T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Transkript

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI 40 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
1
110013
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
İNSÜLİN ENJEKTÖRÜ 1 ml
Miktar
30000 Adet
1) Teker teker steril paketler halinde ve en çok 250 adet enjektör ihtiva eden kutular halinde teslim edilecektir.
2) İğneleri enjektöre uygun olacaktır.
3) Lastik pistonlu olacaktır.
4) Enjektör poşetlerinin üzerinde son kullanma tarihi ve ne ile steril edildiği açık olarak belirtilmiş olacaktır.
5) Uhdesinde kalan firma kullanım süresince bozuk, yırtık, delik ve imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olacak ve bunları değiştirmeyi kabul edecektir.
6) Teklif veren firmalar 2 adet enjektör numune vereceklerdir.
2
110029
ASPIRASYON SONDASI MUHTELIF
50000 Adet
1)Teker teker steril paketlerde olacaktır.
2)Paketler üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.
3)Şeffaf ve polietilen veya benzeri malzemeden yapılı olacaktır.
4)Numarasına uygun boyda olmalıdır.
5)Uçları açık olacaktır ve ayrıca yan delikleri olacaktır ve künt uçlu olacaktır,mukozayı tahriş etmeyecektir.
6)Teklif veren firmalar orijinal paket içerisinde 1 adet numune verecektir.
7)Teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miatlı olacaktır.
8)Uhdesinde kalan firma Aspirasyon Sondalarının 6, 8, 10, 12,14, 16,18 numara seçeneklerini hastanemizin ihtiyacına göre temin etmelidir.
3
110038
NAZOGASTRIK SONDA (MUHTELIF)
2500 Adet
1)Tek tek steril paketlerde, fazla katlanmamış ve kıvrılmamış şekilde olacaktır.
2)Paketler üzerinde son kullanma tarihi yazılı olacaktır.
3)Şeffaf ve boyları 1 metreden kısa olmayacaktır.
4)En az her 10 cm de bir işaretlenmiş olacaktır.
5)Uçları açık olacaktır ancak uçta yan delikleri olacaktır.
6)Teklif veren firmalar orijinal paket içerisinde 1 adet numune ve istenilen özellikleri gösterir katalog veya belge verecektir.
7)Teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miatlı olacaktır.
8)Uhdesinde kalan firma 12, 14, 16, 18 numara seçeneklerini hastanemizin ihtiyacına göre temin etmelidir.
4
110240
IV KANÜL (MUHTELİF)
60000 Adet
1) İstem listesindeki ölçülerde IV kanül teflon (ürün üzerinde veya katalogla belgelenecektir) kaplı olacaktır.
2) Uygulama sırasında ucu kolaylıkla kıvrılmayacaktır.
3) Kanül boyu kanül çapına uygun uzunlukta olacaktır.
4) Teklif veren firmalar her numaradan 2 adet numune vereceklerdir.
5) Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi ve ne ile steril edildiği bildirilmiş olacaktır.
6)Uhdesinde kalan firma, 14, 16, 18, 20, 22, 24 numara seçeneklerini hastanemizin ihtiyacına göre temin etmelidir.
5
110971
ANESTEZİ DERİNLİK VE SEDASYON ÖLÇÜM SENSÖRÜ
200 Adet
1-Sensörler hem sağ hem de sol hemisferden bilgi alabilir özellikte olmalıdır.
2-Sensörler özel tekli paketlerde en az 4 adet elektrot içerecek şekilde üretilmiş olmalıdır.
3-Sensörler dış ortamdan etkilenmeyecek şekilde özel paketlemeye sahip olmalıdır.
4-Sensörler veri iletiminin doğru ve kesintisiz sağlanabilmesi için özel jelli yapıda olmalıdır.
5-Sensörler lateks içermemelidir.
6-Sensör üzerindeki elektrotların hasta üzerinde doğru takılması için harf veya rakam ile kodlandırması olmalıdır.
7-Firma hastaneye 200 adet sensör karşılığı 1 adet aşağıdaki özelliklere sahip monitörü kullanım amaçlı olarak verecektir.
8-Monitör ile hastanın yoğun bakımda sedasyon ve ameliyathanede anestezi derinliği hakkında ölçüm yapabilmeli ve hastanın hiptonik durumu hakkında bilgi
verebilmelidir.
9-Monitör ile hastanın 4 kanal EEG dalga formu, anestezi/sedasyon seviyesini gösteren PSI (Patient State Indeks) parametresi, kas aktivitesini gösteren EMG,
baskılandırılmış anestezi derinliğini gösteren SR (Supration Ratio) parametresi, ARTF artifact parametreleri aynı anda izlenebilmelidir.
10-Alt ve üst işitsel ve görsel alarm limitleri ayarlanabilmelidir.
11-Monitörün ekranı en az 10 inch LCD tam renkli ve dokunmatik olmalıdır.
12-Monitör, en az 24 saatlik trend kaydı tutulabilmelidir.
13-Monitör USB, RS 232 ve eternet çıkışlarına sahip olmalıdır.
14-Monitör elektrik kesintileri veya hastanın taşınması gibi durumlar için dahili en az 30 dakikalık şarj edilebilir bataryaya sahip olmalıdır.
15-Cihazın sensörlerle bağlantısını sağlayan kablo ve aparatlar (monitör interface kablosu, hasta interface kablosu, DSC ve DSC Pigtaili ) verilmelidir.
6
110972
NON İNVAZİV HEMOGLOBİN ÖLÇÜM SENSÖRÜ
1-Sensör yetişkin hastalarda totalhemoglobin (SpHb) ölçümüne uygun olmalıdır.
2-Sensör 15 pinli konnektör yapısına sahip olmalı ve her 20 adet sensör ile birlikte 1 adet ara bağlantı probu verilmelidir.
3-Sensör alerji yapmamalıdır.
4-Sensör hastada en az 1 hafta kullanılabilmelidir.
