bossa t caret ve sanay şletmeler taş.

Transkript

bossa t caret ve sanay şletmeler taş.
BOSSA TİCARET VE SANAYİ
İŞLETMELERİ T.A.Ş.
10.07.2012
10 Temmuz 2012
1951 yılında kurulan BOSSA, 650 bin m² alana yayılmış toplam üç üretim tesisi ve 2.500 personeli
ile Türkiye’nin en büyük entegre tekstil kuruluşlarından biridir. Şirket’in ana faaliyet alanı tekstil
ürünleri üretimi, pazarlaması ve satışıdır. Denim ve spor giyim, dış giyim, gömleklik gibi farklı
ürün yelpazesi ile Bassa; iplik, dokuma, boyama ve terbiye prosesleriyle pazara yüksek kalitede
mamul kumaş ve paket servis hizmeti sunmaktadır.
Halen aralarında ABD, İspanya, İtalya, İngiltere, Almanya, Hollanda, Fransa olmak üzere 50’den
fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren şirketin, önemli müşterileri arasında ZARA, Diesel, Colin’s,
River İsland, United Colors of Benetton, Levis’s, Mavi Jeans, Armani Jeans, Polo, Mango, Hugo
Boss, Calvin Klein, H&M, Vakko, Tommy Hilfiger, Marks&Spencer yer almaktadır.
2007/12
2008/12
2009/12
2010/12
2011/12
2010/2011
Değişim (%)
Satış Gelirleri
328,775,284
271,083,293
240,414,767
311,395,636
338,887,305
8.8%
Satışların Maliyeti (-)
255,504,125
208,690,052
194,661,695
251,389,146
243,929,044
-3.0%
78%
77%
81%
81%
72%
-
Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı
73,271,159
62,393,241
45,753,072
60,006,490
94,958,261
58.2%
Faaliyet Giderleri (-)
58,509,082
61,276,424
59,376,699
57,810,320
68,741,700
18.9%
17.8%
22.6%
24.7%
18.6%
20.3%
-
14,762,077
19,570,695
-5,159,339
20,926,796
1,116,817
16,896,524
-13,908,041
26,143,831
-13,623,627
-14,013,824
-4,337,459
-4,391,593
2,196,170
4,475,408
-187,475
4,249,932
26,216,561
52,794,694
-5,357,739
48,911,113
1093.7%
Maliyetlerin satış gelirleri içindeki payı
Faaliyet giderlerinin satış gelirleri içindeki payı
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı
Faaliyet Karı veya Zararı
Finansman Giderleri (-)
Net Dönem Karı/Zararı
1079.7%
2757.8%
1050.9%
Yıllık bazda şirket bilançosunu incelediğimizde, şirketin satış gelirlerinde istikrarlı bir seyir
izlenmediğini görüyoruz. Satış gelirlerinin ortalama %50’sinden fazlasını yurtdışına ihracat eden
şirket, satış hacimlerindeki değişimin yanı sıra, kur nedeniyle de satış gelirlerinde dalgalı bir
seyirle karşılaşmaktadır. Şirketin ana ihracat pazarlarının %70 civarında Avrupa (İngiltere dahil)
ve %20 civarında da Amerika pazarları olması nedeniyle satışları ağırlıklı olarak sırasıyla EURO,
USD ve İngiliz POUND’u cinsinden yapılmaktadır. Dolayısıyla yabancı para birimlerinin TL
karşısındaki hareketliliği şirketin satış gelirlerine direkt etki edebilmektedir.
Satış gelirlerinin %70 ile %80’ini oluşturan maliyetler kalemi de karlılık üzerinde belirleyici bir
etkiye sahiptir. Tekstil ürünlerindeki maliyet yapısının büyük bir kısmını hammadde (%50)
maliyetleri teşkil etmektedir. Dolayısıyla emtia piyasasında (pamuk, polyester, viskon) yaşanan
aşırı dalgalanmalar doğrudan üretim maliyetlerini etkilemekte, dolayısıyla üretimde artış ve
azalışlara neden olmaktadır. Yanı sıra enerji maliyetleri de şirket için önem arz etmektedir. Öyleki
son dönemde elektrik fiyatlarına yapılan zamnlar nedeniyle, artan enerji maliyetleri 2012 yılı ilk
çeyrek bilançosunda şirketin maliyetlerinde önemli artışları da beraberinde getirmiştir. Bu
bağlamda, enerji kaleminin maliyetlerinin azaltılması konusunda yapılan çalışmalar neticesinde,
kojenerasyon projesi kapsamında, otoprodüktör statüsünde lisans almak amacıyla Enerji Piyasası
Denetleme Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Maliyetlerin satış gelirlerine oranı %80’in üzerine çıktığı dönemlerde elde edilen brüt kar, yüksek
faaliyet giderlerini karşılamakta zorlanmaktadır. Pazarlama, satış, dağıtım giderleri ve genel
yönetim geiderlerinden oluşan faaliyet giderleri, satış gelirlerinin ortalama %20’sini eritmektedir.
Bunun sonucunda da şirketin net esas faaliyet karlılığı zayıf bir görüntü ortaya koymaktadır.
Global Menkul Değerler - STRATEJİ
1
Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduguna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmis olup yalnızca bu bilgilere yönelik yorumları iletmek
amacıyla hazırlanmıstır. Bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliginden ve ticari amaçlı islemlerde kullanılmasından dogabilecek zararlardan
Global Menkul Degerler A.S. hiçbir sekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında yer alan görüs ve düsüncelerin Global Menkul Degerler A.S.
yönetimi için hiçbir baglayıcılıgı yoktur. Global Menkul Degerler A.S. yayında adı geçen sirketlerin menkul kıymetini portföyünde bulundurabilir
