Ders Dosyası - Uçak Gövde

Transkript

Ders Dosyası - Uçak Gövde
Uçuş Teorisi (APM309) Ders Detayları
Ders
Adı
Ders
Kodu
Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS
Saati
Saati
Saati
Uçuş
Teorisi
APM309
Güz
3
2
0
4
6
Ön Koşul Ders(ler)i
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi
Lisans
Ders Verilme Şekli
Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Uygulama-Alıştırma
Öğretme Teknikleri
Dersin
Koordinatörü
Dersin
Öğretmen(ler)i
• Yrd. Doç. Dr. Erk İNGER
Dersin Asistanı
• Araş. Gör. M. Tuğrul AKPOLAT
Dersin Amacı
Bu dersin amacı uçuş mekaniklerinin matematiksel
konseptlerinin ve hava aracı kontrol yüzeylerinin
hareketlerine hava araçlarının verdikleri tepkilerin
öğretilmesidir.
Dersin Eğitim
Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği
Havaaracı Aerodinamiği ve Uçuş Kontrolü
• Uçuş mekaniği konseptlerinin anlaşılması ve
hava aracı uçuşuna uygulanması.
• Hava araçlarının dikey ve yatay hareket
denklemleri.
• Kararlılık şartları
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta Konular
1
Aileronlarla yalpa (roll) kontrolü
ve spoilerlar.
2
Yunuslama (pitch) kontrol
elevatörleri, stabilizörler,
değişken açılı stabilizörler ve
kanardlar
3
Sapma (yaw), rudder sınırlayıcıları
4
Elevator ve ruddervator
kullanımıyla kontrol
5
Yüksek kaldırma araçları, slotlar,
slatlar, flaplar, flaperonlar
6
Drag üretici araçlar, spoilerlar, lift
azaltıcılar, hız kesiciler
7
Kanat perdesi (wing fence) etkisi,
testere dişi hücum kenarları
Ön Hazırlık
8
Vorteks üreticiler, stall wedge
veya hücum kenarı araçları
kullanarak sınır tabaka kontrolü
9
Kaynaklar
Ders Kitabı:
1. Bernard Etkin Dynamics of Atmospheric Flight
(DoverBooks)
Diğer Kaynaklar: 1. Richard von Mises ,Theory of Flight (Dover Books )
Değerlendirme Sistemi
Çalışmalar
Sayı
Katkı Payı
Devam/Katılım
1
10
Laboratuar
-
-
Uygulama
-
-
Alan Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
-
-
Ödevler
1
10
Sunum
-
-
Projeler
-
-
Seminer
-
-
Ara Sınavlar/Ara Juri
2
40
Genel Sınav/Final Juri
1
40
5
Toplam
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu
Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
100
Toplam
100
Ders Kategorisi
Temel Meslek
Dersleri
X
Uzmanlık/Alan
Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim
Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri
Dersleri
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Adayların JAR 66 sertifikası sınavlarına hazırlıkları için
gövde ve motor bakım uygulamaları yeteneklerinin
geliştirilmesi.
2 Bakım, bakım prosedürleri, raporlar ve sonuçlar
hakkında konuşma ve yazma yeteneklerinin
geliştirilmesi amacıyla teknik terimlerin öğrenilmesi.
3 Hava aracı bakım problemlerinin çözümlerinde bilgi ve
becerilerin uygulanması yeteneği.
4 Temel bilimlerin anlaşılma ve uygulama becerisi.
5 Hava araçlarının çalışma prensiplerinin öğrenilmesi.
Hava aracı uçuşunun ve bakımının temel prensiplerinin
öğrenilmesi.
6 Profesyonel ve etik sorumlulukların öğrenilmesi.
7 Bakım prosedürlerinin doğru uygulanmasının öneminin
kavranması.
8 Kişisel güvenlik bilgisi.
9 Muayene tekniklerinin uygulanması yeteneği.
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler
Sayı
Süresi (Saat) Toplam İş
Yükü
Ders saati (Sınav haftası
dahildir: 16 x toplam ders
saati)
16
3
48
Laboratuar
14
2
28
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma
Süresi
14
3
42
1
5
5
Ara Sınavlara/Ara Juriye
Hazırlanma Süresi
2
10
20
Genel Sınava/Genel Juriye
Hazırlanma Süresi
1
20
20
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo
Kritiği
Toplam İş Yükü
163

Benzer belgeler

Ders Dosyası - Uçak Gövde

Ders Dosyası - Uçak Gövde 2 Bakım, bakım prosedürleri, raporlar ve sonuçlar hakkında konuşma ve yazma yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla teknik terimlerin öğrenilmesi. 3 Hava aracı bakım problemlerinin çözümlerinde bilg...

Detaylı

Sömürge sonrası Edebiyatı (ELIT 412) Ders Detayları

Sömürge sonrası Edebiyatı (ELIT 412) Ders Detayları 4. Naipaul, V. S. In a Free State. New York: Harmondsworth,

Detaylı