On-Line TOK Ölçümü ile Azaltılmış Ürün Kaybı ve Arıtma

Transkript

On-Line TOK Ölçümü ile Azaltılmış Ürün Kaybı ve Arıtma
ÖRNEK ÇALIŞMA: TOK ÖLÇÜMÜ İLE ATIKLARIN AZALTILMASI
On-Line TOK Ölçümü ile Azaltılmış
Ürün Kaybı ve Arıtma Maliyetleri
Sorun
Çözüm
Avantajlar
Yiyecek işleme tesisleri, on-line
ve gerçek zamanlı analiz olmadığı durumlarda tesisin uyumluluk gereksinimlerini karşılayıp
karşılamadığını doğrulamak
üzere elle numune alma işlemine ve laboratuvar analizine
güvenmek durumundadırlar.
Bu manuel proses, uyumluluğu
tehlikeye attığı gibi tesisin operasyonel maliyetleri iyileştirmesine çok fazla olanak sağlamaz.
Tesis, tüm işleme sahalarında
doğru ve gerçek zamanlı ölçüm
sunan 10 adet Biotector B7000
analizör kurarak çıkış suyunda
gerçek zamanlı TOK ve atık yükü
ölçümü gerçekleştirdi.
Biotector B7000, bazı durumlarda atık yüklerinde %40 oranında azalma sağlayarak tüm
proses tesislerinden çıkan atığı
azaltır. Ayrıca, arıtma tesisinde
daha az organik yük ile operasyonlar ve operasyonel maliyetler
iyileştirilir.
Arka Plan ve Şirket Profili
Bu Hach® müşterisi, temel yiyecek piyasasında güçlü küresel
bir konuma sahip uluslararası besin çözümleri ve peynir
grubudur. Şirketin genel merkezinde yıllık geliri 1,7 milyar
dolar olan 8 işleme tesisi ve 1800’den fazla çalışan vardır.
Biotector B7000 TOK Analizörü kurulmadan önce tesis,
elle numune alma işlemine ve laboratuvar ölçümlerine
güvenerek şunları belirledi:
• Her bir proses tesisinde bulunan atık seviyeleri
• Biyolojik kule arıtma tesisinin toplam yükü
• Arıtma tesisinin başarısı veya başarısızlığı.
ÖRNEK ÇALIŞMA: TOK ÖLÇÜMÜ İLE ATIKLARIN AZALTILMASI
Çözüm ve İyileştirmeler
Biotector Kurulumu
Atık, ayrı birimlerden kurum içi atık su arıtma tesisine
(WWTP) iletilir. Organik maddeler, nitratlar ve fosfatlar arıtılır
ve arıtılmış su bölgedeki nehre boşaltılır. “Arıtma tesisindeki
atık yükünü kontrol ederek ve teknik özellikler dahilinde çalışarak nihai deşarj uyumluluk gereksinimleri kolaylıkla karşılandı. Biotector, ISO14001 ve ISO15001 tarafından belirlenen
çevresel amaçlarımıza ve hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı
oluyor.” diye belirtiyor tesisin Çevresel Sağlık ve Güvenlik
Müdürü.
1997 – 2012 arasında kurulan toplam 10 adet Hach Biotector
B7000 on-line analizör, atık azaltma programını uygulama
işlemini kolaylaştırmak için her bir proses tesisinden boşaltılan atık ürün miktarını izliyor. Analizörler aynı zamanda
arıtma tesisindeki toplam organik yükü ölçerek tesisin teknik
özellikleri dahilinde çalışmasını ve nehre boşaltılan suyun
yönetmelik gerekliliklerine uyulmasını sağlıyor.
Biotector’ın Faydaları
Biotector On-line TOK Analizörleri tesis için çok sayıda fayda
sağlamaktadır. “Her bir proses tesisinden boşaltılan atık ürün
miktarında önemli oranda azalma olduğunu gözlemledik.
Bazı tesislerde kurulumdan hemen sonra %40’a varan
azalma ile üç aydan daha az süren geri ödeme elde ettik.”
diye belirtiyor bir tesisin Çevresel Sağlık ve Güvenlik Müdürü.
“Aynı zamanda arıtma tesisindeki yükte yaşanan azalma ile
tesisin optimum seviyede çalışması sağlandı. Bu sayede çalıştırma maliyetleri azaldı ve senelerdir yaşanan koku sorunu
da tamamen ortadan kaldırıldı.”
Sonuç
On-line TOK analizörleri sayesinde şirket, operasyonel yetersizliklerin yanı sıra yiyecek işleme endüstrisindeki diğer
şirketlerin de karşılaştığı ortak sorunların üstesinden geliyor.
Bir Çevresel Sağlık ve Güvenlik Müdürü, “Yiyecek işleme endüstrisinde, rafineri ve kimyasal tesisler gibi daha ağır sektörlerde kullanılan analizör teknisyenlerinin dahili bakım destek
yapısı bulunmamaktadır.” diye belirtiyor. “Bu eksikliğin üstesinden gelindi çünkü Biotector analizörleri düzenli ve sık
yapılan dahili bakım desteğine ihtiyaç olmadan çalışıyor.
Analizörlere, yerel Biotector distribütörü tarafından servis
sözleşmesi sunuluyor ve bunun dışında, burada yalnızca
minimum bakım gerçekleştiriyoruz. Güvenilir oldukları için
çok fazla dikkat etmeye gerek kalmıyor.”
Özet
Biotector B7000 sayesinde bu süt ürünleri
tesisinde şunlar gerçekleşti:
• Gerçek zamanlı atık yükü ve TOK analizi ile yönetmelik
uyumlulukları karşılandı
• Tesisin AAT’sine (atık su arıtma tesisi) giden atık yüklerinde
%40’a varan azalma ile AAT operasyonel maliyetleri
azaltıldı
Biotector B7000 TOK Analizörü
DOC043.94.30323.Jan16
• Biotector’ın düşük bakım gereksinimleri sayesinde tutarlı
ve doğru ölçümler gerçekleştirildi

Benzer belgeler

Değişken yüklerde maddeleri parçalarına ayırırken yüksek

Değişken yüklerde maddeleri parçalarına ayırırken yüksek oksijen konsantrasyonunun 1,5 ve 2,5 mg/L değerleri arasında düzenlenmesini sağlar. Yatırım, KOİ parametresi kullanılarak geri kazanılan maliyetler temel alınarak hesaplanır.

Detaylı

Kıs aylarında bile sorunsuz azot ayrıstırması

Kıs aylarında bile sorunsuz azot ayrıstırması Uygulama raporu Uygulama Burgdorf atık su arıtma tesisi

Detaylı

Öngörü özelliğine sahip tanılama sistemi ile optimize edilen

Öngörü özelliğine sahip tanılama sistemi ile optimize edilen İlk kurulumun ardından sistemin parametrizasyonu devamlı olarak SC1000 kontrol ünitesinin GSM modülüyle izlendi ve atık su arıtma tesisindeki personelin danışmanlığında her duruma adapte edildi. Te...

Detaylı

RTC = tasarruf ve dengeli proses yönetimi

RTC = tasarruf ve dengeli proses yönetimi RTC modülü polimer kullanımını % 20 azaltırken aynı zamanda tesisteki çamur geri devir kontrol sistemi ile birlikteliğinin bir sonucu olarak enerji maliyetlerini de aşağı çekmektedir. Yoğunlaştırma...

Detaylı