümüze
ulaşılan nokta ise, modern donanımlarla dikey entegre olmuş bir tekstil firmasıdır
Şekil. 1 1991`de
bağımsız olan
Kazakistan,
2 724 900 km2`lik
yüzey alanı ile
dünyanın 9. büyük
ülkesidir.
Kazakistan Cumhuriyeti, Aralık 1991`de özerk olduktan sonra, Kazak halkı, merkezi olarak planlanan
sosyalist bir ekonomiden serbest piyasa ekonomisine geçiş yapmıştır (Şekil 1). Ancak, gerçekte, yetkililer, bunun başarılması için altyapıyı oluşturan belirli
bir para stoğunun ve deneyimli bir ticaret topluluğunun gerekli olduğu gerçeğini gözden kaçırmışlardır.
Moskova`nın etkisi üzerlerinde çok fazla olduğundan
ve bağımsızlık boş hazineyle verildiğinden, sonuçlar
tahmin edildiği gibi olmuştur: para, teknik bilgi ve
idarecilerin eksikliği, Kazakistan`ı tamamen ortadan kaldırmaya götüren derin bir gerilemeye sürüklemiştir. Komşuların küçümseyen gülüşleri altında,
bu kötü durumun üstesinden gelmek için mücadele
başlamıştır.
Kazakistan`ın doğal kaynakları
Kurtulma, büyük ölçüde Kazakistan`ın doğal kaynaklar açısından zengin olması sayesinde gerçekleşmiştir. Mendeleyev, muhtemelen periyodik tablonun
elementlerini burada tamamlamıştır. Yükselen petrol fiyatları ve dünya pazarının çelik, demir ve diğer
metallere olan gittikçe büyüyen ihtiyacı, ülkeye para
akışını artırmıştır. Bu, 1990’ların ortasında ticaretin
değişmesini ve hareketlenmesini sağlamıştır. Genç,
ve iyi eğitim almış kazaklar güçlü bankalar kurmuşlardır. Bazı kişiler kısa sürede çok para kazanmışlardır. Dar kapsamlı büyümenin tehlikesini fark eden
hükümet kendi kendine bazı hedefler koymuştur “gelecek yıllarda Kazakistan dünyada en iyi gelişmiş 50
ülkeden birisi olmak zorundaydı. Bu da altyapı ve bilimi, fakat her şeyden önce üretim sanayisini ve ziraatı desteklemek demekti, böylece bir bütün olarak
ülke ve yaşayanları faydalanabilecekti”.
Modern tekstil sanayinin doğumu Modern Kazak tekstil sanayinin doğumu, devlet destekli bankaların kurulması ve kümelenme denilen
öncelikli endüstriyel sektörlerin tanımlamalarının
oluşturulmasıyla gerçekleşmiştir.
Üretim sanayi, ticari bankalardan korkunç pahalı
kredilerle destek alarak zorlukla gelişmeye çalışırken, devlet bankaları, avantajlı koşullar sunmuştur.
Bu da, fırsatları ve geleceği tekstil sanayinde gören
ticaretle uğraşanları, pamuğun yetiştirildiği ülkenin
güneyine yönlendirmiştir.
Daha sonra ADAL firması olarak adlandırılan firmanın kurucuları, şu anda Yutex, Yutex KZ ve Melange
firmalarını içeren küçük imparatorluğu kontrol eden
ailenin üyeleri, ilk öncüler olmuştur. Çeşitli ülkelerden işletme almak için küçük bir kredi alınmıştır.
Firmanın kendi işletmelerinde ilk iplik üretilmeden
önce, Güney Kazakistan'ın en büyük nehirlerinden
birisi olan Syr Daya'ya akan su kadar çok nakit para
yatırımı yapılmıştır. Diğer bir deyişle Syr Daya'dan
akan sular kadar çok harcama yapılmıştır.
Şekil. 2 Yutex firmasının yeni iplik işletmesi.
Rieter . LINK 54 . 1 / 2010
OUR CUSTOMERS
Tesis, ilk A 1 / 2 balya açıcı ve bunun yanı sıra, B 2/2,
B 7/3, B 5/5, C 4, SB 51, RSB 51 ve 6 RU 14 A gibi
efsanevi Rieter makinalarını içermektedir. Bu makinalarda halen kalın numara aralıklarında istenilen
kalitede iplikler üretmektedir�.
Yeni ring iplik tesisi
Kazanılan tecrübe ve çok sayıda uzman ile firma ilk
geniş çaplı projeye, 20 400 G 33 iğli penye iplik üretimi yapacak bir ring eğirme tesisi ile katılmıştır.
Sözleşme Eylül 2003`de imzalanmıştır. Bundan sonra, müşterinin gelecek için yatırım yapmadığı tek bir
yıl bile geçmemiştir. Bölgesel olarak mevcut Kazak
pamuğundan yüksek kalitede iplikler üretilmeye başlanır başlamaz, aile Melange firmasını (önceki ADAL
firması) yenilemek için bir kredi anlaşması imzalamıştır.
şımıştır. Bu durum, firma için yeni bir alandı ve bu
rotada yükselmeden önce çok fazla çaba ve enerji gerekiyordu.
Bu projeyi aldıktan sonra, Rieter sadece “basit” bir
tedarikçi olmamış, aksine bir ortak ve danışman haline gelmiştir. Müşteri, bir örme işletmesi ve komple
bir konfeksiyon işletmesi almıştır. Firma, kendi yatak
örtüsü ve havlu ürünlerini ilk kez Haziran 2009`da
Frankfurt, Almanya`da gerçekleştirilen Heimtextil
2009 fuarında sergilemiştir.
