pazarı Balkanlar

Transkript

pazarı Balkanlar
SAYFA 01
SIYAH MAVI KIRMIZI SARI
ISSN-2146-085X
İz. PİM. PP 104
600 YILLIK TAR H N AZ Z HATIRASINA
web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın...
www.balkangunlugu.com
14 ARALIK 2015 PAZARTES - Y›l: 7 Say›: 349
Teröristlerin silah
Gazetemiz
Gazetenizi
THY Balkan uçu larında
ÜCRETS‹Z
DA ITILMAKTADIR
ISRARLA STEY N Z!
pazar Balkanlar
Avrupa’da karaborsada sat lan kaçak silahlar n büyük bir
k sm Balkan ülkelerinden yasa d yollarla getiriliyor.
Paris’teki sald r da kullan lan silahlar da ayn rotay izlemi
BASINDA yer alan haberlere
göre Paris’teki kanl sald r larda
eski Yugoslavya’da üretilen
Zastava M70 tipi iki sald r tüfei de kullan ld . Ayn ekilde 7
Ocak 2015’te mizah dergisi
Charlie Hebdo’ya düzenlenen
bask nda da Balkan kökenli
silahlar kullan lm t . Nitekim
k sa bir süre önce Kosova’da bir
köye yap lan bask nda çok say da kaçak silah ele geçirildi.
Silah kaçakç s çetenin talya’da
da aktif oldu u ortaya ç kt .
Öte yandan uzmanlar büyük
miktarda silah n Arnavutluk’ta
da el alt ndan sat lmay beklediini ifade ediyorlar. Rakamlar n
büyük olmas , Avrupa’da endieyi de art r yor. 3’te
Bosna’da sava
suçluları gerilimi
ARNAVUTLUK'ta
muhalifler polisle çat t
ARNAVUTLUK'un başkenti
Tiran'da Milli Gençlik Günü kutlamasında bulunan muhalifler, başbakanlık binası önünde hükümeti
protesto etti. Protesto sırasında
muhalefetteki Demokratik Parti'nin
Genel Başkanı Lulzim Başa konuşurken, pankartlar taşıyan eylemciler hükümet ve Rama aleyhine sloganlar attı. Düzenlenen protestoda
polis ile muhalifler arasında arbede
yaşandı. Muhalifler başbakanlık
binasına taş, yumurta ve şişe attı.
Bir grup da İçişleri Bakanlığı binasına yürüdü ve müzeye dönüşen
'Bunkerin' (Taş Sığınağı) üzerine
çıkarak yapıyı yıkmaya çalıştı ve
ateşe verdi.
Bulgaristan ve
Slovakya enerji
i birli i yapacak
SLOVAKYA Cumhurbaşkanı
Andrey Kiska Bulgaristan Devlet
Başkanı Rosen Plevneliev’in daveti üzerine Bulgaristan’ı ziyarette
bulundu. Devlet Başkanı Kiska,
Sofya’nın Dublin anlaşmalarının
uygulanması gerektiği konumuna
yüksek not verirken,
Bulgaristan’ın Shcengen sahasına
katılma arzusunu da desteklediğini öne sürdü. Konuk Başbakan
Boyko Borisov ile de görüştü ve
mülteci sorununun kökleri ile baş
etmek için çaba harcanması gerektiği, AB’nin ortak mülteci politikası gerekliliği de ele alındı. 5’te
RUSYA’NIN SUR YE
A KI BALKANLARI
KISKANDIRMASIN!
Rifat SA T Sayfa 3’te
KAL TE ASLA
TESADÜF DE LD R
Süheyl ÇOBANO LU
Sayfa 7’de
3’te
Kosova Türkleri anadilde sınav istiyor
KOSOVA
DEMOKRATIK TÜRK
PARTISI (KDTP)
Milletvekili Müferra Şinik,
Milli Eğitim Bakanı Arsim
Bayrami’nin Ekim ayı
başında verdiği sözü tutmadığını vurgulayarak
Kosovalı Türklerin ana
dilde sınav isteğini tekrarladı. Şinik, “İmkânsızı istemiyoruz. Anayasal hakkımız olan anadilinde eğitim
devamını isteyen öğrenci-
lerimiz başarısız değil.
Ancak sınav sorularının
anadilde yapılmamasından dolayı sorun yaşıyorlar. Belediyelerin
Topluluklar Ofislerinden
verilen belgeler özellikle
Türkçe eğitim yapılan
belediyelerde geçerli sayılamaz çünkü Türkçe eğitimini alan öğrencilerin lise
diplomaları da Türkçedir
bunu Rektör gerekçe gösteremez” dedi. 4’te
BOSNA HERSEK'te Bosna Hersek
Araştırma ve Koruma Ajansına (SIPA)
bağlı özel birlikler tarafından savaş suçlularına yönelik operasyon başlatıldı.
Operasyonda yapılan gözaltılar, ülkenin
bileşenlerinden biri olan Sırp
Cumhuriyeti'nde tepkiyle karşılandı. Sırp
Cumhuriyeti, Bosna Hersek Savcılığı,
Bosna Hersek Mahkemesi ve SIPA ile işbirliğini kesme kararı aldı. Bosna Sırp
Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Dragan Lukac,
savcılık ve mahkeme ile birlikte hareket
eden SIPA'nın tutumunun, İçişleri
Bakanlığına güvensizliğin bir göstergesi
olduğunu savundu. 3’te
Makedonya
Müslümanları’nın
Yeni Cami tepkisi
MAKEDONYA SLAM B RL ,
Manast r'daki bir camide izinsiz ve bilgi
vermeden restorasyon bahanesiyle asli
yap s nda de i iklikler yapan yönetime
tepkili. Makedonya slam Birli i Ba kan
Süleyman Recepi, “Makedonya
Cumhuriyeti yetkililerinin slam kültürü,
gelene i ve miras na yönelik sorumsuz
davran lar n n ciddiyetini herhangi bir
ikiyüzlülük sergilemeden bildirmek istedi ini” kaydetti. Makedonya slam
Birli i’nin Yeni Camii’den hiçbir zaman
vazgeçmeyece ini belirten Süleyman
Recepi bir kez daha sorunun ciddiyetini
dile getirdi ini vurgulad . 3’te
SAYFA 02
2 Balkan Haberleri
SIYAH MAVI KIRMIZI SARI
14 Aral k 2015
Pazartesi
T KA GÖNÜL TIR’
YAVRUVATANDA
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Müstakil Sahne Sanatları ve
Eğitim Derneği (MÜSSED) işbirliğinde Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmaları kapsamında
yola çıkan TİKA TIR’ı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki öğrencilerle buluştu
G RNE - BALKAN GÜNLÜ Ü
G
eçtiğimiz Ramazan ayında Gönül
Coğrafyası Kültür Buluşmaları için
Kosova ve Makedonya’da yollara düşen
TIR, Kasım ayında Gökoğuz Yeri’nde
Gagavuzyalı izleyicilerle buluşmuştu.
Soydaşlarımız tarafından yoğun ilgiyle karşılanan oyunlara ve gösterilere ev sahipliği yapan
TIR, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki yolculuğuna Lefkoşa’dan başladı, sonrasında ise
Dipkarpaz, Güzelyurt ve Girne’deki öğrencilerle
buluştu. TİKA ve MÜSSED işbirliğinde yürütülen kültür buluşmaları KKTC’de, Türk İslam
Kültür Cemiyeti, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı
ve Birlik Vakfı Kıbrıs’ın katkılarıyla gerçekleştirildi. Geleneksel Türk tiyatrosundan Ortaoyunu,
Meddah, Aşuk ve Maşuk, Hacivat-Karagöz gibi
oyunların sergilendiği; kukla gösterileri, halk
oyunları, semazen gösterisi ve Türk Sanat
Musikisi gibi çeşitli öğelerin bir araya getirildiği
bu etkinlikle birlikte öğrencilere kültürel değerler eğlenceli bir yolla aktarılırken anaokulundan
ortaokula kadar geniş bir yaş kitlesine hitap
eden gösterileri öğrenciler büyük bir ilgiyle ve
kahkahalar eşliğinde takip ettiler. Birçok öğrenci
ilk kez karşılaştığı Osmanlı macunu, Osmanlı
şerbeti ve pamuk şekerini de gösteriler sırasında
tatma fırsatı buldu. Ziyaret edilen her okulda,
etkinliğin sona ermesinden hemen sonra veliler
ve öğretmenler Türkiye Cumhuriyeti’ne,
TİKA’ya ve özellikle de MÜSSED sanatçılarına
teşekkürlerini iletirken bu tür etkinliklerle daha
çok karşılaşmak istediklerini söylediler. En
anlamlı ziyaretlerden biri de Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin en doğusunda yer alan küçük
bir kasaba olan Dipkarpaz’da gerçekleşti.
KKTC’nin diğer bölgelerine oranla bu türden
kültürel etkinliklere ve diğer olanaklara erişimi
kısıtlı olan kasabada öğrencilerin yanında,
öğretmenler ve veliler de TİKA TIR’ını coşkuyla
karşıladılar.
MACARİSTAN’DA OSMANLI
YERLEŞKESİ BULUNDU
Macaristan’da farklı sektörlerde önemli projelere imza atan TİKA, faaliyetlerine hız kesmeden
devam ediyor. Bu kapsamda TİKA’nın katkılarıyla Macaristan’da Kanuni Sultan Süleyman’ın
iç organlarının gömülü olduğu Türbenin de
bulunduğu Osmanlı yerleşkesi ortaya çıkarıldı.
Zigetvar Kuşatması sırasında vefat eden Kanuni
Sultan Süleyman’ın iç organlarının defnedildiği
Türbe’nin bulunmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Macaristan ve Türkiye hükümetleri
2012 yılı itibariyle imzalanan anlaşmalar çerçevesinde tahsis edilen işbirliği ile ilk somut veriler elde edilmeye başlamıştı. TİKA finansmanı
ile oluşturulan Macar araştırma grubunun, Türk
uzmanların da desteğinde mahallinde gerçekleştirdikleri tespit, jeofizik tarama ve arkeolojik
kazı çalışmaları neticesinde elde edilen kanıtlar,
uzun yıllardır bilim dünyasında süre gelen tartışmalara nokta koydu. Macaristan’ın Zigetvar
şehrinde, Kaleye 4 km uzaklıkta bulunan ve
Üzüm Tepesi olarak bilinen mahalde yapılan
kazılar, içerisinde Kanuni Sultan Süleyman’ın iç
organlarının gömülü olduğu Türbenin de
bulunduğu Osmanlı yerleşkesini ortaya çıkardı.
Kanuni’nin Türbesi olduğuna dair çeşitli buluntular veren yapının yanı sıra cami, derviş tekkesi, (mevlihane) ve kışla gibi diğer unsurları da
içeren Osmanlı yerleşkesinin gün yüzüne çıkması ile sadece Osmanlının muhteşem yüzyılının mimarı Kanuni’nin yüzyıllardır kayıp
Türbesinin keşfi değil, Zigetvar Savaşında
uygulanan kuşatma sistemi gibi birçok tarihi
bilgiye erişimi de mümkün kılan bir Dünya tarihi hazinesi olacak.
SAYFA 03
SIYAH MAVI KIRMIZI SARI
Balkan Haberleri 3
14 Aral k 2015
Pazartesi
TERÖR STLER S LAHI R
Balkanlar’dan getiriyor
BRÜKSEL - BALKAN GÜNLÜ Ü
A
vrupa’da karaborsada satılan kaçak silahların büyük bir kısmı Balkan ülkelerinden
yasa dışı yollarla getiriliyor. Paris’teki saldırıda kullanılan silahlar da aynı rotayı izlemiş.
www.abhaber.com’da yer alan bilgilere göre;
Yugoslavya savaşı sırasında ve 1997’de
Arnavutluk’taki cephaneliklerin yağmalanması
sonucunda çok sayıda piyade tüfeği silah kaçakçılarının eline geçti. Söz konusu silahlar karaborsaya düşünce, Batı Avrupa’da da el altından
satılmaya başladı. Balkanlar’da 300-500 Euro arasında müşteri bulan Kalaşnikof tipi silahlar
Avrupa’da 2 bin Euro’ya kadar satılıyor. Brüksel
merkezli “Flemish Peace Institut” (Flaman Barış
Araştırmaları Enstitüsü) tarafından yapılan bir
araştırmaya göre Avrupa’daki kaçak silahların
büyük kısmı Balkanlar’dan getiriliyor. Araştırma
ekibinden Nils Duquet Deutsche Welle’ye yaptığı açıklamada, silahların farklı Balkan ülkelerinden gizlice Batı Avrupa’ya sokulduklarını belirterek, “Sırbistan, Hırvatistan, Bosna,
Arnavutluk’tan söz ediyoruz. Bu ülkelerin çoğunun yasal olmayan silah ticareti sorunu olduğunu söyleyebiliriz. Bu silahlar Balkan savaşından
sonra elde kalanlar. Araştırmalarımıza göre Batı
Balkan ülkelerinde yasal olmayan silahların sayısı yasal olanlardan daha fazla.”
AVRUPA İÇİN SORUN
Bu durum tüm Avrupa için bir güvenlik sorunu
oluşturuyor. Balkanlarda hafif silahların istismarının önlenmesi ve denetlenmesiyle ilgili
Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalar yapan
Belgrad’daki South Eastern and Eastern Europe
Clearinghouse for the Control of Small Arms
and Light Weapons (SEESAC) örgütünden Ivan
Zverzhanovski, silah ticaretinin teröristlerle de
yapılıyor olmasından endişeli.
Zverzhanovski’nin endişesi Avrupa’daki farklı
terör örgütlerinin Balkanları ucuz silah temin
edebilecekleri ülkeler haline getirmesi. Paris’teki
saldırılarda kullanılan silahların nasıl kaçırıldığı
konusunda bilgilerinin bulunmadığını kaydeden
Zverzhanovski buna karşın organize suç örgütleri aracılığıyla teröristlere de silah satıldığını
söyledi. Priştina’daki Avrupa Araştırmaları
Enstitüsü’nden Kosovalı güvenlik uzmanı
Burim Ramadani Balkanlardaki kaçak silah ticaretinin Avrupa için güvenlik sorununa dönüştüğünü ifade ediyor. Ramadani, Balkan ülkelerindeki denetimsizliğin silah kaçakçılarının işlerini
kolaylaştırdığını vurguluyor. Arnavutluk
Enformasyon Merkezi’nin eski yöneticisi Fatos
Klosi ise teröristlerin silahlar için yüklü meblağlar ödediklerini belirterek, “Böylece piyasada her
zaman silah bulabiliyorlar. Balkanlarda suçluların ve teröristlerin bir karaborsa oluşturduklarını
biliyoruz” dedi. Sırbistan İçişleri Bakanlığı verilerine göre ülkede 200 bin ila 900 bin arasında
kaçak hafif silah mevcut. Buna karşın iki milyon
nüfuslu Kosova’da BM raporuna göre 450 bin
kaçak hafif silah var. Bosna’da ise bu rakamın
750 bin civarında olduğu söyleniyor.
Arnavutluk’ta ne kadar silah bulunduğu ise
kesin olarak bilinmiyor. Ama uzmanlar büyük
miktarda silahın Arnavutluk’ta da el altından
satılmayı beklediğini ifade ediyorlar. Rakamların
büyük olması, Avrupa’da endişeyi de artırıyor.
Muhalefet Tiran’da polisle çat t
T RAN - BALKAN GÜNLÜ Ü
A
rnavutluk'un başkenti Tiran'da
Milli Gençlik Günü kutlamasında
bulunan muhalifler, başbakanlık
binası önünde hükümeti protesto etti.
www.haber7.com’a göre; protesto sırasında muhalefetteki Demokratik Parti'nin
Genel Başkanı Lulzim Başa konuşurken,
'Rama istifa et', 'Hırsızlar', 'Git'; 'Bu, protestoların başlangıcı' yazılı pankartlar
taşıyan eylemciler hükümet ve Rama
aleyhine sloganlar attı. Düzenlenen protestoda polis ile muhalifler arasında arbede yaşandı. Çatışmalar uzun süre devam
ederken muhalifler başbakanlık binasına
taş, yumurta ve şişe attı. Bir grup da
İçişleri Bakanlığı binasına yürüdü ve
müzeye dönüşen 'Bunkerin' (Taş
Sığınağı) üzerine çıkarak yapıyı yıkmaya
çalıştı ve ateşe verdi.
