Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Ergonomi

Yorumlar

Transkript

Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Ergonomi
l a r a b a c l z o l a r n k deneylor ve d a r s p r o e r a l n l n r l ~ e l i g t i r j . l f i ~ i g t i rA-.
rrrp
VG
G s r e g i h t i y a g l a r x l l ~ nb e l i r l e i x o e s i n d s i s o ( a ) er;..oiiol:ii d o l l s i I
n i n gene1
ic,srigi,
( b ) d i g e r iinive rsitelerdoki e r ~ o n o m i1cbowi;l~irn::-
l a r x n z n e l i v a n t e r l e r i ve ( c ) S G v r e l < u . r ~ l u g l ~ r ~salzgiln
nln
ltogullcr~
diklcato a l l r i i a l g t x r . B i l d i r i c l e , E o l r i g ~ l i i rb o l e e s i n d e s a i m y i k n r u 1 u ~ -
l n r l n d a ~ q l x g a ns n c l i i s t r i ~ ~ u h e n d i s l e r i n i ni ,g l c t ~ ~ a l s r i ~ i d c~l it:il x g ~ . ~ a
l c o g u l l a r x n x ns g e k i l d e d e U s r l c n d i r d i k 1 e r i , e r ; z o n o ~ i ic l u ; i t i n i n i n , . bu
*Du b i l d i r i , 24-26 E k i n 130/j-t a r i l i l e r i arnslnda l'zi.li.rrC-':c c l i i z e n .
l e l i ~ nI. U l u q l a r a r a sa B y ~ o n o m i Sempo zyurauncla sunuli3u; tllr,.
**" ~ r o ~ t l wG iai r e v l i s i ,
A ~ i o d o l u~ n i v c - r s i - t e s End
i
.I~Iiil~."uGl -
\
,
l i g i n i n ~ s n & l l i k l ediigiilt o l d u z u b i l i n m e k t e c i i r , Golr yolll-ii v c l i ~ ?:-~ ~ a
GI,~
b
i r lcovran o l a n i$cii)ii v e r i i i f i i l i z i , ~ o l cs,c ~ i t l doi~i.;!:cr:lcre
i
-
i g g i i c u vo r i n l i l - i g i n i o l i o i i ~ l i i i l ~ i i d c e tk i L e y a n b i r ds2i;;;ken o1d.u::~.
e g i ti n i r i i n one'tili ya cls xliana z
.
/
liulnekt ccir. $ri:oiioni l a b o r ~ t u v ~ r l c r r ~ ne ~ ~n ~, o n o ci ng i t i n i l l i n bay?-
r~sxnda o n e n l l i p a y 5 o l d u g u , ac,l!:-h,r.
Bu b i l d i r i d e , Turkigc vc-: 5 ~ ~ 1 -
l i k l e ~ s k i ~ o l i yi irj r o s i n d c k i s a n a y i l c u r u l u y l n r x n ~ n~ n l x ; ~ n ; l 1;o:;ullcrl
diklcn t c a
a
, Ana d o l u hivox;i-L-u::i
E11diistri l',iiiheni-iisli?ji m R i i l''
nds olcu-Luli~ri1ct;lo l q n o r ~ o n o i 3 id e r s l c r i n ~d e s t eli ~ e ~ i clii;iiniilen
~ ~ s i
~ I , l m x ~ - t x r( .; c ? l ~ q m a n l nb i r i n c i bijl'ciniindo, L a b o r ~ t u v c l r x na' n a c z beli3:-
1,
ERG ON OM^ LABORATWRRININ AMACI
xgciicii v a r i m l i l i & i . n i : ~ ~ t t l r i ; ~ ayy6an o l i k Gnlxgl:inl:?rln T'::rlor
I
b q ; l n d l g ~ v a r s c l y ~ l z r . Bu oncii ~ n l l < ; i n ~ l ci;z~l ez y e r e l i ~ s l i ~ j c6 ~z c: l
b i l g i a l a n l a r x i i d a n b i r i s i o l a n Er:-:olioi:li,
1949 'dz ? i u r r c l l T i nba3lrnn:.