Diğer modernizasyonlar
Ancak, patronların planları henüz bitmemişti: Melange firmasında ürettikleri materyalden çok daha fazla tamir ve bakım gerektiren eski makinalara sahipti.
İşleme ve çalışma kapasitesi verimli bir şekilde kullanılamıyordu.
Dikey entegrasyon
Şekil. 3 Devlet Başkanı
Nursultan Nazabayev,
Yutex açılış töreninde
UNIfloc A 11`i
başlatıyor.
Rieter mühendislikten çok ticari anlamda know how
sağlamakta sorun yaşamıştır. Rieter'in makina sevkiyatı, toplam sözleşmenin bellirli bir kısmını oluşturmasına rağmen, müşteri ve bankası tüm kredi
mektubunu Rieter'e emanet etmiştir. Rieter`in muhasebe bölümü mükemmel bir iş başarmış-müşteri
gerçekten istekliydi- ve bir anda iplik ve kumaş terbiye işletmesi yanında bir de dokuma işletmesi de
kurmuştur. Bu girişim kuruluşu, basit bir iplik işletmesinden dikey olarak entegre olmuş bir gruba ta-
Rieter, birbiri ardınca hızlı iki sipariş almıştır: ilk
iş, Melange ve Yutex`de üretim imkânlarının modernizasyonu ve geliştirilmesi, ikinci sipariş ise
Shymkent`teki serbest ticari bölgede tamamen yeni
bir iplik işletmesi ve dokuma işletmesinin kurulumuydu (Şekil 3). Bazı makinalar, hızlı bir şekilde
monte edilirken, diğerleri çoktan yola çıkmıştı. Rieter tarafından işletmelere sevkedilen makinaların
listesi, 5 yıllık bir sürede nelerin başarıldığını göstermektedir:
•
•
•
•
•
•
•
•
10 VISION SHIELD içeren 5 harman hallaç hattı
47 C 60 tarak makinası
35 cer makinası
2 UNIlap
10 penye makinası
4 fitil makinası
25 200 iğ kapasiteli 21 G 33 ring iplik makinası
12����������������������������������������������
���������������������������������������������
340 eğirme kutusu içeren 31 R 40 rotor iplik
makinası
Bir yılda penye ipliklerinin 4800 tonu ve rotor ipliklerinin 21 500 tonu bu makinalarda üretilmektedir. Üretilen ipliklerin tamamı % 100 pamukludur
(Şekil ���������
4 / 5����
).
Rieter . LINK 54 . 1 / 2010
OUR CUSTOMERS
larda daha büyük boyutlara ulaşabilmektedir. Fakat bölgedeki uzmanlar bu başarının önemini fark
etmişlerdir.
Gelecekte, hemen hemen her şey, Yutex, Yutex KZ
ve Melange’da işlenebilecektir. Rieter tesislerinin
yanında, makina portföyü ayrıca 250 Dornier dokuma makinası, pek çok sayıda yuvarlak örme makinası ve yıllık olarak 40 milyon kapasiteli terbiye tesisi
içermektedir. Bu bölgedeki müşteriler de finansal
krizden etkilenmiştir. Özellikle Rusya ve Kazakistan
pazarları ciddi şekilde zarar görmüştür. Ancak, müşteri, krizin ardından durumlarını düzelteceklerine
emin oldukları görülmektedir.
Daha fazla bilgiyi www.textiles.kz adresinde bulabilirsiniz.
9-101 •
Şekil. 4 10 penye
makinası ve 2 UNIlap
makinaları, penye
ipliklerinin optimum
bant hazırlığı
sağlamaktadır.
Şekil. 5 Yüksek
kaliteli ring iplikler,
21 G 33 ring eğirme
makinasında
üretilmektedir.
Bu, yaklaşık olarak 30 000 balya pamuk tüketimine tekabül etmektedir (Bir başka ifade ile bu değer,
Kazakistan’ın toplam pamuk üretiminin % 20’si kadardır).
Bu yatırımların tamamı, yabancı para ya da teminat kullanılmadan gerçekleştirilmiştir. Tüm yatırımların kaynağı Kazakistan’dan gelmiştir. Bazı şeyler
hızlı bir şekilde hareket edebilmekte ve diğer pazar-
Yazar ayrıca, özellikle Allians Kazakhskiy
Russkiy Tekstil ve Oxy Tekstil olmak üzere Kazakistan`da Rieter`e güven duyan
tekstil işletmeleri arasındaki diğer müşterilere de teşekkür etmek istemektedir.
Kazakistan’daki projeler, gittikçe genişlemekte ve daha kapsamlı bir hale gelmektedir.
Tüm bu projeler, Rieter'in Ticaret Bölümünün teknik bilgisi ve Servis bölümünün gayreti olmadan oldukça zor
olabilecek takım çalışmasının bir sonucudur. Pek çok hafta sonunu harcayan ve
Kazakistan da Rieter`in pazarda büyük
bir payı olmasını gerçeğine katkıda bulunanlara da teşekkür ederiz.
Jens-Uwe Bockhahn
Merkezi asya CIS satış sorumlusu
Winterthur
[email protected]
10
Rieter . LINK 54 . 1 / 2010
Technology
Etkileyici: işletme koşullarında E 66 ve E 76 penye makinaları
Maksimum verimle hassas tarama, Rieter penye makinalarının ticari bir
özelliğidir. E 66/E 76 penye makinaları, bir süredir, işletme koşullarında
çalışmaktadır. Müşterilerin standartları farklıdır, fakat geri dönüşler
hep aynı şekilde olumlu yöndedir: bu penye makinaları, benzersiz kaliteleriyle kullanıcıları etkilemektedir.
