Sıkça Sorulan Sorular OKUL HAKKINDA GENEL

Transkript

Sıkça Sorulan Sorular OKUL HAKKINDA GENEL
Sıkça Sorulan Sorular
OKUL HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Okul ne zaman kuruldu? Robert Lisesiyle Boğaziçi Üniversitesi arasında bir bağ var mı?
Robert Kolej 1863 yılında kuruldu. 1971 yılına kadar, Boğaziçi Üniversitesinin bulunduğu
yerleşkede Robert Lisesi (Robert Academy) ve Robert Yüksek Okulu (Robert College) eğitim
veriyordu. Arnavutköy’deki yerleşkede Amerikan Kız Koleji (American College for Girls)
bulunuyordu.
1971 yılında iki okul Amerikan Kız Kolejinin yerleşkesinde Robert Lisesi adı altında birleşmiş
olup karma eğitim verilmektedir.
Okul herhangi bir kurum tarafından akredite edilmiş midir?
Robert Lisesi, New York Eyaleti Özerk Okullar Birliği (NYSAIS = New York State Association of
Independent Schools) tarafından akredite edilmiştir.
Okulda eğitim-öğretime ve diğer etkinliklere ayrılan alanlar hangileridir?
Robert Lisesinde 46 derslik, ayrıca kimya, biyoloji ve fizik dersleri için 9 fen laboratuvarı
bulunmaktadır. Kız ve erkek yurtları toplam 185 yatılı öğrenci kapasitelidir. Spor alanları
toplam 2.200 m2yi kapsar; 4 tenis kortu, bütün sporlara uygun 1 spor salonu, 1 çok amaçlı
kapalı spor sahası (Bubble), 1 mini futbol-basketbol sahası, 1 açık spor sahası ve masa tenisi
gibi etkinlikler için 1 çok amaçlı salon bulunmaktadır. Ayrıca bir dans stüdyosu ve müzik
odaları vardır.
Kütüphanede 40.000’e yakın kitap bulunur, bilgisayar merkezi öğrencilere ve öğretmenlere
destek sağlar; iki bilgisayar laboratuvarı, resim atölyesi, fotoğraf çalışmaları için karanlık oda,
seramik fırını, seramik atölyesi ve dijital fotoğraf stüdyosu, iki multimedya salonu ve
profesyonel bir film montaj bölümü vardır.
Türk okulu mu, yoksa Amerikan okulu musunuz?
Robert Lisesi bir Türk okuludur. Okul, Amerikalılar ve Türklerden oluşan bir Mütevelli Heyeti
tarafından yönetilir. Öğretim programları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanır.
Okulda kaç öğrenci var?
2014-15 ders yılında Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıfların toplamı 1.040 öğrenci olacaktır.
OKULA GİRİŞ
RC’ye girmek için öğrenciler nasıl başvuruda bulunabilir?
Robert Lisesine sadece 8. sınıfta Türkiye genelinde uygulanan ortak sınavda/sınavlarda
alınan sonuçlara göre öğrenci kabul edilir.
Öğrenciler doğrudan 9. sınıfa geçebilir mi? Geçemezse, neden?
Bütün öğrenciler hazırlık sınıfını okumak zorundadır. Hazırlık yılı sadece İngiliz dili öğretimi
için değil, öğrencilerin Robert Lisesindeki tüm eğitim yıllarına temel oluşturmak açısından
önemlidir.
Nakil sınavı yapıyor musunuz?
Hiçbir sınıf seviyesinde nakil sınavı yoktur.
Amerikan vatandaşı olan öğrencilerin giriş sürecinde bir avantajı var mı?
Robert Lisesi, Türk Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir Türk okuldur. ABD veya diğer ülkelerin
vatandaşlarının okula girişte herhangi bir ayrıcalıkları yoktur. Okula sadece MEB sınav
sistemiyle öğrenci alınır.
Burs alabilmek için alt/üst gelir düzeyi nedir?