400 Adet
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI 40 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
6
110972
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
NON İNVAZİV HEMOGLOBİN ÖLÇÜM SENSÖRÜ
Miktar
400 Adet
5-Sensör orjinal ambalajında olmalıdır.
6-Sensör ambalajı üzerinde kullanım şekli olmalıdır.
7-Sensör CE belgesine sahip olmalıdır.
8-Sensör UBB'si teklifte belirtilmelidir.
9-Firma hastaneye 200 adet sensör karşılığı 1 adet aşağıdaki özelliklere sahip cihazı kullanım amaçlı olarak verecektir.
10-Sistem elektirik kesintisi halinde tam şarjlı iken 4 (dört) saat çalışabilecek dahili şarj edilebilir bataryası olmalıldır.
11-Cihazda non-invasive olarak, yüzdesel oksijen satürasyonu (SpO2), Perfüzyon İndeks ( PI) nabız atış hızı (PR), Totalhemoglobin (SpHb), Oksijen Kontent
(SpOC), PVI ölçümleri yapılabilmelidir.
7
110973
CEVOX OKSİMETRE PROBU
20 Adet
1-Prob PİCCO monitör ile kullanılarak, sürekli ScvO2 (santral venöz oksijen saturasyonu) ölçümü yapabilmelidir.
2-Prob, standart cvp kataterler ile kullanıma uygun olmalıdır.
3-Proba, standart cvp kataterlerin distal lümeni üzerinden takılabilmeli böylece ayrı bir katatere gerek kalmadan hastada kullanılan cvp katater üzerinde sürekli
ScvO2 ölçümü yapılabilmelidir.
4-Prop üzerinde cvp katatere bağlantı için luer lock bağlantılı Y port bulunmalıdır.
5-Probun 30 cm, 31 cm, 32 cm, 33 cm, 34 cm, 35 cm, 36 cm, 37 cm, 38 cm, 46 cm, 47 cm, 48 cm gibi farklı uzunlukta çeşitleri olmalıdır.
6-Prop E. O. ile steril ambalajında olmalı ve üzerinde son kullanma tarihi belirtilmelidir.
7-Sağlık Bakanlığı onayı ve UBB kaydı olmalıdır.
8
110974
PİCCO KATATER SET
30 Adet
1.Kit, orijinal steril ambalajında ve disposable olmalıdır. Arteriyel kiti, termodilüsyon kateteri ve seldinger aparatı ve Guidewire içermelidir. Ayrıca arteryel kateter
kit cihaza uyumulu termodilüsyon enjeksiyonun tanımlanmasını sağlayan özel termistör içermelidir.
2.Kateter seldinger tekniği ile büyük arterlerden yerleştirilerek kullanılabilmelidir.
3.Değişik yerlerde kullanmak üzere, femoral arter (3F-7 cm, 5F-20 cm), brakial arter (4F-16 cm, 4F-22 cm), aksiler arter (4F-8cm) ve radial arter (4F-50 cm) kateter
çeşitleri olmalıdır.
4.Kitler latex içermemelidir. Pediatrik amaçlı kullanım için uyğun olmalıdır. (5 kg itibaren kullanılabilinir olmalıdır.
5.Kitler ile birlikte kullanılmak üzere, aşağıda özellikleri belirtilen 1 adet ileri düzey hemodinamik monitör kliniğe konsinye bırakılmalıdır.
6.Monitör arterial basınç hattı üzerinden CCO (Continous Cardiac Output) ölçebilmelidir.
7.Monitör özellikleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.
a.Kardiak debi monitörü , arterial basınç hattından set yardımıyla CCO (Continous Cardiac Output) ölçülebilmelidir.
b.Kardiak debi monitöründe aşağıda belirtilen tüm parametreler Continous ölçebilmelidir.
-CCO Continous Cardiac Output)
-CCI Continous Cardiac Index
-ScvO2 Santral Venöz Oksijen Satürasyonu
-DO2 Oksijen Sunum Değeri
-V02 Oksijen Tüketim Değeri
-O2ER Oksijen Tüketim Değeri
-SV Stroke Volüme
-SVI Stroke Volume Index
-SVV Stroke Volume Variation
-PPV Pulse Presure Variation
-CPI Cardiac Power Index
-dPmax Sol Ventriküler Kontraktilitesi
-SVR Systemic Vascular Resistance
-SVRI Systemic Vascular Resistanse Index
-MAP Mean Arterial Pressure
-CVP Central Venouse Pressure
-HR Heart Rate
c.Monitöre istenildiğinde, LIMON modülü takılarak, karaciğer fonksiyon testi yapılması PDR (Plasma Disapperance Rate) ile SpO2 ölçümü sürekli yapılabilmelidir.
d.Monitöre istenildiğinde PICCO modülü takıbalimeli ve bu sayede aşağıdaki parametreler ölçülebilmelidir.
-PCCO Pulse Contour Cardiac Output
-CI Cardiac Index
-SVI Strake Volume Index
-GEDI Global End Diastolic Volume Index
ITBV Intra Thoracic Bood Volume
SVV Stroke Volume Variation
PPV Pulse Pressure Variation
SVRI Systemic Vascular Resistance Index
GEF Global Ejection Fraction
CFI Cardiac Function Index
CPI Cardiac Power Index
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI 40 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
8
110974
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
PİCCO KATATER SET
Miktar
30 Adet
EVLW Extra Vascular Lung Water
PVPI Pulmonary vascular permeability index
dPmx Left Ventricular Contractility
HR Hearth Rate
AP Arterial Pressure
BT Blood temperature
e.Monitör ekranında, hastaya ait boy, kilo bilgileri sürekli gösterilmelidir.
f.Monitör, set hastaya bağlandıktan itibaren sürekli ölçümler yapıp elde ettiği değerleri rakamsal ve grafiksel olarak ekranda gösterebilmelidir.
g.Monitör, 0-1-144 saat trend izleme ve saklama özelliğine sahip olmalıdır.
h.Monitörün sesli ve görsel alarmları olmalı ve alarm limitleri kullanıcı tarafından ayarlanabilmelidir.
i.Monitörün min. 8 inch LCD rekli ekranı kullanıcı tarafından isteğe bağlı olarak konfigre edilebilmelidir.
j.Monitör ekranında gösterilen grafikler için farklı trend aralıkları kullanıcı tarafından ayarlanabilmelidir.
k.Monitör ekranında, ölçüm esnasında oluşan herhangi bir hata veya durum ekranda kullanıcıya yazılı olarak bildirilme özelliği bulunmalıdır.
l.Monitör, max 2 kg ağırlıkta olmalıdır. Monitörün 2 adet USB port üzerinden bağlantı özelliği olmalıdır.