l&&nda o l u g t u r u l a l i b i r Z r u p t a r o f I n d o n -te i ~ l o l l e ~a tzlcl11,
i
u y ~ u l z r-.-i ~
l e g m i g t o p l u n ~ l c l r d a, k i i ~ u n s c n l o y c ck
c b i r yaycznll&
b ~ g a r z ~ul3ya
(8)
n l g t l r . fi~;ili
k ~ y n a k l o r z nb i r ~ o i ; u n d a o l r l u g u g i b i I J m ~ c l l v c
VG
B Q ~ G(1
S1 d e e r ~ o n o ~ nuy;:ula.?;?c?larz
i
lconusundn s o k sn yxda onzc!r ukr-
Ulksfilizde i s e e r z o n o n i u y ~ u l o m a l n r l n l ny e t e r l i l i ; l ; i n i s;v.ua--::: 1:
.
t
3
*
.
i y i m s e ~ l i l : o l u r . O T U . ciozunu c n d u s t r i m u h c n d i s l o r i a r o o l n r l n y;.p 1-.'1 a n b i r a n l c e t t e , E n d u s t r i i i ? i l i i e t k i n l i l r l e r $
a a k u l l a n ~ l o l i z ne r ~ o n o n io l d u ? i u ; y 6 r i i l m e l t t e d i r (21
n n y i d a l r i u y z u J - a n a l n r ~ ns a y m a
sole
qz olduj:u
.
~ P Z S ~ ~ I C Ln
~ G
G e r elcJcen
~
(3c so
b i l i l ~ ~ l c k ' c c ~ ii:';37l t ,
-
11i.n
duz e n 1 a d i g i bir s e n i n s r i n soliunrlq d i i z e n l a ~ n ap~a n s l d s i i l kei-l'l e<-c!cj.
/ w \
uypilai-da y e t o r s i z l i & i
~ e r ~ i l e n ~ l oe ckl -i rt
.
.
~ l l r c n i l ibiiyiilc i y l e - i x c l c r i -
l i i n k o t z l - d l ~ xb i r anlcet a r a c l l x ~ z y l sy$pzl$n b i r ' a r o g t l p i l n d o C~L:
:-~c-to(~.
a t u d i i ya do. o t o m a s y o n ~ a l l ~ n n l a n r n lbni l e "ereono;;.li uy~;ul;:~;:~sz''s a - -
yllda&,
bmia r s @ ~ e n~ o l ca z s n y x d a uygulnma oldu&. ( r o ~ i i l ~ l c k - t c c(5
lir
.
Bu durumun e n o n e m l i n c d a n l q r i n d e ' n - b i r i o l a r o k , u l k t i l i z G c l ~ io z n o y i c i l e r i n vc s a n a y i d e k a r a r v s r i c i l e r i n lronunuii G n e n i n i kavraiilaiilz~ 01-
m ~ l a r zg o s t e r i l e b i l i r . llncak erconoiili e 8 i t i m i n i l e k i y e t e ~ a i a 1 i ~ ; i ;dlc. ,
bu soiiu.cu~io r t o y a ~ ~ l c m s l n d a ke ti k i s i n i n ~ o z a r c l le d i l n c i i l e s i ~ e r e ! : i r .
1 n c i r vo 3 ~ t a (g5 ) q y f j u l a i ~ ~ya c t c r s l z l i ~ i i ~nec-len
e
o l a r a l r , iil-lreiaizilclri
y e t i g u i g uzi-]an a z l x E x ya da y o l c l u ~ u n ug o s t e r ~ i c k t c d i r l e r .
I
U y ~ u l o n a l xb i r bilim o l a l i o r < ; o a o n i n i n [email protected]
1oborntuv:or-
xn ~ o okn e z l l i b i r y s r t u t m a s x k n r , l n l l n o z d l r . Oysa i i l k e m i q d s cvi;oao-
rzriln k u r u l u g u sol1 on y l l l n i ~ i n d c d i r . Do kuz C y l i i l ~ n i v e r s i t - c s jf. i i i n
e r z o n o n i l a b o r a t u v a r l m n da l t u r u l f i ~ a s ~ y l nbu
, konuda iliio~.iii s a y l l o b i l c c e k b i r ~ a l i g i n el c a y c l e d i l a i g t i ~ . Ancalc, e r c o n o n i e z i t i r i vc l a b o ~ a -
t u v s r p r o y : r a m l e r x n z n lmzxrlclnmasxnda. u l k e k o g u l l a r l . d i k k a t l a clalisr-•
l e n d i r i l m e d o n e r ~ o i i o m ikouusundalci g a l l ~ n a l a r l ny a y f i z n l a : ? t l r l l c 3 a l n dn b a g a r x l l o l u m l a s 3 g i i g t u r .
