Selçuk Güven

Transkript

Selçuk Güven
Erektil Disfonksiyonun PDE-5 İnhibitörleri
ile Tedavisinde Yenilikler
Dr.Selçuk Güven
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
Üroloji Anabilim Dalı
PDE-5 İnhibitörleri
• ED tedavisinde 1. seçenek
KVH
• ED
HL
• DM, HT, KVH,
Depresyon, MS, Spinal
Kord Hasarı, KBY,
Renal Transplantasyon,
KC bozuklukları…
Sigara
ED
Depresyon
DM
Obezite
PDE-5 İnhibitörleri
• ED tedavisinde 1. seçenek
• ED
• DM, HT, KVH,
Depresyon, MS, Spinal
Kord Hasarı, KBY,
Renal Transplantasyon,
KC bozuklukları…
Tedavisi Zor Hastalar
• Şiddetli Nörolojik
Hasarı
• Radikal Prostatektomi
Sonrası ED
• DM
• Şiddetli Vasküler
Hastalıkları
• NOS
• NO
• cGMP
• PDE-5 inh etkisi
Tedavisi Zor Hastalar
Radikal Prostatektomi Sonrası ED
•
•
•
•
•
•
Sinir traction/percussion
Termal hasar
Vasküler yaralanma
Sinir iskemisi
Lokal İnflamatuar etkiler
Nöropraksi
Penil hipoksi
•
PGE1
cAMP
TGF-b
ET-1
Kollajen akümülasyonu
• Proapoptotik
Proapoptotikfaktörler
faktörler
Apopitozis
•
Profibrotik faktörler
•
Gündüz / gece ereksiyon kaybı
Fibrozis
Tedavisi Zor Hastalar
Radikal Prostatektomi Sonrası ED
•
•
•
•
•
•
Sinir traction/percussion
Termal hasar
Vasküler yaralanma
Sinir iskemisi
Lokal İnflamatuar etkiler
Nöropraksi
iNOS
cGMP
Penil hipoksi
•
PGE1
cAMP
TGF-b
ET-1
Kollajen akümülasyonu
• Proapoptotik
Proapoptotikfaktörler
faktörler
Apopitozis
•
Profibrotik faktörler
•
Gündüz / gece ereksiyon kaybı
Fibrozis
Tedavisi Zor Hastalar
Radikal Prostatektomi Sonrası ED
•
•
•
•
•
•
Sinir traction/percussion
Termal hasar
Vasküler yaralanma
Sinir iskemisi
Lokal İnflamatuar etkiler
Nöropraksi
iNOS
cGMP
PDE-5 İnh
Penil hipoksi
•
PGE1
cAMP
TGF-b
ET-1
Kollajen akümülasyonu
• Proapoptotik
Proapoptotikfaktörler
faktörler
Apopitozis
•
Profibrotik faktörler
•
Gündüz / gece ereksiyon kaybı
Fibrozis
Tedavisi Zor Hastalar
Radikal Prostatektomi Sonrası ED
Strüktürel değişiklik operasyon sonrası süre uzadıkça artıyor
•
Kollajen akümülasyonu
• Proapoptotik
Proapoptotikfaktörler
faktörler
Apopitozis
•
Profibrotik faktörler
•
Gündüz / gece ereksiyon kaybı
Fibrozis
• Arteriyel yetmezlik
• RP sonrası %59
• Postoperatif süreden bağımsız
• Lateral, apikal aksesuar pudental arter
Sildenafil
Deneysel
•
•
•
•
Düz kas kollajen oranı artar veya normalleşir
Düz kas replikasyonu artar
Apoptotik indeksi azalır
Endotelyal bütünlüğü korur
• platelet endothelial cell adhesion molecule-1, eNOS ekspresyonu ile
• Antioksidan enzim (GPX) düzeyi artar
• Nitrotyrosine (oksidatif stres göstergesi) azalır
Kovanecz I, Int J Impot Res 2008
Lagoda G, J Sex Med 2007
Giuliano F, J Sex Med 2008
Ferrini MG, Biol Reprod 2007
Tadalafil
Deneysel
•
•
•
•
•
Düz kas kollajen oranı artar veya normalleşir
Düz kas replikasyonu artar
Apoptotik indeksi azalır
Endotelin B ekspresyonunu normalleşir
Ekstraselluler sinyalle düzenelenen kinaz fosforilasyonu
artar
• Nörektomi ile indüklenen nNOS ve eNOS kaybını
dengeleyemez
Kovanecz I. BJU Int 2008
Vignozzi L. J Sex Med 2006
Lysiak JJ. J Urol 2008
Vardenafil
Deneysel
•
•
iNOS artar
Hücresel nükleer antijen ekspresyonu artar
– Düz kas replikasyonu
•
•
Düz kas/kollajen normalleşir
Apoptotik indeks etkilenmez
Wang R. J Sex Med 2007
Deneysel Çalışmalar
• Kavernoz sinir rezeksiyonu, prostat ve seminal
veziküllere dokunulmamış
• Prostat ve seminal veziküllerin çıkarılmasının sonuca
etkisi?
