Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon Sheldon Nidle

Transkript

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon Sheldon Nidle
Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon
Sheldon Nidle
2 Eb, 5 Yax, 12 Manik
27 Ocak 2004
Selamat Jarin! Söyleyecek birçok şey ile geri geliyoruz, sevgili Gönüller. Dünyanız engellenemez
dönüşümüne
doğru
ilerlerken,
Cennet
ilk
temasın
son
bölümleri
için
bizi
nazikçe
yönlendirmektedir. İlk temas, varlığımızın resmen kabul edilmesinden veya bizi galaktik aileniz
olarak kabul etmenizden daha fazlasıdır. Bu yeni realitenizi tam anlamıyla yaratmanız için sizi
ileriye doğru iten son, ana olaydır. Bütün dünyaca iyi, atalardan kalma Varlıklar olarak kabul
edilmemiz, birçok büyük dini, politik, ve bilimsel otoriteler tarafından tamamen anlaşıldı: Bir
anda, çok eski soru, kim olduğunuz ve gerçekten neden burada olduğunuz öne çıkartılabilir. Bu,
daha sonra, mevcut ahlak sistemlerinizin ve diğer çekirdek kavram ve algılarınızın herkesikuşatan bir yeniden gözden geçirilişine neden olabilir. Bu akılda olarak, Yükselmiş Üstatlarınız,
sizi binlerce yıl önce toplumunuzun terk etmek için zorlandığı bir erdem ile tanıştırmak istiyor.
Karanlık lordlarınız (derebeyleriniz) sizlere boyun eğdirmek için çifte standart uyguladığı zalim
bir sistem kullandı: sizden yüksek ahlaki dürüstlük beklerken, kendilerine kararlıca dürüst
olmadılar. Bu çelişkiler giderilmeli ve Dünyada yeni bir kutsal ahlaki düzen hazırlanmalı.
Bu öğretiler size nazik ve sevgi dolu bir şekilde sizin için genişletilecektir, birbiriniz ile aranızdaki
derin bağlantı üzerine kurulu olan bu filozofinin özünü yansıtarak geliştirilecektir. Ayrıca,
seçmeniz, birbirinize yardım etmeniz, ve bağımsızlıkla özgürlüğün hakikaten özenli bir çevrede
nasıl işlev gördüğünü öğrenmeniz için özgür olmalısınız. Eski, gizli yöneticileriniz, yüksek oranda
rekabetçi ve ağzına kadar kıskançlık, pişmanlık, ve kin ile dolu olan, zalim ve affedici olmayan
bir çevre yaratmak için çok çalıştılar. Bu diğerleri için sevgi hissetmeyi zorlaştırdı, yıkılan toplum
örneklerindeki gibi, ve negatif duygularını göstermek çok daha kolaydı. Böyle yaparak, gizli
yöneticilerinizin ellerine düştünüz. Birçok yaşam boyunca, umutsuzca gizli yöneticileriniz
tarafından üzerinize salınan ekonomik, politik ve sosyal güçlere karşı savaşan küçük, yönünü
şaşırmış grupların üyesi oldunuz. Bu sabit kurtuluş şekli, onların en çok etkili ve güçlü
silahlarıydı; doğumdan yaşlılığınıza kadar fikirlerinizi yontmak ve yönetmek için kullandıkları bir
silah.
İlk temas aslında, size yeni ufuklar açmayı ve sizi eski, sınırlı inançlarınızın prangasından
kurtarmayı
amaçlamıştı.
Gerçek
tarihinizin,
dünya-dışı
merkezlerinizin,
ve
büyük
potansiyelinizin farkına varmaya başladığınızda, dünyanız ve yaşadığınız yer için daha yeni ve
yaratıcı şekilde düşünmeye başlayabilirsiniz. Bu, Yükselmiş Üstatlarınızın gerçekleşmekte olan
olayların cennetsel ifadeleriyle ilgili öğretilerini dile getirmek istedikleri yerdir. Fizikselliği yaratan
ruh enerjisi - sevgi, çevresinde gelişmektedir. Fiziksel varoluşunuz, size fiziksellik hakkında daha
fazla şey öğrenmeniz için fırsat vermeyi niyetler, ve sonra da ona pozitif bir katkı sağlamayı.
Daima aklınızda olsun, şu andaki hayatınız, geçmiş ve gelecek hayatlarınızı etkiler, birbirinize
1
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com
bağlısınız çünkü siz sizi oluşturan her şeysiniz. Bu birikmiş bilgeliğin sizler tarafından hasat
edilmesi ve mevcut yaşamınızı geliştirmek için kullanılması gerekmektedir. Bu öğreti ve
araştırmanın, yeni bir tinsel bağlama yerleştirilmesi gerekmededir. Ayrıca, bu sınırsız yeni
dünyanın nasıl araştırılması ve yeni bilginin nasıl kullanılması gerektiği ele alınmalıdır. Bu, yine,
Yükselmiş Üstatların sizin için meselenin gerekli ana noktaları ile
birlikte
sağlamak
istedikleridir.
Başka bir alan, ekonomik, politik ve dini sistemlerinizde meydana gelmek üzere olan büyük
değişimlerdir. Yeni bir global kültür kurulmalıdır ve her biriniz bu senaryodaki öncü
hareketçilersiniz. Aklınızda tutun, size tuhaf gelen, inanılmaz gelen bilgiler alacaksınız, ve bu
bilgiler şu anda gerçek olduğunu düşündüklerinizle çelişecek / mücadele edecek. Sonuç olarak,
bu bilginin size güvendiğiniz birisi tarafından getirilmesi şarttır. Yükselmiş Üstatlar bu görevi ilk
ve en önemli görevleri olarak üstlenmişlerdir. Ayrıca şaşırtıcı finanssal ve politik değişimlere
tanıklık ediyor olacaksınız, ve bu şok edici ifşaatları takip eden günlerde, danışabileceğiniz
güvenilebilir ve bilgili birisinin olması şarttır. Sorunlu gerçekler, sevgi dolu bir şekilde açığa
vurulmalı ki böylece derinlere yerleşmiş kültürel inançlarınızın daha iyi anlaşılması için
anlamları iyice özümsenebilsin.