9
110976
PİCCO MONİTORİNG KİT
30 Adet
1. Kit, orijinal steril ambalajında disposable olmalıdır. Monitorizasyon kit içeriğinde enjektat ısı sensörü ve tekli basınç seti içermelidir. Ayrıca basınç setinin
konektörü olmalı ve bu konektör cihaza ait kabloya uyumlu olmalıdır.
2. Kitler latex içermemelidir. Pediatrik amaçlı kullanım için uyun olmalıdır. (5 kg itibaren kullanılabilinir olmalıdır.
3. Kitler ile kullanılacak cihaz less-invazive ve transpulmer termodilüsyon teknolojisi ile çalışmakta ve pulmoner arter kateterizasyonu gerektirmeden sürekli kardiyak
debi ve hemodinamik takip yapabilmelidir.
4. Kardiyak debi ölçümünün yanında ITBV (İntra Thoracic Blood Volume) değeri ile hastanın volüm durumu hakkında hekime CVP den daha güvenilir bir indikatör
sunulmalıdır.
5. Ayrıca EVLW (extra vascular lung water) ve PVP (pulmonary permeability index) değerleri ile hastanın akciğerleri ile ilgili detaylı bir analiz olanağı da
sağlamalıdır.
6. Yoğun bakımda hemodinamisi bozulan hastalarda aşağıdaki parametrelere pulmoner arter kateterizasyonuna gerek kalmadan ve bunun neden olabileceği çeşitli
komplikasyon risklerini almadan aşağıdaki parametreleri çok kısa sürede elde edebilmeli ve tedaviyi buna göre yönlendirebilmelidir.
PCCO Pulse Contour Cardiac Output
CI Cardiac Index
SVI Stroke Volume İndex
GEDİ Glubal End Diastolic Volume Index
ITBV Intra Thoracic Blood Volume
SVV Stroke Volume Variation
PPV Pulse Pressure Variation
SVRI Systemic Vascular Resistance Index
GEF Global Ejection Fraction
CFI Cardiac Function İndex
EVLW Extra Vascular Lung Water
PVPI Pulmonary Vascular Permeability İndex
dPmx Left Ventricular Contractility
HR Hearth Rate
AP Arterial pressure
BT Blood temperature
7. Cihaz termodilüsyon sistemi ile ölçüm yapabilmeli ve kontinye CVP ye ihtiyaç duymamalıdır.
8. Cihaz termodilüsoyn sistemi ile kalibrasyon yaparken, soğuk seruma ihtiyaç duymadan oda ısısında olan serum ile kalibrasyon yapma özelliğine sahip olmalıdır.
9. İhtiyaç duyulduğunda cihaza modül takılarak, ICG (İndosiyanin gren) aracılığı ile karaciğer perfuziyon ölçümü ve sürekli santral venös oksijen satürasyonu ölçümü
yapabilmelidir.
10. Cihaz arteryel basınç eğrisi ve değrlerini sürekli olarak verebilmelidir.
11. Cihaz sürekli olarak, kalp hızını ve kan sıcaklığını gösterebilmelidir.
12. Cihazda BASIC, KARDİO ve SEPTIC PARAMETRE GÖRÜNTÜSÜ PROGRAMLANMIŞ OLMALIDIR.
13. Cihaz dokunmatik LCD grafik ekrana sahip olmalıdır ve ayrıca navigasyon düğmesi olmalıdır.
14. Güç kaynağı cihaza entegre olmalıdır, cihaz kendinden güç destekli olmalıdır ve elektrik kesintilerinde veriler silinmemelidir.
15. Cihaz verilerine yatay, dikey grafik ve spider şekilde verebilir olmalıdır.
16. Cihaz kontinye ölçülen parametrelerle diskontinye ölçülenparametreleri belirleyebilmelidir.
17. Cihaz kullanılan kateterin tipini ve uygunluğunu tanımlayabilir olmalıdır.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI 40 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
9
110976
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
PİCCO MONİTORİNG KİT
Miktar
30 Adet
18. Cihaz GEDI komparizasyonu yapabilmelidir
19. Cihaz kurulum şemasını gösterebilmelidir
20. Cihaz Türkçe olmalı ve ölçülen tüm parametreler hakkında detaylı bilgi verebilmelidir.
21. Cihaz gereken tedavi yolunu önerebilen programa sahip olmalı, bu program sayesinde hasta durumu analiz edilerek, kullanıcıyı yönlendirmelidir.
22. Cihaz 6 güne kadar parametlerin trend bilgilerini verebilmelidir
23. Cihaz kapanıp açıldığında yeni hasta bilgileri girilmediği sürece eski bilgileri muhafaza edebilmelidir.
24. Sağlık bakanlığı onayı ve UBB kaydı olmalıdır.
10
BD036
ŞıRıNGALı INFÜZYON POMPASı (PERFÜZÖR)
40 Adet
1-Cihazın ağırlığı en fazla 1.6 kg olacaktır.
2-Cihazın infüzyon standına sabitlenmesini sağlayacak ve cihazdan kolayca çıkabilecek klempi olmalıdır.