Bu sınır, her yıl başvuran öğrencilerin durumuna göre değişir. Okul, başvurular için bir zaman
dilimi belirler, sonra başvuruları değerlendirerek o yıl için ayrılan fonların tamamı bitene
kadar burs dağılımını yapar.
Neden 5 yıl boyunca burs garantisi vermiyorsunuz?
Velilerin durumları veya öğrencilerin konumları yıllar içinde değişiklik gösterebilmektedir
(miras, iş değişikliği, disiplin vakaları vb.).
Başarı bursu (örneğin sporda olağanüstü başarılı olan öğrencilere) neden vermiyorsunuz?
Robert Lisesine başvuran öğrencilerin tamamı Türkiye’de en başarılı olan öğrencilerdir,
dolayısıyla hepsi başarı bursunu hak etmektedir.
Kardeşlere ücret indirimi uyguluyor musunuz?
Kardeşler için herhangi bir indirim yoktur.
EĞİTİM - ÖĞRETİM
2014-2015 Eğitim-öğretim yılı ne zaman başlayacak?
Hazırlık öğrencileri 28 ve 29 Ağustos’ta okulun tanıtım programlarına katılacaklardır.
Bütün sınıflar için dersler 8 Eylül’de başlayacaktır.
Çocuğum Lise Hazırlık sınıfında ve sonraki yıllarda hangi dersleri alacak?
Hazırlık sınıfında İngilizce, ikinci yabancı dil (Fransızca veya Almanca), Türkçe, matematik,
fen, beden eğitimi, yaratıcı sanatlar ve bilgisayar bilimi dersleri verilir.
Hangi ikinci yabancı dil eğitimi, hangi seviyede veriliyor?
Öğrenciler Hazırlıkta ve 9. sınıfta iki yıl süreyle Fransızca veya Almanca okumak zorundadır.
11 ve 12. sınıflarda seçmeli ders olarak Fransızca 3 ve 4 veya Almanca 3 ve 4 derslerini
alabilirler.
Uluslararası Bakalorya Programı (IB) sunuyor musunuz?
Robert Lisesinde geçmiş yıllarda bir dönem Uluslararası Bakalorya Programı uygulanmıştır,
ancak çok az sayıda öğrencinin istekli olması nedeniyle bu programdan vazgeçilmiştir.
Uluslararası Bakalorya derslerinin ağırlığı ve sınavların birçok öğrencinin Türk üniversite
sınavına girdiği tarihlerde yer alması nedeniyle, Robert Lisesi öğrencileri bu programın
kendilerine uygun olmadığını ifade etmişlerdir.
Okulun 21. yüzyıl eğitim sistemine yaklaşımı nasıl?
Robert Lisesi, Türkiye’de 21. yüzyıl eğitimi vermekte önderlik etmektedir. Teknoloji,
eğitimdeki küresel standartlar doğrultusunda entegre edilir ve günlük çalışmaların
parçasıdır; ortak çalışmalara olanak sağlayan Moodle ve Haiku gibi Eğitim Yönetim Sistemleri
ve Google Docs gibi platformlar kullanılarak ev ödevleri hazırlanır ve grup projeleri paylaşılır.
Teknoloji olanakları nedir?
Robert Lisesinde dört yıldır 1:1 laptop programı uygulanmaktadır. Öğrencilerin derslere
laptoplarını getirmeleri zorunludur. Kayıt sırasında okulda satılan laptoplardan (Mac veya
Samsung) alabilirler veya kendi laptopları okulun belirlediği özelliklere sahipse, mevcut
laptoplarını kullanabilirler. (Tam burslu öğrencilere okul ücretsiz laptop sağlar.) Öğrenciler
için baskı ve fotokopi yapma imkanı vardır. Bütün sınıflarda projeksiyon donanımı bulunur.
Film montaj odası profesyonel düzeydedir. İki bilgisayar laboratuvarı öğrencilerin ve
öğretmenlerin kullanımına sunulmuştur. 2014 yılında okula bir adet 3D (üç boyutlu) yazıcı
alınmıştır.
Okulda hangi seçmeli dersler sunulur?