m k e l c o g u l l a r ~ n l nG t l c i s i n i n a n l o g l l c l b i l n l o s i i g i n e y ~ . o n o i x i:to-
nuswidaki g ~ lgna
l va u y ~ u l a m ~ l a r zi nk i l;snel
ica t c g o r i y e o g r ~ l n a s l
yararll olacaktzr:
(a)
. -
Insclii
viicuaunun irapnsi-$bsi ~ o - . ~ s ~ iii it cle i i i r l e - -
r i l l e b a E l z o l a r a l c y u ~ i i t - i i l e l id o l i a t z n t a s n r ~ i . ~ GL?ll
(b)
hisan l c a p a s i t c s i n i n t o z , zsx, ~<iiriiltii, a y d l i i l a t x o
0zo l l i l ~ l cc n d i i s t r i l a ~ j r n i r ; i i l k e l s r d c l c i e yzo n o ~ i i~ : ! l l ; ; i , ! ~ l o r l i i ~ n
s x n l f l a n d l r x l m a s x l i d n bu tijr bir n y r l n y e t e r s i z l c o l a b i l i r s c
~-'LG,
n o l o j illin p n e l l i k l e y u r t dl g n d n n trnnsf e r e l l i l d i z i ul!;c;:iiz(la
t s!i.
TI '.-
r i n c i p u p k s l c i p a l x g r n a l a n n s a a j y i c i l s r t a r c l f ~ n d a nk a b u l c c l i l n i .,i
YG
d e s t c k l e l m e s i uzak bir o l a s ~ l l k t ~ Uu
r . o$xclan b a ' l ~ l l ~ l ~ i i z bl ~
E g; l-~
1 6
b i r a y r m y o r a r l ~~;oriil:!l~lcte.lir; ~ l y r x c a , Tiirlc i l i o a l ~ x l l ~ nl lx t v b p o
I
n o t r i l : i i l ~ i i l o r i n i nv c ~ e g i t l io - t a n ~ l a r t l n r ~ n xdo
n b i l i i ~ ~ ~ e n c b+-'
si,
Ilu n c -
c i g r u p t a k i ~ a l z g m a l a ~ yiirii-tiilmesini
ln
de e;u$16g ti.ymel;i;cciir.
denlerlc
, Anadolu
I
~ n i v e r s i t se i B~ilustriBIiihsnclisliki C3lii~iii911dd v c
'
;*
rilen'e r z o n a n i d e r s l e r i n i n i k i n c i z - r u p t a k i k o n n l a r i i z e r i l i e yo&ulllni:
mas& p l a n l a n m a l c t a d z r ,
I ' h r u l i l a s ~ p l a n l a n a n er?;onomi
l n b o r a t u v a r ~ , E n d u s t r i i:Kibe:?C.iz-.
I
ligi
.
-i- ,
. '
'
-1
..
ugiincii s l n l f lncla b i r diinoi?~oku-Lulnalcta o l a n c ~ y o n o i ~dc~ris i n i
destekl~yecclctir. Ayrlcn,
mzs vo
~ 1 1a z
baglca n l i i h c n d i s l i k d q l l a m d a n l i a a n r ; 711-
i l r i y l l d z r s a l i a y i d e ~ ; z l z g n a k t ao l a n ~ 1 - i i l . l a l l d j . s l ~En-:
~:~
d u s t r i ltTuiihendislifii yi&selc l i s a l i s l v e r m a y i . ~ r d o ~ l ~ yi ioz inl yii1~~3-ll i s a n s p p o z m m ~ n l ni l k doneiiiil-ido y e r crlan * t o n s ~ ~ d o i ndao r s l c r i n c l - c n
b i r i s i olan
" 1 E~t u d u
vs Epgononit9 d e r o i isi n cle y3 r~1'10 11~1a
31 ; di-i -
~ ~ i i l loa bn o r a t u v a i i x n , i l l c y ~ l l o r c l a , d c r s prograizlarx1la p n r o i c l n - a
l a r a k , insan viicudwiun a n o l i z i n d o n polc, ~ B v r e - i n a a n B t l i i l a i ~ i i . i i l i c
s e z r l ~ l rvcrnosi t a s a r l a l m a l r t q d ~ ~ r ,
Labora tuvarxn Gevre k r u - u l & l a r h
@den,
hi.zi.1~t v e r n e s i cla ' cl;igiiliiildii1
E s k i y e h i r S a n a y i Odasxna b a @ l x i ~ l e t h e l s y d d c n ,' 1 ~ c3i r o l a r l .
na g o r e en biiyiik o n t a n s s -l (6)~ o z l c r nya da, i j $ ~ n c i~ q 1 1 ~ ~ 1 a l I- ro r ~
vo diinem p r o j e l s r i ) ' a r a c111f\xjr1~ i n c ~ l e ~ i n i g l s r c l i rBuia
.