3-Cihaz, özel kilit sistemi ile max. 3 adet üst üste monte edilerek taşınabilmeli ve az yer kaplamalıdır.
4-Cihaz, 230/240 V, 50/60 Hz akımla çalışabilmelidir.
5-Cihaz 10 saat çalışabilmelidir.
6-Cihazın çalışması dijital olarak görülebilmelidir.
7-Gösterge, tüm bilgileri aynı anda göstermelidir. (Hız, enjektör tipi, cihazın elektrik bağlantısında bulunduğunu, infüzyonun devam ettiğini, özel fonksiyonların aktif
olduğunu, cihazın alarm nedenini v.b).
8-Cihazın kullanımı kolay olmalı, özel fonksiyonlara tek tuş ile ulaşılabilmelidir.
9-Cihazın özel fonksiyonlar bölümünde stand-by, bolus CC (computer control), akü kapasitesi, volüm sınırlama, zaman sınırlama, giden miktar, alarmı 2 dk
susturma, veri kilitleme, enjektör seçimi ve basınç seçimi fonksiyonları olmalıdır.
10-Cihaz, 1200 ml/saate kadar ayarlanabilen, manuel olarak istendiği kadar veya verilmek istenen volüm miktarı girilip otomatik olarak bolus verilebilmelidir.
11-Cihaz basınç kontrollü olmalı, oklüzyon durumlarında otomatik olarak basınç kesilmeli, cihaz durmalı ve alarm vermelidir.
12-Cihaz verilmek istenen zaman süresinin girilmesi ile zaman sınırlaması yapabilmelidir.
13-Cihaz total volüm (0.1-999.9 ml) ve total zaman (00:01-99:00 h) girildiğinde hızını hesaplayabilmelidir.
14-Cihaz, infüze edilmiş toplam volümü kolayca gösterebilmelidir.
15-Cihaz, akü kapasitesini ekranda gösterebilmelidir.
16-Cihaz farlı marka enjektörlerle de uyumlu olmalıdır.
17-Cihaz, girilen değerleri ve bilgiler silinmeden infüzyona ara verebilmelidir.
18-Cihaz ehli olmayan kişilerin değişiklik yapmasını önlemek için infüzyon devam ederken ve stand-by dayken veri kilitleme yapabilmelidir.
19-Cihazın alarm sesi tek tuşla, iki dakika süreyle susturulabilmelidir.
20-Cihaz; batarya bitiminde, bağlantı setinde tıkanıklık olduğunda, enjektör bitiminde, işlem yapmadan bekletildiğinde, enjektörün yerleştirilememesi durumunda,
setin tıkanması halinde, volüm sınırı kadar mayi verdiğinde hem akustik, hem alarmın neden kaynaklandığına dair görsel alarm verilmelidir.
21-Cihaz enjektörün tamamen boşalmasından üç dakika önce kullanıcıyı uyarmalıdır.
22-Cihaz, 2 dakika boyunca infüsyon başlatılmadan bekletilirse alarm vermelidir.
23-Cihaz, tek bir tuşla 2 dakika süreyle alarm sinyalini susturabilmelidir.
24-Cihaz, 0.01-200 ml/saat hızına kadar infüzyon yapabilmelidir. İhtiyaç halinde bolus fonksiyonu ile hız 1200 ml/saate kadar esnetilebilir.
25-Cihazda infüzyona ara verilmeden hız değişikliği yapılabilmelidir.
26-Cihaz, 5-10-20-30-50-60 ml enjektörler ile kullanılabilmelidir.
27-Cihaz, dezenfekte edilebilen bir yüzeye sahip olmalı, kolay kolay sıvı geçirmemelidir.
28-Cihaz, uluslar arası kalite belgeleri ISO ve CE sertifikalarına sahip olmalıdır.
29-Cihaz, uluslar arası VDE 0100, 0107 IEC ve Tıbbi Cihaz Kurulu Yasası 93/421/EWG emniyet standartlarına uygun olmalıdır.
30-Cihaza monte edilmiş, kısa kullanım klılavuzu ve farklı marka enjektörlerine uyumluluğu sağlayacak kodları içeren enjektör tablosu bulunmalıdır.
31-Cihaz, sevkiyat tarihinde itibaren 24 ay süreyle, üretim hatalarını içeren garanti kapsamındadır.
32-Cihazın satışını yapan firmalar minimum 10 yıl süreyle gerekli olan yedek parçalarının temini ve tamir ile çalışılabilir olmasını sağlayabileceğini taahüt etmeli,
gerekli teknik servis hizmetini gerektiğinde veya periyodik bakımlarda sağlamalıdır.
33-Teknolojik gelişmelere parelel parametreler değiştirilebilir özellikte olmalıdır.
34-Her iki cihaz için 1 adet cihazların monte edilebileceği tekerlekli stand üzerinde dikey silindirik demir çubuk (taşıyıcı stand) verilecektir. Demir çubuk ya da stand
devrilmeyecek şekilde dengeli ve devrilmeyecek ağırlıkta olacaktır. Bu stand üzerinde 4 lü grup priz monteli olacaktır.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI 40 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
10
BD036
ŞıRıNGALı INFÜZYON POMPASı (PERFÜZÖR)
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
11
111280
HAZNELİ SERUM SETİ
Miktar
40 Adet
150000 Adet
a) Setlerin damla ayar yerlerinde Roller Klemp ve hava çıkışını sağlayan on-off bulunmalıdır.
b) Setler iğneli olmalıdır.
c) Setler puşe lastik bombeli ve boyu yaklaşık 140-150 cm aralığında olmalı ve serum line' nin king yapmayacak sertlikte olması gerekmektedir.
d) Setin haznesi 100 (±50) ml olmalıdır ve hava kaçısını önleyecek valvi veya kapağı olmalıdır.
e) Setler etilen oksit veya gama sterilizasyonla steril edilmiş olmalıdır.
g) Serum seti PVC ve cam şişeye uygun olmalıdır.
h) Setlerin üzerinde seri no ve son kullanma tarihleri yazılı olmalıdır.
i) Damla ayar anahtarı tam kapalıdan tam açığa hassas bir şekilde ayarlanabilir olmalıdır. Tam kapalı iken basınç altında kaçak yapmamalıdır.
j) Haznede bulunan hava deliğinin kapağı tam sağlam kapanabilmeli ve yüksek basınca dayanıklı olmalıdır.
k)Yüksek basınçlarda setin herhangi bir yerinden kaçak olmamalıdır. (300 mmhg)
l) Numune üzerinden değerlendirilecektir.
m) Teklif veren firmalar en az 2 adet örnek getirecektir.
