Ders Dosyası

Yorumlar

Transkript

Ders Dosyası
Bilgisayarlı Çizim (COMPE 473) Ders
Detayları
Ders Adı
Ders
Kodu
Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS
Saati
Saati
Saati
Bilgisayarlı COMPE Her
Çizim
473
İkisi
2
0
Ön Koşul Ders(ler)i
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Teknik Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi
Lisans
Ders Verilme Şekli
Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Anlatım
Öğretme Teknikleri
Dersin
Koordinatörü
2
3
5
Dersin
Öğretmen(ler)i
Dersin Asistanı
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilere bilgisayarlı çizimin temel
kavramlarını ve tekniklerini öğretmektir. Öğrenciler
çizim programlarını OpenGL ile laboratuar
ortamında geliştireceklerdir.
Dersin Eğitim
Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği
Grafik sistemlerinin donanım ve yazılım unsurları.
Basit elemanların çizimi ve tarama. İki ve üç
boyutlu geometrik dönüşümler. İki ve üç boyutlu
görünüm yolu. Görünen yüzeylerin belirlenmesi
için metotlar.
• Grafik sistemlerinin donanım ve yazılım
unsurlarını tanımak
• Basit çizim elemanları(düz çizgi, daire) için temel
algoritmaların uygulanması
• İki ve üç boyut dönüşümlerin kullanılması
• İki ve üç boyutlu görünüm yolunun uygulaması
• Grafik programlarının OpenGL ile uygulanması
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
Grafik sistemleri
Konu 1-2 (ders kitabı)
2
Basit çizim elemanları
Konu 3-5
3
Basit çizim elemanları
Konu 3-9
4
İki boyutlu geometrik dönüşümler Konu 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-8
5
İki boyutlu görünüm
Konu 6-1, 6-2, 6-3
6
İki boyutlu görünüm
Konu 6-5, 6-6
7
İki boyutlu görünüm
Konu 6-7, 6-8
8
Alan tarama
Konu 4-10, 4-13
9
Üç boyutlu geometrik dönüşümler Konu 5-9, 5-10, 5-11
10
Üç boyutlu geometrik dönüşümler Konu 5-12, 5-13, 5-15
11
Üç boyutlu görünüm
Konu 7-1, 7-2, 7-3, 7-4,
12
Üç boyutlu görünüm
Konu 7-5, 7-6, 7-7, 7-8, 7-9
13
Üç boyutlu görünüm
Konu 7-11
14
Görünen yüzey belirleme
metotları
Konu 9-1, 9-2, 9-3
15
Gözden geçirme
16
Gözden geçirme
Kaynaklar
Ders Kitabı: 1. Computer Graphics, with OpenGL, Hearn D., Baker M.P.,
3rd Edition, Prentice-Hall, 2003.
Diğer
Kaynaklar:
1. 1. Computer Graphics, Princples and Practicein C, Foley
J.D., Van Dam A., Feiner S.K., Huges j. F., 2nd Edition,
Addison-Wesley, 1996
2. 2. Computer Graphics, A Programming Approach,
Harrington S., McGraw-Hill, 1987.
3. 3. Procedural Elements for Computer Graphics, Rogers D.
F., McGraw-Hill, 1984
4. 4. OpenGL SuperBible, R. S. Wright, Jr., M. Sweet, 2nd
Edition, Waite Group, 2000.
5. 5. OpenGL SuperBible, Richard S. Wright, Benjamin
Lipchak, 3rd Edition, Sams, 2005.
6. 6. Computer Graphics Using OpenGL, Francis S. Hill Jr.,
Stephen M Kelley, 3rd Edition, Macmillan, 2006.
Değerlendirme Sistemi
Çalışmalar
Sayı
Katkı Payı
Devam/Katılım
-
-
Laboratuar
-
-
Uygulama
-
-
Alan Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
-
-
Ödevler
3
25
Sunum
-
-
Projeler
-
-
Seminer
-
-
Ara Sınavlar/Ara Juri
2
45
Genel Sınav/Final Juri
1
30
Toplam
6
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu
Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
30
Toplam
100
Ders Kategorisi
Temel Meslek
Dersleri
Uzmanlık/Alan
Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim
Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri
Dersleri
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki
bilgi birikimini bilgisayar mühendisliği problemlerinin
çözümüne uygulama becerisi.
X
2 Bilgisayar sistemlerine özgü sorunları analiz etme ve
modelleme, çözümleri için uygun gereksinimleri
belirleme ve tanımlama becerisi.
X
3 Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilgisayar
sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı
tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi.
4 Bilgisayar sistemleri mühendislik uygulamaları için
modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma
becerisi.
X
X
5 Hesaplama ihtiyaçlarını anlamak için deney tasarlama,
veri toplama, analiz etme, yorumlama ve doğru
seçimler yapabilme becerisi.
6 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda veya bireysel
olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli
organizasyonel ve iş yeteneklerini ortaya koyabilme
becerisi.
7 Türkçe ve İngilizce dillerinde etkin iletişim kurabilme
becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye
erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip
edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Bilgisayar Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik
ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk
bilinci.
10 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik
ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında
farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin
bilinmesi.
11 Karar alırken, Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının
evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları
konusunda farkındalık.
12 Sayısal hesaplama ve sayısal gösterim sistemlerini
analiz, tasarım ve ifade becerisi.
X
13 Hesaplama problemlerinin çözülmesinde programlama
dillerini ve uygun bilgisayar mühendisliği kavramlarını
kullanma becerisi.
X
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler
Sayı
Süresi (Saat) Toplam İş
Yükü
Ders saati (Sınav haftası
dahildir: 16 x toplam ders
saati)
16
4
64
16
2
32
3
7
21
Ara Sınavlara/Ara Juriye
Hazırlanma Süresi
2
10
20
Genel Sınava/Genel Juriye
Hazırlanma Süresi
1
15
15
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma
Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo
Kritiği
Toplam İş Yükü
152

Benzer belgeler

Ders Dosyası

Ders Dosyası ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi. 11 Karar alırken, Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal v...

Detaylı

Ders Dosyası

Ders Dosyası ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi. 11 Karar alırken, Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal v...

Detaylı