UNI 100: Dersimiz İstanbul (3 Kredi, 5 ECTS)

Transkript

UNI 100: Dersimiz İstanbul (3 Kredi, 5 ECTS)
İstanbul Şehir Üniversitesi
UNI 100: Dersimiz İstanbul (3 Kredi, 5 ECTS)
Bahar 2015
Koordinatör: Yunus Uğur, Tarih Bölümü, Ofis: Batı Kampus 2042, [email protected]
Asistanlar: Ahmet Tekin, [email protected]; Duygu Dalyanoğlu
[email protected]; Simge Özcan [email protected]; Tuğçe
Atay [email protected]
Zaman: Çarşamba 16:00-18:00 ve 3 Pazar Saha Dersi.
Sınıf: Batı Kampüs KS02
Ofis Saatleri: Çarşamba 15:00-16:00; Perşembe 11:00-12:00
Ders Tanımı
Bu ders, Şehirle birlikte Dünyayı ve Şehir Üniversitesi ortamını keşfetmeyi hedeflemektedir. Genel
olarak şehir ve özel olarak İstanbul kültürü ile ilgili konulara yer verilecektir. Dünya şehirleri, kişiler,
mekanlar, zanaatlar, sanatlar, gündelik yaşam ve şehir tarihi dersin başlıca konularıdır. Ayrıca, saha
dersleri ve görsel sunumlar yoluyla şehirlerin, işlevler, yapılar, yaşam tarzları ve tarihi geçmişleri gibi
birçok farklılığını aynı anda bir arada barındıran özelliğine dikkat çekilecek; öğrencilerin görsel okuryazarlık ve fotoğraflama becerileri geliştirilecektir.
Ders Değerlendirmesi:




Derse Katılım %10
Ödev ve Sunumlar %20
Yarıyıl Sınavı %35
Final Sınavı %35
Saha Dersleri: Bölgeler, Hocalar ve Görsel Okuryazarlık Temaları
Bölge 1: Suriçi, Günhan Börekçi, Görsel Okuryazarlık Teması: MEKAN (Evler-Konaklar-Köşkler)
Bölge 2: Beyoğlu, Ferhat Kentel, Görsel Okuryazarlık Teması: YAŞAM (Gündelik Yaşam-Farklılıklar)
Bölge 3: Üsküdar, Serhat Arslaner, Görsel Okuryazarlık Teması: YAZI (Kitabeler-Mezar Taşları)
Temel Ders Kitapları
Şehir ve Kültür: İstanbul, Ahmet Emre Bilgili ed., 2012.
http://www.istanbulkulturturizm.gov.tr/Eklenti/9377,sehirvekulturpdf.pdf?0
Büyük İstanbul Tarihi, 10 cilt, İstanbul: Kültür AŞ, 2014.
Ders Programı
I.
Hafta (18 Şubat)
Giriş: Ders Tanıtımı, Yunus Uğur
II.
Hafta (25 Şubat)
“Şehir, Şehirleşme ve Dünya Şehirleri” Alim Arlı
Mark Abrahamson, “Introduction”, Urban Sociology, 2014, 1-20.
Lewis Mumford, “City Invincible”, An Urban World, Charles Tilly, 1974, 54-67.
1
III.
Hafta (4 Mart)
“Türkiye’nin Şehirleşme Öyküsü” Alim Arlı
İlhan Tekeli, “Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde Kentsel Gelişme ve Kent Planlaması”, 75
Yılda Değişen Kent ve Mimarlık, 1-24.
IV.
Hafta (11 Mart)
“İstanbul’un Şehirleşme Öyküsü” Alim Arlı
Alim Arlı, “İstanbul’un Uzun Asrı: Dünya ve Türkiye Ölçeğinde”, Büyük İstanbul Tarihi,
İstanbul, 2014, I: 218-261.
V.
Hafta (18 Mart)
“Şehir ve Modernlik :Topkapı’dan Dolmabahçe’ye”, Salih Pulcu
İlber Ortaylı, “İstanbul’da Tarihi Yaşamak”, İstanbul: Şehir ve Kültür, 74-77, 92-95; Haluk
Dursun, “Saraylar”, age., 115-117.
VI.
Hafta (25 Mart)
“Şehir Algısı: Mimari ve Şehirleşme”, Salih Pulcu
A. Haluk Dursun, “Tarih, Mekan ve Kültür: İstanbul”, İstanbul: Şehir ve Kültür, 106-137.
VII.
Hafta (1 Nisan)
“Şehir ve Sanat Merkezleri” Salih Pulcu
A. Haluk Dursun, “Tarih, Mekan ve Kültür: İstanbul”, İstanbul: Şehir ve Kültür, 138-160.
Ahmet Emre Bilgili, “Şehir ve Kültür, Eşsizliğin Doruk Noktası İstanbul”, İstanbul: Şehir ve
Kültür, 334-344.
VIII.
Hafta (8 Nisan) Yarıyıl Sınavı (Midterm)
IX.
Hafta (15 Nisan)
“Osmanlı Şehirleri ve İstanbul-I” Yunus Uğur
Halil İnacık ve Bülent Arı, Türk-İslam-Osmanlı Şehirciliği ve Halil İnalcık'ın Çalışmaları, TALID,
6 (2005): 27-56.
Aptullah Kuran, “ A Spatial Study of Three Ottoman Capitals: Bursa, Edirne, and Istanbul.”
Muqarnas, 13 (1996): 114-131.
X.
Hafta (29 Nisan)
“Osmanlı Şehirleri ve İstanbul- II” Yunus Uğur
Turgut Cansever, “Fetih Nice Kapılar Açar”, İstanbul: Şehir ve Medeniyet, İstanbul: Klasik Yay.,
2004, 35-41.
Kutlu Akalın, “Bir Dünya Şehri Olarak Constantinopolis”, Büyük İstanbul Tarihi, İstanbul,
2014, I: 190-201.
2
Yunus Uğur, “Dünya Ölçeğinde Osmanlı İstanbul’u”, Büyük İstanbul Tarihi, İstanbul, 2014, I:
202-217.
XI.
Hafta (6 Mayıs, 10 Mayıs)
“Şehir, Edebiyat ve İnsan- I, Fatih Altuğ
Fatih Altuğ "Modern Osmanlı Edebiyatında İstanbul" Büyük İstanbul
Tarihi, İstanbul, 2014.
Birinci Saha Dersi: Grup A-Bölge 1, Grup B-Bölge 2, Grup C-Bölge 3
XII.
Hafta (13 Mayıs, 17 Mayıs)
“Şehir, Edebiyat ve İnsan- II” Fatih Altuğ
Recaizade Mahmut Ekrem, Araba Sevdası, Eleştirel Basım: Fatih Altuğ
İletişim Yayınları, 2014.
İkinci Saha Dersi: Grup A-Bölge 2, Grup B-Bölge 3, Grup C-Bölge 1
XIII. Hafta (20 Mayıs, 24 Mayıs)
“Şehir, Edebiyat ve İnsan- III” Fatih Altuğ
Zeynep Uysal "Şehri Yeniden Yazan Edebiyat: Cumhuriyet Döneminde Beş Büyük İstanbul
Tarihi, İstanbul, 2014.
Üçüncü Saha Dersi: Grup A-Bölge 3, Grup B-Bölge 1, Grup C-Bölge 2
XIV. Hafta (27 Mayıs)
Değerlendirme- Sunumlar, Yunus Uğur
Not: Aşağıdaki saha dersi, katılım ve hava koşulları dolayısıyla sadece Bahar döneminde yapılacaktır.
Güz öğrencilerinden isteyenler Bahar dönemindeki bu geziye katılabilecektir.
Tekne ile Boğaziçi Dersi , Haluk Dursun, Görsel Okuryazarlık Teması: KÜLTÜR (Semt, Yemek,
Flora)
3