Göksel Seyir-I - Piri Reis Üniversitesi

Transkript

Göksel Seyir-I - Piri Reis Üniversitesi
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Lisans Programı
Ders Katalog Formu
Dersin Adı : Göksel Seyir-I
Derece:
Ders Uygulaması, Saat/Hafta
Kodu
Yıl/Yarıyılı
Kredisi
AKTS Kredisi
Ders
Uygulama
Laboratuar
DECK 211
2/3 (güz)
3.5
5
3
-
1
Bölüm
Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği
Dersin veren Öğretim Üyesi
Şems AKTUĞ (Kaptan-Öğretim Görevlisi)
İletişim Bilgileri
[email protected].
[email protected]
0505 6275147
Görüşme Saatleri
0900-1000 Her gün.
Ders Notları için web adresi
http://www.pirireis.edu.tr/
www.pirireis.edu.tr/pruonline/
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Önkoşulları
Yoktur.
Dersin mesleki bileşene katkısı,
%
Temel
Bilim
70
Dersin Dili
Temel
Mühendislik
İngilizce
Mühendislik Tasarım
İnsan ve Toplum
Bilim
20
10
Dersin İçeriği
Bu ders güverte vardiya zabitliği mesleki bilgi ve yeteneklerine ilişkin
konuların lisans programı dahilinde STCW kapsamındaki modüler yapısını
oluşturmaktadır. Ders öğrencilere Güverte Vardiya Zabiti ve nihai olarak
Gemi Süvarisi olarak ihtiyaç duyacakları temel konuların kapsamlı olarak
verilmesine yöneliktir. Bu kapsamda ağılıklı olarak göksel seyir icrasına
yönelik teoriler ile doküman ve aletlere ilişkin temel bilgilerin verilmesini ve
uygulanmaların yapılmasını içermektedir.
Dersin Amacı
Ticaret gemilerinde güverte vardiya zabitliği ve Kaptanlık yapacak öğrencileri;
Güneş sistemi, Gök küresi ve gök küresi koordinat sistemi, Saat açısı,
Koordinatların günlük hareketi ve ufuksal sistemi, Gök cisimlerinin ufuktan
açısal yüksekliklerinin ölçülmesi, Sekstant, yapısı ve kullanılması, Sekstant ve
açısal yükseklik düzeltmeleri konularında göksel seyirle ilgili olarak yeterli
düzeye çıkarmaktır.
Dersin Öğrenme
Çıktıları
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki konularda bilgi sahibi
olurlar ve bu bilgileri seyir problemlerinin çözümünde kullanma becerisi
kazanırlar.
I. Evren ve göksel küre hakkında astronomik seyir yapacak kadar bilgi
sahibi olunması.
II. Seyirde kullanılan zaman kavramının anlaşılması.
III. Göksel koordinat sisteminin anlaşılması.
IV. Göksel seyire ilişkin dokümanları kullanmak.
V. Göksel seyir için gerekli aletleri kullanmak.
VI. Doğuş ve batış zaman hesaplamalarını yapabilmek
İlgili görsel yardımcılar ve aletlerle birlikte, tartışmalı ders ortamı.
Varsa, Uygulamanın (staj)
yapıldığı yer
Eş dönemli koşul
Yoktur
1. Art of Celestial Navigation, Şems AKTUĞ, PRU
2. Bowditch, N., The American Practical Navigator. Defence Mapping Agency.
Ders Kitabı
1.
2.
3.
Diğer Kaynaklar
4.
5.
Admiralty Manual of Navigation, 2011, Vol-2
Hobss, Marine Navigation 1&2
Cotter CH — The elements of Navigation and Nautical Astronomy (Brown,
Son and Ferguson, 1992) ISBN: 0851745431
Nautical almanac
Norie J — Nautical Tables (Imray, Laurie, Norie and Wilson, 1991) ISBN:
0852881606
Ödevler ve Projeler
-
Laboratuar Uygulamaları
Tüm dersleri, soru çözme uygulaması takip edecektir. Sextant uygulamaları
hava koşullarına göre açık havada yapılacaktır.
Bilgisayar Kullanımı
Pru online kullanılacak ve diğer uygulamalar için temel bilgisayar kullanma
becerisine sahip olacaklardır.
Başarı
Değerlendirme
Sistemi
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Yarıyıl içi Çalışmaları
Adedi
Devam
Yıl İçi Sınavları
Kısa Sınavlar
Ödevler
Dönem Ödevi/Projesi
Laboratuar Uygulaması
Uygulama
Derse Özgü Staj(Varsa)
Seminer
Sunum
Alan Çalışması
Final Sınavı
TOPLAM
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM
EVET
1
3
1
Değerlendirmedeki Katkısı,
%
5
30
10
5
50
100
30
50
80
Dersin
Çıktıları
Konular
Evren; Güneş sistemi, güneş, gezegenler, dünya, ay, yıldızlar, magnitude, hareketleri,
ekliktip, kullanılan semboller.
Zaman ve Takvim; Seyir konularıyla ilgili olarak güneş ve ay günü, zaman ve ay
hesaplamaları, saat dilimleri, UTC, ZD, ZT, LMT, uluslararası tarih hattı, Zaman sinyalleri.
Ouiz
Koordinat sistemleri; yersel, göksel ve ufuk koordinat sistemleri, bunların birbirleriyle
ilişkileri, göksel ve seyir üçgenindeki uygulamalar.
Göksel kürenin elemanları; Dünya merkez kabul edilerek göksel küre ve elemanları,
jeodezi, eşit yükseklik dairesi, ekinoks ve gündönümü, saat açısı, , Hour angle, meyil,
yükseklik, GHA, LHA, LHA, Aries, SHA.
Göksel kürenin elemanları Devam. Yıldızların tanınması, Fix için yıldız bulunması.
Planetaryum ziyareti; Evren ve göksel kürenin tekrarı. (Deniz Harp Okulu)
I
Ara Sınav
Notik almanak; Almanağın kısımları, kullanımı, GHA, LHA, SHA hesaplanması.
Göksel seyir aletleri, Sextant; Sextantın tanıtımı ve optik prensipleri, parçaları, gözlem
yapma, ayarlanabilen ve ayarlanamayan sextant hataları, sextant değerini okuma, sextantın
bakımı, suni ufuk.
Sextant ile gözlem yapma ve düzeltmeleri; Göksel cisimlerin açısal ve yükseklik ölçümleri,
index hatası, DIP, sextant yüksekliği, görünen yükseklik, yatay- paralax düzeltmesi, gözlenen
yükseklik.
Ouiz
Sextant ile gözlem, Kronometre; Seyir problem çözümünde zaman alma ve kaydetme,
I-II-III
III-IV
I-II-III-IV
II
I-III
III
III
I-II-III
V
III-IV-V
12
13
14
kronometre bakım tutumu, hatalarının bulunması, Saatler, seyir hesap makineleri ve
yazılımları.
Doğuş ve batış ile alacakaranlık hesaplamaları
Doğuş ve batış ile alacakaranlık hesaplamaları
Genel tekrar ve uygulamalı problem çözümü
VI
VI
I-II-III-IVV-VI
Dersin Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Programıyla İlişkisi
Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi
Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi
Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi
Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama
Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi
Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı
bir eğitim
Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları
Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını
kullanabilme becerisi
Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel
çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi
Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz
edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
1: Az, 2. Kısmi, 3. Tam
Düzenleyen
Şems AKTUĞ
Kaptan-Öğretim Görevlisi
Tarih
İmza
Katkı
Seviyesi
1 2 3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X