:,ijr~
:
C1
( a ) Bn az 250 i g ~ ~i a l x ~ t l r a i bi- ,o. 2 i icaclu b s g i i j z c l o n i g l c t ....;.
d e n s a d e c c d-ordiinde e l i d i i s t r i r;lii;~i;lsnclisi~ a l ~ ~ i a c l l c t o d x r .
(b) E n d u s t r i m i i h e n d i s l a r i n i n c ; a l l s t x z ~i ~ l e t c i l e r d cclc-
, cll.~iirl
ri ~ G h e n d i s ibu1un:~syan i r j l e t i n c l e r g i b i , iist y*notim, eiy;ono-lil;
.
.
.
.
ia..
l ~ g m a l ~ r zg ne r o k l i l i & . n i n farlcznc?a d e ~ i l d i r Bu igle-tidcl.or(lc y i ~ - : c l l . 8
t
d ~ l ckonuyg i l i S l c i l i ~ a l x g i , ! a l o r y a p z l m a n x g t x r .
~ c u r u l u ~ i a r x~no g u n d ac l o n ~ t l l n , t e z & h vs i i r c t i i : ~yi;n t - - .
.
.
l o r i y b t - d z p . n d a n t r a n s f o r s c ? i l ~ ; ~ i g l a r cv-o
~ i rb i r l ~ ~ ~ i i GO::
~ ~"
lcs.--.
n. a.
(0) Bu
teknol ojiden yararlanxlinaktadlr,
(d) ~ a e l l i l c l eeslci t e k l i o l o j i l i i n bulunduiju i g l e t m ~ l e r d c , c,31x.-
,
oek bu d v l u gozolliine a l l n a r a k , l a b o r a t u v a r l i i GGvrc i g l s t m o l c r e
hizmet
'isi
2.
egitim p r o g ~ a m l a r~~e r g s v e s i n d ahiznst- v e m e s i clo p l a n -
PLANLANAN DENEYLRR ve G E R E K L ~ARAGLAR
./
*
-
L a b o r a t u v ~ r d ay a 2 x l m a s l p l n n l a n z n d e n a y l e r ~ 1 t zlr u p t a top12
nabilir.,
.
clan l i a s l l o t l r i l e n d i @ ,
*
e r l e r j i t i i l r a t i n i , t e p k i s i i r e s i v e ' kas ~ i i c u
do&igk~nlcriyle g o s t c r i l e b i l i r . B i l i n d i i i
olunsuz l c o , s ~ ~ l l a r ,
gereksiz yere tuka tilen e n e r j i n i n artnaszna, t e p k i suresinin
Lmni.::-
-
s z n a v e k a s giiculiiin aznlrnasllia y o 1 a g a r , Aiicak, uygm Ge-vYL.u kogu.1l a r x n d s da
, yorulmq
bu. l l o l o & n y o r u l ~ m
if a u r e c i n i n dsnelxllpsi plnn--
lsnmnkt&llr. Duns gore, g e g i t l i ga1ly.m t c i n p o l a r l n l l y g c g i t l i :a:-;;.?-l a r x n d a i i a l n z , kali b a a m c l , k a s gucu va t e p k i c u r c s i l l i n i j l c , i i l r ~ c a i
gerekrne!rt edir , Bu, a m s ( ; l a r l n ~ c 3 r g ~ l r l e , ~ t i bi ir llm
e esi
i ~ i i l ,puls::l--
Iran b a s z n c x o l g n c c i h a z l , lras giicii o l ~ r nc ~
ihazz, siliyal i i r a t i c i ,
a l o k t r o ~ i i kk r o n o m s t r e ve s o l u n u n t e s t o i h a z l n a i h t i y i i s v q r 6 - i ~ : ~
( b ) E f e k t i f l s i n l n e t k i l e r i : Uyzun Gevre k,0g;ull,?rll7i!,?!r-i gc~;*'
nu i l e
SX,
c,egi$li efektif
x s x C l i i z o y l c r i ~ d ey o r u l n a l i z n k a r s x l z g - t l r l l . : - -
ZSlilln voriuiLilili: u z e r i n e e t k i : ; i n i l i goriiliilssiiis ye t a ~ l i d i+ r 9
1
a n m ~ l ap1alil;lnnn i k i n c i ~ ; r u pdeliey e f s k t i f z s z n l n tanxixi. va gs:::j'-t;XSZ
diizey1eri.vli.n yorullnaya e t l r i l e r i l i i
i~ermckt-edir .