İlk iki parametre, stapel uzunluğu gibi ham madde
özelliklerei ile belirlenmektedir. Yüksek tarama hızının avantajı, yuvarlak tarak garnitürlerinde liflerin
kısa süre temasta kalmasıdır. Tarama hassas ve hızlıdır, böylece lifler çok az gerilime maruz kalmaktadır.
Liflerin fazla uzaması önlenmekte ve ipliğin gerginlik/uzama oranı bu nedenle etkilenmemektedir.
Yüksek vatka ağırlığı, söz konusu kendi kendine temizleme etkisini sağlamaktadır, örneğin taranmış lif
tutamı koparıldığında, lif/lif sürtünmesi, koparılmış
lifler arasında gerçekleşmekte ve bunlarda vatkada kalmaktadır. Yuvarlak ve üst tarakların hareketi yanında bu lif/lif sürtünmesi, neps, toz ve çepelin
uzaklaşmasını sağlamaktadır. Benzersiz lif seçimi ve
etkili tarama özelliği sağladığı için yüksek beslemenin değeri tekrar kanıtlamaktadır. Bu durum uzun
stapel aralığında da görülmektedir. Çok sayıda müşteri bu parametreleri ayarladıktan sonra kalitelerini
ve aynı zamanda üretimi arttırdıklarının farkına varmışlardır (Şekil 2 altta).
Etkileyici kalite
Sabit telef uzaklaştırma ve sık rastlanan hata değerlerindeki iyileşme (Şekil 2), iyi mukavemet ve uzama değerleri kaydedilmiştir. Müşteriler için önemli
olan Classimat değerleri (Şekil 3) de etkileyicidir.
500 tarama/dk`a kadar, E 66 ve E 76, E 65/E 75 önceki modellere göre en azından aynı ya da çok daha
iyi kalite değerleri sağlamıştır.
Şekil 1 İşletmede
Rieter tarama sistemi500 tarama/dk
özelliğinde E 66.
2009 yılı sonunda, 450’den fazla E 66/E 76 penye
makinası dünya pazarındaki çeşitli işletmelerde üretim hattında çalışmaktadır. Alınan yeni siparişler
ise Rieter işletmelerinde üretilmektedir. Müşteriler,
yeni E 66/E76 penye makinaları hakkında olumlu yorumlarda bulunmaktadır (Şekil 1). 1 1/8" lif uzunluğundaki pamuk elyafını kullanan tüm müşteriler,
500 tarama/dakika ve dolayısıyla 74 kg/saat`e kadar üretimi gerçekleştirmişlerdir.
Etkileyici teknoloji
Tarama alanında en fazla tecrübeye sahip olan Rieter
tarama felsefesine öncülük etmektedir. Rieter`in
yüksek performanslı tarama felsefesinin üç ayağı:
• Çok yüksek tarama hızı (500 tarama/dk`a kadar)
• Çok yüksek vatka ağırlığı (80 g/m`e kadar)
• Yüksek beslemedir
Etkileyici teknik bilgi
Penye makinasında teknolojik olarak mükemmel
vatka ve çok iyi vatka sarımı, 80 g/m`e kadar vatka
ağırlıklarında yüksek performanslı taramada ön koşuldur. Bu kriterler, UNIlap 32 ve yüksek üretim kapasitesindeki OMEGAlap E 35`den alınan vatkalarla
gerçekleştirilmektedir.
Penye makinası açısından, tarama işleminin gerçekleşmesi için, optimum olarak koordineli çalışan teknolojik parçalara ve hareket sırasına gerek vardır. Bu
durum Rieter`in kendi CAPD yazılımı kullanılarak
500 tarama/dk`da sağlanmıştır. Bir başka önemli
avantaj ise, tarakların çekim elemanları olan, yuvarlak tarakların ve üst tarakların, Rieter işletmelerinde
geliştirilmesidir.
11
Rieter . LINK 54 . 1 / 2010
Technology
Şekil 2 Müşterinin test sonuçları, sık rastlanan hatalar
Uzun yıllar boyunca kazanılan deneyimler, diş şekli,
diş enine kesiti, diş eksenleri, ön açı ve aralık genişliği gibi özelliklerin ideal bir şekilde koordine edilmesini sağlamaktadır.
