kullanım kılavuzu

Transkript

kullanım kılavuzu
GAZLI MAKARNA
GAS HEATED PASTA COOKER
KULLANIM KILAVUZU TR
INSTRUCTIONS MANUAL GB
MODEL
www.inoksan.com
7MG120 - 220 9MG120 - 220
İÇİNDEKİLER
INDEX
04 - 12
TR / GAZLI MAKARNA HAŞLAMA
13 - 26
GB / GAS HEATED PASTA COOKER
GAZLI
MAKARNA HAŞLAMA
GAS HEATED
PASTA COOKER
4
700 SERİ / 700 SERIES
900 SERİ / 900 SERIES
5
Şekil-1 / Figure-1
Şekil-2 / Figure-2
Şekil-3 / Figure-3
Şekil-4 / Figure-4
T1
TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA
MODEL
7MG120
7MG220
9MG120
9MG220
Genişlik/Width
mm
400
800
400
800
Derinlik/Depth
mm
730
730
900
730
Yükseklik/Height
mm
850
850
850
850
Havuz Ebatı/Well Dimension
mm
Havuz Kapasitesi/Well Capacity
295x325x280
295x495X280
Lt
1x20
2x20
1x30
2x30
max gas Leistung/
макс электроэнергии
Kw
8
16
10
20
60
105
Max. gaz gücü/max gas power/
Gaz Girişi/Gas Inlet
Inch
¾”
Su Girişi / water Inlet
Inch
½”
Net Ağırlık/Net Weight
Kg
51
86
6
Gaz
/ Gas
Ülke / Country
AT, ES, IT, BE FI, PT, CH, FR
SE, DE, GB, LU DK, IE, GR, TR
DE
NL
Basınç
Pressure
DK, IE, LU, ES IT, GR, FI, NO
NL, FR, PT, GB SE, TR, HU
AT, CH, DE, HU
* : Burner nozzle 9MG120/220
mm
mm
Brülör enjektörü*
Pilot enjektörü**
2,10
2,40
0,40
0,40
Brülör enjektörü*
Pilot enjektörü**
2,30
2,50
0,40
0,40
Brülör enjektörü*
2,10
2,40
(mbar)
G20
20
G20/25
20/25
G25
20
G25
HU
7MG120/220
Enjektör / Nozzle
25
G25.1
25
G30/31
28-30/37
G30
28-30
G31
28-30
G30
50
Pilot enjektörü**
0,40
0,40
Brülör enjektörü*
2,30
2,40
Pilot enjektörü**
0,40
0,40
Brülör enjektörü*
1,40
1,55
Pilot enjektörü**
0,22
0,22
Brülör enjektörü*
1,20
1,35
Pilot enjektörü**
0,22
0,22
** : Pilot burner nozzle
T2
P mbar
GAZ / GAS
G20
G25
G25
G30
G31
Nominal
20
20
25
29
37
G30-31
50
Minimum
17
18
20
25
30
42,5
Maximum
25
25
30
35
45
57,5
T3
Ülke / Country
Kategori / Category
Gaz / Gas
Basınç / Pressure (mbar)
BE
I 2E+
G20/G25
20/25
BE
I 3+
G30/G31
28/37
BE, GB
I 3B
G30
30
CY, IS, MT, RO
I 3B/P
G30
G31
30
CY, IS, MT, RO
I 3B/P
G30
G31
50
I 3P
G31
37
BE, GB
7
II 2E+3+
G20/G25
G30/G31
20/25
FR
II 2E+3B/P
G20/G25
G30
G31
20/25
30
30
FR
II 2E+3B/P
G20/G25
G30
G31
20/25
50
50
PL
II 2E3P
G20
G31
20
37
DE
II 2ELL3B/P
G20/G25
G30
G31
20
50
50
CH, CZ, ES, GB, GR, IE,
IT, PT
II 2H3+
G20
G30/G31
20
28-30/37
PT
II 2H3B
G20
G30
20
30
DK, EE, FI, GR, IE, IT, LT,
LU,LV, NO, SE, SI, SK,
RO, TR
II 2H3B/P
G20
G30
G31
20
30
30
AT, CH, CZ, GR, LU
II 2H3B/P
G20
G30
G31
20
50
50
HU
II 2H3B/P
G25
G30
G31
25
30
30
HU
II 2H3B/P
G25
G30
G31
25
50
50
II 2H3P
G20
G31
20
37
II 2HS3B/P
G25.1
G30
G31
25
30
30
FR
CZ, ES, GB, GR, IE, IT,
LU, LV, PT, SI
HU
29/37
8
HU
II 2HS3B/P
NL
II 2L3B/P
G25.1
G30
G31
25
50
50
G25
25
30
30
G30
G31
T4
Gaz
Gas
Basınç
Pressure
(мбар)
Qn
G20
20
G25 (DE)
20
G25 (NL)
25
G25.1 (HU)
25
G30
28-30
G30
50
Gaz tüketimi
Gas
consumption
kW/sa
m3/h
Kg/h
7MG120
7MG220
9MG120
9MG220
8
16
10
20
0,85
0,94
0,94
0,97
0,63
0,63
1,70
1,87
1,87
1,93
1,26
1,26
1,04
1,16
1,12
1,12
0,79
0,79
2,07
2,31
2,24
2,24
1,58
1,58
9
TR
MONTAJ TALİMATLARI
AÇIKLAMA
• Bu kılavuzdaki talimatlar makinanın emniyetli
montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında
önemli bilgiler içerir. Bu nedenle kılavuzu, makinayı
kullanacak kişi ve teknisyenin rahatlıkla ulaşabileceği
bir yerde saklayınız.
• Ürünün ömrü 10 yıl olup, yedek parça temini
garantisi mevcuttur.
• Makinanın montajı, farklı gaz grupları için
dönüşümlerin yapılması ve bakım işlemleri bu
konuda yetkili uzman bir kişi tarafından üretici
firmanın talimatlarına uygun bir şekilde yapılmalıdır.
• Makinanın gaz bağlantısı “T1” tablosunda verilen
değerlere uygun olarak yapılmalıdır.
• Üretici firma; kullanım kılavuzuna uymadan yapılan
herhangi bir işlemden, yetkili teknisyenler tarafından
yapılmayan bakım veya teknik müdahalelerden
dolayı insanlara veya eşyalara karşı meydana gelen
nihai zararlardan sorumluluk kabül etmez.
MONTAJ
Yerleştirme
• Cihazı, koku ve duman oluşumunu önlemek için
yeterli havalandırmanın yapılabildiği bir davlumbaz
altına yerleştiriniz.
• Cihazı, aşırı ısı artışlarını önlemek için yan ve arka
duvarlardan min. 10cm uzağa yerleştiriniz.
• Cihaz üzerindeki koruyucu naylonu sıyırarak
çıkarınız. Yüzey üzerinde yapışkan madde artıkları
kalırsa uygun bir çözücü ile temizleyiniz (örneğin
Henkel-Helios).
• Düzgün bir zemin üzerinde 4 adet ayarlanabilir
ayakları ayarlayarak cihazı teraziye alınız.
• Cihaz eğer diğer cihazlarla yan yana monte
edilecekse aşağıdaki talimatları takip ediniz.
Cihazların hat şeklinde birbirine bağlanması
(Şekil-1) :
• Cihazı diğer bir cihazın yanına yerleştirin ve
yüksekliğini aynı seviyede olacak şekilde ayarlayınız.
• Cihazları, üst yan tarafında bulunan bağlantı
deliklerini kullanarak birbirine bağlayınız.
