Kuzey Amerika merkez ofisini büyüten El

Yorumlar

Transkript

Kuzey Amerika merkez ofisini büyüten El
BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ
HABER BÜLTENİ/187
10 ŞUBAT 2014
Bu haftanın konu başlıkları;






Kuzey Amerika merkez ofisini büyüten Electrolux, 810 kişi için yeni iş fırsatı yaratmayı
planlıyor
LG ve Samsung karşısında kazanan Whirlpool oldu
CEDED’nin yeni genel direktörü Falcioni oldu
ABD Kasım ayı çelik nakliyesi önceki aya göre düşüş yaşadı
ABD üretim teknolojisi siparişleri Kasım ayında artış gösterdi
Haber-röportaj: Telas Lastik, sürekli ve sürdürülebilir büyümesine devam ediyor
KUZEY AMERİKA MERKEZ OFİSİNİ BÜYÜTEN ELECTROLUX, 810 KİŞİ İÇİN YENİ İŞ
FIRSATI YARATMAYI PLANLIYOR
Electrolux, Charlotte NC’de bulunan Kuzey Amerika merkez ofisini büyüterek gelecek yıllarda 810
kişi için pozisyon oluşturmayı öngörüyor.
Bu, üç yılda bölgede gerçekleştirilecek ikinci büyüme projesi olacak. Mevcut merkez ofis binasının
yanına ikinci bina inşasının bir parçası olarak, beyaz eşya üreticisi 20 yıllık kira sözleşmesi
kapsamında 85 milyon dolarlık yatırımda bulunacak. Şirket, güneş panellerine, bir terasa ve
avluya sahip olacak altı katlı 375.000 ayak karelik bina için LEED sertifikası almayı planlıyor.
Electrolux 2017’ye kadar North Carolina’da 810 kişi için iş fırsatı oluşturmayı öngörüyor. Yeni
pozisyonlar araştırma ve geliştirme, pazarlama, tasarım, mühendislik, tedarik zinciri, finans, BT ve
yönetim alanlarında oluşacak.
Projeyi destekleyen North Carolina Ekonomik Yatırım Komitesi (The North Carolina Economic
Investment Committee), Electrolux’ü Job Development Investment Grant (JDIG) ile ödüllendirdi.
Bu ödül, şirketlere iş yaratma ve diğer performans şartlarının yerine getirilmesi üzerine veriliyor.
Electrolux şu anda North Carolina’da üç noktada 1.500 çalışan istihdam ediyor. Charlotte, NC
tesisleri, Kuzey Amerika’daki ürün ve elektronik sistemlerin araştırma ve geliştirmesinden ve aynı
bölgedeki tüm büyük ve küçük beyaz eşyaların ürün tasarımından sorumlu Kuzey Amerika merkez
ofisini içinde bulunuyor.
Kinston, NC, üretim fabrikasına ve bulaşık yıkama ürünlerinin araştırma ve geliştirmesinden
sorumlu birime ev sahipliği yapıyor.
Asheville, NC bölgesinde ise, Electrolux Yurtiçi Parça Dağıtım Merkezi’ni (Electrolux National Parts
Distribution Center) yürütüyor.
LG VE SAMSUNG KARŞISINDA KAZANAN WHİRLPOOL OLDU
Whirlpool Corp., Koreli beyaz eşya üreticileri LG ve Samsung tarafından ABD pazarında yürütülen
buzdolabı dampingini durdurmaları amacıyla açılan davayı kazandı. 13 Ocak’ta, ABD Uluslararası
Ticaret Mahkemesi, damping ve sübvansiyon uygulanan LG ve Samsung markalı buzdolaplarına
ilişkin ABD Uluslararası Ticaret Komisyonun kararında hata yaptığını onayarak Whirlpool Corp. ile
aynı fikre ulaşmış oldu. 13 Ocak’ta alınan kararın sonucunda, mahkeme, Ticaret Komisyonu’nun
%15’e kadar ulaşan marjlar üzerinden damping uygulanan buzdolaplarının ABD üretimine maddi
zarar verip vermediğini tekrar gözden geçirmesini istedi.