Makedonya
Müslümanlar ’n n
Yeni Cami tepkisi
İZMİR MEKTUBU
usya ve ran,
RUSYA’NIN SUR YE
Osmanl tarihi
A KI BALKANLARI
boyunca kadim
KISKANDIRMASIN!
tehlikeli kom ular m z
olmu lard r. Her ikisi
[email protected]
de eski ve köklü dev24.Dönem İzmir milletvekili
letler olup, asla
Rifat SA T Balkan Stratejik Araştırmalar
Türkiye’nin avantajl
Merkezi (BASAM) Başkanı
durumlar n kabul
etmemi ler ve rekabetüstelik Suriye gibi bir kuma
lerini sava a dönü türerek
getirdi ini bile görüyoruz.
bu konuda dost olmad klar n aç kça belirtmi lerdir.
KIYAMET
O tarihlerde meydana gelen
ALAMETLER
s cak sava lar bugüne
gelindi inde kendini so uk
Kur-an’da bahsedilen k yasava lara ve ta eronlara
met alametlerini hat rlatan
b raksa da son günlerde
ve bölgeye dikkat çekip
havalar n so umas n n aksiba lant kuranlar var.
ne s cak sava sinyalleri
Mazallah büyük bir ate in
vermekteler. Ne Ruslar n
F rat bölgesinde büyüyeceErmeni Asala ta eronu ne
i ve bundan içinde olan
de ran’ n PKK oyunlar bu
herkesin çok kötü bir ekilülkeleri kesmemi olacak ki
de etkilenece i art k ne bir
havan n s nmas na karar
hikâye ne de senaryo.
verebiliyorlar. ran genel
Rahmetli Erbakan Hoca
olarak kendi bölgesinde
bölgenin bugün nas l bir
yani Ortado u’da m z kç
tehlike içine girece ini y lbir devlet olurken Rusya
lar önce söylemi ama dikhem Ortado u hem de
kate al nmam t .
Balkanlar üzerinde etkili
Bugünlerde sessiz olsa da
olmaya çal m t r. Türkiye
geçici olarak sönmü bir
olarak bunlara k z yor olsak yanarda misali Balkanlar
ta kendi içlerinde var olma
da s ras n bekliyor. Di er
mücadelesi verdiklerini
yandan Çin de bölgeye yakgörmek ve anlamak gerek.
la maya ve i tah kabartmaÖrne in ran, Ortado u’da
ya ba lad . Bölgenin mersrail’in planlar gere i
kez üssünde olan Türkiye
s ran n kendisinde oldu ue er iyi bir satranç oyunu
nu görüyor ve s ray savma- gibi ak ll hamleler yaparsa
ya ve zaman kazanmaya
çok kazançl ç kabilir.
çal yor. Rusya da ayn
Ancak Allah korusun tam
ekilde giderek çözümsüz
tersi tepe takla olma durubir sona gitti inin ve yalmu da var. En büyük avann zla aca n n fark nda, bu
taj m z 1 Kas mda tehlikeli
yüzden de do al olarak salviraj geçildi ve iç siyasette
d rganla yor. Birinci mitoz
istikrar göründü. Bundan
bölünme ile Sovyetler
sonra çok dikkatli olmak,
Birli ini Rusya’ya dev iriloyuna gelmemek ak ll ve
mesinin ard ndan imdi de
do ru hamlelerle devam
ikinci ve önemli bölünme
etmek zorunday z. Türkiye
haz r vaziyette bekliyor.
ya rezil ya da vezir olabilir.
Ukrayna sorunu ile sars lan
Hükümetin iç siyasette güçRusya’y , Tataristan, Beyaz
lenmesi ve tecrübesi büyük
Rusya, Çeçenistan, ngu ya
avantaj. Hep una inand k,
gibi sorunlar s rada bekliTürkiye slam’ n son kaleyor. Bu yüzden mi bilinmez sidir ve in allah Allah bu
Rusya’n n kadim a k
güzel ülkemizi zayi etmeBalkanlar unuttu u ve
yecektir.
Bosna’da sava
suçlular na operasyon
SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ Ü
TEB, Kosova'nın
"En yi Bankası" M
ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜ Ü
LONDRA
BALKAN GÜNLÜ Ü
T
EB Grubu'nun 2008 yılından
bu yana Kosova'da faaliyet
gösteren iştiraki TEB SH.A.,
sergilediği güçlü finansal performansı ve başarılı bankacılık faaliyetleri dolayısıyla Kosova'da
"Yılın Bankası Ödülü"ne layık
görüldü. Ödül, Londra'da düzenlenen bir törenle The Banker yetkilileri tarafından takdim edildi.
www.haberler.com’dan alınan
bilgiye göre; uluslararası bankacılık sektörünün büyük önem verdiği bu ödülü almaktan mutluluk
duyduklarını ifade eden TEB
SH.A. Genel Müdürü Ayhan
Albeyoğlu, "TEB SH.A. olarak
bankacılık sektöründeki deneyimimiz ve inovatif yaklaşımımız
ile Kosova'da 8 yıldan bu yana
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Aldığımız bu ödül, sergilediğimiz
güçlü finansal performansımızın
uluslararası ölçekte takdir edildiğinin ve ülkemizi yurtdışında en
iyi şekilde temsil ettiğimizin bir
göstergesi" dedi. TEB SH.A bu yıl
içinde, dünyanın önde gelen
finans yayın grubu Euromoney'
in mükemmellik ödülleri kapsamında "Kosova' da Yılın En İyi
Bankası Ödülü"nü de almıştı.
akedonya Cumhuriyeti
Kültür Bakanlığı tarafından İki hafta önce
Makedonya İslam Birliği’nden izin
alınmadan ve bilgi verilmeden restore edileceği duyurulan
Manastır’daki Yeni Camii hakkında açıklamalar yapan Makedonya
İslam Birliği Başkanı Süleyman
Recepi, “Makedonya Cumhuriyeti
yetkililerinin İslam kültürü, geleneği ve mirasına yönelik sorumsuz
davranışlarının ciddiyetini herhangi bir ikiyüzlülük sergilemeden bildirmek istediğini” kaydetti.
www,dunyabulteni.net7e göre;
Makedonya İslam Birliği Başkanı
Süleyman Recepi yaptığı açıklamada “ülkenin bağımsızlığının ilk
günlerinden bu yana ortaya çıkan
sözde vatanseverler kendi vatanseverliğini Makedonya İslam Birliği
ve Müslümanların sırtından inşa
etmeye başladılar. Ve ne gariptir ki
bunu hep Manastır’dan, daha doğrusu Anayasa’dan, Makedonya
Milli Marşı’ndan ve Manastır ile
Pirlepe’deki Saat Kulelerine haçlar
yerleştirerek başladılar” dedi.İki
hafta önce Manastır’daki Yeni
Camii avlusunda “restorasyon”
yazan inşaat bilgi tablosu dikildiğini vurgulayan Süleyman Recepi,
“İnşaat bilgi tablosuna göre restorasyonu Kültür Bakanlığı daha
doğrusu Hükümet yapmaktadır.
Bununla, sözde Manastır Müzesi
ve Enstitüsü, aslında Yeni Cami’ye
son darbeyi vurmak istiyor.
Restorasyon ve korumanın ne
anlama geldiğini bilmeyen sözkonusu enstitü Manastır’daki tüm
kültürel mirası yok etti. Manastır
Müzesi ve Ensitüsü kendi binasının bile restorasyonunu yapamadı.
Şimdi Kültürel Mirasın Korunması
yasasına aykırı olarak Yeni
Cami’nin “restorasyonuyla”, daha
doğrusu devletin onayı ile camii
yok edilmektedir,” dedi.
B
osna Hersek'te Bosna
Hersek Araştırma ve
Koruma Ajansına
(SIPA) bağlı özel birlikler
tarafından savaş suçlularına yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda yapılan gözaltılar, ülkenin bileşenlerinden biri olan Sırp
Cumhuriyeti'nde tepkiyle
karşılandı. www.dunyabulteni.net’e göre; Sırp
Cumhuriyeti, Bosna
Hersek Savcılığı, Bosna
Hersek Mahkemesi ve
SIPA ile işbirliğini kesme
kararı aldı. Operasyonun
ardından olağanüstü toplanan Bosna Sırp
Cumhuriyeti Bakanlar
Kurulu, entite sınırlarındaki emniyet kurumlarında arama yapılmasına
tepki gösterdi. Bu kapsamda devlet düzeyindeki
mahkeme ve savcılığın
yanı sıra SIPA ile tüm
işbirliği sonlandırıldı.
Bosna Sırp Cumhuriyeti
İçişleri Bakanı Dragan
Lukac, savcılık ve mahkeme ile birlikte hareket
eden SIPA'nın tutumunun,
İçişleri Bakanlığına güvensizliğin bir göstergesi
olduğunu savundu.
Operasyonla ilgili belgelerin Bosna Sırp
Cumhuriyeti İçişleri
Bakanlığından talep edilmesi gerektiğini söyleyen
Lukac, hükümet olarak
ilgili kararı aldıklarını
ifade etti. Bosanski
Novi'de yapılan operasyonda 1992 yılında bölgedeki Boşnak sivillere
yönelik savaş suçu işledikleri iddiasıyla Ljuban
Babic, Ranko Balaban,
Rajko Karlica, Mirko
Odzic ve Milenko Brcin
isimli Sırp kökenli beş kişi
gözaltına alınmıştı.
SAYFA 04
SIYAH MAVI KIRMIZI SARI
4 Kosova Haberleri
HEM SUÇLU
HEM DE
HAKLI OLMAK
Harekât nedeni ile aç lan tazminat davas nda Türkiye’yi
hakl , Yunan hükümetini de
suçlu bulan mahkeme de bu
Atina dari Mahkemesi.
[email protected]
Prof.Dr. Ata ATUN
ünya üzerinde ilginç geli meler ya an yor. Bozulmaz
sand m z kal plar, de i mez addetti imiz fikirler veya da
uygulamalar zaman geldi inde
radikal bir biçimde de i ime u rayabiliyor. Konu bu sefer bizi
yak ndan ilgilendiriyor ama yurt
d nda geli ece e ve hukukta yepyeni bir kap aç lmas na neden olabilece e benzeyen bir olay. Olay n
ba rol aktörü Abdullah Öcalan.
Türkiye taraf ndan, Türkiye s n rlar içinde terör olaylar yaratmak ve
birçok insan n ölümünden sorumlu
olmak suçu ile “teröristba ” olarak
ilan edilen, nterpol te kilat na k rm z bültenle arama ba vurusu
yap lan, sonra da yurt d bir operasyonla yakalan p Türkiye’ye
getirilerek yarg lanan ve ya am
boyu hapis cezas verilen ki i.
Di er taraftan, ayn ki i
Türkiye’de, ran’da, Irak’ta ve
Suriye’de belli bölgelerde yüzy llard r ya amlar n sürdüren etnik
bir grupça özgürlük mücadelesi
lideri olarak lanse edilmekte. Bat l
olarak adland r lan devletlerin ve
de Rusya Federasyonunun resmen
veya da üstü örtülü olarak içinde
yer alan devletlerin, nadiren alenen
destek verirken gözüktü ü, ço u
zaman da perdelerin arkas nda
kucak dolusu deste ini esirgemedii bir ki i Abdullah Öcalan. Öcalan, bundan 7 sene 1 ay evvel,
dönemin Yunanistan Hükümeti’ne,
-Kenya’da 15 ubat 1999 tarihinde
yakalanmas ndan ve Türkiye’ye
iadesinden sorumlu tutarak- Atina
dari Mahkemesi’nde tazminat
davas açm t . Her ne kadar talep
etti i tazminat miktar 20 bin 100
Euro olsa da, önemli olan bu davan n kazan lmas durumunda dünya
hukuk sisteminde yepyeni bir kap n n aç laca aç kt r. Üç üyeli
Atina dari Mahkemesi asl nda
çetin ceviz bir olu um. Hiçbir siyasinin politik bask s na ald rm yor,
hükümet taraf ndan uygulanabilecek herhangi bir bask y da an nda
savu turuyor. 1974 Mutlu Bar
D
YUNAN STAN
ÖCALAN’I
KANDIRMI ?!
Öcalan, dava dilekçesinde aç kça
Yunanistan’ kendisini kand rmakla suçlamakta. 1999 y l nda
Yunanistan hükümetinin kendisini
“siyasi iltica hakk verece i” iddialar ile uyuttu unu, önüne pembe
bir gelecek tablosu koydu unu ve
kendisinin de bu nedenle hiçbir
ku ku duymadan Kenya’da
Yunanistan Büyük Elçili inde ba lay p, havaalan ndaki uçakta biten
tuza a dü tü ünü ve sürecin
sonunda da ölüm cezas na çarpt r ld n iddia etmekte Yunanistan
Hükümetine kar açt davan n
gerekçe bölümünde. Bence Öcalan’ n dava dilekçesini, uluslararas
hukuka ilgi duyan tüm hukukçular n ve siyaset bilimcilerinin okumas , bilgilerini ve vizyonlar n
geli tirmeleri aç s ndan çok faydal
olacak. bÖcalan’ n dilekçesinde
öne sürdü ü Yunanistan
Hükümeti’nin ihmal ve kas tl
harekette bulundu u iddias , 1998
y l nda Suriye’den s n rd edilmesi ile ba lamakta ve 15 ubat 1999
tarihinde Kenya havaalan nda
yakalanmas na kadar geçen süreç
içinde ya anan olaylar en ince
detay na kadar anlatarak son bulmakta. Bu iddianame asl nda,
bugüne de in hiç ortaya ç kmam
politik tarihin bir parças n olu turmakta. Özellikle iddianamenin
içindeki “150 ülkenin d i leri
bakanlar n n Kenya’daki BM binas nda gerçekle tirecekleri ola an
BM toplant s n benden kurtulmak
için f rsat olarak gören Yunanistan
Nairobi Büyük Elçili i’nin,
Atina’dan benim BM binas na teslim edilmemi önermesine ra men,
Atina’n n bu öneriyi reddetmesi ve
Büyük Elçilik konutundan d ar
at lmam talimat n vermesi, benim
tutuklanma sürecimin ba lang c n
olu turdu” cümlesi, Yunanistan’ n
oynad rolü aç kça ortaya koymakta. in ucunun önce AB ve
ABD’ye, en sonunda da
Türkiye’ye kadar uzanaca
kesin… 14 Aral k 2015
Pazartesi
KOSOVALI TÜRKLER N
anadilde s nav iste i
Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Müferra Şinik, Milli
Eğitim Bakanı Arsim Bayrami’nin Ekim ayı başında verdiği sözü tutmadığını vurgulayarak Kosovalı Türklerin ana dilde sınav isteğini tekrarladı
PR T NE - BALKAN GÜNLÜ Ü
K
osova Meclisi Topluluklar ve Geri Dönüş Komisyonu
toplantısında hazır bulunan Kosova Demokratik
Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Müferra Şinik, 6+
Parlamenter Grubu ofisinde yapılan grup toplantısında
Kosova Eğitim Bilim ve Teknoloji Bakanı Arsim
Bayrami’nin Priştine Üniversitesi’ne öğrenci adayların kayıt
yaptırabilmeleri için ikinci dönem konkur ilan edilmesi için
talimat vereceğine söz verdiğini fakat sözünde durmadığını
belirtti. Ekim ayı başında da Meclis Eğitim Komisyonuna
katılan Bakan Bayrami’nin vermiş olduğu sözü yerine getirmediğine işaret eden Müferra Şinik, bu toplantıda da dile
getirdiğini ifade etti. Toplantıya katılan KDTP Milletvekili
Müferra Şinik, Kosovahaber’e yaptığı açıklamada şunları
söyledi: “İmkânsızı istemiyoruz. Anayasal hakkımız olan
anadilinde eğitim devamını isteyen öğrencilerimizin başarısız olmadığını, tam aksine bu öğrencilerin pekiyi başarısı
olduğunu ancak sınav sorularının anadilinde yapılmamasından dolayı sorun yaşadıklarını vurguladım. Topluluklar
bir devlete yük değil tam aksine zenginliktir, bundandır
anadilinde eğitim görmeyi hak eden öğrencilerimize yeniden konkur açmanın geç olmadığını da özellikle bildirdim.