Bu. nc2c;alc;,
cIE'~~
m e t r e , ~ e g i t l li s x ' v s n e m lcayncllrlarzna i h t i y o p dup.ili~;lakt~~!lr.
..
( c ) .Aydznletmsnxn ~ t k i l e r i :U ~ i i n c ugm.p d c n e y l e r , ~;;cl111la~~~
.;
nzn v o r i a i l i k u z e r i n s e t k i l e r i n i b c l i r l s m e l c i s i n p l a n l ~ : ~ ~ x g t z ? . -'
-
z i g i k z91k m i k - t a r l a m ; d e g i g ilc neslie b o y l a r x , f a r k l l n c s 1 i e - ~ 0 ~ -7 ~ ~ ~
binasyonlarx vs a y d l n l a tna a ~ l l a r l n i nf a r k l x l z g l n a @ r s , b c l i ? : l i
b i r isleuin ~ e r ~ e l ~ l o g t i r i l siirssi,
lrz~
clegigik r e n k l e r e t eplri ~ i ; ~ r . z z do d u ~ i b i i i l m d k t o d i r , Bu d e n e y l s r 2 n - g e r ~ e k l e g t i r i l c b i l l i l e s i ~ i n ,:- . .
onae a d z gegen s i n y a l u r e t i c i n i n ~ o g i t l irenk ve s i i r ~ l e r d oazxl:
.
.
+
Tnblo 1. P l a n l a n a n d o n s y l e r v c Wac;-gerer; i $ t i y a ~ l n r l
_ ______.__...-~.-.uYI..^YI------ -a
b .
c
d
e
f
_--.--..,-a-
i
1
.
I
-IL-----
NQblz
X
0 1 s i . i ~.~
S
X
i
-r-
X
.
i.
LL
I
.A
-\r
Kan baszncz o l ~ u c u
-w
Kas ziicu o l ~ m ec i h a z z
X
X
Sinyal ike-bici
V
SoLun~int e s t c i h a z z
LL
Tr
X
X
X
X
X
X
L
Elolctronilc lcronometre
3-
1
Tr
L
1L
Torfiiorset-re ( ~ e a i t l i )
Ridromo t r o
Ane~~o~ekrs
,
LL
7r
X
X
A
X
X
I
1
7,-
1L '
'
1
i
.
I
$
X I
t
Isl kayliaklarz
7r
A.
.
Nen l c a y n ~ k l a r z
If
'
.
I
I
Aydznlqtna c i h a z l q r x
.
I .
iL
V
.;
'17
G i i r i i l - t i i d u z c y i o1gi-m cihnz~
t
-%
I
7
Giirii1-t~i z a l a s y o n g ~ r c ~ l e r i
1
S
I
-r
-. .
!l'itrcgiu u r e t i c i
LL
TT
Massonetre
I
,
.
I
1
.
1
9-
Toz t o p l a ~ w - a n a l i z c i h a z z
.-
.!\.
-..----( a ) Olagan yorulrnn ,
(b) Efaktif lsznln e - t k i l e r i ,
-----_I_**-
., _.. . -'
%
A
'.'-;u--~u~-t-~,
,
b
-+s'
C?+
,
-
-
..
( o ) Aydxnlqtlnanlc e t l c i l e r i ' ,
( d ) Giiz-iil tuniin e tk i l e r i ,
' ( 6 ) Titreginin etkilepi,
f
(f) Tozm etkileri.
( d ) GiiYiiltunuli e t k i l s r i : Siirclcli vc d u z e l i l i ya d-q iliizcns-i-r;
.toi?iL!lleriniii l r a r g x l n g t ~ r ~ l r ~ciai abir
~ S r g p doney o l n m k dugii?.'
d i r . Buna g o r e , daha oncs s ~ y x l a n l a rittglnda, b i r Eiii+-i~'ciiC L ~ ;
.