Gaz bağlantısı
• Cihazın gaz bağlantısını yetkili servis elemanına
yaptırınız.
• Acil durumlarda hızlı bir şekilde gazı kesebilmek
için kolay ulaşılabilir bir yere gaz vanası monte
edilmelidir.
• Tüm bağlantılar yapıldıktan sonra,
noktalarında gaz kaçak kontrolu yapınız.
bağlantı
• Cihazın bağlanan gaz tipine uygun olup olmadığını
kontrol ediniz. Eğer değilse “Farklı Gazlara Çevrim”
bölümüne bakınız.
• Montaj için gerekli tüm parçalar imalatçı firma
tarafından sağlanacaktır.
• •Gaz flexi veya gaz hortum bağlantıları TS EN 14800
standardına uygun şekilde yapılmalı.
Su Bağlantısı
• Su girişine uygun kesitteki boru ile bağlantı yapınız.
Su girişi 1,5 - 2,5 bar arasında olmalıdır.
• Cihazda kullanılacak su içilebilir olmalıdır.
• Bakım yada cihazın çalışmadığı durumlarda suyu
kesebilmek için kolay ulaşılabilir bir yere su vanası
monte edilmelidir.
• Cihaz su girişine mekanik filtre monte edilmeli ve
cihaz içine girebilecek pislik veya metal parçacıklar
filtre vasıtasıyla önlenmelidir.
• Son boru parçasını makinaya bağlanmadan önce bir
miktar su dışarı atılarak biriken pislikler temizlenmeli
ve sonra bağlantı yapılmalıdır.
Suyun boşaltılması
10
• Havuz altında bulunan küresel vana açılarak içindeki
su boşaltılır.
UYARI : Havuz gider bağlantısı yapılırken gider
borusunun en az 1000C’ye dayanıklı olmasına dikkat ediniz.
FARKLI GAZLARA ÇEVRİM
• Cihaz 20mbar NG(G20) gazıyla çalışacak şekilde
ayarlanmıştır. Eğer farklı bir gazla çalışacaksa,
aşağıdaki işlemler yapılır :
Brülör enjektörünün değiştirilmesi
ayarının yapılması (Şekil-2)
ve
hava
• Cihazın kontrol panelini çıkarın.
• “E” enjektörünü, “A” enjektör bağlama parçasından
söküp çıkarın.
• “T2” tablosu’na bakarak kullanılacak gaza uygun
enjektörü seçin.
• Yeni enjektörü “A” enjektör bağlama parçasına sıkın.
• “H” hava ayar sacını gazın cinsine göre ileri geri
hareket ettirerek gaz alevinin ideal yanmasını
sağlayın.
Pilot brülör enjektörünün değiştirilmesi (Şekil-3)
• Cihazın kontrol panelini çıkarın.
• “A” vidasını sökünüz.
• “B” enjektörünü çıkarın ve kullanılacak gaza uygun
enjektörü “T2” tablosuna göre seçiniz ve yerine
takınız.
• “A” vidasını tekrar sıkınız.
Gaz musluğu minimum alev ayarı (Şekil-4)
• Cihazın kontrol panelini çıkarın.
• Ana brülörü yakın ve kontrol düğmesini max.’a alın.
Birkaç dakika sonra kontrol düğmesini max.’dan
min.’a çeviriniz. Brülör bu ani değişmede sabit
yanmada kalmalıdır. Eğer brülör alevi sönerse veya
çok yüksekse, bu durumda gaz musluğu üzerindeki
“VM” minimum alev ayar vidası ile uygun alev ayarı
yapılmalıdır.
• Ayar yapıldıktan sonra, brülör yanarken alevden
kopma olmamalı veya brülör soğuk veya sıcakken
kısık konumda alev kopma yapmamalıdır.
UYARI : Eğer cihazda farklı bir gaza dönüşüm
yapıldı ise mutlaka kullanılan gaza uygun
yapışkanlı etiketi cihazın görülebilir bir yerine
yapıştırınız.
KULLANIM ÖNCESİ
Çalışma Kontrolü
• Cihazı kullanma talimatına uygun olarak çalıştırınız,
brülör ateşlemeyi ve alev uygunluğunu kontrol
ediniz. Gaz kaçaklarını ve baca sisteminin düzgün
çalıştığından emin olunuz.
• Eğer gerekirse aşağıdaki “Olası Problemler ve
Çözümleri” kısmına bakınız.
Isıl Güç Kontrolü
• Montaj yapıldıktan sonra, farklı gazlara çevrim
yapıldığında yada herhangi bir bakım operasyonu
sonrası, cihazın ısıl gücü kontrol edilmelidir.
• Cihazın ısıl gücü “T5” tablosunda verilmiştir.
• • Cihazda farklı gazlarda çalışmak için enjektör
değişikliği yapıldığında cihazın ısıl gücü ve
giriş basıncı “T5” tablosundaki değerlere uygun
olmalıdır. Giriş basıncının kontrolü için “Giriş
basıncı kontrolü” kısmına bakınız.
Giriş Basıncı Kontrolü (Şekil-4)
• Gaz giriş basıncını ölçmek için minimum 0,2 mbar
hassaslıktaki manometre kullanılmalıdır.
• Ön kontrol panelini çıkarın ve gaz deposundaki “PP”
civatasını yerinden çıkarın. Manometreyi buraya
takınız.
• Brülörü çalıştırın ve giriş basıncını ölçün. Ölçülen
değer “T3” tablosundaki değerler içinde olmalıdır.
Eğer değilse yetkili servise haber veriniz.
• Manometreyi yerinden sökün ve “B” civatasını tekrar
yerine takınız.
OLASI PROBLEMLER - ÇÖZÜMLERİ
11
Pilot brülör ateşlemiyor yada zor ateşliyor
• Gaz giriş basıncı yetersizdir.
• Gaz borusu yada enjektör tıkalıdır.
• Sadece üretici firma onaylı yetkili servis elemanı
ile kontak kurunuz ve sadece orijinal yedek parça
kullanınız.
• Cihazı ilk kullanımdan önce yiyecekle temas
edebilecek tüm yüzeyler iyice temizlenmelidir.
• Gaz musluğu arızalıdır.
• Piezoelektrik ateşleme sistemi arızalıdır.
Pilot brülör çalışma sırasında sönüyor
• Termokupl arızalıdır yada doğru olmayan bağlantı
yapılmıştır.
• Gaz musluğu arızalıdır.
• Temizleme işlemi için havuz üst tablaya kadar