Ki bu başarılı öğrenciler bu boşluğu kapatma kabiliyetine
sahiptir. Belediyelerin Topluluklar Ofislerinden verilen belgeler özellikle Türkçe eğitim yapılan belediyelerde geçerli
sayılamaz çünkü Türkçe eğitimini alan öğrencilerin lise diplomaları da Türkçedir bunu Rektör gerekçe gösteremez.”
Pri tine’de K Fuar heyecan
PR T NE
BALKAN GÜNLÜ Ü
K
osova’nın başkenti Priştine
Kış fuarı’nın heyecanını yaşıyor. Bölge Kalkınma Ajansları
Birliği tarafından organize edilen
Kış Fuarı’nın bir bölümü olarak
yaklaşık 70 yerel işletme Priştine
kent meydanında üç gün boyunca
gıda ürünleri ve sanat ile elişleri
ürünlerini tanıtım imkanı buldu.
www.kosovahaber.net’ten alınan
bilgiye göre: AB Ofisinden sunulan
bir bildiride, “AB tarafından finanse edilen bu proje Kosova’da
Bölgesel Ekonomik Kalkınmayı destekleme amacını taşımaktadır” deniliyor. Kış Fuarı, müzik ve oyunlar,
fotoğraf köşesi, yüzlerin boyanması
ve diğer sanatlar gibi eğlence
imkânlarını sundu. Soğuk kış günlerinde Priştinelilerin akın ettiği fuarda ilginç ürünlerde sergilendi.
UÇK'nın üst düzey
komutanları Eyüp'te
STANBUL
BALKAN GÜNLÜ Ü
K
osova'nın bağımsızlığının kazanılmasında büyük mücadele
veren Kosova Kurtuluş
Ordusu'nun (UÇK) üst düzey komutanlarından ve savaş gazilerinden oluşan 11 kişilik heyet İstanbul'a geldi.
İstanbul'da 7 gün boyunca çeşitli ziyaretlerde bulunacak komutanlar ve
Kosovalı gaziler, Eyüp Belediye Başkanı
Remzi Aydın'ı ziyaret etti. Kosova
Savaşı'nda bağımsızlık mücadelesi
veren üst düzey komutanlar İstanbul'a
geldi. www.haberler.com’dan alınan
bilgiye göre; 11 kişiden oluşan ve aralarında Kosovalı savaş gazilerinin de
bulunduğu grup, İstanbul'da bir hafta
boyunca çeşitli ziyaretlerde bulunup
İstanbul'un önemli yerlerini gezecek.
Ziyaretler kapsamında Eyüp Belediye
Başkanı Remzi Aydın'ı da ziyaret eden
heyet, Pierre Loti'ye çıktı. Komutanlar
ve savaş gazileri Çanakkale'ye gidip
şehitliği de ziyaret edecek. Prizren
İslam Birliği tarafından düzenlenen
gezi kapsamında İstanbul'da bulunduklarını belirten Selim Krasbiqi,
"İstanbul'un önemli yerlerini ziyaret
etmek ve burada bulunan kardeşlerimi-
zi görmek için buradayız. Yüzyıllardır
düşmanlarımızla savaştaydık.
Türkiye'ye NATO'ya ve bizlere yardım
edenlere çok teşekkür ederiz.
Bağımsızlığımızı tamamı ile almadık.
Bazı problemler hala yaşıyoruz ama
bize destek verenlerle birlikte sorunlarımızı bitireceğiz" ifadelerini kullandı.
Kosova’da Osmanl Mutfa tan t ld
PR T NE
BALKAN GÜNLÜ Ü
Y
unus Emre Enstitüsü Priştine
Türk Kültür Merkezi farklı bir
organizasyon ile Osmanlı mutfağı tanıtımını gerçekleştirdi. Farklı
kesimlerden davetlilerin katıldığı
gecede Osmanlı Mutfağı ile ilgili konferans Sakarya Üniversitesi’nden Prof.
Dr. Arif Bilgin tarafından verilirken
Kosovalı sanatçı İlir Bırvenik ve orkestrası konseri eşliğinde Türkiye Lezzet
Hareketi Başkanı Vasfi Pakman takdimiyle Türkiye’den gelen mutfak şefleri tarafından hazırlanan birbirinden
güzel Osmanlı mutfağı örneklerinin
sunulduğu kokteyl verildi.
www.kosovahaber.net’e göre;
Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi
Kıvılcım Kılıç, 600 yıla aşkın bir sür
boyunca farklı medeniyetleri barındı-
ran Osmanlı Medeniyeti’nin çok zengin ve çok güzel bir mutfak kültürüne
sahip olduğunu söyledi. Türk damak
tadını bir araya getiren Osmanlı mutfağının izlerini bugün çok çeşitli ülkelerin mutfaklarında görülmesinin
mümkün olduğunu belirten
Büyükelçi Kılıç, bir kültürel birlikteli-
ğinden konuştu. Osmanlı Mutfağı
konferansını veren Prof. Dr. Arif
Bilgin Osmanlı İmparatorluğu’nun
dünyada tek hanedanlı en uzun imparatorluğu özelliğine dikkati çekerken
Osmanlıların kendi mutfağını imparatorluk coğrafyasının farklı bölgelerine
de taşıdıklarını söyledi.
SAYFA 05
SIYAH MAVI KIRMIZI SARI
5 Balkan Haberleri
2015’ N KISA ÖZET :
SYRIZA’NIN YARATTI I
HAYAL KIRIKLI I!
Halit HAB PO LU
ine bir y l arkam zda b rakmaya haz rlan yoruz.
Az nl k olarak arkam za b rakt m zda 2015
y l nda Avrupa Halklar Federal Birli i (FUEN)
Kongresi’ne Bat Trakya’m z n ev sahipli i yapmas ile
ülkemizdeki erken genel seçimlerde az nl ktan 4 milletvekilinin seçilmesi d nda sevindiri bir geli me olmad n görüyoruz. ktidar partisi SYRIZA’dan üç az nl k
milletvekili olmas na, hatta SYRIZA’n n Ocak
2015’teki seçimlerde ülkede en çok oy ald bölgenin
Rodop, Eylül 2015’teki seçimlerde ise skeçe olmas na
ra men az nl m z aç s ndan herhangi bir olumlu geli me maalesef ya anmad . B rak n az nl m zdan bir
bakan yard mc s n n atanmas n , ilk seçimlerinden
ard ndan K rsal Kalk nmadan Sorumlu Bakan
Yard mc s olarak ANEL’den Panayotis Siguridis’in,
her iki seçimden sonra Makedonya-Trakya Bakan
Yard mc s olarak ANEL’den Maria Kolia-Tsaruha’n n
atanmas k gününde yüzümüze çarpan bir bardak
so uk su gibiydi. Ayr ca Nisan 2015’te Do uMakedonya Trakya Eyalet E itim Müdürlü ü’ne
Dedea açl ANEL üyesi Panayotis Keramaris’in getirilmesi az nl m z n ç karlar n n göz önünde bulundurulmad n n ba ka bir göstergesi oldu.
Y
14 Aral k 2015
Pazartesi
Bulgaristan ve Slovakya
enerji i birli i yapacak
Slovakya Cumhurba kan Andrey
Kiska Bulgaristan Devlet Ba kan
Rosen Plevneliev’in daveti üzerine
Bulgaristan’ ziyarette bulundu
SOFYA
BALKAN GÜNLÜ Ü
S
lovakya Cumhurbaşkanı
Andrey Kiska Bulgaristan
Devlet Başkanı Rosen
Plevneliev’in daveti üzerine
Bulgaristan’ı ziyarette bulundu.
www.kircaalihaber.com sitesine
göre; Plevneliev konuk Devlet
Başkanı ile yaptığı görüşmelerden sonra iki ülkenin Avrupa
enerji birliğinin kurulması
gerekliliğini paylaştıklarını ve
doğal gaz kaynaklarının ve nak-
240 MAM YASASI
E itim ve dini özerkli imizin 1967’ye kadar oldu u
gibi iadesini bir yana b rak n, hükümetin 2015 y l nda
240 mam Yasas ’n uygulamaya koymas , devlet okullar nda Yunanca slam dersi verilmesi, az nl k okullar m zda kitap ve ö retmen atamalar nda ya anan problemler nedeniyle çok s k nt l günler ya ad k, ya amaya
da devam ediyoruz. Bunlar y l içinde ya ad m z problemlerden yaln zca birkaç . Tek tek saymaya kalksam
liste çok uzar. Bu tablo y llard r de i meyen bir tablo
maalesef. Yeni bir durum ile kar kar ya de iliz yani.
Ancak SYRIZA iktidar ndan umutluyduk. Zira ilk
seçimler öncesinde Gümülcine’de konu an SYRIZA
lideri Çipras bize umut vermi , ekonomik a rl kl
konu mas nda az nl k e itimini destekleme sözü vermi ti. Umutluyduk, çünkü SYRIZA’da siyaset yapan
insanlar m z da SYRIZA’n n gerçek bir de i iklik yarataca konusunda güvenimizi art rm lard . Maalesef
hep birlikte yan lm z. Ne var ki bu sonuç kar s nda
depresyona girmek ya da umutsuzlu a kap lmak gerekmiyor. Çünkü hepimiz bu mücadeleye uzun bir yolda
olaca m z bilerek ba lad k. Yolculu umuzda Avrupa
Parlamentosu, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi,
Avrupa Güvenlik ve birli i Te kilat ve Birle mi
Milletler gibi duraklarda az nl m z n sorunlar n dile
getiriyoruz. Geçmi le k yaslad m zda da bizi dinleyenler, sesimize kulak verenler ço al yor. Ayn zamanda art k ayn kaderi payla t m z az nl klar da bizimle
dayan ma sergiliyorlar. Onun içi yolumuza duraksamadan devam edece iz. imdiden herkesin yeni y l n en
içten tebriklerimle kutlar, yeni y l n herbirimize sa l k,
mutluluk, huzur getirirken az nl m za da ayd nl k dolu
günler getirmesini temenni ederim.
E itimci Dur’dan mahkumlara
‘HAYATA DA R’ KATKI
H.MERKEZ - BALKAN GÜNLÜ⁄Ü
A
dalet Bakanlığı Ceza İnfaz Sistemi’ne 2005 yılında giren
denetimli serbestlik uygulamaları, aradan geçen süre zarfında, önemli bir noktaya geldi. Sistem sürekli araştıran,
her seferinde daha iyiyi hedefleyen bir politika izliyor. Bu bağlamda örnek bir sosyal gönüllü olan Eğitimci-Yazar Ergün Dur,
İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile yapılan işbirliğinin ilk
adımını gerçekleştirilen ‘Hayata Dair’ programıyla attı. Dur, 100
hükümlüye 25’erli sınıflar halinde, günlük yaşamdaki olaylardan
yola çıkarak hayata farklı pencerelerden bakabilmeleri için etkili
bir sunum gerçekleştirdi. Dinleyenlerin sorularıyla katıldığı ve
olumlu dönütler alınan eğitim seminerlerinin etkili ve uzun
Bosna Hersek'te yeni
toplu mezar bulundu
KOZLUK
BALKAN GÜNLÜ⁄Ü
B
osna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kozluk'ta bulunan toplu mezarda, Bosna
savaşı sırasında öldürülen 15
kurbana ait iskeletler tespit edildi. www.dunyabulteni.net’e
göre; Bosna Hersek
Savcılığı’ndan yapılan yazılı
açıklamada, Kozluk'taki şehir
çöplüğünde ortaya çıkarılan
toplu mezara, Lahey'deki eski
Yugoslavya Uluslararası Ceza
Mahkemesi’nden uzmanların da
gittiği ve kazılar sonucunda 15
kurbana ait iskeletlere ulaşıldığı
bildirildi. Açıklamada, kazı çalışmalarının 10 gün önce başladığı
belirtilirken, savcılık yetkililerinin halen bölgedeki araştırmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
Uzmanlar, Kozluk civarında irili
ufaklı daha çok toplu mezar
bulunabileceğini dile getirirken,
bölgede en az 200 kurbanın cesedine ulaşılmasının beklendiği
kaydedildi. Edinilen bilgiye
göre, savaş sırasında
Srebrenitsa'dan getirilen ve aralarında çok sayıda kadın ve
çocuğun da olduğu bine yakın
sivil, Kozluk'taki şehir çöplüğünde Sırp askerler tarafından
kurşuna dizilerek öldürülmüştü.
Terör saldırıları Kosova’yı
ALARMA GEÇ RD
SENA SA T
BALKAN GÜNLÜ⁄Ü
K
osova Güvenlik Konseyi
saldırı risklerinin gerçek
olduğunu vatandaşların
kalabalık yerlerden uzak durmaları gerektiği çağrısında bulundu.
Kosova polisi, büyüyen terörist
saldırıları korkusu üzerine sokaklarda devriyesini arttırdı ve sınırlarda bireylere ve arabalara yoğun
tarama başlattı. Kosova Başbakanı
İsa Mustafa ve güvenlik yetkilileri
Kosova Güvenlik Konseyi toplantısında alarma geçildiğini ve olağanüstü önlemlerin alınacağını
belirtti. Başbakan’ın basın ofisinden gelen bilgiye göre gerçek risklerin terörizmle bir ilişkisi var.
Polis sözcüsü Baki Kelani,
‘‘Alışveriş merkezleri, spor etkinlikleri, otobüs durakları ve konserler gibi kalabalık olabilecek yerlerde uyanık olun ve önlem alın’’
çağrısında bulundu. Jurnal
Caffe’nin sahibi Naim Ramizi,
verdiği demeçte polislerin onu ve
diğer bar sahiplerini güvenlik
endişeleri için tartışma nedeniyle
davet ettiğini söyledi. ‘‘Biz mekanlarımızda şüpheli bir şey veya
insanların davranışlarında sıra
dışı bir şey gördüğümüzde polisi
arayacağız” dedi. Başbakanın
politika güvenlik danışmanı Edon
Myftari de, Kosova’nın terörizm
kapasitesine sahip bir yer olduğunu ve ekstra önlemlerin gerekli
olduğunu söyledi ve ekledi,
“Terörizmin adresi olduğumuzda,
gönül rahatlığıyla girebileceğimiz
hiçbir oda yoktur. Mücadele
sürekli olmalı ve diğer dost ülkelerle işbirliği yapmalıyız.”
Güvenlik Konseyi, güvenlik
kurumlarına katıldığını ve halka
açık yerlerde, devlet kurumlarında, diplomatik konutlarda ve çok
ırklı ve dini çevrelerde daha fazla
polis devriyeleri de dahil olmak
üzere, çalışmaya hazır olduğunu
açıkladı. İmamlar da dahil olmak
üzere yaklaşık 40 İslamcı sertlik
yanlılarının ve Ortadoğu’daki eski
savaşçıların, sonbahar 2014 den
ilkbahar 2015 e süren bir darbeden
sorumlu olarak Kosova’da yargılandığı iddia ediliyor. Kosova’da
200’den fazla savaşçının, Suriye,
Irak ve IŞİD’in safına katıldığı
belirtildi.
soluklu olması için Eğitimci-Yazar Ergün Dur ile İzmir Denetimli
Serbestlik Müdürlüğü’nün işbirliğinin devam edeceği duyuruldu. İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri yaptıkları
açıklamada, “Yükümlülerin iyileştirilmesi ve topluma kazandırılmasına yönelik faaliyetler, toplumla birlikte yürütülmesi gerekmektedir. Hükümlülerin salıverilme sonrası, toplum güvenliğini
tehdit etmeden, üretken ve sorumluluk sahibi bireyler olarak
hayatlarına devam etmesinin sağlanması için toplumun her kesimine sorumluluk düşmektedir. Yükümlülerin hayata bakış açılarının değişmesi ve kendilerini daha değerli hissetmeleri amaçlanan programda Eğitimci-Yazar Ergün Dur, günlük yaşamdaki
olaylardan yola çıkarak katılımcılara hayata farklı pencerelerden
bakabilmeleri için etkili bir sunum gerçekleştirmiştir” dedi.
liyat yolarının çeşitlendirilmesinin ortak öncelikleri olduğunu
söyledi. Devlet Başkanı Kiska,
Sofya’nın Dublin anlaşmalarının uygulanması gerektiği
konumuna yüksek not verirken,
Bulgaristan’ın Shcengen sahasına katılma arzusunu da desteklediğini öne sürdü.