Robert Lisesinde çok sayıda seçmeli ders verilir, derslerin büyük bölümü okul tarafından
geliştirilmiş ve tamamı MEB tarafından onaylanmıştır.
Öğrenciler 10. sınıfta bir seçmeli ders, 11 ve 12. sınıflarda dörder seçmeli ders alırlar. Web
sitesinde Eğitim-Öğretim başlığı altında açıklamalar verilmiştir.
Okulda hangi genel sınavlar yapılır?
 Hazırlık sınıfı: Ders yılının başında ve sonunda temel yeterlilik sınavı yapılır.
 9. sınıf: Öğrenciler ilkbaharda Education Records Bureau’nun İngilizce yazı sınavına girer.
 9.-12. sınıflar: İkinci yabancı dil için DELF ve FIT sınavları yapılır.
 10. sınıf: Yüksek öğrenimlerini yurt dışında sürdürmeyi düşünen öğrenciler PSAT veya
ACT sınavına girebilir.
 10.-12. sınıflar: Öğrenciler istedikleri derslerden AP (Advanced Placement) sınavlarına
girebilir. AP sınavları her yıl Mayıs ayında yapılır.
 11 ve 12. sınıflar: Yurt dışında bir üniversiteye gitmeyi düşünen öğrenciler yılda birkaç
kez yapılan SAT sınavlarına girebilir.
Öğrencilerinizi Türk Üniversite sınavına hazırlıyor musunuz?
Geçmiş yıllarda Robert Lisesinin müfredatı öğrencilere yararlı olmuş, özellikle de 10. sınıftan
12. sınıfa kadar sunulan seçmeli dersler, öğrencilere hedefledikleri yüksek öğrenime uygun
dersleri seçme olanağı vermiştir. Fen ve matematik seçmeli dersleriyle Türk Dili ve Edebiyatı
programımız, 1998 yılından bugüne kadar öğrencilerin Türk üniversite sınavına
hazırlanmalarında önemli yer tutmuştur.
Ancak, 2016 yılında sistemde değişiklik yapılacağı söylentileri vardır, bir değişiklik olursa
öğrencilerimizi nasıl etkileyeceği kesinlik kazanmamıştır.
Robert Lisesinden mezun olan öğrenciler hangi üniversitelere giriyor?
Üniversite sonuçları web sitesinde, eğitim-öğretim başlığı altında görülebilir.
GÜNLÜK YAŞAM
Okul üniforması var mı?
Üniforma olmamakla birlikte, okulun kıyafet kurallarında öğrencilerin nasıl giyinmeleri
gerektiği tanımlanmıştır.
Öğrenciler nerede yemek yiyebilir?
Öğrencilerin çoğu öğle yemeklerini kafeteryada yer, bazı öğrenciler kantinden yiyecek
almayı, yemeklerini evden getirmeyi veya dışarıdan sipariş vermeyi tercih edebilir.
Okuldaki iki kantinde hafif yiyecekler, salata, sandviç, çorba, meyve ve bazı kırtasiye
malzemesi satılır. Ana kantin sabah dersler başlamadan önce açılır ve geç servislerin hareket
saatine kadar açık kalır.
Öğrencilerin okula ulaşımı nasıl sağlanır?
Gündüzlü öğrencilerin çoğunluğu, Okul Aile Birliğinin koordine ettiği servis minibüslerini
kullanır. Minibüsler öğrencileri sabah evlerinden alır ve derslerin bitiminden birkaç dakika
sonra okuldan hareket eder. Bazı öğrenciler toplu taşıma araçlarını kullanır.
Derslerden sonra okuldaki etkinliklere katılan öğrenciler için geç servis sağlanır, ancak bu
servisleri kullanacak öğrencilerin Gürsel firmasıyla servis sözleşmesi yapmış olmaları gerekir.
Geç servisler öğrencileri evlerine kadar götürmez, yakın bir noktada bırakır.
Okulda doktor var mı?
Sağlık Merkezi her gün 24 saat açıktır ve sürekli olarak bir hemşire vardır. Saat 7:30-17:30
arasında bir doktor ve bir sağlık teknisyeni de görev yapar.
