Makine Bölümü Vardiya Tutma Standartları

Transkript

Makine Bölümü Vardiya Tutma Standartları
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Lisans Programı
Ders Katalog Formu
Dersin Adı: Makina Bölümü Vardiya Tutma Standartları
Kodu
Yarıyıl
Kredisi
AKTS Kredisi
SM315
3/5 (FALL)
2
3
Bölüm/Program
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
Dersin veren Öğretim Üyesi
Prof. Seigo HASHIMOTO
İletişim Bilgileri
[email protected]
Görüşme Saatleri
Çarşamba: 10.00-12.00
Dersin Türü
www.pirireis.edu.tr
Dersin Önkoşulu
Dersin Mesleki Bileşene
Katkısı , %
Dersin İçeriği
Dersin Amacı
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders Uygulaması, Saat/Hafta
Ders
Uygulama Laboratuar
2
Dersin Dili
Temel Bilim
Temel Mühendislik
20
60
İngilizce
Mühendislik
Tasarım
20
İnsan ve
Toplum Bilim
-
Bu konu vardiya görevlerini üstlenmeden önce, nöbet sırasında yapılması gereken
önlemler, ya da arıza ve diğerleri gibi güvenli bir mühendislik izleyerek sürdürmenin
ilgili tüm şartlarını kapsar. Makina Dairesi Kaynak Yönetimi (ERM) güvenli
mühendislik izlemek ulaşmak için bir yaklaşımdır ve bu yeni tüm prosedürlerin
uygulanması gereken 2010 ERM STCW Kanunu gereklerine sokuldu / personel
yönetimi dahil olmak üzere bu önlemler ve görevleri ile ilgili süreçler, ekipman
yönetimi ve birçok insan unsurları içeren bilgi yönetimi. Orada STCW Code
watchkeeing ve ERM ilkeleri kurallar vardır ve bunlar da bu konuda öğrenilen ve bir
mühendislik nöbet sırasında en önemli şey nedir belirlenmelidir. Ilişkili gibi
mühendislik saati ile ilgili konuya ek olarak, otomatik sistemleri sevk makinalarında
kullanılan, güç dağıtım sistemleri, akaryakıt sistemleri, bir izleme sistemi olarak su
sistemleri ve diğerleri, ve yapılandırmayı ve bir veri kaydedicisi soğutma fonksiyonları
olarak yedekleme sistemleri Ayrıca izlemek personele güçlü bağlantıları olan
yüklemelerin olarak bu konuda yer almaktadır.
 1.the STCW Sözleşmesi ve Kanunu'nda güvenli bir mühendislik bakımı için
gereksinimlerini anlamalarını sağlamak.
 2.the Saatinizi girişmeden önce önlem ve hazırlıklarını öğrencilerin etkinleştirmek
için
 3.the nöbet sırasında yapılması gereken görevler / vergileri dahilthe nöbet korumak
için nasıl anlamak için öğrencilerin etkinleştirmek için
 4. ERM ve ERM ilkelerithe anlamını kavratmak etkinleştirmek için
 5. ERM yönelik insan unsurları anlamak, öğrencilerin etkinleştirmek için
 6. tahrik makine sürekli opeartion için kullanılan otomasyon sistemleri anlamak
için öğrencilerin etkinleştirmek için
 7. öğrencilerin data logger yapılandırma, fonksiyonları ve sistem bileşenlerini
anlaması için
 8. son izleme sisteminin fonksiyonlarının anlaşılması için
Başarılı aşağıda listelendiği gibi bilgi ve beceri kazanacaklardırthe dersi başarıyla
tamamlayan öğrenciler.
Güvenli bir mühendislik izle sürdürmek için gerekli
1. Gerekli bakım ve emniyetli vardiya tutma
2. Önlemler ve hazırlık
3. Görevler / nöbet sırasında yapılması gerekenler ERM ve Kurumsal ilkeleri
4. ERM ve ERM prensipleri
5. İnsan etmeni
6.Tahrik makinelerinin sürekli çalışması için kullanılan Otomasyon sistemi
7. Yapılandırma, data logger fonksiyonları ve sistem bileşenleri
Ders Kitabı
Diğer Kaynaklar
Ödevler ve Projeler