su ve detarjanla doldurulur. Suyu birkaç dakika
kaynattıktan sonra havuz temizlenir ve son olarak
temiz suyla iyice durulanır.
• Cihazdaki termokupul suyun aşırı ısınmasında gaz
devresini keserek kullanım güvenliği sağlar.
Ana brülör ateşlemiyor yada zor ateşliyor
KULLANIM
• Gaz basıncı yetersizdir.
Havuza Su Doldurulması
• Enjektör tıkalıdır.
• Havuz altındaki boşaltma
olduğundan emin olunuz.
• Gaz musluğu arızalıdır.
YEDEK PARÇALARIN DEĞİŞTİRİLMESİ
• Cihaz üzerinde yapılan her bakım/onarım faaliyeti
sonrası mutlaka gaz kaçak kontrolü yapınız.
vanasının
kapalı
• Ön paneldeki su doldurma musluk düğmesini açınız
ve havuza referans çizgisini aşmayacak şekilde su
doldurunuz.
Cihazın çalıştırılması
Ana brülör, pilot brülör, termokupl, buji, gaz
musluğu, piezoelektrik ateşleme butonu
• Gaz kontrol düğmesinin 4 farklı konumu vardır :
• Dolap kapağını açın. Bağlantı parçalarını sökerek
parçayı yenisi ile değiştirin.
- Pilot brülörü ateşleme
KULLANIM ve BAKIM TALİMATLARI
UYARILAR
• Cihazın sıcak yüzeylerine temas etmemeye dikkat
ediniz !
• Bu cihaz, sadece bu konuda eğitim almış yetkili bir
personel tarafından kullanılmalıdır.
• Cihaz özellikle makarna haşlama amacına yönelik
olarak tasarlanmıştır. Cihazı bunun dışında herhangi
bir amaç için kullanmayınız.
0 - Kapalı
S - Minimum alev
SS - Maksimum alev
• Gaz kontrol düğmesine tamamen basın ve “Pilot
brülörü ateşleme” konumuna çevirin.
• Düğmeyi basılı olarak 20 saniye süreyle tutun. Aynı
zamanda pilot brülörü tutuşana kadar iki-üç kıvılcım
silsilesi için ateşleme düğmesine basın.
• Ateşleme düğmesi serbest bırakıldığında pilot
alevi yanar kalacaktır. Eğer olmazsa, bütün işlemler
dizisini tekrarlayın.
brülörleri
• Ateşleme işlemi ve alevleri gözetleme deliğinden
kontrol edebilirsiniz.
• Cihazda herhangi bir arıza meydana gelirse gaz giriş
vanasını kapatınız.
• • Brülörün ateşlenmesi için kontrol düğmesini
pilot brülörü yakma konumundan istediğiniz alev
konumuna (min. yada max. alev) çevirin.
ÖNEMLİ: Su tankı
ateşlemeyiniz.
boşken
asla
12
Kapatma
• Gaz kontrol düğmesini “Pilot brülörü ateşleme”
konumuna çevirin.
• Düğmeye yavaşça basın ve onu pilot brülörünü
kapatmak için “Kapalı” durumuna çevirin.
Suyun Boşaltılması
• Havuz altındaki boşaltma vanasını açınız.
• Boşaltma vanasının altında suyun akacağı gider
bulunmalıdır.
TEMİZLİK ve BAKIM
• Cihazı yüksek basınçlı su ile yıkamayınız.
• Temizlik yada bakım faaliyetine başlamadan
önce cihazın gaz bağlantısını mutlaka kesiniz.
• Cihazı, her çalışma günü sonunda ılık sabunlu suya
batırılmış bez ile tam soğumadın siliniz.
• Cihaz yüzeyi temizlenirken aşındırıcı içeriği
olan deterjanlar, tel fırçalar gibi yüzeylerde çizik
yanabilecek malzemeler kullanmayınız.
• Yukarıda saydığınız yöntemlerle temizlenmeyen
yüzeyleri kimyasal çözücülerle temizleyiniz.
• Eğer cihaz uzun müddet kullanılmayacaksa, yüzeyler
ince bir tabaka vazelinle kaplanmalıdır.
• Cihazda olağan dışı bir durum görülmesi halinde
yetkili servise haber veriniz. Ehliyetsiz kişilerin
cihaza müdahale etmesine asla izin vermeyiniz.
13
GB
INSTALLATION INSTRUCTIONS
WARNINGS
sticky particles left on the appliance, clean them
with a suitable solvent.
• Installation, modifications and maintenance of
the appliance must be carried out by authorised
personnel in compliance with current safety
standarts.
• In the case of cantilever installations, refer to the
corresponding instructions.
The manufacturer declines all responsibility for
failure to comply with these obligations.
• Place the appliances side by side and level to the
same height.
• The instructions contained in this manual give
important regarding security for installing and
maintaining the appliance. The manufacturer
recommends that this manual be carefully stored
in the work zone where it can be consulted by
technicians and workers.
• Join the appliances by use of the special fixing holes
on the side of the appliance.
• Electric connection of the appliance must be
according to the instructions given on the technical
data table and electric scheme.
• Disrespect of the instruction given by producer with
the appliance (Use, maintenance, electric connectin,
technical data table and data plate) may compromise
the appliance safety and will result in immediate
loss of the warranty. The manufacturer declines all
responsibility for injury or damage to persons or
things, due to disrespect of the instructions.
INSTALLATION
Positioning
Joining appliances together in line (Fig. 1)
Gas connection
• Before installing the appliance, contact the local Gas
Supply Authority to cheek the compatibility of the
gas supply.
• A rapid-action gas shut-off valve must be fitted
upstream of the appliance in an easily accessible