12
111925
NON STERİL ELDİVEN PUDRASIZ VİNİL MEDİUM-LARGE
150000 Adet
1-Elin hassasiyeti ile ilgili olarak ince olmalıdır.
2-Eldiven vinilden üretilmiş olup; latex içermemelidir.
3-Eldivenler pudrasız olmalıdır.
4-100 adet ihtiva eden kutularda olmaldır.
5-Non steril olup; sağ sol ayrımı olmamalıdır.
6-Ambalajı yırtık ve delik olmamalıdır.
7-Numune üzerinden değerlendirilecektir.
13
120011
JEL (1KG)
1000 Kilo gram:1
1-Yağ içermeyecek, toksik etkisi olmayacak
2-Aldehit içermeyecek, non allerjik olacak
3-Kayganlığı yeterli olacak, Şeffaf olacak.
4-Firmalar orijinal ambalajında 1 adet numune vereceklerdir. Bölüm gerekli görürse numuneyi kullanacaktır.
14
130011
ENJEKTÖR 50CC REKTAL UÇLU (ÇAM UÇLU)
5000 Adet
1-Enjektörün kapasitesi 50 cc olmalıdır.
2-Ucu koni şeklinde olmalıdır
3-Enjektörün koni şeklindeki ucu en az 3,5 cm uzunluğunda olmalıdır.
4- Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadı olmalıdır.
15
130036
ELDİVEN LATEX MEDİUM-LARGE
1500000 Adet
1- Giyimi kolay olmalı, delinmeye ve yırtılmaya dirençli olmalıdır.
2- Paketler üzerinde son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.
3- Ürün üzerinden değerlendirme yapılacaktır, değerlendirmede uygun görülmeyen eldivenler elenecektir.
4- 100 er adet ihtiva eden paketlerde bulunacaktır.
5- En fazla 100.000 adet ihtiva eden kolilerde teslim edilecektir.
6- Teklif veren firmalar 100 adetlik bir orijinal paketi numune olarak verecelerdir.
16
130046
ELDİVEN CERRAHİ MUH.(6.5-7.0-7.5-8.0-8.5)
100000 Cift
1-Şartnameye uygunluk açısından bütün maddelerin birebir cevaplanıp dökümanlarıyla birlikte yazılı olarak açıklandığı Şartnameye Uygunluk Belgesi, hem teklif
dosyasında, hemde numune teslim tutanağı ekinde numune teslimi esnasında ihale komisyonu teknik üyelerine sunulacaktır. Bu belgeleri vermeyen firmalar
değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2-Teker teker steril paketlerde olmalı ve steril açılmaya uygun olmalıdır.
3- Giyimi kolay olmalıdır. Pudrası yeterli olmalı ve steril olarak rahat giyilmesine imkan tanımalıdır.
4- Delinmeye ve yırtılmaya dirençli olmalıdır.
5- Paketler üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.
6- Teklif veren firmalar orjinal paket içerisinde 2 adet numune ve istenilen özellikleri gösterir katolog ve/veya belge verecektir.
7- Ürün üzerinden değerlendirme yapılacaktır, değerlendirmede uygun görülmeyen eldivenler elenecektir.
8- Eldivenler 6.5-7.0-7.5-8.0-8.5 boyutlarında olacak, uhdesinde kalan firma, değişik numaralı eldivenleri kliniğin talep edeceği sayıda teslim etmeyi ve gerektiğinde
değiştirmeyi taahhüt edecektir.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI 40 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
17
130055
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
ELDİVEN PUDRASIZ CERRAHİ MUH. (6.5-7.0-7.5-8.0-8.5)
Miktar
20000 Cift
1-Şartnameye uygunluk açısından bütün maddelerin birebir cevaplanıp dökümanlarıyla birlikte yazılı olarak açıklandığı Şartnameye Uygunluk Belgesi, hem teklif
dosyasında, hemde numune teslim tutanağı ekinde numune teslimi esnasında ihale komisyonu teknik üyelerine sunulacaktır. Bu belgeleri vermeyen firmalar
değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2- Steril paketlerde olmalı ve steril açılmaya uygun olmalıdır.
3- Pudrasız özellikte olmalıdır.
4- Delinmeye ve yırtılmaya dirençli olmalıdır.
5- Paketler üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.
6- Teklif veren firmalar orjinal paket içerisinde 2 adet numune ve istenilen özellikleri gösterir katolog ve/veya belge verecektir.
7- Ürün üzerinden değerlendirme yapılacaktır, değerlendirmede uygun görülmeyen eldivenler elenecektir.
8- Eldivenler 6.5-7.0-7.5-8.0-8.5 boyutlarında olacak, uhdesinde kalan firma, değişik numaralı eldivenleri kliniğin talep edeceği sayıda teslim etmeyi ve gerektiğinde
değiştirmeyi taahhüt edecektir.
18
130056
ELDİVEN LATEXSİZ CERRAHİ MUH. (6.5-7.0-7.5-8.0-8.5)
3500 Cift
1-Şartnameye uygunluk açısından bütün maddelerin birebir cevaplanıp dökümanlarıyla birlikte yazılı olarak açıklandığı Şartnameye Uygunluk Belgesi, hem teklif
dosyasında, hemde numune teslim tutanağı ekinde numune teslimi esnasında ihale komisyonu teknik üyelerine sunulacaktır. Bu belgeleri vermeyen firmalar
değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2-Steril paketlerde olmalı ve steril açılmaya uygun olmalıdır.