Konuk Başbakan Boyko Borisov
ile de görüştü ve mülteci sorununun kökleri ile baş etmek için
çaba harcanması gerektiği,
AB’nin ortak mülteci politikası
gerekliliği de ele alındı.
SAYFA 06
SIYAH MAVI KIRMIZI SARI
6 Ara t rma
14 Aral k 2015
Pazartesi
Büyük mübadele ve
FOÇALI MARIA NİNE
Eylül ayı sene 1922. Bu tarih sadece Anadolu’da İngiliz ve Fransızların işgal
planlarının bir parçası olarak yapılan Yunan işgalinin bitiş tarihi değildir. Bu aynı
zamanda yıllarca, asırlarca birlikte yaşamış halkların da acı bir sonla buluşması tarihidir
K
itleler halinde
Yunanistan’a kaçmak
için liman kentlerine
yığılanlar dışında, pek çok
insan da Trakya üzerinden,
demiryolu veya karayoluyla
Yunanistan’a geçmiştir. Bu terk
edişin hızını anlatmak gerekirse; bir ayda 1 milyon Rum’un
ülkemizi terk ettiğini söylemek
yeterlidir. Bu göçün toplam
sayısı tam olarak bilinmemekle
birlikte 1,5 milyon civarında
olduğu tahmin
edilmektedir. Bu olayı yaşayan-
lardan biri de şu anda
Yunanistan’ın Pire kentinde
yaşayan 1910, Foça doğumlu
Maria Kefala yani Foçalı
Maria…
HER ŞEY AĞUSTOS’TA
BAŞLADI
Her şey 8 Ağustos 2015 tarihinde Yunanistan’da yaşayan bir
dostumun telefonu ile başladı.
Benden, yanıma 2 kişi göndereceğini ve onlara yardım etmemi
rica ediyordu. Ben de isteğini
memnuniyetle kabul ettiğimi
bildirdim. Foçalı Maria’nın
Atina’dan uçakla başlayan yolculuğu, Foça’ya yanıma ulaşmasıyla iyiden iyiye içimizi acıtan ve gözyaşlarımızı tutamayacağımız duygusal bir yoğunluğa büründü. Yanında doktor
olan torunu Alexandra
Kefala’da bulunuyordu. Otele
yerleştiler. Benden su istedi,
piyasadaki pet şişe sularından
birini getirdim, istemedi. Ben
sokak çeşmesinin suyunu istiyorum dedi. Foça’nın memba
suyundan verdik kendisine, çok
sevindi. “Ne de olsa vatanımın
suyu” dedi ve ekledi. “Hemen
Ayayani’ye gidelim” Torunu,
babaannesine sağlığı açısından
dinlenmesi gerektiğini söylediyse de dinletemedi. Hemen
yola çıktık. Yenifoça istikametine doğru gidiyorduk. Yolun
kenarında bulunan taş kuleye
geldiğimizde durmamızı istedi.
Yaşlı gözlerle taş kuleyi izledi.
Eskiden Foça ile Bağarası arasındaki yolun nereden geçtiğini
anlattı. Ayayani’ye hareket
ettik.
ESKİ RUM EVLERİNİN
ÖNÜNDE DURDUK
Eski Rum evlerinin önünde
durduk, araçtan inip etrafı
uzun uzun, nemli gözlerle seyretti. Bir eve yöneldi, evin içine
baktı ve bana sordu, evin kapısının üstünde bulunan taşta bir
şey yazıyor muydu? Hayır yazmıyor dedim. “O zaman bu ev
bizim değil” dedi. Onun hemen
yanındaki eve yürüdü, kapısında durdu eve uzunca bir süre,
dikkatlice baktı. “Hayır burası
da değil, beni Ayayani kilisesine götürün, benim vaftiz olduğum kiliseye” dedi. Beraberce
yaklaşık 100 metre kadar yürüdük. Kilisenin yanına gittik,
bazı dualar okuduktan sonra,
duvar kalıntısının üzerine birkaç tane mum yaktı.
Çocukluğunun geçtiği
Ayayani’yi bize uzun uzun
anlattı. “Buraları bizim zamanımızda çok güzeldi, her taraf
zeytin ve bağdı” dedi. Bugün
ise zeytinlerin büyük bir bölümü yoktu ve bağ hiç kalmamıştı. Bu duruma hayret etti.
Ayayani’nin toprağının çok
bereketli olduğunu, onlar için
bu toprakların kutsanmış olduğunu söyledi. Ben araya girip
sordum, “Kilisenizi buldunuz
ya eviniz?”. Gülerek yüzüme
baktı ve cevapladı: “İlk baktığımız ev bizim evimizdi, benim
doğduğum ev işte o ev. İnsan
doğduğu toprakları hiç unutur
mu?” dedi.
MARİA NİNE’NİN EVİ
Beraberce Foçalı Maria
Nine’nin evine doğru yürümeye başladık. Maria Nine evin
önüne geldiğimizde, kapının
üstündeki taşa dikkatlice bakmamızı istedi. “Buraya dikkatlice bakın bu taşın üstünde ve
içerideki ocak taşının üzerinde
bir şeyler yazması lazım!” diyerek parmağıyla işaret etti.
Gösterdiği taşların kireç katmanlarını kazıdık, ortaya bir
haç işareti ile binanın yapılış
tarihi çıktı. Foçalı Maria Nine
hıçkırıklara boğuldu, gözyaşları
içinde ağladı. Toprağın üzerine
oturup buradaki yaşamlarını
bize anlattı. Komşularının isimlerini söyledi, evlerinin bahçesinde bulunan kuyunun suyunun ne kadar güzel olduğunu.
Komşularının bu kuyunun
suyunu içme suyu olarak kullandıklarını anlattı. Yaşlı gözlerle ayağa kalkıp, torunundan
mum torbasını istedi. Mumları
bahçe içerisinde yaktı ve biraz
ileride bulunan yol kenarına
geldi. Mumları burada da yakmaya devam etti. Neden mum
yaktığını sordum. Foçalı Maria
Nine’nin cevabı benim için
ilginçti. “Ben gördüğüm her
kilisede mum yakarım.
Vatanlarından uzaklara sürülen
komşularım için, tıpkı onların
çoğunun yakınlarını kaybettiklerinde yaptıkları gibi. İnsanın
yerini, yurdunu kaybetmesinin
ne demek olduğunu, insan
değerini bildiğimi anımsamak
için bunu Prosfiges (mübadillerden) kimse daha iyi bilemez.
Ben bunu burada doğduğum
topraklarda yaptığım için mutluyum. Bunu sen de dene inan
ki mutlu olacaksın.” dedi.
Mumlar yanmaya devam ediyor, Maria Nine ve torunu dualarını sürdürüyordu.
MEMLEKET SUYU
VE TOPRAĞI
Maria Nine evinin bahçesinde
bulunan nar ağacının dibine
oturdu, etrafı izledi eline bir taş
aldı ve onu kokladı. Sonra bir
torba toprak ve bir şişe pet
suyu bana göstererek, “Bunları
evime götürüp saklayacağım.
Memleket özlemi” sözlerini
bitiremeden gözyaşlarına
boğuldu. “Burası benim de
vatanım” diyebildi son olarak.
Daha sonra Foça’ya döndük.
Maria Nine bize Bedenya
(Beşkapılar), Ayairini (merkez
kilise), Ayakonstantinos kilisesinin yerini, eski tuz depolarının,
eski hükümet konağının, bazı
tanıdık ve akrabalarının yerlerini gösterdi. Ayrılık zamanı geldiğinde vedalaşıyorduk, Foçalı
Maria Nine bizleri kokluyor,
içine sokarcasına kucaklıyordu,
ayrılmak istemezmiş gibi
Foça’ya bakıyor onu içselleştiriyor, gözkapaklarına yumuyordu sanki. Taksiye binerken
uğurluyoruz onu. Yineliyordu
sözlerini “Burası benim de
vatanım, doğup büyüdüğüm
topraklar”. Güle güle Maria
Nine güle güle…
www.egehakimiyet.com.tr
sitesinden alınmı tır
SAYFA 07
SIYAH MAVI KIRMIZI SARI
Yerel Yönetimler 7
14 Aral k 2015
Pazartesi
zmir ve Selanik, yeni i birlikleri
için harekete geçiyor 2
Selanik Belediyesi’nin İzmir’deki tanıtım toplantısına katılan İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Limanlarımız arasında kuracağımız iki
taraflı ve güçlü bir taşımacılık hattı sayesinde Avrupa ile Uzakdoğu,
Güneydoğu Asya ve Ortadoğu arasında çok stratejik bir köprü olabiliriz” dedi
H.MERKEZ
BALKAN GÜNLÜ⁄Ü
S
Badem, KKTC heyetini a ırladı
H.MERKEZ - BALKAN GÜNLÜ Ü
K
uzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC) Girne Alsancak Belediye
Başkanı Ferit Atasever Ödemiş
Belediye Başkanı A.Mahmut Badem’i ziyaret
etti. Belediye çalışmalarında kullandıkları
park bahçe bitkilerini genellikle Ödemişli
üreticilerden tedarik ettiğini belirten Belediye
Başkanı Ferit Atasever, Ödemiş’i çok beğendiğini söyledi. KKTC Girne Alsancak
Belediye meclis üyesi Oğuz Karaçay ve
Kıbrıslı üretici Ulus Özdal ile birlikte Ödemiş’e gelen Başkan Ferit Atasever, Ödemiş
Belediye Başkanı A.Mahmut Badem’i ziyaret
etti. Alsancak Belediye Başkanı Ferit
Atasever; "Kıbrıs’ın en büyük parkı olan
Özgürlük Parkı'nda kullanılacak bitkileri
almak üzere Ödemiş’e geldik. Uzun zamandır buradaki üreticilerle alışveriş yapıyoruz.
Bölgenizde yetiştirilen tüm ürünler kalite olarak çok farklı. Ödemiş’i çok beğeniyorum.
Sizleri de Kıbrıs’ta ağırlamaktan onur duyarım” dedi. Başkan Mahmut Badem; "
Bölgede yetişen ürünlerimiz bugün ülkemizin birçok yerinden alıcı buluyor. Bu konuda
Kıbrıs'tan da misafirlerimizin olması çok
güzel. Kent ekonomisine katkı sağlamak
amacıyla her zaman üreticimizin yanında
olmaya ve ürünlerin pazarlanmasında katkı
sağlamaya devam edeceğiz" dedi.
elanik Belediyesi, kentin turizm, eğitim ve iş olanaklarının tanıtımı için İzmir’de bir toplantı
düzenledi. Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Selanik ile İzmir arasındaki bağları ekonomik ve kültürel işbirlikleriyle
daha da güçlendirmek durumunda olduklarının altını
çizdi. Aralarında sadece 30 dakikalık uçuş mesafesi
olan iki kent arasındaki ulaşılabilirliğin kolaylaştırılmasına dikkat çeken Başkan Aziz Kocaoğlu, “Bizler, sadece
coğrafi olarak değil, kalben de birbirine çok yakın olan
iki ülkeyiz. Bize düşen görev Türkiye ve Yunanistan
halkları arasındaki bu dostluk ve diyalog zeminini
daha da sağlamlaştırmak ve kalıcı hale getirmektir”
şeklinde konuştu. Türkiye ile Yunanistan’ın birbirine ne
kadar çok benzediğini kendi gözleriyle görmek isteyenlere İzmir ve Selanik'i ziyaret etmelerini öneren Başkan
Aziz Kocaoğlu, “İzmir ve Selanik, sımsıcak bağlarla
örülmüş iki dost kent. Limanlarımız arasında kuracağımız iki taraflı ve güçlü bir taşımacılık hattı sayesinde
Avrupa ile Uzakdoğu, Güneydoğu Asya ve Ortadoğu
arasında çok stratejik bir köprü olabiliriz” dedi
İKİ KARDEŞ GİBİYİZ
Selanik Belediye Başkanı Yannis Boutaris ise İzmir'e geldiğinde kendisini evinde gibi hissettiğini söyledi, “Ben
şahsen Türkleri kardeş, Avrupalıları ise bir ortak gibi
görüyorum. Kardeşle her zaman kavga eder ve her
zaman barışırsınız. Ama ortakla kavga ettin mi bir daha
barışamazsın” şeklinde konuştu. Boutaris, İzmir ve
Selanik’i “anneleri İstanbul” olan iki kız kardeşe benzetti.
İZMİR SELANİK EL ELE
Yunanistan Ankara Büyükelçisi Kyriakos Loukais, iki
şehrin tarih boyunca bir çok ortak yönleri olduğuna
vurgu yaparak başladığı konuşmasında “Son yıllarda
İzmir ve Selanik, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili
ilişkilerde beraber el ele ön sıradadırlar. Bunun iki halkın tanışmasına, dayanışmasına olan katkıları çok
büyüktür” dedi. Loukakis, İzmir’in son dönemde sadece Yunanistan’ın değil, bütün Avrupa’nın önemli bir
çekim merkezi olduğunu da sözlerine ekledi.
Yabancı sanatçılar Konak’ın
tarihine hayran kaldılar
H.MERKEZ - BALKAN GÜNLÜ Ü
B
u yıl 6'ncısı düzenlenen Ege
Art Sanat Günleri'nin davetlisi
olarak İzmir'e gelen yabancı
sanatçılar Konak Belediyesi'nin ev
sahipliğinde düzenlenen gezi sayesinde kentin tarihi ve kültürel
değerlerini tanıma fırsatı buldu. 6.
Ege Art Sanat Günleri için İzmir’e
gelen seramik ve heykel sanatçıları
Konak'ın tarihi mekanlarını görme
fırsatı buldu. Tayland, Amerika,
Malezya, İtalya, Kore, İran, Polonya,
Hırvatistan, Slovakya ve Bosna
Hersek'ten gelen sanatçılardan olu-
şan gurup Konak Belediyesi’nin
kendileri için düzenlediği tura katıldı. Deneyimli rehberler eşliğinde
keyifli bir gezi programına katılan
yabancı sanatçılar güne ilk olarak
İzmir Ticaret Odası’nın müzesini
gezerek başladı. Ardından
Kordon’daki İzmir Atatürk
Müzesi'ni de ziyaret eden katılımcılar, burada Büyük Önder Mustafa
Kemal Atatürk'ü daha yakından
tanıma imkanı buldu.
Müze turlarının ardından tarihi
Agora Kazı Alanı’nı gezen yabancı
sanatçılar bir yandan antik İzmir
kent yaşamına dair fikir edinirken
bir yandan da kendi sanatlarını besleyecek önemli bir tarihi kaynağı
incelemiş oldu. Agora gezisinin
ardından yemek için Kemeraltı
Çarşısı’na geçen yabancı heyet,
Konak Belediye Başkanı Sema
Pekdaş’ın konuğu oldu.
Restorasyonu Konak Belediyesi’nce
yaptırılan Tarihi Abacıoğlu Han'da
verilen yemek molasında yabancı
sanatçılara geleneksel Türk Mutfağı
ve Balkan Mutfağı'nın lezzetli
yemekleri ikram edildi. Heyet keyifli geçen yemeğin ardından dibekte
pişen Türk kahvesini yudumladı.
Üsküdar Kaposvár'la karde oldu
STANBUL
BALKAN GÜNLÜ Ü
B
aşbakan Orban Viktor'un
Türkiye'yi 2013 yılında ziyaretinde işbirliği ilişkisi başlatılan
Üsküdar ve Kaposvár kardeş şehir
protokolünü imzaladı. Macaristan'ın
Kaposvár şehri ile Üsküdar karşılıklı
işbirliği, ekonomi, bilim ve eğitim
alanlarında ilişkileri geliştirmek ve
diyaloğun güçlendirilmesi amacıyla
kardeşlik protokolü imzaladı.
www.balkanbirikim.com sitesinin
haberine göre; Macar heyet, İstanbul
Macar Kültür Merkezi Müdürü
Gábor Fodor ve İstanbul Başkonsolos
Vekili Monika Felföldi'yi, sonrasında
Üsküdar Kaymakamı Mustafa
Güler'i makamında ziyaret etti.