position.
• Make sure the appliance corresponds with the gas
supply to which it is connected. If it does not,
convert as instructed in the section “Adaptation to
different type of gas”.
• Once the appliance has been installed, cheek for gas
leaks at the connection points.
• All pieces needed for montage will be supplied by
manufacturing company.
• The appliance should be placed under an exhaust
hood to remove smoke and smell which may occur
during the cooking process.
• Gas flex and gas hose connections must be carried
out in accordance with TS EN 14800 standard.
• Position the appliance at least 10 cm from
surrounding walls. This distance may be reduced if
the walls are flameproof or protected by insulating
material.
• The water inlet pressure must be set between 1,5
÷ 2,5 bar.
Assembly
• The water inlet hose be connected with the water
main by means of stop cock to be shut off when the
unit is not operating or during servicing.
• The appliance should be placed on a flat surface by
balancing it due to its four adjustable feet.
• Remove the protective nylon on the appliance. If
Water connection
• The unit be supplied with drinkable water.
• A mechanic filter should be placed between the
appliance and the taps (Cold-hot). That filter will
14
hold the dirt and the metal particles which cause
oxidation at the interior surface of the appliance.
• Before the connnection of the last pipe to the
appliance, the dirt should be removed by discharging
some water.
Water drain
• Open the global valve in the bottom of the tank and
discharge the water in the tank.
Important : The tank drain must be connected to
the drainage system using a pipe resistant to high
temperatures (1000C).
CONVERSION TO DIFFERENT TYPE OF
GAS
• The appliance has been adjusted to operate with
20mbar NG(G20). To convert the appliance to
a different gas supply, scrupulously follow the
instructions indicated below. Use the injectors
and adhesive labels in the bag supplied with the
appliance.
• Remove the control panel from the appliance.
• Ignite the main burner and turn the control knob to
maximum.
• Turn the control knob from max. to min. a few
minutes later. The burner should remain in the stable
position during this sudden change.
• If the burner flame goes out when turned down or
burns too high, it should be adjusted through the
turn down screw “VM” on the gas cock.
WARNING : If the appliance is converted to a different gas supply, affix the correct adhesive tag
indicating the new gas used.
START UP
Operation check
• Switch on the appliance in accordance with the
instructions for use, cheek burner ignition and
flame uniformity, cheek the appliance for gas leaks
and make sure the gas exhaust system functions
correctly.
Replacement of main burner injector and adjustment of primary air (Fig.2)
• If necessary, consult the “Troubleshooting guide”
below.
• Remove the control panel from the appliance.
Checking the nominal heat input
• Unscrew the injector “E” from injector connection
part “A”.
• The appliance’s nominal heat input must always be
checked following installation and conversion to a
different gas supply, and also after servicing.
• Choose a suitable injector indicated in table “T2”.
• Screw the new injector to injector connection part
“A”.
• The appliance’s nominal heat input is indicated in
Table “T5”.
• Remove the control panel from the appliance.
• The nominal heat input is correct when the appliance
is fitted with the appropriate injectors for the type of
gas used and the inlet pressure is as specified in
Table “T5”. To check the inlet pressure, follow the
instructions indicated in the section “Checking the
inlet pressure”.
• Remove the “A” screw.
Checking the inlet pressure (Fig. 4)
• Take out “B” injector and choose a suitable injector
indicated in table “T2”.
• The inlet pressure is measured using a manometer
with minimum resolution of 0.2 mbar.
• Screw the injector by “A” screw.
• Detach the control panel from the appliance, remove
the screw “PP” from pressure point and connect the
• Move “H” air regulator back and front according to
gas type to obtain ideal gas flame.
Replacement of pilot burner injector (Fig.3)
Gas cock min. flame adjustment (Fig.4)
15
pressure gauge pipe.
• Ignite the burners and measure the inlet pressure.
• The pressure reading must correspond with the
ratings shown in table “T3”. If not, switch off the
appliance and contact your local Gas Supply
Authority immediately.
• Disconnect the manometer pipe and retighten the
screw “PP” in pressure point.
INSTRUCTIONS FOR USE AND
MAINTENANCE
WARNINGS
• Beware of the appliance’s hot surfaces!
