Görüntüle - Ankara Üniversitesi

Yorumlar

Transkript

Görüntüle - Ankara Üniversitesi
06.04.2010 Tarihli Senato Kararı (Japonya Altes
Prensi Tomohito Mikasa’ya “Fahri Doktora”
unvanı verilmesi hk.)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SENATO KARAR ÖRNEĞİ
Karar Tarihi
: 06/04/2010
Toplantı Sayısı
: 324
Karar Sayısı
: 2643
2643- 2010 yılının “Türkiye’de Japon Yılı” olarak kutlanacak olması nedeniyle pek çok
kez Türkiye’yi ziyaret etmiş, 1986 yılından beri aktif olarak Kırşehir’in Kaman İlçesinde
kazılar yapıp birçok tarihi eseri gün yüzüne çıkarmış, Türkiye’de düzenlenen arkeoloji,
antropoloji, zoo-arkeoloji, arkeobotanik, jeoloji ve konservasyon alanlarındaki kursları,
sempozyumları ve konferansları kendi kurduğu Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü
bünyesinde finanse etmiş ve kurduğu dostluklar vasıtasıyla Türkiye ve Japonya
arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmuş olan Japonya Altes Prensi Tomohito
Mikasa’ya “Fahri Doktora” unvanı verilmesine ilişkin Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Dekanlığının 17/02/2010 tarih ve 70 sayılı yazısına ekli 16/02/2010 tarih ve 2/3 sayılı
Fakülte Kurulu kararı ile yapılan teklif ve Üniversite Senatosunca oluşturulan Daimi
Komisyon tarafından hazırlanan 08/03/2010 rapor okundu, konu görüşüldü.
Yukarıda tarih ve sayısı belirtilen Fakülte Kurulu kararı ile Daimi Komisyonun gerekçeli
kararını değerlendiren Senatomuzca, 1986 yılından beri aktif olarak Kırşehir’in Kaman
İlçesinde kazılar yapıp birçok tarihi eseri gün yüzüne çıkarmış, Türkiye’de
düzenlenen arkeoloji, antropoloji, zoo-arkeoloji, arkeobotanik, jeoloji ve konservasyon
alanlarındaki kursları, sempozyumları ve konferansları kendi kurduğu Japon Anadolu
Arkeoloji Enstitüsü bünyesinde finanse eden ve kurduğu dostluklar vasıtasıyla Türkiye ve
Japonya arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunan Japonya Altes Prensi
Tomohito Mikasa’ya 2547 sayılı Kanunun 14.maddesi uyarınca, “Fahri Doktora” unvanı
verilmesine oybirliği ile karar verildi.