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi
Türkmen ile Kaposvár Belediye
Başkanı Károly Szita'nın imza töreni
Üsküdar Belediyesi Encümen
Salonunda gerçekleşti. Türkmen
''Kaposvár ve Üsküdar eğitim ve kültür kenti. Ülkemizin en büyük ve
değerli üniversiteleri bulunuyor.
Kaposvár'da da muazzam bir üniversitesi var. Gezdik, gördük her iki
şehir de eğitim kentidir. İki kent de
kültürel özellikleri dolayısıyla, bugün
imzalayacağımız kardeşlik protokolünden sonra daha yakın işbirliği içerisinde bulunacaktır. Yerel ölçekte
halkımıza en yakın kamu kurumuyuz. Tecrübe paylaşımımızı milletimizin istifasına sunacağız'' dedi.
015 Nobel Kimya ödülünü alan ilk Türk bilim
insan AZ Z
SANCAR’ n ba ar s Türk
Milleti’nin gururu oldu. (Aziz
Sancar 2015 Nobel Kimya
Ödülü’ne “DNA onar m ”
hakk ndaki bilimsel çal malar yla lay k görüldü.) Kendisini
yeti tiren, okutan Cumhuriyet’e
çok eyler borçlu oldu unu belirten, “Bu ödül ATA’m z n sayesinde al nm t r” diyen ve ba ar s n çarp tmayan de erli profesörümüzü ben de içtenlikle tebrik
ediyorum, gerçekten gururumuzsun say n hocam. Mardin
Savur’dan ç kan çiftçi ailesinin
sekiz çocu undan birinin, onuru
ve erefiyle kazand Nobel
Ödülü’nü al rken gösterdi i
suland r lmam metaneti kendisine olan hayranl m doru a
ç kart yor... diye yazm Reha
Muhtar kö esinde, haks z m !!!
Bazen siyasi içerikli toplant larda
bir k s m vatanda lar m z yanda
olduklar ki i için “Türkiye seninle gurur duyuyor” diye ba r rlarken bu ki inin topluma, insanl n geli imine, bilime, teknolojiye, sanata, spora, edebiyata, ekonomiye vs. ne katk yapm t ki
gurur duyuyorlard , hep merak
etmi imdir. Do u toplumlar nda
süregelen yalaka-yanda kültürünün insan kalitesini yozla t rmas n n bir sonucu oldu unu zannediyorum.
HA N
KONTENJANIMIZ
Bugüne kadar Türk vatanda lar na uluslararas ödül verilirken
genellikle halk n ve devletini
suçlayan ki iler tercih edilirdi.
Say n Hocam z n Mardin Savur
do umlu olu una bakarak,
Türklü ünü inkar edece ini, Türk
Milletine ve Devletine, Atatürk’e
hakaretamiz sözler söyleyece ini
mi zannettiler acaba???
Attila lhan’ n yüzde 10 olarak
belirtti i “hain kontenjan m z” da
KAL TE ASLA
TESADÜF
DE LD R
[email protected]
Süheyl ÇOBANO LU
her zaman yabanc lar n bu iki
yüzlülü üne çanak tutmaktan
geri durmam , mazbut, kanaatkâr, özverili olan vatansever
insanlar n evkini k rmak, moralini bozmak konusunda tarih
boyunca görev yapm lard r.
Velhas l adam olmak zor zenaat,
öyle her erke in harc da de il.
Erkekli i adaml k gibi gören toplumumuzda art k erkek olman n
“adam” olmaya yetmedi inin
görülmesi art. Çünkü adam
olmak cinsiyet de il ki ilik meselesidir. Ç karlar n egemen oldu u
bir dünyan n parças olmaya
özendirilmi tipler çok maalesef.
Ünlü air Attila lhan vefat ndan
bir y l önce (2004) kat ld televizyon program nda Türkiye’nin
içinde bulundu u zor ko ullar
de erlendirirken ayd nlar ele tiriyor ve “Türk ayd n dedi imiz
ki i Bat ’n n manevi ajan d r,
imdi (bir k s m) ayd nlar haysiyetten önce banka hesab na dikkat ediyor” diyordu. Ki ilik
olmal önce insanda. Çünkü
adam olmak haysiyet ister, ahsiyet ister, onur ister, eref ister,
ahde vefa ister, duru ister...
Uza a gitmeye gerek yok, bunun
yolu Mustafa Kemal Atatürk’ün
örnek ki ili i, üstün ahlak , yi itli i, devlet adaml n örnek
almaktan geçer. Her eyini millete b rakm , halk na ça atlatm ,
kulluktan birey olmaya yükseltmi ve yüksek standartlara eri tirmi tir. Allah rahmet eylesin.
Ünlü bilim adam Albert Einstin,
“Tanr ya inanan adam olmak
kolay... As l zorluk Tanr ’n n inanaca adam olmakta...” diyor bir
sözünde, haks zm ... Bir kez daha
sayg yla selaml yorum sizi
de erli hocam...
SAYFA 08
SIYAH MAVI KIRMIZI SARI
8 Balkan Haberleri
14 Aral k 2015
Pazartesi
zzet KARASU
[email protected]
Balkanlardan gülümseten anlar...
?<CB<A=><DC<<
0,:;56;84:<%:6%<458;<5;'8;3;:4<1.0
-0:<205+08615<73+7';:4:;< 7898*
809-8<-08;8*
#.69</;5;643<1.0<5;(<+%86%<20&13
);8248
#(<+%86%<);8248*<859:<20&13< 9(
20&13<)9<.;:64,<20&13*
809-8<,;,48;8;5<$<66;'<66;'<$<;:6;+
/;5;643<:;-46<061.08
1.0</;,6;34,<;:6;+3;.;*
859:<20&13*<)69:275+9:<<;.<-0:8;
06;:<20&13*
9(<20&13*<)69:275+9:<<;.<-0:8;
;-5989< 729:<2;3;+<<;.<'7(<9)9
1&8;3;!*<*<;.2;<5;84-4:4:<20&13
.;+4&4:4<';/98<;648*
#957<.;:64,<20&13<:9
#9:273<';:4343<20&131</9569:78#
59:<9)2957<'7!39+(7<20&1818*
1<"9);6;8<5;8,4-4:2;<';554<+9-673<927#
69:<0,:;5<1.0<73+7';:4<5;!;:48<)9
205+08<063;.4<';5<9298*<
D<<<
D
8:;)1+1:</787<(9537,</967:29:<7,+061
)9<)1831,<-4(;:4*/%869:9895</;,4:#
2;</9569837,<)9<08;2;:< 9(9:6989<29
";5;<-;+;8;5<+;8;<.;;834,*
9(9:69829:</787<$<089<573<)1827</1
-7(;:7$<29.7:"9<;)"4<8:;)1+<-9:<:9
298-7:< 7/7-7:9<.;4,34,<.;5;-4:;*
/%8%</;534,<57<;/1(<;';64*<1<(;3
.;83;-4< 7/7<8:;)1++;:<2;.;5<.7.9"95*
18+163;5<7(7:</1<29;<$089<';: 7
5;5;);:<1827</1<;-6;:7<$<27.9<-0831,*
4(;:<;)"4-4<8:;)1+< 18186;:;8;5<$<
3089</9:73<0<5;5;);:<;3;<9)29</78
;/73<);8<0</9:29:<29<5;5;);:
B
-+;:/16;<.9:7< 969:<)9<;:;<2767<%85(9
063;.;:< (39:<(0"156;82;:</787:9
;::9<)9</;/;-4<+93/7'+9</161:;8;5<$
05;&;<0.:;3;.;<(45+7&7:2;<-;57:
573-9<6;<50:7,3;*<9<-08;86;8-;<-08-7:#
6;8<-9:<131!6;87:7<5;6278<9<:;3
76393<29$<0<2;<+93/7'<92769:7<.;#
34,*05;5+;57<(0"156;8<;24:<:9<27.9
-082156;84:2;<031!6;84:4<.15;84.;
20&81<5;6248;8;5<$9<:;3$<2937,*
1:;<;:6;3;<)98939.9:<3;';669:7:
(0"156;84
#1:;</;5<50";3;:<;2;3<0631,<;3;
2;';<;24:4</769</7639!37,
SAMSUNLU BALKAN
TÜRKLER ’nin
co kulu bulu mas
Samsun Balkan Türkleri Derneği geleneksel
dayanışma, yardımlaşma ve kaynaşma yemeği
protokolün geniş katılımı ile gerçekleştirildi
[email protected]<[email protected]
93;6<;&;/9.737!7:< 9:(675<.466;84:2;
(;64,+4&4<0.;<;/875;-4:2;</98;/98
(;64,+4&4<;85;2;,4<,08<;-;:4:<5%(%5
/78<;:4-4*
57<7,<08+;&4<!;3;:6;</78/787:29:<,%'9#
69:78<0631,6;8*<;,6;34,6;8</78/786987:9<$
9:<';554:2;:<;!6;<;624:*<85;2;,4
.05<-9:<;624:</9:7<5;:24848-4:$
9859:<08+;&4:</787<'9859-7:<';554</9667
0618<2%,%:"9-7.69<,1<(!%3%<:9878*
$;:;</;5</1:2;:</.69<;.84<;.84
-****643<57</***5131!</9667<06-1:$
57<08+;5</1<:987.9<1.1:";<8;';+6;34,#
6;8<)9<08+;56456;84:4<518+;834,6;8
1<';+;57<458;<)9<'75;.9698737!<;.4:
93;6<D;+;:4:<$<;65;:<458;6;84<)9<37!;'
.5%698737!<$<57+;/4:2;:<;64:+4<.;4634,+48*
SAMSUN - BALKAN GÜNLÜ Ü
S
amsun Balkan Türkleri Derneği
tarafından her yılın son aylarında
geleneksel olarak düzenlenen dayanışma, yardımlaşma ve kaynaşma gecesinde aynı zamanda derneğin 28. kuruluş yıl dönümü de kutlandı.
www.haberflash.com’dan alınan bilgiye
göre; geceye Kosova Milletvekili Müferra
Şinik, AK Parti Samsun Milletvekili
Ahmet Demircan, CHP Samsun
Milletvekili Hayati Tekin, 23. Dönem
MHP Samsun Milletvekili Hüseyin Edis,
İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay
Ercan Yaşin, Tekkeköy Belediye Başkanı
Hasan Togar, Bafra Belediye Başkanı
Zihni Şahin, Tekkeköy Kaymakamı
İbrahim Küçük, Mobilyacılar Oda
Başkanı İbrahim Ülker, İnşaat
Mühendisleri Oda Başkanı Cevat Öncü,
Canik Meclis üyesi Adem Vural, geçmiş
dönem dernek başkanları, İzzet Altuntaş,
Nejat Anıl, Sezai Onaran ve çok sayıda
davetli katıldı.
ve ileriki günlerde yapılması planlanan
çalışmalardan bahsetti. Başkan Yılmaz,
“Derneğimizin bugün 28. kuruluş yıl
dönümünü hep birlikte kutluyoruz.
Samsun’un en eski derneklerinden biri
olan derneğimiz birçok etkinlik düzenliyor. Her yıl dayanışma yemekleri ile 18
yıldır geleneksel etli kazan pilavı günümüzü gerçekleştiriyoruz. 26 öğrencimize
her ay burs veriyoruz. Her yıl iki defa
dergi çıkartıyoruz. Kültürümüzü ve halk
oyunlarımızı gelecek nesillere aktarmak
için halk oyunları kursları düzenliyoruz.
Daha onlarca faaliyet alanı ile üyelerimizi ve derneğimizi her platformda temsil
ediyoruz” dedi. Yemeğin ardından davul
zurna ekipleri eşliğinde halkoyunları
yarışmasında birinci olan Samsun
Balkan Türkleri Derneği Karaperçin
Halkoyunları ekibi oyunlarını sergiledi.
MÜBADİL DERNEK
BAŞKANLARI TAM KADRO
Ayrıca geceye Kerpiçli Dernek Başkanı
Uğur Tüzen, Asarağaç Dernek Başkanı,
Şaban Korkmaz, Demirciköy Dernek
Başkanı Süleyman Öz, Sepetçiler Dernek
Başkanı Engin Layoğlu, Karaperçin
Dernek Başkanı Veysel Çetin, İlyasköy
Dernek Başkanı Mümin Elçin,
Çanakçıköy Dernek Başkanı İbrahim
Doğru, katılarak birlik beraberlik mesajı
verdi. Dernek Başkanı Cihat Yılmaz
konuşmasında derneğin faaliyetlerinden
ABTTF, BM Azınlık Sorunları
Forumu’nda
CENEVRE - BALKAN GÜNLÜ Ü
A
BESADER, üyelerine
Romanya’y tan tt
STANBUL - BALKAN GÜNLÜ Ü
B
ESADER’in yaptığı ülke tanıtım
programları Romanya’nın tanıtımı
ile tekrar başladı. Balkan
Müslümanları ile Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği (BESADER), kuruluşundan bu yana Balkan ülkelerinden
Türkiye’de okutmak üzere lise ve üniversitelere öğrenci getiriyor ve Balkanlı
öğrencilerle kültürel ve sportif etkinlikler düzenliyor. Bunun yanında getirdiği
öğrencilerin her türlü masraflarını karşıladığı gibi, yüzlerce öğrenciye de burslar veriyor. Ayrıca, yaptığı yemekli
programlarla da halkımızı ve özellikle
Balkan kökenli vatandaşlarımızı Balkan
ülkelerindeki gelişmeler konusunda bilgilendiriyor ve ülkemizde okumakta
olan Balkanlı öğrencilerle ilgili duyarlılık oluşmasına öncülük ediyor. Geçen
yıl ‘Sabah Kahvaltısı ve Ülke Tanıtım
Programları’ adı ile gerçekleştirilen
etkinliklerde Kosova, Makedonya,
Arnavutluk, Bosna Hersek ve
Bulgaristan’ın tanıtımları yapılmıştı. Bu
yıl ise ‘Yemekli Ülke Tanıtım
Programları’ adı ile ilk program
Eyüp/Bahariye Mevlevihanesi’nde ger-
çekleştirildi. Üç yüz kişinin katıldığı
programda Eyüp Belediyesi’nin katkıları
ile verilen akşam yemeğinin ardından
Balkanlı bir öğrencinin Kur’an-ı Kerim
okuması ile program başladı. Yapılan
protokol konuşmalarından sonra
Romanya’nın tanıtımını Marmara Üniversitesi’nde doktora yapmakta olan
Romanya vatandaşı Engin Qerimi yaptı.
Romanya resimlerinin gösterildiği slayt
eşliğinde sunumunu yapan Qerimi,
Romanya topraklarının 500 yıla yakın
Osmanlı tarafından yönetildiğini söyledi. Romanya’da şu anda da 10 bin civarında Türkiye’den gelmiş iş adamı ve
öğrenci olduğunu belirten Qerimi,
bugün itibariyle Müslümanların genel
nüfus içinde oranlarının ancak yüzde 1
olduğunu söyledi. Romanya
Müslümanlarının büyük çoğunluğunu
Tatarların oluşturduğuna dikkat çeken
Qerimi, özellikle Müslüman erkeklerle
evlenerek İslam dinine giren Romanyalı
hanımların sayısının azımsanmayacak
kadar çok olduğunu söyledi. Engin
Qerimi, Romanya’da Müftülük dışında
Romanya Müslümanlarının kurduğu
birçok derneğin olduğunu, Türkiye’den
giden bazı cemaatlerin de Romanya’da
faaliyet gösterdiği belirtti.
vrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF), İsviçre’nin
Cenevre şehrinde düzenlenen
Birleşmiş Milletler (BM) Azınlık Sorunları
Forumu’nun 8. oturumuna katıldı. “Cezai
adalet sisteminde azınlıklar” konulu oturumda Batı Trakya Türk Azınlığı’nı ABTTF
Başkan Yardımcısı Mehmet Hüseyin ile
ABTTF Uluslararası Çalışmalar ve Lobi
Grubu üyesi Funda Reşit temsil
etti.Oturumun “azınlıkların ihtiyaç ve
taleplerinin ele alınmasında cezai adalet sistemlerinin zorlukları” başlıklı dördüncü
gündem maddesi altında konuşan ABTTF
Uluslararası Çalışmalar ve Lobi Grubu
üyesi Funda
Reşit,
Yunanistan’da
örgütlenme
özgürlüğü alanındaki yasak
ve sınırlanmaların devam edegeldigini, Yunanistan’ın Batı Trakya Türk
Azınlığı’nı “Trakya’daki Müslüman azınlık” olarak tanıdığını ve azınlığın etnik
Türk kimliğini reddettiğini belirterek isminde “Türk” kelimesi geçen derneklere izin
verilmediğini ifade etti. Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) isimlerinde “Türk” ve/veya “azınlık” kelimeleri
geçtiği için Yunan makamları tarafından
kapatılan veya kurulmasına izin verilmeyen İskeçe Türk Birliği, Rodop İli Türk
Kadınları Kültür Derneği ile Meriç İli
Azınlık Gençlik Derneği davalarına ilişkin
2007 ve 2008 yıllarında oybirliğiyle aldığı
üç kararla Yunanistan’ın Azınlık’ın örgütlenme özgürlüğü hakkını ihlal ettiğine hükmettiğini kaydeden Reşit, aradan geçen yıllara rağmen Yunanistan’ın bu kararları
halen uygulamadığını, dile getirdi.
mtiyaz Sahibi lhan akiro lu
TEMS LC L KLER
DEB Partisi’ne çirkin saldırı!
