İngilizce metni ve Türkçe çevirisini buradan indirebilirsiniz.

Transkript

İngilizce metni ve Türkçe çevirisini buradan indirebilirsiniz.
8. Hafta Çevirisi
PALEOGEOGRAPHY (2. Bölüm) (Geçen haftanın devamı...)
After a summer in the Swiss Alps studying glaciers and glacial deposits, Agassiz discovered
that the rocks found, for example, in much of Europe had been spread by large continental
glaciers.
After: -den sonra
Summer: Yaz
Swiss Alps: İsviçre Alpleri
Glacier: Buz kütlesi, buzul
Discover: Keşfetmek
Spread: Yayılmak
Large: Geniş
Continental: Kıtasal
İsviçre Alplerindeki buzulları ve buz kalıntılarını incelemeyle geçen bir yazın ardından, Agassiz,
örneğin Avrupa’nın çoğu kısmında bulunan kayaların geniş kıtasal buzullarla yayıldığını
keşfetmiştir.
Much of what Agassiz saw could be explained only by glacial action.
See: Görmek
Explain: Açıklamak
Only: Sadece
Action: Hareket
Agassiz’in gördüklerinin büyük bir bölümü sadece buzulların hareketiyle açıklanabilirdi.
Because a glacier is a solid mass of ice, it moves slowly, and as it moves, it picks up all sizes of
debris: in other words, the scattered remains of broken particles, ranging from huge rocks to
silt and clay.
Because: Çünkü, nedeniyle
Solid: Katı
Mass: Kütlesel
Ice: Buz
Move: Hareket etmek
Slowly: Yavaşça
Pick up: Almak, toplamak
Size: Ölçü, boyut
Debris: Moloz, döküntü
In other words: Başka bir deyişle
Scattered: Dağılmış
Broken: Kırık, kırılmış
Particle: Parça, partikül
Ranging from ... to: -den ...ye uzanan
Bir buzul, katı bir buz kütlesi olduğundan yavaşça hareket eder ve hareket ettikçe her boyutta
döküntüyü, yani büyük kayalardan çakıl ve toprağa uzanan (bir çeşitlilikte), kırılmış partiküllerin
dağılmış kalıntılarını da beraberinde götürür.
As the ice melts, all the debris is left behind in the form of a layer or material of many kinds.
Behind: Arka(sında)
Debris: Moloz, döküntü
Form: Biçim
Layer: Tabaka
Material: Materyal
Buz eridikçe, bütün döküntüsünü, bir tabaka biçiminde ya da farklı türde materyaller olarak geride
bırakır.
Using these two important clues - fossils and rocks - plus other information, geologists are
able to reconstruct ancient geography to make comparisons with the earth's present
geography.
Use: Kullanmak
Important: Önemli
Clue: İpucu
Rock: Kaya
Plus: Artı (olarak)
Other: Diğer, öteki
Information: Bilgi
Reconstruct: Yeniden inşa etmek
Ancient: Antik, eski
Comparison: Karşılaştırma
Present: Mevcut, güncel
1
Jeologlar, bu iki önemli ipucunu -fossilleri ve kayaları- ve diğer bilgileri kullanarak, dünyanın
bugünkü coğrafi yapısıyla karşılaştırma yapabilmek için antik coğrafi yapıyı yeniden inşa
edebilirler.
By comparing these, geologists know that the appearance of the earth's continents has been
constantly changing over the centuries.
Compare: Karşılaştırmak
Know: Bilmek
Appearence: Görünüş
Continent: Kıta
Constantly: Devamlı olarak
Change: Değişmek
Over: Üzerinde
Century: Yüz yıl
Jeologlar, bunları karşılaştırmaları sonucunda, yeryüzünün kıtalarının görünüşünün yüzyıllar
boyunca durmadan değiştiğini öğrenmişlerdir.
And this changing of the earth's surface is still going on today, but it is so gradual that people
are aware of the change only occasionally.
Surface: Yüzey
Still: Hala
Go: Gitmek, devam etmek
Today: Bugün, günümüzde
Gradual: Aşamalı, kademeli olarak
to be aware of: Farkında, haberdar olmak
Only: Sadece
Occasionally: Nadiren
Ve yerin yüzeyinin değişimi bugün hala devam etmektedir, fakat bu (değişim) aşamalı biçimde
olduğundan insanlar nadiren bu değişimden haberdar olmaktadırlar.
Earthquakes and the formation of new volcanoes are two spectacular actions used by nature
to change the face of continents.
Earthquake: Deprem
Formation: Oluşum
Volcano: Volkan, yanardağ patlaması
Spectacular: Olağanüstü, görkemli Action: Hareket
Use: Kullanmak
Nature: Doğa
Face: Yüz
Depremler ve yeni volkanların oluşumu, doğanın kıtaların yüzünü değiştirmek için kullandığı iki
olağanüstü harekettir.
Truly, we live in a changing world.
Truly: Gerçekten de
Live: Yaşamak
Gerçekten de bizler (sürekli) değişen bir dünyada yaşamaktayız.
2

Benzer belgeler