• Hayvan modelinde PDE5-İnh düz kas
apoptozisini ve fibrozise bağlı ED’yi
engelliyor
• Ancak bu bulgular henüz insanlarda
gösterilemedi
Sildenafil
Klinik-Fizyopatolojik
• Sildenafil 50 mg – 100 mg günaşırı 6 ay
• Kavernosal biyopsi - düz kas içeriği
• 50 mg - 51.5% vs 52.7%
• 100 mg - 42.8% vs 56.9%, p < 0.05
Schwartz EJ. J Urol 2004
• Sildenafil 50 mg – 3/hft 2 ay
– Konnektif doku ve elastik doku oranında değişiklik yok
Iacono F, Urol Int 2008
Sildenafil
•
•
•
•
•
•
Post- BNSRP
Prospektif, iki merkezli, randominize,cift kör, plasebo kontrollü
76 patients
Sildenafil 50 mg, sildenafil 100 mg, veya plasebo
Postop 4. hft, Günlük, 36 hft
4% plasebo (n = 1 of 25) , 27% sildenafil grup (n = 14 of 51) p = 0.0156
Padma-Nathan H, Int J Impot Res 2008
•
•
•
•
Subanaliz, 54 hst
Doza bağlı iyileşme NPTR (Rigiscan),
Penil rehabilitasyonu değerlendiren
Sorgulama formuna dayanmayan
McCullough AR, J Sex Med 2008
Vardenafil
•
Prospektif, randominize, çift
kör, cok merkezli, paralel-grup
– 87 merkez, Avrupa, Kanada,
Güney Afrika, ABD
•
•
•
on-demand vardenafil, günlük
vardenafil, plasebo
Post-BNSRP, 628 hst
IIEF skoru ≥22
•
•
24.8% (plasebo), 32.0%
(günlük), 48.2% (on-demand)
SEP-3 pozitif yanıt
• 25.0%, 34.5%, 45.9%
•
En geniş çalışma
Montorsi Eur Urol 2008
Vardenafil
Brock G, J Urol 2003
Miles CL, Cochrane Database Syst Rev 2007
Hatzimouratidis, Eur Urol 2009
Tadalafil
weighted mean difference
•
•
•
38 merkez ABD, Kanada,
303 hst, BNSRP
Tadalafil 20mg veya plasebo,
•
•
Tdv sonrası IIEF skoru
%17.7 (tadalafil) ve %13.3 (plasebo)
•
•
SEP-2 Pozitif yanıt %53.9, %32.4
SEP-3 Pozitif yanıt %40.5, %19.4
•
Normal erektil fonksiyon (≥26) 24%,
4%
Miles CL, Cochrane Database Syst Rev 2007
Montorsi F, J Urol 2004
Hatzimouratidis, Eur Urol 2009
• PDE5 İnh’leri ile penil rehabilitasyon cazip
olmasına rağmen, bazı sorular hala
yanıtlanamadı?
•
•
•
•
•
Ne zaman?
Hangi dozda?
En uygun tedavi süresi?
Hasta seçim kriterleri?
Hangi PDE-İnh?
ED-AÜSS
• Yaşlanan erkeklerde ED ve AÜSS birlikteliği
yaygın
• Erkek ürogenital sisteminin yaşlanma sürecinde
günlük PDE5 inhibitörü kullanımı
ED-AÜSS
• Genellikle çalışmalarda 12 haftalık tedavi sonuçları
verilmiş
• Uzun süreli PDE-5 inh’lerinin BPH semptom
progresyonu ve invaziv girişimi ne kadar geciktirebileceği
bilinmiyor
• IPSS semptom skorlarında iyileşme sağlanırken,
üroflovmetri parametrelerinde iyileşme yok,
• yeni tanımlanmamış mekanizma
– Mesane relaksasyonu
– İşeme refleksi inh
• Uzun süreli PDE-İnh ve alfa bloker kullanımının
farmakodinamik etkileri ve güvenliği
Spinal Kord Yaralanması
•
•
•
•
•
İntrauretral prostaglandin – hipotansif
ICI - priapizm
Inflatable protez – enfeksiyon
Semirijid rods – erozyon
PDE-5 İnh
Spinal Kord Yaralanması
PDE-5 İnh
•
•
•
•
•
Hastaların %75-94’ünde ereksiyon iyileşir
Üst motor nöron lezyonu başarı yüksek
Alt motor nöron lezyonu başarı düşük
Lezyonun komplet olması etkisiz
Sildenafil, Vardenafil, Tadalafil etkinlikleri
benzer
Linsenmeyer TA. Curr Urol Rep. 2009
Spinal Kord Yaralanması
PDE-5 İnh
• OSS bozulması - Hipotansiyon
• T5 ve üstü lezyonlarda yüksek
• Otonomik disrefleksi
• Başağrısı ve flushing ile karışabilir
• Nitropaste kontrendike
• Alfa bloker (DSD nedeniyle bu hastalarda sık
kullanılır)
Yeni PDE-5 İnhibitörleri
• PDE-5 inh’lerinin ED tedavisindeki yarattıkları
etki ve güvenilirlik bu sınıf bileşiklerle ilgili