GÜMÜLC NE
BALKAN GÜNLÜ Ü
B
atı Trakya Türk Azınlığı’nın
siyasi partisi Dostluk Eşitlik
Barış (DEB) Partisi’nin
Gümülcine’deki yeni Genel
Merkez binasına saldırı düzenlendi. Birlik gazetesinin haberine
göre, adı yeni duyulan “Trakya’nın
Bekçileri” isimli örgüt üyeleri tarafından gerçekleştirilen saldırıda,
parti binasının camları kırılırken
partinin kurucusu ve azınlığın
önderi merhum Dr. Sadık
Ahmet’in hayatını kaybettiği kazada kullandığı araba da binanın
garajından çalındı. Avrupa Batı
Trakya Türk Federasyonu (ABTTF)
Başkanı Halit Habipoğlu, “ABTTF
Yönetim Kurulu ve Avrupa’da
yaşayan tüm Batı Trakya Türkleri
adına DEB Partisi Genel
Merkezi’ne yapılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, partimize
geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Batı Trakya’da azınlıkla
çoğunluğun barış içerisinde bir
arada yaşamasından rahatsızlık
duyanların bu tür saldırılarla hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklarını, azınlığımızın bölgede
nifak tohumları ekilmesine kesinlikle izin vermeyeceğini çok iyi
bilmelerini istiyoruz. Saldırıyı gerçekleştirenlerin Yunan makamları
tarafından en kısa sürede yakalanıp yargı önüne çıkartılmalarını
ümit ediyoruz” açıklamasında
bulundu.
ANKARA Ahmet ÇOLAK
SAMSUN Ak n ÜNER
BURSA Hüseyin TOY
MU LA Mehmet TOKGÖZ
MAN SA Ersin AKBA
ANTALYA Kenan KURTE
STANBUL Faruk AZEM
DEN ZL Fahrettin KOYUNCU
DI TEMS LC L KLER
ARNAVUTLUK Sokol BRAHAJ
BULGARİSTAN İsmet TOPALOĞLU
SOFYA DR. Sunay YILMAZ
KOSOVA Orhan EMİNCİK
ROMANYA Erkan ERUYSAL
YUNANİSTAN Varol HALİLOĞLU
BOSNA-HERSEK Murat ÖZKAYA
KKTC Mehmet ALDEMİR
YAYIN KURULU
KORAY BAfiOL
İSMET TOPALOĞLU
NAZ‹F MANDACI
SOKOL BRAHAJ
BALKAN DEVLEN
AYŞE KARADAN
ŞARIK CİBO
ATA ATUN
İLBER ŞİYAK
MAL LER
KUTLU KARAN
B LG LEM
KEMAL B ÇER
YAYINTÜRÜ: ULUSLARARASI HAFTALIK SÜRELİ YAYIN
YÖNETİM YERİ: Rafetpaşa Mah. 5179 / 1 sokak.
No: 7 / 4 Bornova/İZMİR
TEL: 0 535 776 01 61
BAS KI TARİHİ: 14 Aralık 2015
BASKI: STAR MEDYA YAYINCILIK A.fi.
ADRES: Gaziemir Tren İstasyonu Karşısı Eski Betontaş
Tesisleri İçi GAZİEMİR/İZMİR TEL: 0 232 251 76 32
[email protected]
Köşe yazılarının sorumluluğu yazarına aittir. Yıllık abone bedeli
500 TL olup ulusal ve uluslararas› aboneler için posta ücreti ilave olunur.
SAYFA 09
SIYAH MAVI KIRMIZI SARI
Ara t rma 9
14 Aral k 2015
Pazartesi
Yarat lm olan kainat n, dünyan n
ve de yeryüzünün farkl l klar n
bar nd ran yüzleri vard r.
Bunlardan en önemlisi olan da ahireti kazanmaya vesile olan yüzlerdir. Bunlardan bir ikincisi de Yüce
Yaradan m z olan Allah (c.c)
esmas n anlatan, O’nun s fat ve de
uunat n her zaman idrak etmemize yard mc olan yüzdür. Bir di eriyse her eye sadece ve sadece kendi
maddi de erleri kadar k ymet veren
verimsiz olan fani yüzler. Kimi yüzlerin Cenab Allah’ n esmas n anlatan,
ya amlar m z n anlam n en güzel
ekilde yans tmay bilen güzelim yüzlerdir. Kimilerinin yeryüzüne ve de
dünyaya neden geldi ini, ne için yarat ld n n bilincindedir. Kimileriyse
Yüce Yaradan m z n dinine en güzel
ekilde hizmet edenlerdir. Bunlar da
ahireti her zaman en iyi ekilde kazanan ve de insano lunun da kazanmas na vesile olan güne gibi, y ld z gibi
ayd nl k olan yüzlerdir. Ey nsan
Evlad ! Unutmay n! Kimi yüzler de
vard r ki dünyan n o geçici yüzü gibi
içerisinde hiçbir güzellik ve mana
bar nd rmayan adeta faydas z, manas z, bo , sadece kendi rahatl na,
kendi huzurlar için çal an, fakirlerin,
fukaralar n, kimsesizlerin, ezilenlerin
ve de her daim yürekleri parçalanan
mazlumlar n hak hukukunun onlar için
bir manan n olmad gerçe i vard r.
Onlar ki dola t klar her yere zulümler
getirenler, zulüm edenler ve de zulüm
ya d ran yüzlerdir. Yar nlar cehennem ate inin içerisinde kapkara bir ruh
ve bedenle uyanacak olan yüzlerdir.
Ey nsanl k! imdilerde görünen o dur
ki; bütün ayd nl k ve de karanl k olan
yüzler birbirinden ayr l yor. Sizler de
görüyorsunuz dimi! Nas l da o tertemiz olan ruhlar ve de o habis (Habis:
Kötü, çirkin, pis) olan ruhlar lay k
olduklar yerlerde durur oldular. Ey
Yarat lm lar en güzeli olan nsano lu!
unu asla unutmay n! Karanl k olan
bedenler, karanl k olan ruhlar, karanl k
olan yüzler bakt klar ve de gittikleri
her yeri karart rlar. Lakin ayd nl k olan
ruhlar, ayd nl k olan yüzler de bu kararan yerlerin tamam n Cenab Allah’ n
o en güzel sabr ile tekrar tekrar Yüce
Yaradan m z olan Rabbimizin nuru ile
nurland rmak için y lmadan gayret
eder oldular. Ey güzel yarat lm lar n
en güzeli olan nsan! Bu tam da neye
benziyor biliyor musunuz? Bu tam da
ayd nl k ve de karanl k için sava an
insanlar n sava na benziyor. Tam da
gülümseyen, Cenab Allah’ n nuru ile
nurland r lmak isteyenlerin, masum
yüzlerin, dü manca yüzlerin, kararm
olan ruhlar n, mühürlenmi olan kalplerin birer mücadelesidir. Ey nsanl k!
Sizler hiçbir zaman do ru yoldan,
Cenab Allah ve Peygamber
Efendimiz Hz. Muhammed
Mustafa’n n (s.a.v) nurlu yolundan
ayr lmay n. Sizler hiçbir zaman endi e
etmeyin. Eninde sonunda iyilik kötülüün kar s nda, beyaz siyah n kar s nda, do ruluk yalan ve yanl n kar s nda galip gelecektir. Unutmay n Ey
nsanl k! yili in, do rulu un ve de
hakk n taraflar n her daim fark edip de
korkakl ktan ses ç karmayanlar ya da
dü ünmeden her daim yarg lay p,
masum olan yüzlere çamur atanlar hiç
unutmas nlar ki hakikatlerin ortaya
ç kt gün utan p yüzleri cehennem
ate inin k z ll gibi k pk rm z olacakt r. Yarat ld n z kadar temiz ve
bembeyaz kalman z dile iyle…
KE KE YARATILDI I
KADAR TEM Z
KALAB LSE
NSANLIK
Mehmet KIZILKAYA
y nsano lu! Ke ke sizler yarat ld n z kadar kusursuz bir o
kadar temiz kalabilseniz. Ey
nsano lu! Ke ke sizler yarat lm
oldu unuz kadar muhte em, bir beyaz
sayfan n içerisi kadar tertemiz kalabilseydiniz. Cenab Allah taraf ndan yarat ld an ki kadar temiz olan ruhlar n z
ke ke hiçbir cinayete, hiçbir pisli e,
hiçbir kötülü e bula masayd . Cenab
Allah’ n insanl var etmesinden k yamet gününe kadar ki gibi tertemiz,
pürüzsüz ve saydam olsayd ruhlar n z
ve de bedenleriniz. Her ne kadar arada
bir günahlar n ve yanl lar n içerisine
sürçmeye maruz kalsan z bile hemen
orada gerçekleri görüp, gerçeklerin ve
de do rular n do rultusunda tekrardan
çevrilseydi yüzleriniz. Bedenlerinizde
sakl olan o tertemiz ruhlar n z yans tan o gerçek yüzleriniz ortaya ç ksa.
Ey nsano lu! Ey derin güzellikleri
kendi ruhunda saklayan yüzler! O
bak lar n zda bir sessizlik lakin
anlaml olan ifadelerle herkesi kucaklamay bilen, yürekleri her daim serinleten güzel, anlaml , mahcup ve de
dost olan yüzlere öyle hasretiz ki, öyle
aç z ki anlat lmaz. Ey nsanl k! O
kadar çok ihtiyaç vard r ki s cac k bir
ekilde gülümseyen, gülümseten ve de
güldüren yüzlere… Ey nsanl k! Yüce
Yaradan m z olan Rabbimizin esmas n en güzel temsil eden yüzlere ihtiyaç
var. Bedenlerimizi, ruhlar m z s cak
tutan, insanl a rehber olacak olanlara
ihtiyaç var. Derinliklerde hakikatleri
ta yan yüreklerin d aleme yans makta olan ayd nl k yüzlerine ihtiyaç
vard r Ey nsano lu! Ey nsanl k! Ey
nsano lu! Ey yüzleri, ruhlar ve de
bedenleri kirlenmi nsanl k!
E
KÖMÜR PARÇASI
KALPLER
imdilerde adeta insanl k kaybolmu . Kalpler bir kömür parças ndan
farks z, ruhlar simsiyah, bedenler çürümü . imdileri anlatmaya ne akl m ne
yüre im ne ruhum ne de dilim varm yor. Kömür parças gibi kapkara olup
kararm olan yüzlerin meydanlara
saç lan o hain bak lardan, insano lunun kendinden olmayan herkesi adeta
dü man olarak alg lad , yap lan haks zl klarla kendilerince hakimiyet kurduklar bir dünyada, kendilerini muktedirlikleriyle (Muktedir: Gücü her eye
yeten, her eyi diledi i duruma getiren,
kudret sahibi) her daim hakl göstermeye çal an o densiz, o kirlenmi ruhlardan, o çürümü insan zihninden, o
kömürle en bedenlerden ve de kapkara
olmu kalplerden bahsetmek istemiyorum. Sevgiden, insanl ktan, sayg dan
mahrum, zavall olan yüzlerden ve de
o eytanla m olan ruhlardan, o soysuz yüzlerin sahibi olan ruhlardan hiçbir ekilde hiçbir noktada hiçbir yerde
toz zerresi kadar da olsa hiçbir ey
anlatmak istemiyorum. Çünkü
onlar Cenab Allah taraf ndan bile
lanetlenmi lerdir. Kalplerine zincirler,
kelepçeler ve de mühürler vurulmu tur.
İstanbul’da ilk Rumca
RADYO ISTASYONU
İstanbul’daki Rum cemaati için ilk Rumca radyosu “İstanbul
Yankısı” internet aracılığıyla tüm dünyaya yayın yapmaya
başladı. Radyonun altı aydır çalışmasına rağmen, resmi açılışı,
Bilgi ve İletişim Yunan Genel Sekreteri tarafınca yapıldı
İ
stanbul’daki Rum cemaati web
gençlik radyo istasyonun kurulmasında en büyük rolü gençler oynadılar, özellikle İstanbul’da çıkan
“Yankı” gazetesinin baş ve sorumlu
yazarı Andreas Robopulos’un katkılarının vurgulanması gerekiyor.
Düzenlenen açılış etkinliği esnasında
Andreas, kısa zamanda dünya çapında popülerlik kazanan radyonun
kurulması fikrini ve programın tanıtımını yaptı. Şimdilik toplam 72 ülkede,
ortalama olarak günde beş bin kişilik
dinleyici kitlesine ulaşıldı. Andreas
konuşmasında özverili yardımlarından ve çağrısını yanıt veren çok sayıda Yunan sanatçısına teşekkürlerini
sundu. Bu aydan itibaren, radyo programları zenginleşerek kültür, yemek
tarifleri, seyahat, portreler ve İstanbul
ile Atina’da çeşitli yerlerin tanıtıldığı
programlar yapılacak. Müzik programlarında çoğunlukla rebetiko, laiko,
enteno tarzından sadece Yunan müziği dinletilecek. Günlük haberler bölümünde ise İstanbul’daki Rum cemaati
içinde olup bitenler hakkında bilginin
yanı sıra, Yunanistan ile Türkiye arasındaki ikili ilşkiler konuları gündeme
gelecek.
SANAT DÜNYASI DA KATILDI
Tanıtıma Yunanistan’ın sanat dünyasından çok sayıda davetlinin yanı sıra
siyasetçiler, hükümet sözcüsü, Turizm
Bakanı v.d. katıldılar. Patrik
Bartholomey ise bir video mesajı göndererek girişimi selamladı. Ses sanatçısı Evantia Rebutsika, (İstanbul’da
1960’lı yıllarda Türkler ve Yunanlılar
arasındaki insan ilişkilerini konu eden
“A touch of Spice” filminin müzik
bestecisi) “İstanbul benim için ziyaret
ettiğim ilk günden bu yana, geçmişle
derin bir bağ hissettiğim bir yerdir”
sözleri ile kendi müziğinin, radyonun
jingle’ı olması teklifinde bulundu.
LEZZETLİ İSTANBUL
KEKLERİNDEN İKRAM
Tanıtım gecesi ile ilgili son ancak en
önemli olay İstanbul’da doğup büyüyen Yunanistan’ın en popüler fırıncısı
Stelios Parliaros İstanbul’un ünlü
mutfağı ve yemek tariflerinden söz
ederek, davetlilere lezzetli İstanbul
keklerinden sundu.
www.balkon3.com web
sitesinden alınmı tır
SAYFA 10
Balkan Haberleri 10
14 Aral k 2015
Pazartesi
SONSUZLU UN
BARI I
[email protected]
Ahmet GÖKSAN
“Bizler hürriyet istiyoruz. nsan gibi ya amak arzusunday z. Alelade bir az nl k gibi telakki edilerek Rum
boyunduru una hiçbir zaman kendimizi teslim etmemek
azmindeyiz. Delik de ik olmu bünyemizdeki yaralar bir
an evvel savabilmek için hakiki bir bar a kavu man n
azmi içindeyiz. Yar m yamalak ve esecek en hafif rüzgârlarla y k labilecek bir bina kurman n hiçbir faydas
olmayaca n takdir etmekteyiz. Bütün gayemiz ebedi
sulh ve nizam sa layabilecek, Türk halk n n kaderini
yine kendi elleri aras nda bulunduracak bir neticeye
ula makt r.” 1968
Dr. Faz l KÜÇÜK
dada yürütülmekte olan müzakere sürecinin çok
bilinmeyenli bir denkleme evrildi ini, hatta onun
ötesine geçti ini öncelikle kaydetmek istiyoruz.