5 l g n c ~ i l m z l i l av e ~ e s i t l ieiiriiltii
.
i z a l a s y o n c o r c g l e r i n c i ; l ? ~ 5 , , / ~,
dzr.
. .
..*
I
1
/
(e) litrsgimiii e t k i l s r i : D c ~ i , ~ B
i kr c k a n s ,
~ i d d s. tv s y G n l ~ r d c -
I c i titresimin-'etltilerinini i i c s l - o i i e b i l m e s i isin ds i i ~boyutt-t; t i t r c 8im iire-ton vs b i r oturmn S i r i r l i n c ya da b i r -butn~aanmohtc ~ d i l 6 b i l e c e k b i r t i t r e g i m u r e t i c i ;;erokraekt~edir.
(f) Yozun
e t k i l e r i : L n b o r a t u v a r lcosullardn ~ ; & r ~ ~ k l ~ ~ : t j - ~ i l ; - ~ ~ -
y s c e k t o z c l e n c y l e r i n i n endiistri.de nc lradnr ol1and.i oldugu. bi1ini;ie kt o d i r . E n d i i s t r i i g 1 , e t n a l e r i n d e c c r e k l i o l ~ i i m l e r i ny n p l l a b i & n c : : i i-
in b i r m a s s o n o t r e vc b i r t o z t o p l a i ; , ~V~G a n a l i z ciliazx ~ e r ~ ~ ! c r . l i l c. t c
dir,
rz
GO;;
te r i l e n d c n c y l o r , d e r s p r ~ : ; r n ' ~ l l a r x l i np a r a 1 e l o l ~ r n l r ,i;liii:ilciin
oldugunca l a b o r a t u v ~ rk o ~ u l l a r ~ n dzne r s o k l e g t i r i l e c e k l e r d i r , . A ~ I C C I ~ C ~
s i s l r a s z n c i a cla
, [email protected]
1 c u r u l u . g ~?iiizenlcnecsk
tslcnilc g e z i l ~ rn r n CL-•
l z g z y l a s ~ i t i m i l id e s t e k l e n e b i l n ~ s iriliil;lll'i;indiir,
3.- A R A ~ A R I NE D ~ N ~ L M E s I :
1.
3
T a b l o 2 d o , labolzqt u v a r i ~ i .:erelrl.i
n
/
-
~ o r i i l e i ia r a c l a r v~ ccli-
belclelieli kaylial~1,clrc l x g ~ n d a , b 5 l i i i ~ l i i l i 1 i i ~siei v
~ r~e k ~ 1 r u l u ~ 1 ial i~~ !~c rli ~
k u r a r a k bnzz ~ r a ~ , l s ry xa p t ~ r ~ q s 1 n zlaiir~kun
n
oldugu, d i i ~ $ i u l i ~ ~ e l ~ - L c [ ? ~ i ~ *
t a d z r , Anoqk p r ~ bku a r a c l a r d a n
ve ;+treks€
u n i v s r s i t ~ n i n~ ~ 5 i t l : -
l a r ~ nb i r arsya .ge t i r i l i p , s i i r c l c l i b i r 1 a b o r a t u . v a r z n o l ~ ~ g t u ' r u 21
l:~:
olanakszzclzr,
l e r i n , y e t e r i h c e v e r i u s n ~ l a u ~ c l abni r a r a d a b u l w n c ~ ~ n a l a r ~ n d ~ i ~ ~ ~ :
+
~ ~ r c l d deneyim
-i
s a g l a n a n a v c S c v r e k u s u l u ~ l a r c l a ny s t e r l i t ~ p l t ial:-.-
nclna dek d e i i e y l s r i n *i;iniuersi-be b d r i a l e r i l i d e n o d i i n ~a l z ~ i a l ic ? r ~ f ; l a r l r ;
T a b l o 2. I & o r ~t w a r a r a s l a r l n l n c d i n i l i n s
S G G snek
leri
Kqn b n s l n c x 6 l ~ n ec i h a z l
.\'-
-1.
*
I
.
s
K n s ciicu olsme c i h a z l
S i n y a l iiyo t i c i
I s 1. ka yncl lrl a rl
.
32
1
-,--
2C
*
" '
- 7-
.'L
'
.
X
I
I
.
'
I
,
.
