Vaka Çalışması Garanti Bankası

Transkript

Vaka Çalışması Garanti Bankası
Vaka Çalışması
Garanti Bankası
KOBİ kredi değerlendirme
sürecinde karar otomasyonu ile
kredi onay oranında %39 artış
Garanti Bankası Hakkında
Garanti Bankası kurumsal, ticari, KOBİ, ödeme
sistemleri, özel, bireysel ve yatırım bankacılığı dahil
olmak üzere bankacılık sektörünün tüm iş kollarında
faaliyet gösteren, lider bir finansal hizmetler grubudur.
“Experian’ın yeni müşteri karar destek
sistemi, yeni müşteri edinirken daha
etkin kararlar vermemizi sağladı.”
“Verdiğimiz kredi miktarını arttırırken,
alacak oranlarımızı ve operasyonel
maliyetlerimizi azalttık.”
Serhan Pak,
Kredi Analitiği Birim Müdürü
Garanti Bankası
İhtiyaç
İstihdam ve katma değer üretiminde
önemli bir paya sahip olan ve bu
özellikleriyle ekonomik büyümeye
çok fazla katkıda bulunan KOBİ’ler,
büyümek için gittikçe daha fazla
banka finansmanına ihtiyaç
duymaktadır. KOBİ’lerin kullandığı
ürün çeşitliliği de gün geçtikçe
çoğalmakta; bu durum da bankalar
arası rekabeti arttırmaktadır.
Bu rekabet ortamında, KOBİ kredileri
değerlendirme sürecinde risk ve
potansiyel kar arasında hassas bir
denge kurmayı gerektiren kararları
almak, gün geçtikçe daha da zor hale
gelmiştir.
Garanti Bankası’nın mevcut KOBİ
kredileri değerlendirme sürecindeki
kararlar manuel olarak alınmaktaydı.
Banka, sorunlu kredi oranlarını
kontrol altında tutarken, KOBİ kredileri
hacmini arttırmayı hedefleyerek
karlılık oranlarını iyileştirmeye karar
verdi.
Yeni müşteri kazanırken kredi
değerlendirme sürecindeki verimliliği
arttırmak, bunu yaparken de tutarlı
kredi kararları almak ise Banka’nın
ikincil hedefleriydi.
Banka karlılık, verimlilik ve
prosedürlerin standartlaştırılması ile
ilgili hedeflerine ulaşmak için karar
otomasyonu yapabileceği bir sistem
arayışına girdi.
Kredi kararlarının hızlı ve tutarlı
bir şekilde alınması ile müşteri
memnuniyetinin arttırılması
hedeflendi.
Çözüm
Garanti Bankası, kabul ve ret
kararlarının otomasyonunu
sağlayacak, riski doğru
değerlendirecek, hızlı ve güçlü
bir karar destek sistemi olarak
Experian’ın müşteri edinme karar
destek sistemini tercih etti.
Manuel değerlendirme sürecinden
karar otomasyonuna geçişte
kullanılacak çözümün esneklik
sağlaması, özellikle kredi
değerlendirmede kullanılan bilgilerin
çok çeşitlilik gösterdiği KOBİ
segmentinde, Garanti Bankası için
önemli bir faktördü. Bu nedenle
Banka, pazardaki değişikliklere
hızlı bir şekilde ayak uydurmak
için stratejilerin kolay yönetilmesini
sağlayan, Experian çözümünü seçti.
Aynı zamanda bu çözümün strateji
değişikliklerinden doğabilecek riski
minimize eden simülasyon özelliği
de Banka’nın bu seçiminde önemli
bir etkendi. Simülasyon özelliği
sayesinde strateji değişikliklerinin
yol açacağı etkiler, gerçek ortama
taşınmadan önce test edilebilmektedir.
www.experian.com.tr
Kazanımlar
• Otomasyon oranında %78 artış
• Onay oranında %39 artış
• Tam zamanlı çalışan 24
kişinin harcadığı zamana
denk miktarda operasyonel
verimlilikte iyileşme
• Sorunlu kredide %38 düşüş
• Kredi kullandırımında %140
artış
Sonuç
Experian’ın hız sağlayan güvenilir
karar otomasyonu sistemi, kabul
ve ret kararları alırken riski doğru
değerlendirmektedir.
Riskin daha etkin bir şekilde
değerlendirilmesi ile sorunlu kredi
oranında %38’lik bir düşüş yaşanmış
ve böylece Banka şüpheli alacak
riskini azaltmıştır.
Risk skorkartlarının, stratejilerin ve
kredilendirme politikalarının kolayca
yazıldığı sistem, başvuru sahiplerinin
risklerinin doğru değerlendirilmesini
sağlamaktadır.
Riski daha etkin değerlendirmek ve
maliyetleri azaltmak için Experian’ın
karar otomasyonu sistemini tercih
eden Garanti Bankası, KOBİ
portföyündeki artan karlılık hedeflerine
de ulaşmaktadır.
Skorlama modelleri kullanılarak
başvuru sahiplerinin gecikmeye
düşme riskleri değerlendirilmektedir.
Bu değerlendirme sonucunda
başvurunun kabulü ya da reddine
dair bir karar çıkmakta ya da manuel
olarak değerlendirilmesi üzere
tahsis çalışanına gönderilmektedir.
Başvuru kabul edilirse, yapılan
değerlendirmede ortaya çıkan sonuç,
Garanti Bankası’nın alacağı riske
göre firmalara özel kredi şartlarını
oluşturmak için kullanılmaktadır.
Sistem sayesinde Garanti
Bankası’nın karar otomasyonu
%78 oranında artmıştır. Bankanın
kredilendirme politikasını tutarlı bir
şekilde uygulamak için yalnızca
risk seviyesinin tartışmalı olduğu
başvurular manuel değerlendirmeye
alınmıştır. Rutin başvuru kararlarının
otomasyonu sayesinde Garanti
Bankası yetkin personelini
daha karmaşık başvurular için
yönlendirebilmiş ve bu şekilde tam
zamanlı çalışan 24 kişinin harcadığı
zamana denk miktarda tasarruf ederek
operasyonel verimliliği arttırmıştır.
Garanti Bankası online kararları
daha hızlı alarak piyasada daha da
rekabetçi bir konuma yükselirken,
müşteri memnuniyetini arttırarak onay
oranlarında %39’luk bir yükselme elde
etmiştir.
Buna ek olarak yeni Champion/
Challenger özelliği ile Banka, risk
stratejilerini gerçek zamanlı, risksiz
canlı bir ortamda test edebilmekte
ve bu sayede en etkin stratejileri
performansı etkilemeden hayata
geçirebilmektedir.
Garanti Bankası KOBİ Birimi artık
IT desteğine ihtiyaç duymadan,
kredi sektörünün gelişim hızına
ayak uyduracak şekilde stratejileri
yönetebileceği esnekliğe sahiptir.
© Experian 10/2013.
“EXPERIAN” kelimesi ve grafik
düzenlemeleri, Experian’ın ve/veya
bağlı şirketlerinin ticari markalarıdır
ve AB, ABD ve diğer ülkelerde
tescillenmiş olabilir. İlgili düzenleme,
AB’de tescilli bir AB
topluluğu tasarımıdır.
Tüm hakları saklıdır.