60
50
55
9.68
9.62
11.0
53
9.0
8.0
32
30
6.0
30
22
20
5.0
22
3.0
2.0
1
0
E 65
450 Tarama/dak., 63.5 kg/
E 66
500 Tarama/dak., 71.9 kg/h
1.0
Ne 62, 1 7/16˝ (36 mm) uzunluğunda orta uzun elyaf pamuk, %20 telef
200
11.0
10.68
10.42
10.32
Hatalar / 1000 m
160
140
120
9.0
103
88
80
93
69
20
33
27
11
7
E 65
56 ktex / 30,6 kg/h
320 Tarama/dak.
Ince yerler -50%
7.0
6.5
6
E 66
56 ktex / 30,6 kg/h
320 Tarama/dak.
6.0
E 66
68 ktex / 48,8 kg/h
420 Tarama/dak.
Kalın yerler +50%
Toplam IPI
7.5
24
0
8.5
8.0
63
60
40
10.0
9.5
132
100
10.5
CVm [%]
180
Teknoloji, kalite ve uzmanlık yanında yeni penye
makinaları için başka etkili parametrelerde vardır:
4.0
10
0
Diğer etkileyici gerçekler
7.0
40
CVm [%]
Sık rastlanan hatalar / 1000 m
Ne 40, 1 1/8˝ (29 mm) uzunluğunda orta uzunlukta pamuk, %15 telef
Neps +200%
CVm
• Diğer tüm rakiplerle kıyaslandığında en düşük
enerji tüketimi: 500 tarama/dk`da 3.5 kW
• En sessiz penye makinası: 500 tarama/dk`da
86 dB
• Daha az yer gereksinimi: Avrupa menşeli penye
makinalarına göre %55 kadar daha az yer gereksinimi
• Çok düşük yağ tüketimi (iletimde çok düşük eskime): 4000 çalışma saati için 5 litre
• Kısa liflerin sarımını engelleyen özel olarak tasarlanmış diş şekli sayesinde kendinden temizlemeli
en iyi üst taraklar
• 8 tarama kafasından gelen şeritler, kolaylıkla çekim sisteminde birleştirilebilmektedir
• Sorunsuz çalışma özelliği sayesinde %96'ya (E76)
varan yüksek makina verimliliği
• UNIlap E 32 ve OMEGAlap E 35 penye hazırlık makinaları ile benzersiz vatka kalitesi
74 kg/saate kadar üretim, üniform iyi lif seçimi, çok
düşük enerji tüketimi, iyi, sabit çalışma davranışı ve
yüksek verimlilik, E 66/E76 penye makinalarını etkileyici kılmaktadır. 9-106 •
Şekil 3 Müşterinin test sonuçları, Classimat değerleri
Ne 40, 1 1/8˝ (29 mm) uzunluğunda orta uzunlukta pamuk
35
Hatalar [1/100 km]
30
33
28
25
22
20
18
15
10
5
0
2
3
E 65
450 Tarama/dak.
Kısa kalın yer
Uzun kalın yer
1
3
Anja Knick
E 66
500 Tarama/dak.
Uzun ince yer
Penye makinaları ürün müdürü
Winterthur
[email protected]
Toplam hatalar
12
Rieter . LINK 54 . 1 / 2010
product news
Yeni RSB-D 22 regüleli cer
makinası: iki kafadan da tek
kafada alınan regüle kalitesi
Rieter, 2x1100 m/dk maksimum üretim hızı özelliğinde RSB-D 22 çift
kafalı regüleli cer makinası ile cer makinası yelpazesini tamamlamaktadır. Birbirinden tamamen bağımsız makina tarafları ve regüle fonksiyonları, çift kafalı bir regüleli cer makinasında benzersiz bir özelliktir.
Her bir kafa RSB-D 40 tek kafalı cer makinasına eşdeğer miktarda ve
aynı kalitede üretim yapmaktadır. Diğer avantajlar, azalan yer ihtiyacı,
düşük enerji tüketimi ve düşük yatırım maliyetidir.
lantı yoktur ve böylece konvansiyonel çift kafalı cer
makinalarında olduğu gibi regüle fonksiyonlarının
karşılıklı etkileşimi olmaz. RSB-D 22'de her iki kafada tek kafalı regüle kalitesi sağlanmaktadır.
Tek kafalı regüle konseptinin yanında, işletme şartlarında çalışması kanıtlanmış RSB-D 40 modülleri ve
parçalarının kullanımı da her bir kafanın aynı kalitede üretim yapmasını sağlamaktadır. Band besleme,
regüle, çekim sistemi, sarım benzer modüller olup iki
makina görüntüsü vardır.
Makinanın her iki tarafı da bağımsız, düz kova değiştiricisi ve 2 rezerve kovadan oluşmaktadır. Boş kovalar, bant besleme ve makina arasından itilmektedir.
Dolduktan sonra, kovalar ileriye doğru çıkartılır. Uygun kova formatı, 1220 mm'e kadar yükseklikte ve
400 mm ile 600 mm çaptadır.
Yüksek verimlilik ve düşük enerji tüketimi
RSB-D 22`nin maksimum üretim hızı 1100 m/dk`dır
(penye pamuklar için RSB-D 22c: 2 x 550 m/dk).
Üretim hızı yanında, üretim verimliliği de çift kafalı
bir cer makinası için de benzersizdir: iki bant beslemesinden birinde bant kopuğu olması durumunda ya
da bir sorun oluşursa, makinanın diğer tarafı çalışmaya devam eder. Bir kova değişimi olurken, makinanın diğer tarafındaki kova bağımsız olarak üretime
devam eder. Bu nedenle RSB-D 22'nin üretim verimliliği, RSB-D 40 seviyesindedir, konvansiyonel çift
kafalı cer makinasından %10-%15 daha yüksektir.
Şekil 1 2 x 1100
m/dk`lık maksimum bir
üretim hızında çift kafalı
yeni RSB-D 22 regüleli
cer makinası.
Rieter, 25 yıl önce tek kafalı regüleli cer tasarımını
geliştiren ilk üreticidir. Bu tasarım, yüksek regüle ve
böylece elde edilen bant kalitesi açısından etkileyici olmuştur.
İki kafada da üstün bant kalitesi
Şekil 2 Tamamen
bağımsız olarak çalışan
regüle fonksiyonları
sayesinde her iki
kafada benzersiz kalite.
Yeni RSB-D 22 çift kafalı regüleli cer makinasında
(Şekil 1), Rieter, tek kafalı regüle konseptinin avantajlarını, çift kafalı bir cer makinasının avantajlarıyla birleştirmektedir: makinanın her iki tarafı ve
RSB-D 22'nin her iki regüle fonksiyonu birbirinden
tamamen bağımsız olarak çalışmaktadır (Şekil 2).