Whirlpool Corp. Başkanı ve CEO’su Jeff Fettig düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: “Bugün alınan
karar, ABD’li üreticiler, çalışanlar ve müşteriler için pazarda dengeli bir rekabet ortamı oluşturmak
üzere sürdürdüğümüz faaliyetlere cevaben hükümetin attığı önemli adımların bir tanesini
oluşturuyor.”
BEYSAD
1
BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ
HABER BÜLTENİ/187
10 ŞUBAT 2014
Fettig şunları da ekledi: “Mahkemenin verdiği kararla, hak ettiğimize ulaştığımızı düşünüyoruz.
Çamaşır ABDmakineleri için büyük indirimler yaparak ABD pazarına zarar veren LG ve Samsung
karşısında geçen yıl alınan benzersiz kararın bir devamı niteliğinde olan bu karar özel bir önem
taşıyor. Whirlpool, ABD’deki üretim faaliyetlerine ve Amerikalı çalışanlara tam bir bağlılık
gösteriyor ve tüketicilerden esinlendiğimiz geleceğe yönelik buzdolabı inovasyonu odak noktamızı
oluşturuyor.”
Komisyon kararının “iki kez incelendiği” Whirlpool’un iddiasının değerlendirme sürecinde,
mahkeme, tekrar gözden geçirilmeyi gerektiren “potansiyel önemli bir farklılık” olduğuna karar
verdi. Davayı geri gönderen mahkeme, “Uluslararası Ticaret Komisyonu’nun aynı sonuca
ulaşacağına ilişkin yeterli şüphe” nin bulunduğunu ifade etti ve hacmin ve fiyat analizinin yeniden
değerlendirilmesini istedi.
CEDED’nin YENİ GENEL DİREKTÖRÜ FALCİONİ OLDU
1 Ocak’ta, Paolo Falcioni CEDED’in (Avrupa Yerel Ekipman Üreticileri Komitesi- European
Committee of Domestic Equipment Manufacturers) yeni genel direktörü oldu. Falcioni, görevi
CEDED’İ 1994-2013 yılları arasında yöneten Luigi Meli’den aldı.
Falcioni şu şekilde belirtti: “CEDED’i ileriye taşımak ve Avrupa’daki ev tipi beyaz eşya sektörünün
öneminin fark edilmesini sağlamak için sabırsızlanıyorum. Falcioni ayrıca, AB’nin enerji etiketi,
2030 iklim ve enerji paketi revizyonu ve Avrupa ekonomisindeki büyüyen kaynak etkinliğine
yönelik ihtiyaç ile birlikte, 2014’ün Avrupa’daki beyaz eşya sektörü için önemli bir yıl olacağını
belirtti. “Hizmet süresi boyunca CEDED’e kazandırdığı başarılar nedeniyle görevi devraldığım Luigi
Meli’ye teşekkürlerimi sunmak istiyorum” diye ekleyen Falcioni şu şekilde devam etti: “CEDED’i
çok iyi bir durumda bize teslim ediyor. Kaydettiği bu başarıları kendime temel alarak
ilerleyeceğim.”
Paolo Falcioni 1966 yılında Fabriona, İtalya’da doğdu ve ev tipi beyaz eşya sektöründe 12 yıllık
tecrübesi bulunuyor. Beyaz eşya sektöründe faaliyet göstermeden önce, telekomünikasyon
sektöründe görev aldı. Falcioni, Ancona Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun
olmuştur.
ABD KASIM AYI ÇELİK NAKLİYESİ ÖNCEKİ AYA GÖRE DÜŞÜŞ YAŞADI
Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü’ne göre (The American Iron and Steel Institute-AISI),
ABD’deki çelik fabrikalarının Kasım 2013’teki çelik nakliyesi 7.604.428 net ton oldu. Ekim 2013
yapılan 8.287.553 net tonluk nakliyeye göre %9,0 düşüş yaşandı fakat Kasım 2012’deki
7.397.149 net ton değerindeki nakliyeye kıyasla %2,8 artış kaydedildi.