1968 y l nda Beyrut’ta ba lat lan görü melerde nelerin
konu ulmad n u anda sorgulaman n da bir anlam n n
olmad n dü ünüyoruz. Yine bu süreçte konu ulanlar
hakk nda inand r c resmi aç klaman n yap lm yor olmas
f s lt gazetesinin sat n da bir hayli yükseklerde tutuyor.
Buna kar n sürekli olarak sözü edilen kritik e ik güven
konusu ba ta olmak üzere mal mülk ve garantiler konusuna dayanm bekliyor. Bu e i i a abilmek için her
halde Godo’nun gelmesi bekleniyor. Y llard r beklenen
ve bir türlü gelemeyen Godo’dan umutlar n kestikleri
anla lan kar taraftakiler Garantiler konusunda
Türkiye’nin tutumunu yumu atmas n istiyor ve bekliyorlar. Konuya ili kin olarak yanl kap çald klar n
belirtmek durumunday z. Adadaki iki adet ngiliz üssünün de Garanti Anla mas n n içeri inde oldu unu bildikleri halde bu yolu seçmiyor olmalar ise ayr maskaral k
konusudur. Vur abal ya örne inde oldu u gibi
Türkiye’ye sald r yor olmalar sokak ç rtkanl na
ko ut bir davran t r.
ngiltere bölge dengeleri aç s ndan bu üslerinden ayr laca na ili kin olarak bu güne de in her hangi bir aç klama yapmam t r. Suriye ve Irak’taki terör yuvalar n
bombalamak için canlar s k ld zaman bu üslerini kullan yorlar. Bu nedenle Garanti Anla mas ile ba l olan
bu konuyu da onlara sormalar gerekiyor. Bu üslere kar
oldu unu uzun hava söyler gibi Akel’de konu uyor.
A
GARANT LERLE ÇÖZÜM
ÇOK KIZDIRIR
Akel Merkez Komitesi K br s Sorunu Bürosu Ba kan
Bay Tumazos Çelebis’in Astra Radyosundaki konu mas
Haravgi gazetesinde “Garantilerle Çözüm Çok K zd r r”
ba l ile yay mland . Bay Çelebis, “K br s sorununun
ana yönlerini K br s’ta Nato garantileri ve Avrupa
Ordusunu da içerecek ekilde çözmeye yeltenirse sol,
çözüme hay r oyu vermek zorunda kalacak” uyar s nda
bulunuyor. Akel milletvekili Stefanos Stefanu ise, “21.
yüzy lda K br s’ n garantilere ve anavatanlara gereksinimi” olmad n savl yor. Bir an için söyledikleri do ru
kabul edilse bile Türklerle Rumlar aras nda var olan
güven sorunun nas l a laca na da aç kl k getirmek
durumundad rlar. Ortak ya am alanlar n uygulad klar
terörle ortal k yerlerden kald ranlar güven sorununu
çözebilmek için ngiliz anahtar n n yeterli olmad noktaday z. “Gelin birlikte ya ayal m” söylemleri de fantezi
olman n ötesine çoktan geçmi tir. Güvensizli i a abilmek ve Çözüm için maymuncuk mu kullanacaklar
meraka de er do rusu. Bir olas l k olarak uzla man n ve
çözüm için anla ma yap ld n dü ünsek bile, dünyan n
en iyi ve ideal bir anla mas n yapsan z bile halka ra men bu anla may uygulama ans n z yoktur. Dünyada
da bir örne inin oldu unu bilen varsa bir ad m öne ç kabilir. Böyle karma k duygular n ya anmakta oldu u
noktada, Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti’nin 32. Onur
ya na ula m bulunuyoruz. Daha nice 32 y llara demekten kendimiz alam yoruz. Bu günlere gelinirken ya ananlar genç ku ak ne yaz k ki bilmiyor veya kas tl olmad na inanmak istedi imiz dü ünce yap s a r bast ndan
yeterince ö retilmiyor.
K br s Türk’ünün bu noktaya nas l geldi i anlat l p ve
söylenmese bile kolay gelmedi i bilinmelidir. Bu adada
özgür ve egemen olarak ya ayabilmemiz için verdi imiz
mücadele ki isel dürtülerin ötesindedir. Gerçeklerin anlat lmas zaman n n da geçmedi ini dü ünüyoruz.
Ya ananlar n anlat lmas sonras nda hiç kimse silah n
alarak da a ç kmayacakt r. Gerçekleri ö renmi olan n
huzurunu ya ayacakt r. Bizler gerçekleri anlatmak konusunda çekingen davran rken Lefko a’daki Fanoromeni
Kilisesi içindeki okulda 1859 y l ndan günümüze dek
Türk dü man ku aklar n yeti tiriliyor olmas n an msatmakla yetiniyoruz.
K br s Türkleri olarak adada kal c olaca m z yinelerken kal c l n yak n dönemde ya ananlar n ö retilmesinden geçti inin bilinmesi gerekiyor mu ne?
K ILI’dan
Balkanlar ç karmas
“Türkiye’nin erkek giyim
markası Kiğılı, yatırım BALKANLI S YASET
YAPMALI MI?
rotasını Balkanlara çevirdi”
Makedonya’nın başkenti Üsküp’te mağazasını
açan Kiğılı, yeni sezonunu da Üsküp Fashion
Week’te düzenlenen bir defile ile tanıttı
ÜSKÜP - BALKAN GÜNLÜ Ü
E
rkek giyiminin öncü markası Kiğılı,
yurt dışı atılımlarını sürdürüyor.
Geçtiğimiz günlerde Üsküp’teki ilk
mağazasını açan Kiğılı, yeni mağazasını
Üsküp Fashion Week’te düzenlenen bir
defile ile de kutladı. Kiğılı’nın Üsküp
mağazası Partizanska Bulvarı’nda hizmete girdi. İkinci mağaza da ve Üsküp City
Mall Alışveriş Merkezi’nde açıldı. 300 bin
Euro’luk yatırım yapılan mağazalarda,
Kiğılı’nın zamana meydan okuyan yenilikçi tasarımları yer alıyor. Balkanlardaki
yatırımları hakkında bilgi veren Kiğılı
Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı,
“Yurtdışı yatırımlarımıza hız kesmeden
devam ediyoruz. Önemsediğimiz coğrafyalar Çin ve Balkanlar. Çin’de 3 mağazamız var, 3 tane daha açılacak. Geçtiğimiz
günlerde Makedonya’da ilk mağazalarımızı açtık. Balkanlarda 4 mağaza daha
açma planımız var, Sırbistan ve BosnaHersek mağazalarımızı yakın zamanda
açmayı hedefliyoruz” diyerek yurtdışı
yatırım planlarını özetledi. Üsküplü
erkekler ile buluşan Kiğılı koleksiyonunda
modern ve dinamik çizgiler öne çıkıyor.
Denim gömlek ve pantolonlar erkeklerin
özgür ruhuna vurgu yapıyor. İş hayatında
kararlı bir görünümün vazgeçilmezi
ceketler, yine ceket kumaşından yelekler
ile tamamlanıyor. Sezonun bir diğer trendi
olan, süveter yerine geçecek serin havala-
rın tercihi triko ve örme yelekler
Balkanlar’daki soğuk kışın vazgeçilmezi
olmaya aday.
MODA HAFTASINDA
KİĞILI RENKLERİ
Kiğılı’nın Üsküp Fashion Weekend defilesi farklı ülkelerden gelen konukların
büyük beğenisini topladı. Kiğılı'nın
modern, dinamik, tasarımlarının sergilendiği defileyi; Sırbistan, Moskova, Kosova,
Paris ve Tiran'dan gelen tasarımcılar,
moda dünyasının önde gelen isimleri,
bloggerlar ve çok sayıda basın mensubu
izledi. Hermes, Jean Paul Gaultier, Thierry
Mugler, Azzedine Alaia, Christian
Lacroix, Chanel, Chloe gibi dünyaca ünlü
markalar için çalışan tasarımcı ve stilist
İzzet Curi; ünlü Rus-Makedon şarkıcı
Viktorija Loba; Makedon televizyon dünyasının popüler ismi Bojan Jovanovski;
yaptığı moda programları ile ses getiren
Elena Stefanovska; moda yazarı, gazeteci
Leyla Sabit de Kiğlı defilesini izleyenler
arasındaydı.
Bosnal E itim Bakanlar Yunus
Emre Enstitüsü’nün misafiri oldu
STANBUL
BALKAN GÜNLÜ Ü
S
araybosna Yunus Emre
Enstitüsünün yürüttüğü
“Tercihim Türkçe” projesi kapsamında Bosna Hersek Eğitim
Bakanları, Millî Eğitim Bakanımız
Prof. Dr. Nabi Avcı ile İstanbul’da
Sabancı Öğretmenevi’nde kahvaltıda
bir araya geldi. 2011-2012 öğretim
yılından itibaren Bosna-Hersek’te
yürütülen “Tercihim Türkçe” projesi
kapsamında 7 kantondaki 120 okulda
6120 ilköğretim ve orta öğretim öğrencisi Türkçe öğreniyor. Yunus Emre
Enstitüsü, Türkçe aracılığıyla ülkeler
arasında gönül köprülerini güçlendirerek pekiştirmek ve geliştirmek amacıyla “Tercihim Türkçe” projesi kapsamında Bosna Hersek Eğitim
Bakanlarını ve okul müdürlerini 5
gün boyunca 4 ayrı grup hâlinde kültür başkenti İstanbul’da ağırlamaya
devam ediyor. İstanbul’a gelen başta
Bosna Hersek Federasyonu Eğitim
Bakanı Elvira Dilberović, Bosna
Podrinje Kantonu Eğitim Bakanı
Damir Žuga, Hersek Neretva
Kantonu Eğitim Bakanı Rašid
Hadžović, Zenica Doboj Kantonu
Eğitim Bakanı Mensur Sinanović,
Saraybosna Kantonu Eğitim Bakanı
Elvir Kazazović’in oluşturduğu Bosna
Hersek heyeti ile Yunus Emre
Enstitüsü yetkilileri, Sabancı Öğretmenevi’nde düzenlenen kahvaltıda
Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi
Avcı’nın misafiri oldu. Millî Eğitim
Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, Yunus
Emre Enstitüsünün dünyanın diğer
coğrafyalarında olduğu gibi Bosna
Hersek’te de Türkçe öğretimi ve kültür sanat adına göz dolduran faaliyetler gerçekleştirdiğini söyledi. İki ülke
Bakanları, imzalanan iyi niyet protokolü çerçevesinde Türkçenin Bosna
Hersek’te ilköğretim ve orta öğretim
seviyesinde daha fazla okulda yer
alması hususundaki düşüncelerini
ifade ettiler.
Manisalı ö renciler Türkiye’yi
Yunanistan’da temsil etti
R
us turistlerin Yunanistan tercihleri şimdiye kadar vize
işlemleri ve fiyatlar yüzünden
sınırlı kalmıştı.
www.tourexpi.com’un haberine
göre; Yunan Seyahat ve Turizm
Ajansları Birliği (HATTA), Rus turist
çekebilmek için vize işlemlerini hızlandırmayı planladıklarını ifade etti.
Türkiye'nin geçen ay bir Rus savaş
uçağını düşürmesi sonucu başkan
Vladimir Putin'in bu ülkeye ticaret
ve turizm ambargosu uygulamaya
başlaması ve Mısır'da bir Rus yolcu
uçağının İslamcı teröristlerce bombalanması nedeniyle Rus turistlerin
yeni destinasyon aradıkları belirtiliyor. Matriks'in geçtiği haberde,
Yunan Seyahat ve Turizm Ajansları
Birliği (HATTA) Başkanı Lyssandros
Tsilidis, yaptığı açıklamada 2016
yılında en az 2 milyon fazladan Rus
turist çekebilmek için bu ülke vatandaşlarına vize verilme işlemlerini
hızlandırmayı planladıklarını dile
getirdi. Yunanistan'ın beklediği
turisti çekebilmesi durumunda
Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının
(GSYH) yüzde 1,1'ine denk gelen
yaklaşık 2 milyar Euro fazladan
kazanabileceği vurgulandı.
AT NA
BALKAN GÜNLÜ Ü
F
A kın MESUT
esele o parti bu parti de il asl nda. Mesele
Balkan camiam z n çeyrek yüzy ld r burada ya ay p bu ülkenin gerek iç gerekse d
siyasetinde görev almak gibi bir gayesinin olmamas d r. Evet, insan m z n açken pasta yemeyi dü ünmedikleri gibi ev bark ve yerle im sorunlar varken
kalk p siyaset yapmalar n da beklemiyorum elbet.
Ama öyle de bir gerçek var. Ne zaman ??? imdi
de ilse, ne zaman? Camiam zdan çok defa öyle
sesler yükseliyor. Duyuyorum.’’ Bizden aday m
ç kart rlar. Biz bu fesatl kla bir ey yapamay z.
Bizim yeti mi siyaset yapacak kimimiz var ki?’’
Bu soruyu yirmi be sene evvel sormu olsayd m
cevaplar kabul edilebilirdi belki ama sene 2015
olmu . Camiam z bunlar bir cevap olarak de il, bir
mazeret olarak görmeli günümüz bürokrasisi ve
siyasetinde yer almak üzere hareket etmelidir. Bunu
da bu parti u parti olarak görmemelidir. Ne eksi imiz var derseniz çok de il derim. Türkiye’mize en
son gelmi olanlar bile bugün be eri olan ihtiyaçlar m z n (Kariyer, ev, i , araba, yat, kat mal mülk
ma allah m z var. Allah daha güzellerini nasip etsin
in allah ) hepsini kar layabilecek durumdalar.
Mesele maddiyat meselesi de il... Tuttu um nab zlarda bunu böyle gösteriyor.
M
NEDEN BU ARENADA YOKUZ?
Yunanistan Rus turist
f rsat n de erlendiriyor
AT NA - BALKAN GÜNLÜ Ü
SIYAH MAVI KIRMIZI SARI
atih Anadolu Lisesi
Erasmus + KA2 Stratejik
ortaklıklar okul eğitimi
kapsamındaki projesi “Forensics
and Creative Theater” (Tartışma
Sanatı ve Yaratıcı Drama) 5.
Hareketliliğini Yunanistan’ın
Atina şehrine giderek gerçekleştirdi. Okulun Öğretmenlerinden
Ayşe Nur Canuyar, Çağlar
Duran ve 4 öğrenci gerçekleşen
hareketliliğe katılırken Fatih
Anadolu Lisesi Müdürü Ziya
Çiçek sağlıklı bir şekilde sunumların, izlenimlerin ve diğer faaliyetlerin gerçekleştiğini kaydetti.
Erasmus + KA2 Stratejik ortaklıklar okul eğitimi kapsamındaki
projesi “Forensics and Creative
Theater” (Tartışma Sanatı ve
Yaratıcı Drama) 5. Hareketliliği
Yunanistan’ın Atina Şehrinde
gerçekleşti. Proje dâhilinde
olumlu izlenimlerle dönüldüğünü belirten Okul Müdürü M.
Ziya Çiçek, “Fatih Anadolu
Lisesi olarak Erasmus + KA2
Stratejik ortaklıklar okul eğitimi
kapsamındaki projesi “Forensics
and Creative Theater” (Tartışma
Sanatı ve Yaratıcı Drama) 5.
hareketliliğini Atina'ya giderek
gerçekleştirdik. Hareketliliğe
diğer ortaklarımız da
(Bulgaristan- Gimnazia za chujdi ezitsi Ekzarh Yossif I- Lovech,
Slovakya- Gymnazium, Alejova
1, Kosice- Košice, İtalya -Istituto
Istruzione Superiore G.
