yrd. doç. dr. mustafa karaköse - Giresun Üniversitesi Espiye MYO

Yorumlar

Transkript

yrd. doç. dr. mustafa karaköse - Giresun Üniversitesi Espiye MYO
ÖZGEÇMİŞ
“ YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA KARAKÖSE „
Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu
[email protected]
[email protected]
Doğum Tarihi ve Yeri
: Ağustos 1980 – ANKARA
İletişim
: Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu
Adabük Mah. Mrş. Fevzi Çakmak Cad. Espiye / GİRESUN
Tel: 0 (454) 611 60 07 Fax: 0 (454) 611 60 08
Yabancı Diller
: İngilizce
1. ÖĞRENİM DURUMU
Derece
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Bölüm/Program
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Üniversite
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Yıl
2006
2008
2015
2. İŞ DENEYİMİ
Ünvanı
Arş. Gör.
Yrd. Doç. Dr.
Kurum
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman
Mühendisliği Bölümü
Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu
3. İDARİ GÖREVLER
Yıl
2009-2014
2015 -
4. İLGİ ALANLARI

Bitki Sistematiği ve Morfolojisi

Bitki Sosyolojisi

Bitkisel Biyoçeşitlilik

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (Odun Dışı Bitkisel Ürünler)

Sekonder Orman Süksesyonu

Habitat Haritalama

Coğrafi Bilgi Sistemleri
5. PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER
5.1. Hamsiköy Planlama Biriminde Orman Bitki Biyoçeşitliliği Değişiminin İzlenmesi,
Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2007.113.001.8,
Yardımcı Araştırmacı, 2008.
5.2. Trabzon ve Yöresindeki Egzotik Gymnospermae (Açık Tohumlular) Taksonlarının
Odun Atlası, Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No:
2009.113.001.1, Yardımcı Araştırmacı, 2010.
5.3. Karadeniz Bölgesinde Doğal Olarak Yetişen Akçaağaç (Acer L.) Taksonları
Odunlarının Anatomik Özellikleri ve Farklı Yetişme Koşullarının Bu Özellikler Üzerine
Etkisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No:
2007.113.001.3, Yardımcı Araştırmacı, 2011.
5.4. Doğal Gymnospermae Taksonlarının Odun Atlası, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2010.113.001.13, Yardımcı Araştırmacı, 2012.
6. YAYINLAR
6.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI, SCI-Exp, SSCI ve
AHCI kapsamında indekslenen):
6.1.1. Coşkunçelebi, K., Terzioğlu, S., Karaköse, M. and Güzel, M.E. (2012).
Contributions to the description and molecular properties of Erodium hendrikii
Alpınar (Geraniaceae), endemic to Turkey, Turkish Journal of Botany, 36, 455461. (SCI-E)
6.1.2. Terzioğlu, S., Serdar, B, Karaköse, M., Coşkunçelebi, K., Gültepe, M. (2014).
New data on Salix anatolica (Salicaceae) endemic to Turkey, Phytotaxa, 167, 1,
111-118. (SCI-E)
6.1.3. Yaylı, B., Tosun, G., Karaköse, M., Renda, G., ve Yaylı, N. (2014). SPME/GCMS Analysis of Volatile Organic Compounds from three Lamiaceae Species
(Nepeta conferta Hedge & Lamond, Origanum onites L. and Satureja cuneifolia
Ten.) Growing in Turkey, Asian Journal of Chemistry, 26, 9, 2541-2544. (SCI-E)
6.2. Uluslararası diğer dergilerde yayımlanan makaleler:
6.2.1. Serdar, B., Karaköse, M., Mazlum, R., Öztürk, M., Göl, Ç. ve Terzioğlu, S.
(2014). Türkiye’de Doğal Olarak Yetişen Amelanchier Medik. Taksonlarının
Odun Anatomileri, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 7, 2, 30-33.
6.3. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makalerler:
6.4. Ulusal diğer dergilerde yayımlanan makalerler:
6.5. Kitaplar ve kitap bölümleri:
6.5.1. Terzioğlu, S., Bilgili, E. ve Karaköse, M. (2009). Türkiye Ormanları, OGMEğitim Dairesi Başkanlığı, Ankara.
6.6. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan
bildiriler:
6.6.1. Karaköse, M. ve Terzioğlu, S. (2014). Finike (Antalya) Merkez Orman Planlama
Biriminin Odun Dışı Bitkisel Ürünleri, 3rd Internatioal Non-wood Forest
Products Symposium 8-10 May, Kahramanmaraş-Turkey, 80-98.
6.6.2. Kavgacı A., Yalçın E., Arslan M., Çoban S., Erdoğan N., Karaköse M., Öner H.
H. ve Terzioğlu S. (2014). Towards a National Forest Vegetation Database of
Turkey, 23rd International Workshop of the European Vegetation Survey,
Ljubljana, Slovenia, 8-12 May, 48.
6.6.3. Karaköse, M. ve Terzioğlu, S. (2013). Gürgendağ (Edremit) Orman Planlama
Birimi Florası, The 2nd International Symposium on Kaz Mountains (Mount Ida)
and Edremit, Nisan, 42-58.
6.6.4. Gerçek, Z., Serdar, B, Birtürk, T., Akgün, B. ve Karaköse, M. (2010). Wood
anatomy of three exotic softwood (Gymnospermae) species in Trabzon. The 1st.
International symposium on environment and forestry, 4-6 November, Trabzon,
Books of Abstracts Vol 3. 1486 s (Poster).
6.7. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
6.7.1. Serdar, B., Terzioğlu, S., Karaköse, M., Mazlum, R., Öztürk, M. ve Göl, Ç.
(2014). Türkiye’de Doğal Olarak Yetişen Amelanchier Medik. Taksonlarının
Odun Anatomileri, Ulusal Botanik Bitki Bilimi Kongresi, 25-28 Ekim, Antalya,
18 s.
6.7.2. Karaköse, M., Terzioğlu, S., Başkent, E.Z. ve Karahalil, U. (2013). Çamlıhemşin
(Rize) Orman Planlama Biriminin Habitat Tiplerinin Tespiti ve Konumsal
Değişimlerinin İzlenmesi, Fırtına Vadisi Sempozyumu, 26-27 Nisan, Bildiri
özetleri kitabı, 26 s.
6.7.3. Tarhan, Ö., Şahin, H., Kolaylı, S. ve Karaköse, M. (2011). Vinca major subsp.
hirsuta bitkisinin Antioksidan içeriğinin ve Biyolojik Aktivitesinin belirlenmesi,
25. Ulusal Kimya Kongresi, Poster Sunumları Kitabı, 152 (Poster).
6.8. Diğer yayınlar:
7. ÖDÜLLER
7.1. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Birinciliği 2006 Yılı
7.2. TÜBİTAK – Uluslararası Bilimsel SCI Yayınları Teşvik Ödülü
8. SERTİFİKA VE KURSLAR
8.1. Education Workshop (SIGNAL) of International Climate Change Researches,
TURBOVEG and JUICE Softwares, Manisa/TURKEY, 26-30 October 2013.
8.2. Introduction to ArcGIS 10 I and II, Trabzon/TURKEY, 14-17 April 2011.
9. BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER
9.1. Orman Mühendisleri Odası
10. YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ
11. ULUSAL VE ULUSLARARASI DERGİLERDE HAKEMLİK

Benzer belgeler