Öğrenciler okulda cep telefonlarını kullanabilirler mi?
Öğrenciler cep telefonlarını sadece ders aralarında kullanabilirler.
YATILI PROGRAMI
Okuldan uzak bir semtte, örneğin Pendik’te yaşayan öğrenciler yatılı olabilir mi?
Yurtlardaki kontenjanın sınırlı olması nedeniyle sadece İstanbul dışından gelen öğrenciler
yatılı olabilir. Okulun öğrenci servisini üstlenen firma, İstanbul sınırları içinde uzak noktalara
da servis sağlamaktadır.
Bir odada kaç öğrenci kalır? Kimin kiminle kalacağını nasıl seçiyorsunuz?
Odaların büyüklüğüne ve öğrencilerin yaşlarına göre, odaları 2-5 öğrenci paylaşır.
Aynı sınıf seviyesindeki öğrenciler aynı odalarda kalır. Hazırlık öğrencilerine mümkün olduğu
kadar birbirlerine yakın odalar verilir. Hazırlık öğrencilerinin oda dağılımı, 5 veya 7 günlük
yatılı durumları, öğrencilerin ilgi alanları gibi ögeler dikkate alınarak yurt yöneticileri
tarafından yapılır. 9-12. sınıfların öğrencileri, beraber kalmak istedikleri arkadaşlarını
kendileri seçerler.
Öğrenciler kaç saat zorunlu ders çalışıyor?
Robert Lisesinde öğrencileri saatlerce etüt odasında oturmaya zorlamak yerine, doğru
çalışma alışkanlıkları, sorumluluk ve öz-disiplin aşılamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla hafta içi her
gün sadece bir saat, gözetmen eşliğinde zorunlu etüt vardır. Bununla birlikte öğrenciler daha
uzun süre çalışırlar: örneğin her akşam öğrenciler odalarında oldukları zaman “sessiz saat”
uygulanır, öğrenciler bu saatte genellikle ödevlerini yaparlar. Derslerin bitiminde, saat
15.15’ten sonra, öğrencilerin çalışabilmeleri için olanak ve mekan sağlanır; kütüphane
haftanın dört günü 21.00’e kadar ve hafta sonları açık kalır. Ayrıca okulumuz, sessiz etüt
salonunda yapılamayacak ortak ve etkin öğrenme çalışmalarının da yararlı olduğuna
inanmaktadır.
DERS DIŞI ETKİNLİKLER
Yurtdışı gezi olanakları bulunuyor mu?
Bazı kulüpler ve dersler, yurt dışına geziler düzenler.
Hangi kulüpleri sunuyorsunuz?
Çarşamba günleri son ders saatinde 80 dakika süreyle 9-12. sınıf öğrencileri için kulüpler
düzenlenir. Ayrıca her gün ders saatleri sonrasında, saat 17.15’e kadar kulüpler yapılır.
Hazırlık öğrencileri ders saatleri sonrasında haftada iki kulübe katılabilirler. Kulüplerin
çoğunun giderleri okul tarafından karşılanır, bazı kulüpler için ise okul dışından gelen
eğitmenlerin ücretleri öğrenciler tarafından ödenir.