Malafarina –Soverato,
Dumbraveni ve İspanya-IES Los
Cabezuelos -Arcos de la
Frontera, Yunanistan - Trikeri
High School ve Romanya Mihai Eminescu Technical High
School) katıldı” dedi.
Peki neden bu arenada yokuz. Birkaç cevab ben
vereyim, gerisini de siz tamamlay n at k. Bizler bir
kere baz eylerde oldu u gibi siyaset i ini de ba kalar ndan bekliyoruz. Böyle yapt m z için de
yerimizde saymaya devam ediyoruz. Geçti imiz
seçimlerde milletvekili, daha öncekilerde de belediye ba kan veya encümen ç karabilecekken yine
ayn sebepten dolay s n fta kald k. stisnalar kaideyi bozmuyor tabi. Tabii ki baz k ymetli abi ve
ablalar m z bu i e soyunmu durumdalar ama baz
etnik gruplara nazaran demografik olarak daha fazla
ya da e itken ald m z sonuçlara bir bak n, çok da
iç aç c olmad n göreceksiniz. K ymetli bir siyasimizin a z ndan duydu umu payla mak istiyorum.
“Siz yoksan z tilkiler vard r. Son 300 y ld r
ngilizlerin oyunu ile Müslümanlar siyasete girmemi leridir. Pakistan’da halen cenaze namaz nda
sorarlar. Bu adam siyasetle u ra t m ? E er siyasetle u ra t ysa cenazesi k l nm yor’’ demi ti.
Camiam z n böyle k r lmaz tabular yok Allah’a
ükür ama a lmas gereken bir tak m meseleleri
var. Bizim siyaset yapmaktan korktu umuz gibi bir
gerçe imiz var mesela. Bu da geldi imiz co rafyalarda b rak n siyaset yapmay , yerel yönetimlerde
söz sahibi olmay yüksek sesle bile dü üncemizi
dillendirememekten geliyor. Bunlar anne ve babalar m z çok derinden ya ad klar için bu ülkede süre
gelmi olan al kanl klardan dolay siyaset yapmaktan korkmalar n do al kar l yorum. Ben ismi
yüzünden ve
Türkiye’ye kaçmaya çal rken yakalan p senelerce
Belene Kamp ’nda yatm bir day n n ye eni, öz
dilini konu tu u için ceza yemi bir karde in a abeyi, sadece hakk olan savundu u için Bulgar polisinden çok defa dayak yemi bir anne baban n evlad y m. Bunu kendi anne ve babamdan çok iyi biliyorum. Üniversite y llar mda gerek sivil toplum
kurulu lar nda ba kanl k yaparken gerekse baz
siyasi partilerin yönetimlerinde görev al rken o korkular n yakinen ya ad m. Ama korkular n ecele ya
da olacaklara faydas yok ne yaz k ki. O korkular
yenip gelecek nesillerimize ‘’Bu memlekete neden
geldik? Sorusuna dü ünmeden cevap verebilecekleri bir gelecek b rakmak bizim en büyük görevimiz
olmal d r. Diyeceksiniz ‘’Bu memlekette neden
siyaset yapal m, neden bürokraside bir yer edinelim
diye. Neden mi? Atalar m z neden yapt larsa onun
için. Biz de onlar gibi dünya siyasetinde yerimizi
almal y z. Herkes k ymetlidir ve nas l yönetilmek
istiyorsa öyle yönetilmelidir. Ya da yönetmelidir!!!
Okuldayken baz hocalar m z ‘’Siyaset, derdi olan
ki ilerin yeridir’’ derlerdi. Biz vatan hasreti nedir,
yurt özlemi nedir çok iyi bilen bir camiay z. Bizler
bir kere de il çok kez evlerinden yerlerinden yurtlar ndan; kimi zaman siyaseten kimi zaman sava
sebebiyle göçe tabi tutulmu göçmenler olarak
dü ünüp memleketimize sahip ç kmak en büyük
görevimiz olmal d r. Gelece imiz ayn göçlere tabi
tutulmas nlar diye, daha ya an l r bir Türkiye için,
ülkemizde zerre kadar hakk olmayanlar n meclisimizde ba r p ça ramamas için, gençlerimizin
gelecek kayg s duymamas için, sadece ülkemizde
de il dünya çap nda parmakla gösterilen tarihe
imzalar atabilen, atalar gibi büyük insanlar oldu umuzu göstermek için, tarih boyunca vard k ve var
olmaya devam edece iz demek için, bizler ve gelece imizin teminat olan gençlerimiz için siyaset
yapmal y z. Bunu da en temiz ekliyle, temsil etti imiz camian n ba nda güven vererek lay k yla yapmal y z. En temiz ekliyle yapm lar ve bütün kötü
olan taraflar na ra men kirlenmeden yapmay
ba arm olan Balkanl büyüklerimiz var.
Ecdad m z emsal olarak yeter... Bu memleket kolay
kurulmad , atalar m z n yadigar olan vatan m za
sahip ç kmak istiyorsak, ba kalar n n ba m za gelmesini istemiyorsak, kendi ülkemizi kendimiz
yönetebiliriz demek istiyorsak S YASET YAPMALIYIZ. Buna da yerel yönetimlerde siyaset yaparak
ba layabiliriz. Bizi idare edenlerin bizden, camiam z anlayan, yakinen nabz m z tutan ve her ne pahas na olursa olsun davam za sahip ç kacak olanlarla
yollara ç kmal y z. Sadece zmir’de birileri istiyor
diye de il, bizlere yanlar nda yer vermek isteyenlerin yan nda ba lamal ve kendimizi yeti tirmeliyiz.
Yeti tirmeliyiz ki gerek kendi içimizde gerekse
içinde bulunaca m z toplumun içinde kand r lmayal m. stedi imiz sesi istedi imiz kurum, kurulu
veya siyasiden alabilelim. Bu ancak bu ekilde
mümkün olabilir. Evet bu yollar me akkatli ve baz
zorluklara sahip olabilir. Ama bu zorluklar n baz lar na atalar m z bizler için katlanm ve sayelerinde
diniyle iman yla örfü adediyle dimdik yürüyoruz
memleketimizde. Yürüyemedi imiz, konu amad m z bir Bulgaristan’dan geldik. Hat rlay n ve asla
akl n zdan ç karmay n. Tekrar ayn sonu ya amak
istemiyorsak daha çok çal mal davam za sahip
ç kacak olan n yan nda saf tutmal ve ard m zdan
gelecek olan nesillere de örnek olmal y z.
SAYFA 11
SIYAH MAVI KIRMIZI SARI
Araflt›rma 11
14 Aral k 2015
Pazartesi
SAKIZ ADASI TRAVEL
TURKEY’ N YILDIZI OLDU
9. Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı yaklaşık 30
ülkeden bine yakın katılımcı ve 30 bin ziyaretçi
ağırladı. Fuarın yıldızı Sakız Adası ziyarete gelen
Türklere verdiği hizmetlere yenilerini ekledi…
FULYA OMAÇ - SAKIZ
İ
zmir 9. Travel Turkey turizm
fuarı, yaklaşık 30 ülkeden
1.000’e yakın katılımcı ve 30
bin ziyaretçiyi ağırlamaya
hazırlanıyor. Yunanistan’ın
İzmir’e en yakın komşusu olan
Sakız Adası (Chios) ise her yıl
olduğu gibi bu yıl da, yoğun
bir katılımla fuarda yerini alacak. Adada Türklere verilen
hizmete ise bir yenisi eklendi.
Point Tours rahat iletişim kurmak için bir Türk cep telefon
hattını devreye aldı..
İZMİR’DE KENDİMİZİ
BİR DOSTUN YANINA
GELMİŞ GİBİ
HİSSEDİYORUZ
İki yıl önce başlattığı bisiklet
parkuru ve geniş çaplı bisiklet
kiralama hizmeti ile farkındalık
yaratan, geçtiğimiz yıl ‘5 kişilik
apart + Araç’ paketini sezonuna
göre 50 Euro’dan başlayan
fiyatlarla sunarak adada bir ilke
imza atan adanın önde gelen
seyahat acentesi Point Tours’un
sahibi Kostas Moundros, Türk
turistleri adalarında ağırlamaktan her zaman memnuniyet
duyduklarını söyledi. Bir önceki dönemde Sakız Adası
Belediyesi Turizm Geliştirme
Komitesi Başkanı olan ve Türk Yunan dostluğuna katkılarıyla
tanınan Kostas Moundros,
“İzmir’de olduğumuz her
zaman bir dost, bir kardeş yanına geldiğimizi çok yakından
hissediyoruz. Ne de olsa
yemeklerimiz ve kültürümüz
hemen hemen aynı. Adamıza
kim gelirse gelsin eminiz ki çok
eğlenecek, Sakız’ı unutamayacak” diye konuştu.
ALTERNATİF TURİZM
SEÇENEKLERİ
SUNUYORLAR
Point Şirketler Grubu yöneticisi
Stamatis Moundros ise adadaki
‘Roket Savaşı’nın dünyada
başka hiç bir yerde olmadığını
ve mutlaka izlenmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerini şöyle
sürdürdü: Sakız Adası deniz kum - güneş dışında Türk
turistlere ilginç gelen etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Önümüzdeki ilk etkinlik 31
Aralık’taki ‘Noel Vapurları’.
Adada ayrı bir noel geleneği
var. Eskiden çam ağacı yoktu,
onun yerine noel vapurları
vardı. Grupların yaptığı maket
vapurlar caddelerde, sokaklarda gezdiriliyor. Uzun zamandır
gerçekleştirilen bu geleneksel
tören, bu noelde de yapılacak.
2016’ın ilk önemli eğlencesi ise
Apokries Karnavalı. Tymiana
köyü karnavalın en ünlü mekanı ama Mesta, Kardamila,
Nehori, Volissos ve Elata’da da
farklı etkinliklerle kutlanıyor.
Karnaval izlemek için
Avrupa’ya gitmenize gerek yok.
KARNAVALIN
BAŞKENTİ
Adanın en önemli etkinliği ise
artık dünyada önemli televizyon kanallarının bile takip ettiği Roket Savaşı. Paskalya kutlamalarını artık herkes biliyor. Bu
kapsamda Vrondatos’taki roket
savaşı dünyada tek ve çok
turist çekiyor. Tüm Türkleri bu
birbirinden enteresan etkinlikleri görmek, eğlenmek için adamıza bekliyoruz. Sakız’da ada
turlarından alternatif turizme,
otel rezervasyonundan araç
kiralamaya kadar hizmet veren
Point Tours bu yıl fuarda B
Salonu E121 no’lu stantta misafirlerini ağırlayacak.
SAYFA 12
600 YILLIK TAR H N AZ Z HATIRASINA
SIYAH MAVI KIRMIZI SARI
KAR IYAKA
D BE ÇÖKTÜ!
[email protected]
Suzan ERNOYAN
ep söyledi im bir söz vard r,” zmir’in topra ndan çömlek olmaz” diye. Gördü ünüz
gibi, olmuyor i te. zmir’in be tane tak m
var diye övünüyoruz, ancak hepsini toplasan z bir
tak m olacak ba ar y yakalayam yor. Bu nedenle,
y llard r Süper Lig’de zmir temsil edilmiyor. Bu
kimin ay b diye sorup duruyoruz, kimse kabul
etmiyor. “Kabahati gelin etmi ler, kimse kabul
etmemi ” misali… Be tak m n taraftar , fanatizmi
bir tarafa b rak p zmir için ellerini birbirine kenetlemedikçe, daha y llarca böyle sürüp gidecek ve
tablo hiç de i meyecek, ad m gibi biliyorum.
Haftaya on üç puanla 16. s raya dü en Kar yaka,
zmir’de kendi evinde konuk etti i en dökük diye
tan mlayabilece imiz bir tak m olan Yeni
Malatyaspor’a yenilerek ate hatt na dü tü, hem de
para ütsüz. Son galibiyetini Göztepe kar s nda
alan Kar yaka, Göztepe’ye h rs ve y llard r dü manl ndan iyice bilenmesi sayesinde alm t galibiyeti. Sonra ne oldu, harç bitti yap paydos…
H
14 Aral k 2015 Pazartesi
www.balkangunlugu.com
A Milliler y l n en iyi
ç k yapan tak m
Gelece in sporcuları
Balkanspor’da yeti ecek
H.MERKEZ
BALKAN GÜNLÜ Ü
A
vrupa Futbol
Şampiyona’na direkt katılma hakkı elde eden
Türkiye FİFA sıralamasında üç
basamak düşerek 2015 yılını 21.,
Makedonya ise üç basamak çıkarak 136. tamamladı. www.yenibal-
kan.com’a göre; FİFA, aylık dünya
klasmanını açıklarken, Türkiye üç
basamak düşerek 2015 yılını 21.,
Makedonya ise üç basamak çıkarak 136. tamamladı. Bu yıl içerisinde toplamda 329 puan toplayan
Türkiye A Milli Futbol Takımı,
“Yılın En İyi Çıkış Yapan Takımı”
ödülüne layık görüldü. Belçika,
Aralık ayında da FİFA dünya sıralamasındaki yerini korurken,
Arjantin bir basamak yükselerek
ikinci oldu. İspanya’nın üçüncü
sırada yer aldığı sıralamada,
Almanya dördüncü, Şili ise beşinci
sırada yer aldı.Brezilya, Portekiz,
Kolombiya, İngiltere ve Avusturya
ilk 10 sırada yer alan takımlar arasında kendine yer buldu. Bir sonraki dünya sıralamasının 7
Ocak’ta açıklanması bekleniyor.
STANBUL
BALKAN GÜNLÜ Ü
İ
stanbul Balkanspor, geleceğin sporcularını yetiştirmek
için çabalıyor.
Önemli başarılara imza atmak
istediklerinin altını çizen
İstanbul Balkanspor Kulübü
Asbaşkanı Tamer Arslan, “13
arkadaşımla birlikte yola çıkarken biz bile inanamamıştık
bugüne gelebileceğimizi. Bu
arkadaşlarım, ‘Biz bunu başaracağız ve bu kulübü 7 yıl
sonra süper lige çıkaracağız’
dediler. Küçükçekmece bölgesi
Türkiye’de birçok spor kulübüne sporun herhangi bir
dalında başarılı oyuncular
çıkardı. Biz şimdi büyüyen bu
çocuklarımızı keşfedelim, önlerini çalım ve biz de kalıcı olalım dedik“ ifadelerini kullandı.
KEMAL ÖZDE ’DE
BA ARAMADI…
Tabi bu demek oluyor ki, herkes hayat ndan ho nut. Dahas , hiç kimse bu durumdan rahats zl k
falan duymuyor. Yeni Malatyaspor, son derece
mütevaz bir bütçeli tak m. Ama kazanmaya gelmi ler zmir’e ve kazand lar da. Kalede,
Göztepe’nin be enmedi i ve satt Vedat.
Gökhan’dan fersah fersah daha iyi olan Vedat hem
de.Kar yaka’da o kadar çok vurdum duymaz bir
futbolcu gurubu var ki, sanki hepsi devre aras gelsin de, enkaz n alt nda kalmadan kaçmay planl yor gibi. Tabi buna yönetim zafiyeti de eklenince,
KSK Kulübünü art k Ali baban n çiftli i gibi mi,
yoksa babas n n çiftli i gibi mi görmelerinden
kaynaklan yor bilemiyorum. Be ya çocuk zekâs na sahip futbolculara, otorite yans t lmad sürece,
zaten hiçbir tak m ba ar olamad gibi dipten
kurtulamaz. Al nan kötü sonuçlardan sonra teknik
direktör Kemal Özde ’de Kar yaka’y b rakt .
Sanki çok ba ar l olmu gibi. Hangi tak m ampiyon yapm ise… Benim tak ld m konu ise,
Kemal Özde ,“Protestolar kaybetmemize neden
oldu” bahanesine s nmas . Yöneticiler, tak m n
ba na getirece i teknik adam n öncelikle ba ar lar na bakmal . Yoksa tavsiye üzerine, ya da menajerler vas tas yla al nan hocalar, yarar yerine zarar
veriyor bu da böyle biline…