Bugüne dek yapılan nakliye, 2012’nin ilk 11 ayında yapılan 88.465.543 net tonluk rakama kıyasla
%0,8 düşüş yaşayarak 87.790.788 net tonu buldu.
Kasım ayındaki nakliyeler bir önceki ayla kıyaslandığında, ulaşılan sonuçlar aşağıdaki gibi
olmuştur:
• sıcak daldırma galvanizli sac ve şerit nakliyesi %7 azaldı.
• sıcak haddelenmiş sac nakliyesi %7 azaldı.
• soğuk haddelenmiş sac nakliyesi de %8 azaldı.
ABD ÜRETİM TEKNOLOJİSİ SİPARİŞLERİ KASIM AYINDA ARTIŞ GÖSTERDİ
Üretim Teknolojisi Birliği’ne göre (Association For Manufacturing Technology- AMT), Kasım ayında
ABD’deki üretim teknolojisi siparişleri 437,79 milyon dolara ulaştı. Toplam siparişler için, Ekim
BEYSAD
2
BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ
HABER BÜLTENİ/187
10 ŞUBAT 2014
2013’e göre %0,6 arttı. Kasım 2012’de 362,63 milyon dolar olan siparişler %20,7 oranında
yükseldi. Bugüne dek olan siparişler 4.399,22 milyon doları buldu. Bu rakam, 2012’nin ilk 11 ayına
göre 2013 için %7,7 oranında düşüş yaşandığını ifade ediyor.
AMT Başkanı Douglas K. Woods görüşlerini şu sözlerle ifade etti: “Otomotiv satışlarındaki güçlü
artışla, Aralık ayı için satın alma yöneticileri endeksi 55’i bulurken, üretim alanındaki istihdam
artmaya devam etti. Sektörün 2013’ü güçlü bir şekilde kapatacağından şüphe duymuyoruz. 2010
ve 2012 yılları boyunca her Kasım ayında düşüş görülmesi de önemli bir nokta. Önceki aya ve yıla
göre Kasım 2013 siparişlerindeki artış, üretimde ekonomik güçlenmenin sürdürüldüğün ayrı bir
göstergesi.”
ABD Üretim Teknolojisi Siparişleri (The United States Manufacturing Technology Orders-USMTO)
raporu, kapasiteyi ve verimliliği arttırmak üzere üretim sektörlerinin metal işçiliği ekipmanlarına
yaptığı yatırıma yönelik bir gösterge sağlayarak, yerli ve ithal edilen makine araçları ve ilgili
ekipmanlar hakkında sipariş verileri sağlıyor.
HABER-RÖPORTAJ
TELAS LASTİK, SÜREKLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMESİNE DEVAM EDİYOR
Telas Lastik bir BEYSAD üyesidir.
SubconTurkey dergisinden alınmıştır.
İhracat, toplam satış ciromuzun %30’unu oluşturmakta olduğunu söyleyen Telas Lastik Pazarlama
ve Satış Müdürü Can Yalmaç, bu oranı 2014 yılında %35’e, 2015 yılında %45’e, 2016 yılında ise
%50’nin üzerine çıkarmak istediklerini belirtti. Aynı zamanda Genç Beysadlı olarak beyaz eşya yan
sanayi sektörünün gelişimi için görev alan Can Yalmaç, Telas Lastik ve sektör ile ilgili sorularımızı
yanıtladı.
Telas Lastik’in kurumsal kimliği hakkında bilgi verir misiniz?
Kurumlar ticari yaşamın başladığı ilk zamanlardan itibaren, tüketiciler tarafından tercih edilmek,
kendilerini, topluma kabul ettirmek ve rakiplerinden farklı olduklarını göstermek için kendilerine
ayrı bir kimlik oluşturma yoluna gitmişlerdir ve kendilerini tanıtıcı logolar, amblemler, isim ve
renkler ile birer kimlik edinme ihtiyacı duymuşlardır. (Ki buna en güzel örneklerden biri Ortaçağ’da
loncaların ticareti kontrol altında tutmak için kimlik işaretleri kullanmaları, 1700‘lü yıllarda ise her
tüccarın kendisine ait farklı birer amblemi veya mührü olmasını gösterebiliriz.) İşte bu noktada
kurum kimliği devreye girmiştir.
