ﻋن ھُم ٌ ََْ ﻟﻠﻣُﺻﻠﯾن ﱠِ َ ﻓوﯾل ِْ ﱢَ َ اﻟذﯾن َ ْ ْ ﯾُراءُون ھُم

Transkript

ﻋن ھُم ٌ ََْ ﻟﻠﻣُﺻﻠﯾن ﱠِ َ ﻓوﯾل ِْ ﱢَ َ اﻟذﯾن َ ْ ْ ﯾُراءُون ھُم
ELAZIĞ
22 Ocak 2010
İHLÂS VE RİYA
ٌ ْ ََ
ْ َ ‫اﻟذﯾن‬
‫ﻋن ھ ُْم‬
َ ِ ‫ُﺻﻠﯾن ﱠ‬
َ ‫ﻓوﯾل ِﻟﻠ ْﻣ َ ﱢ‬
‫ُون‬
َ ‫اﻟذﯾن ﯾ َُراء‬
َ ِ ‫ُون ھ ُْم ﱠ‬
َ ‫ﺳﺎھ‬
َ ‫ﺻﻼﺗﮭم‬
ِِْ ََ
ََْ
‫ُون‬
َ ‫اﻟﻣﺎﻋ‬
َ ْ ‫ُون‬
َ ‫وﯾﻣﻧ َﻌ‬
Muhterem Müslümanlar!
Dinîn esası Allah'ın varlık ve birliğini,
hâkimiyet ve kudretini kabul edip hareket ve
davranışlarını O'nun rızasına uygun şekilde
düzenlemeye çalışmaktır. Gerçek kulluk her
işte ihlâs ve samimiyeti gerektirir. Nedir ihlâs?
Varlığı ile davranışlara değer katan ihlâs; riya
ve gösterişten kaçınmak demektir. Bir şeyi
sadece Allah'ın hoşnutluğu için yapmaktır.
Bütün ibadet ve davranışlarımızda, başka
maksatla değil, sadece ve sadece Allah rızasını
ölçü alarak hareket etmektir.
Kıymetli Mü’minler!
Bizler, dış görünüşe göre hüküm veririz.
Allah ise kalplerdeki niyetlere göre sonucu
belirler. Meselâ şehitlik dinimizce çok övülür.
Zira insanın en değerli varlığı, yani hayatı son
bulmaktadır. Fakat her can verenin, Allah
katındaki derecesi aynı değildir. Vatan ve din
uğruna ölenle, şan şöhret peşinde koşarken
veya maddî bir çıkar için canından olanların
manevî dereceleri elbette çok farklıdır. Bir
kudsî hadisten aldığımız şu bölümler bakınız
ne kadar ilgi çekicidir:
"Kıyamet gününde Allah Tealâ
varlıklı bir kimseye:
—Sana verdiğim serveti ne yaptın? Diye
soracak. Kul, yakın çevresine ve muhtaçlara
yardım ettiğini söyleyince Allah (cc):
—Yalan söylüyorsun! Sen kendine
"cömert" denilmesi için o yardımları yaptın,
buyuracak. Sonra savaşta şehit düşen bir
kimseye Allah soracak:
—Sen hangi uğurda öldürüldün? Kul
cevap verecek:
—Ya Rabbi! Sen kendi yolunda savaşı
emrettin, ben de dövüştüm, sonunda
öldürüldüm!.. Allah ona:
—Yalan söylüyorsun!... Bilakis sen
kendine "Ne cesur kimse!" denilmesini arzu
ederek savaşa gittin buyuracak." Hâdisin
sonunda, Peygamberimiz hayıflanarak, bu
türlü kimselerin ceza göreceğini ifade eder.”(1)
Aziz Cemaat!
İhlâsın düşmanı riyadır. Riya, herhangi
bir şeyi gösteriş için yapmak demektir. Riya
ve gösteriş dinde "gizli şirk" sayılmıştır.
Bilindiği gibi şirk, Allah'a ortak koşma
anlamına gelir. İşte riyakârlık bunun bir nevi
gizli yapılanıdır. Peygamberimiz (sav) bir
hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor:
“Sizin için en çok korktuğum şey,
küçük şirk, yani riyadır.”(2)
Peki, bir işte Allah'tan başkasını ortak
etmek ne demektir?.. O işi sırf Allah için değil
de; takdir görmek için, menfaat için gösteriş
olsun diye yapmaktır. Oysa her işte asıl olan
Allah'ın rızâsını gözetmektir.
Yüce
Allah,
hutbemin
başında
okuduğum mâûn suresinde: "Yazıklar olsun
o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını
ciddiye almazlar, kıldıkları namazdan
gafildirler. Onlar namazlarıyla gösteriş
yaparlar."(4) buyurmaktadır.
Riyadan
korunmanın
yolu,
niyetlerimizin bir muhasebesini yapıp, gösteriş
kokusu taşıyanlardan hemen vazgeçmektir.
İkinci bir yol ise, hayır ve hasenatı imkân
nispetinde gizli yapmaktır.
Hutbemi, başta okuduğum hadis
mealiyle bitirmek istiyorum: “Kim istediği
hayrı şöhret kazanmak için halka
duyurursa, Allah da onun gizli işlerini
duyurur; kim de işlediği hayrı halkın
takdirini kazanmak için başkalarına
gösterirse, Allah da onun riyakârlığını
açığa vurur.”(3)
Diyanet İşleri Başkanlığı
-------------------------------------------------------1.
2.
3.
Tirmizi,Zühd,48
Tirmizi,Hudut,24
Buhari, Rikak 36

Benzer belgeler

اﺳ ﺘﻌﻴﺬ : وَا ِ ﻦَ ﻻَ َﺸْ ﻬَﺪُونَ اﻟﺰورَ ﻣَﺮوا ﻛِﺮَاﻣﺎً وَاذ

اﺳ ﺘﻌﻴﺬ : وَا ِ ﻦَ ﻻَ َﺸْ ﻬَﺪُونَ اﻟﺰورَ ﻣَﺮوا ﻛِﺮَاﻣﺎً وَاذ cevap verecek: —Ya Rabbi! Sen kendi yolunda savaşı emrettin, ben de dövüştüm, sonunda öldürüldüm!.. Allah ona: —Yalan söylüyorsun!... Bilakis sen kendine "Ne cesur kimse!" denilmesini arzu ederek s...

Detaylı