3-Latex ihtiva etmemelidir. Giyimi kolay olmalıdır.
4-Delinmeye ve yırtılmaya dirençli olmalıdır.
5-Paketler üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.
6-Teklif veren firmalar orjinal paket içerisinde 2 adet numune ve istenilen özellikleri gösterir katolog ve/veya belge verecektir.
7-Ürün üzerinden değerlendirme yapılacaktır, değerlendirmede uygun görülmeyen eldivenler elenecektir.
8- Eldivenler 6.5-7.0-7.5-8.0-8.5 boyutlarında olacak, uhdesinde kalan firma, değişik numaralı eldivenleri kliniğin talep edeceği sayıda teslim etmeyi ve gerektiğinde
değiştirmeyi taahhüt edecektir.
19
130081
KAN SETİ
15000 Adet
1-Filtreli ve çift hazneli steril paketlerde paketlenmiş olmalıdır.
2-Non-pyrojenik olacaktır.
3-Setin kan torbasına giren kısmı fazla uzun veya sert olup kan torbasını delme riski taşımayacaktır.
4-Paketin üzerinde sterilizasyon tarihi ve şekli belirtilmelidir. Hangi maddeden yapıldığı detaylı olarak belirtilecektir.
5- Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadı olmalıdır.
20
130091
SÜRGÜ (DİSP)
10000 Adet
1-Kağıt Hamurundan Üretilmiş Olmalıdır.
2-Tek Kullanımlık (Disposable) Olmalıdır.
3-Dört Saate Kadar İnsansal Atığı Sızdırmamalıdır.
4-Maksimum Kapasitesi 2000 ( +/-10)Ml Olmalıdır.
5-Her 100 Adet Sürgü İçin 1 Adet Sürgü Destek Kabı Firma Tarafından Temin Edilecektir.
21
130291
DREN TORBASI
1500 Adet
1-7,5-8 cm‘ye kadar kesilerek kullanılmalıdır.
2-Bakım yapılabilmesi için kapaklı olmalı, kapak açıldığında torbadan ayrılmamalıdır.
3-Boşaltma için standart çıkışı olmalıdır.
4-İçindeki materyali görebilmeyi sağlamak üzere şeffaf olmalıdır.
5-Steril olmalıdır.
22
150011
İDRAR TORBASI ÖRDEKLİ
30000 Adet
1.Disposable olacak.
2. En az bir numune verilecektir. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanabilecek.
3-Sistem kapaklı olmalıdır.(Valfli)
4-İdrarın torbadan geri dökülmesine engel olmalıdır.
5-Torba 1,5-2 lt hacimli olmalı ve üzerinde ölçü baremi olmalıdır.
23
150021
OKSİJEN MASKESİ HAZNELİ
1.Numune üzerinden değerlendirilecek, ancak teklif verilecek üründe en az aşağıdaki özellikler aranacak
2.Tek tek orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, disposable olacak. Ürünün üzerinde üretici firma veya marka yazmalıdır.
3.En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinden değerlendirme yapılmayacaktır.
4.Numuneyi gerekirse bölüm kullanacaktır.
5000 Adet
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI 40 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
23
150021
OKSİJEN MASKESİ HAZNELİ
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
5000 Adet
Miktar
24
150023
OKSİJEN MASKESİ TORBASIZ
10000 Adet
1.Numune üzerinden değerlendirilecek, ancak teklif verilecek üründe en az aşağıdaki özellikler aranacak
2.Tek tek orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, disposable olacak.
3.En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinden değerlendirme yapılmayacaktır.
4.Numuneyi gerekirse bölüm kullanacak.
25
150031
NAZAL OKSİJEN GÖZLÜĞÜ
15000 Adet
1.Numune üzerinden değerlendirilecek, ancak teklif verilecek üründe en az aşağıdaki özellikler aranacak
2.Tek tek orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, disposable olacak.
3.En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinden değerlendirme yapılmayacaktır.
4.Numuneyi gerekirse bölüm kullanacak.
5-Yumuşak ve ergonomik burun girişleri olacak
6-Mukoza kurumasını engelleyen tasarımda olmalıdır.
7-Standart bağlantı konnektörü olmalıdır.
8-Yetişkin Hastaların kullanıma uygun olmalıdır.
9-Kanülün uzatma boyu en az 2m±10cm olmalıdır.
26
170012
ENJEKTÖR 5 CC
200000 Adet
1-Teker teker steril paketlerde yeşil iğnesiyle birlikte olacaktır.
2-Paketlerin üzerinde son kullanma tarihi ve ne ile steril edildiği açıkça belirtilmiş olacaktır.
3-Paketler steril açılmaya uygun olacaktır.
4-Teklif veren firmalar orijinal paket içerisinde 2 adet numune ve istenilen özellikleri gösterir katalog ve/veya belge verecektir.
5-Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti, firma ve marka adı bulunacaktır.
6-Uhdesinde kalan firma kullanım süresince bozuk, yırtık, delik ve imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olacak ve bunları değiştirecektir.
7-En çok 300 adetlik kutular halinde teslim edilecektir.
8-Enjektörlerin piston kısmı tek parça veya ucunda lastik bulunan iki parça şeklinde olabilir.
27
170014
ENJEKTÖR 20 CC
50000 Adet
1-Teker teker steril paketlerde yeşil iğnesiyle birlikte olacaktır.
2-Paketlerin üzerinde son kullanma tarihi ve ne ile steril edildiği açıkça belirtilmiş olacaktır.
3-Paketler steril açılmaya uygun olacaktır.
4-Teklif veren firmalar orijinal paket içerisinde 2 adet numune ve istenilen özellikleri gösterir katalog ve/veya belge verecektir.