• This appliance is intended for professional use and
must only be used by trained staff.
TROUBLESHOOTING GUIDE
• This appliance is exclusively designed to cook
spaghetti. Any other use shall be deemed improper.
The pilot burner does not ignite or ignites with
difficulty
IMPORTANT : Do not ignite the burners when the
tank is empty.
• Insufficient gas pressure.
• If the appliance breaks down, close the gas shutoff valve upstream of the appliance.
• The gas line or injector is clogged.
• The gas cock is faulty.
• The piezoelectric ignition is faulty.
The pilot burner goes out during use
• The thermocouple is faulty, insufficiently heated or
incorrectly connected to the valve.
• The gas cock is faulty.
The main burner does not ignite or ignites with
difficulty
• Insufficient gas pressure.
• The injector is clogged.
• The gas cock is faulty.
REPLACEMENT OF SPARE PARTS
Always cheek for gas leaks after carrying out
maintenance work or repairs on the appliance.
Main burner, Pilot burner, Thermocouple and Pilot burner ignition electrode, Gas cock and Piezoelectric ignition
• Open the appliance doors and replace the
component.
• Only contact the technical service centre authorised
by the manufacturer and only use original spare
parts.
• Before using the appliance for the first time,
thoroughly clean all the food contact surfaces.
• For the cleaning, fill the tank up to the upper table
with water and detergent. Boil the water for a few
minutes, clean it and in the end rinse with clean
water.
• The thermocouple stops the gas circuit in cases of
overheating of the water, so it provides the operation
security.
USE
Filling the tank
• Close the global valve in the bottom of the tank
• Open the water filler tap knobs on control panel and
fill the pan to the reference mark indicated.
IMPORTANT : Never heat the boiling pan when it
is empty.
• Water softness in the jacket must be max. 70F.
Burner Ignition
• The control knob indicates the following :
16
• - Off
- Pilot Ignition
S - Minimum flame
SS - Maximum flame
• Press and turn the knob to the position.
• Press the knob down fully and light the pilot (by
means of the piezoelectric lighter if fitted). Maintain
the knob pressed down for about 20 seconds,
before releasing it. If the pilot goes out repeat the
operation.
• Turn the knob to any position between S and SS.
Burner Extinction
• To turn off the burner, turn the knob to position .
• To turn off the pilot, press and turn the knob to
position •.
Emptying the tank
• Open the tank discharge tap.
• Ensure that a screened sump with a trap is available
on the floor.
CLEANING AND MAINTENANCE
• Do not wash the appliance with jets of water.
• Before carrying out any cleaning operation
close the gas valve.
• Make sure the water circuit is free of ferrous
particles. Any such particles deposited in the
bottom of the well may cause it to rust.
• Do not use corrosive substances to clean the floor
underneath the appliance.
• The appliance should be cleaned with a cloth wetted
with warm soapy water when it’s still warm.
• Do not use any abrasive detergents or materials
such as wire brushes that may scrape the stainless
steel surface of the appliance.
• If the appliance can not be cleaned by above
mentioned methods apply chemical solvents.
• If the appliance will not be operated for a long time,
apply a thin layer of vaseline on the stainless steel
surfaces of the appliance.
• In case of noticing any failure at the appliance, call
the authorized technical service. Do not allow any
unexperienced person to control the appliance.
17
SATIŞ SONRASI HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİ SERVİS LİSTESİ
Organize Sanayi Bölgesi Ormanlar Cadde No: 5 16159 BURSA
Tel. 224. 294 74 74 Fax.224.243 36 67
[email protected] inoksan.com.tr
MARMARA
SERVİSİN ADI
BÖLGESİ
ADRESİ
TELEFON VE FAKS
Osman ALTINTAŞ
ADAPAZARI
ALP TEKNİK
Güney Mobilyacılar
Tel 264.275 87 09
San.Sitesi 294 Sk.
Fax.264. 2813594
Uluyol No:13
532.667 05 77
Erenler, SAKARYA
BALIKESİR
ER TEKNİK
Erol ERDOĞAN
Tel. 266.245 62 27
Yıldırım
Fax. 266.239 51 30
Mah. Akar Sokak
538.724 51 51 Birol
No:30
555 314 48 94 Erol
BALIKESİR
535 294 35 10 Fuat
Necdet ATICI
GAZ TEKNİK
Kurtuluş Cad. No:27
Yıldırım, BURSA
Seydi GÜLEÇYÜZ
GÜLEÇYÜZ TEKNİK
Sakarya Mah. Düz
Sokak No:17
BURSA
BURSA
Mesut Tayır
MET TEKNİK LTD.
Yeni Yalova Yolu
ŞTİ.
Küplüpınar Mh.
No:91/B Bursa
Mustafa PİR
PİR TEKNİK
Hacivat Mh.145
Sk.No:17
Yıldırım, BURSA
Tel. 224.326 09 60
Fax. 224.327 07 01
Necmi Bey,
533.557 63 76
Tel. 224.271 03 10
Fax. 224.271 19 40
532.271 15 99
Seydi Güleçyüz
530 224 12 15
Tel..224.272 69 69
Faks 224.272 08 19
532.722 77 48
Tel.224.342 17 80