.Giiriil-l-ii y a l ~ t z n{ : c r c ~ l e r i
T i - b r e ~ i ni i r e t i c i
.
h!hssone-t1.e
--
.
-I I
T o z t o p l a m a - a n a l & -cii'lclzx
,
I
l
,
j
.
dl.
T7
i
*
( a ) - ~ n i v s r s i t ob u - t p e s i n d s n s o t l n n l m a ,
(b) 2 l i t i y a ~rluyu1du~':undn lcu,llonzliiialc i i z c r e G e + i t l i
I
I
#
.
u n i v ' s r s i t e b i r i ~ : l l c r i n c ! o n oiiung alms,
1
,
I
( c ) Cevro k u r u l u g l a r n y a p t z r ~ i n
__YV_
--AL-, -
- --
W Y - L - . U Y - Y Y > - . A - - - .
..
- Y - l . LIY-.II----
1
'
---dCA--U--.-I-.-
..
--
L
.
ir
s&p l ~ i i l ~ i m n ! r t a c i &1904-8.5
~.
siiz c~.i;nz;;l;inclcbu d c 1 i ~ , ~ ~ . . JTCli.37
c ~ i i 1i
si
i . ~ i ib
i
Pix-
i r k a s ciicu Olgmc billazx,
."'.\'
1.
I
"-'
s i n y n l *i i r e t i c i vu b i r s l z l i - #
.
t r o n i l c l.rroiaometlieye i h t i y a ( ; c t ~ y ~ ~ ~ i i ~ a l r tBu
- ~ amqc,la
c,l ~ r . :Calciiltc bii-L~r,
4
I
:;illden a y r z l a.c n.l c kayiial:: ve
sxna ( ; ~ l z ? l l a a k t a d x r .
,
5
-
c v r c l c u r u l i ~ g l a r l nj..l:-~*iJ_cyinj,n
y~~.t";~tlli-l
!,
I
D c n c y l c r i n g e ~ c , c l : l e g - t i J ~ i l ~ : ~ ob~cr: c~ l o n a : ~ s l y l,:a iji~col.i!:lc
is1:
~ n i v e r s i t c - s a a 3 y i i g b i r l i z i n i n s tlcsn bir bigifndc s a i i l n n r ~ h i l -
i p i n d o buluunasx p:orekir.
g l l r c n i z d c , ~ e n e l l i l r l eyurt d 1 ~ ~ n d1.1a t r c c o -
fe r eclileii -telcnoloj i , diigiik v l e r i i i i l i l i k l o ~ a l x g t z r ~ l n 3 l r t M Toyi12ll~~
sz
i ~ i l ::;erelcli
i
ga1z.9i117 ortnmxnlil t n s a r l a n n a s i n ~a3a~la1:1ol:tr.i:~r. An-
talc iilkcillizde bu b i l i m d n l l n l n gcterince i ; a n l n d l & n l
u y ~ u l a i i d l ~s i~i ynl ~
ome k giic t i i r
~ x n d a~rc0110illi timi mi
VB
.
vc izarc,y,i;lo::
2ndiis - t r i nriih~11disli;';i bb;lik?lsri dl -
r i l ~ l ~ giillielnizds
~li
, endus t r i ii~ii~i:le~ic".nls
ri-
n i n d s konunun o n ~ n i n ikavrai;ll;lnn
siiylensmez. Yu som:lun ~ o z h i x i ii-'
g i n , endiis tri n i i h c n d i s l i e i b i j l i i ~ a l e r i n d s l c ie r ~ o n o n ia z i t i n i n i l i iiz s r i n d s clnha o n e n l e durn~nlcve
r s k n a k t e i l i r . Ayrz ca
,
chi-biilii
l s b o r a t u v a r l a deote!tlcr:c!c
ye-
s a n a y i k u r u l u p l a r l n d a duzelilei~ecelc;?izi-.:ct- igr
e 2 i t i . n pro~rarifiilarxnzn da
, konunun
oneminin liavraniias~nilny a r a r l l ol-
i:.las~.b e k l s n e b i l i r ,
lciye 'do telcnolo jiiiin i : e n ~ l l i l c l e i t h a l cdi1diii;i p:ozdon i ~ z n ! : t-ut:~lnnnz
vs donatznl t a s a r z n l n d a n ~ o l c~ q l z ~ r nortoiaxllln
a
etkilorillin iic~llinilc..
