A A

Transkript

A A
BĐLGĐSAYAR ÖĞRETMENĐ-GOÖD
Yarışma Sınavı
A
1
4
PS/2 bağlantı noktasını hangileri kullanır?
A)
B)
C)
D)
E)
2
A
A)
Mikrofon - Hoparlör
Fare - Klavye
Ekran - Projeksiyon
Tarayıcı - Yazıcı
Faks - Modem
B)
C)
D)
E)
5
TFT nerede ve ne amaçla kullanılan bir
teknolojidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Aşağıdakilerden hangisi hem giriş hem çıkış
yapabilen bir cihaz değildir?
El tarayıcılarında tarama kalitesini artırmak
Lazer yazıcılarda baskı kalitesini artırmak
Bas hoparlörlerde ses kalitesini artırmak
LCD ekranlarda görüntü kalitesini artırmak
Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda baskı kalitesini
artırmak
BIOS ne işe yarar?
A)
Bilgisayar ilk çalıştırıldığı anda RAM'da bulunan
bilgileri ROM'a aktarır
B)
Elektrik kesintisi ihtimaline karşı RAM'daki
önemli bilgileri yedekler
C)
RAM'da yeterli boş alan kalmadığında sanal bellek
kullanılabilmesini sağlar
D ) Donanımların tanıtılmasını ve işlemci tarafından
kullanılabilmesini sağlar
E)
3
Aşağıdakilerden hangisi farklı nedenlerle fareye
alternatif olarak kullanılabilecek cihazlardan biri
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Đz topu
Grafik tablet
Dokunmatik altlık
Klavye
Çizici
Sınav : BĐLGĐSAYAR ÖĞRETMENĐ-GOÖD
Tarih : 17.09.2011
Saat : 12:30:00
USB bellek
Akıllı tahta
Çok fonksiyonlu yazıcı
ADSL modem
Kızılötesi uzaktan kumanda
6
ROM'un içeriğinin ultraviyole (morötesi) ışıktan
zarar görmesini önler
IEEE 1394'ün daha yaygın şekilde kullanılan
diğer ismi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
DMA
FireWire
C ) USB
D ) LPT1
E ) IRQ
B)
KHK B.Đ.M.
1
BĐLGĐSAYAR ÖĞRETMENĐ-GOÖD
Yarışma Sınavı
A
7
Aşağıdakilerden hangisi dizüstü bilgisayarlarda
yaygın olarak kullanılmasına rağmen masaüstü
bilgisayarlarda yaygınlaşmamıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
8
B)
C)
D)
E)
10
B)
C)
D)
E)
11
Kırmızı, yeşil, mavi
Turuncu, gri, bordo
Kırmızı, gri, siyah
Kırmızı, sarı, mavi
Camgöbeği mavisi, morumsu kırmızı, sarı
B)
C)
D)
E)
CD, HD-DVD, Blu-Ray D, DVD
CD, DVD, HD-DVD, Blu-Ray D
CD, HD-DVD, DVD, Blu-Ray D
CD, DVD, Blu-Ray D, HD-DVD
Hiçbiri
Sınav : BĐLGĐSAYAR ÖĞRETMENĐ-GOÖD
Tarih : 17.09.2011
Saat : 12:30:00
Giriş birimi
Kayıt birimi
Çıkış birimi
Đletişim birimi
Çevre birimi
Kısaltması yazıldıktan sonra boşluk bırakıldıktan
sonra uzun halini yazan seçenek aşağıdakilerden
hangisidir? (Örnek: K.K.T.C = Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti)
A)
Otomatik biçim - Otomatik düzelt
B ) Yazım ve Dilbilgisi
C ) Araçlar - Otomatik Düzeltme Seçenekleri Otomatik Düzelt
Aşağıdakilerden hangisinde verilen tek taraf ve
tek katmanlı kayıt ortamları kapasitelerine göre
küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır?
A)
Taşınabilir harddisk, harici modem, hoparlör ve
tarayıcı gibi cihazların tümünü kapsayan ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
PCMCIA
USB
FireWire
RJ45
VGA
RGB monitörler renkleri hangi 3 rengin
karışımından elde eder?
A)
9
A
12
D)
Dosya - Otomatik Düzeltme Seçenekleri Otomatik metin
E)
Araç - Yazım ve Dilbilgisi
Ctrl+End tuşunun işlevi aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
