TBB Risk Merkezi

Transkript

TBB Risk Merkezi
Türkiye Bankalar Birliği
Risk Merkezi Aylık Bülteni Hakkında
Kamuoyu Duyurusu
28 Temmuz 2015
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından, Risk Merkezi üyelerinden toplanan
bilgiler kullanılarak yeni bir istatistik bülten oluşturulmuştur.
Aylık olarak yayımlanacak bültene, www.riskmerkezi.org internet sitesinin “İstatistikler”
bölümünde “Risk Merkezi Aylık Bülteni” adıyla yer verilecektir.
Bültende,
- kredi riski, kredilerin sektörel dağılımı,
- bireysel kredilere ilişkin kredi riski, kişi adedi, büyüme hızı, il bazında dağılım,
limit miktarları,
- çeklere ilişkin detaylı bilgiler ve protestolu senet bilgileri
yer alacaktır.
Mayıs 2015 bilgilerini içeren Risk Merkezi
www.riskmerkezi.org internet sitesinde yer verilmiştir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Türkiye Bankalar Birliği
Aylık
Bültenin
ilk
sayısına

Benzer belgeler