Matematik-II - Piri Reis Üniversitesi

Transkript

Matematik-II - Piri Reis Üniversitesi
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
Deniz Ulaştırma/Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Lisans Programı
Ders Katalog Formu
Dersin Adı : Matematik-II
Derece: Lisans
Ders Uygulaması, Saat/Hafta
Kodu
Math 121
Yıl/Yarıyılı
Kredisi
AKTS Kredisi
Ders
Uygulama
Laboratuar
1/2 (bahar)
4
6
3
2
-
Bölüm
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Gemi Makineleri işletme Mühendisliği
Dersin veren Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Davut Uğurlu
İletişim Bilgileri
Görüşme Saatleri
Piri Reis Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tuzla-İstanbul
Tel: +90 2165810050
Dahili: 1295
E-Mail: [email protected]
Pazartesi: 14.20-16.10
Çarşamba: 15.30-16.30
Perşembe : 16.10-17.30
Ders Notları için web adresi
http://www.pirireis.edu.tr
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Önkoşulları
Math 111
Dersin mesleki bileşene katkısı, %
Temel
Bilim
Dersin Dili
Temel
Mühendislik
İngilizce
Mühendislik Tasarım
İnsan ve Toplum Bilim
100
Dersin İçeriği
Dersin Amacı
Dersin Öğrenme
Çıktıları
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Genelleştirilmiş İntegraller, Diziler ve Seriler, Uzayda Vektörler, Vektör Değerli
Fonksiyonlar, Çok Değişkenli Fonksiyonlar ve Kısmi Türev, Çoklu İntegraller
1.Genelleştirilmiş integrallerde, dizilerde, serilerde yakınsaklık kavramlarını ve bunların
uygulamalarını öğretmek.
2.Çok değişkenli fonksiyonlarda kısmi türev ve integral kavramlarını kullanma becerisi
sağlamak
3.Matematik bilgisini mühendislik problemlerini çözmede kullanabilme becerisi
kazandırmak
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler
I.
Genelleştirilmiş integralleri tanır ve yakınsak olup olmadıklarını test edebilir
II.
Çeşitli seri testleri ( n.terim testi, integral testi, karşılaştırma testleri, alterne
seri testi, oran ve kök testleri) kullanarak serilerin yakınsak veya ıraksak
olduğunu belirleyebilir
III.
Bazı fonksiyonları kuvvet serisi olarak gösterebilir; oran ve kök testlerini
kullanarak kuvvet serilerinin yakınsaklık yarıçapını bulabilir
IV.
uygun bilgileri kullanarak doğru ve düzlem denklemlerini yazabilir
V.
çok değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik, kısmi türev, toplam
diferansiyel, maksimum ve minimum (kısıtlı/kısıtsız) , Hessian lokal
ekstrama testi, Lagrange çarpanları metodu konularında bilgi sahibi
olabilirler
VI.
çift ve üç katlı sıralı integrallerin değerini bulabilir, alan ve hacimleri çift ve
üç katlı integraller olarak ifade edebilir
Ders anlatma, problem çözme
Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı
yer
Eş dönemli koşul
Ders Kitabı
Thomas’ Calculus, 12th Edition, Pearson, Global Edition, George B. Thomas, Jr , Maurice
D. Weir, Joel Hass, 2010.
Diğer Kaynaklar
1. Calculus: A Complete Course, 7th Edition, Robert A. Adams and Christopher
Essex, Pearson, Canada, 2010.
2. Calculus: A New Horizon, Howard Anton, 6th Edition; John Wiley & Sons, 1999.
3. Calculus: Concepts and Contexts, James Stewart, 4th Edition, Brooks/Cole Pub.,
2008.
Ödevler ve Projeler
Laboratuar Uygulamaları
Bilgisayar Kullanımı
Yarıyıl içi Çalışmaları
Başarı
Değerlendirme
Sistemi
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Devam
Yıl İçi Sınavları
Kısa Sınavlar
Ödevler
Dönem Ödevi/Projesi
Laboratuar Uygulaması
Uygulama
Derse Özgü Staj(Varsa)
Seminer
Sunum
Alan Çalışması
Final Sınavı
TOPLAM
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM
Adedi
Değerlendirmedeki
Katkısı, %
2
5
20 + 20
10
1
50
100
50
50
100
Konular
Genelleştirlmiş İntegraller, Diziler, Seriler
İntegral Testi, Karşılaştırma Testleri, Oran ve Kök Tetleri
Alterne SeriTesti, Mutlak ve Koşullu Yakınsaklık, Kuvvet Serileri
Taylor ve Maclaurin Serileri, Taylor serilerinin yakınsaklığı, Binom serileri ve Taylor
serilerinin uygulamalrı
Düzlemde Eğrilerin Parametrizasyonu, Parametrik Eğrilerin Kalkülüsü,, Kutupsal
Koordinatlar, Kutupsal Koordinatlrda Grafikler
Kutupsal Koordinatlarda Alan ve Uzunluk Hesaplama, Üç Boyutlu Koordinat Sistemi,
Vektörler
Skaler Çarpma, Vektör Çarpımı, Uzayda Doğrular ve Düzlemler
Ara Sınav
Uzay Eğrileri ve Teğetleri, Vektör Fonksiyonların İntegralleri; Fırlatma Hareket, Uzayda Yay
Uzunluğu, Eğrilik ve Norml Vektörler, İvmenin Teğetsel ve Normal Bileşenleri, Kutupsal
Koordinatlarda ve İvme
Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Daha Büyük Boyutlarda Limi ve Süreklilik, Kısmi Türevler,
Zincir Kuralı
Yönlü Türev ve Gradyan Vektörleri, Teğet Düzlemi ve Diferansiyel
Uç Değerler ve Eyer Noktaları, Lagrange Çarpanları
Ara Sınav
Dikdörtgensel Bölgelerde İki ve Üç Katlı İntegraller, Genel Bölgelerede İki ve Üç Katlı
İntegraller
İki Katlı İntegral ile Alan Hesabı, Kutupsal Koordinatlarda İki Katlı integral
Dikdörgensel Koordinatlarda Üç Katlı İntegraller, Silindirik ve Küresel Koordinatlarda Üç
Katlı İntegral
Dersin
Çıktıları
I
II
II
III
IV
IV
IV
V
V
V
VI
VI
VI
Dersin Deniz Ulaştırma/Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Programıyla İlişkisi
Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi
Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi
Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi
Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama
Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi
Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı
bir eğitim
Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları
Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını
kullanabilme becerisi
Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel
çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi
Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz
edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
1: Az, 2. Kısmi, 3. Tam
Düzenleyen
Doç. Dr. Davut Uğurlu
Tarih
İmza
Katkı
Seviyesi
1 2 3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Benzer belgeler

MAT 102 Uygulama Plani

MAT 102 Uygulama Plani 2. Calculus: A New Horizon, Howard Anton, 6th Edition; John Wiley & Sons, 1999. 3. Calculus: Concepts and Contexts, James Stewart, 4th Edition, Brooks/Cole Pub.,

Detaylı

Elektroteknik-I - Piri Reis Üniversitesi

Elektroteknik-I - Piri Reis Üniversitesi Dersin Deniz Ulaştırma/Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Programıyla İlişkisi Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar a b c d e f g h i j k l m

Detaylı

Göksel Seyir-II - Piri Reis Üniversitesi

Göksel Seyir-II - Piri Reis Üniversitesi Dersin Deniz Ulaştırma/Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Programıyla İlişkisi Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar a b c d e f g h i j k l m

Detaylı