Dolayısıyla motor gücü açısından, herhangi bir bağ-
13
Rieter . LINK 54 . 1 / 2010
product news
Şekil 4 RSB-D 22`de
bulunan RSB-D 40`ın
kanıtlanmış avantajları,
örneğin azalan
temizleme gücü ile
CLEANcoil.
Ortak bir uzaklaştırma fanı, makinanın her iki tarafı
için emiş sağlamakta, bu da 1 kg bant için enerji tüketimini %10 kadar azaltmaktadır. Uzaklaştırma yoğunluğu, her iki tarafta ayrı ayrı ayarlanabilir.
Kolay çalıştırma ve yüksek esneklik Konvansiyonel çift kafalı cer makinaları, ulaşılabilme, operatör güvenliği ve çalışma güvenliği açısından önemli ölçüde kısıtlamalar içermektedir. Cer
Daha az yer gereksinimi
2.9 – 3.2 m
RSB-D 22, yer gereksinimi açısından da etkileyicidir:
RSB-D22'de makina genişliği sadece 3.2 m ve RSB-D
22c'de ise 2.9 m`dir. Makina, zemin üzerine kurulabilmekte ya da tabanın içine monte edilebilmektedir.
Tabanın içine monte edildiğinde, makina uzunluğu
açısından azalma olmaktadır (Şekil 3).
5.6 m yere gömülü kurulum
6.7 m yer üstünde kurulum
Rieter, 1000 mm'e kadar çaplı geniş kovalar için iki
versiyon önermektedir: kovaların maksimum erişilebilirliği için 2 sıralı bant besleme yanında, ilk kez 3
sıra halinde düzenlenmiş kova versiyonları da mevcuttur. 3 sıralı yerleşim, silindir besleme uzunluğunu
azaltmakta ve yalnızca Rieter tarafından sunulmaktadır.
İşletmede kanıtlanmış avantajlar Şekil 3 RSB-D 22
yer ve dolayısıyla
bina maliyetlerinde,
havalandırmada ve
ışıklandırmada tasarruf
sağlamaktadır.
makinası, sadece ön taraftan çalıştırılabilmekte ve
personel, zor dengede kalmaktadır. RSB-D 22'de,
çekim sistemi kafaları arasına yerleştirilen çalışma
platformu, personelin makinayı konforlu ve güvenli
bir şekilde çalıştırmasını sağlamaktadır. Yandaki çalışma platformları da tüm bakım işlerini kolaylaştırmaktadır.
D 40 versiyonunun kanıtlanmış avantajları elbetteki RSB-D 22'de de geçerlidir, örneğin regüle işleminin otomatik ayarı (AUTOset), takım değiştirme
(Şekil 4), üst silindirde otomatik olarak kalkan temizleme kenarları, duruşlar ya da vatka oluşumu
sırasında üst silindir yüklemesinin kalkması, otomatik filtre temizliği, merkezi yağlama çubuğu entegre
bant ayırma aparatı gibi.
9-107 •
Ayrı makina kenarları nedeniyle, her iki kafada farklı
dublajlara, hızlara ve bant ağıtlıklarına olanak vermektedir. Bu da örneğin karde ve penye pamukların
RSB-D 22'de yan yana işlenebilmesini sağlamaktadır. İstenirse, bir makina tek başına çalıştırılabilir.
Jürgen Müller
Cer makinası üretim müdürü
Ingolstadt
[email protected]
14
Rieter . LINK 54 . 1 / 2010
product news
Saptırma yerine döndürmek!
Cevap SWIVELplate EVO
Eski nesil cer makinalarının verimliliği, teknik olarak basit ama etkili SWIVELplate EVO ile yükseltilerek üretimin yüksek seviyesi
korunmaktadır. Basit bakım, operatör dostu ve yanlış kullanımın neden
olabileceği zararın önlenmesinden dolayı bu yatırım kendisini çok kısa
bir süre içinde amorti etmektedir.
İşletme personeli şerit tıkanıklıklarını ve başlangıç
diski bölgesindeki elyaf birikimlerini bakım personelinin yardımı olmadan hızlı ve kolayca giderebilmektedir.
Geliştirilmiş erişilebilirlik bu süreç sırasında yanlış
kullanım nedeniyle başlangıç disklerinin zarar görmesini önlemeye yardımcı olmaktadır.
Orijinal döner huni tutucuları ve döner hunileri SWIVELplate EVO güçlendirme takımı ile birlikte kullanılmaya devam edilebilir. RSB-D 40’ın yeni
geliştirilen ve büyük avantajlar sunan şerit hunileri
alternatif olarak kullanılabilir. Hem şerit hunisinin
yeni şekli hem de belirli bir bağlantı, hatalı kurulumu önlemektedir, bu nedenle yeni şerit hunisi tamamıyla sapmaya dayanıklıdır. RSB-D 40 şerit hunisini
kullanabilmek amacıyla, yenilikçi SWIVELplate EVO
şerit hunisi tutucusu için bir EVO adaptörü verilir
(Şekil 2).
Şekil 1 Yeni retrofit kitiSWIVEL EVO döner şerit
tutucu hunisi.
Şekil 2 Solda yeni RSBD 40 şerit hunili yeni
EVO adaptör. Sağda eski
adaptör ve şerit hunisi.
tarafından kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir.
Bu dönen şerit hunisi tutucusunun geliştirilmesi, cer
makinasının çalışmasını bilen uzmanların ve müşterilerin deneyimine dayanmaktadır. Rieter tarafından
geliştirilen çözüm, cer makinasını çok daha operatör
dostu yapan bir üründür (Şekil 1).
SWIVELplate EVO – döner şerit hunisi tutucusu
SWIVELplate EVO, günümüzde kullanılmakta olan
RSB-D 40 nesil cer makinaları üzerinde döner şerit
huni tutucunun çalışma prensibini kullanmaktadır.