İlk temas, sizlere bu galaksinin meselelerine tam olarak katılma imkanı da sağlayacak. Bu da
size mevcut izolasyonunuzu / yalnızlığınızı sonlandıracak olan teknolojiyi getirecek, onunla
sadece güneş sisteminizin değil bütün fizikselliğin içinden geçebileceksiniz. Bu fırsatlar size
araştırma yapma ve bu Yaratım ile ilgili bilgiler edinmenize, ve ilahi planın gerçekleşmesinde rol
almanıza izin verecek. Fiziksel Melekler olduğunuz hakikat görüşünüzü asla kaybetmeyin, şu
anki misyonunuzun kaybolmuş meleki yetilerinizi birçok yeni ve harika şekillerde kullanabilmek
için geri kazanmak olduğunu. Bizi sizin kıyılarınıza getiren potansiyel budur. Bizim amacımız
sizlerin gizli öğretmenleriniz olarak hareket etmek ve sınırlı bilinç aşamaları boyunca sizlere
rehberlik etmekti. Handikaba rağmen, eski zamanlarda, kıskanç Anunnaki’nin dünyadaki
yandaşları ile birlikte yok ettiği ya da devirdiği birçok geçici “altın çağ” yaratmayı başardınız.
Şimdi, başka bir altın çağ toplumu yaratacaksınız ve bu sefer onu yok edecek kimse olmayacak.
Bu sefer, size ileri gitmek ya da tekrar karanlığa geri düşmek için seçim fırsatı verildi. İlahi plan
bize yükselmeyi seçtiğinizi haber vermektedir, Işığı dünyaya getirmeyi seçtiğinizi haber
vermektedir, ve yürürlükteki bu işlem bu seçimi yansıtmaktadır. Kolektif kararınızın muhteşem
ödüllerini toplama zamanı yaklaşmaktadır. Gerçekleşmekte olan seçimleriniz bizi birçok şekilde
temsil etmektedir: ilk teması uygulamak ve ilk temas filosunun bunları yürürlüğe koyması. Bu
sefer, tarihinizde yeni realitenizin gerçekleştirileceği zamandır, ve bizlerin daha önce birçok
celsede belirttiği gibi yaklaşan değişim zaten “yapılmış bir anlaşmadır”. Bazı son ve gerekli
yönleri tamamlanmaktadır. Dünya müttefiklerimiz geri kalan bazı politik ve askeri gündemleri
tamamlamak zorundalar, ancak bilin ki yeni finanssal ve ekonomik reformlar tamamlanmıştır ve
yürürlüğe girmeye hazırdır.
2
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com
Bir noktayı tekrar vurgulamamız gerekmektedir. Gelmekte olan değişimler, kültürel ve politik
alanlarda dünyanızda hiç deneyimlenmemiş bir şekilde, bir derece reform özelliği taşımaktadır.
Bu devrim, sadece 13 bin yıl önce size Anunnaki tarafından kurulmuş olan toplumun yönünü
değiştirmekle kalmayacak, medeniyetinizin üzerine kurulmuş olduğu öz yapıyı da değiştirecektir.
Şu anda yürürlükte olan senaryo, Anunnaki’nin kenara çekilmesini ya da cennetsel galaktik bir
güç tarafından devrilmesine izin verilmesini gerektirmektedir. İlahi plan tarafından kehanet
edildiğine göre, Anunnaki yaklaşık olarak on yıl önce kenara çekildi ve bizi birçok global
toplumlarınızı gizlice kontrol eden dünyadaki yandaşları ile çekişmemiz için bizi terk etti.
Niyetimiz sizi kurtarmaya gelmek değil, özgürlüğünüzün hizmetinde güçlü bir kuvvet olmaktır.
Bu iyi gücün nasıl uygulanacağını belirleyen sizlerin kolektif / ortak karar ve isteklerinizdir.
Farkındalıktaki gelişiminiz şu anda sonuçlanmıştır, değişim için olumlu şartlar ile. Bildiğiniz
gibi, bu son zor komplocu dünyanızı kontrol etme gücünün sonuna gelmiştir. Yine de politik,
tüzel ve kültürel hakimiyeti çok geniş olduğu için yerini kaybetmiyor gibi görünmektedir. Bu
aşikar istikrarın sonucu olarak, gelmekte olan değişimlerin hızı ve yaygınlığı birçoklarınız için
önceden görünemeyecek, ve sonuç olarak, ürkütücü ve rahatsız edici olacak. Gerçekleşmek
üzere olanları düzenleyebilmek adına toplumlarınıza yardım etmek için bilginizi ve yetilerinizi
kullanmanızı istiyoruz. Bu değişimler rasgele, nedensiz, ‘ne olursa olsun olacak’ olaylar olarak
algılanmamalı, yeni realitenizi şekillendirmek için gerekli ve iyi-planlanmış bir başlangıç olarak
algılanmalı ve sizler bu anlayışın toplumlarınıza getirilmesi için temel parçalarsınız. Desteğiniz
muhtemel kaosu azaltabilir ve yeni dünyanın varoluşunun daha yumuşak olmasını sağlayabilir.
Bugün, günün olaylarının ardındaki gizli gerçeklerden bahsettik, hazır olun, Sevgili Varlıklar,
yetilerinizi ve bilginizi yeni realitenizi şekillendirmede bize yardımca olmaları için kullanmaya
hazır olun. Burada, odaklanmış olarak kalmanız için sizi cesaretlendiriyor ve önlenemez
zaferinizi vaat ediyoruz! Birlikte, Galipleriz! Şimdi ayrılıyoruz. Sevgiler! Kalplerinizin Kalbinde
bilin ki ebedi Refah ve Cennetin sınırsız Kaynakları kesinlikle sizindir! Ve Öyle Olsun! Selamat
Gajun! Selamat Kasijaram! (Sirius dilinde, anlamı: Bir Olun! Sevgi ve Neşe ile Kutsanın!)
Tercüme:
© 2004 Semra Ekmekci
2012 Limitsiz | http://2012.8m.com
e-mail: [email protected]
Planetary Activation Organization | Mailing Address: P. O. Box 880151, Pukalani, Maui, HI 96788-0151 U.S.A.
Voicemail: (808) 243-0728 | Fax: (808) 573-2867 | E-mail: [email protected] | Website address: www.paoweb.com
3
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com