araştırmaları tetikledi
• Literatürde yeni PDE-5 inh’leri bildirildi
• Avanafil, Udenafil, SLx-2101, Mirodenafil
Avanafil (TA-1790)
• Primidin derivesi
• Hızlı emilim t max 35 dk
• Kısa t 1/2<90 dk
• Avanafil+Nitrogliserin
• Sistolik kan basıncında düşme
• Kalp hızında artış
Avanafil + Nitrogliserin
•
<
Sildenafil + Nitrogliserin
Nitrogliserinden 12 saat önce uygulanınca SKB ve HR etkilenmiyor
Avanafil
•
•
•
•
•
Randominize, çift kör, çok merkezli,
Faz II ,çalışma
284 erkek
12 hft, plasebo veya avanafil 50, 100, 200, 300 mg,
Cinsel aktiviteden 30 dk önce
Kaufman J Urol 2006
Avanafil
• En hızlı etki
• Kısa etkinlik
• Farmakokinetik profil ilaç etkileşimlerinden
kaçınmak için elverişli
• Nitrat kullanan avantaj ?
Udenafil (DA-8159)
•
•
•
•
•
•
•
•
tmax 1–1.5 h, t1/2 11–13 h
Hızlı emilim (sildenafil, vardenafil benzeri)
Uzun etki (tadalafilden kısa)
Etki ve güvenliği diğer PDE5-inh’leri ile benzer
Faz III çalışma
PDE11 inhibisyonu yok
Görme bozukluğu yok
Myalji yok
Udenafil
•
•
•
•
•
•
Randominize, çift kör, plasebo kontrol, çok merkezli
167 hasta
Udenafil 100 mg, 200 mg veya placebo , 12 hft
IIEF skor 15, 22 (100 mg), 24 (200 mg)
SEP2 rates 89% (100 mg), 92% (200 mg) 53% (placebo).
SEP3 rates 70% (100 mg), 76% (200 mg) 15% (placebo)
Kim J Sex Med 2006
Udenafil - DM
•
Çift kör,plasebo kontrollu, çok merkezli
•
DM
•
IIEF skor değişimi 7 (udenafil 100 mg) 8.21 (udenafil 200 mg) 1.2
(placebo) (p < 0.0001)
• Glisemik kontrolden etkilenmiyor (HbA1c)
•
SEP2 rates 76.88% (100 mg), 86.67% (200 mg) and 48.99%
(placebo)
•
SEP3 rates 53.13% (100 mg), 63% (200 mg) and 22.6% (placebo)
Kim J Sex Med 2008
SLx-2101
M1 metabolit
SLx-2081
SLx-2101
tmax 1h
t1/2 8-13h
tmax 2.8h
t1/2 9-14h
aktif
48 saat süren yüksek plazma konsantrasyonu
Prince J Sex Med 2006
Mirodenafil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sildenafil, Vardenafil ile benzer farmakokinetik etki
Faz III
Randominize, çift kör, plasebo kontrol, çok merkezli
223 hasta
100, 150 mg Mirodenafil veya plasebo
Faz III çalışması
IIEF skor değişimi 7.62, 11.58, 3.37
SEP2 %80.64, %91.95, %60.6
SEP3 %52.83, %73.2, %26.77
Avanafil, Udenafil, SLx-2101, Mirodenafil
• Henüz bu yeni bileşiklerin ED hastalarına nasıl
bir katkı yapacakları
• Eski preparatlar kadar etkin
• Yan etkileri benziyor
• Genel olarak sadece farmakolojik profilleri farklı
• ED hastalarının cinsel yaşam profillerine göre
daha çok tedavi seçeneği sunabilmek
•
•
•
•
•
Ne zaman?
Hangi dozda?
En uygun tedavi süresi?
Hasta seçim kriterleri?
Hangi PDE-İnh?
PDE5 ve AR
Ontojenik Expresyon
•
•
Androjenler PDE5 ekspresyonunu kontrol eder
PDE5 inh’leri etki etmek için optimal androjene ihtiyaç duyar
•
•
•
•
•
•
Sinir traction/percussion
Termal hasar
Vasküler yaralanma
Sinir iskemisi
Lokal İnflamatuar etkiler
Nöropraksi
iNOS
cGMP
PDE-5 İnh
Penil hipoksi
•
PGE1
cAMP
TGF-b
ET-1
Kollajen akümülasyonu
• Proapoptotik
Proapoptotikfaktörler
faktörler
Apopitozis
•
Profibrotik faktörler
•
Gündüz / gece ereksiyon kaybı
PDE5 inh’lerini inceleyen çalışmaların sonuçlarındaki
heterojenite ve yanıt bekleyen sorular
Daha derin deneysel ve klinik fizyopatolojik çalışmalarla aydınlatılabilir
Fibrozis

Benzer belgeler

Sezgin Güvel

Sezgin Güvel Androjenler PDE5 ekspresyonunu kontrol eder PDE5 inh’leri etki etmek için optimal androjene ihtiyaç duyar

Detaylı