ve/veya bu sirketlere danısmanlık hizmeti verebilir. Bu yayın, Global Menkul Degerler A.S.´nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dagıtılamaz;
bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. © 2012 Global Menkul Degerler A.S
10.07.2012
2011 yılında şirketin net karında yaşanan ciddi artış, gayrimenkul satış karından kaynaklanan bir
defalık bir gelirdir. Şirket, aktifinde kayıtlı ancak verimlilik kriterleri bakımından teknolojisi eskimiş
Kahramanmaraş İplik İşletmesi’ni 2011 yılı içinde Erdem Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye
satmıştır. Söz konusu işletmeye ait arsa ve bina 15,6 milyıon TL bedelle, demirbaşları ise 10,4
milyon TL bedelle satılmıştır. Bu satışlardan elde edilen 20,8 milyon TL maddi duran varlık satış
karı, şirketin karlılığını da pozitif yönde etkilemiştir.
2008/03
2009/03
2010/03
2011/03
2012/03
2011/2012
Değişim (%)
Satış Gelirleri
76,475,887
49,936,100
73,485,543
86,053,229
90,743,991
5.5%
Satışların Maliyeti (-)
59,416,354
40,697,301
59,671,309
65,174,572
72,990,062
12.0%
78%
81%
81%
76%
80%
Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı
17,059,533
9,238,799
13,814,234
20,878,657
17,753,929
-15.0%
Faaliyet Giderleri (-)
15,091,059
15,400,333
16,013,361
16,540,090
18,043,330
9.1%
19.7%
30.8%
21.8%
19.2%
19.9%
1,968,474
20,837,137
-3,310,748
21,027,004
-6,161,534
-6,338,057
-728,487
-4,503,226
-2,199,127
-1,587,921
664,572
-1,872,467
4,338,567
19,257,244
-120,993
17,564,292
-289,401
115,484
-1,514,064
1,490,888
Maliyetlerin satış gelirleri içindeki payı
Faaliyet giderlerinin satış gelirleri içindeki payı
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı
Faaliyet Karı veya Zararı
Finansman Giderleri (-)
Net Dönem Karı/Zararı
-106.7%
-99.4%
1151.4%
-91.5%
Yukarıdaki tabloda da şirketin yıllar itibariyle 3 aylık faaliyet sonuçları yer almaktadır. Son
yayınlanan 2012 yılı ilk 3 aylık bilançosuna göre, net satış hacmi geçen yılın aynı dönemine göre
%10 gerilemesine karşın, kurlarda yaşanan yükselişin etkisiyle net satış geliri %5 oranında artış
göstererek 90,7 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Ancak artan satış gelirlerine rağmen, özellikle ilk
çeyrekte elektrik fiyatlarında yapılan artışlar sonrası artan enerji maliyetleri ve pamuk
fiyatlarındaki artışa bağlı olarak artan hammadde fiyatları şirketin marjlarını baskı altına almıştır.
Satış gelirlerinin %80’ine ulaşan maliyetler nedeniyle şirketin brüt karı geçen yılın aynı dönemine
göre %15 düşüşle 17,7 milyon TL’ye gerilerken, 2011 yılının ilk çeyreğinde 4,3 milyon TL olan net
esas faaliyet karı da, 289 bin TL zarara dönüşmüştür. Net diğer faaliyet gelirleri ve kur kaynaklı
net esas faaliyet dışı finansal gelirlerdeki sınırlı artış sayesinde yılın ilk çeyreği 1,49 milyon TL gibi
düşük bir karlılıkla tamamlanmıştır.
Kurda yaşanan dalgalanmalar, maliyet kalemlerinde kontrol edilemeyen değişimler, faaliyet
giderlerinin satış gelirleri içerisinde yüksek paya sahip olması gibi şirketin operasyonel
faaliyetlerini etkileyen unsurların yanı sıra, içinde bulunduğumuz durum itibariyle tekstil
sektörünün genelini tehdit eden Avrupa’daki kriz ortamının yanı sıra Uzak Doğu’daki üreticilerin
maliyet avantajı ve ürün taklit etme girişimleri de şirketin faaliyetlerini tehdit eden unsurlar
arasında yer almaktadır. Şirketin karlılığını artırabilmesi, tüm bu unsurların şirket lehine
gelişmesine bağımlılık göstermektedir.
Global Menkul Değerler - STRATEJİ
2
Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduguna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmis olup yalnızca bu bilgilere yönelik yorumları iletmek
amacıyla hazırlanmıstır. Bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliginden ve ticari amaçlı islemlerde kullanılmasından dogabilecek zararlardan
Global Menkul Degerler A.S. hiçbir sekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında yer alan görüs ve düsüncelerin Global Menkul Degerler A.S.
yönetimi için hiçbir baglayıcılıgı yoktur. Global Menkul Degerler A.S. yayında adı geçen sirketlerin menkul kıymetini portföyünde bulundurabilir
ve/veya bu sirketlere danısmanlık hizmeti verebilir. Bu yayın, Global Menkul Degerler A.S.´nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dagıtılamaz;
bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. © 2012 Global Menkul Degerler A.S

Benzer belgeler

Net Holding - Global Menkul Değerler

Net Holding - Global Menkul Değerler Monte Otel’in ise önümüzdeki üç yıl içerisinde faaliyetine başlaması beklenmektedir.

Detaylı

Marshall Boya ve Vernik A.Ş

Marshall Boya ve Vernik A.Ş bir seyir izlemesi yönündedir. 30,70-37,40 aralığında bir seyir izlemesini bekliyoruz.

Detaylı