Faks. 224 342 36 98
532.799 19 46
18
Tel. 224.888 00 50
İbrahim GÖYÖZ
İNOKSTEKNİK
Kırcaali mah.
Anafartalar sok.No:1/A
OSMANGAZİ BURSA
Faks..224.888 00 51
532 578 88 18
İBRAHİM533.563 67 09
UMUT
+99365080617-
-Esin Ulunç/Fatih
BANDIRMA
BAŞARI TEKNİK
Kırmızıgül
Tel 266. 721 30 00
500 Evler Atatürk
0 532 43242 77
Cd.No:15/ A
ÇANAKKALE
Uğur KAYA
Tel.286.217 51 89
GÜÇ-KAY
İsmetpaşa Mah. Aynalı
286.213 31 46
ELEKTRİK
Çeşme Sok. No:25
Fax.286 213 00 85
ÇANAKKALE
532.451 25 64
Muhammet ALTINAY
AK TEKNİK
Bahriye Cd. Yağ Hanesi
Sk..No:50
Kasımpaşa, İSTANBUL
Tel. 212.254 17 93
Fax. 212.254 95 32
533.611 20 50
İsmail
BUZ-PAN
MÜH. LTD.ŞTİ.
KÜÇÜKMEHMETOĞLU
Tel.212. 256 61 56
Bahriye Cad.No:105/A
Fax.212.253 96 68
(Akbank Yanı)
533.247 92 20
İSTANBUL
Kasımpaşa, İSTANBUL
BATI YAKASI
Halil ŞEN
NUR-MAN KLİMA
Çobançeşme Mah.Fatih
Tel.212.653 17 41
Cad.
Fax.212.639 09 40
Halitpaşa Sok. No:47
532.296 42 15
Yenibosna, İSTANBUL
Bayram YÜKSEL
UMUTSER
Eski Bayramyeri Sokak,
LTD. ŞTİ.
No:5/A
Kasımpaşa, İSTANBUL
Tel. 212.253 67 66
Fax. 212.253 67 66
532.436 04 94
19
212.694 59 01- 02
AVSER TEKNİK HİZ.
TİC.LTD.ŞTİ.
Üniversite Mh.Uran
Cd.Köşk Sk.No:23
Avcılar/İstanbul
212.694 59 55
0533 305 54 37
ERSİN
0533 924 48 05
KEMAL
Fatih KIRMIZIGÜL
EFES TEK END.
Altay Çeşme Mh.
MUTF. SAN. VE
Papatya Çıkmazı Büke
TİC. LTD. ŞTİ.
Apt. Dükkan:34
Maltepe / İSTANBUL
Gastrosan End.
Mutfak
Çamaşırhane Ekip.
San.Tic.Ltd.Şti
Yahya Kütükçü
Göztepe Mahallesi
Sadırvan Sokak
Hasanoglu Apt. No 7/ABagcılar - İstanbul
Tuna ÖZDEMİR
ÖZDEMİR TEKNİK
Bağlar Başı Mah.Şehit
Turhan Selvi Sok.No:3
C Maltepe/İstanbul
Mehmet USLU
MNM MAKİNE
METAL
Mustafapaşa Mah.
ŞehiŞehit Ömür Ergül
Cad. No: 7
GeGebze, Kocaeli
İST. ANADOLU
YAKASI
İsmet BAĞLAMA
YÖNSER LTD.ŞTİ.
Örnek Mah. 4.Sokak,
No:4
Üsküdar, İSTANBUL
216 441 29 50
216 441 29 51
216.441 29 52 faks.
554 424 91 68 Fatih
Tel.212. 494 46 88
Fax.212.494 46 89
0554 872 75 75
0532 314 94 72
Tel.0216 399 17 24
Fax. 216 441 26 52
05372787974
Tel. 262.641 84 28 –
262.643 60 84
Fax. 262.643 60 83
532.202 25 68
Tel. 216.317 99
94/95
Fax. 216.317 99 93
Cihat Bey:
532 599 76 20
20
TUNER KLİMA
Yavuz TUNER
Tel.0216 373 99
Nevzat Bulut Sk.
03- 04
Adalet Apt.No.14
Fax. 373 99 01
Dükkan:1
0 533 545 85 86
Kozyatağı / İSTANBUL
Yavuz Tuner
Mecit DİLBER
BERİL TEKNİK
İnönü Cad. Kozluk Mah.
No:7/D İZMİT
İZMİT
Tel..262.332 45 86
Fax.262 332 45 88
532.200 96 53
Mecit bey
Cihan ÖZTÜRK
ÖZTÜRK TEKNİK
Kadıköy Mah. Bağdat
Tel.262.321 21 33
Cad. Reşitpaşa Sokak
Fax.262.321 21 48
No:28
CEP:0533 818 85 72
İZMİT / KOCAELİ
TRAKYA
BÖLÜMÜ
ÇORLU
EMİN TEKNİK
ER TEKNİK
EGE BÖLGESİ
SERVİSİN ADI
Ziya ÖZYER
Tel. 282 6735897
Kazımiye Mah. Cahit
Fax. 2826735497
Sıtkı Tarancı Cd.Sema
Ziya bey
Apt. NO:4 ÇORLU
05392617250
Enver ERDOĞAN
Tel.282.654 17 16
Reşadiye Mh. Atatürk
Fax.282.652 72 17
Cd. Fatma Özkan Apt.
535.439 10 77
No:40 ÇORLU
Enver Bey
ADRESİ
TELEFON VE FAKS
Hüseyin KUMRU
BUZ TEKNİK
Cumhuriyet Mah. Ömer
Fevzi Cad. Gök Apt.
AFYON
AFYON
Mevlüt AYBER
AYBER TİCARET
Cumhuriyet Mah.
C. Ahmetpaşa Cad.
No:9/A AFYON
Tel. 272.215 90 14
Fax. 272.213 21 75
532. 374 15 13
Tel. 272 215 71 71
Fax..272 215 73 73
555.981 81 28
21
BODRUM
DENEYİM TEKNİK
Mevlüt AYBER
Tel. 272 215 71 71
Cumhuriyet Mah.
Fax..272 215 73 73
C. Ahmetpaşa Cad.
555.981 81 28
No:9/A AFYON
ASLAN TEKNİK
DENİZLİ
Metin Bayram Arslan
Tel.252.316 94 42
Umurça Mah. Yaka
Faks.252.3160637
Sk.No:1/A
Metin Aslan
BODRUM
5396974805
KAR-SAN
Muammer KURU
Tel. 258.265 90 20
SOĞUTMA
Hürriyet Cad. Baysal
Fax. 258.265 90 21
Apt.No:14 DENİZLİ
532.216 40 18
Muammer
FETHİYE
STAR TEKNİK
Tancur KOCAMAN
252 611 04 75/
Sanayi Sitesi Doğu Blok 612 37 31
İnanç Ekmek Fab. Yanı
Fax..252.614 01 79
FETHİYE
252.614 01 78
532.253 22 70
MARMARİS
MARMARİS TEK.
Hüseyin AKTUĞ
Tel. 252. 412 11 70
SER. HİZ.TUR.TİC.
Çıldır Mh.
Fax. 252. 412 11 71
LTD.ŞTİ.
128 Sokak No:19
532.664 24 27
MARMARİS
MAKSER
İZMİR
İBERKO LTD.ŞTİ.
ORHAN DABAN
Tel.252. 412 29 39
Tepe Mah Yeniyol Cad
Fax.252. 412 29 39
NO:53/D MARMARİS
0 532 507 39 12
Erkan TAŞÇAKAR
Tel.
4326 Sokak Akçay
232. 264 76 52-53
Cd.No:2/1
Fax. 232 264 76 93
İzmir İnoksan Mağaza
532 475 48 13
Üstü Karabağlar, İZMİR
22
Kasım YILMAZ
DETAY TEKNİK
4327 Sok. No:17
Karabağlar
Konak, İZMİR
AKSER LTD.ŞTİ.
AS TEKNİK
Tel.232.264 02 67264 02 66
Fax.264 02 77
532.409 17 83533 6602080
Arif TAVŞANCI
0232 265 28 94
4328 Sokak No:40/A
0232 254 68 28
Karabağlar/İzmir
532.457 31 66
Murat GARİP
Tel.232. 487 42 40
Akdoğan Cad: No:8A
Fax 232 .487 42 46
Şirinyer / İzmir
532.426 28 13
Atilla KUZU
KUŞADASI
DELTA TEKNİK
Cumhuriyet Mah.
Tel. 256.614 84 22
Süleyman Demirel
Fax. 256.612 60 99
Bulvarı 12-B-C
542.453 74 32
Kuşadası, AYDIN
Sema İşsiz
LİDER TEKNİK