Ancak tasarım, önceki modeller için bir iyileştirme
donanımının gereksinimlerini detaylı olarak içerir.
Bu çözüm SB-D 10, SB-D 15, RSB-D 30C, RSB-D 35
ve RSB-D 35c cer tiplerine retrofit olarak uyarlanabilmektedir (USTER ŞERİT alarmı içermeden).
SWIVELplate EVO’nun ana parçası, erişim kolaylığı
sağlayan ve güvenliği artıran şerit huni plakanın döner merkez bölümüdür. Entegre bir kilitleme cihazı,
merkezi bölümünün dönme aralığını belirler ve yanlışlıkla geri salınımını engeller. Yeni şerit huni tutucusunun kurulumu işletmedeki bir makina ustası
SWIVELplate EVO operatör dostudur ve başlangıç diskleri ve şerit huniler gibi değerli, teknolojik
açıdan önemli bileşenlerin ömrünü uzatmaktadır.
Bu avantajlar ve önemli ölçüde azaltılmış bakım
SWIVELplate EVO’yu yararlı ve kârlı bir yatırım haline getirmektedir.
9-105 •
Jörg Feigl
Yedek parça pazarlama
Ingolstadt
[email protected]
15
Rieter . LINK 54 . 1 / 2010
product news
“Magic Eye M1”: bu sihirli gözler
her şeyi görür
Beyaz polipropulen, renkli plastik elyaf ve yabancı madde. Eğer yeni
“Magic Eye M1” tamamlayıcı modül THE VISION SHIELD Direct Mpix‘e
eklenecek olursa, işlenen pamuktaki tüm bu yabancı parcacıklar iki birleşik ölçüm metodu ile saptanır ve uzaklaştırılır.
MAGIC EYE M1’in çalışma modu
Elyaf, hava akımı ile serbestçe THE VISION SHIELD
ve Magic Eye M1’e beslenir. Magic Eye M1’de “Corona
Spot” adı verilen özel bir ışık kaynağı kullanılır. Bir
yoklama çarkı ışığı “corona Spot’tan” geçen tutamlar
üzerine dağıtır. Daha sonra yansıyan ışık ölçülür ve
alınan veriler entegre bir bilgisayarda analiz edilir.
Saptanan yabancı maddeler seçilerek bir düze yardımı ile özel bir toplama kabına atılır.
Kullanımı kolay
C
A
B
Magic Eye M1 öğrenme zamanı gerektirmez. Başlatıldıktan bir dakika sonra çalışmaya hazırdır. Magic
Eye M1’in işletimi çok kolaydır ve VISION SHIELD’e
entegredir. Teknisyen kontrol panelinden ölçüm sisteminin hassasiyetini ayarlar. Kontaminasyon derecesi değişken bile olsa sistem daima güvenilir bir
şekilde çalışır. Jossi teknolojisi yabancı parçacıkların çıkarılması konusunda dünya lideridir. Yabancı
parçacıkların %75 den fazlası Magic Eye M1’de olağanüstü bir ayırma hızında çıkarılır.
Denenmiş ve test edilmiş sistem
Şekil 1 Renkli yabacı
parçalar (A) ve renkli
elyaf (B) THE VISION
SHIELD Direct Mpix ile
çıkarılır. Açık renkli
yabancı parçacıklar
(C) “Magic Eye M1” ile
uzaklaştırılır.
Şekil 2 “ Magic Eye M1”
ile THE VISION SHIELD
birleştirilmiştir.
Harman hallaç makinalarına beslenen ham pamuk
genellikle eğirme öncesi uzaklaştırılması gereken yabancı maddeleri içerir. İplikhaneler için Magic Eye
M1 formunda yeni bir optik sistem mevcut olup, bu
sistem, beyaz polipropulen gibi, pamuk rengindeki yabancı parçacıkları harman hallaç makinasında
saptar.
Tek bir ünitede iki ölçüm metodu
Magic Eye, THE VISION SHIELD Direct Mpix’e herhangi
bir ilave yere gereksinim duyulmaksızın entegre edilebilir. THE VISION SHIELD yabancı maddeleri saptamak için renk kontrastını ölçer. Materyalde ham
pamukla renk benzerliği gösteren renksiz yabancı maddelerin olması durumunda bu ölçüm metodunun başarısı sınırlıdır. Alternatif ölçüm metotları
test edilmiştir ancak bu fonksiyon sadece optik olarak parlayan plastikler, parlayan pamuk veya polarize yüzeyler içindir.
“Magic Eye M1” Wängi Jossi Sistemleri (İsviçre) ile
2008 ilkbaharda başarıyla piyasaya sürülmesi ve
sadece “Direct Mpix” makinalarında retrofit amaçlı
veya yeni makinalarda bir seçenek olarak mevcuttur
(Şekil 2).
Yüksek verimlilik, uzun hizmet ömrü ve iplik kalitesinde artış konularında hevesli, gelecek yatırımları
için karar veren tüm dünyadan çok sayıda müşteri bu
teknolojiye yatırım yapmışlardır.�
9-104 •
Silvano Rufo
Yedek Parça Pazarlama müdürü
müdürü SYS
Winterthur
[email protected]
Hans Speich
Magic Eye M1’in eşsiz yeni ölçüm metodu ölçüm için
optik yansımadaki farklılıklardan yararlanır. Bu metod önemli ölçüde daha fazla yabancı parçacıkların
uzaklaştırılmasına olanak verir. (Şekil 1 C).