Đmleci paragraf başına getirir
Đmleci paragraf sonuna getirir
C ) Đmleci belgenin başına getirir
D ) Đmleci belgenin sonuna getirir
E ) Hiçbiri
B)
KHK B.Đ.M.
2
BĐLGĐSAYAR ÖĞRETMENĐ-GOÖD
Yarışma Sınavı
A
13
Kelime üzerinde farenin sol tuşu ile üç kez
tıklamak ne anlama gelir?
A
16
Microsoft Excel'de aşağıdaki fonksiyonlardan
hangisi tarih ve saati verir?
A)
A)
B)
C)
D)
E)
Kelimeyi seçer
Satırı seçer
Kursörü metnin sonuna götürür
Paragrafı seçer
Metnin tümünü seçer
B)
C)
D)
E)
17
14
Fn + Home tuşunun işlevi aşağıdakilerden
hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi =TOPLA(A1:A10)
formülü ile ayni işlemi yapar?
A)
A)
B)
B)
C)
Đmleci belgenin başına getirir
Đmleci paragraf başına getirir
C ) Đmleci belgenin sonuna getirir
D ) Đmleci paragraf sonuna getirir
E ) Đmleci satırın başına getirir
D)
E)
18
15
Belgenin herhangi bir noktasında iken belge
başına gelebilmek için aşağıdaki seçeneklerin
hangisi yapılmalıdır?
B)
C)
D)
E)
Ctrl + Home
Page Up
Page Down
Ctrl + End
Ctrl + yukarı yön tuşu
Sınav : BĐLGĐSAYAR ÖĞRETMENĐ-GOÖD
Tarih : 17.09.2011
Saat : 12:30:00
+(A1:A10)
=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10
=(A1:A10)
TOPLA (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A10)
=TOPLA(A1+A10)
=B4+B5+B6+B7 işleminin eşdeğeri
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
A)
=ŞĐMDĐ()
=BUGÜN()
=TARĐH()
=GÜN()
=SAAT()
C)
D)
E)
KHK B.Đ.M.
=Topla(B4+B7)
=Topla(B4,B7)
=Topla(B4:B7)
=Topla(B4;B7)
Hiçbiri
3
BĐLGĐSAYAR ÖĞRETMENĐ-GOÖD
Yarışma Sınavı
A
A
19
21
Aşağıda verilen Microsoft Office 2007
programlarından hangilerinde WordArt ekleme
seçeneği vardır?
I- Excel
II- Powerpoint
III- Access
A)
I - II
III
C ) I - III
D ) II
E ) I - II - III
B)
Yukarıdaki tabloda B1 hücresine = A1*A7
formülünü yazdığınızda B1 hücresinin görüntüsü
ne olur?
A)
15
20
C ) 10
D ) 25
E) 5
B)
22
Microsoft Access'te tablolarda bulunan çok sayıda
kayıt içerisinden istenilen kriterlere uyanları
seçerek gösterebilmek için oluşturulan nesne
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
20
B)
Microsoft Excel'de biçimlendirme araç çubuğunda
bulunan ve seçilen değerlerin sonuna her seferinde
bir sıfır (0) ekleyen ya da eksilten düğmenin adı
nedir?
C)
D)
E)
Form
Sorgu
Arama
Liste
Kütük
A)
Oran biçimi
Ekle
C ) Ekle, azalt
D ) Virgül biçimi
E ) Hiçbiri
B)
23
Microsoft Access 2003'te alan boyutu 15 olan bir
metin alanına sadece 10 veya daha az harften
oluşan bir veri girilebilmesi, ve bu verinin harf ve
boşluk dışında herhangi bir karakter içerememesi
için aşağıdaki giriş maskelerinden hangisi
kullanılmalıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
Sınav : BĐLGĐSAYAR ÖĞRETMENĐ-GOÖD
Tarih : 17.09.2011
Saat : 12:30:00
KHK B.Đ.M.
LLLLLLLLLL
CCCCCCCCCC
&&&&&&&&&&
aaaaaaaaaa
??????????
4
BĐLGĐSAYAR ÖĞRETMENĐ-GOÖD
Yarışma Sınavı
A
24
Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Access 2003'te
yaratılabilecek nesnelerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
25
B)
C)
D)
E)
B)
C)
D)
E)
23 GB'lık bir videoyu taşımak için en uygun
ortam aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
28
B)
C)
D)
E)
29
Sınav : BĐLGĐSAYAR ÖĞRETMENĐ-GOÖD