Meydan Mh. M.Paşa
Cd. Yakut Sit. No:94/A
Kütahya
KÜTAHYA
274. 212 37 22
274. 223 46 56
543.323 13 29
Ferhat Şeyhan
ÇINAR ISITMA
YunusemreMh.
274.271 61 54
SOĞUTMA
Yunusemre
541 453 22 86
Cd.No:53 Kütahya
Levent Terzioğlu
NAZİLLİ
EFE SOĞUTMA
Yeni Mahalle Ordu
Cd.No:78/A
Nazilli / Aydın
İÇ ANADOLU
BÖLGESİ
SERVİSİN ADI
ADRESİ
256 312 01 88 312 38 18
Fax.256. 315 31 13
Levent Bey.
535.2163806
TELEFON VE FAKS
23
HİSAR TİCARET
Yaşar Uğurlu
Tel/Fax. 312.480 51
Harbiye Mah.
35
Nadir Sok. No:12/A
Şükrü Uğurlu
Dikmen, Ankara
537 204 08 60
Cafer ÇAKAR
TEKNOSER LTD.
İlkadım Mh.Dayanışma
ŞTİ.
Sk.N:12/C Dikmen,
ANKARA
ANKARA
Tel. 312.478 40 46
Fax. 478.40 47
533.635 65 36
Sadık ÇINAR
Tel.312.232 42 37-
ARMADA MUT.
Gençlik Caddesi
78-89
SAN.TİC.LTD.ŞTİ
No:19/B
Fax.312.231 89 76
Tandoğan-Ankara
5323373094
Sadık AKGÜN
Tel.312.232 42 38
Akıncılar K.19/10-11
Fax.312.232 42 58
Maltepe /ANKARA
5332769789
SEVİNOKS MUT.
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Tel. 312. 367 62 12
AR-TEKS TEKNİK
Rüstem GÜNDOĞDU
Fax. 312.367 62 64
Tuzluçayır Mh.597
541.316 51 25
Sk.1/A
Aydın Bey
Mamak / ANKARA
537 676 15 62
Rüstem Bey
İbrahim GAŞ
ANADOLU TEKNİK
Hayriye Mh. Zübeyde
Tel. 222.233 18 66
Hanım Cd. No:38/C
Fax. 222.234 11 86
Eskişehir
ESKİŞEHİR
Davut KURT
Mamure Mahallesi
YILDIZ TEKNİK
Hasan Polatkan Caddesi
Yücelen Sokok No:11/A
Tepebaşı / ESKİŞEHİR
Tel .
0 (222) 220 10 69
Fax.
0 (222) 220 10 49
0 532 374 07 53
Davut
24
ISPARTA
FRİGON TERMM
SOĞT.
KOÇLAR TİCARET
KAYSERİ
Mustafa KIRALGAZ
Tel.. 246.218 68 38
İskender Mh. 121 Cad.
Fax. 246 232 69 38
No:40/2 ISPARTA
532.257 96 50
Yılmaz KOÇLAR
Tel. 352.236 18 41
Mimar Sinan Mh. Tuna
Fax. 352.236 18 53
Cd. Tuna 2 Apt.No:43/A 535.483 79 90
Kocasinan, KAYSERİ
555.316 97 25
Celil TEMİZKAN
Tel.352. 231 28 23
VERKAN
Fatih Mh. Nil Cd.
Fax.352.222 16 30
SOĞUTMA
No:2/ C
532.404 12 77
Kocasinan, KAYSERİ
507 260 49 77
Sefer ÖZEL
ÖZEL BOBİNAJ
Sultan Veled Cad.
Tel. 332.351 63 01
Saray Apt. Altı, No:26/B 532.607 19 27
KONYA
KONYA
Toptancılar Sitesi
Tel.0 332. 233 28 99
1.Blok (Kule Site)
Faks.
Arkası Selçuklu / Konya
0 332. 235 60 31
Zafer Bey.
Hasan Bey
0541 831 49 43
0 555 981 89 16
Mikail KOYUNCU
Tel. 382.213 22 89
Muhsin Çelebi Mh.
Fax. 382.213 88 98
1Nolu Sk. AKSARAY
535.458 47 48
YEŞİL KİMYA SAĞ.
Murat DOĞANÇAY
Tel.346 226 35 00
ÜRÜN. SAN. TİC.
Toptancılar Sitesi
Fax.346 226 20 35
LTD. ŞTİ.
19.Blk..NO.58 SİVAS
532.367 33 55
Mustafa KARTAL
Tel. 346.224 58 44
Hikmet Işık Cd.Erdoğan
Fax. 346 224 58 41
Apt.Altı No:11 SİVAS
542.541 30 99
ADRESİ
TELEFON VE FAKS
FOREV DAYANIKLI
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
AKSARAY
SİVAS
GÜVEN SOĞUTMA
ENDÜSTRİ
TEMİZLİK
AKDENİZ
BÖLGESİ
SERVİSİN ADI
25
MAHMUT NİHAT
ADANA
ÖZTÜRK -
Yurt Mah. A. Türkeş Blv.
KROMSAN
No:78/B ADANA
TEKNİK SERV.
BARAN MUTFAK
Tel.0 322 266 91 61
0 322 225 37 10
0 532 317 56 80
Fevzi Paşa Mh.Turhan
Tel. 322 421 50 10
Cemal Beriçer Blv.
0 533 691 49 51 –
No:280 Seyhan, ADANA Cenk Sondur
Turgay DOĞANTEKİN
ANTİNOKS
LTD. ŞTİ.
Sedir Mh. Gazi Blv.
Tel. 242.334 59 63
No:122/A
Fax. 242.334 81 56
Kepez Belediyesi Yanı
532. 474 93 02
ANTALYA
ANTALYA
Murat YILDIZ
Tel.242-221 53 59
YILDIZLAR
Akdeniz Yeni Sanayi
–59 53
LTD. ŞTİ.
Sitesi 5007 Sk. No: 25
Fax. 242. 221 56 69
ANTALYA
542.437 48 04
Tel.242 334 29 70
ANTSER END.
MUT. ISIT.
SOĞUTMA SİS.
Selim BAYER
Fax.242 334 28 70
Ulus Mh. Orhan Veli Cd. Yücel BAYER
Hayfa Barut Apt. No:25
5323657631
D:2 ANTALYA
Selim BAYER
532 798 60 22
İbrahim ÇALIŞ
ALANYA MUTFAK
Sugözü Mah.
Tel. 242. 522 60 18
Develiler Sk,
Fax. 242. 522 60 17
Şen Apt.No:2/A
5327058879
Tedaş Yanı ALANYA
ALANYA
Bahçelievler mahallesi
SEKTÖR MUTFAK
5002 sokak no: 16 / A
Burhan Öz Apartmanı
MANAVGAT
Tel.0242 743 30 93
Faks.0242 746 75 66
iş : 0530 973 08 80
Veli DOLU :
0532 705 88 79
26
Ali Kaplan
MERSİN
KAPEL LTD.ŞTİ.
Kiremithane Mh.
Cengiztopel Cd
No:54/B Mersin
ANTAKYA
Tel. 324 238 55 52
Fax. 324 238 47 27
532.331 08 95
GLOBAL
Rüstem Tümerpaşa
İKLİMLENDİRME
Cad.
Tel. 326.212 27 62
TİC. LTD. ŞTİ.-
Sözer Apt. Altı No:29/
Fax.326. 214 64 08
SERVİS
A-B ANTAKYA
SERVİSİN ADI
ADRESİ
BATI-ORTA
KARADENİZ
TELEFON VE FAKS
BÖLÜMÜ
Cemil LAKOT
SAMSUN
MAKİNE TEKNİK
Fevzi Çakmak Mah.
Tayfun Sok. No : 2
SAMSUN
KASTAMONU
Tel. 362.230 83 19
Faks.362.231 74 06
532.552 41 66
Davut UYGUN
Tel. 366. 212 44 11
ÇAĞDAŞ BEYAZ
Cebrail Mh.Simsar Sk.
Fax.366.212 87 44
EŞYA
Kastamonu Gazt.Yanı
532.430 03 83
No:1/A KASTAMONU
0 5411726
ADRESİ
TELEFON VE FAKS
DOĞU
KARADENİZ
SERVİSİN ADI
BÖLÜMÜ
H.Turan Alemdağ
MERKEZ SERVİS
Gülbahar Hatun Mah.
Yavuz Selim Bulvarı
No:54/B Trabzon
TRABZON
Osman LAKOT
ÇAĞLAR TEKNİK
Fatih Mh.
Ayasofya Cd.No:22
TRABZON
Tel. 462.230 37 44
Fax. 462.230 10 81
532.371 61 52