Kurumsal kimlik, pazarlamada, bir kurumun görünen yüzüne verilen isim olmasına karşın ve
kurum kimliği denilince birçok kişinin aklına gelen ilk şeyler; kuruluşun logosu, kullandığı renkler
ve amblemi gibi görsel unsurlar olsa da, bu unsurlar bu kavramı belirlemede ve açıklamada
yetersiz kalmaktadır. Kurum kimliği; bu görsel unsurları içine alan kurumsal tasarımın yanı sıra
kurumsal davranış, kurumsal iletişim ve kurum felsefesi unsurlarından meydana gelmektedir.
Kısacası kurumsal kimlik kurumun imzasıdır.
Bu doğrultuda, Telas olarak biz, “kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı” gerek
şirket içinde gerekse şirket dışında en doğru şekilde anlatmaya çalışarak bu kimliğimizi
yansıtmaya ve yaşatmaya çalışıyoruz.
Kurulduğumuz 1981 yılından bugüne, müşteri odaklı ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan
bir felsefemiz oldu. Bunu da müşterilerimize kaliteli, güvenilir, zamanında bir üretim yaparak ve
geniş bir ürün gamı sunarak başarmaya çalıştık. Bunu yaparken de gerek müşterilerimizin, gerek
çalışanlarımızın, gerekse faaliyet gösterdiğimiz sektörlerin yenilikçi (teknoloji ve Ar-Ge)
beklentilerini karşılamayı kendimize ilke edindik.
BEYSAD
3
BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ
HABER BÜLTENİ/187
10 ŞUBAT 2014
2013 yılı üretim rakamlarınız nedir? 2013 yılında yatırımınız oldu mu? 2013 yılı nasıl
geçti? Hedeflerinize ulaştınız mı? 2014 yılından beklentileriniz nelerdir?
2013 bizim için gerek üretim adedi, gerekse ciro anlamında oldukça iyi geçti. Bizim ürün gamımız
oldukça geniş olduğu için spesifik bir üründen bahsetmiyorsak adet üzerinden konuşmak pek
mümkün olmuyor, ancak ciro üzerinden konuşacak olursak, iç hedefimize son çeyrek ortasında
ulaştığımızı söyleyebilirim.
Yatırımlar olarak; kapasite artırımı doğrultusunda gerek ekstrüzyon profil üretim tesisimizde,
gerekse enjeksiyon tesisimizde 6 adet yeni makine parkurunu bünyemize dahil ettik.
Bunun yanı sıra kalıphane ve dizayn departmanımıza gerek software gerekse makine parkuru
olarak ciddi yatırımlar yaptık. Tüm bu yatırımlarımızın ana sebebi ise 2014 yılı için hedeflediğimiz
satış bütçesine mümkün olan en kısa zamanda ulaşarak, iç hedeflerimizi de son çeyrek içinde
gerçekleştirebilmek.
2014 yılından asıl beklentimiz ise, kısa vadeli planlamamızda 2015 hedeflerimize ulaşmamızı
sağlayacak stratejimizin alt yapı çalışmalarını sağlam bir şekilde yapmak ve gerekli tüm araçları
eksiksiz olarak hazırlamak olacak.
İhracat faaliyetlerinizden bahseder misiniz? Üretiminizin ne kadarını ihraç
etmektesiniz?
Halihazırda ihracat, toplam satış ciromuzun %30’unu oluşturmakta. Bunun %75 gibi önemli bir
bölümünü Avrupa ülkelerine gerçekleştirmekteyiz. Geri kalan %15’lik kısmı Orta Doğu ülkelerine,
%5’lik kısmı Rusya’ya, son %5’lik kısmını ise Uzakdoğu ve Afrika’ya yapmaktayız.
2014 için hedefimiz bu oranı %35’e, 2015’de %45’e ve 2016 yılında ise %50’nin üzerine
çıkartabilmek.