Yedek Parça Pazarlama
Winterthur
[email protected]
Rieter . LINK 54 . 1 / 2010
rieter inside
“The Rieter Manual of Spinning”:
İplikçilik teknik bilgisi için bir
referans çalışma Teknoloji ve mühendisliğin detaylı bir şekilde anlaşılması tekstil endüstrisinde başarı ve ilerleme için destek sağlamaktadır. Sadece üretim
aşamaları arasındaki ve içindeki ilişkilerin bilinmesi sayesinde, makina
ayarları ve böylece bitmiş ürünler, pazarda başarıyı garantileyecek şekilde optimize edilebilir. Yeni revize edilmiş “Rieter iplik üretimi el kitabı”
teknik uzmanlara, öğrencilere ve diğer ilgili gruplara, kısa elyaf iplikçilik
teknolojisine odaklı, kapsamlı bir referans çalışmayı sunmaktadır.
Rieter, 1980’lerde, “The Textile Institute, Manchester” ile birlikte çok iyi bilinen standart bir çalışma
olan “Tekstil Teknolojisi El Kitabı”nı çıkarmıştır (Şekil 1). Tekstil uzmanı birkaç nesil, sahip oldukları
bilgileri, “mavi kitaplar” olarak bilinen bu kitaplar
vasıtasıyla edinmiş ve günümüzde de bu kitapları referans çalışmalar olarak kullanmaktadırlar.
ortaklaşa yayınlanmış çalışma esas alınarak, tam bir
baskı öncesi kontrol yapılmıştır. Proje ekibi - Tekstil ve grafik alanında uzun yıllar tecrübe kazanmış
Rieter çalışanları- tüm kopya ve resimlerin renklendirilmesi (Şekil 2 ve 3) ve dijital hale getirilmesi işlemlerini gerçekleştirmiş ve mevcut bilgileri ve
teknolojiyi "Rieter Manual of Spinning" (Rieter iplik
Üretimi El kitabında) bir araya getirmişlerdir.
En son bulgular ve tarihi alt yapı, metinler ve renkli
resimlerle açıklanmıştır. Bu çok ciltli referans çalışması kısa elyaf iplikçiliği işlemlerine ait temel bilgileri içermekte ve Rieter’in rakiplerinin de içinde
bulunduğu pazarda yer alan teknolojiler ve yöntemlerle ilgli bilgileri de kapsamaktadır.
2
β
III
V
II
α
I
Şekil 2 4. ciltten bir
resim, Şekil 82”eğirme
geometrisi açıları ve
boyutları”
Bu kitabın yayınlanmasından bu yana tekstil endüstrisi hızlı bir şekilde gelişmeye devam etmiştir:
makinaların verimliliği artmış, işlem adımları birleştirilmiş ve yenilikçi üretim metotları tamamen yeni
fırsatların yaratılmasını sağlamıştır. El ile çizilmiş
resimler ve daktilo edilmiş kopyalardan oluşan ciltlerin içeriklerinin tasarlanmasında şimdi yeni bir yaklaşim da uyarlanabilmektedir.
γ
F
IF
dH
IK
IH
B
Paylaşıma açık bilgi
Bir sistem sağlayıcısı olarak Rieter, çok sayıda müşterisine ve kendi personeline, kendi bünyesindeki
Eğitim Merkezinde eğitim vermiştir. Bu eğitim onların gelecekteki kariyerleri için oldukça büyük önem
taşımaktadır. Rieter, tüm dünyada öğrenciler tarafından yapılan pek çok tez çalışmasına sponsorluk
yapmaktadır. Müşteriler, öğrenciler ve personel ile
bilgi paylaşımı Rieter için bir gelenektir!
IB
δ
IR
Şekil 1 Textil
Institute, Manchester
tarafından yayınlanan
“Tekstil Teknolojisi El
Kitabı”nın kapağı .
Z
E
IG
D
Gelişme durmaz
IS
16
R
S
3
L
dI T
h
Yeni Baskı
Şekil 3 1. ciltten
bir formül. Şekil 63:
Farklı kalınlıklardaki
ipliklerde büküm
sayısı
Rieter, mevcut teknoloji, mühendislik ve işlem bilgisini, düzenli bir şekilde sunmaya ve herkes tarafından ulaşılabilir olmasını sağlamaya karar vermiştir.
Daha önce Rieter ve The Textile Institute tarafından
dII T
H
Rieter . LINK 54 . 1 / 2010
rieter inside
Cilt 1:
“Technology of Short-staple Spinning”
Cilt 2:
“Blowroom & Carding”
Bu serinin ilk cildi temel prensipleri ve kısa elyaf iplikçiliğinin evrensel olarak geçerli ilişkilerini içermektedir. Daha sonraki ciltler, makina ya
da makina gruplarına göre düzenlenmiştir. Temel
teknolojik prensipler, sürekli gelişme halinde
olan makinalar ve tasarımlardan ayrılmıştır.
İkinci cilt, açma, temizleme, karıştırma ve lifin
taraklanması konuları ile ilgili detaylı bilgiler vermekte, kondisyonlama ve telef geri kazanımı gibi
konuları ele almaktadır. Pamuk lifine ilave olarak
diğer lif tiplerinin işlenmesi de dikkate alınmıştır. Makina ayarları, materyal taşıma, işleme ve
tarak garnitürlerinin bakımı ve otomatik regüle
sistemleri grafiksel olarak açıklanmaktadır
Tedarik Kaynağı
“Rieter iplik üretimi el kitabı” nın ilk altı cildi,
yalnızca İngilizce olarak basılmıştır ve Rieter satış mühendisleri aracılığıyla temin edilebilir.