Tarih : 17.09.2011
Saat : 12:30:00
Boşluk
ö
(
_
:
Windows XP'de herhangi bir pencerede aşağıdaki
çubuklardan hangisi bulunmaz?
A)
B)
500 b
5 KB
500 KB
500 B
5MB
Çift taraflı ve tek katmanlı DVD
Çift taraflı ve çift katmanlı DVD
Tek taraflı ve tek katmanlı Blu-ray Disk
Çift taraflı ve çift katmanlı CD
Çift taraflı ve tek katmanlı Blu-ray Disk
Windows XP'de bir klasöre isim verirken
aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz?
A)
3
2
4
1
5
800 x 600 çözünürlüğe ve 8 bit renk derinliğine
sahip bir ekranda tam ekran bir görüntü için
yaklaşık olarak ne kadar bellek alanına ihtiyaç
duyulur?
A)
27
Form
Sorgu
Makro
Rapor
Liste
Renk derinliği 1 bit olan bir piksel kaç değişik
renk alabilir?
A)
26
A
C)
D)
E)
KHK B.Đ.M.
Başlık
Durum
Menü
Araç
Görev
5
BĐLGĐSAYAR ÖĞRETMENĐ-GOÖD
Yarışma Sınavı
A
A
30
33 Aşağıda verilenlerden kaç tanesi işletim
Harddisk üzerine dağınık şekilde kaydedilen
dosyalar yüzünden Windows kurulu bir bilgisayar
sistemidir?
bir süre sonra ilk alındığı zamana kıyasla çok
yavaş çalışmaya başladıysa bu sorunu gidermek
i. Symbian
için aşağıdaki programlardan hangisi
ii. Android
kullanılabilir?
iii. Pardus
iv. UNIX
v. Mac OS
A ) Scandisk
vi. DOS
B ) WinRAR
C ) Backup
A) 4
D ) Disk Cleanup
B) 2
E ) Disk Defragmenter
C) 5
D) 3
E) 6
31 DOS'ta CD\ komutu ne işe yarar?
A)
Dizinin içeriğini listeler
Dizinin içeriğini siler
C ) Kök dizine geçer
D ) Dizin ağacında bir üst seviyeye geçer
E ) Hiçbiri
B)
34
C'de bir fonksiyon hiçbir parametre almayacak
ve geriye de herhangi bir sonuç döndürmeyecek
şekilde tanımlanırsa "x myfunction(x)"
ifadesinde x'lerin yerine ne yazılır?
A)
B)
32
C)
Aşağıdakilerden hangisi grafiksel kullanıcı
arabirimine ait nesnelerden biri değildir?
D)
E)
A)
Menü
Đkon
C ) Komut satırı
D ) Pencere
E ) Fare işaretçisi
VOLATILE
NIL
auto
NULL
void
B)
35
Aşağıdakilerden hangisine C derleyicisi hata
verir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sınav : BĐLGĐSAYAR ÖĞRETMENĐ-GOÖD
Tarih : 17.09.2011
Saat : 12:30:00
KHK B.Đ.M.
int x, y, z;
x++;
if(x=10) y=5;
scanf("%d",&x);
Hiçbiri
6
BĐLGĐSAYAR ÖĞRETMENĐ-GOÖD
Yarışma Sınavı
A
36
A
39
IBM Assembly dilinde bulunmayan komut
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
ADD AX, 12
INT 21H
INC CX
MOV AX, 4C00H
Hiçbiri
Yukarıda verilen kod bloğu çalıştırılınca, sonuçta
AX ve BX'in içereceği değerler sırasıyla hangi
şıkta verildiği gibi olur?
A)
3, 8
7, 5
C ) 3, 5
D ) 5, 5
E ) 9, 5
B)
37
Aşağıdakilerden hangisi IBM Assembly komutu
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
JP
NOP
DS
POP
RET
40
C+ +'ta "std::cout<<"Hello!";" ifadesinin
derlenip çalışabilmesi için programın başında
hangi ifade bulunmak zorundadır?
A)
B)
38
C)
Aşağıda verilenlerden hangileri bilgisayar
programlama dilidir?
I- C
II- Java
III- Pascal
A)
B)
C)
D)
E)
II - III
I - III
I - II
I - II - III
II
D)
E)
41
Hangisi bir kullanıcının Đnternet üzerinde bir
işlem gerçekleştirmek için kullanabileceği
uygulamalardan biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sınav : BĐLGĐSAYAR ÖĞRETMENĐ-GOÖD
Tarih : 17.09.2011
Saat : 12:30:00
#include<iostream>
using namespace std;