Önümüzdeki dönem için hedef ve planlarınız nelerdir?
Bizim Telas Ailesi olarak her zaman için öncelikli hedefimiz sürekli ve sürdürebilir büyümedir. Bu
stratejinin altında yatan ana neden ise, sürekli büyüyen ve gelişen dünya pazarında (özellikle
faaliyet gösterdiğimiz beyaz eşya ve otomotiv sektöründe) büyüyemediğiniz takdirde, bu hıza
ayak uyduramadığınız durumda otomatik olarak küçülme ön görürsünüz ki bu durum da rekabet
ve piyasa koşullarından geri kalmanıza neden olur.
Bu nedenle biz, her sene yaptığımız kısa (2 senelik) ve uzun (5 senelik) vadeli planlarımızda
pazardaki yenilikleri takip etmeyi, gerekli yatırım ve Ar-Ge çalışmalarını yaparak kendimizi sürekli
geliştirmeyi ana hedef olarak belirliyoruz.
Bu hedef doğrultusunda 2014 yılında ve sonrasında atacağımız sağlam adımlar ve yatırımlar ile
yenilikçi, müşteri ve çalışan odaklı, güvenilir üretim politikamızı sürdürmeyi hedefliyoruz. Bu
sayede hem kendi çalışanlarımızın hem de müşterilerimizin nezrinde yaratacağımız farkındalıkla,
pazarda kendimizi farklı bir noktaya konumlandırmayı amaçlıyoruz.
Otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinin gelişimini değerlendirir misiniz?
Bildiğiniz üzere ülkemiz gerek gelişen ekonomisi, gerek kaliteli işgücü, gerekse Avrupa, Orta
Doğu, Afrika ve Rusya Pazarı için kusursuz denebilecek lojistik konumu ile her geçen gün beyaz
eşya ve otomotiv ana sanayi için daha da ilgi çekici bir ülke oluyor. Tüm bu unsurlar etkisinde bu
iki sektör de ülkemizde hız kesmeden büyüyor ve her sene üstüne katarak gelişiyor.
Tabii bu durum sadece ana sanayi ile sınırlı kalmıyor. Türkiye’nin bir üs olmaya başlaması sebebi
ile birçok yabancı yan sanayi de ülkemizde farklı yatırımlar yapıyorlar. Ya sektörde kendini
ispatlamış Türk firmaları ile ortaklık yapıyorlar, ya satın alma geçekleştiriyorlar ya da kendi
BEYSAD
4
BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ
HABER BÜLTENİ/187
10 ŞUBAT 2014
tesislerini açıyor ya da mevcut tesislerini büyütüyorlar. Tüm bunlar da gerek rekabet gerekse
know-how açısından sektörün dinamik kalmasına ve gelişimine farklı bir boyut kazandırıyor.
Eklemek istedikleriniz varsa onları da öğrenebilir miyiz?
Bildiğiniz üzere ben BEYSAD bünyesinde yer alan Genç Beysadlılar grubunda görev yapmaktayım.
BEYSAD dünyada bir eşi daha bulunmayan bir organizasyon ama bunun da ötesinde bugüne
kadar gerek iş hayatımda gerekse sosyal yaşantımda birçok kulüp, dernek vb. kuruluşlarda görev
almama karşın, işini bu kadar özen ve titizlikle ve bu kadar içten ve özverili bir şekilde yapan
gönüllü bir ekiple ilk kez karşılaşıyorum. Gerek çalışma imkânı bulduğum tecrübeli üyelerimizden
gerekse yaptığımız faaliyetlerden son derece keyif alıyorum ve bu oluşumun bir parçası olmaktan
dolayı son derece mutluyum ve gurur duyuyorum. Bu vesile ile bu oluşuma tüm beyaz eşya yan
sanayi firmalarının gerekli katkıları yapmasını diliyorum.
SUBCONTURKEY Ailesine bizlere bu röportaj imkânını sunduğu için çok teşekkür ediyorum ve bu
vesile ile sizlere ülkemize ve tüm yan sanayicilerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılı bir yıl
diliyorum.
www.beysad.org.tr
BEYSAD
5