FC-M131 / FC-M171 / FC-M171-A

Transkript

FC-M131 / FC-M171 / FC-M171-A
SI-1LX0A-003-05
Genel Güvenlik Bilgileri
Teknik Servis Talimatı
UYARI
“Bakım aralığı, kullanma ve sürüș șartlarına bağlıdır. Zinciri düzenli olarak
uygun zincir temizleyici maddeyle temizleyin. Kesinlikle pas temizleyiciler gibi
alkali bazlı veya asit bazlı çözücüler kullanmayın. Eğer bu çözücüler kullanılırsa, zincir kırılabilir ve ciddi yaralanmaya neden olabilir.”
• Sürüș sırasında elbiselerinizin zincire takılmamasına dikkat edin; böyle bir durum
bisikletin devrilmesine neden olabilir.
• Zincirin doğru gerginlikte olup olmadığını ve hasar görüp görmediğini kontrol edin.
Eğer gerginlik çok zayıfsa veya zincir hasar görmüșse, zincir değiștirilmelidir. Eğer
bu önlem alınmazsa, zincir kırılarak ciddi yaralanmaya neden olabilir.
• Bisikleti sürmeden önce krank kollarında çatlak olup olmadığını kontrol edin. Eğer
herhangi bir çatlak varsa, krank kolu kırılarak bisikletten düșmenize neden olabilir.
• Parçaları monte etmeden önce servis talimatını dikkatli bir șekilde okuyun.
Gevșek, așınmıș veya hasar görmüș parçalar, bisikletin devrilmesine ve ciddi
yaralanmaya neden olabilir. Sadece orijinal Shimano yedek parçalarını kullanmanızı
șiddetle tavsiye ederiz.
• Eğer ayarlar doğru șekilde yapılmazsa, zincir yerinden çıkarak bisikletin
devrilmesine ve ciddi șekilde yaralanmanıza neden olabilir.
• Bu Teknik Servis Talimatını dikkatli bir șekilde okuyun ve daha sonra bașvurmak
üzere güvenli bir yerde muhafaza edin.
SI-1LX0A-003
FC-M131 / FC-M171 / FC-M171-A
■
Özellikler
Aynakol
Model numarası
FC-M131
FC-M171 / M171-A
Arka dișliler
48-38-28 D
Krank kolu uzunluğu
170 mm
Pedal diș ölçüleri
42-34-24 D
170 / 175 mm
170 / 175 mm
CN-HG50 / CN-UG51
Uygulanabilir orta göbek
BB-UN26 (-K)
Uygulanabilir ön vites değiștirici
Model numarası
FD-M191, FD-TX51
FD-M190-3, FD-M190A-6, FD-TX50
BB-UN26
Mil boyu
BB-UN26-K
D-NL (122.5 mm)
Zincir hattı
47,5 mm
Gövde genișliği (Diș ölçüleri)
• Eğer dișli en küçük veya orta aynakol dișlisi üzerindeyse, en büyük aynakol dișlisi
üzerindeki dișlerin uçlarından yaralanma tehlikesi vardır
170 mm
B.C. 9/16" x 20 T.P.I. (İngiliz vida diși)
Uygulanabilir zincir
UYARI
FC-M171
8/7/6
Aynakol diș kombinasyonu
Orta Göbek
FC-M131
47,5 mm + t
68 mm (1,37 X 24 T.P.I.)
t: Zincir kafesi kalınlığı
-
1,5-2,1 mm
Not
Orta Göbeğin Takılması
TL-UN74-S / TL-UN66 özel aleti kullanarak monte edin. İlk
önce ana gövdeyi, daha sonra adaptörü takın.
Aynakolun montajı
Aynakolu monte etmek için kare milli krank aletini
(TL-FC10/FC11) kullanın.
Adaptör / orta göbek sıkma torku: 50-70 N•m
Adaptör
S
G
F
C or
h
a
i
NA
n
OW
y
RRn l
o
MA
SH
SHI
NO
I MA
NO
SG
SG
E
-3
0
E-
40
• Sadece uygulanabilir zincir ve orta göbek kullandığınızdan emin olun.
• Bisikleti sürmeden önce, bağlantıda herhangi bir oynama veya gevșeklik olup olmadığını kontrol edin. Aynı zamanda, krank kollarını ve pedalları periyodik aralıklarla sıkın.
• Eğer orta göbek milinde herhangi bir gevșeklik hissediliyorsa, orta göbek
değiștirilmelidir.
• İlave olarak, eğer pedal çevirme performansı normal değilse, bu kontrolü bir kez
daha yapın.
• Orta göbeği yüksek basınçlı su püskürterek yıkamayın.
• Orta göbeği montajdan önce gresleyin.
• İdeal performans sağlamak için, sadece belirtilen tipte zincir kullanın. Geniș tipte
zincir kullanılamaz.
• Eğer zincir kullanım sırasında aynakol dișlilerinden çıkıyorsa, aynakol dișlilerini ve
zinciri değiștirin.
• Aynakol dișlilerini periyodik olarak doğal bir deterjanla yıkayın ve tekrar yağlayın.
Ayrıca, zincirin doğal bir deterjanla yıkanarak
yağlanması, aynakol dișlilerinin ve zincirin
kullanım ömrünü uzatmanın etkili bir yoludur. Aynakol
dișlileri
• Sürüș sırasında elbisenizin kol ağızları zincirden dolayı kirlenebilir.
• Zincir șekilde gösterilen konumda olduğunArka
da, aynakol dișlileriyle veya ön vites değiștiri- dișliler
ciyle temas ederek gürültü çıkarabilir. Eğer
gürültü problemi varsa, zinciri bir sonraki
veya bunu takip eden büyük arka dișlinin üzerine kaydırın.
•Pedalları monte ederken, pedalların sıkıșmasını engellemek için dișlere az miktarda
gres sürün. Bir tork anahtarı kullanarak pedalları emniyetli șekilde sıkın. Sıkma tırku:
35 - 55 N•m. Sağ krank kolu sağ yönlü, sol krank kolu sol yönlü dișe sahiptir.
• Parçalar doğal așınmaya ve normal kullanımdan kaynaklanan bozulmaya karșı
garantili değildir.
• Montaj, ayarlama, bakım ve kullanımla ilgili tüm sorularınız için, lütfen profesyonel
bisiklet satıcınıza danıșın.
Ana gövde
Alüminyum veya
çelik
Plastik
Sıkma torku : 35-50 N•m
* Diğer dillerde servis talimatı için, bkz: http://techdocs.shimano.com
Lütfen dikkat: teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değișiklik yapılabilir. (Turkish)