Benzer belgeler

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon Bugün, ilk temasın önlenemez başarısı için neler yaptığımızdan bahsettik. Bu başarıya olan adanmışlığınız ve bu muhteşem zafere odaklanmanızdan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Bu operasyon karşıl...

Detaylı

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon Dünya düzleminde bildiğiniz birçok pastel renklerden daha parlaktır. Bu renkler canlıdır ve mevcut renk spektrumunuzun çok üstünde frekanslarla doludur. Bu çok daha geniş olan spektrum, Cennette ol...

Detaylı

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon Sheldon Nidle

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon Sheldon Nidle Bugün dünyanızda olup bitenlerden daha fazlasını bahsettik. Çok önemli bir savaşın son aşamasında olan melezlerin geçmişleri hakkında kısa bir bilgi verdik. Savaşın sonucu ilahi plana yardım edecek...

Detaylı

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon göstermelerini sağlamak için olayları harekete geçirme zamanı gelmiştir. Sonuç olarak, toplumunuz, olan olaylar için bir katalizör görevi gören bir dizi önemli değişim deneyimlemiştir. Şu anda ihti...

Detaylı

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon Sizden, sakin ve merkezlenmiş kalmanızı ve toplumunuzu, gerekli olduğunda, onları çevreleyen olaylar ile ilgili gerçeklerden haberdar etmenizi istiyoruz. Kalplerinizde bilin ki harika, muhteşem bir...

Detaylı

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon Galip Olanlarız! Bugün, olaylara farklı bir perspektiften baktık. Arzumuz, yaklaşan kaderinizin engellenemez olduğunu anlamanızdır. Bu başarıya tamamen adanmış ve harika zaferinize odaklanmış olara...

Detaylı

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon modifikasyonlar, bu galaksinin en merkezine kadar sıçramış durumdadır. Bu değişimler, bu küçük fizikselliği, büyük bir bilinç değişimine hazırlamaktadır. Bu galaksideki birleşmiş karanlık enerjiler...

Detaylı