Ders Dosyası

Transkript

Ders Dosyası
Gömülü Sistem Tasarımı (COMPE 434) Ders
Detayları
Ders Adı Ders
Kodu
Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS
Saati
Saati
Saati
Gömülü
Sistem
Tasarımı
Bahar
COMPE
434
2
2
Ön Koşul Ders(ler)i
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Teknik Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi
Lisans
Ders Verilme Şekli
Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Anlatım
Öğretme Teknikleri
Dersin
Koordinatörü
0
3
5
Dersin
Öğretmen(ler)i
Dersin Asistanı
Dersin Amacı
Gömülü sistem tasarımına modern yaklaşım,
Yazılım ve Donanım tasarımını eğilimler ve engeller
gözetilerek bütünleşik biçimde sunmak.
Dersin Eğitim
Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği
Gömülü sistemler ve uygulamaları, gömülü sistem
metrikleri, gömülü sistem bileşenleri, gömülü
sistemlerin gerçekleştirilmesi, PCB teknolojileri,
Simulasyon, emulasyon, hızlı prototipleme,
gerçekleştirmede Test ve sertifikasyon örnekleri
değişik uygulamalar için optimize edilmiştir,
geliştirme maaliyet ve zamanları analizi, belirli
gerçekleştirmeler ile ilgili Lab çalışması.
• Gömülü sistemlerin gerçekleştirilme ve
uygulamaları ile ilgili genel bir bakış sunumu
("sistem açısından bakış” biçimlendirilmesi).
• Tek-amaçlı işemcilerin tasarım ve kullanımının
anlaşılması ("Donanım") ve Genel-amaçlı işlemciler
("Yazılım")
• Hafıza ve veriyollarının anlatımı
• Sayısal Kamera örneği ile Donanım/Yazılım
ödünleşimlerinin gösterilmesi
• İleri hesaplama modellerinin tartışılması, kontrol
sistemleri, çip teknolojileri ve modern tasarım
araçları
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta Konular
1
Gömülü Sistemlere Bakış
Ön Hazırlık
Ana ders kitabı , Bölüm 1
2
İsteğe bağlı Tek-amaçlı işlemciler: Bölüm 2
Donanım
3
Genel-amaçlı işlemciler: Yazılım
Bölüm 3
4
Standart Tek-amaçlı işlemciler:
Çevre Birimleri
Bölüm 4
5
Hafıza
Bölüm 5
6
Arayüz Oluşturma
Bölüm 6
7
Arayüz Oluşturma
Bölüm 6
8
Sayısal kamera örneği
Bölüm 7
9
Sonlu otomat ve aynı anda oluşan Bölüm 8
süreç modelleri
10
Sonlu otomat ve aynı anda oluşan Bölüm 8
süreç modelleri
11
Kontrol Sistemleri
Bölüm 9
12
IC teknolojisi
Bölüm 10
13
Tasarım teknolojisi
Bölüm 11
14
Tasarım teknolojisi
Bölüm 11
15
Gözden geçirme
16
Gözden geçirme
Kaynaklar
Ders Kitabı: 1. Embedded System Design: A Unified Donanım/Yazılım
Introduction, Frank Vahid and Tony Givargis, John Wiley &
Sons, 2002.
Diğer
Kaynaklar:
1. 1- Wayne Wolf , “Computer As Components: Principles
of Embedded Computer System Design”, Morgan
Kaufmann, 2001
2. 2- High-Performance Embedded Computing:
Architectures, Applications, and Methodologies, Wayne
Wolf, Morgan Kaufmann Publishers, 2006
3. 3- Embedded System Design ; Peter Marwedel, Springer,
2006
4. 4- Programming Embedded Systems in C and C++ by
Michael Barr, O'Reilly, 1999
5. 5- Embedded Systems Building Blocks, Jean J. Labrosse,
CMP Books, Dec-1999
Değerlendirme Sistemi
Çalışmalar
Sayı
Katkı Payı
Devam/Katılım
1
5
Laboratuar
1
10
Uygulama
-
-
Alan Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
-
-
Ödevler
1
10
Sunum
-
-
Projeler
-
-
Seminer
-
-
Ara Sınavlar/Ara Juri
2
40
Genel Sınav/Final Juri
1
35
Toplam
6
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu
Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
35
Toplam
100
Ders Kategorisi
Temel Meslek
Dersleri
Uzmanlık/Alan
Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim
Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri
Dersleri
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki
bilgi birikimini bilgisayar mühendisliği problemlerinin
çözümüne uygulama becerisi.
2 Bilgisayar sistemlerine özgü sorunları analiz etme ve
modelleme, çözümleri için uygun gereksinimleri
belirleme ve tanımlama becerisi.
X
3 Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilgisayar
sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı
tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi.
X
4 Bilgisayar sistemleri mühendislik uygulamaları için
modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma
becerisi.
5 Hesaplama ihtiyaçlarını anlamak için deney tasarlama,
veri toplama, analiz etme, yorumlama ve doğru
seçimler yapabilme becerisi.
6 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda veya bireysel
olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli
organizasyonel ve iş yeteneklerini ortaya koyabilme
becerisi.
7 Türkçe ve İngilizce dillerinde etkin iletişim kurabilme
becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye
erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip
edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
X
9 Bilgisayar Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik
ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk
bilinci.
10 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik
ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında
farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin
bilinmesi.
11 Karar alırken, Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının
evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları
konusunda farkındalık.
12 Sayısal hesaplama ve sayısal gösterim sistemlerini
analiz, tasarım ve ifade becerisi.
13 Hesaplama problemlerinin çözülmesinde programlama
dillerini ve uygun bilgisayar mühendisliği kavramlarını
kullanma becerisi.
X
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler
Sayı
Süresi (Saat) Toplam İş
Yükü
Ders saati (Sınav haftası
dahildir: 16 x toplam ders
saati)
16
4
64
Laboratuar
2
10
20
16
2
32
1
10
10
Ara Sınavlara/Ara Juriye
Hazırlanma Süresi
1
10
10
Genel Sınava/Genel Juriye
Hazırlanma Süresi
1
15
15
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma
Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo
Kritiği
Toplam İş Yükü
151