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
KHK B.Đ.M.
HTTP
Tracert
Outlook
Ping
Cute FTP
7
BĐLGĐSAYAR ÖĞRETMENĐ-GOÖD
Yarışma Sınavı
A
42
A
Aşağıdakilerin hangisi arama motoruna sahiptir?
46
A)
AltaVista
Google
C ) Yahoo
D ) Lycos
E ) Hepsi
Bir modem en fazla 1 Mbps hızında veri
gönderimi yapabilirse, 5 MB büyüklüğünde bir
dosyayı göndermesi en az kaç saniye sürer?
B)
A)
B)
C)
D)
E)
43
Bilgisayar ağlarında şehirleri, ülkeleri ya da
kıtaları birbirine bağlayan çok yüksek veri taşıma
kapasitesine sahip hatlara ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
47
Omurga
Kaburga
Đskelet
Beyin
Kalp
8
20
5
40
50
Aşağıda verilenlerden hangileri XML
uygulamasıdır?
I- MathML
II- SVG
III- GML
A)
I - III
I - II - III
C ) III
D) I
E ) Hiçbiri
B)
44
Bir web sayfasında aşağıdaki taglardan hangisi en
altta bulunur?
A)
B)
C)
D)
E)
</HTML>
<META>
</BODY>
</HEAD>
<BLOCKQUOTE>
48
Belirtilen adresteki siteye bağlantısı olan
sayfalarda arama yapmak için arama
motorlarında hangi anahtar kelime kullanılır?
A)
B)
45
Veri iletim hızını ifade etmek için kullanılabilecek
ölçü birimlerinden biri olan bps'nin açılımı hangi
şıkta doğru olarak verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
C)
D)
E)
URL:
Domain:
Host:
Link:
Address:
Bits per second
Beeps per second
Bytes per second
Bauds per second
Bells per second
Sınav : BĐLGĐSAYAR ÖĞRETMENĐ-GOÖD
Tarih : 17.09.2011
Saat : 12:30:00
KHK B.Đ.M.
8
BĐLGĐSAYAR ÖĞRETMENĐ-GOÖD
Yarışma Sınavı
A
49
A
52
Ateş duvarı (firewall) ile ilgili olarak aşağıda
verilenlerden hangisi yanlıştır?
A)
A)
Đki ağ arasında izin verilmeyen erişimlere engel
olur
B)
B)
C)
Ücretsiz olabilir
C ) Yazılım olabilir
D ) Donanım olabilir
E ) Hiçbiri
D)
E)
53
50
Đnternet üzerinde posta iletim kurallarını
belirleyen protokol ve kullanıcı bağlandığı zaman
kendisine iletmek üzere gelen mesajlarını saklayan
sunucu hangi şıkta sırasıyla ve doğru olarak
verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
51
POP3 - SMTP
IMAP - POP3
POP3 - IMAP
IMAP - SMTP
SMTP - POP3
Bilgisayarların 5-100 km çapındaki bir alanda
birbirleriyle bağlanmasıyla oluşan, yerel
ağlarından daha geniş, geniş alan ağlarından ise
daha dar bir alanı kapsayan ağlara ne denir?
A)
B)
C)
D)
E)
LAN
MAN
WLAN
WAN
IAN
Sınav : BĐLGĐSAYAR ÖĞRETMENĐ-GOÖD
Tarih : 17.09.2011
Saat : 12:30:00
Çok sayıda kablolu ve kablosuz ağı birbirine
bağlayan cihaz hangisidir?
54
MAN
Router
WAN
LAN
Hub
Extranet ile ilgili olarak aşağıda verilen
ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
Sadece bir şirketin çalışanları tarafından
kullanılabilen ağdır
B)
Bir şirketin çalışanlarına ilaveten, müşterileri ve iş
ortakları tarafından da kullanılabilen ağdır
C)
Đnternet teknolojisinden farklı ve daha gelişmiş bir
teknoloji kullanır
D)
Đnternet'e daha başka ağların eklenmesiyle oluşan,
günümüzün en büyük ağıdır
E)
Bir şirketin çalışanları tarafından kullanılamayan,
yalnızca şirketin müşterilerine yönelik olarak
kurulan ağdır
Hangisi ağ topolojisi değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
KHK B.Đ.M.
Star
Bus
Tree
Session
Mesh
9
BĐLGĐSAYAR ÖĞRETMENĐ-GOÖD
Yarışma Sınavı
A
55
A
Ağ kartlarına fabrikada verilen ve dünyada tek