2013-2014 ders yılında aşağıdaki kulüpler sunulmuştur:






















Adli Tıp
Adobe Digital Publishing Suite ile Dijital Yayıncılık
Atletizm
Atölye
Avrupa Gençlik Parlamentosu
Badminton
Bas Gitar
Basketbol - Kızlar ve Erkekler
Bosphorus Chronicle (İngilizce Okul Gazetesi)
Çello
Davul
Destination Imagination
Elektrik Gitar – Başlangıç ve İleri Seviye
Eskrim
Felsefe
Film Eleştirisi
Fitness
Fitness Yürüyüşü
Flag Football- Erkekler ve Kızlar
Futbol Takımı
Genç Başarı
Golf















































Halkla İlişkiler
Hazırlık Sınıfları için Uluslararası İlişkiler
Interact
iPhone & iPad Uygulama Geliştirme
İspanyolca
Kaffeeklatsch - Almanca Konuşma Grubu
Kaleidoscope (İngilizce Edebiyat Dergisi)
Karate
Keman
Kızlar Koşu Grubu
Klasik Gitar
Köprü (Türkçe Okul Gazetesi)
Lady Bobcat Kızlar Futbol Takımı
Macera Kulübü
Martı
Masa Tenisi
Matematik Yarışmaları
Mini Futbol
Modern Dans - Performans I & II
MUN (Model Birleşmiş Milletler)
Ney
Oda (Türkçe Edebiyat Dergisi)
Okçuluk
Orkestra
Öğrenci Değişim Programı
Piyano
RC Film Akademisi
RC Key Kulübü
RC Münazara Topluluğu
RC Robotics
RC Sahne Arkası Ekibi
RC Singers
RC Tiyatro
RC Tiyatro- Son sınıflar
RC Yazarlar Kulübü
Rugby
Sahne Makyajı
Saksafon
Sanat Çalışmaları
Sanat Deneyimi
Satranç
Seramik
Sosyal Girişimcilik Kulübü
Sosyopolitik Retorik
Strateji Oyunları
Şehrin Tanıkları
Tarih











Tenis – Başlangıç, Orta, İleri
Tiyatro Günleri
Trompet
Türkçe Sinema
Türkçe Tiyatro
Ultimate Frizbi
Vokal
Voleybol – Erkekler ve Kızlar
Yelken
Yemek Pişirme
Yer Hokeyi
Sosyal hizmet olanakları var mı?
Okulda kapsamlı bir Topluma Hizmet Programı vardır ve Robert Lisesindeki eğitimin önemli
bir ögesidir. Bütün öğrenciler en az 50 saat bir sosyal hizmet projesine katılmak zorundadır.
Ayrıntılar için lütfen web sitesine bakınız.
Çocuğum bir spor kulübünün üyesi ve bu spora lise yıllarında devam etmek istiyor. Bu
mümkün müdür?
Okul, lisanslı sporcu olan, örneğin yüzme, rüzgar sörfü, yelken, satranç ve kış sporları
dallarında yarışan öğrencileri destekler. Öğrenciler spor etkinliklerine katılabilirler, ancak
okulda olmadıkları zamanlardaki dersleri ve ödevleri telafi etmek zorundadırlar.
ÖĞRETMENLER
Öğretmenler hangi ülkelerden gelir?
Okulda 100’den fazla öğretmen vardır. Yaklaşık yarısı Türk’tür, diğer öğretmenler ABD ve
başka ülke (İngiltere, Şili, Almanya, Portekiz) vatandaşıdır.
Öğretmenleriniz ne gibi niteliklere sahipler?
Bütün öğretmenlerimiz deneyimli, ileri düzeyde bilgili ve gerek Türkiye’de, gerekse kendi
ülkelerinde öğretmenlik sertifikasına sahiptir. Yabancı öğretmenlerin belgeleri ve
yeterlilikleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından incelendikten sonra onaylanır. Öğretmenlerle
mülakatlara katılıp, referansları incelenip ve bazen örnek ders verdikten sonra sözleşme
yapılır. Amacımız Türkiye’nin en başarılı öğrencileri için en iyi öğretmenleri bulmaktır.
Öğretmenlere belli dönemlerde resmi bir değerlendirme sistemi uygulanır; bu süreçte zümre
başkanları ve idareciler dersleri ziyaret eder, öğrenciler anket doldurur ve öğretmenler özdeğerlendirmelerini yaparlar. Öğretmenlerin eğitimdeki son gelişmeleri ve araştırmaları
takip etmeleri için Robert Lisesinde bütün öğretmenlere ve idarecilere çok sayıda
profesyonel gelişim olanağı sunulur.