17
18
Rieter . LINK 54 . 1 / 2010
rieter inside
Cilt 3:
“Spinning Preparation”
Cilt 4:
“Ring Spinning”
Üçüncü cilt, tarak makinası ve ring iplik makinası arasındaki, iplik üretiminin teknik ve teknolojik
konularını ele almaktadır. Ara ve nihai ürünün kalitesi, bu işlemlere önemli derecede bağlı olmaktadır. Bundan dolayı bu ciltteki konular önemlidir
ve konular; tarama (hazırlık işlemleri de dahil olmak üzere), cer ve fitil makinası olmak üzere üç
bölüme ayrılmaktadır.
Dördüncü cilt, ring iplik eğirme sistemi ile ilgili teknik ve teknolojik konuları ele almaktadır.
Ring iplik eğirme sistemi, nihai ürün üzerinde
doğrudan etkiye sahip, çok önemli bir prosestir.
Ring iplik üretim sistemi, hala diğer iplik üretim
sistemleri ile elde edilen iplik özelliklerinin değerlendirilmesi açısından karşılaştırmalarda referans olarak kullanılmaktadır.
Rieter . LINK 54 . 1 / 2010
rieter inside
Cilt 5:
„Rotor Spinning“
Cilt 6:
„Alternative Spinning Systems“
Open end iplikçilik prosesi yeni eğirme metodlarını aramaya odaklanılan araştırmalar esnasında
geliştirilmiştir. Sürekli geliştirme, eğirme donanımlarında ve şartlardaki çok büyük gelişmeler
sayesinde, open end eğirme işlemi o denli geliştirilmiştir ki, open end ipliklerini ring ipliklerden
çıplak gözle ayırmak hemen hemen imkansızdır.
5. cilt kapsamlı olarak open end iplikçlik prosesini
ve özelliklerini içerir.
Alternatif eğirme sistemleri, iplik özellikleri ve kalite bakımından ring ipliklerden farklı ipliklerin
üretimi için kullanılır. Doğru uygulamalar için alternatif eğirme işlemlerinin kullanılabilmesi amacıyla, bu proseslerin gereksinimlerinin tam olarak
anlaşılması gerekir. "Alternatif eğirme sistemleri"
başlıklı cilt en önemli alternatif eğirme proseslerini açıklar ve doğru eğirme prosesinin seçilmesine
yardımcı olur.
Elektronik baskı- “Rikipedia” : www.rieter.com
web sitemizde 2010 yılının ilk çeyreğinde yayımlanacaktır. �
9-108 •
Michel Gelin
Pazarlama Proje yöneticisi SYS
Winterthur
[email protected]
19
www.rieter.com
Rieter Machine Works Ltd.
Klosterstrasse 20
CH-8406 Winterthur
T+41 52 208 71 71
F+41 52 208 83 20
[email protected]
Rieter Ingolstadt GmbH
Friedrich-Ebert-Strasse 84
DE-85055 Ingolstadt
T +49 841 95 36 01
F +49 841 95 36 895
Rieter CZ s.r.o.
Čs. armády 1181
CZ-56215 Ústí nad Orlicí
T+420 465 557 232
F+420 465 557 226
Rieter India Pvt. Ltd.
3rd Floor, Bldg No. 9, Tower ”B“
DLF Cyber City, Phase III
IN-122 002 Gurgaon
T+91 124 4500800
F+91 124 4500850
Rieter South America
Alameda Rio Preto
no. 101/165
06460-050 Barueri
Sao Paulo, Brazil
T+55 11 4688 1617
F+55 11 4688 1712
Rieter Corporation
PO Box 4383
BUS I 85 and SC 9
Spartanburg, SC 29305
United States of America
T+1 864 5825466
F+1 864 5851643
立达纺织机械(上海)有
限公司
中国上海娄山关路83号
新虹桥中心大厦12楼
邮编: 200336
电话: +86 21 6236 8013
传真: +86 21 6236 8012
Rieter Textile Machinery
Trade and Service Ltd.
Tekstilkent Ticaret Merkezi
Turgut Reis Mahallesi,
A 23 Blok No 31
TR-34235 Esenler/Istanbul
T+90 212 438 47 64
F+90 212 438 47 30
Rieter'in ekonomik penye hattı: RSB-D 22 cer makinası, OMEGAlap E 35 penye hazırlık, E 76 penye makinası ve RSB-D 40 regüleli cere makinası.

Benzer belgeler

AC SERVOcombi

AC SERVOcombi makinalarının bir marka özelliğidir. E 66/E 76 penye makinaları olaganüstü kaliteleri ile etkiler.

Detaylı

F 16 / F 36

F 16 / F 36 12 Yeni RSB-D 22 regüleli cer makinası: iki kafada da tek kafadan alınan regüle kalitesi 14 Kıvırmak yerine döndürmek! Cevap SWIVELplate EVO Kapak: E 66 ve OMEGAlap E 35 ile Rieter Penye sistemi.

Detaylı

LINK yükle

LINK yükle Rieter`in RSB cerleri, yüksek üretim hızlarında ve yüksek hassasiyette regüle etme özelliğindedir. Optimum tarama, düşük elyaf kaybı ve düşük enerji tüketimi, E 66/E 76 penye makinalarının temel öz...

Detaylı

C 70 Tarak Makinası

C 70 Tarak Makinası İplik üretiminde enerji tüketimi büyük bir fiyat faktörüdür. Rieter iplik makinalarında odak noktası daima düşük enerji tüketimi olmuştur. 1.5 m tarak genişliği teknolojisinin ortaya çıkması ile, t...

Detaylı