k a t e alxiiaralc, lcadenoli bir gclcildc g e r g e l r l e i t $ r i l e c o l c t i r .
r e , i l k i n , i i n i v l e r s i t e n i n g e g i - t l i birii.:lerindc
Bun:, ;.;:-.
b u l u i o i i a r a s vc --eyeQ--.
l e r d e n y o r o r l s n l l a r a k t a s a r l a n a n d c n o y l e r u y c u l n n c l c a k - t ~ r .Bu do!lcy--
lerin y a p l l a b i l n o s i i ~ i l ~l e r e l cduyulan d i 2 e r birlcag a r a c ~ l ls a tlnal
r . a s x ya da. g e v r e 1cu.ruluglara y a p t x r ~ l i d a s:;crelb~cl:tedir.
~
llaha so-..:n,
p l a i i l a l ~ a ne5iti.m p r o g r a m m a uy:-m o l a 2 a & d i & e r i l e n e y l e r i l l y a p l l o bi-i --
m ~ s ii ~ i l eie r c l c l i a ~ - g ve g s r c c i n e d i n i l m ~ s ip 1 3 ' n l a m ~ ~ Q l r t l ~ dsxor ., ~o l:rrek, g i n d i l i k d i & r birinii.erd.cn i h t i y a c duydvlcpcl n l ~ n a c a l colcln a-r a g ve : y e r ~ q l e r i na a t l n a l z n n a s l yn (ia y a p t z r l l m s l d i i g i i n i i l ~ l c - k t - o m ,
KA YNRKLAR
1
. BAIQJES, E,?,I.,
'
0
2
,
5.
035k1,
. cIL111~f E,
-Dac;~-nd~d 1.ka s - u ~ p ~ s2,
; ~ ~ *
j o h n Wilcy nnci S o n s , Iiic., New Yorl;, 1963.
! ? o L i - o ~a n d T ii-.-S>--*di:
Ca na n vd
.,
!I!$ciy~-JE&idiigindQ ~ & i i ~ ~ ~ ~ ~
l ~ ~ x lF
qa poru,, 0 TI T! U. Di6ii.z-b?i ?iiil:!z:.i-~
-..-----.,,..----,ri.ni.11 Y e r i vle I C u l l a ~ i? ~ (~J ia~
..
,
3.
d i s l i & i . Bolumii,
Ankara, 1377,
DAVIS, I . .
C.I.
VQ
IVIILLER, ":lurijn P r o d u & t i v i t y and W o ~ l ;D c ~ -.j ;. ~ . ; i '
~ n d u s t l ~ i aEl ~ i n e ~ r i ~ n _ c I (~d.11.U.
b o ~ ,
IEIYNARD), 3.
':'r7r1'-l
12
J>t-I
..DuI.LIIw-yu-cw-y-_~
--
5. INCIR,
G i i l t a n vo B T A G , S e ~ , ~ r a1rnala-t
,
S ~ ~ ~ ~ e -~.---~ ~-. -.j - :- - j 1 Ep$..r
1 i ' i a ~ c : i
n o ~ l i l i ~ ~ l a ~ : ~ Genel
a l a r aBir ~~I..~, 1~~~~~
Yayln no 2 0 3 , >,nl:ora, l!?r:,p
6. 0
*&-A
.
a
, Yu.suf, "1903' t e Ensok C i r o Yzpan E y e l e r i m i z v ,
154, h11ayxs 1984, s
Soy2
1
i
1 s .1-12.
Easlcl, Cliaapmaa and H a l l , Morfo l k , 1975.
9. ~qnCIZS,Z:.S., vI-:u~~an
E f f e c t i v o n c s ~P r i n c i p l e s f o r t h c :C~l(l~~?r:-brj;.i
k g i n e er
. PEAT23
ON,
llandbooic
..--d.
--"
-
R
. ., Wuno n Pa c
G
;:.
t r i a ~ q ~ i - ~ c - $ r i ~ n ~ 3 -( 1Scl.
~ 0 & 2.
, ;:2: :T: :
J c G ~ a w i l l ,1
3. 1
10
, su&$
, S.7.15
- 7.45.
t o TR S ~ i c i neerin.? 'l, Iz;g&=gi:?L- AZj?i-;@,.!;-~;~-
(E~,N.B. WYIUlII)), 3 .
' ~ . 7 * 4 6 7.73.
D) ,
L,
llsskz, i ' ~ I c C m ~ ~ ~ - l i1371,
ill,