Ders Dosyası

Transkript

Ders Dosyası
Klinik Görüşmenin Temelleri (PSY 325) Ders
Detayları
Ders Adı
Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS
Kodu
Saati
Saati
Saati
Klinik
Görüşmenin
Temelleri
PSY
325
Seçmeli
3
0
0
3
Ön Koşul Ders(ler)i Öğretim elemanının onayı
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi
Lisans
Ders Verilme Şekli
Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Anlatım, Tartışma, Rol Oynama/Dramatize Etme
Öğretme Teknikleri
Dersin
Koordinatörü
5
Dersin
Öğretmen(ler)i
• Öğr. Gör. Dr. İlkiz Altınoğlu Dikmeer
• Öğr. Gör. Dr. Dilek Demirtepe Saygılı
Dersin Asistanı
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere, bir öykü alma
görüşmesi yapmaya ilişkin temel kuramsal ve
pratik bilgiler ile kişisel deneyim sağlamaktır.
Dersin Eğitim
Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği
Terapi ilişkisi, terapistin kişisel farkındalığı,
görüşme etiği, etkili dinleme ve cevap verme,
değerlendirme görüşmesi yapma
• Bir meslek olarak profesyonel yardımı
betimlemek
• Profesyonel yardım sunan bir uzman olarak
kişisel farkındalığı artırmak
• Görüşme ortamında ve bu ortamın dışında etik
ilkeleri benimsemek
• Danışanlarla terapötik ilişki kurmayı öğrenme
• Etkili dinleme ve karşılık vermeyi öğrenme
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
Yardım Sürecine Giriş ve Genel
Bakış
2
Profesyonel Yardım Alanında
Uzman Olmanın Temellerini
Kurmak
Bölüm 2
3
Sözel Olmayan Davranışları
Anlamak
Bölüm 3
4
Etkili Bir Yardım İlişkisinin
Bileşenleri
Bölüm 4
5
Etkili Bir Yardım İlişkisinin
Bileşenleri
Bölüm 4
6
Dinleme Tepkileri
Bölüm 5
7
Dinleme Tepkileri
Bölüm 5
8
Etkileme Tepkileri
Bölüm 6
9
Etkileme Tepkileri
Bölüm 6
10
Danışanın problemlerini ve içinde Bölüm 7
bulundakları durumları
kavramsallaştırma ve
değerlendirme
11
Danışanın problemlerini ve içinde Bölüm 7
bulundakları durumları
kavramsallaştırma ve
değerlendirme
12
Danışanlarla değerlendirme
görüşmesi yapma
Bölüm 8
13
Danışanlarla değerlendirme
görüşmesi yapma
Bölüm 8
14
Danışanlarla değerlendirme
görüşmesi yapma
Bölüm 8
15
Dönem içi konuların tekrarı
16
Dönem sonu sınav çalışmaları
Kaynaklar
Ders
Kitabı:
1. Cormier, S., Nurius, P. S., & Osborn, C. J. (2009).
Interviewing and Change Strategies for Helpers: Fundamental
Skills and Cognitive Behavioural Interventions. (6th Ed.).
Thomson-Brooks/Cole.
Değerlendirme Sistemi
Çalışmalar
Sayı
Katkı Payı
Devam/Katılım
-
-
Laboratuar
-
-
Uygulama
1
20
Alan Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
-
-
Ödevler
-
-
Sunum
-
-
Projeler
-
-
Seminer
-
-
Ara Sınavlar/Ara Juri
2
40
Genel Sınav/Final Juri
1
40
Toplam
4
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu
Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
30
Toplam
100
Ders Kategorisi
Temel Meslek
Dersleri
Uzmanlık/Alan
Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim
Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri
Dersleri
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İnsanın zihinsel, duygusal ve davranışsal süreçlerinin
bilimsel disiplin içinde incelenmesi ve temel psikoloji
perspektifleri hakkında genel kavrayış sahibi olması
2 Psikoloji biliminin tarihsel ve felsefi gelişimi, temel
kavram, kuram ve uygulama ekolleri, klinik, deneysel,
sosyal, gelişim, endüstri, sağlık, trafik, eğitim psikolojisi
gibi alt dallarının temel kuram ve uygulama alanları
hakkında bilgi sahibi olması
3 İnsanların zihinsel ve duygusal süreçleri ve
davranışlarıyla ilgili temel problemleri saptama,
tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi edinmesi
X
X
X
4 Soyut kavramları kullanarak analitik, eleştirel ve
yaratıcı bakış açısıyla yeni fikirler geliştirmesi ve farklı
psikoloji fenomenlerini değerlendirebilme becerisi
edinmesi
X
5 Kuramsal bilgisini, psikolojinin farklı alanlarında
uygulamaya dönüştürme bilgi ve becerisi edinmesi
X
6 Bilgiye erişebilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme
becerisine sahip olması
X
7 Psikolojik değerlendirmenin temel ilkeleri ile çeşitli
niteliksel, niceliksel ve deneysel araştırma yöntemleri
hakkında bilgi sahibi olması, bu yöntemleri kullanarak
araştırma tasarlayabilme, yürütebilme, araştırma
sonuçlarını analiz edebilme, raporlama ve sunabilme
becerisine sahip olması
X
8 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal süreçlere ve
sorunlara yönelik farkındalığa sahip olması
X
9 Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü etkin iletişim
becerisine sahip olması
X
10 Yaşamboyu öğrenme bilinci ile alanındaki gelişmeleri
izleme ve kendini yenileme becerisi edinmesi
X
11 Mesleki ve etik sorumluluk bilgisine ve bilincine sahip
olması
X
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler
Ders saati (Sınav haftası
dahildir: 16 x toplam ders
saati)
Laboratuar
Uygulama
Sayı
Süresi (Saat) Toplam İş
Yükü
16
3
48
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma
Süresi
16
3
48
Ara Sınavlara/Ara Juriye
Hazırlanma Süresi
2
15
30
Genel Sınava/Genel Juriye
Hazırlanma Süresi
1
26
26
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo
Kritiği
Toplam İş Yükü
152

Benzer belgeler

Şehir Hidroliği (CE 406) Ders Detayları

Şehir Hidroliği (CE 406) Ders Detayları kullanımı ve dağıtım sistemi dahil, kentsel çevrede su kaynakları ve dağıtımı. Atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasında kanal sistemleri ve drenaj yollarının analizi. Pompa ve yükseltme istasy...

Detaylı

Ders Dosyası

Ders Dosyası Nancy Nici Mare Thomson & Heinle

Detaylı