5-Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti, firma ve marka adı bulunacaktır.
6-Uhdesinde kalan firma kullanım süresince bozuk, yırtık, delik ve imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olacak ve bunları değiştirecektir.
7-En çok 300 adetlik kutular halinde teslim edilecektir.
8-Enjektörlerin piston kısmı tek parça veya ucunda lastik bulunan iki parça şeklinde olabilir.
28
171221
ABESLANG
3000 Adet
1.Tek tek steril paketlerde, disposable olmalıdır.
2. 2 adet numune verilecek ve numuneye göre karar verilecektir.
29
G050130
MUAYENE MASA ÖRTÜSÜ (KAĞIT)
4000 Adet
1)Emici özelliği yüksek olmalıdır.
2)Çift katlı, beyaz renkte ve rulo şeklinde olmalıdır.
3)Rulo uzunluğu 13-15 metre arasında olmalıdır.
4-Rulonun yaprakları 50*50 cm ebadında, sedye üzerinde kullanılabilecek şekilde olmalıdır.
5)Yapraklar perfore yerinden kolay kopmalıdır.
6)Kulllanım esnasında kolay parçalanmayan, deforme olmayan, hastane ortamında kullanıma uygun, kaliteli olmalıdır.
7)Hastanemizde kullanılan muayene masa örtüsü aparatlarına uyumlu olmalıdır.
8)Numune üzerinden değerlendirilecektir.
30
G050140
LAMİNASYONLU MUAYENE MASA ÖRTÜSÜ (RULO HALİNDE)
1-Beyaz renkte ve rulo şeklinde olmalıdır.
2-Sıvı geçirmez nitelikte olmalıdır.
3-Rulo uzunluğu 13-15 metre arasında olmalıdır.
4-Ruloların yaprakları 50*50 cm ebadında, sedye üzerinde kullanılabilecek şekilde olmalıdır.
5000 Adet
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI 40 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
30
G050140
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
LAMİNASYONLU MUAYENE MASA ÖRTÜSÜ (RULO HALİNDE)
Miktar
5000 Adet
5-Yapraklar perforje yerinden kolay kopmalıdır.
6-Kullanım esnasında kolay parçalanmayan, deforme olmayan, hastane ortamında kullanıma uygun kaliteli olmalıdır.
7-Hastanemizde kullanılan muayene masa örtüsü aparatlarına uyumlu olmalıdır.
8-Sağlam, dayanıklı ve kullanışlı olmalıdır. Kolay yırtılmamalıdır.
9-Numune üzerinden değerlendirilecektir.
31
160012
İDRAR TORBASI 90 CM MUSLUKLU
50000 Adet
1-İdrar torbası PVC’den imal edilmiş olmalıdır.
2-En az 2 Lt kapasitesi olmalıdır ve torbanın alt kısmında boşaltma için musluk mekanizması olmalıdır. Musluklardan su sızmamalıdır.
3-Mililitre ölçekli olmalıdır.
4-Bükülmeye dirençli 90 cm (±5 cm) hortum ve ucunda kapaklı bağlantı konnektörü olmalıdır.
5-Teklif veren firmalar orijinal paket içerisinde 1 adet numune ve istenilen özellikleri gösterir katolog verecektir.
6- Ürünün TİTUBB kaydı olmalıdır.
7-En fazla 300 adet ihtiva eden kutularda teslim edilecektir.
32
110942
ETİL ALKOL %96 SOLÜSYON
3000 Litre
1. % 96 (V/V) Etil Alkol olmalıdır.
2. Metil alkol içermemelidir.
3. Renksiz, berrak, kokusu karakteristik olmalıdır.
4. Alkol denatüre edilmemiş (içine katkı maddesi konulmamış) olmalıdır.
5. Etil Alkol'de ambalajdan veya başka bir nedenden dolayı kirlilik ve bulanıklık görülmeyecektir.
2. Etil Alkol 20 litrelik Sert Plastikten yapılmış ve kolayca dökülebilmesi için musluğu bulunan bidonlarda teslim edilmelidir. Etiketin boyutları en az 74mm x
105mm olmalıdır.
10- Etikette ürünün adı hacmen % alkol miktarı net ambalaj hacmi, kullanım ve muhafazasına yönelik bilgi, üreten, ambalajlayan ve ithal eden firmanın ticari ünvanı
ve adresi bulunmalıdır Tarımsal kökenli veya sentetik şeklinde hammadde bilgisi verilmelidir.
11- Teslim edilecek alkol partisine ait teknik özellikler ve analiz raporunu belirtir belge verilmelidir.
33
250225
VAZELIN KATı
100 KILOGRAM
1. Vazelin katı olmalıdır.
2. 1 kg.lık paketlerde ambalajlanmış olmalıdır.
3. Kayganlaştırıcı özelligi iyi kalitede olmalıdır.
4. İhaleye yeterli miktarda ve adette numune getirmelidir.
5. Petroleum jelly içerecektir.
6. Kimyasal ozellikleri aşağıdaki gibi olacaktır.
A. Görünümü şeffaf-yarı şeffaf beyaz yağlı kütle görünümünde olmalıdır.
B. Yogunluğu 60° de en az 0,820-0,825 olmalıdır.
C. Erime noktası 45-51 ° olmalıdır.
D. Renk maksimum 0,9 san olmalıdır.
E. Penetrasyonu 25° de 170-190 olmalıdır.
F. Sülfür oranı maksimum %0.3 olmalıdır.
G. Ph'ı notr olmalıdır.
H. Küf miktan maksimum %0.05 olmalıdır.
i. İndirgen maddesi olmamalıdır.
1. Koku ve tadı olmamalıdır.
K. UV absorbsiyonu 209 mm2 de 0.257olmalıdır.
7. İmal ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde yazılı olmalı ve raf omrü teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
34
250226
SIVI VAZELİN (1 LT)
1. Vazelin likit formda olmalıdır.
2.Ürün hiçbir katkı maddesi içermemelidir.