Benzer belgeler

FC-M131 / FC-M171

FC-M131 / FC-M171 Ayrıca, zincirin doğal bir deterjanla yıkanarak yağlanması, aynakol dișlilerinin ve zincirin kullanım ömrünü uzatmanın etkili bir yoludur. • Sürüș sırasında elbisenizin kol ağızları zincirden dolay...

Detaylı

FC-7900 FC-7950

FC-7900 FC-7950 • Orta göbeği yüksek basınçlı su püskürterek yıkamayın. • Sol ve sağ adaptörleri takarken iç kapağı da taktığınızdan emin olun; aksi takdirde su geçirmezlik performansı düșecektir. • Sol ve sağ ada...

Detaylı

FC-S400 - Shimano

FC-S400 - Shimano yaralanmasına neden olabilir. Sadece orijinal Shimano yedek parçalarını kullanmanızı şiddetle tavsiye ederiz. • Eğer ayarlar doğru şekilde yapılmazsa, zincir yerinden çıkarak bisikletin devrilmesin...

Detaylı

FC-4600/FC-4603/FC-4650 FC-R563/FC-R565

FC-4600/FC-4603/FC-4650 FC-R563/FC-R565 • Eğer zincir kullanım sırasında aynakol dișlilerinden çıkıyorsa, aynakol dișlilerini ve zinciri değiștirin. • Aynakol dișlilerini periyodik olarak doğal bir deterjanla yıkayın ve tekrar yağlayın. ...

Detaylı

FC-S500 - Shimano

FC-S500 - Shimano herhangi bir çatlak varsa, krank kolu kırılarak bisikletten düşmenize neden olabilir. • Parçaları monte etmeden önce servis talimatını dikkatli bir şekilde okuyun. Gevşek, aşınmış veya hasar görmüş...

Detaylı

FC-7900 / FC-7950

FC-7900 / FC-7950 • Eğer zincir kullanım sırasında aynakol dișlilerinden çıkıyorsa, aynakol dișlilerini ve zinciri değiștirin. • Aynakol dișlilerini periyodik olarak doğal bir deterjanla yıkayın ve tekrar yağlayın. ...

Detaylı

FC-CX70 / FC-CX50

FC-CX70 / FC-CX50 Ayrıca, zincirin doğal bir deterjanla yıkanarak yağlanması, aynakol dișlilerinin ve zincirin kullanım ömrünü uzatmanın etkili bir yoludur. Aynakol dișlileri • Sürüș sırasında elbisenizin kol ağızla...

Detaylı

FC-M970 - Shimano

FC-M970 - Shimano • Sadece uygulanabilir zincir ve orta göbek kullandığınızdan emin olun. • Bisikleti sürmeden önce, bağlantıda herhangi bir oynama veya gevșeklik olup olmadığını kontrol edin. Aynı zamanda, krank ko...

Detaylı

Ön Dişli Sistemi

Ön Dişli Sistemi En iyi performansı sağlamak için aşağıda verilen kombinasyonları kullanmanız tavsiye edilir.

Detaylı