Bir rapor / ödev buna göre atanacaktır
Son sınıfta sunulan ve etkilenen olarak rapor değerlendirilecektir
Uygulamalı eğitim makina dairesi simülatörde yapılacaktır
Laboratuar Uygulamaları
Bilgisayar Kullanımı
Diğer Uygulamalar
Başarı Değerlendirme Sistemi
Faaliyetler
Yıl İçi Sınavları
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi/Projesi
Laboratuar Uygulaması
Diğer Uygulamalar
Final Sınavı
Adedi
1
2
2
Değerlendirmedeki Katkısı, %
%30
5
5
10
1
%50
DERS PLANI
Hafta
Konular
Dersin
Çıktıları
1, 2, 3, 4,
5, 6
1
DERS GENEL BAKIŞ
- Bir makine uzayda mühendislik izlemek ve otomasyon sistemleri konusunda temel bilgi ve izleme
sistemleri
2
Vardiya ON ŞARTLAR - 1
- Bir mühendislik seyretmek Anlamı
-the STCW Sözleşmesinde vardiya ve Kod-1 için rehber / standartları
1, 2, 3
3
VARDİYA-ON 2 ŞARTLAR
- Kuralları /the STCW Sözleşmesi standartlar ve Kod-2
- Kuralları mühendisi görevlileri tarafından uyulması gereken
1, 2, 3
4
VARDİYA-3 ON GEREKSİNİMLERİ
- Makine alanı Güvenliği
- Izle vazifesini önce Önlemler
1, 2, 3
5
ERM-1
- ERM Uygulaması
- ERM prensiplerin uygulanması
1, 2, 3, 4
6
ERM-2
- Pratik ERM İnsan elemanları
1, 2, 3, 4
7
VARDİYA UYGULANMASI -1
- Görevlerthe nöbet sırasında yapılması gereken
- Öğeler rapor veya haberdar olmak için
1, 2, 3
8
Ara Sınav
1, 2, 3, 4
9
VARDİYA UYGULAMASI-2
- Ağır hava altında Önlemler
- Arızalara Tepki
1, 2, 3, 4
10
VARDİYA UYGULANMASI -3
- Elektrik kesintisi Tepki
- Acil bekleme ve diğer acil durumlar için Tepki
1, 2, 3, 4
11
VARDİYA UYGULANMASI -4
- İzle rapor ve öğlen günlük
1, 2, 3, 4
12
OTOMASYON SİSTEMİ
- Güç dağıtım sistemi
- Buhar basıncı kontrolü
- Yakıt ve yağ besleme sistemi ve diğerleri
5
13
LOGGER İLE İZLEME SİSTEMİ-1
- Fonksiyonlar ve izleme sistemi konfigürasyonu
- Izleme sistemi inşa komponentlerin çalışması ve mekanizması
5, 6
14
LOGGER İLE İZLEME SİSTEMİ-2
- Izleme sistemleri Trouble çekim, fonksiyon testi ve önlemler
- Bir izleme sistemi olarakthe son Logger'inThe fonksiyonları ve sistem yapılandırma
5, 6
Dersin Mühendislik Programları ile İlişkisi
Katkı
Seviyesi
1 2 3
X
Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi
X
Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi
X
Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi
X
Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
X
Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama
X
Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi
X
Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı
bir eğitim
X
X
Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları
X
Güncel çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını
kullanabilme becerisi
Akışkanlar mekaniği, yapısal mekanik, malzeme özellikleri ve enerji/sevk sistemleri ile ilgili temel bilgileri
deniz araç ve yapılarına uygulayabilme becerisi
1: Az, 2. Kısmi, 3. Tam
Düzenleyen
Prof. Seigo Hashimoto
Tarih
İmza
X
X

Benzer belgeler

Personel Emniyeti ve Sosyal Sorumluluk

Personel Emniyeti ve Sosyal Sorumluluk Dersin Deniz Ulaştırma/Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Programıyla İlişkisi

Detaylı

Göksel Seyir-II - Piri Reis Üniversitesi

Göksel Seyir-II - Piri Reis Üniversitesi Dersin Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Programıyla İlişkisi

Detaylı