3. Kokusuz, mat beyaz bir görüntüye sahip olmalıdır.
4. Ürün 1 litrelik ambalajlarda olmalıdır.
5. Vazelin ambalajı polietilen materyalden kırılmaz ve geri dönüşüm özelliğine sahip olmalıdır.
6. Ambalaj kapaklan kilitli plastikten olmalıdır.
7. Üretici firmanın erişim bilgileri ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde olmalıdır.
8. Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
9. Firmalar en az 1 adet numune vereceklerdir.
100 Litre
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI 40 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
34
250226
SIVI VAZELİN (1 LT)
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
100 Litre
Miktar
35
250227
OKSİJENLİ SU
150 Adet
1. Formülü %3 hidrojen peroksit içermelidir.
2. 1 litrelik ışık geçirmeyen plastik ambalajlarda olmalıdır.
3. Kapak açılmadan özel bir mekanizma ile solüsyon dışarı çıkarılabilmeli ve istendiğinde tekrar sızdırmaz şekilde kapatılabilmelidir.
36
250228
POVIDONIYODINLI EL ANTISEPTIĞI (%7,5 POVIDON IYOT)
750 Adet
1. Solüsyonun etken maddesi %7,5 Povidone-iodine polyl iyot kompleksi olmalıdır.
2. Ürün bakterisid, fungusid, virusid (HBV, HIV dahil), protozoid özelliklere sahip olmalıdır.
3. Cerrahi el antisepsisinde, cilt ve yara dezenfeksiyonunda, antiseptik yıkamalarda seyreltilmeden kullanıma uygun olmalıdır.
4. Alerjik reaksiyona ve irritasyona neden olmamalıdır.
5. 1000 cc'lik ışıktan korunmalı, kapağı iyi oturan, kilitli kapak sisteminde, cam veya plastik şişelerde orijinal ambalajlanmış olmalıdır.
37
250229
POVIDONIYODINLI EL ANTISEPTIĞI (%10 POVIDON IYOT) SCRUB
3000 Adet
1. %10 Polyvinylpyrolidone iyot kompleksi içermelidir.
2. 1000 cc'lik ışıktan korunmalı, kapağı iyi oturan, kilitli kapak sisteminde(yukan çekilerek akışın sağlandığı geri itince akışın sonlandığı) PVC,PP,PE....vb şişelerde
ambalajlanmış olmalıdır.
38
250230
ETER CILT TEMIZLIĞI IÇIN (YERLI)
100 Adet
1-1 Litrelik koyu cam şişe içerisinde muhafaza edilmelidir.
2-Renksiz, kokusu karakteristik olmalıdır.
3-Ambalaj etiketinde ürün bilgileri tam, doğru ve anlaşılır olarak ifade edilmelidir. Tüm yazılar eter ve sudan etkilenmeyecek kalıcı özellikte, okunabilir renkte bir
zeminde etiket olarak ambalaja sağlam olarak yapıştırılmalıdır.
4-Etiketle net ambalaj hacmi, kullanım ve muhafazasına yönelik bilgi, üreten, ambalajlayan ve ithal eden firmanın ticari ünvanı ve adresi bulunmalıdır.
5-Yüklenici firma bozuk, hatalı ürünleri değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
6-Teslim edilecek eter solüsyonuna ait teknik özellikler ve analiz raporunu belirten belge verilmelidir.
7-Şişe kapakları sıkıca kapalı olmalı, dışarıya ürün kokusu sızmamalıdır.
8-Ürün içerisinde etken madde yüzdesi ve ml olarak şişe miktarları, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından kabul edilebilir düzeyde
olmalıdır.
9-Ürün hakkında hastanemizdeki herhangi bir şikayet durumunda, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılacak olan analiz ücreti,
uhdesinde kalan depo/firma tarafından karşılanacaktır.
10-Teklif veren firma/depo mutlaka 1 (bir) şişe örnek getirecektir.
39
G0502155
CESET TORBASI
1000 Adet
1-Boyu en az 200 (±5 cm) cm, eni en az açılmış haliyle 190 (±5 cm) cm olmalıdır.
2-Kan sıvı v.s. geçirmeyen maddeden yapılmış olmalıdır. Dikiş yerlerinden sıvı geçirmemelidir.
3-Tene yapışmadan kolay giydirilmeyi sağlamak için iç yüzeyi astarlı olmalıdır.
4-Çift kuşak halinde ayak ve baş kısımlarına yakın yerde taşıma aparatı olmalıdır.
5-Ceset torbası üzerinde kimlik bilgilerinin bulunduğu kartları koymak için şeffaf cep olmalıdır.
6-Bir uzun tarafı kapalı , diğer üç tarafı fermuarlı olacak ve fermuar başlangıcı ayak ve baş tarafından başlayacaktır.
7-Numune üzerinden değerlendirilecektir.
40
B0303038
TİMPONİK KULAKTAN HASTA SICAKLIK ÖLÇER UCU
Numune üzerinden değerlendirilecek ve her 5000 probe için proba uygun termometre cihazı verilmelidir.
350000 Adet

Benzer belgeler

teknik şartname

teknik şartname a) Setlerin damla ayar yerlerinde Roller Klemp ve hava çıkışını sağlayan on-off bulunmalıdır. b) Setler iğneli olmalıdır. c) Setler puşe lastik bombeli ve boyu yaklaşık 140-150 cm aralığında olmalı...

Detaylı

Tıbbi Sarf - Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

Tıbbi Sarf - Van Halk Sağlığı Müdürlüğü e) Setler etilen oksit veya gama sterilizasyonla steril edilmiş olmalıdır. g) Serum seti PVC ve cam şişeye uygun olmalıdır. h) Setlerin üzerinde seri no ve son kullanma tarihleri yazılı olmalıdır. ...

Detaylı