462. 230 98 85
462. 230 98 85
532.383 11 48
27
İskenderpaşa Mah.
462. 281 41 41
İdeal Sok.No:13/A
462. 281 41 42
TRABZON
0533 611 73 74
Mustafa ÇİÇEK
452.234 72 34
ORTEK END.MKN.
Karşıyaka Mh.
452. 233 31 06 Fax
LTD.ŞTİ.
Atatürk Blv..No:122
535. 483 45 53
ORDU
541.540 81 48
Davut AKMAN
Tel. 464 213 29 95
Cumhuriyet Cad
Fax. 464 214 06 51
No/286 RİZE
542.242 45 34
ADRESİ
TELEFON VE FAKS
NR LTD.ŞTİ.
ORDU
RİZE
AKMANLAR
TEKNİK
DOĞU
ANADOLU
SERVİSİN ADI
BÖLGESİ
Veysel KARAKAYA
ELAZIĞ
AKTİF SERVİS
İzzetpaşa Mh.Hacı
Tevfik Efendi Sok.
No:25/B ELAZIĞ
Necdet YAŞAR
ÇAĞDAŞ YAŞAR
TEK.
Gez Mahallesi Kazım
Karabekir Cd. Eski Sgk
İl Müdürlüğü Karşısı
No:12
ERZURUM
ERZURUM
Tel. Fax.
424 236 77 33
532.541 24 01
Tel. 442.213 19 9013 27
Fax. 442.213 20 57
533.307 55 01
Tel. 442. 213 39 59
Suat Burak Midilliç
KAFKAS TİCARET
Kongre Cd.Demirciler
Çarşısı No.2 Erzurum
bayi
442. 213 36 40
442. 234 11 12
servis
Fax.442. 213 39 59
Mustafa POLAT
MALATYA
PETEKSER TEKNİK
Niyazi Mh.3.Sokak
Topçuoğlu Apt.Altı
MALATYA
Tel. 422.321 57 00
Fax.422.325 10 89
532.342 62 69
28
ÖREN ELK.YAPI
VAN
Muhammed ÖREN
Tel.422.211 84 77
İNŞ.SU ÜRÜN.LTD. İlyas Mh.Sanayi
Fax.422.211 84 07
ŞTİ.
0544 979 99 91
ÖMER FARUK
ALPAY
Cd.No:51 MALATYA
Alipaşa Mah.
Urartu Cad.No:46/A
VAN
432. 215 77 17
432.215 77 17
539.313 43 89
Ömer Bey
Tel.476.227 16 56
IĞDIR
GÜVEN TEKNİK
Feyzullah GÜREL
Fax.476.227 16 56
Topçular Mh.Topçular
0535 2272222
Cd.Umur Apt.No:46/
Vahit Bey
IĞDIR
0544 502 42 40
Feyzullah Bey
HAKKARİ
Süleyman YAŞAR
Tel.438.211 53 23-
EL-PA İNŞ.ELK.
Cumhuriyet Cd.
211 94 23
BOBİNAJ
Halkbank Karşısı
211 61 43
No:26 HAKKARİ
Fax.438.211 61 43
Tel.351 20 29-351
YÜKSEKOVA
ÖZLEM ISIT.SOĞ.
Şemdinli Yolu Üzeri
39 09
SAN.VE TİC.LTD.
Gençlik Cd. No:245
Fax. 438. 351 82 06
ŞTİ.
YÜKSEKOVA
Nihat GEÇİRGEN
505.798 18 95
GÜNEYDOĞU
ANADOLU
SERVİSİN ADI
ADRESİ
TELEFON VE FAKS
BÖLGESİ
Hasan ÇULLU
ŞANLIURFA
ÇULLU TEKNİK
Yusufpaşa Mh.
Vatan Sk. No:25/D
ŞANLIURFA
Yenişehir Mahallesi
DETAY TEKNİK
230. Sk Kardelen Apt
Altı No :25/E
ŞANLIURFA
Tel.414.215 15 09
Fax.414.215 15 09
(542) 517 91 49
29
GAZİANTEP
BARAN END.MUT.
EKİP.LTD.ŞTİ
Baran ÖLÇER
Tel. 342.321 96 50
Sarıgüllük Mah.Fevzi
Fax. 342.321 20 57
Çakmak Bulv.No:65/A
532.322 42 30
Şehrikamil
532.769 28 12
GAZİANTEP
Seydi DEMİR
Fatih UYKULU
ADIYAMAN
FATİH SOĞUTMA
T.Reis Mh. Fevzi
Tel: 0 416 216 60 61
Çakmak Cd.No:16/D
542. 304 70 10
ADIYAMAN
ARIZ SOĞ.-ISITMA
TURZ. GIDA SAN.
DİYARBAKIR
TİC .LTD. ŞTİ.
Urfa Yolu 1.Km
Men-Ka Apt Altı
Huzurevleri
DİYARBAKIR
0 412. 238 17 87
0 530 364 39 45
Sait SAYIN
Peyas Mh.206
AHMET MUMCU
Sk.Fazilet Apt.Altı
534 460 09 18
No:12/E DİYARBAKIR
Tel.484.224 60 50
SİİRT
EKO SOĞUT. SAN.
TİC
Hamit AVCI
Fax.484.223 86 33
Aydınlar Cd. Özel İdare
542 214 64 21
İş Hanı No:13 SİİRT
544 522 58 08
Serdar Bey
Tüm İstek ve Şikayetleriniz İçin Aşağıdaki Fax ve Telefon Numaralarından,
E-Mail Adresinden Bize Ulaşabilirsiniz.
Tel: 224. 294 74 74 Fax: 224.243 36 67
[email protected] inoksan.com.tr
.INOKSAN KITCHEN INDUSTRY AND TRADE CO
FABRİKA
FACTORY
Organize Sanayi Bölgesi Ormanlar Cad. No:5 16159
Nilüfer / BURSA / TURKEY
T: +9 0224 294 74 74
F: +9 0224 243 61 23
[email protected]
SATIŞ - PAZARLAMA
SALES - MARKETING
Yeni Yalova Yolu 6. Km No: 415 16250
Osmangazi / BURSA / TURKEY
T: +9 0224 211 40 10 (6 Hat)
F: +9 0224 211 40 17
[email protected]
İHRACAT
EXPORT DEPARTMENT
Organize Sanayi Bölgesi Ormanlar Cad. No:5 16159
Nilüfer / BURSA / TURKEY
Tel: +90 224 294 74 74 (Pbx)
Fax: +90 224 242 38 01
[email protected]
SATIŞ SONRASI HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
AFTER SALES DEPARTMENT HEAD OFFICE
Organize Sanayi Bölgesi Ormanlar Cadde
No:5 16159 Nilüfer / BURSA / TURKEY
T: +9 0224 243 94 00
F: +9 0224 243 36 67

Benzer belgeler

gas heated cook0er

gas heated cook0er MONTAJ TALİMATLARI AÇIKLAMA • Bu kılavuzdaki talimatlar makinanın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli bilgiler içerir. Bu nedenle kılavuzu, makinayı kullanacak kişi v...

Detaylı

kullanım kılavuzu

kullanım kılavuzu • Makinanın montajı, farklı gaz grupları için dönüşümlerin yapılması ve bakım işlemleri bu konuda yetkili uzman bir kişi tarafından üretici firmanın talimatlarına uygun bir şekilde yapılmalıdır. •...

Detaylı

kullanım kılavuzu

kullanım kılavuzu • Makinanın montajı, farklı gaz grupları için dönüşümlerin yapılması ve bakım işlemleri bu konuda yetkili uzman bir kişi tarafından üretici firmanın talimatlarına uygun bir şekilde yapılmalıdır. •...

Detaylı

kullanım kılavuzu

kullanım kılavuzu • Ana brülörü kapatmak için gaz kontrol düğmesini “pilot ateşleme” konumuna alın. • Pilot brülörü kapatmak için gaz kontrol düğmesini “kapalı” konumuna alın.

Detaylı