Aeratör Başlığı Cihazı (ÇBO 002)

Transkript

Aeratör Başlığı Cihazı (ÇBO 002)
Döküman No
ÇALIŞTIRMA VE BAKIM
ONARIM TALİMATI
AERATÖR BAŞLIĞI
ÇB0 002
Yayın Tarihi
Mart 2014
Revizyon No
01
Revizyon Tarihi
01.02.2016
1/2
Sayfa No
1- AMAÇ
: Aeratör Başlığı cihazının çalıştırılmasının ve bakım onarımının tanımlanması.
2- KAPSAM : Bu talimat Teknik Bakım Onarım Servisi ve cihazı kullanan personeli kapsar.
3- TANIMLAR :
4- İŞLEM
:
4.1. CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI:
4.1.1.Aeratör başlığı ünitin yuvasına takılır.
4.1.2.Ayakla pedala basılır, çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.
4.1.3.İşi bitince Aeratör başlığı yuvadan çıkarılır ve temizlik işlemi yapılarak kaldırılır. (Yağlanır
temizlenir.)
4.2. CİHAZIN BAKIM VE ONARIMI:
4.2.1. Teknik Servis Personeli tarafından TL 079 no’lu Periyodik Bakım Talimatına göre bakım
işlemi yapılır.
4.2.2.1. Kullanım Gerektiğinde Kullanıcı Tarafından; cihazın temizliği ve yağlanması yapılır,
cihazın çalışması kontrol edilir.
4.3. Teknik Servis Sorumlusu tarafından periyodik bakım kapsamındaki tüm makine ve cihazlar
için MEDDATA programı üzerindeki Bakım Onarım Kartı düzenlenir. Bu form üzerine bakım ve
onarım sonrası gerekli bilgiler işlenir.
4.4. Cihazı kullanan personel; makine ve cihazlarda arıza olduğunda MEDDATA programı
üzerinden İş İstek Belgesi doldurur ve teknik servis görevlisini arıza hakkında bilgilendirir. Teknik
bakım personeli bu formdan bir nüsha çıktı alarak birim yetkilisinin imzasını alır ve işlemi kapatır.
4.5.
Teknik
Servis
Sorumlusu
arıza
tanımını
yapar.
Arıza
hastane
imkânları
ile
giderilemeyecekse servisi veya satıcı firması ile irtibata geçer ve arızanın giderilmesini sağlar. Arıza
sonrası FR 235 no’lu İş İstek Belgesi teknik servis sorumlusu tarafından tutulur.
5- SORUMLULUKLAR
: Bu talimatın uygulamasından Teknik Bakım Onarım Servisi ve
cihazı kullanan personel sorumludur.
6- EKLER
Hazırlayan
Birim Sorumlusu
:
Kontrol Eden
Kalite Yönetim Temsilcisi
Onaylayan
Başhekim

Benzer belgeler

ÇALIŞTIRMA VE BAKIM ONARIM TALİMATI 3M ESPE ROTO MİX

ÇALIŞTIRMA VE BAKIM ONARIM TALİMATI 3M ESPE ROTO MİX için MEDDATA programı üzerindeki Bakım Onarım Kartı düzenlenir. Bu form üzerine bakım ve onarım sonrası gerekli bilgiler işlenir. 4.4.Cihazı kullanan personel; makine ve cihazlarda arıza olduğunda ...

Detaylı

Oksijen Manometresi (ÇBO 067)

Oksijen Manometresi (ÇBO 067) onarım sonrası gerekli bilgiler işlenir. 4.4.Cihazı kullanan personel; makine ve cihazlarda arıza olduğunda MEDDATA programı üzerinden İş İstek Belgesi doldurur ve teknik servis görevlisini arıza h...

Detaylı