Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Bölüm/Program

Transkript

Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Bölüm/Program
BEK-1
Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümü
Bölüm/Program Dersi
DERS TANIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
İleri Mukavemet
Dersin Kodu
Teori/Saat
Uygulama/Saat
Laboratuar/Saat
AKTS Kredisi
ME 434
3
0
0
5
Dersin
Koordinatörü
Prof. Dr. Mehmet ÇELİK
Öğretim
Elemanları
Prof. Dr. Mehmet ÇELİK
Yardımcı Öğretim
Elemanları
Arş. Gör. Musa DEMİRCİ
Dersin Amacı
Mukavemette basit kabullerden daha karmaşık analizlere girmek. Bir boyutlu yapısal
elemanlardan iki boyutlu yapısal elemanlara geçmek.
Lineer olmayan malzeme
davranışına giriş yapmak. Tasarımcı mühendise gerekli olan uygulamaya yönelik bilgileri
kazandırmak.
.
Dersin İçeriği
Dönen diskler ve kalın borular, eğri eksenli kirişler, kompozit kirişler, gerilme yığılması,
kolonların elastik ve inelastik stabilitesi, plastisiteye giriş, ince elastik plaklar
Dersin Dili
Türkçe
DERSİN PROGRAM TEMEL YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program yeterlilikleri
A
Temel Bilimleri Mühendislik Sistemlerinin Analizi İçin Kullanabilme
B
Mekanik Sistemlerin Analizini Yapabilme
D
Mekanik Sistemlerin Tasarımını Yapabilme
DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİNİ KARŞILAMA DÜZEYİ
Karşılama Düzeyi
No
Alt Yeterlilikler (Bilgi, Beceriler ve Yetkinlikler)*
A5
Diferansiyel denklemleri, çözüm yöntemlerini ve mühendislik
uygulamalarını bilmeli
X
A6
Sayısal analiz ve yaklaşık hesap yöntemlerini bilmeli
X
A7
B1
D5
Mühendislik sistemlerinin matematik modellerini kurabilmeli,
bilgisayarda benzetimini yapabilmeli
Mekanik sistemlerin statik, dinamik ve mukavemet analizini
yapabilmeli (katı cisim)
Mekanik sistemlerin mukavemet ve ısıl analizlerini bilgisayar
ortamında yapabilmeli
Düşük
Orta
Yüksek
X
X
X
BEK-1
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI
Sıra
No
Program*
Yeterlilikleri
ile İlişkisi
Ölçme**
Yöntemi
1
Diferansiyel denklemleri, çözüm yöntemlerini ve mühendislik
uygulamalarını bilmeli
A5
1
2
Sayısal analiz ve yaklaşık hesap yöntemlerini bilmeli
A6
3
Mühendislik sistemlerinin matematik modellerini kurabilmeli, bilgisayarda
3
A7
benzetimini yapabilmeli
Mekanik sistemlerin statik, dinamik ve mukavemet analizini yapabilmeli
4
B1
(katı cisim)
Mekanik sistemlerin mukavemet ve ısıl analizlerini bilgisayar ortamında
5
D5
yapabilmeli
*Yeterlilik kazanımları için bir üst tabloda bulunan yeterlilik no’su yazılacaktır.
**Yazılı Sınav:1, Sözlü Sınav:2, Ev Ödevi:3, Lab./Sınav:4, Seminer/Sunum:5, Dönem Ödevi:6
6
1-3
1-3
DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ
Hafta No
1-2
Detaylı İçerik
Dönen diskler ve kalın borular
3
Eğri eksenli kirişler
4
Kompozit kirişler
5
Gerilme yığılması
6
Kolonların stabilitesi (Diferansiyel denklem yöntemi)
7
Kolonların stabilitesi (Enerji yöntemleri)
8-9
Plastisiteye giriş
10
Levhalar
11-12
İnce dikdörtgen plaklar
13-14
İnce dairesel plaklar
DERS KİTABI VEYA MALZEMESİ
No
Kaynak
1
A.P. Boresi, R.J. Schmidt, Advanced Mechanics of Materials, John Wiley & Sons, 2003
2
A. S. Ugural, S. K. Fenster, Advanced Strength and Applied Elasticity, Prentice-Hall, 2003
3
J. R. Barber, Intermediate Mechanics of Materials, McGraw-Hill, 2001
BEK-1
AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Sayısı
Çalışma
Süresi
(Saat)
Çalışma Süresi
(Dakika)
Toplam
(Çalışma Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati
14
3
0
42.00
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, Kütüphane, Pekiştirme)
14
2
0
28.00
Ara Sınav
1
14
0
14.00
Kısa Sınav
0
0
0
0
Ödev
2
8
0
16.00
Uygulama
0
0
0
0
Laboratuar
0
0
0
0
Proje
0
0
0
0
Atölye
0
0
0
0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
0
Alan Çalışması
0
0
0
0
Diğer
1
15
0
15
Dönem Sonu Sınavı
1
20
0
20.00
Toplam Yük
135
Toplam Yük / 30
4,5
Dersin AKTS Kredisi
5