olan numaraya ne adresi denir?
A)
B)
C)
D)
E)
59
IP
ARP
MAC
RPC
URL
Bir bilgisayara X girilir ve yapılan işlemler
sonucunda Y bulunursa X ve Y için sırasıyla
hangisi kesinlikle söylenebilir?
A)
B)
C)
D)
E)
56
Ağlarda güvenlik maksadıyla veri giriş-çıkışlarını
kontrol etmek ve ağa ulaşılmasına belli kriterlere
göre izin vermek için ne kullanılır?
A)
B)
C)
D)
E)
60
Güvenlik Duvarı
Digital Đmza
Biometrik Kontrol
Digital Sertifika
Kriptolama
Aşağıdakilerden hangileri bilgisayarın
performansını etkileyen etkenlerdendir?
I - Bilgisayarın virüslü olması
II - Harddisk üzerinde dosyaların dağınık
parçalar halinde bulunması
III - Đşlemcide bulunan çekirdek sayısı
IV - Ana bellek miktarı
A)
B)
C)
57
Bir veritabanı ile ilgili olarak aşağıda verilenler
hangi şıkta en büyükten en küçüğe doğru
sıralanmıştır?
Girdi - Çıktı
Değişken - Veri
Veri - Bilgi
Değişken - Çıktı
Bilgi - Bilgi
D)
E)
III - IV
I - II
II - IV
I - II - III
I - II - III - IV
A)
Tablo - Kayıt - Veri
Veri - Tablo - Kayıt
C ) Kayıt - Veri - Tablo
D ) Kayıt - Tablo - Veri
E ) Tablo - Veri - Kayıt
B)
61
KKTC uluslararası haberleşme trafiğinin Türkiye
üzerinden sağlanması amacıyla 1994'te hizmete
açılan ve Girne ile Anamur arasında 97 km'lik
fiber optik kablo hattı içeren sistem
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
58
Veri nedir?
A)
B)
C)
D)
E)
Bilginin işlenmesi sonucunda oluşanlar
Bilgi elde etmek için yapılan işlemler
Bilgisayara girilenler
Bilgisayarda işlemler sonucu elde edilenler
Bilgisayara giriş yapmayı sağlayan cihazlar
Sınav : BĐLGĐSAYAR ÖĞRETMENĐ-GOÖD
Tarih : 17.09.2011
Saat : 12:30:00
B)
C)
D)
E)
KHK B.Đ.M.
TURCYOS-1
KAFOS
EMOS-1
TURMEOS-1
MEDTURK
10
BĐLGĐSAYAR ÖĞRETMENĐ-GOÖD
Yarışma Sınavı
A
62
B)
C)
D)
E)
Bilgisayarın ömrünün uzun olması için nasıl
kullanılması gerektiğini inceleyen bilim dalı
(00010010)2 sayısının onaltı tabanındaki karşılığı
(eşiti) aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Bilgisayar işlemci ve bellek tasarım yöntemleri ile
ilgili mühendislik dalı
B)
Bilgisayar kullanıcılarının konforu ve sağlığı için
dikkat edilmesi gerekenleri inceleyen bilim dalı
D)
C)
E)
Bilgisayarların üretim ve kullanım maliyetlerini
düşürmek için gerekli yöntemleri inceleyen bilim
dalı
EB
12
AB
1B
Hiçbiri
TEST BĐTTĐ
CEVAPLARINIZI KONTROL EDĐNĐZ
Hiçbiri
Onaltılık tabandaki AB sayısının onluk sistemdeki
karşılığı (eşiti) kaçtır?
A)
B)
C)
D)
E)
64
65
Ergonomi nedir?
A)
63
A
171
21
12
212
277
Bilişim teknolojisinde bit kelimesinin anlamı
nedir?
A)
B)
C)
D)
E)
Bir baytta yer alan sekiz basamaktan en küçüğü
Đki basamaklı sayı
Đkilik sayı sisteminde rakam
Đkiye tam bölünebilen sayı
Hiçbiri
Sınav : BĐLGĐSAYAR ÖĞRETMENĐ-GOÖD
Tarih : 17.09.2011
Saat : 12:30:00
KHK B.Đ.M.
11

Benzer belgeler

A A

A     A C'de bir fonksiyon hiçbir parametre almayacak ve geriye de herhangi bir sonuç döndürmeyecek şekilde tanımlanırsa "x myfunction(x)"

Detaylı

A A

A     A Bilgisayarda işlemler sonucu elde edilenler Bilgisayara giriş yapmayı sağlayan cihazlar

Detaylı

A A

A     A Windows XP'de bir klasöre isim verirken aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz? A)

Detaylı